Huigenbos(ch) (1)

Er zijn twee families bekend die hun oorsprong hebben op de boerderij Huigenbos. Deze boerderij bestaat nog steeds en ligt ten noordwesten van Scherpenzeel. Van de onderstaande familie is de stamvader afkomstig van Klein Wagensveld, een boerderij onder Renswoude. In 1699 komen zij op Huigenbos en noemen zich naar de boerderij. De nakomelingen blijven op de boerderij totdat hij wordt verkocht in 1764 aan Gerrit Maassen van Seumeren, secretaris en ontvanger van Scherpenzeel. De nieuwe boer, nu pachter, heet Jan Gosensz. Zijn nakomelingen noemen zich ook Huigenbosch, zie Huigenbos(ch) (2), hier onder.

Veel van de onderstaande gegevens komen uit:

A.J.W. van Voorthuijsen; Huijgenbosch. Eigen uitgave, Lunteren, 2001.

Met dank voor de correcties en aanvullingen van Maartje de Zeeuw uit Almelo.

I

Willem Cornelissen van Wagensveld, ov. Renswoude 28-07-1673, tr. Otje Jansen, ov. Renswoude 08-02-1671

Lidm. Renswoude: Willem Cornelissen en Otie, op ´t verste Wagensfelt, met attestatie van Scherpenzeel 20-03-1668.

Lidm. reg. Renswoude 1669: Willem Cornelisz en Ortjen Jans.

Willem Cornelisz, op Klein Wagensveld, 3 kinderen (Familiegeld Eemland, Renswoude, 1675).

Uit dit huw.:

1. Hendrick Willemsz van Wagensveld, volgt IIa

2. Cornelis Willemsz van Wagensveld, volgt IIb

3. onbekend

IIa

Hendrick Willemsz van Wagensveld, ov. Renswoude 24-8-1698, tr. Renswoude 13-11-1681 Merritje Ernsten, geb. Veenendaal aan ´t Boveneijndt, ws. dr. van Ernst Hendricks en Truijtje Wouters

Uit dit huw.:

1. Willem Hendricksz, ged. Renswoude 11-02-1683, Wagensfelt

2. Ernst Hendricksz, ged. Renswoude 20-04-1684

3. Jan Hendricksz, ged. Renswoude 04-07-1686, Wagensvelt

4. Otje Hendricks, ged. Renswoude 23-02-1690, Wagensfelt

5.? Truijtje Hendricks, ged. Renswoude 08-02-1691

IIb

Cornelis Willemsz van Wagensveld, tr. Renswoude 11-07-1697 Geertje Hendriks van de Glind

In 1699 wordt Cornelis Willems van Wagensvelt beleend door opdracht van Faes Everts van Engelaer met Huigenbosch (Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 32; 07-02-1699).

                Beleend met Huigenbosch 1699-1730.

Bij de doop van Otje (1697), Nennetje (1700), Willem (1702), Hendrikje (1704) staat als moeder : Geertje Hendriks. Bij de doop van Gerrit (1710) en Jantje (1712) staat als moeder: Gijsbertje Gerritsen. Bij de doop van Aaltje (1715 of 1716),  Jan  (1717) en Cornelisje (1721) staat weer als moeder Geertje Hendriks. Het is duidelijk dat Cornelis Willemsen van Wagensveld maar één keer getrouwd is nl. met Geertje Hendriks van de Glind. Misschien is de fout veroorzaakt door een Gijsbertje Gerrits die in dezelfde tijd leeft en is getrouwd met Cornelis Gerritsz.

Uit het 1e huw.:

1. Otje Cornelissen van Huijgenbos, ged. Renswoude 03-10-1697, tr. Leersum 02-11-1727 Jacob Ponsen Bosman, won. aan de Haar onder Ginkel

                Kind gedoopt te Leersum.

2. Nennetje Cornelissen van Huigenbos, ged. Scherpenzeel 09-05-1700, op Huijgenbosch, tr. Renswoude 25-10-1733 Arie Dirksen, geb. Gent in de Overbetuwe

                Kind gedoopt te Renswoude.

3. Willem Cornelissen, ged. Scherpenzeel 15-03-1702, op Huijgenbosch, volgt IIIa

4. Hendrickje Cornelissen van Huijgenbosch, ged. Scherpenzeel 01-05-1704, op Huijgenbosch, tr. Renswoude 18-11-1736 Gijsbert Hendriksz van Schaik, ged. Scherpenzeel 18-11-1694, op Groot Schaick, zn. van Hendrick Willemsen Kolfschoten en Jantje Aelbertsen van Schaick

In 1763 koopt Willem Corneelissen van Huijgenbosch voor f 160 van Gijs­bert Hendricksen van Schaaik, wed. Hendrickjen Corneelissen van Huijgenbosch huis, hof en berg ten oosten van de kerk (Krommehoek); de berg wordt gehuurd door Gerrit de Jongh (Recht. Arch. Scherpenzeel 5; 09-11-1763).

5. Gerritje Cornelissen, ged. Scherpenzeel 13-06-1706, op Huijgenbosch

6. Hendrik Cornelissen, ged. Scherpenzeel 14-08-1707, op Huijgenbosch, volgt IIIb

7. Gerrit Cornelissen van Huijgenbos, ged. Scherpenzeel 23-03-1710, op Huijgenbosch, tr. Jannigje Gerrits van Dijk

                Kinderen gedoopt te De Bilt.

