Kamerbeek

 

De Leusdense familie Kamerbeek waaiert uit over Woudenberg en Scherpenzeel en vandaar uit over de hele omgeving. Ze zijn niet erg honkvast. Misschien omdat het veelal arbeiders waren; waar hun werk was, was hun leven.

I

Gerrit Teunissen Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 26-12-1760, dagwerker, ov. Leusden 11-08-1828, zn. van Teunis Harmensen Kamerbeek en Willemina Gerritsen Steenbeek, tr. Amersfoort 27-11-1783 Lammertje Aartsen Kreunen, ged. Amerongen 08-11-1764, begr. Leusden 01-06-1807, dr. van Aart Cruiningen en Trijntje Does, tr. (2) Grietje Gijsbertsen van den Ham, geb. 1784, ov. Leusden 27-04-1817, dr. van Gijsbert van den Ham en Hendrikje van Dijk

Uit het 1e huw.:

1. Teunis Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 13-01-1785, jong ov.

2. Aart Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 12-02-1786, jong ov.

3. Aart Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 01-02-1787, ov. Leersum 22-10-1843, tr. Leersum 29-12-1823 Hendrikje Krauwel, ged. Leersum 03-03-1805, ov. Leersum 24-10-1873, dr. van Hendrik Krauwel en Hendrikje van Lunteren

Kinderen te Leersum.

4. Willemijntje Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 11-09-1788, ov. Scherpenzeel 08-02-1871, tr. Woudenberg 28-10-1814 Gijsbert van de Weert, ged. Ede 05-06-1783, dagwerker/dagloner, ov. Scherpenzeel 28-04-1832, zn. van Teunis Gijsbertsen van de Weert en Aaltje Derksen van Donselaar

Willemijntje Kamerbeek is ov. bij zoon Teunis van de Weert.

5. Hermannus Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 17-07-1791

6. Trijntje Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 22-11-1792, ov. Utrecht 04-09-1868, tr. Leusden 05-11-1819 Wijn/Wijnand Brink, ged. Renswoude 31-03-1775, op Nijburg, ov. Woudenberg 27-11-1829, zn. van Teunis Brink en Maartje Wijnen Ravenhorst

7. Cornelis Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 19-10-1794, volgt IIa

8. Jan Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 01-09-1796, volgt IIb

9. Marrigje Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 11-10-1798, ov. De Bilt 12-10-1847, tr. Maartensdijk 15-12-1826 Rijk Barlo, geb. Maartensdijk 1802, ov. De Bilt 19-04-1885, zn. van Adrianus Barlo en Gijsbertje van Velzen. Rijk, tr. (2) De Bilt 02-06-1848 Jannigje Broekhuizen, geb./ged. Amerongen 27-02/22-03-1807, ov. Soest 01-02-1874, dr. van Peter Paulussen van Broekhuijsen en Joosje Vos

10. Teunis Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 09-05-1802, volgt IIc

11. Hendrikje/Heintje Kamerbeek, ged. Leusden 20-04-1806, ov. De Bilt 30-11-1844, tr. Maartensdijk 09-05-1834 Jan Oomsen, geb./ged. Maartensdijk 11/18-12-1814, ov. Maartensdijk 08-11-1881, zn. van Johannes/Hannes Oomse en Marretje/Marrigje van Velzen. Jan, tr. (2) De Bilt 15-05-1846 Maria Profeet, geb. Barneveld 1824, ov. Maartensdijk 18-07-1906, dr. van Willem Bartsen Profeet en Rikje Berenden Klomp

12. Hendrijntje Kamerbeek, ged. Leusden 11-09-1808, ov. Zeist 22-12-1870, tr. Maartensdijk 02-03-1832 Peter Oomse, ged. Maartensdijk 11-02-1798, ov. Zeist 15-12-1854, zn. van Hannes Oomse en Geertrui Witkamp

Uit het 2e huw.:

13. Lammertje Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 24-02-1811, tr. Loosdrecht 09-02-1839 Anthony Klarenbeek, geb. Nieuw-Loosdrecht 1817, zn. van Pieter Klarenbeek en Hendrikje van den Dolder

