Kloos

Aan het eind van de 18e eeuw komen Johan Ernst Kloos en Jan Nicolaas Kloos in Scherpenzeel terecht. Het zijn vrijwel zeker broers. Allebei zijn ze smid. Johan Ernst heeft o.a. twee zoons, waarvan er één jong overlijdt en de andere ongehuwd blijft.

Jan Nicolaas heeft één zoon met nakomelingen: Johannes Kloos. Zijn nageslacht gaat naar Veenendaal.

De smederij wordt overgenomen door Arie Berendse, die trouwt met Elisabeth Kloos. Nog generaties lang zijn leden van de familie Berendse smid in Scherpenzeel.

Ia

Johan Ernst Klös/Kloos, geb. Grouwinkel (ws. Crawinkel) in Saxen Gotha, Thüringen 1763, smid, ov. Scherpenzeel 18-12-1840, tr. (1) Amersfoort 12-02-1786 Eva Velderman, ged. Amersfoort 24-10-1749, begr. Scherpenzeel 11-02-1803, dr. van Peter Adolf Velderman en Elisabeth Zwaan, tr. (2) Amersfoort (otr. Scherpenzeel) 08-04-1804 Hendrina van Maanen, geb. Leusden/Woudenberg 1767, ov. Scherpenzeel 12-03-1836, dr. van Jan van Maanen en Willemijntje van Hoevelaken

In 1786 laten Johan Ernst Kloos, mr. ijzersmid x Eva Velderman, won. buiten de Kamppoort te Amersfoort hun testament maken (AT045a011, nr. 18, f. 59; 15-03-1786).

In 1791 kopen Ernst Kloos x Eva Velderman voor f 720,= van Willem Geurt van Renes en Gerrit Keijzer een huis, smidswinkel, noodstal en hof genaamd de Lindeboom, gelegen in Glashorst. Om te kunnen betalen lenen zij het geld van de verkopers. Voorwaarde: kopers mogen geen fruitbomen planten, niets bouwen, en de zuidheg mag niet hoger zijn dan vijf voeten, omdat “Willem Geurt van Renes zijn vrije gezigt uit de oostzijde van zijn huijs op den Holivoet” wil behouden (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 136vo; 07-04-1791).

In 1791 wordt Ernst Kloos beleend door opdracht van Willem Geurt van Renes met de Lindeboom, gelegen aan het westeinde in Glashorst. Tinsplichtig aan Huize Scherpenzeel met een tins van vier stuivers, waarvan geen aparte tinsbrief bestaat. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 139; 15-06-1791).

In 1793 wordt Ernst Cloos opnieuw beleend door de komst van Johannis Sebastiaan van Naamen als Heer van Scherpenzeel. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 139; 11-12-1793).

Eva Velderman en Wijnand van Ree, voogden van de mi.j. kinderen van Johan Ernst Kloos, met namen: Peter en Elisabeth Kloos. Borgen: Jan Heinen en Gijsbert van der Woerd. Inventaris nalatenschap Johan Ernst Kloos: huis en hof op de hoek bij de Holevoet te Scherpenzeel, geschat op f 1500,=; een kamp land tussen de Glashorsterdijk en de Woudenbergerweg te Scherpenzeel, geschat op f 1400,=; roerend goed t.w.v. f 861,=; f 523,= schuld voor geleverd ijzer en kolen; f 750,= geleend van Evert Velderman. Totale waarde f 2182-1-8. Vervolgens wordt berekend hoeveel Ernst aan zijn kinderen bij meerderjarigheid moet uitkeren (ORA; Veluwe en Veluwezoom 1800-1804. Inv. Nr. 538. Momberschappen, inventarissen, magescheiden. Scherpenzeel: 1800-1804. Nr. 1; 14-03-1804 en Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 178; 14-03-1804).

In 1807 verkopen Johan Ernst Kloos x Hendrina van Manen aan Harme Willemsen x Johanna van den Heuvel hun huis aan de Holevoet nr. 38, voor 570 gl (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 10-10-1807).

