Van Kessel

De familie Van Kessel is onlosmakelijk verbonden met de wolindustrie in Scherpenzeel en Veenendaal. Een aanzienlijke familie en één van de weinige families die katholiek zijn. Zij gaan ter kerke aan de Nieuweweg onder Renswoude, tegen Veenendaal aan. De aldaar gelegen herberg wordt ook door Van Kessels gerund. Het is niet duidelijk waar stamvader Frederik van Kessel vandaan komt. Misschien weet u het?

I

Frederik van Kessel, won. Veenendaal, tr. (1) Renswoude RK 01-08-1752 Willemijntje Morren van Sprakelaar, won. Veenendaal, ov. Renswoude (RK) 25-05-1754, tr. (2) Scherpenzeel (gerecht) 02-05-1756 en Renswoude RK 03-05-1756 Joanna/Hanna de Bouter, geb. Utrecht, ov. Veenendaal 02-04-1800, ingeschr. Renswoude (RK), dr. van Maria de Bouter

Uit het 2e huw.:

1. Antonius van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 24-01-1757, get. Willemijn Keijzer, verver winkelier, ijzerkoper, ov. Amersfoort 12-02-1839, otr. (1) Amersfoort (gerecht) 29-07-1803 en tr. RK ´t Zand 22-08-1803 Gerritje Verheij, won. Amersfoort, otr. (2) Amersfoort 30-10-1807 en tr. RK ´t Zand 13-11-1807 Joanna van Dulm, geb. Valburg 1780, ov. Amersfoort 14-02-1855, dr. van Gerardus van Dulm en Hendrina Frederiks

                Kinderen te Amersfoort.

In 1828 verkopen Johan Ernst Kloos, Elisabeth Kloos, Willemijna Everdina Kloos, erfgenamen van Peter Adolf Kloos, ov. te Scherpenzeel, verkopen publiek ¼ portie in een malenhoef te Hoogland, voor f 325,= aan Anthonie van Kessel, ijzerverkoper te Amersfoort (AT055f014, nr. 1267: 19-01-1828).

2. Maria van Kessel, ged. Renswoude RK 11-08-1758, get. Maria de Bouter

3. Meijntje/Wilhelmina van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 04-08-1760, get. Gerrit de Keijzer, ov. Barwoutswaarder 24-11-1832, tr. Arie Kromwijk, wed. Johanna Dijkman, geb. 1755, bouwman, ov. Barwoutswaarder 01-10-1833,

In 1833 maken Anthonie van Kessel, ijzerkoper te Amersfoort; Gijsbert van Kessel, wolkammer te Scherpenzeel; Anthonia van Kessel, wed. Evert van de Geer, z.b. te Utrecht. Samen met ondergenoemde Johannes de erfgenamen van wijlen hun zuster Wilhelmina of Willemijntje van Kessel x Arie Kromwijk, bouwman onder Barwoutswaarder op hun broer Johannes van Kessel te Veenendaal en Gerrit van Kessel te Scherpenzeel ter vereffening van de boedel van wijlen hun zuster (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 1; 28-01-1833).

4. Johannes van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 27-05-1761, get. Cornelia de Bouter, volgt IIa

5. Cornelis van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 11-04-1764, get. Jannetje Bloemendaal, volgt IIb

6. Tonia van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 05-01-1767, get. Gijsbertus de Bouter en Geertruij Middelkoop, ov. Utrecht 04-10-1852, tr. Renswoude RK 24-09-1797 Evert Hannesse van der Geer

7. Gijsbertus van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 21-12-1769, get. Geertruij Middelkoop, volgt IIc

8. Gerrit van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 26-05-1772, get. Gerrit de Keijzer en Johanna de Bouter, volgt IId

IIa

Johannes van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 27-05-1761, wolkammer, wolfabrikant, ov. Veenendaal 03-12-1837, otr. Scherpenzeel (gerecht) 11-09-1806 Antje van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude RK 01-01-1776, ov. Veenendaal 05-10-1856, dr. van Melis van Sprakelaar en Geertje Willems Boersen

In 1834 verkoopt Johannes van Kessel, wolkammer en eigenaar te Stichts Veenen­daal voor f 1502,50 diverse erfpachten in Veenendaal aan Hendrik van Huijgenbos, eigenaar en landb. te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 17; 09-06-1834).

In 1837 leent Johannes van Kessel, wolfabrikant x Antje van Sprakelaar aan de Oude Molen te Stichts Veenendaal f 2000,= van jhr. Willem Eliza Ram, lid. Prov. Staten van Utrecht, lid gemeentebestuur van en te Utrecht als voogd van de mi.j. Phi­lips en Hendrik Marie Ram, kinderen van wijlen Albert Jan Leonard Ram x Pauline Elisabeth van Zwijndrecht.

Onderpand: 1. de door hem bewoonde de hofstede, genaamd Hemsbergen, met huis, achterhuis, schuur, tuin en boomgaard te Stichts Veenendaal, sectie B 437,456-462,464-468, o: Jan Klomp, z: Anthonie van der Poel, w: Steven Boonzaaijer, n: de Grift, groot 6 bunder, 77 roeden, 80 ellen.

TvA: gekocht van Christina Theresia, baronesse van den Hem, wed. de Beer de Meulebique, op 27-08-1806, te Mechelen, op 17-04-1807 geregistreerd voor het gerecht te Stichts Veenendaal. 2. Een perceel wei- en hooiland onder Stichts Veenendaal, sectie B 463, vanaf de sloot ten westen, langs de weg van Johannes naar het noorden tot nr. 1, groot 1 bunder, 75 roeden, 30 ellen. TvA: gekocht van Johannes van de Geer x Maria van den Brink, op 19-09-1816, not. J. Smith te Veenendaal (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 9; 08-03-1837).

In 1848 lenen Antje van Sprakelaar, wed. Johannes van Kessel, landb. te Stichts Veenendaal; Adrianus van Kessel, fabriceur in wol te Stichts Veenendaal; Johannes van Kessel, me.j., ongehuwd, z.b. te Stichts Veenendaal; Emilius van Kessel, wolkammer te Stic­hts Veenendaal f 800,= van Gerrit van Ginkel, eigenaar en bouwman op Breeschoten onder Scherpenzeel. Onderpand: 1. een hofstede, genaamd Hemsbergen, met huis, achterhuis, schuur, tuin, boomgaard en land onder Stichts Veenendaal, sectie B 437,456-462,464-468, groot 6 bunder, 77 roeden, 80 ellen. 2. een perceel wei- en hooiland vanaf het hek ten westen bij de sloot, langs de weg van de leners naar het noorden tot aan het land van nr. 1 onder Stichts Veenendaal, sectie B 463, groot 1 bunder, 75 roeden, 30 ellen. Belast met een hypotheek van f 2000,= t.b.v. de kinderen van wijlen Albert Jan Leonard Ram x Pauline Elisabeth van Zwijn­drecht (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 14; 29-03-1848).

