Lagerweij (1)

I

Dirk (van de Lageweij), tr. NN

Uit dit huw.:

1. Hendrik Dirksz Vermeulen, paardenkoopman te Woudenberg, tr. (1) Gijsbertje Willems Knoppert, dr. van Willem Jansz Knoppert en Cornelisje Willems, tr. (2) Maetje Aerts, tr. (3) Neeltje Hendriks

In 1688 wordt er een boedelscheiding gemaakt van de nal. schap van Hendrik Dirksz Vermeulen. Jan Willemsz Knoppert is oom moederszijde van zijn dochter Cornelia (Not. A. van Brinckesteijn, AT015b012; 27-11-1688).

Stamvader van de familie Vermeulen.

2. Peter Dirksz van Woudenberg

Stamvader van de familie Van Woudenberg.

3. Lambert Dirksz Lagerweij, volgt II

II

Lambert Dirksz Lagerweij, ov. voor 1696, tr. Aeltje Klaassen, ov. voor 1716

                Lidm. reg. Woudenberg 1683: Lambert Dirksen en Aeltie Klaes, in de Leegeweij.

In 1686 is Lambert Dirksz bruiker van 1/3 deel van de Lageweij onder Ginkel (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 57a).

In 1696 en 1706 is de wed. Lambert Dircksse eigenaar van 1/3 deel van de Lageweij, 31 morgen (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 57a).

In 1716 zijn de erfgenamen van de wed. Lambert Dircksse eigenaar van 1/3 deel van de Lageweij, 31 morgen (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 57a).

In 1696 en 1706 is de wed. Lambert Dircksse eigenaar van 8 morgen op de Wetering, bruiker is zoon Gijsbert Lambertsz (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 68a. Zie ook 16d, 32f en 46c).

Uit dit huw.:

1. Merritje Lamberts Lagerweij, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 21-04-1690 Jan Thijsz van Ginkel, ged. Scherpenzeel 22-03-1668, zn. van Thijs Rutgers van Ginkel en Willempje Jans van Davelaar

2. Klaas Lambertsz Lagerweij, begr. Woudenberg 27-06-1768, ov. Woudenberg 27-06-1768, tr. Woudenberg 24-12-1710 Lijsje Gerrits van Selder, van Woudenberg

                Lidm. Woudenberg ca. 1744: Klaes Lamberts Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746 en 1768: Claas Lambertz Lagerweij.

Uit dit huw.:

1. Aeltje Klaassen Lagerweij, ged. Woudenberg 18-10-1711, get. Teuntje van Selder

2. Lambert Klaassen Lagerweij, ged. Woudenberg 16-10-1712, get. Teuntje Gerrits, jong ov.

3. Wulfert Klaassen Lagerweij, ged. Woudenberg 15-07-1714, jong ov.

4. Lambert Klaassen Lagerweij, ged. Woudenberg 10-11-1715

5. Wulfert Klaassen Lagerweij, ged. Woudenberg 03-04-1718, get. Nennigje Gerrits

3. Dirck Lambertsz Lagerweij, volgt IIIa

4. Teunis Lambertsz Lagerweij, van de Lageweij, tr. (1) Woudenberg (otr. Leersum) 10-11-1700 Evertje Jans, van de Haer onder Ginkel, otr. (2) 08-04-1702 Luijtje Arisen, won. op ´t Sant

            Uit het 2e huw.:

1. Evertje Teunissen Lagerweij, ged. Scherpenzeel 04-05-1704, in de Lageweij, tr. Doorn 10-03-1743 Jan Rochersz van Meer, van Doorn

2. Peter Teunissen Lagerweij, ged. Doorn 14-08-1712, tr. Doorn 13-05-1742 Dirkje Klaassen van Klein Scherpenzeel, van Doorn

            3. Aalt Teunissen Lagerweij, ged. Doorn 04-02-1714

            4. Claas Teunissen Lagerweij, ged. Doorn 06-10-1715

5. Gijsbert Lambertsz Lagerweij, volgt, volgt IIIb

6. Antonie Lambertsz Lagerweij, volgt IIIc

IIIa

Dirck Lambertsz Lagerweij, van de Lageweij, tr. Woudenberg 21-02-1692 Johanna Jansen Blotenburg

Uit dit huw.:

1. Lambert Dirksz Lagerweij, volgt IVa

2. Jan Dirksz Lagerweij, ged. Woudenberg 01-12-1697, get. Ariaantje van Blotenburg

3. Wulfert Dirksz Lagerweij, ged. Woudenberg 19-11-1699, get. Merritje Lamberts, volgt IVb

4. Rijkje Dirks Lagerweij, ged. Doorn 08-01-1702, tr. Amerongen 22-02-1728 Cornelis Teunisz van Barneveld, geb. Amerongen

5. Gerrit Dirksz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 20-07-1704, in de Meent

6. Klaas Dirksz Lagerweij, ged. Woudenberg 20-03-1707, tr. Amerongen 17-11-1737 Teuntje Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 26-03-1713, dr. van Jan Gijsbertsen van Ravenhorst en Hendrickje Jans

IVa

Lambert Dirksz Lagerweij, tr. Leersum (otr. Amerongen) 28-03-1734 Phijchje/Feitje Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 04-08-1709, dr. van Jan Gijsbertsen van Ravenhorst en Hendrickje Jans van Schaik

                Lidm. Renswoude 20-01-1749: Lammert Dirkze Lagerweij en Fijtje Jans.

Uit dit huw.:

1. Jan Lammertsz Lagerweij, ged. Renswoude 02-01-1735, op Ravenhorst

2. Dirk Lammertsz Lagerweij, ged. Renswoude 04-11-1736, op Ravenhorst, ov. Renswoude 07-04-1815, ongehuwd

3. Gerrit Lammertsz Lagerweij, ged. Renswoude 01-02-1739, op Ravenhorst, volgt Va

4. Johanna Lammerts Lagerweij, ged. Renswoude 25-02-1742, op Ravenhorst

5. Hendrikje Lammerts Lagerweij, ged. Renswoude 19-12-1745, op Ravenhorst, ov. Renswoude 22-11-1824, tr. Renswoude, otr. Renswoude 07-02-1772 Hendrik Petersen Bouman, wed. Aaltje Koudijs, ged. Veenendaal 01-02-1739, zn. van Peter Petersen Bouman en Willemijntje Hermens van Holten

6. Hendrik Lammertsz Lagerweij, ged. Renswoude 25-01-1750, op Ravenhorst, ov. Renswoude 30-10-1822, ongehuwd

                Lidm. Renswoude 22-03-1780: Hendrik Lammertsen Lagerweij.

Va

Gerrit Lammertsz Lagerweij, ged. Renswoude 01-02-1739, begr. Renswoude 02-01-1798, otr. Renswoude 12-02-1788 Annetje Jansen Donkersteeg, ged. Renswoude 21-11-1766, aan de Veenkant, ov. Veenendaal 06-07-1838, dr. van Jan Jansz Donkersteeg en Beertje Ebbers Veldhuizen. Annetje Jansen Donkersteeg, tr. (2) Renswoude 12-02-1800 Willem van Ginkel, ged. Lunteren 28-06-1761, ov. Renswoude 13-12-1829, zn. van Tijs Willemsen en Neeltje Gerrits

Uit dit huw.:

1. Fijtje Lagerweij, ged. Renswoude 04-04-1789, tr. Jan Mannesse van Manen, geb. 1788, ov. Veenendaal 30-03-1862, zn. van Mannus Jansen en Hendrikje Stevens

                Lidm. Renswoude 07-03-1811: Fijtje Lagerweij.

2. Janna Lagerweij, ged. Renswoude 26-09-1790, op de Biesbos, tr. Renswoude 29-01-1819 Robert Bouwman, geb. Ede 1796, ov. Ede 14-06-1881, zn. van Teunis Jansen Bouwman en Gerritje van de Peppel

3. Lammert Lagerweij, ged. Renswoude 30-09-1792, op Wagensveld, volgt VIa

4. Barendje/Elisabeth/Betje Gerrits Lagerweij, ged. Renswoude 09-03-1794, ov. Leersum 26-11-1875, tr. (1) Renswoude 29-05-1819 Derk Langelaar, ged. Renswoude 26-03-1780, op de Wetering, landbouwer, ov. Lunteren 05-03-1831, zn. van Geurt Dirksz van Langelaar en Hanna Jans van Amerongen, tr. (2) Ede 28-06-1834 Hendricus Sijsselsmit, geb. Zutphen 1810, kleermaker, ov. Gelders Veenendaal (gem. Ede) 23-07-1848, zn. van Joël Sijsselsmit en Lubberdina Jansen

                Lidm. Scherpenzeel: Betje Lagerweij, met attestatie van Veenendaal 21-10-1850.

                Lidm. Scherpenzeel: Betje Lagerweij, met attestatie vertokken naar Renswoude 16-03-1868.

5. Johanna Lagerweij, ged. Renswoude 06-09-1795

6. Jan Lagerweij, ged. Renswoude 10-09-1797, landbouwer op Klein Wildenburg, tr. Renswoude 29-01-1827 Klaasje/Clasina Langelaar, ged. Amerongen 20-03-1803, ov. Leersum 03-04-1858, dr. van Melchior Gerritsz van Langelaar/van Ginkel en Geertje Teunissen Lagerweij

Kinderen geboren te Leersum.

In 1854 leent Jan Lagerweij, landb. onder Leersum f 500,= van Fredricus van Kessel Gijsbertszoon, fabrikeur in wollen garen te Scherpenzeel. Onderpand: een boerenplaatsje, genaamd Klein Wildenburg, met huis, berg, erf, tuin, boomgaard en land onder Leersum, sectie A 45-55,44, groot 3 bunder, 81 roeden, 97 ellen. Titel van aankomst: onderhands gekocht op 15-02-1828, geregistreerd te Ame­rongen. (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 29; 06-10-1854).

In 1857 leent Jan Lagerweij, landb. onder Leersum f 100,= van Fredricus van Kessel Gijsbertszoon, fabrikeur in wollen garen te Scherpenzeel. Onderpand: een boerenplaatsje, genaamd Klein Wildenburg, met huis, berg, erf, tuin, boomgaard en land onder Leersum, sectie A 45-55,44, groot 3 bunder, 81 roeden, 97 ellen. Titel van aankomst: onderhands gekocht op 15-02-1828, geregistreerd te Ame­rongen. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 24; 30-07-1857).

VIa

Lammert Lagerweij, ged. Renswoude 30-09-1792, op Wagensveld, landbouwer op Achterste Klein Wagensveld, ov. Renswoude 05-02-1850, tr. Renswoude 07-06-1817 Aaltje van de Vliert, ged. Renswoude 27-09-1789, ov. Gelders Veenendaal 29-12-1856, dr. van Aart Teunisz van de Vliert en Dirkje Hendriks Koudijs

Uit dit huw.:

1. Gerrit Lagerweij, geb. Renswoude 02-11-1817, volgt VIIa

2. Aart Lagerweij, geb. Renswoude 28-11-1820, landbouwer, ov. Ede 03-04-1888, tr. Ede 17-11-1855 Evertje van Zoest, geb. Renkum 21-07-1827, ov. Ede 31-01-1909, dr. van Teunis van Zoest en Peetje Jansen Bouwman

3. Hendrik Lagerweij, geb. Renswoude 14-01-1823, volgt VIIb

4. Dirkje Lagerweij, geb. Renswoude 02-02-1826, ov. Ede 26-08-1857, tr. Renswoude 02-08-1845 Brand van Veldhuizen, geb./ged. Lunteren 20/26-02-1812, ov. Ede 05-11-1863, zn. van Egbert Gijsbertsz van Veldhuizen en Jannetje Toonen. Brand van Veldhuizen, tr. Ede (2) 20-11-1858 Geertje Bloem, wed. Johannes Verbeek, geb. Apeldoorn 09-10-1825, ov. Apeldoorn 01-01-1889, dr. van Gerrit Bloem en Willempje Geurts

5. Antje Lagerweij, geb. Renswoude 19-01-1834, ov. Renswoude 03-11-1848

VIIa

Gerrit Lagerweij, geb. Renswoude 02-11-1817, landbouwer, ov. Renswoude 03-12-1904, tr. Renswoude 03-11-1848 Willemijntje de Koning, geb. Ede 1824, ov. Renswoude 03-05-1888, dr. van Jan de Koning en Willemijntje van Ravenhorst

Uit dit huw.:

1. Aaltje Lagerweij, geb. Renswoude 01-04-1849, ov. Ede 26-03-1921, tr. Renswoude 18-08-1871 Jan Jacob Roelofsen, geb. Apeldoorn 02-10-1849, ov. Ede 05-02-1930, zn. van Jan Roelofsen en Jannetje Bos

2. Jan Lagerweij, geb. Renswoude 11-03-1851, landbouwer, ov. Stoutenburg 29-01-1927, tr. Gijsbertje Veldhuizen, geb. Renswoude 31-12-1855, ov. Stoutenburg 30-12-1921, dr. van Frans Veldhuizen en Gijsbertje Veldhuizen

Uit dit huw.:

1. Gerrit Lagerweij, geb. Renswoude 17-08-1874, tr. Stoutenburg 11-07-1918 Evertje Steenkamer, geb. Nijkerk 1878, dr. van Cornelis Steenkamer en Aaltje van Meerveld

2. Frans Lagerweij, geb. Renswoude 22-03-1876, landbouwer, ov. Renswoude 28-09-1948, landbouwer, tr. Barneveld 28-08-1903 Jannetje Tijsseling, geb. Barneveld 1873, dr. van Teunis Tijseling en Gerritje Bouw

3. Willemijntje Lagerweij, geb. Renswoude 21-02-1878, tr. Stoutenburg 26-01-1905 Dirk van de Lagemaat, geb. Leusden 29-04-1875, zn. van Jan van de Lagemaat en Teunisje Druijff

4. Gijsbertje Lagerweij, geb. Renswoude 10-02-1880, ov. Renswoude 29-02-1880

5. Gijsbertus Lagerweij, geb. Renswoude 05-09-1881, tr. Stoutenburg 04-10-1923 Gerritje Mastenbroek, geb. Barneveld 1889, dr. van Wouter Mastenbroek en Maasje van Ee

6. Gijsbertje Lagerweij, geb. Renswoude 26-09-1883, tr. Stoutenburg 20-09-1923 Gerrit Maassen, geb. Hoogland 29-01-1885, ov. Stoutenburg 27-09-1942, zn. van Jan Maassen en Aleida Dekker

7.

