Van Linden/Lienden

De familie Van Linden komt uit Lienden in de Betuwe. Harmen Jansz van Linden trouwt de Scherpenzeelse Evertje Stevens van Droffelaar. Hun eerste kinderen worden waarschijnlijk in Lienden geboren. Vanaf 1755 wonen zij op een boerderijtje onder Woudenberg dat Klein Lambalgen heet. Het ligt tegen Scherpenzeel aan, vandaar dat veel kinderen daar gedoopt worden. Nakomelingen verhuizen naar Scherpenzeel en worden wever. Vanuit Scherpenzeel waaiert de familie uit over de omgeving. Tenslotte blijft Maatje van Linden over. Zij overlijdt in 1881.

I

Harmen Jansz van Linden, begr. Scherpenzeel 13-09-1800, tr. Evertje Stevens van Droffelaar, ged. Scherpenzeel 08-10-1730, op Droffelaar, ov. Scherpenzeel 19-04-1791, dr. van Steven Heimensz en Jantje Louwen

In 1801 kopen Gerrit Renes x Evertje Mandersloot publiek voor f 202,= van Jan van Linden, Rutger van Linden, Dirkje van Linden x Willem Ros, Jannetje van Linden x Jan van Breda, de kinderen van wijlen Elisabeth van Linden x Cornelis Kielen, Hendrik van Linden en de diaconie van Woudenberg namens wijlen Heijmen van Linden, een huis en hof aan het westeinde van het dorp (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 145vo; 07-04-1801).

Uit dit huw.:

1. Rutger van Lienden, geb. Lienden, tr. Scherpenzeel 01-09-1776 Hendrikje Cornelissen de Kruijf, wed. Reijer Aartsen

2. Dirkje van Linden, tr. Willem Ros

3. Elisabeth van Linden, ov. voor 1801, tr. Cornelis Kielen

4. Steven van Linden, ged. Woudenberg 18-05-1755, get. Jantje Louwen hv Steven Heijmensz, jong ov.

5. Maria van Linden, ged. Scherpenzeel 12-09-1756, op Kleijn Lambalgen onder Woudenberg, begr. Scherpenzeel 12-03-1789, tr. Woudenberg 13-04-1783 Gerrit van Gelder, alias Gerrit Post, geb. Scherpenzeel, begr. Scherpenzeel 21-02-1789

6. Steven Harmsz van Linden, ged. Woudenberg 03-12-1758, op Klijn Lamballige, get. Geertruij Jans, volgt IIa

7. Jan van Linden, ged. Scherpenzeel 25-02-1761, op Kl. Lambalgen onder Woudenberg, volgt IIb

8. Heijmen van Linden, ged. Scherpenzeel 25-02-1761, op Kl. Lambalgen onder Woudenberg, tr. Veenendaal (otr. Scherpenzeel 22-10-1791) Jannetje Remmen van ´t Ruiseveen, wed. Gerrit Willemsen

In 1789 krijgt Heijmen van Lijnden, knecht op Groot Roijwinkel 1 herenpond boete wegens vechten ten huize van Brand Jacobsz, op Kleijn Rooijwinkel (Recht. Arch. Scherpenzeel 7, nr. 107,112,113; 02-11-1789).

Uit dit huw.:

1. Evertje van Linden, ged. Renswoude 01-04-1798

9. Hendrik van Linden, ged. Scherpenzeel 09-12-1764, volgt IIc

10. Jannigje van Linden, ged. Scherpenzeel 20-03-1768, tr. Jan van Breda

11. Aalbert van Linden, ged. Scherpenzeel 17/19-06-1774, get. Maria Lubberts hv Hendrik Stevens op Droffelaar, begr. Scherpenzeel 19-07-1794, ongehuwd

IIa

Steven Harmensz van Linden, ged. Woudenberg 03-12-1758, ov. Rhenen 07-09-1831, tr. Woudenberg 18-06-1780 Jacomijntje Everts van de Stulp, ged. Amerongen 23-02-1755, dr. van Evert Janszen en Baerje Helmerts, tr. (2) Reintje van Ginkel/Langelaar, wed. Jan Berendsen Osnabrugge, ged. Leersum 07-04-1749, ov. Rhenen 14-12-1829, dr. van Cornelis Melchertsz van Ginkel/Langelaar en Jantje Arissen van Selder

Uit het 1e huw.:

1. Harmen van Linden, ged. Woudenberg 23-07-1780, get. Maria Harmens van Linden, ov. Rhenen 11-10-1831, tr. Geurtje van Heeteren

2. Evert van Linden, ged. Woudenberg 10/21-07-1782, get. Jannetje Harmens, jong ov.

3. Evert van Linden, ged. Renswoude 26-06-1785, in de Groep, jong ov.

Uit het 2e huw.:

