Kooten, van

 

I

Paulus Teunisz van Kooten, geb. Achterberg, ged. Rhenen 18-04-1686, zn. van Teunis Jansen en Jacoba Willems, tr. Veenendaal 23-02-1710 Ariaantje Gerrits van Dijk, geb. Stichts Veenendaal, ged. Veenendaal 11-07-1686, dr. van Gerrit Willemsen en Willemijntje Claassen

Uit dit huw.:

1. Teunis Paulussen van Kooten, ged. Rhenen 20-07-1711

2. Willemijntje Paulussen van Kooten, ged. Renswoude 06-05-1714

2. Willem Paulussen van Kooten, ged. Renswoude febr. 1716, volgt II

3. Geurtje Paulussen van Kooten, geb. Renswoude 12-02-1718

4. Gerrit Paulussen van Kooten, ged. Renswoude 19-07-1722

5. Japikje Paulussen van Kooten, ged. Renswoude 24-06-1725

 

II

Willem Paulussen van Kooten, geb. aan de Schras (Ederveen), ged. Renswoude febr. 1716, won. Veenendaal, tr. (1) Renswoude 10-11-1737 Geertje Peters van de Melm, geb. De Melm, ged. Veenendaal 18-12-1712, dr. van Peter Aartsz en Geertruij Cornelissen, tr. (2) Scherpenzeel 11-03-1759 Jantje Jans van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 18-05-1730, begr. Scherpenzeel 27-10-1794, dr. van Jan Gosensz en Hendrikje Jans

Uit het 1e  huw.:

1. Geertruij van Kooten, geb. Gelders Veenendaal, ged. Veenendaal 07-12-1738, jong ov.

2. Teunis van Kooten, ged. Veenendaal 28-01-1742, jong ov.

3. Teunis van Kooten, ged. Veenendaal 07-04-1743, jong ov.

4. Ariaantje van Kooten, ged. Veenendaal 07-08-1745, jong ov.

5. Ariaantje van Kooten, geb. Gelders Veenendaal, ged. Veenendaal 11-06-1747, ws. ov. Soest 20-11-1820, tr. Veenendaal 22-01-1773 Hendrik Jansen van Hardesteijn, ged. Veenendaal 28-03-1745, zn. van Jan Evertsen en Willemijntje Evertsen

6. Peter van Kooten, ged. Veenendaal 21-02-1751

7. Jannigje van Kooten, ged. Veenendaal 07-05-1752

Uit het 2e  huw.:

8. Geertje van Kooten, ged. Scherpenzeel 25-11-1759, in de Kromme Hoek, ws. begr. Scherpenzeel 04-05-1786

9. Jan van Kooten, ged. Scherpenzeel 05-04-1761, in de Kromme Hoek, volgt IIIa

10. Teunis van Kooten, ged. Scherpenzeel 18-09-1763, volgt IIIb

11. Hendrik van Kooten, ged. Scherpenzeel 03-07-1767, in de Kromme Hoek, volgt IIIc

IIIa

Jan van Kooten, ged. Scherpenzeel 05-04-1761, wever, fabrikeur, ov. Scherpenzeel 19-06-1835, tr. Aartje/Ortje Barends Jakke/Groen, geb. Elspeet 1763, ov. Scherpenzeel 30-11-1836

Uit dit huw.:

1. Willem van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 17-03/12-04-1789, volgt IVa

2. Willemijntje van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 13-06/03-07-1791, ov. Scherpenzeel 07-10-1815, tr. Scherpenzeel 15-02-1815 Jacob van Hardeveld, ged. Woudenberg 02-07-1775, kleermaker, ov. Scherpenzeel 02-11-1827, zn. van Jan Aartsz van Hardeveld en Dirkje Mandersloot

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Willemijntje van Kooten.

3. Jan Toonen van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/02-02-1794, huzaar in de 2e compagnie van het regiment Huzaren nr. 6 te Brussel, ov. als Anthony van Kooten in Brussel 11-09-1819, ongehuwd

Opm.: volgens ontvangen doodsextract uit de ziekenzaal van het garnizoen te Brussel.

