Meerveld

Eerder grotendeels gepubliceerd in: H.M. van Woudenberg, Voskuilen, een buurtschap onder Woudenberg en Leusden, deel 2, Genealogieën, genealogie 34, blz. 256-261.

Gegevens o.a. uit Veluwse Geslachten, jg. 21 nr. 5; 1996.

I

Jacob Thonisz van Meerveld, won. Appel onder Nijkerk, otr. Amerongen 03-11-1643 Neeltje Theunis Brants, dr. van Theunis Brantsz en Marij Gijsbert Brantsz (van Roywinkel)

In 1643 worden er huw. voorw. gemaakt tussen Jacob Thonisz van Meerveld en Neeltje Theunis, jd. won onder Ginkel. Getuigen van Neeltje: haar vader, broer Gerrit, ooms Brant Gijsbertsz en Wulphert Gijsbertsz en neef Aert Jansz op Droffelaar (AT007b002; 07-11-1643).

Hun kinderen worden genoemd bij de erfgenamen van grootvader Theunis Brantsz bij de belening van

Luttel Lambalgen (Huis Amerongen 1185 en Vel. Gesl. 1996, blz. 325).

Uit dit huw.:

1. Teunis Jacobsz van Meerrevelt, volgt II

2. Marrigje Jacobs van Meerveld, tr. (1) Aert Henricksz, tr. (2) Geurt Henricksz, tr. (3) Henrick Jansz

                In 1698 is zij weduwe van Henrick Jansz.

3. Evertje Jacobs van Meerveld, van Someren bij Voorthuizen, otr. (1) Amerongen, tr. met att. 15‑02‑1675 naar Voorthuizen Oth Gijsbertsz, van Ginkel, won. aen den Berghkant onder Amerongen, tr. (2) Amerongen 29-04-1688, (att. van Scherpenzeel) Henrick Evertsen Davelaer, ged. Scherpenzeel 18-05-1657, op de Beeck, ov. 1724-1727, zn. van Evert Hendricksen en Roelofje Jans

In 1699 beleend met 2 venen onder Amerongen na dode van haar oom Brant Theunisz (Huis Amerongen 1185, f. 28).

In 1706 wordt Hendrik Evertsz van Davelaar beleend na dode van Geertje Everts Cruijven met een kamp land in Lambalgen (Huis Amerongen 1185, f. 49; 11-11-1706. Bel. Holevoet nr. 42).

In 1714 wordt Hendrik Evertsz van Davelaar beleend door opdracht van Gerrit Jansz van Egdom met het erf Coudijs met 6 mr. land (Huis Amerongen 1185, f. 85; 18-02-1714. Bel. Holevoet nr. 47).

In 1715 wordt Hendrik Evertsz van Davelaar beleend door opdracht van Jacob Jansz met twee kampen land in Klein Lambalgen (Huis Amerongen 1185, f. 92,93. 11-09-1715. Bel. Holevoet nr. 41a).

In 1727 laat Evertje Jacobs, tweemaal weduwe, won. Coudijs haar testament maken. Octrooi 08-03-1700 Hof van Utrecht. Vorige testamenten: 07-04-1720, notaris G. van Zwoll en 07-07-1718, not. Adriaen Hardenberg te Amerongen. Zoon Gerrit uit haar 2e huw. krijgt 100 gl. Andere erfgen. zijn haar andere kinderen: Gijsbert (ov.); Oth en Neeltje (ov.) (AT031a002; 28-03-1727).

II

Teunis Jacobsz van Meerrevelt, van Voorthuizen, won. De Groep, tr. Scherpenzeel (att. van Amerongen en Voorthuizen) 29-09-1688 Marijtje Arisen, won. Kleijn Orel, ged. Renswoude 05-12-1658, dr. van Arris Wolven, van Appelaer en Marritien Maes Willemse

In 1690 wordt Teunis Jacobsz van Meerveld beleend met 3 morgen pollen onder Renswoude en nog twee venen na dode van zijn oom Gerrit Theunis Brantsz (Huis Amerongen 1184).

In 1699 wordt Teunis Jacobsz beleend met 1/5 deel van Klein Lambalgen na dode van zijn oom Brant Theunisz en aankoop van 2/3 daarin van zijn twee zusters (Huis Amerongen 1185, f. 29vo).

In 1699 wordt Teunis Jacobsz beleend met de hofstede aan de Ginkel en (dezelfde?) 3 morgen pollen na dode van zijn oom Brant Theunisz (Huis Amerongen 1185, f. 31).

Estimatie van overdracht van hetzelfde (Amerongen; dorpsgerecht 143; 29-08-1698 en 04-01-1699).

In 1699 wordt Theunis Jacobsz, won. in Ginkel, beleend na dode van zijn oom Brand Theunisz met de Schreyheuvel onder Woudenberg (Leenhof 111, f. 414). Hij verkoopt het datzelfde jaar (Leenhof 111, f. 440vo. Bel. Holevoet nr. 17).

Uit dit huw.:

1. Neeltje Teunissen Meerveld, ged. Scherpenzeel 12-01-1690, aen de Groep

2. Gerrit Teunissen Meerveld, ged. Scherpenzeel 22-02-1691, aen de Groep

3. Jacob Teunissen Meerveld, ged. Scherpenzeel 29-07-1694, aen De Groep, volgt IIIa

4. Aris Teunissen Meerveld, ged. Scherpenzeel 12-07-1696, aen de Groep, ov. voor 1777, won. Amerongen, tr. Leersum 13-11-1740 Willempje Willems van Ginkel, van Leersum

In 1740 wordt Aaris van Meerveld beleend door opdracht van Jacob Theunisz van Meerveld volgens procuratie van 24-11-1729 voor leenmannen van Huis Scherpenzeel met de tiend van Heintjeskamp (HUA; Leenhof 169, fol. 148; 21-05-1740).

In 1760 wordt Gijsbert van Schaik beleend door opdracht van Aris Teunisz van Meereveld x Willemtje Willems volgens koop van 30-01-1760 voor het gerecht van Scherpenzeel voor f 670,= met de tiend van Heintjeskamp. Bruiker: Jacob Reijcxen (HUA; Leenhof 170, fol. 84; 04-07-1760).

In 1777 is Willemijntje Willemsdr van Ginkel, wed. Erris Teunisz Meervelt in Woudenberg doopgetuige van een kind van haar broer Gijsbert.

Uit dit huw.:

1. Maartje Arissen Meerveld, ged. Scherpenzeel 19-11-1741, op Lambalgen, ov. Lunteren 26-12-1812, tr. Woudenberg 14-06-1778 Hendrik Willemsz, geb. Lunteren

2. Teunis Arissen Meerveld, ged. Scherpenzeel 09-12-1742, op Kleijn Lambalgen, tr. Woudenberg 16-03-1794 Aaltje Rutten van Ginkel, ged. Woudenberg 13-04-1749, ov. Scherpenzeel 18-06-1806, dr. van Rutger Jansz van Ginkel en Jantje Tijmens

Lidm. Woudenberg 21-04-1800: Aaltje van Ginkel hv Teunis Meerveld, met attestatie vertrokken naar Scherpenzeel 1804.

Lidm. Scherpenzeel: Aaltje van Ginkel, met attestatie van Woudenberg 21-01-1805.

3. Klaesje Arissen Meerveld, ged. Scherpenzeel 12-04-1744, op Lambalgen, jong ov.

4. Willem Arissen Meerveld, ged. Woudenberg 29-05-1746, get. Gijsbertje Wulferts

5. Neeltje Arissen Meerveld, ged. Woudenberg 17-03-1748, tr. Woudenberg 03-03-1771 Jan Jansz van Lambalgen, ged. Woudenberg 08-06-1738, ov. Woudenberg 10-05-1821, zn. van Jan Jansz van Lambalgen en Errisje Erissen van ’t Voort. Jan Jansz van Lambalgen, otr. (2) Renswoude 25-07-1783 Aartje Geurtsen van Maanen, ged. Ede 06-01-1754, dr. van Geurt Evertsen en Ariaantje Cornelissen

6. Klaasje Arissen Meerveld, ged. Woudenberg 27-06-1751, ov. Scherpenzeel 22-05-1832, tr. Woudenberg 04-03-1787 Tijmen Rutten van Ginkel, ged. Woudenberg 05-06-1740, get. Wijntje Hendriks, ov. Scherpenzeel 19-10-1813, zn. van Rutger Jansz van Ginkel en Jantje Tijmens

In 1808 kopen Tijme Rutten van Ginkel x Klaasje Aarissen van Meerveld op 18-05-1808 voor 748,= van Fijtje de Goijer, wed. Jan Otten van ’t Foort een huis met annex kamer en hof, nr. 99 en nr. 100, (1832: sectie D 435,436. Oosteinde noordzijde. Groot 0.05.70 ha. Hofpacht f 3,=). Voorwaarde: vrij wonen tot mei 1809 voor de verkoopster. (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 18-05-1808 en 9, fol. 209vo; 08-06-1808. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 8vo).

