LOKHORST

 

De familie Lokhorst, afkomstig uit de omgeving van Leersum, groeit uit tot één van de belangrijkste boerenfamilies van Scherpenzeel en omgeving.

I

Willem Rutgers van Lockhorst, van Neerlangbroek, tr. Amerongen 05-12-1686 Jannetje Jans van Overeem, van Woudenberg, dr. van Jan Helmerts Overeem en Jantje Wulferts de Bruijn

Haardstedengeld Woudenberg 1693: “Willem Rutten op den Ringelpoel bruijcker en de Ed. Ridderschap eijgr en bij de vrou opgegeven 3 [haardsteden]”. 

Oudschildgeld Woudenberg: 1686, 1696, 1706: bruiker van de Ringelpoel.

Uit dit huw.:

1. Jan Willemsz Lockhorst, ged. Woudenberg 05-06-1687, get. Jantje Jan Tonissen

2. Hendrick Willemsz Lockhorst, ged. Scherpenzeel 21-04-1690, op de Ringelpoel, tr. Woudenberg 01-03-1716 Willemtje Jans van Blotenburg, van Leusbroek, ged. Woudenberg 26-03-1693

3. Helmert Willemsz Lockhorst, ged. Woudenberg 09-10-1692, get. Marij Hendricks, volgt II

4. Johanna Willems Lockhorst, ged. Woudenberg 21-07-1695, get. Marij Hendricks, tr. Amerongen 30‑11‑1738 Cornelis Gerritze van Soest, van Leersum

5. Dirkje Willems Lockhorst, ged. Woudenberg 11-06-1702, get. Rijertje, tr. Leersum 23-08-1722 Jan Jansen van Ommeren, wed. Nolleken Bruuren

 

II

Helmert Willemsz Lockhorst, van Darthui­zen, ged. Woudenberg 09-10-1692, ov. voor 1772, tr. Leersum (otr. Woudenberg) 24-10-1723 Maria Janz van Ginkel, ged. Woudenberg 27-01-1697, ov. 20-02-1773, dr. van Jan Thijsz van Ginkel en Merritje Lamberts

In 1739 koopt Helmert Willemsz Lokhorst van Johannes van Middelhoven de Schreiheuvel, eertijds behorende bij ´t Voort (Leenhof 117, fol. 15; 1739. Beleningen Holevoet nr. 17a).

Lidm. Scherpenzeel: Maria van Ginckel, won. op Kleijn Schaik, met attestatie van Woudenberg naar Scherpenzeel 15-01-1741.

Lidm. lijst Scherpenzeel 1740: Maria van Ginkel, op Kleijn Schaik.

Lidm. lijst Scherpenzeel 1756/1758: Maria Jansz van Ginckel, op Kl. Schaick.

Lidm. lijst Scherpenzeel 1772/1774: Maria Janz van Ginkel, wed. Helmert Lokhorst, op Klein Schaik, met attestatie van Woudenberg.

Bij de doop van kinderen 4 tm. 8 heet vader: Helmert Willemsz Overeem.

Uit dit huw.:

1. Willem Helmertsen Lokhorst, ged. Leersum 01-10-1724

In 1765 wordt Willem Helmertsz Lokhorst beleend na dode van zijn vader Helmert Willemsz Lokhorst met de Schreiheuvel, eertijds behorende bij ´t Voort (Leenhof 117, fol. 15; 1739. Beleningen Holevoet nr. 17a).

In 1765 wordt Willem Helmertsz Lokhorst beleend na dode van zijn vader Helmert Willemsz Lokhorst met de helft van Klein Schaik (HUA; Leenhof 171, fol. 33; 23-03-1765).

