Inkenhaag

I

Hendrikus Inkenhaag, geb. Culemborg 1811, ov. Amersfoort 29-08-1849, zn. van Hendrik Inkenhaag en Elisabeth Hajes, tr. Amersfoort 05-08-1835 Dielia de Froe/Vroe, geb. Amersfoort 1810, dr. van Hendrik de Froe en Metje van Zoest

Uit dit huw.:

1. Hendrik Inkenhaag, geb. Amersfoort 28-09-1835, volgt II

2. Lambartus Inkenhaag, geb. Amersfoort 14-01-1837

3. Elisabeth Inkenhaag, geb. Amersfoort 07-02-1838

4. Helena Inkenhaag, geb. Amersfoort 03-09-1839

5. Adrianus Inkenhaag, geb. Amersfoort 10-02-1841

6. Albertus Inkenhaag, geb. Amersfoort 16-09-1843

II

Hendrik Inkenhaag, geb. Amersfoort 28-09-1835, kleermaker, ov. Scherpenzeel 30-12-1901, tr. Scherpenzeel 20-02-1863 Antje Tins, geb./ged. Scherpenzeel 25-07/03-09-1837, baker, ov. Baarn (ingeschr. te Scherpenzeel) 19-12-1912, dr. van Gerrit Tins en Teuntje Ploeg

Lidm. Scherpenzeel: Hendrik Inkenhaag, met attestatie van Amersfoort juni 1858.

Lidm. Scherpenzeel: broer Albertus Inkenhaag, met attestatie van Amersfoort mei 1862.

In 1868 leent Hendrik Inkenhaag, kleermaker te Scherpenzeel f 500,= van Aart van de Peut, landb. onder Scherpenzeel. Onderpand: een nieuw gebouwd huis, nog ongenummerd, erf en tuin aan de Woudenbergsche straatweg onder Scherpenzeel, sectie D 234a,234b(ged), erfpachtgrond van de wed. en kinderen van Johannes Wittenberg, groot 4 roeden, 26 ellen. Titel van Aankomst: onderhands gekocht op 27-06-1868 te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 29; 06-07-1868).

In 1879 leent Hendrik Inkenhaag, kleermaker te Scherpenzeel f 200,= van Aart van de Peut, landb. onder Scherpenzeel.  Onderpand: een huis, erf en tuin aan de Woudenbergsche straatweg onder S., sectie D 864,885, groot 0.05.04 ha., erfpachtgrond van de erven Johannes Wittenberg. (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 34; 25-11-1879).

In 1888 leent Hendrik Inkenhaag, kleermaker te Scherpenzeel f 800 van Gijsbert Bloemendal, zonder beroep te Scherpenzeel Onderpand huis aan de Holevoet te Scherpenzeel, A nr. 83, D 864,885, 0.05.04 ha (Not. Amersfoort AT058a002, nr.  57; 05-11-1888).

Uit dit huw.:

1. Dina            Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 19-09/04-10-1863, ov. Dordrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 10-11-1937, begr. Glashorst, graf nr. 397, tr. Scherpenzeel 15-06-1889 Evert Steinmann, geb. Woudenberg 05-03-1861, koperslager, ov. Scherpenzeel 22-11-1931, begr. Glashorst, graf nr. 397, zn. van Christian Friedrich Steinmann en Jannetje Wagensveld

                Lidm. Scherpenzeel 06-04-1889: Diena Inkenhaag, lidmaatschap opgezegd in 1898.

2. Gerritje Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/30-09-1866, tr. Scherpenzeel 24-06-1893 Dirk Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 26-04/26-05-1861, fabrieksopzichter, ov. Utrecht 01-01-1935, zn. van Dirk Methorst en Teunisje van Harskamp

3. Alberta Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 16-11/26-12-1869, ov. Woudenberg 01-12-1943, tr. Scherpenzeel 31-10-1896 Jan Willem van Schaik, geb. Woudenberg 03-11-1871, ged. Scherpenzeel 24-12-1871, rietdekker, ov. Utrecht (ingeschr. Woudenberg) 05-11-1943, zn. van Hendrik Nicolaas van Schaik en Hendrika Wagensveld

                Lidm. Scherpenzeel 11-03-1891: Bertha Inkenhaag.

