Knopper(t) (1)

De eerste Knoppert die genoemd wordt is Thonis Knoppert. In 1536 is hij bruiker van de boerderij Noordwijk onder Hamersveld en bruiker van de boerderij Langebeek onder Hamersveld (Oudschildgeld Hamersveld nr. 146 en 148). Daarna is het een lange tijd stil. Vanaf 1570 komt de naam onregelmatig voor. Er zijn te weinig gegevens om een sluitende genealogie te maken. De eerste drie generaties staan dan ook allerminst vast. Maar het zou zo kunnen zijn.

Mogelijk sluit de tweede familie ergens aan op de eerste familie. Ik heb de missing link niet gevonden. Mocht u aanvullende gegevens hebben dan houden wij ons aanbevolen.

De onderstaande genealogie is eerder verschenen: De Woudenbergse Knopperts, door W.H.M. Nieuwenhuis. Veluwse Geslachten 1996, nr. 2, blz. 124-128.

I

Willem Willemsz Knopper, geb. ca. 1540, tr. NN

In 1570 koopt Willem Willemsz Knopper tot Woudenberch de tiend van Cleijn Davelaer (D. van Wageningen; Tiend van St. Pieter, blz. 76).

In 1570 staat Willem Willemsz Knopper tot Woudenberch borg voor de koper van de tiend van Middel Moorst en ´t Woudvliet (D. van Wageningen; Tiend van St. Pieter, blz. 85,87).

In 1599 is Willem Knoppert bruiker van de helft van de Doornheg (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 51).

Uit dit huw.:

1.? Gijsbert Willemsz Knoppert, volgt II

II

Gijsbert Willemsz Knoppert, geb. ca. 1565, tr. NN

Van 1599-1656 zijn resp. (Gijsbert Willemsz?) Knoppert, Jan Gijsbertse Knoppert en in 1656 Willem Jansen Knoppert bruikers van een erf op Maarsbergen (Oudschildgeld Maarsbergen, nr. 24).

Uit dit huw.:

1. Jan Gijsbertsz Knoppert, geb. ca. 1590, volgt III

2.? Zeger Gijsbertsz, anders Knopper, ov. Amersfoort 04-12-1631

III

Jan Gijsbertsz Knoppert, geb. ca. 1590, tr. Jannetje Jans Haarman

In 1599 zijn Jan Knopperts, Reijer Hendricksz van Ligtenbergh met zijn broers en zusters, eigenaar van 6 morgen land in Lichtenberg (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 88).

In 1599 is Jan Knopperts eigenaar en bruiker van een deel van de Ringelpoel (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 88).

In 1623 eist Neeltgen Harmensdr, wed. Wouter Buijsch betaling van o.a. Jan Gijsbertsz Knoppert, wonende onder Woudenberch (Notaris J. van Ingen, Amersfoort AT002 a002, fol. 304; 13-06-1623).

Van 1599-1656 zijn resp. (Gijsbert Willemsz?) Knoppert, Jan Gijsbertse Knoppert en in 1656 Willem Jansen Knoppert bruikers van een erf op Maarsbergen (Oudschildgeld Maarsbergen, nr. 24).

In 1630 lenen Jan Gijsbertsz Knoppert en Jannetje Jans Haarman geld (HUA, Dorpsgerecht 1049; 20-10-1630).

Uit dit huw.:

1. Willem Jansen Knoppert, geb. ca. 1604, volgt IV

2. Adriaen Jansen Knoppert, tr. NN

            In 1656 is de weduwe van Adriaen Jansen Knoppert bruiker van een erf op Maarsbergen (Oudschildgeld Maarsbergen, nr. 30).

3. Gijsbert Jansz Knoppert, ov. Woudenberg 1662, tr. Teuntje Hendriks

                In 1644 is Gijsbert Jansz Knoppert schepen van Woudenberg (Archief Geerestein I-9).

In 1664 verkoopt Gijsbert Jansz Knoppert land op de Maarsbergse Meent (Dorpsgerecht Leusden 1050; 22-01-1664).

Grafsteen in de kerk van Woudenberg: G.I. KNOPPERT.

In 1671 wordt Gijsbert Jansz Knoppert genoemd in de akta van de kerkenraad van Woudenberg wegens het wegblijven van het avondmaal (Akta kerkenraad Woudenberg; 18-04-1671).

            Uit dit huw.:

1. IJsbrand Gijsbertsz Knoppert, won. Woudenberg, rademaker, ov. ca. 1675, tr. (1) Gerritje Thijssen, otr. (2) Scherpenzeel 30-12-1666 en Amersfoort 28-12-1666 Nijsien Jansen Ouwens, van Scherpenzeel, won. Amersfoort, dr. van Jan Everts en Jannetje Everts. Nijsien Jansen Ouwens, tr. (2) 1675 Gerrit Gijsbertsz van Schaik, rademaker aan de Voorstraat

In 1675 wordt er een boedelscheiding gemaakt van de nal. schap van IJsbrand Gijsbertsz Knoppert op zijn weduwe en drie kinderen (Not. A. van Brinckesteijn, AT015b006; 12-05-1675).

In 1675 worden huw. voorw. gemaakt tussen Gerrit Gijsbertsz van Schaik en Nijsien Jansen Ouwens (Not. A. van Brinckesteijn, AT015b006; 02-06-1675).

