Mandersloot

Jacob Lambertsz komt van de Haer onder Leusden. Er zijn twee boerderijen: De Haer in Leusbroek en De Bruine Haer ten noorden van het Heetveld bij Bavoort. De Bruine Haer komt het meest in aanmerking omdat er anders wel Leusbroek i.p.v. Leusden had gestaan. De achternaam Mandersloot komt van de gelijknamige boerderij onder Maarn waar Jacob Lambertsz gaat wonen.
In  december 1743 worden twee hofsteden en landerijen door de erfgenamen van Jacob Lambertse Mandersloot en Jannitje Zaren verkocht. Verkocht werden een “Hofstede, bestaande in een Huis, Berg en Schuer met zijn aenhorige Bouw, weij en  Heijlanden, te zamen groot ontrend seventig mergen, edog zoo groot en kleijn die staende en gelegen zijn tot Maren onder den gerechte van Leusen, agter Ligtenberg, ontrend Woudenberg, genaemt Manderslooth”……. “en nog een Huis en Erf Berg en Schuer nevens ontrend dertig mergen bouw, weij en heijlanden gelegen gelegen mede tot Maren” (Not. Albertus van Broek ; 02-12-1743).
In 1774 staat onder Maarn: hofstede achter Lichtenberg bij Woudenberg genaamd Mandersloot.
In 1847 wordt de boerderij omschreven als “de bouwmanshofstede Mandersloot met huismanswoning, bakhuis, twee korenbergen, wagenschuur, drie schapenhok­ken, hof, boomgaard en land onder Maarn, sectie A 288,292-307bis,369-376, 389-397,404,529-554,562-565, o: mr. Jacob van Hall, w: baron van Lijnden van Sandenburg met de hofstede Eijkelenburg, z: de erven Hendrik van de Weerd, n: baron van Lijnden van Sanden­burg met de hofstede de Berk, groot 66 bunder, 37 roeden, 76 ellen” (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 20; 19-04-1847).

Met dank voor de aanvullingen door Corien Radstok en Herman Postema.

I
Jacob Lambertsz, ov. Maarn ca. 1732, van de Haer onder Leusden, otr. Leusden (gerecht) 22-01-1682 Jantje Saaren, won. Woudenberg, ov. voor 1743, dr. van Saar Adriaensz (Ravesloot) en Dirckje Gerrits de Cruijf

 

