de Jong 

Cornelis Cornelisz de Jonge is deze achternaam gaan voeren omdat zijn vader mogelijk dezelfde naam had. Het is een aanzienlijke familie geweest in Scherpenzeel met kosters, secretarissen en schepenen. Een familie van dorpelingen; we treffen geen boer aan. Uiteindelijk een familie met veel timmerlieden.

I

Cornelis Cornelisz de Jonge, koster en secretaris, ov. 1653, tr. (1) Grietgen Gerritsen, tr. (2) Jaentje Hendricks van Geitenbeeck, wed. Peter Elbertsz

Mogelijk is Cornelis Cornelisz de Jonge een zoon van Cornelis Cornelissen Goertensz en Meretgen Cornelis Evertsendr. Als dat zo is, is hij ged. Scherpenzeel 16-02-1617.

Lidm. Scherpenzeel 01-04-1621: Cornelis Cornelissen, en Grietgen Geretzen, hv Cornelis Cornelissen.

                Koster van 1625-1653.

Secretaris 1626-1653.

In 1636 doet Cornelis Cornelissen de Jonge eed als secretaris (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 48vo; 21-02-1636).

In 1636 is Cornelis Cornelissen de Jonge schepen van Scherpenzeel.

In 1636 leent Cornelis Cornelisz, secretaris f 100,= aan Willem Gerritsz (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 67; 31-08-1636).

                In 1647 ondertekent hij voor het eerst met Co. Cornelissen de Jonge, secr.

                Lidm. lijst Scherpenzeel 1673: Jaentje Hendricks van Geitenbeeck, wed. Cornelis de Jonge.

In 1689 is hun zoon Gerrit Cornelissen de Jonge getuige voor zijn nicht Grietje Jansen van Wolfswinckel x Jacobus Hendriksen van Breeschoten (03-11-1689, met att. van Amersfoort). Grietje is een dochter van Jan Martensz van Wolfswinckel en Cornelia Teunissen Overeem.

Uit dit huw.:

1. Geertje Cornelissen de Jong, ged. Scherpenzeel kort voor 10-06-1638, ov. Scherpenzeel ..-07-1711, tr. Scherpenzeel 01-05-1681 Cornelis Jansen Pul, metselaar, ged. Scherpenzeel 28-08-1653, zn. van Jan Hendricksz Pul. Cornelis, tr. (2) Amersfoort 24-01-1712 Grietje Peters, wed. Hendrick Petersz, won. Amersfoort

                Doop Geertje: “Cornelis Cornelissen, custodis, een kindt gedoopt genoemt Geertgen

op den …. (datum niet ingevuld, maar vlak voor 10-06-1638)

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Geertje Cornelissen de Jonge, jd.

In 1689 eist Cornelis Jansen x Geertjen Cornelisz betaling van f 100,= van (zijn zwager) Gerrit de Jong, als curator van Maeijtjen Rijcken die zij “in den jare 1673 ten tijde van den laetsten droevigen francen oorlogh, als wanneer geen schout en schepenen te bekomen waren” aan Geertjen had beloofd (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 04-03-1689).

            Uit dit huw.:

            1. Jan Cornelissen, ged. Scherpenzeel 19-11-1682

2. Hendrickhen Cornelissen de Jong, ged. Scherpenzeel 22-08-1642

3. Gerrit Cornelissen de Jong, volgt II

4. Evert Cornelissen de Jong, ov. Scherpenzeel 17-10-1680, tr. Geertruijt Reijniersen, ov. Scherpenzeel 30-10-1680

In 1654 wordt Evert Cornelisz de Jonge door Borchard Willem van Westerholt aangesteld tot koster en schoolmeester te Scherpenzeel, na dode van Cornelis Cornelisz de Jonge (Archief Westerholt 269, nr. 10a, 02-11-1654).

Koster van 1654-1680, als schepen genoemd 1666, 1667,als secretaris genoemd 1669,1674,1675,1676 en 1680.

In 1655 wordt Marritgen Huijbertsz door Evert Cornelisz de Jonge voor het gerecht gedaagd wegens belediging (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 15-01/15-03/02-04-1655).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Evert Cornelissen de Jonge, coster en Geertruijt Reijniersen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Evert Cornelissen de Jonge, custos en Geertruijt Reiniersen.

