Kuijpers

 

I

Evert Gerritsen Kuijpers, geb. (Garderen?) 1726, klompenmaker, ov. Scherpenzeel 17-10-1814, zn. van Garret Kuijpers en Ortje NN, tr. (1) Geurtje Jans, tr. (2) Nijkerk 25-11-1779 Aaltje Reijers Huikenhorst, geb. 1758, ov. Scherpenzeel 21-05-1834, dr. van Reijer van Huikenhorst en Hendrikje de Kruijff

                Bij het ov. van Evert staat dat zijn ouders te Garderen zijn overleden.

                Begr. Scherpenzeel 02-03-1793: een kind van Everd Kuijper.

Een huijs genaamd het Mussennest met zijn hof verhuurt aan Evert Kuiper ’s jaarlijks voor drie en twintig guldens 23-.-. De huur ingegaan met maij 1791. Betaald tot nov. 1791 met 11-10-. Betaald tot nov. 1792 met 23-.-. Betaald tot nov. 1793 met 23-.-. (Herv. Gem. Scherpenzeel 156, fol. 30).

Uit het 2e huw.:

1. AartjeKuijpers, geb./ged. Nijkerk 02-07-1780

2. Reijer Kuijpers, geb./ged. Nijkerk 04/10-11-1782, volgt IIa

3. Gerrit Kuijpers, ged. Amersfoort 21-05-1786, volgt IIb

4. Hendrik Kuijpers, ged. Amersfoort 16-08-1789

 

IIa

Reijer Kuipers, geb./ged. Nijkerk 04/10-11-1782, wolfabrikant, ov. Scherpenzeel 08-01-1858, tr. Scherpenzeel 16-06-1805 MariaDruijf, geb./ged. Scherpenzeel 06-10/16-11-1777, ov. Scherpenzeel 25-02-1859, dr. van PeterDruijff en Barendje Homoet

Lidm. Scherpenzeel 17-05-1802: Maria Druif.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Maria Druif.

In 1824 kopen Reijer Kuipers, fabrikeur te Scherpenzeel x Maria Druijff voor f 275,= van Willemijntje en Geertje Druijff, beiden z.b. te Amsterdam, een huis nr. 110, erf en hof aan het oosteind (Huis Scherpenzeel 150, fol. 77; 15-11-1824).

In 1838 verkoopt Olivier Sterk, burgemeester te Scherpenzeel namens Sander Druijf, en Geertje Druijf, beiden bejaard, z.b. te Scherpenzeel 3/4 deel in een perceel bouw- en weiland, genaamd het Hooge en Lage Land, langs het Armedijkje onder Woudenberg, sectie C 294-296, groot 2 bunder, 83 roeden, 80 ellen, aan Reijer Kuijpers, eigenaar en wolkammer te Scherpenzeel, voor f 1060,=. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 36; 04-10-1838).

In 1849 laten Reijer Kuijpers, wolfabrikant x Maria Druijff, te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Notarieel Scherpenzeel 4131, nr. 27 en 28; 25-09-1849).

In 1856 lenen Reijer Kuijpers, fabrikeur x Maria Druijff te Scherpenzeel f 1600,= van Gerardus Cornelis Sterk, fabrikeur te Scherpenzeel namens mr. Pieter Lijndrajer jr., notaris te Amsterdam als curator van Jacob van Naamen. Onderpand: een perceel bouw- en weiland, genaamd het Hooge en het Lage Land langs het Armendijkje onder Woudenberg, sectie C 294-296, groot 2 bunder, 83 roeden, 80 ellen. Geroyeerd 27-10-1858 (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 12; 29-04-1856).

In 1856 laten Reijer Kuijpers, wolfabrikant x Maria Druijff, te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. Dochter Barendje Kuijpers krijgt van ieder de 1/2 van het door hen bewoonde huis, schuur, erf en hof te S., erfpacht van f 6,= voor f 500,=. Zij geven elkaar het vruchtgebruik (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 15 en 16; 17-05-1856).

