Knaep/Ooik (1)

Herman Aertsen Knaep is rond 1595 geboren in Borcken-Münsterland. In 1619 trouwt hij met de Scherpenzeelse Anna Cornelissen. Het begin van een aantal generaties Knaep in Scherpenzeel. De kinderen van zijn kleinzoon Cornelis Aertsz Knaep noemen zich van Ooik, wat waarschijnlijk een verbastering van Van Odijk is. Het blijft een raadsel waarom.Ton van Ooik is al jarenlang bezig om deze familie uit te zoeken. Hij vermoedt dat de naam Knaep afgeleid is van de Knaepstraat (later Knopstraat, nu Nieuwstraat). Ik denk dat het juist andersom is. Omdat de familie Knaep er woonde, noemde men de straat Knaapstraat.

De familie had een gewelddadig imago. In 1672 wordt Cornelis Petersen Knaep, gedood in een duel met Claes Willemsen Kool uit Amersfoort. In 1706 wordt Herman Petersen Knaap doodgestoken door Aelbert Andriessen van ´t Willaar, barbier in Scherpenzeel. De families Knaap en Ooik komen niet meer in Scherpenzeel voor.

Voor nadere informatie zie: http://home.planet.nl/~ooik0001/

Gemaakt door Ton van Ooik

I

Herman Aertsen Knaep, geb. Borcken-Münsterland, tr. Scherpenzeel 24-12-1619 Anna Cornelissen, geb. Scherpenzeel

Lidm. Scherpenzeel Pinksteren 1627: Herman Knaep.

Lidm. Scherpenzeel Kerst 1633: Anna Cornelissen Knapen

Van 1638-1652 koopt Herman Aertss Knaep diverse tienden voor een jaar (Register verkoop tienden van het Kapittel van St. Pieter in Utrecht. Transcriptie Dick van Wageningen, blz. 25-30,37,39-42).

Lidm. Renswoude 1649-1656: Herman Knaep c. uxore (met echtgenote)

Lidm. reg. Renswoude 1652: Hermen Aerts of Knaep en Anna Cornelis sijne Huijsvrouwe, aen Scherpenseel in de Achterstraet

Lidm. reg. Renswoude 1657: Hermen Aartsen Knaap en Anna Cornelissen, zijn huysvrouw, achter Scherpenseel, overgegaen met attestatie tot Scherpenzeel.

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1658: Harmen Aertsen en Anna Cornelissen, met attestatie van Renswoude.

Van 1635-1652 woont Herman Aerts Knaep in de Prangbaan, sectie D 314-316.

Uit dit huw.:

1. Aert Hermansen Knaep, volgt IIa

2. Peter Hermansen Knaep, volgt IIb

IIa

Aert Hermansen Knaep, ov. 1670-1680, tr. Metje Philips, ged. Scherpenzeel 15-09-1639, ov. ca. 1680, dr. van Philips Trochels en Jantje Robberts. Metje, tr. (2) Scherpenzeel 04-06-1676 Jan Jansen, wed. Elsken Hendricks, won. Lienden. Jan, tr. (3) Renswoude (otr. Scherpenzeel) 21-08-1681 Fijtje Tijssen, wed. Philips Jansen, won. Munnikenweg onder Renswoude

Uit het 1e huw.:

1. Herman Aertsz Knaep, ged. Scherpenzeel 19-02-1665

                Van 1677-1678 woont Herman Knaap in de Prangbaan, sectie D 314-316.

2. Cornelis Aertsz Knaep, ged. Scherpenzeel 08-09-1667, volgt IIIa

3. Anneken Aerts Knaep, ged. Scherpenzeel 10-04-1670

Uit het 2e huw.:

4. Philips Jansz, ged. Scherpenzeel 18-02-1677

5. Aert Jansz, ged. Scherpenzeel 17-08-1679

6. Aert Jansz, ged. Scherpenzeel 12-09-1680

7. Hendrickje Jans, ged. Scherpenzeel 12-09-1680

 

IIIa

Cornelis Aertsz Knaep, ged. Scherpenzeel 08-09-1667, tr. Scherpenzeel 18-02-1694 Reijertje Janssen van Mispeler, dr. van Jan Evertsen en Marijtje Roelofsen van Methorst

Uit dit huw.:

1. Aert Cornelisz van Ooik, ged. Scherpenzeel 17-02-1695, volgt IVa

2. Jannichje Cornelissen van Ooik, ged. Scherpenzeel 05-04-1697, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 09-02-1727 Evert Hermenz van Brummen, ged. Scherpenzeel 26-11-1702, zn. van Herman Willemsen van Brummen en Marrijtje Everts van Huijstede. Evert, tr. (2) Scherpenzeel 28-09-1755 Cornelia Jans van Nieuwburg, wed. Breunis Jansz van Beckbergen

3. Herman Cornelisz van Ooik, ged. Scherpenzeel 16-06-1700, tr. (1) Scherpenzeel 08-11-1733 Aartje Teunissen, geb. Voorthuizen 12-08-1708 dr. van Teunis Hendriks en Neeltjen Aerts, tr. (2) Woudenberg 14-11-1751 Martie Claas.

4. Jan Cornelisz van Ooik, ged. Scherpenzeel 28-02-1703, volgt IVb

5. Metje Cornelissen van Ooik, ged. Scherpenzeel 23-01-1707, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 14-11-1728 Rijk Gosens (van Geitenbeek), ged. Scherpenzeel 19-12-1700 zn. van Goossen Rijcksen en Neeltje Jansen

6. Roelof Cornelisz van Ooik, ged. Scherpenzeel 14-09-1710, landbouwer daarna wolkammersknecht, tr. (1) Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 06-11-1729 Catrina/Kaatje Ariaans van der Horst, ged. Scherpenzeel 05-12-1697 dr. van Arie Cornelissen en Christeijn Melissen, otr. (2) Scherpenzeel 06-04-1771 Anne Cornelissen, wed. Peter Jacobsz, ged. Renswoude 14-06-1713, van Klein Zwetselaar onder Lunteren, dr. van Cornelis Hermensz en Elsje Jans

In 1772 kopen Roeloff Corneelissen van Ooick x Annetjen Corneelissen op 29-06-1772 publiek voor f 172,= van de erfgenamen van Peeter Harmsen van Ooick hun gehele huis en hof aan het westeinde van het dorp; oost: de wed. Derk Lansing; west: de wed. Hannis de Jongh. Het huis en twee hoven zijn voor enige jaren door de Vrouwe van Scherpenzeel bij elkaar gevoegd voor de hofpacht (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 100; 14-09-1772).

Meelis van der Horst x Kornelia van Ooik kopen voor f 114,= van Roelof Cornelissen van Ooik x Annetjen Cornelissen hun gehele huis en hof aan het westeinde van het dorp; oost: de wed. Dirk Lansing, west: de wed. Hannis de Jong (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 108; 28-12-1772).

Uit het 1e huw.:

1. Meinsje van Ooik, ged. Scherpenzeel 06-08-1730, uit de Rode Hofstede in de Agterstraat, tr. Scherpenzeel 28-09-1749 Georgius/Joris Valkenburg, ged. ‘s-Hertogenbosch 05-08-1725, tamboer, opperman, ov. Renswoude 06-08-1800. Joris, tr. (2) Scherpenzeel 20-04-1766 Cornelia Jansz Nieuwburg, ged. Renswoude 02-07-1713, begr. Scherpenzeel 24-12-1798, wed. Breunis Jansz van Beckbergen en Evert Hermansz van Brummen, dr. van Jan Hendricksz en Willemtje Jordens Dashorst

IVa

Aart Cornelisz van Ooik, ged. Scherpenzeel 17-02-1695, tr. (1) Woudenberg 24-11-1728 Hendrikje Gerrits van Lambalgen, ged. Scherpenzeel 26-12-1697, dr. van Gerrit Teunissen en Hendrikje Wulfers, tr.(2) Scherpenzeel Trijntje Claassen, ged. Barneveld 23-06-1706 dr. van Claas Rutgersen en Gerritje Otten

In 1726 kopen Aart Cornelissen x Hendrikje Gerrits, toekomende echtelieden voor f 190,= een huis in de Knaapstraat onder Woudenberg van Gerrit Overeem en Jan Teunissen c.s. (Gem. Archief Amersfoort 148; 40e penning. Koop 28-10-1726).