II

Gerrit Cornelissen de Jong, ov. Scherpenzeel 1719, tr. (1) Scherpenzeel 05-02-1660 Neeltien Henricks, wed. Peter Elissen, tr. (2) Scherpenzeel 21-11-1669 Jannetien Gerritsen van Gemen, jd. van Putten, ov. Scherpenzeel 17-01-1691

Lidm. Scherpenzeel Kerst 1658: Gerrit Cornelissen, jm.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Gerrit Cornelissen de Jong en Jantje Gerrits.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Gerrit Cornelissen de Jong, kerkmeester (woont in bij zijn dochter Grietje).

Diaken in 1662, 1663, 1668-1670; ouderling 1674; kerkmeester 1695-1718; schepen 1669, 1685, 1686.

In 1667,1685,1686 is Gerrit Cornelissen de Jonge schepen van Scherpenzeel.

In 1689 eist Cornelis Jansen x Geertjen Cornelisz betaling van f 100,= van (zijn zwager) Gerrit de Jong, als curator van Maeijtjen Rijcken die zij “in den jare 1673 ten tijde van den laetsten droevigen francen oorlogh, als wanneer geen schout en schepenen te bekomen waren” aan Geertjen had beloofd (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 04-03-1689).

Uit het 2e huw.:

1. Grietien Gerrits de Jong, ged. Scherpenzeel 06-09-1670

2. Cornelis Gerritsz de Jong, ged. Scherpenzeel 29-12-1672, volgt IIIa

3. Jan Gerritsz de Jong, ged. Scherpenzeel 03-10-1675, volgt IIIb

4. Grietje Gerrits de Jong, ged. Scherpenzeel 11-08-1678, tr. (1) Scherpenzeel 23-03-1710 Gerrit Berentsen Brinckerinck, ‘lange wijle gewoont en gedient hebbende op de huijse Hackfort’, ov. 1727/1728, tr. (2) Scherpenzeel 06-11-1729 Jan Vloetman, geb. Vorden. Jan Vloetman tr. (2) Scherpenzeel 26-03-1741 Anna Lijsbeth Fisselus/Fischer/Visscher, dr. van Maigariedt Fisselus

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1698: Grietje Gerritsen de Jong.

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1704: Grietje Gerritsen de Jong ´te Lunteren´.

Lidm. Scherpenzeel 20-04-1710: Gerrit Berentsen Brinckerinck.

Lidm. reg.  Scherpenzeel 1715: Gerrit Barentsen Brenkerink en Grietje Gerritsen de Jong.

In 1727 laten Gerrit Brinckerinck, kerkmeester en Grietjen de Jong hun testament op de langstlevende registreren (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 12-06-1727).

In 1728 stelt Grietjen de Jong, wed. Gerrit Brinckerinck, gewezen kerkmeester, Jan de Jong en Sander van ´t Willaer tot borgen aan (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 18-11-1728).

            Uit het 1e huw.:

            1. Beernt Gerritsen Brinckerinck, ged. Scherpenzeel 28-03-1714

5. Evertje Gerrits de Jong, ged. Scherpenzeel 03-02-1684, tr. Scherpenzeel 08-11-1705 Aert Willemsen, van Lunteren

6. Weimtje Gerritsen de Jonge

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1700: Weimtje Gerritsen de Jonge.

IIIa

Cornelis Gerritsen de Jong, ged. Scherpenzeel 29-12-1672, tr. (1) Scherpenzeel 14-06-1696 Maria Henrietta Visnich, tr. (2) (otr. Scherpenzeel) Putten 08-05-1698, Armgard van Gein, van Putten

In 1690 eist de schout 4 herenponden boete van Cornelis Gerritsen de Jong wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 28-07-1690).

In 1691 eist de schout 4 herenponden boete van Aelbert Teunissen van Glashorst wegens vechten met Cornelis de Jongh (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 05-10-1691).

In 1692 eist de schout 4 herenponden boete van Aelbert Teunissen van Glashorst wegens vechten met Cornelis Gerritsen de Jongh ten huize van de onderschout (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 05-09-1692).

In 1700 eist de schout 2 herenponden boete Cornelis de Jongh wegens spitten op zondag (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 06-05-1700).

