Du Pree

De stamreeks van de eerste zes generaties is afkomstig van Ingrid Stausebach

Bronnen:
 1) Jan du Pré, Veenendaal, du-Pre-website (My Heritage)
 2) www.heerlijkheidbredevoort.nl / database Yvette Hoitink
 3) www.dutchgenealogy.nl
 4)
www.genealogiedomein.nl  ( DTB Winterswijk, Zutphen)
 5)
www.genlias.nl
 6)
www.oudscherpenzeel.nl , Genealogien
 Literatuur:
 1) B. Stegeman: Uit Winterswijks Verleden, 1927
 2) B. Stegeman: Het oude Kerspel Winterswijk, 1927, herdruk 1966
 3) Bastiaan Willink: Heren van de stoom, 2006, pag 75
 4) H. Krosenbrink: De meester is gek, 1972

Waarvoor hartelijke dank

I
Noël du Pré, geb. 1605, tr. 14-06-1626 met Maria (Mari) Sonst?, weduwe van Matthias
Uit dit huw.:
1. Jan (Jean) du Pré, ged. Lochem, Gld. juni 1627, volgt II

II
Jan (Jean) du Pré, ged. juni 1627 Lochem, tr. 03-06-1650 Zutphen Eva Fleur, dr. van Adolf Fleur (van Bocholt, Duitsland)
Uit dit huw.:
1. Noël du Pré, ged. Zutphen 05-01-1651, volgt III

III
Noël du Pré, ged. Zutphen 05-01-1651, schoolmeester en koster in Winterswijk, ov. Winterswijk okt. 1695, tr. ca. 1670 Anna Luthart (Luthert), ov. Winterswijk 06-03-1733

In deze stamreeks komen twee schoolmesters voor die in Winterswijk gewerkt hebben, (zie III en IV). Vanaf 1680 tot 1815 waren zonen uit de familie du Pré schoolmeester in de dorpsschool in Winterswijk. De laatste was Noël du Pré, geb. 1735, die in het  jaar 1765 benoemd werd. Pas in 1815, hij is dan 79 jaar oud, mag hij van de Provincie Gelderland met pension. Van de Gemeente Winterswijk ontvangt hij een gratificatie van fl. 175 per jaar en mag hij in zijn huis blijven wonen.

Uit dit huw.:
1. Louwijs Beat Sebastiaan du Pré, geb. ca. 1675, volgt IV

IV
Louwijs Beat Sebastiaan du Pré, geb. ca. 1675, ov. Winterswijk 13-07-1744 , tr. Lichtenvoorde 26-06-1701 Anna Geertruida ten Have, geb. Lichtenvoorde ca. 1675, dr. van Harmen ten Have en Maria Verwitt

Louwijs Beat Sebastiaan volgde zijn vader op als schoolmeester in Winterswijk.

Uit dit huw.:
1. Sebastiaan du Pré, ged. Winterswijk 18-03-1716, volgt V

V
Sebastiaan du Pré, ged. Winterswijk 18-03-1716, ov. Winterswijk 15-05-1774, tr.
Winterswijk 05-12-1744 Harmina Deunk, dr. van Reint Deunk
Uit dit huw.:
1. Louwijs (Louis) Beat Sebastiaan du Pré, ged. Winterswijk 12-03-1747 , volgt VI

VI
Louwijs (Louis) Beat Sebastiaan du Pré, ged. Winterswijk 12-03-1747, ov. Lunteren 25-07-1818, tr. (1) Lunteren 19-06-1774 Geurtje Willemsen, geb. Lunteren, tr. (2) Lunteren 26-09-1811 Roelofje Willemsen (37 jaar jonger!), geb./ged. Barneveld 20/22-02-1784, dr. van Roelof Willemsen en Aaltjen Lubberts

In de huwelijksakte van 26 sept. 1811 is de achternaam van de bruidegom geschreven als “du Pree” terwijl Louis Beat Sebastiaan wel met “du Pré” ondertekend. De nazaten van Louis en Roelofje krijgen dus de achternaam “du Pree”. Volgens de heer Teus van Beek, geb. 1923, uit Veenendaal, staat in de huwelijksakte van zijn grootmoeder, Louisa du Pree, (1850-1921), nog “du Prée” (met accent). Louisa is de kleindochter van Louis Beat Sebastiaan du Pré. Zij trouwde op 6 april 1872 met Teunis van Beek.

