Kraaijenoord/De Lucht

I

Evert NN, tr. NN

Uit dit huw.:

1. Willem Evertsz

                In 1672 woont hij in Hoevelaken.

Willem Evertsz, voor een vierde part erfgenaam van zijn zuster Neeltgen Everts, saliger, wonend onder den Gerechte van Leusden; Abraham Isacks., man en voogd van Lijsbeth Gerrits, waarmee hij geboorte heeft, borger van Amersfoort. Zij verkopen hun portie in het Erff Ravenslooth plus wat de comparanten nog uit de erfenis tegoed mochten hebben voor 412 Crolus gulden (de portie van Willem Evertsz voor 200 gulden, die van Abraham voor 112 gulden 10 stuyvers en die van Daniel Du Fresne voor 100 gulden aan Ghijsbert Evertsz en zijn vrouw Gerritje Henricx, wonend op het Erff Ravenslooth onder het Gerecht van Leusden, mede-comparanten. Abraham Isacksz is gemachtigde van Daniel DuFresne en zijn vrouw Hilletgen Gerrits, wonend tot Amsterdam, volgens procuratie voor mij notario (datum is niet ingevuld). Lijsbeth en Hillitgen Gerrits zijn dochters van Willemtgen Everts en daarom samen voor een vierde part mede-erfgenamen van hun moeije Neeltgen Everts saliger (Not. A. van Brinckesteyn AT015a004 fol. 34; 16-11-1683).

2. Marritge Everts, tr. Robbert Jansen, ov. voor 1672

3. Evert Evertsz, volgt II

4. Hendrick Evertsz, ov. voor 1672, tr. NN

In 1685 verkopen Jacob Henricksz,soldaat onder het Regiment van Colonel Couverden in garnisoen tot Breda; Gosen Henricksz, wonend Seijst. Zij zijn kinderen van Henrick Everts. Zij treden ook op namens hun resp. echtgenote, waarbij zij geboorte hebben. Zij zekeren voor hun broeder Evert Henricksz, als hij nog in leven mocht zijn, die ook erfgenaam is van hun moeije Neeltgen Everts, wed. van Dirck Henricks. Zij dragen het vierde part van de helft van het Erff Raveslooth, nagelaten door Neeltgen Henricx, over aan Ghijsbert Evertsz en zijn vrouw Gerritje Henricx, wonend aan het Heetveld en mede-erfgenamen (Not. A. van Brinckesteyn AT015a004 fol. 13vo; 12-01-1685).

            Uit dit huw.:

            1. Evert Henricksz

2. Jacob Henricksz, soldaat onder het Regiment van kolonel Couverden in garnizoen in Breda

3. Gosen Henricksz

                In 1685 woont hij in Zeist.

5. Willemtge Everts, ov. voor 1672, tr. Gerrit NN

Willem Evertsz., voor een vierde part erfgenaam van zijn zuster Neeltgen Everts, saliger, wonend onder den Gerechte van Leusden; Abraham Isacks., man en voogd van Lijsbeth Gerrits, waarmee hij geboorte heeft, borger van Amersfoort. Zij verkopen hun portie in het Erff Ravenslooth plus wat de comparanten nog uit de erfenis tegoed mochten hebben voor 412 Carolus gulden (de portie van Willem Evertsz voor 200 gulden, die van Abraham voor 112 gulden 10 stuyvers en die van Daniel Du Fresne voor 100 gulden aan Ghijsbert Evertsz en zijn vrouw Gerritje Henricx, wonend op het Erff Ravenslooth onder het Gerecht van Leusden, mede-comparanten. Abraham Isacksz is gemachtigde van Daniel DuFresne en zijn vrouw Hilletgen Gerrits, wonend tot Amsterdam, volgens procuratie voor mij notario (datum is niet ingevuld). Lijsbeth en Hillitgen Gerrits zijn dochters van Willemtgen Everts en daarom samen voor een vierde part mede-erfgenamen van hun moeije Neeltgen Everts saliger (Not. A. van Brinckesteyn AT015 a004 fol. 34; 16-11-1683).