Uit het 1e huw.:

1. Gerritje van Ooik, ged. Scherpenzeel 05-09-1728

Uit het 2e huw.:

2. Cornelis van Ooik, ged. Scherpenzeel 07-09-1732, in de Knaapstraat, jong ov.

3. Claas van Ooik, ged. Scherpenzeel 31-01-1734, in de Knaapstraat, volgt Va

4. Gerrit van Ooik, ged. Scherpenzeel 08-04-1736, in de Knaapstraat, jong ov.

5. Cornelis van Ooik, ged. Scherpenzeel 07-09-1738, in de Knaapstraat

6. Gerrit van Ooik, ged. Scherpenzeel 09-04-1741, in de Knaapstraat

7. Gerritje van Ooik, ged. Scherpenzeel 18-09-1746, in de Knaepstr.

Va

Claas Aartsz van Ooik, ged. Scherpenzeel 31-01-1734, tr.(1) Renswoude 24-10-1756 Jannetje Jacobs van Dashorst, ged. Scherpenzeel 18-09-1729 dr. van Jacob Faasz en Cornelia Willems, tr. (2) Woudenberg 14-05-1775 Aalbertje Aalbertsdr van Ginkel, geb. De Groep, ged. Renswoude 04-07-1751, dr. van Aalbert Otte van den Brul en Annetje Lammerts Hardeman

Uit het 1e huw.:

1. Aart van Ooik, ged. Amerongen 21-08-1757, in de Groep

2. Cornelia van Ooik, ged. Amerongen 21-01-1759

3. Jacob van Ooik, ged. Amerongen ?-10-1762

4. Cornelis Klaassen van Ooik, ged. Scherpenzeel 28-10-1764, aen den Holevoet, volgt VI

5. Trijntje van Ooik, ged. Amerongen 04-01-1767

Uit het 2e huw.:

6. Aalbert van Ooik, ged. Woudenberg 24-03-1776, get. Maria Aalberts van Ginkel

7. Wouter van Ooik, ged. Woudenberg 01-08-1779, get. Geurtje Willems Schuilenburg

VI

Cornelis Klaassen van Ooik, ged. Scherpenzeel 28-10-1764, dagloner, ov. Austerlitz 26-05-1826, tr. (1) Woudenberg 16-06-1793 Aaltje van Daatselaar, geb.  Woudenberg 02-08-1772, dr. van Antonie Hendriksz van Daatselaar en Annigje Bosboom, begr. Veenendaal 27-10-1808, tr. (2) Veenendaal 14-04-1809 Teunisje Cornelissen Veenstein, ged. Veenendaal 18-02-1776, ov. Austerlitz 29-06-1859, dr. van Cornelis Janse Veenstein en Hendrikje Teunisse van Overeem

Cornelis Klaassen van Ooik wordt diverse malen veroordeeld wegens stropen

Uit het 1e huw.:

1. Jannetje van Ooik, geb./ged. Woudenberg 04/12-01-1794, get. Cornelia van Ojik, ov. Breukelen-Nijenrode 04-08-1846, tr. Breukelen-Nijenrode 02-11-1827 Arie van Ingen, ged. Bodegraven 10-02-1793, ov. Breukelen-Nijenrode 23-01-1863, zn. van Ruth van Ingen en Caatje de Jong,

2. Antonie van Ooik, geb./ged. Scherpenzeel 22/28-08-1796

3. Antje van Ooik, ged. Amerongen 13-04-1800, tr. Warnsveld 17-08-1829 Gerrit Jan Lebbink, geb. Warnsveld 29-12-1802, zn. van Garret Lebbink en Jenneken Smeenks

4. Cornelis van Ooik, geb. Veenendaal 05-08-1804, dagloner, ov. De Bilt 20-08-1858, tr. De Bilt 02-12-1835  Geertje Advocaat, geb. Westbroek 25-07-1804, ov. De Bilt 15-12-1867, dr. van Arij Advocaat en Aaltje Walderveen,

Uit het 2e huw.:

5. Aart van Odijk, geb./ged. Doorn 31-03/29-04-1810, arbeider, ov. Austerlitz 16-12-1884, tr. (1) Zeist 27-12-1834 Aaltje Karelse, geb.ged. Driebergen 21-08/16-09-1810, dr. van Barend Karelse en Aaltje Jansen, ov. Austerlitz 20-03-1846, tr.(2) Zeist 20-10-1848 Woutertje Bloemendaal, geb. Woudenberg 09-11-1813, ov. Austerlitz 10-02-1860, dr. v. Gijsbert Bloemendal en Geertje van Sprakelaar

