Van de Lagemaat

 

De landbouwersfamilie (van de) Lagemaat is honkvast. Ze wonen eeuwenlang in Woudenberg, Leusden en omgeving. Hun oorsprong ligt bij de boerderij De Lagemaat die aan het eind van de 17e eeuw wordt gesticht. Het is een afsplitsing van Rumelaar, de boerderij die eigendom was van Antonie Dirksz van Overeem, de schoonvader van Bart Thijssen.

Bart kwam zelf van Groot Landaas. Hij is een zoon van Thijs Gijsbertsz, de pachter van Groot Landaas. Op diverse plaatsen wordt Gijsbert Hermensz als vader van Thijs Gijsbertsz genoemd. Gijsbert trouwt in 1614 met Weijmtje Jansen, van Landaes. Daar is vooralsnog geen bewijs voor.

I

Thijs Gijsbertsz, op Landaas, ov. voor 1707, tr. NN

In 1653 is Thijs Gijsbertsz pachter van Groot Landaas (Slaperdijksgeld, 1653).

In 1675 is Thijs Gijsbertsz pachter van Groot Landaas, eigendom van jhr. Poeyt. Hij heeft dan twee meerderjarige en 6 minderjarige kinderen (Huisgezinnen Woudenberg, 1675).

In 1686 en 1696 is pachter van Groot Landaas (Oudschildgeld Woudenberg nr. 67).

In 1693 is Thijs Gijsbertsz pachter van Groot Landaas, eigendom van jvr. Poeyt (Haardstedegeld Woudenberg, 1693).

In 1707, 1716 en 1719 zijn de kinderen van Thijs Gijsbertsz pachter van Groot Landaas (Oudschildgeld Woudenberg nr. 67).

Uit dit huw.:

1. Bart Thijssen, volgt II

2. Barbara Thijssen, geb. ca. 1675, won. Groot Landaas, tr. Renswoude (otr. Woudenberg) 28-02-1697 Oth Willemsz, van Renswoude

II

, won. Landaas, otr. Woudenberg 24-11-1694 Hanna/Johanna Antonissen van Overeem, won. Woudenberg, dr. van Antonie Dirksz van Overeem en Maaijtje Jans

Uit dit huw.:

1. Antonie Barten, ged. Woudenberg 31-03-1695, get. Ariaentje Jans

2. Gijsbert Barten van de Lagemaat, ged. Woudenberg 03-04-1697, get. Ariaentje Jans, volgt IIIa

3. Thijs Barten van de Maat, ged. Woudenberg 28-05-1702, get. Neeltje Antonissen, tr. Doorn (aanget. De Bilt 05-05-1726) Egbertje Tijmens van Dubbelland, van Driebergen

                Een kind gedoopt te Woudenberg.

4. Jan Barten, ged. Woudenberg 28-01-1705, get. Johanna Blotenburg, otr. Doorn 25-02-1730 Willempje Jacobs van Hamersveld, ged. Doorn 25-01-1705, dr. van Jacobus Teunisz van Hamersveld en Maagje Arissen

Jan Barten is de stamvader van de familie Legemaat.
5. Geertje Barten, ged. Woudenberg 21-08-1707, get. Evertje Korsen, tr. Woudenberg 17-12-1730 Wulfert Teunisz van Meerveld, geb. aen de Groep onder Amerongen, ged. Scherpenzeel 08-05-1698, zn. van Teunis Jacobsz van Meerveld en Marijtje Arissen. Wulfert, tr. (2) Woudenberg 24-08-1738 Gijsbertje Aarts, won. Woudenberg

In 1740 koopt Wulfert Teunisz voor 500 gl. van Wouter Barten en Wijmpje Peters een zesde deel van het erf De Bieshaar onder Leusbroek, bruiker: Saar Aalten (Recht. Arch. Leusden 1157, fol. 84; 29-04-1740).

6. Wouter Barten, ged. Woudenberg 26-01-1710, tr. Woudenberg 24-05-1739 Wijntje Peters van Ekeris, van Woudenberg

In 1740 koopt Wulfert Teunisz voor 500 gl. van Wouter Barten en Wijmpje Peters een zesde deel van het erf De Bieshaar onder Leusbroek, bruiker: Saar Aalten (Recht. Arch. Leusden 1157, fol. 84; 29-04-1740).

7. Dirck Barten van de Maat, ged. Woudenberg 29-07-1712, get. Evertje Korsen, volgt IIIb

IIIa

Gijsbert Barten van de Lagemaat, ged. Woudenberg 03-04-1697, begr. Woudenberg 30-10-1780, tr. Amersfoort 28-08-1722 Merritje Gijsberts

Lidm. Woudenberg ca. 1730: Gijsbert Barte.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Gijsbert Barte.

Dirk Barten x Aaltje Aarts, won. Woudenberg verkopen aan Gijsbert Barten en zijn vrouw 1/6 deel van de boerderij De Lagemaat onder Woudenberg voor 300 gl. (AT037a016; 14-02-1749).

In 1756 verkoopt Gijsbert Barten van de Lagemaat de boerderij De Lagemaat aan zijn zwager Wulfert Teunisz van Meerveld (W.H.M. Nieuwenhuis, Geschiedenis van Rumelaar onder Woudenberg en Maarn, Woudenberg 1996, blz. 22).

Uit dit huw.:

1. Bart Gijsbertsz van de Lagemaat, ged. ca. 1723, volgt IVa

2. Gijsbert Gijsbertsz van de Lagemaat, ged. ca. 1725, volgt IVb

3. Teunis Gijsbertsz van de Lagemaat, ged. Woudenberg 12-03-1727, get. Neeltje Teunissen, volgt IVc

4. Jan Gijsbertsz van de Lagemaat, ged. Woudenberg 02-09-1731, get. Gerritje Barten, jong ov.

5. Willem Gijsbertsz van de Lagemaat, ged. Woudenberg 19-04-1733, get. Willemijntje Gerrits, jong ov.

6. Hanna Gijsberts van de Lagemaat, ged. Woudenberg 17-04-1735, get. Willemijntje Gerrits, tr. Woudenberg 06-08-1758 Gerrit Jansz van Apeldoorn, wed. Gijsbertje van Overeem, ged. Woudenberg 23-08-1711, zn. van Jan Willemsz van Apeldoorn en Hendrikje Hendriks

7. Willem Gijsbertsz van de Lagemaat, ged. Woudenberg 24-02-1737, get. Teunisje Jans

8. Gijsbertje Gijsberts van de Lagemaat, ged. Woudenberg 30-08-1739, get. Gijsbertje Wulferts

9. Thijs Gijsbertsz van de Lagemaat, ged. Woudenberg 22-04-1742, get. Geertje Cornelissen

10. Jan Gijsbertsz van de Lagemaat, ged. Woudenberg 20-10-1743, get. Aaltje Aarts, jong ov.

11. Jan Gijsbertsz van de Lagemaat, ged. Woudenberg 06-11-1746, get. Hendrikje Wulferts

IVa

Bart Gijsbertsz van de Maat/Lagemaat, ged. ca. 1723, tr. Woudenberg 14-06-1744 Gijsbertje Rijks van Egdom, ged. Woudenberg 16-02-1721, op Lambalgen, dr. van Rick Gerritsen en Marijtje/Merrigje Jans

                Bij zijn huw. heet hij Gijsbert van de Maet.

Uit dit huw.:

1. Rick Barten van de Lagemaat, geb. Leusden, op Klein Donkelaar, ged. Scherpenzeel 01-08-1745, ov. Korendijk 21-09-1819 (Hoeksche Waard)

2. Gijsbert Barten van de Lagemaat, geb. Leusden, op Klein Donkelaar, ged. Scherpenzeel 23-10-1746, volgt Va

3. Gerrit Barten van de Lagemaat, geb. Leusden, op Klein Donkelaar, ged. Scherpenzeel 01-09-1748

4. Gerrit Barten van de Lagemaat, geb. Leusden, op Gr.(?) Donkelaar, ged. Scherpenzeel 30-11-1749, begr. Woudenberg 02-01-1808, ongehuwd

5. Marritje Barten van de Lagemaat, geb. Leusden, op Klein Donkelaar, ged. Scherpenzeel 14-11-1751, tr. Woudenberg 29-04-1781 Hendrik Gerritsz Snelling, ged. Lunteren 03-04-1748, zn. van Gerrit Hendriksz en Cornelia Cornelissen

6. Jan Barten van de Lagemaat, geb. Leusden, op Klein Donkelaar, ged. Scherpenzeel 02-12-1753

7. Maria Barten van de Lagemaat, geb. Leusden, op Donkelaar, ged. Scherpenzeel 01-06-1755, ov. Woudenberg 05-12-1819, tr. (1) Woudenberg 07-05-1775 Hendrik Hannesz van Nieuwenhuizen, geb. Woudenberg, tr. (2) Woudenberg 01-06-1800 Willem Gerritsz van Apeldoorn, wed. Cornelia Rosant, ged. Woudenberg 26-12-1762, ov. Woudenberg 30-07-1840, zn. van Gerrit Jansz van Apeldoorn en Hanna Gijsberts van de Lagemaat

Va

Gijsbert Barten van de Lagemaat, geb. Leusden, op Klein Donkelaar, ged. Scherpenzeel 23-10-1746, ov. Leusden 24-12-1815, tr. Woudenberg 02-11-1783 Metje Gosens Geitenbeek, geb. Woudenberg 1758, ov. Woudenberg 28-04-1827, dr. van Gosen Geitenbeek en Willemijntje van Gooswilligen

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Metje van Geijtenbeek hv G. van de Lagemaat.

Uit dit huw.:

1. Bart van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 22-02/21-03-1784

2. Gosen van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 22-02/21-03-1784

3. Gijsbert van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 10-02/19-03-1786, tr. Woudenberg 27-03-1812 Willemijntje van Wolfswinkel, geb./ged. Woudenberg 26-09/23-10-1785, dr. van Breunings van Wolfswinkel en Toontje van Maren/Manen

IVb

Gijsbert Gijsbertsz van de Lagemaat, begr. Woudenberg 20-09-1798, tr. Woudenberg 10-11-1748 Beatrix Hendriks van Nieuwenhuizen, ged. Woudenberg 23-03-1727, dr. van Hendrik Tijmensz en Neeltje Cornelissen

Lidm. Woudenberg 08-04-1757: Geijsbert Geijsbertz van de Lagemaat.

Uit dit huw.:

1. Gijsbert van de Lagemaat, ged. Woudenberg 31-08-1749, get. Martje Willems van de Heuvel, volgt Vb

2. Hendrik van de Lagemaat, ged. Woudenberg 31-01-1751, get. Maartje Geurts van de Wetering

3. Mees van de Lagemaat, ged. Woudenberg 21-05-1752, get. Aaltje Elissen, volgt Vc

4. Martje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 10-03-1754, get. Maria Jans van Gooswilligen

5. Tijs van de Lagemaat, ged. Woudenberg 08-05-1755, get. Aaltje Elissen uit de Valkeneng, ov. Woudenberg 02-02-1821, ongehuwd

                Lidm. Woudenberg 10-04-1816: Tijs van de Lagemaat.

6. Tijmen van de Lagemaat, ged. Woudenberg 27-03-1757, get. Hanna Gijsberts van de Legemaat, volgt Vd

7. Antonie van de Lagemaat, ged. Woudenberg 18-02-1759, get. Maria Jans van Gooswilligen, ov. Leusden 03-09-1821, tr. Woudenberg 26-11-1811 Teunisje/Toontje van Schaik, wed. Jan van Nieuwenhuizen, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 15-08-1779, ov. Woudenberg 04-12-1826, dr. van Rijk Cornelissen van Schaik en Jannigje Jansen Overeem

                Lidm. Woudenberg 25-01-1792: Anthonij van de Lagemaat.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Antonie van de Lagemaat, won. onder Leusden.

