De Koning

De oudste generatie kon worden samengesteld n.a.v. twee aktes uit 1734 en 1736. Daarin staan de erfgenamen van Egbert Willemsz. Omdat hij ongehuwd overleed hebben we het dus over de nakomelingen van zijn vader Willem Egbertsz.

De achternaam De Koning komt rond 1740 in zwang. Nakomelingen van Willem Willemsz van Ubbeschoten noemen zich De Koning.

Op internet wordt vele malen ene Willem Cornelisz van Spikhorst als voorouder genoemd. Dit is dezelfde als Willem Cornelisz Spijkhorst Soene, ov. Renswoude 07-08-1686, otr. Renswoude 1648 Grietgen Aris Thonisdr, van Emmikhuizen. Zij krijgen inderdaad een zoon Willem Willemsz, ged. Renswoude 07-02-1669. Gezien het jaartal kan dat de onderstaande Willem Willemsz dus niet zijn.
Deze familie Spickhorst/Soene is gepubliceerd in Veluwse Geslachten in 2007.

Met dank voor de aanvullingen van Maartje de Zeeuw uit Almelo.

I
Willem Egbertsz, ov. voor 1693, tr. Evertje NN

In 1656 is Willem Egbertsen bruiker van ¼ deel van Rumelaar. Dit heet later De Heul (Oudschildgeld Maarsbergen nr. 37).
Huisgezinnen Woudenberg 1675, nr. 97: Seven onmundige kinderen van Willem Ebbertsz, bouwluyden.
In 1686 en 1696 is Willem Ebbertsz eigenaar van de boerderij De Heul met 5 morgen land in De Lage Weijde en De Haar, bruiker Louw Willemsz (Oudschildgeld Woudenberg nr. 16c).
In 1693 is Louw Willemsz bruiker en de kinderen van Willem Ebbertsz eigenaars van een huis in de Lage Weijde (Haardstedengeld Woudenberg 1693, nr. 118).
In 1706 is de weduwe van Willem Ebbertsz eigenaar van de boerderij De Heul met 5 morgen land in De Lage Weijde en De Haar, bruiker Louw Willemsz (Oudschildgeld Woudenberg nr. 16c).
Registratie van een tinsbrief voor Frederik Adriaan, baron van Rheede, vrijheer van Renswoude en Emminckhuijsen. Hannes Willemsen; Harmen Korssen voor zichzelf en samen met Aalbert Kornelissen als voogd over de onmondige dochter van Willem Willemse, genaamd Evertje Willemse, uit het huwelijk met zijn eerste vrouw; Jan Cornelissen en Hannis Willemsen als voogd over de drie onmondige kinderen van Willem Willemsen en zijn tweede vrouw Roelofje Jans met namen Willem Willemse, Jantje Willemse en Wilmijntje Willemse, Willem Louwen en Roelof Louwen voor hen zelf en namens hun broer Aart Louwen en hun zwager Steven Heijmensen, getrouwd met Jannitje Louwen; Peel Woutersen, Willem Woutersen, Jan Woutersen, Hendrik Hendriksen, getrouwd met Evertje Wouters; Roelof Sandersen, getrouwd met Gerritje Korssen, Evertje Korssen, weduwe van Gerrit van Kruijsen; allen erfgenamen van hun oom Egbert Willemsen. Zij hebben op 25-03-1733 publiek voor 1270 gulden en 10 stuivers verkocht aan Hendrik Albertsen ca. 4 morgen land, genaamd Wijntkomslandt, op Ekeris. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 146, 146vo, 147; 07-04-1734).
Hermen Corssen voor zichzelf en namens Hannis Willemsen; Aalbert Cornelissen namens Evertje Willems en Jan Cornelisz; Aalbert Cornelissen en Jan Cornelisz als voogden van drie onmondige kinderen van Willem Willemsen en zijn tweede vrouw Roeloffje Jans met namen Willem, Jantje en Willemijntje Willems; Willem Louwen, Aart Louwen, Steven Heijmensen en zijn vrouw Jantje Louwen, Cornelia Jans, wed. Roelof Louwen voor zichzelf en namens haar dochter Maria Roeloffs en voor haar man Cornelis Petersen, Peel Woutersen, Willem, Jan en Aart Wouterz, Hendrik Hendrikz en zijn vrouw Evertje Wouters, Roelof Sanderz, getrouwd met Gerritje Corssen, Evertje Corssen, wed. Gerrit van Cruijssen; samen erfgenamen van hun oom Egbert Willemsen. Zij verkopen aan Antonij Lambartsen Lagerweij een erf met ca. 20 morgen land aan de Haar in het Leege Erf Rumelaar, laatst gebruikt door de weduwe van Jan Wulpherts en haar zoon Jan Jansz. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 169, 169vo; 27-12-1736).

 

Uit dit huw.:
1. Egbert Willemsen, ov. 1730-1732, ongehuwd

 

In 1730 laat Egbert Willemsz, won. Abbelaar onder Renswoude, zijn testament maken (Not. Arnoldus van Geijtenbeek WO001a001; 19-11-1730).
In 1732 laten de erfgenamen van Ebbert Willemsen ca 4 morgen land, genaamd Weijnkomslandt op Ekeris taxeren. Geschat op 610 gulden. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 131, 131vo; 11-09-1732).
In 1732 laten de erfgenamen van Ebbert Willemsen 13/14 deel van een boerderij met ca. 16 morgen land, gelegen aan de Haar en in het Leege Erf, taxeren. Geschat op 1114 gulden. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 131vo; 11-09-1732).

 

2. Marritje Willems, tr. Louw Willemsz (van Hardeveld), ov. voor 1715

 

Zie genealogie Hardeveld.
In 1696 is Lauw Willemsen eigenaar en bruiker van ¼ deel van Rumelaar. Dit heet later De Heul (Oudschildgeld Maarsbergen nr. 37).

 

3. Geurtje Willem Ebbertsdr, ov. na 1719, tr. Wouter Pelen, ov. voor 1706, zn van Peel NN en Jacobje Wouters
                Zie genealogie Donkelaar.

 

4. Errisje Willems, ov. Renswoude 15-07-1720, tr. Renswoude 20-05-1683 Cors Hermensz, ov. Renswoude 15-10-1698
                Lidm. Renswoude ca. 1683: Cors Hermensz en Arrisje Willems.

 

Uit dit huw.:
1. Hermen Corsz, ged. Renswoude 24-02-1684, jong ov.
2. Gerrigje/Gerritje Corssen, ged. Renswoude 20-09-1685, tr. Roelof Sandersz
3. Evertje Corssen, geb. Emmikhuizen, ged. Renswoude 01-04-1688, won. Emmikhuizen, tr. Renswoude (att. van Utrecht) 21-05-1724 Gerrit van der Kruijsze/Cruijssen, geb. Utrecht, ov. voor 1736
4. Lijsbeth Corssen, ged. Renswoude 28-07-1689, ov. voor 1734
5. Herman Corsz, ged. Renswoude 14-02-1692
6. Willemijntje Corssen, ged. Renswoude 22-10-1693, ov. voor 1734
7. Willem Corsz, ged. Renswoude 16-01-1698, ov. voor 1734
5. Willem Willemsz van Ubbeschoten, volgt II

 

II
Willem Willemsz van Ubbeschoten, ov. ca. 1728, tr. Renswoude op 25-07-1675 Stijntje Willems, geb. Renswoude, ged. Barneveld 17-07-1642, dr. van Willem Rijcksz en Annitje Rijcks

De ouders van Stijntje worden genoemd in Recht. Arch. Renswoude 1799; 22-02-1683.
In 1704 neemt Willem Willemsz de Koninck (voor het eerst wordt deze achternaam vermeld) de huur van Klein Eubelschoten (Ubbeschoten) over van Grietje Willems, wed. Jan Fransz. Hij huurt van Oudmunster te Utrecht van 1704-1710, voor 170 gl. per jaar (Not. Utrecht U112a002, nr. 100; 09-12-1704).
Lidm. reg. Renswoude 1722: Willem Willemsen, op Ubbelschooten.
In 1728 vindt er boedelscheiding plaats na ov. van Willem Willemsz van Ubbelschoten. Zijn kinderen Willem, Willem, Gijsbertje en Rijkje wonen nog op de boerderij Ubbeschoten, Anna woont in Scherpenzeel, ongehuwd (S. Laansma, Boerderijen en Boerengeslachten te Renswoude, blz. 76).
In 1748 laten “Willem Willemse de Kooning, Anna Willemse de Kooning, Rijkje Willemse de Kooning en deszelfs eenige dochter genaamt Stijntje de Kooning, mitsgaders Roelofje of Roeltje de Kooning, eenige nagelatene dochter en universele erfgenaam van Gijsbertje Willems de Kooning, alle meerderjarig en woonende onder Renswoude te samen zusters en broers en zusters kinderen” hun testament op de langstlevende maken, “uijt liefde en toegeneegenheid die zij malkanderen zijn toedragende, reciproque, over en weder”. Alles gaat naar de langst levende (Recht. Arch. Renswoude 1803; 09-03-1748).