5. Wulfert Teunissen Meerveld, ged. Scherpenzeel 08-05-1698, aen de Groep, volgt IIIb

IIIa

Jacob Teunissen Meerveld, ged. Scherpenzeel 29-07-1694, aen De Groep, tr. Amerongen 19-12-1734 Grietje Faassen, won. De Groep, ged. Renswoude 17-03-1709, dr. van Faas Cornelisz en Cornelia Thijsz

In 1740 wordt Aaris van Meerveld beleend door opdracht van Jacob Theunisz van Meerveld volgens procuratie van 24-11-1729 voor leenmannen van Huis Scherpenzeel met de tiend van Heintjeskamp (HUA; Leenhof 169, fol. 148; 21-05-1740).

Uit dit huw.:

1. Marritje Jacobs Meerveld, ged. Scherpenzeel 19-06-1735, aan de Groep

2. Teunis Jacobsz Meerveld, ged. Amerongen 25-11-1736

3. Cornelia Jacobs Meerveld, ged. Amerongen 28-12-1738, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel) 21-04-1782 Jan Fransz Velthuizen, wed. Hendrikje Jacobs Ebbenhorst, geb. Renswoude nov. 1719, zn. van Frans Jansz Velthuizen en Rijkje Reijers

4. Faas Jacobsz Meerveld, ged. Renswoude 16-04-1741, de Groep, volgt IVa

5. Teunisje Jacobs Meerveld, ged. Renswoude 10-03-1743, de Groep, tr. (1) Renswoude (otr. Renswoude 25-10-1771 en Amerongen 26-10-1771) Peter/Pieter Cornelissen Steenbeek, ged. Scherpenzeel 28-02-1725, op het Broek, zn. van Cornelis Petersz en Aeltje Teunissen, tr. (2) Renswoude (otr. Renswoude 31-01-1777) Gijsbert Lubbertsen Hoogeweg, geb. Renswoude. Gijsbert Lubbertsen Hoogeweg, tr. (2) Renswoude (otr. Renswoude 19-07-1782) Gerritje Teunissen van de Lagemaat, geb. Woudenberg, won. Renswoude

6. Brand Jacobsz Meerveld, ged. Renswoude 11-09-1746, de Groep, jong ov.

7. Brand Jacobsz Meerveld, geb. Schras (Ederveen), ged. Renswoude 08-08-1749, arbeider, tr. Scherpenzeel 24-11-1782 Aletta/Letje Petersen Bouwman, ged. Scherpenzeel 03-01-1759, aen ´t Oosteijnde, dr. van Peter Aartsz Bouwman en Gijsbertha Hannesen Storck

Uit dit huw.:

1. Gijsbertje Meerveld, ged. Veenendaal (Gelders) 24-10-1784

2. Grietje Meerveld, ged. Veenendaal 25-06-1786, ov. Barneveld 16-06-1848, tr. Jan Bos

3. Jacob Meerveld, ged. Veenendaal 06-04-1788, jong ov.

4. Jacob Meerveld, ged. Ede 30-10-1790, landbouwer, ov. Scherpenzeel 07-12-1837, tr. Woudenberg 10-11-1827 Maria van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 29-07/13-08-1797, op Breeschoten, ov. Scherpenzeel 26-01-1878, dr. van Aris Jansz van Egdom en Jannigje Wouters van Sniddelaar

Uit dit huw.:

1. Jannetje Meerveld, geb. Woudenberg 25-10-1835, ov. Scherpenzeel 16-12-1911, tr. Scherpenzeel 21-10-1869 Peter van Burgelaar, geb. Barneveld 1838, dagloner, ov. Scherpenzeel 11-12-1915, zn. van Grietje van Burgelaar

5. Peter Meerveld, ged. Ede 02-06-1792, schaapherder, ov. Nijkerk 09-06-1860, tr. Putten 03-03-1826 Evertje Gerritsen Ruiter, geb. Putten 1801, ov. Nijkerk 01-04-1885, dr. van Gerrit Rengersen en Wilhelmina Aartsen

            6. Teunis Meerveld, ged. Ede 27-01-1797

7. Maartje Meerveld, ged. Ede 29-03-1800, ov. Lunteren (Ede) 08-04-1855, tr. Ede 06-12-1834 Peter van de Haar, geb. Ederveen, ged. Renswoude 29-04-1810, landbouwer, ov. Ede 28-11-1891, zn. van Jan Barten van de Haar en Aalbertje van de Peppel. Peter van de Haar, tr. (2) Ede 29-03-1856 Brandje Kieft, geb. Nijkerk 1821, ov. Lunteren (Ede) 31-01-1857, dr. van Jan Stevenzen Kieft en Jantje Hannessen, tr. (3) Ede 18-04-1857 Hendrikje Methorst, geb. Renswoude 28-09-1832, ov. Ede 07-02-1900, dr. van Roelof Methorst en Willempje van Ravenhorst

IVa

Faas Jacobsz Meerveld, ged. Renswoude 16-04-1741, de Groep, begr. Woudenberg 09-05-1810, tr. Leersum 26-12-1784 Maria Jans van Doorn, wed. Wulfert Gijsbertse van Apeldoorn, ged. Scherpenzeel 29-10-1752, op Koudijs, begr. Leersum 22-12-1802, dr. van Jan Jansz van Doorn en Gijsbertje Jans van de Haar

                Lidm. Woudenberg 30-05-1805: Faas Jacobse Meerveld, met attestatie van Leersum.

                Lidm. reg. Woudenberg: Faas Jacobse Meerveld.

Uit dit huw.:

1. Jacob van Meerveld, ged. Leersum 11-09-1785, ov. Renswoude 27-11-1842, tr. (1) Rijsenburg 04-03-1819 Annigje van Kooten, ged. Driebergen 29-04-1798, ov. Woudenberg 31-10-1827, dr. van Abraham van Kooten en Bartha Cremer, tr. (2) Woudenberg 30-12-1830 Willemijntje van Kooten, geb./ged. Woudenberg 12/27-09-1795, ov. Leusden 18-07-1874, dr. van Hendrik Willemsz van Kooten en Jannigje Gerrits Veldhuizen

2. Jan van Meerveld, ged. Leersum 13-07-1788, volgt Va

3. Gerrit van Meerveld, ged. Leersum 18-03-1792, ov. Utrecht 27-10-1852, tr. Utrecht 02-06-1841 Elizabeth de Breen, wed. Barend van Beek, geb. Blaauw Capel 1787, ov. Utrecht 25-02-1870, dr. van Frans de Breen en Aletta ´t Lam

4. Geurt van Meerveld, ged. Leersum 09-02-1795, ws. ov. Ede 22-05-1817

Va

Jan van Meerveld, ged. Leersum 13-07-1788, arbeider, dagloner, ov. Gelders Veenendaal 05-12-1838, tr. Veenendaal 24-12-1812 Jacoba/Koba van Dijk, ged. Veenendaal 08-11-1789, ov. Gelders Veenendaal 04-02-1863, dr. van Teunis Evertsen van Dijk en Aaltje Bos

Uit dit huw.:

1. Frans Meerveld, geb. 1814, ov. Woudenberg 01-03-1837, ongehuwd

2. Aaltje Meerveld, geb. Ede 1815, ov. Bennekom (Ede) 06-01-1848, tr. Ede 10-08-1839 Klaas de Gooijer, geb./ged. Gelders Veenendaal 20/29-12-1805, bakker, zn. van Jan de Gooijer en Elizabeth Slotboom

3. Teunis Meerveld, geb. Ede 1817, ov. Gelders Veenendaal 04-02-1822

4. Maas Meerveld, geb. Ede 1818, ov. Gelders Veenendaal 04-04-1822

5. Evert Meerveld, geb. Ede 1821, volgt Via

6. Maria Meerveld, geb. Gelders Veenendaal 1824, ov. Rhenen 25-07-1856, tr. Ede 18-11-1848 Gerrit Rijksen, geb. Rhenen 15-01-1827, arbeider, ov. Rhenen 13-11-1895, zn. van Jan Rijksen en Jannigje Puik