8. Hendrika Lagerweij, geb. Lunteren 1887, ov. Ede 14-11-1887

9. Hendrika Lagerweij, geb. Lunteren 04-10-1888, ov. Ede 07-10-1888

10. Jan Lagerweij, geb. Stoutenburg 01-07-1890, tr. Leusden 14-02-1918 Maria Apeldoorn, geb. Leusden 21-03-1894, dr. van Gijsbertus Apeldoorn en Dirkje van de Lagemaat

11. Hendrica Lagerweij, geb. Stoutenburg 16-03-1894, tr. Stoutenburg 17-12-1925 Aalt van Veluw, geb. Nijkerk 1901, zn. van Aalt van Veluw en Janna Hermina van de Kuilen

3. Lammert Lagerweij, geb. Renswoude 13-02-1853, ov. Ede 26-01-1938, tr. Renswoude 11-12-1891 Aaltje Prinsenhof, geb. Ede 1847, ov. Renswoude 20-09-1922, dr. van Gerrit Prinsenhof en Cornelia van Engelenhoven

4. Willemijntje Lagerweij, geb. Renswoude 01-02-1855, ov. Renswoude 10-05-1887, ongehuwd

5. Willempje Lagerweij, geb. Renswoude 04-03-1857, ov. Renswoude 20-12-1859

6. Dirkje Lagerweij, geb. Renswoude 05-03-1859, ov. Renswoude 29-12-1859

7. Gerrit Lagerweij, geb. Renswoude 29-04-1861, landbouwer, ov. Ede 10-07-1943, tr. Renswoude 09-12-1886 Dirkje Pater, geb. Renswoude 01-04-1866, ov. Ede 12-06-1895, dr. van Jan Pater en Gerritje van den Prinsenhof

Uit dit huw.:

1. Jan Lagerweij, geb. Renswoude 22-04-1887, ov. Ede 04-07-1891

2. Gerrit Lagerweij, geb. Renswoude 19-05-1888, ov. Ede 04-11-1901

Meer kinderen geboren in Lunteren.

8. Aart Lagerweij, geb. Renswoude 09-04-1863, landbouwer, ov. Leusden 25-10-1949, tr. Scherpenzeel 27-08-1887 Maatje/Martje van Ginkel, geb. Leersum 17-11-1864, ov. Leusden 16-01-1906, dr. van  Jan van Ginkel en Evertje Apeldoorn

            Uit dit huw. o.a.:

1. Evertje Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 15-01/26-02-1888, tr. Leusden 30-12-1913 Hendrik van Kolfschoten, geb. Woudenberg 1885, zn. van Dirk van Kolfschoten en Wilhelmina Meerbeek

                Kind geb. ten huize van de moeder van Martje op Ruwinkel

2. Willemijntje Lagerweij, geb. Renswoude 09-04-1889, tr. Leusden 23-11-1922 Hendrik Johannes Roobol, geb. Dordrecht 1882, zn. van Johannes Roobol en Jantje van Veldhuizen

            3. Wulfert Lagerweij, geb. Barneveld 1899, ov. De Glind (Barneveld) 20-06-1899

4. Gerrit Lagerweij, geb. Renswoude 16-07-1890, landbouwer, tr. Achttienhoven 29-11-1928 Beatrix van Zijtveld, geb. Achttienhoven 1904, dr. van Cornelis van Zijtveld en Annigje van Maanen

Uit dit huw.:

1. Marretje Annigje Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 22-01/06-04-1930

Lidm. Scherpenzeel 03-04-1955: Marretje Annigje Lagerweij, met attestatie vertrokken naar Utrecht 29-10-1957, met attestatie van Utrecht 12-06-1961

2. Aart Cornelis Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 06-01/29-03-1936

5. Jannigje Lagerweij, geb. Barneveld 1892, tr. Ede 11-03-1920 Cornelis Mulder, molenaar, geb. Ede 1894, zn. van Hendrik Mulder en Elisabeth van Maanen

6. Aart Lagerweij, geb. Leusden 24-11-1902, ov. Leusden 31-12-1903, tr. Achttienhoven 29-11-1928 Beatrix van Zijtveld, geb. Achttienhoven 1904, dr. van Cornelis van Zijtveld en Annigje van Maanen

7. Alida Lagerweij, geb. Barneveld 1897, tr. Leusden 16-12-1920 Kornelis Snijder, geb. Oldenmarkt 1894, zn. van Klaas Snijder en IJnsche van der Veen

8. Martje Lagerweij, geb. 1904, ov. Leusden 25-11-1914

9. Aart Lagerweij, geb. Leusden 08-01-1906, ov. Leusden 21-01-1906

9. Willempje Lagerweij, geb. Renswoude 25-02-1865, ov. Leusden 29-10-1946, tr. Renswoude 30-04-1886 Dirk van Ginkel, geb. Renswoude 05-06-1861, ov. Leusden 12-09-1950, zn. van Geurt van Ginkel en Fransje Apeldoorn

10. Dirkje Lagerweij, geb. Renswoude 23-02-1867, ov. Renswoude 19-04-1950, tr. Renswoude 08-04-1892 Cornelis Bos, geb. Ede 1866, ov. Renswoude 04-04-1919, zn. van Jan Bos en Roelofje van de Pol

11. Maria Lagerweij, geb. Renswoude 17-01-1871, ov. Renswoude 14-04-1949, tr. Renswoude 19-01-1894 Marinus van Ginkel, geb. Renswoude 08-04-1865, ov. Renswoude 31-08-1913, zn. van Geurt van Ginkel en Fransje Apeldoorn

VIIb

Hendrik Lagerweij, geb. Renswoude 14-01-1823, landbouwer te Lunteren (1859), ov. Renswoude 12-08-1892, tr. Renswoude 11-10-1851 Geertje van ’t Foort, geb. Renswoude 01-08-1824, ov. Ede 10-09-1914, dr. van Tijmen van ´t Foort en Jannetje van Hal

In 1886 leent Hendrik Lagerweij, landb. op de Beek te Renswoude f 4000,= van Alberta en Adriana ten Broek, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel. Onderpand: de hofstede, genaamd de Beek met huis, bakhuis, twee schuren, drie korenbergen, varkenshok, boomgaard en land onder Renswoude, sectie B 223-227,305-308,390-412, groot 18.77.10 ha. Titel van aankomst: toegescheiden op 18-01-1860, not. J.W.A. Immink te Amerongen. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 18; 20-05-1886).

Uit dit huw.:

1. Aaltje Lagerweij, geb. Renswoude 23-12-1851, ov. Renswoude 08-10-1922, tr. Renswoude 27-07-1877 Jan van Ravenhorst, geb. Renswoude 03-04-1851, ov. Renswoude 08-12-1898, zn. van Melis van Ravenhorst en Roelofje de Koning

2. Tijmen Lagerweij, geb. Gelders Veenendaal (gem. Ede) 1855, landbouwer, ov. Ede 05-06-1895, tr. Woudenberg 21-01-1892 en in Grote Kerk van Scherpenzeel op 24-01-1892 Fransje Apeldoorn, geb. Woudenberg 18-04-1862, ov. Ede 21-02-1938, dr. van Tijmen Apeldoorn en Maria Schimmel. Fransje Apeldoorn, tr. (2) Ede 24-10-1896 Steven Boonzaaijer, geb. Ede 1873, landbouwer, ov. Ede 01-07-1922, zn. van Steven Boonzaaijer en Hendrina Carolina Derksen

3. Jannigje Lagerweij, geb. Ede 1858, ov. Ede 04-11-1925, tr. Renswoude 02-05-1894 en in de Gereformeerde Kerk van Scherpenzeel op 23-05-1894 Jan van de Hoef, wed. Willemijntje van Kampen, geb. Ede 1855, landbouwer, ov. Ede 24-03-1921, zn. van Rut van de Hoef en Grietje Heij

Belijdenis gedaan in de Geref Kerk april 1889 .

4. Lammert Lagerweij, geb. Renswoude 25-04-1861, volgt VIIIa

Belijdenis gedaan in de Geref Kerk juni 1895; mavn De Bilt?

5. Dirkje Lagerweij, geb. Renswoude 24-11-1863, ov. Renswoude 06-11-1895, ongehuwd

6. Gerrit Lagerweij, geb. Renswoude 28-08-1867, landbouwer, ov. Ede 05-08-1908, tr. Ede 09-03-1901 Willempje Jansen, geb. Ede 1876, ov. Ede 05-08-1908, dr. van Willem Jansen en Gerritje van den Brink

Belijdenis gedaan in de Geref Kerk, met attestatie vertrokken naar De Bilt.

VIIIa

Lammert Lagerweij, geb. Renswoude 25-04-1861, ov. Woudenberg 11-12-1946, tr. Woudenberg 01-05-1896 en in de Gereformeerde Kerk van Scherpenzeel op 03-05-1896 Cornelia van Wolfswinkel, geb. Woudenberg 13-06-1871, ov. Renswoude 04-08-1911, dr. van Sander van Wolfswinkel en Jannetje Geertrui van de Pol

Uit dit huw.:

1. Hendrik Lagerweij, geb. Renswoude 25-01-1897, ov. Renswoude 23-07-1906

2. Sander Lagerweij, geb. Renswoude 16-01-1898, ged. in de Geref Kerk 27-03-1898, landbouwer op Groot Overeem, ov. Neuengamme, Duitsland 11-03-1945, tr. Barneveld 14-12-1923 Elbertha Lagerweij, geb. 1894, dr. van Teunis Lagerweij en Geertje Zandbergen

                Met attestatie vertrokken naar de Geref. kerk van ’s-Hertogenbosch 14-05-1908.

3. Gerard Lagerweij, geb. Renswoude 08-12-1899, ged. in de Geref Kerk 07-01-1900, landbouwer, ov. onbekend, tr. Scherpenzeel 16-06-1927 Hendrieka de Leeuw, geb. Jaarsveld 1903, dr. van Johannes de Leeuw en Leonora de Vos

Met attestatie vertrokken naar de Geref. kerk van Woerden 14-10-1918.

Uit dit huw.:

1. Lammert Lagerweij, geb. Renswoude 29-06-1928, ged. in de Geref Kerk 15-07-1928, tr. Geertje Borren

Uit dit huw.:

1. Eveline Lagerweij, geb. 01-05-1956, ged. in de Geref Kerk 06-05-1956

2. Gerard Lagerweij, geb. 25-08-1958, ged. in de Geref Kerk 31-08-1958

3. Hendrik Elbertus Lagerweij, geb. 06-11-1962, ged. in de Geref Kerk 18-11-1962

2. Johannes Lagerweij, geb. Renswoude 07-11-1930, ged. in de Geref Kerk 30-11-1930, tr. Jannie Top

Uit dit huw.:

1. Gerarda Hendrieka Lagerweij, geb. 19-02-1960, ged. in de Geref Kerk 06-03-1960

2. Gerbert Lagerweij, geb. 18-05-1961, ged. in de Geref Kerk 28-05-1961

3. Albertha Leonora Lagerweij, geb. 27-04-1963, ged. in de Geref Kerk 12-05-1963

4. Margaret Jeanette Lagerweij, geb. 10-07-1970, ged. in de Geref Kerk 19-07-1970

3. Cornelis Lagerweij, geb. Renswoude 11-10-1932, ged. in de Geref Kerk 30-10-1932, tr. Jannigje van de Fliert

Uit dit huw.:

1. Hendrika Lagerweij, geb. 22-09-1958, ged. in de Geref Kerk 05-10-1958

2. Gerarda Lagerweij, geb. 02-06-1961, ged. in de Geref Kerk 18-06-1961

3. Jan Lagerweij, geb. 18-07-1964, ged. in de Geref Kerk 09-08-1964

4. Hendrik Lagerweij, geb. 17-11-1965, ged. in de Geref Kerk 05-12-1965

5. Cornelia Jeanette Lagerweij, geb. 26-05-1967, ged. in de Geref Kerk 11-06-1967

6. Renate Lagerweij, geb. 13-07-1971, ged. in de Geref Kerk 01-08-1971

7. Leonora Lagerweij, geb. 13-07-1971, ged. in de Geref Kerk 01-08-1971

4. Leonora Lagerweij, geb. Renswoude 27-03-1939, ged. in de Geref Kerk 23-04-1939

5. Cornelia Lambertha Lagerweij, geb. Renswoude 03-08-1943, ged. in de Geref Kerk 22-08-1943

4. Jan Lagerweij, geb. Renswoude 27-11-1901, ov. Renswoude 29-11-1901

5. Jannetje Geertruida Lagerweij, geb. Renswoude 10-03-1903, ged. in de Geref Kerk 19-04-1903, tr. Renswoude 17-02-1927 Gijsbert van de Burgt, geb. Woudenberg 20-02-1898, ov. Neuengamme, Duitsland 17-03-1945, zn. van Jan Willem van de Burgt en Adriana Gerarda Bouman

5. Aaltje Lagerweij, geb. Renswoude 10-08-1904, ged. in de Geref Kerk 04-09-1904

6. Hendrika Lagerweij, geb. Renswoude 1907, ov. Renswoude 05-11-1907

7. doodgeb. kind, ov. Renswoude 27-06-1911

IVb

Wulfert Dirksz Lagerweij, ged. Woudenberg 19-11-1699, ov. voor 1775, tr. Amerongen 26-01-1738 Jannetje Geurts, begr. Scherpenzeel 04-03-1788

In 1775 is de wed. Wulphert Dirkze op Oudenhorst bruiker van Oudenhorst (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 113).

Begr. Scherpenzeel 04-03-1788: Jantje, wed. Wulpher Dirks van Oudenhorst.

Uit dit huw.:

1. Dirk Wulfertsz Lagerweij, ged. Renswoude 16-11-1738, op Emmikhuizen, tr. Leersum 03-05-1779 Geertje Cornelissen van Dashorst, ged. Amerongen 29-09-1748, ov. Woudenberg 30-03-1820, dr. van Cornelis Petersen van Dashorst en Teunisje Jansen Drost

            Uit dit huw.:

1. Wulfert Dirksz Lagerweij, ged. Leersum 05-09-1779, ov. Maarn 15-02-1856, tr. (1) Amerongen 21-12-1806 Aartje/Ortje Aalberts van Ravenhorst, ged. Amerongen 25-07-1784, ov. Maarsbergen 26-02-1823, dr. van Aalbert Wijnen van Ravenhorst en Annetje Jordens Nijburg, tr. (2) Maarn 07-08-1828 Hendrijntje Drieënhuizen, ged. Leersum 12-07-1801, ov. Maarn 21-12-1858, dr. van Frederik van Drieënhuizen en Jannigje van Breenen

                        Uit het 1e huw.:

1. Dirk Lagerweij, ged. Renswoude 29-03-1807, ov. Woudenberg 08-09-1876, tr. Woudenberg 13-04-1844 Cornelia Vermeulen, geb. Woudenberg 16-05-1812, ov. Woudenberg 09-07-1862, dr. van Hendrik Vermeulen en Teuntje Overeem

2. Antje Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 23-12-1808/15-01-1809, get. Teuntje Lagerweij, ov. Maarn 13-07-1883, tr. Maarn 09-12-1838 Gerrit van de Weerd, geb. Scherpenzeel 02/20-02-1814, ov. Maarn 23-04-1859, zn. van Hendrik van de Weerd en Maatje van Soest

3. Aalbert Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 12/28-10-1810, get. Hanna Lagerweij, ov. Maarn 30-04-1858, ongehuwd

4. Geertje Lagerweij, geb. Woudenberg 08-07-1812, ov. Soest 11-09-1889, tr. (1) Soest 27-11-1836 Jan Altenaar, geb. Soest 28-09-1814, zn. van Jacob Altenaar en Elzebena Koersen, tr. (2) Soest 28-04-1854 Willem de Bruijn, geb. Maartensdijk 1817, ov. Maartensdijk 15-08-1870, zn. van Aart de Bruijn en Maria van Zoest, tr. (3) Soest 28-10-1876 Willem Hartenberg, geb. Ede 1819, zn. van Heimen Hartenberg en Melisje Hardeman