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1696: Cornelis Gerritsen de Jonge, jm, “naa Indien” en 12-06-1698: Armgard van Gein, hv. Cornelis Gerritsen de Jong, met attestatie van Putten.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Armgard van Gein, hv. Cornelis Gerritsen de Jong, “tans in Oost Indiën” aldaar ov.

Uit het 1e huw.:

1. Jantje Cornelissen de Jong, ged. Scherpenzeel 19-07-1696, tr. Scherpenzeel 16-06-1726 Sander Cornelissen van ’t Willaer, ged. Scherpenzeel 30-01-1701, zn. van Cornelis Arisen van ’t Willer en Maeijtje Willemsen van Coudijs

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1716: Jantje Cornelissen de Jong.

In 1728 laten Sander van ´t Willaer en Jantjen de Jong hun testament op de langstlevende registreren (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 06-02-1728).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Sander van ’t Willaer en Jantje Cornelissen de Jongh.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756: Sander van ’t Willaar en Jantje Cornelissen de Jongh.

In 1764 lenen Jantjen de Jong, wed. Sander van ’t Willaar en haar twee zoons Cornelis en Gerrit f 200,= van Sophia Charlotta von Wartensleben, Vrouwe van Scherpenzeel (Archief Westerholt 249-2, nr. 18; 02-08-1764)

Uit het 2e huw.:

2. Dirk Cornelissen de Jong, ged. Scherpenzeel 19-03-1699, volgt IV

3. Maria Henrietta (Mijtje) Cornelissen de Jong, ged. Scherpenzeel 08/19-09-1700, tr. Scherpenzeel 27-07-1732 Cornelis Rust, ged. Scherpenzeel 01-05-1707, zn. van Gerrit Rust en Hermentje Teunissen Verhoef

Lidm. reg. Scherpenzeel 06-04-1760: Maria Henrietta Rust, geb. de Jong.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771,1772: Maria Henrietta de Jongh.

4. Johanna Cornelissen de Jong, ged. Scherpenzeel 02-10-1701

5. Gerrit Cornelissen de Jong, ged. Scherpenzeel 17-03-1706

6. Hendrickje Cornelissen de Jong, ged. Scherpenzeel 25-09-1707, tr. (1) Scherpenzeel 24-10-1728 Jacobus Hendriksen van Breeschoten, wed. Grietje Jans van Wolfswinkel, ged. Amersfoort 22-05-1668, zn. van Henrick Jacobsen en Aeltien Petersen Verhoef, tr. (2) Scherpenzeel 13-10-1737 Antonij Gerritsen van Overeem, ged. Scherpenzeel 12-11-1702, zn. van Gerrit Teunissen van Overeem en Hendrickje Gerrits

7. Johanna (Jantje) Cornelissen de Jong, ged. Scherpenzeel 25-09-1707, tr. Scherpenzeel 16-06-1726 Sander Cornelissen van ’t Willaer, ged. Scherpenzeel 30-01-1701, zn. van Cornelis Arisen van ’t Willer en Maeijtje Willemsen van Coudijs

 

IV

Dirk Cornelissen de Jong, ged. Scherpenzeel 19-03-1699, ov. Scherpenzeel sept. 1748, tr. (1) Scherpenzeel 22-08-1728 Jakobje Jans Knoodt, ged. Scherpenzeel 01-03-1691, dr. van Jan Petersen en Gerritje Jelissen van Groot Mispeler, tr. (2) Scherpenzeel 09-04-1747 Maria Jansdr van Nieuwburg, won. Blauwkapel, ov. voor 1761

In 1718 eist de schout 2 herenponden boete van Anthonij Elissen en Derck de Jongh wegens vechten op ´de boeckbanck´ van Jacobus Hendricksen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 21-11-1718).

In 1721 eist de schout 2 herenponden boete van Derck de Jongh wegens vechten op (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 10-11-1721).

Lidm. Scherpenzeel 21/22-04-1726: Dirk de Jong.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Derck de Jong en Jacobje Jansen Knoodt.

Dirk de Jong diaken 1747-sept. 1748 (ov.)

Dirk de Jong schepen van Scherpenzeel 1743-1745.

Op 19-08-1748 wordt Dirk de Jong aangesteld als onderschout i.p.v. de overleden Aalbert van Santen. Hij is het slechts een paar maanden geweest.