Uit dit huw.:

1. Hanna van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 10-09-1807, get. Antonia van Sprakelaar, jong ov.

2. Richarda van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 23-11-1808, get. Wilhelmina van Kessel, ov. Gelders Veenendaal 14-03-1860, tr. Veenendaal 11-04-1834 Albertus Oostveen, geb. Utrecht 1807, ov. Ede 29-03-1895, zn. van Hermanus Oostveen en Heintje van Beusekom

3. Fredericus van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 01-08-1810, get. Adrianus Kromwijk, wolfabrikant, ov. Veenendaal 22-01-1890, ongehuwd

In 1843 leent Fredericus van Kessel Johanneszoon, wolfabrikant te Stichts Veenendaal f 300,= van Jannetje van de Wetering, wed. Hendrik van Huijgenbos, landb. te Scherpenzeel. Onderpand: een huis nr. 46, zijnde een grutterij, bergschuur, erf en tuin te Renswoude, sectie C 73,74-77,99, erfpacht van f 4,30, groot 25 roeden, 11 ellen (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 19; 25-04-1843).

In 1861 lenen Fredericus van Kessel en Emelius van Kessel, fabrikanten te Stichts Veenendaal f 600,= van Fredericus van Kessel Gijsbertszoon, fabrikant te Scherpenzeel. Onderpand: drie percelen bouw- en weiland aan de Molenbrug te Stichts Veenendaal, sectie B 437,456,1098, groot 1 bunder, 70 roeden, 50 ellen. TvA: onderhands toegescheiden bij boedelscheiding van hun ouders Johannes van Kessel x Antje van Sprakelaar op 14-02-1860 te Renswoude en Stichts Veenendaal (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 3; 21-01-1861).

In 1889 legt Fredericus van Kessel Johanneszoon verantwoording af als voogd over Trijntje van Kessel, ongehuwd, zonder beroep te Laren (AT058a003, nr. 18 en 19; 23-04-1889).

4. Johanna van Kessel, geb. Veenendaal 13-02-1812, ov. Veenendaal 20-02-1812

5. Johanna van Kessel, geb. Veenendaal 1815, ov. Veenendaal 14-03-1897, ongehuwd

6. Aemilius van Kessel, geb. Veenendaal 1820, ov. Veenendaal 14-12-1893, ongehuwd

In 1861 lenen Fredericus van Kessel en Emelius van Kessel, fabrikanten te Stichts Veenendaal f 600,= van Fredericus van Kessel Gijsbertszoon, fabrikant te Scherpenzeel. Onderpand: drie percelen bouw- en weiland aan de Molenbrug te Stichts Veenendaal, sectie B 437,456,1098, groot 1 bunder, 70 roeden, 50 ellen. TvA: onderhands toegescheiden bij boedelscheiding van hun ouders Johannes van Kessel x Antje van Sprakelaar op 14-02-1860 te Renswoude en Stichts Veenendaal (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 3; 21-01-1861).

 

IIb

Cornelis van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 11-04-1764, ov. Veenendaal 18-08-1848, fabrikeur in wol, tr. Scherpenzeel (gerecht) en Renswoude RK 19-05-1799 Antonia/Toontje van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude RK 01-01-1773, ov. Veenendaal 27-11-1823, dr. van Melis van Sprakelaar en Geertje Willems Boersen

In 1837 verkoopt Cornelis van Kessel, wolkammer te Stichts Veenendaal aan zijn zoon Fredricus van Kessel, wolkammer te Stichts Veenen­daal de roerende goederen bevindende in hun huis nr. 72, t.w.v. f 267,50 (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 47; 03-11-1837).

In 1842 stellen Cornelis van Kessel, fabriceur in wolle stoffen te Stichts Veenendaal en Fredericus van Kessel Gerritszoon, fabriceur in wolle stoffen te Scherpenzeel zich voor f 200,= borg voor Gerrit van Kessel, postwagenondernemer te Scherpenzeel, voor de postwa­gendienst tussen Scherpenzeel en Utrecht over Woudenberg, Zeist en De Bilt als onderpand voor de te vervoeren goederen. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 20; 07-04-1842).

Uit dit huw.:

1. Johanna van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 06-04-1800, get. Melis van Sprakelaar, ov. Veenendaal 26-02-1821, ongehuwd

2. Geertrudis van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 25-01-1802, get. Antje van Sprakelaar, jong ov.

3. Fredericus van Kessel, geb. Gelders Veenendaal, ged. Renswoude RK 03-04-1803, get. Antonius van Kessel, fabrikeur in wol, ov. Veenendaal 08-11-1844, ongehuwd

In 1842 verkopen Frederik van Kessel, fabrikeur in wol en Geertrui van Kessel, me.j, ongehuwd, z.b., beiden won. Stichts Veenendaal, enige nagelaten kinderen van wijlen Antonia van Sprakelaar x Cornelis van Kessel, fabrikeur in wol te Stichts Veenendaal aan Gijsbert van Kessel, fabrikeur in wol te Scherpenzeel, de helft van een weiland in de polder De Haar onder Duits, sectie C 63-65,71,140,141, groot 7 bunder, 36 roeden, 60 ellen, voor f 900,=. TvA: 1/4 deel geërfd van hun moeder uit de nalatenschap van haar vader Melis van Sprakelaar. 1/4 deel uit de hand gekocht op 03-08-1828, not. J. Smith te Veenendaal. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 16; 29-03-1842).

4. Melis van Kessel, ged. Renswoude RK 28-11-1804, get. Gerrit en Antje van Sprakelaar, ov. voor 1842

5. Geertje van Kessel, ged. Renswoude RK 10-04-1807, get. Melis en Heintje van Sprakelaar, ov. Amersfoort 19-02-1877, tr. Renswoude 08-07-1854 Cornelis Sleeking, wed. Gerritje Gevering, geb. Amersfoort 03-04-1817, ov. Amersfoort 22-04-1881, arbeider, zn. van Hermanus Sleeking en Cornelia de Groot

In 1854 worden huw. voorw. gemaakt tussen Cornelis Slecking, wed. met twee kinderen van Gerritje Geeveringen, bleeker te Amersfoort en Geertruida van Kessel, me.j, z.b. te RenswoudeBruid: haar kleding en sieraden t.w.v. f 700,= (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 20; 22-05-1854).