14. Gijsbert Kamerbeek, geb. Leusden 15-09-1813, ov. Renswoude 03-03-1850, tr. Maartensdijk 08-05-1840 Jannetje Laurentsen/Lourens, geb. Renswoude 21-04-1813, ov. Renswoude 24-07-1860, dr. van Jan Laurentsen en Antonia Vink

Uit dit huw.:

1. Anthonie Kamerbeek, geb. Renswoude 11-02-1841, ov. Renswoude 18-04-1850

2. Cornelia Kamerbeek, geb. Renswoude 15-02-1845, ov. Renswoude 18-03-1864

 

IIa

Cornelis Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 19-10-1794, boerenknecht, tr. Scherpenzeel 05-11-1820 Aaltje van der Kemp, geb./ged. Scherpenzeel 11/18-12-1796, ov. Woudenberg 21-02-1838, dr. van Jan Maassen van der Kemp Antonia Jacobsen van Loevezijn

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Aaltje Kemp, huisvrouw C. Kamerbeek.

In 1874 laat Willem van Schuilenburg, linnenwever te Scherpenzeel zijn testament maken. Hendrik van Voskuilen, dagloner te Scherpenzeel krijgt f 55,=. Erfgenamen: Hendrik van Voskuilen, dagloner te Scherpenzeel; de kinderen van wijlen Maas van der Kemp; de kinderen van wijlen Neeltje van der Kemp x Evert van den Broek; de kinderen van wijlen Aaltje van der Kemp x Cornelis Kamerbeek; ieder voor ¼ deel. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 176; 08-05-1874).

Uit dit huw.:

1. Lammertje Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 25-12-1820/ 14-01-1821, ov. Scherpenzeel 17-12-1889, tr. Scherpenzeel 14-03-1856 Jacob van Essen, geb. Otterlo 1822, dienstknecht, arbeider, ov. Scherpenzeel 10-11-1893, zn. van Hendrik van Essen en Jacoba Jansen

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1852: Lammertje Kamerbeek.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Jakob van Essen en Lammertje Kamerbeek.

2. Jan Kamerbeek, geb. Woudenberg 12-10-1822, volgt IIIa

3. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 24-06-1825

4. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 24-06-1826

5. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 29-09-1827

6. Gerrit Kamerbeek, geb. Woudenberg 24-11-1828, volgt IIIb

7. Antonia Kamerbeek, geb. Woudenberg 24-08-1833, ov. Woudenberg 11-12-1838

8. Gijsbert Kamerbeek, geb. Woudenberg 10-09-1836, ov. Woudenberg 03-04-1839

 

IIIa

Jan Kamerbeek, geb. Woudenberg 12-10-1822, arbeider, wolkammer, ov. Scherpenzeel 07-06-1882, tr. Scherpenzeel 11-12-1857 Johanna Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 02/23-12-1832, ov. Scherpenzeel 18-03-1896, dr. van Hermen Lansing en Maria Vlaanderen

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1853: Jan Kamerbeek.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Jan Kamerbeek en Johanna Lansing.

Uit dit huw.:

1. Aaltje Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 28-06/25-07-1858, ov. Scherpenzeel 21-03-1916, tr. Scherpenzeel 03-11-1883 Hendrik van de Kaa, geb./ged. Scherpenzeel 09/31-10-1852, klompenmaker, arbeider, ov. Utrecht 01-02-1944, zn. van Dirk van de Kaa en Jannigje Harskamp

2. Heimen Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 07/28-10-1860, metselaar (1883), arbeider (1890), ov. Scherpenzeel 07-10-1892, tr. Scherpenzeel 01-11-1890 Jannetje van de Vliert, geb. Renswoude 11-03-1867, ov. Scherpenzeel 24-02-1907, zn. van Aart van de Vliert en Maria Veldhuizen. Jannetje van de Vliert, tr. (2) Scherpenzeel 02-12-1893 Frank van Elst, geb. Woudenberg 18-05-1857, ged. in de Grote Kerk 05-07-1857, arbeider, ov. Scherpenzeel 15-05-1943, begr. Glashorst, graf nr. 535a, zn. van Reindert van Elst en Alida Harskamp

Uit dit huw.:

1. doodgeb. jongen, ov. Scherpenzeel 24-03-1892

3. Cornelis Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 17/29-08-1863, timmerman, ov. Scherpenzeel 10-10-1896, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Cornelis Kamerbeek.