In 1858 wordt er boedelbeschrijving gemaakt van de nal. schap van wijlen Reijer Kuijpers, fabrikeur in wol te Scherpenzeel, volgens testament van 17-05-1856, not. J. van Hilten te S., t.v.v. 1. Maria Druijff, wed. Reijer Kuijpers, winkelierster te Scherpenzeel; 2. Barendje Kuijpers, me.j, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel; 3. Gerardus Cornelis Sterk, fabrikant in wol en winkelier, wed. met kinderen van Petronella Alida Kuijpers te Scherpenzeel als vader van zijn twee mi.j. kinderen Johanna Hendrika en Alberta Geertruida Sterk. Toeziend voogd: Hendrik den Uijl, fabrikeur in wol te Scherpenzeel. Roerend goed o.a.: een huis nr. 137, erf en hof aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 394,395, groot 11 roeden. Eerder gehuurd door Frederik van Santen voor f 76,70 p.j. nu vanaf 01-01-1858 door de diaconie van Scherpenzeel voor f 45,50 p.j.. Lasten o.a.: f 500,= aan Barendje Kuijpers voor het huishouden. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 24; 05/06-07-1858).

In 1858 veilen de erfgenamen van Reijer Kuijpers: 1. een stuk bouwland, genaamd het Hooge Land langs de laan van Beekvliet te Woudenberg, sectie C 295, groot 1 bunder, 57 roeden, 60 ellen. 2. een stuk bouwland, genaamd het Lage Land met de houtwal aan de oostzijde te Woudenberg, sectie C 294,296, groot 1 bunder, 26 roeden, 20 ellen, samen aan Helmert Lokhorst, landb. onder Woudenberg namens Benudina Maria van Naamen x mr. Herman Royaards van Scherpenzeel, advocaat te Utrecht, voor f 4210,=. 3. Een huis nr. 137, met de gang aan de westzijde gemeen, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 394,395, erfpacht van f 6,45, groot 11 roeden, aan Gerardus Cornelis Sterk voor f 1030,=. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 46; 02-12-1858).

In 1859 verkoopt Jan Brinkman, logementhouder te S. namens de erfgenamen van Maria Druijff, wed. Reijer Kuijpers: 1. een huis nr. 262, zijnde vier woningen onder een dak met een tuin in de Achterstraat onder Woudenberg, sectie C 252-256, groot 8 roeden, 51 ellen, aan Albertus ten Broek, wolkammer te Scherpenzeel namens zijn vader Albertus ten Broek, fabrikeur te Scherpenzeel, voor f 1100,=. Zonder de 20 wilgen en 4 populieren. 2. een huis nr. 266, erf en tuin in de Achterstraat onder Woudenberg, sectie C 263,264, erfpacht van f 6,=, groot 8 roeden, 31 ellen, aan Jacobus Buddingh, landb. onder Woudenberg, voor f 720,=. Zonder de twee linden en de populier en het kippenhok dat behoord aan de huurder Albertus ter Burg. Titel van aankomst: uit de hand gekocht op 09-01-1819 te Scherpenzeel. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 22; 19-05-1859).

In 1859 vindt er boedelscheiding plaats van de nal. sch. Van wijlen Reijer Kuijpers x wijlen Maria Druijff. Na het ov. van Maria Druijff werd de winkel door de erfgenamen voortgezet en op 28-04-1858 werd het roerend goed verkocht zonder notaris t.w.v. f 674,55. Baten: f 10,680,25. Lasten: f 1696,= geleend van Pieter Lijndrajer; f 800,= geleend van de erven Maas van den Bosch; f 300,= geleend van Albertus Gaasbeek; f 1000,= geleend van Hendrik van Essen; f 600,=  geleend van Jan Lagerweij. Totaal f 9192,91. Blijft over f 1487,34. Jan namens Barendje: een huis, A nr. 42, schuur, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 317,318, erfpacht van f 7,=, groot 22 roeden, voor f 1354,22 (Not. Scherpenzeel 4134 nr. 48; 12-11-1859).