In 1696, 1716 is Jacob Lambertsen eigenaar en bruiker van diverse percelen onder Maarn (Oudschildgeld Maarn nr. 1, 3, 9, 12, 15 en 19).
In 1707 koopt Jacob Lambertsz de boerderij Mandersloot voor 2000 gl. (internet).
In 1716 in Jacob Lambertsz bruiker van 1 ¼ morgen land op Slappendel onder Woudenberg (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 32c).
Van 1698-1718 worden Jacob Lambertsen en van 1719-1720 zijn weduwe genoemd in het register op het familiegeld Eemland onder Maarn.
In 1732 wordt er boedelscheiding gemaakt van de nal. schap van Jacob Lambertsen, ov. Maarn, door zijn echtgenote Jannitje Saaren. (Not. Amersfoort, AT036a002; 17-10-1732).
1740 maakt hij een testament.
In 1743 verkopen de erven Jacob Lambertsz Mandersloot en Jannitje Zaren aan Egar Tamminga de hofstede Mandersloot met 70 morgen land, naast Lichtenberg te Maarn; 6 morgen te Woudenberg, genaamd Klein Ringelpoel (Oudschildgeld Woudenberg 98f); 33 morgen 460 roeden land; een huis met 30 morgen te Maarn; een huis met 50 morgen te Maarn, 1,5 morgen land, het Zegertje, te Maarn; 5 morgen weiland op de Maarnse Meent. (HUA, Notarieel UT203a001, nr. 87-1 en 87-2; 02-12-1743).
In 1744 vindt er boedelscheiding plaats van de nal. schap van Jacob Lambertsen en Jannitje Saaren. 2,5 morgen bouwland te Woudenberg op de Wetering gaat naar zoon Aart. (Oudschildgeld Woudenberg 90b) (HUA, Notarieel UT203a002, nr. 29; 25-06-1744).
In 1744 vindt er een boedelscheiding van de nal. schap van Jacob Lambertsz en Jantje Saaren. Erfgenamen: Lambert Jacobse Mandersloot, zoon, won. Driebergen, Aart Jacobse Manderslooth, zoon, won. Darthuizen, Gerrit Jacobse Manderslooth, zoon, won. Scherpenzeel, Teunis Bosch wedr. Lysje Jacobse Manderslooth, dochter, won. Woudenberg, de onmondige kinderen van Lysje Jacobse Manderslooth: Evert en Willemeyntje Teuniss Bosch, Gerrit Andriesse Woudenbergh x Hendrikje Jacobze Manderslooth, dochter, won. Nederlangbroek, Sara Jacobs Manderslooth, dochter, eerder wed. Cornelis Pieterse van Beek, laatst wed. Hendrik Janse van Appeldoorn, won. Woudenberg, de onmondige kinderen van Sara Jacobs Manderslooth: Jacobje Cornelis van Beek, Jannigje Hendriks van Appeldoorn, Cornelia Hendriks van Appeldoorn, Anthony van Renes x Willemina Jacobs Manderslooth, dochter, won. Maarn, de erven Merrigje Jacobs Manderslooth, dochter, in leven gehuwd met Erris Janse van Ekeris: Maria Arrisse van Eekeris, dochter, won. Utrecht, Dirkje Arrisse van Ekeris, dochter, won. Woudenberg, Jan Jacobse x Jannigje Errisse van Eekeris, dochter, won. Leusderbroek, Gerrit Erisse van Eekeris, zoon, won. Geerestein, Cors Arrisse van Eekeris, zoon, won. De Bilt, de onmondige kinderen van Merrigje Jacobs Manderslooth: Jacob, Arien, Merritje, Evertje en Sara Errisse van Ekeris. Aart Jacobse Manderslooth erft 2 1/2 mergen bouwland op de Wetering onder Woudenberg (HUA, UT203a002, nr. 29; 25-06-1744).

 

Uit dit huw.:
1. Merrigje Jacobs Mandersloot, tr. Erris Jansen van Ekeris, ov. voor 1744
2. Lijsbet Jacobs Mandersloot, ov. voor 1743, tr. Woudenberg 31-01-1717 Teunis Jansz Bosch, begr. Woudenberg 02-01-1773, zn. van Jan Gijsbertsen Bosch en Heijltgen Hendricks
3. Saartje Jacobs Mandersloot, ged. Woudenberg 31-07-1692, get. Maria Aelten, won. Maarn, tr. (1) Woudenberg 15-04-1714 Cornelis Petersz van Beek, van Leusbroek, tr. (2) Hendrik Jansz van Apeldoorn, ged. Woudenberg 10-04-1701, ov. voor 02-12-1743, zn. van Jan Willemsz van Apeldoorn en Hendrikje Hendriks
4. Lambert Jacobsz Mandersloot/Hamersveld, won. Maarn onder Doorn, tr. Driebergen 09-11-1727 Grietje Jans van Leersum, won. Driebergen, ged. Doorn 08-11-1705, dr. van Jan Aartsz van Leersum en Teunisje Gijsberts Vlastuijn

 

In 1744 huurt Lambert Jacobsz Mandersloot het erf Bosgervelt met 8 morgen onder Driebergen van Gosuina de Pauw, wed. Francois Pelt (Not. Utrecht UT203a002, nr. 15; 17-04-1744).

 

5. Aert Jacobsz Mandersloot, ged. Woudenberg 27-01-1695, get. Jantje Aerts, won. Maarsbergen, tr. Woudenberg (att. van Neerlangbroek) 18-02-1720 Sara Bos, won. Neerlangbroek, ov. voor 1763, dr. van Georgius Bosch en Cornelia van Stam

 