            Uit dit huw.:

            1. Hilletgen Gerrits, tr. Daniel DuFresne

                            Zij wonen 1683 in Amsterdam.

            2. Lijsbeth Gerrits, tr. Abraham Isacks, wijlemaker, wijldraijer

                               Zij wonen 1683 in Amersfoort.

6. Neeltgen Everts, ov. na 1683, tr. Dirck Henricksz, ov. voor 1680

            Geen kinderen

In 1667 verklaren Dirck Hendricksz en Neeltje Everts op Ravesloot a/h Heetvelt dat zij dit erf staande hun huwelijk gekocht hebben. Idem 7 dammaten in polder de Hair, gerecht Zevenhuizen; idem 3 1/4 dammaat op Spaeckenburg. Recht. Arch. Leusden 1050, nr. 185; 15-02-1667).

In 1672 laat Neeltge Everts, won. ’t Heetveld in Leusden, wed. Dirck Henricksz, haar testament maken. Octrooi om te testeren 16-02-1667. Bezit: het erf Raveslooth. Erfgenamen: Willem Evertsz, wonend Hoevelaken (haar broer) voor 1/5 part; Marritge Everts, wed. van Robbert Jansen (haar zuster), 1/5 part; de kinderen van wijlen Evert Everts (haar broer), 1/5 part; de kinderen van wijlen Hendrick Everts (haar broer), 1/5 part; de kinderen van wijlen Willemtge Everts (haar zuster), voor 1/5 part (Not. A. v. Brinckesteyn AT 015a001 fol. 7vo; 29-02-1672).

In 1682 machtigen de erfgenamen van Neeltgen Everts, in leven weduwe en lijftochterse van Dirck Henricksz saliger: 1. de kinderen van Evert Evertsz,: Willem Evertsz;  Ghijsbert Evertsz; Jan Evertsz; Marritgen Everts, lest wed. van Jorden Roeloffsen; Wouter Cornelisz, als man en voogd van Teuntje Everts. 2. de kinderen van Henrick Evertsz: Gosen Henricksz, voor zichzelven en als gemachtigde voor zijn broeder Jacob Henricksz, 3. De kinderen van Willemtje Everts. Zij machtigen Abraham Isacks., wijlemaker te Amersfoort, als man en voogd van zijn huijsvrouw Lijsbeth Gerrits, en in die kwaliteit mede-erfgename, inzake de verkoop van landerijen, nagelaten door Neeltgen Everts (Not. A. v. Brinckesteyn AT 015a001 fol. 11;  25-04-1682).

Jan Evertsz, wonend op de Locht onder den Gerechte of Heerlijckheijt van Scherpenseel; Marritgen Everts, lest wed. van Jorden Roeloffs., wonend op Dashorst onder den Gerechte van Woudenberg, zijn voor 2/16 parten erfgenamen van Neeltgen Everts, weduwe van Dirck Henricksz saliger. Zij verkopen hun portie van het halve erff Ravensloeth onder den Gerechte van Leusden en van wat verder nog van deze erfenis mocht komen, voor 150 Carolus gulden (dus voor ieder 75 gulden), aan Ghijsbert Evertsz en zijn vrouw Gerritgen Henricx, wonend aan het Heetveld, die eveneens voor 1/16 part erfgenaam zijn van Neeltgen Everts. En zij machtigen de Gerechtsbode van Leusden voor het transport (Not. A. van Brinckesteyn AT015a004, fol. 23vo; 09-02-1683).

Voor 1686 is Dirck Henricksz eigenaar en bruiker van het erf Ravesloot (Oudschildgeld Leusden nr. 45).

In 1686 zijn de erfgenamen Neeltje Dircx (Everts) eigenaar van het erf Ravesloot. Bruiker: Gijsbert Evertsz aan ´t Heetveld (Oudschildgeld Leusden nr. 45).