4. Klaas van Lienden, ged. Amerongen 25-05-1788, ov. Rhenen 12-07-1853, tr. Rhenen 08-07-1826 Gerritje van de Weerthof, geb. Rhenen 1802, ov. Rhenen 10-05-1861, dr. van Gerrit van de Weerthof en Neeltje van Rotterdam

5. Evert van Lienden, ged. Amerongen 04-03-1792

IIb

Jan van Linden, ged. Scherpenzeel 25-02-1761, wever, ov. Scherpenzeel 27-10-1829, tr. Scherpenzeel 16-01-1791 Gerritje van Veenschoten, geb. Barneveld 1761, ov. Scherpenzeel 15-11-1828, dr. van Teunis van Veenschoten en Hendrikje van den Hul

In 1810 pachten Jan en Hendrik van Linden een stuk grond van de Molenkamp; 58 roeden, voor 4 gl. 7 st. p.j. (Huis Scherpenzeel 11a; 27-09-1810. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 32vo. Erfpacht van f 4,35).

In 1835 is er veiling t.v.v. de kinderen en erfgenamen van wijlen Jan van Linden x Gerritje van Veenschooten: 1. Olivier Sterk, burgemeester te Scherpenzeel namens Everdina van Linden x Gerrit Kuijpers, metselaar te Scherpenzeel; 2. Harmen van Linden, wever te Scherpenzeel; 3. Teunis van Linden, wever onder Ede, een huis nr. 29, zijnde twee woningen onder een dak aan het westeind of de Holevoet te Scherpenzeel, sectie D 271,272, erfpacht van f 8,95, groot 13 roeden, 30 ellen, opgehouden voor f 945,=. Titel van aankomst: door Jan van Linden gekocht van Pieter Nijburg, op 03-01-1801, voor het gerecht te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 19; 02-04-1835).

Uit dit huw.:

1. Evertje van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 08/27-11-1791, ov. Scherpenzeel 16-10-1867, tr. (1) Scherpenzeel 18-12-1819 Gerardus ten Broek, geb. Nijkerk 1796, wever, zn. van Wouter ten Broek en Reijertje van de Poll, tr. (2) Scherpenzeel 21-02-1834 Gerrit Kuijpers, ged. Amersfoort 21-05-1786, metselaar, ov. Scherpenzeel 10-09-1848, zn. van Evert Gerritsen Kuijpers en Aaltje eijers Huikenhorst

                Lidm. Scherpenzeel 1867: Everdina van Linden, wed. ten Broek.

2. Hendrikje van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 23-02/16-03-1794, begr. Scherpenzeel 02-08-1794

3. Teunis van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 21-01/07-02-1796, volgt IIIa

4. Harmen van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/15-04-1798, volgt IIIb

5. zoon, geb. Scherpenzeel 20-03-1807, begr. Scherpenzeel 23/25-03-1807

6. zoon, geb. Scherpenzeel 20-03-1807, begr. Scherpenzeel 12/13-04-1807, ongedoopt

IIIa

Teunis van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 21-01/07-02-1796, wever, landbouwer, ov. Lunteren 31-10-1862, tr. Scherpenzeel 09-11-1827 Dirkje Venendaal, geb. Woudenberg 02/25-12-1795, ov. Lunteren 11-12-1855, dr. van Oth Harmsen Venendaal en Maatje Koudijs

In 1829 koopt Teunis van Linden, wever te Scherpenzeel koopt voor ? van Gerardus ten Broek, won. te Colonie Fredriksoord, directeur provincie Overijs­sel, een huis nr. 116 en hof aan het oosteind te Scherpenzeel, erfpacht van f 3,70 (Huis Scherpenzeel 150, fol. 103vo;16-09-1829).

In 1835 koopt Johannes Gerrit Diederik Meijer, kleermaker te Barneveld voor f 500,= van Teunis van Linden, linnenwever te Scherpenzeel een huis, erf en hof te Scherpenzeel, sectie D 382,383, erfpacht van f 3,70, groot 6 roeden, 72 ellen (Huis Scherpenzeel 150, fol. 132vo; 01-05-1835).

In 1854 lenen Teunis van Linden, landb. en wever te Lunteren en Harmen van Linden, wever te Scherpenzeel f 200,= van Rutgerus van Hamersveld, rentenier te Amersfoort. Onderpand: een huis nr. 31, zijnde twee woningen onder een dak, erf en hof aan het westeinde te Scherpenzeel, sectie D 271,272, erfpacht van f 8,95, groot 13 roden, 80 ellen. Titel van aankomst: 2/3 geërfd van hun ouders Jan van Linden x Gerritje Veenschooten, 1/3 uit de hand gekocht van hun zuster Everdina van Linden, wed. Gerrit Kuijpers, op 29-05-1854 te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 21; 17-06-1854). Geroyeerd (Not. Scherpenzeel 4139, nr. 32, geen akte; 07-07-1863).