6. Hendrikje van Odijk, geb. Doorn 02-08-1813, ov. Austerlitz 25-12-1824

7. Antonie van Ooik, geb. Woudenberg 03-09-1816, volgt VII

IVb

Jan Cornelis van Ooik, ged. Scherpenzeel 28-02-1703, begr. Scherpenzeel 06-08-1771, tr. (1) Scherpenzeel 29-04-1725 Jantje Vorster, ged. Scherpenzeel 14-07-1695 dr. van Peter Voster en Hendrikje Jansen, tr. (2) Renswoude (otr. Scherpenzeel) 04-04-1734 Geertje Abrahams Laburgh, otr.(3) Scherpenzeel 20-12-1748 Rijkje Willems van Broekhuijsen, ged. Leersum 12‑07‑1722, dr. van Willem Jansz en Annigje Cornelis

Jan wordt op 09-08-1736 aangesteld als klepperman te Scherpenzeel

Jan overlijdt aan de teeringhziekte.

Uit het 1e huw.:

1. Peter van Ooik, ged. Scherpenzeel 30-06-1726

2. Johannes van Ooik, ged. Scherpenzeel 08-02-1728, jong ov.

3. Cornelis van Ooik, ged. Scherpenzeel 06-02-1729, jong ov.

4. Johannes van Ooik, ged. Scherpenzeel 08-06-1732, jong ov.

Uit het 2e huw.:

5. Johannes van Ooik, ged. Scherpenzeel 06-02-1735, begr. Scherpenzeel 03-01-1801, tr. Scherpenzeel 29-01-1775 Anna Lagerweij, ged. Scherpenzeel 21-04-1737, begr. Scherpenzeel 12-01-1809, dr. van Cornelis Gerritsz Lagerweij en Derkje Jans Krauwel

Volgt zijn vader op als klepperman

Uit dit huw.:

1. Dirkje van Ooik, geb./ged. Scherpenzeel 05/07-03-1776, get. Huibertje Bouwman, wed. Gerrit Lagerweij, ov. Scherpenzeel 04-03-1852, tr. Scherpenzeel 13-03-1798 Jan Cloos, geb. Griwinkel (ws. Crawinkel) in Saxen Gotha, Thüringen 1768, smid, ov. Scherpenzeel 01-10-1851

Lidm. Scherpenzeel 27-01-1807: Dirkje van Ojik.

6. Jantje van Ooik, ged. Scherpenzeel 20-05-1736

7. Cornelis van Ooik, ged. Scherpenzeel 23-02-1738

8. Evertje van Ooik, ged. Scherpenzeel 03-05-1739

9. Cornelis van Ooik, ged. Scherpenzeel 24-07-1740, jong ov.

10. Abraham van Ooik, ged. Scherpenzeel 22-10-1741

11. Annaetje van Ooik, ged. Scherpenzeel 08-09-1743, jong ov.

12. Cnelisje van Ooik, ged. Scherpenzeel 06-12-1744

Uit het 3e huw.:

13. Willem van Ooik, ged. Scherpenzeel 12-04-1750, jong ov.

14. Annetje van Ooik, ged. Scherpenzeel 09-04-1752

15. Reijertje van Ooik, ged. Scherpenzeel 09-09-1753

16. Willem van Ooik, ged. Scherpenzeel 27-07-1755

17. Petertje van Ooik, ged. Scherpenzeel 24-05-1759

IIb

Peter Hermansen Knaep, ov. na 1696, tr. Willemtje Wolven

In 1684 wordt Peter Knaep met anderen in Scherpenzeel beboet wegens het vervoer van hout dat ”ten tijde van beslooten jacht ongebongelt bevonden sijn” (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 17-03-1684).

Uit dit huw.:

1. Anne Petersen Knaep, ged. Scherpenzeel 25-03-1666, tr. Scherpenzeel 18-10-1696 Gerrit Hermsen Lagerweij

2. Harmen Petersen Knaep, ged. Scherpenzeel 22-03-1668

3. Marritien Petersen Knaep, ged. Scherpenzeel 13-02-1670, in de Prangbaan

4. Cornelis Petersen Knaep, ged. Renswoude 10-03-1672, ov. Scherpenzeel 19-01-1698

In 1690 eist de schout 4 herenponden boete Cornelis Gerritsen de Jong en Cornelis Petersen Knaep wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 28-07-1690).

