Hinnekamp

De familie Hinnekamp komt uit Lunteren. Vader Brand is rademaker. Twee van zijn zoons trekken uit het dorp. De één, Hendrik Brandsen Hinnekamp wordt smid in Scherpenzeel. Dankzij een pentekening uit 1749 is zijn smederij te zien. Zijn zoon en opvolger Brand Hinnekamp neemt de zaak over. Brand heeft alleen dochters. Maar dankzij zijn dochter Grietje, die maar liefst vijf buitenechtelijke kinderen krijgt, blijft de familienaam Hinnekamp bewaard. Haar zoon Gerardus Hinnekamp zorgt voor het voortbestaan van de naam, echter niet meer in Scherpenzeel.

De andere zoon van stamvader Brand, Willem Brandsen Hinnekamp, wordt molenaar op de Bavoortse molen onder Leusbroek (nu Leusden-Zuid). Zijn nageslacht noemt zich veelal Hienekamp.

 (tekening)

Rechts de smederij van Hendrik Hinnekamp.

Jan de Beijer, 1749.

I

Brand Hendricksz, rademaker, tr. Neuleke Lamberts

Uit dit huw.:

1. Derck Brandsen, ged. Lunteren 20-09-1711, tr. ? won. Doesburgerachterveen in´t Overwoud te Lunteren 08-09-1743 Grietje Aartse, in ´t Overwoud

2. Lambert Brandsen, ged. Lunteren 09-11-1713, jong ov.

3. Hilletje Brandsen, ged. Lunteren 01-09-1715, jong ov.

4. Evert Brandsen, ged. Lunteren 20-02-1718, jong ov.

5. Hendrik Brandsen Hinnekamp, ged. Lunteren ca. 1720, volgt IIa

6. Evert Brandsen Hinnekamp, ged. Lunteren 01-11-1722, tr. Lunteren 14-11-1762 Derkje Rijnsen, geb. op ´t Oude Erf onder Lunteren

7. Willem Brandsen Hinnekamp, ged. Lunteren 20-05-1725, volgt IIb

8. Hilletje Brandsen Hinnekamp, ged. Lunteren 16-05-1728, tr. Lunteren 14-06-1750 Goosen Roskam, van Wageningen

9. Lambert Brandsen, ged. Lunteren 15-04-1731

IIa

Hendrik Brandsen Hinnekamp, ged. Lunteren ca. 1720, smid, begr. Scherpenzeel 16-07-1799, tr. (1) Scherpenzeel 22 -05-1746 Maria/Maij Anthonissen Renes, dr. van Antonij Willemsz van Renes en Aeltje Willems van Langelaer, tr. (2) Scherpenzeel 29-09-1748 Grietje Brands, ged. Scherpenzeel 27-11-1718, op de Krommestaart onder Leusbroek, won. bij huw. op Groot Donkelaar, begr. Scherpenzeel 30-07-1793, dr. van Brand Cornelissen van Donkelaar en Cornelia Wouters Orbers

                Lidm. Scherpenzeel 18-04-1756: Hendrik Hinnekamp, gehuwd.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Hendrik Hinnecamp.

In 1770 wordt Hendrick Hinnecamp, smid x Grietije Brande beleend door opdracht van Cornelis Romijn met 1. twee morgen land in Gelashorst; 2.’t Lange Hooijmaatje of Weijcampije ten zuiden van de Breeij; 3. een akker land gelegen langs de Kuijl, gedeeld met Hendrick Scheurman “onder de versplissinge en dat het voorste lant het agterste moet uijtweegen, soo als van outs gebruijkelijck is geweest”. Gekocht voor f 510,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 82; 17-10-1770).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771, 1772-1774: Hendrik Hennecamp.

In 1776 wordt H. Hinnecamp, smidbaas, beleend door opdracht van Jan Overvezt met de Dornehegge in Gelazhorst met huis, hof en 2 1/2 morgen land met het halve dijckije tot aan de Gelazhorsterdijck met een kampje naast de Caap tussen de Woudenbergse weg en de Gelashorsterdijck, gekocht voor f 930,=. (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 116; 02-03-1776).

