Van Ginkel (1)

Het is ondoenlijk om alle Van Ginkels uit Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude overzichtelijk in kaart te brengen. Daarom staan hieronder alleen een aantal families genoemd. Zij vinden hun oorsprong in het gebied De Ginkel, onder Amerongen en Leersum. Ook mensen van de Dwarsweg of in De Groep noemden zich wel eens Van Ginkel. Omdat velen van het in Scherpenzeel en Woudenberg ter kerke gingen komen zij daar in de doopboeken voor.
Ook ontstaat er een familie Van Ginkel uit de familie Langelaar. Deze wordt in de genealogie van Langelaar uitgewerkt.

I
Rutger NN, tr. NN
Uit dit huw.:
1. Gerrit Rutgersz, volgt II
2. Gijbert Rutgersz

 

In 1632 treedt Gijbert Rutgersz op namens zijn onmondige neef Rutger Gerritsz bij de belening van de helft van Clijn Twijller, anders genoemd de Werthoff (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 188vo; 05-02-1632).


II.
Gerrit Rutgersz, ov. voor 1632, tr. NN

 

In 1619 wordt Gerrit Rutgersz beleend door opdracht van Gijsbet Woltersz van Twiller met Cleijn Twiller, anders genoemd de Weerthoff (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 134vo; 10-03-1619).

Uit dit huw.:
1. Rutger Gerritsz,volgt III

III
Rutger Gerritsz, geb. ca. 1610, tr. Maria Gijsberts, dr. van Gijsbert Jan Saren en Jantien Gijsberts

 

In 1632 Rutger Gerritsz, onmondig , na dode van zijn vader Gerrit Rutgersz beleend met de helft van Clijn Twijller, anders genoemd de Werthoff (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 188vo; 05-02-1632).


Uit dit huw.:
1. Gerrit Rutgersz, ged. Scherpenzeel 04-01-1652
2. Jan Rutgersz, ged. Scherpenzeel 07-06-1653

 

In 1692 worden Jan en Gijsbert Rutgersen namens hun ouders Rutger Gerritsen en Marrijtgen Gijsberts, hun neef Gijsbert Cornelisz, zn. van Cornelis Gijsbertsz (de broer van Marrijtgen) en Hendrickjen Adriaens, en de kinderen van Willem Thonisz Kolfschoten en Maritien Timens beleend met de Weerthof. Zij verkopen het aan Hendrick Willem van Westerholt (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 252 en 143 fol. 10; 27-01-1692.


3. Gijsbert Rutgersz

 

In 1690 ontstaat er een conflict tussen Jan Aertsen van Lambalgen en Teunis Willemsen van Rontselaer, namens de mede-erfgenamen van zal. Willem Tonissen van Rontselaer en Gijsbert Cornelissen, namens de mede-erfgenamen van Tijmen Willemsen van Kolverschoten over de Weerthof  (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 20-01-1690 tm 28-01-1691).
In 1692 worden Jan en Gijsbert Rutgersen namens hun ouders Rutger Gerritsen en Marrijtgen Gijsberts, hun neef Gijsbert Cornelisz, zn. van Cornelis Gijsbertsz (de broer van Marrijtgen) en Hendrickjen Adriaens, en de kinderen van Willem Thonisz Kolfschoten en Maritien Timens beleend met de Weerthof. Zij verkopen het aan Hendrick Willem van Westerholt (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 252 en 143 fol. 10; 27-01-1692.
In 1692 verkopen Gijsbert Cornelisz, jm., zn. van Cornelis Gijsbertsz en Hendrickjen Adriaens in hun leven gewoond hebben op Voscuilen, mede namens zijn broers en zusters genaamd Jan, Jantje, Geertje, Willemtje en Cnelisje Cornelissen en Tijman en Jan Willemsen van Kolfschoten mede namens hun broer Hendrick Willemsen van Kolfschoten, zonen van zal. Willem Teunissen Kolfschoten en het onmondige kind waarvan Jan Gijsberts Bosch momber is. Tenslotte Jan en Gijsbert Rutgersen namens hun ouders Rutger Gerritsen en Marritjen Gijsberts. Zij verkopen de Weerthof aan Hendrick Willem van Westerholt (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 11; 28-01-1692. Archief Westerholt 248 nr. 9, charter; 28-01-1692).

4. Henrickje Rutgers van Ginckel, ov. Scherpenzeel 09-09-1673, tr. Scherpenzeel 13-06-1669 Gijsbert Jansen Bosch, timmerman, ged. Scherpenzeel 15-04-1639, ov. Scherpenzeel 01-11-1685. Gijsbert Jansen Bosch, tr. (2) Scherpenzeel 30-01-1676 Ceelichje Willemsen van Groot Kolfschoten, dr. van Willem Theunisz van Colverschoten en Marritje Tijmensz

 

Lidm. Scherpenzeel 20-04-1671: Henrickien Rutgers van Ginckel hv Jan Gijsbertsen Bosch.
Lidm. reg.  Scherpenzeel 1673: Gijsbert Jansen Bosch en Hendrickje Rutgers van Ginckel.
Zij is geen dochter van Rutger Hermansz van Ginckel (zie Kolfschoten), want hun zoon is het onmondige kind waarvan sprake is in de bovenstaande verkoop in 1692.

Van Ginkel (2)

I
Rutger Hermansz, landbouwer op ´t Hek, op Ginkel onder Zuilestein, tr. Hendrickje Jans

 

In 1639 eist Rutger Hermansz betaling van 50 gl. van Dirck van Deventer wegens betaling van 10 hamelschapen (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 83vo-89; 04-02/25-03-1639).
In 1640 eist Rutger Hermansz, uit Ginkel en Gerrit Hermansz betaling van 165 gl. van Frans Thijes wegens een schuldbekentenis uit de boedel van de vrouw van Rijck Thijs (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 99-105vo; 18-05/16-11-1640).
In 1644 betaalt Willem Gerrets, zetmeester een obligatie van 105 gl., gedateerd 25-11-1630 aan Rutger Hermansz (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 181vo; 15-01-1644).
In 1679 stelt Rutger Hermansz zijn zoons Jan en Herman aan als executeurs testamentair (UT064a008; 18-11-1679).
In 1686 laat Rutger Hermansz zijn testament maken (UT060a006; 04-08-1686).

Uit dit huw.:
1. Herman Rutgersz van Ginckel, bakker te Utrecht, ov. Utrecht 03-11-1699, tr. (1) Utrecht 04-10-1663 Christina van Dongen, tr. (2) Utrecht 28-02-1674 Margaretha van der Slede, ov. Utrecht 18-07-1723
2. Anthoni Rutgersz van Ginckel, otr. Amerongen 23-04-1664 Aertje Dircks van Overeem, dr. van Dirk Helmertsz van Overeem en Evertje Huijberts. Evertje, tr. (2) Adriaen Jansz

 

In 1680 machtigen Jan Rutgers van Ginckel, oom van vaderszijde, wonend Colverschooten en Helmert Dircks van Overeen, oom van moederszijde, won. Rumelaer als bloedmombers over de kinderen van wijlen Anthoni Rutgers van Ginckel en wijlen Evertje Dircks van Overeem (in haar leven laatst weduwe van Adriaen Jans), Herman van Ghinckel, bakker te Utrecht, mede-oom en momber, om van Schout en Gerecht van Woudenberg te eisen verzekering van der kinderen vadersgoet  (Not. A. v. Brinckesteyn, Amersfoort AT 015a003 fol. 9; 05-11-1680).

3. Jan Rutgers van Ginkel
                Nageslacht zie genealogie Kolfschoten.

4. Neeltje Rutgers van Ginkel, tr. (1) Amersfoort (otr. Scherpenzeel) Abraham Dircksz van de Banck, tr. (2) Amersfoort 03-04-1668 Matheus Cornelisz van der Maeth
5. Geertje Rutgers van Ginkel, otr. Scherpenzeel (att. naar Leusden) 20-11-1670 Gerrit Jacobsen van Blotenburg, van Leusbroek, zn. van Jacob Gerritsz van Blotenburg en Willemtje Cornelissen van Langelaar. Gerrit, won. aen de Ginckel, tr. (2) Scherpenzeel 18-03-1688 Jacobje Jansen, wed. Jan Arisen, ged. Scherpenzeel 30-01-1659, op (Groot) Lambalgen, dr. van Jan Gijsbertsz en IJttien Gerrits
6. Thijs Rutgers van Ginkel, ged. Amerongen 03-08-1642, jong ov.
7. Gerritien Rutgersen van de Haer ook wel van Ginkel, ged. Amerongen 26-03-1643, tr. Scherpenzeel 19-03-1665 Gijsbert Jacopsen van Coudijs, ov. 11-03-1710, zn. van Jacob Willemsz van Coudijs en Grietje Jansz

 

Gerritje Rutgers, de vrouw van Gijsbert Jacobsz is in 1673 één van de vrouwen die ds. Steen belet om de preekstoel te beklimmen om zijn intredepreek te houden (H.M. van Woudenberg, De geschiedenis van de Grote kerk in Scherpenzeel, blz. 99).

8. Thijs Rutgers van Ginkel, ged. Amerongen 03-08-1645, volgt II

II
Thijs Rutgers van Ginkel, ged. Amerongen 03-08-1645, tr. Scherpenzeel 05-05-1667 Willempje Jans van Davelaar. Willempje, tr. (2) Scherpenzeel 09-12-1669 Jan Cornelisz van Egdom, zn. van Cornelis Arisen en Evertje Cornelissen
Uit dit huw.:
1. Jan Thijsz van Ginkel, ged. Scherpenzeel 22-03-1668, te Ginckel, volgt III

III
Jan Thijsz van Ginkel, ged. Scherpenzeel 22-03-1668, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 21-04-1690 Merritje Lamberts Lagerweij, dr. van Lambert Dirksz Lagerweij en Aeltje Klaassen
Uit dit huw.:
1. Lambert Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 22-02-1691, get. Aeltje Claassen, tr. Woudenberg 23-02-1738 Evertje Hendriks

 

                Van 1719-1745 is Lambert Jansen bruiker van Klein Landaas.

 

Uit dit huw.:
1. Jannigje Lamberts van Ginkel, ged. Woudenberg 20-10-1720
2. Hendrik Lambertsz van Ginkel, ged. Woudenberg 07-06-1722
3. Maria Lamberts van Ginkel, ged. Woudenberg 05-12-1723, get. Cornelia Jans
4. Jan Lambertsz van Ginkel, ged. Woudenberg 27-04-1727, get. Willemijntje Jans, tr. (1) Woudenberg 27-01-1760 Neeltje van Eemderen, won. Woudenberg, tr. (2) Woudenberg  03-05-1767 Maatje Wouters van Maarsbergen/van Barneveld, won. Woudenberg
Uit het 1e huw.:

 

1. Antonie van Ginkel, ged. Woudenberg 16-11-1760, tr. Breukelen 16-11-1783 Stijntje/Christina van Tricht, geb. Breukelen
2. Lammert van Ginkel, ged. Woudenberg 11-07-1762
Uit het 2e huw.:
3. Wouter van Ginkel, ged. Woudenberg 10-01-1768
4. Evertje van Ginkel, ged. Woudenberg 23-04-1769
5. Grietje van Ginkel, ged. Woudenberg 27-09-1772, jong ov.
6. Grietje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 31-07-1774, in de Agterstraat onder Woudenberg, ov. Maarn 13-05-1853, tr. (1) Doorn 22-10-1797 Wulfert van Kolfschoten, tr. Maarn 04-09-1808 Aart Gerrits Breeschoten, ged. Scherpenzeel 06-11-1763, op Breeschoten, ov. Maarn 04-03-1837, zn. van Gerrit Aertsz van Breeschoten en Gijsbertje Cornelisz van Breehoef

 

                Lidm. Scherpenzeel 27-01-1807: Grietje van Ginkel.