6. Hendricus van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 30-09-1808, get. Engeltje Bouman, ov. voor 1842

7. Hendrica van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 11-07-1810, get. Engeltje Bouman, ov. voor 1842

IIc

Gijsbertus van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 21-12-1769, boutiquier (1813), wolkammer (1818), winkelier (1819) , wolfabrikant (1854), ov. Scherpenzeel 26-04-1854, tr. Naarden 17-01-1813 Catharina/Trijntje Tijmessen Krijnen, geb. Bussum, ged. Naarden RK 05-11-1778, ov. Scherpenzeel 17-01-1846, dr. van Tijmen Teunissen Krijnen en Claasje Japikse Ruizendaal

In 1842 verkopen Frederik van Kessel, fabrikeur in wol en Geertrui van Kessel, me.j, ongehuwd, z.b., beiden won. Stichts Veenendaal, enige nagelaten kinderen van wijlen Antonia van Sprakelaar x Cornelis van Kessel, fabrikeur in wol te Stichts Veenendaal aan Gijsbert van Kessel, fabrikeur in wol te Scherpenzeel, de helft van een weiland in de polder De Haar onder Duits, sectie C 63-65,71,140,141, groot 7 bunder, 36 roeden, 60 ellen, voor f 900,=. TvA: 1/4 deel geërfd van hun moeder uit de nalatenschap van haar vader Melis van Sprakelaar. 1/4 deel uit de hand gekocht op 03-08-1828, not. J. Smith te Veenendaal. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 16; 29-03-1842).

In 1846 verkoopt Rijk van Kolfschoten, meester metselaar x Johanna Middeldorp, te Scherpenzeel aan Gijsbert van Kessel, wolfabrikant te Scherpenzeel een perceel bouwland genaamd het Kerkestuk, aan de Glashors­terdijk te Scherpenzeel, sectie D 233, , groot 1 bunder, 23 roeden, 70 ellen, voor f 1200,= (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 25; 25-08-1846).

In 1847 verkoopt Gijsbert van Kessel, fabrikeur in wol te Scherpenzeel aan Gijsbert van Daatselaar, wever onder Woudenberg een huis nr. 202, erf en hof, vooraan in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 462,463, erfpacht van f 5,50, groot 7 roeden, 73 ellen, voor f 600,=. TvA: uit de hand gekocht van Arris van Maanen, Dirk en Ariaan­tje Teseling op 12-04-1826 (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 8; 13-02-1847).

In 1851 verkoopt Gijsbert van Daatselaar, wever onder Woudenberg aan Gijsbert van Kessel, fabrikeur in wol te Scherpenzeel het door hem bewoonde huis nr. 202, erf en hof vooraan in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 462,463, erfpacht van 5,50, groot 7 roeden, 73 ellen, voor f 350,= (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 4; 27-01-1851).

In 1858 verkopen Fredericus van Kessel, fabrikeur in wol te S. en Klara van Kessel, me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel, enige erfgenamen van hun ouders Gijsbert van Kessel, fabrikeur in wol, ov. 26-04-1854 te S. x Trijntje Krijnen aan Jacobus Praag, koopman te Scherpenzeel een huis nr. 63, erf en tuin aan de Glashorsterdijk te Scherpenzeel, sectie D 295,296, groot 8 roeden, 70 ellen, voor f 700,=, waarvan f 600,= wordt omgezet in een hypotheek. TvA: geërfd van hun ouders, geen papieren. Gijsbert heeft het gekocht op 30-01-1826, not. W. van Ginkel Janszoon te Stichts Veenendaal (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 37; 29-09-1858).

Uit dit huw.:

1. Frederikus van Kessel, geb. Scherpenzeel 09-01-1818, volgt IIIa

2. Clara van Kessel, geb. Scherpenzeel 26-10-1819, ov. Scherpenzeel 26-04-1873, ongehuwd

IIIa

Fredricus van Kessel, geb. Scherpenzeel 09-01-1818, wolfabrikant, ov. Scherpenzeel 12-01-1877, tr. Soest 12-11-1847 Lutje Butselaar, geb. Soest 27-06-1820, ov. Scherpenzeel 31-10-1861, dr. van Aart Butselaar en Petronella Hilhorst

In 1840 stelt Fredricus van Kessel, wolkammer te Scherpenzeel, schutterplichtig bij de rustende Geldersche Schutterij Karel Hoefakker, boerenknecht te Scherpenzeel, aan als zijn plaatsvervanger bij de schutterij voor f 30,= (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 43; 11-07-1840).

In 1847 laat Gijsbert van Kessel, wed. Catharina Krijnen, fabrikant in wol te Scherpenzeel zijn testament maken. Zoon Fredrik van Kessel krijgt de helft (Notarieel  Scherpenzeel 4130, nr. 39; 23-10-1847).

In 1848 laat Lutje Butselaar, z.b. x Fredricus van Kessel, winkelier te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenaam: haar man. Mocht zij kinderloos ov. en haar vader Aart Butselaar nog leven, dan zal hij zijn wettelijk deel krijgen (Notarieel  Scherpenzeel 4131, nr. 18; 22-05-1848).

In 1854 verkoopt Rijk van Kolfschoten, metselaar te Scherpenzeel aan Fredericus van Kessel Gijsbertszoon, fabrikeur in wollen garen te Scherpenzeel een huis nr. 88, erf en hof in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 487,488, erfpacht van f 5,50, groot 11 roeden, 10 ellen, voor f 600,= (Notarieel  Scherpenzeel 4133, nr. 27; 28-07-1854). (Verkoop: Notarieel  Scherpenzeel 4133, nr. 38; 29-12-1855).

In 1862 vindt er boedelbeschrijving plaats van wijlen Lutje Butselaar, ov. 31-10-1861, volgens testament van 22-05-1848, not. J. van Hilten te S., t.v.v. Fredericus van Kessel Gijsbertszoon, wed. met kinderen van Lutje Butselaar, fabrikeur in wol te Scherpenzeel, voor zichzelf en als vader van zijn mi.j. kinderen Gijsbertus, Petronella, Arnol­dus, Fredericus, Nicolaas en Trijntje van Kessel. Toeziend voogd: Peter Stoutenburg, landb. te Zoest. Onroerend goed: 1. een huis, A nr. 70, fabrieksgebouw, schuur en verder getim­mer, erf, tuin en bleekveld aan het westeind te Scherpenzeel, sectie D 255-257, groot 16 roeden, 10 ellen. TvA: onderhandse boedelscheiding tussen Fredericus, zijn ouders en zijn zuster Clara van Kessel op 12-04-1862 te Scherpenzeel. 2. een perceel bouw- en weiland, genaamd de Haverkamp in het Voort onder Woudenberg, sectie C 225,230,231, groot 1 bunder, 28 roeden, 70 ellen. TvA: zie nr. 1. Gekocht door Gijsbert van Kessel op 06-04-1818, not. E.J. van Wisselingh. 3. een perceel bouwland, genaamd het Kerkestuk aan de Glas­horsterdijk onder Scherpenzeel, sectie D 233, groot 1 bunder, 23 roeden, 70 ellen. Voor eigen gebruik. TvA: gekocht door Gijsbert van Kessel op 25-08-1846, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. 4. de helft van een gedeelte van de Glashorsterdijk, westzijde, vanaf de weg bij de wed. Rijk Glashorst tot aan Klein Glashorst onder Scherpenzeel, sectie D 731, groot 20 roeden, 70 ellen. TvA: onderhands gekocht op 18-01-1847 te Scherpenzeel. 5. drie stukjes bouw- en weiland, genaamd het Hofje, met twee streepjes, de weg en wal vanaf de Krommesteeg, groot 96 roeden, 80 ellen; een erceel bouw- en weiland, genaamd het Cits­hoekje?, groot 45 roeden; twee kampen bouwland, genaamd de Achterste Hoekjes, groot 1 bunder, 24 roeden, 50 ellen onder Woudenberg, sectie C 226,227,229,235-238. TvA: gekocht van Jan van Mill op 23-11-1858, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. Deels eigen gebruik, deels verhuurd. 6. de helft van een perceel klaver of weiland en een halve wal in Glashorst onder Scherpenzeel, sectie D 67-70, groot 99 roeden, 48 ellen. TvA: gekocht voor 1410,= door Fredericus en Gerrit van Leersum op 01-07-1862, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. 7. de helft van een huis, nr. 202, erf en tuin in de Knaap­straat onder Woudenberg, sectie C 462,463, groot 7 roeden, 73 ellen. TvA: gekocht door Gijsbert van Kessel van Gijsbert van Daatse­laar op 27-01-1851, not. J. van Hilten te S.cherpenzeel Gehuurd door de kinderen van Gijsbert van Daatselaar voor f 0,65 per week. 8. de helft van twee korentienden uit Groot en Klein Zandbrink onder Leusden. TvA: samen met zijn zuster Clara geërfd van hun ouders Gijs­bert van Kessel x Trijntje Krijnen. Opbrengst van de helft: f 110,=. Roerend goed t.w.v. f 11.049,50. (grote wolvoorraad). Baten: veel effecten. F 100,= geleend aan Willem Willemsen, schoenmaker te Scherpenzeel op 12-03-1857, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. F 500,= geleend aan Jan Lagerweij, landb. te Leersum op 06-10-1854, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. F 100,= aan idem op 30-07-1857, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. F 600,= geleend aan Fredericus Emelius van Kessel te Stichts Veenendaal op 21-01-1861, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. F 6489,= aan uitstaande vorderingen. F 2441,= aan kontanten. Lasten: f 8551,=, vooral nog te betalen winkelaffairen. (Notarieel Scherpenzeel 4135, nr. 40; 07-10-1862).