8. Jantje Cornelissen, ged. Scherpenzeel 07-08-1712, op Huijgenbosch, tr. Scherpenzeel 07-06-1739 Gijsbert Willemsen Pater, van Renswoude

            Uit dit huw.:

            1. Willem Gijsbertsz, ged. Scherpenzeel 27-12-1739, op ´t Broeck onder Woudenberg

            2. Gerrit Gijsbertsz, ged. Woudenberg 23-02-1744, get. Gerritje Jochems

            3. Geertje Gijsberts, geb. Maarn, ged. Woudenberg 30-10-1746, get. Gerritje Willems

4. Jan Gijsbertsz, geb. Maarsbergen, ged. Woudenberg 15-02-1750, get. Hendrikje Willems Pater

5. Jannigje Gijsberts, geb. Maarn, ged. Doorn 15-04-1755

6. Otje Gijsberts, geb. Maarn, ged. Doorn 25-01-1756

9. Aaltje Cornelissen, ged. Renswoude 1715 of 1716, tr. Scherpenzeel 05-12-1745 Tijmen Willemsz, ged. Scherpenzeel 29-09-1715, op Groot Colfschoten, zn. van Willem Tijmensz Kolfschoten en Neeltje Gijsberts van Ravenhorst. Tijmen Willemsz van Colfschoten, wed. Aaltjen Cornelisz, tr. (2) Scherpenzeel 24-10-1751 Maria Teunisz van Ginkel, won. Gooswilligen

Tijmen Willemsz van Colfschoten en Aaltjen Cornelissen van Huijgenbosch kopen in 1749 een kampje land, 1/3 deel van 2 morgen, onder Renswoude voor f 280,= van Teunis Jansen en Wilhelmina Jans (Archief Eemland; Gem. Arch. Amersfoort 148, register 40e penning; 22-11-1749).

Uit het 1e huw.:

1. Geertje Tijmens van Colfschoten, ged. Scherpenzeel 09-10-1746

10. Jan Cornelissen van Huigenbos, ged. Scherpenzeel 15-08-1717, op Huigenbosch, tr. Renswoude 14-11-1745 Jacomijntjje Aarts van Breeschoten, ged. Scherpenzeel 08-10-1719, op Breeschoten, dr. van Aart Woutersz en Rijkje Peters van Breeschoten. Jacomijntje, tr. (2) Renswoude 25-04-1756 Hendrik Wijnen van Ravenhorst, ged. Renswoude 23-01-1729, begr. Scherpenzeel 10-10-1811, zn. van Wijn Aalbertsz en Rijkje Gijsberts

            Uit dit huw.:

1. Cornelis Jansz van Huigenbos, ged. Renswoude 18-12-1746, otr. Renswoude 10-07-1773 Roelofje Willems de Koning, ged. Renswoude 02-07-1752, op Emmikhuijsen, dr. van Willem Willemsz de Koning en Grietje Hendriks van Ginkel

                        Uit dit huw.:

                        1. Grietje Cornelissen Huigenbos, ged. Renswoude 15-10-1773

2. Rijkje Jans van Huigenbos, ged. Renswoude 20-07-1749, otr. Renswoude 29-01-1785 Jan Willemsz van Schaijk, ged. Renswoude 30-09-1742, op Wagensveld, zn. van Willem Hendriksz van Schaijk en Evertje Wulven

                        Uit dit huw.:

                        1. Evertje van Schaijk, geb. Ederveen, ged. Renswoude 30-04-1786

                        2. Jacomijntje van Schaijk, geb. Ederveen, ged. Renswoude 27-12-1789

3. Aart Jansz van Huigenbos, ged. Renswoude 02-07-1752, ov. Renswoude 10-03-1819, ongehuwd

            4. Geertje Jans van Huigenbos, ged. Renswoude 16-02-1755, jong ov.

12. Cornelia Cornelissen van Huigenbos, ged. Scherpenzeel 10-08-1721, op Huijgenbos, tr. Renswoude 28-10-1742 Dirk Jansz Homoet, ged. Scherpenzeel 14-12-1721, zn. van Jan Dirksz Homoet en Jacobje Hendriksen Pul. Dirk, tr. (2) Renswoude 28-06-1744 Maartje Cornelissen Daatselaar, ged. Renswoude 29-10-1714, ov. voor 1771, dr. van Cornelis Jansz Daatselaar en Berendje Reijers

IIIa

Willem Cornelissen van Huijgenbosch, ged. Scherpenzeel 15-03-1702, begr. Scherpenzeel 08-01-1793, tr. (1) Otterlo (otr. Scherpenzeel 08-11-1738) Marritje Jansen, van Otterlo, tr. (2) Scherpenzeel 01-08-1756 Kobusje/Jacoba Gijsberts, won. Huijgenbosch, begr. Scherpenzeel 14-10-1786

In 1730 wordt Willem Corneelissen van Wagensvelt beleend na dode van zijn vader Corneelis Willemse van Wagensvelt met Hugenbos (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 7vo; 02-05-1730).

1764: Willem Cornelissen van Wagensvelt, nu Heugenbos x Jacoba Geijsbersen mede namens de meerderjarige kinderen van haar overleden zwager en zuster Geijsbert Paeterz x Jannetije Cornelissen met namen: Willem, Cornelissen (lees: Cornelis) en Gerret Paeters;Willem Cornelissen en Hendrick Cornelissen als ooms en mombers, namens de minderjarige kinderen van Geijsbert Paeters x Jannetje Cornelissen met namen: Geertije, Jan en Jantije Paerters;Hendrick Cornelissen x Geurtije Classen; Arien van Gent, wed. Nennetje Cornelissen; Willem Tiemensen als grootvader;Hendrick Cornelissen en Arien van Gent als ooms en mombers van het onmondige kind van Tiemen;Willemse x Aaltije Cornelissen;Geijsbert Willemsen x Jannetije Bosman, enig kind van de overleden Jacob Bosman x Otijen Cornelissen;Hendrick Wijnen x Jacomijna Aarts, eerder gehuwd met Jan Cornelissen;Hendrick Cornelissen en Arien van Gent als mombers van Cornelis, Recxsen (lees: Rijkje) en Aart Jansen, de onmondige kinderen van de overleden Jan Cornelissen x Jacomina Aartsen;Brand Jansen als curator van Gijsbert Hendricksen van Schaik, wed. Hendrickije Cornelissen;Hendrick Cornelissen en Arien van Gent als mombers van Cornelis, Geertje, Hendrik, Aaltje, Gerritje en Arien Gerritsen, onmondige kinderen van Gerret Cornelissen x Jantje Hendricks. Zij verkopen op 30-06-1763, publiek, voor f 3200,=, aan Gerret Maesen van Seumeren, secretaris en ontvanger van Scherpenzeel, die daardoor beleend wordt met het erf Heugenbosch (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 56; 25-04-1764).

In 1763 koopt Willem Corneelissen van Huijgenbosch voor f 160 van Gijs­bert Hendricksen van Schaaik, wed. Hendrickjen Corneelissen van Huijgenbosch huis, hof en berg ten oosten van de kerk (Krommehoek); de berg wordt gehuurd door Gerrit de Jongh (Recht. Arch. Scherpenzeel 5; 09-11-1763. Westerholt 250; rekening 1764; 09-11-1763).