 

5. Maagje Lammerts van Ginkel, ged. Woudenberg 15-01-1730, get. Maria Verhoef, tr. Woudenberg 13-04-1760 haar neef Jan Thijssen van Kolfschoten, ged. Scherpenzeel 05-05-1715, zn. van Thijs Jansz van Kolfschoten en Maatje Jans van Ginkel

 

2. Maatje Jans van Ginkel, ook wel geheten Maayke de Jong , won. De Groep, ged. Woudenberg 08-01-1693, begr. Woudenberg 11-05-1771,tr. Woudenberg 03-05-1711Thijs Jansz van Kolfschoten, ged. Scherpenzeel 06-02-1676, zn. van Jan Rutgers van Ginkel en Heiltje Evers, tr. (2) Leersum 25-10-1733 Teunis (Jor)Danissen, ged. Scherpenzeel 10-10-1697, op Romseler, won. De Groep, zn. van Jordanus/Danus Jordensz van Ronselaar en Willemijntje Geurts Verschuur
3. Thijs Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 20-01-1695, get. Aeltje Lamberts, tr. Woudenberg 21-01-1753 Sijmentje Jans van Groot Lambalgen, wed. Gerrit Hendriksen van Ravenhorst,  ged. Woudenberg 19-05-1700, dr. van Jan Wulfertsz en Willemijntje Jans van Ginkel
4. Maria Jans van Ginkel, ged. Woudenberg 27-01-1697, get. Aeltje Claassen, ov. 20-02-1773, tr. Leersum (otr. Woudenberg) 24-10-1723  Helmert Willemsz Lockhorst, van Darthui­zen, ged. Woudenberg 09-10-1692, ov. voor 1772, zn. van Willem Rutgers van Lokhorst en Jannetje Jans van Overeem

 

Lidm. Scherpenzeel: Maria van Ginckel, won. op Kleijn Schaik, met attestatie van Woudenberg 15-01-1741.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Maria van Ginkel, op Kleijn Schaik.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1756/1758: Maria Jansz van Ginckel, op Kl. Schaick.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1771,1772/1774: Maria Janz van Ginkel, wed. Helmert Lokhorst, op Klein Schaik, met attestatie van Woudenberg.

 

5. CorneliaJans van Ginkel, ged. Woudenberg 27-01-1697 get. Maria Aeltje, tr. Woudenberg 25-10-1722 Erris Claasz van Ekeris, won. Woudenberg
6. Wulfert Jansz van Ginkel, geb. Woudenberg ca.1699, tr. Leersum 16-12-1731 Sijmentje Dirks van Woudenberg, ged. Leersum 16-07-1702, dr. van Dirk Petersen van Woudenberg en Mechteld Jans

 

Op 18-05-1742 wordt er een kind van Wulfert Jansen in een kerkegraf te Doorn begraven.
Op 06-10-1744 koopt Wulphert Jansen van Ginkel te Darthuizen een hofstede met 40 morgen land van Maria van Nol. (Dorpsgerecht Darthuizen, 514).
Op 20-05-1749 verkoopt Gosen van Blanckesteijn aan Wulfert van Ginkel een hofstede met 10 morgen land te Darthuizen. (Dorpsgerecht Darthuizen, 514).
Jan Woudenberg, Hendrik Woudenberg, Wulphert Jansen van Ginkel x Siementje Woudenberg, en dan nog Jan Woudenberg, Hendrik Woudenberg en Claas van Soest als voogden over Dirk en Fijgjen van Soest, onmondige kinderen van Claas van Soest x Jannigjen Woudenberg, mitsgaders Aaltje Bootsman nagelate dochter van Teuntje Woudenberg x Dirk Bootsman, kinderen en kleinkinderen van Dirk Petersen Woudenberg. Dirk is inmiddels overleden zijn erfgenamen willen boedelscheiding. Jan van Woudenberg krijgt de hele boedel bestaande in een huizinge hofstede berg en schuur genaamd het Roekenest te Leersum, behalve het broek dat aan Hendrik Woudenberg nu toebehoort. Hij keert aan ieder 25 gl uit. (RHC ZOU, arch.nr. 64, inv.nr. 2481; 24- 4-1759).
Op 21-11-1769 voert Willemijntje Lokhorst, hv Dirk Vermeulen een rechtszaak tegen Wulfert van Ginkel. Hij is haar bodenloon verschuldigd. Willemijntje heeft Gerrit Nijkerk laten arresteren. Gerrit heeft gewoond bij Wulfert. (Dorpsgerecht Darthuizen, 514).

            Uit dit huw.:
1. Jan Wulfertsz van Ginkel, ged. Leersum 04-05-1732
2. Teuntje Wulferts van Ginkel, ged. Doorn 13-09-1733, jong ov.
3. Dirk Wulfertsz van Ginkel, ged. Doorn 27-11-1735
4. Claas Wulfertsz van Ginkel, ged. Doorn 22-12-1737
5. Maria Wulferts van Ginkel, ged. Doorn 06-03-1740
6. Jannigje Wulferts van Ginkel, ged. Doorn 03-05-1742
7. Teuntje Wulferts van Ginkel, ged. Doorn 31-05-1744
7. Teunis Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 22-05-1701, begr. Woudenberg 18-04-1787, tr. (1) Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 01-04-1731 Willemijntje Jacobs van Lambalgen, ged. Scherpenzeel 18-04-1706, op Groot Lambalgen, dr. van Jacob Jansen en Barbara Teunissen, tr. (2) Woudenberg 27-11-1740 Willemijntje Tijmens (van Loenen), begr. Woudenberg 02-09-1796

 

In 1774 vindt er boedelscheiding plaats van de nal. schap van Willemijntje Jacobs van Leusden, echtgenoot van Theunis van Ginkel, won. te Hamersveld. Erfgenaam: kind Maria Theunis van Ginkel, gehuwd met Gerrit de Jong te Woudenberg. Theunis van Ginkel is hertrouwd met Willemijntje van Loenen  (Not. A. van Bemmel AT 036a014; 31-10-1774).

Uit het 1e huw.:
1. Maria Teunissen van Ginkel, ged. Woudenberg 27-04-1732, get. Willemtje Jans van Ginkel, begr. Scherpenzeel 27-03-1790, tr. (1) (won. Gooswilligen) Scherpenzeel 24-10-1751 Tijmen Willemsz van Colfschoten, wed. Aaltjen Cornelisz, ged. Scherpenzeel 29-09-1715, op Groot Kolfschoten, zn. van Willem Tijmensen Kolfschoten en Neeltje Gijsberts van Ravenhorst, tr. (2) Scherpenzeel 17-05-1761 Gerrit Derksz de Jong, ged. Scherpenzeel 06-05-1736, ov./begr. Scherpenzeel 23/26-09-1805, zn. van Dirk Cornelissen de Jong en Jakobje Jans Knoodt

 

Lidm. Scherpenzeel: Gerrit de Jong  en Maria van Ginkel, aan de Holevoet, met attestatie van Woudenberg 31-01-1785.

 

Uit het 2e huw.:
2. Jan Teunissen van Ginkel, ged. Woudenberg 28-10-1742, get. Jantje Hendriks

 

8. Evertje Jans van Ginkel, ged. Woudenberg 03-06-1703, get. Aeltje Claassen, tr. Cornelis Barten Blaauwendraat, ged. Veenendaal 25‑09‑1692, landbouwer op de Ringelpoel, begr. Woudenberg 30-09-1773, zn. van Bart Gijsberts en Annetien Hendricks Hardeman
9. Rutger Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 19-07-1705, get. Aeltje Lamberts, volgt IVa
10. Willemtje
Jans van Ginkel, ged. Woudenberg 30-10-1707, get. Aeltje Claassen, begr. Woudenberg 01-03-1790, tr. Woudenberg 14-03-1734 Jan Jacobsz van de Stulp/van Leusden, ged. Woudenberg 24-07-1712, zn. van Jacobus Jansen van Leusbroek en Marijtje Jochems van Doorn
                Zie genealogie Lambalgen.

 

10. Hermen Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 15-06-1710, get. Aeltje Claassen, volgt IVb

IVa
Rutger Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 19-07-1705, begr. Woudenberg 16-04-1787, tr. Woudenberg 23-02-1738 Jantje Tijmens, won. Woudenberg, begr. Woudenberg 11-02-1793
Uit dit huw.:
1. Jan Rutten van Ginkel, ged. Woudenberg 15-06-1738, get. Willemijntje Tijmens
2. Tijmen Rutten van Ginkel, ged. Woudenberg 05-06-1740, get. Wijntje Hendriks, ov. Scherpenzeel 19-10-1813, tr. Woudenberg 04-03-1787 Klaasje Arissen Meerveld, ged. Woudenberg 27-06-1751, ov. Scherpenzeel 22-05-1832, dr. van Aris Teunissen Meerveld en Willempje Willems van Ginkel
Uit dit huw.:

 

1. Willemtje van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 07/10-06-1787, get. Evertje Meerveld, begr. Woudenberg 28-07-1788
2. Willempje van Ginkel, ged. Renswoude 17-06-1789
3. Jantje van Ginkel, ged. Renswoude 02-10-1796, ov. Woudenberg 25-07-1867, begr.
Glashorst, graf nr. 084, tr. Scherpenzeel 03-11-1816 Jan van Wolfswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 12-02/05-03-1786 op Groot Oorl, ov. Scherpenzeel 12-03-1840, zn. van Breunis Jansz van Wolfswinkel en Aaltje Gijsberts van Koudijs
3. Maria Rutten van Ginkel, ged. Woudenberg 22-04-1742, get. Wijntje Veenendaal

 

4. Cornelis Rutten van Ginkel, ged. Woudenberg 17-05-1744, get. Wijntje Claassen, volgt Va
5. Gerrit Rutten van Ginkel, ged. Woudenberg 16-10-1746, get. Wijntje Hendriks hv Claas Hendriksen Veenendaal, ov. Scherpenzeel 03-06-1835, tr.
Roelofje Donkersteeg, geb. Leusden 01-11-1752, ov. Scherpenzeel 28-04-1840, dr. van Elbert Donkersteeg en Maatje van Ginkel
6. Aaltje Rutten van Ginkel, ged. Woudenberg 13-04-1749, get. Willempje Jans van Ginkel, tr. Woudenberg 16-03-1794 Teunis Arisz van Meerveld, ged. Scherpenzeel 09-12-1742, op Kleijn Lambalgen, zn. van Aris Teunissen van Meerveld en Willempje Willems van Ginkel

Va
Cornelis Rutten van Ginkel, ged. Woudenberg 17-05-1744, ov. Woudenberg 24-03-1840, tr. (1) Woudenberg 01-03-1772 Evertje Wulferts van Meerveld, ged. Amerongen 03-05-1750, begr. Woudenberg 02-02-1793, dr. van Wulfert Teunissen en Gijsbertje Aarts van ´t Bovenend, tr. (2) Woudenberg 23-10-1794 Marritje de Kruijf, ged. Woudenberg 22-03-1750, ov. Woudenberg 09-02-1823, dr. van Arien Gerritsz de Kruijf en Weimpje Elberts van Ekeris
Uit het 1e huw.:
1. Wulfert van Ginkel, ged. Woudenberg 12-09-1773, get. Marritje Wulferts van Meerveld, volgt Via
2. Jannigje van Ginkel, ged. Woudenberg 31-03-1776, get. Aaltje van Voskuilen, begr. Woudenberg 22-04-1776
3. Rutger van Ginkel, ged. Woudenberg 08-06-1777, get. Marritje Wulferts van Meerveld, begr. Woudenberg 07-08-1777
4. Rutger van Ginkel, ged. Woudenberg 13-09-1778, get. Marritje Wulferts van Meerveld, ov. Woudenberg 20-09-1831, ongehuwd
5. Jannetje van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 01-02/03-02-1782, get. Willempje van Meerveld, ov. Barneveld (De Glind) 17-12-1870, tr. Woudenberg 09-09-1826 Adrianus/Janus van Es/Nes, ged. Leersum 09-04-1787, ov. Scherpenzeel 06-06-1865, zn. van Wouter Jansen van Es en Luitje de Graaf
6. Gijsbertje van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 24-12-1784/09-01-1785, ov. Barneveld (De Glind) 03-01-1862, tr. Woudenberg 14-10-1825 Arien van Essen, ged. Amersfoort 12-02-1786, ov. Barneveld (De Glind) 21-04-1862, zn. van Cornelis Arissen van Essen en Maartje Teunissen van de Lagemaat
7. Johanna van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 22-04/06-05-1787, ov. Renswoude 02-07-1856, tr. Renswoude 26-02-1812 Hendrik Overeem, ged. Renswoude 16-03-1789, ov. 04-05-1876, op Selder, zn. van Melis Hendriksen Overeem en Maria Hendriks Koudijs
8. Maria van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 30-01/14-02-1790, begr. Woudenberg 18-09-1798