Uit dit huw.:

1. Barendje Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 23-11/22-12-1805, winkelierster, ov. Scherpenzeel 13-07-1879, begr. Glashorst, graf nr. 63, ongehuwd

            Lidm. Scherpenzeel 26-09-1828: Barentje Kuijpers.

In 1863 leent Barendje Kuijpers, me.j., ongehuwd, winkelierster te Scherpenzeel f 1300,= vanJohanna van Davelaar, eerder wed. Herbert Homoet, nu wed. Johannes van Raalten, rentenierster te Scherpenzeel. Onderpand: een huis, wijk A nr. 42, schuur, erf en tuin te S.,  sectie D 317,318, groot 22 roeden. (Not. Scherpenzeel 4136 nr. 52; 11-11-1863).

In 1867 laat Barendje Kuijpers, ongehuwd, winkelierster te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenamen: de twee kinderen van haar zuster Petronella Alida Kuijpers x Gerardus Cornelis Sterk, met namen: Johanna Hendrika en Alberta Geertruida (Not. Scherpenzeel 4137 nr. 19; 12-07-1867).

In 1868 leent Barendje Kuijpers, ongehuwd, winkelierster te Scherpenzeel f 600,= van Gerrit van Amerongen, opzichter te Woudenberg. Onderpand: een huis, wijk A nr. 42, met nieuw aangebouwd societeitsgebouw, schuur, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 317,318, zijnde de aanbouw nog niet door het kadaster opgenomen, ogroot 22 roeden. Belast met een hypotheek van f 1300,= t.b.v. Johanna van Davelaar, eerder wed. Herbert Homoet, nu wed. Johannes van Raalten. (Not. Scherpenzeel 4137 nr. 35; 07-08-1868).

In 1877 laat Barendje Kuijpers, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgename: haar nicht Alberta Geertruida Sterk x Marinus Blanken te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4145 nr. 2; 16-01-1877).

2. Evert Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 25-01/21-02-1808, wolfabrikeur, ov. Scherpenzeel 08-04-1832         , ongehuwd

            Lidm. Scherpenzeel 26-09-1828: Evert Kuijpers.

3. Pieter Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 03-08-1814, ov. Scherpenzeel 06-08-1814

4. Garret Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 03-08-1814, ov. Scherpenzeel 03-08-1814

5. Petronella Alida Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 21-11-1821/06-01-1822, ov. Scherpenzeel 15-09-1849, tr. Scherpenzeel 18-10-1844 Gerard Cornelis Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 01-02/07-03-1819, wolkammer, koopman, wolfabrikant, winkelier, zn. van Albertus Sterk en Hanna van Huigenbosch. Gerard Cornelis Sterk, tr. (2) Scherpenzeel 24-05-1856 Klaasje van Wolfswinkel, geb. Scherpenzeel 10-10/06-11-1825, dr. van Jan van Wolfswinkel en Jantje van Ginkel

                Lidm. Scherpenzeel 28-03-1841: Petronella Alida Kuijpers.

In 1858 veilen de erfgenamen van Reijer Kuijpers een huis nr. 137, met de gang aan de westzijde gemeen, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 394,395, erfpacht van f 6,45, groot 11 roeden, aan Gerardus Cornelis Sterk voor f 1030,=. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 46; 02-12-1858).

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1841: Gerard Cornelis Sterk, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 27-04-1878.

 

IIb

Gerrit Kuijpers, ged. Amersfoort 21-05-1786, metselaar, ov. Scherpenzeel 10-09-1848, tr. Scherpenzeel 21-02-1834 Evertje van Linden, wed. Gerardus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 08/27-11-1791, ov. Scherpenzeel 16-10-1867, dr. van Jan van Linden en Gerritje van Veenschoten

Gerrit Kuiper koopt publiek op 20-12-1809 voor f 194,= van Reijer, Gerrit, Jan, en Willem van Ginkel, Antje van Ginkel, wed. Gerrit Velmolen een huis nr. 28 en hof aan de Holevoet, tussen Hendrik Haveste en Jan van Linden. (1832: Sectie D 273,274. Westeinde zuidzijde. Groot 0.12.50 ha. Hofpacht f 4,10). (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 235; 06-04-1810 en 13; 20-12-1809. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 17).