Uit het 1e huw.:

1. Geertje Willems van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 28-08-1740, op Huijgenbosch, tr. Amersfoort 15-05-1767 Jan Pothoven, ged. Amersfoort 15-11-1743, won. Hamersveld, zn. van Reijer Reijersen en Evertje Hendriks. Jan Pothoven, tr. (2) Coelhorst (otr. Amersfoort) 02-05-1774 Trijntje Jans van Wijnen, won. Hoogland, tr. (3) Amersfoort 02-02-1783 Helena Withoos , won. Amersfoort

2. Jan Willemsz van Huijgenbosch, ged. Scherpenzeel 25-09-1746, op den Huijgenbosch

Uit het 2e huw.:

3. Cornelia Willems van Huijgenbosch, ged. Scherpenzeel 11-12-1768, ov. Scherpenzeel 27-03-1835, tr. Scherpenzeel 28-09-1788 Jan Vlaanderen, geb. Zeist, metselaar, ov. Scherpenzeel 07-03-1812, zn. van Jacob Vlaanderen

In 1788 leent Cornelia van Huigenbosch, me.j. jd., geassisteerd door haar vader Willem van Huigenbosch f 200,= van Jan Breunissen van Wolfswinkel. Onderpand: haar huis en hof in het dorp ten oosten of achter de kerk  (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 248vo; 04-09-1788).

In 1793 kopen Cornelis Steenbeek x Evertje van Putten op 03-10-1793 voor f ? van Jan van Vlaanderen x Cornelia van Huigenbosch een huis, hof en gang aan de noordzijde, vanouds genaamd “Het Bonte Paard, dog aldaar nu De Prins uithangd” in het dorp achter de kerk (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 73; 05-02-1794).

IIIb

Hendrik Cornelissen van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 14-08-1707, ov. voor 1795, tr. Scherpenzeel 03-11-1737 Geurtje Claassen, van Schaik, ged. Scherpenzeel 24-02-1717, op den Heuvel, begr. 23-05-1795, dr. van Claas Everdsen en Jacobje Wouters

Van 1749-ca. 1777 boer op Klein Orel.

In 1765 huurt Hendrik Cornelissen, won. Orrel van Heer Willem van Geijn, raad en oud-burgemeester van Amersfoort, 7 dammaten land genaamd Drenkeling in De Haar, voor 4 jaar, van 1766-1770, voor f 66,= (AE; AT042a002 nr. 308; 12-12-1765).

Uit dit huw.:

1. Cornelis Hendriksz van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 11-03-1739, op Schaik

2. Cornelis Hendriksz van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 22-03-1741, op de Haer

3. Klaes Hendriksz van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 13-01-1743, op de Haer, volgt IVa

4. Geertje Hendriksz van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 14-02-1745, op de Haar, ov. Scherpenzeel 11-08-1809, tr. Scherpenzeel 21-02-1773 Pieter Tijmensen van Breeschoten, ged. (Gelders) Veenendaal 25-07-1745, ov. Scherpenzeel 07-02-1805, zn. van Tijmen Aartsz van Breeschoten en Jantje Dirks

                Lidm. Scherpenzeel 29-07-1764: Geertje Hendriks van Hugenbosch, op Klein Orel.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Geertje Hendriks van Huigenbosch, op Klein Orel.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1772/74: Geertje Hendriks van Huigenbosch, op Klein Orel.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Geertje Hendriks van Huigenbosch.

5. Japik/Jacob Hendriksz van Huigenbosch, ged. Renswoude 15-10-1747, op Emmikhuizen, volgt IVb

6. Willem Hendriksz van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 22-11-1750, op Kleijn Orel, begr. 08-01-1793

7. Aaltje Hendriksz van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 29-12-1754

8. Aaltje Hendriksz van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 25-12-1755, op Kleijn Orel, begr. Scherpenzeel 11-06-1805, tr. Scherpenzeel 18-02-1781 Teunis Dirksz van de Wetering, ged. Woudenberg 13-07-1749, zn. van Dirk Teunisz van de Wetering en Ariaantje Jans van Overeem

IVa

Klaas Hendriks van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 13-01-1743, op de Haer, ov. Scherpenzeel 10-01-1809, otr. Scherpenzeel 31-01-1771 Zwaantje Jansd van Wolfswinkel, geb. Leusden, ged. Scherpenzeel 07-02-1745, op Vlastuijn, ov. Scherpenzeel 28-11-1819, dr. van Jan Breunissen van Wolfswinkel en Hanna Hendricks Lockhorst

In 1770 verhuurt Hendrik van Geijtenbeek, won. Woudenberg aan Hendrik Cornelissen, won. Kleijn Oorl en Jan Breunissen, won. Groot Oorl, namens hun zoon en dochter Klaas Hendriksen (van Huigenbosch) en Swaantje Jansen (van Wolfswinkel) een huis, hof en hofstede genaamd Mandersloot onder Maarn, voor  6 jaar, 1771-1777, f 260,= p.j. (A~E; AT042a005; 13-07-1770).

In 1796 wordt Klaas Hendrikse van Huijgenbos beleend na dode van Jan Breunisz van Wolfswinkel met Olde Wolfswinkel (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 208vo; 07-12-1796).

In 1797 betaalt  Klaas Hendrikse van Huijgenbosch f 523,= voor een vijfde deel van Olde Wolfswinkel behorende aan de kinderen en erfgenamen van Jan Breunissen van Wolfswinkel (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 110vo; 14-03-1797).

Uit dit huw.:

1. Geurtje van Huigenbosch, ged. Doorn 13-01-1772, ov. Leersum 01-08-1826, tr. Amerongen 03-02-1798 Dirk van Vulpen, ged. Doorn 08-11-1767, ov. Darthuizen 28-07-1846, zn. van Roelof Gijsbertsz van Vulpen en Neeltje Hendriks van Woudenberg

2. Jan Klaassen van Huigenbosch, ged. Doorn 20-03-1774, volgt Va

3. Hanna van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 23/30-06-1776, op Groot Schaik, get. Geertje Hendriks van Huigenbos x Pieter Tijmensen van Breeschoten, ov. Scherpenzeel 05-03-1860, tr. Scherpenzeel 10-06-1801 Albertus Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 30-09/02-10-1774, ov. Scherpenzeel 05-06-1861, zn. van Dirk Sterk en Hendrikje van Overeem

Lidm. Scherpenzeel 25-05-1827: Johanna van Huigenbos, hv Albert Sterk.