Via
Wulfert van Ginkel, ged. Woudenberg 12-09-1773, landbouwer, ov. Woudenberg 12-02-1853, tr. Woudenberg 31-01-1818 Willemijntje van Voorthuizen, geb./ged. Woudenberg 28-07/07-08-1785, ov. Scherpenzeel 27-12-1856, dr. van Willem Willemsen van Voorthuizen en Maria Jacobsen van Loeveseijn
Uit dit huw.:
1. Evertje van Ginkel, geb. Woudenberg 13-06-1818, ov. Woudenberg 01-12-1884, ongehuwd
2. Maria van Ginkel, ged. Woudenberg 24-11-1819, ov. Ede (Lunteren) 28-12-1859, ongehuwd
3. Cornelis van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 18-07/11-08-1822, boerenknecht, arbeider
, landbouwer, ov. Ede 02-08-1898, tr. Ede 29-11-1856 Hilletje Demoed, geb. Ede 1826, ov. Ede 18-01-1904, dr. van Derk Demoed en Nenna Jansen

 

Uit dit huw. o.a.:
1. Willemijntje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 12-06/30-08-1857, ov. Ede 02-01-1894, ongehuwd

 

4. Willem van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 12-09/03-10-1824, boerenknecht, landbouwer, ov. Scherpenzeel 22-11-1904, begr. Glashorst, graf nr. 246, tr. Scherpenzeel 26-02-1858 Geertje Klaassen, wed. Jan van Davelaar en Roelof Bunt, geb. Lunteren 1827, ov. De Glind (Barneveld) 21-03-1908, dr. van Willem Klaassen en Gerritje Hooijer

Uit dit huw.:
1. Willemijntje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 13/27-06-1858, ov. Ede 20-03-1938, tr. Scherpenzeel 11-04-1885 Jan Dirk van Maaren, geb. Maarn 10-10-1861, boerenknecht, ov. Ede 15-10-1943, zn. van Peter van Maaren en Teunisje van Laar
2. Jannigje
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 22-01/31-03-1861, ov. Haarlemmermeer 30-03-1931, tr. (1) Scherpenzeel 24-02-1883 Frans Bakkenes, geb. Woudenberg 04-09-1844, boerenknecht, ov. Leusden 20-01-1892, zn. van Otto Bakkenes en Jannetje Vermeulen, tr. (2) Leusden 26-10-1893 Rijk Veldhuizen, geb. Amersfoort 16-02-1855, ov. Amersfoort 14-03-1900, zn. van Jan Veldhuizen en Mijntje Strik
3. Willempje
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 10-09/04-10-1863, tr. Leusden 21-10-1886 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 24-10-1886 Sander Sukkel, geb. Stoutenburg 04-04-1862, ov. Deurne en Liessel 17-03-1946, zn. van Hendrik Sukkel en Elisabeth Sibbets
4. Otto           
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 07/27-10-1867, tr. Leusden 07-12-1899 Jannigje Puik, geb. Leusden 08-11-1872, ov. Barneveld 05-03-1950, dr. van Jan Puik en Aaltje Harskamp
5. Evert Jan van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 19-06/31-07-1870, landbouwer, ov. Scherpenzeel 15-05-1949, tr. Scherpenzeel 21-03-1908 Aaltje van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1870/26-02-1871, ov. Scherpenzeel 30-10-1930, dr. van Geurt van Egdom en Gijsje Fluit
Uit dit huw.:

 

1. Geurt van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 06-07/30-08-1908
2. Willem
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 07-01/27-03-1910
3. jongen
, ov. Scherpenzeel 19-01-1914

 

5. Jantje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 17-06/05-07-1827, ov. Leusden 04-03-1908, tr. Leusden 24-02-1865 Ot van Barneveld, geb. Leusden 02-11-1834, ov. Eemnes 13-04-1910, zn. van Jan van Barneveld en Aaltje Peterse

IVb
Hermen Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 15-06-1710, landbouwer, ov. Woudenberg 12-08-1795, tr. Woudenberg 09-10-1745 zijn nicht Aeltje Thonen Lagerweij, ged. Woudenberg 09-12-1714, dr. van Antoni Lambertsz Lagerweij en Geertje Jacobs Blotenburg

 

In 1794 laat Hermen Jansen van Ginkel, overleden12-08-1795, Woudenberg, zijn testament maken. Bezit in Woudenberg: huis, hof, hofstede, landerijen genaamd Heijschoten; hofsteedje met landerijen in de Meent (Not. A. Voskuyl AT 042a026 nr. 2822; 27-05-1794). Aanvaarding legaat: Not. A. Voskuyl AT 042a027 nr. 2881; 22-09-1795).

Uit dit huw.:
1. Marritje Hermsen van Ginkel
, ged. Woudenberg 02-09-1736, get. N.L. van Ginkel
2. Jan Hermsen van Ginkel, ged. Woudenberg 26-10-1738, get. Jantje Tijmens, jong ov.
3. Anthonie Hermsen van Ginkel, ged. Woudenberg 22-05-1741, get. Geertje Blotenburg, volgt Vb
4. Geertje Hermens van Ginkel, ged. Woudenberg 26-05-1743, ov. Woudenberg 19-03-1774, tr. Woudenberg 25-01-1767 Gijsbert Geurtsz van Langelaar, ged. Scherpenzeel 10-01-1745, op ´t Vliet, begr. Scherpenzeel 25-11-1797, zn. van Geurt Willemsen van Langelaer en Judith Gijsberts van Methorst. Gijsbert Geurtsz van Langelaar, tr. (2) Woudenberg 10-04-1774 Teunisje Jans van Doorn, ged. Scherpenzeel 05-10-1749, op Koudijs, begr. Scherpenzeel 14-04-1791, dr. van Jan Jansz van Doorn en Gijsbertje Jans van Doorn
5.
Lammert Hermsen van Ginkel,ged. Woudenberg 30-04-1747, get. Willempje Jans van Ginkel, jong ov.
6.
Lammert Hermsen van Ginkel,ged. Woudenberg 30-03-1749, get. Willempje Jans van Ginkel, begr. Woudenberg 20-04-1811, tr. Amersfoort (otr. Woudenberg) 01-03-1772Elizabeth Gerritsen Pothoven, geb. Leusden, ged. Amersfoort 09-05-1751, ov. Woudenberg08-05-1823, dr. van Gerrit Gosens Pothoven en Jantje Teunissen van de Pol
            Uit dit huw.:

 

1. Aaltje van Ginkel, ged. Amersfoort 15-09-1772, begr. Woudenberg 31-01-1772
2. Aaltje van Ginkel, ged. Amersfoort 24-10-1773, begr. Woudenberg 10-05-1782
3. Hermen van Ginkel, ged. Amersfoort 17-10-1776, ov. Leusden 22-09-1839, tr. Leusden 14-08-1813 Adriaantje/Jaantje Ravesloot, geb. Leusden 01-02-1789, ged. Woudenberg 01-02-1789, ov. Leusden 11-11-1842, dr. van Cornelis Jansz Ravesloot en Dirkje Gerrits Kleinveld
4. Gerrit van Ginkel, ged. Woudenberg 24-09-1780
, ov. Woudenberg 09-11-1817, tr. Woudenberg 14-05-1814 Gijsbertje de Kruijf, geb. Leusden, ged. Amersfoort 09-01-1780, ov. Woudenberg 07-12-1819, dr. van Cornelis Teunissen de Kruijf en Cornelia Jans van Kolfschoten
5. Jan van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 14/28-09-1783, begr. Woudenberg 11-05-1784
6. Jan van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 26-09/02-10-1785, get. Geertje van Ginkel
, ov. Woudenberg 18-05-1848, tr. Woudenberg 18-11-1815 Aaltje van Otterloo, geb./ged. Woudenberg 20/26-12-1790, ov. Woudenberg 22-03-1874, dr. van Arien van Otterloo en Ariaantje Emans
7. Aalt van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 15-08/06-09-1789, begr. Woudenberg 03-01-1791
8. Aalt van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 11/23-09-1792, begr. Woudenberg 18-02-1800
9. Aart van Ginkel, geb. Amersfoort  15-01-1797
, ov. Woudenberg 26-07-1838, tr. Woudenberg 28-01-1826 Hendrijntje Dorrestein, geb./ged. Woudenberg 31-03/09-04-1798, ov. Woudenberg 13-11-1869, dr. van Teunis Gijsbertsz Dorrestein en Hendrikje Riks van den Akker. Hendrijntje Dorrestein, tr. (2) Leendert Outshoorn, geb. Leiderdorp 1790, ov. Woudenberg 31-12-1860, zn. van Gerrit Outshoorn en Jacoba Mulder

 

7. Jacob Hermsen van Ginkel, ged. Woudenberg 07-06-1750, get. Geertje Jacobs Blotenburg
8. Jan Hermsen van Ginkel, ged. Woudenberg 20-05-1753, get. Willempje Jans van Ginkel, ov. Woudenberg 25-03-1809

Vb
Anthonie Harmsen van Ginkel, geb. Woudenberg 22-05-1741, ov. Woudenberg 26-01-1816, tr. (1) Woudenberg 05-03-1769 Aaltje Gerrits Pothoven, geb. Leusden, ov. 27-05-1793, dr. van Gerrit Goossensz Pothoven en Jannetje Teunissen van de Pol, tr. (2) Leersum (otr. Woudenberg) 22-02-1794 Aaltje Koudijs, wed. Dirk Veenendaal, ged. Renswoude 21-03-1751, op Overeem, ov. Woudenberg 30-11-1822, dr. van Hendrik Jacobsz Koudijs en Sandertje Everts Methorst
Uit het 1e huw.:
1. Aaltje Thonen van Ginkel, ged. Leersum 17-09-1769, ov. Leusden 12-02-1848, tr. Leersum 12-05-1805 Maas Donkersteeg, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 23-12-1759, ov. Leusden 17-01-1846, zn. van Elbert Maasz Donkersteeg en Maatje Lammerts van Ginkel

 

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1805: Aaltje Anthonizen van Ginkel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 09-12-1805.
Lidm. Woudenberg: Aaltje Anthonisen van Ginkel hv Maas Donkersteeg, met attestatie van Scherpenzeel 09-12-1805.

 

2. Gerrit Thonen van Ginkel, ged. Leersum 14-04-1771, volgt VIb
3. Geertje Thonen van Ginkel, ged. Leersum 03-10-1773,
ov. Woudenberg 12-02-1842, tr. Leersum 28-10-1798Jan Gerritsz van Egdom/van Bruijnhorst, ged. Woudenberg 10-05-1767, ov. Woudenberg 23-03-1822, op Bruinhorst, zn. van Gerrit Cornelisz van de Bruijnhorst/van Egdom en Adriaantje Jans van Overeem

 

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1805: Geertje Anthonizen van Ginkel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 12-06-1805.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Geertje Anthonise van Ginkel.

 

4. Jannigje Thonen van Ginkel, geb. Leersum 30-09-1776, ov. Scherpenzeel 20-01-1860, tr. Leersum 23-10-1803Dirk Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 12/18-06-1780, ov. Scherpenzeel 11-08-1866, begr. Glashorst, graf nr. 82, zn. van Helmert Helmertsz Lokhorst en Aartje Dirks van Voorthuizen
5. Harmen Thonen van Ginkel, ged. Leersum 02-01-1780, ov. Amerongen11-12-1870, tr. Amerongen 10-02-1814 Jannigje van Vulpen, ged. Amerongen 12-01-1777, ov. Leersum 07-08-1846, dr. van Tijs van Vulpen en Grietje van Woudenberg
6. Aart Thonen van Ginkel, ged. Leersum 18-05-1783
, volgt Vic
7. Gijsbertje van Ginkel, ged. Leersum (Ginkel) 26-02-1786, ov. Scherpenzeel 04-12-1869, begr. Glashorst, graf nr. 89, tr. Leersum (otr. Scherpenzeel) 21-02-1808Gijsbert Gerrit Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 03/22-02-1784, winkelier, fabrikeur in wol, ov. Scherpenzeel 11-06-1854, zn. van Dirk Sterk en Hendrikje van Overeem

 

Lidm. Scherpenzeel 05-08-1807: Gijsbertje Anthonissen van Ginkel.