In 1696 zijn de erfgenamen van Neeltje Dircx (Everts) eigenaar van het erf Ravesloot. Bruiker: Jan Tijssen van Ginkel (Oudschildgeld Leusden nr. 45).

 

II

Evert Evertsen, ov. voor 1664, tr. NN

Uit dit huw.:

1. Willem Evertsz

2. Gijsbert Evertsen, won. Vlastuijn, tr. Scherpenzeel. 23-10-1664 Gerritien Henricksen, dr. van Henrick Thijsen, won. op Vlastuijn

Lidm. Scherpenzeel sept. 1668: Gijsbert Evertsen, en Gerrittien Henricksen, op Kreijenoort.

Lidm. lijst Scherpenzeel 1673: Gijsbert Evertsen en Gerritje Hendricksen, op Kreijenoort, beiden met attestatie vertrokken naar Woudenberg.

Van 1666- 1673 wonen Gijsbert Evertsen en Gerritien Henricksen op Kraaienoord.

In 1676 is Gijsbert Evertsen getuige bij het huw. van zijn zuster Marrijtje Everts en Gijsbert Jacobsen.

In 1680 huren Ghijsbert Evertsz x Gerritje Henricx, won. Voskuijlen de boerderij Ravesloot aan ´t Heetveld onder Leusden van Neeltgen Everts, wed. Dirck Henricksz, won. Heetveld, tegenwoordig gebruikt door Gerrit Cornelisz, van 1680-1686, voor 200 gl. p.j. (AT015b008; 09-01-1680).

Jan Evertsz, won. op de Locht onder den Gerechte of Heerlijckheijt van Scherpenseel en Marritgen Everts, lest wed. van Jorden Roeloffsz, wonend op Dashorst onder den Gerechte van Woudenberg zijn voor 2/16 parten erfgenamen van Neeltgen Everts, weduwe van Dirck Henricksz saliger. Zij verkopen hun portie van het halve erff Ravensloeth, onder den Gerechte van Leusden, en van wat verder nog van deze erfenis mocht komen, voor 150 Carolus gulden (dus voor ieder 75 gulden), aan Ghijsbert Everts. en zijn vrouw Gerritgen Henricx, wonend aan het Heetveld, die eveneens voor 1/16 part erfgenaam zijn van Neeltgen Everts. en zij machtigen de Gerechtsbode van Leusden voor het transport. (Not. Amersfoort A. van Brinckesteyn, AT015a004, fol. 23vo; 09-02-1683).

In 1686 Gijsbert Eversz aan ´t Heetvelt genoemd als bruiker van Ravesloot. In 1696 niet meer (Oudschildgeld Leusden nr. 45).

Uit dit huw.:

1. Willemtien Gijsberts, ged. Scherpenzeel 26-12-1666, op Kreijenoort

2. Leentje Gijsberts, ged. Scherpenzeel 17-12-1671, op Kreijenoort

3. Evertje Gijsberts, ged. Scherpenzeel 11-07-1675

4. Hendrickje Gijsberts, ged. Scherpenzeel 25-08-1678, op Voskuijl

3. Jan Evertsen, volgt III

4. Marijke Everts, tr. (1) Scherpenzeel 01-03-1674 Jan Hendricksz Coopal, wed. Reijertje Helmerts, tr. (2) Scherpenzeel 02-04-1676 Gijsbert Jacobsz, op Dashorst, tr. (3) Scherpenzeel 13-01-1678 Jorden Roelofs, van ‘t Oude Willer, zn. van Roelof Sandersz en Beatrix Jordens, tr. (4) Scherpenzeel 20-01-1684 Teunis Willemsz, van Veenschoten, nu won. Goodswilligen. Teunis Willemsz van Dashorst tr. (2) Woudenberg 29-11-1716 Lijsbeth Gerrits

5. Teuntje Everts, tr. Wouter Cornelisz

 

III

Jan Evertsz, van Scherpenzeel, tr. (1) Amersfoort 19-10-1673 Derckje Stevensen, van Voorthuizen, tr. (2) Scherpenzeel 10-02-1684 (att. van Lunteren) Reijertje Hendricks, van ‘t Neerwout. Reiertje Hendricks, op de Locht, tr. (2) Scherpenzeel 30-10-1698 Cornelis Willemsen, van Renswoude

                Van 1675-1678 wonen Jan Evertsz en Derckje Stevensen op Kraaienoord.