4. Gerrit Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 28-01/02-03-1873, volgt IIIa

5. Hendrik Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 01-08/05-09-1875

6. Evert Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 11-11/30-12-1877, volgt IIIb

7. Teuntje Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 20-04/01-06-1879, ov. Scherpenzeel 13-01-1880

8. Teuntje Antonia Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 17-04/07-05-1882, tr. Scherpenzeel 08-05-1915 Willem Snijders, geb. Ede 1880, rijks magazijn oppasser, zn. van Gijsbert Snijders en Anthonia Petronella van Guilek

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1904: Teuntje Antonia Inkenhaag, met attestatie vertrokken naar Bennekom augustus 1915.

IIIa

Gerrit Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 28-01/02-03-1873, schildersknecht, schilder, tr. Scherpenzeel 14-05-1898 Heintje ten Ham, geb./ged. Scherpenzeel 18-12-1872/02-03-1873, dr. van Aris ten Ham en Aaltje van Essen

                Lidm. Scherpenzeel 31-03-1895: Gerrit Inkenhaag.

In 1913 verkoopt Gerrit Inkenhaag, meester schilder te Scherpenzeel voor f 1550,= aan

Johan Schimmel, hotelhouder te Woudenberg een huis, erf en tuin ten noorden van de straatweg, sectie D 864,885, groot 0.05.04 ha. Titel van Aankomst: onderhands toegescheiden uit de boedel van zijn ouders Hendrik Inkenhaag x Antje Tins, geregistreerd te Amersfoort 24-01-1913. Kadaster 1337-102. (Notaris J.E.G. Lagerweij, Woudenberg 437, nr. 8; 05-02-1913).

Uit dit huw.:

1. Hendrik Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 24-01/26-02-1899, slager, ov. 18-11-1987, begr. Glashorst, tr. Scherpenzeel 10-07-1926 Geertrui van Bruggen, geb./ged. Scherpenzeel 11-09/27-10-1907, ov. 07-02-1983, begr. Glashorst, dr. van Hendrik van Bruggen en Gerritje van den Brink

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Hendrik Inkenhaag,.

Lidm. Scherpenzeel 25-03-1956: Geertruida van Bruggen.

Uit dit huw.:

1. Heintje Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 11-11/09-12-1928

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1949: Heintje Inkenhaag, met attestatie vertrokken naar Pesse 19-02-1954.

2. Hendrik Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 04-03/03-04-1932

3. Gerda Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 05-12-1938/22-01-1939

2. Aaltje Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 10-01/03-03-1901, tr. Scherpenzeel 21-10-1922 Albertus Geijtenbeek, geb. Woudenberg 24-02-1899, ged. in de Grote Kerk 30-04-1899, slager, wever, zn. van Goosen Geijtenbeek en Aartje van Dijk

3. Anton Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/26-10-1902, schilder, tr. Scherpenzeel 17-08-1929 Florentina Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 06-09/21-10-1906, dr. van Hendrikus Veldhuizen en Wilhelmina Osnabrugge

            Uit dit huw.:

1. Heintje Inkenhaag, geb. Woudenberg 21-12-1930, ged. in de Grote Kerk 25-01-1931

2. Hendrikus Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 06-04/27-05-1934

3. Wilhelmina Maria Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 15-06-1937/16-01-1938, ov. Scherpenzeel 13-06-2005

4. Florentina Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 22-12-1946/19-01-1947

4. Arie Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 11-04/29-05-1904, winkelier, ov. 03-07-1995, begr. Lambalgen, tr. Scherpenzeel 24-05-1934 Johanna Cornelia Mathilda van de Wetering, geb. Woudenberg 09-11-1908, ov. 05-03-1999, begr. Lambalgen, dr. van Matthijs van de Wetering en Johanna Cornelia Hardeveld

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Arie Inkenhaag, met attestatie vertrokken naar ?, met attestatie van Woudenberg 1962, met attestatie vertrokken naar Emmen 23-05-1984.

            Uit dit huw.:

1. Gerrit Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 03-06/06-07-1935, ov. Innsbruck 09-03-2004

2. jongen, ov. Scherpenzeel 19-05-1937.