Nieuwe boedelinventaris (Notarieel  Scherpenzeel 4141, nr. 47; 30-11-1871).

In 1866 stelt Fredericus van Kessel Gijsbertszoon, fabrikant in wol, wed. met kinderen van Lutje Butselaar zijn neef Fredericus van Kessel Johanneszoonm landb. te Stichts Veenendaal aan als voogd. Gedaan ten huize van Fredericus, wijk A nr. 70. (Notarieel  Scherpenzeel 4137, nr. 21; 04-06-1866)

In 1876 laat Fredericus van Kessel Gijsbertszoon, fabrikant en koopman te Scherpenzeel zijn testament maken. Zijn twee zoons Gijsbetrus en Arnoldus van Kessel krijgen: a. zijn huis met fabrieksgebouw, schuur, stalling, hooi- of korenberg, tuin en bleekveld aan het westeind te S., sectie D 255,257,844, groot 0.16.10 ha. T.w.v. f 4000,=. b. de winkeltoestellen, inboedel en gereedschappen behorende bij de winkel en wolkammerij. c. de voorraden. d. de vorderingen van de laatste drie jaar. Erfgenamen: zijn vier kinderen Petronella, Fredericus, Nicolaas en Trijntje van Kessel. (Notarieel  Scherpenzeel 4142, nr. 17; 31-10-1876).

In 1877 vindt er een boedelinventaris plaats van de nalatenschap van Fredricus van Kessel Gijsbertszoon, volgens testament van 30-10-1876, not. P. v.d. Want te Scherpenzeel. (Notarieel Scherpenzeel 4145, nr. 13; 11/12-04-1877).

Boedelscheiding. Totaal met inboedel t.w.v. f 37.135,65. De totale nalatenschap bedraagt f 45.152,49. Gedaan in het logement ‘De Wereld’ te Wageningen. (Notarieel Scherpenzeel 4145, nr. 17; 11-05-1877).

Uit dit huw.:

1. Gijsbertus van Kessel, geb. Scherpenzeel 30-04-1849, volgt IVa

2. Petronella van Kessel, geb. Scherpenzeel 08-11-1850, ov. Scherpenzeel 12-04-1851

3. Petronella van Kessel, geb. Scherpenzeel 16-01-1852, tr. Scherpenzeel 12-08-1878 Gijsbertus Gerardus Bus, wed. Petronella Kuijer, geb. Laren 1845, fabrikant, zn. van Gerrit Gijsbertsen Bus en Neeltje Willemsen Majoor

4. Arnoldus van Kessel, geb. Scherpenzeel 26-11-1853, wolfabrikant, tr. Bussum 25-05-1887 Margaretha de Jong, geb. Bussum 1860, dr. van Harmen de Jong en Antonia de Boer

In 1877 gaan Gijsbertus van Kessel en Arnoldus van Kessel, wolfabrikanten en kooplieden te Scherpenzeel een vennootschap aan onder de firmanaam F. van Kessel G.zoon om gemeenschappelijk te fabriceren en verkopen: wol, buillaken e.d. en een winkel drijven in koloniale en kruidenierswaren en manufacturen. Gijsbertus brengt f 1600,= in en Arnoldus: f 2000,=. Verder samen: een huis met fabrieksgebouw, schuur, stalling, hooi- of korenberg, erf, bleekveld en tuin te Scherpenzeel, sectie D 257,844,907, groot 0.16.60 ha.; verder winkeltoestellen, gereedschappen, inventaris enz. t.w.v. f 10.000,=. (Notarieel Scherpenzeel 4145, nr. 23; 01-06-1877).

In 1905 worden t.v.v. Arnoldus van Kessel, fabrikant te Laren, voor zich en namens Trijntje van Kessel, z.b. te Laren geveild: 1. een blok met vijf arbeiderswoningen, genaamd De Put, Woudenberg sectie C 467,505-508, groot 0.13.23 ha verkocht aan Gerardus ten Broek Gerarduszoon, metselaar te Scherpenzeel, voor f 30,=. 2. een perceel tuingrond genaamd De Scheiheuvel, Woudenberg sectie C 475, groot 0.64.70 ha(oost) en 0.47.30 ha(west) verkocht aan Jan Bakker, koopman te Woudenberg, voor f 360,= (AT058c006, nr. 1164; 09-11-1905).

5. Fredericus van Kessel, geb. Scherpenzeel 02-12-1855, broodbakker, banketbakker in Veenendaal (1878) , banketbakker in Scherpenzeel (1879), tr. Haarlemmermeer 09-11-1881 Catharina Knip, geb. Edam 1856, ov. Oosterbeek 09-06-1924, dr. van Kasper Knip en Trijntje Dirks

In 1879 verkoopt Dirk Sterk Albertuszoon, bakker te Scherpenzeel aan Fredericus van Kessel Fredericuszoon, banketbakker te Scherpenzeel een huis, wijk A nr. 119, ingericht tot broodbakkerij en honingzemerij, twee korenbergen, schuur, erf en tuin te S., sectie D 514,515, erfpacht van f 5,60, groot 0.16.70 ha., voor f 4000,= (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 13; 01-05-1879).