In 1720 verkoopt Johanna Bos, voor zichzelf en als moeder van haar onmundige kinderen, x Paulus van Wijck, Hendricus Bos mej. Jm., Aert Jacobsz van Manderslooth x Sara Bos, erfgenamen van Georgius Bos en Cornelia van Stammen aan Frederik Wilhelm van Diest, baron van ´t Hamb en Domproost te Utrecht, de zogenaamde Schilden met het huis, achter de kerk, groot drie morgen. Broer Johannis Bos en  Dina Boszijn absent (Dorpsgerecht Doorn 531; 19-06-1720).
In 1724 is Aart Jacobsz Mandersloot bruiker van 12 morgen te Goijwaarts waar de kinderen van Georgius Bosch eigenaar van zijn. (HUA, Dom 3894).
In 1732 huurt Aart Jacobsze van Mandersloot, won. Overlangbroek van Wilhelm van Schaik, advocaat aan het Hof van Utrecht 40 morgen land aan de Goyerwetering en 12 morgen land in Darthuizen, genaamd het Gat van de Berg (Not. Utrecht UT180a002, nr. 112; 29-11-1732).
25- 6-1744 krijgt Aart Jacobsz Mandersloot bij de boedelscheiding 2,5 morgen bouwland te Woudenberg op de Wetering..
In 1745 doet Aart Jacobsz Mandersloot een koe in het voer bij Arris Cobusse. Hij heeft de koe gisteren gekocht bij pander Eldik. (Dorpsgerecht Darthuizen 514; 06-08-1745).
In 1746 wordt Broekhuizen geëstimeerd: o.a. de hofstede met 20 morgen waar Aart Jacobussen Mandersloot op woont op 1425 gulden. (Dorpsgerecht Darthuizen 514; 04-03-1746).
In 1750 koopt Sara Bosch, huisvrouw van Aart Jacobsz van Mandersloot, vier morgen land te Darthuizen van Johan Lambertus van Romond, speciale gemachtigde van de vice-domdeken en cappittulaire ten Dom, strekkende van de Goijerwetering tot aen’t land van Wulfert Jansen van Ginkel (Dorpsgerecht Darthuizen 514; 19-05-1750).
In 1753 laat de wed. van de vroedschap Ram een bijstede aantekenen op haar hofstede die door Aart Jacobsz Mandersloot in gebruik is (Dorpsgerecht Darthuizen 514;18- 7-1753).
In 1754 laat hij twee bijsteden aantekenen (Dorpsgerecht Darthuizen 514; 2- 7-1754).
In 1762 vindt er boedelscheiding plaats van de nal. schap van Sara Bosch, wed. Aart Jacobsz Mandersloot. Kinderen zijn Jacob en Jannetje. Ouders woonden te Darthuizen op de hofstede de Sandweg. 4 morgen land te Darthuizen gaat naar Jacob en 2,5 morgen te Woudenberg gaat naar Jannetje. Assistent is oom Hendrik Bos (RAU,UT237a002, nr. 180; 11- 2-1762).
In 1762 vindt er boedelscheiding plaats van de nal. schap van Sara Bosch, wed. Aart Jacobsz Mandersloot. Kinderen: Jacob Mandersloot en Geurt Elberts van Woudenberg x Jannetje Mandersloot te Darthuizen. De helft van 25 morgen land in Overlangbroek gaat naar Jacob. De andere helft naar Jannetje. Indien mocht blijken dat het perceel leengoed is, zal het gehele perceel toevallen aan Jacob Mandersloot (RAU, UT237a002, nr. 211; 06-05-1762).

 

6. Gerrit Jacobsz Mandersloot, ged. Woudenberg 02-05-1697, get. Jantje Aerts, volgt II
7. Willemijntje Jacobs Mandersloot
, geb. Maarn, ged. Woudenberg 28-04-1700, get. Maria Aelten, otr. (1) Doorn 18-10-1725Toon/Antoni van Renes, ged. Scherpenzeel 31-12-1699, zn. van Jantje Teunissen Renes, won. Maarsbergen, tr. (2) Woudenberg 11-07-1751 Willem Jansz Geseker, won. Woudenberg, begr. Woudenberg 12-11-1778

 

Opt versoeck van Willemijn Jacobs mandersloot wede van Antony Renes hebben schout en Geregte wel van Woudenbergh wel willen consenteren dat de voornoemde Willemijntje Jacobs Mandersloot onder den Geregte van Maasbergen off elders gaat wonen nevens haare vier kinderen met Namen Dirkje oudt sestien Jaren Jan veertien Jaaren Evertje twaalff Jaren, en Theunis Antonisse renes oud thien Jaren, met belofte indien deselve tot Armoede mogte komen te vervallen (Dat Godt genadelijk verhoede off anders genegentheyd hadden weder om in onsen Geregte te komen wij deselve ten allen tyden wederom in onsen Geregte te sullen Innemen en soo veel doenlijk alimentatie besorgen actum den 8e Mey 1752 (RHC ZOU, arch.nr. 164, inv.nr. 46).