Uit dit huw.:

1. Beatrix van de Lagemaat, ged. Leusden 25-05-1812, ov. Woudenberg 12-04-1889, tr. Woudenberg 03-11-1838 Gerrit Dorresteijn, wed. Grietje Versteeg, geb./ged. Woudenberg 03-03/12-04-1807, ov. Woudenberg 07-06-1888, zn. van Teunis Dorresteijn en Aaltje Koudijs

2. Cornelia van de Lagemaat, ged. Leusden 12-09-1814, ov. Woudenberg 11-03-1897, tr. Woudenberg 16-01-1841 Dirk van de Haar, geb./ged. Woudenberg 31-08/13-09-1807, ov. Woudenberg 08-04-1891, zn. van Teunis van de Haar en Wijntje van Voskuilen

3. Neeltje van de Lagemaat, ged. Leusden 31-01-1816, ov. Leusden 13-02-1832

4. Rikje van de Lagemaat, ged. Leusden 05-04-1819, ov. Woudenberg 18-08-1888, tr. Woudenberg 11-07-1840 Matthijs van Kolfschoten, geb./ged. Doorn 13-08/03-09-1809, ov. Woudenberg 21-10-1880, zn. van Lammert van Kolfschoten en Jannigje van de Vliert

8. Maas van de Lagemaat, ged. Woudenberg 08-02-1761, get. Beatrix Hendriks van Ekeris, ov. Woudenberg 21-03-1814, ongehuwd

9. Willem van de Lagemaat, ged. Woudenberg 30-01-1763, get. Maria de Jong, begr. Woudenberg 19-01-1767

10. Gerrit van de Lagemaat, ged. Woudenberg 15-07-1764, get. Maria Jans van Gooswilligen, volgt Ve

11. Neeltje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 08-06-1766, get. Maria de Jong, begr. Woudenberg 12-06-1797

Lidm. Woudenberg 20-07-1791: Neeltje van de Lagemaat.

12. Hendrikje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 27-05-1770, get. Maria Jans van Gooswilligen, begr. Woudenberg 28-05-1770

Vb

Gijsbert van de Lagemaat, ged. Woudenberg 31-08-1749, ov. Woudenberg 30-11-1801, tr. Woudenberg 15-11-1795 Metje van Doorn, ged. Doorn 06-06-1756, ov. Woudenberg 11-09-1828, dr. van Jacob Hendriksz van Doorn en Aaltje Aalberts van Uppelschoten

Lidm. Woudenberg 17-04-1786: Gijsbert van de Lagemaat.

                Lidm. Woudenberg 06-11-1801: Metje van Doorn hv Gijsbert van de Lagemaat.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Metje van Doorn hv G. van de Lagemaat.

Uit dit huw.:

1. Jacob van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 09/12-06-1796, get. Dirkje van Engelen hv T. van de Lagemaat, landbouwer, ov. Leersum 22-03-1857, tr. Scherpenzeel 19-02-1820 Geertruij Sanderse van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 11-01/08-02-1795, op Veenschoten, ov. Leersum 01-08-1867, dr. van Jan Sandersen van de Pol en Trijntje Geurtsen

In 1839 leent Jacob van de Lagemaat, landb. op Wildenburg onder Leersum f 350,= van Aaltje van Maanen, wed. Hendrik Lagerweij Matthijszoon, z.b. te Woudenberg. Onderpand: de boerenhofstede, genaamd Wildenburg, met een huis en verder getimmerte, tuin en land onder Leersum, sectie A 57,104-119, o: Jan de Ridder, z: Aart van Ginkel, w+n: jhr. Gulcher, groot 12 bunder, 24 roeden, 90 ellen (Not. Scherpenzeel 1212; 05-06-1839).

            Uit dit huw.:

1. Trijntje van de Lagemaat, geb./ged. Scherpenzeel 19-05/04-06-1820, ov. Scherpenzeel 25-01-1885, begr. Glashorst, graf nr. 164, tr. (1) Scherpenzeel 02-04-1847 Roelof van de Peut, geb. Barneveld 1824, landbouwer, ov. Scherpenzeel 19-05-1852, zn. van Bessel van de Peut en Hermina Westerveld, tr. (2) Scherpenzeel 02-04-1853 Willem Bos, geb. Rhenen 1823, landbouwer op De Lucht, ov. Scherpenzeel 24-11-1876, zn. van Ruth Bos en Dirkje Bos

                            Lidm. Scherpenzeel 28-03-1841: Trijntje van de Lagemaat.

2. Gijsbert van de Lagemaat, geb./ged. Scherpenzeel 10-06/14-07-1822, ov. Woudenberg 13-04-1825

3. Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 19-03-1824, landbouwer te Leersum, ov. Leersum 24-02-1899, tr. Scherpenzeel 27-10-1860 Aaltje van Voskuilen, geb. Amerongen 07-06-1834, ov. Leersum 31-05-1907, dr. van Jan van Voskuilen en Wijmpje Westeneng

4. Gijsbert van de Lagemaat, geb. Woudenberg 15-11-1825, ov. Woudenberg 05-12-1825

5. Gijsbert van de Lagemaat, geb. Woudenberg 04-11-1826, landbouwer, ov. Leersum 22-11-1868, ongehuwd

6. Jakob van de Lagemaat, geb. Woudenberg 27-05-1829, landbouwer te Leersum, ov. Amerongen 28-05-1913, tr. Leersum 09-04-1853 Willemijntje van Apeldoorn, geb. Woudenberg 10-09-1820, ov. Amerongen 15-10-1897, dr. van Gerrit van Apeldoorn en Jannetje van Vulpen

            7. doodgeboren kind, Woudenberg 12-03-1831

8. Maria van de Lagemaat, geb. Woudenberg 29-04-1832, ov. Leersum 27-12-1906, tr. Leersum 20-10-1864 Dirk van Beek, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1824/30-01-1825, landbouwer te Leersum, ov. Scherpenzeel 27-11-1901, zn. van Jan Derksen van Beek en Aartje van de Ruitenbeek

                            Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Maria van de Lagemaat te Leersum.

2. Beatrix van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 23-05/02-06-1799, get. Dirkje Gerritsen van Engelen, ov. Barneveld (Esveld) 25-05-1875, tr. Woudenberg 12-03-1825 Jan Klaasen van Veenendaal, geb. Lunteren 18-09-1792, ov. Barneveld (Esveld) 17-01-1870, zn. van Klaas Hendriksen en Hendrikje Hessels

3. Gijsbert van de Lagemaat, geb./ged. 12/28-03-1802 Woudenberg, landbouwer onder Stoutenburg (1834), arbeider te Amersfoort (1835), daggelder (1850), ov. Hoevelaken 27-04-1854, tr. (1) Woudenberg 09-04-1825 Jannigje van Putten, geb. Woudenberg 04/14-05-1801, ov. Stoutenburg 24-10-1833, dr. van Teunis Aalten van Putten en Rijkje Jansen van de Haar, tr. (2) Amersfoort 26-03-1834 Petronella Gijben, wed. Albertus Franciscus Beurs, ged. Amersfoort 14-10-1790, ov. Amersfoort 06-09-1849, dr. van Simon Gijben en Barbara van der Heijden, tr. (3) Hoevelaken 01-06-1850 Jannetje Jansen, geb. Putten 1818, dr. van Decemer Jansen en Evertje Lammerts

            Uit het 1e huw.:

1. Gijsbert van de Lagemaat, geb. Woudenberg 19-07-1824 (erkend bij huw.) , ov. Wilnis 20-06-1900, tr. Wilnis 31-12-1862 Maria Verburg, geb. Wilnis 1835, ov. Wilnis 29-05-1876, dr. van Cornelis Verburg en Gerritje van Dam

            2. Teunis van de Lagemaat, geb. Maarn 11-12-1826, ov. Amersfoort 12-05-1838

3. Melis van de Lagemaat, geb. Maarsbergen 18-02-1828, ov. Amersfoort 10-11-1836

4. Rijk van de Lagemaat, geb. Woudenberg 23-01-1830, ov. Woudenberg 26-05-1831

            5. Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 15-01-1831, ov. Amersfoort 26-04-1838

            6. Rijk van de Lagemaat, geb. Stoutenburg 22-10-1833, ov. Barneveld 04-06-1834

            Uit het 2e huw.:

            7. Martinus van de Lagemaat, geb. Amersfoort 19-08-1835

Vc

Mees van de Lagemaat, ged. Woudenberg 21-05-1752, get. Aaltje Elissen, won. Leusbroek, begr. Woudenberg 21-09-1810, tr. Woudenberg 17-09-1780 Maria Saren van de Wetering, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 16-01-1752, begr. Woudenberg 29-09-1810, dr. van Saar Dirksz van de Wetering en Jantje Thonen Renes

Lidm. Woudenberg 18-07-1783: Mees Gijsbertse van de Legemaat.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Mees Gijsbertse van de Lagemaat, won. onder Leusden.

Uit dit huw.:

1. Jannetje van de Lagemaat, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 21-01-1781, ov. Woudenberg 20-04-1872, tr. Leusden 28-10-1813 Willem Kraaijkamp, ged. Amersfoort 31-01-1773, landbouwer, ov. Woudenberg 24-01-1835, zn. van Gerrit Kraaijkamp en Mechteld Brom

Lidm. Woudenberg  april 1816: Jannetje van de Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Leusden 1820.

2. Betje/Elisabeth van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 31-05/15-06-1783, Leusden, ov. Leusden 02-06-1850, tr. Leusden 28-08-1808 Gerrit van Essen, geb. Leusden 1777, ov.Leusden 12-05-1842, zn. van Hendrik van Essen

Lidm. Woudenberg 07-04-1815: Betje van de Lagemaat, hv Gerrit van Essen, met attestatie vertrokken naar Leusden.

3. Saar van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 01/15-01-1786, volgt VIa

4. Gijsbert van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 18-10/04-11-1787, tolgaarder, ov. Gelders Veenendaal 09-01-1844, tr. Woudenberg 28-02-1824 Teunisje Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 25-06/09-07-1797, ov. Darthuizen 08-02-1856, dr. van Jan Velthuizen en Ariaantje Koudijs

Lidm. Woudenberg 10-04-1816: Gijsbert van de Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Leusden 1820.

Uit dit huw.:

1. Ariaantje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 26-07-1821 (erkend bij huw.), tr. 1850 Michael Stietsz, kastelein te Harlingen

In 1820 geeft Teunisje Velthuizen of ook wel Van Velthuizen, wed. Gijsbert van de Lagemaat, z.b. te Gelders Veenendaal toestemming voor het huw. van haar dochter Ariaantje van de Lagemaat, dienstbode te Harlingen met Michael Stietsz, kastelein te Harlingen (Not. Scherpenzeel 4139; 03-04-1850).

2. Maria van de Lagemaat, geb. Woudenberg 18-12-1824, ov. Renswoude 04-05-1874, tr. Veenendaal 08-11-1854 Rijk van den Broek, geb. Veenendaal (gem. Ede) 1819, ov. Renswoude 22-12-1877, zn. van Jacob Riksen van den Broek en Jantje Roelofsen

3. Melis van de Lagemaat, geb. Arnhem 1844, ov. Jaarsveld 28-10-1890, tr. Jaarsveld 04-02-1860 Justina de Groot, geb. Jaarsveld 24-07-1829, ov. Willige Langerak 26-07-1899, dr. van Arie de Groot en Aaltje van Binsbergen

5. Hendrik van de Lagemaat, geb. Leusden, ged. Woudenberg 22-01/14-02-1790, Leusden, ov. Woudenberg 25-04-1854, ongehuwd

6. kind, begr. Woudenberg 02-05-1792

7. Antonie van de Lagemaat, geb. Leusden, ged. Woudenberg 08-07/04-08-1793, Leusden, begr. Woudenberg 05-05-1794

8. Antonie van de Lagemaat, geb. Leusden, ged. Woudenberg 20-05/12-06-1796, volgt VIb

VIa

Saar van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 01/15-01-1786, ov. Woudenberg 19-03-1852, tr. Leusden 11-03-1818 Dirkje Fluit, ged. Woudenberg 05-04-1795, ov. Woudenberg 23-11-1849, dr. van Wouter Fluit en Hendrikje Aartsen van den Broek

Lidm. Woudenberg 10-04-1816: Zaar van de Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Leusden 1820.