                        Uit dit huw.:

                        1. Trijntgen IJsbrands, tr. 1667 Gerrit Thijssen (van Wittenberg/Verhoef)

Huw. voorw. tussen Gerrit Thijsz, geass. door vader Thijs Teunisz, broer Thonis Thijsz en zwager Adriaen Otten en Trijntgen IJsbrands, geass. door vader IJsbrand Gerritsz(?) Knoppert, grootvader Gijsbert Jansz Knoppert en oom Hendrick Thijsz (Not. Amersfoort AT010b003; 23-08-1667).

Nakomelingen zie Scarpenzele jg. IV nr. 3, blz. 82.

2. Petertje IJsbrands Knoppert, tr. Woudenberg 13-10-1700 Jacob Hermensz van Manen, van Ede

In 1714 draagt Jacob Hermensz van Manen (x Petertje IJsbrands Knoppert), wonende Woudenberg de erfportie van zijn vrouws moeij Marrijtje Jansen Ouwens, wed. Gijsbertus Cocq voor 350 gl. over aan Cornelisz Jansz Ouwens, broeder van de overledene, voor 350 gulden (AT028b004; 01-06-1714).

                        3. Gijsbert IJsbrandsz Knoppert

                                               Leeft in 1675.

2. Heindrinne Gijsberts Knoppert

Genoemd in 1671, aanwezig bij het bezoek van een delegatie van de kerkenraad aan haar vader (Akta kerkenraad Woudenberg; 18-04-1671).

            3. Gerrit Gijsbertsz Knoppert

In 1693 is Gerrit Gijsbertsz Knoppert eigenaar en bruiker van de Maarnse Meent (Dorpsgerecht Leusden 1044; 30-08-1693).

            4.? Rutgen Ghijsbert Knopperts, tr. Henrick Melis, rademaker tot Woudenberg

Rutgen Ghijsbert Knoppertsdr, tegenwoordig won. Amersfoort, wed. van Henrick Melis, in leven rademaker tot Woudenberg, machtigt haar zoon Melis Henricks, mede-rademaker, om langs gerechtelijke weg haar uitstaande boek- en inschulden te innen. (AT015a004, fol. 26vo; 07-03-1684).

IV

Willem Jansz Knoppert, geb. ca. 1615, tr. Cornelisje Willems

Van 1599-1656 zijn resp. (Gijsbert Willemsz?) Knoppert, Jan Gijsbertse Knoppert en in 1656 Willem Jansen Knoppert bruikers van een erf op Maarsbergen (Oudschildgeld Maarsbergen, nr. 24).

In 1686 is Willem Knoppert eigenaar van 1/3 deel van de Wetering (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 90).

In 1686 is Willem Knoppert eigenaar van 2 morgen land van Klein Ringelpoel (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 98c).

Uit dit huw.:

1. Jan Willemsz Knoppert, geb. ca. 1635, won. Meersbergse Meent, tr. Leersum (att. van Amerongen en Woudenberg) 10‑02‑1667 Maeijghie Jans van Vulpen, wed. van Jacob Gerritsz, won. Leersum

2. Gerrit Willemsz Knoppert, geb. ca. 1645, won. Maarsbergen, volgt V

3. Willempje Willems Knoppert, tr. Hendrik Jansz Westerneng. Hendrik, tr. (2) Doorn 26-04-1674 Dirkje Aris, van Maarsbergen, won. Woudenberg

4. Gijsbertje Willems Knoppert, tr. Hendrik Dirksz Vermeulen, paardenkoopman te Woudenberg. Hendrik, tr. (2) Maetje Aerts, tr. (3) Neeltje Hendriks

In 1688 wordt er een boedelscheiding gemaakt van de nal. schap van Hendrik Dirksz Vermeulen. Jan Willemsz Knoppert is oom moederszijde van zijn dochter Cornelia (Not. A. van Brinckesteijn, AT015b012; 27-11-1688).

5. Maeijcken/Maegje Willems Knoppert, geb. ca. 1647, otr. 1666 Jan Willemsz, tr. 1673 Jacob Dirksz

De ondertrouw met Jan Willemsz (Koudijs?) wordt afgebroken want Maeijcken wil niet (Akta kerkenraad Woudenberg; 18-10-1666).

In 1673 worden huw. voorw. gemaakt tussen Jacob Dirksz en Maegje Willems in aanwezigheid van haar vader Willem Jansz Knoppert, buurmeester van Maarsbergen (Not. A. van Brinckesteijn, AT015b004; 21-11-1673).

Bij de doop van haar kinderen heet zij Maegje Jans.

Na 1696 is Jacob Dirksz eigenaar en in 1706, 1716, 1719 en 1725 eigenaar en bruiker van de Pangelaarshoeve met 16 morgen land (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 48).

Na 1706 is Jacob Dirksz bruiker en in 1716, 1719 en 1725 eigenaar en bruiker van een halve hoeve land bij de Pangelaarshoeve (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 20).

V

Gerrit Willemsz Knoppert, geb. ca. 1645, won. Maarsbergen, ov. ca. 1726, otr. (1) Leusden (gerecht) 13-03-1674 Ghijsbertgen Thonis Keuijers, wed. Jan Frans, won. Snorrenhoef, dr. van Thonis Tonisz Keuijer, tr. (2) Scherpenzeel 25-05-1690 Jantje Willemsen, uit de Vliert, ov. ca. 1738

In 1672 wordt er een inventaris gemaakt van de boedel van Ghijsbertgen Thonis Keuijers, wed. Jan Frans, won. Moorst (AT010b004; 09-06-1672).

In een acte verderop in AT010b004; 25-04-1673 staat alle familieverbanden van Jan Fransz.

In 1674 wordt er weer een inventaris gemaakt van de boedel van Ghijsbertgen Thonis Keuijers, wed. Jan Frans, won. Moorst (AT15b005; 25-03-1674).

