Methorst (1)

I

Hendrik Methorst, landbouwer, geb./ged. Barneveld 18/25-11-1787, dagwerker, wever, ov. Scherpenzeel 19-06-1863, zn. van Dirk Methorst en Annetje Gerrits, tr. (1) Scherpenzeel 14-05-1812 Barendje van ´t Foort, geb./ged. Scherpenzeel 25-06/09-07-1786, ov. Scherpenzeel 19-11-1835, dr. van Jan Otten van ´t Voort en Fijtje/Sophia de Gooijer, tr. (2) Scherpenzeel 04-02-1848 Neeltjen Gijsbertsen van Hoevelaken, wed. Dirk van Beijnem, geb./ged. Woudenberg 04/17-07-1808, dr. van Reijer Gijsbertsen van Hoevelaken en Hendrina Evertsen van de Pol

In 1835 laat Berendje van ’t Foort x Hendrik Methorst, wever en bouwman te Scherpenzeel, won. nr. 48 haar testament maken. Haar man krijgt ¼ van het eigendom en het vruchtgebruik (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 41; 26-10-1835).

In 1849 lenen Hendrik Methorst, wed. Berendje van ’t Foort, landb.; Dirk Methorst, veldwachter; Jan Methorst, landb. allen te Scherpenzeel; Annetje Methorst x Arien Voskuilen, landb. onder Lunteren; Gerritje Methorst, me.j., ongehuwd, dienstbaar te Amersfoort; Sophia Methorst, me.j., ongehuwd, dienstbaar te Amersfoort; Oth Methorst, landb. te Scherpenzeel f 400,= van Gijsbert van Wolfswinkel, landb. onder S. namens zijn broer Johannes van Wolfswinkel, landb. onder Scherpenzeel. Onderpand: 53/56 deel van een huis nr. 68, drie schuurbergen, erf, werf en hof aan de Smitssteeg te Scherpenzeel, sectie D 285,286, groot 13 roeden, 30 ellen (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 9; 08-02-1849).

In 1859 laten Hendrik Methorst, eerder wed. met kinderen van Berendje van ’t Foort, nu x Neeltje van Hoevelaken, eerder wed. van Dirk van Beijnen hun testament op de langstlevende maken. Erfgenamen: kinderen uit 1e huwelijk: Dirk, Jan, Annetje, Gerritje, Sophia, Otto en Pieter Methorst. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 23 en 24; 02-06-1859).

In 1863 vindt er verkoop van veldgewas plaats ten verzoeke van o.a. Neeltje van Hoevelaken, wed. Hendrik Methorst, te Scherpenzeel, volgens testament van 02-06-1859, not. J. van Hilten te S. voor 1/8 deel erfgename en als executrice van Dirk Methorst, veldwach­ter te Scherpenzeel en Cornelia Buddingh, wed. Jan Methorst, werkster te Scherpenzeel en als moeder van de mi.j. Albertus Methorst; Annetje Methorst x Aris Voskuilen, landb. onder Lunteren; Gerritje Methorst x Frans Kroes, winkelier te Amersfoort; Frederik Breekveld, pettenmaker te Scherpenzeel, wed. met kinderen van Sophia Methorst als vader van zijn mi.j. kinderen Jan Hendrik, Hendrik en Gijsje Breekveldt; Otto Methorst, landb. te Scherpenzeel; Pieter Methorst, daggelder onder Woudenberg; allen erfgenamen van Hendrik Methorst, ov. 19-06-1863 te Scherpenzeel en zijn vooroverleden vrouw Berendje van ’t Foort. Boekweit op Berkhorst onder Scherpenzeel; op het land gehuurd door de armen van Leusden aan het eind van de Smidssteeg onder Woudenberg t.w.v. f 749,=. (Not. Scherpenzeel 4136, nr.  39; 04-08-1863).

In 1863 verkopen 1. Neeltje van Hoevelaken, wed. zonder kinderen van Hendrik Methorst, eerder wed. Berendje van ’t Foort; 2. Dirk Methorst, veldwachter te Scherpenzeel; 3. Cornelia Buddingh, wed. Jan Methorst, werkster te Scherpenzeel als moeder van de mi.j. Albertus Methorst; 4. Annetje Methorst x Aris Voskuilen, landb. onder Lunteren; 5. Gerritje Methorst x Frans Kroes, winkelier te Amersfoort; 6. Frederik Breekveldt, pettenmaker te Scherpenzeel, wed. met kinderen van Sophia Methorst als vader van zijn mi.j. kinderen Jan Hendrik, Hendrik en Gijsje Breekveldt; 7. Pieter Methorst, daggelder onder Woudenberg, nrs. 2-7 met de hieronder genoemde Otto, kinderen uit het 1e huw. van Hendrik Methorst x Berendje van ’t Foort aan

Otto Methorst, landb. te Scherpenzeel 13/14 en 15/16 deel in een bouwmanswoning wijk A nr. 112, twee schuurbergen, erf, werf en tuin aan de Smidssteeg te Scherpenzeel, sectie D 285,286, groot 13 roeden, 30 ellen, voor f 866,07. (het totale huis wordt op f 1000,= geschat). Met machtiging van de arrondissements-rechtbank van Arnhem. Titel van aankomst: Hendrik heeft het meer dan 40 jaar in bezit gehad, geen papieren. Het 1/14 en 1/16 deel had Otto al geërfd. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 45; 15-10-1863).