2. Jan Helmertsen Lokhorst, ged. Doorn 01-09-1726

3. Jantje Helmertsen Lokhorst, geb. Darthuizen, ged. Doorn 21-09-1727, tr. Scherpenzeel 14-02-1751 Evert Jacobsen van Voorthuizen, geb. Leusden, geen kinderen

In 1804 kopen Dirk Lokhorst x Jannetje van Ginkel voor f 600,= van oom en tante Evert Jacobsen van Voorthuisen x Jannigje Hel­merden Lokhorst, won. Woudenberg, (1/6 deel van) het huis, hof, bergen, schuren en varkensschot Klein Schaik (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 183; 25-12-1804 en Bataafs Frans Archief 2102; Ontvangst 40e en 50e penning; 09-01-1805).

4. Marritje Helmertsen Lokhorst, ged. Woudenberg 05-03-1730, get. Kornelia van Ginkel, tr. (1) Woudenberg 11-07-1754 Gijsbert Reijersz van Voskuilen, tr. (2) Scherpenzeel 03-12-1786 Kobus van Soest, ged. Scherpenzeel 29-09-1754, zn. van Gerrit Willemsz van Soest en Hanna Kobussen Bakker

5. Jan Helmertsen Lokhorst, ged. Woudenberg 08-06-1732, get. Kornelia Janz

6. Hanna Helmertsen Lokhorst, ged. Woudenberg 10-07-1735, get. Kornelia Janz van Ginkel, tr. Scherpenzeel 23-11-1760 Jan Jacobsz van Manen, won. Scherpenzeel

7. Aeltje Helmertsen Lokhorst, ged. Woudenberg 13-10-1737, get. Aeltje Lagerweij, ov. 09-07-1812, tr. Scherpenzeel 22-10-1769 Jorden Willemsz van Ginkel

8. Helmert Helmertsen Lokhorst, ged. Woudenberg 24-01-1740, get. Kornelia Janz van Ginkel, volgt II

II

Helmert Helmertsz Lokhorst, ged. Woudenberg 24-01-1740, begr. Scherpenzeel 01-03-1801, tr. Scherpenzeel 19-10-1777 Aartje Dirks van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 09-08-1750, op Wolfswinkel, begr. Scherpenzeel 06-03-1786, dr. van Dirk Willemsz van Voorthuizen en Hermijntje Hendriks van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Maria Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 20/26-04-1778, op Klein Schaaik, get. Jantje van Voorthuizen, jd., ov. Scherpenzeel 16-01-1846, tr. Scherpenzeel 12-02-1804 Aart Jacobse  Ruitenbeek, geb./ged. Lunteren 12/21-05-1775 , ov. Scherpenzeel 17-12-1845, zn. van Jacob Berendsz Ruitenbeek en Antje Aarts van Ruler

In 1839 laten Aart Ruitenbeek, bouwman x Maria Lokhorst op Oud Willaar onder Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel nr. 1212, nr. 1 en 2; 17-01-1839).

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1803: Maria Lokhorst.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Maria Lokhorst.

2. Dirk Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 29-04/09-05-1779, op Klein Schaaik, get. Jantje Dirks van Voorthuizen, jd.

3. Dirk Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 12/18-06-1780, op Klein Schaaik, get. Teuntje Dirks van Voorthuizen, jd., volgt III

4. Mientje/Willemijntje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1781/06-01-1782, op Klein Schaaik, get. Teuntje van Voorthuizen, jd., ov. Scherpenzeel 11-08-1862, tr. Scherpenzeel 26-04-1804 Gerrit Thonen van Ginkel, ged. Leersum 14-04-1771, ov. Scherpenzeel 03-01-1854, zn. van Anthonie Harmsen van Ginkel en Aaltje Gerrits Pothoven

In 1853 laat Gerrit van Ginkel, landb. op Breeschooten onder Scherpenzeel zijn testament maken. Erfgename: zijn vrouw Mientje Lokhorst (Not. Scherpenzeel nr. 4132, nr. 40; 30-12-1853).   

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1803: Mientie Lokhorst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg.

