Heikamp

 

Meestal krijgt een familie een achternaam afkomstig van de plaats, streek of boerderij waar zij vandaan komt. Heikamp is het enige voorbeeld dat ik ken waar het omgekeerde is gebeurd: het huis wordt genoemd naar de bewoner: De Heikamp. Op de kadastrale atlas 1832 staat dit huis als ‘Heikamp’ aangegeven, sectie D 40,41, groot 0.17.60 ha, hofpacht f 5,50, gebouwd ca. 1787.

De eerste bewoner is Cornelis Klaassen Heikamp. Hij krijgt een stukje grond van zijn schoonmoeder om daarop een huis te bouwen. Na hem woont zijn zoon Gerrit Heikamp er tot zijn dood in 1844. Zijn weduwe woont er tot haar overlijden in 1883. Hun zoon Cornelis woont er voorts tot 1896 en verkoopt het dan voor 325 gl. aan de diaconie van de Herv. Kerk van Scherpenzeel.

Met dank aan Bert Heikamp voor de opmerkingen en de aanvullingen.

 

I

Claes Janssen, tr. Grietjen Hendrijkx

Uit dit huw.:

1. Maaitjen Claesen, ged. Lunteren 21-01-1677

2. Henrijkje Claesen, ged. Lunteren 23-01-1678, tr. Lunteren 04-09-1707 Frederik Hermsen, van Lunteren. Frederik, ov./begr. Lunteren 26-02/03-03-1772. Frederik, tr. (2) Lunteren 20-02-1728 Aaltje Teunissen

3. Jan Claessen, ged. Lunteren 16-10-1681, volgt II

4. Gerrit Claessen, ged. Lunteren 16-10-1681

 

II

Jan Claessen, ged. Lunteren 16-10-1681, uit de Veen, tr. Lunteren 17-03-1709 Stijntje Maassen, van Doesburg. Stijntje, won. in de Veen onder Lunteren, tr. (2) Lunteren 30-10-1725 Hendrik Alertsen van Wageningen

Uit dit huw.:

1. Grietje Jans, ged. Lunteren 16-02-1710

2. Claes Jansz, ged. Lunteren 11-06-1711, volgt III?

3. Maes Jansz, ged. Lunteren 05-02-1713

4. Maritjen Jans, ged. Lunteren 30-12-1714

5. Bessel Jansz, ged. Lunteren 28-09-1721

 

III

Klaas Jansz Heikamp, ged.? Lunteren 11-06-1711, won. Amerongen, tr. Renswoude (3e gebod Amerongen) 14-12-1738 Maria Willems (Pater), geb. Ederveen, ged. Renswoude augustus 1717, dr. van Willem Gijsbertsz en Jannetje Corssen

Uit dit huw.:

1. Jantje Klaassen Heikamp, ged. Scherpenzeel 17-05-1739, op Coudijs, jong ov.

2. Willem Klaassen Heikamp, ged. Scherpenzeel 31-07-1740, op Coudijs, otr. (1) (att. naar Leusden) Woudenberg 14-07-1780 Neeltje Aalten van Putten, geb. Leusden, tr. (2) Scherpenzeel 20-10-1796 Geertje Jansen Hofstede, wed. Jan van Dalen, geb. Ermelo

Uit het 1e huw.:

1. Jantje Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 26/29-10-1780, get. Jantje, hv van Melis ter Borg, jong ov.

2. Klaas Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 09/19-12-1784, begr. Scherpenzeel 09-02-1785

3. Klaas Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/04-02-1787, begr. Scherpenzeel 22-08-1791

4. Jannetje Heikamp, ged. Woudenberg 27-03-1791

Lidm. Scherpenzeel 10-03-1809: Jannetje Heijkamp.