 

8. Jan Thonen van Ginkel, ged. Leersum 14-08-1790

VIb
Gerrit Thonen van Ginkel, ged. Leersum 14-04-1771, landbouwer, ov. Scherpenzeel 03-01-1854, tr. Scherpenzeel 26-02-1804 Mientje/Willemijntje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1781/06-01-1782, op Klein Schaik, ov. Scherpenzeel 11-08-1862, dr. van Helmert Helmertsz Lokhorst en Aartje Dirks van Voorthuizen

 

In 1853 laat Gerrit van Ginkel, landb. op Breeschooten onder Scherpenzeel zijn testament maken. Erfgename: zijn vrouw Mientje Lokhorst (Not. Scherpenzeel nr. 4132, nr. 40; 30-12-1853).
Lidm. Scherpenzeel 12-04-1803: Mientie Lokhorst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg.
Lidm. Woudenberg 12-04-1804: Mientie Lokhorst, met attestatie Scherpenzeel, hv Gerrit van Ginkel.
Zij wonen op Breeschoten.

 

Uit dit huw.:
1. Antonie van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 05/27-01-1805, ov. Leusden 10-03-1883,  tr. Leusden 26-06-1857 Gijsberta Hienekamp, geb. Leusden 11-03-1822, ov. Utrecht 09-01-1898, dr. van Willem Hienekamp en Rijkje Bloemheuvel
               

                In 1862 is Anthonie van Ginkel, landb. te Leusden.

 

2. Helmert van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/08-03-1807, ov. Woudenberg  21-08-1853, tr. (1) Scherpenzeel 12-03-1833 Gerritje Roelofsen, geb. Ede 1816, ov.  Woudenberg 19-03-1841, dr. van Jacob Roelofsen en Jannetje Lubbertsen van de  Goor, ook wel Jannetje Meeren, tr. (2) Woudenberg 11-03-1843 Margaretha/Grietje van de Kemp, wed. Jan van Davelaar, geb. Barneveld 1814, ov. Barneveld (De Glind) 30-09-1895, dr. van Teunis Melissen van de Kemp en Geertje Peters
Uit het 1e huw.:

 

1. Jannetje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 30-03/07-04-1833, ov.  Scherpenzeel 24-02-1879, begr. Glashorst, graf nr. 46, tr. Scherpenzeel 23-11-1854 Wilhelmus Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 16-08/20-09-1829, houtzager, ov. Scherpenzeel 03-11-1897, begr. Glashorst, graf nr. 46, zn. van Jacob Ploeg en Willemijntje van Wolfswinkel

 

1833: vader: 26 jaar, landbouwer, “thans dienende bij de Mobile Geldersche Schutterij”.
                In 1862 is Wilhelmus Ploeg houtzager te Woudenberg.

 

2. Gerrit van Ginkel, geb. Hoogland 12-03-1836, ov. Woudenberg 30-04-1837
3. Gerrit van Ginkel, geb. Woudenberg 09-09-1837, ged. Grote kerk Scherpenzeel 01-10-1837, landbouwer, ov. Barneveld 17-03-1902, tr. Barneveld 20-02-1873 Lijda Klomp, geb. Barneveld 1826, ov. Barneveld 02-02-1894, dr. van Evert Dirksen Klomp en Maartje van Lagen
                In 1862 is Gerrit van Ginkel boerenknecht te Woudenberg, staande op zijn vertrek naar Houten.

 

4. Jacob van Ginkel, geb. Woudenberg 01-03-1841, ged. Grote kerk Scherpenzeel  04-04-1841, ov. Woudenberg 02-07-1879, tr. (1) Woudenberg 03-02-1865 Arendje van Kempen, geb. Woudenberg 01-06-1836, ov. Woudenberg 07-03-1874, dr. van Maas van Kempen en Aaltje Veldhuizen, tr. (2) Woudenberg 04-06-1875 Maria Davelaar, geb. Barneveld 1856, ov. Barneveld 09-10-1931, dr. van Frans Davelaar en Rikje van de Kemp
Uit het 1e huw. o.a.:

 

Gerritje van Ginkel, geb. Leersum 31-01-1866, ov. Woudenberg 30-04-1892, begr. Lambalgen, graf nr. 12a, tr. Woudenberg 19-01-1883 Aart van de Weerd, geb. Woudenberg 08-11-1859, zn. van Breunis van de Weerd en Petertje van den Hoek

 

3. Aart van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 22-06/09-07-1809, ov. Maarn 14-09-1876, tr. Woudenberg 10-12-1842 en in de Grote Kerk Scherpenzeel 11-12-1842 Geertje Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 07-04/14-05-1809, ov. Maarn 06-11-1865, dr. van Klaas Lagerweij en Errisje Overeem
                In 1862 is Aart van Ginkel, landb. te Maarn.

 

4. Albartus van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 11-04/07-05-1812, op Breeschoten, landbouwer, ov. Scherpenzeel 29-10-1883, begr. Glashorst, graf nr. 26, tr. Apeldoorn 21-02-1863 Willempje van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 08-12-1827/ 06-01-1828, ov. Scherpenzeel 27-02-1886, begr. Glashorst, graf nr. 26, dr. van Willem van Huigenbosch en Dirkje van Wagensveld
                In 1862 is Albertus van Ginkel, landb. te Scherpenzeel.

 

Uit dit huw.:
1. Gerrit van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/25-09-1864, landbouwer, ov. Scherpenzeel 20-02-1945, begr. Glashorst, graf nr. 307, ongehuwd
2. Willem van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 03/26-05-1867, arbeider, landbouwer, ov. Scherpenzeel 19-05-1941, begr. Glashorst, graf nr. 26, tr. Scherpenzeel 14-11-1891 Geertruida Boom, geb. Lunteren 08-10-1865, ov. Scherpenzeel 03-07-1931, begr. Glashorst, graf nr. 26, dr. van Jan Boom en Willemijntje van Beek

 

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1890: Geertruida Boom.

Uit dit huw.:
1. Willempje van Ginkel, geb. Woudenberg 23-09-1892,ged. in de Grote Kerk 23-10-1892
2. Reindert
van Ginkel, geb. Woudenberg 18-10-1894, ged. in de Grote Kerk 02-12-1894, ov. Woudenberg 18-12-1894
3. Reindert
van Ginkel, geb. Woudenberg 13-02-1896, ged. in de Grote Kerk 26-04-1896
4. Albertus
van Ginkel, geb. Woudenberg 07-09-1898, ged. in de Grote Kerk 06-11-1898
5. doodgeb. kind ov. Woudenberg 26-11-1901
6. Maria
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 15-02/28-06-1903
7. jongen,
ov. Scherpenzeel 22-09-1905
8. jongen,
ov. Scherpenzeel 10-08-1906
9. meisje,
ov. Scherpenzeel 26-11-1911

 

3. Dirkje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 30-01/04-04-1869, ov. Scherpenzeel 25-08-1908, begr. Glashorst, graf nr. 199, tr. Scherpenzeel 02-11-1895 Martinus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/25-03-1866, koopman, landbouwer, ov. Scherpenzeel 13-05-1945, begr. Glashorst, graf nr. 199, zn. van Cornelis Blanken en Antonia de Heus

 

5. Aaltje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 01/14-05-1815, op Breeschoten, ov. Scherpenzeel 13-01-1890, begr. Glashorst, graf nr. 307, tr. Scherpenzeel 05-03-1852 Wouter Pothoven, geb. Ede 1825, ov. Scherpenzeel 06-03-1883, begr. Glashorst, graf nr. 307, zn. van Hendrik Pothoven en Derkje Tijsseling
6. Jannigje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 30-05/04-07-1819, op Breeschoten, ov. Woudenberg 04-01-1872, begr. op Glashorst, graf nr. 131, tr. Scherpenzeel 20-02-1863 Gijsbert Beker, geb. Ede 1825, ov. Woudenberg 14-02-1877, begr. op Glashorst, graf nr. 143, zn. van Rik Gijsbertsen Beker en Jantje Toonen. Gijsbert, tr. (2) Woudenberg 13-12-1872 Klaasje van Dijk, geb. Zeist 23-06-1841, dr. van Jochem van Dijk en Cornelia Veldhuizen
7. Gijsje Gijsbertse van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 23-11/16-12-1821, ov. Scherpenzeel 06-04-1890, begr. Glashorst, graf nr. 333, tr. Scherpenzeel 25-04-1872 Renger Bos, geb. Barneveld 1843, ov. Scherpenzeel 02-06-1924, begr. Glashorst, graf nr. 333, zn. van Lucas Bos en Johanna Gijsberta Janssen
8. Antje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 18-01/26-02-1826, ov. Scherpenzeel 11-11-1905, begr. Glashorst, graf nr. 276, tr. Scherpenzeel 18-02-1858 Jan Willem Bloemendaal, geb. Barneveld 1822, ov. Scherpenzeel 17-07-1890, begr. Glashorst, graf nr. 276, zn. van Aris Bloemendaal en Willempje van Kolfschoten

VIc
Aart Thonen van Ginkel, ged. Leersum 18-05-1783, landbouwer, tr. Scherpenzeel 21-01-1813Dirkje van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 19-10/02-11-1788, op Veenschoten, ov. Leersum 24-02-1875, dr. van Jan Sandersen van de Pol en Trijntje Geurtsen
Uit dit huw.:
1. Geurt van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 12/25-04-1813, ov. Leersum 25-02-1821
2. Antonie van Ginkel, geb. Leersum 04-05-1815, ov. Leersum 25-07-1817
3.  Jan van Ginkel, geb. Leersum 04-01-1817, volgt VIIa
4. Antonie van Ginkel, geb. Leersum 17-11-1818, ov. Renswoude 15-01-1870, tr. (1) Scherpenzeel 28-02-1852 Hendrikje van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 24-07/06-08-1826, ov. Renswoude 09-10-1856, dr. van Willem Jacobs van Huigenbosch en Dirkje van Wagensveld, tr. (2) Renswoude 23-12-1857 Janna van Huigenbosch (zijn schoonzus),  geb./ged. Scherpenzeel 07/26-02-1837, ov. Leersum 01-01-1914. Janna van Huigenbosch, tr. (2) Renswoude 23-03-1871 Cornelis van de Pol, geb. Renswoude 04-09-1838, ov. Renswoude 29-06-1910, zn. van Cornelis van de Pol en Dirkje Harskamp
5. Albertus van Ginkel, geb. Leersum 30-03-1820
, ov. Leersum 01-09-1870, ongehuwd
6. Geurt van Ginkel, geb. Leersum 08-09-1822, volgt VIIb
7. Trijntje van Ginkel, geb. Leersum 12-09-1824
, ov. Leersum11-12-1889, tr. Leersum 08-05-1852 Wijnand van Ravenhorst, geb. Woudenberg 19-09-1822, ov. Leersum 11-02-1915, zn. van Lubbert van Ravenhorst en Maria Roskam
8. Aaltje van Ginkel, geb. Leersum 18-02-1827, ov. Leersum 28-02-1845, ov. Leersum 28-02-1845
9. Jannigje van Ginkel, geb. Leersum 09-07-1831, ov. Renswoude 23-07-1878, tr. Renswoude 23-12-1869 Dirk Schuur, wed. Luutje de Koning, geb. Barneveld 1828, ov. Renswoude 27-04-1895, zn. van Jan Schuur en Aartje van Dijkhorst. Dirk Schuur, tr. (3) Renswoude 30-05-1879 Christina de Bruin, geb. Udenhout 1837, ov. Renswoude 02-10-1907, dr. van Arie de Bruin en Wilhelmina Elisabeth Rubsanen