In 1808 verkoopt de wed. Willem Gerritsen van Soest aan Johan Ernst Cloos x Hendrina van Manen haar huis aan de Holevoet nr. 46 voor f 278,= (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 17-06-1808 en nr. 9, fol. 210vo; 29-06-1808).

In 1841 vindt er boedelscheiding plaats tussen Elisabeth Cloos, ook wel Kloos x Arie Berendse, meester ijzersmid te S. ter eenre en Willemijna Everdina Cloos, ook wel Kloos x Nicolaas den Uyl, meester broodbakker te Amersfoort ter andere, erfgenamen van Johan Ernst Cloos x Hendrijntje van Maanen1. Huis De Lindenboom, nr 39, met noodstal, twee bergen en een schuurtje onder Glashorst tegenover de Holevoet, ene zijde het volgende perceel, aan de andere zijde de gemene weg en van achteren strekkende tot Willem Renes, D 253,254, ter waarde van f 2800; 2. Een huis nr. 40 naast het voorgaande, bewoond door Geurt van der Kuip, D 251,252, geschat op f 230 ; 3. Een huis nr. 41 naast het voorgaande, bewoond door Teunis van Oostenbrugge, ene zijde: Gijsbert van Soest, D 249,250, ter waarde van f 400; 4. Een perceel bouwland, de Molenwerf terzijde van de molen, 0.16.40 ha D 264, ter waarde van f 40; 5. Een huis nr 31 omtrent de Holevoet, gebruikt door de weduwe van Jan van Egdom, D 267,268; 6. Een vierde deel van een perceel bouwland van ouds genaamd de Kouwenkamp, het Meulenstuk en een hoek Nieuwland met de helft van het dwarsdijkje van de weg naar Woudenberg tot aan de Glashorsterdijk in buurt Glashorst, samen groot 4.39.90 ha, B 27-32, ¼ geschat op f 500. De andere drievierde delen zijn van Elisabeth Kloos; 7. Vier woningen nr 209 onder Woudenberg in de Knopstraat C 92,108,109,110 ter waarde van f 2250. Elisabeth krijgt nrs. 1 tm 7. ter waarde van f 7949,64. Haar zus krijgt obligaties enz. voor hetzelfde bedrag. (Not. Schijvliet, Amersfoort; AT057a038, nr. 151; 15-09-1841).

Uit het 1e huw.:

1. Elisabeth Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 14/19-10-1788, ov. Scherpenzeel 27-01-1874, begr. Glashorst, graf nr. 008, tr. Scherpenzeel 23-02-1821 Arie Berendse, geb. Avezaat schoutambt Zoelen 1796, smid, ov. Scherpenzeel 05-05-1877, begr. Glashorst, graf nr. 7, zn. van Hendrik Berendse en Jantje Brenkman

In 1849 verkopen Elisabeth Kloos x Arie Berendse, te Scherpenzeel voor f 500,= aan Hendrik Berendse en gedeelte van huis te Scherpenzeel, sectie D 254 (AT0055j011, nr. 1361; 24-07-1849).

In 1849 laat Elisabeth Kloos te Scherpenzeel haar testament maken (AT0055j011, nr. 1364; 24-07-1849).

2. Pieter Adolf Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 09-15-11-1789, hoefsmid, ov. Scherpenzeel 10-04-1824, ongehuwd

In 1828 verkopen Johan Ernst Kloos, Elisabeth Kloos, Willemijna Everdina Kloos, erfgenamen van Peter Adolf Kloos, ov. te Scherpenzeel, verkopen publiek ¼ portie in een malenhoef te Hoogland, voor f 325,= aan Anthonie van Kessel, ijzerverkoper te Amersfoort (AT055f014, nr. 1267: 19-01-1828).

3. Jan Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 23-06/07-07-1793, begr. Scherpenzeel 26-07-1794

Uit het 1e huw.:

4. Willemijna Everdina Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/03-08-1806, ov. Amersfoort 13-07-1846, tr. Scherpenzeel 09-06-1841 Nicolaas den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/27-10-1805, bakker, ov. Amersfoort 28-08-1846, zn. van Huibert den Uijl en Ida Druijff

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1825: Willemina Everdina Cloos, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 03-10-1841.