In 1882 laten Fredricus van Kessel Fredericuszoon x Catharina Knip te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 1, 2; 02-01-1882).

In 1888 verkoopt Fredericus van Kessel Fredericuszoon, bakker te Scherpenzeel aan Wilhelm Marinus van Setten, bakker te Doorn een huis ingericht tot broodbakkerij en winkel met schuur, wijk A nr. 119, D 979, 0.16.70 ha. Erfpacht f 5,60 (AT058a002, nr. 21; 16-04-1888).

In 1912 verkopen Arnoldus van Kessel, fabrikant te Laren namens Barbara Fokken, wed. Gerardus van Kessel, winkelierster te Scherpenzeel; Lucia van Kessel, z.b. te Scherpenzeel; Cornelis Schothorst, koopman te Amersfoort x Catharina van Kessel; Frederik van Kessel, bakker te New York en Jan van Kessel, bakker te New York voor f 6500,= aan Jan Jacob Valkenburg, z.b. te Scherpenzeel huis, erf en tuin, sectie D 257,907,844, groot 0.16.60 ha (Notarieel Amersfoort 38, nr. 2477; 12-01-1912).

Uit dit huw.:

1. Lucia Catharina Barbara van Kessel, geb. Scherpenzeel 27-05-1883

2. Catharina Anna van Kessel, geb. Scherpenzeel 29-11-1884, tr. Cornelis Schothorst, koopman te Amersfoort

3. Frederika Petronella van Kessel, geb. Scherpenzeel 04-12-1886, ov. Utrecht 02-09-1893

4. Casparus Frederikus van Kessel, geb. Utrecht 1892, ov. Utrecht 27-02-1894

6. Nicolaas van Kessel, geb. Scherpenzeel 03-02-1858, koperslager, ov. Utrecht 27-06-1932, tr. Bussum 16-05-1888 Grietje de Jong, geb. Bussum 1854, dr. van Harmen de Jong en Antonia de Boer

In 1884 ontslaat Nicolaas van Kessel Fredricuszoon, koperslager te Utrecht, Fredericus van Kessel Johanneszoon, landb. te Stichts Veenendaal van zijn voogdijschap over hem, nadat hij afrekening heeft gehouden. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 22; 02-06-1884).

Woont in 1911 in Utrecht, zonder beroep.

7. Trijntje van Kessel, geb. Scherpenzeel 26-05-1860

In 1889 legt Fredericus van Kessel Johanneszoon verantwoording af als voogd over Trijntje van Kessel, ongehuwd, zonder beroep te Laren (AT058a003, nr. 18 en 19; 23-04-1889).

In 1889 verkopen Gijsbertus van Kessel wolfabrikant te Scherpenzeel namens zijn broer Fredericus van Kessel Fredericuszoon, bakker te Druten voor f 4500 aan Trijntje van Kessel, ongehuwd, zonder beroep te Laren een perceel bouwland genaamd De Schreiheuvel te Woudenberg, C 475, 1.22.80 ha. Vijf arbeiderswoningen genaamd De Put, onder Woudenberg, C 467,505-508, 0.13.23 ha (AT058a003, nr. 19; 23-04-1889).

In 1905 worden t.v.v. Arnoldus van Kessel, fabrikant te Laren, voor zich en namens Trijntje van Kessel, z.b. te Laren geveild: 1. een blok met vijf arbeiderswoningen, genaamd De Put, Woudenberg sectie C 467,505-508, groot 0.13.23 ha verkocht aan Gerardus ten Broek Gerarduszoon, metselaar te Scherpenzeel, voor f 30,=. 2. een perceel tuingrond genaamd De Scheiheuvel, Woudenberg sectie C 475, groot 0.64.70 ha(oost) en 0.47.30 ha(west) verkocht aan Jan Bakker, koopman te Woudenberg, voor f 360,= (AT058c006, nr. 1164; 09-11-1905).

IVa

Gijsbertus van Kessel, geb. Scherpenzeel 30-04-1849, wolfabrikant, winkelier, buillakenfabrikant, ov. Scherpenzeel 21-04-1906, tr. Soest 09-02-1878 Barbara Fokken, geb. Soest 01-11-1844, ov. Amersfoort 22-12-1921, dr. van Jan Fokken en Petronella de Beer

In 1877 gaan Gijsbertus van Kessel en Arnoldus van Kessel, wolfabrikanten en kooplieden te Scherpenzeel een vennootschap aan onder de firmanaam F. van Kessel G.zoon om gemeenschappelijk te fabriceren en verkopen: wol, buillaken e.d. en een winkel drijven in koloniale en kruidenierswaren en manufacturen. Gijsbertus brengt f 1600,= in en Arnoldus: f 2000,=. Verder samen: een huis met fabrieksgebouw, schuur, stalling, hooi- of korenberg, erf, bleekveld en tuin te Scherpenzeel, sectie D 257,844,907, groot 0.16.60 ha.; verder winkeltoestellen, gereedschappen, inventaris enz. t.w.v. f 10.000,=. (Notarieel Scherpenzeel 4145, nr. 23; 01-06-1877).

In 1878 laten Gijsbertus van Kessel, fabrikant en koopman x Barbara Fokker te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. (Notarieel Scherpenzeel 4145, nr. 9, 10; 22-02-1878).

Uit dit huw.:

1. Lucia Petronella van Kessel, geb. Scherpenzeel 29-12-1878, ov. Soest 24-06-1914, ongehuwd

2. Jan Fredericus van Kessel, geb. Scherpenzeel 22-07-1880

3. Frederikus Arnoldus van Kessel, geb. Scherpenzeel 16-11-1881

4. Petronella Johanna Maria van Kessel, geb. Scherpenzeel 12-06-1883, ov. Scherpenzeel 06-03-1908, ongehuwd

5. Catharina Maria van Kessel, geb. Scherpenzeel 02-12-1884, tr. Scherpenzeel 20-06-1911 Cornelis Schothorst, geb. Leusden 13-03-1882, kaashandelaar, ov. Nijmegen 13-04-1963, zn. van Gerbert Schothorst en Ernesta van Eijden

Cornelis en Catharina vestigden zich in 1911 te Amersfoort, en gaan in 1932 naar Nijmegen.