In 1698 is er een onderzoeksverslag van Willem Gerritsen Wildemans en Andries Aelbertsen van ’t Willaer, chirurgijns, van het dode lichaam van Cornelis Petersen, genaamd Knaep, gedood in een duel met Claes Willemsen Kool uit Amersfoort. Met verklaringen van Jantjen (47), wed, Jan Gerritsen, molenaar; Wouter Rijcksen (24) en Hendrick Jansen (30) (Recht. Arch. Scherpenzeel 10, nrs. 18-20; 22-01-1698/23-01-1698).

In 1700 stelt het gerecht de kosten vast van het schouwen van het verongelukte lichaam van Cornelis Petersen Knaep (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 06-05-1700).

Hij overleed vier dagen nadat hij tijdens een vechtpartij een messteek in de borst had kregen. Ik heb er een verhaaltje over geschreven in ons blad.

5. Jantje Petersen Knaep, ged. Scherpenzeel 22-08-1675

6. Wulfert Petersen Knaep, ged. Scherpenzeel 21-11-1677

7. Hermen Petersen Knaep, ged. Scherpenzeel 24-12-1682, volgt IIIb

IIIb

Herman Petersen Knaep, ged. Scherpenzeel 24-12-1682, ov. voor 1709, tr. Scherpenzeel 15-11-1705 Cornelia Petersen Knoot, ged. Scherpenzeel 15-12-1678 dr. van Peter Jansen Knoot en Hendrickje Corssen. Cornelia, tr. (2) Scherpenzeel 20-02-1709 Jan Teunissen van Dijck

In 1705 eist de schout 4 herenponden boete van mr. Andries, Meijnart Stevensen en Herman Knaep wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 5; 31-08-1705).

In 1706 is er een publicatie van de heer van Scherpenzeel, dat niemand Aelbert Andriessen, barbier, die Herman Knaap had doodgestoken, mag verbergen, op boete van 25 herenponden.Met brief van schout A. van de Vliert d.d. 26 oktober 1706 aan de heer van Scherpenzeel over deze zaak (Westerholt 267, nr. 40. 14-11-1706).

In 1706 is er een visum repertum van de chirurgijn Willem Wildeman van het lijk van Herman Petersen Knaep, die door Aelbert Andriessen van ’t Willaer tussen de 3e en 4e rib was gestoken (Westerholt 267, nr. 41; 25-11-1706).

Uit dit huw.:

1. Peter Hermensen Knaep (van Ooick), ged. Scherpenzeel 20-06-1706, volgt IVc

IVc

Peter Harmsen Knaep/van Ooik, ged. Scherpenzeel 20-06-1706, tr. Scherpenzeel 10-04-1735 Jacobje Morren van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 25-03-1705 dr. van Mor Gerritsen en Marijtje Willemsen van Coudijs

In 1726 eist de schout 2 herenponden boete van Brant, knecht op de molen wegens vechten met Peter Hermsen Knaep aan de Holevoet (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 09-09-1726).

In 1766 neemt Peeter Harmsen van Ooijck de pacht van een stuk grond over van Willem van Renes; noord: de weg, west: Peter Harmsen, zuid: Vrouwe van Scherpenzeel, oost: Derk Lansing, voor 2 gl. 15 st. p.j. (Huis Scherpenzeel 11a; 29-05-1766).

In 1772 kopen Roeloff Corneelissen van Ooick x Annetjen Corneelissen op 29-06-1772 publiek voor f 172,= van de erfgenamen van Peeter Harmsen van Ooick hun gehele huis en hof aan het westeinde van het dorp; oost: de wed. Derk Lansing; west: de wed. Hannis de Jongh. Het huis en twee hoven zijn voor enige jaren door de Vrouwe van Scherpenzeel bij elkaar gevoegd voor de hofpacht (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 100; 14-09-1772).

Uit dit huw.:

1. Cornelia van Ooik, ged. Scherpenzeel 12-02-1736, ov. Scherpenzeel 06-05-1797, tr. Scherpenzeel 12-04-1772 Melis Gerritsz van der Horst, wed. Anna Hendriks van Schuijlenburg, ov. Scherpenzeel 10-11-1798

Meelis van der Horst x Kornelia van Ooik kopen voor f 114,= van Roelof Cornelissen van Ooik x Annetjen Cornelissen hun gehele huis en hof aan het westeinde van het dorp; oost: de wed. Dirk Lansing, west: de wed. Hannis de Jong (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 108; 28-12-1772).