Uit het 1e huw.:

1. Dirk Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 20-11/06-12-1812, volgt IIa

2. Jan Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 05/20-11-1814, landbouwer, arbeider, ov. Scherpenzeel 30-05-1862, tr. Scherpenzeel 28-09-1849 Cornelia Budding, geb./ged. Scherpenzeel 02/15-09-1822, ov. Scherpenzeel 16-01-1904, dr. van Albertus Budding en Heintje Breunissen

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Cornelia Buddingh.

In 1889 laat Cornelia Buddingh, wed Jan Methorst, zonder beroep te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenaam voor de helft: zoon Albertus Methorst, won Amsterdam. Andere helft: de diaconie ven de herv. kerk (AT058a003, nr. 64; 28-10-1889).

In 1904 vindt er verkoop van huisraad plaats ten sterfhuize van Cornelia Buddingh, wed. Jan Methorst t.v.v. 1. Albertus Methorst, suikerbakker te Amsterdam. 2. De diaconie van de Herv. Gemeente. T.w.v. f 15,20. (AT058c005, nr. 838; 04-02-1904).

In 1904 verkopen de diaconie van de Herv. Gemeente en Albertus Methorst, suikerbakker te Amsterdam, erfgenamen van Cornelia Buddingh, wed. Jan Methorst voor f 113,= aan Gijsbert Bakker, timmerman te Scherpenzeel een huis, erf varkenshok en tuin, sectie C 372,3737,375, groot 0.00.73 ha (AT058c005, nr. 869; 07-04-1904).

Uit dit huw.:

1. Berendje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 12-11/30-12-1849, ov. Scherpenzeel 15-02-1860

2. Albertus Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 02/30-03-1851, suikerbakker te Amsterdam (1904)

3. Annetje/Antje Methorst, geb. Scherpenzeel 24-04-1817, ov. Ede 12-03-1900, tr. Scherpenzeel 25-10-1844 Arie van Voskuilen, geb. Leusden 08-04-1815, boerenknecht, ov. Ede 02-11-1883, zn. van Jan van Voskuijlen en Gerritje Pothoven

4. Aaltje Methorst, ov. Scherpenzeel (doodgeboren) 02-05-1819

5. Sophia Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 23-06/09-07-1820, ov. Scherpenzeel 30-01-1861, tr. Scherpenzeel 20-05-1854 Frederik Breekveldt, geb. Wageningen 1833, pettenmaker, ov. Lochem 06-10-1922, zn. van Jan Breekveldt en Gijsje Elsenaar. Frederik, tr. (2) Scherpenzeel 22-03-1867 Jannigje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 27-02/27-03-1842, ov. Lochem 17-09-1908, dr. van Gerrit de Koning en Jantje Wennink

6. Gerritje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 23-05/02-06-1822, ov. Amersfoort 21-12-1903, tr. Amersfoort 04-06-1851 Franciscus Kroes, geb. Amersfoort 12-10-1820, ov. Amersfoort 20-11-1891, zn. van Hermanus Kroes en Geertruida Janna Spiers

7. Otto Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 12/25-12-1824, volgt IIb

8. Pieter Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 27-09/29-10-1826, daggelder, arbeider, landbouwer, ov. Woudenberg 16-03-1864, tr. Scherpenzeel 19-11-1851 Jannigje Ederveen, geb. Woudenberg 12-11-1827, ov. Woudenberg 06-12-1889, begr. Glashorst, graf nr. 189, dr. van Johannis Ederveen en Aaltje van Lunteren. Jannigje, tr. (2) Scherpenzeel 30-06-1866 Johannes Pol, wed. Jannetje Groeneveld, geb. Garderen 1828, boerenknecht, ov. Scherpenzeel 25-06-1908, zn. van Jan Pol en Jacobje Jans

Lidm. Scherpenzeel 30-30-1856: Pieter Methorst.

Voorkind:

Aalbert Ederveen, geb. Maarn 16-05-1847, ov. Scherpenzeel 26-08-1859

Uit dit huw.:

1. Barendje Methorst, geb. Woudenberg 23-06-1852, ov. Scherpenzeel 14-08-1923, tr. Woudenberg 06-03-1874 Albert Hazeleger, geb. Ede 1843, arbeider, ov. Scherpenzeel 27-10-1924, zn. van Jan Hazeleger en Heintje Willems

Lidm. Scherpenzeel 13-03-1891: Barendje Methorst hv Haseleger.

2. Hendrik Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 16-08/24-09-1854, ov. Leersum 24-03-1861

3. Aaltje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 24-12-1856/25-01-1857, ov. Woudenberg 14-04-1893, tr. Woudenberg 13-11-1877 Hermanus van Egdom, geb. Woudenberg 04-09-1854, ov. Woudenberg 01-01-1904, zn. van Willem van Egdom en Oetje Meerbeek

4. Neeltje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/03-04-1859, ov. Woudenberg 27-02-1867

5. Barta Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 08/24-02-1861, ov. Woudenberg 15-02-1868

6. Hendrik Methorst, geb. Woudenberg 18-03-1863, ged. in de Grote Kerk 26-04-1863, ov. Woudenberg 10-07-1864

9. Jantje Methorst, geb. Scherpenzeel 09-01-1830, ov. Scherpenzeel 22-01-1830

IIa

Dirk Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 20-11/06-12-1812, wever, veldwachter(vanaf 1843), ov. Scherpenzeel 02-04-1871, tr. Scherpenzeel 22-11-1839 Teunisje van Harskamp, geb. Maarn (Maarsbergen) 26-08-1818, ov. Scherpenzeel 27-02-1884, dr. van Teunis van Harskamp en Jacomijntje van Ravenhorst

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1837: Dirk Methorst.

