Krauwel

In 1644 duikt de naam Krauwel voor het eerst in Scherpenzeel op. Een krauwel is een haak, gewoonlijk met drie tanden, om iets mee te grijpen en naar je toe te halen. Het lijkt hier een bijnaam, waarvan de betekenis kan zijn ´inhalig persoon´.

Het is een familie die steeds in het dorp heeft gewoond, vooral in de Kromme Hoek, nu Marktstraat. Nakomelingen vertrekken uiteindelijk allemaal uit het dorp en de naam verandert in Krouwel of Crouwel. De laatste is Jenneke Krauwel. Zij vertrekt in 1815 naar Steenwijk.

Mogelijke eerste generatie:

Jan Willemsen, tr. Willemgen

Uit dit huw.:

1. Onbekend (Hendrick Jansz?), ged. Scherpenzeel 09-12-1610

2. Rijck Jansz, ged. Scherpenzeel 27-03-1614

3. Grietgen Jansz, ged. Scherpenzeel 03-03-1616

4. Willem Jansz, ged. Scherpenzeel 17-05-1618

I

Jan NN, tr. NN

Uit dit huw.:

1. Rijck Jansen, alias Krauwel, ov. Scherpenzeel 16-10-1673, tr. (1) Thrijntien van Erbraet, dr. van ds. Reinerus ab Erbraed, tr. (2) Scherpenzeel 01-08-1669 Nijsien Aerts, van Stoutenburg

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Rijck Jansen Crauwel en Catrijn Erbradia.

In 1662 draagt Rick Janssen Crauwel1-5-0 gl. bij tot de reparatie van het leidak van de kerk van Scherpenzeel (Herv. Gem. Scherpenzeel 273).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Rijck Jansen Crauwel.

Uit het 1e huw.:

1. Regnerus Rijcksz Krauwel, ged. Scherpenzeel 23-06-1644

Uit het 2e huw.:

2. Jan Rijcksz Crauwel, ged. Scherpenzeel 10-07-1670

2. Henrick Jansen Crauwel, volgt II

II

Henrick Jansen Crauwel, tr. NN

Uit dit huw.:

1. Cors Hendriksen Crauwel, ged. Scherpenzeel 15-04-1657

2. Jan Hendricksen Crauwel, ged. Scherpenzeel 30-12-1660, volgt III

3. Aertien Hendriksen Crauwel, ged. Scherpenzeel 26-07-1663

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1689: Aertje Hendricksen Crauwel.

4. Aeltien Hendriksen Crauwel, ged. Scherpenzeel 14-02-1666, tr. Scherpenzeel 15-03-1705 Jan Geurtsen

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1698: Aeltje Hendricksen Crauwel.

Lidm. reg. 1715: Aeltje Hendriksen Crauwel, hv Jan Geurtsen ´dese geen Lidmaat´.

5. Grietien Hendriksen Crauwel, ged. Scherpenzeel 29-12-1667, otr. (1) aanget. Scherpenzeel 18,25-11/02-12-1694 Evert Evertsz van Kleijnweede, won. Hoogland, tr. (2) Amersfoort 22-01-1709 Jan Reijersen, wed. Gijsbertje Hendricks, molenaar buiten de Bloemendaalse Poort, tr. (3) Amersfoort (gerecht) 24-06-1727 Breunis Besselsen van Aller/Oudenaller, wed. Willemtje Willems van Honstede

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1692: Grietje Hendricksen Crauwel, met attestatie vertrokken naar Amersfoort..

In 1727 legt Grietje Hendrik(s) Crauwel, wed. Jan Reijersen Molen, 60 jr., won. Amersfoort een verklaring af m.b.t. de kinderen van Peter Jansen Knoot en Hendrikje Corssen (AT035a001; 10-02-1727).

Testament Breunis Besselsen van Aller en Grietje Hendrix Krauwel, won. Amersfoort (Notarieel Amersfoort 028b008; 15-03-1729).

