Moorst

 

Deze familie is afkomstig van de boerderij Groot Moorst onder Woudenberg. Eén van de boerenzoons: Jan Wulfertsen van Groot Moorst wordt rademaker in Scherpenzeel. Het is niet bekend of er nog nakomelingen van dit geslacht zijn.

 

I

Wulfert Gerritsz, tr. NN

In 1536 is Wolfer Gerritsz bruiker van Groot Moorst (Oudschildgeld Woudenberg nr. 79).

Van 1545-1569 koopt Wulfert Gerritsz tienden van het kapittel van St. Pieter (Register verkoop tienden van het Kapittel van St. Pieter in Utrecht. Transcriptie Dick van Wageningen, Amersfoort 2001).

Uit dit huw.:

1. Gerrit Wulphertsz, volgt II

 

II

Gerrit Wulphertsz, tr. Anna Cornelissen, ov. na 1637

In 1599 is Gerrit Wulphertsz bruiker van Groot Moorst (Oudschildgeld Woudenberg nr. 79).

Van 1603-1611 koopt Gerrit Wulfertsz tienden van het kapittel van St. Pieter (Register verkoop tienden van het Kapittel van St. Pieter in Utrecht. Transcriptie Dick van Wageningen, Amersfoort 2001).

In 1614 is Gerrit Wulphertsen bruiker van Groot Moorst (Consumptiegeld Woudenberg, nr. 4)

In 1637 machtigt Anna Cornelisdr, wed. Gerrit Wulphertsz, won. tegenwoordig te Scherpenzeel iemand om Tijmantgen Jans, wed. Elbert Gerritsz te belenen met 6 morgen land (Klein Voskuilen) en 4 morgen land (afkomstig van De Hoef) (AT007a001, fol. 119; 11-08-1637)

Uit dit huw.:

1. Elbert Gerritsz, ov. voor 1636, tr. voor 1632 Thijmentgen Jan Thijmansdr, wed. Thijman Gijsbertsz, won. Donckelaar, ov. na 1665, won. Woudenberg

                Geen nakomelingen

In 1636 vindt er na ov. van Egbert Gerritsz won. Sniddelaer, een boedelscheiding plaats tussen Tijmentgen Jans en haar schoonmoeder en enige erfgename van Egbert, Anna Cornelis, wed. Gerrit Wulphertsz. Voor haar treedt haar zoon Wulffer Gerritsz op (AT002b010, fol. 408; 09-12-1636).

In 1637 machtigt Anna Cornelisdr, wed. Gerrit Wulphertsz, won. tegenwoordig te Scherpenzeel iemand om Tijmantgen Jans, wed. Elbert Gerritsz te belenen met 6 morgen land (Klein Voskuilen) en 4 morgen land (afkomstig van De Hoef) (AT007a001, fol. 119; 11-08-1637).

2. Wulfert Gerritsz, volgt III

3. Marritgen Gerrits, ov. voor 1643, tr. Willem Gerrit Michelsz, ov. voor 1643

In 1627 eist Merrij Gijsbers betaling van f 159,= van Willem Gerritsz als erfgenaam van zijn vader Gerrit Michgelen, in zijn leven borg voor Willem Korsz (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 22; 29-01-1627).

In 1632 eist Willem Gerritsz namens wijlen zijn vader Gerrit Michgelssen betaling van een obligatie van Baetgen Thonisdr x Otto Jochems (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 43vo; 03-04-1632).

In 1643 is Wulffer Gerrets, op Moorst en Jan Aertsen, ooms en mombers van de vier onmondige kinderen van Willem Gerret Michgelsz x Marretgen Gerretss, zuster van Wulffer, beiden overleden, borgen: Geurt Jansz van de Glind, brouwer en Sander Huijbers, kerkmeester (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 97vo; 05-01-1643).

 

III

Wulfert Gerritsz, ov. voor 1653, tr. NN

In 1641 is Wulphert Gerritss Moorst borg voor Jan Aelbertsz bij de koop van de tiend van Groot Lambalgen (Register verkoop tienden van het Kapittel van St. Pieter in Utrecht. Transcriptie Dick van Wageningen, Amersfoort 2001).

In 1643 is Wulffer Gerrets, op Moorst en Jan Aertsen, ooms en mombers van de vier onmondige kinderen van Willem Gerret Michgelsz x Marretgen Gerretss, zuster van Wulffer, beiden overleden, borgen: Geurt Jansz van de Glind, brouwer en Sander Huijbers, kerkmeester (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 97vo; 05-01-1643).