In 1782 beloven Hendrik Heijnekamp x Grietjen Brant Cornelissen op 15-08-1782 f 600,= te betalen aan Hendrik Roelofs Az. te Arnhem wegens geleverde goederen aan hun zoon Brand Heijnekamp. Onderpand: hun huis, schuur en hof aan het westeinde van het dorp, ten dele door hen bewoond en ten dele verhuurd (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 161; 01-08-1782).

In 1785 verkoopt Hendrik Hinnekamp voor f 80,= aan Jan Hoomoet een aardappelhoekje in Glashorst (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol 182; 10-08-1785 en fol. 183; 25-11-1785).

In 1786 lenen Hendrik Hinnekamp x Grietjen Brands f 150,= van Jacob Hoomoet. Onderpand: hun huis en hof aan het westeinde van het dorp tegenover de Smits steeg, door het gedeeltelijk bewoond en gebruikt. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 193; 02-03-1786).

In 1787 lenen Hendrik Hinnekamp x Grietje Brandsd, wonende te Scherpenzeel f 600,= van Willem Hinnekamp, molenaar aan Bredevoort (lees: Bavoort) onder Leusden. Onderpand: twee morgen land in Glashorst en nog het Laage Hooimaatje of Weikampjen. Gekocht op 24-05-1770 en beleend op 17-10-1770. Geroyeerd 11-01-1790. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol 19; 30-05-1787).

In 1789 kopen Jan Hoomoed x Geertje Herbertsd voor f 600,= van Hendrik Hinnekamp x Grietje Brands twee kampjes land: het Lange Dorp en de Kuil gelegen in Glashorst. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol 79; 30-07-1789).

In 1790 wordt Hendrik Willemsz van Voorthuizen, mede namens zijn broer Aart Willemsz van Voorthuizen beleend door opdracht van Hendrik Hinnekamp met een huis, hof en boomgaard genaamd de Doornehegge gelegen in Glashorst. En nog + twee en half morgen land. Gekocht op 31-08-1789 (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol.87; 11-01-1790).

In 1790 leent Hendrik Hinnekamp f 130,= van de diaconie, omdat hij borg staat voor een obligatie van zijn zoon Brand Hinnekamp aan heer Duco, baron van Haren en door hem aan de armen geschonken. Onderpand: huis en hof met het woninkje daarnaast aan het west­einde van het dorp tegenover de Smits steeg (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 284; 05-10-1790).

Uit het 1e huw.:

1. Antonie Hinnekamp, ged. Scherpenzeel 08-03-1747

2. Maria Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 21-04-1748

Uit het 2e huw.:

3. Brand Hinnekamp, ged. Scherpenzeel 14-09-1749, volgt III

4. Cornelis Hinnekamp, ged. Scherpenzeel 01-08-1751

5. Maria Hinnekamp, ged. Scherpenzeel 05-08-1753, ov. Woudenberg 06-04-1836, tr. Scherpenzeel 02-05-1793 Hendrik van Daatselaar, geb. Leusden, ged. Amersfoort 27-11-1768, ov. Woudenberg 06-01-1845, zn. van Gijsbert Daatselaar en Neeltje Brandsen

6. Cornelia Hinnekamp, ged. Scherpenzeel 04-05-1755, begr. Scherpenzeel 04-06-1796, tr. Scherpenzeel 14-06-1778 Gerrit van Overeem, ged. Scherpenzeel 30-04-1747, begr. Scherpenzeel 16-12-1796, zn. van Cornelis Gerritsz Overeem en Fijtje/Sophia van Harn

7. Hendrick Hinnekamp, ged. Scherpenzeel 22-12-1756, aen de Smits steegh

8. Nolleke Hinnekamp, ged. Scherpenzeel 20-05-1762, tegenover de Smits steeg, ov. Rhenen 09-04-1808, tr. Scherpenzeel 07-10-1781 Cornelis Valkenburg, ged. Scherpenzeel 18-11-1759, ov. Rhenen 15-05-1808, zn. van Joris Valkenburg en Meinsje Roelofs van Ooik

IIb

Willem Brandsen Hinnekamp, ged. Lunteren 20-05-1725, molenaar aan Bavoort, begr. Leusden 02-01-1802, tr. Lunteren 28-03-1758 Trijntje Goossens, ged. Lunteren 13-04-1721, dr. van Gosen Reijersen en Aaltje Brands

In 1787 lenen Hendrik Hinnekamp x Grietje Brandsd, wonende te Scherpenzeel f 600,= van Willem Hinnekamp, molenaar aan Bredevoort (lees: Bavoort) onder Leusden. Onderpand: twee morgen land in Glashorst en nog het Laage Hooimaatje of Weikampjen. Gekocht op 24-05-1770 en beleend op 17-10-1770. Geroyeerd 11-01-1790. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol 19; 30-05-1787).