6. Cornelis Hendriksen Crauwel, ged. Scherpenzeel 21-11-1669, tr. Scherpenzeel 17-02-1704 Hendrickje Lucassen Breunis, ged. Scherpenzeel 05-02-1668, in de Kromme Hoeck, dr. van Lucas Hendriksen en Marijtje Aertsen. Hendrikje, tr. (2) Scherpenzeel 13-12-1716 Johannes Woutersen, ged. Scherpenzeel 23-11-1684, zn. van Wouter Hendricksen en Saartje Jans

Lidm. Scherpenzeel 12-10-1704: Cornelis Hendricksen Crauwel.

Van 1705-1720 wonen Cornelis Hendriksen Crauwel x Hendrickje Lucassen Breunis in het huis van haar vader in de Krommehoek. In 1732 woont daar Jan Wouters x Hendrickje Lucassen Breunis. Van 1733-1741 de wed. Jan Woutersen.

Uit het 1e huw.:

1. Maria Cornelissen Krauwel, ged. Scherpenzeel 23-11-1704, tr. Scherpenzeel 21-05-1724 Hermannus Verschuur, van Barneveld

2. Hendrick Cornelissen Krauwel, ged. Scherpenzeel 14-05-1711

7. Judithjen Hendriksen Crauwel, ged. Renswoude 22-10-1671

8.? Annetje Hendricksen Crauwel

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1706: Annetje Hendricksen Crauwel hv Gijsbert Geeurtsen.

Lidm. Scherpenzeel 16-04-1713: Gijsbert Geeurtsen.

Lidm. reg. 1715: Gijsbert Geurtsen en Annetje Hendriksen Crauwel, beiden met attestatie vertrokken naar Wijk bij Duurstede 07-03-1724.

III

Jan Hendricksen Crauwel, ged. Scherpenzeel 30-12-1660, tr. Doorn (otr. Scherpenzeel) 29-11-1691 Gerritje Teunissen, van Doorn

Van 1709-1736 woont Jan Hendricksen Crauwel in de Krommehoek, sectie D 444,445.

Lidm. Scherpenzeel 01-10-1693: Jan Hendricksen Crauwel en Gerritje Teunissen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Jan Hendricksen Crouwel en Gerritje Teunissen

Van 1737-1749 woont Gerritje Teunissen, wed. Jan Hendriksen Krauwel in de Krommehoek, sectie D 444,445.

Bewoners 1749: de weduwe van Jan Hendriksen, weverse.

Uit dit huw.:

1. Jantje Jansen Krauwel, ged. Scherpenzeel 14-07-1692, tr. Scherpenzeel 09-05-1717 Arien Geurtsen, ged. Scherpenzeel 15-08-1686, zn. van Geurt Arissen en Jannetje Jansen

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Jantje Jans, jd.

Van 1737-1763 wonen Ariën Geurtsen x Jantje Janz Crauwel op Glashorst, sectie D 247,248

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Jantje Janz Krauwel, op het Hooge Landt.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756/1758: Jantje Crauwels.

2. Antonia Jansen Krauwel, ged. Scherpenzeel 02-09-1694, tr. Scherpenzeel 15-08-1728 Hendrik Goossens, ged. Scherpenzeel 24-08-1704, zn. van Goossen Rijcksen en Neeltje Jansen

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Antonia Jansz Krauwel (ov. voor 1756).

