Familie Knoot

De familie Knoot dankt haar naam aan een huis aan de Dorpsstraat dat De Knoot heette. De naam komt de eerste keer voor in1664, als Maria, de dochter van Pater Jansen wordt geboren in het huis genaamd Knootwillige. Bij de doop van zusjes en broer staat De Knoot. Daarmee staat vast wat de naam betekent: de knot(wilg).
Peter Jansen bijft tot 1682 in De Knoot wonen en verhuist dan naar een huis iets verderop in de Dorpsstraat. Voortaan heet hij Peter Jansen Knoot en ook zijn kinderen dragen deze achternaam.
Als zijn zoon Dirk en dochter Judith in het huis naast De Knoot gaan wonen (met een flinke groenstrook er tussen) noemen zij dit huis De Nieuwe Knoot.

De familienaam Knoot kent een wonderlijk verloop. Hendrina Jansen Knoot, een kleindochter van Peter Jansen Knoot, trouwt in 1714 Hendrik Willemsen van Osnabrugge. Hun kinderen voeren als achternaam Van Osnabrugge, vaak afgewisseld met de achternaam Knoot. Hun zoon Barend Hendriksen Osnabrugge laat zijn kinderen in Woudenberg dopen onder de vadersnaam Berend Hendriksz Knoodt. Zijn zoon Jelis is de laatste die de naam Knoot draagt. Het laatst komt hij voor in 1800 als er in Scherpenzeel een kind van Elis Knoot wordt begraven. Jelis Berendsen Osnabrugge staat dan nog steeds bekend in het dorp als Elis Knoot.

Het huis genaamd De Knoot houdt haar naam nog langer. In 1878 wordt een huis, zijnde twee daglonerswoningen onder een dak, genaamd de Knoot, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 308,309 nu 945,946. Gehuurd door de wed. Hienkamp voor 60 cent per week en de wed. Donkersteeg voor 40 cent per week, verkocht. Het wordt gekocht door Jacob Middendorp, metselaar te Woudenberg voor f 1060,=.

De Nieuwe Knoot is dan al vergeten. Voor het laatst wordt deze vermeld in 1801: Willem Weening x Ariaantje Teeseling kopen voor f 232,= van Hendrik van Rees x Johanna Outhoff een half huis en hof genaamd De Nieuwe Knoot aan het westeinde van het dorp, de wederhelft behoort Bart Outhoff. Het gaat hier om het huis sectie D 320,321.

I
Peter Jansen/Hendriksen Knoot, tr. (1) Hendrikje Corssen, tr. (2) Scherpenzeel 27-08-1682 Marijtje Gerrits van ´t Voort, tr. (3) Scherpenzeel (otr. Scherpenzeel) 07-08-1687 Geertje Jansen, van de Haer

In 1688 wordt Peter Knoot genoemd, wonende bij de Holevoet (Familiegeld Eemland, blz. 103).
Van 1682-1693 woont Peter Jansen in de Knoot, sectie D 277,278.
Van 1712-1719 woont Peter Jansen in de Knooten met schoonzoon Jan Teunissen van Dijk, sectie D 277,278.
In 1727 verklaren Johannes van Ebbenhorst, ca. 60 jr.; Grietje van Ebbenhorst, wed. Willem Breker, 76 jr.; Grietje Hendrik(s) Crauwel, wed. Jan Reijersen Molen, 60 jr., allen geb. S., nu won. Amersfoort, verklaren ten verzoeke van Aeltje Peters Knoot, wed. Roelof van Pippingh; Jan Petersz Knoot; Annetje Peters Knoot; Judith Peters Knoot; Cornelia Peters Knoot x Jan Teunissen van Dijk, kinderen van Peter Jansen Knoot en Hendrikje Corssen dat zij goed gekend hebben: hun zuster Jannetje Peters Knoot, die enige jaren geleden is overleden x zal. Gijsbert van Oort, nalatende de kinderen Geurt, Hendrina en Gerrit van Oort en hun zuster Maria Peters Knoot, die naar Suriname is gegaan en daar is overleden. Iedereen tekent (AT035a001; 10-02-1727, zie ook 29-12-1728 en 16-12-1728).