 

Uit dit huw.:
1. Anneke/Anna Willems de Koning, ged. Renswoude 07-05-1676, ov. 1728-1734

Woont in 1728 in Scherpenzeel, ongehuwd.
Van 1751-1753 woont Anna Willemse  (de Koning ) van Ubbelschoten in een kamer aan het westeinde; 1832: sectie D 332(ged),333(ged).

 

2. Willem Willemsz de Koning, ged. Renswoude 18-11-1677, ov. 1728-1734

Woont in 1728 op Ubbeschoten.

3. Willem Willemsz de Koning, de jonge, ged. Renswoude 25-05-1679, volgt IIIa
4. Jan/Hannes Willemsz de Koning, ged. Renswoude 04-04-1681, volgt IIIb
5. Gijsbertje Willems de Koning, ged. Renswoude 20-05-1683, ov. 1728-1734

Woont in 1728 op Ubbeschoten.
Kind:

Roelofje Willems de Koning, ged. Renswoude 26-12-1721, tr. (1) 12-03-1752 Renswoude Gijsbert Wouters van Berkhorst, ged. Scherpenzeel 26-12-1705, op Berckhorst, zn. van Wouter Teunissen en Geurtje Faassen, otr. (2) Renswoude 22-12-1763 Willem Celissen, geb. Renswoude

 

De vader is Roelof Roelofsen Methorst, ook de vader van Steijntje, het kind van haar zuster Rijckje Willems de Koning, dat twee maanden later werd geboren, in het doopboek staat dat dit bloedschande is. Zij is niet met de vader getrouwd. Haar zuster trouwens ook niet.

 

6. Rijckje Willems de Koning, ged. Renswoude 15-02-1685, ov. 1728-1734

Woont in 1728 op Ubbeschoten.
Kind:

Steijntje Willems de Koning, ged. Renswoude 15-02-1722, tr. Renswoude 30-04-1752 Hendrik Reijersen van Veenschoten, geb. aan de Schras onder Ederveen, gem. Ede, ged. Lunteren 16-09-1725, zn. van Reijer Hendricksz en Weimpje Everts. Hendrik, tr. (2) Ede 17-03-1754 Beertje Teunissen van Doesburg, ged. Ede 22-01-1728, dr. van Teunis Jansen en Lubbertje Coenders

De vader is Roelof Roelofsen Methorst, ook de vader van Roelofje, het kind van haar zuster Gijsbertje Willems de Koning, dat twee maanden eerder werd geboren, in het doopboek staat dat dit bloedschande is. Zij is niet met de vader getrouwd. Haar zuster trouwens ook niet.

 

7. Cornelis Willemsz de Koning, ged. Renswoude 20-02-1687, jong ov.
8. Thijs Willemsz van Ubbelschoten/Koning, ged. Renswoude 17-02-1689, tr. (1) Scherpenzeel 19-01-1721 Annitge Geurts, dr. van Geurt Cornelissen, tr. (2) Scherpenzeel op 05-11-1730 Jannetje Aards van Donkelaar, ged. Scherpenzeel 16-11-1690, op Glashorst, dr. van Aert Gerritsen Glashorst en Jenneke Willems

Thijs Willemsz van Ubbelschoten/Koning wordt niet genoemd bij de erfgenamen van zijn oom Egbert Willemsz.
Van 1737-1749 is Tijs Willems Koning eigenaar van een huis aan Oosteinde noordzijde, sectie D 412,413. Van 1752-1754 zijn de kinderen eigenaar.
Inwoners Scherpenzeel 1749: Tijs Willems Koning, daghuurder, getrouwd, 1 huis, 1 kind tot 10 jaar, 4 volwassenen, waarvan 2 gebrekkige zoons.
Uit het 1e huw.:

1. Stijntje de Koning, ged. Scherpenzeel 07-12-1721, tr. Scherpenzeel 18-03-1742 Roelof Breunissen Wolswinkel, ged. Renswoude 04-01-1722, zn. van Breunis Jansen Wolswinkel en Swaantje Jans Ruisseveen
2. Willemijn de Koning, ged. Scherpenzeel 31-01-1723
3. Jan de Koning, ged. Scherpenzeel 12-04-1724
4. Geurt de Koning, ged. Scherpenzeel 26-12-1725
5. Willem de Koning, ged. Scherpenzeel 21-08-1729
Uit het 2e huw.:
6. Aart de Koning, ged. Scherpenzeel 16-09-1731
7. Aart de Koning, ged. Scherpenzeel 05-09-1734

9. Cornelisje Willems de Koning, ged. Renswoude 27-09-1691, tr. Ceel/Marcelis Evertsz Dompselaar, ged. Woudenberg 11-03-1688, zn. van Evert Jansen en Willempje Celis. Ceel, tr. (2) Renswoude 02-03-1749 Hendrikje Egberts, wed. Harmen Otten

Cornelisje Willems de Koning wordt niet genoemd bij de erfgenamen van haar oom Egbert Willemsz.

 

10. Theunis Willemsz, ged. Renswoude 17-09-1693, ov. voor 1734
11. Cornelis Willemsz, ged. Renswoude 14-06-1696, ov. voor 1734

IIIa
Willem Willemsz de Koning, de jonge, ged. Renswoude 25-05-1679, tr. (1) Jannigje Hendriks, otr. (2) Veenendaal 02-02-1721 Roelofje Jans. Roelofje Jans, tr. (2) Renswoude 20-05-1731 Jan Cornelisz van den Broek, geb. op ´t Broeck, ged. Scherpenzeel 13-07-1690, zn. van Cornelis Hermensz en Arisje Aelberts

Lidm. Renswoude: Roelofje Janz, met attestatie van Veenendaal 07-07-1722.
Lidm. reg. Renswoude 1722: Roelofje Janz, op Ravenhorst, met attestatie van Veenendaal.
Woont in 1728 op Ubbeschoten.

 

Uit het 1e huw.:
1. Evertje Willems
Uit het 2e huw.:
2. Jan Willemsz de Koning, ged. Renswoude 16-11-1721, ov. voor 1734
3. Jantje Willems de Koning, ged. Renswoude 18-02-1725, tr. Renswoude 08-08-1751 Willem Teunissen van Oosterbeek, geb. Oosterbeek

 

Lidm. Renswoude 23-01-1749: Jannigje Willemsz de Koning.

 

4. Willemijntje Willems de Koning, geb. Renswoude maart 1727, tr. Renswoude 27-02- 1746 Roelof Evertsz Methorst, geb. Renswoude 22-05-1714, begr. Renswoude 21-12-1787, zn. van Evert Roelofsz Methorst en Maria Sandersen van de Hoef

Lidm. Renswoude 23-01-1749: Willemijntje Willemsz de Koning.