Lidm. Woudenberg 12-04-1804: Mientie Lokhorst, met attestatie Scherpenzeel, hv Gerrit van Ginkel.

5. Jantje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 14/27-04-1783, op Klein Schaaik

6. Helmert Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 14/25-12-1785, op Klein Schaaik, begr. Scherpenzeel 06-04-1786

 

III

Dirk Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 12/18-06-1780, ov. Scherpenzeel 11-08-1866, tr. Leersum 23-10-1803 Jannigje Toonen van Ginkel, geb. Leersum 30-09-1776, ov. Scherpenzeel 20-01-1860, dr. van Antonie van Ginkel en Aaltje Pothoven

            Lidm. Scherpenzeel 31-08-1806: Dirk Lokhorst.

Lidm. Scherpenzeel 25-05-1827: Jannetje van Ginkel, hv Dirk Lokhorst

In 1804 kopen Dirk Lokhorst x Jannetje van Ginkel voor f 600,= van oom en tante Evert Jacobsen van Voorthuisen x Jannigje Hel­merden Lokhorst, won. Woudenberg, (1/6 deel van) het huis, hof, bergen, schuren en varkensschot Klein Schaik (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 183; 25-12-1804 en Bataafs Frans Archief 2102; Ontvangst 40e en 50e penning; 09-01-1805).

In 1808 verkoopt P.J. Druijff een zesde deel van Klein Schaik voor f 600,= aan Dirk Lokhorst x Jannetje van Ginkel (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 25-12-1808).

In 1809 transporteren Dirk Lokhorst x Jannetje van Ginkel voor het gerecht (gekocht op 25-12-1804) een zesde deel van Klein Schaik, leenroerig aan leenhof van Utrecht voor f 600,= van de erfgenamen van Evert Jacobsen van Voorthuisen x Janne­tje Helmerden Lokhorst te weten: Peter, Willem, Jacob, Sander en Geertje Jansse Druiff (kinderen van Jan Petersz Druijff en Jantje Jacobsen van Voorthuizen), Maartje Lokhorst, wed. Kobus van Soest, Hanna Lokhorst, wed. Jan van Manen, Gerrit van Ginkel x Willemijntje Lokhorst, Aart Jacobs­en van de Ruitenbeek x Maria Lokhorst, Maria Jordense van Ginkel (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 22vo; 28-02-1809).

In 1847 laten Dirk Lokhorst, eigenaar en bouwman x Jannigje van Ginkel op Klein Schaik hun testament maken. Dochter Jannetje en zoon Alberus krijgen het recht om voor f 4500,= de bouwmanshofstede Klein Schaik te kopen. Dochter Aaltje Lokhorst x Jan Bloemendal krijgt het recht om voor f 4500,= de bouwmanshofstede Schoonoort in de Glind onder Barneveld te kopen, groot 58 bunder (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 2 en 3; 05-01-1847).

In 1866 vindt de boedelbeschrijving plaats van de nalatenschap van Dirk Lokhorst, ov. 11-08-1866 en Jannigje van Ginkel, ov. 20-01-1860. Bezittingen: Klein Schaik, geschat op f 13.500,=. Schoonhorst, geschat op 13.000,=. De tiend ui Groot Veller onder Barneveld, geschat op f 2200,=. Vorderingen van leningen: totaal f  2800,= (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 35; 16-10-1866).

Uit dit huw.:

1. Helmert Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 16-04/06-05-1804 (op Klein Schaik) onder Scherpenzeel, volgt IVa

2. Anthonie Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 18-07/03-08-1806, onder Scherpenzeel, ov. Stoutenburg 25-07-1884, tr. Woudenberg 29-02-1840 Gijsbertje Veenendaal, geb. Woudenberg 11-09-1817, ov. Stoutenburg 30-07-1894, dr. van Klaas Veenendaal en Errisje Voskuilen

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Anthonie Lokhorst, met attestatie vertrokken naar Hoevelaken 03-07-1840.