In 1839 laten Albertus Sterk, eigenaar en broodbakker x Johanna van Huigen­bosch hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 8 en 9; 18-02-1839).

4. Hendrikje van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 23/29-03-1778, op Groot Schaaik, get. Willempje Jans van Wolfswin­kel x Jacob Hendrikse van Huigenbosch, ov. Leersum 15-07-1840, tr. Leersum 22-11-1801 Lammert Lammertsz Lagerweij, ged. Leersum 09-02-1777, ov. Leersum 23-06-1837, zn. van Lammert Lagerweij en Jannigje van Velpen

5. Jannigje van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 08/13-02-1780, op Groot Schaaik, get. Willempje x Jacob Hendriks van Huigenbos, ov. Renswoude 17-10-1855, tr. Scherpenzeel 22-02-1807 Aart van Ravenhorst, ged. Renswoude 11-03-1774, op Ravenhorst, zn. van Jan Sandersen en Japikje Willems

                Lidm. Scherpenzeel 12-04-1803: Jannigie van Hugenbosch.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Jannetje van Huigenbosch, met attestatie vertrokken naar Renswoude 22-07-1807

6. Kornelia van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 08/13-01-1782, op Groot Schaaik, get. Evertje x Gerrit Kornelissen van Soest, begr. Scherpenzeel 16-12-1786

7. Willempje van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 21-08/04-09-1785, op Groot Schaaik, begr. Scherpenzeel 29-08-1795

8. Kornelis van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 28-01/11-02-1787, op Groot Schaaik, begr. Scherpenzeel 26-06-1793

Va

Jan Claasen van Huijgenbos, ged. Doorn 20-03-1774, ov. Scherpenzeel 25-06-1848, zn. van Claas Hendriksz van Huijgenbosch en Zwaantje Jans van Wolfswinkel, tr. (1) Renswoude (otr. Scherpenzeel) 01-05-1803 Gijsbertje Dirksen van ’t Foort, ged. Renswoude 06-05-1781, op de Beek, ov./begr. Scherpenzeel 22/27-05-1808, dr. van Dirk Antonissen van ´t Voort en Geertje Tijmensen van Kolfschoten, tr. (2) Scherpenzeel 17-02-1826 Johanna Christina (Janna) Brouwer, geb. Ede (Otterlo) 12-04-1791, ov. Scherpenzeel 06-04-1848, dr. van Willem Brouwer en Hendrikje Willemsen

Lidm. Scherpenzeel 20-03-1806: Jan Claassen van Hugenbos

Lidm. Scherpenzeel: Gijsbertje van ’t Voort, met attestatie van Renswoude 12-06-1804, ingekomen 14-01-1805.

In 1841 wordt Jan van Huijgenbos, landb. op Wolfswinkel genoemd als getuige (Not. Scherpenzeel 1213 nr. 27; 29-07-1841).

In 1842 is bij testament van Flips van de Steeg, driftherder nu onder Scherpenzeel de erfgenaam: Jan Klaassen van Huigenbos, bouwman op Wolleswinkel. Hij krijgt zijn koppel schapen, die nu op Wolfswinkel loopt met de hond, de ruiven die op Zelder en Overeem staan en de koekbank die op Zelder staat. Gedaan op Wolfswinkel “voor het ziekbed van de testateur in een kamertje met een raampje uitzigt hebbende op de werf” (Not. Scherpenzeel 4129 nr. 36; 05-10-1842). Filip v.d. Steeg is ov. Scherpenzeel 05-10-1842, dus op dezelfde dag.

In 1848 laat Jan Klaassen van Huijgenbos, landb. op Groot Wolfswinkel zijn testament maken.Erfgenamen: zijn kinderen Geertje van Huijgenbos en Zwaantje Huijgenbos, ieder de helft (Not. Scherpenzeel 4131 nr. 21; 26-05-1848).

In 1849 vindt de verkoop van roerend goed plaats uit de nalatenschap van wijlen Jan Klaassen van Huijgenbos, bouwman op Groot Wolfswinkel t.w.v. f 2128,19 (Not. Scherpenzeel 4131 nr. 4; 11-01-1849).

Uit het 1e huw.:

1. Klaas van Huijgenbos, geb./ged. Scherpenzeel 18-10/13-11-1803, op Groot Schaik, ov. Scherpenzeel 26-02-1812

2. Geertje van Huijgenbos, geb./ged. Scherpenzeel 26-04/12-05-1805, op Groot Schaik, ov. Scherpenzeel 09-04-1866, tr. Scherpenzeel 10-11-1826 Jan Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 21-10/01-11-1801, ov. Scherpenzeel 03-06-1861, zn. Jan Vlaanderen en Cornelia van Huigenbosch

3. Zwaantje van Huijgenbos, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/10-08-1806, ov. Woudenberg 12-05-1850, tr. (1) Ede 21-12-1839, Grote Kerk Scherpenzeel 22-12-1839 Evert van de Meent, geb./ged. Scherpenzeel 02/16-04-1815, in het Gooswilligerveld, ov. Scherpenzeel 27-08-1843, zn. van Hendrik van de Meent en Geertje Cornelissen Steenbeek, tr. (2) Scherpenzeel 13-02-1846, Grote Kerk Scherpenzeel 15-02-1846 Hendrik Niebeek, geb. Barneveld 1819, zn. van Jan Hendriksen Niebeek en Geertje Aalten van Malkenhorst

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1831: Zwaantje van Huigenbos.

4. Jan van Huijgenbosch, ov. Scherpenzeel 19-05-1808, ongedoopt

IVb

Japik/Jacob Hendriksz van Huigenbosch, ged. Renswoude 15-10-1747, ov. Scherpenzeel 19-02-1822 op Klein Orel, tr. Scherpenzeel 13-07-1777 Willempje Jansd van Wolfswinkel, geb. Leusden, ged. Scherpenzeel 08-01-1747, ov. Scherpenzeel 08-01-1816, begr. 15-01-1816, dr. van Jan Breunissen van Wolfswinkel en Johanna Hendriks van Lokhorst

Van ca. 1777-1822 boer op Klein Orel.