7. Teunisje Meerveld, geb. Ede 1826, ov. Rhenen 06-02-1885, tr. Leersum 16-02-1855 Anthoni van Garderen, geb. Doorn 1822, ov. Rhenen 14-10-1867, zn. van Evert van Garderen en Elizabeth Rubens

8. Maagje Meerveld, geb. Ede 1829, ov. Rhenen 22-09-1864, tr. Rhenen 14-05-1856 Teunis van Capelleveen, geb. Rhenen 16-12-1828, ov. Rhenen 23-03-1894, zn. van Teunis van Capelleveen en Neeltje Gerritse

9. Teunis Meerveld, geb. Gelders Veenendaal 1831, arbeider, ov. Ede 08-02-1900, tr. Ede 23-03-1855 Jacoba Dekker, geb. Gelders Veenendaal 1837, ov. Ede 04-01-1922, dr. van Gerrit Dekker en Wilhelmina Kobussen

10. Geurtje Meerveld, geb. Ede 1835, ov. Veenendaal 02-12-1896, tr. Veenendaal 31-10-1863 Aart van Barneveld, geb. Veenendaal 04-06-1834, ov. Veenendaal 18-05-1901, zn. van Gijsbert van Barneveld en Sofia van Ravenhorst

VIa

Evert Meerveld, geb. Ede 1821, daggelder, landbouwer, ov. Woudenberg 27-05-1897, tr. (1) Scherpenzeel 16-11-1848 Grietje Wilbrink, geb. Renswoude 1836, ov. Woudenberg 01-05-1860, dr. van Peter Wilbrink en Teunisje Hazeleger, tr. (2) Woudenberg 01-02-1861 Gerritje van Hardeveld, geb. Woudenberg 08-05-1829, ov. Woudenberg 27-11-1898, dr. van Cornelis van Hardeveld en Jannetje van Rhenen

Uit het 1e huw.:

1. Jannetje Meerveld, geb./ged. Scherpenzeel 11-03/29-04-1849, ov. Scherpenzeel 14-01-1885, tr. Woudenberg 02-06-1881 Bernardus Riggelink, geb. Renswoude 20-11-1842, arbeider, zn. van Bart Riggelink en Theresia Dijkers. Bernardus Riggeling, tr. (2) Scherpenzeel 14-01-1888 Cornelia Timmer, geb. Lienden 1853, ov. Renswoude 04-02-1903, dr. van Johannes Timmer en Maaike Haagsman

            Kind:

            1. Evert Meerveld, geb. Woudenberg 1869, ov. Woudenberg 30-04-1870

2. Peter Meerveld, geb./ged. Scherpenzeel 21-06/03-08-1851, ov. Woudenberg 04-05-1855

3. Jacoba Meerveld, geb./ged. Scherpenzeel 10-05/26-06-1853, ov. Rhenen 18-11-1900, tr. Rhenen 13-12-1882, Jan Hootsen, geb. Rhenen 23-05-1829, zn. van Willem Hootsen en Jannigje Wijnen

4. Peter Meerveld, geb. Woudenberg 13-03-1856, ged. in de Grote Kerk 06-04-1856, ov. Woudenberg 25-03-1858

5. Teunisje Meerveld, geb. Woudenberg 13-06-1859, ged. in de Grote Kerk 31-07-1859, ov. Woudenberg 05-03-1861

Uit het 2e huw.:

6. Jan Willem Meerveld, geb. Woudenberg 10-08-1862, ged. in de Grote Kerk 30-08-1862, volgt VIIa

7. Francina Meerveld, geb. Woudenberg 16-09-1864, ged. in de Grote Kerk 30-10-1864, ov. Woudenberg 10-03-1936, tr. Woudenberg 16-05-1891 Willem Wagensveld, geb. Woudenberg 15-12-1866, ged. in de Grote Kerk 27-01-1867, klompenmaker, caféhouder, ov. Woudenberg 11-04-1933, zn. van Adrianus Wagensveld en Johanna van Kooten

8. Cornelis Meerveld, geb. Woudenberg 28-12-1866, ged. in de Grote Kerk 27-01-1867, ov. Scherpenzeel 08-01-1949, tr. Woudenberg 11-11-1899 Hendrika Aarsen, geb. Woudenberg 23-10-1876, ov. Woudenberg 28-07-1909, dr. van Jan Aarsen en Gerritje Verschuur

            Uit dit huw.:

1. Gerritje Meerveld, geb. Woudenberg 26-08-1900, ged. in de Grote Kerk 07-10-1900, tr. Amersfoort 28-03-1923 Hendrikus Johannes Papenhuijzen, geb. Hoogblokland 1902, zn. van Mijndert Papenhuijzen en Annigje Gelderblom

2. Jannetje Meerveld, geb. Woudenberg 20-01-1903, ged. in de Grote Kerk 01-03-1903

3. Evertje Meerveld, geb. Woudenberg 19-07-1904, ged. in de Grote Kerk 25-09-1904, ov. Woudenberg 26-01-1911

4. Gerarda Meerveld, geb. Woudenberg 17-08-1907, ged. in de Grote Kerk 29-09-1907, ov. Woudenberg 27-01-1911 (een dag na haar zus)

9. Evert Meerveld, geb. Woudenberg 28-06-1870, ged. in de Grote Kerk 31-07-1870, ov. Woudenberg 03-01-1883

10. Jannetje Meerveld, geb. Woudenberg 21-09-1874, ged. in de Grote Kerk 01-11-1874, tr. Scherpenzeel 16-05-1896 Jan Gerrit Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 14-11-1872/19-01-1873, tuinknecht, arbeider, ov. Scherpenzeel 06-12-1940, begr. Glashorst, graf nr. 478, zn. van Willem Jacob Vonk en Maria Kap

VIIa

Jan Willem Meerveld, geb. Woudenberg 10-08-1862, ged. in de Grote Kerk 30-08-1862, ov. Woudenberg 12-09-1902, tr. Woudenberg 21-10-1886 Cornelia Puik, geb. Leusden 15-08-1863, ov. Woudenberg 28-01-1925, dr. van Jan Puik en Aaltje Harskamp

Uit dit huw.:

1. Evert Meerveld, geb. Woudenberg 18-05-1887, ged. in de Grote Kerk 26-06-1887, koetsier, tr. (1) Woudenberg 02-05-1907 Aaltje Velthuizen, geb. Woudenberg 04-06-1884, ov. Veenendaal 13-08-1922, dr. van Hendrik Velthuizen en Johanna Heijkamp, tr. (2) Veenendaal 26-05-1923 Naatje Hendrica Wesselina Grada Stedelaar, geb. Wageningen 1902, dr. van Derk Stedelaar en Grada Johanna Catharina Nagel

Uit het 1e huw.:

1. Cornelia Meerveld, geb. Woudenberg 13-07-1907, ged. in de Grote Kerk 08-09-1907, tr. Veenendaal 03-11-1928 Willem Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 11-02/02-03-1902, zn. van Willem Wagensveld en Alida Hendrika de Koning

2. Johannes Meerveld, geb. Woudenberg 29-09-1909, ged. in de Grote Kerk 05-12-1909

3. Willempje Meerveld, geb. Woudenberg jan 1912, ov. Woudenberg10-02-1912

4. Jan Willem Meerveld, geb. Woudenberg 09-01-1913, ged. in de Grote Kerk 30-03-1913

5. Hendrika Meerveld, geb. Woudenberg 01-11-1914, ged. in de Grote Kerk 27-12-1914

2. Aaltje Meerveld, geb. Woudenberg 12-01-1889, ged. in de Grote Kerk 24-02-1889

3. Gerrit Meerveld, geb. Woudenberg 17-07-1892, ged. in de Grote Kerk 25-09-1892, arbeider, tr. Scherpenzeel 20-01-1917 Johanna van Kampen, geb. Leusden 25-11-1894, dr. van Wouter van Kampen en Neeltje Heij

Uit dit huw.:

1. Jan Willem Meerveld, geb./ged. Scherpenzeel 22-12-1917/10-03-1918, grondwerker, tr. Scherpenzeel 12-08-1948 Ida van Doorn, geb. Baarn 1916, dr. van Willem van Doorn en Aartje Hendrina Bree

2. Wouter Meerveld, geb./ged. Scherpenzeel 18-10/30-11-1919, tr. Scherpenzeel 26-07-1945 Helena Karreman, gescheiden van Hendrik Cornelis van Vliet, geb. Rotterdam 1918, dr. van Nicolaas Adriaan Karreman en Helena van Bakel

                Gescheiden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank van Rotterdam op 12-01-1948.