 

6. Willem Willemsz de Koning, ged. Renswoude 20-02-1729, volgt IVa
Uit het huw. van Jan Cornelisz van den Broek en Roelofje Jans:
7. Arisje Jansz, ged. Renswoude 13-01-1732, op de Meent
8. Jan Jansz, ged. Renswoude 31-07-1735, bij Ravenhorst

IVa
Willem Willemsz de Koning, ged. Renswoude 20-02-1729, begr. Renswoude 20-05-1802, tr. (1) Renswoude 07-11-1751 Grietje Hendriksen van Ginkel, geb. Renswoude ca. 1727, dr. van Hendrick Ernsten van Ginkel en Aartje Jans, otr. (2) Renswoude 23-05-1766 Aartje Jans van Stroe, geb. Garderen, begr. Renswoude 29-10-1805
Uit het 1e huw.:
1. Roelofje Willemsen de Koning, ged. Renswoude 02-07-1752, op Emmikhuisen, otr. Renswoude 10-07-1773 Cornelis Jansen van Huigenbosch, ged. Renswoude 18-12-1746, zn. van Jan Cornelissen van Huigenbos en Jacomijntjje Aarts van Breeschoten
2. Willem Willemsen de Koning, ged. Renswoude 04-08-1754, op Emmikhuisen, ws. begr. Renswoude 20-09-1799
3. Hendrik Willemsen de Koning, ged. Renswoude 01-08-1756, op Emmikhuisen, volgt Va
4. Aart Willemsen de Koning, ged. Renswoude 15-04-1759, op Emmikhuisen, volgt Vb
5. Jan Willemsen de Koning, ged. Renswoude 03-05-1761, op Emminkhuijzen
6. Johannes Willemsen de Koning, ged. Renswoude 09-09-1763, op Emmikhuijzen, volgt Vc
Uit het 2e huw.:
7. Jan de Koning, geb. Renswoude 1767 (aldaar niet gevonden), volgt Vd
8. Gerritje Willemsen de Koning, ged. Renswoude 14-04-1769
9. Gerrigje Willemsen de Koning, ged. Renswoude 15-03-1771
10. Willem Teunisse Willemsen de Koning, ged. Renswoude 24-04-1773
11. Gerrit Willemsen de Koning, ged. Renswoude 02-02-1776

Lidm. Renswoude 19-04-1802: Gerrit Willemsen de Koning.

 

12. Roelofje Willemsen de Koning, ged. Renswoude 18-06-1780, ws. begr. Renswoude 04-10-1800

Va
Hendrik Willemsen de Koning, ged. Renswoude 01-08-1756, op Emmikhuisen, tr. Amerongen 24-05-1778 Klaasje Dirks van Veldhuizen, geb. onder ´t Veen
Uit dit huw.:
1. Dirk de Koning, ged. Amerongen 09-08-1778, volgt VIa

VIa
Dirk de Koning, ged. Amerongen 09-08-1778, begr. Woudenberg 07-08-1811, tr. Leersum 01-11-1801 Maria van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 25/28-04-1776, ov. Scherpenzeel 12-02-1845, dr. van Hendrik Willemsz van Osnabrugge en Jantje Everts van Kuilenburg
Uit dit huw.:
1. Hendrik de Koning, ged. Leersum 21‑03‑1802, volgt VIIa
2. Jan de Koning, ged. Leersum 21‑10‑1804, volgt VIIb
3. Klaas de Koning, geb./ged. Woudenberg 18-10/09-11-1806
, wolkammersknecht, ov. Scherpenzeel 16-02-1840, ongehuwd

4. Hendrikus de Koning, geb./ged. Woudenberg 26-10/13-11-1808, volgt VIIc

VIIa
Hendrik de Koning, ged. Leersum 21‑03‑1802, ov. Scherpenzeel 01-12-1878, wolkammer, tr. Scherpenzeel 09-12-1825 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 10-12-1825 Anna van Donselaar, geb./ged. Scherpenzeel 18/30-07-1797, ov. Scherpenzeel 21-12-1875, dr. van Gerrit van Donselaar en Aaltje ter Burg
                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Hendrik de Koning.

 

Uit dit huw.:
1. Dirkje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1825/29-01-1826, ov. Scherpenzeel 02-02-1879, ongehuwd
Kinderen:

1. Gerrit de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 12-02/12-03-1854, ov. Scherpenzeel 25-02-1860
2. Hendrik de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 03-03/01-04-1866, ov. Arnhem 12-08-1934, tr. Harderwijk 19-04-1899 Willemina Verhagen, wed. Dirk de Boer, geb. Harderwijk 1861, dr. van Simon Joseph Verhagen en Willempje van Klompenburg

2. Alida de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 23-06/27-07-1828, ov. Harderwijk 26-06-1881, tr. Scherpenzeel 17-09-1862 Aalbert ter Burg, wed. Maria van de Weerd, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-01-1817, ov. Scherpenzeel 25-04-1871, zn. van Cornelis ter Burg en Maria de Jong

Lidm. Scherpenzeel 25-04-1867: Alida de Koning.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Aalbert Terburg en 1867: Alida de Koning, el. met attestatie vertrokken naar Harderwijk 07-02-1872.

 

3. Gerritje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 27-03/25-04-1830, ov. Scherpenzeel 25-09-1840
4. Mietje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 22-10/04-11-1832, ov. Scherpenzeel 19-08-1833
5. Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1834 /01-02-1835, volgt VIII
6. Anthonie de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 24-10/26-11-1837, ov. Scherpenzeel 28-03-1841
7. Nicolaas de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 10/26-04-1840, metselaar, ov. Ede 17-01-1920, tr. Ede 30-10-1869 Teuntje van Lunteren, geb. Woudenberg 18-08-1820, ov. Ede 07-12-1910, dr. van Cornelis van Lunteren en Maria van Os

VIII
Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1834/01-02-1835, metselaar, ov. Scherpenzeel 06-01-1914, tr. Scherpenzeel 07-08-1868 Maria Christina van Melzen, geb./ged. Scherpenzeel 23-04/05-05-1833, ov. Scherpenzeel 25-02-1910, dr. van Johannes van Melsen en Alida Viegen

Uit dit huw.:
1. Franciscus Hendrikus de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 05-05/13-06-1858, ov. Scherpenzeel 10-03-1931, begr. Glashorst, graf nr. 260, tr. Renswoude 17-11-1882 Wijntje van den Burgt, geb. Renswoude 30-10-1857, ov. Amersfoort 21-11-1943 (ingeschr. te Scherpenzeel), begr. Glashorst, graf nr. 260, dr. van Maas van den Burgt en Aartje Veldhuizen

Erkend bij het huwelijk van zijn moeder.
Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Wijntje van den Burgt.
Lidm. Scherpenzeel: Franciscus Hendrikus de Koning, met attestatie van Arnhem oktober 1879 .
            Uit dit huw.:

1. Aartje Maria de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 23-04/03-06-1883, tr. Scherpenzeel 01-02-1908 Arend Nobbe, geb. Steenwijkerwold 1884, tuinman, zn. van Jacobus Nobbe en Neeltje Betebrij

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1905; Aartje Maria de Koning, met attestatie vertrokken naar Amersfoort jan. 1907.
Vertrokken naar Jutphaas.

 

2. Marinus Johannes de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 28-08/11-10-1885, koperslager, tr. Scherpenzeel 12-11-1910 Dirkje van Bennekom, geb. Kralingen 1885, zn. van Willem van Bennekom en Hanna Moesbergen
                Vertrokken naar Leusden.