Ca. 1750 eisen Jelis Knoot en mr. C. Rust, mombers van de drie onmondige kinderen van Derk de Jong x Jacobje Knoot betaling van f 215,= van Jan Vloetman vanwege zijn huis (Recht. Arch. Scherpenzeel 7 nr. 66; na 1749).

Uit het 1e huw.:

1. Cornelis Dirksz de Jong, ged. Scherpenzeel 24-07-1729, otr. Amsterdam 18-05-1764 Susanna Scholten, van Weesel.

            Uit dit huw.:

            1. Dirk Cornelisz de Jong, ged. Rijp 13-03-1768

            2. Jacoba Cornelissen de Jong

            3. Cornelia Cornelissen de Jong

2. Gerritje Dirks de Jong, ged. Scherpenzeel 26-07-1733

3. Gerrit Dirksz de Jong, ged. Scherpenzeel 06-05-1736, volgt V

Uit het 2e huw.:

4. Derkje Dirks de Jong, ged. Scherpenzeel 15-01-1749

Bij haar doop staat: “vader ov. Aledt van Niuwburgh belooft zoo veel in haer is te sorgen, dat ’t bovengemelde kindt in de Chr.lijken godtsdienst wordt opgevoedt en onderweesen”.

 

V

Gerrit Derksz de Jong, ged. Scherpenzeel 06-05-1736, ov./begr. Scherpenzeel 23/26-09-1805, tr. won. Amsterdam, ouderloos (1) Scherpenzeel 17-05-1761 Maria Teunissen van Ginkel, wed. Tijmen Willemsz van Colfschoten, begr. Scherpenzeel 27-03-1790, tr. (2) Scherpenzeel 01-01-1792 Jannigje Hopman, wed. Willem Loos, geb. Voorthuizen

In 1768 leent Gerrit de Jong f 98,= van Casparius Schultsz, schout van Maarn. Onderpand: “zekere herberg, bestaande uit huizinge en berg, schuur en hof genaamd den Holevoet” (Recht. Arch. Woudenberg 2347; 28-03-1768).

Lidm. Scherpenzeel 28-12-1784: Maria van Ginkel, aan de Holijvoet en Gerrit de Jong, aangenomen 31-01-1785, beiden met attestatie vertrokken naar Woudenberg 31-01-1785.

Lidm. Woudenberg 18-10-1785: Gerrit de Jong en Maria van Ginkel, met attestatie van Scherpenzeel. Gerrit de Jong met attesttatie vertrokken naar Scherpenzeel 26-04-1797.

In 1801 en 1802 is Gerrit de Jong lid van het gemeentebestuur van Scherpenzeel.

Uit het 1e huw.:

1. Dirk Gerritsz de Jong, ged. Scherpenzeel 21-03-1762, ov. Woudenberg 22-12-1842, tr. Scherpenzeel 15-05-1791 Gerritje Vlastuijn, ged. Woudenberg 14-11-1762, ov. Woudenberg 19-01-1838, dr. van Willem Gijsbertsz van Vlastuin en Francijntje den Eling

In 1792 koopt Dirk de Jong van de erven Teunis Gerritse van Voskuijlen x Ariaantje Hannisse “sekere huijsinge en hoff, staande en gelegen aan de Holevoet” (Recht. Arch. Woudenberg 2351; 02-02-1792).

In 1791 verkopen de erfgenamen van Teunis Gerritsen van Voskuilen en Aariaantje Hannissen publiek het huis aan de Holevoet op de hoek van de Knaapstraat aan Dirk de Jong (Recht. Arch. Woudenberg 2348; 02-02-1792).

                Begr. Scherpenzeel 20-11-1810: een kind van Dirk de Jong

     Uit dit huw.:

1. Francijntje/Fransje de Jong, geb./ged. Woudenberg 09/18-03-1792, ov. Woudenberg 21-12-1831, ongehuwd

2. Onbekend kind, begr. Scherpenzeel 01-09-1794

3. Gerrit de Jong, geb. Woudenberg 11-01-1796, aan den Holivoet, ged. Scherpenzeel 17-01-1796, ov. Woudenberg 03-12-1880, tr. Woudenberg 22-05-1847 Janna Melissen, geb. Barneveld 1798, ov. Woudenberg 20-11-1873, dr. van Wouter Melissen en Evertje Jans