3. Jan Klaassen Heikamp, ged. Scherpenzeel 26-08-1742, op Coudijs, tr. Renswoude 20-11-1766 Jannetje Kille, won. Emmikhuizen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 14-11-1745, dr. van Kil Elbertsz Weult en Aaltje Cornelissen van Ginkel

            Uit dit huw.:

1. Marietje/Maria Heikamp, ged. Renswoude 23-01-1767, op Emmikhuizen, begr. Renswoude 07-04-1807, tr. Scherpenzeel 14-01-1787 Peter Willemsz van Soest, ged. Scherpenzeel 18-04-1756, ov. Scherpenzeel 10-01-1814, dagwerker, zn. van Willem Gerritsz van Soest en Maria Peters

2. Kil Elbert Heikamp, ged. Woudenberg 31-03-1771, get. Hendrikje Kille

3. Aaltje Klaassen, geb. 1784, ov. Rhenen 05-05-1814, tr. Bastiaan van Herne

4. Klaas Heikamp, ged. Renswoude 02-05-1790, op Emmikhuizen

4. Cornelis Klaassen Heikamp, Klaassen Heikamp, ged. Scherpenzeel 12-01-1744, op Coudijs, volgt IV

5. Jantje Klaassen Heikamp, ged. Scherpenzeel 24-12-1747, op Klein Egdom, ov. Utrecht 17-03-1829, tr. Scherpenzeel (otr. Woudenberg 05-04-1771) Melis ter Borg, ged. Scherpenzeel 19-04-1739, aan den Holevoet, ov. Woudenberg 17-01-1814, zn. van Daniël Petersen ter Burg en Jantje Ariens van Horst

 

IV

Cornelis Klaassen Heikamp, ged. Scherpenzeel 12-01-1744, wolkammersknecht, ov. Scherpenzeel 10-04-1826 (moeder: Maria Gerrits), tr. Scherpenzeel 18-09-1774 Gijsbertje van Soest, ged. Scherpenzeel 06-07-1749, begr. Scherpenzeel 17-01-1793, dr. van Gijsbert Willemsz van Soest en Hanna van Beckbergen

Zij wonen 1778-1783 Sectie D 271,272. Westeinde zuidzijde. Groot 0.13.80  ha. Hofpacht f 4,60 (Kadastrale Atlas Scherpenzeel 1832).

Vanaf 1788 wonen zij Sectie D 40,41. Glashorst. Groot 0.17.60 ha. Hofpacht f 5,50. In 1829 woont hun zoon Gerrit er. Het huis heet “Heikamp” (Kadastrale Atlas Scherpenzeel 1832).

In 1791 krijgen Cornelis Claasz Heijkamp x Gijsbertje van Soest van hun (schoon)moeder Johanna van Bekbergen, wed. Gijsbert van Soest een stukje grond in Glashorst; noord: Glashorsterdijk tegenover ’t erfje de Caap, door de ontvangers al tot een hof gemaakt en daarop een huis gebouwd. Mochten zij het huis verkopen, dan is de grond er niet bij en moet er een erfpacht van 5 gl. 10 st. betaald gaan worden. (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 38; 28-03-1791. Belening in Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 192vo; 05-08-1794).

Begr. Scherpenzeel 20-12-1792: een kind van Cornelis Klaasz Heijkamp.

Uit dit huw.:

1. Maria Magdalena Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 09/16-07-1775, get. Jantje Heikamp, volgt Va

2. Gijsbert Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 25/26-01-1777, get. Maria van Soest, j.d.

3. Hanna/Johanna Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 08/15-02-1778, get. Maria van Soest, j.d., ov. Lienden 11-05-1819, tr. Lienden 03-05-1801 Frederik van Merkestein, geb. Lienden 1780, ov. Lienden 18-07-1848, zn. van Gevert van Merkestein en Maria Magdalena Albarti

4. Gijsbert Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 03/16-04-1780, get. Wimpje, hv Cornelis van Soest, ov. Veenendaal 09-03-1847, tr. Rhenen 19-12-1805 Dirkje van Eden, geb./ged. Veenendaal 06/20-04-1783, ov. Veenendaal 22-11-1830, dr. van Gerrit Jansen van Eden en Angnietje Peters van IJl/van Putten

                Kinderen te Veenendaal.