Uit het 1e huw.:
1. Onbekend, ws. Aeltje Peters Knoot, ged. Scherpenzeel 18-09-1659, begr. Amersfoort 29-09-1727, tr. Roelof Jacobsz van Pippingh/Pepijn, ov. voor 1727
                Zij laten kinderen dopen te Amersfoort 1690-1700.

2. Jan Petersz Knoot, ged. Scherpenzeel 01-09-1661, volgt II
3. Maria Peters Knoot, ged. Scherpenzeel 30-03-1664, in de Knootwillige, tr. Jan Goddijn

Naar Suriname gegaan en daar overleden (AT035a001; 10-02-1727).
Maria Knoot is getuige bij het huw. van Hendrick Pijl en Trijntje Teunissen in Paramaribo in 1693.

4. Annetje Peters Knoot
5. Judith Peters Knoot, ged. Scherpenzeel 16-12-1666, in de Knoot, ongehuwd

Haar vader heet Peter Henricksen.
Van 1732- ca. 1751 wonen Derk en Judith Petersen in een huis, genaamd De Nieuwe Knoot, sectie D 320-323.
Judith Petersen Knoot, bej. jd., testament. Erfgenaam: haar nicht Judith Jansen Knoot. Zij krijgt “haar kamer of het halve huijs en hoff”(De Nieuwe Knoot) (Recht. Arch. Scherpenzeel 5; 25-04-1741).

6. Cornelissien Peters Knoot, ged. Scherpenzeel 07-02-1669, in de Knoot
                Haar vader heet Peter Henricksen.

7. Zoon, ws. Derk Petersen Knoot, ged. Scherpenzeel 26-06-1670, in de Knoot

Zijn vader heet Peter Henricksen.
Van 1732-1736 wonen Derk en Judith Petersen in een huis, sectie D 320-323, genaamd De Nieuwe Knoot.

8. Jannetje Peters Knoot, tr. Zeist (otr. Scherpenzeel) 16-05-1697 Gijsbert van Oort, van Zeist, ov. voor 1727

In 1727 is Jannetje ´enige jaren geleden overleden´.

9. Cornelia Peters Knoot, ged. Scherpenzeel 22-10-1676
10. Cornelia Peters Knoot, ged. Scherpenzeel 15-12-1678, tr. (1) Scherpenzeel 15-11-1705 Hermen Petersen Knaep, ged. Scherpenzeel 24-12-1682, zn. van Peter Hermansz Knaep en Willemtje Wolven, tr. (2) Scherpenzeel 20-02-1709 Jan Teunissen van Dijk

Bij haar 2e huw. heet haar vader Peter genaamd Knoot.
Van 1712-1719 wonen Peter Jansen in de Knooten met schoonzoon Jan Teunissen van Dijk, sectie D 277,278.
Van 1732-1742 woont Jan Teunissen van Dijk, sectie D 277,278.

Uit het 2e huw.:
11. Gerrit Petersz Knoot, ged. Scherpenzeel 19-08-1683
Uit het 3e huw.:
12. Jan Petersz Knoot, ged. Woudenberg 28-04-1695, get. Marij Willems
13. Evert Petersz Knoot, ged. Woudenberg 23-08-1696, get. Marij Willems
                Moeder heet Geertje Everts.

14. Wouter Petersz Knoot, ged. Woudenberg 25-09-1698, jong ov.
15. Wouter Petersz Knoot, ged. Woudenberg 08-10-1699
                Moeder heet Geertje Everts.

II
Jan Petersz Knoot, ged. Scherpenzeel 01-09-1661, tr. Scherpenzeel 19-11-1682 Gerritje Jelissen van Groot Mispeler
Uit dit huw.:
1. Hendrickje Jansen, ged. Scherpenzeel 18-11-1683, tr. Leersum (otr. Scherpenzeel) 04-11-1706 Marten Jansen Lodder, geb. Leersum, ged. Amerongen 30-01-1681, zn. van Jan Jansz Lodder en Dirkje Gijsberts
                Getuige van Hendrickje is haar vader Jan Petersen Knoot.

