Van de Kuil

  I

Wouter Lammertsen van de Kuil, ged. Voorthuizen 10-01-1768, arbeider, ov. Scherpenzeel 23-01-1851, zn. van Lammert Jansen en Aaltje Wouters, otr. Renswoude 24-05-1793 Klaasje Berendse Zonneberg, ged. Lunteren 10-11-1772, ov. Scherpenzeel 10-10-1844, dr. van Berend Hendriksen Zonneberg en Geurtje Derks Kuus

Uit dit huw.:

1. Lammert van de Kuil, ged. Renswoude 04-10-1793, volgt II

2. Barend van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1796/01-01-1797 , kippenkoopman, ov. Scherpenzeel 07-08-1882, ongehuwd

3. Aaltje van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 04/20-01-1799 , ov. Woudenberg 17-12-1837, tr. (1) Woudenberg 22-01-1825 Gerrit Gaasbeek/Gazenbeek, geb./ged. Woudenberg 17-01/05-02-1804, ov. Woudenberg 23-03-1874, zn. van Geurt Gaasbeek en Bartje Hendriks Groeneveld. Gerrit Gaasbeek, tr. (2) Woudenberg 21-04-1838 Klara Wagensveld, geb. Kesteren 1803, ov. Woudenberg 23-01-1840, dr. van Hermannus van Wagensveld en Hendrika Budding, tr. (3) Woudenberg 04-11-1848 Jannigje van Zanten, geb. Veenendaal 1823, ov. Amersfoort 21-01-1887, dr. van Anthonie van Zanten en Jaantje van Dijk. Jannigje, tr. (2) Amersfoort 13-12-1876 Dirk van Kooij, wed. Maria de Kruijff, ged. Amersfoort 08-08-1810 (3 weken oud), ov. Amersfoort 22-01-1887 (een dag na zijn vrouw!), zn. van Roelofje van Kooij

4. Geurt van de Kuil, geb./ged. Barneveld 26-05/05-09-1802, smid, smidsknecht, ov. Scherpenzeel 26-02-1855 , tr. Scherpenzeel 16-12-1825 Jannetje Donselaar, geb./ged. Scherpenzeel 09/25-04-1802, ov. Scherpenzeel 13-02-1855, dr. van Gerrit Donselaar en Aaltje ter Burg

            Uit dit huw.:

1. Wouter van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 15-02/26-03-1826, wolkammer , ov. Scherpenzeel 05-07-1852, ongehuwd

5. Geurtje van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 14/28-12-1806, ov. Scherpenzeel 28-04-1882, tr. Scherpenzeel 05-08-1836 Hendrik van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 07/22-01-1804, arbeider, wolkammersknecht, ov. Scherpenzeel 14-01-1861, zn. van Willem van Elst en Annetje Franken Davelaar

 

II

Lammert van de Kuil, ged. Renswoude 04-10-1793 , arbeider, dagloner, landbouwer, ov. Scherpenzeel 18-02-1850 , tr. (1) Renswoude 22-02-1817 Cornelisje Ploeg/van Engelenburg, ged. Renswoude 03-06-1792, ov. Scherpenzeel 18-04-1829, dr. van Hendrik Jansz Ploeg en Breunisje Cornelissen (Kuus) van Engelenburg, tr. (2) Scherpenzeel 03-08-1832 Lammertje Slok, wed. Barend Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 04-08/07-09-1794, ov. Scherpenzeel 16-01-1838, dr. van Hendrik Slok en Hendrika Oldhof, tr. (3) Scherpenzeel 09-08-1839 Teunisje Hazeleger, wed. Peter Wilbrink, ged. Renswoude 03-04-1801, ov. Scherpenzeel 29-03-1864, dr. van  Jan Teunissen, genaamd Hazeleger en Gerritje Jacobsen

Uit het 1 e huw.:

1. Klaasje van de Kuil, geb. Renswoude 27-04-1817, tr. Scherpenzeel 01-11-1839 Cornelis Steenbeek, geb. Zeist 19-07-1814, boerenknecht, ov. Moordrecht 09-11-1875, zn. van  Jorden Steenbeek en Dirkje van Lunteren

2. Wouter van de Kuil, geb. Woudenberg 02-10-1820, boerenknecht, ov. Scherpenzeel 28-12-1845, ongehuwd

3. Hendrik van de Kuil, geb. Woudenberg 07-07-1823, volgt III

4. Breunis van de Kuil, geb. Woudenberg 02-03-1826, ov. Zeist 05-02-1884, tr. (1) Soest 25-02-1854 Trijntje Kinderdijk, geb. Soest 23-02-1832, ov. Zeist 05-11-1875, dr. van Johannes Kinderdijk en Neeltje Kooij, tr. (2) Soest 29-04-1882 Geertje van Woudenberg, wed. Evert Altena, geb. Soest 14-12-1834, ov. Baarn 06-04-1890, dr. van Mijndert van Woudenberg en Aalbertje van Someren

Uit het 2 e huw.:

5. Hendrika van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 09/23-12-1832, ov. Scherpenzeel 17-06-1834

6. Hendrikus van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 11/29-03-1835, ov. Scherpenzeel 27-06-1841

7. Jan van de Kuil, geb. Scherpenzeel 28-11-1837, ov. Scherpenzeel 02-01-1838

Uit het 3 e huw.:

8. Albartus van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 30-03/26-04-1840, op Glashorst, ov. Scherpenzeel 01-07-1841, in de Kaap

9. Hendrikus van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 17-09/31-10-1841, arbeider , tr. Scherpenzeel 19-11-1862 Rijkje Berkhof, geb. Ede 1841, dr. van Hendrik Berkhof en Aletta Bos

Uit dit huw.:

1. Lammert van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1862/25-01-1863

Meer kinderen te Zeist, De Bilt en Maartensdijk.

10. Gerritje van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 02/28-07-1844, op Glashorst, ov. Scherpenzeel 21-03-1846

 

III

Hendrik van de Kuil, geb. Woudenberg 07-07-1823, koopman , landbouwer, ov. Scherpenzeel 03-01-1854 , tr. Scherpenzeel 30-04-1847 Ida van de Munt, geb. Barneveld 1827, ov. Scherpenzeel 30-04-1854, dr. van Gijsbert van de Munt en Neeltje van de Kamp

Uit dit huw.:

1. Lammert van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 24-08/03-10-1847, in de Krommehoek, ov. Utrecht 10-03-1876, tr. IJsselmonde 25-11-1871 Wilhelmina van der Giezen, geb. Dordrecht 1853, dr. van Gijsbert van der Giessen en Dolphina Zoll. Wilhelmina van der Giessen, tr. (2) IJsselmonde 25-02-1878 Anthonie Pieter Marinus Rosierse, geb. Dordrecht 1855, zn. van Willem Johannes Rosierse en Petronella Maria Corpeleijn

                Kinderen te IJsselmonde en Rotterdam.

2. Gijsbert van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 25-12-1849/27-01-1850, ov. Zeist 19-05-1897, tr. Zeist 21-01-1875 Reijertje Kooij, geb. Zeist 16-05-1852, ov. Zeist 30-01-1911, dr. van Evert Kooij en Maria van den Blaauwendraat

                Kinderen te Zeist.

3. Neeltje van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/05-10-1851, ov. Scherpenzeel 01-02-1852

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

maart 2011.