Moesbergen (1)

 

I

Frans Cornelisz Moesbergen, geb. ca. 1605, tr. Jantje Cornelissen

                Lidm. Scherpenzeel Kerst 1627: Frans Cornelissen en Jantgen.

In 1636 wordt Wouter Gerretsz aangeklaagd door Frans Cornelissen (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 42,43vo; 25-01-1636).

In 1637 staat Frans Cornelisz Moesbergen borg voor Cornelis Petersz (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 63,65vo,66; 01-05/04-09-1637).

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Frans Cornelissen en Jantien Cornelissen.

In 1672 laat Maeijtjen Adriaens, wed. Rijck Gerritsz haar testament maken. Jannitgen Cornelis, wed. Frans Cornelisz krijgt 100 gl (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 130; 11-04-1672

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Jantje Cornelissen, wed. Frans Cornelissen.

Van 1635-1687 woont Frans Cornelissen in Scherpenzeel, sectie D 334,335. Westeinde zuidzijde. Groot 0.09.30 ha. Hofpacht f 3,10.

Uit dit huw.:

1. Gerritje Fransen van Moesbergen

Lidm. Scherpenzeel Pasen 1664: Gerrittien Fransen van Moersbergen, met attestatie vertrokken naar Amersfoort.

Lidm. Amersfoort: Gerrittien Franssen van Moesbergen, met attestatie van Scherpenzeel 25-12-1665.

2.? Cornelis van Moesbergen, volgt II

II

Cornelis van Moesbergen, geb. ca 1645, tr. (Lijsbeth) NN

Uit dit huw.:

1. Willem Cornelisz van Moesbergen, volgt III

2. Abram Cornelisz van Moesbergen, geb. ca. 1670, van Woudenberg, begr. Amersfoort 09-07-1718, tr. Woudenberg 05-05-1695 Geurtje Everts van Bakkenes, van Barneveld

Vijf kinderen gedoopt te Amersfoort.

In 1729 verkoopt Geurtje van de Bakenes, wed. Abraham Moersbergen, won. Amersfoort een schuldbekentenis f 300.- ten laste van Marritje Cornelis wed. Warnar Tymensz, wonende aan de Eembrugge aan Simon van Tol, deurwaarder hoofs Utrecht (Not. Utrecht UT139a017; 29-09-1729).

III

Willem Cornelisz van Moesbergen, van Woudenberg, tr. Woudenberg 03-03-1695 Gerritje Gerrits van Wittenberg/Verhoef, van Woudenberg, dr. van Gerrit Tijssen Verhoef en Trijntje IJsbrands Knoppers

Van 1695-1705 woont Willem Cornelisz van Moesbergen in Woudenberg (Familiegeld Eemland 1675-1724, blz. 195).

In 1706, 1716, 1719 en 1725 is Willem Cornelisz van Moesbergen eigenaar en bruiker van 2 ½ morgen op De Wetering. In 1735 en 1745 is zijn weduwe eigenaar en bruiker (Oudschildgeld Woudenberg 24-c1).

In 1725 koopt Willem Cornelisz van Moesbergen 6 morgen land, gelegen aan de Slappendelsedijk te Woudenberg (Not. Utrecht UT175a002, fol. 33 en 34; 02-04-1725).

In 1744 laat Gerritje Gerrits Verhoef, wed. Willem Cornelisz van Moesbergen, won. Woudenbergh, Middelstraat haar testament maken. Erfgenaam: Trijntje van Moersbergen, dochter, eerder wed. Gysbert Hannisse Bosch, nu gehuwd met Melis Hendrikse van Otterloo. Met verwijzing naar testament d.d. 30-12-1742 voor notaris A. van Geytenbeek te Woudenberg (Not. Utrecht UT209a001; 04-01-1744).

Uit dit huw.:

1. Gijsbertvan Moesbergen, ged. Woudenberg 28-07-1695, get. Teuntje Ariens

2. Cornelia van Moesbergen, ged. Woudenberg 25-07-1697, get. Cornelia Teunissen, begr. Woudenberg 18-05-1784

In 1764 laten Gerrit en Cornelia van Moesbergen, won. Woudenbergh, Middelstraat hun testament op de langstlevende maken (Not. Utrecht 209a001; 16-03-1764).

