Kramer

I

Hendrik Kramer, tr. Maaijken/Maatje Jans van Leusden, ged. Woudenberg 05-10-1738, ov. Scherpenzeel 25-09-1834, dr. van Jan Jacobsz van Leusden/van de Stulp en Willemtje Jans van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Margrieta Kramer, ged. Amsterdam (Westerkerk) 27-09-1767

2. Willempje Kramer, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 29-08-1770

3. Jan Jacobus Kramer, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 26-04-1778, volgt II

 

II

Jan Jacobus Kramer, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 26-04-1778, schilder, ov. Scherpenzeel 21-11-1857, zn. van Hendrik Kramer en Maatje van Leusden, tr. Scherpenzeel (otr. Woudenberg) 24-11-1805 Jantje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 23/28-10-1781, ov. Scherpenzeel 26-04-1860, dr. van Willem Gijsbertsz Renes en Cornelia Jans de Zwart

In 1836 laten Jan Jacobus Kramer, schilder en wolkammer x Jansje Renes te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 53 en 54; 18-10-1836).

Uit dit huw.:

1. Maatje Kramer, geb./ged. Scherpenzeel 31-04/16-05-1813, ov. 11-11-1888, tr. (1) Scherpenzeel Johan Beatus Brantsen Cunaus, geb. Leiden 02-03-1805, ov. Scherpenzeel 11-03-1849, zn. van Petrus Cunaus en Johanna Catharina Gael, tr. (2) Scherpenzeel 09-12-1850

Adrianus Abraham Baars, geb. Amsterdam 1820, kantoorbediende, boekverkoper, ov. Scherpenzeel 01-12-1854, zn. van Adrianus Job Baars en Charlotta Amelia Rijke, tr. (3) Scherpenzeel 24-04-1856  Izaak Weppelman, wed. Maatje Veldhuizen, geb. Veenendaal 14-01-1821, koopman, ov. Veenendaal 11-10-1886, zn. van Anna Weppelman

De dagtekening van de akte is 22-04-1813 in het doopboek staat als geb. datum: 20-04-1813, m.i. is de juiste datum: 21-04-1813.

                Zie NL 1903, blz. 18 ev.

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1833: Maatje Kramer, met attestatie vertrokken naar Ruurlo 25-04-1842.

In 1835 belast Johan Beatus Brantsen Cunaeus, me.j., jm., geb. 02-03-1805 te Leiden, z.b. te Scherpenzeel, Hendrik Roskes, notaris te Leiden om toestemming voor zijn as. huwelijk te vragen aan zijn vader Petrus Cunaeus, wethouder van Leiden, wed. Johanna Catharina Gael, ov. 25-02-1812 te Leiden, met Maatje Kramer, me.j. j.d., geb. 20-04-1813 te Scherpenzeel, dochter van Jan Jacobus Kramer, meester schilder x Jannetje Renes te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 18; 26-03-1835).

Een uitgebreid levensverhaal van Maatje Kramer staat in Oud Scherpenzeel, jg. 13 (2001), nr. 3, blz. 14-17.

2. Willem Kramer, geb./ged. Scherpenzeel 07/26-03-1815, ov. Scherpenzeel 04-06-1884, tr. Scherpenzeel 13-12-1839 Grietje van den Borg, geb. Kortenhoef 1805, ov. Scherpenzeel 05-03-1887, dr. van Hendrik van den Borg en Annetje Franse van Loenen

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1837: Willem Kramer.

Lidm. Scherpenzeel: Grietje van den Borg, met attestatie van Amsterdam 24-10-1839.

In 1839 laat Willem Kramer, schilder en glazenmaker te Scherpenzeel zijn testament maken.

Erfgename: Grietje van den Borg, me.j., z.b. nu te Scherpenzeel, ‘met wie ik voornemens ben een huwelijk aan te gaan’. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 64; 12-11-1839).