5. Jan Lagerweij, geb. Woudenberg 28-04-1814

6. Teuntje Lagerweij, geb. Woudenberg 22-03-1816, ov. Zeist 23-02-1882, tr. Soest 07-11-1840 Teunis van Bloemendaal, geb./ged. Woudenberg 10/29-04-1810, ov. Zeist 03-04-1883, zn. van Gijsbert Teunissen van Bloemendaal en Geertje Brands van Sprakelaar

7. Jannetje Lagerweij, geb. Woudenberg 13-01-1818, ov. Driebergen 11-01-1851, tr. Maarn 13-12-1843 Gerrit van Dijk, geb. Maarn 1821, zn. van Karel van Dijk en Aaltje van Soest

8. Rijkje Lagerweij, geb. Maarn 27-02-1820, ov. Maarn 29-11-1896 (op dezelfde dag als haar man!), tr. Maarn 23-07-1845 Rik van de Kuit, geb. Barneveld 1822, ov. Maarn 29-11-1896, zn. van Jacob Jansen van de Kuit en Aaltje van den Bos

                        Uit het 2e huw.:

9. Johannes Lagerweij geb. Maarn 23-04-1829, ov. Maarn 23-08-1900, tr. Doorn 30-10-1857 Gerrigje van de Hoef, geb. Doorn 03-10-1838, ov. Maarn 15-12-1918, dr. van Gerrit van de Hoef en Willemijntje van Drieënhuizen

10. Klaasje Lagerweij geb. Maarn 23-04-1832, tr. Maarn 24-02-1853 Johannes Ederveen, geb. Maarn 21-08-1825, zn. van Willem Ederveen en Aaltje van den Bosch

11. Teunis Lagerweij geb. Maarn 10-01-1834, ov. Hoogland 02-10-1871, tr. (1) Hoevelaken 27-07-1859 Petronella Blom, geb. Hoevelaken 1837, ov. Hoogland 07-11-1867, dr. van Tijmen Blom en Arisje Hartman, tr. (2) Hoogland 28-07-1869 Aartje Vat, geb. Nijkerk 1849, ov. Amersfoort 15-03-1926, dr. van Hendrik Vat en Jannetje van de Water

12. Aalbert Lagerweij geb. Maarn 10-01-1834, ov. Maarn 30-04-1858, ongehuwd

13. Cornelia Lagerweij geb. Maarn 10-04-1836, ov. Houten 21-09-1906, tr. Houten 27-11-1868 Pieter de Wit, geb. Houten 08-05-1838, ov. Houten 30-08-1901, zn. van Dirk de Wit en Aaltje Middelkoop

14. Gerrit Lagerweij geb. Maarn 30-07-1837, ov. Zeist 31-12-1899, tr. Woudenberg 08-08-1864 Teunisje Drost, geb. Amerongen 21-05-1835, ov. Zeist 29-10-1906, dr. van Jan Drost en Hendrikje van de Vliert

15. Ortje/Aaltje Lagerweij geb. Maarn 25-07-1839, ov. Maarsseveen 26-05-1882, tr. Maarsseveen 29-11-1867 Johannes/Jan Leeflang, geb. Leiden 1836, zn. van Jan Leeflang en Cornelia Cornelisse

16. Willemijntje Lagerweij geb. Maarn 20-03-1841, ov. Doorn 18-07-1906, tr. (1) Maarn 12-11-1863 Gerrit van Doorn, geb. Zeist 22-01-1836, ov. Zeist 27-06-1873, zn. van Cornelis van Doorn en Maria van Dijk, tr. (2) Zeist 07-09-1882 Cornelis van der Lee, wed. Elizabeth van Geerestein, geb. Wijk bij Duurstede 24-02-1837, ov. Zeist 25-12-1912, zn. van Teunis van der Lee en Petronella van Dijk

17. Johanna Lagerweij geb. Maarn 15-02-1843, ov. Driebergen 30-01-1915, tr. Doorn 01-03-1867 Aalbert van Ginkel, geb. Renswoude 18-03-1839, ov. Driebergen 05-02-1918, zn. van Gerrit van Ginkel en Klaasje van Manen

18. Cornelis Lagerweij geb. Doorn 28-12-1844, ov. Scherpenzeel (ingeschr. te Woudenberg) 02-04-1870, ongehuwd

In 1870 laat Cornelis Lagerweij, arbeider, nu won. bij Jan de Hartog, arbeider op Glashorst Scherpenzeel, vermoedelijk ingeschreven te Woudenberg, zijn testament maken. Enige erfgename: Jannigje Bos x Jan de Hartog (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 10; 28-03-1870).

2. Hanna Wulferts Lagerweij, ged. Renswoude 22-05-1740, op Emmikhuizen

3. Geurt Wulfertsz Lagerweij, ged. Renswoude 11-06-1741, op Emmikhuizen, begr. Scherpenzeel 24-03-1792

4. Johanna Wulferts Lagerweij, ged. Renswoude 02-12-1742, op Emmikhuizen

5. Jan Wulfertsz Lagerweij, ged. Renswoude 21-06-1744, op Emmikhuizen, volgt Vb

6. Jannetje Wulferts Lagerweij, ged. Renswoude 24-04-1746, op Emmikhuizen, tr. Woudenberg 21-06-1772 Gerrit Gerritsen van Donkelaar, wed. Geertje Cornelisz van Breehoef, ged. Scherpenzeel 27-10-1726, zn. van Gerrit Aartsz van Donkelaar en Teuntje Hendriks van Ravenhorst

7. Gerrigje Wulferts Lagerweij, ged. Renswoude 03-03-1748, op Emmikhuizen, tr. Woudenberg 20-10-1782 Kors Teunissen van Ginkel, wed. Cornelia Lammerts Lagerweij, geb. Maarsbergen, zn. van Teunis Corsen van Ginkel en Gerrigje Hendriks

8. Klaas Lagerweij, ged. Renswoude 15-03-1750, op Emmikhuizen, volgt Vc

9. Hannis Wulfertsz Lagerweij, ged. Woudenberg 25-06-1752, get. Maria Errissen van Ekeris

Vb

Jan Wulfertsz Lagerweij, ged. Renswoude 21-06-1744, op Emmikhuizen, begr. Woudenberg 12-01-1809, tr. Scherpenzeel 11-11-1798 Weintje Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 04-08-1771, op ´t Nieuw Willaer, ov. Scherpenzeel 06-04-1826, dr. van Jan Willemse Bosch en Teuntje Lammerts Lagerweij. Weintje Jansen Bosch, tr. (2) Hoevelaken (otr. Scherpenzeel) 07-04-1811 Hendrik Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 27-01-1754, arbeider, dagwerker, ov. Scherpenzeel 30-03-1817, zn. van Maatje Hendriksen Osnabrugge

In 1857 verklaart de notaris dat 1. Jan Lagerweij, wever te Scherpenzeel; 2a. Wijntje Lagerweij, wed. Albertus Bakker, spinster te Scherpenzeel;  2b. Gerard Lagerweij, wolkammer te Scherpenzeel; 2c. Gijsbertje Stomphorst, wed. Wulfer Lagerweij, werkster te Scherpenzeel als moeder van de mi.j. Jannetje, Johanna, Geertruij en Antje Lagerweij. Zij verklaren de enige erfgenamen te zijn van wijlen Jan Osnabrugge, ov. 05-09-1857 in het ziekenhuis te Rotterdam als soldaat behoord hebbende bij het Oost-Indische leger. Zij ontvangen een bedrag (soldij?) van f 28,04 van het hoofd van de administratie van het koloniaal werfdepot te Harderwijk. (Not. Scherpenzeel 4139; 06-11-1857).

Uit dit huw.:

1. Wulfert Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 03/26-01-1800, volgt VIb

2. Jan Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 25-04/02-05-1802, wolkammersknecht, wolkammer, wever, ov. Scherpenzeel 20-11-1861, tr. Scherpenzeel 06-05-1836 Hendrikje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 05/22-01-1802, ov. Scherpenzeel 22-06-1846, dr. van Willem van Elst en Annetje Franken Davelaar, tr. (2) Woudenberg 14-12-1849 Klaasje Gerritsen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 29-04-1804, ov. Scherpenzeel 01-02-1869, dr. van Thijs Gerritsen en Klaasje Cornelissen van Engelenburg

Uit dit huw.:

1. Jan Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 22-11/31-12-1837, ov. Scherpenzeel 19-01-1838

2. Antje Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 19-07/01-09-1839, ov. Scherpenzeel 01-05-1846

3. Wijntje Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 23-02/26-03-1843

3. Jannetje Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 12/26-02-1804, ov. Scherpenzeel 09-01-1814

Lidm. Scherpenzeel 26-09-1828: Jannetje Lagerweij.

4. Teunis Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 19-08/13-09-1807, jong ov.

VIb

Wulfert Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 03/26-01-1800, wever, ov. Scherpenzeel 29-07-1848, tr. Scherpenzeel 12-06-1829 Gijsbertje Stomphorst, geb./ged. Barneveld 28-01/08-02-1807, ov. Scherpenzeel 06-04-1882, dr. van Joost Hendriksen Stomphorst en Geertje Cobussen. Gijsbertje Stomphorst, tr. (2) Scherpenzeel 27-10-1854 Jacob van Schaik, wed. Aaltje van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/08-04-1798, landbouwer, ov. Scherpenzeel 11-06-1866, zn. van Willem Jansen van Schaik en Hendrikje Woutersen van Sniddelaar

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1834: Gijsbertje Stomphorst hv W. Lagerweij.

In 1847 verklaren Arie Berendse, meester smid, Gerard Cornelis Sterk, wolfabri­kant, Jan Jacob Sterk, meester schilder en Dirk Methorst, veldwachter, allen te Scherpenzeel dat Wulfert Lagerweij, z.b. x Gijsje Stomphorst te Scherpenzeel zeven kin­deren hebben, waarvan zijn zoon Gerard zal worden opgevoed op kosten van de staat. (de opvoeding van het 7e kind was voor rekening van de staat) (Not. Scherpenzeel 4139; 11-02-1847).

In 1848 verklaren Arie Berendse, meester smid; Gerard Cornelis Sterk, wolfabri­kant; Jan Jacob Sterk, meester schilder; Dirk Methorst, veld­wachter, allen te Scherpenzeel verklaren dat Gerard, zoon van Wulfert Lagerwei x Gijsje Stomphorst niet op 09-01-1833 is geboren, maar op 08-01-1833 en dat de naam niet is Lagerweij, maar Lagerwei. (Not. Scherpenzeel 4139; 21-09-1848).

In 1854 laat Jacob van Schaik, wed. zonder kinderen van Aaltje van Maanen, werkman onder Woudenberg zijn testament maken. Erfgename: zijn toekomstige vrouw Gijsbertje Hendrikse, ook wel Stomphorst, wed. met kinderen van Wulfert Lagerweij, werkster te Scherpenzeel. En omgekeerd (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 32 en 33; 23-10-1854).

In 1857 verklaart de notaris dat 1. Jan Lagerweij, wever te Scherpenzeel; 2a. Wijntje Lagerweij, wed. Albertus Bakker, spinster te Scherpenzeel;  2b. Gerard Lagerweij, wolkammer te Scherpenzeel; 2c. Gijsbertje Stomphorst, wed. Wulfer Lagerweij, werkster te Scherpenzeel als moeder van de mi.j. Jannetje, Johanna, Geertruij en Antje Lagerweij. Zij verklaren de enige erfgenamen te zijn van wijlen Jan Osnabrugge, ov. 05-09-1857 in het ziekenhuis te Rotterdam als soldaat behoord hebbende bij het Oost-Indische leger. Zij ontvangen een bedrag (soldij?) van f 28,04 van het hoofd van de administratie van het koloniaal werfdepot te Harderwijk. (Not. Scherpenzeel 4139; 06-11-1857).

In 1865 lenen Jacob van Schaik, werkman x Gijsbertje Hendrikse, ook wel genaamd Stomphorst, eerder wed. met kinderen van Wulfert Lagerweij, wasvrouw te Scherpenzeel f 300,= van hun zoon en schoonzoon Gerard Lagerweij, arbeider te Scherpenzeel. Onderpand: een huis wijk A nr. 196 aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie C 360,361, groot 5 roeden, 65 ellen. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 27; 23-06-1865).

In 1871 verkoopt Gijsbertje Hendriksen of Stomphorst, eerst wed. Wulfert Lagerweij, nu wed. Jacob van Schaik, werkster te Scherpenzeel aan Gerard Lagerweij, arbeider te Scherpenzeel een huis nr. 196, ‘de pomp tusschen dit en het ten noordwesten daartegen staande huis, waarvan het vroeger een geheel uitmaakte, behoort voor de helft bij dit perceel’, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie C 360,361, erfpacht van de helft van f 7,50, groot 0.05.60 ha., voor f 350 (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 34; 30-08-1871).

Uit dit huw.:

1. Wijntje Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 27-04/30-05-1830, ov. Scherpenzeel 11-11-1879, tr. (1) Scherpenzeel 05-08-1854Albertus Bakker, geb./ged. Scherpenzeel 04/30-01-1825, wolkammer, ov. Scherpenzeel 05-12-1856, zn. van Helmus Bakker en Cornelia Methorst, tr. (2) 17-11-1860 Hendrik Kobus Bakker, wed. Jannetje Tins, geb./ged. Scherpenzeel 04-10/21-05-1812, wolkammer, metselaarsknecht, metselaar, ov. Scherpenzeel 12-04-1882, zn. van Roelof Bakker enTeunisje van Engelenburg

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Wijntje Lagerweij.

2. Gerard Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 08-01/03-02-1833, volgt VIIc

3. Jannetje Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 17-02/29-03-1835

4. Johanna Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 31-10/26-11-1837, ov. Scherpenzeel 14-12-1902, begr. Glashorst, graf nr. 71, tr. Scherpenzeel 19-05-1871 Adrianus Johannes Vosselman, geb. Ede 1843, koopman, ov. Scherpenzeel 30-03-1909, begr. Glashorst, graf nr. 71, zn. van Aaltje Vosselman. Adrianus Johannes Vosselman, tr. (2) Scherpenzeel 25-09-1903 en in de Gereformeerde Kerk van Scherpenzeel op 27-09-1903 Johanna van Westeneng, wed. Steven Knoppersen, geb. Putten 1860, dr. van Jan van Westeneng en Teuntje van der Landen

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Johanna Lagerweij.

Lidm. Scherpenzeel: Johanna Lagerweij, met attestatie van Utrecht 15-05-1871, lidm.schap opgezegd oktober 1892.

5. Geertruij Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 24/29-11-1840, ov. Jutphaas 19-01-1879, tr. Jutphaas11-09-1867 Johannes Hensbroek, geb. Utrecht 1842, ov. Utrecht 20-03-1901, zn. van Johannes Hensbroek en Johanna Cats

6. Antje Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 17/30-07-1843, ov. Utrecht 16-07-1865, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 15-03-1860: Antje Lagerweij, met attestatie vertrokken naar Amersfoort juli 1862.

7. Gijsberta Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1846/31-01-1847, ov. Scherpenzeel 02-03-1849

VIIc

Gerard Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 08-01/03-02-1833, arbeider, wolkammer, ov. Scherpenzeel 12-02-1913, tr. Scherpenzeel  29-10-1863 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 01-11-1863 Judith van Wolfswinkel, geb. Renswoude 08-05-1833, ov. Scherpenzeel 14-04-1902, dr. van Breunis van Wolfswinkel en Gerritje Nab

Lidm. Scherpenzeel 15-03-1860: Gerard Lagerweij.