Huisgezinnen Woudenberg 1675: Gerrit Willemsz Knopper, bruycker op Middelmoorst met sijn vrouw en twee onmundige kinderen.

Familiegeld Woudenberg: Gerrit Knoppert, 1688-1705.

Lidm. Scherpenzeel 23-05-1675: Gerrit Willemsen Knoppert, op Groot(!) Moorst.

Op 17-03-1676 hebben Gerrit Willems Knoppert en Ghijsbertje Thonis Keuyersdochter, beloofd om het voorkind dat Ghijsbertje van haar eerste man Jan Frans op Moors heeft uit vaders goed te voldoen 700 gulden. Verklaring van Thonis Thoniszn Keuyer, won. Snorrenhoeff, die borg was over dit kind (AT015a003, fol. 15; 06-12-1678).
Ghijsbertje was eerder weduwe van Jan Frans op Moors waarbij zij een voorkind heeft.

In 1680 sluit Gerrit Willemsz Knoppert een hernieuwd huurcontract af met de Vicarij van bisschop David in de Dom te Utrecht (Not. A. van Brinckesteijn, AT015b008; 14-05-1680).

In 1684 eist Rijck Cornelissen van Ebbenhorst betaling van f 45,= van Gerrit Willemsen Knoppert, borg: Jan Ebbertsen Ebbenhorst, voor een paar schoenen en linnen, voor een broek en voor verdiend loon (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 17-03-1684).

Octrooi om te testeren 28-09-1687.

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1691: Jantje Willemsen uijt de Vliert, hv Gerrit Willemsen Knoppert, op Middel(!) Moorst. Beiden genoemd in de lijst van 1715, won. Middel Moorst; toevoeging: met attestatie vertrokken naar Hoevelaken.

Van 1678-1686 huren Gerrit Willemsz Knoppert en Gijsbertje Thonis Keuijers voor 145 gl. p.j. het erf Middel Moorst, reeds door hen gebruikt van de vicarij van Bisschop David in de Dom te Utrecht (AT015b008; 14-05-1680).

In 1693 betaalt Gerrit Knoppert haardstedegeld (Haardstedengeld Woudenberg, nr. 137,138).

In 1693 eist Gerrit Willemsz Knoppert inventaris na de dood van zijn tweede schoonvader Willem Otten (Renswoude, Dorpsgerecht 1799; 9/10-03-1693).

In 1695 koopt Gerrit Willemsz Knoppert, won. Middelmoorst voor 650 gl. twee dammaten land aan de Nieuweweg onder Bunschoten (AT018b002; 04-09-1695).

In 1706, 1716 en 1719 is Gerrit Knoppert bruiker van Middel Moorst (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 80).

In 1739 vindt er boedelscheiding plaats tussen de kinderen uit het huw. van Gerrit Willemsz Knoppert en Gijsbertje Teunissen, met namen Willem, Cornelisje en de zoon van Teunis en het kind uit het huw. van Gerrit Willemsz Knoppert en Jantje Willemsen, met name Willem Gerritsz Knoppert de jongste, inmiddels ov., nalatende vier kinderen: Evertje, Aaltje, Maria Johanna en Marritje Willemsen Knoppert. Er was geen boedelscheiding gemaakt voor het 2e huw. van Gerrit Willemsz Knoppert. Jannetje Willems had op 05-02-1727 boedelinventaris gemaakt. Willem Gerritsz Knoppert de jongste moest nog 308 gl. restschuld betalen wegens de uitkoop van Middel Moorst en 450 gl. die hij bij zijn huw. leende. Jannetje Willems had ook een huis te Scherpenzeel, dat voor 280 gl. werd verkocht en 4 dammaten land onder Bunschoten (AT036a003, nr. 9; 13-02-1739).

Uit het 1e huw.:

1. Jan Gerritsz Knoppert, ged. Scherpenzeel 07-03-1675, op Groot(!) Moorst, ov. voor 1739

2. Teunis Gerritsz Knoppert, ged. Scherpenzeel 28-03-1677, op Groot Moorst, tr. Renswoude (RK) 19-01-1710 Aeltje Huijgen van Renswoude. Aaltje, tr. (2) Woudenberg 07-07-1715 Jan Morren van Huistede, van Woudenberg, tr. (3) Woudenberg 12-08-1736 Dirk Roelofsz van Darthuizen

Van 1709-1715 huurt Thonis Gerritsz Knoppert, won. Middel Moorst een erf aan de Haerwegh tussen Woudenberg en Maarn voor 330 gl. p.j. van de momber van de voorkinderen van Henrick Both, burgemeester van Amersfoort uit zijn 1e huw. met jvr. Lamberta Morraij (AT025a002; 13-09-1709. Oudschildgeld Maarn nr. 7).

Familiegeld Maarn: Thonis Gerritsen Knoppert, 1710-1715.

Uit dit huw.:

1. Huijg/Hugo Teunissen Knoppert, ged. Woudenberg 05-07-1711, get. Cornelisje Knopper

In 1739 woont Hugo Teunissen Knoppert aan den Berg (AT036a003, nr. 9; 13-02-1739).

2. Jan Teunissen Knoppert, ged. Woudenberg 09-04-1713, get. Lijsbeth Willems, ov. voor 1739

3. Cornelisje Gerrits Knoppert, ged. Scherpenzeel 14-12-1679, op Groot Moorst, tr. Woudenberg 21-07-1715 Reijer Petersen, wed. Gerrigje Aerts, won. aan de Schans

In 1739 wonen Reijer Petersen en Cornelisje Gerrits Knoppert in Woudenberg (AT036a003, nr. 9; 13-02-1739).