 

3. Hermanus de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 27-12-1887/29-01-1888, tr. Vledder, 01-03-1913 Jansje Nobbe, geb. Vledder 1885, dr. van Jacobus Nobbe en Neeltje Heetebreij
4. Maria Christina de Koning, geb. Scherpenzeel 04-07-1890, ov. Scherpenzeel 16-07-1890
5. Gijsbert Cornelis de Koning, geb. Scherpenzeel 04-07-1890, ov. Scherpenzeel 10-07-1890
6. Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 09-07/20-09-1891, loodgieter, tr. Woudenberg en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 24-12-1920 Gerritje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 21-10-1894, dr. van Peter van de Lagemaat en Willempje Aarsen

Uit dit huw.:
1. Wijntje Willemina de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 22-01/28-05-1922
2. Willemina de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 21-06/26-08-1923, tr. Scherpenzeel 31-07-1947 Gijsbert Kwakernaak, chauffeur, geb. Scherpenzeel 11-11-1919, zn. van Gijsbert Kwakernaak en Merrigje van Schaijk
3. Francina Hendrika de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 13-07/25-04-1927
4. Gerritje Petronella de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 27-06/05-10-1930
5. Franciscus Hendricus de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 14-02/27-05-1934
6. Geertruida de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 05-06/04-10-1936

7. Johannes de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1894/10-03-1895
8. Cornelis Willem de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 09-03/24-04-1898, koperslager, tr. Lijsje van den Burgt, geb. 04-12-1898

Lidm. Scherpenzeel: Lijsje van den Burgt aangenomen 15-03-1921, met attestatie van ‘s-Gravenhage 21-09-1926, won. Dorpsstraat 273, na 25-08-1962, hv C.W. de Koning.
Lidm. Scherpenzeel: Cornelis Willem de Koning, met attestatie van ’s-Gravenhage 05-02-1924, met attestatie vertrokken naar de Geref. Gem.
Uit dit huw.:

1. Wijntje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 24-07/23-09-1928
2. Cornelis Willem de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 16-11-1930/25-01-1931
3. Franciscus Hendrikus de Koning, geb. Scherpenzeel 16-07-1932, ov. Scherpenzeel 26-07-1933

9. Wijntje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 21-07/10-09-1899, tr. Scherpenzeel 05-03-1921 Jan Willem van Engelenhoven, geb. Ede 1897, bakker, zn. van Cornelis van Engelenhoven en Jenneke van den Brink

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1920: Wijntje de Koning.

 

2. Gerdina Hendrika de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 23-08/07-09-1862, tr. Scherpenzeel 26-01-1884 Teunis Prins, geb. Woudenberg 26-08-1855, koopman, zn. van Albertus Prins en Cornelia Bunt
                Erkend bij het huwelijk van zijn moeder.

 

3. Alida Hendrika de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 02/25-10-1868, tr. Scherpenzeel 15-10-1892 Willem Wagensveld, geb. Ede 1870, arbeider, zn. van Melis Wagensveld en Arisje van de Weerd
4. Heintje de Koning, geb. Woudenberg 30-12-1869, ged. Scherpenzeel 30-01-1870
5. Annetta de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 25-12-1872/19-01-1873, tr. Scherpenzeel 27-07-1895 Pieter Wagensveld, geb. Woudenberg(?) 1875, arbeider, zn. van Melis Wagensveld en Arisje van de Weerd
6. Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 23-01/07-03-1875, volgt IX
7. Maria Christina de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 13-05/19-08-1877, ov. Scherpenzeel 23-12-1886

IX
Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 23-01/07-03-1875, arbeider, tr. Scherpenzeel 21-04-1900 Anna Osnabrugge, geb. Woudenberg 04-08-1875, ov. Scherpenzeel 01-06-1946, dr. van Barend Osnabrugge en Elbertha van Elst

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1896: Matthijs de Koning.

 

Uit dit huw.:
1. Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/03-02-1901), tr. Woudenberg 13-01-1928 Wilhelmina Wagensveld, geb. Woudenberg 28-07-1905, ged. in de Grote Kerk 28-08-1905, ov. Utrecht 28-01-1950 (ingeschr. te Scherpenzeel), dr. van Gerrit Wagensveld en Maria Versteegh

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Matthijs de Koning, met attestatie vertrokken naar Woudenberg september 1930.
Uit dit huw.:

1. Anna de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 08-06/29-07-1928

Lidm. Scherpenzeel 27-04-1952, met attestatie vertrokken naar Ede 03-05-1952.

 

2. Maria Magdalena de Koning, geb. Woudenberg 08-05-1931, ged. Scherpenzeel 31-05-1931
2. Barend Cornelis de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 09-07/31-08-1902, wever, tr. Antonia Inkenhaag

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Barend Cornelis de Koning.
Uit dit huw.:

1. Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 12-03/29-04-1928
2. Hendrika de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 08-04/26-05-1935

3. Marinus de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 15-09/25-10-1903, timmerman, ov. Scherpenzeel 26-06-1980, tr. Scherpenzeel 30-08-1928 Dina Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 02-01/04-03-1906, dr. van Gerrit Inkenhaag en Heintje ten Ham

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1949: Marinus de Koning.
Uit dit huw.:

1. Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 12-10/24-11-1929
2. Gerrit de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 22-08/25-09-1932
3. Anna Francisca de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/29-07-1934
4. Hendrik de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 13-04/21-05-1939
5. jongen, ov. Scherpenzeel 30-11-1950
6. Francisca Hendrika Johanna de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 01-03/30-04-1944

4. Albertus de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 07-09/26-11-1905, wever, textielarbeider, tr. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 20-06-1930 Teuntje Aarsen, geb. Woudenberg 02-09-1906, ged. Scherpenzeel 30-09-1906, dr. van Teunis Hendrik Aarsen en Gijsje Hendriksen

Uit dit huw.:
1. Anna de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 14-07/28-08-1932
2. Teunis Hendrik de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 30-03/06-07-1935
3. Gijsje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 24-10/24-12-1939
4. Matthijs de Koning, geb. Scherpenzeel 18-03-1949

5. jongen, ov. Scherpenzeel 19-08-1908
6. Francisca Hendrika de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 28-08/05-12-1909
7. meisje, ov. Scherpenzeel 09-04-1914
8. Johanna de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 20-12-1917/28-04-1918, tr. Scherpenzeel 29-11-1945 Douwe Terpstra, geb. Haarlemmerliede 1912, boekhouder, zn. van Jan Terpstra en Gelkje Wielinga

Lidm. Scherpenzeel: Johanna de Koning, met attestatie van de Geref. Kerk te Scherpenzeel 03-01-1956.

 


VIIb
Jan de Koning, ged. Leersum 21‑10‑1804
, ov. Scherpenzeel 07-01-1889, wolkammersknecht, wolkammer, arbeider, tr. Scherpenzeel 23-12-1825 Maria Cornelia Kersten/Keuster, geb. ’s-Gravenhage 1801, ov. Scherpenzeel 10-01-1885, dr. van Mathijs Kersten en Elisabeth Gijsman

Lidm. Scherpenzeel maart 1857: Jan de Koning.
In 1875 verkopen Jan de Koning, arbeider x Maria Cornelia Kersten, won in het huis genaamd ‘Ouderliefde’ onder Scherpenzeel aan hun schoonzoon Karel van Ree, arbeider x Elisabeth de Koning te Scherpenzeel huisraad t.w.v. f 172,20, waarvan zij f 75,= betalen. Met diverse bepaling, die het woord ‘Ouderliefde’ wel in een bepaald daglicht zetten (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 220; 30-06-1875).
Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Jan de Koning en Maria Cornelia Kester, el.

 

Uit dit huw.:
1. Dirk de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 05/30-04-1826

In 1862 geeft Cornelia Kerster, ook wel Cornelia Kerster x Jan de Koning, wolkammer te Scherpenzeel last op haar zoon Dirk de Koning, directeur van de plantage Sinabi de Gelre bij Paramaribo in West Indië om voor haar een legaat  van f 1000,= in ontvangst te nemen van wijlen haar broer Matthijs Kerster, ov. te Suriname (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 6; 20-01-1862).

 

2. Johanna Maria de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 17-02/02-03-1828, ov. Woudenberg 11-06-1868, begr. Glashorst, graf nr. 354, tr. Scherpenzeel 26-11-1858 Hendrik van Bruggen, geb./ged. Scherpenzeel 17/31-08-1817, ov. Woudenberg 12-07-1888, zn. van Arie van Bruggen en Geertruij Oudhoff

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Johanna Maria de Koning.