Uit dit huw.:

1. Mees van de Lagemaat, geb. Leusden 01-05-1818, ov. Woudenberg 28-05-1839, ongehuwd

2. Hendrica van de Lagemaat, geb. Leusden 30-04-1819, ov. Leusden 16-11-1830

3. Maria van de Lagemaat, geb. Leusden 23-06-1820, ov. Leusden 22-09-1820

4. Maria van de Lagemaat, geb. Leusden 31-08-1821, ov. Maarn 07-03-1890, tr. Woudenberg 12-11-1853 Gerrit van Egdom, geb. Woudenberg 09-12-1818, ov. Maarn 08-02-1897, zn. van Cornelis van Egdom en Christina van Geijtenbeek

5. Wouter van de Lagemaat, geb. Leusden 06-09-1823, ov. Woudenberg 01-03-1871, tr. Woudenberg 16-06-1855 Christina van Egdom, geb. Woudenberg 03-06-1833, ov. Woudenberg 15-01-1892, zn. van Willem van Egdom en Oetje Meerbeek

Uit dit huw.:

1. Dirkje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 07-10-1855, ov. Amersfoort 16-05-1930, tr. Woudenberg 09-11-1878 Teunis van Essen, geb. Leusden 18-04-1854, zn. van Gerrit van Essen en Cornelia van Oostenbrugge

2. Willem van de Lagemaat, geb. Woudenberg 05-12-1857, ov. Amersfoort 14-02-1934, tr. Scherpenzeel 25-05-1889 Evertje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 15-10/24-11-1861, ov. Amersfoort 04-05-1936, dr. van Jan Renes en Cornelia van Egdom

Uit dit huw.:

1. Wijnand van de Lagemaat, geb. Woudenberg 27-07-1889, ov. Woudenberg 27-07-1889

2. Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 07-12-1890

3. Christina van de Lagemaat, geb. Woudenberg 26-11-1891, tr. Woudenberg 30-07-1926 Janus Davelaar, geb. Amersfoort 24-06-1895 (erkend bij huw.), zn. van Jacobus Davelaar en Janna hop

Lidm. Scherpenzeel: Christina van de Lagemaat, met attestatie van Woudenberg 19-02-1928.

4. Cornelis van de Lagemaat, geb. Woudenberg 17-11-1893, tr. Renswoude 03-12-1920 Jannetje Pater, geb. Renswoude 01-10-1900, ov. Utrecht (ingeschr. te Renswoude) 13-11-1921, dr. van Harman Pater en Gijsberta van Assen

5. Wijnand van de Lagemaat, geb. Woudenberg 01-01-1895, tr. Driebergen 18-11-1921 Stevina van Oudbroekhuizen, geb. Driebergen 09-07-1899, dr. van Cornelis van Oudbroekhuizen en Anna Antonia Dorrestijn

6. Albertus van de Lagemaat, geb. Woudenberg 21-03-1898, marinier eerste klassen, tr. Amersfoort 28-05-1919, gescheiden bij vonnis Arr. Rechtbank te Alkmaar d.d.01-03-1923 ontbonden op 23-08-1923 van Woutertje Bouwman, geb. Soest 1903, dr. van Hendrikus Bouwman en Margrieta Bakker

7. Dirk van de Lagemaat, geb. Woudenberg 10-04-1899, tr. Maarn 12-07-1923 Everdina van Egdom, geb. Maarn 03-02-1901, dr. van Harmen van Egdom en Aaltje van Burgeler

3. Sara van de Lagemaat, geb. Woudenberg 11-01-1860

4. Cornelis van de Lagemaat, geb. Woudenberg 26-04-1861, ov. Woudenberg 16-02-1934, tr. Woudenberg 29-07-1905 Aartje Koudijs, geb. Woudenberg 07-04-1864, ov. Woudenberg 06-01-1939, dr. van Jan Koudijs en Gijsbertje Renswoude

5. Oetje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 16-12-1864, ov. Woudenberg 11-04-1871

6. Antonie van de Lagemaat, geb. Woudenberg 28-10-1867

7. Cornelia van de Lagemaat, geb. Woudenberg 11-05-1869, tr. Woudenberg 07-02-1889 Teunis van Eijk, geb. Maarsseveen 25-02-1869, ov. Utrecht (ingeschr. te Maarssen) 12-12-1941, zn. van Hendrik van Eijk en Ariaantje Verhoef

8. Wijntje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 05-03-1871 (vier dagen na het ov. van haar vader), ov. Amersfoort 30-12-1944, tr. Woudenberg 02-03-1905 Aart van Garderen, geb. Leusden 02-01-1871, ov. Amersfoort 15-01-1913, zn. van Teunis van Garderen en Hentje Dij

6. Antonie van de Lagemaat, geb. Leusden 20-02-1826, ov. Woudenberg 16-02-1886, begr. Lambalgen ongehuwd

7. Willemijntje van de Lagemaat, geb. Leusden 16-04-1828, ov. Werkhoven 18-05-1871, tr. Werkhoven 20-11-1857 Jan van den Hoeven, geb. Werkhoven 05-05-1823, ov. Werkhoven 02-09-1888, zn. van Willem van den Hoeven en Johanna van der Vliet. Jan, tr. (2) Werkhoven 28-06-1872 Elisabeth Voskuijlen, wed. Cornelis van Hal en Johannes van Ginkel, geb. Leusden 05-09-1821, ov. Breukelen Nijenrode 26-11-1893, dr. van Jan Voskuijlen en Gerritje Pothoven

8. Hendrikje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 04-08-1832, tr. (1) Woudenberg 16-04-1853 Casper Hopman, geb. Woudenberg 17-03-1825, ov. Woudenberg 10-11-1891, zn. van Casper Hopman en Neeltje van den Broek, tr. (2) Leusden 28-02-1895 Jan de Bruin, wed. Antje Hannissen, geb. Elspeet 1842, ov. Amersfoort 18-08-1907, zn. van Cornelis de Bruin en Niesje Drost

9. Dirkje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 09-05-1837, ov. Amersfoort 12-08-1915, tr. (1) Leusden 07-06-1859 Hendrik van Drie, geb. Hoogland 04-08-1822, ov. Hoogland 27-12-1871, zn. van Maas van Drie en Teuntje Kobusse, tr. (2) Hoogland 09-02-1882, Jan van Drie, wed. Johanna van den Ham, geb. Hoogland 10-10-1820, ov. Amersfoort 03-08-1886, zn. van Maas van Drie en Teuntje van Putten, tr. (3) Amersfoort 15-06-1887 Pieter van Meeteren, geb. Amersfoort 16-09-1815, ov. Amersfoort 23-05-1901, zn. van Cornelis van Meeteren en Elisabeth Koenen

VIb

Antonie van de Lagemaat, geb. Leusden, ged. Woudenberg 20-05/12-06-1796, kastelein en landbouwer te Leusbroek (1857), ov. Leusden 11-06-1868, tr. Cothen 24-02-1821 Clara van Kooten, ged. Cothen 04-06-1797, ov. Leusden 02-01-1869, dr. van Antonij van Cooten en Sophia van Eck

Uit dit huw.:

1. Mees van de Lagemaat, geb. Leusden 13-11-1821, ov. Leusden 12-09-1852, tr. Leusden 29-11-1842 Alida van Manen, geb. Leusden 11-07-1818, ov. Leusden 23-12-1887, dr. van Barend van Manen en Trijntje van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Klara van de Lagemaat, geb. Nieuwenhoorn 1843, ov. Leusden 24-04-1924, tr. Leusden 07-09-1876 Reijer de Kruijf, geb. Leusden 17-01-1843, ov. Leusden 11-11-1904, zn. van Willem de Kruijf en Jannetje van Essen

2. Barend van de Lagemaat, geb. Leusden 25-08-1844, bakker, ov. Leusden 20-03-1919, tr. Leusden 08-08-1878 Jacoba van Broekhuizen, geb. Hoogland 17-08-1852, ov. Leusden 22-03-1906, dr. van Poulus van Broekhuizen en Neeltje van Huigenbosch

            Uit dit huw.:

1. Neeltje van de Lagemaat, geb. Renswoude 29-09-1875 (erkend bij huw.), tr. Leusden 22-05-1914 Gijsbertus den Hartog, geb./ged. Scherpenzeel 11-03-1882/04-02-1883 (erkend bij huw.), zn. van Jan den Hartog en Cornelia Kamerbeek

2. Alijda van de Lagemaat, geb. Leusden 07-12-1878, tr. Leusden 07-04-1910 Hendrikus Lambertus Hamaker, geb. Barneveld 1889, zn. van Jacobus Marinus Hamaker en Evertje Koestapel

3. Mees van de Lagemaat, geb. Leusden 29-04-1880, bakker, tr. Apeldoorn 19-11-1908 Gerdina Hartgers, geb. Apeldoorn 1886, dr. van Teunis Hartgers en Derkje ten Broek

4. Paulena van de Lagemaat, geb. Leusden 19-07-1881, ov. Hoevelaken

19-05-1945, tr. Leusden 26-04-1906 Maas Beitler, geb. Hoevelaken 1883, zn.

 van Hendrik Beitler en Fijtje Buitenhuis

5. Clara van de Lagemaat, geb. Leusden 09-12-1882, ov. Amersfoort 27-12-1950, tr. Leusden 13-07-1905 Evert van Engelenhoven, geb. Barneveld 1884, zn. van Albertus van Engelenhoven en Aaltje van Middendorp

6. Jannetje van de Lagemaat, geb. Leusden 20-09-1884, tr. Scherpenzeel 07-12-1922 Jacob ten Ham, wed. Grietje van Putten, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/31-03-1867, schoenmaker, ov. Scherpenzeel 27-07-1948, zn. van Aris ten Ham en Aaltje van Essen

7. Trijntje van de Lagemaat, geb. Leusden 13-04-1886, tr. Leusden 27-05-1909 Gerrit Keurhorst, geb. Leusden 24-01-1888, zn. van Teunis Jan Keurhorst en Eva Hermina ter Broek

8. Reijer van de Lagemaat, geb. Leusden 03-10-1887, ov. Leusden 08-02-1888

3. Antonie van de Lagemaat, geb. Leusden 22-02-1846, ov. Leusden 18-05-1923, ongehuwd

4. Trijntje van de Lagemaat, geb. Leusden 10-02-1847, ov. Utrecht 24-02-1932, tr. Leusden 16-11-1882 Jan van Koten Niekerk, wed. Neeltje van Vulpen, geb. Maarsseveen 18-03-1837, ov. Utrecht 25-10-1907, zn. van Anthonie van Koten Niekerk en Belia Sophia Walen

5. Jan van de Lagemaat, geb. Leusden 13-09-1848, ov. Leusden 13-02-1871, ongehuwd

6. Sophia van de Lagemaat, geb. Leusden 26-06-1850, ov. Leusden 11-04-1852

7. Maria van de Lagemaat, geb. Leusden 30-12-1851, ov. Leusden 27-04-1858

2. Antonie van de Lagemaat, geb. Leusden 16-01-1823, ov. Leusden 24-11-1873, ongehuwd

3. Sophia van de Lagemaat, geb. Leusden 30-08-1825, ov. Leusden 10-11-1900, tr. Leusden 27-11-1850 Gerrit Veldhuizen, geb. Leusden 31-08-1822, ov. Hoogland 10-05-1906, zn. van Jan Veldhuizen en Maria van Ginkel

