Lansing

  

De weversfamilie Lansing in van oorsprong katholiek. Bij de derde generatie gaat men over naar protestant. Het feit dat Heimen de protestantse Maria Vlaanderen trouwt en in het vrijwel protestante Scherpenzeel woont zal ongetwijfeld meegespeeld hebben. Heimen wordt in 1850 zelfs lidmaat.

I

Dirk Jansen Lansing, geb. ca. 1710, won. Veenendaal, ´paaps´, ov. Scherpenzeel 13-02-1767, begr. Renswoude (RK), tr. Renswoude (Geref.) 27-05-1736 Woutertje Morren van Sprakelaar, ´paaps´, won. voorheen Scherpenzeel´, ged. Achterveld (RK) 28-10-1708, ov. Scherpenzeel 18-12-1791, ingeschr. Renswoude (RK), begr. Scherpenzeel 24-12-1791, dr. van Mor Lubbertsz van Sprakelaar, tr. Hendrikje Heimensen

Van 1737-1791 wonen Dirk Lansing en Woutertje Morren Sprakelaar in (1832) sectie D 326,327(oost). Westeinde zuidzijde. Groot 0.16.70 ha.

Cedulle van het kleppermansgeld: Derk Lansing, 2-0. (Westerholt 277; 17-12-1737).

Cedulle haardstedegeld 1740/41: Derck Lansing, 1. (Westerholt 013-34).

Personen boven de 15 jaar. 1741/42: Derck Lansing, 3. (Westerholt 013-34).

Inwoners Scherpenzeel 1749: Derk Lansing, wever, getrouwd, 1 huis, 3 kinderen tot 10 jaar, 1 kind van 10-15 jaar, 3 volwassenen, waarvan 1 knecht.

In 1756 pachten Dirck Lansingh x Woutertjen van Sprakelaar van de Vrouwe van Scherpenzeel een hof aan het westeinde van het dorp, 1832: Sectie D 326,327(west); oost: Dirck Lansingh, zuid: Vrouwe van Scherpenzeel, west: Willem Toonen of de wed. Geurt Teesselingh, noord: de gemeene weg; laatst door Jan Peetersen Druijff x Jantjen van Voorthuijsen gebruikt, voor 5 gl 10 st. (Huis Scherpenzeel 11a; 24-04-1756).

Uit dit huw.:

1. Johannes Lansing, ged. Renswoude (RK) 14-03-1737, get. Anna Ariens, jong ov.

2. Maurits/Mor Lansing, ged. Renswoude (RK) febr. 1739, get. Hendrika Morren, volgt II

3. Hermannus Lansing, ged. Renswoude (RK) 22-08-1741, get. Anna Ariens, ws. ov. Renswoude (RK) 22-03-1777

4. Haijmo/Heimen Lansing, ged.Renswoude (RK) 12-10-1743, ov. Renswoude (RK) 28-08-1792, begr. Renswoude (herv.!) 03-09-1792, tr. Renswoude (RK) (otr. Scherpenzeel) 12-11-1780 Jacobje/Jaapje Verheij, geb. Hoevelaken 1744, ov. Renswoude 09-07-1829, dr. van Heijmen Verheij en Margaretha Jelissen. Jacobje, tr. (2) Renswoude (RK) 21-06-1808 Jan Hendrik de Groot, wed. Catharina Bouman, geb. Laren, Stift Munster 1756, ov. Renswoude 26-02-1825, zn. van Joachim de Groot en Anna Olkens

5. Margaretha Lansing, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 31-07-1746, get. Heijmen Morren van Sprakelaar, jong ov.

6. Bernardus Lansing, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 08-03-1749, get. IJltje Morren van Sprakelaar, jong ov.

7. Margaretha/Grietje Lansing, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 08-02-1751, get. Rijkje van Bloemendaal, ov. Scherpenzeel 09-08-1770, begr. Renswoude (RK)

8. Bernardus Lansing, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 18-04-1755, get. IJltje Morren van Sprakelaar, ov. Scherpenzeel 31-07-1786, ingeschr. Renswoude (RK), begr. Scherpenzeel 05-08-1786

 

II

Maurits/Mor Lansing, ged. Renswoude (RK) febr. 1739, ov. Scherpenzeel 16-08-1813, tr. Renswoude (RK) 13-02-1793 Heiltje/Helena Dashorst, geb. 1769, in ´t huisje Dashorst, ov. Woudenberg 28-02-1842, ws. dr. van Albert Hermsen en Jacobje Teunissen

In 1792 leent Mor Lansing f 300,= van Maria en Catharina Wassing. Onder­pand: zijn huis en hof aan het westeinde van het dorp (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 14vo; 29-03-1792).