In 1775 zijn Gerrit en Cornelia van Moesbergen eigenaar en bruiker van 2 ½ morgen op De Wetering. (Oudschildgeld Woudenberg 24-c1)

Testament van Cornelia Moesbergen verleden voor not. A. Voskuijl (HUA, Afschrift in familiearchief Lagerweij 2.3.6, nr. 38; 30-04-1782).

Huisgezinnen Woudenberg 1783: Cornelia Moesbergen, 2 personen boven tien jaar, leeft van haar goed.

3. Lijsbeth van Moesbergen, ged. Woudenberg 29-12-1700, get. Teuntje Simons, tr. Woudenberg 16-02-1727 Antoni Voskuijlen de Jonge, ged. Woudenberg 28-01-1703, begr. Woudenberg 10-09-1781, zn. van Antonie Voskuil, de oude en Antonia van Ginkel. Antoni Voskuijlen de Jonge, tr. (2) ca. 1742 Maria Ariens Ravesloot, ged. Woudenberg 05-03-1702,  begr. Woudenberg 14-12-1777, dr. van Arien Saaren en Ariaantje Jans van Blotenburg

4. Thijs van Moesbergen, ged. Woudenberg 13-05-1703, get. Teuntje Simons, volgt IV

5. Gerrit van Moesbergen, ged. Woudenberg 14-11-1706, get. Maria Tijssen, begr. Woudenberg 14-03-1777

                Huisgezinnen Woudenberg 1748: Gerrit Moesbergen en zuster en een meid, 3 personen, tabakken en bouwen, 17 morgen waarvan 10 eigendom.

In 1764 laten Gerrit en Cornelia van Moesbergen, won. Woudenbergh, Middelstraat hun testament op de langstlevende maken (Not. Utrecht 209a001; 16-03-1764).

In 1775 zijn Gerrit en Cornelia van Moesbergen eigenaar en bruiker van 2 ½ morgen op De Wetering. (Oudschildgeld Woudenberg 24-c1)

6. Trijntje/Catharina Willems Moesbergen, ged. Woudenberg 15-09-1709, get. Gosentje Packouw, haar toekomstige schoonmoeder, tr. (1) Woudenberg 15-11-1733 Gijsbert Hannissen Bosch, ged. Woudenberg 29-01-1708, zn. van Johannes Gijsbertsz Bosch en Gosentje Fransen Packouw, tr. (2) Woudenberg 20-01-1743 Melis Hendriksz van Otterloo, ged. Woudenberg 14-04-1720, zn. an Hendrik Melisz van Otterloo en Jannigje Hendriksz van Overeem

IV

Thijs van Moesbergen, ged. Woudenberg 13-05-1703, tabakker, ov. voor 1783, tr. Woudenberg 20-04-1732 Aeltje van Wittenberg, ged. Woudenberg 24-01-1706, begr. Woudenberg 09-01-1790, dr. van Berend Anthonisz van Wittenberg en Hendrijn Cornelissen van Scherpenzeel/Mom

                Lidm. Woudenberg ca. 1730: Aeltje van Wittenberg.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Aaltie van Wittenbergh.

                Huisgezinnen Woudenberg 1748: Thijs Moesbergen en vrouw, 6 personen, 1 onder en 3 kinderen boven tien jaar, winkelier en tabakken, 4 ½ morgen.

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Aaltie van Wittenbergh.

Huisgezinnen Woudenberg 1783: Weduwe Tijs Moesbergen, 4 personen boven tien jaar, tabakken, 4 morgen.

Uit dit huw.:

1. Willem Moesbergen, ged. Woudenberg 28-06-1733, get. Lijsbeth van Moesbergen, begr. Woudenberg 04-12-1782

2. Hendrijntje Moesbergen, ged. Woudenberg 07-08-1735, get. Hendrijntje Cornelissen, tr. Renswoude (otr. Woudenberg 07-11-1766) (otr. Renswoude 30-11-1766) Gijsbert Eijkelkamp, ged. Woudenberg 27-07-1738, zn. van Gijsbert Ariensz Eijkelkamp en Meijnsje Jans van Geijtenbeek

3. Gerritje van Moesbergen, ged. Woudenberg 15-06-1738, get. Lijsbeth van Moesbergen, ov. Driebergen 01-02-1814, tr. Woudenberg 11-07-1762 Gerrit Koudijs, ged. Driebergen 08-10-1730, begr. Driebergen 24-03-1809, zn. van Willem Jansz Koudijs en Hendrikje IJsbrands Verhoef

4. Berend Moesbergen, ged. Woudenberg 27-08-1747, get. Geertruij van Wittenberg, begr. Woudenberg 28-05-1807

Moesbergen (2)

Uitgebreide informatie over deze familie in: Oud Woudenberg, 2011 nr. 4, blz. 3 – 18, door W. de Greef.