In 1838 leent Gerrit Kuijpers, metselaar te Scherpenzeel f 200,= van Gijsbertje van Breeschooten, wed. Rijk Glashorst te Scherpenzeel. Onderpand: het door hem bewoonde winkelhuis, loods, erf, werf en hof te Scherpenzeel, erfpachtgrond, groot ruim 14 roeden. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 6; 15-03-1838).

                Lidm. Scherpenzeel 1867: Everdina van Linden, wed. ten Broek.

Uit dit huw.:

1. Evert Albartus Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 15-06/27-07-1834, volgt III

 

III

Evert Albartus Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 15-06/27-07-1834, metselaar, ov. Scherpenzeel 27-08-1895, tr. (1) Scherpenzeel 31-03-1860 Jannigje van Soest, geb. Oudenrijn 12-12-1836, ov. Scherpenzeel 06-02-1868, dr. van Jannigje van Soest, tr. (2) Scherpenzeel 09-10-1873 Johanna Dorothea Wörtmann, wed. Gijsbertus Span, geb./ged. Scherpenzeel 04-09/14-12-1845, ov. Scherpenzeel 28-02-1917, dr. van Friedrich Daniël Wörtmann en Juutje van Deutekom

In 1863 leent Evert Albertus Kuijpers, metselaar te Scherpenzeel f 300,= van Nathan Mozes, vleeshouwer te Scherpenzeel. Onderpand: een huis, wijk A nr. 64, erf en tuin aan het westeind te Scherpenzeel, sectie D 273,274, groot 12 roeden, 50 ellen. Titel van aankomst: geërfd als enig kind van Gerrit Kuijpers x Everdina van Linden, die het al voor zijn huwelijk bezat, geen papieren. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 8; 17-01-1863).

                Lidm. Scherpenzeel 13-03-1891: Evert Albartus Kuijpers.

In 1896 vindt er een boedelbeschrijving plaats van de nal. schap van Evert Albertus Kuijpers, eerder x Johanna van Soest t.v.v.: 1. Johanna Wortmann, wed. Evert Albertus Kuijpers, z.b. te Scherpenzeel, mede namens de kinderen Everdina Maria, Frederik Daniël, Wouter, Jan, Reijertje, Teunis, Herman Frederik Kuijpers; 2. Gerrit Kuijpers, metselaar te Scherpenzeel voor zich en als toeziend voogd; 3. Evert Albertus Kuijpers, metselaar te Scherpenzeel. Huis, A nr. 60, erf en tuin aan het westeind, sectie D 273,274, groot 0.12.50 ha. Totaal t.w.v. f 3900,= met schulden (AT058a013, nr. 10; 23-01-1896).

In 1896 vindt de boedelscheiding plaats. Te verdelen: f 1390,=. Huis, A nr. 60, erf en tuin aan het westeind, sectie D 273,274, groot 0.12.50 ha gaat naar Johanna Wortmann, wed. Evert Albertus Kuijpers (AT058a013, nr. 39; 10-04-1896).

In 1896 leent Johanna Wortmann, wed. Evert Albertus Kuijpers f 2500,= van Gerrit en Albertus van Egdom, landbouwers te Woudenberg. Onderpand: huis, A nr. 60, erf en tuin aan het westeind, sectie D 273,274, groot 0.12.50 ha (AT058a013, nr. 42; 20-04-1896).

In 1899 verkoopt Johanna Wortmann, wed. Evert Albertus Kuijpers, de metselaffaire uitoefende te Scherpenzeel voor f 65,= aan gebroeders Jan Jacob en Teunis Valkenburg een perceel bouwgrond aan de Dorpsstraat, sectie D 1048, groot 0.00.77 ha (AT058a016, nr. 31; 20-03-1899).