6. Margaretha Maria van Kessel, geb. Scherpenzeel 12-05-1886, ov. Scherpenzeel 17-04-1887

7. Gijsbertus Nicolaas van Kessel, geb. Scherpenzeel 11-03-1888, ov. Scherpenzeel 11-05-1909, ongehuwd

8. Arnoldus Antonius van Kessel, geb. Scherpenzeel 10-12-1889, ov. Scherpenzeel 11-11-1890

IId

Gerrit van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 26-05-1772, burgemeester (1814), wolkammer, fabrikeur (1828), winkelier (1838), ov. Scherpenzeel 03-08-1857, tr. Scherpenzeel (gerecht) en Renswoude RK 29-09-1799 Hendrica/Heintje van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude RK 05-01-1775, ov. Scherpenzeel 29-08-1828, dr. van Melis van Sprakelaar en Geertje Willems Boersen

Gerrit van Kessel, wed. Hendrikje van Sprakelaar, wolkammer en winkelier te Scherpenzeel nr. 17. Erfgenamen: zijn kinderen Johanna van Kessel x Tijmen Krijnen, kastelein aan de Nieuweweg onder Renswoude; Melis van Kessel, kastelein aan de Nieuweweg onder Renswoude; Gerrit van Kessel jr., landb. te Scherpenzeel; Fredricus van Kessel, wolkammer te Scherpenzeel; de mi.j. Anna Catharina en Willemina Anthonia van Kessel, beiden bij hun vader te Scherpenzeel. Voogd en executeur: de oudste zoon Melis van Kessel, reserve: neef Fredrik van Kessel Johanneszoon, wolkammer onder Stichts Veenendaal. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 1; 20-01-1836).

In 1837 leent Gerrit van Kessel, winkelier te Scherpenzeel nr. 17 f 1600,= van Hendrik van Huijgenbos, eigenaar en landb. te Scherpenzeel. Onderpand: 1. een winkelhuis nr. 17, erf, werf en tuin aan de groote straat te S., tussen nr. 2 en Jacob Veldhuizen, erfpachtgrond. 2. de helft van een woonhuis nr. 16, schuur, drie korenbergen, erf, werf en tuin te Scherpenzeel tussen nr. 1 en Heer van Scherpenzeel, erfpachtgrond. 3. de helft van een kamp bouw- en weiland onder Scherpenzeel, groot 2 bunder, 55 roeden, 48 ellen. 4. de helft van de helft van de Glashorsterdijk onder Scherpenzeel, van Glashorst tot aan het dorp Scherpenzeel. 5. de helft van een kamp weiland onder Scherpenzeel, groot 1 bunder, 29 roeden, 2 ellen. 6. de helft van een kamp weiland aan de waterlossing tussen de Kruiponder en de Grebbe onder Rhenen, groot 1 bunder. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 31; 15-06-1837).

In 1838 stelt Gerrit van Kessel, wed. Hendrikje van Sprakelaar, winkelier te Scherpenzeel aan als voogd over zijn mi.j. dochter Anna Catharina Willemina Anthonia van Kessel, zijn neef Fredricus van Kessel Janszoon, wolkammer te Stichts Veenendaal en als executeur: zoon Fredricus van Kessel (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 10; 04-04-1838).

In 1843 leent Gerrit van Kessel, winkelier te Scherpenzeel en zijn kinderen f 500,= van Jannetje van de Wetering, wed. Hendrik van Huijgenbos, landb. te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 3; 07-01-1843).

In 1857 laat Gerrit van Kessel, wed. met kinderen van Hendrikje van Sprake­laar, z.b. te Scherpenzeel zijn testament maken. Dochter Anna Catharina Wilhelmina Anthonia van Kessel krijgt voor het werk in het huishouden vanaf 1840 f 25,= p.j. Zij krijgt uit haar moederlijk erfdeel het vruchtgebruik van een kamp weiland bij de Kruiponder onder Rhenen, groot 1 bunder, belast met een uitgang voor de pastoor aan de Nieuweweg onder Renswoude van f 12,= voor de zielmisse voor zijn ouders Fredrik van Kessel x Johanna de Bouter en zijn ov. vrouw Hendrikje van Sprakelaar (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 19; 08-06-1857).

In 1857 vindt de boedelbeschrijving plaats van wijlen Gerrit van Kessel, wed. Hendrikje van Sprakelaar, z.b. ov. 03-08-1857 te Scherpenzeel t.v.v. 1. Gerrit van Kessel jr, voerman te Scherpenzeel. 2. Fredericus van Kessel, fabrikeur in wol x Anna Vonk te Scherpenzeel. 3. Anna Catharina Wilhelmina Anthonia van Kessel, me.j. onge­huwd, winkelierster te Scherpenzeel, nrs. 1 tm 3, samen met wijlen hun zuster Johanna van Kessel x Tijmen Krijnen, erfgenamen van vader Gerrit van Kessel, ov. 03-08-1857 te Scherpenzeel x Hendrikje van Sprakelaar, volgens zijn testament van 08-06-1857, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. 4. Bartholomeus Krijnen, daggelder te Amersfoort. 5. Willem van Kessel, kastelein aan de Nieuweweg onder Renswoude, (zoon van wijlen Johanna van Kessel) voor zichzelf en namens Hendrika Krijnen x Hendricus van Breda, timmerman te Maren, kanton Oss, en namens Gerrit Krijnen, broodbakkersknecht te Utrecht. 6. Fredericus van Kessel Gijsbertszoon, fabrikeur in wol te Scherpenzeel als voogd van de mi.j. Geertruijda en Timotheus Krijnen. Toeziend voogd: nr. 1. Nrs. 4 tm 6, de vijf kinderen van wijlen Johanna van Kessel, ov. 18-10-1838 te Renswoude x Tijmen Krijnen. Roerend goed t.w.v. f 684,15. Onroerend goed: een stuk hooiland, genaamd het Overeind, bij de Kruiponder onder Rhenen, sectie C 292, groot 1 bunder, 5 roeden, 60 ellen. Volgens zijn testament in vruchtgebruik bij nr. 3. TvA: meer dan 30 jaar in bezit geweest, geen papieren. Lasten: f 303,33 huishuur aan Gerrit van Kessel jr.; f 360,= geleend van wijlen Maas van den Bosch; f 400,= geleend van Fredericus van Kessel; f 300,= geleend van Metje Keizer; Totaal f 1964,49 (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 45; 16-11-1857).

In 1857 wordt de inboedel verkocht t.v.v. erfgenamen van Gerrit van Kessel, wed. Hendrikje van Sprakelaar, hierboven genoemd. Roerend goed t.w.v. f 669,40 (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 46; 01-12-1857).

Uit dit huw.:

1. Joanna van Kessel, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude RK 19-02-1801, get. Jan en Stijntje van Kessel, volgt IIIb

2. Melis van Kessel, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude RK 18-04-1803, get. Gerardus van Sprakelaar, kastelein aan de Nieuweweg onder Renswoude, ov. Renswoude 05-03-1844, ongehuwd

In 1841 laat Melis van Kessel, ongehuwd, z.b. aan de Nieuweweg onder Renswoude zijn testament maken. Erfgenamen: de kinderen van wijlen zijn zuster Johanna van Kessel: Willem van Kessel, Melis, Hendrika, Gerrit, Geertje en Tijmen Krijnen. (de laatste 5 uit haar huw. met Tijmen Krijnen) (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 6; 23-02-1841).

