Hardeveld

Er staan twee boerderijen die Hardeveld heten in de omgeving van Scherpenzeel: Hardeveld aan de Postweg tussen Achterveld, Leusden-Centrum en De Glind en Hardeveld in Hoogland. Er is bij de onderstaande families geen enkel verband te vinden met deze boerderijen. Meestal noemt de eerste generatie zich nog geen Hardeveld, maar duikt deze naam later op. Dat duidt er wel op dat deze naam sluimerend toch aanwezig was.

Hardeveld (1)

Mogelijk familie:

Roelof Arissen van Hardevelt, tr. Jannigje Harmens van Bemmel. Jannigje, tr. (2) Amerongen 27-01-1648 Reijer Jansz, van Achterberg

Uit dit huw.:

1. Adriaentje Roelofs, ged. Amerongen 14-08-1642

2. Arien Roelofsz, ged. Amerongen 15-10-1643

3. Roelofje Roelofs, ged. Amerongen 22-03-1646

4. Hermen Roelofsz Hartvelt, won. Amerongen, tr. Zoelmond (att. van Amerongen 10-01-1685) Trijntje van Onna, won. Zoelmond. Trijntje van Onna, tr. (2) Amerongen 07-02-1709 Thomas Huijbertsz, wed. Annigje Ariens, won. Amerongen

I

Roelof NN, tr. NN

Uit dit huw.:

1. Willem Roelofsz, volgt II

2. Jacob Roelofsz, tr. Stijntien Jans

Lidm. Scherpenzeel Pasen 1659: Jacop Roelen en Stijntien Jans, aen de Groep, “zonder attestatie vertrokken, of zij overleden zijn is onbekend”.

3. Jan Roelen, tr. NN

            Uit dit huw.:

            1. Marrijtgen Jans, ged. Scherpenzeel 22-03-1646, aen de Groep

4. Cornelis Roelofsz, won. aen de Groep, tr. (1) Marritje Dirks, tr. (2) Scherpenzeel (att. van Amerongen) 30-03-1645 Cuijntje Claes, van de Dwarsweg, won. Scherpenzeel

5. Neeltje Roelofs van Hardevelt, tr. Amerongen15-02-1663 Mathijs Feijten van Dulcken, van Wageningen

II

Willem Roelofsz, tr. Janneken Otten

                Lidm. Scherpenzeel Pasen 1659: Willem Roelen en Janneken Otten, aen de Groep.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Janneken Otten, wed. Willem Roelen.

Uit dit huw.:

1. Onbekend kind, mogelijk Roelof Willemsen Hardeveld, ged. Scherpenzeel 29-01-1643, aen de Groep, tr. Scherpenzeel 15-05-1670 Mettien Harmensen Hardeman, van ´t Veense Veen, dr. van Hermen Cornelisz Hardeman en Huijbertje Cornelissen Bunt

2. Cornelis Willemsen Hardeveld, volgt IIIa

3. Ot Willemsen, volgt IIIb

4. Evert Willemsz, ged. Scherpenzeel 30-12-1649, in ´t Veen, volgt IIIc

IIIa

Cornelis Willemsen Hardeveld, won. aan de Dwarsweg, ov. 29-07-1702, tr. Veenendaal (att. van Amerongen 14-01-1660) Grietje Hermsen Hardeman, won. Veneendaal, dr. van Hermen Cornelisz Hardeman en Huijbertje Cornelissen Bunt

Lidm. Scherpenzeel Pasen 1663: Cornelis Willemsen Hardevelt en Grietien Harmens Hardeman, beiden met attestatie van Amerongen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Cnelis Willemsen Hardeveldt en Grietje Herms Hardeman.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Grietje Herms Hardeman, wed. Cnelis Willemsen Hardeveld.

Uit dit huw.:

1. Hermen Cornelissen Hardeveld, ged. Amerongen 12-01-1662, jong ov.

2. Maria Cornelissen Hardeveld, ged. Scherpenzeel 04-02-1663

3. Maaijtje Cornelissen Hardeveld, ged. Scherpenzeel 06-03-1664, aen de Groep, tr.? Renswoude 18-04-1697 Lambert Hendricksz

4. Marijtje/Maaijgje Cornelissen Hardeveld, ged. Scherpenzeel 24-10-1666, aen de Groep, won. Renswoude, tr. (1) Renswoude (att. van Amerongen 12-08-1688) Gijsbert Jansz, won. merongen, tr. (2) Veenendaal (att. van Amerongen 29-12-1695) Cornelis Cornelisz, wed. Aaltje Meijnsen, won. Ginkel onder Leersum

5. Maria Cornelissen Hardeveld, ged. Scherpenzeel 22-11-1668, tr. (1) Renswoude 07-11-1686 Arien Cornelisz van Eyckelkamp/Floor, van Maarsbergen, zn. van Cornelis Cornelisz Floor en Aeltje Ariaens, otr. (2) Doorn 12-10-1715 Cornelis Teunisz, van Maarsbergen

In 1715 verschijnt Maria Cornelis van Hardevelt, weduwe van Arien Cornelisz Floor voor het gerecht van Doorn om een akte van uitkoop te laten registreren. Maria van Hardevelt zal alle goederen en effecten van de boedel behouden en aan elk kind f 42,- uitkeren, in totaal f 210,-. De kinderen Cornelis en Willem zijn meerderjarig; Gijsbert, Metjen en Aeltjen zijn minderjarig. Oom Cornelis Eijckelkamp is bloedvoogd (Recht. Arch. Doorn 527; 12-10-1715).