In 1653 wordt Wulphert Gerritsz weduwe genoemd (Slaperdijksgeld Woudenberg, blz. 3).

Uit dit huw.:

1. Jan Wulfertsen van Groot Moorst, volgt IV

2. Gerrit Wulferts, op Groot Moorst, tr. (1) Leusden 02-02-1662 (otr. Scherpenzeel 09-05-1658!) Rijckien Rijcks, won. Stoutenburg, dr. van Rijck Teunissen, tr. (2) Amersfoort (otr. Scherpenzeel) 13-03-1674 Lijsje Berends, van Hamersveld. Lijsje, tr. (2) Leusden (gerecht) 09-07-1680 Gijsbert Petersz, won. De Riet onder Snorrenhoef, zn. van Peter Jansz

In 1675 woont Gerrit Wulphertsz met vrouw en kind en nog een kind bij hem inwonend op Groot Moorst (Woudenberg Huisgezinnen).

3. Arrissien Wulferts, op Moorst, otr. Scherpenzeel (att. naar Lunteren) 12-02-1660 Helmert Jacobsen, op Sprakelaar in het Wout, zn. van Jacob Willemsen

 

IV

Jan Wulfertsen van Groot Moorst, rademaker, ov. 1720-1726, tr. Scherpenzeel 19-01-1662 Teuntje Gerrits van Overeem, dr. van Gerrit Thonisz, van Overeem en Thoengen Jansen

                Lidm. Scherpenzeel 11-07-1658: Teuntien Garrits van Overeem.

Van 1668-1720 is Jan Wulfertsen eigenaar van huis Sectie D 400,401. Oosteinde zuidzijde. Groot 0.12.80.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Teeuntje Gerrits van Overeem hv Jan Wulfertsen.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Teuntje Gerrits van Overeem, wed. Jan Wulferts.

Uit dit huw.:

1. Wulfert Jansen van Moorst, ged. Scherpenzeel 24-12-1662

2. Wulfert Jansen van Moorst, ged. Scherpenzeel 18-12-1664, volgt V

3. Gerrit Jansen van Moorst, ged. Scherpenzeel 28-08-1667

4. Gijsbertje Jans van Moorst, ged. Scherpenzeel 19-07-1674

 

V

Wulfert Jansen van Moorst, rademaker, tr. Utrecht (att. van Scherpenzeel) 16-05-1693 Lijsbet/Elisabeth Aartsen van ´t Ruisscheveen, van De Bilt, dr. van Aert Aertsz van ’t Ruysseveen en Dirckje van Peer

In 1693 laten Wulpher Jansz van Moorst, rademaker te Scherpenzeel, geass. door vader Jan Wulphertsz van Moorst, rademaker te Scherpenzeel en moeder Teuntje van Overeem, en Elisabeth Aerts van ’t Ruyseveen, won De Bilt, geass. door moeder Dirckje van Peer, wed. Aert Aertsz van ’t Ruysseveen. Wulpher: de helft van de rademakerswinkel en de helft van het gereedschap en het huis, mits dat zijn vader er tot zijn dood in mag wonen (HUA; not. H. Vyandt, U075a005, nr. 15; 27-04-1693).

In 1726 zijn de kinderen van Wulfert Jansen eigenaar van huis Sectie D 400,401. Oosteinde zuidzijde. Groot 0.12.80 (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 22-04-1726).

In 1738 dragen de erven Pieter van Peer en Anna Wolff: Martinus Wolff x Metje Bosch, won. Utrecht twee obligaties, elk t.w.v. f 2000,= ten laste van de provincie Utrecht over aan de kinderen van Lysbet van Ruyseveen: Aert Moorst, Jan Moorst, Cornelis Moorst en Petronella Moorst x Henrick Bartels. Met verwijzingen naar een testament van 11-11-1724 voor notaris J.van den Doorslag (HUA; U139a019, nr. 81; 16-09-1733).

Uit dit huw.:

1. Aart Wulphertsen van Moorst, ged. Scherpenzeel 18-03-1694, rademaker, ov. ca. 1775, tr. Scherpenzeel 18-10-1733 Ceeltje Cornelissen van Overeem, ged. Scherpenzeel 22-06-1684, dr. van Cornelis Gerritsen van Overeem en Maeijtje Aelbertsen van Santen

Lidm. Scherpenzeel 08-04-1708: Ceeltje Cornelissen van Overeem, jd.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Ceeltje Cornelissen van Overeem, jd.

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1716: Aert Wulfertsen.