‘Klein Oorl met al desselfs aanhoerige landerijen, mitsgader de landerijen behoord hebbende tot het erfjen Renes, breeder bij de huurcedulle gespecificeerd, aan Jacob Hendriksz en Willemtje van Wolfswinkel echtelieden, jaarl. voor f 291,=.’ (Huis Scherpenzeel 111, memorie van boerenplaatsen van de Heer van Scherpenzeel; 22-02-1793).

In 1796 wordt Jacob Hendriksz van Huijgenbos beleend na dode van Jan Breunissen van Wolfswinkel met zes kampjes nieuw land, genaamd het Heetvelt, gelegen in Glashorst. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 208vo; 07-12-1796).

In 1797 betaalt Jacob Hendrikse van Huijgenbos f 250,= voor een vijfde deel van + 1 morgen land, genaamd het Oostindische land, gelegen in Glashorst, behorende aan de kinderen en erfgenamen van Jan Breunissen van Wolfswinkel (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 111; 14-03-1797).

                Lidm. Scherpenzeel 25-09-1798: Willemijntie Wolfwinkel. Ook in lidm. lijst 1805.

In 1799 pachten Jacob Hendriks x Willemtje Jansz van Wolfswinkel Klein Oorl en verschillende landerijen in Renes, voor f 300,= (Huis Scherpenzeel 111, 1e omslag; Verpachting van landerijen, 1799).

Uit dit huw.:

1. Geurtje Jacobs van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 22/28-09-1777, op Klein Oorl, get. Aaltje Hendriksd van Huigenbos, j.d., ov. Woudenberg 01-02-1855, tr. Scherpenzeel 11-12-1803 Willem Jansz van Kolfschoten, ged. Scherpenzeel 23-11-1760, op Groot Donkelaar, zn. van Jan Willemsz van Kolfschoten en Rijkje Brands van Donkelaar

                Lidm. Scherpenzeel 20-03-1806: Geertie Jacobse van Hugenbos.

2. Johanna Jacobs van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 25-04/02-05-1779, op Klein Oorll, get. Jannigje Jansd van Wolfswinkel, j.d., ov. Renswoude 24-12-1843 (10 dagen na haar man), tr. Scherpenzeel 03-03-1805 Hendrik Cornelissen van Voskuilen, ged. Woudenberg 10-09-1775, ov. Renswoude 14-12-1843, zn. van Cornelis Hendriksz van Voskuilen en Geertje Jans van de Haar   

                Lidm. Scherpenzeel 12-04-1803: Jannigie van Hugenbosch.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Jannetie van Huigenbosch, met attestatie vertrokken naar Renswoude 22-07-1807.

3. Hendrik Jacobs van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/01-10-1780, op Klein Oorl, get. Zwaantje hv Klaas Hendriks van Huigenbos, landbouwer, ov. Scherpenzeel 05-08-1841, tr. Scherpenzeel 07-02-1819 Jannigje van de Wetering, ged. Woudenberg 08-06-1778, ov. Scherpenzeel 01-01-1857, dr. van Dirk Saren van de Wetering en Geertje Jans van Leusden

                Lidm. Scherpenzeel 03-02-1807: Hendrik van Hugenbos.

In 1834 verkoopt Willem van de Grift, werkman te Doorn, gewoond hebbende op Oost-Indiën, een bouwmanswoning, genaamd Oost-Indiën, aan Hendrik van Huigenbos voor f 490,= (Not. Scherpenzeel 1211; 20-02-1834).

In 1841 laten Hendrik van Huijgenbos, eigenaar en bouwman x Jannetje van de Wetering hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 1213; nr. 12 en 13; 17-04-1841).

            Uit dit huw.:

1. Willempje Geertje van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 03/24-08-1821, ov. Amersfoort 13-09-1849, tr. Scherpenzeel 01-02-1849 Hermanus Leinweber, geb. Amersfoort 1825, zn. van Christiaan Leinweber en Petronella van Raalte

Lidm. Scherpenzeel 26-03-1843: Willmpje Geertje van Huijgenbosch, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 15-02-1849.

4. Jan Jacobs van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 11/20-10-1782, op Klein Oorll, get. Cornelia Jans van Wolfswinkel j.d., landbouwer, ov. Scherpenzeel 24-01-1829, ongehuwd

5. Cornelis Jacobs van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 14-03/03-04-1785, op Klein Oorl, begr. Scherpenzeel 05-01-1786

6. Cornelis Jacobs van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 13-11/03-12-1786, op Klein Oorl, volgt Vb

7. Jannigje Jacobs van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 04/22-02-1789, op Klein Oorll, ov. Woudenberg 12-12-1858, tr. Scherpenzeel 16-11-1821 Cornelis Wolswinkel, “de grote Knelis van Voskulen”, ged. Renswoude 26-06-1790, op de Melm, ov. Woudenberg 12-04-1851, zn. van Lubbert Willemsen van Wolfswinkel en Cornelia Cornelissen

Lidm. Scherpenzeel 27-01-1807: Jannetie van Hugenbos, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 11-12-1825.

8. Breunis Jacobs van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 31-10/20-11-1791, op Kleijn Oorl, ov. Scherpenzeel 12-05-1864, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel  24-03-1844: Breunis van Huijgenbosch.

9. Willem Jacobs van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 18-03/06-04-1794, op Klein Oorl, volgt Vc

 

Vb

Cornelis Jacobs van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 13-11/03-12-1786, op Klein Oorl, ov. Woudenberg 07-01-1875, begraven Scherpenzeel op Glashorst, graf nr. 139, tr. Amersfoort 11-11-1810 (otr. Leusden 19-10-1810 en Scherpenzeel 04-11-1810) Jannigje Ravesloot, geb/ged. Scherpenzeel 29-07/03-08-1783, op Sniddelaar onder Leusden, ov. Woudenberg 16-05-1858, dr. van Hannes Jansz Ravesloot en Neeltje Rijks van Sniddelaar/Voskuijlen

Lidm. Scherpenzeel  24-03-1844: Cornelis van Huijgenbosch.