VIIa
Jan van Ginkel, geb. Leersum 04-01-1817, ov. Leersum 06-04-1875, tr. (1) Leersum 19-10-1849 Maatje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 07-05-1817, ov. Leersum 05-06-1860, dr. van Klaas van Voorthuizen en Gerritje van Ginkel, tr. (2) Leersum 18-10-1862 Evertje Apeldoorn, geb. Woudenberg 23-01-1830, ov. Scherpenzeel 15-02-1890, dr. van Wulfert Apeldoorn en Maartje van de Lagemaat

 

Lidm. Scherpenzeel april 1855: Evertje Apeldoorn.
In 1874 verkoopt Otto Scheltus, Heer van Leusden c.s. voor f 12.000,= aan Jan van Ginkel Aartzoon, landbouwer te Leersum het erf Groot Rooijwinkel, groot 36.64.00 ha, met een heiveld in gemeenschap met Jan van Barneveld, landbouwer te S. (Notarieel Scherpenzeel 4141 nr. 179; 10-06-1874. afschrift in Huis Scherpenzeel 77).
In 1875 vindt de boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Jan van Ginkel Aartzoon. Bezit: 1. Woudegge of De Hof te Renswoude. 2. Groot Rooijwinkel. Evertje Apeldoorn, zijn tweede vrouw, krijgt Groot Rooijwinkel, getaxeerd op f 14.700,=. (Huis Scherpenzeel 77; 11-11-1875).
In 1890 koopt Royaards Groot Rooiwinkel voor f 16.290,= van de erven weduwe Jan van Ginkel
(Notarieel Amersfoort AT 058a005, rep. 111; 04-08-1890. kwitantie in Huis Scherpenzeel 77).
In 1891 vindt de boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Evertje Apeldoorn (Notarieel Amersfoort AT 058a007, rep. 162; 30-11-1891). (Inventaris: 12-05-1890 P. v.d. Want AT 058a004 rep 65).

 

Uit het 1e huw.:
1. Levenloos kind, geb. Leersum 23-08-1850
2. Dirkje van Ginkel, geb. Leersum 1852, ov. Leersum 12-11-1857
3. Cornelis van Ginkel, geb. Leersum 16-08-1854, volgt VIIIb
4. Alida van Ginkel, geb. Leersum 07-05-1856, ov. Renswoude 16-03-1921, tr. Scherpenzeel 26-06-1880 Johannes van den Brandhof, geb. Renswoude 10-12-1844, ov. Renswoude 13-02-1909, zn. van Arend van den Brandhof en Johanna van Donkelaar
5. Dirkje van Ginkel, geb. Leersum 10-07-1858, ov. Amersfoort 14-12-1925, tr. Scherpenzeel 22-11-1884 Breunis Wolfswinkel, geb. Scherpenzeel 02-04-1860, ov. Amersfoort 02-10-1934, zn. van Jan Wolswinkel en Neeltje ter Maaten

 

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1879: Dirkje van Ginkel, met attestatie vertrokken naar Barneveld 12-04-1886.
Zij worden boer op Groot Kolfschoten.

 

Uit het 2e huw.:
6. Aart van Ginkel, geb. Leersum 29-08-1863, ov. Scherpenzeel 27-05-1947, tr. Scherpenzeel 04-08-1904 Wilhelmina van Wittenberg, geb. Doorn 22-11-1865, ov. 12-11-1965, dr. van Rijk van Wittenberg en Hendrica van Kleef
7. Maatje/Martje van Ginkel, geb. Leersum 17-11-1864, ov. Leusden 16-01-1906, tr. Scherpenzeel 27-08-1887 Aart Lagerweij, geb. Renswoude 09-04-1863, ov. Leusden 25-10-1949, zn. van Gerrit Lagerweij en Willemijntje de Koning
8. Wulfert van Ginkel, geb. Leersum 02-01-1866, volgt VIIIc
9. Jannigje van Ginkel, geb. Leersum 30-05-1867, tr. (1) Scherpenzeel 15-06-1889 Evert van ´t Voort, geb. Woudenberg 07-03-1836, ov. Scherpenzeel 17-08-1908, zn. van Teunis van ´t Voort en Marretje van de Kamp, tr. (2) Scherpenzeel 17-06-1909 Dirk Berkhof, geb. Woudenberg 06-07-1845, ov. Woudenberg 06-08-1937, zn. van Gerrit Berkhof en Jannigje van Egdom
10. Harmen van Ginkel, geb. Leersum 02-11-1868, landbouwer op Groot Schaik, ov. Woudenberg 01-05-1900, tr. Scherpenzeel 28-01-1893 Geertruida Schimmel, geb. Barneveld 24-04-1873, ov. 29-09-1959, dr. van Wouter Schimmel en Jannigje van Wolfswinkel
            Uit dit huw.:

 

1. Jannigje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 02-09/08-10-1893

VIIIb
Cornelis van Ginkel, geb. Leersum 16-08-1854, landbouwer op Oud Willaar, ov. Scherpenzeel 24-11-1936, tr. Woudenberg 11-09-1880 Jannetje de Kruijff, geb. Leusden 28-10-1857, ov. Scherpenzeel 18-12-1925, dr. van Evert Jan de Kruijff en Maria van de Lagemaat
Uit dit huw.:
1. Maatje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 21-11/26-12-1880, tr. (1) Scherpenzeel 19-01-1907 Pieter ter Maaten, geb. Woudenberg 03-09-1878, landbouwer, ov. Woudenberg 12-06-1912, zn. van Jan ter Maaten en Jannetje Blaauwendraat, tr. (2) Woudenberg 18-08-1916 Dirk Moesbergen, geb. Woudenberg 1879, zn. van Geurt Moesbergen en Gijsje de Kruijff
2. Evert
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 06-12-1881/29-01-1882, ov. Scherpenzeel 21-06-1887
3. Jan
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 10-11/03-12-1882, ov. Neuengamme (Hamburg), tr. Woudenberg 05-07-1912 Teunisje van Dijk, geb. Woudenberg 30-08-1887, dr. van Karel Jan van Dijk en Jaantje Broekhuizen
4. Maria
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 04-12-1883/13-01-1884, ov. Scherpenzeel 28-09-1909
5. Alida
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 09/28-12-1884, ov. Renswoude 11-01-1924, tr. Scherpenzeel 01-02-1908 Arend van den Brandhof, geb. Ede 1885, landbouwer, zn. van Hendrik van den Brandhof en Derkje Bos. Arend van den Brandhof, tr. (2) zie nr. 12
6. Clara van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 17-02/04-04-1886, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 29-08-1949, tr. Scherpenzeel 13-02-1909 Cornelis Dirk van de Pol, geb. Renswoude 06-03-1880, landbouwer, zn. van Cornelis van de Pol en Janna van Huigenbosch
7. Evert Jan van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 20-06/21-08-1887, tr. (1) Woudenberg 16-08-1912 Trijntje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 24-02-1889, ov. Renswoude 03-09-1915, dr.
van Frank Blaauwendraat en Maria Ravenhorst, tr. (2) Renswoude 15-11-1917 Jannetje Bloemendal, geb. Woudenberg 08-02-1894, dr. van Jan Bloemendal en Aaltje Wallet
8. Dirk
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 12-08/02-09-1888, tr. Renswoude 03-10-1919 Willemijntje van Ginkel, geb. Renswoude 03-09-1894, dr. van Cornelis van Ginkel en Aaltje Veldhuizen
9. Wilhelmina
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 06-10/24-11-1889, ov. Scherpenzeel 04-11-1890
10. jongen
, ov. Scherpenzeel 21-08-1892
11. Willem
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 03-08/24-09-1893, ov. Scherpenzeel 06-03-1896
12. Jannetje
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 08-03/14-04-1895, tr. Scherpenzeel 02-07-1925, Arend van den Brandhof, wed. van haar zuster Alida van Ginkel, geb. Ede 1885, landbouwer, zn. van Hendrik van den Brandhof en Derkje Bos

 

Het bruidspaar krijgt dispensatie van artikel 88 nr. 1 van het Burgerlijk Wetboek bij K.B. van 05-06-1925.

13. Wilhelmina van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 09-12-1896/31-01-1897, tr. Scherpenzeel 09-03-1922 Willem van Ginkel, geb. Renswoude 1890, landbouwer, zn. van Cornelis van Ginkel en Aaltje Veldhuizen

 

Uit dit huw.:
1. Cornelis van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 20-07/27-08-1922
                Ouders won. te Renswoude; kind geb. bij zijn grootvader.

2. Jannetje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 29-05/28-06-1925
                Ouders won. te Renswoude; kind geb. bij haar grootvader.

14. Cornelis van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 17-02/27-03-1898, tr. Veenendaal 03-05-1922 Teuntje Everdina Beijer, geb. Veenendaal 08-03-1899, dr. van Cornelis Beijer en Johanna van de Wetering
15. Herman
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 25-09/03-11-1901

VIIb
Geurt van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 12/25-04-1813, ov. Renswoude 17-01-1892, tr. Woudenberg 20-02-1857 Fransje Apeldoorn, geb. Woudenberg 26-10-1824, ov. Renswoude 15-02-1893, dr. van Wulfer Apeldoorn en Marritje van de Lagemaat
Uit dit huw.:
1. Aart van Ginkel, geb. Renswoude 13-01-1858, landbouwer, ov. Ede 05-11-1927, tr. Maarn 24-03-1892 Maatje Blaauwendraad, geb. Maarn 25-03-1870, ov. Ede 29-03-1944, dr. van Roel Blaauwendraad en Maatje Pater
2. Willem van Ginkel, geb. Renswoude 09-12-1859, ov. Renswoude 02-02-1936, tr. Renswoude 12-01-1894 Jacoba van Bennekom, geb. Renswoude 19-06-1868, dr. van Jan van Bennekom en Dirkje van de Vliert
3. Dirk van Ginkel, geb. Renswoude 05-06-1861, ov. Leusden 12-09-1950, tr. Renswoude  30-04-1886 Willempje Lagerweij, geb. Renswoude 25-02-1865, ov. Leusden 29-10-1946, dr. van Gerrit Lagerweij en Willemijntje de Koning
4. Jan van Ginkel, geb. Renswoude 08-04-1863, volgt VIIIa
5. Marinus van Ginkel, geb. Renswoude 08-04-1865, ov. Renswoude 31-08-1913, tr. Renswoude  19-01-1894 Maria Lagerweij, geb. Renswoude 17-01-1871, ov. Renswoude 14-04-1949, dr. van Gerrit Lagerweij en Willemijntje de Koning

VIIIa
Jan van Ginkel, geb. Renswoude 08-04-1863, wagenmaker, ov. Scherpenzeel 22-04-1913, tr.  Renswoude 30-05-1895 Dirkje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 17-06/30-07-1871, ov. Renswoude 22-05-1948, dr. van Hendrik van de Vliert en Jannigje van Bennekom. Dirkje van de Vliert, tr. (2) Renswoude 21-11-1918  haar zwager Jacobus Mandersloot, wed. Cornelia van de Vliert, geb. Renswoude 12-11-1881, landbouwer, zn. van Jacob Mandersloot en Gerrigje van Dijk
Uit dit huw.:
1. meisje, ov. Scherpenzeel 04-03-1896
2. Geurt
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 29-03/16-05-1897, ov. Leeuwarden (ingeschr. te Scherpenzeel) 04-05-1917
3. Hendrik
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 27-08/25-09-1898, timmerman, tr. (1) Scherpenzeel 12-05-1921 Maria Ida van Dijk, geb. Scherpenzeel 24-06-1900, ged. in de Geref Kerk 12-08-1900, ov. Scherpenzeel 15-01-1924, dr. van Albertus van Dijk en Teunisje van Hoevelaken, tr. (2) Scherpenzeel 13-07-1929 Jacoba Margaretha van Ede, geb./ged. Scherpenzeel 02-08/07-10-1900, dr. van Albertus van Ede en Grietje Binsbergen

 

