Haverstee

I

Hendrik Haverstee, ged. Winterswijk 26-03-1752, wagenmaker, ov. Scherpenzeel 15-07-1814, zn. van Meis te Havestee/Hoffeste en Aaltje Bennink, tr. Gijsbertje van Hardeveld, ged. Woudenberg 02-10-1768, ov. Scherpenzeel 23-06-1848, dr. van Jan Aartsz van Hardeveld en Dirkje Mandersloot

                Gijsbertje is ov. in het huis van broer Evert van Hardeveld.

In 1841 verkoopt Giesbertje van Hardeveld, wed. Hendrik Haverstee, spintser te Scherpenzeel, voor haarzelf en namens haar enige kind Melis Haverstee, wever achter Scherpenzeel onder W., enige erfgenaam van zijn vader volgens onderhandse acte van 20-02-1841 aan Evert van Hardeveld, meester kleermaker te Scherpenzeel een huis nr. 27, schuur, erf en hof aan het westeinde te Scherpenzeel,  sectie D 275,276, erfpacht van f 7,96, groot 12 roeden, 10 ellen, voor f 600,=. Titel van aankomst: publiek gekocht van Wijnand van Rhee, voor zichzelf en namens Hendrik, Gerrit, Willem en Grietje van Rhee, op 02-02-1803, voor het gerecht te Scherpenzeel, waarvan later 5 roeden, 89 ellen tuingrond in erfpacht is uitgegeven door de HvS aan Hendrik en Giesbertje, op 27-09-1810, voor het gerecht te Scherpenzeel. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 5; 22-02-1841. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 174vo.).

Uit dit huw.:

1. kind, begr. Scherpenzeel 09-08-1796

2. kind, begr. Scherpenzeel 13-06-1798

3. Mees/Melis Haverstee, geb./ged. Woudenberg 30-07/25-08-1799, get. Elisje ter Maaten, volgt II

4. Jan Haverstee, geb./ged. Woudenberg 21-03-1802, begr. Scherpenzeel 18-05-1802

5. kind, begr. Scherpenzeel 10-08-1803

6. Dirkje Haverstee, geb./ged. Scherpenzeel 23-06/07-07-1805, jong ov.

7. Dirkje Haverstee, geb./ged. Scherpenzeel 21/31-07-1808, ov./begr. Scherpenzeel 07/09-11-1809

 

II

Mees/Melis Haverstee, geb./ged. Woudenberg 30-07/25-08-1799, wever, ov. Woudenberg 30-11-1842, tr. (1) Scherpenzeel 29-04-1825 Kaatje (Catharina) Valkenburg, wed. Jan van Raaij (2 dagen na het ov. van haar dochter!), geb./ged. Woudenberg 15-05/03-06-1792, ov. Woudenberg 19-04-1836, dr. van Cornelis Valkenburg en Arnolda Hinnekamp, tr. (2) Woudenberg 17-03-1838 Maria van Otterlo, wed. Frans Faassen van Ingen, geb./ged. Scherpenzeel 15-08/07-09-1788, in het Gooswilliger Veldhuisje, ov. Woudenberg 02-11-1847, dr. van Wouter Jansz van Otterlo en Hanna Gerrits van Ginkel

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Melis Haversteeg

In 1839 lenen Maria van Otterlo, eerder wed. Frans van Engelen, nu x Melis Haverstee, wever onder Woudenberg f 120,= van Hendrik den Uijl, winkeier te Scherpenzeel. Onderpand: ¼ deel in het door hem bewoonde huis, zijnde twee woningen, erf, werf en tuin achter Scherpenzeel onder Woudenberg, sectie C 457-459, erfpachtgrond (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 60; 01-11-1839).

Voorkinderen:

1. Hendrik Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 16-12-1822/16-03-1823, ov. Scherpenzeel 22-01-1824

2. Cornelis Valkenburg/Haverstee, geb./ged. Scherpenzeel 16-12-1822/16-03-1823, ov. Woudenberg 27-03-1830

3. Hendrikje Valkenburg, geb. Scherpenzeel 20-02-1825, ov. Scherpenzeel 27-04-1825

Uit het 1e huw.:

1. Hendrik Haverstee, geb./ged. Scherpenzeel 23-02-1826, ov. Scherpenzeel 11-06-1827

2. Jan Jacob Haverstee, geb./ged. Scherpenzeel 11-11/02-12-1827, ov. Scherpenzeel 10-06-1845

Ov. bij Evert Hardeveld, zijn oudoom.

3. Dirkje Haverstee, geb./ged. Scherpenzeel 07/29-03-1829, ov. Haarlemmermeer 29-05-1873, tr. Gelders Veenendaal 20-11-1852 Joachim van Schuppen, geb. Veenendaal 1827, smid te De Bilt (1858), ov. Haarlemmermeer 28-09-1875, zn. van Dirk van Schuppen en Jannetje Smits

In 1850 laat Evert van Hardeveld, meester kleermaker te Scherpenzeel zijn testament maken.

Erfgenamen: De twee kinderen van wijlen zijn broer Gerrit van Hardeveld x wijlen Celia van Twillaar, met namen Sara x Willem Rensbergen, bouwman in het Waal en Cornelia x Aris Moesbergen, daggelder in het Waal, voor de helft. De twee kleinkinderen van wijlen zijn zuster Giesbertje van Hardeveld, wed. Hendrik Haverstee, met namen Dirkje en Hendrik Haverstee, kinderen van wijlen Melis Haverstee x wijlen Catharina Valkenburg, voor de wederhelft. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 34; 27-12-1850).

Kind:

Jacob Haverstee, geb./ged. Scherpenzeel 26-01/21-02-1847, ov. Scherpenzeel 18-03-1847

Kind geb. ten huize van Gijsbert van Raaij, haar ´oom´.

4. Cornelia Haverstee, geb. Woudenberg 03-02-1831, ged. in de Grote Kerk 21-02-1831, ov. Woudenberg 26-01-1845

5. Hendrik Haverstee, geb. Woudenberg 24-03-1834, ged. in de Grote Kerk 06-04-1834, boerenknecht, ov. Scherpenzeel (won. De Bilt)14-01-1858, ongehuwd

In 1850 laat Evert van Hardeveld, meester kleermaker te Scherpenzeel zijn testament maken.

Erfgenamen: De twee kinderen van wijlen zijn broer Gerrit van Hardeveld x wijlen Celia van Twillaar, met namen Sara x Willem Rensbergen, bouwman in het Waal en Cornelia x Aris Moesbergen, daggelder in het Waal, voor de helft. De twee kleinkinderen van wijlen zijn zuster Giesbertje van Hardeveld, wed. Hendrik Haverstee, met namen Dirkje en Hendrik Haverstee, kinderen van wijlen Melis Haverstee x wijlen Catharina Valkenburg, voor de wederhelft. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 34; 27-12-1850).

Ov. bij Antonie van Elst.

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

december 2011