In 1844 leent Dirk Methorst, veldwachter te Scherpenzeel f 200,= van Frank Mulder, driftschaapherder, geen vaste woonplaats, thans won op Burgstede onder Barneveld. Onderpand: een huis nr. 54, erf en hof op het Hogeland te Scherpenzeel, sectie D 243,244, groot 6 roeden, 90 ellen. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 15; 24-06-1844).

In 1857 leent Dirk Methorst, veldwachter te Scherpenzeel f 250,= van Aart van de Peut, landb. te Scherpenzeel. Onderpand: een huis nr. 54, twee schuurbergen, erf en hof op het Hooge Land te Scherpenzeel, sectie D 243,244, groot 6 roeden, 90 ellen. Belast met een hypotheek van f 200,= t.b.v. Frank Mulder, z.b. te Scherpenzeel op 09-07-1844. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 5; 09-02-1857).

In 1866 verkoopt Dirk Methorst, veldwachter te Scherpenzeel aan zijn zoon Hendrik Methorst, landb. te Scherpenzeel een huis wijk A nr. 98, een schuur, twee korenbergen, erf en tuin op het Hoogeland te Scherpenzeel, sectie D 243,244, groot 6 roeden, 90 ellen, voor f 600,=. Titel van aankomst: uit de hand gekocht op 31-05/01/02-06-1844. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 34; 08-10-1866).

Uit dit huw.:

1. Barend Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 10-03/26-04-1840, metselaar, rijksveldwachter, ov. Apeldoorn 24-04-1926,  tr. (1) Scherpenzeel 23-11-1867 Cornelia van Hal, geb. Renswoude 16-09-1843, ov. Vierlingbeek 16-03-1901, dr. van Cornelia van Hal, tr. (2) Vierlingsbeek Jacomina Ronnes, geb. Maashees en Overloon, dr. van Gerard Ronnes en Antonetta Vesters

Lidm. Scherpenzeel 19-04-1863: Berend Methorst.

Lidm. Scherpenzeel: Berend Methorst en Cornelia van Hal, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 10-05-1868.

In 1869 laten Barend Methorst, rijksveldwachter x Cornelia van Hal te Vier­lingsbeek onder Boxmeer hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 26 en 27; 23-07-1869).

2. Hendrik Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 05/31-10-1841, landbouwer, voerman, koopman, ov. Woudenberg 12-10-1893, ongehuwd

In 1873 leent Hendrik Methorst Dirkszoon, landb. te Scherpenzeel f 310,= van Carel Hendrik Wilbrenninck, notarisklerk te Scherpenzeel namens Cornelis van Schaik, boerenknecht te Doorn. Onderpand: huis, wijk A nr. 68, schuur, twee korenbergen, erf en tuin op het Hoogeland te Scherpenzeel, sectie D 243,244, groot 0.06.90 ha. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 150; 03-11-1873).

In 1878 leent Hendrik Methorst Dirkszoon, landb. te Scherpenzeel f 1250,= van Nathan Mozes, vleeshouwer te Scherpenzeel7. Onderpand: een huis, schuur, wee korenbergen, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 243,244, groot 0.06.90 ha. Scherpenzeel 46; 31-10-1878).

In 1884 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Hendrik Methorst, landb. te Scherpenzeel. Roerend goed en vee t.w.v. f 357,30. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 14; 19-03-1884).

In 1885 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Hendrik Methorst, koopman te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 58,90. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 6; 27-01-1885).

3. Willemijntje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 08/26-11-1843, ov. Langbroek 17-02-1904, tr. (1) Scherpenzeel 23-09-1875 Aart van Ingen, geb. Amerongen 20-12-1852, timmermansknecht, zn. van Aart van Ingen en Magdalena Schouten, ov. Amerongen 07-11-1890, tr. (2) Doorn 28-01-1892 Hendrik van Tricht, wed. Alida Koetsier, geb. Doorn 03-05-1847, ov. Doorn 21-08-1924, zn. van Arie van Tricht en Dirkje van Doorn

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1865: Willemijntje Methorst, met attestatie vertrokken naar Ede, met attestatie van Ede 1866, met attestatie vertrokken naar Giessen Oudkerk.

Voorkinderen:

1. Teunisje Methorst/van Ingen, geb./ged. Scherpenzeel 06/29-01-1871 (erkend bij huw.)

2. Aart Methorst, geb. Scherpenzeel 07-08-1875, ov. Scherpenzeel 16-08-1875

4. Teunis Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/29-03-1846, ov. Scherpenzeel 06-12-1876

5. Jan Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 30-01/27-02-1848, schoenmaker, ov. Scherpenzeel 21-06-1888, ongehuwd

In 1888 stelt Jan Methorst Dirkszoon, schoenmaker te Scherpenzeel stelt zijn oom Otto Methorst, landbouwer te Scherpenzeel aan als executeur testamentair (AT058a002, nr. 35; 12-06-1888).

6. Heintje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 05-05/02-06-1850, ov. Geldermalsen 18-09-1884, tr.  Scherpenzeel 12-04-1877 Barend IJzendoorn, geb. Ede 1851, schoenmaker, zn. van Mieggel Gijsbertus IJzendoorn en Willemina Blumink

7. Otto Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 17-08/24-09-1854, ov. Scherpenzeel 21-12-1879

8. Gerrit Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 21-04/31-05-1857, militair, ov. Schiedam (ingeschr. te Scherenzeel) 05-09-1878

Lidm. Scherpenzeel: Gerrit Methorst, met attestatie van  Nijmegen 19-08-1878.