4. Marinus Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 21-01/25-02-1866, schilder, ov. Scherpenzeel 19-06-1912, tr. Weesp 17-05-1900 Maria Gerdina Verwijck, geb. Amsterdam 1871, dr. van Adolf Carel Nicolaas Verwijck en Jacoba Vorselman

5. Willem Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 18-11/27-12-1868

6. Jacoba Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 25-07/03-09-1871, ov. Scherpenzeel 29-10-1893, ongehuwd

7. Johanna Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 11-02/29-03-1874, ov. Scherpenzeel 03-09-1899, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1896: Johanna Kamerbeek.

Kind:

Janna Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 13-06/28-09-1890, ov. Utrecht

13-02-1926, tr. Scherpenzeel 28-07-1917 Evert Westerhuis, geb. Woudenberg

05-12-1887, stalhoudersknecht, zn. van Willem Westerhuis en Heintje van

Kolfschoten

8. Jan Kamerbeek, geb. Scherpenzeel 17-02-1876, ov. Scherpenzeel 10-03-1876

9. Jan Kamerbeek, geb. Scherpenzeel 10-01-1878, ov. Scherpenzeel 12-01-1878

 

IIIb

Gerrit Kamerbeek, geb. Woudenberg 24-11-1828, arbeider, ov. Scherpenzeel 25-09-1886, tr. Woudenberg 05-08-1854 Evertje Reemst, geb. Lunteren1833, ov. Scherpenzeel 05-09-1906, dr. van Hendrikje Reemst

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Gerrit Kamerbeek.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Gerrit Kamerbeek en Evertje Reemst.

Uit dit huw.:

1. Aaltje Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 09-12-1854/28-01-1855, ov. Scherpenzeel 31-07-1921, tr. Scherpenzeel 20-03-1879 Dirk Brouwer, geb. Barneveld 1851, ov. Scherpenzeel 17-12-1924, boerenknecht, zn. van Willem Brouwer en Heintje van den Hoek

2. jongen, ov. Scherpenzeel 09-12-1854

3. Hendrikje Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 06/22-02-1857, ov. Scherpenzeel 28-08-1931, tr. Scherpenzeel 29-11-1908 Johannes Donkersteeg, geb./ged. Scherpenzeel 21-04/28-05-1865, daggelder, ov. Scherpenzeel 17-05-1950, zn. van Wulfert Donkersteeg en Gerritje Goudé

4. Cornelia Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/30-10-1859, ov. Scherpenzeel 23-02-1943, tr. Scherpenzeel 09-05-1885 Jan den Hartog, wed. Jannigje Bos, geb. Woudenberg 11-11-1839, arbeider, ov. Scherpenzeel 06-10-1924, zn. van Gerrit den Hartog en Dirkje van Driënhuizen.

5. Gijsbertje Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 21-10/03-11-1861, ov. Scherpenzeel 09-06-1875

6. Lammertje Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 01/29-11-1863, tr. Renswoude 02-11-1897 Willem Johannes van Binnendijk, geb. Amsterdam 1865, zn. van Peter Willem van Binnendijk en Maria Jacoba Kannegieter

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1884: Lammertje Kamerbeek, met attestatie vertrokken naar Renswoude 08-04-1884.

7. Willemijntje Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 09-12-1866/27-01-1867, tr. Scherpenzeel 06-09-1902 Philippus Smit, gescheiden van Francisca Margaretha Libert, stucadoor, geb. Baarn 04-09-1868, zn. van Jan Smit en Gijsbertje van Wilsem

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Willemientje Kamerbeek, met attestatie vertrokken naar Renswoude 30-10-1889.