3. Hendrikje Jansen Krauwel, ged. Scherpenzeel 01-01-1697, jong ov.

4. Hendrickje Jansen Krauwel, ged. Scherpenzeel 19-02-1699, ov. Scherpenzeel ca. 1752, ongehuwd.

In 1752 laten Arien Geurtsen x Jannetje Jans Krauwel; Dirkje Jans Krauwel, wed. Cornelis Gerritsen; Peter Gerritsen x Geertje Jans Krauwel; Hendrik Jansz Krauwel x Jenneke Hendriks; Teunis Jansen Krauwel x Jannitje Toonen; Cornelis Jansen Krauwel, me.j. jm.; Jan Hendriksen, me.j. jm. En enige nagelaten zoon van Hendrik Goossensen x Antonia Jans Krauwel, zuster en broers van wijlen Hendrikje Jans Krauwel, ongehuwd, ov. te Scherpenzeel een huis registreren aan de zuidoostzijde van ’t Swaanshalssteegje tussen de Langegracht en de Onze Lieve Vrouwestraat in Amrsfoort (Gerecht Amersfoort 436-36, fol. 238vo; 06-05-1752) Idem een huis en hof daar achter aan de noordzijde van ’t Hellesteegje (Gerecht Amersfoort 436-36, fol. 239; 06-05-1752).

5. Dirckje Jansen, ged. Scherpenzeel 11-12-1701, tr. Scherpenzeel 11-11-1725 Cornelis Gerritsz Lagerweij, ged. Scherpenzeel 04-09-1698, zn. van Gerrit Hermsen en Anna Petersen Knaep

6. Henderick Jansz Krauwel, ged. Scherpenzeel 14-12-1704, volgt IVa

7. Geertje Jansen, ged. Scherpenzeel 20-03-1707, tr. Scherpenzeel 24-04-1735 Peter Gerritsen Lagerweij, ged. Scherpenzeel 25-05-1704, zn. van Gerrit Hermsen en Anna Petersen Knaep

8. Antonij Jansen Krauwel, ged. Scherpenzeel 10-09-1713, volgt IVb

9. Cornelis Jansen Krauwel, ged. Scherpenzeel 30-08-1716, tr. Ede 16-12-1753 Aartje Tijmens, geb. Ede

 

IVa

Hendrick Jansz Krauwel, ged. Scherpenzeel 14-12-1704, tr. (1) Barneveld (otr. Scherpenzeel) 09-11-1749 Hilleke Geurts van Ginkel, ged. Barneveld 27-11-1712, dr. van Geurt Willemsen van Ginkel en Zeeltje Jans, tr. (2) Scherpenzeel (otr. Amersfoort) 28-11-1751 Jenneke Gijsberts Rees, ged. Scherpenzeel 24-02-1715, begr. Scherpenzeel 27-12-1800, dr. van Gijsbert Hendricksen en Grietje Krijnen

Van 1749-1771 woont Hendrik Jansen Crauwel in de Krommehoek, sectie D 444,445.

Uit het 1e huw.:

1. Gerritje Hendrikse Krauwel, ged. Scherpenzeel 29-11-1750, in den Krommenhoeck, overleden Ede 15-12-1816, tr. Ede 04-11-1781 Goosen Rutten van den Hul, ged. Bennekom 01-03-1739, ov. Ede 27-02-1795

            Kind:

1. Jannetje Krauwel, geb. Scherpenzeel 1768, ov. Renswoude 09-12-1839, tr. Renswoude 17-10-1804 Pieter Brand, ged. Renswoude 25-04-1777, ov Renswoude 31-07-1826, zn. van Arie Brand en Gerritje van den Broek

Uit het 2e huw.:

2. Jan Hendriks Krauwel, ged. Scherpenzeel 22-10-1752, in den Krommenhoeck, volgt V

IVb

Antonij/Teunis Jansen Krauwel, ged. Scherpenzeel 10-9-1713, tr. (1) Teuntje Arnoldus van Kleef, tr. (2) Scherpenzeel 06-11-1746 Jantje Toonen van Beckbergen, ged. Scherpenzeel 25-12-1707, dr. van Antonij Elissen van Beckbergen en Agnietje Rijcksen, tr. (3) Scherpenzeel 25-05-1760 Berendje Jans Segmans, geb. Barneveld, dr. van Jan Berndsz Segmans, tr. (4) Scherpenzeel 17-10-1763 Gerritje van Osnabrugge, wed. Brand de Haan

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756/1758: Jantje van Beckberghen, nu Crauwels.