3. Neeltje Cornelia Meerveld, geb./ged. Scherpenzeel 01-02/07-05-1922, tr. Scherpenzeel 21-09-1944 Melis Groeneveld, boerenknecht, geb. Renswoude 1922, ov. Scherpenzeel 12-03-2005, begr. Glashorst 17-03-2005, zn. van Marinus Groeneveld en Melisje van den Dikkenberg

4. meisje, ov. Scherpenzeel 07-04-1926

5. Cornelis Meerveld, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/29-04-1928

6. Gerrit Meerveld, geb. Woudenberg 03-09-1931, ged. in de Grote Kerk 31-01-1932

4. Jan Meerveld, geb. Woudenberg 28-09-1895, ged. in de Grote Kerk 27-10-1895, arbeider, tr. Woudenberg 25-11-1921 Jannetje Hendriksen, geb. Woudenberg 16-12-1898, dr. van Willem Hendriksen en Gerritje van den Brink

            Uit dit huw.:

1. Jan Willem Meerveld, geb. Woudenberg 15-01-1922, ged. in de Grote Kerk 07-05-1922

2. Gerrit Meerveld, geb. Scherpenzeel 21-06-1924, ov. Scherpenzeel 24-06-1924

3. Gerritje Meerveld, geb./ged. Scherpenzeel 29-09-1925/25-04-1926

5. Frans Meerveld, geb. Woudenberg 09-12-1898, ged. in de Grote Kerk 08-01-1899

IIIb

Wulfert Teunissen Meerveld, ged. Scherpenzeel 08-05-1698, tr. (1) Woudenberg 17-12-1730 Geertje Barten van de Lagemaat, ged. Woudenberg 21-08-1707, dr. van Bart Thijssen en Johanna Antonissen van Overeem, tr. (2) Woudenberg 24-08-1738 Gijsbertje Aarts van ´t Bovenend, won. Woudenberg, ged. Woudenberg 15-10-1719, dr. van Arien Gerritsz van ´t Bovenend en Evertje Fransen Brom

Uit het 1e huw.:

1. Teunis Wulfertsz van Meerveld, ged. Scherpenzeel 11-11-1731, op Coudijs, volgt IVb

2. Hanna Wulferts van Meerveld, ged. Scherpenzeel 19-07-1733, op Coudijs

3. Bart Wulfertsen van Meerveld, ged. Scherpenzeel 26-06-1735, op Coudijs, tr. Amerongen 05-05-1771 Cornelisje Brands van Selder, ged. Scherpenzeel 03-10-1745, op Taienhorst onder Amerongen, dr. van Brand Cornelissen van Selder en Gerritje Gerrits van Lambalgen. Cornelisje Brands van Selder, tr. (2) Amerongen 05-12-1773 Aris Cornelissen van Ginkel, ged. Leersum 11-10-1744, ov. Renswoude 10-04-1824, zn. van Cornelis Melcherts van Ginkel en Jannigje Ernsten van Selder

Uit het 2e huw.:

4. Aart Wulfertsz Meerveld, ged. Scherpenzeel 19-10-1738, op Coudijs, jong ov.

5. Aart Wulfertsz Meerveld, ged. Scherpenzeel 27-12-1739, aan de Groep onder Amerongen, begr. Woudenberg 12-03-1799, tr. Woudenberg 20-04-1777 Elizabeth Lagerweij, geb. Utrecht 1754, ov. Woudenberg 19-12-1812, dr. van Hendrik Lagerweij en Judith de Vignol

            Uit dit huw.:

1. kind, begr. Woudenberg 11-01-1778

2. Wulfert Meerveld, geb./ged. Woudenberg 11-04-1779, get. Evertje Wulferts Meerveld, ov. Woudenberg 01-05-1837, ongehuwd

                            Lidm. Woudenberg 06-04-1804: Wulfert Meerveld Aart zoon.

                            Lidm. reg. Woudenberg 1805: Wulfert Meerveld Aart zoon.

3. Hendrik Meerveld, geb./ged.  Woudenberg 16/23-09-1781, get. Dirkje Lagerweij, ov. Utrecht 20-09-1866, tr. Utrecht 15-10-1823 Jacoba van Steenwijk, geb. Utrecht 1776, dr. van Willem van Steenwijk en Gerritje Loschert, tr. (2) Susanna Maria Kliker, tr. (3) Utrecht 28-04-1858 Hendrika van der Hoeff, geb. Utrecht 1815, ov. Utrecht 27-01-1900, dr. van Willem van der Hoeff en Jacomina Schut

            4. Gijsbertje Meerveld, geb./ged. Woudenberg 14/28-12-1783

5. Judina Meerveld, geb./ged. Woudenberg 17/27-04-1788, get. Dirkje Lagerweij, ov. Utrecht 26-04-1863, tr. Utrecht 26-10-1814 Johannes Evertse, geb. Utrecht 1788, zn. van Jan Evertse en Jacoba Hesser

            6. Teunis Meerveld, geb./ged.  Woudenberg 10/20-01-1793, get. Willempje van Doorn

            7. Evert Meerveld, geb./ged. Woudenberg 08/15-11-1795, get. Marijtje de Kruijff

6. Maartje Wulferts Meerveld, ged. Scherpenzeel 07-10-1742, in de Groep onder Amerongen, tr. Woudenberg (otr. Amerongen) 20-10-1765 Erris Gerritsz Kleinveld, ged. Woudenberg 01-08-1745, zn. van Gerrit Gerritsz Kleinveld en Annigje Cornelissen Knopper

7. Gerrit Wulphertsz Meerveld, ged. Scherpenzeel 25-10-1744, geb. in de Groep onder Amerongen, volgt IVc

8. Aart Wulphertsz Meerveld, ged. Amerongen 02-04-1747, jong ov.

9. Evertje Wulferts Meerveld, ged. Amerongen 03-05-1750, begr. Woudenberg 02-02-1793, tr. Woudenberg 01-03-1772 Cornelis Rutten van Ginkel, ged. Woudenberg 17-05-1744, ov. Woudenberg 24-03-1840, zn. van Rutger Jansz van Ginkel en Jantje Tijmens. Cornelis Rutten van Ginkel, tr. (2) Woudenberg 23-10-1794 Marritje de Kruijf, ged. Woudenberg 22-03-1750, ov. Woudenberg 09-02-1823, dr. van Arien Gerritsz de Kruijf en Weimpje Elberts van Ekeris

10. Aart Wulphertsz Meerveld, ged. Amerongen 09-04-1752

IVb

Teunis Wulfertsz van Meerveld, ged. Scherpenzeel 11-11-1731, op Coudijs, begr. Woudenberg 10-02-1796, tr. Leersum 19-04-1761 Willempje Jans van Doorn, ged. Woudenberg 26-12-1738, ov. Woudenberg 13-03-1819, dr. van Jan Jansz van Doorn en Gijsbertje Jans

Kinderen begraven te Woudenberg: 29-10-1769; 07-12-1774; 29-09-1780; 05-10-1780; 07-10-1780; 09-10-1780; 10-10-1780; 03-11-1780 (6 kinderen in 5 weken!!); 08-12-1784. 9 van de 12 kinderen overlijden vroeg. Alleen Jan, Wulfert en Geertje overleven.

Lidm. Woudenberg 06-11-1801: Willempje van Doorn wed. Teunis van Meerveld.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Willempje van Doorn wed. T. Meerveld.

Uit dit huw.:

1. Geertje Meerveld, ged. Leersum 22‑05‑1761, jong ov.

2. Jan Meerveld, ged. Woudenberg 06-03-1763, get. Jannigje Teunissen van de Wetering, jong ov.

3. Gijsbertje Meerveld, ged. Woudenberg 03-03-1765, get. Maria Jans van Gooswilligen, jong ov.

4. Jan Meerveld, ged. Woudenberg 30-11-1766, get. Maria Jans van Gooswilligen, volgt Vb

5. Wulfert Meerveld, ged. Woudenberg 11-09-1768, get. Marritje Wulferts van Meerveld, jong ov.

6. Gijsbert Meerveld, ged. Woudenberg 15-07-1770, get. Maria Jans van Gooswilligen, jong ov.

7. Johanna Meerveld, ged. Woudenberg 25-12-1772, get. Jannigje Teunissen van de Wetering, jong ov.

8. Gijsbertje Meerveld, ged. Woudenberg 01-09-1776, get. Aaltje Jans van Voskuilen, jong ov.

9. Bartje Meerveld, ged. Woudenberg 24-06-1779, get. Geertje Teunissen van Meerveld

10. Wulfert van Meerveld, geb./ged. Woudenberg 23/30-09-1781, ov. Scherpenzeel 30-08-1867, tr. Renswoude en in de Grote Kerk van Scherpenzeel 23-02-1820 Harmijntje/Mientje Korsen van de Vliert/van Ruler, ged. Renswoude 14-11-1777, op Abbelaar, ov. Woudenberg 06-05-1845, dr. van Kors Hermsen (van Ruler) en Arisje Teunissen

                Lidm. Woudenberg 04-04-1804: Wulfert Meerveld Teuniszoon.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Wulfert Meerveld Teunis zoon.