4. Maria de Jong, geb./ged. Woudenberg 05/23-09-1798, ov. Woudenberg 22-02-1818

            5. Willemijntje de Jong, geb./ged. Woudenberg 03/21-12-1800

            6. Cornelia de Jong, geb./ged. Woudenberg 28-07/14-08-1803

7. Gerritje de Jong, geb./ged. Woudenberg 06/27-07-1806, ov. Scherpenzeel 07-02-1875, tr. Jacob Vlastuin, wagenmaker

2. Teunis de Jong, ged. Scherpenzeel 15-01-1764, volgt VIa

3. Tijmen Gerrits de Jong, ged. Scherpenzeel 23-02-1766, ov. voor 1806

4. Jakoba Gerrits de Jong, ged. Scherpenzeel 18-06-1768, aan den Holijvoet, ov./begr. Scherpenzeel 06/09-04-1806, ongehuwd

5. Willem Gerrits de Jong, ged. Scherpenzeel 22-07-1770, aan de Holijvoet, volgt VIb

Uit het 2e huw.:

6. Willemijntje de Jong, geb. 1773, ov. Scherpenzeel 01-12-1820, tr. Jan Boekhout

 

VIa

Teunis de Jong, ged. Scherpenzeel 15-01-1764, ov. Scherpenzeel 02-01-1846, tr. (1) Scherpenzeel 04-05-1788 Maatje van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 20-02-1763, begr. Scherpenzeel 21-11-1801, dr. van Hendrik van Wagensveld en Ariaantje Pull, tr. (2) Renswoude of Woudenberg 26-06-1803 (in beide trouwboeken ingeschreven) Stina/Christina van den Broek, geb. Voorthuizen 1772, ov. Scherpenzeel 12-06-1855, dr. van Sil van den Broek en Sophia

In 1809 koopt Teunis de Jong het huis naast De Holevoet  (Huis Amerongen 1187, fol. 124; 1809. Bel. Holevoet nr. 27).

Uit het 1e huw.:

1. Maria de Jong, geb./ged. Woudenberg 27-02/08-03-1789, get. Errisje Boon, ov. Woudenberg 02-04-1845, tr. Scherpenzeel 05-07-1817 Melis Veldhuizen, herbergier, geb./ged. Woudenberg 03/08-05-1791, get. Marrijtje Jans van Egdom, ov. Scherpenzeel 21-07-1886, begr. Glashorst, graf  nr. 197, zn. van Jan Melissen van Veldhuizen en Maria Jans van Egdom

2. Hendrik de Jong, geb./ged. Woudenberg 30-10/13-11-1791, ov. Scherpenzeel 15-10-1868, begr. Glashorst, graf nr. 20, tr. Barneveld 22-02-1828 Gerritje Evertse van Essen, geb. Barneveld 1800, ov. Scherpenzeel 25-01-1876, dr. van Evert Jansen van Essen en Atenis Wolberts

            Uit dit huw.:

            1. Teunis de Jong, geb. Leusden 08-02-1829

2. Beatrix de Jong, geb. Leusden 16-07-1831

            Kinderen:

1. Gerritje de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 25-06/14-08-1864, ov. Scherpenzeel 19-11-1864

2. Gerritje de Jong, geb. Maartensdijk  1866, ov. Scherpenzeel 08-02-1866

            3. Evert Jan de Jong, geb. Leusden 04-10-1834

            4. Marinus de Jong, geb. Leusden 14-01-1837

5. Melisje/Amelia de Jong, geb. Leusden 03-01-1840, ov. Scherpenzeel 09-05-1880, tr. Scherpenzeel 07-11-1872 Wouter Bakkenes, wed. Aaltje van  Osnabrugge (die haar later heeft verlaten), geb. Ede 1840, zn. van Dries Bakkenes en Jacobje van den Bos

            Kind:

1. Gerritje de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/19-06-1870

6. Gerrit de Jong, geb. Leusden 06-01-1845

3. Adriana de Jong, geb./ged. Woudenberg 21-09/05-10-1794, get. Gijsbertje van Wagensveld, tr. Woudenberg 03-06-1820 Johannes Molenaar, geb. Oude en Nieuwe Wetering 1798, zn. van Abraham Molenaar en Anthonia van der Kuijp