2. Mor van Ooik, ged. Scherpenzeel 26-01-1738, aan den Holevoet

3. Hermen van Ooik, ged. Scherpenzeel 08-11-1739, volgt Vb

4. Jan Teunissen van Ooik, ged. Scherpenzeel 03-02-1743

5. Maria van Ooik, ged. Scherpenzeel 27-11-1746

Vb

Hermanus van Ojik, ged. Scherpenzeel 08-11-1739, tr. Rhenen 01-10-1775 Ariaantje van Harn/Herden, ged. Veenendaal 05-05-1751, spinster, ov. Veenendaal 30-11-1821, dr. van Steven van Harden  en Willemijntje Evertzen

“Van Woudenberg ontfangen over den jare 1781: Hermen Petersen 1/5 porsij van een kind oudt 10 weeken          3-  -. Van de diaconij van Woudenberg ontfangen over den jaeren 1782:

Hermen van Oijik voor 1/5 porsij  4-13-“ (Arch. Herv. Kerk Scherpenzeel 156, fol. 39, kasboek diaconie 1763-1819)

Uit dit huw.:

1. Peter van Ooik, ged. Rhenen 22-12-1776, jong ov.

2. Steven van Ooik, ged. Rhenen 22-12-1776, jong ov.

3. Pieter van Ooik, ged. Veenendaal 09-12-1777, begr. Veenendaal 16-09-1805, tr. Veenendaal 15-05-1803 Gerarda Vonk, ged. Veenendaal 07-07-1782, ov. Veenendaal 19-07-1849, dr. van Jan Vonk en Cornelia Boomsloot

4. Steven van Ooik, ged. Veenendaal 25-07-1779, wolkammersknecht, ov. Veenendaal 30-10-1823, tr.(1) Willemijntje van Zetten, begr. Veenendaal 30-05-1806, tr. (2) Elsje Bouwman

5. Jacob van Ooik, geb./ged. Woudenberg 11/22-07-1781, get. Evertje van Harden

Ooik (2)

I

Teunis Jacobsz van Ooik, geb. Scherpenzeel; tr. Scherpenzeel 31-05-1772 Jacobje Rijksdr van Geitenbeek, geb. Woudenberg

Uit dit huw.:

1. Jacob van Ooik, geb./ged. Scherpenzeel 20/28-03-1773, get. Aaltje Pieters van Ooik hv Stoffel Dirks, volgt II

II

Jacob van Odijk, geb. Scherpenzeel 20-03-1773, dagloner, ov. Veur 14-02-1843, tr. Woudenberg 05-05-1799 Jannetje Mandersloot, ged. Woudenberg 21-04-1776, ov. Veur 28-08-1841, dr. van Jacob Gerritsz Mandersloot en Luitje Jansdr van Dijk

Uit dit huw.:

1. Teunis van Ooik, geb./ged. Woudenberg 13-02/02-03-1800, volgt III

2. Lutje van Odijk, geb./ged. Woudenberg 29-07/20-08-1809, tr. Woudenberg 03-06-1826 Teunis Lagerweij, geb. Woudenberg 29-07-1798, zn. van Jacobus Lagerweij en Lijsje van den Breul

                Kinderen geboren in Veur.

III

Teunis van Ooik, geb./ged. Woudenberg 13-02/02-03-1800, dagloner/arbeider, ov. Amersfoort 17-12-1873, tr. Woudenberg 05-10-1822 Elisabeth Hak, geb. Woudenberg 10-02-1793, ov. Amersfoort 05-06-1860, dr. van Pieter Hak en Aartje Teunissen Veldhuizen

Uit dit huw.:

1. Pieter van Ooik, geb. Woudenberg 01-10-1823, ov. Breukelen-St.Pieters 09-12-1888, tr. Amersfoort 08-08-1849 Catharina Cousijnse, geb. Amersfoort 24-08-1822, dr. van Zeger Cousijnse en Cornelia Veenendaal