Lidm. Scherpenzeel: Wulfert Meerveld, met attestatie van Woudenberg 28-12-1826.

Bev. reg. Woudenberg 1840: Wulfert van Meerveld, 58 jaar; Harmijntje Korssen, 62 jaar; Kors van Rulder, geb. Renswoude, 24 jaar, boerenknecht; Jochem van Maanen, geb. Ede, 21 jaar, boerenknecht; Evertje van Nieuwenhuizen, geb. Woudenberg, 25 jaar, dienstmeid.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Wulfert van Meerveld.

Uit dit huw.:

1. doodgeb. kind, ov. Leusden 09-01-1822

2. Willempje van Meerveld, geb. Leusden 27-10-1823, ged. in de Grote Kerk 30-11-1823, ov. Leusden 23-01-1824

11. Geertje Meerveld, geb./ged. Woudenberg 16/28-11-1784, begr. Woudenberg 08-12-1784, jong ov.

12. Geertje Meerveld, geb./ged. Woudenberg 08/21-05-1786, ov. Woudenberg 11-03-1850, tr. Woudenberg 14-11-1818 Erris Franssen van Voskuilen, ged. Woudenberg 28-05-1769, ov. Woudenberg 19-08-1834, zn. van Frans van Voskuilen en Gijsbertje van Lambalgen

                Lidm. Woudenberg 05-05-1805: Geertje Meerveld.

Vb

Jan van Meerveld, ged. Woudenberg 30-11-1766, ov. Maarn 07-09-1839, tr. Woudenberg 23-02-1806 Maria van de Haar, ged. Woudenberg 31-08-1777, ov. Maarn 14-12-1855, dr. van Dirk van de Haar en Teuntje Erissen van Voskuilen, later Teuntje van den Broek

                Lidm. Woudenberg 14-04-1802: Jan Meerveld.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Jan Meerveld, met attestatie vertrokken naar Doorn.

Uit dit huw.:

1. Willemijntje van Meerveld, ged. Maarn 23‑12‑1806, ov. Maarn 03-02-1880, tr. Maarn 27-10-1825 Sijmen Veenendaal, ged. Doorn 11-09-1796, ov. Maarn 14-04-1863, zn. van Gijsbert Elisz Veenendaal en Huijbertje Sijmens Schenkhorst

2. Teunisje Meerveld, geb./ged. Maarn 01/24-07-1808, ov. Woudenberg 19-06-1883, tr. Maarn 23-10-1846 Gerrit van Ravenhorst, geb. Woudenberg 18-12-1815, ov. Woudenberg 08-02-1894, zn. van Lubbert van Ravenhorst en Maria Roskam

3. Dirkje van Meerveld,geb./ged. Maarn 24‑03/08‑04‑1810, ov. Renswoude 03-07-1874, tr. Woudenberg 28-03-1835 Frans Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 16-04/05-05-1811, ov. Renswoude 25-09-1874, zn. van Klaas Veenendaal en Errisje Voskuilen

4. Teunis van Meerveld,geb./ged. Maarn 27‑02/15‑03‑1812, ov. Maarn 17-05-1847, ongehuwd

5. Dirk van Meerveld,geb./ged. Maarn 05‑04/17‑04‑1814, ov. Maarn 16-10-1844, ongehuwd

6. Gijsje van Meerveld, geb. Maarn 08‑11-1816, ged. Woudenberg 01‑12‑1816, ov. Doorn 10-04-1817

7. Gijsje van Meerveld,geb./ged. Maarn 25‑06/01‑08‑1819, ov. Woudenberg 06-12-1902, tr. Maarn 23-02-1844 Tijmen Steenbeek, geb. Woudenberg 29-03-1818, ov. Woudenberg 04-10-1891, zn. van Gijsbert Steenbeek en Jannetje van de Lagemaat

8. Willemijntje van Meerveld,geb./ged. Maarn 21‑02/16‑03‑1823, ov. Maarn 25-05-1898, tr. Woudenberg 22-10-1848 Tijmen van Wolfswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 03/27-07-1823, landbouwer op Rumelaar, ov. Maarsbergen 26-06-1888, zn. van Jan van Wolfswinkel en Jantje van Ginkel

IVc

Gerrit Wulpherts van Meerveld, ged. Scherpenzeel 25-10-1744, landbouwer, ov. Stoutenburg 04-09-1827 op Groot Stoutenburg, tr. (1) Woudenberg 18-09-1774 Aaltje Jans Voskuilen, ged. Scherpenzeel 09-07-1752, ov. Stoutenburg (Koedijk) 09-09-1809, dr. van Jan Gerritsen van Voskuilen en Teuntje Evers Knip, otr. (2) Stoutenburg (gerecht) 01-09-1810, tr. Amersfoort 19-09-1810 Maria Willemse Westerveld, won. Stoutenburg

In 1774 levert Gerrit Wulpherse, won. bij Arien van den Haar op Voskuilen zijn akte van indemniteit in (Gem. Arch. Woudenberg 222; 23-11-1774).

In 1775 haalt Gerrit Wulpherse x Aaltje Jans van Voskuilen en kind Wulpher Gerritsz (3 maanden) hun akte van indemniteit op en vertrekken naar Stoutenburg (Recht. Arch. Woudenberg 222;

05-06-1775).

In 1792 koopt Gerrit 2 morgen land in het Lege Erf van de erfgenamen van zijn schoonouders (Recht. Arch. Woudenberg; 24-11-1792).

In 1805 laten Gerrit Wulfersen Meerveld x Aaltje Jansen Voskuijlen, won. Stoutenburg hun testament op de langstlevende maken. Octrooi 24-04-1805 (AT051a005, nr. 59, f. 231; 26-04-1805).

In 1807 koop Gerrit Wulven Meerveld voor f 4000,= de boerderij ´t Erf op Voskuilen met 34 morgen land van het gemeentebestuur van Amersfoort (Recht. Arch. Woudenberg 2350,2351; 16-02-1808; koop 25-05-1807; publiek gekocht voor het gerecht van Amersfoort op 21-05-1807). Dit was de boerderij waar zijn vrouw Aaltje was geboren. Zij zwager Evert Jansz Voskuilen blijft (pacht)boer.

In 1810 worden de huw. voorw. opgemaakt tussen Gerrit Wulfersen Meerveld en Maria Willemse Westerveld. Gerrit brengt zijn bezit in en Maria haar kleding, sieraden en f 300,= (AT051a009, nr. 372; 17-09-1810).

In 1812 is Gerrit Wulven Meerveld, won. Koedijk onder Hoevelaken en bij ov. zijn zoon Wulfert Meerveld, won. Driftakker onder Hoevelaken, voogd over de kinderen van Elisabeth van Heukenhorst, wed. Evert Jansen Voskuijlen, landvrouw, won. Voskuijlen (Not. Leusden 975, nr. 64; 18-06-1812).

In 1816 benoemd hij zijn zoons Wulfert en Jan als voogden over zijn mi.j. kinderen (Not. van den Hengel, Leusden, nr. 274; 01-07-1816).

In 1817 maakt Gerrit Wulfersen Meerveld zijn testament (Not. Van den Hengel, Leusden; 26-12-1817).

In 1818 verkopen Aaltje van Maanen, wed. Gerrit Janse Voskuijlen, won. Scherpenzeel met haar kinderen Hendrikje en Jan samen met Gerrit Wulferse Meerveld, landbouwer op Koedijk onder Stoutenburg ruim 1 ½ morgen bouwland, genaamd Oostindiën te Amersfoort voor f 600,= aan Michiel Lagerweij, koopman te Amersfoort (AT056a010, nr. 187; 27-11-1818).

In 1822 leent Gerrit Meerveld f 800,= aan zijn zoon Jan Meerveld, won. Voskuilen (Not. Leusden 980, nr. 112; 02-07-1822).