Lidm. Geref kerk: Maria Ida van Dijk, met attestatie vertrokken naar Veenendaal 1903; met attestatie van Veenendaal (met de ouders meegekomen, vader geen lidmaat) dec. 1912; met attestatie vertrokken naar Utrecht aug. 1916; met attestatie van Utrecht juni 1917
Uit het 1e huw.:
1. Dirkje
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 31-08/30-10-1921, tr. Scherpenzeel04-12-1947 Willem Jansen, geb. Maarn 1911, landarbeider, zn. van Cornelis Jansen en Gerritje Hazeleger
2. Albertus
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/25-03-1923
Uit het 2e huw.:
3. Jan Jacobus
van Ginkel, geb. Woudenberg 17-05-1931, ged. in de Grote Kerk 28-06-1931

 

4. Fransje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 02-03/01-04-1900, ov. Scherpenzeel 01-05-1913
5. Jan
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 30-05/07-07-1901, tr. Rhenen 14-10-1926 Neeltje Wisgerhof, geb. Rhenen 12-01-1902, dr. van Barend Wisgerhof en Willemijntje van Dijk
6. meisje
, ov. Scherpenzeel 11-08-1903
7. Aart
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 09-01/26-02-1905
8. Jacob
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 27-05/25-06-1911

VIIIc
Wulfert van Ginkel, geb. Leersum 02-01-1866, ov. Scherpenzeel 15-11-1931,
begr. Glashorst, graf nr. 395, tr. Amerongen 15-12-1888 Cornelia van Grootveld, geb. Maarn 09-04-1867, ov. Scherpenzeel 23-09-1910, dr. van Gerrit van Grootveld en Willemijntje van der Meiden

 

Lidm. Scherpenzeel: Cornelia van Grootveld met attestatie van Amerongen 26-01-1891

Uit dit huw.:
1. Willemijntje van Ginkel, geb. Amerongen 23-04-1889, ov. 10-07-1969, tr. Scherpenzeel 08-08-1908 Jorden van de Goor, geb. Ede 1886, zn. van Johannes van de Goor en Hendrika van Asselt
2. Jan van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 22-06/06-07-1890, op Groot Ruwinkel, ov. Scherpenzeel 12-06-1897
3. Evertje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 20-08/29-09-1891, ov. Scherpenzeel 28-06-1897
4. Gerritje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 24-04/14-05-1893, tr. Scherpenzeel 02-12-1920 Dirk van den Broek, geb. Barneveld 1889, zn. van Gijsbertus Diderikus van den Broek en Gijsbertje van Essen

 

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1914:  Gerritje van Ginkel, met attestatie vertrokken naar Barneveld 13-02-1922.

5. Martje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 15-11-1894/06-01-1895, ov. Scherpenzeel 07-03-1897
6. Grietje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 18-05/21-06-1896, ov. Scherpenzeel 18-10-1954, tr. Scherpenzeel 21-03-1929 Willem Nab, geb. Ede 04-03-1895, ov. 07-08-1975, zn. van Evert Nab en Antje van Schoonhoven
7. Jan van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 13-10/21-11-1897, ov. Stoutenburg 30-11-1927, tr. Barneveld 05-05-1922 Evertje van den Brink, geb. Barneveld 04-12-1897, dr. van Jan van den Brink en Maartje van Houten

 

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1921:  Jan van Ginkel Wzn, met attestatie vertrokken naar Bunnik 13-09-1922.

8. Evert van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 20-12-1898/29-01-1899, ov. 23-01-1976,  tr. Woudenberg 28-01-1921 Adriana Westeneng, geb. Achttienhoven? 07-09-1897, ov. 27-09-1976, dr. van Jacob Westeneng en Cornelia Bosch
9. Martje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 15-04/27-05-1900, ov. Scherpenzeel 07-12-1975, tr. Scherpenzeel 31-03-1927 en Grote Kerk 31-03-1927 Christiaan Broos, geb. Loppersum 29-12-1896, ov. Woudenberg 12-12-1937, zn. van Frans Broos en Elizabeth Hemmel

 

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922:  Martje van Ginkel, met attestatie vertrokken naar Utrecht 31-03-1927.

10. Jannigje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 30-05/07-07-1901, ov. Scherpenzeel 11-01-1989, tr. Scherpenzeel 25-02-1925 en Grote Kerk 25-02-1926 Jacob Mandersloot, geb. Renswoude 07-05-1902, ov. Amersfoort 16-12-1968, zn. van Jacobus Mandersloot en Cornela van de Vliert

 

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1924:  Jansje van Ginkel Wdr., met attestatie vertrokken naar Kootwijkerbroek febr. 1927.

11. Cornelia van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 30-06/27-07-1902, ov. Ede 14-01-1992, tr. Scherpenzeel 07-11-1929 Albert de Vries, geb. Leusden 12-10-1899, ov. Scherpenzeel 16-03-1994, zn. van Jan Egbert de Vries en Cornelia de Bruin

 

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1924:  Cornelia van Ginkel Wdr., Cornelia van, met attestatie vertrokken naar Renswoude sept. 1930.

12. Aart van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 06-02/27-03-1904, volgt IX
13. Evertje van Ginkel, geb./ged.
Scherpenzeel 30-03/30-04-1905, ov. Chilliwack, British Colombia, Canada, tr. Scherpenzeel 21-04-1932 en Grote Kerk 21-04-1932 Tijmen van de Lagemaat, geb. Woudenberg 23-06-1902, zn. van Tijmen van de Lagemaat en Maatje van Voskuilen
14. doodgeboren jongetje, ov. Schepenzeel 21-09-1910

IX
Aart van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 06-02/27-03-1904, ov. 08-01-1992, tr. (1) Leusden 07-05-1931 Jannigje Reemst, geb. 28-01-1909, ov. 15-05-1962, dr. van Evert Jan Reemst en Jannigje Donselaar, tr. (2) Jannetje Geertruida (Jans) van den Bosch, wed. Breunis Blaauwendraad, geb. Woudenberg 05-01-1909, ged. in de Geref. Kerk 27-01-1909, dr. van Gerrit van den Bosch en Susanna van Wolfswinkel

 

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1948: Aart van Ginkel en Jannigje Reemst.

Uit dit huw.:
1. Wulfert van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 15-09/30-10-1932

 

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1958: Wulfert van Ginkel.

2. Jannigje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 25-12-1933/21-01-1934
3. Evert Jan van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 23-07/06-09-1936, ov. 24-11-1980, tr. Maria van Ginkel, geb. 08-06-1939

 

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1962: Evert Jan van Ginkel en Maria van Ginkel.

4. Cornelia van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 23-12-1937/27-02-1938
5. Willemijntje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 29-07/24-12-1939
6. Evert van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/27-10-1940, tr. Leusden 07-05-1931
7. Gerdina van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 19-1013-12-1942
8. Clara van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 12-05/17-06-1945
9. Aart Jan van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 20-08/28-09-1947
10. Janna Christina van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 04-09-1949

Van Ginkel (3)

Willem Jordensz van Ginkel dankt zijn achternaam aan het feit dat hij bij zijn vrouw Claasje Gijsberts introuwt. Zij woont in De Groep en wel in het gedeelte dat onder het Leersumse Ginkel valt.

I
Jorden Willemsz, van Bruijnhorst, tr. Scherpenzeel 08-11-1685 Jantje Cornelissen, van Spikhorst. Jantje Cornelissen, tr. won. Kleijn Bruijnhorst (2) Scherpenzeel 01-03-1696 Cornelis Gijsbertsen, van de Veenkant, tr. won. Kleijn Bruijnhorst (3) Scherpenzeel 16-08-1705 Gerrit Hendricksen, ged. Scherpenzeel 29-10-1676, aen de Groep, zn. van Hendrick Gerritsen en Rijkje Lamberts
Uit dit huw.:
1. Marrijtje Jordens
, ged. Scherpenzeel 12-09-1686, op Kleijn Bruinhorst, tr. Woudenberg 15-11-1722Cornelis Sandersz, ged. Scherpenzeel 17-04-1664, op de Pol, ov. voor 1729, zn. van Sander Arrisz en  Jantje Jacobs
2. Willem Jordensz
, ged. Scherpenzeel 02-06-1688, op Kleijn Bruinhorst, volgt II
3. Arisje Jordens
, ged. Scherpenzeel 24-12-1690, op Kleijn Bruinhorst, tr. Scherpenzeel 15-04-1724 Jan van Maanen, van Veenendaal, zn. van Neeltje van Maanen
4. Willemtje Jordens
, ged. Scherpenzeel 26-03-1693, op Kleijn Bruinhorst, tr. Leersum 29-10-1730 Cornelis Gerritsen de Bie, van Nederlangbroek
5. Cornelis Jordensz
, ged. Scherpenzeel 18-08-1695, op Kleijn Bruinhorst

II
Willem Jordensz van Ginkel, ged. Scherpenzeel 02-06-1688, won. Kleijn Bruinhorst, landbouwer op Oude Bieshaar onder Leusbroek, tr. Claasje Gijsberts, won. De Groep, ged. Scherpenzeel 01-03-1702, aen de Groep, dr. van Gijsbert Cornelissen en Willemtje Arissen
                Getuige bij het huw. is (stief)vader Gerrit Hendriksen, van Kleijn Bruinhorst.
Uit dit huw.:
1. Willempje
Willemsen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 16-02-1721, aan de Groep, jong ov.
2.
Willempje Willemsen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 15-02-1722, aan de Groep onder Leersum, ov. na 1777, tr. Arris Teunissen Meerveld, ov. voor 1777
3. Jorden Willemsen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 03-12-1724, aan de Groep onder Leersum,
landbouwer op Oude Bieshaar onder Leusbroek, tr. Scherpenzeel 22-10-1769 Aeltje Helmertsen Lokhorst, ged. Woudenberg 13-10-1737, ov. 09-07-1812, dr. van Helmert Willemsz Lockhorst en Maria Janz van Ginkel
4. Jantje Willemsen van Ginkel
, ged. Scherpenzeel 18-02-1728, aan de Groep, jong ov.
5. Jantje Willemsen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 18-03-1731, aan de Groep
6. Gijsbert Willemsen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 02-08-1733, aan de Groep, volgt III
7. Marritje Willemsen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 19-08-1736, aan de Groep

III
Gijsbert Willemsen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 02-08-1733, landbouwer op Groot Loevesijn, tr. Renswoude 09-02-1777Teuntje Jansen Overeem, ged. Renswoude 11-01-1750, op Abbelaar, dr. van Jan Fransen Overeem en Teuntje Jans van Lokhorst
                Scarpenzele jg 8 (2000), nr. 1, blz. 44.
Uit dit huw.:
1. Willem Gijsbertsen van Ginkel, ged. Woudenberg 09-03-1777, get. Willempje
Willemsen van Ginkel, wed. Arris Teunissen Meerveld, ov. Renswoude 11-05-1832, tr. Jannetje Veldhuizen, ged. Renswoude 04-08-1782, aan de Veenkant (Ederveen), ov. Renswoude 20-04-1824, dr. van Hendrik Jansen en Geertje Jacobsen
2. Jan
Gijsbertsen van Ginkel, ged. Woudenberg 28-06-1778, get. Jannigje Overeem, jong ov.
3. Teunis Gijsbertsen van Ginkel, geb. Leusden, ged. Woudenberg 27-02-1780, get. Aaltje Helmerts Lokhorst, volgt IV
4. Klaasje Gijsbertsen van Ginkel, geb. Leusden 09-02-1782, ged. Woudenberg 03-03-1782, ov. Leusden 31-01-1832, tr. Amersfoort (otr. Leusden) 21-03-1805 Huijbert Teunissen van Soest, wed. Claasje Jordens van Ginkel (nicht van Klaasje), won Leusden, ged. Leersum 11-08-1771, ov. Leusden 09-04-1836, zn. van Teunis van Soest en Aaltje Willems
5. Teuntje Gijsbertsen van Ginkel, geb. Leusden 01-06-1784, ged. Woudenberg 13-06-1784, ov. Scherpenzeel 23-10-1854, ongehuwd
6. Jan Gijsbertsen van Ginkel, geb. Leusden 25-04-1786, ged. Woudenberg 14-05-1786, ov. Amerongen 17-10-1824
, tr. Amerongen 13-11-1813 en in Grote Kerk van Scherpenzeel op 21-11-1813 Neeltje van Davelaar, geb. Doorn 1788, won. in de Groep onder Amerongen, ov. Amerongen 30-12-1855, dr. van Evert van Davelaar en Maaijgje van de Haar. Neeltje van Davelaar, tr. (2) Amerongen 17-11-1825 Johannes Heimen van Dijk, geb. Voorthuizen 1791, ov. Amerongen 07-12-1863, zn. van Janna Heimen van Dijk
7. Gijsbertje Gijsbertsen van Ginkel, geb. Leusden 13-03-1789, ged. Woudenberg 29-03-1789