4. Hendrik van de Lagemaat, geb. Leusden 23-06-1827, ov. Leusden 23-02-1878, tr. Leusden 29-10-1873 Aaltje Pater, geb. Barneveld 1848, dr. van Hendrik Pater en Jannetje (van de) Bunt

Uit dit huw.:

1. Clara van de Lagemaat, geb. Leusden 23-01-1875, ov. Woudenberg 18-02-1895

2. Hendrik van de Lagemaat, geb. Leusden 24-05-1876, ov. Leusden 11-03-1884

3. Antonie van de Lagemaat, geb. Leusden 24-08-1877, tr. Woudenberg 24-02-1911 Maria van de Meent, geb./ged. Scherpenzeel 08-01/24-02-1883, dr. van Gerrit van de Meent en Gijsje van Donselaar

5. Gerrit van de Lagemaat, geb. Leusden 23-12-1829, ov. Leusden 06-05-1898, tr. Leusden 28-04-1858 Hasina de Kruijf, geb. Leusden 17-11-1832, ov. Leusden 15-11-1906, dr. van Willem de Kruijf en Jannetje van Essen

6. Maria van de Lagemaat, geb. Leusden 08-02-1832, ov. Scherpenzeel 11-05-1919, tr. Leusden 12-08-1857 Evert Jan de Kruijf, geb. Leusden 12-01-1835, ov. Woudenberg 22-01-1894, zn. van Willem de Kruijf en Jannetje van Essen

7. Jan van de Lagemaat, geb. Leusden 18-01-1834, tr. Leusden 17-01-1866 Geertruida Rijnders, geb. Amersfoort 25-11-1836, dr. van Hendrik Rijnders en Aaltje de Kruijf

8. Johanna van de Lagemaat, geb. Leusden 18-11-1835, ov. Woudenberg 17-12-1886, tr. Leusden 02-01-1861 Teunis de Kruijf, geb. Leusden 11-07-1831, ov. Woudenberg 01-04-1903, zn. van Hendrik de Kruijf en Jannetje van Ginkel

9. Geertruijda Wilhelmina van de Lagemaat, geb. Leusden 17-12-1838, ov. Woudenberg 11-06-1917, tr. Leusden 05-05-1871 Albertus Versteeg, geb. Woudenberg 21-06-1836, ov. Woudenberg 09-06-1911, zn. van Jan Versteeg en Wijntje de Bree

Vd

Tijmen van de Lagemaat, ged. Woudenberg 27-03-1757, landbouwer op Groot Davelaar, ov. Woudenberg 14-05-1819, tr. Ede 01-02-1784 Dirkje Gerrits van Engelen, ged. Amersfoort 07-10-1753, ov. Woudenberg 16-01-1820, dr. van Gerrit Arrissen van Engelen en Jannetje Hendriksen Schuurman

Lidm. Woudenberg 01-01-1782: Tijmen Gijsbertz van de Lagemaat.

Lidm. reg. Woudenberg 15-10-1799: Dirkje van Engelen hv Tijmen van de Lagemaat.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Tijmen Gijsbertse van de Lagemaat.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Dirkje van Engelen hv T. van de Lagemaat.

Uit dit huw.:

1. Beatrix van de Lagemaat, ged. Ede 15-07-1784, ov. Ede 28-10-1872, tr. Woudenberg 06-11-1813 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 07-11-1813 Arie/Arien van Lambalgen, ged. Leersum 05-02-1786, arbeider, ov. Gelders Veenendaal 18-08-1859, zn. van Jan Jansz van Lambalgen en Aartje Geurtsen van Maanen

                Lidm. Scherpenzeel 30-04-1812: Beatrix Lagemaat.

2. Jantje van de Lagemaat, ged. Ede 09-01-1786, ov. Woudenberg 27-11-1849, tr. (1) Woudenberg 10-01-1808 Roelof van Wolfswinkel, ged. Woudenberg 19-11-1780, begr. Woudenberg 20-08-1808, zn. van Breunis Roelofsen van Wolfswinkel en Willemijntje Jansen van Leusden, tr. (2) Doorn 25-02-1810 Gijsbert Steenbeek, ged. Doorn 30-04-1775, landbouwer, ov. Woudenberg 04-04-1857, zn. van Gerrit Jordensen Steenbeek en Gerritje Gijsberts Dekker

Lidm. Woudenberg  30-04-1812: Jannetje van de Lagemaat.

Lidm. Scherpenzeel 30-04-1812: Jannetje Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 18-07-1812.

In 1847 laten Gijsbert Steenbeek, eigenaar en landb. op de Pol onder Woudenberg x Jannetje van de Lagemaat, eerder wed. Roelof van Wolfswinkel hun testament maken (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 33 en 34; 05-08-1847).

3. Martje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 20-04-1788, begr. Woudenberg 16-11-1790

4. Marrijtje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 06-03-1791, ov. Woudenberg 14-03-1858, tr. Woudenberg 27-10-1816 Wulfert van Apeldoorn, wed. Jannetje van de Hoef, ged. Leersum 15-10-1780, ov. Woudenberg 02-04-1861, zn. van Wulfert Gijsbertsz van Apeldoorn en Maria Jansen van Doorn

Lidm. Woudenberg  30-04-1812: Marritje van de Lagemaat.

Lidm. Scherpenzeel 30-04-1812: Marritje Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 18-07-1812.

5. kind, begr. Woudenberg 19-07-1793

6. Gerrit van de Lagemaat, ged. Woudenberg 19-07-1795, volgt VIc

VIc

Gerrit van de Lagemaat, ged. Woudenberg 19-07-1795, ov. Woudenberg 25-11-1864, tr. Woudenberg 27-08-1825 Jannetje van Nieuwenhuizen, ged. Amersfoort 18-05-1806, ov. Woudenberg 03-01-1879, dr. van Jan van Nieuwenhuizen en Teuntje van Schaik

Uit dit huw.:

1. Tijmen van de Lagemaat, geb. Woudenberg 01-01-1826, ov. Doorn 28-12-1889, tr. Doorn 09-08-1872 Lamberta Willemina Lagerweij, geb. Doorn 24-10-1840, ov. Doorn 18-04-1918, dr. van Lammert Lagerweij en Willemijntje van Kolfschoten

2. Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 07-06-1827, volgt VII

3. Dirkje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 05-01-1830, ov. Woudenberg 12-05-1846

4. Teuntje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 30-04-1832, ov. Woudenberg 18-08-1854, ongehuwd

5. Antonie van de Lagemaat, geb. Woudenberg 21-12-1833, ov. Leusden 29-11-1901, tr. Maarn 23-09-1875 Geertje van Voskuilen, geb. Maarn 01-05-1849, ov. Leusden 21-06-1913, dr. van Frans van Voskuilen en Klaasje Ploeg

Uit dit huw.:

1. Jannigje van de Lagemaat, geb. Renswoude 26-03-1877, tr. Leusden 24-11-1904 Harmen Moesbergen, geb. Woudenberg 23-05-1874, ov. Woudenberg 05-12-1942, zn. van Geurt Moesbergen en Gijsje de Kruijf

2. Frans van de Lagemaat, geb. Renswoude 17-01-1879, ov. Leusden 16-06-1910, ongehuwd

3. Karel van de Lagemaat, geb. Renswoude 01-03-1881, tr. Maarn 18-10-1917 en gescheiden 09-12-1920/13-04-1921 Rijkje van Kolfschoten, geb. Maarn 09-02-1885, dr. van Anthonie van Kolfschoten en Maatje van de Waerdtt

4. Tijmen van de Lagemaat, geb. Renswoude 15-11-1882, ov. Renswoude 04-02-1897

5. Maria van de Lagemaat, geb. Renswoude 12-04-1884, ov. Renswoude 28-04-1898

6. doodgeb. kind, ov. Renswoude 17-02-1886

7. Geertje van de Lagemaat, geb. Renswoude 12-12-1887, ov. Renswoude 27-09-1895

8. Arie van de Lagemaat, geb. Renswoude 09-01-1890, tr. Woudenberg 01-03-1918 Teuntje van Kolfschoten, geb. Woudenberg 02-10-1886, dr. van Tijmen van Kolfschoten en Errisje van Laar

9. Jan van de Lagemaat, geb. Renswoude 23-05-1891, tr. Woudenberg 27-09-1918 Grietje van Kolfschoten, geb. Woudenberg 05-09-1895, ov. Amersfoort (ingeschr. te Leusden) 18-02-1948, dr. van Jan van Kolfschoten en Klaasje van Ginkel

10. Klaasje van de Lagemaat, geb. Renswoude 09-02-1894, tr. Leusden 03-02-1921 Lammert van Kolfschoten, geb. Woudenberg 02-02-1893, zn. van Jan van Kolfschoten en Klaasje van Ginkel

11. Gerritje van de Lagemaat, geb. Renswoude 22-08-1895, tr. Leusden 04-11-1920 Jan Wulven van Laar, geb. Maarn 13-12-1891, zn. van Jan Wulfert van Laar en Gijsbertje van Ravenhorst

6. Matthijs van de Lagemaat, geb. Woudenberg 23-02-1837, ov. Woudenberg 24-08-1879, tr. Woudenberg 21-04-1866 Jannetje Steenbeek, geb. Woudenberg 21-11-1845, dr. van Tijmen Steenbeek en Gijsje van Meerveld

Uit dit huw.:

1. Gerrit van de Lagemaat, geb. Woudenberg 21-08-1866, ov. Woudenberg 25-05-1869

2. Tijmen van de Lagemaat, geb. Woudenberg 15-05-1869, landbouwer, ov. Ede 02-09-1928, tr. Woudenberg 29-07-1893 Maatje van Voskuilen, geb. Woudenberg 30-12-1865, ov. Ede 03-12-1934, dr. van Gijsbert van Voskuilen en Gijsbertje Pater

Uit dit huw.:

1. Jannetje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 28-11-1893, tr. Amerongen 20-10-1921 Aalbertus van den Scheur, wed. Gerritje Lieftink, geb. Veenendaal 1882, zn. van Aalbert van den Scheur en Willemijntje van der Meijden

2. Gijsbert Eduard van de Lagemaat, geb. Woudenberg 25-02-1895, ov. Woudenberg 19-05-1914

3. Matthijs van de Lagemaat, geb. Woudenberg 19-08-1896, fabrieksbaas te Leersum (1932)

4. Gerard van de Lagemaat, geb. Woudenberg 13-12-1897

5. Geertje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 14-03-1899, ov. Woudenberg 27-06-1900

6. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 21-12-1900

7. Tijmen van de Lagemaat, geb. Woudenberg 23-06-1902, landbouwer, tr. Scherpenzeel 21-04-1932 Evertje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 30-03/30-04-1905, dr. van Wulfert van Ginkel en Cornelia van Grootveld

8. Maria Aartje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 1907, ov. Woudenberg 17-12-1907

3. Gerrit van de Lagemaat, geb. Woudenberg 27-02-1871

4. Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 19-11-1872, landbouwer, ov. Woudenberg 12-12-1941, tr. Woudenberg 19-10-1901 Geertruida Schimmel, geb. Barneveld 1873, dr. van Wouter Schimmel en Jannetje Wolfswinkel

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1900: Jan van de Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Woudenberg april 1900.

Uit dit huw.:

1. Janna van de Lagemaat, geb. Woudenberg 14-10-1902, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 23-11-1902, tr. J. Blaauwendraad

Lidm. Scherpenzeel: Janna van de Lagemaat, met attestatie van Woudenberg 1962.

2. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 12-05-1904

3. Arend van de Lagemaat, geb. Woudenberg 21-01-1906, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 04-03-1906, landbouwer, tr. Scherpenzeel 23-08-1934 Geertruida Schimmel, geb. Leusden 1912, dr. van Gijsbertus Schimmel en Geertje van Voorthuizen

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1933: Arend van de Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 13-04-1933.

4. Geertruida van de Lagemaat, geb. Woudenberg 22-02-1908, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 29-03-1908, tr. J. Donselaar

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1931: Geertruida van de Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 30-03-1931, met attestatie van Woudenberg 1962 .

5. Mathilda van de Lagemaat, geb. Woudenberg 08-11-1910, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 27-11-1910

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1933: Mathilda van de Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 20-09-1933.

6. Matthijs van de Lagemaat, geb. Woudenberg 05-11-1912, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 29-12-1912, landbouwer te Woudenberg (1934)

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1938: Matthijs van de Lagemaat, met attestatie van Woudenberg 1962 .

7. Gerard van de Lagemaat, geb. Woudenberg 18-10-1913, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 30-11-1913, tr. Gerritje Vedder, geb. 29-08-1913

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1937: Gerritje Vedder, met attestatie van de Geref. Kerk van Zwartebroek 27-06-1942, met attestatie vertrokken naar Garderen juni 1944.

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1940: Gerard van de Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Garderen juni 1944, met attestatie van Woudenberg 1962 .

8. Jannetta van de Lagemaat, geb. Woudenberg 03-09-1917, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 28-10-1917

5. Gijsbert van de Lagemaat, geb. Woudenberg 19-09-1874

6. Dirk van de Lagemaat, geb. Woudenberg 03-07-1876, landbouwer, ov. Ede 01-09-1942, tr. Leusden 11-04-1901 Gijsbertje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 10-09-1877, ov. Ede 19-12-1918, dr. van Hermanus van Voorthuizen en Dirkje Hopman

Uit dit huw.:

1. Matthijs van de Lagemaat, geb. Woudenberg 1904, ov. Woudenberg 19-06-1904

7. Matthijs van de Lagemaat, geb. Woudenberg 29-01-1878

7. Maria van de Lagemaat, geb. Woudenberg 14-01-1840, tr. Woudenberg 12-10-1867 Evert van Zwetselaar, geb. Ede 1839, landbouwer, ov. Ede 17-04-1885, zn. van Evert van Zwetselaar en Maartje van de Fliert

8. Gerrit van de Lagemaat, geb. Woudenberg 17-12-1842, landbouwer, ov. Woudenberg 17-07-1916, tr. Ede 15-10-1881 Willemijntje van de Haar, geb. Ede 1859, ov. Woudenberg 16-08-1905, dr. van Willem van de Haar en Jannigje Lagerweij

Uit dit huw.:

1. Gerrit van de Lagemaat, geb. Woudenberg 31-07-1882, tr. Woudenberg 08-11-1912 Jannetje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 10-03-1877, dr. van Roelof Blaauwendraat en Maatje Pater

2. Willem van de Lagemaat, geb. Woudenberg 26-10-1883, ov. Woudenberg 17-11-1883

3. Jannetje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 26-01-1885

4. Willempje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 27-03-1886, tr. Woudenberg 29-10-1909 Willem van de Glint, geb. Maarn 10-07-1874, ov. Woudenberg 12-10-1943, zn. van Willem van de Glint en Ortje van Ekeris

5. Maria van de Lagemaat, geb. Woudenberg 13-07-1887, ov. Woudenberg 15-07-1887

6. Jannigje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 27-10-1888, tr. Woudenberg 30-04-1915 Gerard van Cooten, geb. Leersum 05-01-1883, zn. van Anthonie van Cooten en Marrigje van Dijk, tr.? (2) 01-11-1918 Jan Veldhuizen, geb. Maarn 02-02-1880, ov. Woudenberg 20-02-1949, zn. van Willem Veldhuizen en Hendrikje van den Broek

7. Maria van de Lagemaat, geb. Woudenberg 11-02-1890, tr. Woudenberg 11-02-1921 Willem Veldhuizen, geb. Maarn 21-01-1882, zn. van Willem Veldhuizen en Hendrikje van den Broek

8. Willem van de Lagemaat, geb. Woudenberg 15-12-1891

9. Tijmen van de Lagemaat, geb. Woudenberg 01-04-1893

10. Evertje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 17-02-1895, tr. Ede 07-07-1920 Marinus Johannes van Beek, geb. Ede 1894, landbouwer, zn. van Peter van Beek en Gerritje Rap

11. Gerritje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 20-04-1896

12. Lambertus van de Lagemaat, geb. Woudenberg 04-08-1897, ov. Woudenberg 21-10-1897

13. Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 09-07-1899, ov. Woudenberg 19-08-1899

9. Jannetje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 29-07-1845, ov. Woudenberg 03-04-1847

VII

Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 07-06-1827, ov. Leusden 10-06-1903, tr. Leusden 08-05-1868 Teunisje Druijff, geb. Woudenberg 22-09-1838, ov. Woudenberg 29-01-1896, dr. van Gijsbertus Druijff en Dirkje Apeldoorn

Uit dit huw.:

1. Jannetje van de Lagemaat, geb. Leusden 14-08-1868, ov. Woudenberg 30-01-1919, tr. Leusden 14-02-1901 Cornelis Wolswinkel, geb. Woudenberg 24-02-1861, ov. Woudenberg 17-01-1942, zn. van Willem Wolswinkel en Hendrikje ter Maaten

2. Dirkje van de Lagemaat, geb. Leusden 29-09-1869, ov. Leusden 26-07-1956, tr. Leusden 02-03-1893 Gijsbertus Apeldoorn, geb. Woudenberg 03-05-1865, ov. Leusden 12-11-1935 zn. van Tijmen Apeldoorn en Maria Schimmel

                Gijsbertus Apeldoorn is landbouwer op De Hemel onder Hamersveld.

3. Gerrit van de Lagemaat, geb. Leusden 24-11-1870, ov. Leusden 07-03-1937, tr. (1) Woudenberg 26-09-1896 Mina Apeldoorn, geb. Woudenberg 21-02-1873, ov. Woudenberg 14-10-1914, dr. van Tijmen Apeldoorn en Maria Schimmel, tr. (2) Leusden 18-10-1917 Marrigje van Zijtveld, wed. Abraham van de Munt, geb. Bunnik 11-05-1864, ov. Leusden 16-02-1948, dr. van Evert van Zijtveld en Dirkje van der Lee

Uit dit huw.:

1. Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 08-02-1897, tr. Leusden 27-11-1918 Francina Veldhuizen, geb. Renswoude 23-02-1900, dr. van Frans Veldhuizen en Jannigje Robbertsen

            2. Maria van de Lagemaat, geb. Woudenberg 10-01-1900

3. doodgeb. kind, ov. Leusden 28-04-1902

4. doodgeb. kind, ov. Leusden 18-12-1903

5. Teuntje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 1905, ov. Woudenberg 09-02-1926

6. Tijmen van de Lagemaat, geb. Woudenberg dec. 1910, ov. Woudenberg 08-01-1911

4. Gijsbertus van de Lagemaat, geb. Leusden 27-03-1872

5. Teunisje van de Lagemaat, geb. Leusden 12-12-1873, ov. Leusden 14-06-1940, ongehuwd

6. Dirk van de Lagemaat, geb. Leusden 29-04-1875, volgt VIII

VIII

Dirk van de Lagemaat, geb. Leusden 29-04-1875, ov. Woudenberg 21-12-1953, tr. Stoutenburg 26-01-1905 Willemijntje (Mientje) Lagerweij, geb. Renswoude 21-02-1878, ov. Woudenberg 06-03-1955, dr. van Jan Lagerweij en Gijsbertje Veldhuizen

Uit dit huw.:

1. Jan Teunis van de Lagemaat, geb. Woudenberg 29-01-1906, ov. Woudenberg 06-11-1989, tr. Amersfoort 16-12-1948 Gerritje Hooijer, geb. Woudenberg 14-02-1916, ov. Scherpenzeel 30-04-2005, dr. van Jan Hooijer en Gerritje Meerveld

2. Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 07-05-1910, tr. Leusden 02-01-1939 Teunisje de Kruijf, geb. Leusden 20-07-1914, dr. van Gerard de Kruijf en Aartje van de Vliert

3. Gijsberta van de Lagemaat, geb. Woudenberg 08-03-1908, ov. Woudenberg 12-10-1925

4. Dirk van de Lagemaat, geb. Woudenberg 10-11-1911, tr. Amersfoort 05-06-1941 Hendrika van Drie, geb. Amersfoort 18-02-1917, dr. van Rikkert van Drie en Wijntje Voskuil

5. Gerrit van de Lagemaat, geb. Woudenberg 01-06-1913, ov. Amersfoort 10-09-1976, tr. Ede 30-12-1953 Geertruida (Truus) Veldhuizen, geb. Zegveld 25-09-1921, ov. Amersfoort 09-07-1971, dr. van Gerrit Veldhuizen en Marrigje Verhoef

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1937: Gerrit van de Lagemaat, met attestatie van Woudenberg 1962, met attestatie vertrokken naar Woudenberg15-02-1969.

6. Teuntje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 12-04-1916, ov. Woudenberg 25-08-1984, tr. Woudenberg 16-04-1942 Jan de Lange, geb. Woudenberg 23-01-1916, op Klein Geerestein

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1936: Teuntje van de Lagemaat.

7. Willem van de Lagemaat, geb. Woudenberg 10-12-1918, ov. Woudenberg 20-09-1961, tr. Hoevelaken Hendrika (Hennie) van Duinkerken, geb. Hoevelaken 15-05-1934. Hendrika tr. (2) Hoogland 23-06-1967 Willem Ruitenbeek, wed. Hendrika van Zomeren, gescheiden Utrecht 28-03-1973

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944: Willem van de Lagemaat.

Ve

Gerrit van de Lagemaat, ged. Woudenberg 15-07-1764, get. Maria Jans van Gooswilligen, landbouwer, ov. Doorn 05-07-1835, tr. (1) Woudenberg 28-01-1798 Jannetje Helmerts van Ginkel, ged. Woudenberg 14-09-1760, begr. Woudenberg 02-03-1810, dr. van Helmert Jansz van Ginkel en Beatrix Hendriks van Ekeris, tr. (2) Woudenberg 29-04-1815 Martje/Merritje van Lunteren, ged. Woudenberg 01-06-1788, ov. Wijk bij Duurstede 04-12-1835, dr. van Wulfert Petersz van Lunteren en Maria van Dwarsweg

                Lidm. Woudenberg 25-01-1792: Gerrit van de Lagemaat.

            Lidm. reg. Woudenberg 1805: Gerrit van de Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Doorn 17-12-1806.

Lidm. . reg. Woudenberg 1805: Jannetje van Ginkel hv G. van de Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Doorn 17-12-1806.