4. Willem Gerritsz Knoppert, de oudste, ged. Scherpenzeel 30-04-1682, op Groot Moorst, van Moors, tr. (1) Woudenberg 14-11-1706 Beatrijs Reijers, van Hamersveld, dr. van Reijer Morren en Barbara Jacobs, tr. (2) Amersfoort 20-03-1714 Hendrijntje Everts, van Amersfoort

Familiegeld Stoutenburg: Willem Gerritsz Knoppert, 1707-1711, 1718-1724.

In 1731 treedt Willem Gerritsz Knoppert, de oudste op als voogd over de 4 kinderen van Willem Knoppert de jongste (AT030b006; 19-10-1731).

In 1739 woont Willem Gerrits Knoppert, de oudste in Stoutenburg (AT036a003, nr. 9; 13-02-1739).

Uit het 1e huw.:

1. Jan Willemsz Knoppert, ov. Hoef (Putten) 15-10-1784, tr. (1) Voorthuizen 02-11-1734 Claasje Reijmerts, tr. (2) Putten 15-11-1739 Jannetje Hendriks

                Zie Veluwse Geslachten 1995, blz. 173.

2. Gijsbertje Willems Knoppert

3. Merritje Willems Knoppert

Uit het 2e huw.:

4. Beatrix Willems Knopper, ged. Amersfoort 23-09-1714

5. Teunis Willemsz Knopper, ged. Amersfoort 16-05-1721, jong ov.

6. Teunis Willemsz Knopper, ged. Amersfoort 15-12-1722, jong ov

7. Evert Willemsz Knopper, ged. Amersfoort 17-01-1727

8. Teunis Willemsz Knopper, ged. Amersfoort 23-12-1729, tr. (1) Amersfoort 14-09-1756 Reijertje Rutten, tr. (2) Amersfoort (otr. Woudenberg) 06-12-1761 Ariaantje Aarts van Leersum

9. Gerrit Willemsz Knopper, ged. Amersfoort 11-03-1732

5. Metje Gerrits Knoppert, ged. Renswoude 17-05-1685, ov. voor 1739

6. Cornelis Gerritsz Knoppert, ged. Scherpenzeel 10-07-1687, op Groot Moorst, ov. voor 1739

7. Gijsbertje Gerrits Knoppert, ged. Scherpenzeel 12-05-1689, op Groot(!) Moorst, ov. voor 1739

Uit het 2e huw.:

8. Willem Gerritsz Knoppert, ged. Scherpenzeel 08-03-1691, op Middel(!) Moorst, jong ov.

9. Willem Gerritsz Knoppert, de jongste, ged. Scherpenzeel 20-08-1693, op Middel Moorst, ov. zomer 1731, otr. Woudenberg 20-03-1721 (att. naar Hoevelaken) Willemtje Everts (van den Lagenbrink), won. Hoevelaken

In 1725 is Willem Gerritsen bruiker van Middel Moorst (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 80).

Van 1726-1733 huurt Willem Gerritsz Knoppert, de jongste, de grond van Middelmoorst van het Capittel ten Dom (AT030b006; 19-10-1731).

In 1732 verkopen de voogden van zijn 4 kinderen het huis, bakhuis, bergen en schuren van Middelmoorst voor 315 gl. aan Gerrit Jansz Rossenberg (Genealogie 8). De grond is van het Capittel ten Dom (AT030b006; 28-03-1732).

In 1739 moeten de kinderen van Willem Gerritsz Knoppert de jongste, met namen Evertje, Aaltje, Maria Johanna en Marritje Willemsen Knoppert nog 308 gl. restschuld betalen wegens de uitkoop van Middel Moorst en 450 gl. die hun vader bij zijn huw. leende (AT036a003, nr. 9; 13-02-1739).

Uit dit huw.:

            1. Evertje Willems Knoppert, ged. Scherpenzeel 08-11-1722, op Moorst

2. Aaltje Willems Knopper van Middelmoorst, ged. Scherpenzeel 09-04-1724, op Moorst, tr. Woudenberg 30-06-1748 Wulphert Jansz Apeldoorn, won. Geerestein, ged. Woudenberg 06-05-1717, zn. van Jan Willemsz van Apeldoorn en Hendrickje Hendricks van Nieuwenhuizen

3. Maria Johanna Willems Knoppert, ged. Scherpenzeel 02-09-1725, op Moorst

4. Maertje Willems Knoppert, ged. Scherpenzeel 13-04-1727, op Moorst, ov. voor 1739

5. Marijtje Willems Knoppert, ged. Scherpenzeel 22-05-1729, op Moorst, tr. Woudenberg 24-07-1746 Bessel Arrisz van Ekeris. Bessel Errisz van Ekeris, tr. (2) Woudenberg 18-10-1761 Geertruij van Wittenberg, wed. Jan Jacobsz Knopper

10. Gijsbert Gerritsz Knoppert, ged. Scherpenzeel 07-03-1697, op Middel Moorst, ov. voor 1727

11. Jan Gerritsz Knoppert, ged. Scherpenzeel 12-12-1700, op Middel Moorst, ov. voor 1727

12. Evertje Gerritsz Knoppert, ged. Scherpenzeel 29-01-1702, op Middel Moorst, ov. voor 1727

Knopper(t) (2)

De onderstaande genealogie is eerder verschenen: De Woudenbergse Knopperts, door W.H.M. Nieuwenhuis. Veluwse Geslachten 1996, nr. 2, blz. 128-130.

I

Jacob Knoppert, tr. NN

            Hij woont in Breukelen.