4. Jantje van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/05-02-1797

5. Gerritje van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 04/23-02-1800, ov. Woudenberg 07-03-1814

6. Geertje van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 07/29-04-1804, ov. Scherpenzeel 18-06-1822, ongehuwd

7. Johanna van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 14-08/06-12-1812, ov. Woudenberg 09-05-1813

IVa

Willem van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 17-03/12-04-1789, arbeider, daggelder, ov. Woudenberg 09-04-1870, tr. Renswoude 22-04-1815 Metje Middeldorp, geb./ged. Woudenberg 05-03/03-04-1791, ov. Woudenberg 28-11-1854, dr. van Wouter Wolbertsz van Middeldorp en Hanna van Geijtenbeek

                Metje Middeldorp wordt ook wel Metje Veldhuizen genoemd.

Uit dit huw.:

1. Willemijntje van Kooten, geb. Renswoude 28-04-1816, ov. Scherpenzeel 24-06-1816

2. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 15-02-1821

3. Hanna van Kooten, geb. Woudenberg 28-12-1823, ov. Scherpenzeel 04-05-1910, tr. Scherpenzeel 09-11-1861 Jan Dirk Antonie van Rouwendal, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/06-05-1827, smid, ov. Utrecht 04-08-1916, zn. van Gerrit Schuurman van Rouwendal en Anna Cloos

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Hanna van Kooten.

Lidm. Scherpenzeel: Hanna van Kooten te Woudenberg, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 06-01-1873, met attestatie van Woudenberg 22-08-1873.

4. Willemijntje van Kooten, geb. Woudenberg 28-09-1826, ov. Scherpenzeel 02-09-1893, tr. Woudenberg 03-02-1849 Harmanus van de Haar, geb. Renswoude 02-03-1826, ov. Scherpenzeel 25-01-1908, zn. van Lucas van de Haar en Klaasje Ploeg

5. Woutertje van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 14/25-06-1830, ov. Woudenberg 08-01-1908, tr. Woudenberg 29-09-1860 Gerrit Bakker, geb. Woudenberg 01-01-1832, ov. Woudenberg 13-08-1899, zn. van Jan Bakker en Janna van der Woert

6. Jan Tonen van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 28-02/06-04-1834, huisschilder, tr. Scherpenzeel 19-10-1861 Gerritje Geijtenbeek, geb. Woudenberg 05-09-1837, ov. Renswoude 27-03-1909, dr. van Hendrik Geijtenbeek en Gerritje Veldhuizen

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Woutertje van Kooten.

            Uit dit huw.:

1. Willem van Kooten, geb. Woudenberg 10-10-1862, ged. in de Grote Kerk 26-10-1862, ov. Utrecht (ingeschr. te De Bilt) 01-07-1946, tr.Montfoort 17-12-1890 Cornelia Boele, geb. Montfoort 07-03-1868, ov. Utrecht (ingeschr. te De Bilt) 08-06-1838, dr. van Willem Boele en Annigje Kersbergen

2. Hendrik van Kooten, geb. Woudenberg 27-03-1864, ged. in de Grote Kerk 24-04-1864, ov. Utrecht 17-06-1945, tr. Rhenen 08-05-1890 Anna Catharina Quint,  geb. Rhenen 30-05-1864, ov. Utrecht 09-03-1947, dr. van Cornelis Quint en Aaltje van de Scheur

3. Metje van Kooten, geb. Woudenberg 22-03-1867, ged. in de Grote Kerk 28-04-1867, ov. Wageningen (ingeschr. te Rhenen) 26-04-1942, tr. Renswoude 26-11-1891 Aalbert van der Poel, geb. Veenendaal 04-11-1868, fabrieksarbeider, ov. Wageningen (ingeschr. te Rhenen) 19-06-1938, zn. van Cornelis van der Poel en Everijntje van der Steen

4. Gerrit van Kooten, geb. Woudenberg 25-01-1870, ged. in de Grote Kerk 27-02-1870, arbeider, ov. Renswoude 14-04-1945, tr. Renswoude 27-03-1896 Rikje Brouwer, geb. Renswoude 26-01-1873, ov. Renswoude 19-03-1946, dr. van Teunis Brouwer en Gijsbertje Methorst

                        Uit dit huw.:

1. Jan Antonie van Kooten, geb. Renswoude 02-01-1897, tr. Soest 21-09-1921 Jannetje Schaap, geb. Soest 15-09-1901, dr. van Jan Schaap en Jannetje Brouwer

2. Gijsberta van Kooten, geb. Renswoude 24-05-1898, tr. Renswoude 24-01-1924 Johannes Havers, geb. Utrecht 1899, zn. van Cornelis Havers en Willempje Kop