Uit het 1e huw.:
1. Hermina du Pre, ged. Lunteren 16-10-1775
2. Willem Sebastiaan du Pre, ged. Lunteren 31-08-1777
Uit het 2e huw.:
3. Geurtje du Pre, ged. Lunteren 15-12-1811
4. Willem Sebastiaan du Prée, geb. Lunteren 16-01-1814, volgt VII
5. Roelof Albertus du Pre, geb. Lunteren 24-05-1816

VII
Willem Sebastiaan du Prée, geb. Lunteren 16-01-1814, timmerman, ov. Scherpenzeel 18-03-1866, tr. (1) Ede 01-06-1844 Woutertje Elisa Theodora Schimmel, geb. Ede 1824, ov. Lunteren 12-10-1846, dr. van Wouter Johansz Schimmel en Gerritje Bartels, tr. (2) Scherpenzeel 13-09-1849 Berendje Lodder, geb. Maartensdijk 30-11-1828, ov. Scherpenzeel 06-03-1902, dr. van Gerrit Lodder en Jannigje van Ginkel

Als Willem Sebastiaan du Prée en Berendje Lodder zich in Scherpenzeel vestigen besluiten ze om nog één kind een Franse naam te geven: Louisa. Voortaan zullen hun kinderen en kleinkinderen gewone Hollandse namen krijgen. Du Prée wordt gewoon Du Pree. Daarmee worden de Franse roots uitgewist.
Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Berendje Lodder.
Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Willem Sebastiaan du Pre.

Uit het 1e huw.:
1. Wouter du Pree, geb. 1846, ov. Leerum 10-01-1911, ongehuwd
Uit het 2e huw.:
2. Louisa du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 11-11/30-12-1849, ov. Veenendaal 30-12-1921, tr. Veenendaal 06-04-1872 Teunis van Beek, geb. Veenendaal 13-11-1846, ov. Veenendaal 26-01-1928, zn. van Roelof van Beek en Geertrui van Zoest
                Louisa du Pree schrijft haar naam bij haar huwelijk nog als du Prée.

3. Jannigje du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 07/29-02-1852, ov. Scherpenzeel 12-11-1852
4. Gerrit du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 02/27-11-1853, volgt VIIIa
5. Jan du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 26-09/26-10-1856, volgt VIIIb
6. Willem Sebastiaan du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 30-04/29-05-1859, ov. Zeist 19-02-1939, tr. De Bilt 22-01-1886 Alida van Harskamp, geb. Soest 22-10-1853, ov. Zeist 26-01-1912, dr. van Harmen van Harskamp en Jannetje van Woudenberg
7. Roelofje du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 08-10/03-11-1861, ov. Scherpenzeel 27-10-1862
8. Roelof du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 04-12-1863, ov. Scherpenzeel 28-04-1944, ongehuwd
                Lidm. Scherpenzeel: Roelof Dupreij, met attestatie van Arnhem 30-10-1884.