IV
Teunis Gijsbertsen van Ginkel, geb. Leusden, ged. Woudenberg 27-02-1780, landbouwer op Spikhorst onder Renswoude, ov. Renswoude 29-11-1849, tr. Renswoude 21-11-1812 Aaltje Fransen van Veldhuizen, ged. Renswoude 25-03-1787, ov. Renswoude 28-03-1874, dr. van Frans Jansen Veldhuizen en Wijmtje Jansen
Uit dit huw.:
1. Teuntje van Ginkel, geb. Ede 24-04-1813, ov. Leusden 16-01-1832, ongehuwd
2. Wijntje van Ginkel, geb. Ede 22-08-1814, ov. Renswoude 01-01-1898, tr. Renswoude  11-11-1836 Arien Elbertsen Bakkenes, geb. Barneveld 13-08/14-09-1806, ov. Renswoude 28-08-1885, zn. van Hendrik Driessen Bakkenes en Evertje Ariensen van Esveld
3. Gijsbertje van Ginkel, geb. Renswoude 09-07-1816, op Spikhorst
, ov. Renswoude (Klein Overeem) 29-05-1897, tr. Scherpenzeel 14-02-1840Dirk van Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 14-12-1805/12-01-1806, ov. Renswoude (Klein Overeem) 23-03-1888, zn. van Hendrik Dirksz van Voorthuijsen en Maria van Maren
4. Frans van Ginkel, geb. Renswoude 02-12-1817, ov. Renswoude (Klein Overeem) 24-07-1877, tr. Renswoude 01-05-1852 Roelofje Wolleswinkel, geb. Renswoude 31-10-1828, ov. Barneveld 16-03-1873, dr. van Willem Cornelis Wolleswinkel en Teuntje Methorst
5. Cornelia van Ginkel, geb. Renswoude 15-06-1819, ov. Brummen 19-11-1900, tr. Renswoude 01-11-1851 Hannes van Broekhuizen, geb./ged. Leersum 02/27-01-1811, ov. Brummen 13-02-1883, zn. van Peter Paulussen van (Oud)Broekhuizen en Joosje van Bulken
6. Klaasje van Ginkel, geb. Renswoude 23-08-1820, ov. Scherpenzeel
12-01-1900, tr. Woudenberg 02-08-1851 Peter Glashorst, geb./ged. Scherpenzeel 25-01/06-02-1820, metselaar, landbouwer, ov. Scherpenzeel 25-02-1890, zn. van Rijk Glashorst en Gijsbertje van Breeschoten
7. Luutje
van Ginkel, geb. Renswoude 07-08-1822, ov. Scherpenzeel 26-03-1902, tr. Scherpenzeel 23-03-1855 Evert Tins, geb. Woudenberg 20-10-1818, wever, ov. Scherpenzeel 20-03-1873, zn. van Gerrit Tins en Teuntje Ploeg
8. Heintje van Ginkel, geb. Renswoude 20-05-1824, ov. Renswoude 01-11-1901, tr. Renswoude 04-11-1864 Gerrit Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 09/29-03-1829, ov. Renswoude 02-02-1894, zn. van Frans Davelaar en Cornelia van Manen
9. Jannetje van Ginkel, geb. Renswoude 03-09-1826


Van Ginkel (4)


Jan Gerritsen van de Wetering, ov. Lunteren 30-11-1772, won. ´t Woud, tr. (1) Lunteren 29-04-1714 Petertje Jans van Veldhuizen, won. ´t Woud, tr. (2) Renswoude 31-01-1723
Grietje Alberts, ged. Renswoude 12-03-1699, op Ravenhorst, dr. van Albert Hendricksz en Petertje Everts
Uit het 1e huw.:
1. Hendrikje Jans, ged. Ede 17-02-1715

Mogelijke voorouders:
Gerrit/Geurt Teunisz, tr. (1) Hendrickje Jans, tr. (2) Renswoude 02-07-1682 Annetje Jacobs, wed. Jan Jansz
Uit het 2e huw.:
1. Dorothee Gerrits, geb. Ederveen, ged. Renswoude 29-04-1683
2. Annetje Gerrits, geb. Kleine Hoef, ged. Renswoude 27-10-1689
3. Jan Gerritsz, ged. Renswoude 29-07-1694, volgt I (?)
4. Albert Gerritsz, ged. Renswoude 24-07-1698
5. Cornelis Gerritsz, ged. Renswoude 19-12-1700

I
Jan Gerritsz van Ginkel, won. onder Renswoude, tr. Ede 03-10-1734 Lijsje/Elisabeth Jans van de Wetering, van Ederveen, ws. dr. van Jan Gerritsen van de Wetering en Petertje Jans van Veldhuizen
Uit dit huw.:
1. Jan Jansz van Ginkel, ged. Renswoude 06-02-1735, op de Wolfshaar
2. Gerrit Jansz van Ginkel, ged. Lunteren 07-10-1736, ov. De Bilt 14-02-1813, tr. De Bilt 28-04-1765 Maatje Reijersen van Woudenberg, ged. Driebergen 01-09-1726, dr. van Reijer Jansz van Woudenberg en Hilletje Willems van Dijk
2. Reijer Jansz van Ginkel, ged. Lunteren 13-07-1738, volgt II
3. Annetje Jans van Ginkel, ged. Lunteren 03-12-1740
4. Geertje Jans van Ginkel, ged. Barneveld 02-06-1743
5. Jan Jansz van Ginkel, ged. Barneveld 14-11-1745
6. Teunis Jansz van Ginkel, ged. Barneveld 30-01-1748
7. Willem Jansz van Ginkel, geb. Kootwijkerbroek, ged. Kootwijk 28-02-1751, ov. De Bilt 21-03-1846, tr. De Bilt 28-07-1776 Christina van de Hengel, ged. De Bilt 16-07-1758, dr. van Rijk van den Hengel en Juliana Hendrina Katharijna Kannegieter

II
Reijer Jansz van Ginkel, ged. Lunteren 13-07-1738, ov. Woudenberg 10-10-1828, won. Leusden, tr. (1) Amersfoort 05-07-1771 Dirkje Jansen, wed. Geurt Cornelissen van de Voort, won. Leusden, tr. (2) 1796 Evertje Hendriks van Ekeris, ged. Woudenberg 09-04-1769,  ov. Scherpenzeel 29-12-1843, dr. van Hendrik Claassen van Ekeris en Dirkje Teunissen van de Wetering

 

Van 1782-1831 pachten Reijer Jansz van Ginkel x Dirkje Jansen xx Evertje Hendriks van Ekeris de boerderij Couwenhoven onder Woudenberg van St. Mariënhof te Amersfoort.
In 1796 worden huw. voorw. gemaakt tussen Reijer Jansz van Ginkel, wed. Dirkje Jansen, won. Kouwenhoven en Evertje Hendrikse van Ekeris, me.j. jd, won. Woudenberg (Not. Amersfoort, AT045a021, fol. 358, nr. 96; 28-10-1796).
In 1828 lenen Reijer van Ginkel x Evertje van Ekeris, landbouwer op Couwenhoven f 160,= van Willem Louwen Koudijs, landbouwer te Leusden (Not. Amersfoort, AT055f014, nr. 136; 12-07-1828).
In 1828 verkoopt Reijer Jansz van Ginkel
aan Hendrik van Ee (van Ede) en Dirkje van Ginkel zijn dochterde boerenhofstede De Kleine Lagewey aan de Laagerfseweg te Woudenberg (AT 055f014, nr. 1283; 11-02-1828).

Uit het 2e huw.:
1.
Dirkje van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 25-01/04-02-1798, get. Gerritje Hendriks van Ekeris, ov. Woudenberg 26-01-1864, tr. (1) Woudenberg 04-08-1815 Hendrik van Ee, geb./ged. Woudenberg 13/21-02-1790, ov. Amersfoort 10-05-1828, zn. van Hendrik van Ee/Brom en Jacoba Buisman, tr. (2) Woudenberg 29-01-1831 Hendrik Versteeg, ged. Putten 13-11-1794, ov. Woudenberg 29-06-1870, zn. van Aart Gerritsen Versteeg en Maartje Martens Hutten

 

In 1831 wordt er een inventarisatie gemaakt van de bezittingen van Dirkje van Ginkel, wed. Hendrik van Ee, won. Scherpenzeel en haar vijf mi.j. kinderen Jacob, Evertje, Heintje, Reijertje en Hendrik van Ee. Na het ov. van Hendrik is Dirkje verhuisd naar Leusden en daarna naar Scherpenzeel. Er wordt een inventarisatie gemaakt op Kouwenhoven, daar woont haar moeder Evertje Hendrikse van Ekeris, wed. Reijer Jansen van Ginkel, en in haar huis in Scherpenzeel. Zij is eigenaresse van De Kleine Lagerweij met ca. 10 bunder (Gekocht Not. Lud. Hondius, Amersfoort; 11-02-1828), bruiker: Wulphert Lagerweij (Not. Amersfoort, AT055f021, nr. 1991; 18-01-1831).
Zie genealogie Van Ede.

2. Elizabeth van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 08/15-12-1799, get. Antonia Jacobs van Loevezijn, ov. Leusden 25-08-1879, tr. Woudenberg 24-07-1824 Hannes/Johannes Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 28-02/02-03-1791, ov. Leusden 26-01-1850, zn. van Klaas Lagerweij en Errisje Overeem
3. Hendrikje van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 09/26-04-1801, ov. Scherpenzeel 02-01-1883, Glashorsterdijk B 30, tr. Woudenberg 04-10-1817 
Gerrit Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 23-12-1787/20-01-1788, arbeider, dagloner, ov. Scherpenzeel 30-07-1844, zn. van Cornelis Klaassen Heikamp en Gijsbertje van Soest
4. Jannetje van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 09-05/02-06-1805,  volgt II

II
Jannetje van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 09-05/02-06-1805,  ov. Scherpenzeel 11-12-1865, ongehuwd
Kind:
Rijk
van Ginkel, geb. Woudenberg 24-11-1827, volgt III

III
Rijk
van Ginkel, geb. Woudenberg 24-11-1827, koopman, winkelier, ov. Scherpenzeel 20-12-1911, begr. Glashorst, graf nr. 294, tr. Scherpenzeel 08-06-1871 Maria Sofia ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 05-03/06-04-1834, ov. Scherpenzeel 14-11-1911, dr. van Gerrit ten Broek en Annetje Bakker
Uit dit huw.:
1. Jannigje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 20-04/26-05-1872
2. Gerrit
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 06-04/31-05-1874, volgt IV
3. Jan van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 09-01/27-02-1876, tr. (1) Woudenberg 28-11-1907 Gerarda Gerdina van den Broek, geb. Woudenberg 10-07-1874, dr. van Albertus van den Broek en Gijsbertje van Altena, tr. (2) Scherpenzeel 06-11-1924 Margarietha Adriana van den Broek, geb./ged. Scherpenzeel 18-03/03-06-1883, dr. van Cornelis van den Broek en Maria van Leeuwen

 