Uit het 1e huw.:

1. Gerrit van Soest/Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 17-01/29-04-1860 (erkend bij huw.) , metselaar, winkelier, ov. Scherpenzeel 22-11-1932, begr. Glashorst,  graf nr. 443, tr. Scherpenzeel 15-02-1890 Teunisje Bakker, geb./ged. Scherpenzeel 16-10/03-11-1861, ov. Scherpenzeel 04-12-1942, begr. Glashorst, graf nr. 443, dr. van Hendrik Kobus Bakker en Wijntje Lagerweij

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1884: Gerrit Kuijpers en echtgenote, lidmaatschap opgezegd 1899.

Uit dit huw.:

1. Jansje Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 27-12-1890/08-03-1891, tr. Scherpenzeel 22-05-1919 Marinus van Dusschoten, geb. Ede (Bennekom) 1888, bakker, zn. van Aris Cornelis van Dusschoten en Willempje Roosenboom

                Opm.: met ouder overgekomen van de Herv. Kerk 05-03-1899

                Lidm. Geref. Kerk 17-06-1917: Jansje Kuijpers.

                Lidm. Geref. Kerk Marinus van Dusschoten, met attestatie van Bennekom mei 1919.

2. Wijntje Johanna Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 09-03/14-05-1893, tr. Scherpenzeel 27-05-1920 Johannes de Klerk, geb. Amsterdam 1892, gemeente ambtenaar, zn. van Pieter de Klerk en Klara Ros

                Opm.: met ouder overgekomen van de Herv. Kerk 05-03-1899

Lidm. Geref. Kerk 17-06-1917: Wijntje Kuijpers, met attestatie vertrokken naar Amsterdam juni 1920.

3. Everdina Cornelia Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 23-07/22-08-1897

                Opm.: met ouder overgekomen van de Herv. Kerk 05-03-1899

4. jongen, ov. Scherpenzeel 01-12-1900

2. Maria Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 16-02/31-03-1861, ov. Nijmegen 29-08-1922, tr.  Nijmegen 27-02-1862 Pieter Willem Ophuijsen, geb. Arnhem 27-02-1862, metaaldraaier, ov. Nijmegen 13-07-1907, zn. van Fredericus Wilhelmus Ophuijsen en Johanna Catharina Duverni

3. Evert Albartus Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 19-11-1864/08-01-1865, metselaar, aannemer, ov. Scherpenzeel 02-01-1940, begr. Glashorst, graf nr. 321, tr. Scherpenzeel 16-04-1896 Willemina Geertruida Wissink, geb. Angerlo 1864, ov. Scherpenzeel 29-05-1950, begr. Glashorst, graf nr. 321, dr. van Jacobus Petrus Wissink en Johanna Carlina Hendriksen

                Lidm. Scherpenzeel 18-03-1880: Evert Albartus Kuijpers.

Uit dit huw.:

1. Everdina Carolina Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 23-02/04-04-1897, ov. 1972, tr. Scherpenzeel 30-07-1931 Cornelis Hendrikus Cortus, wed. Gerritje Vlastuin, geb. Woudenberg 24-08-1890,  rijwielhandelaar, fabrikant, zn. van Eibert Cortus en Clasina Hendrika van Elven

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1919: Everdina Carolina Kuijpers.

2. Gerarda Jacoba Jannetta Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 27-12-1899/04-02-1900, ov. Scherpenzeel 01-05-1907, begr. Glashorst, graf nr. 321

3. Carolina Johanna Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 29-08/29-09-1901, ov. Scherpenzeel 28-07-1902, begr. Glashorst, graf nr. 321

4. Carolina Johanna Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 07-02/27-03-1904, ov. 13-05-1986

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1930: Carolina Johanna Kuijpers, met attestatie vertrokken naar Veenendaal.