9. Willempje du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 01/30-09-1866 (vader ov.), ov. Scherpenzeel 25-02-1927, tr. Scherpenzeel 25-09-1886 Willem Vermeulen, geb. Renswoude 03-01-1861, smidsknecht, smid, koopman, ov. Scherpenzeel 25-10-1918, zn. van Hendrik Vermeulen en Elisabeth van Voorthuizen
10. Berta/Bertha du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 01/30-09-1866 (vader ov.), ov. De Bilt 05-10-1942 , tr. Scherpenzeel 16-02-1889 Marten/Martinus de Bruin, geb. Woudenberg 01-02-1866, ged. in de Grote Kerk 25-02-1866, koopman, metselaar, ov. Woudenberg 24-08-1935, zn. van Hendrik de Bruin en Roelofje van ’t Boveneind

VIIIa
Gerrit du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 02/27-11-1853, boerenknecht, arbeider, ov. Scherpenzeel 20-12-1947, begr. Glashorst, graf nr. 483, tr. Ede 10-12-1887 Klaasje Methorst, geb. Ede 1865, ov. Scherpenzeel 14-07-1938, begr. Glashorst, graf nr. 483, dr. van Willem Methorst en Aaltje Lam
Uit dit huw.:
1. Willem Sebastiaan du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 14-01/26-02-1888, timmerman te Amersfoort 1923, ov. Amersfoort 15-08-1958, tr. Echteld 22-04-1915 Gerritje Maurik, geb. Echteld 1889, dr. van Hendrik van Maurik en Gerritje van den Berg
2. Albertus du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 05-10/09-11-1890, metselaar te Leusden 1923, tr. Leusden 11-10-1917 Evertje/Eefje van Garderen, geb. Leusden 21-12-1892, dr. van Dirk van Garderen en Alida Osnabrugge

Uit dit huw.:
1. Evertje du Pree, geb. Leusden 16-07-1915 (erkend bij huw
2. Gerritje du Pree, geb. 28-10-1917, ged. in de Grote Kerk 10-03-1918
3. Dirkdu Pree, geb./ged. Scherpenzeel 02-02/25-05-1919
4. Albertus, geb. 1929, ov. Leusden 18-11-1955, ongehuwd

3. Barendje du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 27-06/06-08-1893, ov. Scherpenzeel 28-03-1905
4. Gerrit du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 05-06/26-07-1896, metselaar, fabrieksarbeider, tr. Renkum 04-09-1919 Woutertje Buitenhuis, geb. Renkum 1897, dr. van Marinus Buitenhuis en Woutertje Jansen van de Laak
5. Roelof du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 27-04/28-05-1899, metselaar, tr. Woudenberg 25-07-1924 Wilhelmina Alida van Bruggen, geb. Woudenberg 1905, dr. van Gerard van Bruggen en Jannetje Dolron

Uit dit huw.:
1. Gerrit du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 16-12-1924/22-02-1925
2. Gerard du Pree, geb. Scherpenzeel 11-04-1939
3. Klaasje du Pree, geb. Scherpenzeel 30-10-1941

6. Louisa du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 28-06/27-07-1902, tr. Scherpenzeel 17-03-1923 Apolonius van der Wiel, geb. Giessendam 1895, spoorwegbeambte, zn. van Cornelis van der Wiel en Remmerdina van den Berg
7. Barend du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 29-11-1905/28-01-1906, fabrieksarbeider, tr. Scherpenzeel 10-03-1934 Cornelia van Heemsbergen, geb. Veenendaal 08-10-1902, dr. van Cornelis van Heemsbergen en Cornelia van Engelenburg

Uit dit huw.:
1. Gerrit du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/11-05-1941

8. Klaasje du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 07-08/26-09-1909, tr. Scherpenzeel 27-11-1947 Nelis (Nees) Jansen, geb. Woudenberg 1913, landarbeider, zn. van Cornelis Jansen en Gerritje Hazeleger

VIIIb
Jan du Pree, geb. Scherpenzeel 26-09/26-10-1856, arbeider, ov. Scherpenzeel 22-03-1942, begr. Glashorst, graf nr. 407, tr. Scherpenzeel 18-07-1885 Evertje van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-08-1862, ov. Scherpenzeel 21-04-1936, begr. Glashorst, graf nr. 407, dr. van Aalbert van Osnabrugge en Evertje Pothoven

Lidm. Scherpenzeel 24-04-1929: Evertje Osnabrugge hv. de Pree.