2. Jelis Jansen Knoot, ged. Scherpenzeel 12-09-1686, daghuurder, tr. Scherpenzeel 25-11-1714 Gerritje Wanders van Loenen, wed. Jan van Loenen, won. Holevoet, ged. Scherpenzeel 22-03-1668, dr. van Wanner Jansen van Loenen en Geerlichje Jans

In 1714 wordt Gerrichie Warners van Loenen, oudste dochter van Warner Jansz van Loenen beleend met 1 ½ morgen in het erf Coudijs (Huis Amerongen 1185, fol. 86; 06-03-1714).
Jelis Jansen woont 1717-1730 aan de Holevoet.
Inwoners Holevoet 1749, nr. 166: Jelis Knoot en vrouw, daghuurder, 1 dogter boven 10 j, 1 ½ m eijgen land.
Ca. 1750 eisen Jelis Knoot en mr. C. Rust, mombers van de drie onmondige kinderen van Derk de Jong x Jacobje Knoot betaling van f 215,= van Jan Vloetman vanwege zijn huis (Recht. Arch. Scherpenzeel 7 nr. 66; na 1749).
“Eene obligatie ten laste van de erfgenaemen van Wander Jansz, zijnde Jelis Knoodt en Gerritje Wanders, eghteluijden, wonende aen de Holevoet, ter somma van 300 glds. ad 20 st. ’t suck, moetende elken hondert glds. ’s jaerlijks verrendt met 4 glds.
Bedraegende zigh dus de geheele rente van ’t volle capitael een somma van 12 glds. De verschijndagh komdt op den 6 april.
Ontfangen de rente van de jaeren 1750 en 1751 en 1752, 1753, 1754, 1755, 1756.
En is afgelost, zijnde de gelderens ontf. door de diacon G. van Davelaer en J. Reiniers, eccl.” (HGS, Kasboek diaconie 1763-1819, fol. 9; 1750-1756).

3. Christiaen Jansen, ged. Scherpenzeel 23-09-1688
4. Jacobje Jansen Knoot, ged. Scherpenzeel 01-03-1691, tr. Scherpenzeel 22-08-1728 Dirk Cornelissen de Jong, ged. Scherpenzeel 19-03-1699, ov. Scherpenzeel sept. 1748, zn. van Cornelis Gerritsen de Jong en Armgard van Gein

Lidm. Scherpenzeel 30-01/06-02-1729: Jacobje Knoot, met attestatie van Amsterdam.
Lidm. Scherpenzeel 21/22-04-1726: Dirk de Jong.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Derck de Jong en Jacobje Jansen Knoodt.
Ca. 1750 eisen Jelis Knoot en mr. C. Rust, mombers van de drie onmondige kinderen van Derk de Jong x Jacobje Knoot betaling van f 215,= van Jan Vloetman vanwege zijn huis (Recht. Arch. Scherpenzeel 7 nr. 66; na 1749).

5. Hendrina Jansen Knoot, ged. Scherpenzeel 03-09-1693, tr. Scherpenzeel 25-03-1714 Hendrick Willemse van Osnabrugge, ged. Rijswijk (Gld.) vóór 1695, zn. van Willem Hendriksen van Osnabruggen en Maaijke Dirks Curff
                Zie genealogie Osnabrugge.

6. Judith Jansen Knoot, ged. Scherpenzeel 24-05-1697, tr. Scherpenzeel 23-04-1719 Anthonij/Toon van Keulen, van Rijswijk

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Judith Knoodt, in de Knoodt.
Judith Petersen Knoot, bej. jd., testament. Erfgenaam: haar nicht Judith Jansen Knoot. Zij krijgt “haar kamer of het halve huijs en hoff” (De Nieuwe Knoot) (Recht. Arch. Scherpenzeel 5; 25-04-1741).
Van 1751-1769 woont Judith Jansen Knoot in een huis, genaamd De Nieuwe Knoot, sectie D 322-323.

Samengesteld door
Henk van Woudenberg,
februari 2009