 

IIb

Jan Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 01-09-1796, daghuurder, landbouwer, ov. Leusden 03-05-1866, tr. Leusden 07-11-1824 Elisje ter Maaten, ged. Leusden 02-08-1801, ov. Leusden 11-05-1870, dr. van Lubbertus tee Maaten en Rijkje Teunissen van Barneveld

Uit dit huw.:

1. Evert Kamerbeek, geb. Leusden 18-12-1823 (erkend bij huw.), volgt IIIc

2. Lammertje Kamerbeek, geb. Leusden 17-05-1827, tr. Leusden 25-04-1849 Evert van den Hoef, geb. Ede 1826, ov. Maarsseveen 03-01-1900, zn. van Geurt van den Hoef en Rijntje Cornelissen

3. Bart Kamerbeek, geb. Leusden 05-08-1829, ov. Amersfoort 19-02-1873, tr. Leusden 18-05-1861 Cornelia Pul, geb. Woudenberg 07-06-1839, ged. Grote Kerk te Scherpenzeel 30-06-1839, ov. Amersfoort 23-02-1922, dr. van Jan Dirk Pul en Gerritje van Deudekom. Cornelia, tr. (2) Amersfoort 21-09-1881 Hannes van Ginkel, wed. Petronella van Ee, geb. Ede 1832, ov. Amersfoort 01-05-1926, zn. van Arien van Ginkel en Cornelia Vink

In 1861 geven Jan Dirk Pull, wever x Gerritje van Deutekom te Woudenberg toestemming voor het huwelijk van hun mi.j. dochter Cornelia Pull, dienstbaar te Leusden, maar thuis wonende, met Bart Kamerbeek, daggelder te Leusden, me.j. zoon van Jan Kamerbeek, daggelder x Elisje ter Maaten onder Leusden (Not. Scherpenzeel 4139; 36-03-1861en 13-05-1861).

4. Rijkje Kamerbeek, geb. Leusden 04-01-1832, ov. Breukelen-St. Pieter 29-04-1897, tr. Westbroek 08-10-1871 Jan Schipper, geb. Breukelen-St. Pieter 1821, ov. Breukelen-St. Pieter 22-05-1899, zn. van Arie Schipper en Aaltje Kraaijpoel

5. Gerritje Kamerbeek, geb. Leusden 18-04-1834, ov. Leusden 21-11-1866, tr. Leusden 14-03-1860 Harmen van der Craats, geb. Ede 1823, ov. Leusden 04-03-1873, zn. van Hendrik van der Craats en Gerritje Hendriks

6. Willem Kamerbeek, geb. Leusden 19-04-1837

7. Trijntje Kamerbeek, geb. Leusden 03-04-1840, ov. De Bilt 27-03-1868, tr. Leusden 27-12-1862 Cornelis van Ekeris, geb. Leersum 12-03-1828, ov. De Bilt 12-02-1903, zn. van Jacobus van Ekeris en Roelofje van Appeldoorn. Cornelis, tr. (2) De Bilt 04-12-1868 Evertje Verkuil, geb. De Bilt 09-08-1835, ov. De Bilt 28-03-1871, dr. van Jacobus Verkuil en Jannigje van Ek

8. Teunis Kamerbeek, geb. Leusden 16-02-1843

9. Willemina Kamerbeek, geb. Leusden 12-03-1846, tr. Leusden 30-12-1868 Willem Achterberg, geb. Westbroek 02-04-1836, ov. Westbroek 01-10-1925, zn. van Steven Achterberg en Aaltje Bosman

 

IIIc

Evert Kamerbeek, geb. Leusden 18-12-1823 (erkend bij huw.), onbezoldigd rijksveldwachter, arbeider, ov. Leusden 18-02-1899, tr. (1) Leusden 09-04-1851 Aaltje van der Flier, geb. Leusden 12-10-1822, ov. Leusden 18-03-1858, dr. van Jan Jansen van der Flier en Geertje Hendriksen van Essen, tr. (2) Leusden 16-05-1860 Hendrikje/Hentje Polman, geb. Hoevelaken 1839, ov. Leusden 06-12-1911, dr. van Rik Polman en Rikje Geitenbeek