Uit dit huw.:

1. Willempje van Huigenbosch, geb/ged. Scherpenzeel 05/24-03-1811, onder Leusden, ov. Hoogland 23-05-1898, tr. Hoogland 13-05-1840 Arie Boekhout, geb. Leersum 26-05-1815, ov. Hoogland 21-12-1886, zn. van Teunis Boekhout en Jannetje Blaauwendraad

2. Neeltje van Huigenbosch, geb./ged. Woudenberg 18-11/12-12-1813 op Voskuilen onder Woudenberg, ov. Renswoude 04-09-1874, begr. Glashorst 1874, graf nr. 137, tr. Woudenberg 29-08-1835 Paulus van (Oud-)Broekhuizen, geb./ged. Leersum 28-07/14-08-1808, ov. Renswoude 23-11-1861, zn. van Peter Paulus van Oud-Broekhuizen en Joosje van Burken

3. Johanna van Huigenbosch, geb. Woudenberg 15-03-1816, ov. Leusden 13-05-1881, tr. Woudenberg 24-12-1840 Teunis Moesbergen, geb. Woudenberg 15-07-1814, zn. van Geurt Moesbergen en Grietje Bitterschoten

Bij haar ov. staat dat zij overleed in Amsterdam, in Zuijlen woonde en gedomicilieerd was in Leusden.

4. Jacob van Huigenbosch, geb. Woudenberg 04-03-1818, ov. Woudenberg 03-06-1822

5. Johannes van Huigenbosch, geb. Woudenberg 01-07-1820, ov. Woudenberg 10-04-1866

Lidm. Scherpenzeel 25-03-1849: Johannes van Huijgenbosch.

In 1863 laat Johannes van Huigenbosch zijn testament maken. Erfgenamen: zijn broer Jacob en zus Sophia (Not. J.W.A. Immink, Amerongen; 19-10-1863).

6. Jacoba van Huigenbosch, geb. Woudenberg 29-05-1822, ov. Woudenberg 15-05-1852

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1847: Jacoba van Huijgenbosch.

7. Jacob van Huigenbosch, geb. Woudenberg 20-03-1824, volgt VIa

Lidm. Scherpenzeel 25-03-1849: Jacob van Huijgenbosch.

8. Sophia van Huigenbosch, geb. Woudenberg 18-03-1826, ov. Woudenberg 11-04-1869

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1852: Sofia van Huijgenbosch.

In 1863 laat Sophia van Huigenbosch haar testament maken. Haar drie zusters krijgen ieder f 100,=. De rest is voor broer Jacob (Not. J.W.A. Immink, Amerongen; 19-10-1863).

Bij haar ov. in 1869 blijkt Sophia van Huigenbosch eigenaresse van de helft van ‘t Plaatsje (Memories van Successie, kantoor Amersfoort 195; 11-04-1869).

9. Jan van Huigenbosch, geb. Woudenberg 27-03-1829, ov. Woudenberg 05-07-1829

VIa

Jacob van Huigenbosch, geb. Woudenberg 20-03-1824, ov. Woudenberg 08-04-1882, begr. Glashorst, graf nr. 350, tr. Leusden 23-05-1872 Adriana/Jaantje Broekhuizen, geb. Leusden 07-11-1851, ov. Woudenberg 17-08-1924, dr. van Cornelis Broekhuizen en Gerritje Hoogeweg. Zij tr. (2) Woudenberg 28-10-1886 Karel Jan van Dijk, geb. Maarn 18-10-1859, zn. van Karel van Dijk en Teuntje van Laar

                Jacob van Huigenbosch is landbouwer op ´t Plaatsje onder Woudenberg.

Uit het 1e huw.:

1. Cornelis (Kees) van Huigenbosch, geb. Woudenberg 02-07-1872, ov. Woudenberg 04-11-1939, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: Cornelis Huigenbosch (mogelijk met attestatie vertrokken naar Woudenberg april 1899).

2. Gerritje van Huigenbosch, geb. Woudenberg 08-11-1873, ov. 29-02-1960, tr. Woudenberg 10-01-1901, Grote Kerk van Scherpenzeel 13-01-1901 Jan de Greef, geb. Woudenberg 27-03-1874, ov. Utrecht 10-04-1952 (ov. ingeschr. te Baarn), zn. van Willem de Greef en Martha Druijff

3. Jan van Huigenbosch, geb. Woudenberg 22-11-1874, ov. Woudenberg 21-03-1888

4. Peter van Huigenbosch, geb. Woudenberg 07-02-1876, ov. Woudenberg 22-04-1876, begr. Glashorst, graf nr. 133

5. Willem van Huigenbosch, geb. Woudenberg 17-07-1879, ov. Woudenberg 04-01-1880

6. Peter (Peet) van Huigenbosch, geb. Woudenberg 17-07-1879, ov. 20-09-1963, tr. Woudenberg 26-01-1905 Cornelia Johanna (Kee) Weppelman, geb. Amerongen 06-06-1883, dr. van Willem Weppelman en Neeltje van Ginkel

            Uit dit huw.:

            1. Cornelia Johanna van Huigenbosch, ov. Woudenberg 19-12-1915

            2. Adriana Nela van Huigenbosch, ov. Woudenberg 03-01-1934

Uit het 2e huw.:

7. Teunisje (Teu) van Dijk, geb. Woudenberg 30-08-1887

8. Karel van Dijk, geb. Woudenberg 25-02-1889

 

Vc

Willem Jacobs van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 18-03/06-04-1794, tr. Scherpenzeel 11-03-1825 Dirkje van Wagensveld, ged. Renswoude 10-06-1804, dr. van Hendrik Teunissen van Wagensveld en Hendrikje Gerrits Nijburg

Lidm. Scherpenzeel  24-03-1844: Willem van Huijgenbosch.

Lidm. Scherpenzeel: Willem van Huijgenbosch en Dirkje van Wagensveld, met attestatie vertrokken naar Garderen 14-10-1867.

Uit dit huw.:

1. Hendrikje van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 24-07/06-08-1826, ov. Renswoude 09-10-1856, tr. Scherpenzeel 28-02-1852 Anthonij van Ginkel, geb. Leersum 1818, ov. Renswoude 15-01-1870, zn. van Aart van Ginkel en Dirkje Jansen van de Pol

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1852: Hendrikje van Huijgenbosch, met attestatie vertrokken naar Renswoude 08-08-1852.