3. Gerritje van Kooten, geb. Renswoude 08-08-1899, ov. Renswoude 10-03-1932, ongehuwd

4. Teunisje Ruthdina van Kooten, geb. Renswoude 22-07-1902, ov. Renswoude 01-08-1903

5. Metje van Kooten, geb. Renswoude 1905, ov. Renswoude 19-12-1905

6. Gerrit van Kooten, geb. Renswoude 08-07-1907, ov. Renswoude 23-07-1907

7. Gerrit van Kooten, geb. Renswoude 1910, ov. Renswoude 09-01-1911

5. Antonie van Kooten, geb. Woudenberg 31-12-1872, ged. in de Grote Kerk 02-03-1873, arbeider, tr. Renswoude 12-04-1900 Alberta van den Ham, geb. Renswoude 31-10-1877, dr. van Breunis van den Ham en Gerritje Pol

6. Johannes van Kooten, geb. Woudenberg 07-02-1876, ov. Woudenberg 08-04-1876

7. Gerritje van Kooten, geb. Renswoude 02-02-1878, tr. Renswoude 10-06-1898 Aalbert Hootsen, geb. Renswoude 27-12-1875, sigarenmaker, ov. Veenendaal 19-04-1927, zn. van Cornelis Hootsen en Klaasje Veenhof

8. Arie van Kooten, geb. Renswoude 11-07-1880, onderwijzer, tr. Renswoude 27-12-1907 Margaretha Barendina Romeijn, geb. Zeist 04-09-1883, dr. van Dirk Jan Romeijn en Alida Tuinier

9. Johanna van Kooten, geb. Renswoude 05-09-1882, ov. Renswoude 07-02-1885

7. Ariën van Kooten, geb. Woudenberg 01-02-1837,ged. in de Grote Kerk 26-02-1837, koopman, ov. Renswoude 09-07-1895, tr. Woudenberg 25-10-1862 Gijsje Bruis, geb. Renswoude 1840, ov. Ede 18-02-1920, dr. van Gijsbert Bruis en Hendrikje van de Meent Gijsje Bruis, tr. (2) Renswoude 21-01-1897 Hendrik Bussink, geb. Ede 1846, ov. Ede 06-08-1933, zn. van Hendrik Jan Bussink en Janna van de Kaa

Lidm. Scherpenzeel 25-04-1867: Arien van Kooten te Woudenberg, met attestatie vertrokken naar Veenendaal 05-02-1872.

IIIb

Teunis van Kooten, ged. Scherpenzeel 18-09-1763, landbouwer, ov. Woudenberg 04-12-1841, tr. Woudenberg 17-07-1793 Willempje Gerrits van Apeldoorn, ged. Woudenberg 01-04-1770, ov. Woudenberg 03-06-1834, dr. van Gerrit Jansz van Apeldoorn en Hanna Gijsberts van de Lagemaat

Uit dit huw.:

1. Johanna van Kooten, ged. Woudenberg 12-01/02-02-1794, ov. Woudenberg 31-01-1854, tr. Woudenberg 12-07-1834 Reinier Goudé, wed. Gijsbertje Knopper, geb./ged. Scherpenzeel28-01/12-02-1786, ov. Woudenberg 23-06-1852, zn. van Arnoldus Goudee en Geertje van Wagensveld

In 1852 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Johanna van Kooten, wed. Reinier Goudeé, spintser in de Knaapstraat onder Woudenberg. Roerend goed t.w.v. f 59,92, min de schulden, blijft f 35,85. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 23; 04-10-1852).

In 1852 verkoopt Johanna van Kooten, wed. Reinier Goudeé, spintser in de Knaap­straat onder Woudenberg aan Hendrik Geijtenbeek, daggelder onder Woudenberg het door haar bewoonde daggeldershuis nr. 250, erf en hof in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 179,180, tussen Aris Veld­huizen en Cornelis Veldwijk, erfpacht van f 3,50 t.b.v. de wed. Aart Breeschooten en de kinderen van Wulfert van Kolfschoten, groot 7 roeden, 50 ellen, voor f 200,=. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 24; 04-10-1852).