                Zij wonen op Vincelaar onder Stoutenburg.

3. Aaltje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 16-10/30-10-1808, onder Scherpenzeel, ov. Scherpenzeel 10-11-1826

4. ongedoopt kind, ov./begr. Scherpenzeel 20/24-03-1811

5. Aartje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 08/26-07-1812, op Klein Schaik, ov. Zeist, begr. Barneveld 15-07-1890, tr. (1) Scherpenzeel 21-02-1840 Jan Brand Bloemendaal, geb./ged. Scherpenzeel 01/17-01-1813, zn. van Brand Bloemendaal en Neeltje Wolfswinkel, tr. (2) Barneveld 24-07-1861  Jan van de Meiden, geb. Scherpenzeel 30-08-1822, zn. van Cornelis van der Meiden en Cornelia van Soest

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1831: Aaltje Lokhorst, met attestatie vertrokken naar Barneveld.

Zij wonen op Langelaar onder Barneveld.

6. Jannigje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 12/26-03-1815, op Klein Schaik, tr. Scherpenzeel 03-11-1848 Jacob van Laar, wed. Cornelia van Nes, ged. Doorn 24-02-1805, zn. van Melis van Laar en Maria Westeneng

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Jannetje Lokhorst, met attestatie vertrokken naar Doorn 15-02-1849.

Zij wonen 1866 in Doorn.

In 1848 worden huwelijkse voorwaarden gemaakt tussen Jacob van Laar, wed. met twee kinderen van Cornelia van Nes, landb. in Doorn, boedelbeschrijving 04-06-1847, not. H.J. van Mariënhoff te Doorn en Jannetje Lokhorst, me.j., z.b., won. bij haar ouders Dirk Lokhorst, bouwman x Jannigje van Ginkel onder Scherpenzeel. Jacob en Jannetje brengen ieder f 1600,= in (Not. Scherpenzeel nr. 4131, nr. 45; 03-11-1848).

Bij boedelscheiding van de nalatenschap van wijlen Dirk Lokhorst x wijlen Jannigje van Ginkel krijgen Jannetje en Albertus ieder de helft van de bouwmanshofstede Klein Schaik, voor f 10.687,50 (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 44; 20-12-1866).

7. Albertus Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/05-05-1816, op Klein Schaik, volgt IVb

8. Jan Lokhorst, geb. Scherpenzeel 11-02-1819, ov. bij geboorte

9. Jan Lokhorst, geb. Scherpenzeel 08-02-1821, ov. Scherpenzeel 26-02-1821

 

IVa

Helmert Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 16-04/06-05-1804 (op Klein Schaik) onder Scherpenzeel, ov. Woudenberg 18-12-1882, begr. Scherpenzeel op Glashorst nr. 82, tr. Woudenberg 23-04-1832 Jantje Jochems, geb. Ede 13-10-1810, ov. Woudenberg 22-04-1890, dr. van Evert Jochemse en Marijtje Willemsen

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1831: Helmert Lokhorst.

In 1835 laten Helmert Lokhorst x Jantje Jochems, landbouwers op Bruinhorst onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken. Not. Scherpenzeel nr. 1211, nr. 7 en 8; 13-01-1835).

In 1844 verkoopt Hendrik Heijkamp, koopman in de Knaapstraat onder Woudenberg aan Helmert Lokhorst x Jantje Jochems, landb. op Bruinhorst onder Woudenberg een huis nr. 218, erf en hof, vooraan in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 174,175, groot 7 roeden, 22 ellen, erfpacht van f 7,= t.b.v. de wed. Aart Breeschooten, voor f 250,= (Not. Scherpenzeel nr. 4129, nr. 9; 03-05-1844).