2. Willempje van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 08-12-1827/06-01-1828, ov. Scherpenzeel 29-10-1883, begr. Glashorst, graf nr. 26, tr. Apeldoorn 21-02-1863 Aalbartus van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 11-04/07-05-1812, ov. Scherpenzeel 27-02-1886, begr. Glashorst, graf nr. 26, zn. van Gerrit van Ginkel en Mijntje Lokhorst

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855:  Willempje van Huigenbosch.

Lidm. Scherpenzeel 1866-1868: Albert van Ginkel en Willempje van Huijgenbosch.

3. Hendrik van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 12/30-11-1828, ov. Renswoude 22-02-1906, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Hendrik van Huigenbosch.

Hendrik van Huijgenbosch, met attestatie vertrokken naar Garderen 14-10-1867.

4. Jacob van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 05/27-06-1830, ws. begr. Glashorst 1882, graf nr. 350

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Jacob van Huigenbosch.

5. Jannigje van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 06-08/04-09-1831, ov. Renswoude 10-03-1874, tr. Amersfoort 02-11-1859 Jan van Ginkel, wed. Martje Kamphorst, geb. Woudenberg 12-06-1820, ov. Amersfoort 22-01-1897, zn. van Hermen van Ginkel en Adriaantje Ravesloot

Lidm. Scherpenzeel: Jannetje van Huigenbosch, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 1860.

6. Breunis van Huigenbosch, geb. Scherpenzeel 10-11-1832, ov. Scherpenzeel 02-12-1832

7. Breunis van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 02/24-11-1833, ov. Scherpenzeel 24-10-1834

8. jongen, geb. Scherpenzeel 26-10-1834, ov. Scherpenzeel 27-10-1834

9. meisje, geb. Scherpenzeel 26-10-1834, ov. Scherpenzeel 28-10-1834

10. Breunis van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 04/27-12-1835, ov. Scherpenzeel 29-02-1836

11. Janna van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 07/26-02-1837, ov. Leersum 01-01-1914, tr. (1) Renswoude 23-12-1857 Anthonij van Ginkel, wed. (van haar zus) Hendrikje van Huigenbosch, geb. Leersum 17-11-1818, ov. Renswoude 15-01-1870, zn. van Aart van Ginkel en Dirkje Jansen van de Pol, tr. (2) Renswoude 23-03-1871 Cornelis van de Pol, geb. Renswoude 04-09-1838, ov. Renswoude 29-06-1910, zn. van Cornelis van de Pol en Dirkje Harskamp

12. Breunis van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 01/28-04-1839, op Ebbenhorst

13. Willemijntje van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 02/26-07-1840, op Gooswilligen, ov. Barneveld 07-11-1920, tr. Barneveld 29-08-1867 Dirk van Voorst, geb. Barneveld 1820, wed. Jannetje van den Brink, zn. van Hendrik van Voorst en Willemina Wijdemans

Lidm. Scherpenzeel 15-03-1860: Willemientje van Huigenbosch.

14. Hendrikus van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 05/29-08-1841, op Gooswilligen, tr. Hoevelaken 09-11-1872 Aalbarta van Wessel, geb. Hoevelaken 1853, dr. van Evert Jan van Wessel en Hendrika Hooijer

15. Grietje van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 05/30-10-1842, op Gooswilligen, tr. Apeldoorn 09-12-1876 Hendrik Mouw, geb. Ermelo 1841, zn. van Evert Mouw en Elisabeth van de Pol

16. Jan Willem van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 29-01/30-03-1844, op Gooswilligen, tr. Barneveld 02-03-1888 Maria van Wenen, geb.Barneveld 1850, dr. van Hendrik van Wenen en Hendrikje van Westerneng

17. Dirk van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 19-03/27-04-1845, op Gooswilligen, tr. Apeldoorn 04-09-1886 Grietje van Hierden, geb. Apeldoorn 1859, dr. van Hendrik van Hierden en Willempje Versteeg

18. Cornelis van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 01/26-04-1846, ov. Scherpenzeel 22-07-1846, op Gooswilligen

19. Cornelis van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/03-10-1847, op Gooswilligen, ov. Barneveld 22-12-1920, tr. Apeldoorn 29-01-1881 Fijtjen van Hierden, geb. Apeldoorn 1853, ov. Renswoude 24-04-1938, dr. van Hendrik van Hierden en Willempje Versteeg

Huigenbos(ch) (2)

Van de tweede familie die zich Huigenbos noemt komt de stamvader vanuit Muntserland naar Scherpenzeel. Hij heet Jan Jansz Bevellius. Zijn zoon Goossen Jansz Bevellius gaat naar Barneveld. Twee van zijn kinderen, Jan en Maria, keren terug naar Scherpenzeel. Jan Gosensz wordt in 1764 pachter van Huigenbos en noemt zich voortaan Van Huigenbosch.

I

Jan Jansz Bevellius, geb. Laer in Muntserland, tr. Scherpenzeel 10-09-1671 Willemtien Barten

In 1685 koopt Johannes Befellius van Laren koopt een huis in de Krommehoek van Jan (Jansz) de juffer (18-03-1685).

Uit dit huw.:

1. Marrijke Jans Bevellius, ged. Scherpenzeel 14-12-1673

2. Jan Jansz Bevellius, ged. Scherpenzeel 06-06-1675, volgt II

3. Jantje Jans Bevellius, ged. Scherpenzeel 10-11-1678

 

II

Jan Jansz Bevellius, ged. Scherpenzeel 06-06-1675, ov. Scherpenzeel dec. 1718, tr. (1) Scherpenzeel 15-06-1704 Marijtje Evertsen, geb. Scherpenzeel, tr. (2) Scherpenzeel 15-01-1713 Geertje Peters, geb. Lunteren

Lidm. Scherpenzeel 11-10-1705: Jan Jansen Bevellius.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Jan Jansen Bevellius.