Jan Evertsz, won. op de Locht onder den Gerechte of Heerlijckheijt van Scherpenseel en Marritgen Everts, lest wed. van Jorden Roeloffsz, wonend op Dashorst onder den Gerechte van Woudenberg zijn voor 2/16 parten erfgenamen van Neeltgen Everts, weduwe van Dirck Henricksz saliger. Zij verkopen hun portie van het halve erff Ravensloeth, onder den Gerechte van Leusden, en van wat verder nog van deze erfenis mocht komen, voor 150 Carolus gulden (dus voor ieder 75 gulden), aan Ghijsbert Evertsz en zijn vrouw Gerritgen Henricx, wonend aan het Heetveld, die eveneens voor 1/16 part erfgenaam zijn van Neeltgen Everts. en zij machtigen de Gerechtsbode van Leusden voor het transport. (Not. Amersfoort A. van Brinckesteyn, AT015a004, fol. 23vo; 09-02-1683).

Uit 1e huw.:

1. Aeltje Jans, ged. Scherpenzeel 03-03-1675, op Kreijenoort

2. Evert Jansz, ged. Scherpenzeel 25-11-1677, op Kreijenoort, jong ov.

3. Willemtje Jans, ged. Scherpenzeel 29-12-1678, op Kreijenoort

4?. Evert Jansz, ged. Renswoude 07-11-1680, jong ov.

5. Dirckje Jansz, ged. Renswoude 04-02-1683, de Locht, jong ov.

Uit 2e huw.:

6. Derckje Jans, ged. Scherpenzeel 21-09-1684, op de Locht, jong ov.

7. Elbertje Jans, ged. Scherpenzeel 21-09-1684, op de Locht

8. Evert Jansz, ged. Scherpenzeel 16-01-1687, op de Locht

9. Dirckje Jans, ged. Renswoude 17-11-1689, de Locht

10. Hendrick Jansz, ged. Scherpenzeel 16-03-1692, op de Locht

11. Teuntje Jans, ged. Scherpenzeel 01-09-1695, op de Locht, won. onder Scherpenzeel, get. moeder Reijertje Hendriks, tr. Scherpenzeel 02-12-1725 Hendrik Franszen, won. onder Scherpenzeel, ged. Lunteren 01-08-1697, zn. van Frans Fransz en Gijsbertje Hendriks

                Lidm. Scherpenzeel 09/10-04-1719: Teuntje Jans, aan de Logt.

            Uit dit huw.:

1. Gijsbertje Hendriks, ged. Scherpenzeel 22-09-1726, op de Lucht onder Scherpenzeel, won. voorheen Renswoude, tr. Renswoude 02-12-1749 Jan Cornelisse, geb. Doorn, won. voorheen Renswoude, nu Doorn

                        Uit dit huw.:

                        1. Hendrikjen Jans, ged. Doorn 08‑02‑1750

                        2. Cornelis Jansz, ged. Doorn 07‑11‑1751

                        3. Teuntje Jans, ged. Doorn 20‑10‑1754

                        4. Cornelia Jans, ged. Doorn 27‑02‑1757

                        5. Jan Jansz, ged. Doorn 09‑12‑1759

                        6. Gijsbertje Jans, ged. Scherpenzeel 26-03-1764, op de Lugt onder Scherpenzeel

7. Frans Jansz, ged. Scherpenzeel 01-02-1767, op de Lucht onder Scherpenzeel

            2. Jan Hendriksz, ged. Scherpenzeel 15-05-1729, op de Lugte

            3. Frans Hendriksz, ged. Scherpenzeel 26-04-1733, aan de Lugte

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

januari 2012