Uit dit huw.:

1. Aaltje Lokhorst, geb. Woudenberg 25-05-1833, ov. Scherpenzeel 26-05-1922, begr. Glashorst, graf nr. 385, tr. Scherpenzeel 19-02-1863 Rijk Jan van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 03/27-03-1831, ov. Scherpenzeel 28-03-1896, begr. Glashorst, graf nr. 385, zn. van Gerrit van Maanen en Evertje Evers

Lidm. Scherpenzeel 08-04-1853: Aaltje Lokhorst.

2. Maria Lokhorst, geb. Woudenberg 04-02-1835, ov. Woudenberg 15-12-1836

3. Jannetje Lokhorst, geb. Woudenberg 05-07-1836, ov. Scherpenzeel 02-01-1890, begr. Glashorst, graf nr. 5, tr. Scherpenzeel 16-11-1866 Harmanus Overeem, geb./ged. Scherpenzeel 29-11/25-12-1825, ov. Scherpenzeel 19-05-1910, begr. Glashorst, graf nr. 5, zn. van Gijsbert Overeem en Lijsje van Veller

Lidm. Scherpenzeel maart 1856: Jannigje Lokhorst.

4. Evert Lokhorst, geb. Woudenberg 04-04-1838, volgt V

5. Dirk Lokhorst, geb. Woudenberg 18-01-1840, ov. Woudenberg 12-06-1841

6. Dirk Lokhorst, geb. Woudenberg 21-04-1842, ov. Utrecht 08-11-1905, won. Scherpenzeel, begr. Glashorst, graf nr. 56, ongehuwd

In 1905 vindt er een inventarisatie plaats van de nal. schap van Dirk Lokhorst, z.b. te Scherpenzeel, t.v.v. 1. Gerrit Scholtus, metselaar te Veenendaal x Aaltje Lokhorst. 2. Evert Lokhorst, bouwman te Scherpenzeel, mede namens Jannigje Lokhorst, dienstbode te Amersfoort, Neeltje Lokhorst, dienstbode te Abcoude, Heintje Lokhorst, z.b. te Scherpenzeel, Maria Lokhorst, dienstbode te Abcoude, Gerritje Lokhorst, dienstbode te Veenendaal, Dirkje Lokhorst, dienstbode te Nigtevecht, Mietje Lokhorst, z.b. te Scherpenzeel. Nrs. 1 en 2 zijn kinderen van Evert Lokhorst, de broer van Dirk Lokhorst. 3. Helmert Overeem, voor zich en namens Lena Gijsbertina Overeem, z.b. te Scherpenzeel, Gijsbertus Overeem, z.b. te Scherpenzeel, Jannetje Overeem, z.b. te Scherpenzeel, kinderen van Jannetje Lokhorst (zus van Dirk) x Herman Overeem. Aaltje Lokhorst, wed. Rijk Jan van Maanen, landbouwster te Scherpenzeel, zus van Dirk. Albertus Lokhorst, bouwman te Woudenberg, broer van Dirk. Helmert Lokhorst, landbouwer te Barneveld, Jan Lokhorst, landbouwer te Barneveld, Gijsbert Lokhorst, landbouwer te Barneveld, kinderen van Matthijs Lokhorst, broer van Dirk x Hendrijntje Lokhorst. Cornelis Lokhorst, bouwman te Woudenberg, broer van Dirk. Albert van Wessel, bouwman te Scherpenzeel x Maria Lokhorst, zus van Dirk. (Notarieel Amersfoort 34, nr. 1208; 22-02-1906).

(zie ook Notarieel Amersfoort 34, nr. 1295; 05-07-1905. Boedelscheiding. Totale nalatenschap: f 14.216,54 en Notarieel Amersfoort 34, nr. 1427; 10-01-1907. Erkenning schuldovergang).

7. Cornelis Lokhorst, geb. Woudenberg 04-02-1844, ov. Woudenberg 25-10-1849

8. Matthijs Lokhorst, geb. Woudenberg 13-03-1846, ov. Barneveld 28-05-1884, tr. Stoutenburg 13-02-1879 Hendrijntje Lokhorst, geb. Stoutenburg 25-03-1856, dr. van Antonij Lokhorst en Gijsje Veenendaal

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1872: Matthijs Lokhorst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 28-03-1872 .