 

8. Evert Jacobsz Mandersloot, ged. Woudenberg 20-05-1703, get. Aeltje Hendriks, ov. voor 1744
9. Hendrikje Jacobs Mandersloot, tr. Gerrit Andriessen Woudenbergh, won. Nederlangbroek (1744)

II
Gerrit Jacobsz Mandersloot, geb. Maarn onder Doorn, ged. Woudenberg 02-05-1697, daghuurder, tr. Scherpenzeel 01-04-1731 Evertje Fransen, dr. van NN en Catharina Fransen

 

In 1740 lenen Gerrit Jacopsen van Mandersloot x Evertjen Frans f 300,= van Hendrik van Halteren, koopman te Amersfoort. Onderpand: hun huis aan het westeinde. Hij woont er vanaf 1737. (Recht. Arch. Scherpenzeel 5; 17-10-1740).
Inwoners Scherpenzeel 1749: Gerrit Jacobse, daghuurder, getrouwd, onvermogend, 1 huis, 3 kinderen tot 10 jaar, 1 kind van 10-15 jaar, 3 volwassenen, waaronder 1 moeder.

 

Uit dit huw.:
1. Jacob Gerritsz Mandersloot, ged. Scherpenzeel 10-01-1732

 

Er is een Jacob Gerrits Mandersloot begraven in Wijk bij Duurstede in 1807.

 

2. Katrijntje/Catharina Mandersloot, ged. Woudenberg 23-05-1734, get. Saartje Jacobs, ov. Woudenberg 29-05-1816, tr. Woudenberg (att. van Scherpenzeel) 04-01-1767 Cornelis Hendriksz Pothoven/Schuur, ged. Scherpenzeel 09-07-1730,  zn. van Hendrik Teunissen en Huibertje Reijers
3. Jantje Gerrits van Mandersloot, ged. Scherpenzeel 26-02-1736, ov. Woudenberg, begr. Scherpenzeel 04-10-1809, tr. Scherpenzeel 14-10-1759 Hermen Geurtsz Gaasbeek, ged. Bunschoten 29-08-1734, zn. van Geurt Hendriksz Gaasbeek en Jantje Jans Jonker
4. Jacob Gerritsz Mandersloot, ged. Scherpenzeel 01-12-1737, volgt IIIa
5. Dirkje Gerrits Mandersloot, ged. Scherpenzeel 28-08-1740, ov. Scherpenzeel 25-04-1809, tr. Woudenberg 13-03-1768 Jan Aartsz van Hardeveld, ged. Scherpenzeel 31-08-1738, ov. Scherpenzeel 08-06-1809, zn. van Aart Louwen van Hardeveld en Gijsbertje Jans van Lambalgen
6. Marijtje Gerrits Mandersloot, ged. Scherpenzeel 01-07-1742
                Bij haar doop heet haar moeder Evertje Brants.

 

7. Evert Gerritsz Mandersloot, ged. Scherpenzeel 30-08-1744, volgt IIIb
                Bij zijn doop heet zijn moeder Evertje Brants.

 

8. Saar Gerritsz Mandersloot, ged. Scherpenzeel 24-07-1746, begr. Doorn 17-06-1788, tr. Doorn 12-10-1766 Adriana de Lange, ged. Doorn 12-07-1733, begr. Doorn 27-03-1800, dr. van Andries Tijmensen de Lange en Jannigje Breunissen van Ruijtenbeek

 