In 1847 verklaren Arie Berendse, meester smid, Gerard Cornelis Sterk, wolfabri­kant, Jan Jacob Sterk, meester schilder en Dirk Methorst, veldwachter, allen te Scherpenzeel dat Wulfert Lagerweij, z.b. x Gijsje Stomphorst te Scherpenzeel zeven kin­deren hebben, waarvan zijn zoon Gerard zal worden opgevoed op kosten van de staat. (de opvoeding van het 7e kind was voor rekening van de staat) (Not. Scherpenzeel 4139; 11-02-1847).

In 1848 verklaren Arie Berendse, meester smid; Gerard Cornelis Sterk, wolfabri­kant; Jan Jacob Sterk, meester schilder; Dirk Methorst, veld­wachter, allen te Scherpenzeel verklaren dat Gerard, zoon van Wulfert Lagerwei x Gijsje Stomphorst niet op 09-01-1833 is geboren, maar op 08-01-1833 en dat de naam niet is Lagerweij, maar Lagerwei. (Not. Scherpenzeel 4139; 21-09-1848).

In 1871 verkoopt Gijsbertje Hendriksen of Stomphorst, eerst wed. Wulfert Lagerweij, nu wed. Jacob van Schaik, werkster te Scherpenzeel aan Gerard Lagerweij, arbeider te Scherpenzeel een huis nr. 196, ‘de pomp tusschen dit en het ten noordwesten daartegen staande huis, waarvan het vroeger een geheel uitmaakte, behoort voor de helft bij dit perceel’, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie C 360,361, erfpacht van de helft van f 7,50, groot 0.05.60 ha., voor f 350 (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 34; 30-08-1871).

In 1893 laten Gerard Lagerweij, dagloner te Scherpenzeel x Judith van Wolfswinkel hun testamenten op de langstlevende maken (AT058a010, nr. 7 en 8; 30-01-1893).

In 1902 wordt er een boedelscheiding gemaakt vande nal. schap van Judith van Wolfswinkel t.v.v. 1. Gerard Lagerweij, wed. Judith van Wolfswinkel, z.b. te Scherpenzeel; 2. Gijsbert van Daatselaar, schilder te Scherpenzeel x Gerritje Lagerweij; 3. Albert Schimmel namens a. Wulfert Lagerweij, timmerman te De Bilt, b. Breunis Lagerweij, timmerman te Amersfoort, c. Johannes Balleaux, tuinman te Zeist x Gijsbertha Lagerweij, o.a. huis, erf en tuin, sectie C 360,361, groot 0.05.65 ha, t.w.v. f 600,=; toegescheiden aan Gerard Lagerweij (Not. Bolk AT 058c003, nr. 428, 17-07-1902).

Uit dit huw.:

1. Wulfert Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 13-10/04-12-1864, timmerman te De Bilt(1893, 1897), tr. Elburg 09-05-1892 Johanna Pruis, geb. Elburg 1871, dr. van Jurrien Pruis en Petertje Nagelhold

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1885: Wulfert Lagerweij, met attestatie vertrokken naar De Bilt 02-06-1892.

2. Breunis Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 02/28-04-1867, timmerman, ov. Amersfoort 10-03-1921 tr. Scherpenzeel 20-05-1893 Jansje Budding, geb./ged. Scherpenzeel 24-02/29-03-1868, ov. Amersfoort 29-09-1928, dr. van Hendrik Budding en Christina Morren

Lidm. Scherpenzeel 18-03-1888: Breunis Lagerweij, met attestatie vertokken naar Amersfoort 01-06-1893.

3. Gijsberta Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 05/27-06-1869, tr. Zeist 26-05-1897 Johannes Balledux, geb. Zeist 1862, tuinman, ov. Breukelen Nijenrode (ingeschr. te Zeist) 01-07-1940, zn. van Franciscus Balledux en Hendrijntje van Gent

4. Gerrit Lagerweij, geb. Scherpenzeel 18-09-1871, ov. Scherpenzeel 07-10-1871

5. Gerritje Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 07-10/03-11-1872, ov. Renswoude 05-01-1943, tr. Scherpenzeel 19-06-1897 Gijsbert van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 1868, schilder, ov. Renswoude 05-07-1942, zn. van Hendrik van Daatselaar en Maria Velthuizen

Lidm. Scherpenzeel 23-03-1894: Gerritje Lagerweij.

6. Gerard Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 11-09/26-10-1879, ov. Scherpenzeel 21-09-1882

Vc

Klaas Lagerweij, ged. Renswoude 15-03-1750, op Emmikhuizen, ov. Woudenberg 21-04-1816, tr. Woudenberg 05-10-1788 Errisje Overeem, ged. Leersum 08-03-1766, ov. Woudenberg 15-01-1829, dr. van Hendrik Hendriksz van Overeem en Geertje Jansen van Ginkel

In 1839 verkopen Wulfert Lagerweij, bouwman op Emmikhuizen onder Renswoude; Johannes Lagerweij, bouwman op Klein Lambalgen onder Woudenberg; Hendrik Lagerweij, bouwman op Groot Oudenhorst onder Woudenberg; Jan Lagerweij, bouwman op Droffelaar onder Woudenberg; Gerrit Lagerweij, bouwman op Groot Oudenhorst  onder Woudenberg; Jannetje en Geertje Lagerweij, beiden me.j., ongehuwd, z.b. te Woudenberg. Kinderen van Klaas of Nicolaas Lagerweij x Arisje Overeem aan Hendrik Heijkamp, koopman onder Woudenberg een huis, erf en hof in de Knopstraat onder Woudenberg, sectie C 174,175, groot 7 roeden, 22 ellen, voor f 350,=. Titel van aankomst: door hen en hun ouders meer dan 40 jaar in bezit geweest, geen papieren (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 5; 12-02-1839).

In 1844 royeren bovenstaanden een lening aan Hendrik Heijkamp (Not. Scherpenzeel 4139; 29-05-1844).

Uit dit huw.:

1. Wulfert Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 18-02/01-03-1789, volgt VIb

2. Hannis Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 28-02/20-03-1791, bouwman op Klein Lambalgen, ov. Leusden 26-01-1850, tr. Woudenberg 24-07-1824 Elizabeth van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 08/15-12-1799, ov. Leusden 25-08-1879, dr. van Reijer Jansen van Ginkel en Evertje Hendriks van Ekeris

3. Hendrik Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 24-08/08-09-1793, landbouwer op Groot Oudenhorst, ov. Scherpenzeel 16-11-1867, begr. Glashorst, graf nr. 375, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1841: Hendrik Lagerweij.

In 1848 laten Gerrit en Hendrik Lagerweij, broers, beiden bouwman op Groot Ouwenhorst onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 29 en 30; 03-08-1848).

In 1867 laat Hendrik Lagerweij, bejaard, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel zijn testament maken. Neven en nichten: Klaas, Cornelia en Hendrikus Lagerweij, kinderen van wijlen zijn broer Wulfert Lagerweij; Nicolaas, Rijk, Evertje, Arris, Arrisje en Jannetje Lagerweij, kinderen van wijlen zijn broer Hannes Lagerweij; Arrisje Lagerweij, enig kind van wijlen zijn broer Jan Lagerweij; Cornelia van Ravenhorst, enig kind van zijn zuster Jantje Lagerweij, wed. Jan van Ravenhorst; Arrisje, Gerrit, Nicolaas, Mina en Hendrika van Ginkel, kinderen van wijlen zijn zuster Geertje Lagerweij x Aart van Ginkel; ieder krijgt f 50,= en de kleren. Hendrikus Lagerweij krijgt de klerenkast. Enige erfgename: zijn enige overgebleven zuster Jantje Lagerweij, wed. Jan van Ravenhorst. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 39; 30-10-1867).

4. Jan Lagerweij, geb. Woudenberg 23-03/10-04-1796, landbouwer op Droffelaar, ov. Woudenberg 06-05-1861, tr. Woudenberg 01-03-1834 Willemijntje Pater, ged. Amersfoort 05-02-1792, ov. Woudenberg 19-11-1869, dr. van Jan Gijsbertsz Pater en Grietje Sanders van de Pol

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1844: Jan Lagerweij en Willempje Pater.

Uit dit huw.:

1. Errisje Lagerweij, geb. Woudenberg11-03-1835, ged. in de Grote Kerk 26-04-1835, ov. Woudenberg 18-07-1918, tr. Woudenberg 14-01-1860 Breunis Wolswinkel, geb. Woudenberg 31-03-1831, landbouwer op Groot Vlastuin, ov. Woudenberg 05-11-1898, zn. van Cornelis Wolswinkel en Jannetje van Huigenbosch

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Erresje Lagerweij.

5. Gerrit Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 08/24-02-1799, landbouwer op Groot Oudenhorst  ov. Woudenberg 22-08-1849, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1841: Gerrit Lagerweij.

In 1848 laten Gerrit en Hendrik Lagerweij, broers, beiden bouwman op Groot Ouwenhorst onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 29 en 30; 03-08-1848).

6. Jannetje Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 09/25-07-1802, ov. Scherpenzeel 09-05-1895, tr. Scherpenzeel 18-10-1839 Jan van Ravenhorst, geb./ged. Woudenberg 25-08/14-09-1800, landbouwer en honingzemer, ov. Scherpenzeel 29-11-1866, begr. Glashorst nr. 375, zn. van Sander Jansen van Ravenhorst en Cornelia Jans van Donkelaar

Lidm. Scherpenzeel 26-08-1828: Jannetje Lagerweij.

In 1840 laten Jan van Ravenhorst, bouwman en honingzemer x Jannetje Lagerwe­ij te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 6 en 7; 03-02-1840).

In 1867 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Jannetje Lagerweij, wed. Jan van Ravenhorst, landb. te Scherpenzeel. Bijen en roerend goed t.w.v. f 186,70. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 8; 06-03-1867).

In 1869 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Jannetje Lagerweij, wed. Jan van Ravenhorst, landb. te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 296,70. (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 5; 21-01-1869).

In 1885 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Jannigje Lagerweij, wed. Jan van Ravenhorst, z.b. te Scherpenzeel. Roerend goed en vee t.w.v. f 1322,85. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 1; 07-01-1885).

7. Geertje Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 07-04/14-05-1809, ov. Maarn 06-11-1865, tr. Woudenberg 10-12-1842 en in de Grote Kerk Scherpenzeel 11-12-1842 Aart van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 22-06/09-07-1809, ov. Maarn 14-09-1876, zn. van Gerrit Thonen van Ginkel en Mientje/Willemijntje Lokhorst

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1834: Geertje Lagerweij.

 

VIb

Wulfert Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 18-02/01-03-1789, landbouwer op Emmikhuizen, ov. Renswoude 12-10-1848, tr. Scherpenzeel 31-01-1823, Grote Kerk 02-02-1823 Hendrikje van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/09-08-1795, op Heijntjeskamp, ov. Renswoude 07-07-1840, dr. van Rick Arisz van Manen en Cornelia Gerritsen Steenbeek

Uit dit huw.:

1. Rijk Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 23-06/27-07-1823, ov. Renswoude 11-01-1843, ongehuwd

2. Nicolaas/Klaas Lagerweij, geb. Woudenberg 26-09-1825, landbouwer, ov. Lunteren 16-04-1890, tr. Renswoude 16-10-1863 Teunisje Veenhof, geb. Veenendaal 07-03-1840, ov. Ede 18-01-1892, dr. van Albert Veenhof en Rijkje Hardeman

3. Cornelia Lagerweij, geb. Woudenberg 08-03-1828, ov. Ede 21-02-1895, tr. Renswoude 03-09-1858 Elbert Pater, geb. Renswoude 10-04-1829, landbouwer op Groot Gooswilligen en Lunteren, ov. Ede 07-03-1910, zn. van Dirk Pater en Dirkje Donkersteeg

Lidm. Scherpenzeel: Elbert Pater en Cornelia Lagerweij, met attestatie van Renswoude, maart 1861.

Lidm. Scherpenzeel: Elbert Pater en Cornelia Lagerweij, met attestatie vertrokken naar Lunteren 23-02-1877.

4. Errisje Lagerweij, geb. Woudenberg 12-12-1830, ov. Renswoude 03-05-1863, ongehuwd

5. Hendricus Lagerweij, geb. Renswoude 18-10-1833, volgt VIIb

6. Aalbertus Lagerweij, geb. Renswoude 04-08-1836, ov. Renswoude 10-10-1857, ongehuwd

 

VIIb

Hendricus Lagerweij, geb. Renswoude 18-10-1833, landbouwer, ov. Scherpenzeel 20-05-1882, tr. Scherpenzeel 01-07-1869 Cornelia van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel27-10/27-11-1842, ov. Scherpenzeel 14-11-1921, begr. Glashorst, graf nr. 266, dr. van Jan van Ravenhorst en Jannetje Lagerweij

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1877: Hendrikus Lagerweij.

In 1882 wordt er een boedelbeschrijving gemaakt van de nalatenschap van Hendrik Lagerweij, t.v.v. 1. Cornelia van Ravenhorst, wed. Hendrik Lagerweij, z.b. voor zich­zelf en als moeder van Wulfert, Jan, Heintje, Jannigje, Alber­tus en Rijk Lagerweij; 2. Klaas Lagerweij, landb. te Lunteren als toeziend voogd en als curator van het ongeboren kind, waarvan Cornelia zwanger is. Roerend goed t.w.v. f 179,50. Kontant geld f 88,50. F 1000,= geleend aan Willem Christiaan van den Berg, landb. te Lunteren. F 1125,= geleend aan Jan van Heukelum, landb. te Ede, op 14-02-1868, not. J.H.T.W. van den Ham te Lunteren. F 2000,= geleend aan Grerit van Riessen, landb. in het Broek onder Ede, op 05-11-1860, not. P.A.J. Moerel van den Ham te Lunteren. Schulden: f 92,50 aan het bestuur van het doofstommen instituut te Groningen, wegens 6 maanden verplegingskosten van de mi.j. Jan en Heintje Lagerweij. (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 32; 19-08-1882).

In 1911 laat Cornelia van Ravenhorst, wed. Hendrik Lagerweij, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Zij is voor het 31907/35840e deel eigenaar van huis, erf en tuin aan de Dorpsstraat, sectie D 998,999, groot 0.44.70 ha (Notarieel Amersfoort 37, nr. 2296; 02-03-1911).

Wulfert Lagerweij, kleermaker te Scherpenzeel en Cornelia van Ravenhorst, z.b. te Scherpenzeel lenen f 3000,= van Albert Gerrit Jan Hendriksen, bakker te Scherpenzeel.

Onderpand: het oostelijk deel van een tuin aan de Dorpsstraat, sectie D 999(ged.) (Notarieel Amersfoort 37, nr. 2307; 16-03-1910).

Uit dit huw.:

1. Wulfert Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 24-04/05-06-1870, kleermaker, ov. Scherpenzeel 16-01-1939, tr. Leusden 16-04-1896 Evertje Schreuder, geb. Leusden 13-02-1870, dr. van Johannes Gijsbertus Schreuder en Aalbarta Blom

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1895: Wulfert Lagerweij, met attestatie vertrokken naar Renswoude mei 1898, met attestatie van Renswoude 28-11-1901.