Uit dit huw.:

1. Willem Jacobsz Knoppert, tr. Grietje Jans van Schaik

            Uit dit huw.:

            1. Neeltje Willems Knoppert, ged. Breukelen 05-03-1676, jong ov.

            2. Jannetje Willems Knoppert, ged. Breukelen 16-02-1677

            3. Neeltje Willems Knoppert, ged. Breukelen 22-02-1680

4. Jacob Willemsz Knoppert, ged. Breukelen 18-01-1682, tr. Breukelen (otr. Amsterdam) 28-08-1707 Marritje Dirks Hoog, van Breukelen

2. Jan Jacobsz Knopper(t), volgt II

II

Jan Jacobsz Knopper(t), timmerman, tr. (Gerritje?) Gijsberts, dr. van Gijsbert Harmensz Lagerweij en Aaltje Thijs

In 1666 wordt Jan Jacobsz van Breukelen, ondertekent als Jan Jacobsz Knoppert, beleend met een hoekje land aan de Geeresteinselaan om een huis op te bouwen (Huis Geerestein, nr. 4-1; 08-10-1666).

Familiegeld Woudenberg: Jan Jacobsz Knoppert, 1688-1705.

In 1693 betaalt Jan Jacobsz Knoppert haardstedegeld (Haardstedengeld Woudenberg, nr. 1,2,13).

Uit dit huw.:

1. Jacob Jansz Knoppert, volgt IIIa

2. Cornelis Jansz Knoppert, volgt IIIb

3. Gijsbert Jansz Knopper, tabakker, tr. (1) Woudenberg (otr. Amsterdam) 14-08-1707 Neeltje Lamberts Hardeveld, tr. (2) Woudenberg 15-01-1718 Johanna Jordens van de Vliert, ov. Woudenberg 18-04-1758

Uit het 2e huw.:

1. Geertruij/Gerritje Gijsberts Knoppert, ged. Woudenberg 16-10-1718, get. Lijsbet Jordens, begr. Woudenberg 01-11-1802, tr. Woudenberg 12-05-1748 Mor Rol, ged. Woudenberg 10-12-1719, zn. van Jacobus Rol en Antonia van Domselaar

2. Jan Gijsbertsz Knoppert, ged. Woudenberg 30-03-1720, jong ov.

3. Jan Gijsbertsz Knoppert, ged. Woudenberg 16-08-1722, get. Lijsbet Jordens, ov. 1774-1777, ongehuwd

In 1774 laat Jan Gijsbertsz Knoppert zijn testament maken. Erfgenamen: zijn zusters Gerritje en Anna Maria. Estimatie van zijn nal. schap 16-04-1777 (Woudenberg, Dorpsgerecht 2347; 20-04-1774).

In 1775 zijn Jan en Anna Knoppert eigenaar en bruiker van 1 ½ morgen, 1 morgen, 3 morgen, 375 roeden en 2 morgen land op Ekris (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 10a2, 10a4, 41a1 en 100c).

4. Anna Maria Gijsberts Knoppert, ged. Woudenberg 13-08-1724, get. Lijsbet Jordens, ov. Woudenberg 17-05-1784, tr. Woudenberg 10-05-1761 Claas Arendsz van den Bergh, van Renkum

In 1786 wordt er boedelscheiding gemaakt van de nal. schap van Maria Knoppers, ov. Woudenberg 17-05-1784, t.v.v. Klaas van den Berg. Omschrijving: Woudenberg bouwland Kleijn Ringelpoel (AT042a018, nr. 2143; 10-06-1786).
In 1786 laat Klaas van den Berg zijn testament maken (AT042a018, nr. 2147; 20-06-1786).

In 1787 wordt eern overeenkomst herscheiding gemaakt. Enig kind erfgenaam: Gijsbert van den Berg (AT042a019, nr. 2220; 18-04-1787).

4. Annigje Jans Knopper, tr. Woudenberg (otr. Amsterdam) 26-04-1696 Teunis Simonsz van Linden, schoenmaker. Teunis Simonsz van Linden, tr. (2) Woudenberg 06-03-1698 Marij Cornelis

Lidm. Woudenberg 1690-1746 (ca. 1696): Annigje Jans Knoppers met attestatie van Amsterdam.

IIIa

Jacob Jansz Knoppert, ov. Woudenberg 06-01 of 01-06-1753, tr. Woudenberg 22-12-1697 (otr. Amersfoort) Neeltje Anthonis/Teunissen

Familiegeld Woudenberg: Jacob Jansz Knoppert, 1698-1705.

In 1706 is Jacob Jansz Knoppert bruiker van 4 hond en 40 roeden land op Ekris (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 4d).

In 1709 wordt Jacob Jansz Knoppert benoemd tot doodgraver van Woudenberg.

In 1716, 1719, 1725, 1735 en 1745 is Jacob Jansz Knoppert eigenaar en bruiker van 3 hond 50 roeden land gen. de Coevoets Camp (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 69b2)

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Jacob Janz Knopper.

Uit dit huw.:

1. Teunis Jacobsz Knoppert, ged. Woudenberg 07-12-1698, get. Lijsbet, jong ov.

2. Lijsbet Jacobs Knoppert, ged. Woudenberg 10-04-1701, get. Cornelia Teunissen, tr. Woudenberg 15-06-1727 Cornelis van Brink, won. Woudenberg

Lidm. Woudenberg 1690-1746: Lijsbet Jacobz Knopper.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Lijsbeth Jacobs Knopper.