Bij zijn doop heet zijn moeder Evertje Gerrits.
In 1767 heeft hij als eiser een rechtszaak in Doorn tegen Martinus Lamore luidende als volgt:
Den Eijscher in judico present seijde van den ged gehuurt te hebben sekere kamer staande in desen Dorpe Doorn Dat den gedaagd heeft kunnen goetvinden na dat hij Eijsche Reets Enige tijt de voorn kamer gehuurt en ook Enig toe Bedongen werk gedaan hadde hem de huur te laten ontseggen, welk hij Eijscher Egter niet hadde kunnen ofte willen aannemen. Versoekende dat gedaegde door den gerechte mag worden gecondemneert hem de gehuurde kamer Ter Behoorlijken tijt volgens accoort te Leveren alles Cum Esperssis ofte anders.
De gedaagde in judico present sijnde seijde niet te kunnen ontkennen de kamer aenden Eijscher verhuurt te hebben, maar hadde van agter om redenen daar van berouw gehadt en uijt Dien hoofde den Eijscher de huur weder laten opzeggen. T Gerecht partijen gehoort hebben Consenteeren den Eijscher sijn versoek Condemnerende den gedaagde ter Behoorlijker tijt de kamer aan den Eijscher te Leveren. (Recht. Arch. Doorn, maart 1767).
Op 06-01-1777 wordt een kind van Saar Mandersloot te Doorn begraven.
In 1779 loopt Saar Gerritsz Mandersloot de nachtwacht in Doorn.
In 1784 is Saar Gerritsz Mandersloot onbekwaam om het land te verdedigen.
In 1795 komt de wed. Mandersloot voor op een lijst van inwoners van Doorn.

 

            Uit dit huw.:
1. Gerrit Mandersloot, ged. Doorn 18-10-1767
2. Andries Mandersloot, ged. Doorn 27-08-1769
3. Evertje Mandersloot, ged. Doorn 07-07-1771
9. Gerrit Mandersloot, ged. Scherpenzeel 16-11-1749, volgt IIIc
10. Maria Gerrits Mandersloot, ged. Scherpenzeel 16-11-1749

IIIa
Jacob Gerritsz Mandersloot, ged. Scherpenzeel 01-12-1737, daghuurder, ov. Woudenberg 06-03-1814, tr. (1) Woudenberg 14-10-1759 Luitje Jans van Dijk, ged. Scherpenzeel 14-03-1734, in de Knaapstraat, dr. van Jan Maassen Achterberg en Geertruijda Everts van Laar, tr. (2) Woudenberg 25-10-1795 Johanna/Hanna Gijsberts van Apeldoorn, wed. Dirk van Soest, won. Doorn, ged. Scherpenzeel 21-04-1743, dr. van Gijsbert Jansen Apeldoorn en Hendrikje Wulferts Overeem
Uit het 1e huw.:
1. Gerrigje Mandersloot, ged. Woudenberg 25-12-1759, get. Jantje Gerrits Mandersloot
2. Gerrit Mandersloot, ged. Woudenberg 26-11-1761, get. Catrijntje Gerrits Mandersloot, volgt IVa
3. Geertruij Mandersloot, ged. Woudenberg 06-10-1764, get. Jantje Jans van Dijk, ov. Woudenberg 30-12-1837, tr. Vleuten 07-09-1788 Corstiaan van der Velden, geb. Harmelen 1753, ov. Woudenberg 14-01-1831, zn. van Gabriël van der Velden en Neeltje Boele
4. Evertje Mandersloot, ged. Woudenberg 22-01-1769, get. Evertje Tijssen van Tiel, ov. Woudenberg 10-03-1842, tr. (1) Woudenberg 16-10-1796 Willem Buurman, won. Darthuizen, ged. Ede 21-12-1755, begr. Renswoude 24-01-1811, zn. van Dirk Willemsen Buurman en Willemijntje Jans, tr. (2) Renswoude 11-05-1815 Klaas Woutersen van Wilgenburg, geb. Nijkerk 1765, bakker, ov. Nijkerk 31-10-1821, zn. van Hendrik Woutersen van Wilgenburg en Aaltje Jans Nootelaar
5. Jannigje Mandersloot, ged. Woudenberg 21-04-1776, get. Jannigje Mandersloot, ov. Veur 28-08-1841, tr. Woudenberg 05-05-1799 Jacob van Odijk, geb./ged. Scherpenzeel 20/28-03-1773, dagloner, zn. van Teunis Jacobsz van Ooik en Jacobje Rijksdr van Geitenbeek

IVa
Gerrit Mandersloot, ged. Woudenberg 26-11-1761, begr. Woudenberg 17-03-1808, ongehuwd

 

Gerrit Mandersloot heeft een niet erkend kind bij Maria Christoffels. Dit kind noemt zich Peter Mandersloot