5. Klaasje Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 20/28-07-1782, get. Weimpje Vermeulen, hv Cornelis van Soest, ov. Ede 22-01-1868, tr. Veenendaal 07-11-1806 Pieter van Doorn, ged. Veenendaal 18-01-1765, ov. Veenendaal 20-08-1835, zn. van Jan Peters van Doorn en Marrigje Louwe

6. Klaas Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 22-10/07-11-1784, volgt Vb

7. Gerrit Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 23-12-1787/20-01-1788, bij de Caap, volgt Vc

8. Jantje Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 29-05/04-07-1790, bij de Caap, ov. Woudenberg 14-02-1857, tr. Maurik 15-02-1815, Floris van den Berg, geb. Kesteren/Opheusden 1791, ov. Woudenberg 21-02-1864, zn. van Gijsbert van den Berg en Gerritje de Canselaar

 

Va

Maria Magdalena Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 09/16-07-1775, get. Jantje Heikamp, hv Melis ter Borg, ov. Woudenberg 03-12-1840, ongehuwd

Kinderen:

1. Hendrik Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 24-10/11-11-1798, tegenover de zogenaemde Caep, boerenknecht, dagwerker, arbeider, koopman, ov. Woudenberg 03-07-1849, tr. Scherpenzeel 28-12-1821 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 06-01-1822 Johanna Kruger, geb. Ede 1789, ov. Woudenberg 21-04-1860, dr. van Johan Christoffel Kruger en Geerbregt Hendriks

Doorgehaald: ´En volgens gen. haar belijdenis is de vader Gijsbert Cramer, zijnde het vernoemde kind in onegt gewonnen´

In 1839 verkopen Wulfert Lagerweij, bouwman op Emmikhuizen onder Renswoude; Johannes Lagerweij, bouwman op Klein Lambalgen onder Woudenberg; Hendrik Lagerweij, bouwman op Groot Oudenhorst onder Woudenberg; Jan Lagerweij, bouwman op Droffelaar onder Woudenberg; Gerrit Lagerweij, bouwman op Groot Oudenhorst  onder Woudenberg; Jannetje en Geertje Lagerweij, beiden me.j., ongehuwd, z.b. te Woudenberg. Kinderen van Klaas of Nicolaas Lagerweij x Arisje Overeem aan Hendrik Heijkamp, koopman onder Woudenberg een huis, erf en hof in de Knopstraat onder Woudenberg, sectie C 174,175, erfpacht van f 7,= t.b.v. de wed. Aart Breeschoten, groot 7 roeden, 22 ellen, voor f 350,= (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 5; 12-02-1839).

In 1844 verkoopt Hendrik Heijkamp, koopman in de Knaapstraat onder Woudenberg aan Helmert Lokhorst x Jantje Jochems, landb. op Bruinhorst onder Woudenberg een huis nr. 218, erf en hof, vooraan in de Knaapstraat onder W., sectie C 174,175, groot 7 roeden, 22 ellen, erfpacht van f 7,= t.b.v. de wed. Aart Breeschooten, voor f 250,= (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 9; 03-05-1844).

Uit dit huw.:

1. Maria Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 15-05/02-06-1822, ov. Woudenberg 04-07-1878, tr. (1) Woudenberg 20-10-1843 Jan van Wagensveld, geb. Woudenberg 12-06-1815, ged. in de Grote Kerk 25-06-1815, in de Knopstraat, koopman, ov. Woudenberg 04-09-1871, zn. van Jakobus van Wagensveld en Willempje Jans van Geijtenbeek, tr. (2) Woudenberg 17-07-1872 Pieter van der Klij, geb. Amersfoort 06-10-1815, ov. Utrecht 29-11-1885, zn. van Gijsje van der Klij

2. Johanna Korstina Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 21-07/29-08-1824, ov. Woudenberg 04-08-1839

3. Herbarta Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 08/29-10-1826, tr. Weesperkarspel 06-03-1856 met Jan van der Zijden, geb. Abcoude Proosdij 08-08-1830, werkman, zn. van Teunis van der Zijden en Angenietje Portengen

4. Evertje Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1829, ov. Utrecht 22-03-1878, tr. Woudenberg 28-12-1855 Jan la Fonteine, geb. Breukelen- Nijenrode 1830, zn. van Engeltje Lafontein

2. Evert Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 07-09/06-10-1805, ov. Woudenberg 26-03-1878, ongehuwd

In 1849 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Evert Heijkamp, daggelder onder Woudenberg. Roerend goed t.w.v. f 53,40. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 33; 01-11-1849).