Uit dit huw.:

1. Jan van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/29-03-1829, landbouwer, ov. Lunteren 07-04-1890, tr. Ede 25-02-1865 Willempje Methorst, geb. Ede 16-07-1846, ov. Lunteren 12-07-1870, dr. van Willem Methorst en Aaltje de Ruiter

2. Maatje van Linden, geb. Scherpenzeel 05/29-05-1831, ov. Scherpenzeel 19-03-1881, tr. (1) Scherpenzeel 23-10-1856 Hendrik Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 16/25-03-1827, wolkammer, ov. Scherpenzeel 07-09-1865, zn. van Teunis van Osnabrugge en Aaltje Berendsen Jongkamp, tr. (2) Scherpenzeel 18-04-1872 Hendrik Veenvliet, wed. Johanna Donkersteeg, geb./ged. Scherpenzeel 10/30-11-1828, arbeider, zn. van Gerrit Veenvliet en Jannigje Verhoef

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Maatje van Linden.

Maatje van Linden, wed. Hendrik Osnabrugge:

meisje, ov. Scherpenzeel 05-09-1867

3. Gerritje van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 12-08/29-09-1833, ov. Ede 22-08-1902, tr. Soest 16-04-1859 Aalbartus Ruitenbeek, geb. Lunteren 1830, ov. Ede 19-05-1906, zn. van Willem Ruitenbeek en Gerritje Berkhof

IIIb

Harmen van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/15-04-1798, wever, ov. Scherpenzeel 03-11-1855, tr. Scherpenzeel 03-07-1829 Aaltje Veenendaal geb. Woudenberg 04/25-12-1803, ov. Scherpenzeel 23-03-1859, dr. van Oth Harmsen Veenendaal en Maatje Koudijs

In 1854 lenen Teunis van Linden, landb. en wever te Lunteren en Harmen van Linden, wever te Scherpenzeel f 200,= van Rutgerus van Hamersveld, rentenier te Amersfoort. Onderpand: een huis nr. 31, zijnde twee woningen onder een dak, erf en hof aan het westeinde te Scherpenzeel, sectie D 271,272, erfpacht van f 8,95, groot 13 roden, 80 ellen. Titel van aankomst: 2/3 geërfd van hun ouders Jan van Linden x Gerritje Veenschooten, 1/3 uit de hand gekocht van hun zuster Everdina van Linden, wed. Gerrit Kuijpers, op 29-05-1854 te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 21; 17-06-1854). Geroyeerd (Not. Scherpenzeel 4139, nr. 32, geen akte; 07-07-1863).

In 1863 is er veiling van het huis van wijlen Harmen van Linden, linnenwever te Scherpenzeel x wijlen Aaltje Veenendaal, t.v.v. 1. Matthijs van Linden, wever te S., voor zichzelf en als voogd van de twee mi.j. zusters Anthonia en Gerarda van Linden. Toeziend voogd: Harmen Veenendaal, landb. te Leersum. Samen met Gerritje van Linden, ongehuwd ov. 12-02-1856 en Jansje van Linden, ongehuwd ov. 11-03-1857, kinderen van Harmen en Aaltje. Eigenaren voor de helft en deze helft door hen bewoond; 2. Hendrik Osnabrugge, wolkammer te Scherpenzeel x Maatje van Linden. Eigenaren voor de wederhelft. Gehuurd door Cornelis Valkenburg tot 01-05-1865, voor f 40,=, een huis wijk A nr. 65 en 66, zijnde twee woningen onder een dak, erf en tuin aan het westeind te Scherpenzeel, sectie D 271,272, erfpacht van f 6,25, groot 13 roeden, 80 ellen, (= Hertog van Gelre) verkocht aan Jacobus Buddingh, landb. te Woudenberg namens zijn zoon Simon Buddingh, koopman te Scherpenzeel, voor f 700,= (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 25; 07-05-1863)

Uit dit huw.:

1. Gerritje van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 09/24-10-1830, dienstmeid, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 12-02-1856 komen aandrijven in de Heiligerbergerbeek onder Amersfoort, ongehuwd

2. Matthijs van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 27-05/24-06-1832 , tr. Scherpenzeel 09-10-1863 Eva Theodora Moesveld, geb. Amersfoort 06-10-1826, ov. Amersfoort (won. De Bilt) 18-11-1882, dr. van Petrus Theodorus Moesveld en Eva van Zoest

            Uit dit huw.:

1. Johannes Adrianus Jacobus van Linden, geb. Amsterdam 10-03-1854

                Erkend bij huwelijk.