4. Gerritje de Jong, geb./ged. Woudenberg 30-12-1796/15-01-1797, ov. Scherpenzeel 02-08-1849, tr. Woudenberg 21-11-1840 Jacob Jacobsen van de Beek, geb. Barneveld 1806, landbouwer, ov. Scherpenzeel 02-07-1865, zn. van Wijn Jacobsen en Grietje Hendriks. Jacob tr. (2) Scherpenzeel 19-12-1850 Steventje Reijerse van Burel, geb. Ede 1815, dr. van Evert Reijerse van Burel en Ceeltje Rengers Lindenberg

5. Gerrit de Jong, geb./ged. Woudenberg 15-10/08-11-1801, get. Grietje Steenbeek, ov. Woudenberg 18-06-1831 (twee maanden na zijn halfbroer Cornelis)

Uit het 2e huw.:

6. Maatje de Jong, geb./ged. Woudenberg 23-01/23-02-1806, ov. Scherpenzeel 27-03-1849, tr. Scherpenzeel14-05-1835 Albertus IJzerman, bakker, geb. Barneveld 1812, ov. Scherpenzeel 25-03-1858, zn. van Laurens IJzerman en Grietje Groenestein

7. Sophia de Jong, geb./ged. Woudenberg 10-03/10-04-1808, ov. Scherpenzeel 27-07-1872, begr. Glashorst graf 21, tr. Woudenberg 17-03-1836 Dirk Sterk Olivierzoon, geb./ged. Scherpenzeel 21-04/10-05-1807, zn. van Olivier Sterk en Antje Renes

8. Cornelis de Jong, geb./ged. Woudenberg/Scherpenzeel 24-05/17-06-1810, ov. Woudenberg 06-04-1831, ongehuwd

 

VIb

Willem Gerrits de Jong, ged. Scherpenzeel 22-07-1770, aan de Holijvoet, ov. Scherpenzeel11-08-1849, tr. Scherpenzeel 13-07-1796 Grietje Steenbeek, geb. Renswoude 1774, ov. Scherpenzeel 29-09-1853, dr. van Peter Steenbeek en Teunisje Meerveld

In 1797 eisen Willem de Jongh x Griejen Steenbeek van Jan Homoet dat hij zijn gehuurde huis moet ontruimen (Recht. Arch. Scherpenzeel 11, nr. 20; 29-07-1797).

Uit dit huw.:

1. Maria de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 07/16-10-1796, ov. Woudenberg 11-05-1878, tr. Scherpenzeel 05-07-1816 Cornelis ter Burg, geb./ged. Woudenberg 22/27-04-1794, ov. Woudenberg 25-05-1875, zn. van Aalbert ter Burg en Alida Cornelia van Zanten

2. Peter de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 26-10/04-11-1798, ov./begr. Scherpenzeel 07/12-04-1808

3. Gerrit de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 05/14-12-1800, timmerman, ov. Scherpenzeel 21-02-1885, begr. Glashorst, graf  nr. 49, ongehuwd

4. Tijmen de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 09/18-09-1803, ov. Scherpenzeel 12-02-1884, begr. Glashorst, graf nr. 49, ongehuwd

5. Teunisje de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 13-09/05-10-1806, ov. Scherpenzeel 25-04-1813

6. Pieter de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 18/26-02-1809, volgt VII

7. Cornelia de Jong, geb. Scherpenzeel 26-10-1811 of 02-11-1811, ged. Scherpenzeel 17-11-1811, ov. Scherpenzeel 01-01-1818

 

VII

Pieter de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 18/26-02-1809, timmerman, ov. Scherpenzeel02-05-1887, begr. Glashorst, graf  nr. 246, tr. Scherpenzeel 14-01-1848 Jannetje van deWetering, geb. Woudenberg 05-01-1818, ov. Scherpenzeel 13-12-1910, begr. Glashorst, graf nr. 246, dr. van Aart van de Wetering en Gijsbertje Harskamp

Uit dit huw.:

1. Willem de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 09/28-05-1848, timmerman, ov. Scherpenzeel 13-12-1895, tr. Scherpenzeel 19-03-1881 Cornelia van Setten, geb. Scherpenzeel 24-09-1856, ov. Scherpenzeel 19-04-1926, begr. Glashorst, graf nr. 263, dr. van Jan van Setten en Jannigje Koudijs

