Melchior Casparsen en zijn dochters

 

We weten weinig van Melchior Casparsen. Wel dat hij vier dochters had, die aan de basis staan van geslachten met klinkende namen als Leijenhorst, Vierhouten, Langelaer en Van Ginkel.

 

I

Melchior Casparsen, geb. ca. 1610, tr. NN

In 1647 moet Melchior Casparsen 6-18-8 betalen aan Hendrick Gijsberts (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 109vo; 13-12-1647)

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Melchior Casparsen. (Opm.: op 16-10-1636 wordt als lidmaat aangenomen: Melchior Slaadt; de enige Melchior in het lidmatenregister).

Uit dit huw.:

1. Ursula/Orseltje Melchertsen, ged. Scherpenzeel 06-09-1646, volgt IIa

2. Marrijtje Melchertsen, ged. Scherpenzeel 04-08-1650, volgt IIb

3. Grietien Melchertsen, ged. Scherpenzeel 17-10-1658, volgt IIc

4. Derckje Melchertsen, volgt IId

5. ? Geertien Melchiors, tr. Jacob Jans van den Heuvel

Jacob Jans van den Heuvel tr. (2) Harderwijk (otr. Scherpenzeel 26-07-1668) Aeltien Jacobs, van Harderwijk

6. ? Anneke Melchiorsen, ov. Scherpenzeel juni 1719

                Lidm. Scherpenzeel 31-03-1678: Anneke Melchiorsen.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Anneke Melchiorsen.

 

IIa

Orseltje Melchertsen, ged. Scherpenzeel 06-09-1646, tr. Lunteren 18-07-1680 (att. van Scherpenzeel) Marcelis Samuelsen Leijenhorst, wed. Jacomijntje Michielsen. Marcelis Samuelsen Leyenhorst tr. (1) Jacomijntje Michielsen, tr. (3) Scherpenzeel 12-08-1683 Geurtje Jansen

Uit dit huw.:

1. Marrijtje Marcelisen Leijenhorst ged. Scherpenzeel 21-08-1681

2. Marij Marcelisen Leijenhorst ged. Scherpenzeel 18-02-1683

 

IIb

Marrijtje Melchiorsen, ged. Scherpenzeel 04-08-1650, tr. Scherpenzeel 01-06-1690 Jan Evertsen van Vierhouten, wed. Jantje Aelberts van ’t Willer, ov. voor 1726. Jan Evertsen Vierhouten tr. (1) Scherpenzeel 04-06-1671 Jantien Aelberts van Twiller

Het tweede gebod (afkondiging) was laat “dewijle de geboden tot soo lange gerichtelick waren opgehouden”. In het rechterlijk archief is dit niet terug te vinden

In 1686 eist Aris Cornelissen van ’t Willaer bet. van f 17,= van Jan van Vierhouten. Jan had een koe gekocht van Jantjen, wed. Willem Melcherssen voor f 23,=, volgens verklaringen van Jantjen Jansz en Willemtje Eversz. Hij betaalde haar, maar Jantjen had nog f 17,= schuld aan Aris voor geleverd bier en stond daarvoor onder arrest. Die f 17,= had Jan van het bedrag van de koe moeten afhouden en aan Aris moeten geven (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 10-08-1685; 30-11-1685; 21-06-1686, nr. 4; 01-11-1686).

Graf nr. 7 in de Grote Kerk: JAN VAN VIERHOUTEN ANNO 1689. Merkteken: aambeeld.

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1691: Marijtje Melchiorsen.

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1676: Jan Evertsen van Vierhouten.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Jan Evertsen van Vierhouten en Marijtje Melchiorsen.

In 1721 lenen Jan van Vierhouten x Marija Melchiors 100 gl. van Maeijtien Gijsbertsen, wed. Jan Evertsen van Wessel. Onderpand: hun huis (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 18-11-1721).

In 1723 lenen Jan van Vierhouten x Marija Melchiors 150 gl. van de diaconie van Scherpenzeel om te pachtschuld af te lossen van de Valendries. Onderpand: hun huis (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 25-01-1723).