 

3. Hendrik de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/25-10-1829, ov. Scherpenzeel 12-12-1857, ongehuwd
4. Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 03-12-1830/09-01-1831, ov. Scherpenzeel 05-06-1831

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Matthijs de Koning, met attestatie vertrokken naar Suriname 1858.
5. Maria de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 14-03/01-04-1832, tr. Scherpenzeel 14-01-1859 Dirk Dirksen, geb. Renswoude 11-07-1832, zn. van Jenneke Dirksen

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Maria de Koning.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Dirk Dirksen en Maria de Koning, el, met attestatie vertrokken naar Veenendaal 30-03-1874.

 

6. Elizabeth de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 02-11/29-12-1833            , ov. Scherpenzeel 28-10-1834
7. Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 24-01/01-02-1835
8. Nicolaas de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 09/26-06-1836, tr. Wilnis 06-06-1866 Gerritje Verhoef, geb. Mijdrecht 1836, dr. van Johannes Verhoef en Lena Aaltje Rijkenberg
9. Jacob de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 29-04/27-05-1838, ov. Scherpenzeel 04-05-1839
10. Jan Jacob de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 07/28-08-1840
11. Elizabeth de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/27-03-1842, ov. Scherpenzeel 11-09-1917, tr. Scherpenzeel 14-11-1872 Karel van Ree, geb. Amerongen 1847, arbeider, zn. van Arie van Ree en Antje Harmsen

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1865: Elizabeth de Koning.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Elisabeth de Koning
.

12. Jan Jacob de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 12-04/22-05-1844, ov. Scherpenzeel 16-11-1844

VIIc
Hendrikus de Koning, geb./ged. Woudenberg 26-10/13-11-1808, wolkammerknecht, metselaar, ov. Scherpenzeel 07-04-1870, tr. Scherpenzeel 16-03-1838 Willemijntje Mulder, geb. Barneveld 1807, ov. Scherpenzeel 01-10-1874, dr. van Jacob Willemsen Mulder, ook wel Jacob Willemsen en Aaltje Jans

In 1876 wordt het roerend geod verkocht van wijlen Hendrikus de Koning x Wilhelmina Mulder, t.v.v. de kinderen: Matthijs de Koning, metselaar te Scherpenzeel voor zichzelf en namens zijn zuster Cornelia de Koning, dienstbode te Amersfoort, Geertruida en Hendrika de Koning, beiden z.b. te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 272,50 (Not. Scherpenzeel 4142, nr.6; 05-07-1876).

 

Uit dit huw.:
1. Dirk de Koning, geb. 1838, ov. Scherpenzeel 04-04-1870, ongehuwd
2. Jacoba de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 02-04/30-05-1841, ov. Scherpenzeel 17-09-1874, ongehuwd
3. Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 12-02/26-03-1843, tr. Woudenberg 11-05-1877 Jannetje Geijtenbeek, geb. Woudenberg 15-12-1851, dr. van Hendrik Geijtenbeek en Hendrikje Hak

Uit dit huw.:
1. Kind, ov. Woudenberg 05-06-1879
2. Hendrikus de Koning, geb. Woudenberg 29-08-1880, ged. Scherpenzeel 31-10-1880
3. Hendrik de Koning, geb. Woudenberg 11-01-1883, ged. Scherpenzeel 24-02-1883

4. Cornelia de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/29-09-1844, tr. Hoevelaken 16-08-1882 Johannes Roersen, geb. Hoevelaken 1840, timmerman, zn. van Wulphert Roersen en Mijntje Marteling
5. Geertrui de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 29-05/25-06-1848, tr. Scherpenzeel 13-07-1876 Jan Prins, geb. Scherpenzeel 1854, timmerman, zn. van Faas Prins en Flora Hienekamp

Lidm. Scherpenzeel 25-04-1867: Geertruij de Koning.

 

6. Heintje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 17-01/27-02-1853, ov. Woudenberg 09-04-1929, tr. Woudenberg 13-08-1880 Willem van Ede, geb. Woudenberg 19-04-1846, ov. Woudenberg 05-02-1913, zn. van Wouter van Ede en Anna Bloemheuvel

Vb
Aart Willemsen de Koning, ged. Renswoude 15-04-1759, ov. Renswoude 21-11-1844, otr. (1) Renswoude 18-03-1791 Willemijntje Jansen van den Hoef, ged. Renswoude 23-05-1766, in Ederveen, dr. van Jan Evertsz en Fijtje Jans, tr. (2) Renswoude 01-05-1796 Maatje Jansen van de Peppel, geb. Wageningen 1780, ov. Renswoude 08-02-1848, dr. van Jan Teunissen en Peternel Claassen
Uit het 1e huw.:
1. Jan de Koning, ged. Renswoude 01-01-1792, geb. te Ederveen, volgt VIb
Uit het 2e huw.:
2. Willem de Koning, ged. Renswoude 26-06-1796, geb. te Ederveen, tr. Renswoude 25-05-1828 Jannigje de Waal, ged. Renswoude 22-05-1803, dr. van Jan de Waal en Fijtje Bouman

Uit dit huw.:
1. Fijtje de Koning, geb. Renswoude 03-10-1828
2. Fijtje de Koning, geb. Renswoude 01-10-1830, tr. Barneveld 13-10-1853 Evert Dusschoten, geb. Barneveld 1828, zn. van Aalt Evertsen Dusschoten en Derkje Evertsen Ring
3. Maatje de Koning, geb. Gelders Veenendaal 02-06-1835, ov. Barneveld 10-01-1913, op Esveld, tr. Barneveld 18-10-1855 Derk Bos, geb. Ede 1830, zn. van Pieter Bos en Dirkje Haverkamp

3. Jan Teunissen de Koning, ged. Renswoude 31-12-1797, geb. te Ederveen, begr. Renswoude 26-05-1798
4. Grietje de Koning, ged. Renswoude 09-06-1799, geb. te Ederveen, ov. Scherpenzeel 08-08-1885, tr. Woudenberg 07-12-1822 Jacob Budding, ged. Woudenberg 06-05-1798, ov. Scherpenzeel 24-08-1871, zn. van Simon Budding en Cornelia Barten Droffelaar

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Grietje de Koning hv Jacob Budding.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Grietje de Koning.

 

5. Jannigje de Koning, ged. Renswoude 19-04-1801, ov. Renswoude 10-04-1876, tr. Renswoude 28-02-1825 Albert van de Vliert, ged. Renswoude 16-03-1794, ov. Renswoude 09-08-1847, zn. van Aart Teunisse van de Vliert en Dirkje Koudijs
6. Petertje de Koning, ged. Renswoude 18-09-1803, begr. Renswoude 25-02-1811
7. Roelof de Koning, ged. Renswoude 21-09-1806, begr. Renswoude 01-08-1809
8. Jan de Koning, ged. Renswoude 05-03-1809, ov. Renswoude 20-09-1830, ongehuwd
9. Petertje de Koning, ged. Renswoude 23-06-1811, op Emmikhuizen, ov. Renswoude 19-09-1871, tr. Renswoude 15-11-1834 Jan van den Berkhof, geb. Leersum 28-01-1810, ov. Renswoude 21-01-1888, zn. van Willem van den Berkhof en Rikje Jansen van de Meent
10. Roelofje de Koning, geb. Renswoude 18-04-1814, ov. Renswoude 02-11-1891, tr. (1) Renswoude 28-10-1843 Melis van Ravenhorst geb. Woudenberg 01-10-1819, ov. Woudenberg 25-11-1852, zn. van Lubbert van Ravenhorst en Maria Roskam, tr. (2) Renswoude 10-03-1854 Wouter Cornelissen van de Nap, geb. Renswoude 21-09-1823, zn. van Brand Cornelissen van de Nap en Gerritje Woutersen Groen
                Bij de geboorte, huwelijk en overlijden heet haar moeder Maatje Bouman.