2. Johannes Jacobus Everardus Theodorus van Linden, geb. Scherpenzeel 14-12-1856

                Erkend bij huwelijk.

            3. jongen, doodgeb., ov. Scherpenzeel 01-04-1864

3. Jannetje van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 30-03/27-04-1834, ov. Scherpenzeel 24-02-1837

4. Ottonia van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 01-04/29-05-1836, ov. Scherpenzeel 03-03-1837

5. Jannetje van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 07-02/25-03-1838, ov. Scherpenzeel 15-12-1840

6. Jan van Linden, geb. Scherpenzeel 04-01-1840, ov. Scherpenzeel 15-01-1840

7. Jansje van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 28-12-1840/31-01-1841, ov. Scherpenzeel 11-03-1857

8. Ottonia van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 09-01/05-02-1843, ov. Amersfoort 29-12-1884, tr. Amersfoort 02-5-1866 Nicolaas Wolfswinkel, geb. Amersfoort 06-09-1842, winkelbediende, ov. Amersfoort 31-08-1923, zn. van Jan Wolfswinkel en Willemijntje Lablans. Nicolaas, tr. (2) Alijda Buitenhuis, tr. (3) Elisabeth Pries

9. Gerarda van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 31-03/26-04-1846, ov. Bunnik 21-12-1925, tr. Bunnik 16-05-1878 Arie van den Heuvel, geb. Zeist 1845, ov. Bunnik 23-11-1930, zn. van Heimen van den Heuvel en Jannigje van Putten

IIc

Hendrik van Linden, ged. Scherpenzeel 09-12-1764, dagwerker, ov. Scherpenzeel 23-11-1835, tr. (1) Scherpenzeel 21-10-1792 Maria Gerrits van ´t Boveneind, geb. Leusden, begr. Scherpenzeel 13-07-1797, tr. (2) Scherpenzeel 01-03-1798 Willemijntje Boekhout, geb. Leersum 1768, begr. Scherpenzeel 14-09-1802, tr. (3) Scherpenzeel 07-10-1813 Jannetje van Breeschoten, wed. Jorden Cornelissen Boon, geb./ged. Scherpenzeel 06/10-09-1775, op Glashorst, get. Geertje Paters, wed. Arien ter Borg, ov. Scherpenzeel 16-07-1827, dr. van Peter Tijmensen van Breschooten en Geertje Hendriks van Huigenbos

                Begr. Scherpenzeel 27-06-1803: kind van H. van Linden.

In 1810 pachten Jan en Hendrik van Linden een stuk grond van de Molenkamp; 58 roeden, voor 4 gl. 7 st. p.j. (Huis Scherpenzeel 11a; 27-09-1810. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 32vo. Erfpacht van f 4,35).

Uit het 1e huw.:

1. Gerrit van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 22/29-06-1794

2. Evertje van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 25-01/12-02-1797, ov. Veenendaal 28-08-1845, tr. Veenendaal 16-09-1826 Mor van den Heuvel, ged. Veenendaal 19-03-1796, ov. Veenendaal 01-01-1888, zn. van Tijs van den Heuvel en Elsje de Waal

Uit het 2e huw.:

3. Cornelia van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 16/23-12-1798, begr. Scherpenzeel 10-01-1799

4. Cornelia van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 30-11/29-12-1799, ov. Scherpenzeel 06-06-1834, tr. Scherpenzeel 07-06-1833 Gerrit van den Hul, wed. Hendrikje van Veenschoten, ged. Lunteren 10-05-1787, dagloner, arbeider, ov. Scherpenzeel 13-05-1857, zn. van Bessel Gerritsen en Gijsbertje Hendriksen. Gerrit/Geurt, tr. (2) Scherpenzeel 10-04-1835 Jannigje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 02/15-06-1806, ov. Scherpenzeel 15-07-1862, dr. van Willem Vonk en Gerarda Bos

            Voorkind:

            jongetje, ov. na de geb. Scherpenzeel 06-11-1832

5. Willemijntje van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 24-08/18-09-1802

Uit het 3e huw.:

6. Harmen van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 28-01/13-02-1814, wolkammer, tr. Ede 06-02-1836 Francijntje Pol, ged. Lunteren 01-11-1806, dr. van Teunis Hendriksen Pol en Jantje Franken

7. Geurtje van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 05/18-02-1816, dienstmeid

            Kind:

            Hendrik van Linden, geb. Woudenberg 19-03-1838, ov. Harderwijk 11-04-1839

8. Aaltje van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 30-01/01-03-1818, tr. Putten 09-02-1838 Evert van de Poll, geb. Putten 1816, bakker, zn. van Hendrik van de Poll en Janna Everts Leijenhorst

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

april 2009