9. Dirk Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 26-04/26-05-1861, fabrieksopzichter, ov. Utrecht 01-01-1935, tr. Scherpenzeel 24-06-1893 Gerritje Inkenhaag, geb. Scherpenzeel 19-08/13-09-1866, dr. van Hendrik Inkenhaag en Antje Tins

IIb

Otto Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 12/25-12-1824, landbouwer, ov. Scherpenzeel 13-11-1914, tr. Ede 05-05-1860 Willempje Pol, geb. Barneveld (Garderen) 31-05-1831, ov. Scherpenzeel 19-08-1912, dr. van Johannes Pol en Jacoba Jansen

In 1863 leent Otto Methorst, landb. te Scherpenzeel f 800,= van Willem Geurt Renes, rentmeester te Scherpenzeel namens Benudina Maria van Naamen x mr. Herman Royaards. Onderpand: een bouwmanswoning wijk A nr. 112, twee schuurbergen, erf, werf en tuin aan de Smidssteeg te Scherpenzeel, sectie D 285,286, groot 13 roeden, 30 ellen. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 49; 03-11-1863).

Uit dit huw.:

1. Jan Methorst, geb. Otterlo 06-12-1853, volgt IIIa

2. Hendrik Methorst, geb. Ede 10-02-1860, ov. Amersfoort 09-12-1936, tr. Leusden 29-05-1891 Hendrika Johanna Kamerbeek, geb. Leusden 08-02-1855, ov. Amersfoort 15-10-1935, dr. van Evert Kamerbeek en Aaltje van der Flier

3. Barend Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 24-12-1862/25-01-1863, volgt IIIb

4. Jacob Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/26-03-1865, ov. Leersum 27-04-1934, tr. (1) Leersum 04-11-1897 Dirkje van Leeuwen, wed. Gijsbert Sterkenburg, geb. Maurik 1860, ov. Leersum 25-10-1924, dr. van Cornelis van Leeuwen en Jantje van Zandwijk, tr. (2) Leersum 26-02-1925 Adriana Hendrika Beijer, wed. Marinus Antonie van den Berg, geb. Ede 1878, ov. Leersum 30-03-1948, dr. van Arnoldus Beijer en Maria van de Pol

5. Dirkje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 12/31-03-1867, ov. Scherpenzeel 29-06-1896, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 23-03-1894: Dirkje Methorst.

6. Otto Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 23-05/27-06-1869, slagersknecht, landbouwer, melkslijter, ov. Woudenberg 06-08-1949, tr. Ede 02-06-1900 Johanna Cornelia van Nellestijn, geb. Veenendaal 05-06-1882, ov. Woudenberg 25-12-1941, dr. van Johannes van Nellestijn en Jannetje van Barneveld

            Uit dit huw.:

1. Otto Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 13-10/23-11-1902, katoenwever, fabrieksarbeider, tr. Veenendaal 25-08-1928 Johanna Francina Brokken, geb. Veenendaal 1908, dr. van Wouter Brokken en Grietje de Man

            Uit dit huw.:

1. Johanna Cornelia Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 12-12-1928/14-04-1929

2. Greta Methorst, geb. Renswoude 26-08-1937, ged. in de Grote Kerk 31-10-1937

2. Johannes Methorst, geb. Woudenberg 12-05-1904, ged. in de Grote Kerk 26-06-1904, fabrieksarbeider, bankwerker, tr. Scherpenzeel 22-05-1930 Klaasje Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 06-02/04-03-1906, ov. 12-11-1991, dr. van Willem Vlaanderen en Berendina Snitselaar

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Johannes Ozn. Methorst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929, met attestatie van Woudenberg 13-10-1930.

            Uit dit huw.:

1. Otto Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/31-05-1931

2. Willem Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 25-05/23-07-1933

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1958: Wim Methorst en Cornelia van Essen.

3. Johannes Cornelis Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1935/29-03-1936

                Lidm. Scherpenzeel 26-03-1961: Johannes Cornelis Methorst.

4. Berend Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 09-09/31-10-1937

5. Berendina Johanna Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 04-08/19-12-1943

6. jongen, ov. Scherpenzeel 01-10-1946

3. Jannetta Johanna Methorst, geb. Woudenberg 11-06-1906, ged. in de Grote Kerk 30-09-1906, ov. Woudenberg 05-02-1911

4. Willem Methorst, geb. Woudenberg 11-06-1906, ged. in de Grote Kerk 30-09-1906, wever, tr. Veenendaal 11-10-1930 Cornelia Spies, geb. Veenendaal 1908, dr. van Teunis Spies en Cornelia van der Mispel

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1937: Willem Methorst, met attestatie vertrokken naar Veenendaal

okt. 1974.

            Uit dit huw.:

1. Otto Methorst, geb. 02-03-1931, ged. in de Grote Kerk: 31-05-1931

2. Cornelis Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 31-03/26-05-1935

3. Johannes Cornelis Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 12-03/11-09-1938

4. Wilhelmina Jacoba Hubertina Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 19-06/30-07-1939

5. Petronella Dirkje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 02-06/25-10-1942

6. Willem Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 28-06/15-09-1946

5. Barend Methorst, geb. Woudenberg 16-11-1909, ged. in de Grote Kerk 06-03-1910

6. Jannetje Johanna Methorst, geb. Woudenberg 27-07-1913, ged. in de Grote Kerk 28-09-1913, tr. Scherpenzeel 11-08-1934 Teunis Spies, geb. Veenendaal 1907, fabrieksarbeider, zn. van Albertus Spies en Willemina van Zoest