In 1715 worden huw. voorw. gemaakt tussen Maria van Hardevelt en Cornelis Teunisz . (Recht. Arch. Doorn 527; 13-10-1715).

6. Willemtje Cornelissen Hardeveld, ged. Scherpenzeel 16-11-1673, aen de Groep

7. Hermen Cornelissen Hardeveld, ged. Scherpenzeel 26-04-1676, aen de Groep, volgt IVa

8. Jannetje Cornelissen Hardeveld, ged. Scherpenzeel 18-05-1679, aen de Groep

9. Rijckje Cornelissen Hardeveld, ged. Scherpenzeel en Amerongen 08-01-1682, aen de Groep, tr. (1) Amerongen 29-10-1702 Cornelis Jelisz van Dijk, zn. van Jelis Wulven en Merrigjen Hermens, tr. (2) Willem Hendricksz

IVa

Hermen Cornelissen Hardeveld, ged. Scherpenzeel 26-04-1676, won. De Groep onder Renswoude, tr. Amerongen (att. van Renswoude) 15-10-1699 Marijtje Claessen, won. Dwarsweg onder Amerongen

Uit dit huw.:

1. Cornelis Hermensz Hardeveld, ged. Scherpenzeel 03/14-09-1700, aen de Groep

2. Cornelis Hermensz Hardeveld, ged. Scherpenzeel 29-01-1702, aen de Groep

3. Hendrickje Hermens Hardeveld, ged. Scherpenzeel 26-02-1708, aen de Groep

4. Tijmen Hermensz Hardeveld, ged. Scherpenzeel 10-05-1711, aen de Groep, volgt Va

Va

Tijmen Hermensz van Hardeveld, ged. Scherpenzeel 10-05-1711, aen de Groep, tr. Veenendaal (otr. Amerongen) 15-05-1740 Feigje van Broekhuijzen, won. Veenendaal

Uit dit huw.:

1. Maria van Hardeveld, ged. Veenendaal 25-03-1742, jong ov.

2. Jan van Hardeveld, ged. Veenendaal 19-05-1744

3. Harmen van Hardeveld, ged. Veenendaal 09-01-1746, jong ov.

4. Harmijntje van Hardeveld, ged. Veenendaal 24-05-1747, tr. Veenendaal 18-11-1770 Hendrik van Glebbik, won. Veenendaal

5. Maria van Hardeveld, ged. Veenendaal 25-01-1750

6. Harmen van Hardeveld, ged. Veenendaal 19-12-1751

7. Cornelis van Hardeveld, ged. Veenendaal 07-04-1754, volgt VI

8. Sophia van Hardeveld, ged. Veenendaal 25-12-1757, tr. Veenendaal 06-06-1790 Jacob Gijsbertsz de Gooijer, wed. Aaltje van den Berg

VI

Cornelis van Hardeveld, ged. Veenendaal 07-04-1754, laatst won. Amerongen, tr. (1) Renswoude (aldaar niet gevonden) (otr. Amerongen en Woudenberg 28-03-1783) Jannigje Willems van Gent, geb. Renswoude, begr. Renswoude 25-07-1792, otr. (2) Renswoude 02-10-1795 Cornelia Rijksen Oosterbeek, ged. Leersum 03-01-1762, dr. van Rijk Gerritsen Oosterbeek en Lijsbeth Jansen van Asperen

                Begr. Renswoude 04-09-1790 een kind van Cornelus Tijmesen.

                Begr. Renswoude 29-08-1796 een kind van Cor Teijmesen.

                Begr. Renswoude 06-05-1799 een kind van Cornelis Teijmese.

Uit het 1e huw.:

1. Willem van Hardeveld, ged. Renswoude 20-07-1783, jong ov.

2. Willem van Hardeveld, ged. Renswoude 06-06-1784

3. Fijtje van Hardeveld, ged. Renswoude 02-10-1785

4. Teunisje van Hardeveld, ged. Renswoude 21-09-1787, ov. Doorn 01-10-1868, tr. Dirk Lodder, ged. Woudenberg 15-10-1780, ov. Veenendaal 19-10-1858, zn. van Willem Lodder en Geertrui Melissen van Kleinoort

5. Hermina van Hardeveld, ged. Renswoude 06-11-1789

Uit het 2e huw.:

6. Elizabeth van Hardeveld, ged. Renswoude 24-07-1796

7. Harmijntje van Hardeveld, ged. Renswoude 24-07-1796

8. Tijmen van Hardeveld, ged. Renswoude 28-01-1798, dagloner, ov. Rhenen 09-06-1847, tr. Amerongen 19-06-1824 Neeltje Methorst, ged. Renswoude 09-02-1800, ov. Renswoude 08-05-1836, dr. van Jan Roelofsen Methorst en Gijsbertje Huibertsen van Droffelaar

            Uit dit huw.:

1. Jan Methorst/Hardeveld, geb. Renswoude 21-01-1824, ov. Ede 11-04-1865, ongehuwd

2. Cornelis Cornelissen, geb. Renswoude 18-02-1827, ov. Renswoude 06-01-1907, tr. Amerongen 10-11-1870 Willemijntje Apeldoorn, wed. Gerrit van Wesyeneng, geb. Leersum 03-10-1815, ov. Amerongen 15-09-1890, dr. van Gijsbert van Apeldoorn en Willemijntje van de Haas

3. Gijsbert Hardeveld, geb. Renswoude 24-04-1833, ov. Rhenen 28-05-1881, ongehuwd

9. Rijk van Hardeveld, ged. Renswoude 13-07-1800

IIIb

Ot Willemsen, van de Groeb, won. Renswoude, tr. (1) Scherpenzeel 10-03-1675 (att. van Renswoude) Grietje Hermsen, wed. Hendrick Cornelissen, won. Woudenberg, tr. (2) Reijertje Wulferts

Op 29-07-1683 stuit Reijertje Wulfertsen, jd. tot Woudenberg, het huwelijk tussen Willem Antonissen Renes en Marijtje Meinsen.in Scherpenzeel

Uit het 1e huw.:

1. Hendrick Otten, ged. Scherpenzeel 05-12-1675, op Davelaer

2. Jantje Otten, ged. Scherpenzeel 25-11-1677, op Davelaer

3. Hermen Otten, ged. Scherpenzeel 08-06-1679, op Daveler

Uit het 2e huw.:

4. Willem Otten, ged. Scherpenzeel en Amerongen 27-04-1684, aan de Groep, volgt IVb

5. Geurtje Otten, ged. Scherpenzeel en Amerongen 09-08-1685, aan de Groep, jong ov.

6. Geurtje Otten, ged. Scherpenzeel en Amerongen 29-05-1687, aan de Groep, tr. Amerongen (otr. Veenendaal) 22-03-1722 Evert Cornelissen van Kapelleveen, wed. Teuntje Peters Mol, ged. Veenendaal 03-10-1691, begr. Rhenen 27-05-1786, zn. van Cornelis Peters en Jannetje Everts

7. Grietje Otten, ged. Scherpenzeel en Amerongen 05-05-1689, aan de Groep, tr. Amerongen 04-08-1726 Willem Jordensz, wed. Neeltje Hendriks, won. Renswoude

8. Wulfert Otten Hardeveld, ged. Amerongen 22-03-1691, otr. Doorn 02-11-1720 Geertje Hendriks van Dolder, van Doorn. Geertje, tr. (2) Woudenberg 24-01-1734 Teunis Dirksz van de Haer, won. Woudenberg

Uit dit huw.:

1. Oth Wulfertsz Hardeveld, ged. Scherpenzeel 08-02-1722, aan de Groep onder Amerongen

2. Rijntje Wulferts Hardeveld, ged. Doorn 11-07-1723

3. Anna Maria Wulferts Hardeveld, ged. Doorn 05-08-1725

4. Hendrik Wulfertsz Hardeveld, ged. Doorn 11-04-1728

5. Rijntje Wulferts Hardeveld, ged. Doorn 03-07-1729

6. Heijltje Wulferts Hardeveld, ged. Doorn 18-11-1731

9. Teunisje Otten, ged. Scherpenzeel en Amerongen 16-10-1692, aan de Groep

10. Rijckje Otten, ged. Scherpenzeel en Amerongen 25-04-1697, aan de Groep

11. Herman Otten van Hardeveld

In 1737 wordt Herman Otten van Hardeveld genoemd als broer van Willem en Wulfert Otten Hardeveld (Dorpsgerecht Doorn 535; 1737).

IVb

Willem Otten, ged. Scherpenzeel 27-04-1684, aan de Groep, tr. (1) Amerongen 19-04-1722 Jacomijntje Pater, ged. Amerongen 03-07-1687, dr. van Gijsbert Pater en Hendrikje Cornelissen, tr. (2) Rhenen 11-06-1730 (att. van Amerongen) Gijsbertje Hendriks Drost, won. Elst, ged. Veenendaal 29-11-1685, dr. van Henrick Teunisz Drost en Wulfje Aarts. Gijsbertje, tr. (2) Renswoude 14-08-1746 Thijmen Willemsz van Broekhuizen, wed. Lijsbeth Stoffels Overeem, ged. Veenendaal 20-10-1685, zn. van Willem Tijmensz van Broekhuizen en Sijtien Jans

Uit het 1e huw.:

1. Otto Willemsz, ged. Renswoude 07-02-1723, jong ov.

2. Otto Willemsz, ged. Renswoude 06-02-1724

3. Gijsbert Willemsz, ged. Renswoude 22-04-1725, volgt Vb

4. Cornelis Willemsz, ged. Renswoude 19-01-1727

Vb

Gijsbert Willemsz, ged. Renswoude 22-04-1725, tr. (1) Renswoude 26-12-1756 Gerritje Gerrits, geb. Renswoude, otr. (2) Renswoude (tr. Renswoude) 19-12-1765 Geertje Hendriks, wed. Jan Otten, won. Renswoude

Uit het 1e huw.:

1. Jan Gijsbertsz Hardeveld, ged. Renswoude 23-10-1757, aan de Munnikenweg, jong ov.

2. Jacomijntje Gijsberts Hardeveld, ged. Renswoude 11-02-1759, aan de Munnikenweg, ov. Renswoude 18-03-1800, tr. Renswoude (otr. Renswoude 28-09-1781) Jan Willemsen Veenvliet, ged. Veenendaal 16-09-1753, ov. Renswoude 20-01-1817, zn. van Willem Rutgersen Veenvliet en Hendrijntje Stevens van Goch. Jan, tr. (2) Hanna van Engelenburg, ged. Veenendaal 11-11-1759, ov. Veenendaal 24-06-1820, dr. van Jacob van Engelenburg en Jannetje Teunissen van Dijkhuizen

3. Gerrit Gijsbertsz Hardeveld, ged. Renswoude sept. 1762, aan de Munnikenweg, ov. Ede 27-02-1816, ongehuwd

Uit het 2e huw.:

4. Willem Gijsbertsz Hardeveld, ged. Renswoude 21-08-1767, de Mellem

5. Jan Gijsbertsz Hardeveld, ged. Renswoude 01-12-1769, de Mellem

IIIc

Evert Willemsz, ged. Scherpenzeel 30-12-1649, van de Haer, tr. Woudenberg 25-10-1685 Cornelisje Jans, van Huistede

Uit dit huw.:

1. Jan Evertsz, ged. Woudenberg 28-08-1687, get. Wijntje Jans, volgt IVb

2. Jantje Everts, ged. Woudenberg 24-12-1691, get. Arianetje Jans

IVc

Jan Evertsz Hardeveld, ged. Woudenberg 28-08-1687, ov. Woudenberg 28-12-1755, tr. Maria IJsbrands Verhoef, ged. Woudenberg 06-03-1698, ov. Woudenberg 25-07-1765, dr. van IJsbrand Gerritsz Verhoef en Teuntje Simons van Linden

In 1719 is Maria IJsbrands getuige bij de doop van een kind van Gerrit Hendriksz en Jantje Everts in Woudenberg.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Jan Evertz en Maria IJsbrantz Verhoef op Huestede.

Uit dit huw.:

1. Evert Jansz Hardeveld, ged. Woudenberg 13-11-1718, get. Evertje

2. Teuntje Jans Hardeveld/van Huistede, ged. Scherpenzeel 02-06-1720, op Huijstede onder Woudenberg, jong ov.

3. Teuntje Jans Hardeveld/van Huistede, ged. Woudenberg 25-01-1722, get. Hendrikje IJsbrands, tr. Woudenberg 09-06-1748 Gerrit Petersz Steenhof, ged. Woudenberg 30-09-1719, zn. van Peter Jansz Steenhof en Lijsbeth Jans Wildeman

4. Cornelia Jans van Huistede, tr. Woudenberg 01-12-1748 Hendrik Willemsz uijt den Dijk, won. Woudenberg

5. IJsbrand Jansz Hardeveld, ged. Woudenberg 19-10-1727, get. Geertje, jong ov.

6. IJsbrand Jansz van Hardeveld, ged. Woudenberg 02-10-1729, get. Maria Jacobs, begr. Driebergen 10-10-1805, tr. Driebergen (att. van Woudenberg) 09-05-1762 Teuntje Willems Koudijs, won. Driebergen, begr. Driebergen 16-08-1805

Uit dit huw.:

1. Willem van Hardeveld, ged. Driebergen 24-03-1765

7. Trijntje Jans Hardeveld/van Huistede, ged. Woudenberg 21-03-1734, get. Maria Voskuil, ov. Woudenberg 17-03-1823, tr. Woudenberg 24-10-1756 Cornelis Louwen van der Horst, won. Geerestein

8. Jantje Jans Hardeveld, ged. Woudenberg 16-6-1737, get. Gerritje Steenhof

9. Jantje Jans Hardeveld, ged. Woudenberg 31-05-1739, get. Wijntje Dirks

10. Gerrit Jansz Hardeveld, ged. Woudenberg 26-08-1742, get. Wijntje Dirks, ov. Gelders Veenendaal 27-05-1824, tr. Maria Jansen

11.? Cornelis Jansz Huistede, tr. Willemijntje Cornelissen van de Steeg

Uit dit huw.:

1. Evertje van Huistede, ged. Woudenberg 29-01-1769, get. Gerrigje van de Steeg

Hardeveld (2)

I

Cornelis Jansz van Hardeveld, geb. Veenendaal, tr. Woudenberg 10-05-1767 Evertje Willems Bosch/Kleuver, geb. Amerongen, ged. Leersum 17-07-1746, ov. Woudenberg 12-01-1822, dr. van Willem Hermensz Bosch en Aaltje Evertsz

In 1774 kopen Kornelis Jansen van Hardeveld x Evertjen Bosch voor f 80,= van Tijmen Hendrikzen zijn huis en hof aan het westeinde van het dorp op ’t Hooge Landt onder Glashorst. Belast met een erfpacht van 7 gl. aan Jan Bakker (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 107; 18-01-1774).

In 1780 kopen Hendrik Kobusen Bakker x Willemijntje Roelen van Wolfswinkel voor f 100,= van Kornelis Jansen van Hardeveldt x Evertjen Bosch hun huis en hof aan het westeinde van het dorp op ’t Hooge Landt onder Glashorst. Belast met een erfpacht van 7 gl. aan Jan Koobusen Bakker. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 142; 01-04-1780).

Uit dit huw.:

1. Jan van Hardeveld, ged. Scherpenzeel 29-05-1768, in de Achterstraat op ´t Sticht

2. Aaltje van Hardeveld, ged. Woudenberg 13-05-1770, get. Maria van Geitenbeek, ov. Amerongen 12-02-1826, tr. Hendrik Verbeek, geb. 1768, ov. Amerongen 23-01-1839, zn. van Teunis Verbeek en Elizabeth NN

                Bij haar ov. heet haar vader Cornelis Remmen van Hardeveld.

3. Hendrik van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel 10/17-10-1773, aan de Holevoet onder Woudenberg, get. Maria van Geitenbeek hv Gosen Rijksz

4. Willem van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel 04/16-04-1780 en ged. Woudenberg 16-04-1780, in de Knaapstraat onder Woudenberg, get. Harmijn hv Cornelis Gijsbertsen, uit de Achterstraat, volgt II

II

Willem van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel 04/16-04-1780 en ged. Woudenberg 16-04-1780, get. Harmijn hv Cornelis Gijsbertsen, uit de Achterstraat, in de Knaapstraat onder Woudenberg, ov. Woudenberg 02-09-1839, tr. Renswoude dec. 1802 Jannigje Wouters van Otterloo, geb./ged. Scherpenzeel 13/26-04-1778, op Nieuw Gooswilligen, ov. Woudenberg 28-03-1831, dr. van Wouter Jansz van Otterloo en Hanna Gerrits van Ginkel, tr. (2) Woudenberg 02-02-1833 Neeltje van Kirpestein, geb. Doorn 06-07-1794, ov. Woudenberg 09-12-1861, dr. van Willem Kirpestein en Petronella van Amerongen

Uit het 1e huw.:

1. Cornelis van Hardeveld, ged. Renswoude 19-06-1803, volgt III

2. Wouter van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel en Woudenberg 15/24-11-1805, onder Woudenberg, get. Evertje Bos, tr. Woudenberg 10-10-1832 Maria Josephs, geb. Zwolle1807, dr. van Jan Baptist Josephs en Cornelia Sandbergen

3. Johannis van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel en Woudenberg 05/13-11-1808, onder Woudenberg, get. Teunisje van Otterloo, ov. Woudenberg 06-06-1880, ongehuwd

4. Gerrit van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel en Woudenberg 26-12-1812/01-01-1813, in de Knopstraat onder Woudenberg, get. Evertje Bos

5. Jan van Hardeveld, geb. Woudenberg 10-09-1814, in de Knopstraat, ged. in de Grote Ker: 25-09-1814

6. Evertje van Hardeveld, geb. Woudenberg 13-10-1816, ged. in de Grote Kerk 27-10-1816, ov: Woudenberg 06-02-1885, begr. Lambalgen, tr. Woudenberg 29-11-1845 Jan de Koning, geb. Woudenberg 19-08-1814, zn. van Aartje de Koning

7. Willem van Hardeveld, geb. Woudenberg 29-11-1820, ged. in de Grote Kerk 10-12-1820, ov. Woudenberg 29-12-1821

Uit het 2e huw.:

8. Willem van Hardeveld, geb. Woudenberg 02-06-1836, ov. De Bilt 24-06-1897, tr. Maarn 17-10-1861 Klasina van de Meent/Haar, geb. Maarn 16-05-1840, ov. De Bilt 15-06-1923, dr. van Jan van de Haar en Jannigje van de Meent

III

Cornelis van Hardeveld, ged. Renswoude 19-06-1803, ov. Woudenberg 25-12-1866, tr. Driebergen 02-03-1826 Jannigje van Rhenen, ged. Nederlangbroek 03-02-1793, ov. Woudenberg 04-07-1878, dr. van Jan van Rhenen en Gerrigje Stekelenburg

Uit dit huw.:

1. Willem van Hardeveld, geb. Doorn 04-08-1826, wolkammer, ov. Woudenberg 20-01-1919, ongehuwd

2. Gerritje van Hardeveld, geb. Woudenberg 18-05-1829, ov. Woudenberg 27-11-1898, tr. Woudenberg 01-02-1861 Evert Meerveld, geb. Ede 1822, ov. Woudenberg 27-05-1897, zn. van Jan Meerveld en Jacoba van Dijk

                Kinderen worden geboren onder Woudenberg en gedoopt in Scherpenzeel.