In 1839 verkoopt Jan Jacobus Kramer, schilder en glazenmaker x Jansje Renes te Scherpenzeel aan hun zoon Willem Kramer, schilder en glazenmaker en  Grietje van den Borg, me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel een huis nr. 95, schuur of schilderswinkel, erf en hof aan het oost­eind te Scherpenzeel, sectie D 417,418, groot 7 roeden, 70 ellen, voor f 900,=. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 65; 12-11-1839. Afschrift in HS 150, fol. 161vo).

In 1853 verkoopt Aart van den Brink, bouwman in de Groep onder Amerongen

Aan Grietje van den Borg x Willem Kramer, meester schilder te Scherpenzeel een huis nr. 45, erf en hof, aan de Woudenbergschen straatweg onder Scherpenzeel, sectie D 697,698, erfpacht van 10,= t.b.v. de kinderen van Johannes Wittenberg, groot 14 roeden, 20 ellen, voor f 500,= (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 27; 01-11-1853).

In 1855 verkoopt Albertus van Osnabrugge, landb. op Groot Lambalgen onder Woudenberg aan Willem Kramer, meester schilder te Scherpenzeel een huis nr. 92, zijnde twee woningen onder een dak, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 479,480, erfpacht van f 5,=, groot 13 roeden, 60 ellen, voor f 580,= + f 20,= kosten. (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 16; 22-05-1855).

In 1857 verkoopt Willem Kramer, schilder te Scherpenzeel aan Pieter Willem Calis, kantoorbediende te Zeist een huis nrs. 158 en 159 D, zijnde twee woningen onder een dak, erf en tuin op den heuvel te Zeist, sectie B 744-746, erfpacht van f 9,60 t.b.v. Johanna Maria Clasina van Bern, wed. Jan van den Muelen, volgens erfpachtbrief voor 30 jaar, op 06-08-1841 te Zeist, groot 6 roeden, 60 ellen, voor f 1180,=. Titel van aankomst: door Willem voor ruim 16 jaren nieuw gebouwd, geen papie­ren. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 26; 12-07-1857).

In 1857 verkoopt Johannes Meijer, winkelier te Wageningen aan Grietje van den Borg x Willem Kramer, meester schilder te Scherpenzeel een huis nr. 116, thans ingericht tot winkel, schuur, varkens­hok, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 419,420, groot 6 roeden, 70 ellen, voor f 1000,=. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 34; 13-10-1857).

In 1860 laat Grietje van den Borg x Willem Kramer, meester schilder te Scherpenzeel. Nicht Anna Margaretha Rumheis, dochter van wijlen haar zuster Jannetje van den Borg x Dirk Hendrik Rumheis, krijgt f 200,=. De kinderen van haar zuster Jannetje krijgen samen f 1300,=. Erfgenaam: haar man. (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 4; 23-01-1860).

In 1864 lenen Willem Kramer, meester schilder x Grietje van den Borg te Scherpenzeel f 1000,= van Johannes Gijsbertus Helmerhorst, administrateur te Amersfoort namens Harmen Smit, rentenier te Amersfoort. Onderpand: 1. een huis, wijk A nr. 177, schuur, varkenshok, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 419,420, groot 6 roeden, 70 ellen. 2. een huis, wijk A nr. 178, schuur, schilderswinkel, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 417,418, groot 7 roeden, 70 ellen. 3. drie huizen, wijk A 87,88,89,89a, aan de Holevoet te Scherpenzeel, sectie D 830-836, erfpacht van f 10,= t.b.v. de wed. en kinderen van Johannes Wittenberg. Belast met een hypotheek van f 2000,= t.b.v. Wouter Hendriksen van den Bielert, landb. onder Nijkerk. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 24; 11-05-1864).

In 1867 lenen Willem Kramer, meester schilder x Grietje van den Borg te Scherpenzeel f 2500,= van Jan Veldhuizen, rentenier te Scherpenzeel. Onderpand: 1. een huis, wijk A nr. 71, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 398,399, groot 10 roeden, 12 ellen en de drie bovenstaande onderpanden (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 32; 23-09-1867).

In 1870 verkoopt Willem Kramer, meester schilder te Scherpenzeel aan Jan Klopper, winkelier in suikerwerk te Amsterdam een huis wijk A nr. 7, schuurtje, erf, gang aan de westzijde (met recht van overpad) en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 398,399, groot 0.10.12 ha, voor f 800,=. (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 8; 21-03-1870).