“Over ’t jaar 1777 tot Feberuarij 1778 toe van de diaconij van Woudenberg voor 1/3 porsij voor’t huijshouden van Tonijs Krulwes (Krauwel) en voor’t huijshouden van Tonnijs Jakopsen de some van 57-17-10.

1780, 16 febr. van de diaken tot Woudenberg voor 1/3 possij over het huishouwe van Tunis Crauwel en het huijshouwen van Tunis Jacobsen ontfangen 32-2-.

Van de diakenij van Woudenberg ontfange over den jare 1780 voor

1/3 portie van Gerritie en Tonia Crouwel                                    26-10-.”

(HGS, Kasboek diaconie 1763-1819, fol. 3; 1777-1780).

“Van Woudenberg ontfangen over den jare 1781-1786: Teunis Crauwel voor 2/7 porsij 28-16-10” (HGS, Kasboek diaconie 1763-1819, fol. 39,40; 1781-1786).

Van 1763-1831 woont Teunis Jansen Krauwel in het huis van zijn eerste schoonvader Arnoldus van Kleef in de Krommehoek, sectie D 483,484.

Uit het 1e huw.:

1. Marritje Teunissen Krauwel, ged. Scherpenzeel 21-09-1738, in de Kromme Hoek

2. Marijtjen Teunissen Krauwel, ged. Scherpenzeel 27-03-1740

3. Jan Teunissen Krauwel, ged. Scherpenzeel 18-06-1741, in den Krommenhoeck

4. Arnoldus Teunissen Krauwel, ged. Scherpenzeel 04-03-1744, in den Krommenhoek

5. Arnoldus Teunissen Krauwel, ged. Scherpenzeel 25-04-1745, in den Krommenhoeck

Uit het 2e huw.:

6. Gerritje Teunissen Krauwel, geb. Scherpenzeel 1751, ov. Renswoude 08-04-1823, tr. Woudenberg 04-11-1770 Gerrit Raaij, geb. Osnabrück

“Van de deakonie van Woudenberg ontfangen 1774. Voor Gerritije Krouwel ontfange  21- 8-.” Hieruit blijkt dat Gerritje in Woudenberg is geboren (HGS, Kasboek diaconie 1763-1819, fol. 3; 1774).

            Uit dit huw.:

            1. Geertruij Raaij, ged. Scherpenzeel 13-01-1771

Kind van Gerritje Teunissen Krauwel en Harmen Jansz:

            2. Jannigje Harmens, ged. Scherpenzeel 28-12-1777

´In onegt en overspel gewonnen, alzo gemelde vrouw tot haar egte (ofschoon voorheene van haar gaan loopen zijnde) Man hadde Gerrit Raaij die nog weg is´. Vader al ov. bij de doop.

            Kind:

3. Teunisje Krauwel, geb./ged. Scherpenzeel 29-10/29-11-1789, ov. Renswoude 25-08-1821, tr. Renswoude 30-10-1813 Hendrik Geurtsen van Manen, ged. Renswoude 27-11-1791, ov. Amersfoort 02-11-1845, zn. van Evert Geurtsen van Manen en Willemijntje Barten van Droffelaar

7. Antonia Teunissen Krauwel, ged. Scherpenzeel 06-02-1752, in de Krommenhoeck, begr. Scherpenzeel 04-05-1808, tr. Leersum 20-02-1774 Paulus Jansz van de Klerk, ged. Eemnes Binnen febr. 1737, zn. van Jan Jansen Klerk en Geertje Claessen

Lidm. Scherpenzeel 28-12-1784: Antonia Krauwel hv P. Klerk.