Stamreeks gepubliceerd in Veluwse Geslachten 1989, nr. 1-4.

I

Frans Fransz, won. Woudenberg, tr. Woudenberg 13-11-1707 Jacobje Geurtsen, geb. De Voort onder Lunteren, ged. Renswoude 06-08-1682, dr. van Geurt Stevensen en Lijsje Ernsten

Uit dit huw.:

1. Erris Fransz Moesbergen, ged. Woudenberg 05-05-1709, volgt II

2. Lijsbet Fransen van Moesbergen, ged. Woudenberg 05-05-1709, get. Hendrikje Koenraats, tr. Woudenberg 04-05-1738 Gerrit Jansz, van Aalten, won. Nederlangbroek

                Lidm. Woudenberg ca. 1728: Lijsbet van Moesbergen.

3. Geurt Fransz Moesbergen, ged. Woudenberg 03-12-1719, get. Goutje van Dam

4. Geertruij/Truijtje Fransen Moesbergen, tr. Woudenberg 05-11-1742 Cornelis Tijmensz de Wit, van Hamersveld

5. Cornelia Fransen van Moesbergen

                Lidm. Woudenberg ca. 1728: Cornelia van Moesbergen.

II

Erris/Arris Fransz Moesbergen, ged. Woudenberg 05-05-1709, begr. Woudenberg 27-05-1771, tr. Woudenberg 21-04-1743 Maria Valentijns Weber, geb. Maarssen, dr. van Valentijn Weber en Femma Thomas

Uit dit huw.:

1. Frans Arissen Moesbergen, ged. Woudenberg 05-01-1744, get. Truijtje Fransen, begr. Woudenberg 01-06-1795

2. Valentijn Arissen Moesbergen, ged. Woudenberg 25-07-1745, get. Ariaantje Tijmens, jong ov.

3. Jacobje Arissen Moesbergen, ged. Woudenberg 15-10-1747, get. Jantje Gerrits van Ekeris, tr. Woudenberg 16-08-1772 Hendrik Vermeulen, ged. Woudenberg 23-04-1741, ov. Woudenberg20-01-1829, zn. van Hendrik Dirksz Vermeulen en Wijntje Dirks. Hendrik Vermeulen, tr. (2) Woudenberg 20-04-1777 Jannigje Lubberts Hogeweg, geb. Renswoude

4. Femmetje Arissen Moesbergen, ged. Woudenberg 03-08-1749, get. Jantje Gerrits van Ekeris, ov. Scherpenzeel 13-09-1818, tr. (1) Woudenberg 26-02-1804 Hendrik Roelofsen Methorst, ged. Renswoude 29-06-1749, op Wittenoord, zn. van Roelof Gijsbertsz Methorst en Evertje Jansen Bos, tr. (2) Scherpenzeel 07-02-1808 Tijmen van de Pol, geb. Garderen 1768

                Lidm. Scherpenzeel: Femmetje Moesbergen, met attestatie van Utrecht 28-01-1805.

Het Femmedijkje naar de Doornheg in Glashorst is genoemd naar Femmetje Moesbergen, de vrouw van Hendrik Roelofsen van Methorst, die van 1803-1818 op De Doornheg woonde. (Oud Scherpenzeel 2003, nr. 3).

5. Valentijn Arissen Moesbergen, ged. Woudenberg 26-09-1751, get. Jantje Gerrits van Ekeris, tabakker, begr. Woudenberg 16-02-1784, tr. Woudenberg 24-07-1774 Aaltje van Burgstede, geb. Woudenberg

Huisgezinnen Woudenberg 1783: Falentijn Moesbergen, 3 personen boven tien jaar, tabakken, 3 ½ morgen.