Uit dit huw.:

1. Brand Hinnekamp/Hienekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 02-03-1759, molenaar en bakker aan Bavoort, ov. Leusden 23-02-1845, tr. Leusden 14-06-1789 Haasje van Beek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 03-01-1762, ov. Leusden 10-02-1833, dr. van Willem Jacobse van Beek en Gerritje Hannissen van Wolfswinkel

Uit dit huw.:

1. Trijntje Hienekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 21-06-1789, begr. Leusden 15-08-1789

2. Trijntje Hienekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 17-04-1791, tr. Leusden 24-04-1816 Reijer Pothoven, geb. Leusden, ged. Amersfoort 09-05-1775, zn. van Reijer Pothoven en Jacoba van Beek

3. Willem Hienekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 04-11-1792, jong ov.

4. Gerritje Hienekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 03-11-1793, tr. Leusden 30-12-1839 Jan Derk Nienhuis, geb. Werth, Pruissen 1779, zn. van Heine Nienhuis en Anna Sybilla Theeuwsen

5. Willem Hienekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 19-04-1795, tr. Leusden 23-11-1814 Rijkje Bloemheuvel, geb. Leusden 1790, dr. van Elbert Bloemheuvel en Gijsbertje van de Weert

6. Gerrit Hienekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 03-07-1796, ov. Leusden 12-03-1868, tr. Leusden 02-09-1825 Tonia/Antonia Willems van Ginkel, ged. Amersfoort 25-04-1799, ov. Leusden 02-12-1867, dr. van Willem Brandsen van Ginkel en Klaasje Gosens Pothoven

In 1832 vindt er boedelscheiding plaats tussen Antonia van Ginkel x Gerrit Hienekamp landbouwer op Nimmerdor onder Amersfoort en Jannetje van Ginkel x Hendrik de Kruijff landbouwer op Vrijhoef onder Leusden van de nal. schap van hun ouders. Antonia: f 4000,= aan roerende goederen; Jannetje: Vrijhoef t.w.v. f 7000,= (AT055f024, nr. 2265; 24-02-1832).

7. Gerritje Hienekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 12-11-1797, begr. Leusden 02-01-1799

8. Willempje Hienekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 21-04-1799, tr. Leusden 03-09-1817 Jan Reindertse van den Eng, geb. Hoogland 1790, zn. van Reindert Reindertse van den Eng en Disje Hendriks

9. Neeltje Hienekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 27-11-1800, ov. Leusden 23-03-1881, ongehuwd

10 Aaltje Hienekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 19-01-1804, tr. Leusden 20-11-1834 Jorden de Kruijf, geb. Leusden 1804, zn. van Teunis de Kruijf en Gosijntje Holnekamp

2. Aaltje Willemsen Hinnekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 18-08-1761, tr. Amersfoort (3e gebod Leusden 27-06-1789) 28-06-1789 Jan Teunissen van Ginkel, ged. Woudenberg 28-10-1742, ov. Maarn 16-12-1818, op Laag Kanje, zn. van Teunis Jansz van Ginkel en Willemijntje Tijmensz van Loenen

3. Lammert Willemsen Hinnekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 19-04-1765

4. Goossentje Willemsen Hinnekamp, geb. Leusden, ged. Amersfoort 14-06-1768, tr. Amersfoort (3e gebod Leusden 24-06-1789) 23-06-1789 Teunis Hendriksen de Kruijf, ged. Amersfoort 05-12-1769, zn. van Hendrik Gijsbertsen de Kruijf en Aaltje Harmsen

III

Brand Hinnekamp, ged. Scherpenzeel 14-09-1749, smid, ov. Scherpenzeel 10-06-1823, tr. Scherpenzeel 25-01-1778 Florentina Evers, geb. Valburg, Betuwe 1750, ov. Scherpenzeel 27-12-1812, dr. van Jacob Evers en Geertruij Maria van Beek/Geertruij van Amerongen

In 1784 kopen Brand Hinnekamp x Florentina Everts voor f 500,= van Hendrik Hinnekamp de smidswinkel  en het ijzer en koper voor f 600,=. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 179; 02-12-1784).