In 1907 wonen de kinderen in Barneveld.

9. Albertus Lokhorst, geb. Woudenberg 09-01-1848, ov. Woudenberg 07-04-1926, tr. Woudenberg 20-08-1887 Dirkje Versteeg, geb.Woudenberg 01-08-1863, dr. van Dirk Versteeg en Cornelia van den Broek

10. Cornelis Lokhorst, geb. Woudenberg 21-01-1850, ov. Woudenberg 22-05-1941, tr. Woudenberg 25-02-1882 Gerritje Steenbeek, geb. Woudenberg 18-07-1853, ov. Woudenberg 05-04-1913, dr. van Tijmen Steenbeek en Gijsje Meerveld

            Uit dit huw.:

1. Jannetje Lokhorst, geb. Stoutenburg 03-02-1884, tr. Woudenberg 25-05-1905 Willem Bos, geb. Maartensdijk 12-06-1877, zn. van Teunis Jan Teuniszoon Bos en Aartje Floor

2. Gijsje Lokhorst, geb. Stoutenburg 27-08-1885, tr. Woudenberg 19-10-1916 Jan van Steenbergen, geb. Ede 1888, zn. van Aart van Steenbergen en Gerritje Adams

3. Helmert Lokhorst, geb. Stoutenburg 19-09-1886, ov. Woudenberg 24-09-1886

4. Hendrica Lokhorst, geb. Stoutenburg 13-09-1887, tr. Woudenberg 03-02-1911 Thijmen van Wolswinkel, geb./ged.Scherpenzeel 09-05/08-06-1884, zn. van Cornelis Wolswinkel en Maartje Apeldoorn

5. Aaltje Lokhorst, geb. Stoutenburg 06-09-1888, ov. Woudenberg 25-05-1890, begr. Glashorst, graf nr.188

6. Tijmen Lokhorst, geb. Stoutenburg 06-09-1888, ov. Woudenberg 07-05-1890, begr. Glashorst, graf nr. 55

7. Teunisje Lokhorst, geb. Woudenberg10-05-1890, ged. Scherpenzeel 06-07-1890, tr. Woudenberg 09-11-1916 Evert Jochemsen, geb. Ede 1886, zn. van Aart Jochemsen en Maria van Schothorst

8. Dirk Lokhorst, geb. Woudenberg 01-03-1893, ov. Woudenberg 13-03-1893, begr. Glashorst, graf nr. 183

9. Maria Lokhorst, geb. Woudenberg 01-03-1893, ov. Woudenberg 11-03-1893, begr. Glashorst, graf nr. 183

11. Maria Lokhorst, geb. Woudenberg 26-12-1851, ov. Scherpenzeel 18-01-1922, tr. Scherpenzeel 07-04-1883 Aalbert van Wessel, geb. Barneveld 1839, ov. Scherpenzeel 19-01-1909, begr. Glashorst, graf nr. 119, zn. van Teunis van Wessel en Heintje van den Brand

 

V

Evert Lokhorst, geb. Woudenberg 04-04-1838, ov. Scherpenzeel 14-06-1884, op Breeschoten, begr. Glashorst, graf nr. 165, tr. Scherpenzeel 06-02-1873, Grote Kerk 08-02-1873 Neeltje Bloemendaal, geb. Leusden 15-06-1849, ov. Scherpenzeel 03-11-1920, begr. Glashorst, graf nr. 293, dr. van Albertus Bloemendaal en Neeltje ter Maaten. Neeltje Bloemendaal, tr. (2) Scherpenzeel 02-11-1889 Gijsbert van de Goor, geb./ged. Scherpenzeel 31-08/30-09-1855, ov. Scherpenzeel 28-11-1938, begr. Glashorst, graf nr. 293, zn. van Jorden van de Goor en Maatje van der Meiden, op Heintjeskamp

Lidm. Scherpenzeel: Evert Lokhorst met attestatie van Woudenberg 05-02-1873.