3. Frederik van Kessel, ged. Renswoude RK 07-02-1807, get. Teuntje van Kessel, jong ov.

4. Gerrit van Kessel, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude RK 29-02-1808, get. Gerrit van Sprakelaar, volgt IIIc

5. Geertje van Kessel, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude RK 10-11-1810, get. Antonia van Sprakelaar, ov. Scherpenzeel 23-12-1833, ongehuwd

6. Fredricus van Kessel, geb. Scherpenzeel 06-07-1814, wolkammer, fabrikeur in wollen stoffen, ov. Scherpenzeel 06-05-1888, tr. Leusden 03-05-1855 Annigje Vonk, geb. Odijk 1810, ov. Scherpenzeel 10-09-1890, dr. van Jan Vonk en Jannigje Otte

In 1842 stellen Cornelis van Kessel, fabriceur in wolle stoffen te Stichts Veenendaal en Fredericus van Kessel Gerritszoon, fabriceur in wolle stoffen te Scherpenzeel zich voor f 200,= borg voor Gerrit van Kessel, postwagenondernemer te Scherpenzeel, voor de postwa­gendienst tussen Scherpenzeel en Utrecht over Woudenberg, Zeist en De Bilt als onderpand voor de te vervoeren goederen. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 20; 07-04-1842).

In 1853 stellen Gerrit van Kessel, winkelier te Scherpenzeel en Fredericus van Kessel Gerritszoon, fabrikeur in wol te Scherpenzeel zich borg voor Gerrit van Kessel, voerman te Scherpenzeel als uitvoerder van een vrach­twagendienst tussen Scherpenzeel en Amersfoort, heen en terug, uitslui­tend voor vrachtvervoer, elke week op dinsdag en vrijdag met een boerenwagen, op vier wielen, getrokken door een paard, ten bedrage van f 100,= als borg voor de goederen (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 18; 11-07-1853).

In 1859 laten Fredericus van Kessel Gerritszoon, fabrikant in wol en winke­lier x Anna Vonk te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. Mocht één van hen hertrouwen, dan zal f 1200,= moeten worden uitgekeerd aan de kinderen van wijlen zijn zuster Johanna van Kessel en haar zoon Willem van Kessel, kastelein te R. of aan haar naaste bloedverwanten. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 20, 21; 13-05-1859).

In 1889 verkoopt Anna Vonk, wed. Fredericus van Kessel Gerritszoon, zonder beroep te Scherpenzeel voor f 3000 aan Machiel van Kessel, landbouwer en koopman te Scherpenzeel. Twee huizen, schuur, hooibergen, wijk A nr. 40 en 41, D 854-856, erfpacht van f 5,50. Tva: geërfd als enige erfgenaam van haar man, testament, not. Meester Richelle te Amersfoort AT 056j012, nr.1259; 06-01-1888. Door Fredericus gekocht op

23-01-1855, not. H.J. Buskes te Utrecht (AT058a003, nr. 42; 29-07-1889).

In 1890 vindt er een inventaris plaats van de nal.schap van Anna Vonk, wed. Fredericus van Kessel Gerritzoon (AT 058a005, nr. 141;02-10-1890).

In 1890 verkopen de erfgenamen  van Anna Vonk, wed. Fredericus van Kessel diverse percelen land (AT058a005, nr. 157; 03-11-1890)

Boedelscheiding: (P. v.d. Want AT 058a006, nr. 31; 28-02-1891).

7. Anna Katrina Willemina Antonia van Kessel, geb. Scherpenzeel 26-12-1818, ov. Scherpenzeel 15-05-1859, tr. Scherpenzeel 24-02-1858 Barnardus Praag, geb. Scherpenzeel 01-10-1829, broodbakker, zn. van Cornelis Jacobus Praag en Maria Oldendijk

In 1859 laten Bernardus Praag, meester broodbakker te Scherpenzeel x Anna Catharina Willemina Antonia van Kessel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 8, 9; 21-03-1859).

IIIb

Joanna van Kessel, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude RK 19-02-1801, get. Jan en Stijntje van Kessel, ov. Renswoude 18-10-1838, tr. Scherpenzeel 14-11-1828 Timotius Kreijnen, ged. Bussum 14-04-1801, landbouwer, kastelein aan de Nieuweweg onder Renswoude, ov. Veenendaal 09-05-1859, zn. van Bartholomeus Kreijnen en Cornelia Banus

Voorkind:

Willebrordus/Willem van Kessel, geb. Scherpenzeel 07-11-1825, volgt IVb

IVb

Willebrordus/Willem van Kessel, geb. Scherpenzeel 07-11-1825, kastelein aan de Nieuweweg onder Renswoude, ov. Renswoude 21-11-1891, tr. Renswoude 26-10-1855 Hendrica Greefhorst, geb. Stoutenburg 08-09-1833, ov. Renswoude 02-01-1909, dr. van Teunis Greefhorst en Catharina van den Hengel

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Kessel, geb. Renswoude 28-10-1856, ov. Renswoude 24-03-1876

2. Johannes Antonius van Kessel, geb. Renswoude 24-06-1859, ov. Renswoude 23-11-1880

3. Fredricus Thimotius van Kessel, geb. Renswoude 19-03-1862, ov. Ede 06-01-1923, tr. Renswoude 29-04-1891 Maria Weijers, geb. Amersfoort 18-08-1864, ov. Ede 25-08-1944, dr. van Gijsbert Weijers en Rijntje Marlin

4. Hermanus van Kessel, geb. Renswoude 03-05-1864, ov. Renswoude 20-06-1864

5. Johannes van Kessel, geb. Renswoude 14-09-1865, volgt V

V

Johannes van Kessel, geb. Renswoude 14-09-1865, tr. (1) Renswoude 10-11-1897 Dina van Westerlaak, geb. Hoogland 16-10-1866, ov. Renswoude 01-07-1911, dr. van Geurt van Westerlaak en Hendrika van de Pol, tr. (2) Renswoude 22-08-1912 Catharina Johanna Elderhorst, geb. Rotterdam 1882, dr. van Johannes Franciscus Elderhorst en Dina Antonia Elisabeth van Rugge

Uit het 1e huw.:

1. Hendrica van Kessel, geb. Renswoude 02-10-1898, ov. Renswoude 27-02-1909

2. Gregorius Willebrordus van Kessel, geb. Renswoude 08-03-1900, ov. Wageningen (ingeschr. te Renswoude) 23-01-1942, tr. Hendrika Elisabeth Krijnen

3. Willebrordus van Kessel, geb. Renswoude 28-10-1901, tr. Renswoude 30-08-1928 Aaltje Groeneveld, geb. Veenendaal 1906, dr. van Jacobus Groeneveld en Johanna van Beek

                Opm. de vader van Willebrordus geeft geen toestemming voor het huwelijk.

                Het kind Jacoba, geb. Renswoude 12-06-1927, wordt erkend.