Uit dit huw.:

1. Jantje Jans van Vierhouten, ged. Scherpenzeel 27-07-1690

2. Melchior Jansz van Vierhouten, ged. Scherpenzeel 28-03-1694, tr. Scherpenzeel 04-08-1715 Fijtje Teunissen Doreweert, ged. Scherpenzeel 16-10-1692, dr. van Teunis Petersz Doorweert en Anna Teunissen van Glashorst

In 1721 wordt Melchior Vierhouten beboet wegens het nalopen van Gijsbert van Vlastuijn, zodat die naar Aert de wolkammer vluchtte (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 10-11-1721).

In 1724 wordt Melchior Vierhouten beboet met 10 herenponden wegens geweld tegen het huis van Jan Hendricksen Pul (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 30-10-1724, 16-04-1725).

In 1726 is Melchior van Vierhouten x Fijtjen Doorweert 150 gl. schuldig aan de diaconie van Scherpenzeel om te pachtschuld af te lossen van de Valendries. Onderpand: hun huis (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 26-07-1726).

 

IIc

Grietje Melchertsen, ged. Scherpenzeel 17-10-1658, won. Weerthof, tr. Scherpenzeel 14-07-1678 Teunis Cornelissen van Langelaer, won. Groot Donckeler, ged. Rhenen 21-11-1652, in Achterberg, zn. van Cornelis Cornelisz van Langelaer en Grietje Teunissen

Uit dit huw.:

1. Grietje Teunissen van Langelaer, ged. Scherpenzeel 17-11-1678, aen de Beeck

2. Marretie Teunissen van Langelaer, ged. Rhenen 06-06-1680, in Agterbergh

3. Jan Teunissen van Langelaer, ged. Rhenen 19-02-1682, in Agterbergh

4. Melchert Teunissen van Langelaer, ged. Rhenen 25-03-1684, in Agterbergh, volgt III

5. Aeltje Teunissen van Langelaer, ged. Scherpenzeel 31-10-1686, aen de Groeb

6. Orseltje Teunissen van Langelaer, ged. Scherpenzeel 13-02-1689, aen de Groep

7. Geertje Teunissen van Langelaer, ged. Scherpenzeel 26-04-1691

8. Cornelis Teunissen van Langelaer, ged. Scherpenzeel 15-03-1693, tr. Scherpenzeel 09-12-1725 Jantje Peters, ged. Scherpenzeel 22-03-1691, op Breeschoten, dr. van Peter Rijcksen en Geertje Jansen

9. Jantje Teunissen van Langelaer, ged. Scherpenzeel 13-05-1695, tr. Scherpenzeel 03-11-1720 Jan Aalten van Brienen, van Barneveld

10. Teunis Teunissen van Langelaer, ged. Scherpenzeel 19-12-1697

11. Derck Teunissen van Langelaer, ged. Scherpenzeel 17-01-1700, tr. Amerongen (otr. Scherpenzeel) 13-11-1729 Geertje Cornelissen van Selder, ged. Scherpenzeel 12-03-1702, aen de Groep, dr. van Cornelis Arrisz van Selder en Jantje Tijssen

 

IId

Derckje Melchiors, ov. voor 1720, tr. (1) Scherpenzeel 03-12-1671 Geurt Gerritsen, tr. (2) Scherpenzeel 15-05-1681 Hendrick Dercksen van Teesselinck, “overlange alhier tot Scherpenzeel hebbende gewoont”, ov. voor 1720

Uit het 1e huw.:

1. Marijtje Geurtsen, ged. Scherpenzeel 04-02-1672

Uit het 2e huw.:

2. Derck Hendricksen Teesselinck, ged. Scherpenzeel 12-02-1682, tr. Scherpenzeel 18-01-1705 Maria/Marijtje Jansen Druijff, ged. Scherpenzeel 05-08-1666, dr. van Jan Willemsen Druijff en Grietien Willemsen

3. Marij Hendricksen Teesselinck, ged. Scherpenzeel 29-07-1683

4. Geurt Hendricksen Teesselinck, ged. Scherpenzeel 02-11-1684, tr. Scherpenzeel 07-07-1720 Johanna Cornelissen van ´t Willer, ged. Scherpenzeel 11-02-1683, dr. van Cornelis Aelbertsen van ´t Willaer en Hermtje Willemsen van Wolfswinkel