            Kind:

            Jannetje van Hardeveld, geb. Woudenberg 18-03-1858, ov. Woudenberg 30-10-1870

3. Jan van Hardeveld, geb. Woudenberg 08-03-1834, boerenknecht, ov. Woudenberg 11-07-1874, ongehuwd

4. Evertje/Everdina van Hardeveld, geb. Woudenberg 23-06-1836, ov. Woudenberg 24-01-1908, tr. (1) tr. Scherpenzeel 28-04-1858 Gerrit Batavier, geb. Lunteren 1830, boerenknecht, zn. van Jan Batavier en Maartje Pothoven, tr. (2) Woudenberg 30-11-1881 Jan Stekelenburg, geb. Sterkenburg 23-12-1836, ov. Woudenberg 18-02-1904, zn. van Cornelis Stekelenburg en Barendina van Hoonten

5. Adriana van Hardeveld, geb. Woudenberg 02-11-1838, ov. Woudenberg 02-08-1880, tr. Woudenberg 30-08-1861 Willem van Rhenen, geb. Woudenberg 16-10-1821, ov. Woudenberg 06-02-1881, zn. van Helmert van Rhenen en Errisje van de Haar

Hardeveld (3)

Deze familie komt mogelijk rechtstreeks van Hardeveld. Bij het huw. van zoon Willem (1710) staat: jm. van Hardeveld. Zij gaan op De Heul, een boerderij op de Haar, wonen.

 

I

Lauw Willemsz (van Hardeveld), ov. voor 1715, tr.  Marritje Willems, dr. van Willem Egbertsz en Evertje NN

In 1686 en 1696 is Willem Ebbertsz eigenaar van de boerderij De Heul met 5 morgen land in De Lage Weijde en De Haar, bruiker Louw Willemsz (Oudschildgeld Woudenberg nr. 16c).

In 1693 is Louw Willemsz bruiker en de kinderen van Willem Ebbertsz eigenaars van een huis in de Lage Weijde (Haardstedengeld Woudenberg 1693, nr. 118).

In 1706 is de weduwe van Willem Ebbertsz eigenaar van de boerderij De Heul met 5 morgen land in De Lage Weijde en De Haar, bruiker Louw Willemsz (Oudschildgeld Woudenberg nr. 16c).

Uit dit huw.:

1. Jan Lauwen, ged. Woudenberg 06-03-1687, ov. voor 1734

2. Aart Louwen van Hardeveld, ged. Woudenberg 13-12-1691, volgt II

3. Evertje Lauwen, aan de Haar, ov. Scherpenzeel ..-03-1718, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 16-11-1704 Willem Egbertsz van Coudijs, ged. Scherpenzeel 23-08-1668, op Groot Orel, zn. van Egbert Jacobsz van Coudijs en Gijsbertien Willemsen

Lidm. Scherpenzeel 12-06-1698: Willem Egbertsen, jm, op Groot Oordeel.

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1704: Evertje Lauwen hv. Willem Egbertsen, op Groot Oordeel, met attestatie van Woudenberg.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Willem Egbertsen en Evertje Lauwen, op Groot Oordeel.

In 1734 wordt zij niet genoemd als erfgenaam van zijn oom Egbert Willemsz.

4. Jantje Louwen, aan de Haar, tr. (1) Woudenberg 03-11-1715 Dirk Wernartsz, van Woudenberg, landbouwer aan de Haar, tr. (2) Woudenberg 12-11-1719 Steven Heijmensz, landbouwer op Droffelaar onder Leusden, van Voorthuizen

In 1716 is de weduwe van Willem Ebbertsz eigenaar van de boerderij De Heul met 5 morgen land in De Lage Weijde en De Haar, bruiker Dirk Warnartsen aan de Haar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 16c).

In 1719 is de weduwe van Willem Ebbertsz eigenaar van de boerderij De Heul met 5 morgen land in De Lage Weijde en De Haar, bruiker Steven Heijmensz aan de Haar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 16c).

In 1722, 1730 en 1735 verhuurt Margaretha Elisabeth, wed. Westerholt, geb. Ohr het erf Droffelaer aan Steven Heymen x Jantjen Louwen, 1723-1735 voor f 230,=; 1735-1740 voor f 200,= (AT026a001, fol. 216; 23-01-1722; AT026c001; 23-06-1730; AT026c001; 01-04-1735).