Uit dit huw.:

1. Jansje de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 06-01/26-02-1882

2. Jan de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 08-03/29-04-1883, ov. Scherpenzeel 27-04-1885

3. Pieter de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 21-07/28-09-1884, ov. Scherpenzeel 31-01-1895

4. Jan de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 02-03/04-04-1886, tr. Scherpenzeel 03-07-1924 Jeuntje Cornelia van der Hoog, geb. Alphen a/d Rijn 1895,  dr. van Hendrik van der Hoog en Magdalena van Vliet

Uit dit huw.:

1. Willem de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 02-10/29-11-1925

5. Jannetta de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 11-10/27-11-1887, tr. Scherpenzeel 02-06-1921 Jouke Tijsma, geb. Idsegahuizum gemeente Wonseradeel 1893, kommies der rijksbelastingen, zn. van Tijs Tijsma en Frietzen de Vries

6. Cato de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 29-07/08-09-1889, tr. Scherpenzeel 19-05-1917 Hendrik Memelink, geb. Gorssel 1888, zn. van Jan Memelink en Derkjen Brummelman

7. Willemina Cornelia de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 16-03/12-04-1891, tr. Scherpenzeel 02-05-1914 Franciscus Kraaikamp, geb. Amersfoort 1891, agent van politie, zn. van Willem Kraaikamp en Louisa Veenendaal

8. Willemijntje de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 14-05/12-06-1892, tr. Scherpenzeel 11-12-1919 Cornelis Versteeg, geb. Ede 1895, hoefsmid, zn. van Cornelis Versteeg en Jannetje Hofman

2. Arie de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 26-01/23-02-1851, timmerman, ov. Scherpenzeel 08-08-1932, begr. Glashorst, graf nr. 442, tr. (1) Scherpenzeel 10-03-1876 Cato van Ingen, geb. Barneveld 1852, ov. Scherpenzeel 18-09-1885, begr. Glashorst, graf nr. 167, dr. van Gerrit van Ingen en Anna Maria Mol, tr. (2) Scherpenzeel 07-05-1892 Maria van de Vijzel, geb. Putten 1854, ov. Scherpenzeel 26-02-1893, begr. Glashorst, graf nr. 185, dr. van Jan van de Vijzel en Aartje van de Kamp

Uit het 1e huw.:

1. Pieter de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 05/24-09-1876, timmerman, tr. Scherpenzeel 24-12-1898 Aaltje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 20-11/29-12-1872, ov. Scherpenzeel 21-08-1910, dr. van Dirk Osnabrugge en Trijntje van Dijk

Uit dit huw.:

1. Cato de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 18-06/06-08-1899            , tr. Scherpenzeel 21-10-1922 Daniel Serné, geb. Haarlem 1893, zn. van Jacob Serné en Elisabeth Sabelis

2. Trijntje de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 24-02/28-04-1901

3. Alida Maria de Jong, geb. Scherpenzeel 12-03-1902, ov. Scherpenzeel 07-05-1902

4. Arie de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/29-03-1903, ov. Scherpenzeel 21-09-1905

5. Dirkje de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 05/24-04-1904, tr. Scherpenzeel 16-12-1924 Johannes Hendrikus Wendt, geb. Kampen 1904, zn. van Arend Wendt en Johanna Pleiter

6. Alida de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 25-11-1909/06-03-1910

2. Gerrit de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 19-10/25-11-1877, tr. Woudenberg 22-03-1905 Johanna van de Wetering, geb. Woudenberg 10-02-1884, dr. van Cornelis van de Wetering en Jannetje van Elven

3. Jansje de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 24-01/16-02-1879

4. Anton de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 16-09/31-10-1880, ov. Scherpenzeel 30-09-1886

5. Grietje de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 18-01/26-02-1882, tr. Scherpenzeel 03-02-1911 Jan Willem Top, geb. Barneveld 1880, zn. van Maas Jan Top en Francina Johanna Doest

6. Evert de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 05-03/29-04-1883, timmerman, tr. Scherpenzeel 21-08-1913 Florentina Veldhuizen, wed. Gijsbertus Groen, geb. Woudenberg 09-10-1885, dr. van Hendrikus Veldhuizen en Florentina Blankespoor