5. Marijtje Hendricksen Teesselinck, ged. Scherpenzeel 16-01-1687, tr. Scherpenzeel 23-06-1720 Albertus Arisen van ´t Willer, ged. Scherpenzeel 03-11-1678, zn. van Aris Aelbertsen van ´t Willaer en Jantje Aelbertsen van Glashorst

6. Melchior Hendricksen Teesselinck, ged. Scherpenzeel 10-02-1689, tr. Lunteren 25-08-1716 Marijken Wouters, van Lunteren

7. Annetje Hendricksen Teesselinck, ged. Scherpenzeel 15-03-1691

8. Gerrit Hendricksen Teesselinck, ged. Scherpenzeel 15-01-1693, tr. Scherpenzeel 02-06-1727 Jantje Cornelissen van ´t Willer, wed. Jurien Bilderbeek, ged. Scherpenzeel 12-11-1676, dr. van Cornelis Aelbertsen van ´t Willaer en Hermtje Willemsen van Wolfswinkel

9. Orssel Hendricksen Teesselinck, ged. Scherpenzeel 13-10-1695

 

III

Melchert Teunissen van Langelaer, ged. Rhenen 25-03-1684, tr. Leersum 25-11-1714 Hendrikje Claessen, ged. Amerongen 07-02-1692, dr. van Claes Gerritsz van Barneveld en Grietje Teunissen

Uit dit huw.:

1. Cornelis Melchtersz van Langelaar/Ginkel, ged. Amerongen 10-03-1715, tr. Leersum 29-10-1741 Jannigje Arisse van Selder, ged. Scherpenzeel 25-02-1725, aan de Groep onder Amerongen, ov. Leersum 10-01-1814, dr. van Arris Cornelissen van ´t Selder en Reintje Ernsten

Uit dit huw.:

1. Melcher Cornelissen van Ginkel, ged. Leersum 07-10-1742

2. Aris Cornelissen van Ginkel, ged. Leersum 11-10-1744

3. Klaes Cornelissen van Ginkel, ged. Leersum 15-01-1747

4. Reintje Cornelissen van Ginkel, ged. Leersum 07-04-1749

5. Maria Cornelissen van Ginkel, ged. Leersum 23-12-1753

6. Hendrijntje Cornelissen van Ginkel, ged. Leersum 13-06-1756

2. Grietje Melchters van Langelaar, ged. Scherpenzeel 08-11-1716

3. Marije Melchters van Langelaar, ged. Scherpenzeel 26-06-1718

4. Jantje Melchters van Langelaar, ged. Scherpenzeel 14-01-1720, in de Agterstraat

5. Teunis Melchtersz van Langelaar, ged. Scherpenzeel 26-10-1721

6. Klaas Melchtersz van Langelaar, ged. Scherpenzeel 26-09-1723, in de Agterstraat

7. Gerrit Melchtersz van Langelaar, ged. Scherpenzeel 02-12-1725, in de Agterstraet

8. Cornelis Melchtersz van Langelaar/van Ginkel, ged. Scherpenzeel 04-01-1728, in d’Agterstraat, volgt IV

 

IV

Cornelis Melchertsz van van Langelaar/Ginkel, ged. Scherpenzeel 04-01-1728, begr. Renswoude 23-08-1788, tr. Barneveld 15-04-1757 Willemijntje Breunissen, ged. Scherpenzeel 16-11-1738, dr. van Breunis Jansz (van Beckbergen) en Cornelia Jans (Nieuwburg)

Uit dit huw.:

1. Breunis Cornelissen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 11-11-1759 in den Krommenhoek

2. Henderickje Cornelissen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 23-08-1761 in den Krommenhoek

3. Klaas Cornelissen van Ginkel, ged. Leersum 01-08-1762

3. Maatjen Cornelissen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 12-11-1763 in den Krommenhoek

4. Jan Cornelissen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 03-02-1765 in de Krommenhoek

5. Jorden Cornelissen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 10-04-1768 in de Krommenhoek

6. Willem Cornelissen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 18-11-1770 in de Kromme hoek

7. Klaas Cornelissen van Ginkel,geb./ged. Scherpenzeel 29-11/05-12-1773, get: Jantje Lagerweij, hv Heimerik Peelen

 

 

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

september 2008