In 1827 wordt er, na ov. van Gerrit Wulfersen Meerveld, een boedelinventaris opgemaakt. Hij heeft naast ´t Erf ook bezittingen in Koedijk onder Amersfoort en in ’t Laage Erf onder Woudenberg en land onder Bunschoten (AT055f013 nr. 1212; 31-10/03-11-1827).

In 1827 verkopen de erven Gerrit Wulfersen Meerveld voor f 3735,= de boerderij ´t Erf met ruim 29 bunder land aan Jan Meerveld, pachter van deze boerderij (AT055f013, nr. 1247; 21-12-1827).

In 1829 vindt er boedelscheiding plaats tussen Maria Willemsen Westerveld, wed. Gerrit Wulfersen Meerveld en haar zeven kinderen. Totale erfenis f 18.437,=. Ieder krijgt f 2197,= (AT055f016, nr. 1475; 20-01-1829).

Uit het 1e huw.:

1. Wulfert Meerveld, ged. Woudenberg 29-01-1775, ov. Amersfoort 11-12-1846, otr. (1) Stoutenburg (gerecht) 20-12-1800, tr. Barneveld 07-01-1801 Geertje Wilbrink, ov. Nijkerk 09-04-1801, otr. (2) Leusden (gerecht) 08-02-1805, tr. Amersfoort 03-03-1805 Evertje Gijsbertsen Schimmel, ged. Amersfoort 15-10-1773, ov. Amersfoort 15-02-1850, dr. van Gijsbert Willems Schimmel en Maria Heimense Middendorp

Gaat naar de Driftakker onder Stoutenburg.

2. Jan Meerveld, geb. Stoutenburg, ged. Hoevelaken, maar ingeschr. Amersfoort 04-05-1777, jong ov.

3. Gijsberta Meerveld, geb. Stoutenburg, ged. Hoevelaken, maar ingeschr. Amersfoort 20-02-1780, ov. Leusden 10-10-1822, tr. Hoevelaken 29-01-1814 Cornelis van de Geest, geb. 1778, zn. van Aalt van de Geest en Woutertje Cornelissen. Geen kinderen.

In 1814 worden huw. voorw. gemaakt tussen Cornelis van de Geest en Gijsbertje Meerveld (Not. Leusden 978, nr. 177; 28-01-1814).

4. Jan Meerveld, geb. Stoutenburg, ged. Amersfoort 20-04-1783, volgt Vc

5. Teuntje Meerveld, geb. Stoutenburg, ged. Amersfoort 20-11-1785, ov. Amerongen 15-12-1811, begr. Scherpenzeel 21-12-1811, tr. Amersfoort 01-11-1804 Hendrik Dirkse van Westerneng, won. Stoutenburg, ged. Barneveld 19-10-1773, ov. Amerongen 06-11-1860, zn. van Dirk Morren van Westerneng enWijmpje Hendriks

In 1827, 1829 wonen zij in de Groep onder Amerongen.

6. Hendrik Meerveld, ged. Amersfoort 27-11-1791, burgemeester, ov. Hoevelaken 19-11-1848, tr. Hoevelaken 06-01-1826 Hendrikje Aalten Voskuilen, geb./ged. Nijkerk 17/19-09-1787, ov. Hoevelaken 14-04-1870, dr. van Aalt Aalberts Voskuilen en Hendrikje Klaassen

In 1827, 1829 wonen zij in Hoevelaken

7. Evert Meerveld, ged. Amersfoort 10-05-1795, ov. Stoutenburg 17-01-1868, tr. Amersfoort 05-12-1827 Aaltje Aartse Dekker, geb. Amersfoort 03-07-1796, ov. Stoutenburg 12-12-1864, dr. van Klaas Aartsen Dekker en Alijda Rutten van Gravestein

In 1827, 1829, 1831 wonen zij in Stoutenburg

Uit het 2e huw.:

8. Aaltje Meerveld, geb. Stoutenburg 09-10-1811, ov. Nijkerk 10-05-1876, tr. Hoevelaken 23-12-1835 Dirk van den Hoorn, geb. Nijkerk 1812, landbouwer, ov. Holk (ingeschr. te Nijkerk) 21-12-1873, zn. van Jan van den Hoorn en Aaltje Aalten

9. Reijertje Meerveld, geb. Stoutenburg 28-04-1815, ov. Rhenen 13-05-1861, tr. Evert van Altena, ged. Renswoude 10-03-1811, ov. Rhenen 29-09-1885, zn. van Geurt van Altena en Willemijntje Bouman

Vc

Jan Gerrits Meerveld, geb. Stoutenburg, ged. Amersfoort 20-04-1783, ov. Woudenberg 09-10-1829, tr. Amersfoort (Joriskerk) 17-07-1808 Johanna Schimmel, geb./ged. Amersfoort 02/04-04-1779, ov. Woudenberg 02-07-1848, dr. van Gijsbert Schimmel en Maria Middeldorp

In 1816 wordt Jan door zijn vader benoemd als voogd over zijn mi.j. broers en zus. Hij is dan landbouwer op Voskuilen (not. Van de Hengel, Leusden, nr. 274; 01-07-1816).

In 1822 leent Jan Meerveld, won. Voskuilen f 800,= van zijn vader Gerrit Meerveld, landbouwer te Stoutenburg (Not. Leusden 980, nr. 112; 02-07-1822).

In 1827 koopt Jan Meerveld bij de openbare verkoop voor f 3735,= de boerderij ´t Erf met ruim 29 bunder land, dat hij al huurde, uit de nalatenschap van zijn vader (AT055f013 nr. 1247; 21-12-1827).

In 1828 lenen Jan Meerveld en Johanna Schimmel f 2000,= met als onderpand ´t Erf van Jannetje Woerdeman uit Scherpenzeel (AT055f014, nr. 1326; 22-04-1828).

In 1831 leent Johanna Schimmel, wed. Jan Meerveld, landbouwer te Woudenberg f 500,= van Jan Janse van Beek, boerenknecht te Hoogland. Borgen: Wulphert Meerveld, landbouwer te Stoutenburg en Evert Meerveld, landbouwer te Stoutenburg (AT055f022, nr. 2101; 24-06-1831).

In 1837 leent Johanna Schimmel, wed. Jan Meerveld, landbouwer te Woudenberg f 1000,= van Ernest Louis baron van Hardenbroek tot Heiligenberg, rentenier te Utrecht. Borgen: Wulfert Meerveld, landbouwer te Stoutenburg en Aalbert Schimmel, landbouwer te Barneveld (AT055f037, nr. 3570; 27-01-1837).

Bij haar ov. laat Johanna Schimmel de boerderij ´t Erf na aan haar drie zoons (Mem. van Successie Amersfoort 192; 02-07-1848).

In 1848 vindt er boedelscheiding plaats tussen de kinderen, waarbij Gerrit Wulfert Meerveld de boerderij ´t Erf op Voskuilen krijgt toebedeeld, belast met f 2000,= (HGA; Notarieel Scherpenzeel 4131; 06-12-1848).

Uit dit huw.:

1. Gerrit Wulfert Meerveld, ged. Amersfoort 25-04-1810, ov. Woudenberg 31-03-1868, begr. Glashorst, graf nr. 022, tr. Scherpenzeel 27-02-1846 Jannetje Ruitenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 11/30-04-1809, ov. Woudenberg 22-03-1889, dr. van Aart Jacobse van Ruitenbeek en Maria Helmerts Lokhorst

Landbouwer op Groot Donkelaar onder Leusden (1848).

            Uit dit huw.:

1. Jan Meerveld, geb. Woudenberg 27-12-1846, ged. in de Grote Kerk 31-01-1847, landbouwer, ov. Scherpenzeel 07-03-1877, tr. Leusden 18-02-1875 Hendrika Druijff, geb. Leusden 27-07-1847, ov. Maarn 15-02-1922, dr. van Gijsbert Druijff en Dirkje Apeldoorn. Hendrika, tr. (2) Scherpenzeel 25-04-1878 Gerrit van Ekeris, geb. Maarn 1848, zn. van Willem van Ekeris en Antonia Versteeg

            Uit dit huw.:

1. Jannetje Meerveld, geb./ged. Scherpenzeel 07-04/07-05-1876, De Haar, tr. Maarn 07-06-1900 Evert Dirk van Veldhuizen, geb. Maarn 22-09-1875, zn. van Gijsbert van Veldhuizen en Hendrika Haverkamp

2. Maria Meerveld, geb. Woudenberg 11-06-1849, ged. in de Grote Kerk 24-06-1849, ov. Woudenberg 18-01-1892, tr. Woudenberg 15-11-1872 Frank Druijff, geb. Leusden 23-11-1842, ov. Woudenberg 09-06-1893, zn. van Gijsbert Druijff en Dirkje Apeldoorn

In 1874 kopen Gijsbert Druijff en Dirkje Apeldoorn ´t Erf op Voskuilen voor f 15.050,= van Maria´s tante Johanna Pater (AE; WO004a004 nr. 66; 31-12-1874).