5. Willem Louwen, van Hardeveld, tr. Rhenen (otr. Scherpenzeel) 04-05-1710 Petertje Derks

Lidm. Scherpenzeel 18-06-1710: Petertje Derks hv Willem Louw.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Peterken Derks hv Willem Lauwen met attestatie van ?.

Lidm. Scherpenzeel 01/08-04-1725: Willem Louwen van Hardevelt.

Uit dit huw.:

1. Geertje Willems van Hardeveld, ged. Scherpenzeel 11-05-1712

2. Maria Willems van Hardeveld, ged. Scherpenzeel 10-09-1713

3. Louw Willemsz van Hardeveld, ged. Scherpenzeel 06-10-1715

6. Roelof Lauwen Hardeveld, won. Woudenberg, tr. Veenendaal 25-11-1714 Cornelia Jans, won. Middelbuurt, begr. Rhenen 25-03-1748

 

II

Aart Louwen van Hardeveld, ged. Woudenberg 13-12-1691, landbouwer aan de Holevoet, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 04-04-1723 Jantje/Johanna Willems Ebbenhorst, ged. Scherpenzeel 04-11-1683, op Ebbenhorst, dr. van Willem Cornelisz en Jacobje Arissen, tr. (2) Scherpenzeel 19-02-1736 Gijsbertje Jans van Lambalgen, ged. Scherpenzeel 05-06-1698, dr.van Jan Aertsen van Lambalgen en Hendrickje Willemsen van Romseler

In 1700 wordt Cornelis Willemsz Ebbenhorst mede namens zijn zusters Jantje, Johanna en Arisjen beleend na erfdeling met hun vader Willem Cornelisz Ebbenhorst met de helft van een huis en hofstede aan de Holevoet (dit huis gaat in 1765 naar zijn zoon Jan Aartsz van Hardeveld) (Huis Amerongen 1185, fol. 31vo,33; 14-04-1700. Beleningen Holevoet nr. 27).

Lidm. Scherpenzeel 01/08-04-1725: Aard Louwen van Hardevelt, man van Jantje Willems van Ebbenhorst.

Oudschildgeld Woudenberg nr. 115a, hofstede aan de Holevoet; 1745: Aart Louwen aan de Holevoet.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Aard Lauwen en zijn zuster, aan de Holevoet.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Aardt Lauwen, aan de Holevoet.

Uit het 1e huw.:

1. Jacobje Aarts van Hardeveld, ged. Scherpenzeel 05-04-1725, aan de Holevoet

Uit het 2e huw.:

2. Trijntje Aarts van Hardeveld, ged. Scherpenzeel 02-12-1736, aan de Holevoet

3. Jan Aartsz van Hardeveld, ged. Scherpenzeel 31-08-1738, aan de Holevoet, volgt III

III

Jan Aartsz van Hardeveld, ged. Scherpenzeel 31-08-1738, ov. Scherpenzeel 08-06-1809, tr. Woudenberg 13-03-1768 Dirkje Mandersloot, ged. Scherpenzeel 28-08-1740, ov. Scherpenzeel 25-04-1809, dr. van Gerrit Jacobsz Mandersloot en Evertje Fransen

In 1809 wordt Teunis de Jong beleend na aankoop van de kinderen van Jan Aartsz van Hardeveld met de helft van een huis en hofstede aan de Holevoet (met dit huis werd Jan Aartsz van Hardeveld op 11-11-1765 beleend) (Huis Amerongen 1187, fol. 124; 1809. Beleningen Holevoet nr. 27).

Uit dit huw.:

1. Gijsbertje van Hardeveld, ged. Woudenberg 02-10-1768, get. Jannigje Mandersloot, ov. Scherpenzeel 23-06-1848, tr. Hendrik Haverstee, geb. 1748, wagenmaker, ov. Scherpenzeel 15-07-1814, zn. van Melis Haverstee en Aaltje NN

2. Gerrit van Hardeveld, ged. Woudenberg 11-03-1770, get. Evertje Mandersloot, volgt IV

3. Aart van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel 04/09-02-1772, aan de Holevoet onder ´t Sticht, get. Maria van Ginkel hv Gerrit de Jong, begr. Scherpenzeel 23-05-1809

4. Evertje van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel 31-08/12-09-1773, aan de Holevoet onder Woudenberg, get. Truitje hv Sander van de Pol

5. Jacob van Hardeveld, ged. Woudenberg 02-07-1775, get. Jannigje Everts van Rhenen, kleermaker, ov. Scherpenzeel 02-11-1827, tr. Scherpenzeel 15-02-1815 Willemijntje van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 13-06/03-07-1791, ov. Scherpenzeel 07-10-1815, dr. van Jan van Kooten en Aartje/Ortje Barends Jakke/Groen

Uit dit huw.:

1. Dirkje van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel 04/16-04-1815, ov. Scherpenzeel 14-09-1815

6. Willem van Hardeveld, ged. Woudenberg 16-02-1777, get. Jannigje Mandersloot, jong ov.

7. Willem van Hardeveld, ged. Woudenberg 21-05-1780, get. Jannigje Mandersloot

8. Evert van Hardeveld, geb./ged. Woudenberg 25-04/11-05-1783, kleermaker, ov. Scherpenzeel 24-11-1857, ongehuwd

IV

Gerrit van Hardeveld, ged. Woudenberg 11-03-1770, get. Evertje Mandersloot, ov./begr. Scherpenzeel 29-08/03-09-1810, tr. Scherpenzeel 17-03-1799 Celia Cornelissen van `t Willer, geb./ged. Scherpenzeel 23/30-08-1772, ov. Scherpenzeel 11-12-1817, dr. van Cornelis Willemsz van `t Willer en Sara Reisdorp

Lidm. Scherpenzeel 27-01-1807: Celia van ´t Willaar.

