Laar, van

 

In 1671 trouwt er in Scherpenzeel ene Jan Jansen Bevellius ´van Laer uit Munsterland´. Dat ligt bij Gramsbergen/Coevorden net over de grens in Duitsland. Er zijn zes buurtschappen en gehuchten in Noord-Brabant en Limburg die Laar heten.

In 1673 zijn Hendrick Jansen van Laer en Willemke Jansen lidmaat in Scherpenzeel.

Mogelijk is Hendrick een broer van de bovengenoemde Jan.

Zo kan het ook zijn dat de onderstaande vijf stamvaders: Hermen, Hendrik, Jan, Evert en Gijsbert Jansen broers van elkaar zijn.

 

Laar, van (1)

  

I

Hermen Jansen, van Laer, tr. Scherpenzeel 24-12-1679 Anna Jansen, van Scherpenzeel

In 1693 koopt Herman Jansen het huis van Cornelis Huibertsen. Dit is (1832) sectie D 446,447. Krommehoek-oost. Groot 0.05.78 ha. (05-08-1693).

In 1725 worden de kinderen van Herman Jansen en Anna Jansen als zuidelijke belending genoemd bij de verkoop van een huis in de Krommehoek (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 25-10-1725).

Uit dit huw.:

1. Jan Hermensen, ged. Scherpenzeel 03-10-1680, jong ov.

2. Jannetje Hermensen, ged. Scherpenzeel 27-11-1681

3. Jan Hermensen, ged. Scherpenzeel 12-10-1684

4. Aelbert Hermensen, ged. Scherpenzeel 17-07-1687

5. Willem Hermensen, ged. Scherpenzeel 23-02-1690, volgt II

6. Beernt Hermensen, ged. Scherpenzeel 13-01-1695, jong ov.

7. Beernt Hermensen, ged. Scherpenzeel 30-05-1697

 

II

Willem Hermensen van Laer, ged. Scherpenzeel 23-02-1690, tr. Scherpenzeel 15-06-1727 Willemijntje/Mijntje Cornelissen de Kruijf, dr. van Cornelis de Kruijf en Maria Teunissen

Van 1732-1741 woont Willem Harmsen in huis (1832) sectie D 446,447. Krommehoek-oost. Groot 0.05.78 ha.

Cedulle van het kleppermansgeld; 17-12-1737: Willem Harmsen, 1-4 (Archief Westerholt 277).

Cedulle haardstedegeld 1740/41: Willem Hermensen, 1. (Archief Westerholt 013-34).

Uit dit huw.:

1. Harmen Willemsen van Laar, ged. Renswoude, ingeschr. te Scherpenzeel 14-12-1727, otr. Barneveld 18-10-1764 Reintje Gerritsen, geb. Stoutenburg

Uit dit huw.:

            1. Willem Harmensen, ged. Barneveld 06-10-1765

            2. Geertje Harmensen, ged. Barneveld 18-12-1768

3. Jan Harmensen, ged. Amersfoort 15-03-1778

            4. Cornelis Harmensen, ged. Amersfoort 17-12-1780

2. Maria Willemsen van Laar, ged. Scherpenzeel 23-09-1731, in de Kromme Hoek, jong ov.

3. Cornelisje Willemsen van Laar, ged. Scherpenzeel 19-07-1733, in de Kromme Hoek

4. Annetje Willemsen van Laar, ged. Scherpenzeel 24-04-1735, in de Kromme Hoek

5. Jan Willemsen van Laar, ged. Scherpenzeel 06-01-1737, in de Kromme Hoek

6. Maria Willemsen van Laar, ged. Scherpenzeel 30-11-1738, in de Kromme Hoek

 

 

 

Laar, van (2)

 

 

Hendrik Jansen, van Laar (rooms), tr. Scherpenzeel 13-08-1720 Aaltje Lamberts Brom, wed. Hendrick Jansen (Oudhof).Aaltje Lamberts Brom tr. als Aaltje Hendriks van Scherpenzeel, won. Amersfoort, tr. Amersfoort (aant. Scherpenzeel) 20-08-1737 Frans Fransz van Wallet, wed. Hendrikje Vastrik, won. Amersfoort

Uit dit huw.:

1. Jan Hendriks van Laar, ged. Scherpenzeel 09-04-1721, get. Geertje Peters

2. Jenneken Hendriks van Laar, ged. Scherpenzeel 07-02-1723

3. Hanna Hendriks van Laar, ged. Scherpenzeel 01-04-1725

 

 

 

Laar, van (3)

 

 

Jan Jansen, alias Jan Wedder, van Laer, wever, ov. ca. 1773, tr. Scherpenzeel 15-01-1730 Gijsbertje Hendriksz Oudhof, ged. Scherpenzeel 06-01-1709, dr. van Hendrick Jansen en Aeltje Lambertsen Brom (zie Van Laar (2))

Van 1730-1773 woont Jan Janssen van Laar alias Jan Wedder in (1832) sectie D 279,280. Westeinde zuidzijde. Groot 0.09.10 ha.