3. Aart Meerveld, geb. Woudenberg 21-04-1851, ged. in de Grote Kerk 25-05-1851, ov. Woudenberg 08-01-1876, ongehuwd

2. Gijsbert Meerveld, geb. Hoogland 28-11-1813, volgt VIb

3. Aalbert Meerveld, geb. Hoogland 17-02-1815, volgt VIc

VIb

Gijsbert Meerveld, geb. Hoogland 28-11-1813, ov. Woudenberg 18-10-1874, begr. Glashorst, graf nr. 137, tr. (1) Scherpenzeel 17-11-1848 Geurtje Ruitenbeek, geb. Scherpenzeel 19-09-1819, ov. Woudenberg 14-01-1856, dr. van Aart Ruitenbeek en Maria Lokhorst, tr. (2) Barneveld 23-10-1856, Johanna Pater, geb. Barneveld 16-02-1829, dr. van Kors Pater en Evertje Reijers Loenhorst. Johanna tr. (2) Baarn 24-09-1875 Lammert Lam, wed. Marretje van de Grift, geb. Achttienhoven 19-02-1822, ov. Soest 16-03-1899, zn. van Cornelis Lam en Adriaantje Hoodsen

In 1848 vindt er boedelscheiding plaats tussen de kinderen, waarbij Gijsbert Meerveld de boerderij ´t Erf op Voskuilen krijgt toebedeeld, belast met f 2000,= (HGA; Notarieel Scherpenzeel 4131; 06-12-1848).

In 1848 leent Gijsbert Meerveld, landbouwer op Voskuilen f 1000,= lenen van Jannetje Woerdeman uit Scherpenzeel (HGA; Notarieel Scherpenzeel 4131; 11-12-1848).

In 1856 wordt er na het ov. van Geurtje Ruitenbeek een boedelbeschrijving gemaakt (onderhands 14-01-1856; geregistreerd 16-04-1856. Niet bewaard).

In 1856 laat Gijsbert Meerveld zijn testament maken (Not P.A.J. Moerel van den Ham, Lunteren; 20-11-1856).

In 1874, na ov. van Gijsbert Meerveld, wordt er een boedelbeschrijving gemaakt. De boedel is f 4356,25 waard, maar er is een schuld van f 8558,11 (AE; WO004a004, nr. 62; 05-12-1874; Memories van Successie Amersfoort 196; 18-10-1874).

In 1874 verkopen de erfgenamen de boerderij ´t Erf. Het wordt in twee delen verkocht:

1. De boerderij met het land, groot 18.80.64 ha (het Woudenbergse deel), voor f 15.050,= aan Gijsbert Druijf; 2. (het Leusdense deel), groot 11.18.15 ha, voor f 6550,= aan Godert Jan baron van Hardenbroek tot Ammerstol, burgemeester van Leusden, (AE; WO004a004 nr. 66; 31-12-1874).

In 1875 wordt de inboedel en vee van ´t Erf verkocht. Totaal voor f 4958,40 (WO004a005, nr. 2; 12-01-1875).

In 1874 is er een openbare verkoop van de roerende goederen op ´t Erf t.w.v. f 1100,25 (Not. C. van Wieringen, Woudenberg 2470, nr. 67; 31-12-1874).

In 1875 is er een openbare verkoop van de roerende goederen op ´t Erf t.w.v. f 4958,40 (Not. C. van Wieringen, Woudenberg 2470, nr. 2; 12-02-1875).

In 1875 worden 14 percelen en drie percelen tarwe van ´t Erf verkocht (Not. C. van Wieringen, Woudenberg 2470, nr. 55; 05-07-1875).

In 1875 worden huw. voorw. gemaakt tussen Johanna Pater, wed. Gijsbert Meerveld, won. Hoge Vuursche en Lammert Lam, wed. Marretje van de Grift, won. Lage Vuursche. Gerrit Pater, landbouwer te Barneveld, broer van Johanna, wordt benoemd tot voogd over haar drie minderjarige kinderen (Not. C. van Wieringen, Woudenberg 2470, nr. 69 en 70; 22-09-1875).

In 1876 wordt er een boedelbeschrijving gemaakt van de nalatenschap van Gijsbert Meerveld. De boedel bedraagt f 26.579,=. Na aftrek van de schulden blijft er f 18.990,= over. Johanna Pater erft f 3356,=. De kinderen uit het eerste huwelijk van Gijsbert Meerveld ontvangen f 3683,= en uit het tweede huwelijk ieder f 1339,=. (AT055j068 nr. 8152; 31-03-1876).

In 1876 lenen de kinderen Evertje, Kors en Gerrit Wulven lenen f 4000,= aan Errisje van Ginkel op Groot Romselaar. Errisje leent ook f 1000,= van Johanna Pater x Lammert Lam (Not. C. van Wieringen, Woudenberg; 05-04-1876 nr. 29 en 30).

Uit het 1e huw.:

1. Johanna Meerveld, geb. Woudenberg 06-05-1850, tr. Baarn 12-02-1874 Cornelis Spelt, geb. Baarn 02-12-1847, ov. Nederhorst den Berg 11-04-1922, zn. van Jacobus Spelt en Rijkje Kreuger

Johanna Meerveld vertrekt naar Eemnes 19-1-1874.

2. Maria/Mietje Meerveld, geb. Woudenberg 05-12-1853, tr. Bussum 21-11-1879 Willem Mol, geb. Eemnes 03-09-1840, landman, zn. van Gerrit Mol en Annetje Schram

Woont in 1876 in Baarn, ongehuwd.

3. Jan Meerveld, geb. Woudenberg 27-09-1854, ov. Soest 14-08-1936, tr. Soest 07-02-1885 Grietje Altena, geb. Soest 26-01-1859, ov. Soest 21-05-1922, dr. van Dirk Altena en Margaretha van Lunteren

Jan Meerveld vertrekt naar Scherpenzeel 09-03-1875.

4. Geurtje Meerveld, geb. Woudenberg 16-01-1856, ov. Eemnes 05-08-1897, tr. Eemnes 11-08-1882 Melis Blom, geb. Eemnes 09-08-1850, ov. Eemnes 01-01-1908, zn. van Tijmen Gijse Blom en Wilhelmina van Rijn

Geurtje Meerveld vertrekt naar Baarn 19-1-1874.

Uit het 2e huw.:

5. Evertje Meerveld, geb. Woudenberg 15-08-1857, ov. Soest 26-02-1940, tr. Baarn 04-01-1878 Dirk Lam, geb. De Vuursche 07-11-1856, ov. Soest 07-03-1930, zn. van Lammert Lam en Marritje van de Grift

Evertje Meerveld vertrekt naar De Vuursche 19-01-1874.

6. Korstiaan Meerveld, geb. Woudenberg 19-04-1860, ov. Baarn 05-11-1930, tr. Soest 19-05-1883 Willemijntje Dorresteijn, geb. Zeist 1858, dr. van Teunis Dorresteijn en Metje van Soest

Korstiaan Meerveld vertrekt naar Baarn 19-1-1874.

7. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 30-04-1862

8. Gerrit Wulven Meerveld, geb. Woudenberg 03-08-1863, ov. Baarn 11-11-1880

Gerrit Wulven Meerveld vertrekt naar Baarn 19-1-1874.

VIc

Aalbert Meerveld, geb. Hoogland 17-02-1815, ov. Woudenberg 11-04-1869, tr. Woudenberg 04-05-1850 Klaasje van Barneveld, geb. Veenendaal 10-01-1826, ov. Woudenberg 25-09-1894, dr. van Lammert van Barneveld en Hillegonda Katharina van Remmerden

In 1852 koopt Aalbert Meerveld, landbouwer op ´t Erf (bij zijn broer Gijsbert) de boerderij Klein Voskuilen met 8.74.80 ha land voor f 4500,= van Jannetje Jansen, wed. Arie Schimmel (HGA; Notarieel Scherpenzeel 4132; 10-11-1852).

In 1857 leent Aalbert Meerveld, landbouwer op Klein Voskuilen f 4000,= van Arnoud Jan de Beaufort. Onderpand: Klein Voskuilen, groot 8.74.80 ha (AT051c033, nr. 3584; 14-07-1857).