                Lidm. Scherpenzeel 26-09-1828: Nicolaas den Uijl, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 03-10-1841.

Ib

Jan Nicolaas Kloos, geb. Griwinkel (ws. Crawinkel) in Saxen Gotha, Thüringen 1768, smid, ov. Scherpenzeel 01-10-1851, tr. Scherpenzeel 13-03-1798 Dirkje van Ooijk, geb./ged. Scherpenzeel 05/07-03-1776, ov. Scherpenzeel 04-03-1852, dr. van Johannis van Ooijk en Johanna Lagerwei

Lidm. Scherpenzeel 27-01-1807: Dirkje van Ojik.

In 1840 laten Johan Nicolaas Kloos, grof- en hoefsmid x Dirkje van Oijik te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. Zoons Christoffel en Johannes, beiden ongehuwd bij hem inwonend, krijgen ieder f 20,= per jaar voor het waarnemen van de smederij vanaf 01-01-1840. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 1 en 2; 09-01-1840).

In 1852 vindt er verkoop roerend goed, boedelbeschrijving en boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Dirkje van Oijik, wed. Johannes Nico­laas Kloos te Scherpenzeel, t.v.v. 1. Christoffel Kloos, ijzersmid te Scherpenzeel; 2. Johannes Kloos, koperslager te Scherpenzeel; 3. Anthonie Jan Dirk van Rouwendal, ijzersmid te Scherpenzeel; 4. Dirkje van Rouwendal, me.j., ongehuwd, dienstbaar te Amersfoort; 5. Johannes Kloos als voogd van de mi.j. Anna Elisabeth en Johanna Lambarta van Rouwendal. Christoffel: een huis nr. 141, waarin een ijzersmederij wordt uitgeoefend, schuur, schuurberg, erf en hof aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 386,387, groot 8 roeden, 70 ellen, voor f 750,=. Te verdelen: f 730,26. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 12; 30-06-1852; nr. 14; 27-07-1852; nr. 40; 01-12-1852).

Uit dit huw.:

1. Johannis Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 11/15-07-1798, begr. Scherpenzeel 15-08-1798

2. Anna Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 06/11-08-1799, ov. Renswoude 11-03-1837, tr. Scherpenzeel 15-10-1824 Gerrit Schuurman van Rouwendaal, geb. Barneveld 08-06-1804, arbeider, meester broodbakker, herbergier, ov. Renswoude 06-02-1862, zn. van Johannis Lambertus van Rouwendaal en Anna Elizabeth Schuurman

Lidm. Scherpenzeel: Gerrit Schuurman van Rouwendaal, met attestatie van Utrecht 11-08-1823

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Anna Kloos hv Gerrit Schuurman van Rouwendaal.

3. Christoffel Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 08/27-12-1801, grof- en hoefsmid, ov. Scherpenzeel 05-04-1876, begr. Glashorst, graf nr. 62, tr. Scherpenzeel 14-05-1853 Everdina Kok, wed. Dirk Karssen, geb. Harderwijk 1819, ov. Scherpenzeel 21-01-1867, begr. Glashorst, graf nr. 008, dr. van Hendrikus Kok en Everdina van Ruytenberg

Lidm. Scherpenzeel 04-05-1835: Christoffel Kloos.

In 1852 vindt er verkoop roerend goed, boedelbeschrijving en boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Dirkje van Oijik, wed. Johannes Nico­laas Kloos te Scherpenzeel, t.v.v. 1. Christoffel Kloos, ijzersmid te Scherpenzeel; 2. Johannes Kloos, koperslager te Scherpenzeel; 3. Anthonie Jan Dirk van Rouwendal, ijzersmid te Scherpenzeel; 4. Dirkje van Rouwendal, me.j., ongehuwd, dienstbaar te Amersfoort; 5. Johannes Kloos als voogd van de mi.j. Anna Elisabeth en Johanna Lambarta van Rouwendal. Christoffel: een huis nr. 141, waarin een ijzersmederij wordt uitgeoefend, schuur, schuurberg, erf en hof aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 386,387, groot 8 roeden, 70 ellen, voor f 750,=. Te verdelen: f 730,26. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 12; 30-06-1852; nr. 14; 27-07-1852; nr. 40; 01-12-1852).