Cedulle van het kleppermansgeld; 17-12-1737: Jan Wedder: 1stuiver, 4 penningen.

Inwoners Scherpenzeel 1749: Jan Janse, weduwnaar, wever, 1 huis, 1 kind tot 10 jaar, 2 kinderen van 10-15 jaar, 2 volwassenen, waarvan 1 knecht.

Uit dit huw.:

1. Hendrik Jansen van Laar, ged. Scherpenzeel 15-10-1730, jong ov.

2. Hendrijntje Jansen van Laar, ged. Woudenberg 02-09-1731 (ingeschr. te Scherpenzeel), get. Gerritje Lamberts (tante), ov. Woudenberg 03-10-1819, ongehuwd

In 1817 woont Hendrijntje van Laar in (1832) sectie D 279,280. Westeinde zuidzijde. Groot 0.09.10 ha.

3. Hendrik Jansen van Laar, ged. Scherpenzeel 19-04-1733, jong ov.

4. Aeltje Jansen van Laar, ged. Woudenberg 23-05-1734, get. Gerritje Lamberts (tante)

5. Jantje Jansen van Laar, ged. Scherpenzeel 12-02-1736

6. Hanna Jansen van Laar, ged. Scherpenzeel 18-01-1739

7. Hendrik Jansen van Laar, ged. Scherpenzeel 21-02-1740, wever, ov. Scherpenzeel 27-05-1817, ongehuwd

Van 1774-1817 woont Hendrik Jansen van Laar in (1832) sectie D 279,280. Westeinde zuidzijde. Groot 0.09.10 ha.

                Inwoners 1795: Hk. van Laar, 2 levende zielen, waarvan 1 meerderjarig manspersoon.

Lidm. Scherpenzeel 25-02-1799: Henderik van Laar.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Hendrik van Laar.

 

 

 

Laar, van (4)

 

 

Jan van Laar, tr. (Luitje) NN

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Jansen, volgt IIa

2. Evert Jansen van Laar, volgt IIb

 

IIa

Gijsbert Jansen, won. Renswoude, tr. Renswoude 03-11-1726 Heiltje Everts, won. Renswoude

Uit dit huw.:

1. Evert Gijsbertsz, ged. Scherpenzeel 07-11-1728, aan den Holijvoet, volgt III

2. Cornelis Gijsbertsz, ged. Renswoude 17-08-1732

3. Teunis Gijsbertsz, ged. Scherpenzeel 21-08-1735, in de Knaapstraat

4. Luitje Gijsberts, ged. Scherpenzeel 15-09-1737, in de Knaapstraat

5. Hannes Gijsbertsz, ged. Scherpenzeel 19-07-1739, in de Knaapstraat

6. Cornelia Gijsberts, ged. Scherpenzeel 15-07-1742, in de Knaepstraedt

 

III

Evert Gijsbertsz van Laar, ged. Scherpenzeel 07-11-1728, tr. Woudenberg 01-11-1750 Aartje Jacobs, won. Woudenberg

Uit dit huw.:

1. Heijltje Everts, ged. Scherpenzeel 19-09-1751, in de Knaepstraedt in ´t Sticht

2. Gijsbertje Everts, ged. Scherpenzeel 21-10-1753, in de Knaepstraedt

3. Cornelia Everts, ged. Scherpenzeel 26-07-1761, in de Knaepstraadt

4. Jacobje Everts van Laar, ged. Woudenberg 19-08-1764, get. Jantje Jans

 

IIb

Evert Jansen van Laar, tr. (1) Luitje Olofsen/Olevier, won. Woudenberg, tr. (2) Scherpenzeel 08-04-1736 Jantje Hermens, won. Scherpenzeel

Uit het 1e huw.:

1. Geertrui Evertsen van Laar, won. Knaepstraet, tr. Scherpenzeel 22-10-1724 Jan Maassen van Agterberg, zn. van Maas van Agterberg en Maatje Jansen

2. Heiltje Evertsen van Laar, ged. Scherpenzeel 03-02-1704

3. Jan Evertsen van Laar, ged. Scherpenzeel 08-11-1705

4. Luitje Evertsen van Laar, won. Scherpenzeel, tr. Scherpenzeel 06-05-1731 Gerrit Meeuwsen van Dodeweert, won. Scherpenzeel

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

december 2010