In 1884 is en boedelbeschrijving van de nalatenschap van Evert Lokhorst, t.v.v. Neeltje Bloemedaal, wed. Evert Lokhorst, landb. op Breeschoten voor zichzelf en als moeder van Jannigje, Neeltje, Heintje, Aaltje, Maria, Gerritje, Dirkje, Mietje en Evert Lokhorst (Not. Scherpenzeel nr. 4147, nr. 38; 12-09-1884).

Uit het 1e huw.:

1. Jannigje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 11-01/22-02-1874, op Breeschoten, tr. Renswoude 06-05-1910 Jacob van Zijtveld, geb. Maartensdijk 15-09-1871, zn. van Anthonie van Zijtveld en Adriana Spelt

         Voorkind:

            Jan Lokhorst, geb. Scherpenzeel 25-04-1892, ov. Scherpenzeel 02-06-1892

2. Neeltje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 17-04/30-05-1875, op Breeschoten

3. Heintje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 09-04/07-05-1876, op Breeschoten, tr. Scherpenzeel 16-05-1914 Jan Pater, geb. Woudenberg 16-08-1870, landbouwer, zn. van Klaas Pater en Willemijntje Ravenhorst

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: Heintje Lokhorst, met attestatie vertrokken naar Maarn ,mei 1914.

4. Aaltje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/22-04-1877, op Breeschoten, tr. Scherpenzeel 02-08-1902 Gerrit Scholtus, geb. Veenendaal 1881, metselaar, zn. van Adrianus Scholtus en Gerritje Berendse

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1899: Aaltje Lokhorst, met attestatie vertrokken naar Baarn 1914.

5. Maria Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/28-04-1878, op Breeschoten

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1901: Maria Lokhorst, met attestatie vertrokken naar Nigtevecht sept.1903.

6. Gerretje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 04-05/01-06-1879, op Breeschoten, tr. Scherpenzeel 11-12-1915 Albert Blauw, wed. Alida Dirkje de Vos, geb. Hemrik gemeente Opsterland 21-01-1880, onderwijzer, ov. Scherpenzeel 16-12-1945, zn. van Klaas Hendriks Blauw en Geeske Jacobs de Jong

Lidm. Scherpenzeel 20-03-1902: Gerritje Lokhorst.

Lidm. Scherpenzeel: Gerritje Lokhorst hv. Albert Blauw, met attestatie van Otterlo 30-10-1930.

7. Dirkje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 08/27-06-1880, op Breeschoten, ov. Scherpenzeel 15-08-1880

8. Dirkje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 05-08/18-09-1881, op Breeschoten

Lidm. Scherpenzeel: Dirkje Lokhorst, met attestatie van Nigtevecht 09-01-1912.

9. Helmert Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 27-07-1882, ov. Scherpenzeel 28-07-1882, begr. Glashorst, graf nr. 82?

10. Mietje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/29-07-1883, ov. Scherpenzeel 24-06-1883

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1908: Mietje Lokhorst.

11. Evert Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 11-08/28-09-1884, landbouwer, tr. (1) Ede 08-07-1911 Woutera Antonia Roelofsen, geb. Ede 1878, dr. van Herman Roelofsen en Reintje van de Kieft, tr. (2) Scherpenzeel 14-05-1925 Gerritje Mijnbeek, wed. Albertus Lagerweij, geb. Ede 1885, dr. van Aart Mijnbeek en Gerritje Hol

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1909: Evert Lokhorst.