3. Jan Jacobsz Knopper, ged. Woudenberg 27-01-1704, get. Willemijn Hendriks, volgt IVa

4. Gerritje Jacobs Knoppert, ged. Woudenberg 05-12-1706, get. Steventje Hermans, begr. Woudenberg 23-07-1771, tr. Teunis Gerritsz van de Wetering, ged. Woudenberg 23-09-1694, begr. Woudenberg 15-06-1771, zn. van Gerrit Aalten en Willempje Corssen

5. Teunis Jacobsz Knoppert, ged. Woudenberg 19-11-1710, get. Willemijn de Bree

IVa

Jan Jacobsz Knopper, ged. Woudenberg 27-01-1704, winkelier in de Achterstraat en tabaksbaas, ov. Woudenberg 27-09-1749, tr. Woudenberg 25-02-1731 Johanna/Hanna Jacobs van Maenen, tr. (2) Woudenberg 20-04-1749 Geertruij van Wittenberg. Geertruij, tr. (2) Woudenberg 18-10-1761 Bessel Errisz van Ekeris, wed. Maartie Knopper

Lidm. Woudenberg 1690-1746 (ca. 1745): Jan Knopper.

Uit het 1e huw.:

1. Neeltje Jans Knopper, ged. Woudenberg 10-12-1730, get. Lijsbet Knopper, ov. Woudenberg 03-02-1768, tr. (1) Woudenberg 08-04-1759 Rutger Brinkman, wed. Aartie Smees, van Zoelen, tr. (2) Woudenberg 25-07-1762 Johan Dirk Ring, geb. Isselburg

Lidm. Woudenberg 1746-1768: Neeltie Knopper.

In 1762 wordt er een boedelscheiding gemaakt van de nal. schap van Rut Brinkman t.v.v. Neeltje Knopper. Bezit: huis met smederij en -winkel in het dorp aan de zuidzijde van de Voorstraat; land aan de Grift onder Geresteijn (AT042a001, nr. 98; 02-01-1762 (met uitkoop).

2. Petertje Jans Knopper, ged. Woudenberg 02-11-1732, get. Aaltje Lagerweij

3. Jacobus Jansz Knopper, ged. Woudenberg 25-11-1734, get. Aaltje Lagerweij

4. Jacob Jansz Knopper, ged. Woudenberg 11-08-1737, get. Lijsbet Knopper

5. Gijsbert Jansz Knopper, ged. Woudenberg 15-10-1741, get. Lijsbet van den Brink

6. Anthonie Jans Knopper, ged. Woudenberg 08-08-1745, get. Lijsbet Knopper

IIIb

Cornelis Jansz Knoppert, op Groenewoude, tr. Woudenberg 18-05-1710 Gijsbertje Teunissen van Glashorst, dr.? van Thonis Aelbertsz van Glashorst en Hermtien Willemsen van Wolfswinckel

In 1716 is Cornelis Jansz Knoppert bruiker van 1 morgen en 2 hond land op Ekris (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 4d)

Uit dit huw.:

1. Gerrigje Cornelissen Knoppert, ged. Woudenberg 15-03-1711, get. Neeltje Teunissen, van Groenewoude, begr. Woudenberg 29-11-1788, tr. Woudenberg 25-03-1731 Gerrit Arrisz van Ekeris, won. Woudenberg

Lidm. Woudenberg 1690-1746 (ca. 1740): Gerrigje Knopper.

Lidm. Woudenberg 1746: Gerrigie Cornelisz Knopper.

Zij woonden in een keuterboerderijtje in het Zuurbroek (Geerestein, Dorpsgerecht 690; 12-05-1769).

2. Teunis Cornelissen Knopper, ged. Woudenberg 17-12-1713, get. Stevenlij, volgt IVb

3. Anna Petronella Cornelissen Knoppert, ged. Woudenberg 21-02-1717, get. Evertje Jans Otten en Evertje Jans Langelaer, jong ov.

4. Annigje/Anna Cornelissen Knoppert, ged. Woudenberg 21-02-1717, get. Evertje Jans Otten en Evertje Jans Langelaer, ov./begr. Woudenberg 29/30-08-1798, tr. Woudenberg 12-12-1734 Gerrit Gerritsz van Kleinveld, won. Woudenberg, ov. Woudenberg 16-05-1804

Lidm. Woudenberg 14-04-1759: Annigie Knoppers.

In 1795 laten Gerrit Gerritsen Kleinveld en Anna Knoppert hun testament maken (AT045a020, nr. 75; 09-11-1795).

In 1802 laat Gerrit Gerritsen Kleinveld zijn testament maken (AT045a026, nr. 75; 25-11-1802).

In 1805 wordt er inventaris en boedelscheiding gemaakt van de nal. schap van Gerrit Gerritsen Kleinveld, ov. Woudenberg 16-05-1804, wed. Anna Knoppert, ov. Woudenberg 29-08-1798. Omschrijving: Woudenberg, hofstede met landerijen, vanouds genaamd De Burgwal, op Ekeris. Inventaris: opgenomen in de Boedelscheiding. (AT045a027, nr. 7; 28-02-1805).