In 1865 laten Christoffel Kloos, grof en hoefsmid x Everdiena Kok, eerder wed. met twee kinderen van Dirk Karssen, met namen Hendricus en Dirk Karssen, te Scherpenzeel hun testamenten op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 16 en 17; 17-03-1865).

In 1866 laten Christoffel Kloos, grof en hoefsmid x Everdiena Kok, eerder wed. met twee kinderen van Dirk Karssen te Scherpenzeel hun testamenten op de langstlevende maken. Bij overlijden van Everdina erven de kinderen Hendricus en Dirk Karssen, waarbij Dirk het huis mag erven (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 16 en 17; 17-03-1865).

            Uit dit huw.:

            1. meisje, ov. Scherpenzeel 03-01-1854

4. Johannis Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 02/30-12-1810, volgt II

5. Karel Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 09-03/04-04-1813, ov. Scherpenzeel 03-05-1813

II

Johannis Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 02/30-12-1810, blikslager, koperslager, kastelein, tr. Scherpenzeel 21-02-1845 Catharina Margaretha Helena Ober Schorffheide, geb. Amsterdam 1820, ov. Veenendaal 30-03-1866, dr. van Johan Friederich Ober Schorffheide en Christina Holcke

Lidm. Scherpenzeel 04-05-1835: Johannes Kloos.

In 1855 vindt er verkoop van roerend goed t.v.v. Johannes Kloos, kastelein aan het oosteind te Scherpenzeel t.w.v. f 83,75 (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 14; 03-05-1855).

In 1857 vindt er verkoop van roerend goed t.v.v. Johannes Kloos, herbergier in de Zwaan te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 141,45 (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 37; 04-11-1857).

Uit dit huw.:

1. Johan Frederik Hendrik Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 10-05/29-06-1845, ov. Veenendaal 18-06-1888, tr. Veenendaal 12-05-1883 Neeltje Jansen, geb. Lienden 1850, wed. Johannes Abraham van Gerrisheim, dr. van Jacobus Jansen en Maria Cornelia Hendrika van Verseveld

2. Johan Nicolaas Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 27-09/25-10-1846, ov. Veenendaal 05-06-1921, tr. Veenendaal 27-08-1870 Willemijntje van Barneveld, geb. Veenendaal 1849, ov. ede 22-01-1926, dr. van Jacob van Barneveld en Hendrika de Man

3. Anna Catharina Elisabeth Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 03/30-04-1848           , tr. Veenendaal 20-06-1868 Cornelis van Manen, geb. Veenendaal 1846, zn. van Gijsbert van Manen en Maria Mulder

4. Christina Diederica Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 04/29-07-1849, ov. Nunspeet (Ermelo) 29-10-1933, tr. Veenendaal 02-11-1872 Simon Verhoef, geb. Veenendaal 1850, zn. van Klaas Versteeg en Annigje Versteeg

5. Dirk Arnold Willem Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 15-02/30-03-1851, tr. Veenendaal 14-03-1874 Arisje Roordink, geb. Veenendaal 1853, dr. van Elisabeth Roordink

6. Christoffel Johannes Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/05-09-1852, ov. Scherpenzeel 05-05-1853

7. Catharina Margaretha Helena Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 07/27-11-1853, ov. Amersfoort 01-01-1909, tr. Gouda 17-12-1879 Willem Koet, geb. Leiden 1852, zn. van Jacobus Koet en Susanna Vermeulen

8. Johanna Margaretha Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 15-03/06-04-1856, tr. Veenendaal 25-09-1880 Jan Versteeg, wed. Rijkje Roordink, geb. Veenendaal 1848, zn. van Breunis Versteeg en Cornelia Achterberg

9. Johanna Gijsberta Diderica Kloos, geb. Amerongen 05-04-1858, ov. Amerongen 15-06-1858

10. Johan Gijsbert Dirk Kloos, geb. Amerongen 27-11-1859, ov. Amerongen 21-01-1861

11. Johan Gijsbert Dirk Kloos, geb. Amerongen 16-12-1861, ov. Amerongen 15-02-1862

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

mei 2009