7. Petronella Dirkje Methorst, geb. Woudenberg 14-01-1920, ged. in de Grote Kerk 28-03-1920, tr. Willem de Kaste

8. Anton Methorst, geb. Woudenberg 21-01-1926, ged. in de Grote Kerk 25-04-1926, machinebankwerker, productieleider, ov. Tiel 02-09-1990, tr. Scherpenzeel 01-03-1947 Heintje Hendrika van Leuveren, geb. Amersfoort 12-08-1924, ged. In de Grote Kerk 31-01-1926, dr. van Willem van Leuveren en Hendrika de Vries

            Uit dit huw.:

1. Johannes Cornelis Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 23-07/14-12-1947, recreatiemedewerker, tr. Tiel 18-12-1970 Lamberta Augusta Drost, geb. Veenendaal 20-05-1951

2. Hendrika Methorst, geb. Scherpenzeel 01-05-1950

3. Anton Willem Hendrikus Methorst, geb. 05-04-1958 te Tiel

7. Willem Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 09-02/02-03-1873, koetsier, melkhandelaar, hulpmarktmeester, ov. Ede 20-02-1940, tr. Ede 24-11-1900 Aaltje Hansman, geb. Ede 1865, dr. van Arend Hansman en Aartje van Veldhuizen

8. Jannigje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 12-09/04-10-1874, ov. Woudenberg 29-03-1937, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1899: Jansje Methorst.

IIIa

Jan Methorst, geb. Otterlo 06-12-1853, koetsier, landbouwer, ov. Renswoude 08-01-1939, tr. Ede 28-05-1881 Maria de Koning, geb. Ede 1855, landbouwer, ov. Scherpenzeel 19-09-1935, dr. van Jan de Koning en Gijsbertje Nijburg

Uit dit huw.:

1. Otto Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 23-10/25-12-1881, melkslijter, winkelier, ov. Ede 21-10-1944, tr. Ede 25-05-1907 Grietje van de Kraats, geb. Ede 1884, dr. van Jan van de Kraats en Maria van de Hoef

2. Jan Methorst, geb. Renswoude 26-01-1883

3. Willempje Methorst, geb. Renswoude 06-03-1884, ov. Renswoude 31-03-1886

4. Gijsbert Methorst, geb. Renswoude 30-03-1885, volgt IV

5. Willem Methorst, geb. Renswoude 30-05-1886, vrachtrijder, tr. Leersum 24-08-1916 Dirkje de Man, geb. Woudenberg 07-04-1895, dr. van Gerrit de Man en Aaltje Ederveen

Uit dit huw.:

1. Aaltje Methorst, geb. Woudenberg 10-01-1919, ged. in de Grote Kerk 25-05-1919

2. Maria Methorst, geb. Woudenberg 23-05-1920, ged. in de Grote Kerk 26-09-1920

3. Gerritje Methorst, geb. Woudenberg 01-09-1921, ged. in de Grote Kerk 26-02-1922

4. Willem Methorst, geb. Woudenberg 03-06-1925, ged. in de Grote Kerk 30-08-1925

6. Gerrit Methorst, geb. Renswoude 05-06-1887, ov. Renswoude 19-12-1906

7. Willemijntje Methorst, geb. Renswoude 09-03-1889, tr. Renswoude 30-01-1914 Hendrik Johannes Wisgerhof, geb. Rhenen 22-01-1889, zn. van Albert Wisgerhof en Willemijntje van Laar

8. Hendrik Methorst, geb. Renswoude 09-01-1891, vrachtrijder, koopman, tr. Barneveld 24-12-1919 Luutje van de Fliert, geb. Ede 1895, ov. Scherpenzeel 10-04-1949, dr. van Jacob van de Fliert en Aartje van Bennekom

Uit dit huw.:

1. Jan Methorst, geb. Scherpenzeel 28-03-1920, ov. Scherpenzeel 16-05-1920

2. Maria Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 11-09/30-10-1921, tr. Scherpenzeel 25-08-1948 Dirk van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 06/21-02-1912, metaalbewerker, zn. van Gerrit van Ginkel en Janette Homoet

3. Jacob Methorst, geb. Utrecht 19-03-1925, ged. in de Grote Kerk 07-06-1925, ov. Ermelo (ingeschr. te Scherpenzeel) 15-09-1941

4. Aartje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 03-06/28-07-1929

5. Johanna Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 31-10/29-05-1931

6. Hendrik Lubertus Methorst, geb. Scherpenzeel 21-07-1934

9. Ida Methorst, geb. Renswoude 02-08-1893, tr. Renswoude 25-11-1915 Gerard Hardeman, geb. Leersum 05-11-1891, zn. van Aalbertus Hardeman en Geertrui van de Lagemaat

10. Maria Methorst, geb. Renswoude 12-10-1897, tr. Renswoude 26-05-1916 Teunis Hardeman, geb. Woudenberg 21-07-1891, zn. van Gijsbert Hardeman en Catharina van Dijk

11. Aaltje Methorst, geb. Renswoude 18-10-1899, ov. Renswoude 20-03-1906

12. Johanna Methorst, geb. Renswoude 07-05-1901, tr. Scherpenzeel 23-12-1922 Jan den Hartog, geb./ged. Scherpenzeel 27-01/04-03-1900, smid, zn. van Teunis den Hartog en Willemijntje Buurman

IV

Gijsbert Methorst, geb. Renswoude 30-03-1885, tr. Woudenberg 12-11-1915 Leentje van Dijk, geb. Woudenberg 07-02-1890, dr. van Karel van Dijk en Dirkje Davelaar

Uit dit huw.:

1. Maria Methorst, geb. Renswoude 10-04-1916, ged. in de Grote Kerk 28-05-1916, tr. A. Schimmel

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1938: Maria Methorst, met attestatie van Renswoude 22-01-1962.