 

Vc
Johannes/Hannes Willemsen de Koning, ged. Renswoude 09-09-1763, op Emmikhuijzen, begr. Renswoude 23-03-1802, otr. Renswoude 10-11-1787 Cornelia de Waal, ged. Renswoude 29-07-1764, ov. Renswoude 12-02-1846, dr. van Evert de Waal en Jannetje van den Berg
Uit dit huw.:
1. Evert de Koning, ged. Renswoude 21-03-1788, ov. Renswoude 24-03-1833, tr. Veenendaal 03-04-1821 Maria Blom, geb. Veendendaal 1798, ov. Renswoude 23-03-1848, dr. van Hendrik Blom en Trijntje Gertse

Evert de Koning, 31 jaar, werkman te Renswoude, mishandeling, 3 dagen (Uit inv. nr. 18: Hijhad ruzie in de kroeg van Geurt Altena in Renswoude met Wouter Veldhuizen, mes getrokken)(HUA; Toegang 302-1, nr. 29, register op personen 1811-1822; Rechtbank van Eerste Aanleg 1811-1838; 20-01-1819).
Uit dit huw.:

1. Kind, doodgeboren Renswoude 24-04-1821
2. Cornelia de Koning, geb. Renswoude 08-06-1822, tr. Arnhem 02-05-1859 Bernardus Willemsen, geb. Renkum 1834, arbeider, zn. van Cornelis Willemsen en Maartje Branderhorst
3. Gerritje de Koning, geb. Renswoude 16-01-1824, ov. Renswoude 31-12-1827
4. Johanna de Koning, geb. Renswoude 06-01-1826, ov. Renswoude/Groningen 21-03-1839
5. Cornelis de Koning, geb. Renswoude 24-01-1829, ov. Renswoude 16-04-1829
6. Cornelis de Koning, geb. Renswoude 28-10-1830, wisselwachter, tr. Arnhem 04-11-1868 Cornelia Vruggink, geb. Arnhem 1831, dr. van Jan Vruggink en Jansje de Koning
7. Jan de Koning, geb. Renswoude 02-02-1833

2. Willem de Koning, ged. Renswoude 26-06-1790, ov. Renswoude 19-07-1864, tr. Renswoude 26-10-1820 Roelofje Veldhuizen, ged. Renswoude 31-08-1794, ov. Renswoude 28-03-1869, dr. van Teunis Claassen Veldhuizen en Gijsbertje Gijsberts van Berkhorst

Uit dit huw.:
1. Johannes de Koning, geb. Renswoude 08-02-1821, tr. (1) Renswoude 26-03-1870 Jannetje Schreuder, geb. Ede 14-02-1832, ov. Renswoude 04-02-1877, dr. van Jan Daniël Schreuder en Derkje Berends van Maanen, tr. (2) Renswoude 09-11-1877 Evertje Hunnen, geb. Ede 25-10-1842, dr. van Hendrikus Otten Hunnen en Heintje Janse van Veldhuizen
2. Gijsbertje de Koning, geb. Renswoude 18-02-1823, ov. Zeist 30-12-1877, tr. Zeist 03-08-1849 Gijsbert van de Flier, geb. Barneveld 1824, ov. Zeist 22-11-1901, zn. van Nelletje van de Flier
3. Teunis de Koning, geb. Renswoude 25-02-1825, ov. IJsselstein 29-09-1910, tr. IJsselstein 14-08-1862 Alida Magdalena Hoogendoorn, geb. IJsselstein 1839, ov. IJsselstein 13-12-1925, dr. van Hermanus Eliza Hoogendoorn en Neeltje van Os
4. Cornelia de Koning, geb. Renswoude 04-01-1827, ov. Renswoude 26-08-1829
5. Gijsbert de Koning, geb. Renswoude 08-03-1829, ov. Doorn 12-02-1910, tr. Driebergen 18-11-1857 Cornelia van Stekelenburgh, geb. Sterkenburg 20-03-1828, ov. Driebergen 14-12-1899, dr. van Jan van Stekelenburgh en Willemijntje van Soest
6. Kind, doodgeboren Renswoude 01-05-1833
7. Cornelia de Koning, geb. Renswoude 16-04-1834, tr. Renswoude 15-12-1869 Gijsbert Stofberg, geb. Wilnis 12-05-1829, zn. van Gijsbert Stofberg en Johanna Staal

3. Grietje de Koning, ged. Renswoude 04-03-1792, begr. Renswoude 14-04-1792
4. Jan de Koning, ged. Renswoude 21-04-1793
5. Grietje de Koning, ged. Renswoude 14-02-1796, ov. Driebergen 12-04-1863, tr. Zeist 19-05-1827 Everhardus van Rhee, geb. Driebergen 30-08-1801, ov. Driebergen 30-11-1885, zn. van Evert van Rhee en Jannigje van Doorn.
6. Jannigje de Koning, ged. Renswoude 18-03-1798
7. Jannetje de Koning, ged. Renswoude 23-02-1800, ov. Arnhem 13-08-1879, tr. Arnhem 27-12-1837 Joannes Wilhelmus Wielant, geb. Arnhem 1810, stalknecht/landbouwer, ov. Arnhem 23-04-1858, zn. van Wolterus Wielant en Wilhelmina Jansen

VIb
Jan de Koning, ged. Renswoude 01-01-1792, wolkammer, ov. Gelders Veenendaal 03-12-1842, tr. Renswoude 08-07-1822 Willemijntje van Ravenhorst, ged. Renswoude 21-10-1798, ov. Renswoude 10-01-1864, dr. van Willem van Ravenhorst en Willemijntje van Leusden
Uit dit huw.:
1. Jan de Koning, geb. Renswoude 04-10-1822, ov. Woudenberg 03-04-1879, tr. Renswoude 09-05-1846 Niesje Eykelkamp, geb. Renswoude 03-10-1815, ov. Woudenberg 20-11-1851, dr. van Matthijs Eykelkamp en Heiltje Everts

In 1865 laten Aaltje, Jannigje, Jan en Aart de Koning, me.j., ongehuwd, landbouwers op Groot Lambalgen onder Woudenberg hun testament maken. Erfgenamen: broer(s) en zuster(s) (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 23, 24, 25 en 26; 16-06-1865; nr. 23, 24, 25 en 26)
In 1878 laten Jan en Aart de Koning, broers, beiden landbouwers op Lambalgen onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 7 en 8; 22-02-1878).

 

2. Willempje de Koning, geb. Ede (Gelders Veenendaal) 25-08-1824, ov. Renswoude 03-05-1888, tr. Renswoude 03-11-1848 Gerrit Lagerweij, landbouwer, geb. Renswoude 02-11-1818, ov. Renswoude 03-12-1904, zn. van Lammert Gerritsen Lagerweij en Aaltje Aartsen van de Vliert
3. Willemijntje de Koning, geb. Ede (Gelders Veenendaal) 30-08-1827, tr. Renswoude 02-06-1860 Teunis van de Lagemaat, landbouwer, geb. Woudenberg 12-01-1826, ov. Renswoude 21-10-1892, zn. van Gerrit van de Lagemaat en Reijertje van de Lagemaat
4. Willem de Koning, geb. Ede (Gelders Veenendaal) 30-08-1827
5. Roelofje de Koning, geb. Ede (Gelders Veenendaal) omstreeks 1828
6. Aaltje de Koning, geb. Ede (Gelders Veenendaal) 26-01-1830, tr. Woudenberg 28-02-1878 Hendrik van Maanen, landbouwer, geb. Lunteren 20-08-1823, ov. Barneveld 17-04-1896, zn. van Jacob van Maanen en Willemijntje Everts Hooijer

In 1865 laten Aaltje, Jannigje, Jan en Aart de Koning, me.j., ongehuwd, landbouwers op Groot Lambalgen onder Woudenberg hun testament maken. Erfgenamen: broer(s) en zuster(s) (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 23, 24, 25 en 26; 16-06-1865; nr. 23, 24, 25 en 26)
In 1878 worden huwelijksvoorwaarden gemaakt tussen Hendrik van Maanen, wed. met vier kinderen van Teunisje Westeneng, landbouwer op Klein Egdom onder Woudenberg en Aaltje de Koning, z.b. op Lambalgen onder Woudenberg. Hendrik: zijn erfdeel van de nog onverdeelde boedel van wijlen zijn vrouw; boedelbeschrijving op 13-06-1873, not. C. van Wieringen te Woudenberg.
Teunisje: een eikenhouten chiffoniere met voetbank t.w.v. f 50,=; vier kerkboeken, waarvan twee met zilveren klampen t.w.v. f 15,=; f 1300,= op het Grootboek; f 250,= en f 1000,= obligaties; f 1690,= kontanten (Not Scherpenzeel 4145, nr. 11; 26-02-1878).