Uit het 1e huw.:

1. Goossen Jansz Bevellius, ged. Scherpenzeel 10-08-1704, volgt III

2. Cornelisje Jans Bevellius, ged. Scherpenzeel 06-12-1707

3. Dirck Jansz Bevellius, ged. Scherpenzeel 09-01-1707, tr. Baarn 03-07-1735 Aaltje Arissen, wed. Hendrik Bastiaansen, won. Baarn

4. Cornelisje Jans Bevellius, ged. Scherpenzeel 23-09-1708

Uit het 2e huw.:

5. Maria Jans Bevellius, ged. Scherpenzeel 21-07-1715

 

III

Goossen Jansz Bevellius, ged. Scherpenzeel 10-08-1704, tr. ? Barneveld 24-06-1735 Annetie Hendriks, wed. Hendrik Hendriks

Uit dit huw.:

1. Jan Goosens van Huigenbosch, ged. Barneveld 09-09-1736, volgt IV

2. Maria Bevellius, ov. Scherpenzeel 05-04-1794, begr. Scherpenzeel 12-04-1794

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: (later toegevoegd) Maria Bevellius, met attestatie vertrokken naar Amsterdam; met attestatie van Amsterdam.

Lidm. Scherpenzeel 28-05-1747: Maria Bevellius.

Lidm. Scherpenzeel 06-10-1754: Maria Bevellius, met attestatie van Amsterdam.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Maria Bevellius.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Maria Bevellius, bejaarde dochter.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Maria Bevellius, jd.

Begr. Scherpenzeel 12-04-1794: Maria Bevellius, zr van Jan Goosens.

 

IV

Jan Goosens van Huigenbosch, ged. Barneveld 09-09-1736, ov. Scherpenzeel 02-05-1791, tr. (1) Renswoude 02-12-1763 Arrisje Hermens van Abbelaar, ged. Renswoude 23-01-1735, op Abbelaar, ov. Scherpenzeel 15-10-1771, dr. van Hermen Corsz en Maartje Gijsbertsz Methorst, tr. (2) Ede 07-11-1773 (otr. Scherpenzeel) Jakomijntje Jans van Ebbenhorst, ged. Scherpenzeel 17-12-1740, op den Ebbenhorst, ov. Scherpenzeel 17-03-1777, dr. van Jan Harmsen van Ebbenhorst en Reiertje Jans

Lidm. Scherpenzeel 29-07-1764: Jan Goozens, op Huigenbosch, met attestatie van Barneveld en Arisje Harmse, met attestatie van Renswoude.

Lidm. Scherpenzeel 29-07-1764. Jakomijntje Janssen, jd, op Ebbenhorst, met attestatie vertrokken naar Ede.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Jan Gosenz, en Arrisje Harms, op Huigenbosch.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Jan Gosensz, op Huigenbosch en Jacomijntje Harmsz van Ebbenhorst, met attestatie van Ede 21-12-1773.

In 1774 vindt er maaggescheid tussen plaats de erfgenamen van Gijsbert Roelofse Methorst x Aaltjen Cornelisz Orderoort. Erfgenamen: 1. Cornelis G. Methorst, wed. Evertjen van Davelaar; 2. Judith Methorst x Jan Jansen; 3. De drie kinderen van Harmen Corsen x Marrigjen Methorst genaamd Cors Harmse x Arrisjen Teunissen, Aaltje Harmense x Everd Cornelisse, Jan Goossense, wed. Arrisje Harmse aan de ene kant. Roelof Methorst x Evertje Jansen aan de andere kant. Roelof Methorst krijgt Wittenoord met ongeveer 13 morgen land; oost: Abbelaar, zuid: Overeem, west: Wolfswinkel, noord: Breeschoten. Het goed is f 3800,= waard. Roelof bezit een vierde deel en moet de andere drie ieder f 950,= uitkeren. Jan Goossense is hertrouwd en zijn drie voorkinderen krijgen ieder f 316,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 48; 26-09-1774).

Uit het 1e huw.:

1. Gosen Jansz van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 11-11-1764, op Huigenbosch, ov. Doorn 06-07-1812,  tr. Doorn (otr. Scherpenzeel) 19-11-1797 Marritje Everts van Kolfschoten, geb.Doorn

                Lidm. Scherpenzeel 29-03-1792: Goosen Janssen, op Huigenbosch, met attestatie vertrokken naar Doorn 20-12-1802.

In 1797 worden huw. voorw. gemaakt tussen Goossen Jansen van Huigenbosch, won. onder Scherpenzeel, me.j. ouderloos, jm. en Marritje Everts van Kolfschoten, won. onder Maarsbergen, me.j. ouderloos jd.

Goossen: inboedel, have en vee minus de schulden; blijft over f 400,= (blijkbaar heeft Goossen de pacht van de boerderij overgenomen) 1/5 deel + 1/3 deel van de boerderij Abbelaar onder Renswoude. Marritje:f 4000,= (Archief Eemland; AT045a022, fol. 414, nr. 99; 17-11-1797).

2. Harmen Jansz van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 08-12-1765, op Huigenbosch, landbouwer, ov. Scherpenzeel 28-02-1838, tr. Barneveld 22-11-1816 Aartje Jans van Burgstede, ged. Barneveld 26-09-1776, dr. van Jan Cornelissen van Burgstede en Evertje Jansen

                Lidm. Scherpenzeel 29-03-1792: Harmen Janssen, op Huigenbosch.

            Uit dit huw.:

1. Arisje van Huigenbosch, geb. Barneveld 1817, tr. Scherpenzeel 28-10-1836 Dirk Dirksen of Dirk van Dijk, geb. Wageningen 1807, zn. van Willem Dirksen en Hendrikje Hendriks

3. Annetje Jans van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 28-12-1766, op Huigenbosch, ov. Woudenberg 22-11-1828 op Ronselaar, tr. Scherpenzeel 23-10-1796 Arris Brandsen van Ginkel, geb. Leusden, ged. Amersfoort 23-10-1753, begr. Woudenberg 17-03-1808, zn. van Brand Jansen van Ginkel en Tonia Franken van Woudenberg

4. Martje Jans van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 14-02-1768, op Huigenbosch, jong ov.

5. Geertje Jans van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 11-06-1769, op Huigenbosch, jong ov.

6. Gerritje Jans van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 22-07-1770, op Huigenbosch, jong ov.

Uit het 2e huw.:

7. Arrisjen Jans van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 19/23-10-1774, op Huigenbosch, get. Teuntje hv Jan Bos op ’t Nieuwe Willaar, begr. Scherpenzeel 30-10-1802

8. Jan Jans van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 22/27-10-1776, op Huigenbos, get. Teuntje Lammertsen hv Jan Bos, ov. Leusden 14-08-1849, ongehuwd

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

november 2009