2. Karel Methorst, geb. Renswoude 10-05-1917, ged. in de Grote Kerk 27-05-1917, tr. Scherpenzeel 12-11-1947 Johanna Kamphorst, geb. Barneveld 1916, dr. van Gerrit Jan Kamphorst en Petertje van de Visch

Lidm. Scherpenzeel 18-04-1943: Karel Methorst.

3. Jan Methorst, geb. Renswoude 23-12-1918, ged. in de Grote Kerk 09-03-1919, landbouwer te Renswoude(1947)

4. Dirk Methorst, geb. Renswoude 21-06-1920, ged. in de Grote Kerk 29-08-1920

5. Willemijntje Methorst, geb. Renswoude 12-12-1922, ged. in de Grote Kerk 28-01-1923

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1946: Willemijntje Methorst.

6. Gijsbert Leendert Methorst, geb. Renswoude 08-12-1926, ged. in de Grote Kerk 31-01-1926

7. Albertus Methorst, geb. Renswoude 22-03-1928, ged. in de Grote Kerk 27-05-1928

Lidm. Scherpenzeel 27-04-1952: Albertus Methorst, met attestatie vertrokken naar Renswoude 03-05-1952.

8. Willem Methorst, geb. Renswoude 21-03-1933, ged. in de Grote Kerk 25-06-1933

Lidm. Scherpenzeel 25-03-1956: Willem Methorst.

IIIb

Barend Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 24-12-1862/25-01-1863, landbouwer, arbeider, koopman, ov. Amersfoort, (ingeschr. te Woudenberg) 02-04-1936, tr. Scherpenzeel 30-04-1887 Maria Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1858/06-02-1859, ov. Woudenberg 05-12-1919, dr. van Jan Jacob Veldhuizen en Gijsbertje Harskamp

Lidm. Scherpenzeel: Barend Methorst, met attestatie van Utrecht 21-04-1884.

Uit dit huw.:

1. Gijsbertha Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 04-06/31-07-1887, tr. Woudenberg 19-08-1915 Johannes van Rossum, geb. Maartensdijk 12-09-1887, zn. van Gijsbertus van Rossum en Maria Verkerk

                Vertrokken naar Maartensdijk.

2. Otto Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 10-04/26-05-1889, bakker, tr. Amersfoort 27-12-1917 Jannetje van Ginkel, geb. Amersfoort 29-12-1895, dr. van Jan van Ginkel en Francina van Donselaar

Uit dit huw.:

1. Maria Francina Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 18-02/28-04-1918

3. Jan Jacob Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/31-08-1890, bakker, winkelier, ov. 1974, tr. Scherpenzeel 10-09-1914 Cornelia Everdina ten Broek, geb. Scherpenzeel 17-11/20-12-1891, dr. van Jan Cornelis ten Broek en Cornelia van Egdom

Lidm. Scherpenzeel maart 1913: Jan Jacob Methorst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 1913, met attestatie van Woudenberg 04-10-1933.

Uit dit huw.:

1. Barend Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 31-12-1914/28-02-1915, winkelier te Scherpenzeel, tr. Petronella van Ingen

Uit dit huw.:

1. Cornelia Everdina Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 04-06/13-12-1942

2. Jannetje Hendrika Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 13-02/07-04-1946

3. Jan Jacob Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 31-05/28-09-1947

2. Cornelia Maria Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 01-10/07-11-1920, tr. Scherpenzeel 21-05-1942 Hendrik van Zanten, geb. Ede 1915, chauffeur, zn. van Hendrik Petrus van Zanten en Nenna Hendrina van de Vendel

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1942: Cornelia Methorst, met attestatie vertrokken naar Renswoude  sept. 1942, met attestatie van Renswoude als  hv H. van Santen ca. 1953, met attestatie vertrokken naar Doorn 22-05-1957, met attestatie van Renswoude jan. 1962.

3. Maria Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 24-09/05-12-1926

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1958: Maria Methorst, met attestatie vertrokken naar Maartensdijk 03-05-1952.

4. Willem Methorst, geb. Woudenberg 23-01-1892, ged. in de Grote Kerk 24-04-1892, tr. Amerongen 20-09-1923 Dirkje Meijer, geb. Amerongen 09-10-1891, dr. van Abraham Meijer en Adriana van den Berg

Uit dit huw.:

1. Barend Methorst, geb. Woudenberg 27-12-1924, ged. in de Grote Kerk 22-02-1925

2. Abraham Adriaan Methorst, geb. Woudenberg 02-02-1930, ged. in de Grote Kerk 06-04-1930

5. Barend Methorst, geb. Woudenberg 13-03-1893, ged. in de Grote Kerk 14-05-1893, bakker, tr. Woudenberg 16-12-1920 Gerritje van Nieuwenhuizen, geb. Woudenberg 05-12-1894, dr. van Hendrik van Nieuwenhuizen en Geertje van Voskuilen

6. Cornelia Methorst, geb. Woudenberg 26-06-1894, ged. in de Grote Kerk 30-09-1894, tr. Leusden 17-11-1921 Willem van Ginkel, geb. Leusden 15-02-1895, zn. van Wouter van Ginkel en Luitje Pothoven

7. Maria Methorst, geb. Woudenberg 18-11-1898, ged. in de Grote Kerk 26-02-1899, tr. Woudenberg 24-05-1928 Gerrit ter Burg, geb. Woudenberg 13-09-1896, zn. van Adrianus Cornelis ter Burg en Cornelia Ederveen

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1941: Maria Methorst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg, met attestatie van Woudenberg 1962.