            Kind:

            1. Gijsbertje van Kooten, geb. Woudenberg 13-03-1819, ov. Woudenberg 21-05-1820

            2. Willem van Kooten, geb. Woudenberg 29-07-1822, ov. Woudenberg 05-02-1834

            3. Gijsbert van Kooten, geb. Woudenberg 19-05-1826, ov. Woudenberg 27-05-1826

            4. Johannes van Kooten, geb. Woudenberg 19-05-1826, ov. Woudenberg 24-05-1826

2. Willem van Kooten, ged. Woudenberg 21-11/06-12-1795, volgt IVb

3. Gerrit van Kooten, geb./ged. Woudenberg 02/20-01-1798, werkman, ov. Woudenberg 17-08-1873, tr. Woudenberg 22-01-1825 Johanna Gaasbeek, geb./ged. Woudenberg 19-06/07-07-1805, ov. Woudenberg 20-03-1850, dr. van Geurt Gaasbeek en Bartje Hendriks Groeneveld

            Uit dit huw.:

1. Willemijntje van Kooten, geb. Woudenberg 09-08-1825, ov. Leusden 25-01-1903 (drie dagen na haar man!), tr. Leusden 04-04-1849 Hendrikus Hazeleger, geb. Ede 1815, ov. Leusden 22-01-1903, zn. van Willem Hendriksen Hazeleger en Willempje Jacobs Westering

2. Geurt van Kooten, geb. Woudenberg 22-02-1828, ov. Woudenberg 06-03-1834

3. Johannes van Kooten, geb. Woudenberg 08-12-1828

4. Bartha van Kooten, geb. Woudenberg 04-07-1830, ov. Rietveld 30-10-1916, tr. (1) Woudenberg 17-11-1860 Wouter Hazeleger, geb. Barneveld 1825, ov. Woudenberg 02-11-1862, zn. van Dirk Hazeleger en Johanna van Koestapel, tr. (2) Rietveld 05-12-1867 Jan de Haan, wed. Jannigje Casius, geb. Linschoten 03-11-1815, ov. Rietveld 15-01-1887, zn. van Klaas de Haan en Evertje Stam

5. Teunisje van Kooten, geb. Woudenberg 27-01-1833, ov. Woudenberg 20-03-1872, tr. Leusden 25-10-1855 Willem Gerrit Willemsen, geb. ?? 1822, ov. Woudenberg 26-06-1905, zn. van Wijmpje Willemsen

6. Geurt van Kooten, geb. Woudenberg 11-06-1835, ov. Woudenberg 24-10-1854

7. Johanna van Kooten, geb. Woudenberg 17-11-1837, ov. Woudenberg 12-07-1914, tr. Woudenberg 19-08-1863 Adrianus Wagensveld, geb. Woudenberg 26-07-1840, ov. Woudenberg 30-03-1940, zn. van Willem Wagensveld en Petronella van de Vliert

8. Jannetje van Kooten, geb. Woudenberg 18-06-1841, tr. Weesp 01-08-1867 Rijk van Nigtevecht, geb. Weesp 1844, bleker, zn. van Wijgert van Nigtevecht en Oetje Snel

9. Hermanus van Kooten, geb. Woudenberg 25-01-1844, ov. Rietveld 29-08-1916, tr. Rietveld 13-05-1870 Evertje Bleijenberg, geb. Ede 1846, ov. Rietveld 27-10-1916, dr. van Jan Bleijenberg en Geertje Schoonder

10. Gerrit van Kooten, geb. Woudenberg 06-03-1847, ov. Rietveld 16-02-1919, tr. Woudenberg 25-01-1884 Maria Pull, geb. Woudenberg 05-04-1846, dr. van Jan Dirk Pull en Gerritje van Deutekom

4. Jan van Kooten, geb./ged. Woudenberg 20-02/09-03-1800, metselaar, ov. Kesteren 24-04-1877, tr. (1) Woudenberg 22-01-1825 Metje Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 22-05/10-06-1804, ov. Woudenberg 12-10-1830, dr. van Hendrik Otten Veenendaal en Willempje Hendriksen, tr. (2) Woudenberg 22-08-1832 Geertje van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 09/25-03-1810, ov. Woudenberg 08-05-1857, dr. van Jakobus van Wagensveld en Willempje Jans van Geijtenbeek, tr. (3) Kesteren 14-10-1859 Roelofke van Remmaarden, wed. Gerrit van Omsenvorts, geb. Lienden 20-05-1804, dr. van Jan van Remmaarden en Anneke van Maurik

Uit het 1e  huw.:

1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 26-07-1825

2. Hendrik van Kooten, geb. Woudenberg 10-09-1826, ged. in de Grote Kerk 24-09-1826

3. Teunis van Kooten, geb. Woudenberg 16-02-1829, ov. Woudenberg 01-03-1831

Uit het 2e  huw.:

4. Jacoba van Kooten, geb. Woudenberg 23-11-1833, ov. Utrecht 22-04-1871, tr. Woudenberg 24-01-1857 Hendrik van Buuren, geb. Utrecht 1830, ov. Utrecht 13-06-1899, zn. van Jacobus van Buuren en Wilhelmina de Graaf. Hendrik van Buuren, tr. (2) Utrecht 26-07-1871 Gerritje van der Kleij, geb. Woudenberg 29-05-1849, dr. van Pieter van der Kleij en Dorothea Sophia Wortmann

5. Willemijntje van Kooten, geb. Woudenberg 07-10-1835, ov. Woudenberg 26-11-1836

6. Willemijntje van Kooten, geb. Woudenberg 04-09-1837, ov. Woudenberg 22-03-1840

7. Willempje van Kooten, geb. Woudenberg 20-02-1839, ov. Woudenberg 28-02-1839

8. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 03-07-1841

9. Willem van Kooten, geb. Woudenberg 02-03-1843, werkman, ov. Woerden 19-06-1891, tr. Beusichem 27-12-1878 Anna Theodora Ambtman, geb. Zoelmond 1853, ov. Utrecht (ingeschr. te Woerden) 27-08-1916, dr. van Dirk Jan Ambtman en Jacoba Johanna Bosschaart. Anna Theodora Ambtman, tr. (2) Woerden 20-07-1893 Joost Bontan, geb. Maurik 1851, zn. van Hermanus Bontan en Elisabeth van Ewijk

10. Teunis van Kooten, geb. Woudenberg 01-02-1845, ov. Woudenberg 13-01-1847

11. Gerard van Kooten, geb. Woudenberg 05-09-1847, ov. Woudenberg 06-02-1849

12. Gerardus van Kooten, geb. Woudenberg 22-05-1849, arbeider, ov. Kesteren 16-05-1871, ongehuwd

13. Geertruida van Kooten, geb. Woudenberg 19-07-1851, ged. in de Grote Kerk 31-08-1851, ov. Kesteren 10-08-1874, ongehuwd

14. Teunisje van Kooten, geb. Woudenberg 27-01-1854, ged. in de Grote Kerk 26-02-1854, ov. Woudenberg 05-09-1855

5. Marretje van Kooten, geb./ged. Woudenberg 29-10/14-11-1802, ov. Leusden 16-04-1884, tr. Leusden 04-01-1838 Jan Veer, geb./ged. Nijkerk 10/19-05-1811, ov. Zeist 15-03-1893, zn. van Evert JansenVeer en Geurtje Jansen van Voorneveld

            Kind:

            1. Gerrit van Kooten, geb. Woudenberg 10-03-1827

2. Willemijntje van Kooten, geb. Woudenberg 03-12-1835, ov. Zeist 26-04-1906, tr. Scherpenzeel 14-11-1861 Hendrik Veenendaal, geb./ged. Scherpenzeel 1845, arbeider, zn. van Oth Veenendaal en Jannigje van Schuilenburg

6. Geertruij van Kooten, ged. Renswoude 17-11-1805, ov. Woudenberg 12-02-1883, tr. Valburg 08-06-1830 Albert Gaasbeek, geb. Valburg 13-12-1804, arbeider, zn. van Cornelis Gaasbeek en Jacoba Jansen

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Geertrui van Kooten te Woudenberg.

In 1865 laten Albertus Gaasbeek, koopman x Geertrui van Kooten op de Schreiheuvel onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken. Dochter Jacoba Gaasbeek x Evert Ploeg mag van ieder de helft van het huis kopen voor f 450,=. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 41 en 42; 09-11-1865).

In 1882 laten Albertus Gaasbeek, z.b. x Geertrui van Kooten op de Schreiheuvel onder Woudenberg hun testament maken (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 42 en 43; 23-12-1882).

7. ongedoopt kind, begr. Scherpenzeel 11-12-1809

IVb

Willem van Kooten, ged. Woudenberg 21-11/06-12-1795, arbeider, ov. Woudenberg 09-01-1853, tr. Leusden 22-07-1836 Willempje van Ede/Ee, geb. Woudenberg 14-05-1812, ov. Woudenberg 02-03-1878, dr. van Jan van Ede en Christina Vlasakker. Willempje van Ee, tr. (2) Woudenberg 06-11-1858 Hendrik Vossegat, wed. Aaltje Bakkenes, ged. Lunteren 30-05-1804, daggelder, ov. Woudenberg 25-03-1880, zn. van Harmen Jansen Vossegat en Gerritje Jansen

In 1864 laten Hendrik Vossegat, daggelder, eerder wed. zonder kinderen van Aaltje Bakkenes, nu x Willemientje van Ee, eerder wed. met kinderen van Willem van Kooten, te Woudenberg hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 50 en 51; 30-10-1864).