 

Vb

Klaas Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 22-10/07-11-1784, arbeider, ov. Scherpenzeel 21-11-1858, tr. Woudenberg 23-05-1812 Neeltje Hendriks Kuus, geb. Leusden 02-07-1791, ged. Woudenberg 17-07-1791, ov. Scherpenzeel 20-03-1850, dr. van Hendrik Dirksz Kuus en Jannetje Barten van Lunteren

In 1850 laat Neeltje Kuus, z.b. x Klaas Heijkamp, arbeider onder Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenaam: Klaas. “Gedaan ten huize van Neeltje in de keuken aan het ziekbed” (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 9; 12-03-1850).

In 1850 leent Klaas Heijkamp, arbeider onder Scherpenzeel f 200,= van zijn zoon Hendricus Heijkamp, arbeider onder Scherpenzeel. Onderpand: het door hem bewoonde daggeldershuis nr. 158, genaamd het Goor, schuurtje, erf, werf en bouwland onder Scherpenzeel, sectie A 1-3 (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 10; 13-03-1850).

Uit dit huw.:

1. Gijsbarta Heikamp, geb. Amersfoort 30-11-1812, ov. Scherpenzeel 12-09-1887, tr. Barneveld 04-05-1839 Klaas Barendsen van den Broek, geb. Barneveld 1809, ov. Scherpenzeel 06-03-1876, zn. van Barend Barendsen van den Broek en Hendrikje Kobussen

            Voorkind:

1. Gijsbertje Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 01-03/12-04-1835, ov. Scherpenzeel (in het huis van haar grootvader) 26-06-1839

2. Jannetje Heikamp, geb. Woudenberg 19-07-1816, op Klein Moorst, ged. Scherpenzeel 04-08-1816, ov. Woudenberg 04-03-1818

3. Hendrikus Heikamp, geb. Woudenberg 27-07-1819, ged. Scherpenzeel 05-09-1819, tr. Maartensdijk 19-01-1855 Evertje van Veller, geb. Maartensdijk 1834, dr. van Evert van Veller en Catharina van de Poort. Evertje, tr. (2) Haarlemmermeer 28-06-1866 Joannes Ravesloot, wed. Petronella Bienzes, geb. Amsterdam 1819, zn. van Jacobus Ravesloot en Hendrika Spaan

            Uit het 1e huw.:

1. Neeltje Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 09/25-11-1855, tr. Sloten 25-03-1881 Hendrik Reerink, geb. Sloten 1846 in Sloten, zn. van Gijsbert Cornelis Reerink en Antonia Heidlager

2. Evert Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 16-06/05-07-1857, ov. Scherpenzeel 15-07-1857

3. Evert Hijkamp, geb. Haarlemmermeer 1859, tr. Haarlemmermeer 22-11-1882 Cornelia Bakker, geb. Melissant 1864, dr. van Jacob Bakker en Cornelia Struik

                               Kinderen met de naam Hijkamp te Haarlemmermeer.

4. Cornelis Heikamp, geb. Woudenberg 26-11-1821, ged. Scherpenzeel 16-12-1821, boerenknecht, ov. Scherpenzeel 16-04-1845, ongehuwd

5. Jan Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 08/29-05-1825, ov. Scherpenzeel 16-04-1840

6. Johannes Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 04-02/04-03-1827, landbouwer, ov. Hoevelaken 10-02-1881, tr. Amersfoort 05-02-1862 Jannetje Kraaijkamp, geb. Nijkerk 05-10-1830, ov. Hoevelaken 30-09-1886, dr. van Jacobus Kraaijkamp en Geertje van de Pol

                Kinderen te Hoevelaken.