Uit het 1e huw.:

1. Geertje Kamerbeek, geb. Leusden 13-07-1851, ov. Amersfoort 12-07-1932, tr. Amersfoort 25-03-1874 Evert Leijenhorst, geb. Leusden 14-04-1842, arbeider, ov. Amersfoort 10-12-1916, zn. van Augustinus Leijenhorst en Willempje van de Kamp

2. Elisje Kamerbeek, geb. Leusden 26-12-1852, ov. Hoogland 15-07-1916, tr. Amersfoort 11-11-1891 Adrianus van Randeraad, geb. Nederhorst den Berg 1860, ov. Amersfoort 27-04-1838, zn. van Gijsbertus van Randeraad en Marritje de Rooij. Adrianus, tr. (2) Amersfoort 17-09-1918 Helena van den Hooff, geb. Amersfoort 30-01-1883, dr. van Lambertus van den Hooff en Maria Jacoba Vonk

3. Hendrika Johanna Kamerbeek, geb. Leusden 08-02-1855, ov. Amersfoort 15-10-1935, tr. Leusden 29-05-1891 Hendrik Methorst, geb. Ede 1860, ov. Amersfoort 09-12-1936, zn. van Otto Methorst en Willempje Pol

4. Jan Kamerbeek, geb. Leusden 24-11-1856, gasfitter, tr. Leusden 17-09-1879 Johanna Maria Klara Klepper, geb. Putten 1856, dr. van Wilhelm Klepper en Metje van Beek

Uit dit huw.:

1. Evert Kamerbeek, geb. Woudenberg 21-01-1880, gasfitter, tr. Aalsmeer 29-06-1905

Antje de Vos, geb. Aalsmeer 1880, dr. van Klaas de Vos en Rebekka Been

2. Jan Kamerbeek, geb. Woudenberg 18-12-1881

3. Aaltje Kamerbeek, geb. Leusden 31-03-1883, tr. Utrecht 04-05-1911 Hendrikus

Michaël Paulus Bergers, geb. Utrecht 1880, zn. van Willem Bergers en Maria Cornelia van Zijp

4. Geertruida Kamerbeek, geb. Leusden 18-11-1884, tr. Utrecht 09-10-1907 Carel Clement van Gorkum, geb. Jutphaas 1887, zn. van Anthonie van Gorkum en Antje van Rijswijk

5. Franciscus Kamerbeek, geb. Leusden 08-07-1886

6. Hendrik Kamerbeek, geb. Zeist 13-09-1893, tr. Eindhoven 15-04-1921 Geertruida Middelman, geb. Weesp 22-11-1892, dr. van Christiaan Middelman en Geertruida van Basten

Uit het 2e huw.:

5. Rijk Kamerbeek, geb. Leusden 05-02-1861, timmerman, ov. Leusden 31-10-1946, tr. Leusden 27-05-1886 Jannigje Gerritse, geb. Leusden 08-01-1864, dr. van Gerrit Gerritse en Rijkje ter Maaten

Uit dit huw.:

1. Hendrika Kamerbeek, geb. Amersfoort 11-03-1887, ov. Ede 12-05-1933, tr. Leusden 19-10-1911 Gerrit Jan de Vree, geb. Zeist 02-12-1884, boswachter, ov. Ede 13-08-1945, zn. van Sander Hendrik de Vree en Margrieta Looijen. Gerrit Jan, tr. (2) Jacomina Bauer, geb. Amersfoort 1893, ov. Ede 24-11-1944, dr. van Cornelis Bauer en Jacoba Ruitenberg

2. Gerrit Kamerbeek, geb. Leusden 21-04-1888, tr. Woudenberg 09-09-1910 Grietje Geitenbeek, geb. Amersfoort 13-08-1889, dr. van Bessel Geitenbeek en Bartje van den Heuvel

3. Evert Kamerbeek, geb. Leusden 27-09-1889, tr. Langbroek 06-05-1920 Cornelia van Cappelle, geb. Langbroek 1898, dr. van Aalbert van Cappelle en Jannigje Marchal