Van 1792-1802 wonen Mor/Maurits Lansing en Heijltje Dashorst in (1832) sectie D 326,327(oost). Westeinde zuidzijde. Groot 0.16.70 ha.

In 1802 kopen Gerrit van Kessel x Hendrikje van Spraakelaar voor f 600,= van Mauris Lansing x Hijltje Dashorst een huis en hof “en daarbij staand erf”. Voorwaarde: de verkopers zullen hun leven lang voor f 25,= p.j. in dit huis mogen blijven wonen. (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 158vo; 02-07-1802).

In 1815 verkoopt Gerrit van Kessel, burgemeester van Scherpenzeel aan Heijltje Dashorst, wed. Maurits Lansing, spinster, won. Scherpenzeel voor f 600,= huis en hof aan het westeind van Scherpenzeel. Heijltje moet Gerrit bij haar laten inwonen tegen f 25,= p.j. (AT056a007, nr. 160; 30-08-1815).

Van 1815-1842 wonen Heijltje Dashorst, wed. Mor Lansing en Gerrit van Kessel, burgemeester van Scherpenzeel in (1832) sectie D 326,327(oost). Westeinde zuidzijde. Groot 0.16.70 ha.

Uit dit huw.:

1. Heimen Lansing, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 15-06-1794, get. Jacobje Verhij, wed. Heimen Lansing, volgt III

2. Dirk Lansing, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 28-09-1799, get. Jacobje Lansing, ov. Woudenberg 26-11-1851, ongehuwd

3. BernardusLansing, geb. Scherpenzeel, ged.Renswoude (RK) 01-05-1803, get. Margarita Dashorst, wolkammersknecht, ov. Scherpenzeel 29-04-1825, ongehuwd

 

III

Heimen Lansing, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 15-06-1794, get. Jacobje Verhij, wed. Heimen Lansing, wolkammersknecht, wolkammer, wolkammersknecht, ov. Woudenberg 09-09-1858, tr. Scherpenzeel 02-01-1824 Maria Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/06-12-1795, ov. Woudenberg 20-04-1854, dr. van Jan Vlaanderen en Cornelia Willems van Huijgenbosch

In 1816 wordt Heimen Lansing, wever te Scherpenzeel, veroordeeld voor mishandeling en belediging van Lammertje Slok en de burgemeester van Scherpenzeel, 3 maanden en f 8,= (HUA; Toegang 302-1, nr. 29, Rechtbank van Eerste Aanleg; 31-01-1816).

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1850: Hijmen Lansing.

Uit dit huw.:

1. meisje, ov. na geboorte, ov. Scherpenzeel 13-04-1824

2. Barnardus Lansing, geb. Scherpenzeel 05-07-1825, ov. Woudenberg 06-04-1853, ongehuwd

3. Jannigje Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 08/09-09-1827, ov. Scherpenzeel 16-09-1829

Vader: Tijmen Lansing “van de Roomsche Godsdienst”.

4. Jan Lansing, geb. Scherpenzeel 13-12-1829, volgt IVa

5. Johanna Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 02/23-12-1832, ov. Scherpenzeel 18-03-1896, tr. Scherpenzeel 11-12-1857 Jan Kamerbeek, geb. Woudenberg 12-10-1822, wolkammer, arbeider, ov. Scherpenzeel 07-06-1882, zn. van Cornelis Kamerbeek en Aaltje van der  Kemp

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Johanna Lansing, won. Woudenberg.

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1853: Jan Kamerbeek.

6. Cornelia Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 11-11/19-12-1834, ov. Woudenberg 12-07-1916, tr. Woudenberg 06-11-1858 Martinus Elzenaar, geb./ged. Scherpenzeel 28-12-1835/31-01-1836, ov. Woudenberg 12-02-1910, zn. van Marinus Elzenaar en Breunisje van Beek

7. Melis Lansing, geb. Scherpenzeel 19-12-1836, volgt IVb

8. Jacobus Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 13-05-1844, soldaat bij de 1e compagnie 4e bataljon van het 1e regiment infanterie, won. in de garnizoensplaats Leeuwarden, ov. Scherpenzeel 22-10-1870, ongehuwd

Bij zijn ov. woont hij in huis A 162 bij zwager Jan Kamerbeek,wolkammer en is hij met verlof.