Uit dit huw.:

1. Beatrix van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 17/28-05-1798, begr. Woudenberg 05-11-1798

2. Beatrix van de Lagemaat, geb. Maarn, ged. Woudenberg 28-08/08-09-1799, ov. Leusden 12-06-1842, tr. Reinier van Vulpen

3. Gijsbert van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 11-01/01-02-1801, ov. Woudenberg 13-10-1854, tr. Woudenberg 01-08-1828 Japikje/Jacoba van Beek, geb./ged. Woudenberg 23-10/10-11-1805, ov. Woudenberg 31-01-1853, dr. van Jan van Beek en Dirkje Hak

Uit dit huw.:

1. Jannetje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 04-12-1828, ov. Woudenberg 06-03-1853, ongehuwd

2. Jan van de Lagemaat, geb. Maarn 07-01-1830, ov. Woudenberg 12-03-1832

3. Jan van de Lagemaat, ged. Woudenberg 05-04-1832, ov. Zeist 03-12-1874, tr. Woudenberg 29-12-1858 Willemijntje van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 02-05-1838, ov. Doorn 16-08-1905, zn. van Rijk van Geijtenbeek en Johanna van Beek. Willemijntje, tr. (2) Zeist 02-11-1882 Gijsbert van Barneveld , geb. Ede 1834, ov. Doorn 07-06-1923, zn. van Jacob van Barneveld en Mijntje van de Meent

Uit dit huw.:

1. Gijsbert van de Lagemaat, geb. Woudenberg 21-06-1859

2. Johanna van de Lagemaat, geb. Woudenberg 15-02-1862, ov. Zeist 07-05-1865

3. Jacoba van de Lagemaat, geb. Zeist 03-03-1865, ov. Zeist 18-07-1866

4. Johannes Jacobus van de Lagemaat, geb. Zeist 10-06-1867, tr. Zeist 25-03-1897 Jacoba van Putten, geb. Zeist 16-03-1871, dr. van Wouter van Putten en Clasina Polleman

5. Jacoba van de Lagemaat, geb. Zeist 21-12-1869, ov. Doorn 01-02-1931, tr. Doorn 16-02-1892 Bart Quint, geb. Veenendaal 1871, zn. van Leendert Quint en Lammerdina Sukkel

6. Hendrik Gerrit van de Lagemaat, geb. Zeist 11-07-1872, ov. Zeist 03-07-1879

7. Jannigje van de Lagemaat, geb. Zeist 11-12-1874, tr. Doorn 15-06-1898 Jan Janssen, geb. Ewijk 1875, zn. van Johannes Janssen en Wilhelmina Peters

4. Dirkje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 19-10-1833, ov. Zeist 28-12-1863, tr. Woudenberg 02-10-1857 Rijk van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 08-06-1827, ov. Zeist 30-09-1865, zn. van Rijk van Geijtenbeek en Johanna van Beek

5. Gerrit van de Lagemaat, ged. Woudenberg 09-10-1835, ov. Woudenberg 20-07-1866, tr. Zeist 02-07-1863 Willemijntje van Klingeren, geb. Zeist 07-06-1843, ov. Woudenberg 20-01-1864, dr. van Dirk van Klingeren en Huberta de Heus, tr. (2) Zeist 01-03-1866 Rijntje Brouwer, geb. Odijk 13-01-1839, ov. Maarn 22-09-1903, dr. van Gerrit Brouwer en Hendrica Budding. Rijntje, tr. (2) Zeist 20-06-1867 Tiemen van den Hoorn, geb. Putten 1830, ov. Driebergen 13-11-1891, zn. van Teunis van den Hoorn en Aartje Doppenberg

6. Beatrix van de Lagemaat, ged. Woudenberg 23-04-1838, ov. Driebergen 23-08-1877, tr. Zeist 25-01-1866 Peter Veenendaal, geb. Ede 1838, ov. Doorn 05-10-1903, zn. van Hendrik Veenendaal en Jantje Lammerse. Peter, tr. (2) Driebergen 23-05-1879 Reijntje Jannetje Kooij, wed. Adrianus Bosch, geb. Driebergen 16-12-1851, ov. Driebergen 02-07-1911, dr. van Dirk Kooij en Reijntje Aaldering

7. Maria van de Lagemaat, ged. Woudenberg 28-06-1841

8. Gijsbertje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 27-02-1846, ov. Woudenberg 21-10-1859

4. Helmert van de Lagemaat, ged. Doorn 01-03-1807, ov. Veenendaal 11-02-1873, landbouwer, tr. Amersfoort 16-05-1832 Aaltje Hogeweg, geb. Barneveld 1797, ov. Rhenen 03-09-1862, dr. van Lubbert Hogeweg en Geertje de Lange

IVc

Teunis Gijsbertsz van de Lagemaat, ged. Woudenberg 12-03-1727, begr. Woudenberg 29-09-1772, tr. Woudenberg 25-02-1753 Maria Jans van Gooswilligen, ged. Scherpenzeel 12-02-1730, op Goodswilgen, begr. Woudenberg 17-12-1798, dr. van Jan Teunissen van Goodswilligen en Gerritje Gerrits van Davelaar

Uit dit huw.:

1. Martje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 22-07-1753, get. Hanna Gijsberts uit de Leegemaat

2. Gerrigje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 27-07-1755, get. Beatrix Hendriks van Nieuwenhuijsen, jong ov.

3. Gerrigje/Gerritje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 31-10-1756, get. Gijsbertje Riks van Egdom, ov. Renswoude 07-09-1820, tr. Renswoude (otr. Renswoude en Woudenberg 19-07-1782 Gijsbert Lubbertsz Hogeweg, wed. Teunisje Jacobs, ged. Renswoude 16-05-1745, in de Groep, zn. van Lubbert Aalbertsz en Cornelia Gijsberts van de Vliert

Lidm. Woudenberg 01-01-1782: Gerritje Teunisd van de Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Renswoude 10-08-1784.

4. Jan van de Lagemaat, ged. Woudenberg 06-05-1759, get. Beatrix Hendriks van Nieuwenhuijsen, ov. Leusden 05-12-1829, tr. Amersfoort (otr. Woudenberg en Scherpenzeel) 26-03-1807 Rijkje van Eeden, geb. Leusden 1772, ov. Leusden 02-02-1832, dr. van Maas van Eeden en Maatje van de Haar

5. Gijsbertje/Gijsje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 24-05-1761, get. Beatrix Hendriks van Nieuwenhuijsen, ov. Scherpenzeel 15-12-1824, tr. Amersfoort 14-11-1782 Jan Tijmensen van Hoevelaken, ged. Scherpenzeel 13-02-1752, veedokter, ov. Scherpenzeel 13-02-1825, zn. van Tijmen Jansz van Hoevelaken en Grietje Jans

6. Willem van de Lagemaat, ged. Woudenberg 02-10-1763, get. Willempje Jans van Doorn, begr. Woudenberg 05-10-1787

7. Teunis van de Lagemaat, ged. Woudenberg 13-04-1766, get. Willempje Jans, ov. Leusden 22-09-1842, tr. Amersfoort 21-02-1799 Gerritje Elbertsen Bloemheuvel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 22-11-1770, ov. Leusden 22-08-1826, dr. van Elbert Hendrikse Bloemheuvel en Reijertje Jans

Uit dit huw.:

1. Teunis van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 30-10/03-11-1799, get. Gerritje Teunissen Lagemaat, ov. Scherpenzeel 05-03-1883, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel: Teunis van de Lagemaat, met attestatie van Leusden  19-12-1870.

In 1848 verkoopt Teunis Lagemaath, landb. te Leusden aan Cornelis van Leersum, fabrikeur in wol te Scherpenzeel een perceel bouwland en bos, genaamd het Paardenkampje, groot 1 bunder, 19 roeden onder Woudenberg (sectie C 292,293), 33 roeden, 60 ellen onder Renswoude (sectie B 25,26) voor f 900,= (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 4; 26-01-1848).

2. Reijertje van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 18-11/05-12-1802, ov. Amerongen 17-03-1875, tr. Woudenberg 14-07-1824 Gerrit van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 08/18-09-1796, ov. Woudenberg 07-03-1869, zn. van Jan van de Lagemaat en Evertje Gerrits van Egdom

                Zie onder Vg.

3. Mie/Maria van de Lagemaat, ged. Leusden 04-05-1806, ov. Renswoude 16-12-1881, tr. Leusden 08-02-1845 Jan Bruis, geb. Amerongen 25-07-1816, ov. Renswoude 07-08-1877, zn. van Hendrik Bruis en Cornelia Dirksen de Lang

4. Elbert van de Lagemaat, geb. Leusden, ged. Amersfoort 05-02-1809, ov. Leusden 07-11-1870, ongehuwd

5. Gijsbertje van de Lagemaat, ged. Leusden 22-11-1812, ov. Scherpenzeel 19-01-1888, begr. Glashorst, graf nr. 192, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel: Gijsbertje van de Lagemaat, met attestatie van Leusden 19-12-1870.

In 1883 laat Gijsberta of Gijsje van de Lagemaat, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 31; 13-06-1883).

6. Willemijntje van de Lagemaat, ged. Leusden 24-07-1815, ov. Scherpenzeel 30-07-1892, begr. Glashorst, graf nr. 186, tr. Leusden 31-10-1857 Willem Geurtsen van de Knol/Krol, geb. 1833, zn. van Hendrik Geurtsen en Gerritje Jacobs

Willemijntje van de Lagemaat was van tafel en bed gescheiden van Willem Geurtsen van de Knol.

In 1884 laat Willemijntje van de Lagemaat x Willem Geurtsen, ook wel Willem Geurtsen van de Krol, z.b. onder Scherpenzeel haar testament maken (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 12; 21-02-1884).

8. Hendrik van de Lagemaat, ged. Woudenberg 25-09-1768, get. Willempje van Ginkel, volgt Vf

Vf

Hendrik van de Lagemaat, ged. Woudenberg 25-09-1768, get. Willempje van Ginkel, ov. Leusden 11-06-1846, tr. Hoevelaken (otr. gerecht Leusden) 10-04-1803 Maria Aalberts van de Glind, geb. Stoutenburg 1772, ov. Leusden 13-08-1834, dr. van Aalbert Gerritsz van de Glind en Rintje van de Glind

Uit dit huw.:

1. Teunis van de Lagemaat, geb. Leusbroek, ged. Amersfoort 23-04-1809, volgt VId

VId

Teunis van de Lagemaat, geb. Leusbroek, ged. Amersfoort 23-04-1809, landbouwer te Leusbroek, ov. Leusden 12-06-1862, tr. Leusden 19-10-1836 Aaltje Donkersteeg, geb. Leusden 1812, ov. Leusden 22-07-1861, dr. van Maas Donkersteeg en Aaltje van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Hendrik Lagemaat, geb. Leusden 10-01-1838, ov. Leusden 25-03-1865, ongehuwd

2. Aaltje van de Lagemaat, geb. Leusden 06-03-1840, ov. Leusden 23-07-1842

3. Aaltje van de Lagemaat, geb. Leusden 19-12-1842, ov. Leusden 25-10-1844

4. Maas Lagemaat, geb. Leusden 12-08-1845, landbouwer, ov. Leusden 11-09-1897, tr. (1) Leusden 25-04-1872 Gerritje van Plaggenhoef, geb. Nijkerk 1852, ov. Leusden 02-01-1875, dr. van Aalt van Plaggenhoef en Gerarda Hendrika van Voorst, tr. (2) Leusden 14-07-1875 Aaltje Gerritsen, geb. Hoogland 01-11-1851, ov. Amersfoort 13-07-1938, dr. van Gerrit Gerritsen en Hendrika/Heintje van ´t Hof

Uit het 1e huw.:

1. Teunis Lagemaat, geb. Leusden 04-09-1873, tr. Woudenberg 04-03-1897 Geertruida Donselaar, geb. Leusden 17-05-1875, dr. van Jan Donselaar en Clara Veldhuizen

                Kinderen in Hoogland.