In 1871 leent Willem Kramer, meester schilder te Scherpenzeel f 1000,= van Helmert Lokhorst, landb. te Woudenberg. Onderpand: een huis, zijnde vier woningen onder een dak, nr. 140 en 141, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 480,837-839, erfpacht van f 5,=, groot 0.13.40 ha. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 14; 08-05-1871)

In 1875 leent Willem Kramer, schilder x Grietje van den Borg te Scherpenzeel f 1000,= van

Nathan Mozes, vleeshouwer te Scherpenzeel. Onderpand: 1. enige woonhuizen met tuinen te Scherpenzeel, sectie D 417,418,480,830-839, samen groot 0.35.23 ha., sectie D 419,420, groot 0.06.70 ha. 2. twee zitplaatsen, nr. 5 en 19 zuidzijde,  in de Ned. Herv. Kerk  te Scherpenzeel. (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 227; 22-07-1875).

In 1876 leent Willem Kramer, meester schilder x Grietje van den Berg te Scherpenzeel f 1800,= en f 1200,= van Arnold John William Wilbrenninck te Scherpenzeel namens Johanna van Donkelaar, wed. Arend van den Brandhof, landb. te Rendswoude. Onderpand: voor de f 1800,=: een woonhuis, wijk A nr. 175, schuur, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 417,418; voor de f 1200,=: een woonhuis, wijk A nr. 174, schuur, erf en tuin aan het oosteinde te Scherpenzeel, sectie D 419,420. Samen groot 0.06.70 ha. (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 268; 03-02-1876).

In 1877 leent Willem Kramer, meester schilder x Grietje van den Borg te Scherpenzeel twee keer f 500,= en f 300,= van Nathan Mozes, vleeshouwer te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 6; 22-02-1877en nr. 40; 22-11-1877 en nr. 35; 09-10-1880).

In 1882 eist Wulfert van de Brandhof, landb. onder Renswoude namens Johanna van Donkelaar, wed. Arend van den Brandhof, landb. onder Renswoude als schuldeiseres van Willem Kramer, z.b. x Grietje van den Borg te Renswoude, volgens een hypotheek van f 3000,= van 03-02-1876, not. W. Huender te Renswoude aan Nathan Mozes, vleeshouwer te Renswoude van 1. een woonhuis , wijk A 175, schuur ingericht tot schilderswerkplaats, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 417,418, groot 0.07.70 ha, 2. een woonhuis, wijk A 174, schuur, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 419,420, groot 0.06.60 ha, verhuurd aan Brunis Jan van Wolfswinkel tot 01-05-1883 voor f 140,-. Samen voor f 3410,=. Deze huizen zijn nog belast met twee hypotheken, samen f 1000,=, op 22-02-1877 en 22-11-1877, not. P. v.d. Want te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 13; 22-03-1882).

In 1884 verkoopt Cornelis van Wieringen, notaris te Woudenberg namens Grietje van den Borg, wed. Willem Kramer, z.b. te Scherpenzeel (huw. voorw. 23-10-1839, not. D.C. Santhagen te Amsterdam) aan Dirk Lokhorst, landb. op Bruinhorst onder Woudenberg een huis van vier woningen, erf en tuin in de Krommehoek te S., sectie D 480,­837-839, erfpacht van f 5,=, groot 0.13.40 ha., voor f 1250,=. Verhuurd aan: nr. 136a Willem Renes voor f 1,= per week; 136b aan Evert Osnabrugge voor 75 cent per week; 136c aan Sander van Viegen voor 40 cent per week; 136 bewoond door de verkoopster. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 30; 30-07-1884).

In 1884 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Grietje van den Borg, wed. Willem Kramer, z.b. te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 110,10. Gedaan in huis nr. 136 in de Krommehoek. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 33; 13-08-1884).

Grietje van den Borg, wed. Willem Kramer, z.b. te Scherpenzeel herroept haar testament van 13-03-1877, not. P. v.d. Want te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 34; 13-08-1884).

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

december 2011.