In 1907 verkoopt Gerhard Bernard Hendriksen, bakker te Scherpenzeel voor f 3000,= aan Wulfert Lagerweij, kleermaker te Scherpenzeel en huis, erf en tuin, sectie D 374,375, groot 0.09.40 ha (Notarieel Amersfoort 35, nr. 1554; 08-05-1907).

Wulfert Lagerweij, kleermaker te Scherpenzeel en Cornelia van Ravenhorst, z.b. te Scherpenzeel lenen f 3000,= van Albert Gerrit Jan Hendriksen, bakker te Scherpenzeel.

Onderpand: het oostelijk deel van een tuin aan de Dorpsstraat, sectie D 999(ged.) (Notarieel Amersfoort 37, nr. 2307; 16-03-1910).

            Uit dit huw.:

1. Hendrikus Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 10-02/14-04-1897, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 27-08-1930, begr. Glashorst, graf nr. 153, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1917: Hendrikus Lagerweij.

2. Alberta Cornelia Lagerweij, geb. Renswoude 08-05-1898, ov. 01-09-1991

                                Lidm. Scherpenzeel 28-03-1920: Alberta Cornelia Lagerweij.

3. Cornelia Johanna Lagerweij, geb. Renswoude 21-10-1899

Johanna Gijsberta Lagerweij, geb. Renswoude 13-01-1901, ov. Scherpenzeel 19-12-1920, begr. Glashorst, graf nr. 153, ongehuwd

2. Jan Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 05-08/03-09-1871, kleermaker, ov. Scherpenzeel 01-12-1937, begr. Glashorst, graf nr. 266, ongehuwd

3. Heintje Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 14-05/29-06-1873, ov. Scherpenzeel 25-03-1908, begr. Glashorst, graf nr. 238, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel: Heintje Lagerweij, aangenomen te Groningen 29-05-1890, met attestatie van Groningen 01-08-1890 ´inrichting doofstommen geweest´.

4. Jannigje Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 09-08/05-09-1875

5. Albertus Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 13-03/22-04-1877, kleermaker, ov. Scherpenzeel 08-11-1915, begr. Glashorst, graf nr. 269, tr. De Bilt 11-08-1911 Gerritje Mijnbeek, geb. Ede 1885, dr. van Aart Mijnbeek en Gerritje Hol. Gerritje Mijnbeek, tr. (2) Scherpenzeel 14-05-1925 Evert Lokhorst, wed. Woutera Antonia Roelofsen, geb./ged. Scherpenzeel 11-08/28-09-1884, landbouwer, zn. van Evert Lokhorst en Neeltje Bloemendaal

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1899: Albertus Lagerweij.

Uit dit huw.:

1. Cornelia Gerdina Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 12-07/29-09-1912, tr. Scherpenzeel 28-08-1941 Adrianus Broer, geb. Sliedrecht 1914, arts, zn. van David Broer en Adriana Jannigje Nieuwpoort

2. Arie Hendrik Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 02/28-12-1913, marechaussee te Den Helder(1941)

Lidm. Scherpenzeel: Arie Hendrik Lagerweij, met attestatie van Hollandia Ev. Gem. met attestatie vertrokken naar Soest 05-05-1969.

6. Rijk Lagerweij, geb. Scherpenzeel 06-08-1878, ov. Scherpenzeel 28-09-1878

7. Rijk Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 10-04/29-05-1881, ov. Scherpenzeel 13-05-1887

8. Hendricus Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 10-02/03-06-1883 (vader ov.), ov. Scherpenzeel 10-10-1883

IIIb

Gijsbert Lambertsen Lageweij, van de Lageweij, tr. Renswoude (att. van Scherpenzeel en Woudenberg) 11-02-1700 Teuntje Gerrits van Selder, ged. Scherpenzeel 26-05-1675, op Seldert, dr. van Gerrit Jacobsen en Jannetje Cornelissen

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1697: Teeuntje Gerritsen, op Selder, met attestatie vertrokken naar Woudenberg.

In 1706, 1716, 1719, en 1725 is Gijsbert Lambertsz bruiker en ondertussen ook eigenaar van 8 morgen op de Wetering. In 1735 zijn zijn erfgenamen eigenaar (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 68a)

Lidm. Woudenberg 1690-1746: Teuntje Gerritsz van Selder.

In 1736 schenken Hermen van Manen x Aeltie Lagerweij namens de erfgenamen van Jakobus en Faes Gerten van Selder de bovenstaande lening aan de armen (diaconie) van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 6; 01-10-1736).

Uit dit huw.:

1. Lambert Gijsbertsz Lagerweij, ged. Woudenberg 17-11-1700, get. Aeltje Klaassen, jong ov.

2. Jannigje Gijsberts Lagerweij, ged. Woudenberg 11-06-1702, get. Marritje Lamberts, jong ov.

3. Aaltje Gijsbertsz Lagerweij, van Woudenberg, ov. Woudenberg 23-11-1788, tr. Woudenberg 25-02-1731 Hermen Jacobsz van Maanen, van Woudenberg, zn. van Jacob Hermensz van Maanen en Petertje IJsbrands Knoppert

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Aaltie Geijsbertz Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Aaltie Geijsbertz Lagerweij.

4. Lambert Gijsbertsz Lagerweij, ged. Woudenberg 29-01-1708, get. Aeltje Klaassen, otr. Doorn 26-10-1736 Wijntje/Weimpje Hendriks van Schoonderwoert/Koudijs. Wijntje Hendriks, tr. (2) Woudenberg 29-11-1739 Klaas Hendriksz Veenendaal, ged. Doorn 01-02-1705, won. Maarn, begr. Woudenberg 28-05-1773, zn. van Hendrik Claassen en Maagje Elissen van Landaal

                Lidm. Woudenberg ca. 1744: Lambert Gijsberts Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Claas Hendrikz Veenendaal.

            Uit dit huw.:

1. Teuntje Lammerts Lagerweij, ged. Woudenberg 25-08-1737, get. Aaltje van Maanen, ov. Scherpenzeel 14-08-1808, tr. Woudenberg 27-05-1759 Jan Willemse Bosch, ged. Barneveld 08-12-1726, ov. Scherpenzeel 15-05-1809, zn. van Willem Hendriksen Bosch en Annetje Geurts

2. Cornelia Lammerts Lagerweij, ged. Woudenberg 14-12-1738, get. Gerritje Hendriks, tr. Woudenberg 08-12-1765 Kors Teunissen van Ginkel, geb. Maarsbergen, zn. van Teunis Corsen van Ginkel en Gerrigje Hendriks. Kors Teunissen van Ginkel, tr. (2) Woudenberg 20-10-1782 Gerrigje Wulferts Lagerweij, ged. Renswoude 03-03-1748, op Emmikhuizen, dr. van Wulfert Dirksz Lagerweij en Jannetje Geurts

5. Jantje Gijsberts Lagerweij, ged. Woudenberg 26-04-1711, get. Aeltje Klaassen (zie Lagerweij (3), IIIb)

6. Maegje Gijsberts Lagerweij, ged. Woudenberg 05-08-1714, get. Maegje Jochems, tr. Woudenberg 15-09-1737 Aert Schut, van Barneveld

7. Gerrit Gijsbertsz Lagerweij, ged. Woudenberg 10-11-1720, get. Geertje Jacobs

IIIc

Antonie Lambertsz Lagerweij, van de Lageweij, ov. Woudenberg 17-07-1749, tr. Leersum (otr. Woudenberg) 10-04-1712 Geertje Jacobs Blotenburg, van de Haer, begr. Woudenberg 20-06-1791, dr. van Jacob Gerritsz Blotenburg en Maria Peters Woudenberg

In 1725, 1735, 1745 is Anthonij Lambertsz eigenaar van 5/6 deel van de Lageweij, 26 morgen (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 57a).

Lidm. Woudenberg ca. 1718: Antoni Lambertz en Geertje Jacobz van Blootenburch.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Antoni Lambertz in de Lageweij en Geertie Jacobs van Blotenburgh.

Uit dit huw.:

1. Aeltje Thonen Lagerweij, ged. Woudenberg 09-12-1714, get. Teuntje Jacobs, tr. Woudenberg 09-10-1745 haar neef Hermen Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 15-06-1710, landbouwer, ov. Woudenberg 12-08-1795, zn. van Jan Thijsz van Ginkel en Merritje Lamberts Lagerweij

2. Lambert Thonen Lagerweij, ged. Woudenberg 02-02-1716, get. Teuntje Jacobs, jong ov.

3. Maria Thonen Lagerweij, ged. Woudenberg 24-04-1718, begr. Woudenberg 17-05-1811, tr. Woudenberg 28-03-1751 Thijs Ariensz van Wittenberg, ged. Woudenberg 25-11-1714, ov./begr. Woudenberg 01/03-04-1778, zn. van Arien Thijsz van Wittenberg en Elselina Mathijssen Lagerweij

                Lidm. Woudenberg ca. 1745: Maria Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768 en 1805: Maria Lagerweij, wed. T. Wittenberg.

4. Gerritje Toonen Lagerweij, ged. Woudenberg 23-07-1720, tr. Woudenberg 15-06-1738

Hermen Wulfertsz van Ginkel, ged. Amerongen 14-06-1716, won. Woudenberg, zn. van Wulfert Hermensz (van Swetselaar) en Maria/Marrigje Wouters

Lidm. Woudenberg ca. 1745: Gerritje Lagerweij.

5. Maegje Thonen Lagerweij, ged. Woudenberg 14-02-1723, get. Willemijntje Jacobs, ov. Woudenberg 21-10-1786, tr. Woudenberg 25-02-1742 Antonij/Teunis Evertsz Lagerweij, won. Maarsbergen, ged. Scherpenzeel 25-12-1720, begr. Woudenberg 13-04-1779, zn. van Evert Teunisz Lagerweij en Judik Jacobs van Remmerden (zie Lagerweij (2) Vc)

Lidm. Woudenberg ca. 1745: Maegje Lagerweij.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Matie Thone Lagerweij, won. onder Maarn, met attestatie vertrokken naar Doorn 15-04-1753.

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Maatje Thone Lagerweij.

Lidm. Scherpenzeel: Maatje Toonen Lagerweij, met attestatie van Woudenberg 18-04-1782, met attestatie vertrokken naar Renswoude 1783.

                Lidm. Renswoude: Maatje Toonen Lagerweij, met attestatie van Scherpenzeel 30-04-1783.

Lidm. Woudenberg: Maatje Thoone Lagerwei, met attestatie van Renswoude 19-07-1786.

6. Lambert Thonen Lagerweij, ged. Woudenberg 15-07-1725, tr. (1) Woudenberg 09-01-1746 Evertje Everts Lagerweij, won. Maarsbergen, tr. (2) Jannigje van Vulpen, tr. (3) Leersum 19-04-1784 Willemijntje Jans van Apeldoorn

                Kinderen gedoopt te Leersum.

Lidm. Woudenberg ca. 1745: Lambert Anthonisz Lagerweij en Evertje Evertz Lagerweij, met attestatie vertrokken naar Leersum 18-12-1746.

7. Jacob Thonen Lagerweij, ged. Woudenberg 26-10-1727, get. Teuntje Jacobs, tr. Amerongen (otr. Woudenberg) 30-01-1750 Gerritje Reijers van de Haar, van Amerongen

            Uit dit huw.:

1. Geertje Lagerweij, ged. Woudenberg 14-03-1756, get. Geertje Thonen Lagerweij, ov. Zeist 15-02-1838, tr. Johannes Knoppers

2. Aaltje Lagerweij, ged. Woudenberg 22-10-1757, get. Geertje Thonen Lagerweij

8. Willemijntje Thonen Lagerweij, ged. Woudenberg 03-09-1730, get. Teuntje Jacobs, begr. Woudenberg 21-07-1807, tr. (1) Woudenberg 12-12-1751 Peter Petersen van Ekeris, won. Woudenberg, tr. (2) Woudenberg 11-12-1768 Gerrit Hendriksz van Veldhuizen, geb. Ede, begr. Woudenberg 05-11-1802

9. Pieter Thonen Lagerweij, ged. Woudenberg 30-05-1734, get. Teuntje Blotenburg,volgt IVc

10. Geertje Thonen Lagerweij, ged. Woudenberg 15-09-1737, get. Aeltje Lagerweij, begr. Woudenberg 15-12-1807, tr. Woudenberg 18-12-1757 Evert Hendriksz Vermeulen, ged. Woudenberg 20-04-1732, zn. van Hendrik Dirksz Vermeulen en Wijntje Dirks

IVc

Pieter Lagerweij, ged. Woudenberg 30-05-1734, begr. Woudenberg 22-02-1797, tr. Woudenberg 01-12-1754 Jannigje Roll, won. Geerestein, ged. Woudenberg 15-09-1715, begr. Woudenberg 21-11-1784, dr. van Jacobus Roll en Antonia van Domselaar

In 1797 wordt een boedelvolmacht gegeven n.a.v. het ov. van Peter Lagerweij te Woudenberg (Not. D. Sas AT 050a001; 21-04-1797 ).

Uit dit huw.:

1. Jacobus Lagerweij, ged. Woudenberg 19-03-1755, get. Errisje van Ekeris, volgt Vd

2. Geertruij/Geertje Lagerweij, ged. Woudenberg 20-03-1757, get. Gerrigje Gijsberts Knopper, tr. (1) Woudenberg 23-10-1785 Gijsbert van den Berg, ged. Woudenberg 25-04-1762, begr. Woudenberg 17-12-1789, zn. van Klaas Arendsz van den Berg en Maria Knopper, tr. (2) Woudenberg 20-04-1800 Cornelis Floor, wed. Geertje Lammerts Lagerweij, tr. (3) Woudenberg 20-03-1820 Willem Brandsen van Ginkel, wed. Klaasje Gosens Pothoven, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 06-01-1765, ov. Leusden 27-11-1824, zn. van Brand Jansen van Ginkel en Antonia/Tonia Franken (van Woudenberg)

Lidm. Woudenberg 10-04-1799: Geertje Petersen Lagerweij, met attestatie vertrokken naar Driebergen, met attestatie van Driebergen maart 1808.

3. Antonia Lagerweij, ged. Woudenberg 30-04-1761, get. Errisje Errissen van Ekeris

Vd

Jacobus Lagerweij, ged. Woudenberg 19-03-1755, ov. Woudenberg 24-06-1814, tr. Woudenberg 31-10-1779 Lijsje van den Breul, ged. Woudenberg 02-10-1757, ov. Woudenberg 27-12-1832, dr. van Jan Teunisz van den Breul en Heijltje Teunissen van den Heuvel

Uit dit huw.:

1. Jannetje Lagerweij, ged. Woudenberg 19-03-1780, get. Jannetje Rol, ov. Leusden (ingeschr. te Woudenberg) 12-11-1841, ongehuwd

2. Teunis Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 19/22-07-1781, get. Heiltje van den Heuvel, begr. Woudenberg 28-07-1781

3. Teunisje Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 19-05/02-06-1782, begr. Woudenberg 10-02-1790

4. Peter Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 12/26-06-1785, ov. Woudenberg 26-10-1847, ongehuwd

5. Heiltje Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 25-03/08-04-1787, begr. Woudenberg 01-03-1790

6. Geertje Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 30-04/03-05-1789, get. Geertje Lagerweij

7. Jan Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 13/27-03-1791, ov. Woudenberg 16-04-1845, tr. (1) De Bilt 08-11-1814 Cornelia van Lunteren, ged. Leersum 17-01-1790, ov. Woudenberg 04-05-1841, dr. van Peter Dirksz van Lunteren en Aaltje Jans van Kolfschoten, tr. (2) Woudenberg 05-08-1842 Maria Koudijs, geb./ged. Woudenberg 07/12-25-1798, ov. Woudenberg 06-11-1862 , dr. van Jan Gerritsz Koudijs en Steventje Jans van Manen

            Uit dit huw. o.a.