 

Kind:
Peter Mandersloot, geb./ged. Woudenberg 13-05/16-06-1793, volgt V

V
Peter Mandersloot, geb./ged. Woudenberg 13-05/16-06-1793, wolkammer, ov. Renswoude 05-05-1828, tr. Renswoude 03-05-1820 Errisje Teunissen, geb. Amersfoort 1795, ov. Renswoude 15-10-1851, dr. van Hendrik Teunissen en Merritje Jansen. Errisje Teunissen, tr. (2) Renswoude 23-05-1829 Arie Brand, geb./ged. Scherpenzeel27-02/24-03-1805, ov. Ede 22-01-1881, zn. van Pieter Brand en Jantje Krauwel
Uit dit huw.:
1. Johannis Mandersloot, geb. Renswoude 14-10-1820, tuinwerker, arbeider, ov. Renswoude 14-11-1891, tr. Ede 20-01-1866 Wijmpje Blaak, geb. Otterlo (Ede) 27-12-1836, ov. Renswoude 18-09-1918, dr. van Aart Hendrikse Blaak en Evertje van Dijk

 

Uit dit huw.:
1. Arrisje Mandersloot, geb. Renswoude 18-12-1868, ov. Renswoude 13-02-1942, ongehuwd
2. Evert Mandersloot, geb. Renswoude 14-01-1872, ov. Zeist 31-05-1955

 

2. Maria Mandersloot, geb. Renswoude 23-02-1823, ov. Ede 12-06-1893, tr. Renswoude 03-05-1851 Hendrik van der Meer, geb. Zoelen 20-03-1816, herenknecht, tolgaarder, ov. Ede 14-12-1881, zn. van Antonie van der Meer en Heeske van Zandwijk
3. Marritje Mandersloot, geb. Renswoude 13-03-1825, ov. Renswoude 26-10-1897, tr. Renswoude 18-03-1848 Dirk van Dokervoort/van Wagensveld, geb. Woudenberg 07-06-1818 (erkend bij huw.), ov. Renswoude 09-04-1854, boerenknecht, zn. van Teunis van Wagensveld en Hendrikje van Donkervoort
4. Hendrik Mandersloot, geb. Renswoude 25-04-1828, ov. Renswoude 25-04-1828

IIIb
Evert Gerritsz Mandersloot, ged. Scherpenzeel 30-08-1744, ov. Scherpenzeel 24-09-1830, tr. Doorn (att. van Woudenberg) 07-06-1772 Jannetje Everts van Rhenen, geb. De Bilt 26-01-1749, ov. Woudenberg 25-07-1811, begr. Scherpenzeel 29-07-1811, dr. van Evert Cornelisz van Rhenen en Dirkje Aarts van Vulpenhorst
Uit dit huw.:
1. Evertje Mandersloot, ged. Doorn 06-12-1772
, ov. Scherpenzeel 21-07-1833, tr.Gerrit Renes, ged. Scherpenzeel 06-09-1761, aan den Holevoet in ’t Sticht, timmerman, ov. Woudenberg 20-01-1838, zn. van Willem Anthonisz Renes en Dirkje Geurts Theesseling
2. Gerrit Mandersloot, ged. Doorn 05-02-1775
3. Dirk Mandersloot, geb. 02-11-1778, in de Knaapstraat, ged. Woudenberg 08-11-1778, get. Dirkje Everts van Rhenen en ged. Scherpenzeel 15-11-1778, get. Dirkje hv Jan Aartsen van Hardeveld, begr. De Bilt 20-06-1810, tr. Utrecht 26-01-1802 Maria Cecilia Vlek, geb. 1780, ov. Bunnik 26-04-1842, dr. van Willem Vlek en Lijsje Driehuizen
4. Evert Mandersloot, ged. Woudenberg 15-10-1780, won. Maarsbergen, ov. Amersfoort 27-09-1846, tr. Woudenberg 19-04-1810 Gerritje van IJzendijk, wed. Anthonie Lagerweij, ged. Overlangbroek 03-03-1771, ov. Woudenberg 02-04-1817, dr. van Jan IJzendijk en Adriana/Jaantje van Wilden/van de Heiligenberg

 