8. Melis Albertus Methorst, geb. Woudenberg 17-09-1900, ged. in de Grote Kerk 23-12-1900, tr. Veenendaal 19-12-1926 Celia Errezina de Geit, geb. Ede 1900, dr. van Jurianus de Geit en Wijntje van Kreel

Methorst (2)

I

Hendrik Methorst, geb. Renswoude 06-04-1806, timmermansknecht, landbouwer, ov. Woudenberg 29-11-1870, zn. van Johannes Methorst en Gerritje Brink, tr. Ede 05-04-1834 Gerritje van Veldhuijsen/Veldhuizen, geb. Lunteren 18-02-1811, ov. Scherpenzeel 13-08-1889, dr. van Jan Jacobsz van Veldhuizen en Evertje Roskam

Lidm. Scherpenzeel 30-30-1856: Hendrik Methorst.

Lidm. Scherpenzeel: Gerritje van Veldhuizen, met attestatie van Blauwkapel 17-07-1881.

Uit dit huw.:

1. Evertje/Everdina Methorst, geb. Barneveld 1835, ov. Baarn 21-12-1911, tr. Houten 08-03-1860 Pieter Catoen, geb. Zeist 06-06-1832, ov. Baarn 20-01-1912, zn. van Pieter George Catoen en Jannigje Timmer

2. Johannes Methorst, geb. Soest 07-11-1837, arbeider, ov. Scherpenzeel 08-10-1910, tr. Scherpenzeel 06-03-1897 Annemietje Peterschlingman, geb. Linschoten 01-12-1837, ov. Montfoort 19-08-1919, dr. van Gerard Frederich Peterschlingman en Mensje Fluijt

In 1897 laten Johannes Methorst, z.b. te Scherpenzeel x Annemietje Peterschlingman, ook wel genaamd Anna Maria Schlingman hun testament maken. Erfgenamen: Voor de helft: 1. de kinderen van broer Hendrik Methorst; 2. broer Jan Methorst; 3. broer Gerrit Methorst; 4. zus Gerarda Methorst, wed. Dirk Katoen; 5. zus Evertje Methorst x Pieter Katoen; 6. zus Alida Methorst, wed. Jacobus vander Wildt. Voor de andere helft: 1. de kinderen van broer Hendrik Schlingman; 2. de kinderen van broer Jacob Schlingman; 3. broer Johannes Schlingman; 4. broer Cornelis Schlingman; 5. zus Dina Schlingman x Willem Schinkel; 6. de kinderen van zus Aaltje Schlingman x Willem Heilgeman (AT058a014, nr. 50 en 51; 29-03-1897).

3. Gerarda Jacoba/Grada Methorst, geb. Amersfoort 07-05-1840, ov. Zeist 30-09-1917, tr. (1) Woudenberg Dirk Catoen, geb. Zeist 12-11-1828, ov. De Bilt 04-12-1894, zn. van Pieter George Catoen en Jannigje Timmer, tr. (2) Zeist 20-07-1899 Kornelis van Essen, wed. Jannetje van Dam, geb. Driebergen 12-09-1839, ov. Zeist 15-01-1922, zn. van Evert van Essen en Sophia van Rheenen

4. Alida Mazina Methorst, geb. Amersfoort 15-03-1842, ov. Utrecht 21-12-1903, tr. Houten 01-04-1865 Jacobus van der Wilt, geb. Tienhoven 10-07-1838, ov. Breukelen-St. Pieters 15-09-1873, zn. van Gerrit van der Wilt en Antje van Bemmelen

5. Jan Methorst, geb. Woudenberg 21-05-1845, ged. in de Grote Kerk 29-06-1845, ov. Kamerik 29-03-1903, tr. Kamerik 17-03-1876 Annigje van Dam, geb. Oudenrijn 31-10-1854, ov. Kamerik 17-04-1929, dr. van Albertus van Dam en Niesje Verweij. Annigje, tr. (2) Kamerik 21-12-1905 Jacob Nap, wed. Hendrika Wentink, geb. Woerden 30-12-1837, ov. Kamerik 20-03-1916, zn. van Maarten Nap en Klaartje de Vos

6. Hendrik Methorst, geb. Woudenberg 16-10-1849, ged. in de Grote Kerk 30-12-1849, volgt II

7. Gerrit Methorst, geb. Woudenberg 03-03-1853, ged. in de Grote Kerk 01-05-1853, arbeider, koopman, ov. Doetinchem 24-11-1934, tr. Doetinchem Stad 07-12-1900 Aleida Maria Christina Brugman, geb. Doetinchem Stad 1875, ov. Winterswijk 07-06-1948, dr. van Theodorus Brugman en Aleida Petronella Bruggeman. Aleida Maria Christina Brugman, tr. (2) Johannes Franciscus Becks

II

Hendrik Methorst, geb. Woudenberg 16-10-1849, ged. in de Grote Kerk 30-12-1849, wagenmaker, ov. Scherpenzeel 02-05-1928, begr. Glashorst, graf nr. 181, tr. Utrecht 07-08-1878 Gijsbertje Baars, geb. Rhenen 23-02-1848, ov. Scherpenzeel 14-10-1924, begr. Glashorst, graf nr. 181, dr. van Willem Baars en Teuntje van Stokkum

Lidm. Scherpenzeel: Hendrik Methorst en Gijsbertje Baars, met attestatie van Blauwkapel 17-07-1881.