 

7. Willem de Koning, geb. Ede (Gelders Veenendaal) 28-02-1833, ov. Ede 24-12-1912, tr. (1) Ede 16-11-1872 Gerritje van de Pol, wed. Jan Zienders van Zeggelaar, geb. Ede 03-02-1842 , ov. Ede 27-05-1875, dr. van Anthonie van de Pol en Aaltje Loenhorst, tr. (2) Ede 18-01-1879 Mina van den Brink, geb. Barneveld 02-05-1855, dr. van Gerrit van de Brink en Janetje van den Brink
8. Maatje de Koning, geb. Ede (Gelders Veenendaal) 03-06-1835
9. Jannigje de Koning, geb. Ede (Gelders Veenendaal) 10-05-1837, ov. Woudenberg 12-10-1874

In 1865 laten Aaltje, Jannigje, Jan en Aart de Koning, me.j., ongehuwd, landbouwers op Groot Lambalgen onder Woudenberg hun testament maken. Erfgenamen: broer(s) en zuster(s) (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 23, 24, 25 en 26; 16-06-1865; nr. 23, 24, 25 en 26)

 

10. Aart de Koning, geb. Ede (Gelders Veenendaal) 08-12-1839, tr. Woudenberg 22-04-1879 Dirkje van Gaalen, geb. Ede 1854, dr. van Hendrik van Gaalen en Annetje Bakkenes

In 1865 laten Aaltje, Jannigje, Jan en Aart de Koning, me.j., ongehuwd, landbouwers op Groot Lambalgen onder Woudenberg hun testament maken. Erfgenamen: broer(s) en zuster(s) (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 23, 24, 25 en 26; 16-06-1865; nr. 23, 24, 25 en 26).
In 1878 laten Jan en Aart de Koning, broers, beiden landbouwers op Lambalgen onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 7 en 8; 22-02-1878).
In 1879 verkoopt Aart de Koning, landb. op Lambalgen onder Woudenberg roerend goed met veel bijenkorven t.w.v. f 753,65 (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 9; 16-04-1879).
Uit dit huw.:
1. Jan van Gaalen/de Koning, geb. Woudenberg 03-04-1879
                Erkend bij huwelijk.

 

            2. Antje de Koning, geb. Woudenberg 03-04-1880
3. Hendrik de Koning, geb. Woudenberg 21-04-1881
4. Willemijntje de Koning, geb. Woudenberg 12-07-1882
5. Aart de Koning, geb. Woudenberg 15-08-1883
6. Jacob de Koning, geb. Woudenberg 06-08-1884
7. Dirkje de Koning, geb. Woudenberg 17-11-1885
8. Jacob de Koning, geb. Woudenberg 12-01-1887

IIIb
Jan/Hannes Willemsz Koning, ged. Renswoude 04-04-1681, tr. Scherpenzeel 25-01-1711 Gerritje Elissen van Beckbergen, ged. Scherpenzeel 06-08-1682, dr. van Elis Gerritsen van Beckbergen en Hendrickje Teunissen van Overeem

Lidm. Scherpenzeel 27-05-1703: Gerritje Elissen van Beckbergen.
Lidm. Scherpenzeel 20-04-1710: Jan Willemsen.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Jan Willemsen Kooning en Gerritje Elissen van Beckbergen.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Gerritje Konings en Henderickje Konings, dochter.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Gerritje Koninghs en Hendrickje Koninghs, dochter.
Van ca. 1740-1760 woont Gerritje Elissen van Begbergen, wed. Jan Willemsen Koning in een huis aan het Oosteinde zuidzijde, sectie D 368,369.

 

Uit dit huw.:
1. Willem Jansz de Koning, ged. Scherpenzeel 01-11-1711, volgt IVb
2. Maeijtje Jans de Koning, ged. Scherpenzeel 14-05-1713
3. Cornelis Jansz de Koning, ged. Scherpenzeel 06-01-1715, tr. (1) Stijntje Gijsberts, tr. (2) Scherpenzeel 10-12-1775 Grietje Verhaagen, geb. Amsterdam
Uit dit huw.:

1. Jan de Koning, geb. 1737, ov. Scherpenzeel 07-11-1817, kleermaker, tr. Maatje Eersten, ged. Scherpenzeel 07-04-1737, aan de Groep, ov. Scherpenzeel 12-11-1829, dr. van Jan Eersten en Arisje Lammerts

4. Hendrikje Jans de Koning, ged. Scherpenzeel 08-11-1716, ov./begr. Scherpenzeel 26/31-12-1803

Lidm. Scherpenzeel 11/18-07-1745: Henderickje Konings.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Hendrickje Koninghs.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1771 en 1772-1774: Hendrikje Konings.
Van ca. 1760-1790 woont Hendrikje Konings, ook genaamd Hendrikje Begbergen in een huis aan het Oosteinde zuidzijde, sectie D 368,369. In 1798: Hendrikje en Jannigje Konings.
Gerritje Konings erft van haar “oude moeije” Hendrikje Konings, ov. 26-12-1803 (4e graad) een huis (Oosteinde zuidzijde, sectie D 368,369) (Staten kwartier van Veluwe 260; Ontvangst 40e en 50e penning).

 

5. Evert Jansz de Koning, ged. Scherpenzeel 23-10-1718
6. Jannigje Jans de Koning, ged. Scherpenzeel 25-08-1720, begr. Scherpenzeel 02-04-1801

Lidm. Scherpenzeel 02-06-1754: Jantje Koninghs, met attestatie vertrokken naar Amsterdam.
Lidm. Scherpenzeel: Jannetje Koning, met attestatie van Amsterdam 26-02-1789.

 

IVb
Willem Jansz de Koning, ged. Scherpenzeel 01-11-1711, tr. Scherpenzeel 17-05-1739 Anthonia van Soest, van Wijk bij Duurstede
Uit dit huw.:
1. Wouter de Koning, ged. Scherpenzeel 27-11-1740
2. Jan de Koning, ged. Scherpenzeel 01-07-1742, volgt Vc
3. Jannigje de Koning, ged. Wijk bij Duurstede 10‑05‑1744
4. Wouter
de Koning, ged. Wijk bij Duurstede 23‑02‑1747
5. Johanna
de Koning, ged. Wijk bij Duurstede 26‑05‑1749
6. Wouter
de Koning, ged. Wijk bij Duurstede 08‑03‑1753

Vc
Jan Koning, ged. Scherpenzeel 01-07-1742, otr. Scherpenzeel 28-06-1770 Jantje Arissen van ´t Willer, ged. Scherpenzeel 06-09-1739, dr. van Aris Andriesz van ´t Willer en Marijtje Jansen Groenewoud, tr. (2) Woudenberg 18-05-1791 Maria Pothoven, ged. Lunteren 10-10-1745, ov. Scherpenzeel 31-08-1838, dr. van Evert Reijersz Pothoven en Willempje Goossens

In 1777 kopen Jan Koning x Jantjen Arrissen van Twillaar voor f 145,= van de erfgenamen van Dirk Homoet huis en hof “of kamer” met plaat en haalboom in het midden van het dorp (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 124; 18-06-1777).
Van 1776-1800 woont Jan de Koningh in een een kamer aan het westeinde; 1832: sectie D 332(ged),333(ged).
Begr. Scherpenzeel 19-10-1789: een kind van Jan Koning.