3. Johanna Cornelia Geertruida Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 16-10/11-12-1938

5. Dina            Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 02-01/04-03-1906, tr. Scherpenzeel 30-08-1928 Marinus de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 15-09/25-10-1903, timmerman, ov. Scherpenzeel 26-06-1980, zn. van Matthijs de Koning en Anna Osnabrugge

6. Jacob Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 19-03/31-05-1908, slager, tr. Scherpenzeel 23-08-1934 Willemina van Rootselaar, geb. Woudenberg 1914, dr. van Jan van Rootselaar en Cornelia van Schoonhoven

            Uit dit huw.:

1. Heintje Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 28-05/28-06-1936

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1962: Heintje Inkenhaag.

2. Jan Inkenhaag, geb. 26-09-1939, ged. in de Grote Kerk 24-12-1939

7. Gerrit Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1909/24-04-1910

8. Heintje Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 04-05/30-07-1911, tr. Scherpenzeel 04-05-1933

Hendrikus Schipper, geb. Woudenberg 1907, wever, zn. van Tijmen Schipper en Anna van Ede

9. Herman Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 01-05/28-06-1914, slager, tr. Scherpenzeel 14-03-1936

Evertje van Dijk, geb. Ede 1914, dr. van Jantje van Dijk

10. Marius Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 29-03/28-04-1918, schilder, tr. Gijsbertha Heikamp

Uit dit huw.:

1. Henriëtte Jeanette Inkenhaag, geb. Scherpenzeel 01-03-1948

IIIb

Evert Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 11-11/30-12-1877, klompenmaker, ov. Scherpenzeel 13-08-1960, tr. Scherpenzeel 05-08-1899 Hendrika Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 19-09/31-10-1880, dr. van Brand Valkenburg en Anna Wagensveld

Uit dit huw.:

1. Hendrik Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 28-01/01-04-1900, ov. Renswoude 05-01-1969, tr. Renswoude 01-11-1922 Johanna Maria van Dijk, geb. Renswoude 02-12-1906, ov. Renswoude 01-11-1976, dr. van Gerrit van Dijk en Jannetje Steinmann

2. Anna Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 10-09/03-11-1901, tr. Scherpenzeel 26-06-1931 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 11-06-1931 Hendrik Kobus Bakker, geb./ged. Scherpenzeel 26-06/28-07-1901, zn. van Gijsbert Bakker en Gerritje Jansen

3. Antonia Inkenhaag, geb. Woudenberg 21-11-1903, ged. in de Grote Kerk 28-02-1904

4. Brand Inkenhaag, geb. Woudenberg 23-04-1905, ged. in de Grote Kerk 28-05-1905

5. Dina Inkenhaag, geb. Woudenberg 27-07-1906, ged. in de Grote Kerk 30-09-1906, ov. Woudenberg 04-12-1908

6. Hendrika Everdina Inkenhaag, geb. Woudenberg 09-12-1907, ged. in de Grote Kerk 26-01-1908

7. Dina Inkenhaag, geb. Woudenberg 27-04-1911, ged. in de Grote Kerk 27-08-1911

8. Teuntje Inkenhaag, geb. Woudenberg 13-10-1913, ged. in de Grote Kerk 28-12-1913, tr. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 09-12-1937 Pieter den Daas, geb. 09-04-1912

9. Gerritje Inkenhaag, geb. Woudenberg 24-07-1915, ged. in de Grote Kerk 26-09-1915, ov. Scherpenzeel 18-04-2000, tr. Rijk Tins, geb./ged. Scherpenzeel 15-08/26-09-1915, koopman, ov. 1981, zn. van Gerrit Tins en Clasina Snitselaar

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944: Gerritje Inkenhaag hv. R. Tins.

10. Bertha Inkenhaag, geb. Woudenberg 22-03-1917, ged. in de Grote Kerk 24-06-1917, tr. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 13-05-1947 Hendrik Hendriks

11. Albertha Inkenhaag, geb. Woudenberg 19-12-1919, ged. in de Grote Kerk 28-03-1920, tr. Scherpenzeel 21-03-1942 Hendrik van Surksum, geb./ged. Scherpenzeel 1920, machine bankwerker, zn. van Piet van Surksum en Cornelia ter Burg

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

augustus 2011