1. Aaltje Lagerweij, geb. De Bilt 23-01-1815, ov. Woudenberg 07-03-1888, begr. Lambalgen, tr. Woudenberg 09-09-1837 Dirk Wagensveld, geb. Opheusden 1806, daggelder, ov. Woudenberg 02-01-1875, zn. van Hermannus van Wagensveld en Hendrika Budding

8. Heiltje Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 12/28-04-1793, ov. Woudenberg 02-04-1818 (twee maanden na haar huw.!), tr. Woudenberg 31-01-1818 Jacobus Schoonenberg, ged. De Bilt 14-06-1795, zn. van Klaas Schoonenberg en Jannetje Steenbeek

9. Maria Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 27-06/31-07-1796, ov. Amersfoort 06-04-1875, tr. Amersfoort 25-11-1829 Claas Goedraad, geb. Oude Wetering 1793, ov. Amersfoort 22-12-1855, zn. van Leendert Goedraad en Aaltje van der Winden

10. Teunis Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 20/29-07-1798, tr. Woudenberg 03-06-1826 Lutje van Ojik, geb./ged. Woudenberg  29-07/20-08-1809, dr. van Jacob van Ojik en Jannetje Mandersloot

            Uit dit huw.:

            1. Jacobus Lagerweij, geb. Woudenberg 21-10-1826

2. Jacob Lagerweij, geb. Woudenberg 01-04-1829, tr. (1) Veur 30-04-1852 Johanna Petronella van Spronsen, geb. Loosduinen 1828, dr. van Antonie van Spronsen en Jannetje van der Gaag, tr. (2) Voorschoten 07-09-1856 Leuntje Bol, geb. Alkemade 1833, dr. van Derk Bol en Marijtje Karnebogen

            3. Elizabeth Lagerweij, geb. Woudenberg 18-07-1831

4. Jannetje Lagerweij, geb. Veur 27-05-1833, tr. Valkenburg (ZH) 15-02-1857 Pieter Peet, geb. Valkenburg 27-01-1832, zn. van Hendrik Peet en Jaantje Bol

            5. Teunisje Lagerweij, geb. Veur 19-12-1836

            6. Maria Lagerweij, geb. Veur 31-08-1839

            7. Jan Lagerweij, geb. Veur 30-12-1843, ov. Veur 23-02-1849

            8. Toontje Lagerweij, geb. Veur 27-03-1846, ov. Veur 28-08-1846

Lagerweij (2)

I

Harmen Gerritsz, tr. Gerretgen

In 1599 is Harmen Gerritsz bruiker van “11 morgen saatlants en 14 morgen plaghvelts ende uijtslags”,

later heet dit De Kleine Lageweide (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 17).

 In 1614 wordt Hermen Gerritsen genoemd, won. in de Ginckelse Weijde (consumptiegeld Woudenberg, nr. 34; 1614).

Uit dit huw.:

1. Gerrit Hermensz

In 1640 eist Rutger Hermansz, uit Ginkel en Gerrit Hermansz betaling van 165 gl. van Frans Thijes

wegens een schuldbekentenis uit de boedel van de vrouw van Rijck Thijs (Recht. Arch. Scherpenzeel 2,

fol. 99-105vo; 18-05/16-11-1640).

Zie genealogie Egdom.

2. Rutger Hermensz

In 1640 eist Rutger Hermansz, uit Ginkel en Gerrit Hermansz betaling van 165 gl. van Frans Thijes

wegens een schuldbekentenis uit de boedel van de vrouw van Rijck Thijs (Recht. Arch. Scherpenzeel 2,

fol. 99-105vo; 18-05/16-11-1640).

Landbouwer op een boerderij in Ginkel onder Leersum en stamvader van een familie Van Ginkel en een familie Kolfschoten (zie genealogie Kolfschoten).

3. Imtgen Hermens, van het Ginckelsche Veen, tr. (1) Scherpenzeel 18-04-1613 Aris Teunissen, van Overeem, tr. (2) Thijs Claessen

Een zoon van Imtgen en Thijs, Cornelis Thijssen, wordt de stamvader van de familie Wolswinkel en Wolleswinkel.

4. Gijsbert Hermensz, ged. Scherpenzeel 26-07-1612, volgt IIa

5. Jan Hermensz, volgt IIb

IIa

Gijsbert Hermensz, ged. Scherpenzeel 26-07-1612, ov. Woudenberg 1662, tr. Aeltje Thijssen

Uit dit huw.:

1. (Gerritje?) Gijsberts, tr. Jan Jacobsz Knopper(t), timmerman

2. Maria Gijsberts, tr. 1675 Simon Anthonisz, ov. Woudenberg 1695

3. Herman Gijsbertsz, volgt IIIa

4. Gijsbert/Matthijs Gijsbertsz van de Lageweij, geb. Woudenberg, ov. Amsterdam 25-04-1702, tr. (1) Woudenberg (otr. Amersfoort) 21-02-1664 Geertruijt van Hoorn, ov. Amsterdam 21-03-1673, tr. (2) Amsterdam 03-03-1679 Maria Baey, ged. Breda 27-07-1644

Mathijs Gijsbertsz Lagerweij treedt op ‘als in huwelijk hebbend Marritje Willems, enige dochter en erfgenaam van wijlen Willem Peelen’. Mathijs machtigt zijn broer Gijsbert te Amsterdam terzake de erfenis van Willem Peelen de oude (bron onbekend).

5. Adriaentje Gijsberts, tr. Jan Cornelisz Burgstede

6. Matthijs Gijsbertsz Lagerweij, geb. 1647

Zie genealogie Lagerweij (3)

IIIa

Herman Gijsbertsz, van Woudenberg, tr. Soest (otr. Amersfoort) 03-08-1662 Geertruijd Abrahams, won. Amersfoort

In 1678 is Herman Ghijsberts van Lagewey, won. Amersfoort getuige bij een testament (Not. A. v. Brinckesteyn AT015a003 fol. 39-40; 29-09-1678).

Uit dit huw.:

1. Heijltje Hermens, ged. Amersfoort 17-08-1662

2. Aeltje Hermens, ged. Amersfoort 19-02-1664

3. Gijsbert Hermensz, ged. Amersfoort 24-11-1665

4. Abraham Hermensz, ged. Amersfoort 30-03-1669

5.? Gerrit Hermensz, volgt IVa

IVa

Gerrit Hermsen, ´dienende op Groot Moorst´, tr. Scherpenzeel 18-10-1696 Anna Petersen Knaep, ´dienende op Groot Moorst´, ged. Scherpenzeel 25-03-1666, dr. van Peter Hermsen Knaep en Willemtje Wolven

Uit dit huw.:

1. Jantje Gerrits Lagerweij, ged. Scherpenzeel 13-06-1697

2. Cornelis Gerritsz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 04-09-1698, volgt Va

3. Hermen Gerritsz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 23-01-1701

4. Pieter Gerritsz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 25-05-1704, volgt Vb

Va

Cornelis Gerritsz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 04-09-1698, tr. Scherpenzeel 11-11-1725 Dirkje Jansz Krauwel, ged. Scherpenzeel 11-12-1701, dr. van Jan Hendricksen Crauwel en Gerritje Teunissen

1. Annetje Cornelissen Lagerweij, ged. Scherpenzeel 22-12-1726, jong ov.

2. Jan Cornelisz Lagerweij, geb. Scherpenzeel 17-04-1729

3. Gerrit Cornelisz Lagerweij, geb. Scherpenzeel 30-09-1731, jong ov.

4. Hendrik Cornelisz Lagerweij, geb. Scherpenzeel 18-07-1734

5. Annetje/Anna Lagerweij, ged. Scherpenzeel 21-04-1737, begr. Scherpenzeel 12-01-1809, tr. Scherpenzeel 29-01-1775 Johannes van Ooik, ged. Scherpenzeel 06-02-1735, begr. Scherpenzeel 03-01-1801, zn. van Jan Cornelis van Ooik en Geertje Abrahams Laburgh

6. Cornelis Cornelisz Lagerweij, geb. Scherpenzeel 23-06-1743

7. Gerrit Cornelisz Lagerweij, geb. Scherpenzeel 16-10-1746, volgt VI

VI

Gerrit Cornelisz Lagerweij, geb. Scherpenzeel 16-10-1746, ov. Scherpenzeel voor 1784, tr. Scherpenzeel 31-10-1773 Huijbertje Cornelissen Bouwman, ged. Scherpenzeel 15-07-1742, ov. Scherpenzeel 08-10-1815, dr. van Cornelis Aartsen Bouwman en Margriet Dercksen van Manen

                Lidm. Scherpenzeel 28-12-1784: Huijbertje Bouwman, wed. G. Lagerweij.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Huibertje Bouwman.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel07/13-03-1774, get. Grietje Schuilenburg, jd.

2. Margaritha Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 23/26-11-1775, get. Margaritha Schuilenburg, ov. Scherpenzeel 29-05-1822, tr. Scherpenzeel 04-05-1794  Cornelis Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 10‑03‑1765, wolkammer, ov. Scherpenzeel 10-03-1823, zn. van Cornelis Jansz Stuijvenberg en Cornelia Cornelissen van Hoeven

                Lidm. Scherpenzeel 08-04-1796: Cornelis Stuivenberg en Margarita Lagerweij.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Cornelis Stuivenberg en Margarita Lagerweij.

Vb

Pieter Gerritsz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 25-05-1704, tr. Scherpenzeel 24-04-1735 Geertje Jansen Crauwel, ged. Scherpenzeel 20-03-1707, dr. van Jan Hendricksen Crauwel en Gerritje Teunissen

Uit dit huw.:

1. Gerrit Petersen Lagerweij, ged. Scherpenzeel 15-04-1736, jong ov.

2. Gerritje Petersen Lagerweij, ged. Scherpenzeel 23-06-1737, jong ov.

3. Gerrit Petersen Lagerweij, ged. Scherpenzeel 21-12-1738, jong ov.

4. Anna Petersen Lagerweij, ged. Scherpenzeel 21-08-1740, in de Krommehoek, tr. Izaak Helmerthorst

In 1775 is Anna Pietersen hv Izaak Helmerthorst is doopget. bij doop van een kind van Jantje in Scherpenzeel.

5. Jantje Petersen Lagerweij, ged. Scherpenzeel 10-11-1743, in de Krommehoek, begr. Scherpenzeel 20-02-1790, tr. Scherpenzeel 08-05-1768 Heimerik Gijsbertsz Peelen, ged. Beekbergen

6. Hendrikje Petersen Lagerweij, ged. Scherpenzeel 25-12-1745, in de Krommehoek

7. Gerritje Petersen Lagerweij, ged. Scherpenzeel 21-01-1748, in de Krommehoek

8. Gerrit Petersen Lagerweij, ged. Scherpenzeel 04-05-1749, in de Krommehoek

IIb

Jan Hermensz, tr. Jacobje Huijgens

Opmerking: er is een Jan Harmensz van Overdam, wed. Jacobje Huijgens, otr. Cothen 19-01-1644 Nelligen Lubbertsen, won. Breukelen

In 1674 woont de wed. Jan Hermansz met een meerderjarige zoon op de Lageweij (Huisgezinnen Woudenberg, nr. 100).

In het Dorpsgerecht Renswoude heet de weduwe Jacobje Huijgen (RAU, Dorpsgerecht Renswoude 1800, nr. 41).

Uit dit huw.:

1. Teunis Jansz, volgt IIIb

2.? Thijs/Matthijs Jans Lagerweijde, tr. Grietgen/Gerritje Aerts

In 1684 laten Thijs Jans Lagerweijde, won. Woudenberg en Gerritgen Aerts hun testament op de langstlevende. Octroij Hove van Utrecht: 12-02-1684. Opnieuw gepasseerd 27-01-1685 (Not. A. van Brinckesteyn AT015 a004, fol. 18; 15-02-1684).

In 1685 laten Thijs/Matthijs Jans Lagerweijde, won. Woudenberg en Grietgen Aerts hun testament op de langstlevende. Octroij Hove van Utrecht: 12-01-1685 (Not. A. van Brinckesteyn AT015 a004, fol. 19; 27-01-1685).

Lidm. reg. Woudenberg 1690: Tijs Jansen en Gerrigje Aartsz

IIIb

Teunis Jansz, won. in de Leege Weij, tr. (1) Woudenberg (ingeschr. Scherpenzeel) 16-11-1679 Jantgen Jans, ged. Scherpenzeel 23-01-1642, van Voskuijlen, dr. van Jan Thijmensz en Henrickien Peters, tr. (2) Woudenberg (ingeschr. Scherpenzeel) 31-07-1681 Maeijtje Everts, won. Scherpenzeel, get. broer Hendrick Evertsz, ov. 19-07-1706

Jannetien Jans genoemd in donateurslijst voor een kroon in de Grote kerk te Scherpenzeel; 1663.

                Lidm. Scherpenzeel  30-05-1680: Marije Everts, jd, won. Wittenberg, met attestatie van Woudenberg.

In 1686 is Theunis Jansz eigenaar en bruiker van De Kleine Lageweij, met 11 morgen zaailand en 14 morgen plagveld (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 17).

In 1725, en 1735 zijn de kinderen van Theunis Jansz eigenaar en bruiker van De Kleine Lageweij, met 11 morgen zaailand en 14 morgen plagveld (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 17).

In 1745 zijn de kinderen van Theunis Jansz eigenaar en Hendrik Cornelissen bruiker van De Kleine Lageweij, met 11 morgen zaailand en 14 morgen plagveld (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 17).

Uit het 2e huw.:

1. Jantje Teunissen Lagerweij, ged. Scherpenzeel 24-05-1688, in de Lage Weij

2. Evert Teunisz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 06-04-1690, in de Lage Weij, volgt IVb

3. Hendrick Teunisz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 24-04-1692, in de Lage Weij

IVb

Evert Teunisz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 06-04-1690, tr. Woudenberg 10-03-1720 Judik Jacobs van Remmerden/Bennekom, won. Woudenberg, geb. Elst, ged. Amerongen 05-09-1697, dr. van Jacob Jansz van Remmerden en Metje Dircks

Uit dit huw.:

1. Antonij Evertsz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 25-12-1720, op Oudenhorst, volgt Vc

2. Evertje Everts Lagerweij, ged. Scherpenzeel 26-04-1722, op Oudenhorst

                In 1744 is Evertje Everts Lagerweij doopgetuige bij de dochter van haar broer Antonij in Woudenberg.