Begr. Scherpenzeel 20-07-1807 een kind van G. Hardeveldt.

In 1818 koopt Gijsbert Overeem voor f 450,= van de kinderen van Gerrit Hardeveld x Celia van het Willaar met namen Dirkje, Saartje, Cornelia en Gerritje van Hardeveld, voogd: Cornelis Lagerweij, neef, schoolmeester. Bij besluit van familieberaad voor de vrederechter van Rhenen dd. 17-12-1817. anwezig vaderszijde: Jacob van Hardeveld, kleermaker, oom; Evert van Hardeveld, oom; Cornelis Steenbeek, kastelein, goede vriend. Aanwezig van moederszijde: Cornelis Lagerweij, schoolmeester, neef; Hendrik Teseling, slager, goede vriend; Gijsbert G. Sterk, fabrikeur, goede vriend; Zij verkopen: een bouwmanshuis nr. 120 met voorhuis, achterhuis, kamertje, zolder, kelder, twee kamers die verhuurd zijn geweest voor f 36,40, grote tuin, erf en grond te Scherpenzeel, erfpacht van f 6,05. Titel van aankomst: geerfd van de ouders. Huis Scherpenzeel 150, fol. 43vo; 16-04-1818. Not. E.J. van Wisseling te Amers­foort. AT055b021, nr. 31; 06-04-1818).

Uit dit huw.:

1. Dirkje van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel 09/19-05-1799, ov. Scherpenzeel 22-06-1826, ongehuwd

2. Sara van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel 01/09-08-1801, ov. Schalkwijk 25-06-1883, tr. Schalkwijk 20-12-1827 Willem Rijnberk, geb. Lexmond 1791, ov. Schalkwijk 15-05-1874, zn. van Geurt Rijnberk en Grietje Frederiks

3. Cornelis van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel 20/30-09-1804, ov. Scherpenzeel 16-07-1807

4. Cornelia van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel 15-11/13-12-1807, ov. Tull en ´t Waal 28-11-1885, tr. Schalkwijk 21-02-1845 Erris Moesbergen, geb./ged. Woudenberg 20-08/03-09-1809, ov. Tull en ´t Waal 30-05-1886, zn. van Geurt Moesbergen en Grietje Willemsen Bitterschoten

5. Gerritje van Hardeveld, geb./ged. Scherpenzeel 17-08/10-09-1810, ov. Scherpenzeel 07-12-1827

Hardeveld (4)

Rijk Rijksz, geb. Otterlo, ov. Leusden, tr. (1) Evertje Teunissen, tr. (2) Woudenberg 09-01-1757 Jansje/Jantje Cornelissen van de Pol, ged. Scherpenzeel 05-03-1724, op den Pol, dr. van Cornelis Sandersz en Merritje Jordens

Uit het 2e huw.:

1. Rijk Riksen van Hardeveld, ged. Amersfoort 15-04-1759, jong ov.

2. Maartje Mertie/Maria Riksen van Hardeveld, geb. Leusden, ged. Amersfoort 08-11-1761, ov. Scherpenzeel 08-05-1819, tr. Amersfoort (otr. gerecht Leusden) 18-02-1797 Brand Jansz van Donkelaar/Kolfschoten, geb. Leusden, ged. Scherpenzeel 24-07-1762, landbouwer, ov. Scherpenzeel 08-03-1815, zn. van Jan Willemsz van Kolfschoten en Rikje Brandsen van Donkelaar/Hinnekamp

3. Rijk Riksen van Hardeveld, geb. Leusden, ged. Amersfoort 17-05-1764, landbouwer, ov. Scherpenzeel 04-12-1814, tr. Amersfoort 15-04-1805 Grietje Aartsen van den Broek, geb. Leusden, begr. Woudenberg 03-11-1808

            Uit dit huw.:

1. Jannigje van Hardeveld, geb./ged. Woudenberg 07/29-06-1806, ov. Langbroek 08-07-1872, tr. Maarn 27-03-1834 Jan van Kolfschoten, ged. Doorn 20‑01‑1805, ov. Langbroek 17-08-1855, zn. van Lambert Jans van Kolfschoten en Jannigje van de Vliert

2. Dirkje van Hardeveld, geb./ged. Woudenberg 01-01-1808, begr. Woudenberg 25-03-1809

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

mei 2010