In 1875 koopt o.a. Klaasje van Barneveld, wed. Albertus Meerveld het 9e blok Nijenrodesche Tiend af, samen met anderen voor f 1170,90 (Not. Woudenberg 2470, nr. 60; 17-07-1875).

In 1895 valt, na hun beider overlijden, Klein Voskuilen bij boedelscheiding toe aan de kinderen Jan, Hendrik en Jannetje Meerveld, die de andere twee uitkopen voor ieder f 347,30 (AT055n014 nr. 1727; 25-06-1895. Kadaster 322-119).

Uit dit huw.:

1. Jan Meerveld, geb. Woudenberg 16-09-1850, ov. Woudenberg 13-01-1858

2. Lammert Meerveld, geb./ged. Scherpenzeel 05/31-10-1852, ov. Woudenberg 01-01-1928, tr. Woudenberg 26-03-1880 Jannetje Broekhuijsen, geb. Leusden 22-01-1852, ov. Woudenberg 25-02-1929, dr. van Cornelis Broekhuijsen en Gerritje Hoogeweg

In 1895 is Lammert Meerveld landbouwer te Leersum.

3. Johanna Meerveld, geb. Woudenberg 19-10-1855, ov. Nijkerk 11-01-1942, tr. Woudenberg 08-08-1874 Melis Boekhout, geb. Renswoude 17-04-1846, ov. Stoutenburg 22-12-1916, zn. van Hendrik Boekhout en Maria Pater

In 1895 is Melis Boekhout landbouwer te Stoutenburg.

4. Jan Meerveld, geb. Woudenberg 15-06-1859, ov. Woudenberg 20-06-1859

5. Jan Meerveld, geb. Woudenberg 10-07-1860, ov. Woudenberg 06-03-1950, tr. Leusden 28-10-1915 Cornelia (Kee) van de Vendel, wed. Paulus (Paul) Klijer, geb. Renswoude 19-03-1873, ov. Woudenberg 18-01-1961, dr. van Barend van de Vendel en Ida Veldhuizen. Cornelia van de Vendel, tr. (1) Renswoude 08-04-1904 Paulus (Paul) Klijer, geb. Barneveld 15-04-1877, ov. Leusden 25-04-1913, zn. van Jan Klijer en Maartje van Elten

Hier is sprake van een kettinghuwelijk:

1. Gijsje Wolswinkel, geb. Scherpenzeel 24-09-1862, ov. Renswoude 20-04-1902, dr. van Jan Wolswinkel en Neeltje ter Maaten, tr. (1) Scherpenzeel 24-05-1890 Lubbert Ravenhorst, geb. Leersum 04-10-1862, zn. van Wijnand Ravenhorst en Trijntje van Ginkel.

2. Gijsje Wolswinkel, tr. (2) Renswoude 18-02-1898 Paulus Klijer, geb. Barneveld 15-04-1877, ov. Leusden 25-04-1913, zn. van Jan Klijer en Maartje van Elten.

                Uit dit huw.:

                1. Jan Klijer, geb. Renswoude 14-04-1898, geëmigreerd naar Amerika.

3. Paulus Klijer, tr. (2) Renswoude 08-04-1904 Cornelia van de Vendel, geb. Renswoude 19-03-1873, ov. Woudenberg 18-01-1961, dr. van Barend van de Vendel en Ida Veldhuizen.

4. Cornelia van de Vendel, tr. (2) Jan Meerveld, geb. Woudenberg 10-07-1860, ov. Woudenberg 06-03-1950, zn. van Aalbert Meerveld en Klaasje van Barneveld.

In 1895 valt, na hun beider overlijden, Klein Voskuilen bij boedelscheiding toe aan de kinderen Jan, Hendrik en Jannetje Meerveld, die de andere twee uitkopen voor ieder f 347,30 (AT055n014 nr. 1727; 25-06-1895. Kadaster 322-119).

In 1899 wordt Hendrik Meerveld wordt door zijn broer Jan en zijn zuster Jannetje bij boedelscheiding voor f 800,=  uitgekocht uit Klein Voskuilen (AT055n023 nr. 3619; 16-06-1899. Kadaster 353-30).

In 1915 wordt Jannetje Meerveld, verpleegd in Veldwijk te Ermelo, door broer Jan Meerveld bij boedelscheiding uitgekocht uit Klein Voskuilen (Not. J. Knoppers, Amersfoort; 08-10-1915. Kadaster 485-58).

In 1914 wordt de inventaris opgemaakt van wijlen Paulus Kleijer, bouwman te Leusden t.v.v. Cornelia van de Vendel, wed. Paulus Kleijer en de kinderen en Breunis Wolswinkel, voogd van Jan Kleijer. T.w.v. f 2557,= (Notarieel Amersfoort 40, nr. 2828; 21-01-1914).

In 1915 worden er huw. voorw. gemaakt tussen Jan Meerveld en Cornelia van de Vendel (Not. J. Knoppers, Amersfoort; 27-10-1915).

In 1949 laat Jan Meerveld zijn testament maken, waarbij stiefzoon Barend Klijer de boerderij Klein Voskuilen krijgt toegescheiden (Not. S. van ´t Eind, Amersfoort; 28-11-1949).

In 1951 wordt Klein Voskuilen met 8.81.50 ha land bij testament van Jan Meerveld toegescheiden aan stiefzoon Barend Klijer (Not. S. van ´t Eind, Amersfoort; 28-11-1951. Kadaster 1066-54).

            Uit dit huw.:

            1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 26-08-1917

6. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 25-02-1863

7. Hendrik Meerveld, geb. Woudenberg 29-12-1864, ov. Woudenberg 11-03-1915, tr. Woudenberg 01-06-1899 Jannigje van Manen, wed. Wulfert van den Brandhof, geb. Renswoude 18-09-1864, dr. van Johannes van Manen en Teunisje Veldhuizen

In 1895 valt, na hun beider overlijden, Klein Voskuilen bij boedelscheiding toe aan de kinderen Jan, Hendrik en Jannetje Meerveld, die de andere twee uitkopen voor ieder f 347,30 (AT055n014 nr. 1727; 25-06-1895. Kadaster 322-119).

In 1899 wordt Hendrik Meerveld wordt door zijn broer Jan en zijn zuster Jannetje bij boedelscheiding voor f 800,=  uitgekocht uit Klein Voskuilen (AT055n023 nr. 3619; 16-06-1899. Kadaster 353-30).

Hendrik Meerveld en Jannigje van Manen gaan op Groot Sniddelaar wonen. Jannigje neemt haar kinderen uit het 1e huw. mee.

            Uit dit huw.:

1. Klaasje Meerveld, geb. Woudenberg 16-11-1899, ov. Scherpenzeel 04-02-1993, tr. Woudenberg 16-04-1926 Cornelis (Knelis) ter Maaten, geb. Woudenberg 16-04-1899, ov. Neuengamme, Duitsland 24-02-1945, zn. van Gerrit ter Maaten en Neeltje Schimmel

2. Aaltje Meerveld, geb. Woudenberg 08-01-1901, tr. Woudenberg 19-12-1924 Wouter Boekhout, geb. Barneveld 1893, zn. van Arie Boekhout en Lamberdina de Vries

3. Wijnand Meerveld, geb. Woudenberg 26-08-1902, ov. Amersfoort 13-01-1979, tr. Woudenberg 22-04-1927 Maria (Marie) ter Maaten, geb. Scherpenzeel 13-05-1902, dr. van Gerrit ter Maaten en Neeltje Schimmel

Zij wonen op Groot Sniddelaar onder Woudenberg en later op de Ereda Hoeve onder Barneveld.

8. Jannetje Meerveld, geb. Woudenberg 07-08-1867

In 1895 valt, na hun beider overlijden, Klein Voskuilen bij boedelscheiding toe aan de kinderen Jan, Hendrik en Jannetje Meerveld, die de andere twee uitkopen voor ieder f 347,30 (AT055n014 nr. 1727; 25-06-1895. Kadaster 322-119).

In 1899 wordt Hendrik Meerveld wordt door zijn broer Jan en zijn zuster Jannetje bij boedelscheiding voor f 800,=  uitgekocht uit Klein Voskuilen (AT055n023 nr. 3619; 16-06-1899. Kadaster 353-30).

In 1915 wordt Jannetje Meerveld, verpleegd in Veldwijk te Ermelo, door broer Jan Meerveld bij boedelscheiding uitgekocht uit Klein Voskuilen (Not. J. Knoppers, Amersfoort; 08-10-1915. Kadaster 485-58).

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

mei 2011