3. Maaijtje Everts Lagerweij, ged. Scherpenzeel 05-12-1723, op Oudenhorst

4. Jacob Evertsz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 15-12-1726, op Oudenhorst

Vc

Antonij/Teunis Evertsz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 25-12-1720, begr. Woudenberg 13-04-1779, won. Maarsbergen, tr. Woudenberg 25-02-1742 Maatie Thone Lagerweij, ged. Woudenberg 14-02-1723, begr. Woudenberg 23-10-1786, dr. van Antonie Lambertsz Lagerweij en Geertje Jacobs Blotenburg (zie Lagerweij (1), IIIc-5)

Uit dit huw.:

1. Judith Teunissen Lagerweij, geb. Leusden, ged. Woudenberg 04-03-1744, get. Evertje Everts Lagerweij, tr. (1) Leersum 28-06-1767 Dirk Aartsz van de Geer, wed. Willemijntje Woudenberg, tr. (2) Leersum 26-10-1800 Roelof van Vulpen, wed. Neeltje van Woudenberg, geb. Doorn

2. Geertje Teunissen Lagerweij, ged. Woudenberg 05-12-1745, get. Jantje Arrissen

3. Evertje Teunissen Lagerweij, ged. Woudenberg 21-01-1748, Maarsbergen, get. Gerrigje Westeneng, ov. Scherpenzeel 26-03-1814, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 25-02-1770 Gerrit Cornelisz van Soest, ged. Scherpenzeel 04-10-1739, geb. op Vlastuijn onder Leusden, ov. 21-04-1796, begr. Scherpenzeel 26-04-1796 , zn. van Cornelis Gerritsen van Soest en Hanna Hendricks Lockhorst

Lidm. Scherpenzeel 18-04-1756: Gerridt Cornelisz Lagerweij, met attestatie vertrokken naar Amsterdam.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Gerrit Cornelis van Lagerwei.

4. Antonie Teunissen Lagerweij, ged. Woudenberg 25-01-1750, Maarsbergen, get. Gerrigje Westeneng, landbouwer, otr. (1) Renswoude 12-02-1785 Jantje van Brummelen, wed. Meins Arissen, ged. Scherpenzeel 25-02-1748, in de Groep in ´t Sticht, ov. Woudenberg 12-12-1827, dr. van Aalbert Evertsz van Brummen en Anna Abrahams Labburg, tr. (2) Scherpenzeel 22-12-1828 Fransje van den Brul, wed. Frans van Manen, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 27-08-1769, ov. Scherpenzeel 11-10-1838, dr. van Lammert Lammertsz van den Breul/Brul en Aaltje Willemse

            Uit het 1e huw.:

1. Anna Tona Lagerweij, ged. Renswoude 15-01-1786, op Daatselaar, ov. Woudenberg 22-11-1854, tr. Rhenen 26-02-1804 Jan Wulven van Laar, geb. Achterberg, ged. Rhenen  06-04-1777, landbouwer op Klein Rumelaar, ov. Woudenberg 05-04-1857, zn. van Wulfert Evertsz van Laar en Hendrikje Jansen Hootsen

                                Lidm. Woudenberg: Anna Tona Lagerweij, met attestatie van Rhenen 1810.

2. Teunis Lagerweij, ged. Renswoude 04-11-1787, op Emmikhuizen, jong ov.

            3. Teunis Lagerweij, ged. Rhenen 05‑06‑1791, ? begr. Woudenberg 11-05-1793

5. Evert Teunissen Lagerweij, ged. Woudenberg 09-01-1752, Maarsbergen, get. Beatrix Hendriks van Nieuwenhuizen, volgt VIa

6. Claas Teunissen Lagerweij, ged. Woudenberg 12-10-1760, get. Judith Teunissen Lagerweij, ov. Rhenen 10-06-1817, won. Achterberg, tr. Rhenen (otr. Scherpenzeel) 12-01-1783 Jannetje Krijnen, geb. Achterberg

                Kinderen gedoopt te Rhenen.

7. Geertje Teunissen Lagerweij, ged. Woudenberg 22-05-1763, get. Judith Teunissen Lagerweij, ov. Leusden 21-03-1824, tr. Renswoude (otr. Renswoude 27-05-1787) Melchior Gerritsz van Langelaar/van Ginkel, wed. Hendrikje Killen van den Berkt, ged. Amerongen 17-04-1757, ov. Leusden 22-08-1824, zn. van Gerrit Melchtersz van Langelaar en Metje Joosten

VIa

Evert Teunissen Lagerweij, ged. Woudenberg 09-01-1752, Maarsbergen, begr. Woudenberg 10-01-1799, tr. Leersum 22-02-1782 Dirkje Versteeg, ged. Leersum 27-01-1760, ov. Leersum 28-05-1835, dr. van Aart Huigen Versteeg en Hendrikje Gerrits Harskamp

Uit dit huw.:

1. Maaijtjen Lagerweij, ged. Rhenen 23-02-1783

2. Aart Lagerweij, ged. Rhenen 07-11-1784

3. Teunis Lagerweij, ged. Rhenen 11-03-1787, ov. Leersum 10-12-1854, tr. Darthuizen 21-10-1819 Louisa Rong/Ronk, geb. Rheden 1785, ov. Leersum 19-08-1843, dr. van Jochem Rong/Ronk en Bartha/Elizabeth Naftijsen/Hofijzer

4. Hendrik Lagerweij, ged. Woudenberg 08-03-1789, get. Jannigje Gerrits, geb. Lagerweij, begr. Woudenberg 12-03-1789

5. Hendrik Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 10/27-06-1790, begr. Woudenberg 27-07-1796

6. Evert Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 16-01/22-02-1795

7. Maatje Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 06/22-07-1798, ov. Leersum 12-10-1855 (een week na haar man!), tr. Leersum 15-01-1819 Gerrit Jan Hennink, geb. 1790, ov. Leersum 04-10-1855, zn. van Arend Hennink en Christina Gooshuis/Stokhuizen

Lagerweij (3)

Zie:

Gens Nostra jg. 26, 1971, blz. 168-172

Nederlandsche Leeuw 1977, blz. 178.

Beiden geschreven door mr. E. van Weel

De Klapperman, bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg, mei 1985; J.J. Timmer, Gerechts- en gemeentehuizen in Woudenberg

 

In Het Utrechts Archief bevindt zich het familiearchief van deze familie.

W.H.M. Nieuwenhuis publiceerde hieruit een briefwisseling van Hendrik Lagerweij (1776-1835) in een eigen uitgave, 1991.

 

I

Matthijs Gijsbertsz Lagerweij, geb. 1647, ov. Woudenberg kort vóór 12 okt. 1727, zn. van Gijsbert Hermensz en Aeltje Thijssen (zie hierboven genealogie Lagerweij (2)), tr. Maria Willems van Davelaar, dr. van Willem Peelen van Davelaar, de oude en Trijntje Cornelissen

Mathijs Gijsbertsz Lagerweij treedt op ‘als in huwelijk hebbend Marritje Willems, enige dochter en erfgenaam van wijlen Willem Peelen’. Mathijs machtigt zijn broer Gijsbert te Amsterdam terzake de erfenis van Willem Peelen de oude (bron onbekend).

                In 1674-1727 is Matthijs Gijsbertsz Lagerweij schoolmeester van Woudenberg.

                In 1681-1682 is Matthijs Gijsbertsz Lagerweij schepen van Woudenberg.

                In 1674-1687 is Matthijs Gijsbertsz Lagerweij koster van Woudenberg.

                In 1687-1704 is Matthijs Gijsbertsz Lagerweij secretaris van Woudenberg.

Uit dit huw.:

1. Willem Lagerweij, geb. Woudenberg 1680, volgt IIa

2. Gijsbert/Gijsbrecht Lagerweij, geb. 1682, volgt IIb

3. Grietje Lagerweij, ged. Woudenberg 04-09-1687,ov./begr. Woudenberg 04/05-04-1784, tr. Woudenberg 31-07-1718 Evert Thijsz van Wittenberg, ged. Woudenberg 07-11-1686, ov./begr. Woudenberg 14/15-02-1766, zn. van Thijs Arisz van Wittenberg en Weintje Everts

                Lidm. Woudenberg ca. 1709: Grietje Mattijsz Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Grietie Mattijsz Lagerwij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Grietie Matthijsz Lagerweij.

3. Aeltje Lagerweij, ged. Woudenberg 06-04-1692

                Lidm. Woudenberg ca. 1720: Aaltje Lagerweij.

4. Elselina Mathijssen Lagerweij, ov. Woudenberg 26-03-1759, tr. Woudenberg 07-04-1709 Arien Thijsz van Wittenberg, zn. van Thijs Arisz van Wittenberg en Weintje Everts

                Lidm. Woudenberg ca. 1708: Elzelina Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Elzelina Lagerweij.

 

IIa

Willem Lagerweij, geb. Woudenberg 1681, schout en gadermeester te Geerestein, secretaris van Woudenberg, ov. Woudenberg 22-03-1743, tr. Woudenberg 15-05-1707 Lijsbeth/Elisabeth van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 19-02-1688, begr. Woudenberg 02-02-1772, dr. van Hendrik Gerritsz van Geijtenbeek en Dirkje Gerrits van Overeem

                Lidm. Woudenberg ca. 1698: Willem Lagerweij.

Lidm. Woudenberg ca. 1704: Lijsbet van Gijtenbeek.

Lidm. reg. Woudenberg 1746, 1768: Lijsbet van Gijtenbeek.

In 1746 en 1770 laten Elisabeth van Geijtenbeek en Willem Matthijsz Lagerweij hun testament maken (not. A. van Bemmel, Amersfoort; 28-09-1746 en not. C. Suyker, Amersfoort; 15-09-1770).

Uit dit huw.:

1. Dirkje Lagerweij, ged. Woudenberg 25-03-1708, get. Gerrigje van Geijtenbeek, jong ov.

2. Matthijs Lagerweij, ged. Woudenberg 25-05-1710, get. Grietje Lagerweij, secretaris van Woudenberg (1733), procureur te Utrecht, ov. Utrecht 1743, tr. Woudenberg 15-10-1738 Aletta Versteeg, van Utrecht

                Lidm. Woudenberg ca. 1735: Matthijs Lagerweij.

3. Hendrik Lagerweij, ged. Woudenberg 11-12-1712, get. Gerrigje van Geijtenbeek, volgt IIIa

4. Willem Lagerweij, ged. Woudenberg 30-06-1715, get. Grietje Lagerweij, volgt IIIb

5. Dirkje Lagerweij, ged. Woudenberg 13-02-1718, get. Gerrigje van Geijtenbeek, begr. Woudenberg 07-01-1795, tr. Woudenberg 29-03-1744 Anthonij Packouw, ged. Woudenberg 31-01-1717, begr. Woudenberg 29-11-1792, zn. van Arien Packouw en Ariaantje Anthonissen van Wittenberg

                Lidm. Woudenberg ca. 1741: Dirkje Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Dirkie Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Dirkje Lagerweij.

6. Maria Lagerweij, ged. Woudenberg 27-10-1720, get. Gerrigje van Geijtenbeek

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Maria Lagerweij.

 

IIIa

Hendrik Lagerweij, ged. Woudenberg 11-12-1712, get. Gerrigje van Geijtenbeek, notaris en procureur te Utrecht, ov./begr. Woudenberg 26/27-01-1768, tr. Utrecht (otr. Doorn) 03-05-1742 Judith Vignol, geb. Utrecht 1711, ov./begr. Woudenberg 14/18-08-1801, dr. van Elias Vignol en Madelène Ageron

Van 1743-1760 notaris te Utrecht en van 1762-1767 te Woudenberg.

Lidm. Woudenberg ca. 1744: Hendrik Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Hendrik Lagerweij.

                Lidm. Woudenberg: Judith Vijol hv Hendrik Lagerweij, met attestatie van Utrecht 04-08-1760.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Judith Vijol wed. Hendrik Lagerweij.

Uit dit huw. oa..:

1. Matthijs Lagerweij, ged. Utrecht 03-03-1748, volgt IVa

2. Elias Lagerweij, ged. Utrecht 17-11-1752, ov. Woudenberg 29-09-1825, tr. Woudenberg 10-04-1785 Aaltje Andriessen van Dijk, ged. Woudenberg 16-12-1753, ov. Woudenberg 16-11-1825 (zeven weken na haar man), dr. van Andries Willemsz van Dijk en Hendrikje Wulfers van Velthuijsen/van Middeldorp

Lidm. Woudenberg 18-07-1783: Aaltje van Dijk.

Lidm. Woudenberg 17-04-1786: Elias Lagerweij.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Elias Lagerweij en Aaltje van Dijk.

Uit dit huw.:

1. Judina Lagerweij, ged. Woudenberg 29-01-1786, get. Dirkje van Holten, geb. Lagerweij, begr. Woudenberg 09-09-1790

2. Hendrik Lagerweij, ged. Woudenberg 02-12-1787, get. Dirkje van Holten, geb. Lagerweij, begr. Woudenberg 05-12-1809

2. Elizabeth Lagerweij, geb. Utrecht 1754, ov. Woudenberg 19-12-1812, tr. Woudenberg 20-04-1777 Aart Wulfertsz Meerveld, ged. Scherpenzeel 27-12-1739, aan de Groep onder Amerongen, begr. Woudenberg 12-03-1799 , zn. van Wulfert Teunissen Meerveld en Gijsbertje Aarts van ´t Bovenend

Lidm. Woudenberg 25-10-1792: Elizabeth Meervelt, geb. Lagerweij.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Elizabeth Lagerweij, wed. A. Meervelt.

3. Dirkje Lagerweij, geb. Utrecht 1758, ov. Woudenberg 15-12-1846, tr. Woudenberg 08-08-1784 Evert van Holten, ged. Woudenberg 05-03-1758, ov. Woudenberg 17-07-1831, zn. van Teunis Evertsz van Holten en Jannigje Wouters van Breeschoten

IVa

Matthijs Lagerweij, ged. Utrecht 03-03-1748, mr. chirurgijn, gerechtsbode, heemraad van de Lekdijk, ov./begr. Woudenberg 11/17-10-1807, tr. Woudenberg 10-07-1774 Maatje Lagerweij, geb. Woudenberg 10-11-1737, ov. Woudenberg 17-08-1822, dr. van Gijsbert Lagerweij en Willemijntje Koudijs (zie Lagerweij (3), IIIc)

                Lidm. Woudenberg 29-03-1763: Maatie Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768 en 1805: Maatje Lagerweij hv M. Lagerweij.

                Lidm. Woudenberg 28-08-1780: Matthijs Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Matthijs Lagerweij.

Uit dit huw.:

1. Willemijntje Lagerweij, ged. Woudenberg 11-06-1775, get. Jannigje Lagerweij, tr. Woudenberg (att. van Tienhoven) 18-05-1807 Cornelis Boezel, geb. Tienhoven, ov. Tienhoven 05-11-1854, zn. van Willem Boezel en Jannetje Timmer

                Lidm. Woudenberg 03-08-1796: Willemijntje Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Willemijntje Lagerweij, met attestatie vertrokken naar Tienhoven 1808.

2. Hendrik Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 28-12-1776/01-01-1777, get. Maria Lagerweij, volgt Va

Va

Hendrik Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 28-12-1776/01-01-1777, schout, secretaris, gemeenteontvanger, kapitein van de schutterij, gedelegeerd lid van het College van de Slaperdijk en burgemeester van Woudenberg, ov. Woudenberg 24-09-1835, tr. Woudenberg 07-05-1809 Aaltje van Maanen, geb./ged. Woudenberg 05/17-03-1782, ov. Woudenberg 22-04-1851, dr. van Evert Hermens van Maanen en Teunisje Jacobs van de Haar

Van ca. 1791-1794 zit Hendrik Lagerweij op een kostschool in Leerdam. Daarna keert hij terug naar Woudenberg.