6. Elizabeth Arissen Moesbergen, ged. Woudenberg 08-12-1754, get. Jantje Gerrits van Ekeris

7. Geurt Arissen Moesbergen, ged. Woudenberg 14-08-1757, get. Jantje Gerrits van Ekeris, jong ov.

8. Jacobus Arissen Moesbergen, ged. Woudenberg 14-08-1757, get. Ariaantje Tijmens, begr. Woudenberg 05-11-1781

9. Geurt Arissen Moesbergen, ged. Woudenberg 06-07-1760, get. Jantje Gerrits van Ekeris, volgt III

10. Maria Arissen Moesbergen, ged. Woudenberg 09-10-1763, get. Jacobje Arissen Moesbergen, ov. Amersfoort 03-01-1821, tr. Evert van Velder

III

Geurt Arissen Moesbergen, ged. Woudenberg 06-07-1760, 1789-1800 landbouwer op Langelaar, ov. Woudenberg 03-01-1834, op Groot Landaas, tr. (1) Woudenberg 01-02-1789 Jannigje/Jantje Willems van Voorthuizen/van de Beek, geb. Voorthuizen, begr. Barneveld 24-12-1789, tr. (2) Barneveld (otr. Scherpenzeel) 07-11-1790 Teuntje Dirks van Voorthuijsen, wed. Cornelis Willemsz van Ede, ged. Scherpenzeel 08-08-1756, op Wolfswinckel, begr. Woudenberg 10-12-1801, dr. van Dirk Willemsen van Voorthuijsen en Hermijntje Hendricks van Ginkel, tr. (3) Barneveld (otr. Woudenberg) 19-12-1802 Grietje Willems van Bitterschoten, geb./ged. Barneveld 07/17-04-1774, ov. Woudenberg 10-06-1826, dr. van Willem Arrissen van Bitterschoten en Engeltje Melissen van de Kemp

                In 1819 is Geurt Moesbergen schepen van Woudenberg.

Uit het 1e huw.:

1. Jannetje Moesbergen, geb./ged. Barneveld 18/27-12-1789, ov./begr. Barneveld 23/27-03-1790, van Langelaar

2. Aris/Erris Moesbergen, geb./ged. Barneveld 17-05/12-06-1791, begr. Woudenberg 11-03-1807

3. Dirk Moesbergen, geb./ged. Barneveld 25-03/14-04-1793, ov./begr. Barneveld 31-07/02-08-1794

4. Dirk Moesbergen, geb./ged. Barneveld 29-12-1794/08-02-1795, volgt IVa

5. Jantje/Jannigje Moesbergen, geb./ged. Barneveld 26-10/06-11-1796, ov. Maarn 20-10-1862, tr. Woudenberg 20-07-1821 Jan van Egdom, geb./ged. Woudenberg 02/30-07-1797, ov. Maarn 26-02-1876, zn. van Gerrit van Egdom en Wijntje Claassen van Barneveld

6. Maria Moesbergen, geb./ged. Barneveld 16-04/06-05-1798, ov. Ede 30-08-1843, tr. Evert Hardeman, geb. Ederveen, ged. Renswoude 21-02-1796, ov. Ede 23-04-1884, zn. van Aris Willemsen Hardeman en Stijntje Gijsbertsen

Uit het 2e huw.:

7. Harmen Moesbergen, geb./ged. Woudenberg 04/19-04-1801, volgt IVb

Uit het 3e huw.:

8. Wilhelmus Moesbergen, geb./ged. Woudenberg 23-12-1803/22-01-1804, volgt IVc

9. Teunis Moesbergen, geb./ged. Woudenberg 05/23-03-1806, begr. Woudenberg 29-07-1811

10. Engeltje Moesbergen, geb./ged. Woudenberg 09/28-02-1808, begr. Woudenberg 07-10-1808

11. Erris Moesbergen, geb./ged. Woudenberg 20-08/03-09-1809, ov. Tull en ´t Waal 30-05-1886, tr. Schalkwijk 21-02-1845 Cornelia van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel 15-11/13-12-1807, ov. Tull en ´t Waal 28-11-1885, dr. van Gerrit van Hardeveld en Celia Cornelissen van `t Willer