5. Anna Pieternella Cornelissen Knoppert, ged. Woudenberg 06-11-1718, get. Johanna Jordens

6. Gerritje Cornelissen Knoppert, ged. Woudenberg 21-04-1720

7. Simon Cornelissen Knoppert, ged. Woudenberg 20-12–1722, begr. Woudenberg 09-05-1766, get. Johanna Jordens, tr. Woudenberg 07-05-1750 Maatje Geurts van de Wetering, won. Gerestein

IVb

Teunis Cornelissen Knopper, ged. Woudenberg 17-12-1713, begr. Woudenberg 20-03-1786, tr. Woudenberg 08-06-1738 Elisabeth/Isabel Toonen van Veenendaal

                Begr. Woudenberg 26-02-1770: zoon van Teunis Knopper.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Teunissen Knopper, ged. Woudenberg 31-08-1738, get. Gerritje Knopper, volgt Va

2. Antonie Teunissen Knopper, ged. Woudenberg 07-08-1740, get. Gerritje Knopper

3. Jan Teunissen Knopper, ged. Woudenberg 07-10-1742, get. Gerritje Knopper, volgt Vb

4. Gijsbert Teunissen Knopper, ged. Woudenberg 12-07-1744, get. Gerritje Knopper, begr. Woudenberg 17-04-1811

5. Geurt Teunissen Knopper, ged. Woudenberg 03-12-1747, get. Maatje Geurts van de Wetering, jong ov.

6. Geurt Teunissen Knopper, ged. Woudenberg 13-04-1749, get. Maatje Geurts van de Wetering

7. Teunis Teunissen Knopper, ged. Woudenberg 09-01-1752, get. Annigje Cornelissen Knopper

8. Gerrit Teunissen Knopper, ged. Woudenberg 23-06-1754, get. Gerrigje Cornelissen Knopper, volgt Vc

9. Maria Teunissen Knopper, ged. Woudenberg 08-10-1758, get. Annigje Cornelissen Knopper, begr.? Woudenberg 30-12-1806

Va

Cornelis Teunissen Knopper, ged. Woudenberg 31-08-1738, get. Gerritje Knopper, begr. Woudenberg 29-04-1808, tr. Woudenberg 30-04-1775 Antonia Rol, ged. Woudenberg 14-07-1748, ov. Woudenberg 16-11-1812, dr. van Mor Rol en Gerritje Gijsberts Knopper

                Begr. Woudenberg 04-12-1786: kind van Cornelis Knopper.

                Begr. Woudenberg 20-02-1789: zoon van Cornelis Knopper.

Uit dit huw.:

1. Isabel Knopper, ged. Woudenberg 14-04-1776, get. Maria Knopper, ov. Woudenberg 09-01-1856, ongehuwd

            Kinderen:

1. Antonia Knopper, geb./ged. Woudenberg 23-06/22-07-1798

                Als vader wordt genoemd: Evert Wallenburg.

2. Gijsbert Knopper, geb./ged. Woudenberg 05-05-/06-02-1805

3. Gijsbert Knopper, geb. Woudenberg 02-08-1815

2. Mor Knopper, ged. Woudenberg 18-01-1778, get. Maria Rol, ov. Woudenberg 14-11-1830, ongehuwd

            Kind: Arie Dolron, geb./ged. Woudenberg 15/27-01-1800

                               Moeder: Metje Dolron; als vader genoemd: Mor Knopper.

3. Gerrigje Knopper, ged. Woudenberg 12-09-1779, get. Truijtje Rol, begr. Woudenberg 21-09-1779

4. Gerritje Knopper, ged. Woudenberg 29-04-1781, get. Truijtje Rol, begr. Woudenberg 19-06-1781

5. Gerrigje Knopper, geb./ged. Woudenberg 10/25-08-1782

6. Teunis Knopper, geb./ged. Woudenberg 24-08/12-09-1784, ov. Leersum 13-10-1853, tr. Leersum 12-10-1806 Roelofje van den Broek, geb. Leersum, ov. Leersum 02-09-1839, dr. van Dirk Hendriksz van den Broek en Jannigje van Ginkel

            Uit dit huw.:

            1. Cornelis Knopper, ged. Leersum 03-05-1807

            2. Dirk Knopper, geb./ged. Leersum 07-08/15-09-1809

            3. Anthonia Knopper, geb./ged. Leersum 29-09/13-10-1811, ov. Leersum 06-03-1836

            4. Jan Knopper, geb. Leersum 22-07-1814

5. Gerrigje Knopper, geb. Leersum 02-01-1817, ov. Leersum 16-10-1852, tr. Hendrik Rijkse

            6. Teunis Knopper, geb. Leersum 18-05-1819

            7. Roelofje Knopper, geb. Leersum 30-10-1821

            8. Gijsbert Knopper, geb. Leersum 27-03-1824

            9. Johannes Knopper, geb. Leersum 14-03-1828

7. Gijsbert Knopper, geb./ged. Woudenberg 20-08/03-09-1786

Vb

Jan Teunissen Knoppert, ged. Woudenberg 07-10-1742, ov./begr. Woudenberg 02/03-02-1785, tr. Woudenberg 31-03-1771 Elisabeth Gerrits van Ekeris, geb. Woudenberg. Elisabeth tr. (2) Woudenberg 30-07-1786 Reijer Gerritsz Langelaar, wed. Gerritje Otten, geb. Renswoude

Lidm. Woudenberg 20-02-1775: Jan Teunisz Knopper.

In 1775 Jan Theunisz Knopper bruiker van een deel van Groot Lambalgen (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 111a).

Begr. Woudenberg 07-09-1785: kind van de weduwe van Jan Knopper.