In 1724,1725,1735,1736,1739,1740 is Aart Wulfersen van Moorst diaken van de Grote kerk.

In 1764,1765,1768,1769,1772,1773 is Aart Wulfersen van Moorst ouderling van de Grote kerk.

In 1738 dragen Aart Wulffersen van Moorst te Scherpenzeel en Cornelis Wuffersen van Moorst, zijn broer een obligatie van f 2000,= ten laste van de provintie Utrecht over aan Isaack Verborcht, raad in de vroedschap van Utrecht. Volgens testament van Pieter van Peer x Anna Wolff van 11-11-1733, not. J. v.d. Doorslag te Utrecht. De overdracht vindt plaats op 16-09-1733, not. J. v.d. Doorslag. Hendrik Bartels x Petronella Moorst doen afstand op 10-07-1738, not. A. Baars te Amsterdam (HUA; not. J. Bosch, U146a003, nr. 317; 09-08-1738).

In 1738 wordt Aart Wulphersen van Moorst beleend door opdracht van Aalbert Cornelissen van Santen, onderschout, met de Hooge kamp in Scherpenzeel met de schuur, gekocht voor 656 gulden en acht stuivers (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol. 58vo; 23-08-1738).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Aerdt Wulphertzen en Ceeltje Overheem.

Van 1736-1749 is Aart Wulfertsen van Moorst eigenaar van huis Sectie D 400,401. Oosteinde zuidzijde. Groot 0.12.80

Van 1749-1776 is Aart Wulfertsen van Moorst eigenaar van huis Sectie D 439a. Oosteinde noordzijde. Groot 0.00.90 ha.

In 1750 wordt Aart Wulfferse van Moorst beleend na dode van zijn broer Cornelis Wulffersen van Moorst met de Leege Kamp in Groot Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 3; 03-10-1750).

In 1776 wordt Corneliz Overeem beleend na dode van zijn oom Aart van Moriz met de Leege Camp in Groot Scherpenzeel, + 1 1/4 morgen groot (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 121; 28-08-1776).

In 1776 wordt Cornelis Overeem mede namens zijn mede-erfgenamen beleend na dode van zijn oom Aart van Moorst met de voorste Hooge Camp in Groot Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 120; 28-08-1776).

2. Petronel Wulphertsen van Moorst, ged. Scherpenzeel 23-02-1696, tr. Hendrik Bartels

3. Geertruijt Wulphertsen van Moorst, ged. Scherpenzeel 04-12-1698, ov. voor 1733

4. Cornelis Wulfertsen van Moorst, ged. Scherpenzeel 27-11-1701, ov. voor 1750, tr. Scherpenzeel 19-07-1733 Antonia/Toontje Cornelissen van Overeem, ged. Scherpenzeel 13-11-1692, ov. voor 1739, dr. van Cornelis Gerritsen van Overeem en Maeijtje Aelbertsen van Santen

In 1738 dragen Aart Wulffersen van Moorst te Scherpenzeel en Cornelis Wuffersen van Moorst, zijn broer een obligatie van f 2000,= ten laste van de provintie Utrecht over aan Isaack Verborcht, raad in de vroedschap van Utrecht. Volgens testament van Pieter van Peer x Anna Wolff van 11-11-1733, not. J. v.d. Doorslag te Utrecht. De overdracht vindt plaats op 16-09-1733, not. J. v.d. Doorslag.

Hendrik Bartels x Petronella Moorst doen afstand op 10-07-1738, not. A. Baars te Amsterdam (HUA; not. J. Bosch, U146a003, nr. 317; 09-08-1738).

Lidm. Scherpenzeel 02/09-08-1739: Cornelis Wulpherts van Moorst, wed. Toontje Overeem.

Van 1737-1739 is Cornelis Wulphers van Moorst eigenaar van huis Sectie D 439a. Oosteinde noordzijde. Groot 0.00.90 ha.

In 1739 wordt Cornelis Wulphersen van Moorst beleend door opdracht van Aalbert Jacobse van Santen met de Leege Kamp in Groot Scherpenzeel, gekocht voor f 340,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 59vo; 03-02-1739).

In 1749 is Cornelis van Moorst kerkmeester van de Grote kerk.

Uit dit huw.:

1. Hendrikje Cornelissen van Moorst, ged. Scherpenzeel 02-03-1735, jong ov.

2. Hendrikje Cornelissen van Moorst, ged. Scherpenzeel 03-03-1737, jong ov.

5. Jan Wulfertsen van Moorst, ged. Scherpenzeel 24-10-1706, ov. na 1733

 

 

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

september 2008