4. Rijkje Kamerbeek, geb. Leusden 04-06-1891, tr. Leusden 22-09-1927 Sander Hendrik de Vree, geb. Zeist 27-03-1891, zn. van Sander Hendrik de Vree en Margrieta Looijen

5. Evert Jan Kamerbeek, geb. Leusden 16-02-1893, tr. Utrecht 12-07-1916 Elisabeth Wiekart, geb. Utrecht 1895, dr. van Hendrikus Jacobus Wiekart en Cornelia Kreugel

6. Cornelis Kamerbeek, geb. Leusden 02-11-1894, tuinbaas, tr. Amersfoort 03-01-1919 Aaltje Snabel, geb. Kampen 1898, dr. van Abraham Aalbertus Snabel en Hendrika Petronella Riezebos

7. Teunis Kamerbeek, geb. Leusden 17-03-1896, tr. (1) Woudenberg 13-12-1918 Neeltje Geitenbeek, geb. Woudenberg 11-12-1894, ov. Soest 11-06-1823, dr. van Bessel Geitenbeek en Bartje van den Heuvel, tr. (2) Rhenen 05-06-1924 Grietje Baars, geb. Rhenen 16-04-1900, dr. van Hendrik Baars en Jannigje van Laar

8. Dirk Kamerbeek, geb. Leusden 19-05-1897, wegwerker, tr. Oldebroek 17-03-1921 Aaltje Wentzel, geb. Oldebroek 1896, dr. van Rutger Wentzel en Aartje van der Brink

9. Hendrik Kamerbeek, geb. Leusden 04-01-1899, spoorwegarbeider, tr. Nederhorst den Berg 23-06-1921 Cornelia Jacoba Snel, geb. Nederhorst den Berg 1899, dr. van Lambertus Snel en Maria den Drijver

10. Elisabeth Kamerbeek, geb. Leusden 02-09-1900, ov. Amersfoort (ingeschr. te Leusden) 05-08-1949, tr. Leusden 12-05-1921 Elbert Wallet, geb. Leusden 26-01-1895, zn. van Nicolaas Wallet en Evertje van der Horst

11. Rika Kamerbeek, geb. Leusden 17-03-1902, tr. Leusden 26-08-1926 Lambertus Wentzel, geb. Oldebroek 1902, zn. van Rutger Wentzel en Aartje van der Brink

12. Willemina Kamerbeek, geb. Leusden 1904, tr. Leusden 30-10-1930 Hendrik Mandersloot, geb. Langbroek 10-06-1902, zn. van Gerrit Mandersloot en Wijntje Schuilenburg

13. Rijk Kamerbeek, geb. Leusden 1907, ov. Leusden 27-08-1907

14. Rijk Kamerbeek, geb. Leusden 1910, tr. Leusden 26-03-1931 Johann van Putten, geb. Leusden 1908, dr. van Jan van Putten en Jannigje van Egdom

6. Evert Kamerbeek, geb. Leusden 04-02-1863, tr. Leusden 17-11-1887 Johanna Blom, geb. Leusden 1850, ov. Leusden 14-07-1896 (kraambed), dr. van Reinier Teunis Blom en Jacoba Pothoven

Uit dit huw.:

1. Hendrica Jacoba Kamerbeek, geb. Leusden 28-04-1889

2. Jacoba Kamerbeek, geb. Leusden 07-10-1890, tr. Leusden 24-11-1921 Lambertus Knoppers, geb. Hoogland 08-02-1888, zn. van Peter Knoppers en Lammerdina Knoppers

3. Evert Reinier Kamerbeek, geb. Leusden 04-10-1894

4. doodgeb. kind, ov. Leusden 14-07-1896

7. Teunis Kamerbeek, geb. Leusden 26-06-1866, tuinman, landbouwer, ov. Leusden 15-06-1942, tr. Amersfoort 06-05-1891 Rijntje van Nieuwenhuizen, geb. Amersfoort 07-06-1865, dr. van Marius van Nieuwenhuizen en Gerarda Johanna van Leuven

Uit dit huw.:

1. Evert Kamerbeek, geb. Leusden 14-06-1891, metselaar, tr. Amersfoort 18-08-1920 Gerarda Jacoba Rietveld, geb. Amersfoort 07-02-1898, dr. van Arnoldus Rietveld en Catharina Johanna Blombergen

2. Marius Kamerbeek, geb. Leusden 24-12-1892

3. Hendrik Kamerbeek, geb. Leusden 01-10-1894

4. Gerard Johan Kamerbeek, geb. Leusden 02-06-1897

5. Rijk Kamerbeek, geb. Leusden 23-12-1898, ov. Leusden 20-01-1938, ongehuwd

6. Teunis Kamerbeek, geb. Leusden 06-01-1900

7. Cornelis Kamerbeek, geb. Leusden 01-09-1902

8. Eduard Reinier Kamerbeek, geb. Leusden 20-03-1904, ov. Leusden 06-04-1904

8. Hendrik Kamerbeek, geb. Leusden 03-11-1868, tr. Leusden 25-11-1897 Aartje van Dijk, geb. Driebergen 24-12-1869, dr. van Jan van Dijk en Metje van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Metje Kamerbeek, geb. Leusden 04-05-1901, tr. Leusden 20-03-1924 Gerard van Raaij, geb. Leusden 18-06-1892, zn. van Gerbrand van Raaij en Magdalena Hulsman

9. Rijkje Kamerbeek, geb. Leusden 17-08-1871

10. Gerritje Kamerbeek, geb. Leusden 01-05-1874

11. doodgeb. kind, ov. Leusden 25-10-1876

12. Maria Kamerbeek, geb. Leusden 02-01-1878, tr. Leusden 23-05-1906 Hendrik Jansen, geb. Woudenberg 15-03-1880, zn. van Aart Jansen en Maria Polman

13. Willem Evert Kamerbeek, geb. Leusden 17-04-1881, brievenbesteller, tr. Amersfoort 31-05-1911 Sara Eleonora van Minnen, geb. Amersfoort 28-04-1887, dr. van Johannes van Minnen en Anna Clara de Bree

14. Evert Jan Kamerbeek, geb. Leusden 10-05-1883

 

IIc

Teunis Kamerbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 09-05-1802, ov. Utrecht 08-01-1860, tr. Leusden 06-09-1833 Rijkje ter Maaten, geb. Leusden, ged. Amersfoort 26-02-1797, ov. Amersfoort (ingeschr. te Leusden) 25-05-1876, dr. van Bart ter Maaten en Rijkje van Barneveld

Uit dit huw.:

1. Rijkje Kamerbeek, geb. Leusden 11-07-1829 (erkend bij huw.), ov. Zeist 25-02-1904, tr. Leusden 31-05-1851 Jan van de Kamp, geb. Leusden 07-06-1823, ov. Zeist 18-12-1888, zn. van Mor van de Kamp en Aaltje Harskamp

2. Gerrit Kamerbeek, geb. Leusden 05-04-1834, volgt IIId

3. Martje Kamerbeek, geb. Leusden 27-10-1835, ov. Leusden 02-10-1911, tr. Leusden 05-01-1859 Dirk Hofland, geb. Barneveld 25-07-1828, ov. Leusden 19-05-1914, zn. van Brand Hofland en Jannetje Buitenhuis

4. Gerritje Kamerbeek, geb. Leusden 14-08-1837, ov. Leusden 10-01-1919, tr. Leusden 11-03-1859 Wouter van den Brink, geb. Barneveld 10-07-1829, zn. van Teunis van den Brink en Jantje van den Brink

 

IIId

Gerrit Kamerbeek, geb. Leusden 05-04-1834, ov. Utrecht 11-08-1918, tr. Leusden 28-01-1857 Leonora Beitler, geb. Hoevelaken 03-08-1831, ov. Utrecht 04-10-1912, dr. van David Beitler en Hendrikje Plat/Dreessen

Uit dit huw.:

1. Johan David Kamerbeek, geb. Leusden 25-04-1864

2. Rijk Kamerbeek, geb. Leusden 16-10-1866

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

januari 2010