Uit dit huw. o.a.:
1. Evert Mandersloot, ged. Maarn 11-08-1811, daghuurder, ov. Amersfoort 24-09-1855, tr. Leusden 13-11-1845 Maria van der Heijde, geb. Woudenberg 20-06-1816, ov. Amersfoort 24-02-1887, dr. van Dirk van der Heijde en Willemijntje van Geijtenbeek

5. Marritje Mandersloot, geb./ged. Woudenberg 18-05/11-06-1786, ov. Woudenberg 30-08-1809, begr. Scherpenzeel 02-09-1809

IIIc
Gerrit Mandersloot, ged. Scherpenzeel 16-11-1749, klepperman, dagwerker, ov. Scherpenzeel 01-11-1823, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel 07-04-1797) Grietje van de Beek, ged. Woudenberg 14-09-1766, ov. Scherpenzeel 18-04-1822, dr. van Cornelis Jacobsz van de Beek en Jantje Cornelissen uijt de Berk
                Van 1800-1810 woont Gerrit Mandersloot in het Mussennest in Scherpenzeel.

 

Uit dit huw.:
1. Evertje Mandersloot, geb./ged. Scherpenzeel 23-10/12-11-1797
, dienstmeid, spinster, ov. Scherpenzeel 22-03-1871, tr. Gradus Koertens

 

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Evertje Mandersloot.
Kinderen:

1. Grietje Mandersloot, geb./ged. Scherpenzeel 13-11-1818/17-01-1819, ov. Scherpenzeel 20-10-1886, tr. Scherpenzeel 07-07-1843 Gerrit van Binsbergen, geb. Gelders Veenendaal (Ede) 07-01-1821, boerenknecht, arbeider, ov. Renswoude 26-12-1890, zn. van Maas van Binsbergen en Jannigje Vonk
2. Cornelis Mandersloot, geb. Scherpenzeel 24-12-1821, ov. Scherpenzeel 13-07-1822
3. Geertje Mandersloot, geb. Scherpenzeel 25-05/04-07-1824, ov. Scherpenzeel 08-03-1876, tr. Scherpenzeel 08-10-1847 met haar oom Gijsbert Hoefakker, wed. Cornelia Mandersloot, ged. Lunteren 14-06-1814, arbeider, boerenknecht, ov. Scherpenzeel 09-01-1892, zn. van Gerrit Hendriksen Hoefakker en Willempje Gijsbertsen Harskamp
                Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Geertje Mandersloot.
            Kind:

Gijsbert Mandersloot, geb./ged. Scherpenzeel 28-05/15-06-1845, ov. Woudenberg 20-04-1852

4. Everdina Mandersloot, geb. Scherpenzeel 15-12-1835/17-01-1836, ov. Scherpenzeel 19-02-1837

2. Jantje Mandersloot, geb./ged. Scherpenzeel 04/10-03-1799, tr. Amersfoort 29-05-1822 Willem Otte, ged. Amersfoort 16-02-1801, wever, ov. Amersfoort 31-07-1866, zn. van Johannes Otte en Wijmpje van Kempen
3. Cornelis Mandersloot, geb./ged. Scherpenzeel 19-09/09-10-1803, ov. Scherpenzeel 19-03-1806
4. Cornelia Mandersloot, geb./ged. Scherpenzeel 16/25-05-1806, ov. Scherpenzeel 29-10-1845, tr. Ede 11-11-1837 Gijsbert Hoefakker, ged. Lunteren 14-06-1814, arbeider, boerenknecht, ov. Scherpenzeel 09-01-1892, zn. van Gerrit Hendriksen Hoefakker en Willempje Gijsbertsen Harskamp. Gijsbert Hoefakker, tr. (2) Scherpenzeel 08-10-1847 met zijn nicht (oomzegger) Geertje Mandersloot, geb./ged. Scherpenzeel 25-05/04-07-1824, ov. Scherpenzeel 08-03-1876, dr. van Evertje Mandersloot
5. Gerritje Mandersloot, geb./ged. Scherpenzeel 28-05/17-06-1810, ov. Amersfoort 27-01-1861, tr. Amersfoort 06-11-1844 Leendert Scheepmaker, geb. Kortenhoef 01-12-1817, tuinier, venter, ov. Amersfoort 05-03-1856, zn. van Geertruij Scheepmaker

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
oktober 2010