Uit dit huw.:

1. Isabel/Elisabeth Jans Knoppert, ged. Woudenberg 04-10-1772, get. Maria Teunissen Knoppert, tr. Woudenberg 25-09-1796 Aalt Frederikse de Ruijter, geb. Voorthuizen

2. Gerrit Knoppert, ged. Woudenberg 24-09-1775, get. Anna Teunissen van de Wetering, volgt V

3. Teunis Knoppert, ged. Woudenberg 17-05-1778, daghuurder, tr. Gerrigje van Brummelen

            Uit dit huw.:

1. Elisabeth Knopper, geb./ged. Woudenberg 24-01/10-02-1811, tr. Barneveld 28-09-1832 Gerrit van Essen, geb. Nijkerk 1813, zn. van Jan Heimensen van Essen en Gerritje Gerrits

2. Aalbert Knoppert, geb. Ede 1818, tr. Leusden 15-05-1851 Peeltje van der Horst, geb. Ede 1822, dr. van Teunis van der Horst en Gerritje Jacobs

Uit dit huw.:

1. Teunisje Knopper, geb. Woudenberg 24-10-1854

3. Maria Knopper, geb. Ede 1820, ov. Amersfoort 04-02-1888, tr. Amersfoort 02-05-1849 Abraham van Wijland, ged. Amersfoort 12-05-1811, wed. Cornelia Slimmer, ov. Amersfoort 29-03-1880, zn. van Abraham van Wijland en Jannetje Bosman

4. Gijsbert Knopper, geb. Lunteren 1822, tr. Ede 10‑11‑1848 Aaltje Bleijenberg, geb Ede 1824, dr. van Jan Bleijenberg en Gerritje de Bruin

4. Gijsbert Knoppert, ged. Woudenberg 21-05-1780, ov. Woudenberg 23-04-1821, tr. Woudenberg 20-11-1813 Jannetje de Swart, ged. 10-03-1771, ov. Woudenberg 19-12-1853, dr. van Bart Maassen Swart en Evertje Tonen Renes

Lidm. Woudenberg 06-04-1804: Gijsbert Knopper.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Gijsbert Knopper.

5. Erris Knoppert, geb./ged. Woudenberg 13/25-05-1783

Vc

Gerrit Teunissen Knopper, ged. Woudenberg 23-06-1754, get. Gerrigje Cornelissen Knopper, ov./begr. Woudenberg 13/18-12-1811, tr. Woudenberg 21-11-1779 Geurtje Petersen van Lunteren, ged. Woudenberg 26-12-1758, ov. Woudenberg 02-08-1821, dr. van Peter Wulfertsz en Maria Aalberts van Maarsbergen

                Bij zijn ov. laat Gerrit Knopper vrouw en vier kinderen na.

Uit dit huw.:

1. Isabel Knopper, ged. Woudenberg 30-04-1780, get. Maria Teunissen Knopper, begr. Woudenberg 16-05-1781

2. Isabel Knopper, geb./ged. Woudenberg 03/19-05-1782, ov. Woudenberg 16-10-1815, otr. Woudenberg 30-11-1810 Jan Dolron, geb. Woudenberg

3. Peter Knopper, geb./ged. Woudenberg 27-03/10-04-1785, ov. Woudenberg 15-03-1855, tr. Woudenberg 14-01-1826 Grietje Goudee, geb./ged. Woudenberg 05/17-11-1793, ov. Woudenberg 08-05-1854, zn. van Arnoldus Goudee en Geertje van Wagensveld

4. Maria Knopper, geb./ged. Woudenberg 13/24-06-1787

5. Teunis Knopper, geb./ged. Woudenberg04/23-01-1791, ov. Woudenberg 01-04-1815, ongehuwd

6. Gijsbert Knopper, geb./ged. Woudenberg 08-02/09-03-1794, begr.? Woudenberg 06-09-1794

7. Gijsbertje Knopper, geb./ged. Woudenberg 27-12-1795/10-01-1796, ov. Woudenberg 18-02-1834, tr. Woudenberg 24-06-1815 Reinier Goudee, geb./ged. Scherpenzeel 28-01/12-02-1786, zn. van Arnoldus Goudee en Geertje van Wagensveld

V

Gerrit Knopper, ged. Woudenberg 24-09-1775, ov. Woudenberg 11-04-1837, tr. Woudenberg 31-10-1802 Maria Kleinveld, ged. Woudenberg 22-11-1778, ov. Woudenberg 30-12-1856, dr. van Cornelis Gerritsz Kleinveld en Adriana Dirks Vermeulen

Lidm. Woudenberg 14-04-1802: Gerrit Knoppers.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Gerrit Knoppers.

Lidm. Woudenberg 05-05-1806: Maria Kleinveld, hv Gerrit Knopper.

Uit dit huw.:

1. Ariaantje Knopper, geb./ged. Woudenberg 19-08/04-09-1803, ov. Woudenberg 12-04-1824

2. Kind, begr. Woudenberg 20-01-1806, 1 dag oud

3. Jan Knopper, geb./ged. Woudenberg 20-10/01-11-1807

4. Elizabeth Knopper, geb./ged. Woudenberg 28-08/10-09-1810, ov. Woudenberg 13-05-1821

5. Cornelia Knopper, geb. Woudenberg 07-10-1813, tr. Doorn 01-09-1836 Harmen van de Weerd, geb. Ede 1815, zn. van Rik van de Weerd en Arisje van galen

6. Cornelis Knopper, geb. Woudenberg 10-11-1815, ov. Woudenberg 19-05-1817

7. Errisje Knopper, geb. Woudenberg 31-01-1818, ov. Woudenberg 24-02-1847, ongehuwd

8. Anna Knopper, geb. Woudenberg 14-01-1820, tr. Woudenberg 19-05-1851 Jan Andries Beitler, geb. Hoevelaken 1821, zn. van Johan David Beitler en Hendrikje Dreessen Plak

9. Elizabeth Knopper, geb. Woudenberg 30-12-1821, ov. Woudenberg 18-01-1823

samengesteld door

Henk van Woudenberg

oktober 2011