12. Engeltje Moesbergen, geb./ged. Woudenberg 18-11/01-12-1811, ov. Woudenberg 12-12-1840, tr. Woudenberg 20-04-1833 Dirk van Beijnum, ged. Rhenen 02-09-1798, ov. Woudenberg 30-03-1847, zn. van Adrianus van Beijnem en Elsje Robbertse van IJzendoorn. Dirk van Beijnem, tr. (2) Neeltje van Hoevelaken

13. Teunis Moesbergen, geb. Woudenberg 15-07-1814, ov. Zeist (ingeschr. te Woudenberg) 19-03-1887, tr. Woudenberg 24-12-1840 Johanna van Huigenbosch, geb. Woudenberg 15-03-1816, ov. Amsterdam 13-05-1881, dr. van Cornelis van Huigenbosch en Jannetje Ravesloot

Uit dit huw.:

1. Grietje Moesbergen, geb. Woudenberg 11-05-1841, ov. Amersfoort 01-10-1867, ongehuwd

2. Cornelis Moesbergen, geb. Woudenberg 08-11-1842, ov. Utrecht 03-05-1920, tr. (1) Zeist 19-11-1874 Alida van Ee, geb. Zeist 25-09-1850, ov. Zeist 04-08-1876, dr. van Teunis van Ee en Margretha Adelheid Holtkamp, tr. (2) Zeist 25-11-1880 Hendrijntje Verweij, geb. Zeist 03-02-1842, ov. Utrecht 14-05-1900, dr. van Willem Verweij en Elisabeth van Ek, tr. (3) Utrecht 04-11-1903 Jacoba Niewerth, geb. Bunnik 17-11-1844, dr. van Hendrik Niewerth en Theodora Veereschild

3. Jannetje Moesbergen, geb. Amerongen 22-07-1844, ov. Amerongen 15-08-1844

4. Jannigje Moesbergen, geb. Amerongen 13-11-1845, ov. Amerongen 20-07-1848

5. Gijsje Moesbergen, geb. Amerongen 02-03-1848

6. Jannetje Moesbergen, geb. Leusden 10-12-1849, ov. Zeist 08-03-1919, tr. Zeist 15-11-1877 Hendrik van Ee, geb. Zeist 23-12-1852, ov. Zeist 10-07-1941, zn. van Gerrit van Ee en Teuntje Geijtenbeek

7. Gijsberta Moesbergen, geb. Leusden 25-01-1852, ov. Zeist (ingeschr. te Driebergen) 19-07-1935, tr. Zuilen 15-02-1879 Dirk van Doorn, geb. Jutphaas 28-11-1849, ov. Zuilen 24-06-1915, zn. van Hendrik van Doorn en Elizabeth Cornelia van Doorn

8. Alijda Willemina Moesbergen, geb. Leusden 20-02-1853, tr. Zeist 08-05-1890 Gerrit Johannes Geijssen, geb. Utrecht 1860, ov. Utrecht 10-01-1887, zn. van Gerrit Johannes Geijssen en Maria Poulus. Gerrit Johannes Geijssen, tr. (2) Maria Adriana van Emmerik

9. Masje Moesbergen, geb. Leusden 20-05-1855, tr. Zeist 19-06-1879 Johannes Josephus Soto, geb. Maarssen 12-05-1851, ov. Utrecht 22-12-1928, zn. van Johannes Josephus Soto en Willempje van Beek

10. Johanna Moesbergen, geb. Leusden 22-08-1857, ov. Zeist 20-12-1923, tr. Utrecht 15-05-1895 Jacobus Lith, geb. Zuilen 19-03-1867, zn. van Bastiaan Lith en Gerritje Saartje Spithout

11. Teuntje Moesbergen, geb. Leusden 22-08-1857, ov. Utrecht 29-11-1933, tr. Driebergen 09-11-1883 Gijsbertus van de Burgt, geb. Driebergen 12-06-1860, ov. Utrecht 17-12-1949, zn. van Harmen Jan van de Burgt en Anna van Laar

14. Jacob Moesbergen, geb. Woudenberg 09-01-1817, bouwman, ov. Soest 30-05-1851, tr. Hoevelaken 27-03-1840 Catharina van Tammelen, geb. Hoevelaken 1815, ov. Soest 27-02-1863, dr. van Willem van Tammelen en Jannetje Kraaijkamp