Uit dit huw.:

1. Teunis van Kooten, geb. Leusden 27-10-1836, ov. Woudenberg 04-03-1853

2. Christina van Kooten, geb. Woudenberg 08-02-1839, ov. Barneveld 18-11-1884, tr. Barneveld 19-07-1866 Cornelis Herman ten Hoven, wed. Melisje van Veenhuizen, geb. Barneveld 1831, dagloner, metselaar, ov. Barneveld (Harselaar) 22-03-1908, zn. van Gijsbert ten Hoven en Annetje Marris. Cornelis Herman ten Hoven, tr. (3) Barneveld 12-06-1885 Trijntje van Someren, wed. Gijsbert van den Brink, geb. Nijkerk 1837, dr. van Aalt van Someren en Aaltje Ruitenbeek

            Kind:

            1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 15-05-1863

3. Willemijntje van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 09-03/04-04-1841, ov. Woudenberg 22-02-1874, tr. Woudenberg 18-01-1868 Hermanus Wagensveld, wed. Antonia van der Kemp, geb. Woudenberg 27-07-1829, zn. van Petronella Wagensveld. Hermanus Wagensveld, tr. (3) Barneveld 17-09-1874 Willemijntje Sikking, wed. van Rik van den Broek, Brand Vaarkamp en Daniël van Dijkhorst, geb. Barneveld 25-10-1833, ov. Amersfoort 28-05-1906, dr. van Aart Sikking en Jannetje Meerveld

            Kind:

            1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 10-03-1864

4. Jacobus van Kooten, geb. Woudenberg 18-07-1849, landbouwer, dagloner, ov. Barneveld (De Glind) 26-11-1918, tr. Barneveld 24-11-1882 Jannetje van Veenhuizen, geb. Barneveld 1850, ov. Barneveld 17-07-1923, dr. van Mijnt van Veenhuizen en Gerritje Busser

In 1872 draagt Hendrik Vossegat, landb. x Willemientje van Ee te Woudenberg over aan zijn stiefzoon Jacobus van Kooten, boerenknecht te Woudenberg het recht van erfpacht en de gebouwen op de Schreiheuvel aan het voetpad van de Knaapstraat naar de Achterstraat onder Woudenberg, sectie C 513,514 te W., voor f 200,=. Voorwaarde: mag pas in bezit worden genomen na het overlijden van de verkopers. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 104; 17-12-1872).

In 1872 laat Jacobus van Kooten, boerenknecht onder Woudenberg zijn testament maken. Erfgename: zijn moeder Willemientje van Ee, eerder wed. Willem van Kooten, nu x Hendrik Vossegat, landb. te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 105; 17-12-1872).

IIIc

Hendrik van Kooten, ged. Scherpenzeel 03-07-1767, landbouwer, ov. Woudenberg 23-09-1844, tr. Woudenberg (att. van Scherpenzeel) 23-03-1794 Jannetje Gerrits van Veldhuizen, ged. Woudenberg 05-11-1769, ov. Maarn 16-11-1846, dr. van Gerrit Hendriksz van Veldhuizen en Willemijntje Thonen Lagerweij

In 1842 lenen Hendrik van Kooten x Jannetje van Velthuizen, landbouwers op de Groote Lageweide onder Woudenberg f 600,= van Aaltje van Maanen, wed. Hendrik Lagerweij Matthijszoon, z.b., won. Woudenberg. Onderpand: de Groote Lageweide, sectie D 545,546,553-556,613,614,616,617,621,622-643, groot 37 bunder, 33 roeden, 77 ellen. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 10; 16-02-1842).

In 1844 lenen Hendrik van Kooten x Jannetje van Velthuizen, landbouwers op de Groote Lageweide onder Woudenberg f 400,= van Aaltje van Maanen, wed. Hendrik Lagerweij Matthijszoon, z.b., won. Woudenberg. Onderpand: de Groote Lageweide, sectie D 545,546,553-556,613,614,616,617,621,622-643, groot 37 bunder, 33 roeden, 77 ellen. Belast met een hypotheek van f 5500,= t.b.v. mr. Willem Jan Both Hendriksen en van f 600,= t.b.v. Aaltje. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 21; 25-07-1844).