 

IVa

Jan Lansing, geb. Scherpenzeel 13-12-1829, metselaar, ov. Woudenberg 20-10-1888, tr. (1) Scherpenzeel 24-07-1858 Heintje Blankespoor, geb. Lunteren 1829, ov. Woudenberg 17-03-1866, dr. van Hendrik Blankespoor en Klaasje Bakker, tr. (2) 14-11-1866 Grietje Aartsen, geb. Barneveld 1841, ov. Woudenberg 11-09-1923, dr. van Gijsbert Aartsen en Jannetje Bouman

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Jan Lansing, won. Woudenberg, met attestatie van Woudenberg 28-03-1866, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 02-10-1888.

Uit het 1e  huw.:

1. Heimen Lansing, geb. Woudenberg 16-04-1863, ged. in de Grote Kerk 31-05-1863, ov. Utrecht 17-09-1934, tr. Utrecht 28-05-1890 Geurtje/Gerritje Pol, geb. Renswoude 05-10-1868, ov. Utrecht 04-08-1896, dr. van Peter Pol en Maartje Jansen

Lidm. Scherpenzeel: Herman Lansing, met attestatie van Utrecht 07-04-1890, met attestatie vertrokken

naar Utrecht 03-01-1891.

Uit het 2e  huw.:

2. Gijsbert Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 16-04/30-06-1867, ov. Scherpenzeel 06-09-1868

3. Gijsbertus Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/23-05-1869, volgt V

4. Marinus Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 20-07/25-08-1872, ov. Scherpenzeel 11-09-1872

5. Maria Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 16-08/24-09-1876, ov. Ermelo (ingeschr. te Scherpenzeel) 27-12-1949, tr. Woudenberg 01-12-1904 Evert Hartman, geb. Woudenberg 27-02-1847, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 30-30-1912, zn. van Gijsbertus Hartman en Adriana Renswoude

            Voorkind:

Gerrit Jan Lansing/Hartman, geb. Woudenberg 06-01-1900, ged. in de Grote Kerk01-04-1900 (erkend bij huw.)

 

V

Gijsbertus Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/23-05-1869, ov. Scherpenzeel12-01-1940, begr. Glashorst, graf nr. 468, tr. Scherpenzeel28-01-1899Grada/Gerarda Hendrika Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 21-05/04-07-1875, dr. van Willem Jacob Vonk en Maria Kap

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1892: Gijsbertus Lansing.

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1893: Gerarda Hendrika Vonk.

Uit dit huw.:

1. Jan Lansing, geb. Woudenberg 28-11-1899, ged. in de Grote Kerk 07-01-1900, ov. Woudenberg 17-02-1909

2. Willem Jacob Lansing, geb. Woudenberg 18-02-1901, ged. in de Grote Kerk 31-03-1901, wever, tr. Scherpenzeel 06-09-1924 Alida Hendrika Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/29-05-1904, dr. van Willem Wagensveld en Alida Hendrika de Koning

Uit dit huw.:

1. Gijsbertus Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 06-03/05-04-1925

2. Willem Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 16-10/13-11-1927

3. Gerarda Hendrika Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 11-04/02-06-1929

Lidm. Veenendaal 06-04-1958:  Gerarda Hendrika Lansing, met attestatie van Veenendaal naar Scherpenzeel 05-10-1964.

3. Grietje Lansing, geb. Woudenberg 14-02-1903, ged. in de Grote Kerk 29-03-1903, ov. Woudenberg 09-05-1903

4. Gerrit Lansing, geb. Woudenberg 18-04-1904, ged. in de Grote Kerk 26-06-1904, tr. in de Ned. Herv. Grote Kerk van Scherpenzeel Willempje van de Waerdt

Uit dit huw.:

1. Gijsbertje Lansing, geb. Woudenberg 06-01-1943, ged. in de Grote Kerk 14-03-1943

2. Gerarda Hendrika Lansing, geb. Woudenberg 18-08-1944, ged. in de Grote Kerk 17-12-1944

5. Marinus Lansing, geb. Woudenberg 31-05-1906, ged. in de Grote Kerk 29-07-1906, metselaar, tr. Woudenberg 18-11-1932 Mechtelina Cornelia Sukkel, geb. Maarn 1908, dr. van Marius Sukkel en Jannetje van Engelenhoven

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1930: Marinus Lansing, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 15-04-1930, met attestatie vertrokken naar Ederveen 10-04-1959.