15. Elizabeth Moesbergen, geb. Woudenberg 10-10-1820, ov. Woudenberg 07-08-1840

IVa

Dirk Moesbergen, geb./ged. Barneveld 29-12-1794/08-02-1795, ov. Woudenberg 04-04-1831, tr. Woudenberg 18-05-1822 Maria van Egdom, geb./ged. Woudenberg 28-12-1802/16-01-1803, ov. Scherpenzeel 11-10-1855 (won. Leersum), dr. van Gerrit van Egdom en Wijntje Claassen van Barneveld. Maria van Egdom, tr. (2) Leersum 03-02-1832 Reijer Floor, ged. Leersum 09-02-1795, ov. Leersum 16-02-1883, zn. van Arris Floor en Geertje Reijers

Uit dit huw.:

1. Teuntje Moesbergen, geb. Woudenberg 21-11-1822, ov. Woudenberg 10-01-1892, tr. Woudenberg 25-10-1845 Harmen Rozeboom, geb. Bennekom 1821, zn. van Jan Rozeboom en Willempje Maasen

2. Gerrit Moesbergen, geb. Woudenberg 05-02-1825, ov. Loosduinen 28-01-1915, tr. Petertje Blijstra

3. Geurt Moesbergen, geb. Woudenberg 17-02-1827, tr. (1) Woudenberg 13-01-1855 Geertje Wallenburg, geb. Woudenberg 29-06-1832, ov. Rijsenburg 12-07-1865, dr. van Evert Wallenburg en Gerritje Renes, tr. (2) Zaandam 18-07-1869 Jannetje Wit, wed. Klaas de Gans, geb. Oostzaan 1820, dr. van Willem Wit en Trijntje Schippers

Uit het 1e huw.:

1. Dirk Moesbergen, geb. Woudenberg 24-04-1855, tr. Driebergen 25-07-1884 Maria Veldhuizen, geb. Driebergen 1860, dr. van Dirk Veldhuizen en Maria Doornebal

2. Gerritje Moesbergen, geb. Woudenberg 18-10-1856, ov. Woudenberg 21-11-1856

3. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 05-03-1858

4. Evert Moesbergen, geb. Woudenberg 04-11-1859, ov. Woudenberg 07-02-1860

5. Evert Gijsbert Moesbergen, geb. Woudenberg 13-04-1861, tr. Driebergen 11-08-1899 Hendrijntje Veldhuizen, geb. Driebergen 1867, dr. van Dirk Veldhuizen en Maria Doornebal

6. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 23-05-1862

4. Wijnand Moesbergen, geb. Woudenberg 23-11-1829, ov. Ede 16-05-1906, tr. Woudenberg 16-03-1859 Hilletje van Veldhuizen, geb. Lunteren 1829, dr. van Gijsbert van Veldhuizen en Wijmpje Riksen

IVb

Harmen Moesbergen, geb./ged. Woudenberg 04/19-04-1801, landbouwer op de Teut onder Maarn, ov. Woudenberg 16-12-1889, tr. Woudenberg 15-02-1833 Gijsje van Kolfschoten, wed. van zijn halfbroer Wilhelmus Moesbergen, geb./ged. Woudenberg 22-09/13-10-1805, ov. Woudenberg 29-06-1883, dr. van Jan van Kolfschoten en Evertje Donkersteeg

Uit dit huw.:

1. Teuntje Moesbergen, geb. Woudenberg 23-01-1834, ov. Breukelen-Nijenrode 10-03-1897, tr. Maarn 24-07-1862 Jan van Ginkel, geb. Maarssenveen 1834, ov. Breukelen-Nijenrode 23-02-1905, zn. van Antonie van Ginkel en Ernstje van Selm

2. Jan Moesbergen, geb. Maarn 22-05-1836, ov. Maarn 01-07-1884, tr. Woudenberg 12-04-1877 Neeltje van Kolfschoten, geb. Woudenberg 06-05-1849, ov. Maarn 23-10-1918, dr. van Matthijs van Kolfschoten en Rijkje van de Lagemaat. Neeltje van Kolfschoten, tr. (2) Maarn 11-11-1886 Jan van Maanen, geb. Woudenberg 31-03-1845, ov. Maarn 28-10-1918, zn. van Jacob van Maanen en Peternel de Ruiter