Uit dit huw.:

1. Antonie van Kooten, geb./ged. Woudenberg 21-05/24-06-1792 (erkend bij huw.) , ov. Maarn 29-08-1847, ongehuwd

2. Willem van Kooten, geb./ged. Woudenberg 22-02/23-03-1794 (erkend bij huw.) , daggelder, ov. Woudenberg 09-04-1862, tr. Woudenberg 09-03-1822 Cornelia van Ekeris, geb./ged. Woudenberg 01/11-08-1793, ov. Woudenberg 26-02-1873, dr. van Cornelis Aartsen van Ekeris en Hanna Cornelissen van Egdom

In 1843 leent Andries Geitenbeek, daggelder bij de Holevoet onder Woudenberg f 200,= van Willem van Kooten, daggelder, won. Knaapstraat onder Woudenberg. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 38; 11-08-1843).

            Uit dit huw.:

1. Cornelis van Kooten, geb. Woudenberg 25-09-1822

2. Hendrik van Kooten, geb. Woudenberg 30-07-1825, ov. Woudenberg 05-02-1887, ongehuwd

3. Johannes van Kooten, geb. Woudenberg 1827, ov. Woudenberg 23-04-1867, ongehuwd

4. Jannetje van Kooten, geb. Woudenberg 23-08-1831, ov. Woudenberg 02-02-1905, ongehuwd

3. 1850 laten Dirk van Dijk, landbouwer en Willemijntje van Kooten, wonend te Maarn op de hofstede Mandersloot hu Willemijntje van Kooten, geb./ged. Woudenberg 12/27-09-1795, ov. Leusden 18-07-1874, tr. (1) Woudenberg 30-12-1830 Jacob van Meerveld, geb. Leersum 11-09-1785, landbouwer, ov. Renswoude 27-11-1842, zn. van Faas Jacobsz van Meerveld en Maria Jansen van Doorn, tr. (2) Maarn 23-10-1846 Dirk van Dijk, geb./ged. Woudenberg 13/27-04-1794, ov. Leusden 03-09-1879, zn. van Cornelis van Dijk en Doortje Ingeraa

Inn testament op de langstlevende maken (Not. Amersfoort Js. de Louter AT055j013, nr. 1637 en 1638; 26-07-1850).

4. 1835 wordt er een contract plaatsvervanging schutterij opgemaakt tussen Gerrit van Kooten Hendrikszoon, landb. onder Woudenberg, schutter bij  Jannetje van Kooten, geb./ged. Woudenberg 04-03/02-04-1797, begr. Woudenberg 12-07-1810

5. Gerrit van Kooten, geb./ged. Woudenberg 08/23-09-1798

Inde mobiele Utrechtsche schutterij, ter ene en Jan van Kooten Teuniszoon, metselaar onder Woudenberg ter andere, met toestemming van zijn vrouw Geertje Wagensveld. Voorwaarden: f 15,= krijgt Jan dadelijk na de toestemming van hogerhand; f 20,= krijgt Jan als Gerrit ontslagen wordt; f 2,= per week, zolang de schutterij mobiel is; f 3,= per week zodra Jan buiten Woudenberg moet gaan (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 9; 14-01-1835).

6. Jan van Kooten, geb./ged. Woudenberg 26-04/11-05-1800, ov. Maarn 24-01-1848, tr. (1) Woudenberg 24-02-1841 Dirkje Buitenhuis, geb. Veenendaal 28-10-1818, ov. Scherpenzeel 18-11-1844, dr. van Jacob Buitenhuis en Hendrikje Verburg, tr. (2) Maarn 29-12-1847 Geertruida van Garderen, geb. Doorn 1824, dr. van Teunis van Garderen en Teuntje van Ee. Geertruida van Garderen, ov. Maarn 01-10-1871, tr. (2) Maarn 22-07-1858 Harmen van Maanen, geb. Ede 1823, ov. Doorn 14-10-1886, zn. van Jacob van Maanen en Geertje van Zwanenburg

            Uit dit huw.:

1. Antonia van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 25-06/28-07-1844, ov. Woudenberg 11-02-1845

7. Geertje van Kooten, geb./ged. Woudenberg 17-08/05-09-1802

8. Gerritje van Kooten, geb./ged. Woudenberg 02/25-09-1803, ov. Rhenen 15-01-1882, tr. Woudenberg 11-09-1824 Wulfert Evertsen van Laar, ged. Rhenen 03-11-1805, ov. Rhenen 29-06-1871, zn. van Jan van Laar en Anna Tona Lagerweij