7. Willem de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 09-07/24-08-1884, ov. Scherpenzeel 12-10-1886

8. meisje, ov. Scherpenzeel 09-09-1885

3. Grietje de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 10-06/02-07-1854, ov. Scherpenzeel 02-12-1938, tr. (1) Scherpenzeel 23-01-1879 Evert van Surksum, geb. Barneveld 1853, molenaarsknecht, ov. Scherpenzeel 26-01-1891, zn. van Willem van Surksum en Brandina de Bruin, tr. (2) Scherpenzeel 24-12-1891 Hendrik Vermeulen, geb. Woudenberg 06-04-1861, klompenmaker, zn. van Jacob Vermeulen en Aaltje van Voorthuizen

 

IIIb

Jan Gerritsz de Jong, ged. Scherpenzeel 03-10-1675, tr. Scherpenzeel 27-02-1707 ChristinaArisen van ’t Willer, ged. Scherpenzeel 28-03-1669, dr. van Aris Cornelisz van Twillaer en Geertje Aelbertsen van Glashorst

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1691: Christina Arisen van ’t Willer.

In 1692 legt Jan Gerritsen de Jongh, 18 jaar, een verklaring af m.b.t. vechten van twee anderen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 05-09-1692).

Lidm. reg.  Scherpenzeel 1715: Christijna Arissen van ´t Willer hv Jan Gerritsen de Jonge.

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1717: Jan Gerritsen de Jong, man van Christina Arissen van ´t Willaer.

Uit dit huw.:

1. Gerrit Jansz de Jong, ged. Scherpenzeel 31-03-1709

2. Johannes Jansz de Jong, ged. Scherpenzeel 12-07-1711, volgt IVb

IVb

Johannes Jansz de Jong, ged. Scherpenzeel 12-07-1711, ov. 1766, tr. Scherpenzeel04-04-1734 Hendrikje Jans van Dijk, ged. Scherpenzeel 12-02-1713, begr. Scherpenzeel 25-10-1788, dr. van Jan Teunissen van Dijk en Cornelia Peters

Op 07-10-1748 wordt Johannes de Jong aangesteld als onderschout i.p.v. zijn overleden neef Dirk de Jong. Hij is het tot 1766.

Jan de Jong doodgraver van Scherpenzeel 1748-1766.

Uit dit huw.:

1. Gerrit de Jong, ged. Scherpenzeel 16-01-1735

2. Jan Hannissen de Jong, ged. Scherpenzeel 30-06-1737, otr. Renswoude 18-09-1778 Neeltje Jansen van den Heuvel, geb. Leersum

3. Cornelis de Jong, ged. Scherpenzeel 22-05-1740

4. Christina de Jong, ged. Scherpenzeel 30-04-1741

5. Cornelis de Jong, ged. Scherpenzeel 31-05-1744, ov. Renswoude 24-01-1820, ongehuwd

6. Cornelia de Jong, ged. Scherpenzeel 02-08-1750

7. Hendrick de Jong, ged. Scherpenzeel 31-10-1751

8. Arend/Aart Hannissen de Jong, ged. Scherpenzeel 15-04-1754, ov. Renswoude 08-02-1818, otr. (1) Renswoude 03-11-1780 Evertje Willems Koudijs, geb. Scherpenzeel, tr. (2) Renswoude 04-12-1796 Gerritje Willemsen Westerveld, geb. Barneveld 1758, ov. Renswoude 28-04-1828, dr. van Willem Aalbertsz en Cornelisje Gertsen

            Uit het 1e huw.:

            1. Hendrikje de Jong, ged. Renswoude 13-01-1782

            2. Hanna de Jong, ged. Renswoude 20-04-1783, ov. Renswoude 17-06-1843, ongehuwd

            3. Willemijntje de Jong, ged. Renswoude 04-03-1787, ov. Renswoude 02-08-1843, tr. Renswoude 28-01-1815 Johannis Bernardus Westendorp, geb. Amsterdam 1787, ov. Woudenberg 19-11-1863, zn. van Dirk Westendorp en Catharina Agneta de Graaf

            Uit het 2e huw.:

            4. Hendrikje/Heintje de Jong, ged. Renswoude 14-10-1798, ov. Renswoude 07-08-1826, ongehuwd

 

 

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg,

december 2007