4. Hendrica Hillegonda van Kessel, geb. Renswoude 18-12-1902, ov. Renswoude 28-11-1918 (gelijk met haar halfzusje en een dag na haar zusje)

5. Hillegonda van Kessel, geb. Renswoude 1905, ov. Renswoude 27-11-1918

6. Antonius Johannes van Kessel, geb. Renswoude 1904, ov. Renswoude 07-04-1908

7. Johanna Barendina van Kessel, geb. Renswoude 1908, ov. Renswoude 14-08-1908

8. Hendrica van Kessel, geb. Renswoude 1909, ov. Hoogland (ingeschr. te Renswoude) 27-10-1910

9. Antonius Johannes van Kessel, geb. Renswoude 1910, ov. Renswoude 01-09-1910

Uit het 2e huw.:

10. Johanna Dina Antonia van Kessel, geb. Renswoude 1913, ov. Renswoude 28-11-1918 (gelijk met haar halfzusje en een dag na haar halfzusje)

IIIc

Gerrit van Kessel, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude RK 29-02-1808, landbouwer, voerman, rijtuigverhuurder (1846), ov. Scherpenzeel 02-09-1877, tr. Bussum 12-05-1832 Grietje Banis, ged. Bussum RK 05-02-1808, ov. Scherpenzeel 23-04-1865, dr. van Hendrik Banis en Teuntje Koenen

In 1842 stellen Cornelis van Kessel, fabriceur in wolle stoffen te Stichts Veenendaal en Fredericus van Kessel Gerritszoon, fabriceur in wolle stoffen te Scherpenzeel zich voor f 200,= borg voor Gerrit van Kessel, postwagenondernemer te Scherpenzeel, voor de postwa­gendienst tussen Scherpenzeel en Utrecht over Woudenberg, Zeist en De Bilt als onderpand voor de te vervoeren goederen. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 20; 07-04-1842).

In 1853 stellen Gerrit van Kessel, winkelier te Scherpenzeel en Fredericus van Kessel Gerritszoon, fabrikeur in wol te Scherpenzeel zich borg voor Gerrit van Kessel, voerman te Scherpenzeel als uitvoerder van een vrach­twagendienst tussen Scherpenzeel en Amersfoort, heen en terug, uitsluitend voor vrachtvervoer, elke week op dinsdag en vrijdag met een boerenwagen, op vier wielen, getrokken door een paard, ten bedrage van f 100,= als borg voor de goederen (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 18; 11-07-1853).

Uit dit huw.:

1. Hendrika/Heintje van Kessel, geb. Scherpenzeel 17-02-1833, ov. Scherpenzeel 21-04-1906, ongehuwd

2. Hendrik van Kessel, geb. Scherpenzeel 05-09-1834, landbouwer, ov. Scherpenzeel 03-12-1897, ongehuwd

3. Gerrit van Kessel, geb. Scherpenzeel 30-07-1836, landbouwer, ov. Scherpenzeel 16-12-1890, ongehuwd

                Boedelscheiding: 22-06-1891 P. v.d. Want AT 058a006 rep 93

                Bezit: Renswoude B 59, 61, 467 en 474. Barneveld G 1 en 2

4. Machilius/Michiel/Giel van Kessel, geb. Scherpenzeel 13-04-1839

In 1886 lenen Michiel, Hendrik, Gerrit en Heintje van Kessel, allen landb. te Scherpenzeel f 500,= van George Stikkel Heij, tuinman te Scherpenzeel namens Willem van den Berg, z.b. te Barneveld. Onderpand: een huis met twee woningen, met grond te Achterveld onder Barneveld, sectie G 1,2, groot 0.25.70 ha. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 41; 18-10-1886).

In 1889 verkoopt Anna Vonk, wed. Fredericus van Kessel Gerritszoon, zonder beroep te Scherpenzeel voor f 3000 aan Machiel van Kessel, landbouwer en koopman te Scherpenzeel. Twee huizen, schuur, hooibergen, wijk A nr. 40 en 41, D 854-856, erfpacht van f 5,50. Tva: geërfd als enige erfgenaam van haar man, testament. 06-01-1888, not. Meester Richelle te Amersfoort. Door Fredericus gekocht op 23-01-1855, not. H.J. Buskes te Utrecht (AT058a003, nr. 42; 29-07-1889).

In 1889 leent Machiel van Kessel f 1800 van Evert van ’t Voort zonder beroep te Scherpenzeel (AT058a003, nr. 43; 05-08-1889).

In 1891 laten Heintje van Kessel, z.b. te Scherpenzeel, Hendrik van Kessel, te Scherpenzeel, Machiel van Kessel te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (AT058a006, nr. 8, 9, en 10; 12-01-1891)

In 1891 verkoopt Machiel van Kessel, landbouwer te Scherpenzeel voor f 2000,= aan Eduard Renes, schilder te Scherpenzeel een huis, werkplaats, erf en tuin, A 41, sectie D 1023, groot 0.07.70 ha, erfpacht f 5,50,=. Tva: gekocht op 29-07-1889, not. V.d. Want. (AT058a007, nr. 139; 05-10-1891).

In 1908 verkoopt Machiel van Kessel, bouwman te Scherpenzeel voor f 3100,= aan Cornelis Albertus Bakker, smid te Scherpenzeel huis en erf, sectie D 855, groot 0.00.58 ha; huis en schuur, sectie D 1024, groot 0.08.42 ha. Tva: 29-07-1889, not. Van de Want )Notarieel Amersfoort 35, nr. 1687; 06-02-1908).

5. Anthonia van Kessel, geb. Scherpenzeel 24-05-1840, ov. Scherpenzeel 08-07-1841

6. Melis van Kessel, geb. Scherpenzeel 07-10-1841, schoenmaker, landbouwer te Achterveld(1890), ov. Barneveld (De Glind) 13-04-1899, tr. (1) Barneveld  19-09-1872 Willempje Kleinveld, geb. Barneveld 1832, ov. Barneveld (De Glind) 23-06-1893, dr. van Aris Kleinveld en Christina Blanck, tr. (2) Barneveld 22-09-1893 Maria Kleinhoven, geb. Leusden 16-03-1844, ov. Stoutenburg (ingeschr. te Barneveld) 08-07-1923, dr. van Geurt Kleinhoven en Stijntje Tijmense

7. Teuntje van Kessel, geb. Scherpenzeel 14-11-1843, ov. Wamel 09-01-1920, tr. Scherpenzeel 26-05-1876 Franciscus Antonius Wilhelmus Burgers, geb. Wamel 1841, wagenmaker, zn. van Hendrikus Franciscus Burgers en Agnes Verschoten

8. Catharinus/Catharina van Kessel, geb. Scherpenzeel 17-03-1846, ov. Scherpenzeel 24-03-1873, ongehuwd

Opmerking: Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank van Arnhem dd. 15-03-1858 wordt de naam veranderd in Catharina.

9. Frederikus van Kessel, geb. Scherpenzeel 23-11-1848, smid, tr. Wamel 15-02-1876 Hendrika Burgers, geb. Wamel 06-03-1838, ov. Wamel 19-02-1927, zn. van Hendrikus Franciscus Burgers en Agnes Verschoten

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

augustus 2009