4. Aartje Kuijpers, geb. Scherpenzeel 24-01-1868, ov. Ede (ingeschr. te Scherpenzeel) 19-02-1868

Uit het 2e huw.:

6. Juda Kuijpers, geb. Scherpenzeel 22-12-1873, ov. Scherpenzeel 21-01-1874

7. Everdina Maria Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 25-12-1874/31-01-1875, ov. Barneveld 03-01-1931, tr. Scherpenzeel 18-12-1897 Evert Groenewoud, geb. Woudenberg 05-07-1873, jager, ov. Ermelo 23-11-1946, zn. van Evert Groenewoud en Evertje van den Brink

8. Frederik Daniël Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 05-10/26-11-1876, metselaar, tr. Woudenberg 04-01-1918 Evertje Vermeulen, geb. Woudenberg 12-01-1881, dr. van Jan Vermeulen en Geertje van Wessel

                Lidm. Scherpenzeel 30-03-1896: Frederik Daniël Kuijpers.

Uit dit huw.:

1. Geertruida Hendrika Jacoba Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 09-12-1918/ 27-04-1919

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1896: Geertruida Hendrika Jacoba Kuijpers, met attestatie van Zwolle 26-06-1947.

2. Evert Albertus Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/29-05-1921

9. Wouter Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/30-03-1879, metselaar, ov. Apeldoorn 23-02-1925, tr. Veenendaal 07-02-1901 Meina Elisabeth Ruiter, geb. De Rijp 1883, dr. van Daniel Ruiter en Jannetje Kalis, gescheiden bij vonnis Arr. Rechtbank Utrecht 12-09-1918, ingeschr. 27-11-1918 te Veenendaal

10. Jan Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 15-09/31-10-1880, metselaar, ov. Amersfoort (ingeschr. te Barneveld) 14-09-1920, tr. Woudenberg 08-02-1906 Alberta ter Burg, geb. Woudenberg 13-09-1885, dr. van Albertus Cornelis ter Burg en Cornelia Ederveen

11. Reijertje Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1881/29-01-1882, tr. Scherpenzeel 07-06-1902 Evert Veer, geb. Woudenberg 03-12-1878, schilder, ov. Woudenberg 03-04-1913, zn. van Harmen Veer en Francina van Ede

            Voorkind:

Reijertje Kuijpers/Veer, geb. Scherpenzeel 10-07-1901 (erkend bij huw.)

12. Herman Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 28-06/26-08-1883, ov. Scherpenzeel 09-12-1883

13. Johanna Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 01-10/16-11-1884, ov. Scherpenzeel 07-08-1885

14.Teunis Herman Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 23-07/29-08-1886, metselaar, ov. Utrecht (ingeschr, te Scherpenzeel) 06-11-1935, begr. Glashorst, graf nr. 429, tr. Scherpenzeel 21-07-1917 Elisabeth Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 12-11-1892/08-01-1893, dr. van Willem Vermeulen en Willempje du Pree

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1925: Teunis Herman Kuijpers.

Uit dit huw.:

1. Johanna Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 29-09/28-10-1917, ov. Scherpenzeel 02-05-2008, begr. op Glashorst 07-05-2008, tr. Scherpenzeel 20-04-1944 Jan van den Ham, geb./ged. Scherpenzeel 1917, timmerman, ov. 08-10-1980, zn. van Pieter van den Ham en Margaretha van Leeuwen

                Vader won. Rhenen; kind geb. ten huize van Willem Vermeulen.

2. Willempje Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 16-10/29-12-1918, ov. Scherpenzeel  02-01-1919

3. Willempje Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 19-12-1919/25-01-1920, tr. Scherpenzeel 26-10-1944 Teunis van den Brink, geb. Ede 1918, slager, zn. van Pieter Jacobus van den Brink en Johanna Hendriks

4. Evert Albartus Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 02/27-03-1921, ov. Zeist (ingeschr. te Scherpenzeel) 23-11-1937, begr. Glashorst, graf nr. 430

5. Willem Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 24-04/22-07-1923, fabrieksarbeider te Scherpenzeel

6. Elisabeth Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 29-08/13-11-1927, tr. Scherpenzeel 29-09-1949 Johannes Philippus Wijnberger, geb. Dalfsen 1926, kleermaker, zn. van Klaas Wijnberger en Dientje Ruiters

15. Herman Frederik Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 23-08/25-09-1887

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

augustus 2010.