Uit dit huw.:

1. Hendrik Methorst, geb. Utrecht 23-05-1879, wagenmaker, tr. Utrecht 12-12-1901 Hendrica van der Wilt, geb. Breukelen-St. Pieters 12-11-1871, dr. van Jacobus van der Wilt en Alida Mazina Methorst

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1899: Hendrik Methorst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg juni 1903.

            Uit dit huw.:

            1. Hendrik Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 02/27-07-1902

2. Teuntje Methorst, geb. Maartensdijk 18-02-1881, tr. Scherpenzeel 19-08-1905 Tjitte Boorsma, geb. Burgwerd, gemeente Wonseradeel 1878, timmerman, zn. van Meindert Boorsma en Antje Westra

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1899: Maria Methorst, met attestatie vertrokken naar Zeist april 1899.

Kinderen in Baarn.

3. Gerrit Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 06-07/24-08-1884, wagenmaker, tr. Scherpenzeel en in de Geref. Kerk op 19-02-1914 Jannigje van Setten, geb. Baarn 05-10-1883, dr. van Willem van Setten en Everdina Berendse

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1905: Gerrit Methorst, met attestatie vertrokken naar de Geref. Kerk.

            Uit dit huw.:

1. Everdina Methorst, geb. Scherpenzeel 01-02-1915, ged. in de Geref Kerk 21-02-1915, tr. (1) Johannes Hendrikus Bourgonje, tr. (2) Scherpenzeel 28-04-1949 Gerhardus Wilhelmus Dissel, wed. Gerardina Henrica Maria Huizindveld, geb. Dalfsen 1909, aannemer, zn. van Hermannus Dissel en Willemina van der Vechte

2. Hendrik Methorst, geb. Scherpenzeel 10-01-1916, ged. in de Geref Kerk 06-02-1916

3. Gijsbertje Methorst, geb. Scherpenzeel 13-05-1917, ged. in de Geref Kerk 17-06-1917, ov. Scherpenzeel 07-03-2007, begr. 10-03-2007, tr. Scherpenzeel 09-07-1947 Johannes van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 03-04/31-05-1914, timmerman, ov. 1992, zn. van Marinus van Elst en Gerritje van Bruggen

4. Willem Methorst, geb. Scherpenzeel 28-09-1918, ged. in de Geref Kerk 10-11-1918, ov. Scherpenzeel 14-04-1924

5. Teuntje Methorst, geb. Scherpenzeel 25-04-1921, ged. in de Geref Kerk 22-05-1921

6. Elizabeth Methorst, geb. Scherpenzeel 06-07-1922, ged. in de Geref Kerk 30-07-1922

7. meisje, ov. Scherpenzeel 16-05-1925

8. Willy Methorst, geb. Scherpenzeel 22-07-1928, ged. in de Geref Kerk 02-09-1928

4. Wilhelmina Methorst, geb. Scherpenzeel 05-09-1886, tr. Scherpenzeel 05-08-1915 Cornelis van de Wetering, geb. Woudenberg 10-07-1888, tuinknecht, zn. van Hendrik van de Wetering en Aaltje Griffioen

                Zij gaan naar Zuilen.

5. Everdina Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 25-11/30-12-1888, tr. Scherpenzeel 09-09-1915 Hendrik Schoonderbeek, geb. Amsterdam 1889, koetsier, zn. van Jan Schoonderbeek en Aaltje Tempelman

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1908: Everdina Methorst., met attestatie vertrokken naar Hees bij Nijmegen aug. 1908.

6. Alida Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 01/20-09-1891, tr. Enschede 30-09-1915 Hendrikus Gerardus van Beukering, geb. Renkum 1889, bankwerker, zn. van Cornelis van Beukering en Berendina van Hagen

Methorst (3)

Willem Methorst, geb. Ede 1875, arbeider, zn. van Willem Methorst en Aaltje Lam, tr. Scherpenzeel 10-11-1900 Aaltje Vlastuin, geb. Renswoude 20-01-1876, dr. van Teunis Vlastuin en Willemijntje Riggeling

Uit dit huw.:

1. Willem Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 27-01/06-04-1902, stalknecht te Amersfoort, tr. Amersfoort 15-01-1930 Elisabeth Maria Gerritsen, geb. Doorn 1909, dr. van Frans Nicolaas Gerritsen en Jannetje Adriana van de Wetering

2. Mientje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 06-04/31-05-1903, tr. Scherpenzeel 25-07-1925 Cornelis Mijnten, geb. Amersfoort 20-10-1900, boekdrukker, zn. van Jacob Mijnten en Lubbertje Berkloo

3. Aaltje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 24-03/28-05-1905

4. Barta Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 10-08/27-09-1908, tr. Scherpenzeel 01-05-1930 Matthijs Johan van de Wetering, geb. Woudenberg 1907, schilder, zn. van Matthijs van de Wetering en Johanna Cornelia Hardeveld (Kleuver)

5. Teunis Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 01-02/28-05-1911

6. Cornelia Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 16-06/31-08-1913

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1937: Cornelia Methorst.

7. Roelof Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 06-03/30-05-1915, arbeider, katoenwever, tr. Jacoba van den Brink

Uit dit huw.:

1. Willem Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 25-04/30-05-1943

2. Geurtje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 10-05/29-07-1945

3. Jan Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 21-09/15-12-1946

4. Roelof Methorst, geb. Scherpenzeel 23-11-1948

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

juli 2010