9. Gerrit van Kooten, geb./ged. Woudenberg 24-01/16-02-1806, arbeider, ov. Ede 19-02-1870, tr. Woudenberg 19-09-1835 Geertruijda van Donkelaar, geb./ged. Leersum 03/24-12-1809, ov. Ede 25-02-1863, dr. van Gerrit Gerritsen van Donkelaar en Jacobje van Ginkel

            Uit dit huw.:

1. Jacoba van Kooten, geb. Woudenberg 02-01-1836, ov. Rhenen 04-04-1897, ongehuwd

2. Jannetje van Kooten, geb. Woudenberg 31-03-1838, ov. Ede 14-01-1901, tr.  Ede 16-05-1868 Willem Rozeboom, geb. Ede 1826, arbeider, ov. Ede 08-12-1914, zn. van Maas Rozenboom en Maria Dorothea Riksen

            3. Maria van Kooten, geb. Woudenberg 25-08-1843

4. Antonie van Kooten, geb. Woudenberg 24-01-1845, arbeider, ov. Amersfoort 17-04-1922, tr. Leusden 16-10-1878 Teunisje Brink, geb. Leusden 11-11-1859, ov. Amersfoort 02-12-1937, dr. van Gerrit Brink en Stijntje Wilgenburg

            Uit dit huw.:

            1. Geertje van Kooten, geb. Leusden 27-08-1879, ov. Leusden 14-03-1880

2. Stijntje van Kooten, geb. Leusden 16-01-1881, tr. Leusden 06-11-1902 Gijsbertus de Kruijff, geb. Stoutenburg 21-08-1876, zn. van Goossen de Kruijff en Geertruida Donselaar

3. Hendrika Geertruida van Kooten, geb. Leusden 29-07-1882, tr. Amersfoort 16-03-1904 Wouter van den Heuvel, geb. Apeldoorn 1879, bakker, zn. van Willem van den Heuvel en Geertje Kamper

4. Gerrit van Kooten, geb. Leusden 16-11-1883

5. Wijntje van Kooten, geb. Leusden 27-06-1885, tr. Amersfoort 13-11-1907 Jacob Krook, geb. Loosdrecht 1882, agent van politie, zn. van Evert Krook en Alida Catharina Link

6. Maria van Kooten, geb. Leusden 04-08-1886, tr. Amersfoort 24-05-1911 Hendrik Stomphorst, geb. Maartensdijk 08-09-1889, vrachtrijder, zn. van Bartinus Stomphorst en Heintje Roskam

7. Aaltje van Kooten, geb. Leusden 27-01-1889, ov. Leusden 22-01-1891

8. Geertruida van Kooten, geb. Leusden 03-10-1890

9. Willemijntje van Kooten, geb. Leusden 24-08-1892

10. Gerardus van Kooten, geb. Leusden 19-04-1894

11. Aaltje van Kooten, geb. Leusden 22-10-1895, ov. Leusden 27-03-1897

12. Antonia Gerarda van Kooten, geb. Leusden 24-07-1897, tr. Amersfoort 30-01-1924 Frederik Christoffel Schoenman, geb. Amersfoort 26-06-1901, typograaf, zn. van Roelof Johannes Schoenman en Mietje Budding

13. Alijda Teunisje van Kooten, geb. Amersfoort 18-12-1898, ov. Amersfoort 27-12-1898

14. Alijda Teunisje van Kooten, geb. Amersfoort 12-12-1899, ov. Amersfoort 12-01-1900

5. Willemijntje van Kooten, geb. Rhenen 1849, ov. Barneveld (Esveld) 17-01-1918, tr. Scherpenzeel 24-10-1872 Jan Bos, geb. Barneveld 1841, boerenknecht, landbouwer, ov. Barneveld (Esveld) 24-01-1901, zn. van Mijnt Jansen Bos en Maria Hendriks

10. Gijsbert van Kooten, geb./ged. Woudenberg 11-02/05-03-1809, begr. Woudenberg 03-09-1810

11. Jannigje van Kooten, geb./ged. Woudenberg 18-08/15-09-1811, ov. Woudenberg 28-02-1876, tr. Ede 17-11-1849 Willem van de Meent, geb. Lunteren 1827, boerenknecht, zn. van Jorden van de Meent en Aaltje Jansen Prins

  

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

oktober 2010