Uit dit huw.:

1. Grietje Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 10/18-04-1779, get. Maria Hinnekamp, jd., volgt IV

2. Geertruij Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 08/17-09-1780, get. Cornelia hv Gerrit Overeem, ov. Renswoude 01-04-1860, tr. Scherpenzeel 02-09-1804 Jacob Vlaanderen, geb. 15-05-1774 in Zeist, won. in ´t Kamp, ov. Scherpenzeel 25-12-1848, zn. van Jacob Vlaanderen en Maria Knopperts

3. Hendrikje Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 03-01/01-02-1784, begr. Scherpenzeel 10-04-1788

IV

Grietje Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 10/18-04-1779, get. Maria Hinnekamp, jd., ov. Scherpenzeel 06-01-1848, ongehuwd

Kinderen:

1. Florentina Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 27-06/20-08-1809, in Amsterdam

Als vader wordt Arie den Haan genoemd.

2. onbekend kind van Griet Hienecamp begr. Scherpenzeel 06-04-1811

Ws. tweeling met nr. 3.

3. Gerardus Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 01/21-04-1811, ov. Scherpenzeel 09-10-1813, zn. van Margrieta/Griet Hinnekamp

Als vader wordt Hendrik Hendriksen van Blotenburg genoemd.

4. Gerardus Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-04-1815, volgt V

5. Flora Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/08-07-1821, ov. Scherpenzeel 16-12-1900, tr. Scherpenzeel 12-03-1853 Faas Prins, wed. Gerritje Vink, geb. Woudenberg 29-12-1815, wolkammer, ov. Scherpenzeel 07-08-1888, zn. van Jan Prins en Aaltje van Engen

                Lidm. Scherpenzeel 1854: Flora Heinekamp met attestatie van Amsterdam 01-04-1854.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Faas Prins en Flora Hienekamp.

Kind:

1. Gerard Frederikus Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 16-09/05-11-1848, ov. Scherpenzeel 05-05-1852

V

Gerardus Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-04-1815, wolkammersknecht(1843), wever(1855), wolkammer(1873), ov. Scherpenzeel 01-09-1873, tr. Scherpenzeel 11-05-1855 Grietje Osnabrugge Valkenburg, geb. Scherpenzeel 20-06/25-07-1819, ov. Amersfoort 20-11-1905, dr. van Willemijntje/Mijntje Valkenburg

                Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Gerardus Hienekamp.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Gerardus Hienekamp en Grietje Osnabrugge Valkenburg.

Uit dit huw.:

1. Grietje Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 25-02/06-04-1856, ov. Amersfoort 23-02-1935, tr. Amersfoort 03-11-1886 Gijsbert Schimmel, koopman, geb. Amersfoort 21-04-1861, ov. Amersfoort 17-02-1936, zn. van Wilhelmus Schimmel en Gerritje van der Veer

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1879: Grietje Hinnekamp, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 05-04-1880.

2. Willem Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 16-09/31-10-1858, koopman, ov. Woudenberg 05-05-1909, tr. Veenendaal 04-04-1889 Jannetje Verweij, geb. Veenendaal 13-02-1856, ov. Woudenberg 18-03-1937, dr. van Teunis Verweij en Heeltje van Essen

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1881: Willem Hinnekamp, “tot de Chr. Ger. Kerk overgegaan”.

Lidm. Chr. Ger. Kerk Scherpenzeel 1888: Willem Hinekamp.

Lidm. Chr. Ger. Kerk Scherpenzeel 1888: Jannetje Verwei met attestatie van Veenendaal.

Willem Hinnekamp is 1900-1907 ouderling in de Chr. Ger. Kerk, bedankt wegens “smartelijke ziekte”.

3. Gerberta Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 16/30-08-1862, ov. Woudenberg 22-12-1935, tr. Scherpenzeel 14-02-1903 Derk Obbes, geb. Leeuwarden 1877, ov. Woudenberg 17-01-1937, zn. van Jan Obbes en Riemke Drukker

Lidm. Scherpenzeel: Gerberta Hienekamp, met attestatie van Nijmegen 26-01-1903, met attestatie vertrokken naar Amsterdam augustus 1905.

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

april 2009