7. Jantje Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 11/27-12-1829, ov. Scherpenzeel 17-04-1859, tr. Scherpenzeel 27-11-1852 Jan van Gerenstein, geb. Ede 13-08-1827, landbouwer, arbeider, ov. Ede 23-11-1912, zn. van Jan van Gerenstein en Gerritje Petersen. Jan, tr. (2) 19-11-1859 Engeltje van Soest, wed. Willem Methorst, geb. Woudenberg 02-11-1825, ov. Ede 14-12-1900, dr. van Gerrit van Soest en Teuntje Steenbeek

8. Neeltje Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 06-03/06-04-1834, ov. Scherpenzeel 15-06-1834

9. Gijsbert Heikamp, geb. Woudenberg 22-05-1835, ged. Scherpenzeel 28-06-1835, ov. Harmelen 25-02-1871, tr. Harmelen 01-03-1867 Maria Koetsier, geb. Vleuten 1839, dr. van Hendrik Koetsier en Steventje Scherpenseel. Maria, tr. (2) Harmelen 08-03-1872 Hendrik Johannes Beekman, geb. Amersfoort 27-10-1826, zn. van Cornelis Beekman en Elisabeth Inkenhage

Kinderen te Harmelen.

Bij het 2e huwelijk staat: bij vonnis der arr. rechtbank van 16-04-1904 is de naam der bruid Anna.

 

Vc

Gerrit Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 23-12-1787/20-01-1788, arbeider, dagloner, ov. Scherpenzeel 30-07-1844, tr. Woudenberg 04-10-1817 Hen­drikje van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 09/26-04-1801, ov. Scherpenzeel 02-01-1883, Glashorsterdijk B 30, dr. van Reijer Jansz van Ginkel en Evertje Hendriks van Ekeris

In 1829 geeft Teunis de Jong, logementhouder te Woudenberg een hoekje hofland, groot ca. 17 roeden in Glashorst uit in 99 jaar erfpacht, van 1828-1927, voor f 5,50 p.j. aan Gerrit Heikamp, daghuurder te Scherpenzeel (AT055f018, nr. 1689; 20-11-1829).

In 1838 leent Gerrit Heijkamp, daggelder onder Scherpenzeel f 100,= van Cornelis van Leersum en Jan Companje, wolkammers te Scherpenzeel als diakenen van de Herv. kerk te Scherpenzeel. Onderpand: de door hem bewoonde, nieuw gebouwde daggelderswoning, erf en tuin aan de Glashorsterdijk te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 16; 14-05-1838).

Deze tak sterft uit wat betreft de naam Heikamp.

Uit dit huw.:

1. Gijsje Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 12-04/02-05-1819, ov. Scherpenzeel 25-02-1853, ongehuwd

2. Reijertje Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 31-12-1822/02-02-1823, ov. Scherpenzeel 24-07-1857, tr. (1) Scherpenzeel 11-01-1850 Hendrik Bakker, geb./ged. Scherpenzeel 05/26-07-1818, ov. Scherpenzeel 20-03-1854, zn. van Helmus Bakker en Cornelia Methorst, tr. (2) Scherpenzeel 07-02-1856 Evert Buurman, geb. Woudenberg 16-05-1830, arbeider, ov. Scherpenzeel 23-07-1888, zn. van Jan Buurman en Maria Kappers. Geen kinderen. Evert, tr. (2) Scherpenzeel 24-12-1862 Gerdina Berkhof, geb. Amerongen 02-08-1843, dr. van Hendrik Berkhof en Aletta Bos

3. Cornelis Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 28-05/25-06-1826, ov. Scherpenzeel 08-02-1830

4. Cornelia Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 20-02/28-03-1830, ov. Scherpenzeel 16-12-1851, ongehuwd

5. Cornelis Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 26-08/28-09-1834, ov. Scherpenzeel 02-05-1908, ongehuwd

In 1896 verkoopt Cornelis Heikamp, dagloner te Scherpenzeel voor f 325,= aan de Herv. Kerk te Scherpenzeel een opstal op grond van de Heer van Scherpenzeel met erfpacht tot 22-02-1927 van bouwland t.b.v. de diaconie in Glashorst, sectie D 702(huis), 703(bouwland) (AT058a013, nr. 111; 14-12-1896).

6. Hendrikje/Heintje Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 14-03/29-04-1838 , ov. Scherpenzeel 27-03-1849

7. Johanna Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 13-05/26-06-1842, ov. Woudenberg 02-06-1907, tr. Scherpenzeel 26-10-1868 Hendrik van Velthuizen, dagloner, geb. Woudenberg 09-02-1836, ov. Woudenberg 01-11-1915, zn. van Teunis Velthuizen en Alida Klara Wagensveld

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

april 2010