Uit het 3e huw.:

8. Jan Teunissen Krauwel, ged. Scherpenzeel april 1761, in de Krommenhoeck, get. nicht Jannetje Lagerweij, hv Heimerik Peelen, tr. Doorn (otr. Woudenberg en Amersfoort) 11-04-1784 Maria Alberts Veenhof, laatst wed. Willem van Putten, won. Maarsbergen

“1773, den 23 septem. Jan Crouwel, zoon van Teunis Crouwel in den Asbod voor een jaar in de cost besteld voor de zom van 1 1/2 gu. en moeten hem belappen en bestoppen.

1774, den 9 october, Jan Krouwel in de Groep bij Gerritije Brande in de kost bestelt en moeten hem belappe en stoppe en 3 maende school gaen voor de somme van 15-.-. Hij is daer van 2 mael daer van gaen lope, haer 6 weke betaelt ter somma van 1-16

Jan Crouwel weer in den Assebod bestelt in de kost voor 1 jaer 15 gl. bestelt      15-.-.

En is daer gekome den 14 novem. en moeten belappe en bestoppe.

Met Jan in de Assebod afgerekent en betaelt 14-5-., den 2 october 1775.

En Jan Krouwel op Ginkel bestelt 1 jaer en moeten hem belappe en stoppe, 1 maant schoolgaen, en vier gl. in’t jaer hem toe geven en is daer 4-.-. gekome ossemarkt.

1776, Jan Crauwel weeder bij een boer op Ginkel verhuurdt voor 1 jaar en moete hem geve 1 paar schoen, 1 linne hul en 2 hemde, sullende dit jaer als vooren omloopen op ossemarkt 1777-” (HGS, Kasboek diaconie 1763-1819, fol. 76; ,1773-1776).

Uit het 4e huw.:

9. Hendrik Teunissen Krauwel, ged. Scherpenzeel 01-07-1764, in de Kromme Hoek, tr. (1) Lunteren 02-12-1787 Jantje Claassen, geb. Lunteren, tr. (2) Doorn 26-02-1789 Hendrikje Bartsen van Lunteren, van Renswoude, won. Maarsbergen

            Uit het 2e huw.:

            1. Bart Krauwel, ged. Doorn 03-07-1789

2. Gerrigje Krauwel, ged. Doorn 15-01-1792, tr. Leersum 21-06-1816 Klaas Elbertse, geb. 1794, zn. van Elbert Klaassen en Aartje Jansen

            3. Neeltje Krauwel, ged. Leersum 28-08-1796

4. Teunisje Krauwel, ged. Leersum 12-05-1799, tr. Leersum 06-02-1821 Hannes Veenhof, ged. Leersum 23-03-1794, zn. van Harmen Veenhof en Jannigje Roelen de Boer

            5. Bartje Krauwel, ged. Leersum 16-05-1802

6. Hendrikje Krauwel, ged. Leersum 03-03-1805, ov. Leersum 24-10-1873, tr. Leersum 29-12-1823 Aart Kamerbeek, geb. Leersum 1786, ov. Leersum 22-10-1843, zn. van Gerrit Teunissen Kamerbeek en Lammertje Aarts

10. Hendrientje Teunissen Krauwel, ged. Scherpenzeel 22-03-1767, in de Krommehoek, tr. Scherpenzeel 10-10-1790 Cornelis Jacobsen Versteeg, ged. Veenendaal

“1778, 8 junij Hendrina Crauwel voor een jaar verhuurdt bij Lubberdt Aalberse en sal daer sijn voor de kost midts dat sij haar bestoppen en haar kleere macken moeten, beginnende dit jaar met den 8 julij 1778 en eijndigt 8 julij 1779. 8 julij 1 jaar betaelt met 10 gl. verschene 8 julij 1778. Den 14 junij Hendrij Crauwel verhurd bij Jan Beerenden Osnabrugge, beginnende met den 8 julij 1779 tot ossemerkt 1780 voor de kost en moeten haar drie maanden school laeten gaen en haer belappen en bestoppen en vrij couwesen en schoenen, klompen en sokken en twe hemden en een boeselaer geven. Hendrijn Crauwel is van Jan Beerende gaen loopen en is nu weeder bij Lubbert Albertse” (HGS, Kasboek diaconie 1763-1819, fol. 101; 1778).