2. Margaretha Lagemaat, geb. Leusden 19-11-1874, ov. Leusden 13-10-1875

Uit het 1e huw.:

3. Gerrit Lagemaat, geb. Leusden 11-02-1877, ov. Leusden 07-03-1877

4. Hendrika Lagemaat, geb. Leusden 13-02-1878, ov. Nijkerk 27-08-1932, tr. Leusden 21-02-1901 Jan Gerritsen, geb. Hoevelaken 1871, zn. van Jan Gerritsen en Gijsbarta Pothoven

5. Gerrit Lagemaat, geb. Leusden 15-02-1879, landbouwer, ov. Ermelo (´s-Heerenloo) 04-06-1903, ongehuwd

6. Arend Lagemaat, geb. Leusden 17-03-1880, ov. Leusden 07-07-1880

7. Arend Lagemaat, geb. Leusden 29-12-1883, ov. Amersfoort (ingeschr. te Leusden) 23-04-1938, tr. Stoutenburg 01-10-1908 Christina Ruiter, geb. Barneveld 1884, dr. van Ariën Ruiter en Aalbertje van der Goot

8. Aaltje Lagemaat, geb. Leusden 19-01-1885, ov. Amersfoort (ingeschr. te Stoutenburg) 04-05-1941, tr. Leusden 23-03-1911 Gijsbert Ruiter, geb. Barneveld 1886, zn. van Ariën Ruiter en Aalbertje van de Goot

9. doodgeb. kind, ov. Leusden 19-11-1885

10. Anna Lagemaat, geb. Leusden 27-12-1886, ov. Hoogland 13-03-1941, tr. Leusden 27-01-1909 Willem Gerritsen, geb. Hoevelaken 1875, zn. van Jan Gerritsen en Gijsberta Pothoven

11. Maria Lagemaat, geb. Leusden 27-04-1888

12. Martha Lagemaat, geb. Leusden 04-05-1889

13. Jannigje Lagemaat, geb. Leusden 14-07-1890, ov. Amersfoort 21-03-1934, tr. Amersfoort 28-02-1917 Gijsbertus Lam, geb. Soest 28-05-1882, zn. van Dirk Lam en Evertje Meerveld

5. Maria Lagemaat, geb. Leusden 11-12-1847, ov. Driebergen 22-01-1873, tr. Leusden 28-03-1872 Willem van Dijk, geb. Sterkenburg (Driebergen) 01-10-1851, ov. Driebergen 31-03-1906, zn. van Dirk van Dijk en Jacoba Doornenbal. Willem, tr. (2) Leusden 31-10-1873 Gosina van Loenen, geb. Leusden 30-01-1854, ov. Driebergen 28-05-1885, dr. van Lubbert van Loenen en Reijertje de Kruijff

6. Arend Lagemaat, geb. Leusden 28-01-1851, landbouwer te Leusden, ov. Leusden 20-03-1928, tr. Leusden 06-03-1873 Jannetje Pothoven, geb. Leusden 23-08-1855, ov. Leusden 17-12-1931, dr. van Jan Pothoven en Adriana Wijmink

Uit dit huw.:

1. Aaltje Lagemaat, geb. Leusden 29-10-1873, tr. Leusden 20-06-1901 Jan Peppinck, geb. Rheden 1872, zn. van Jan Peppinck en Elisabeth Hovestad

2. Jan Lagemaat, geb. Leusden 23-08-1874, ov. Leusden 11-09-1874

3. Jan Lagemaat, geb. Leusden 21-08-1875, tr. Maartensdijk 27-02-1908 Gerritje Westeneng, geb. Maartensdijk 09-08-1884, ov. Leusden 25-02-1928, dr. van Arie Westeneng en Elisabeth van Dijk

4. Adriana Lagemaat, geb. Leusden 14-04-1877, tr. Leusden 26-05-1904 Nicolaas Willem Geertsma, geb. Leusden 18-02-1880, zn. van Cornelis Geertsma en Hendrika Wilhelmina Bulten

5. Maria Lagemaat, geb. Leusden 08-05-1878, tr. Leusden 27-09-1907 Arend Anton van Kolfschoten, geb. Woudenberg 10-11-1876, zn. van Jan van Kolfschoten en Elizabeth van Ginkel

6. Jannigje Lagemaat, geb. Leusden 19-04-1879, tr. Leusden 27-10-1921 Anthonie Huibertus van Dijk, geb. Wijk bij Duurstede 23-01-1879, zn. van Gijsbertus van Dijk en Antonia Knobbout

7. Teunis Lagemaat, geb. Leusden 26-03-1880, ov. Leusden 21-06-1880

8. Teunis Lagemaat, geb. Leusden 15-03-1881

9. Gijsbertha Wilhelmina Lagemaat, geb. Leusden 22-04-1882, ov. Maartensdijk (ingeschr. te Woudenberg) 18-04-1950, tr. Leusden 18-10-1906 Hendrik Wittenberg, geb. Woudenberg 26-07-1881, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 03-08-1946, zn. van Hendrikus Wittenberg en Maria Veldhuizen

10. Elisabeth Lagemaat, geb. Leusden 15-05-1884, ov. Leusden 28-08-1884

11. Elisabeth Lagemaat, geb. Leusden 19-02-1886, tr. Leusden 25-04-1912 Bart Meijer, geb. Eemnes 16-07-1883, zn. van Hermanus Meijer en Cornelia van Essen

12. Hendrica Lagemaat, geb. Leusden 19-03-1887

13. Wilhelmina Lagemaat, geb. Leusden 26-04-1888, tr. Leusden 18-04-1918 Gijsbertus van Zijtveld, geb. Maartensdijk 15-04-1879, zn. van Arie van Zijtveld en Cornelia Versteeg

14. Arendina Lagemaat, geb. Leusden 09-08-1893

7. Teunis Lagemaat, geb. Leusden 04-03-1855, ov. Leusden 06-09-1868

IIIb

Dirk Barten van de Maat, ged. Woudenberg 29-07-1712, get. Evertje Korsen, begr. Woudenberg 23-04-1777, tr. (1) Woudenberg 11-11-1742 Aeltje Aerts, won. Woudenberg, tr. (2) Woudenberg 21-10-1753 Willemijnje Jans van Voskuijlen, ged. 28-05-1730, op Voskuijlen, begr. Woudenberg 26-03-1777, Jan Gijsbertsen van Lambalgen en Willemijna Jansen

Dirk Barten x Aaltje Aarts, won. Woudenberg verkopen aan Gijsbert Barten en zijn vrouw 1/6 deel van de boerderij De Lagemaat onder Woudenberg voor 300 gl. (AT037a016; 14-02-1749).

Uit het 1e huw.:

1. Hanna van de Lagemaat, ged. Woudenberg 19-05-1743, get. Merritje Willems, jong ov.

2. Bart van de Lagemaat, ged. Woudenberg 05-07-1744, get. Aaltje Lagerweij, volgt IVc

3. Neeltje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 16-01-1746, get. Wijntje Aarts, jong ov.

4. Aart van de Lagemaat, ged. Woudenberg 01-01-1747, get. Maatje Antonissen

5. Neeltje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 18-02-1748, get. Merritje Willems

6. Jannigje van de Lagemaat, ged. Woudenberg juni 1749, get. Wijntje Aarts

Uit het 2e huw.:

7. Hanna/Johanna van de Lagemaat, ged. Woudenberg 10-03-1754, get. Dirkje Jans, ov. Amerongen 20-02-1826, tr. Woudenberg 26-04-1772 Jan Thijsz van Ginkel, ged. Amerongen 08-10-1747, in de Groep, zn. van Matthijs Gerritsz en Neeltje Arends

8. Jan van de Lagemaat, ged. Woudenberg 21-03-1756, get. Hanna Gijsberts van de Lagemaat, volgt IVd

9. Antonie van de Lagemaat, ged. Woudenberg 19-10-1760, get. Hanna Gijsberts van de Lagemaat

10. Elizabeth van de Lagemaat, ged. Woudenberg 23-04-1764, get. Grietje Jans

11. Geertje van de Lagemaat, ged. Woudenberg 15-07-1770, get. Hanna Gerrits van Eckdom

IVc

Bart van de Lagemaat, ged. Woudenberg 05-07-1744, get. Aaltje Lagerweij, begr. Woudenberg 04-01-1796, tr. (1) otr. Renswoude 05-12-1766 Geertje Jans van den Broek, geb. Woudenberg, tr. (2) Woudenberg 30-04-1775 Trijntje Reijers van ´t Stroe, ged. Scherpenzeel 01-02-1750, begr. Woudenberg 11-07-1789, dr. van Reijer Jansz en Cornelisje Otten

Uit het 1e huw.:

1. Jan van de Lagemaat, ged. Scherpenzeel 12-04-1767, in de Agterstraat onder Woudenberg

2. Dirk Gerrit van de Lagemaat, ged. Scherpenzeel 09-09-1770, in ´t Stigt

Uit het 2e huw.:

3. Reijer van de Lagemaat, ged. Woudenberg 06-07-1777, get. Gerrigje Reijers van Stroe, ov. Woudenberg 02-03-1834, ongehuwd

4. Dirk van de Lagemaat, geb. 26-06-1780, in de Agterstraat onder Woudenberg, ged. Woudenberg en Scherpenzeel 09-07-1780, get. Gerrigje Reijers van Stroe, tr. De Bilt 18-10-1826 Caatje Woutersen, geb./ged. De Bilt 13/14-07-1799, dr. van Wouter Woutersen en Marrigje Woudenberg

5. Aaltje van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 16/23-06-1782, get. Hanna Dirks van de Lagemaat

6. Gerritje van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 09-06/04-07-1784

7. Gerrit van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 20-12-1786/07-01-1787

IVd

Jan van de Lagemaat, ged. Woudenberg 21-03-1756, get. Hanna Gijsberts van de Lagemaat, bouw­man, ov. Woudenberg 29-09-1816, tr. Woudenberg 31-07-1791 Evertje Gerrits van de Bruijnhorst/van Egdom, ged. Woudenberg 22-09-1765, ov. Woudenberg 20-08-1811, op Het Eerste Broek, begr. Scherpenzeel 27-08-1811, dr. van Gerrit Cornelisz van de Bruijnhorst en Ariaantje Jans van Overeem

In 1801 krijgt Jan Dirksz van de Lagemaat de boerderij op Rumelaar bij boedelscheiding (Recht. Arch. Woudenberg 2349; 17-02-1801).

In 1805 koopt Jan Dirksen Lagemaat Het Broek van Cornelis Willemsen Harskamp en Gerrit de Jong (Recht. Arch. Scherpenzeel; 27-03-1805).

In 1834 verkopen de kinderen en erfgenamen van Jan Dirksen Lagemaat, bouw­man x Evertje Gerritse van Egdom: Gerrit Lagemaat, landb. op het Broek onder Woudenberg; Willem Lage­maat, landb. onder Stoutenburg; Cornelis Lagemaat, bijenhouder op het Broek onder Woudenberg aan Johan Wilhelm Gulcher, heer van Beekhorst, lid van de ridder­schap van Utrecht, won. Beekhorst onder Woudenberg een boerenhofstede nr. 153, genaamd Het Broek, huismanswoning, bakhuis, twee bergen, wagenschuur, schapenhok en land onder Woudenberg, sectie C 415,417-441, groot 40 bunder, 45 roeden, 36 ellen, voor f 5750,= (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 24; 11-08-1834).

Uit dit huw.:

1. Ariaantje van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 20-11/04-12-1791, get. Dirkje Dirks van de Wetering, ov. Woudenberg 18-05-1810, begr. Scherpenzeel 26-05-1810

2. Dirk van de Lagemaat, geb./ged. Scherpenzeel 17/29-09-1793, ov. Woudenberg 18-10-1810, begr. Scherpenzeel 25-10-1810

3. Gerrit van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 08/18-09-1796, get. Dirkje van de Wetering, volgt Vg

4. Willem van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 09/16-09-1798, get. Geertje Teunissen Langelaar, arbeider, landbouwer onder Stoutenburg (1834), ov. Lunteren 25-05-1856, tr. Renswoude 07-11-1829 Grietje van Wagensveld, ged. Renswoude 14-05-1809, ov. Lunteren 27-06-1842, dr. van Hendrik Teunissen van Wagensveld en Hendrikje Gerritsen Nijburg

Uit dit huw.:

1. Heintje van de Lagemaat, ged. Renswoude 22-04-1830, ov. Veenendaal 09-06-1881, tr. Amerongen 14-12-1860 Aalbert Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 25-09/14-10-1821, ov. Veenendaal 04-07-1892, zn. van Jan van Donkelaar en Geertje van de Meent

2. Jan van de Lagemaat, ged. Stoutenburg 10-12-1832, ov. Leersum 01-09-1900, tr. Leersum 24-10-1863, Maria van Swieten, geb. Leersum 06-08-1836, ov. Leersum 27-05-1904, dr. van Hendrik van Swieten en Jannigje van Schaik

3. Hendrik Lagemaat, ged. Stoutenburg 05-03-1835, ov. Soest 03-06-1904, tr. Leusden 18-05-1859 Jannetje Boon, geb. Leusden 19-02-1837 (erkend bij huw.), ov. Soest 25-09-1875, dr. van Jan Boon en Jannetje Overeem

                Kinderen te Amersfoort en Soest.