3. Evertje Moesbergen, geb. Maarn 11-01-1839, ov. Maarn 26-12-1839

4. Evertje Moesbergen, geb. Maarn 23-01-1841, ov. Scherpenzeel 17-09-1892, begr. Glashorst, graf nr. 315, tr. Maarn 02-12-1875 Gerardus ten Broek, wed. Cornelia van Leersum, geb./ged. Scherpenzeel 22-03/30-04-1837, metselaar, ov. Scherpenzeel 11-07-1932, begr. Glashorst, graf nr. 315, zn. van Gerrit ten Broek en Annetje Bakker

5. Geurt Moesbergen, geb. Maarsbergen 01-08-1843, ov. Renswoude 16-10-1928, tr. Woudenberg 06-03-1874 Gijsje de Kruif, geb. Maarn 07-07-1848, ov. Woudenberg 08-08-1903, dr. van Dirk de Kruif en Cornelia van de Wetering

Uit dit huw.:

1. Harmen Moesbergen, geb. Woudenberg 23-05-1874, ov. Woudenberg 05-12-1942, tr. Leusden 24-11-1904 Jannigje van de Lagemaat, geb. Renswoude 26-03-1877, ov. Woudenberg 21-07-1960, dr. van Antonie van de Lagemaat en Geertje van Voskuilen

2. Cornelia Moesbergen, geb. Woudenberg 04-12-1876, tr. Woudenberg 13-02-1902 Antonie de Greef, geb. Maarn 26-05-1878, ov. Rhenen 25-08-1908, zn. van Willem de Greef en Martha Druif

3. Dirk Moesbergen, geb. Woudenberg 17-07-1879, ov. Woudenberg 25-09-1954, tr. Woudenberg 18-08-1916 Maatje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 21-11/26-12-1880, dr. van Cornelis van Ginkel en Jannetje de Kruijff

4. Gijs Moesbergen, geb. Woudenberg 09-10-1885, tr. Neeltje van Reenen, geb. Renswoude 23-04-1893, dr. van Helmert van Reenen en Maagje de Kruif

            Uit dit huw. o.a.

1. Gijsberta Helena Moesbergen, geb. Renswoude 1920, ov. Renswoude 02-09-1920

2. Helmert Moesbergen, geb. Renswoude 1922, ov. Renswoude 01-10-1923

3. doodgeb. kind, ov. Renswoude 15-08-1930

6. Hanna Moesbergen, geb. Maarsbergen 04-04-1846, ov. Kralingen 10-09-1894, tr. Maarn 20-08-1874 Willem van Bennekom, geb./ged. Scherpenzeel 12/28-11-1847, zn. van Geurt van Bennekom en Dirkje van de Vliert

7. doodgeb. kind, ov. Maarn 25-04-1849

8. Hermijntje Moesbergen, geb. Maarsbergen 31-10-1850, ov. Woudenberg 01-12-1920, tr. Maarn 06-11-1879 Willem van Kolfschoten, geb. Maarn 28-11-1849, ov. Woudenberg 21-11-1913, zn. van Teunis van Kolfschoten en Lena van de Wetering

IVc

Wilhelmus Moesbergen, geb./ged. Woudenberg 23-12-1803/22-01-1804, ov. Woudenberg 23-12-1831, tr. Woudenberg 12-03-1831 Gijsje van Kolfschoten, geb./ged. Woudenberg 22-09/13-10-1805, ov. Woudenberg 29-06-1883, dr. van Jan van Kolfschoten en Evertje Donkersteeg. Gijsje van Kolfschoten, tr. (2) Woudenberg 15-02-1833 Harmen Moesbergen (halfbroer van haar 1e man), geb./ged. Woudenberg 04/19-04-1801, landbouwer op de Teut onder Maarn, ov. Woudenberg 16-12-1889

Uit dit huw.:

1. Willem Moesbergen, geb. Woudenberg 25-12-1831, ov. Maarn 07-02-1901, tr. Amerongen 06-09-1850 Trijntje Verweij, geb. Amerongen 10-09-1820, ov. Maarn 22-04-1883, dr. van Gerrit Verweij en Everijntje Agterberg

Uit dit huw.:

1. Willemina Moesbergen, geb. Amerongen 13-12-1850, ov. Woudenberg 10-11-1865

2. Gerrit Moesbergen, geb. Veenendaal 08-07-1853, ov. Utrecht (ingeschr. te Maarn) 27-01-1833, tr. Maarn 17-03-1877 Hermina van Ginkel, geb. Woudenberg 09-07-1855, ov. Maarn 13-02-1914, dr. van Mel van Ginkel en Elizabeth van Ginkel

3. Evert Moesbergen, geb. Woudenberg 20-03-1859, ov. Woudenberg 27-12-1911, tr. Maarn 22-10-1887 Jacoba van Voskuijlen, geb. Maarn 18-11-1868, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 25-05-1942, dr. van Hendrik van Voskuijlen en Celia Methorst

Uit dit huw.:

1. Wilhelmus Moesbergen, geb. Utrecht 1888, ov. Utrecht 28-07-1888

2. doodgeb. kind, ov. Utrecht 26-02-1889

3. Wilhelmus Moesbergen, geb. Utrecht 1891, timmerman, ov. Zeist 16-10-1943, tr. Scherpenzeel 30-09-1916 Bertha Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 20-12-1890/08-03-1891, ov. Amersfoort (ingeschr. te Zeist) 28-10-1944, dr. van Barend Blanken enHendrika van de Burgt

4. Hendrik Moesbergen, geb. Utrecht 1892, ov. 1978, tr. Maarn 25-11-1915 Gerritje Veenvliet, geb. Maarn 16-07-1895, ov. 1987, dr. van Gerrit Veenvliet en Alida Ederveen

5. Trijntje Moesbergen, geb. Utrecht 1893, tr. Woudenberg 27-11-1926 Leendert van Maanen, geb. Zegwaart 20-02-1899, zn. van Johannes van Maanen en Martina van der Kleij

6. Evert Moesbergen, geb. Utrecht 1895, voerman, tr. Ede 07-07-1920 Stijntje van de Pol, geb. Ede 1890, ov. Amersfoort (ingeschr. te Woudenberg) 20-04-1925, dr. van Klaas van de Pol en Aaltje Leenders

7. Gerrit Moesbergen, geb. Woudenberg 30-08-1896, ged. in de Grote Kerk 29-11-1896, ov. Amersfoort 10-09-1955, tr. Woudenberg 23-11-1928 Maria Vink, geb. Woudenberg 26-10-1879, dr. van Johannes Vink en Jacoba van Vlastuin

8. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 18-03-1898

9. Jacoba Moesbergen, geb. Woudenberg 12-09-1899, ged. in de Grote Kerk 29-10-1899, tr. Woudenberg 13-01-1922 Johannes de Rooij, geb. Harmelen 27-08-1889, zn. van Hendrik de Rooij en Jannetje Veenvliet

10. Wouter Moesbergen, geb. Woudenberg 10-09-1901, ged. in de Grote Kerk 03-11-1901, tr. Leersum 17-10-1929 Gerritje Alijda van Maanen, geb. Leersum 1906, dr. van Albertus van Maanen en Jannigje Schuilenburg

            Uit dit huw.:

1. Jannigje van Maanen/Moesbergen, geb. Leersum 18-12-1928 (erkend bij huw.)

11. Wilhelmina Moesbergen, geb. Woudenberg 13-07-1904, ged. in de Grote Kerk 28-08-1904, ov. Woudenberg 18-09-1919

12. Marretje Moesbergen, geb. Woudenberg 20-05-1906, ged. in de Grote Kerk 01-07-1906, tr. Woudenberg 11-05-1928 Cornelis van Essen, geb. Breukelen-Nijenrode 1903, zn. van Jacob van Essen en Cornelia Larenkamp

13. Gijsbert Moesbergen, geb. Woudenberg 23-04-1908, ged. in de Grote Kerk 28-06-1908

14. Herremijntje Moesbergen, geb. Woudenberg 14-05-1910, ged. in de Grote Kerk 31-07-1910, tr. Woudenberg 06-05-1932 Willem Schuur, wed. Maria van Osnabrugge, geb. Renswoude 29-09-1902, zn. van Jan Schuur en Willemina Albertha Werkman

4. Harmen Moesbergen, geb. Woudenberg 01-07-1862, ov. Woudenberg 11-08-1866

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

december 2011