V

Jan Hendriks Krauwel, ged. Scherpenzeel 22-10-1752, ov./begr. Scherpenzeel 09/13-07-1807, tr. Scherpenzeel 28-09-1783 Gijsbertje Gerrits Steenbeek, geb. Doorn 1760, ov. Scherpenzeel 24-03-1817, dr. van Gerrit Steenbeek en Maatje Veenendaal

Lidm. Scherpenzeel 09-06-1788: Jan Hendriksen Krauwel.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Jan Hendriksen Krauwel.

In 1802 lenen Jan Hendriksen Krauwel x Gijsbertje Steenbeek f 100,= van de diaconie. Onderpand: hun huis en hof in de Krommehoek, tussen Gerrit Methorst en Willem Renes (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 151vo; 27-01-1802).

“1808, 11 jannuarij van de wed. J. Hend. Krauwel een jaar renten ontfangen   4-.-“ (HGS, Kasboek diaconie 1763-1819, fol. 179; 1808).

Van 1802-1807 woont Jan Hendriksen Krauwel in de Krommehoek, sectie D 444,445.

Van 1808-1822 woont Gijsbertje Steenbeek, wed. Jan Hendriksen Crauwel in de Krommehoek, sectie D 444,445.

In 1822 koopt Willem Budding, kleermaker te Veenendaal voor f 235,= van Gerrit Jan den Oudsten, fabrikant te Barneveld, namens de me.j. kinderen van Jan Krouwel x Gijsbertje Steenbeek, beiden ov. te Scherpenzeel, een huis en hof in de Krommehoek (Huis Scherpenzeel 150, fol. 65; 20-12-1822).

Uit dit huw.:

1. Jenneken Krauwel, geb./ged. Scherpenzeel 03/28-03-1784, tr. Egbert Hogewind, geb. 1788, wolkammer

Lidm. Scherpenzeel: Jenneke Krauwel, hv Egbert Hogewind, met attestatie vertrokken naar Steenwijk 27-04-1815.

            Uit dit huw.:

            1. Gesina Alida Hogewind, geb./ged. Scherpenzeel 14-12-1812/10-01-1813

2. Maatje Krauwel, geb./ged. Scherpenzeel 30-10/19-11-1786, ov. Harderwijk 10-05-1858, tr. Jan Deetman, geb. Kampen 1789, bakker, ov. Harderwijk 03-02-1855, zn. van Gerrit Jan Deetman en Maria van Essen

Bij ov. van Maatje is zij weduwe en is haar vader ´Kategiseermeester´. Leeft hij dan nog? Hij moet dan 104 jaar zijn!

3. Hendrik Krauwel, geb./ged. Scherpenzeel 09/31-01-1790

                Hendrik Krauwel geeft in 1817 het ov. van zijn moeder aan.

4. Gerrit Krauwel, geb./ged. Scherpenzeel 25-11/16-12-1792, wolkammer, koopman, tr. Harderwijk 16-01-1817 Anna Maria Lasseree, geb. Nijkerk 1789, dr. van Derk Lasseree en Geertruid Kappelhof

            Uit dit huw.:

            1. Johannes Krouwel, geb. Amersfoort 25-08-1817

            2. Franciscus Krouwel, geb. Amersfoort 02-11-1818

3. Franciscus Bernardus Krouwel, geb. Groningen 28-03-1820, ov. Groningen 04-04-1820

5. Aalbert Krauwel, geb./ged. Scherpenzeel 23-04/14-05-1797, tr. Weesp 01-06-1832 Jannetje Buter, geb. Weesp 1804, dr. van Dirk Buter en Rijntje Hol

6. Merretje Krauwel, geb./ged. Scherpenzeel 05/17-01-1802

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

februari 2008