4. Evertje van de Lagemaat, ged. Stoutenburg 09-03-1837, ov. Ede 16-08-1878, tr. Barneveld 23-03-1865 Hendrik Schut, geb. Barneveld 1830, ov. Veenendaal 06-07-1891, zn. van Jacob Jansen Schut en Evertje Beurdsen van Schuur

5. Jan Dirk Lagemaat, geb. Ede 1841, ov. Lunteren 09-05-1842

5. Cornelis van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 21/28-09-1800, get. Geertje Teunissen Langelaar, bijenhouder op Het Broek (1834), ov. Woudenberg 03-10-1871, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 14-04-1833: Cornelis Lagemaat.

6. Geertje van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 21/28-11-1802, get. Willempje van Apeldoorn, ov. Woudenberg 12-04-1811, begr. Scherpenzeel 16-04-1811

Vg

Gerrit van de Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 08/18-09-1796, get. Dirkje van de Wetering, landbouwer op Het Broek (1834), ov. Woudenberg 07-03-1869, tr. Woudenberg 14-07-1824 Reijertje Lagemaat, geb./ged. Woudenberg 18-11/05-12-1802, ov. Amerongen 17-03-1875, dr. van Teunis Lagemaat en Gerritje Bloemheuvel (zie onder Vc)

            Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Rijertje Lagemaat.

Uit dit huw.:

1. Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 20-09-1824, volgt VIe

2. Teunis van de Lagemaat, geb. Woudenberg 12-01-1826, ov. Renswoude 21-10-1892, tr. Renswoude 02-06-1860 Willempje de Koning, geb. Gelders Veenendaal 1828, ov. Renswoude 13-05-1907, dr. van Jan de Koning en Willemijntje van Ravenhorst

Uit dit huw.:

1. Gerrit van de Lagemaat, geb. Renswoude 10-03-1861, landbouwer, ov. Renswoude 19-04-1913, tr. Barneveld 25-10-1901 Willempje van Maanen, geb. Woudenberg 19-08-1864, ov. Renswoude 09-07-1919, dr. van Hendrik van Maanen en Teunisje Westerneng

2. Willemijntje van de Lagemaat, geb. Renswoude 11-10-1863, tr. Renswoude 14-02-1890 Berend Hooijer, geb. Barneveld 1860, zn. van Gerrit Hooijer en Evertje Penning

Lidm. Scherpenzeel 1886: Willemijntje van de Lagemaat, met attestatie van Renswoude 02-01-1925, met attestatie vertrokken naar Maarsbergen sept. 1923.

3. Jan van de Lagemaat, geb. Renswoude 22-04-1867, tr. Renswoude 26-02-1897 Arrisje van Bennekom, geb. Renswoude 11-12-1874, ov. Doorwerth 22-05-1911, dr. van Jan van Bennekom en Dirkje van de Vliert

Uit dit huw.:

1. Teunis van de Lagemaat, geb. Renswoude 24-07-1897

4. Reinhard van de Lagemaat, geb. Renswoude 22-12-1873, landbouwer, melkventer, ov. Apeldoorn 10-02-1922, tr. Barneveld 20-12-1901 Gijsbertje Davelaar, geb. Barneveld 1877, dr. van Willem Davelaar en Stientje Grevers

3. Evertje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 25-02-1828, ov. Amerongen 31-03-1876, tr. Woudenberg 16-10-1868 Albert Ederveen, geb. Maarn 15-07-1829, ov. Amerongen 22-05-1893, zn. van Willem Ederveen en Aaltje van den Bos

            Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Evertje van de Lagemaat te Woudenberg.

4. Gerrit van de Lagemaat, geb. Woudenberg 20-04-1830, arbeider, landbouwer, ov. Scherpenzeel 16-03-1887, tr. Ede 22-05-1869 Geurtje Lieftink, wed. Marinus Kamphuis, geb. Ede 1842, dr. van Hendrik Lieftink en Klaasje van de Pol

            Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Gerrit van de Lagemaat.

5. Gerritje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 05-09-1832, ov. Woudenberg 01-05-1833

6. Dirk van de Lagemaat, geb. Woudenberg 04-04-1834, ov. Woudenberg 22-11-1912, ongehuwd

            Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Dirk van de Lagemaat.

7. Tijmen van de Lagemaat, geb. Woudenberg 19-09-1836, ov. Woudenberg 27-01-1837

8. Adriana van de Lagemaat, geb. Woudenberg 27-04-1838, ov. Ede 26-07-1915, tr. Barneveld 27-08-1868 Aart van den Berg, geb. Barneveld 1844, landbouwer, ov. Barneveld 02-05-1932, zn. van Wouter van den Berg en Jacobje Blankespoor

9. Tijmen van de Lagemaat, geb. Woudenberg 02-02-1840, ov. Woudenberg 18-09-1904, tr. Jacoba Maria Emous

                Kind(eren) in Amsterdam.

10. Gerritje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 17-11-1842, ov. Woudenberg 09-04-1874 (won. Lienden), tr. Woudenberg 08-01-1870 Jan Brenkman, geb. Lienden 1839, zn. van Willem Brenkman en Angenita Cornelia Brinkman

11. Cornelis van de Lagemaat, geb. Woudenberg 20-03-1847, landbouwer, ov. Ede 05-05-1902, tr. Ede 13-11-1875 Hendrikje Davelaar, geb. Ede 1855, ov. Ede 17-04-1832, dr. van Willem Davelaar en Rikje Hogeweg

Uit dit huw.:

1. Gerrit van de Lagemaat, geb. 1876, ov. Ede 04-06-1876

2. Gerrit van de Lagemaat, geb. 1877, ov. Rheden31-07-1948, ongehuwd

3. Rijk van de Lagemaat, geb. Ede 1878, ov. Renswoude 12-11-1929, boswachter, tr. Ede 17-04-1909 Jenneke van Roekel, geb. Ede 1879, ov. Renswoude 05-12-1950, dr. van Gerrit Jan van Roekel en Hendrina van Elst

4. Willem van de Lagemaat, geb. Renswoude 26-06-1880

5. Reijer van de Lagemaat, geb. Renswoude 03-08-1882

6. Dirk van de Lagemaat, geb. 1886, ov. Zeist 29-03-1946, tr. Klara Hopman

7. Tijmen van de Lagemaat, geb. Ede 1890, landbouwer, tuinman, ov. Arnhem (ingeschr. te Ede) 28-07-1928, tr. Ede 26-05-1920 Hendrikje Mostert, geb. Ede 1893, dr. van Jan Mostert en Willemijntje Heiwegen

8. Hendrikje van de Lagemaat, geb. Lunteren 1895, ov. Ede 29-12-1898

VIe

Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 20-09-1824, schipper, ov. Scherpenzeel 07-04-1888, tr. Woudenberg 17-03-1860 Geertruij van den Broek, geb. Maarn 24-10-1835, ov. Woudenberg 01-08-1904, dr. van Kornelis van den Broek en Nelletje van den Bos

Uit dit huw.:

1. Reijertje van de Lagemaat, geb. Maarn 15-05-1860, ov. Woudenberg 22-01-1950, tr. Scherpenzeel 05-11-1892 Nicolaas van Soest, geb. Zeist 30-03-1856, arbeider, ov. Woudenberg 17-05-1911, zn. van Evert van Soest en Grietje Dorresteijn

2. Cornelis van de Lagemaat, geb. Woudenberg 22-03-1862, landbouwer, ov. Woudenberg 13-12-1925, ongehuwd

3. Gerrit van de Lagemaat, geb. Woudenberg 08-10-1863, landbouwer, ov. Woudenberg 17-11-1949, tr. Woudenberg 21-03-1905 zijn schoonzus Willempje Aarsen, wed. Peter van de Lagemaat, geb. Woudenberg 21-02-1868, ov. Woudenberg 07-01-1936, dr. van Jan Aarsen en Gerritje Verschuur

Uit dit huw.:

1. Jannetje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 25-09-1905, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 26-11-1905

2. Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 28-04-1908, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 10-05-1908

4. Petronella van de Lagemaat, geb. Woudenberg 11-11-1864, ov. Woudenberg 18-02-1865

5. Jan Dirk van de Lagemaat, geb. Woudenberg 01-02-1866, tr. Woudenberg 24-10-1896 Gijsje Rijksen, geb./ged. Scherpenzeel 11/26-02-1865, dr. van Jacob Rijksen en Teunisje Ploeg

Lidm. Scherpenzeel: Jan Dirk van de Lagemaat, met attestatie van Brielle04-09-1887, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 31-10-1893.

Uit dit huw.:

1. Geertruida van de Lagemaat, geb. Woudenberg 12-08-1897, tr. Woudenberg 31-03-1922 Gerrit van de Glind, geb. Woudenberg 06-11-1894, zn. van Gerrit van de Glind en Jacomijntje Bouman

2. Teunis van de Lagemaat, geb. Woudenberg 07-07-1898

3. Janna van de Lagemaat, geb. Woudenberg 19-07-1899, tr. Woudenberg 27-02-1920 Jan Oskam, geb. Veldhuizen 07-05-1892, zn. van Cornelis Oskam en Marrigje Kastelijn

4. Jacoba van de Lagemaat, geb. Woudenberg 18-08-1900

5. Jan Dirk van de Lagemaat, geb. Woudenberg 24-07-1902

6. Peter van de Lagemaat, geb. Woudenberg 31-01-1867, ov. Woudenberg 28-07-1896, tr.  Woudenberg 20-10-1892 Willempje Aarsen, geb. Woudenberg 21-02-1868, ov. Woudenberg 07-01-1936, dr. van Jan Aarsen en Gerritje Verschuur

Uit dit huw.:

1. Geertruida van de Lagemaat, geb. Woudenberg 22-03-1893, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 09-04-1893, tr. Woudenberg 08-10-1920 Hendrik Vermeulen, geb. Renswoude 14-03-1893, zn. van Hendricus Vermeulen en Kuina Aarsen

                Zij gaan naar Utrecht.

2. Gerritje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 21-10-1894, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 02-12-1894, tr. Woudenberg 24-12-1920 Mathijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 09-07/20-09-1891, zn. van Franciscus Hendricus de Koning en Wijntje van der Burgt

Lidm. Scherpenzeel: Gerritje van de Lagemaat, aangenomen Amersfoort 24-03-1915 met attestatie van Amersfoort 02-11-1936 en 06-06-1957.

3. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 01-07-1896

7. doodgeb. kind, ov. Leusden 21-02-1870

8. Evert van de Lagemaat, geb. Leusden 25-05-1871, landbouwer, tr. Woudenberg 15-11-1902 Jannetje van Ruler, geb. Woudenberg 07-05-1881, dr. van Dirk van Ruler en Neeltje Margaretha Halm

9. Jaantje van de Lagemaat, geb./ged. Scherpenzeel 29-08/05-11-1876, tr. Woudenberg 30-05-1902 Aart van Ginkel, geb. Veenendaal 1876, zn. van Aart van Ginkel en Evertje Haalboom

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1899: Jaantje van de Lagemaat, met attestatie vertrokken naar Woudenberg maart/april 1899, jan. 1946 bedankt.

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

december 2009