2. Jacob van Ooik, geb. Woudenberg 16-10-1824, tuinman, ov. Amersfoort 19-04-1900, tr. Ubbergen 14-05-1858 Aleida/Daatje Companjen/Campagne, geb. Oldebroek 10-01-1829, dr. van Bernardus Companjen en Aaltje Schipper

3. Arendina van Ooik, geb Amersfoort 17-04-1827, ov. Amersfoort 12-06-1886, tr. Amersfoort 05-08-1868 Jan Hendrik van Essing, geb. Amsterdam ca.1830, zn. van Jan Hendrik van Essing en Sara Elisabeth van Ulsen

4. Jan van Ooik, geb. Amersfoort 11-06-1829

5. Jannetje van Ooik, geb. Amersfoort 25-01-1831

6. Teunis van Ooik, geb. Amersfoort 24-12-1832, tuinman / bloemist, ov. Amersfoort 13-09-1904, tr. Amersfoort 02-12-1868 Rikje Veenschoten, geb. Ede 01-04-1840, ov. Amersfoort 15-11-1927, dr. van Aard Veenschoten en Jacobje Hendrikse Schut

7. Elisabeth van Ooik, geb. Amersfoort 05-11-1834, ov. Leusden 08-05-1906, tr. Amersfoort 11-11-1863 Jan van Veenschoten, geb. Ede 20-09-1831, ov. Leusden 19-08-1902, zn. van Aart Jansen van Veenschoten en Jacobje Hendrikse Schut

8. Johannes van Ooik, geb. Amersfoort 10-04-1837, ov. Amersfoort 16-04-1837

9. Geertrui van Ooik, geb. Amersfoort 22-05-1838, ov. Amersfoort 08-06-1839

Ooik (3)

I

Jacob Aertsz, van onder Scherpenzeel, ov. voor 1743, tr. Scherpenzeel 05-11-1699 Aeltje Ariens, won. Kleijn Goodswilligen, dr. van Arien Aertsz

In 1743 is er een proces tussen Gijsbart Willem van Deedem tot den Bergh en Johan Doeijenborg a Culenborg x Maria Elisabet van Bunnick beleend met drie lenen van Goswilligen en de keuterplaats. Pachters: Roelof de Goede en de kinderen van Jacob Aartsen. (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 84,85ev; 30-08-1743).

Uit dit huw.:

1. Aert Jacobsz, ged. Scherpenzeel 25-08/05-09-1700, op Klein Godeswilligen

2. Hermen Jacobsz, ged. Scherpenzeel 14-05-1702, op Klein Goodswilligen

3. Jantje Jacobs, ged. Scherpenzeel 20-07-1704, op Klein Goodswilligen

4. Ariaen Jacobsz, ged. Scherpenzeel 13-06-1706, op Klein Goodswilligen

5. Peter Jacobsz, ged. Scherpenzeel 23-09-1708, op Klein Goodswilligen, volgt II

6. Metje Jacobs, ged. Scherpenzeel 12-10-1710, op Klein Goodswilligen

7. Cornelis Jacobsz, ged. Scherpenzeel 23-10-1712, op Klein Goodswilligen

8. Ariaentje Jacobs, ged. Scherpenzeel 30-12-1714

II

Peter Jakobs, ged. Scherpenzeel 23-09-1708, op Klein Goodswilligen, ov. voor 1769, tr. Scherpenzeel 02-02-1744 Anna Corne­lissen, van Kleijn Swetselaar onder Lunteren, get. voor beiden: Mees Aalbersen van Koudijs (ws. haar zwager)

Uit dit huw.:

1. Aaltje Petersen van Ooik, ged. Scherpenzeel 21-08-1746, op Kleijn Gooswilligen, tr. Scherpenzeel 22-10-1769 Jan Christoffel/Stoffel Dirks, van Doetinchem, zn. van Dirk Harmsen en Anna Maria NN

Zij is getuige bij de doop van Jacob van Ooik, zn. van Teunis Jacobsz van Ooik en Jacobje Rijksdr van Geitenbeek, in 1773 in Scherpenzeel. (zie Ooik (2)).

2. Elsje Petersen, ged. Scherpenzeel 27-07-1749, op Kleijn Gooswilligen, tr. Renswoude, otr. Renswoude 15-10-1779 Broenis Jacobsen Versteeg, wed. Aartje Hendriks van Ginkel, geb. Garderen

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

november 2009.