            Uit het 1e huw.:

1. Wouterus Antonie Lokhorst, geb. Woudenberg 12-09-1911, ged. Scherpenzeel 29-10-1911

Uit het 2e huw.:

12. Gijsbert van de Goor, geb./ged. Scherpenzeel 19-09/09-11-1890, op Breeschoten

13. Maatje van de Goor, geb./ged. Scherpenzeel 14-02/24-04-1892

 

IVb

Albertus Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/05-05-1816, op Klein Schaik, ov. Scherpenzeel 04-03-1882 op Klein Schaik, begr. Glashorst nr. 81, tr. Woudenberg 23-10-1852 Geertje van Ginkel, geb. Woudenberg 08-04-1821, ov. Scherpenzeel 30-04-1897, begr. Glashorst nr. 81, dr. van Gijsbert van Ginkel en Grietje van Voskuilen

Lidm. Scherpenzeel 26-03-1843: Aaltbertus Lokhorst.

Bij boedelscheiding van de nalatenschap van wijlen Dirk Lokhorst x wijlen Jannigje van Ginkel krijgen Jannetje en Albertus ieder de helft van de bouwmanshofstede Klein Schaik, voor f 10.687,50 (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 44; 20-12-1866).

Boedelscheiding: 12-08-1898 P. v.d. Want AT 058a015 rep 57 (gezamenlijke boedel).

Inventaris: 07-07-1897 P. v.d. Want AT 058a014 rep 76.

Verkoop: 02-08-1897 P. v.d. Want AT 058a014 rep 91.Scherpenzeel A 136, 294 t/m 298, 303 t/m 311, 321, 325 t/m 345, 467, 472 t/m 476.

Uit dit huw.:

1. Dirk Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/06-11-1853, ov. Scherpenzeel 31-08-1898, begr. Glashorst nr. 217, tr. Woudenberg 24-11-1888 Maria Peelen, geb. Woudenberg 14-02-1854, ov. Scherpenzeel 02-04-1921, begr. Glashorst nr. 124, dr. van Cornelis Peelen en Marritje ter Maaten

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1876: Dirk Lokhorst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 01-12-1888, met attestatie van Woudenberg 01-02-1898.

                Zij wonen op Groot Davelaar onder Woudenberg.

2. Gijsbert Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 02/28-01-1855, ov. Scherpenzeel 20-05-1937, ongehuwd

3. Jannigje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 14/31-08-1856, ov. Scherpenzeel 04-12-1921, begr. Glashorst, graf nr. 152, ongehuwd

4. Grietje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-05-1858, ov. Scherpenzeel 17-01-1918, tr. Scherpenzeel 13-10-1888 Hendrik Peelen, geb. Woudenberg 25-06-1856, ov. Scherpenzeel 31-10-1889 (verongelukt met een paard), op Klein Schaik, begr. Glashorst nr. 81, zn. van Cornelis Peelen en Marritje ter Maaten, tr. (2) Scherpenzeel 16-10-1897 Gijsbert Schimmel, geb. Scherpenzeel 09-12-1863, ov. Scherpenzeel 26-04-1902, zn. van Gijsbert Schimmel (Groot Kolfschoten) en Melisje Roelofsen

Boedelscheiding: 21-01-1890 P. v.d. Want AT 058a004 rep 11.

Gijsbert Schimmel is boer geworden op Ebbenhorst en is jong overleden. Zijn zoon bleef met de weduwe achter. Grietje is toen naar haar broer Gijsbert op ’t dorp verhuisd.

Uit het 1e huw.:

1. Cornelis Peelen, geb. Scherpenzeel 06-12-1888, ov. Scherpenzeel 14-12-1888, begr. Glashorst, graf nr. 81

2. Geertje Peelen, geb./ged. Scherpenzeel 27-10/29-12-1889, tr. Scherpenzeel 06-05-1916 Teunis van Wessel, geb. Scherpenzeel 17-06-1888, zn. van Aalbert van Wessel en Maria Lokhorst

Uit het 2e huw.:

3. Gijsbert Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/30-07-1898

 

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

september 2008