Uit dit huw.:

1. Gerarda Hendrika Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 12-09/11-11-1934

2. Hendrika Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 03/27-10-1935

3. Gijsbertus Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/24-12-1939

4. Jannetje Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 06-01/04-03-1945

5. Marinus Lansing, geb. Scherpenzeel 09-07-1948

6. Willy Jakoba Lansing, geb. Scherpenzeel 06-05-1950

6. Gijsbertus Lansing, geb. Woudenberg 04-10-1908, ged. in de Grote Kerk 28-03-1909, ov. Woudenberg 24-04-1917

7. Jan Gerard Lansing, geb. Woudenberg 07-02-1913, ged. in de Grote Kerk 29-06-1913, wever, ov. 23-02-1984, tr. Scherpenzeel 30-10-1941 Jansje Cozijnsen, geb. Woudenberg 16-06-1915, ged. in de Grote Kerk 26-09-1915, ov. 1985, dr. van Dirk Cozijnsen en Grietje Hoogeweg

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1938: Jansje Cozijnsen.

                Lidm. Scherpenzeel 06-04-1941: Jan Gerard Lansing.

Uit dit huw.:

1. Grada Hendrika Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 04-08/25-10-1942

2. Grietje Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 02-11/19-12-1943

3. Gijsbertha Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 29-05/29-07-1945

4. Dicky Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 21-10/15-12-1946

5. Alida Lansing, geb. Scherpenzeel 22-07-1950

8. Gijsbertus Lansing, geb. Woudenberg 25-01-1918, ged. in de Grote Kerk 28-04-1918, wever, tr. Scherpenzeel 30-09-1943 Johanna van Drie, geb. Zeist 1918, dr. van Hendrik van Drie en Gerritje ter Maaten

                Lidm. Scherpenzeel 06-04-1941: Gijsbertus Lansing, met attestatie vertrokken naar ?.

 

IVb

Melis Lansing, geb. Scherpenzeel 19-12-1836, arbeider, ov. Scherpenzeel 24-07-1908, tr. (1) Scherpenzeel 25-01-1862 Jannigje Jansen, geb. Ede of Barneveld 1838, ov. Scherpenzeel 03-05-1877, dr. van Jan Jansen en Evertje van de Meent, tr. (2) Scherpenzeel 25-04-1878 Marietje van den Broek, geb. Barneveld 1853, ov. Scherpenzeel 22-05-1900, dr. van Frank van den Broek en Annetje van de Steeg

                Lidm. Scherpenzeel 27-03-1877: Melis Lansing.

Uit het 1e  huw.:

1. Hendrik Lansing, geb. Barneveld 28-03-1862, ged. in de Grote Kerk 27-04-1862, ov. Scherpenzeel 05-05-1871

2. Evert Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 15-05/05-06-1864, ov. Scherpenzeel 10-05-1870

3. Marinus Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 30-05/29-07-1866

4. Melis Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 17-06/30-08-1868, ov. Utrecht 06-11-1921, tr. De Bilt 05-08-1892 Antje Bakker, geb. Amersfoort 11-10-1871, ov. Utrecht 27-02-1940, dr. van Jan Bakker en Aaltje van Kuilen

5. Heimen Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 13-06/02-07-1871, ov. Scherpenzeel 22-10-1907, ongehuwd

                Hij woont bij zijn ov. nog bij zijn vader en heeft geen beroep.

6. Evertje Lansing, geb. Scherpenzeel 02-03-1874, ov. Scherpenzeel 26-03-1874

7. Evertje Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 11-12-1875/30-01-1876, ov. Scherpenzeel 03-03-1878

Uit het 2e  huw.:

8. Frank Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-10-1879, ov. Scherpenzeel 03-05-1882

Hij is verdronken in een put (Weekblad voor Amersfoort en Omstreken, 06-05-1882, blz. 2).

9. Bernardus Lansing, geb. Scherpenzeel 12-01-1882, ov. Scherpenzeel 15-02-1882

10. Frank Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 01/29-07-1883, metselaar, ov. Renswoude 09-06-1943, tr. Veenendaal 07-12-1907 Elizabeth Maria Anna Spies, geb. Veenendaal 1886, dr. van Teunis Spies en Wilhelmina Jacoba Hubertina de Leur

11. Antje Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 28-09/25-10-1885

12. Jacoba Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 21-05/22-07-1888, ov. Scherpenzeel 18-01-1891

13. Cornelia Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 05/25-05-1890

14. Jacoba Lansing, geb. Scherpenzeel 07-03-1892, ov. Scherpenzeel 28-03-1892

15. Jacoba Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/07-03-1897

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

juli 2010