                Lidm. Woudenberg 22-02-1798: Hendrik Lagerweij Mz.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Hendrik Lagerweij.

Van 1809-1811 is Hendrik Lagerweij schout en in 1811 provisioneel maire van Woudenberg. Daarna afgezet en van 1818-1825 weer schout en secretaris en vanaf 1825 burgemeester van Woudenberg.

In 1851 royeren Matthijs Lagerweij, burgemeester van Woudenberg; Antonia Lagerweij en Maria Lagerweij, beiden me.j., ongehuwd, z.b.; Eduard Lagerwe­ij, z.b.; Willem Jacob Lagerweij, kandidaat notaris; Jacoba Hendrika Lagerweij, me.j., ongehuwd, z.b., allen te Woudenberg. Kinde­ren van wijlen Hendrik Lagerweij Matthijszoon, burgemeester van Woudenberg een lening t.b.v. wijlen Gerrit Barenden en wijlen Willemijntje Barenden, beiden landb. te Woudenberg en wijlen Antonie van de Wetering, timmerman te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4139; 15-08-1851).

In 1860 royeren Willem Jacob Lagerweij, burgemeester van Woudenberg, voor zichzelf en namens zijn broers en zusters Matthijs Lagerweij, burgemeester van Westbroek en Achttienhoven; Antonia en Maria Lagerweij, beiden me.j., ongehuwd, z.b. te Woudenberg; Eduard Lagerweij, tabaks­planter te Woudenberg; Jacoba Hendrika Lagerweij x Jan van Dijk, openbaar onderwijzer te Houten, allen erfgenamen van wijlen Aaltje van Maanen, wed. Hendrik Lagerweij, grondeigenaresse onder Woudenberg een lening t.b.v. Albertus van Osnabrugge, landb. onder Woudenberg(Not. Scherpenzeel 4139; 10-05-1860).

Uit dit huw.:

1. Matthijs Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 24-04/13-05-1810, 1836-1858 burgemeester van Woudenberg, burgemeester van Westbroek en Achttienhoven (sinds 1859)1, lid van Prov. Staten van Utrecht, president van het College van de Slaperdijk, ov. Westbroek 15-01-1882, tr. Woudenberg 17-04-1858 Neeltje van Kolfschoten, geb. Woudenberg 19-08-1833, ov. Amersfoort 19-02-1893, dr. van Elbert van Kolfschoten en Antonia van Wittenberg

2. Antonia Lagerweij, geb. Woudenberg 02-12-1812, ov. Woudenberg 07-02-1904, ongehuwd

In 1886 laten Antonia en Maria Lagerweij, beiden ongehuwd, z.b. te Woudenberg hun testament maken. Excuteurs: Willem Jacob Lagerweij, burgemeester te Woudenberg en Jan van Dijk, burgemeester van Sprang en Vrijhoeve Capelle, won. te Sprang, voor f 100,=. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 10 en 11; 16-04-1886).

3. Maria Lagerweij, geb. Woudenberg 25-07-1816, ov. Woudenberg 29-06-1890, ongehuwd

4. Eduard Lagerweij, geb. Woudenberg 27-11-1819, tabaksplanter, ov. Woudenberg 13-03-1866, ongehuwd

5. Willem Jacob Lagerweij, geb. Woudenberg 13-03-1823, 1858-1870 burgemeester van Woudenberg, notaris, ov. Westbroek 25-03-1890, tr. Woudenberg 12-02-1854 Emma van Kempen, geb. Westham graafschap Essen, dr. van Peter van Kempen

Opm.: op 30-10-1852 was dit huwelijk kerkelijk voltrokken in Westham Graafschap Essen.

6. Jacoba Hendrika Lagerweij, geb. Woudenberg 28-10-1826, tr. Woudenberg 06-07-1859 Jan van Dijk, geb. ´s-Graveland 1825, openbaar onderwijzer te Houten, zn. van Benjamin van Dijk en Maartje van Oostrom

 

IIIb

Willem Lagerweij (de jonge), ged. Woudenberg 30-06-1715, schout en secretaris, begr. Woudenberg 14-05-1789, tr. Woudenberg 28-06-1739 Jantje Gijsberts Lagerweij, ged. Woudenberg 26-04-1711, ov. Woudenberg 10-01-1789, dr. van Gijsbert Lambertsen Lageweij enTeuntje Gerrits van Selder (zie Lagerweij (1), IIIb)

                Lidm. Woudenberg ca. 1744: Willem Lagerweij junior.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Willem Lagerweij en Jantie Geijsbertz Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Willem Lagerweij junior en Jantie Geijsbertz Lagerweij.

Uit dit huw.:

1. Elizabeth Lagerweij, ged. Woudenberg 29-11-1739, get. Dirkje Lagerweij, ov. Woudenberg 04-04-1814, tr. Woudenberg 05-06-1774 Dirk Voskuil, ged. Woudenberg 05-02-1747, mr. broodbakker, ov. Woudenberg 03-04-1815, zn. van Frans Voskuil en Dirkje Dirks van de Haar

Lidm. Woudenberg 29-03-1763: Elizabeth Lagerweij.

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Elizabeth Lagerweij hv D. Voskuil.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Elizabeth Lagerweij hv D. Voskuijl.

2. Willem Lagerweij, ged. Woudenberg 13-08-1741, get. Grietje Lagerweij, jong ov.

3. Teuntje Lagerweij, ged. Woudenberg 05-08-1742, jong ov.

4. Willem Lagerweij, ged. Woudenberg 02-08-1744, get. Maria Lagerweij, jong ov.

5. Willem Lagerweij, ged. Woudenberg 08-08-1745, get. Maria Lagerweij, schout en secretaris, begr. Woudenberg 03-11-1803

6. Gijsbert Lagerweij, ged. Woudenberg 19-11-1747, get. Aaltje Lagerweij

7. Teuntje Lagerweij, ged. Woudenberg 28-09-1749, get. Aaltje Lagerweij, tabaksplanter, ov. Woudenberg 29-01-1825, ongehuwd

8. Gijsbertje Lagerweij, ged. Woudenberg 25-02-1753, get. Aaltje Lagerweij, ov. Woudenberg 09-08-1818, tr. Woudenberg 05-12-1773 Oth van Geitenbeek, ged. Woudenberg 09-07-1747, herbergier in De Prins, ov./begr. Woudenberg 25/26-11-1793, zn. van Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek en Weijntje van Wittenberg

                Lidm. Woudenberg 29-11-1773: Gijsbertje Lagerweij en Oth van Geitenbeek.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Gijsbertje Lagerweij wed. O. v. Geijtenbeek.

9. Matthijs Lagerweij, ged. Woudenberg 06-02-1757, get. Dirkje Lagerweij

IIb

Gijsbert/Gijsbrecht Lagerweij, geb. 1682, ov. 1732, ongehuwd

Uit een relatie met Aaltje Voskuijl, geb. Woudenberg, ged. Scherpenzeel 17-05-1683, ov. Woudenberg 25-09-1765, dr. van Teunis Teunissen Voskuijl en Jantje Huijberts van Isendoorn:

1. Gijsbrecht Lagerweij, geb. eind 1711, volgt IIIc

                Lidm. Woudenberg ca. 1698: Gijsbert Lagerweij.

Lidm. Woudenberg ca. 1700: Aeltje van Voskuijlen; genoemd in lidm. lijst 1746: Aaltie van Voskuijl.

Zij krijgt eind 1711 een zoon, naar haar zeggen van Gijsbrecht Lagerwey, proponent te Rhenen, zoon

van Matthys Lagerwey, koster en schoolmeester te Woudenberg en Maria van Davelaar. Gijsbrecht

ontkent het vaderschap, maar wordt toch gesuspendeerd . ” De jongen wordt Gijsbert Lagerwey genoemd, hetgeen kennelijk door de andere familieleden werd geaccepteerd. Hij werd gerechtsbode en

substituut-schout van Woudenberg en liet kinderen Lagerwey na. In de lijst van huisgezinnen van

Woudenberg uit 1748 staat onder nr. 33: ‘Aaltje Voskuijlen, woont in bij haar soon Gijsbert Lagerwey

geregtsbode weduwnaar van Willemina Coudijs. Haar bestaan en hantering is Winckelier en Tapster. ‘t

Huysgesin groot 6 parsoonen, twee Dogters boven de thien jaaren, 1 soon onder de thien jaaren’.

Ned. Leeuw 1977, blz. 178: Het archief Classis Rhenen-Wijk van de Ned. Herv. Kerk, no. 182, bevat een groot aantal gegevens over de affaire Gijsbert Lagerwey en Aaltje Voskuyl. Een acte van 4 nov. 1711 vermeldt dat de predikant van Woudenberg zich namens de kerkenraad tot de classis had gewend, in verband met een mededeling van Aaltje Voskuyl, dat zij een kind van Ds. Gijsbrecht verwachtte, maar redenen had aan te nemen dat deze zich ,,van haar scheen te willen onttrekken”. Gijsbrecht weigerde voor de kerkenraad te verschijnen en beweerde de oproep om te verschijnen nooit te hebben ontvangen. Te langen leste verscheen Gijsbrecht voor de classis, ontkende het vaderschap, ondanks de overgelegde ,,brieven van liefde”, maar werd toch gesuspendeerd als proponent, totdat hij zich gezuiverd zou hebben. De zaak bleef traineren: in het archief van de classis vond ik wel dat Aaltje in 1717 weer tot het avondmaal in Woudenberg mocht worden toegelaten. Over Gijsbrecht vermeldt dit archief niet dat de zaak ooit in het reine is gekomen: hij bleef kennelijk gesuspendeerd. De conclusie is dan ook dat hij nimmer als predikant is beroepen.

Lidm. reg. Renswoude 1722: Gijsbert Lagerweij, S.S. Min(ister) Cand(idatus) (kandidaat dienaar), op Engelaar, met attestatie van Amersfoort.

In 1726 schenken Theunis Gerritsz Wildeman en Jannetje Isendoorn de ‘cremerswinkel en tapperye’ aan Aaltje Voskuijl (Recht.  Arch. Woudenberg 2346; 03-11-1726).

 

IIIc

Gijsbert Lagerweij, geb. eind 1711, ov. Woudenberg 12-12-1783, substituut-schout en gerechtsblode van Woudenberg, herbergier in het oude rechtshuis te Woudenberg, tr. Woudenberg 17-05-1733 Willemijntje Coudijs, ged. Woudenberg 19-05-1709, dr. van Jan Willemsz van Coudijs en Maagje Hendriks van Overeem

                Lidm. Woudenberg ca. 1736: Willemijntje Jansz Koudijs.

                Lidm. Woudenberg ca. 1740: Gijsbert Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746 en 1768: Geijsbert Lagerweij.

Uit dit huw.:

1. Jannigje Lagerweij, ged. Woudenberg 04-04-1734, get. Aaltje Voskuil, jong ov.

2. Jannigje Lagerweij, ged. Woudenberg 14-08-1735, get. Aaltje Voskuil, ov. Woudenberg 06-05-1817, tr. Woudenberg 15-07-1764 Wouter Dirksz Versteeg, ged. Woudenberg 08-10-1724, begr. Woudenberg 12-04-1790, zn. van Dirk Jansz Versteeg en Maria Jacobs van de Haer

                Lidm. Woudenberg 02-04-1760: Jannigie Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Jannigje Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Jannigje Lagerweij.

3. Maatje Lagerweij, geb. Woudenberg 10-11-1737, get. Jacomijntje Koudijs, ov. Woudenberg 17-08-1822, tr. Woudenberg 10-07-1774 Matthijs Lagerweij, ged. Utrecht 03-03-1748, mr. chirurgijn, gerechtsbode, heemraad van de Lekdijk, ov./begr. Woudenberg 11/17-10-1807, zn. van Matthijs Lagerweij en Aletta Versteeg (zie Lagerweij (3), IVa)

4. Jan Lagerweij, ged. Woudenberg 09-08-1739, get. Jacomijntje Koudijs, volgt IVb

5. Anthonie Lagerweij, ged. Woudenberg 20-08-1741, get. Aaltje Voskuil

6. Aaltje Lagerweij, ged. Woudenberg 31-03-1743, get. Jacomijntje Koudijs

IVb

Jan Lagerweij, ged. Woudenberg 09-08-1739, get. Jacomijntje Koudijs, koster en schoolmeester te Woudenberg 1760-1809, ov. Woudenberg 26-01-1819, tr. Scherpenzeel 19-05-1766 Geertje Willems van `t Willer, ged. Scherpenzeel 09-01-1746, ov. Woudenberg 06-11-1815, dr. van Willem Cornelisz van `t Willer en Gijsbertje Willemsz van Wolfswinkel

Lidm. Scherpenzeel 18-04-1765: Geertje Willems van Twillaar, jd, won. aan de straat.

                Lidm. Woudenberg 02-04-1760: Jan Lagerweij, coster.

Lidm. Woudenberg: Geertje van Twillaar, met attestatie van Scherpenzeel 1766.

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Jan Lagerweij, coster.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Jan Lagerweij, koster en Geertje van Twillaar.

Uit dit huw.:

1. Willem Lagerweij, ged. Woudenberg 17-05-1767, get. Jannigje Lagerweij, ov. Schalkwijk 10-02-1857, tr. Schalkwijk 09-02-1798 Maagje Peek, wed. Antonie van Lent, ged. Everdingen 14-04-1743, ov. Schalkwijk 15-12-1819, dr. van Antonie Cornelisz Peek en Anna Klaassen van Vlissingen

2. Gijsbert Lagerweij, ged. Woudenberg 26-03-1769, get. Maatje Lagerweij, ov. Geertruidenberg 19-12-1841, tr. Adriana Josiena Spuijbroek

Lidm. Woudenberg 16-09-1789: Gijsbert Lagerwei, met attestatie vertrokken naar Vlaardingen augustus 1792.

3. Willemijntje Lagerweij, ged. Woudenberg 24-02-1771, get. Maatje Lagerweij, ov. Schalkwijk 22-02-1834, ongehuwd

Lidm. Woudenberg 25-04-1793: Willemijntje Lagerweij, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 16-05-1796.

                Lidm. Woudenberg: Willemijntje Lagerweij, met attestatie van Amsterdam 1813.

4. Antonij Lagerweij, ged. Woudenberg 13-12-1772, get. Annigje van ´t Willaar, bakker te Rotterdam, tr. Christina de Jong

5. Cornelis Lagerweij, ged. Woudenberg 17-04-1774, get. Jannigje Lagerweij, ov. Woudenberg 08-08-1856, ongehuwd

                Lidm. Woudenberg 22-02-1798: Cornelis Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Cornelis Lagerweij.

6. Gijsbertje Lagerweij, ged. Woudenberg 21-07-1776, get. Jannigje Lagerweij, ov. Woudenberg 25-11-1838, ongehuwd

                Lidm. Woudenberg 05-01-1805: Gijsbertje Lagerweij.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Gijsbertje Lagerweij.

7. Albertus Lagerweij, ged. Woudenberg 27-06-1779, get. Jannigje Lagerweij

                Lidm. Woudenberg 22-02-1798: Albertus Lagerweij, met attestatie naar Rotterdam 08-11-1805.

8. Hendrik Lagerweij, ged. Woudenberg 14-01-1781, get. Jannigje Lagerweij, jong ov.

9. Hendrik Lagerweij, ged. Woudenberg 27-01-1782, get. Jannigje Lagerweij

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

november 2011