 

Uit dit huw.:
1. Gerritje Koning, geb./ged. Scherpenzeel 25-04/01-05-1774, get. Hendrikje Overeem hv Dirk Sterk, ov. Scherpenzeel 08-10-1824, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 05-08-1807: Gerritje Konings.
Gerritje Konings erft van haar “oude moeije” Hendrikje Konings, ov. 26-12-1803 (4e graad) een huis (Oosteinde zuidzijde, sectie D 368,369) (Staten kwartier van Veluwe 260; Ontvangst 40e en 50e penning; 20-03-1804).

 

2. Maria Koning, geb./ged. Scherpenzeel 09/22-03-1778, get. Grietje Verhagen hv Cornelis Koning
3. Christina Koning, geb./ged. Scherpenzeel 21-01/09-02-1783

Vd
Jan de Koning, geb. Renswoude 1767 (aldaar niet gevonden) , timmerman, ov. Renswoude 19-11-1820, otr. Renswoude 20-03-1789 Jannigje de Bont, ged. Renswoude 06-03-1767, ov. Renswoude 11-07-1816, dr. van Cornelis Teunissen de Bont en Jannigje Cornelissen

Ged. Renswoude 07-08-1767: Jan, zn. van Willem Breunissen en Aaltje Jans.
Lidm. Renswoude 06-09-1793: Jan de Koning.

 

Uit dit huw.:
1. Willem de Koning, ged. Renswoude 10-07-1789, timmerman, ov. Scherpenzeel 15-06-1818, tr. Renswoude 15-04-1815 Maria Langelaar, ged. Renswoude 02-01-1785, dr. van Melchert Gerritsen Langelaar en Hendrikje Killen van den Berkt

Uit dit huw.:
1. Jan de Koning, geb. Renswoude 10-11-1817, ov. Oosterbeek 08-06-1897, tr. Leusden 21-01-1843 Gijsbertje Nijburg, geb. Leusden 08-04-1819, dr. van Matthijs Nijburg en Ida van Barneveld

2. Aartje de Koning, ged. Renswoude 13-03-1791, ov. Ede 05-07-1866, tr. Renswoude 20-05-1821 Evert van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 14/17-06-1798, ov. Ede 11-01-1885, zn. van Jan Jansen van Essen en Elisabeth Jacobs van den Bielert

Voorkind:
1. Jan de Koning, geb. Renswoude 19-08-1814, tr. Woudenberg 02-07-1836 Maatje van Engen, geb. Woudenberg 07-08-1811, dr. van Frans van Engen en Maria van Otterloo

In 1841 lenen Jan de Koning, wolkammersknecht x Maatje van Engelen achter Scherpenzeel onder Woudenberg f 100,= van Hendrik den Uijl, wolkammer en winkelier te Scherpenzeel. Onderpand: de helft in ¾ deel van het door hen bewoonde huis, zijnde twee woningen, erf en tuin achter Scherpenzeel onder Woudenberg, sectie C 457-459, erfpacht van f 6,=, groot 8 roeden, 94 ellen. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 7; 30-03-1841).
Uit dit huw.:

1. Kind, ov. Woudenberg 17-01-1837
2. Frans de Koning, geb. Woudenberg 03-02-1838, ged. Scherpenzeel 25-02-1838
3. Kind, ov. Woudenberg 06-12-1840
4. Aaltje de Koning, geb. Woudenberg 09-11-1841, ged. Scherpenzeel 28-11-1841, tr. Scherpenzeel 24-06-1869 Willem van den Broek, boerenknecht, geb. Woudenberg 1846, zn. van Klaas van den Broek en Gijsbertje Heikamp
5. Kind, ov. Woudenberg 12-03-1844

3. Jannetje de Koning, ged. Renswoude 18-01-1794, begr. Renswoude 01-12-1803
4. Cornelis de Koning, ged. Renswoude 29-01-1797, ov. Renswoude 22-02-1885, tr. Renswoude 32-11-1821 Jannetje van den Berkt, ged. Renswoude 06-04-1800, ov. Renswoude 08-10-1874, dr. van Kil Kornelissen van den Berkt en Luitje Geurtsen Pol
5. Gerrit de Koning, ged. Renswoude 18-08-1799, volgt VIc

VIc
Gerrit de Koning, ged. Renswoude 18-08-1799, timmermansknecht, ov. Scherpenzeel 08-12-1845, tr. Scherpenzeel 12-11-1837 Jantje Wennink, geb./ged. Scherpenzeel 16/30-06-1805, ov. Scherpenzeel 09-12-1871, dr. van Willem Wennink en Didriaantje Teesseling

Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Jansje Wenning, wed. Koning..

 

Voorkinderen:
1. Willem Wennink, geb. Scherpenzeel 07-09-1834 , ov. Scherpenzeel 13-09-1834
2. Willempje Wennink, geb./ged. Scherpenzeel 01/08-10-1835, ov. Scherpenzeel 02-01-1836
3. Jan de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 21-10/26-11-1837, ov. Scherpenzeel 16-03-1839
Uit dit huw.:
4. Jan de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 04/24-11-1839, volgt VIId
5. Jannigje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 27-02/27-03-1842, ov. Lochem 17-09-1908, tr. Scherpenzeel 22-03-1867 Frederik Breekveldt, wed. Sophia Methorst, pettenmaker, geb. Wageningen 1833, ov. Lochem 06-10-1922, zn. van Jan Breekveldt en Gijsje Elsenaar
6. meisje, ov. Scherpenzeel 25-04-1844

VIId
Jan de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 04/24-11-1839, metselaar, arbeider, ov. Scherpenzeel 22-11-1908, tr. Scherpenzeel 03-11-1868 Jantje van Veldhuizen, geb. Ede 1837, ov. Scherpenzeel 29-01-1913, dr. van Rut van Veldhuizen en Heintje Davelaar
Uit dit huw.:
1. Jansje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 10-12-1869/30-01-1870, ov. Scherpenzeel 26-06-1870
2. Rut de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 06/28-05-1871, arbeider, ov. Woudenberg 14-10-1932 (ingeschr. te Scherpenzeel), ongehuwd
3. Gerrit de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 21-10/30-11-1873
4. Hendrikus de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 16-10/28-11-1875, ov. Scherpenzeel 11-03-1876
5. Jantje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 05/30-09-1877
6. Hendrikus de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 07-09/26-10-1879, daggelder, arbeider, tr. Renswoude 24-04-1908 Grietje Wolfswinkel, geb. Renswoude 09-08-1881, ov. Scherpenzeel 13-12-1935, dr. van Jan Breunis Wolfswinkel en Jannigje van Binsbergen

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1903: Hendrikus de Koning.
Uit dit huw.:

1. Jannigje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 11-02/28-03-1909, tr. Scherpenzeel 01-12-1932 Jan Frederik ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 14-11/27-12-1903, autobusondernemer, zn. van Gerardus ten Broek en Wijntje Veldhuizen

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1933: Jannigje de Koning, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 13-04-1933, hv. J.F. ten Broek.

 

2. Janna de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 06-02/27-03-1910, tr. Scherpenzeel 24-09-1932 Dirk Rozeboom, geb. Woudenberg 1905, timmerman, zn. van Evert Rozeboom en Dientje van de Pol
3. Gerritje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 17-06/30-07-1911, tr. Scherpenzeel 11-04-1936 Jan Diepeveen, geb. Veenendaal 1905, rijwielreparateur, zn. van Johannes Diepeveen en Jannetje Dijkland
4. jongen, ov. Scherpenzeel 29-05-1913
5. Hendrika Greta de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 30-04/25-06-1922, tr. Scherpenzeel 16-12-1943 Hendrik van Westerneng, geb. Ede 1918, zn. van Jan van Westerneng en Jantje Borgers

Samengesteld door
Henk van Woudenberg
augustus 2008