Uit dit huw.:
1. Berendje du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 02-09/11-10-1885, tr. Oegstgeest 13-09-1912 Jacobus van Leeuwen, geb. Leiderdorp 1883, zn. van Bastiaan van Leeuwen en Johanna Maria Hoogervorst
2. Albert du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/27-03-1887, tuinman te ´s Graveland, tuinman te Hilversum 1925, tr. Scherpenzeel  06-11-1919 Johanna Philippina van Doorn, geb. Woudenberg 10-11-1887, dr. van Gerard van Doorn en Johanna Philippina de Rhoter
3. Evertje du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 27-09/28-10-1888, tr. Scherpenzeel 26-02-1925 Dirk van de Kaa, geb. Renswoude 23-01-1894, klompenmaker, zn. van Marinus van de Kaa en Jannetje Vink
4. Willem Sebastiaan du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 14-11-1890/11-01-1891, ov. Scherpenzeel 24-02-1891
5. Willem Sebastiaan du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 31-12-1891/31-01-1892, koetsier, arbeider, spoorwegbeambte te Scherpenzeel 1919, spoorwegbeambte te Amersfoort 1928, tr. Scherpenzeel 27-11-1915 Gerritje Hazeleger, geb./ged. Scherpenzeel 01-11/02-12-1894, dr. van Dirk Hazeleger en Evertje van den Brink

Uit dit huw.:
1. Jan du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-01-1916
2. Evertje du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 26-01/25-03-1917
3. Everdina du Pree, geb. Scherpenzeel 26-01-1917            , ov. Scherpenzeel 01-02-1917

6. Jan du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 15-09/02-12-1894, tuinman, tr. Scherpenzeel 14-11-1929 Alida Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 20-08/29-10-1899, dr. van Dirk Cozijnsen en Lijsje Overeem

Uit dit huw.:
1. Jan du Pree, geb. Woudenberg 10-10-1930, ged. in de Grote Kerk 01-03-1931

7. Louisa du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 05/29-11-1896, tr. Scherpenzeel 23-08-1923 Gerrit Janszen, geb. Amsterdam 1898, timmerman, zn. van Hendrik Roelof Willem Janszen en Anna Busink
8. Teunis du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 26-10/27-11-1898, metselaar, tr. Scherpenzeel  14-01-1926 Geertje van Veldhuizen, geb. Woudenberg 1904, dr. van Aart van Veldhuizen en Aartje van Donkelaar

Uit dit huw.:
1. Jan du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 24-01/03-04-1927
2. Aartje du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 04-08/23-09-1928
3. Evertje du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 27-12-1931
4. Aart du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 25-08/29-09-1935

9. jongen, ov. Scherpenzeel 13-03-1901
10. Evert Jan du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 02-10/23-11-1902, timmerman, ov. Scherpenzeel 07-02-1978, tr. Scherpenzeel 25-10-1928  Willemina Veenvliet, geb./ged. Scherpenzeel 16-09/26-10-1902, ov./begr. Scherpenzeel 21/27-12-1995, dr. van Cornelis Veenvliet en Hendrika Geijtenbeek
                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Willemina Veenvliet hv. Du Pree.

Uit dit huw.:
1. Hendrika Everdina du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 24-11-1929/26-01-1930
2. Jan du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 30-10-1932/08-01-1933
3. Evert du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 28-08/04-10-1936
4. Cornelia Maria du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 10-05/23-07-1944

11. Everdina du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 09-03/29-04-1906, tr. Scherpenzeel 28-10-1926 Cornelis van den Brul, geb. Leersum 31-12-1905, ged. in de Grote Kerk 01-04-1906, rijwielhersteller, rijwielmonteur, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 25-03-1947, zn. van David Hendrikus van den Brul en Aaltje van Beek

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
februari 2012