Uit het 2e huw.:
1. Gerard Jan van Ginkel, geb. 06-09-1926,ged. in de Geref Kerk 03-10-1926
2. Sophia Hendrika
van Ginkel, geb. Scherpenzeel 20-11-1929, ged. in de Geref Kerk 15-12-1929
4. Antje van Ginkel, geb. Woudenberg 28-06-1878, ged. in de Grote Kerk 28-07-1878, tr. Scherpenzeel 11-11-1908 Hendrik Tigelaar, geb. Appelscha, gemeente Ooststellingwerf 1867, bakker, zn. van Hendrik Tigelaar en Hilligje Andries Tiesinga

 

IV
Gerrit van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 06-04/31-05-1874, winkelier, ov. Utrecht 26-05-1943, tr. Scherpenzeel 26-01-1910Janette Homoet, geb./ged. Scherpenzeel 09-05/30-06-1878, dr. van Dirk Homoet en Gerritje Berkhof
Uit dit huw.:
1. Rijk
van Ginkel, geb. Scherpenzeel 22-11-1910, ged. in de Geref Kerk 18-12-1910
2. Dirk
van Ginkel, geb. Scherpenzeel 06-02-1912, ged. in de Geref Kerk 21-02-1912, tr. Scherpenzeel 25-08-1948 Maria Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 11-09/30-10-1921, dr. van Hendrik Methorst en Luutje van de Vliert
Uit dit huw.:

 

1. Anna Jannette van Ginkel, geb. 09-02-1957, ged. in de Geref Kerk 31-03-1957
2. Gerrit
van Ginkel, geb. 30-04-1960, ged. in de Geref Kerk 22-05-1960

 

3. Marius Sophie van Ginkel, geb. Scherpenzeel 22-10-1913, ged. in de Geref Kerk 09-11-1913, slager, tr. Scherpenzeel 11-01-1940 Elberta Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 23-06/31-07-1904, dr. van Frank Osnabrugge en Maria van Burgelaar
4. Anna Gerritje van Ginkel, geb. Scherpenzeel 11-02-1915, ged. in de Geref Kerk 07-03-1915
5. Jansje
van Ginkel, geb. Scherpenzeel 31-10-1916, ged. in de Geref Kerk 26-11-1916, tr. Scherpenzeel 08-01-1947 Tetman Faber, geb. Nigtevecht 1906, handelaar in groenten en fruit, zn. van Reiner Faber en Cornelia Korver
6. Gerrit Adriaan Johan van Ginkel, geb. Scherpenzeel 02-11-1917, ged. in de Geref Kerk 22-11-1917
7. Jan Gerard
van Ginkel, geb. Scherpenzeel 09-01-1921, ged. in de Geref Kerk 16-02-1921, ov. Scherpenzeel 22-02-1921, begr. Glashorst, graf nr. 156Van Ginkel (5)

I
Willem Willemsz van de Kooij, geb. Renswoude, tr. (1) Scherpenzeel 02-11-1766 Johanna Reijerse Wingelaar, ged. Scherpenzeel 19-09-1745, op ´t Hooge Land, dr. van Reijer Gijsbertsz van Wingelaar en Neeltje Jans van Elsenbos, tr. (2) Renswoude (otr. Renswoude 25-06-1784) Petronella van Otterloo, geb. Ede
Uit het 1e huw.:
1. Willemijntje van Ginkel, ged. Renswoude 07-08-1767, de Kooij
2. Cornelis van Ginkel, ged. Renswoude 16-09-1768, de Kooij
3. Jacobus van Ginkel, ged. Renswoude 23-03-1770, de Kooij
4. Neeltje van Ginkel, ged. Renswoude 03-12-1773, de Kooij
5. Hendrikje van Ginkel, ged. Renswoude 19-05-1775, de Kooij
6. Willem van Ginkel, ged. Renswoude 04-04-1777, de Kooij, arbeider, ov. Ede 16-03-1853, tr. Neeltje Broekhuizen
7. Jan van Ginkel, ged. Renswoude 14-01-1781, de Kooij, volgt II
8. Johannes van Ginkel, ged. Renswoude 20-10-1782

II
Jan van Ginkel, ged. Renswoude 14-01-1781, de Kooij, ov. Woudenberg 24-02-1846, tr. Woudenberg 29-04-1820 Neeltje van Voorthuizen, geb./ged. Woudenberg 20/26-12-1790, ov. Woudenberg 23-09-1857, dr. van Willem Willemsen van Voorthuizen en Maria Jacobsen van Loeveseijn
                Bij het huw. heet zijn vader Willem Willemsen van Ginkel.
Uit dit huw.:
1. Willem van Ginkel, geb. Woudenberg 28-07-1820, volgt III
2. Jacob van Ginkel, geb. Woudenberg 13-01-1823, ov. Woudenberg 27-05-1894, ongehuwd
3. Johannes van Ginkel, geb. Woudenberg 28-01-1825, ov. Woudenberg 10-07-1903, ongehuwd
4. Maria van Ginkel, geb. Woudenberg 15-03-1828, ov. Scherpenzeel
17-05-1885, tr. Scherpenzeel 17-08-1861 Willem Veldhuizen, wed. Gerritje van den Berg, arbeider, geb. Renswoude 19-09-1827, ov. Scherpenzeel 31-01-1870, zn. van Wouter Veldhuizen en Zwaantje Bakker

III
Willem van Ginkel, geb. Woudenberg 28-07-1820
, daggelder, arbeider, ov. Leusden 06-09-1894, tr. (1) Woudenberg 09-05-1846 Metje van Schaik, geb. Renswoude 24-01-1823, ov. Woudenberg 31-01-1857, dr. van Wouter van Schaik en Geurtje van Nieuwamerongen, tr. (2) Leusden 07-01-1858 Grietje Jansen van Barneveld, geb. Leusden 12-03-1820, ov. Leusden 04-06-1896, dr. van Jan Jansen van Barneveld en Aaltje Jansen van Lunteren. Grietje Jansen, tr. (2) Leusden 20-11-1845 Reijnier Klarenbeek, geb. Leusden 1815, ov. Leusden 06-03-1857, zn. van Jan Teunissen Klarenbeek en Leentje Hendriks
Uit het 1e huw.:
1. Jan
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 06/29-04-1849, ov. Leusden 13-06-1869
2. Wouter
van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 08/30-01-1853, ov. Leusden 04-08-1929, tr. Leusden 14-12-1893 Luitje Pothoven, geb. Leusden 16-10-1869, ov. Leusden 08-11-1928, dr. van Gerrit Pothoven en Gijsbertje Gijtenbeek
3. Jakob
van Ginkel, geb. Woudenberg 03-07-1856, ged. in de Grote Kerk 31-08-1856, ov. Woudenberg 09-09-1857


Van Ginkel (6)

I
Cornelis Jansz, geb. Leersum, ged. Amerongen 08-06-1664, zn. van Jan Cornelissen en Jannigje Jans, tr. Woudenberg 29-08-1697 Marij Hendriks
Uit dit huw.:
1. Jantje Cornelissen, ged. Woudenberg 16-01-1698, get. Ariaantje van Geijtenbeek
2. Hendrik Cornelissen, ged. Woudenberg 16-01-1698 Gosentje Roelofsen
3. Marritje Cornelissen, ged. Woudenberg 05-01-1701, get. Geertje Everts
4. Hendrik Cornelissen, ged. Woudenberg 24-03-1704, get. Ariaantje Gerrits
5. Jan Cornelissen, ged. Woudenberg 25-04-1707, get. Geertje Hendriks, volgt II

II
Jan Cornelissen van Ginkel, ged. Woudenberg 25-04-1707, tr. Woudenberg 27-04-1732 Katrijn Gerrits van Beek, ged. Woudenberg 16-10-1707, dr. van Gerrit Teunisz en Marij Willems
Uit dit huw.:
1. Cornelis Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 01-02-1733, get. Jannigje van Ginkel, jong ov.
2. Maria Jans van Ginkel, ged. Woudenberg 17-01-1734, get. Jannigje van Ginkel
3. Gerrit Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 08-01-1736, get. Jannigje van Ginkel, jong ov.
4. Gerrit Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 06-01-1737, get. Jannigje van Ginkel, jong ov.
5. Gerrit Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 01-03-1739, get. Jannigje van Ginkel
6. Cornelis Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 30-07-1741, get. Jannigje van Ginkel, jong ov.
7. Cornelia Jans van Ginkel, ged. Woudenberg 26-08-1742, get. Jannigje van Ginkel, ov. Woudenberg 18-10-1828, tr. Woudenberg 12-06-1763 Willem Andriesz van Dijk, ged. Scherpenzeel 23-11-1738, zn. van Andries Willemsz van Dijk en Hendrikje Wulfers van Velthuijsen
8. Willemijntje Jans van Ginkel, ged. Woudenberg 07-02-1745, get. Jannigje van Ginkel
9. Cornelis Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 19-03-1747, get. Jannigje van Ginkel
10. Jantje Jans van Ginkel, ged. Woudenberg 09-03-1749, get. Jannigje van Ginkel, tr. Woudenberg 01-10-1769 Dirk van den Broek, geb. Renswoude, ov. Leersum 08-08-1807


Van Ginkel (7)

I
Wulfert Hermensz (van Swetselaar), ged. Lunteren 10-01-1686, zn. van Hermen Hermensz en Jantje Wulferts, won. Renswoude, tr. Renswoude (att. van Amerongen) 27-07-1710 Maria/Marrigje Wouters, won. Dwarsweg onder Amerongen
Uit dit huw.:
1. Marrigje van Ginkel, ged. Amerongen 30-08-1711
2. Jannetje Wulferts van Ginkel, ged. Amerongen 07-10-1714, volgt IIa
3. Hermen Wulfertsz van Ginkel, ged. Amerongen 14-06-1716, volgt IIb
4. Willempje Wulferts van Ginkel, ged. Amerongen 09-10-1718

IIa
Jannetje Wulferts, geb. Ginkel onder Leersum, ged. Amerongen 07-10-1714, won. Ginkel, tr. Leersum 19-10-1738 Gerrit Gerritsen Rookes, geb. Lichtenvoorde in het Graafschap Zutphen, won. Ginkel
Uit dit huw.:
1. Willemijntje Gerrits van Ginkel, ged. Doorn 31-05-1741
2. Gerrit Gerritsz van Ginkel, ged. Doorn 14-04-1743, won. Maarsbergen, begr. Scherpenzeel 30-04-1795
3. Wulfer Gerritsz van Ginkel, ged. Leersum 27-10-1745, volgt IIIa
4. Hanna Gerrits van Ginkel, ged. Leersum 26-01-1749, ov. Woudenberg 09-12-1823, tr. Leersum (otr. Woudenberg) 11-02-1776 Wouter Jansz van Otterloo, ged. Woudenberg 14-11-1745, ov. Woudenberg 14-09-1825, zn. van Jan Rijksz en Teuntje Wouters

 

Lidm. Scherpenzeel 17-12-1800: Hanna van Ginkel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg.

 

IIIa
Wulfer Gerritsz van Ginkel, ged. Leersum 27-10-1745, ov. Leusden 20-08-1828, won. Doorn, otr. Scherpenzeel 02-03-1770 Maatje Hendriksen van Dijk, geb. Renswoude op de Kleine Vliert, ged. Scherpenzeel 03-08-1738, ov. Leusden 26-12-1821, dr. van Hendrik Gerrits van Dijk en Beertje Jans
                Lidm. Scherpenzeel 20-03-1806: Wulfer Gersen van Ginkel.
Uit dit huw.:
1. Jan van Ginkel, ged. Leersum 28-06-1772, dagloner, arbeider, ov. Scherpenzeel 06-06-1844, tr. (1) Everdina/Dina Krebbers/Krauwel, geb. 1771, als Dina van Ginkel ov./begr. Scherpenzeel 12/15-08-1809, tr. (2) Scherpenzeel 09-01-1824 Barendje Abbema, geb./ged. Scherpenzeel 23-03/13-04-1783, ov. Scherpenzeel 19-01-1857, dr. van Jacobus Abbema en Hendrikje van Dijk

 

Uit het 1e huw.:
1. Maatje van Ginkel, ged. Leersum 01-03-1795, ov. Scherpenzeel 22-10-1841, tr. Scherpenzeel 01-11-1822 Jan van Doorn, ged. Leersum 28-09-1791, wolkammersknecht, dagloner, arbeider, ov. Scherpenzeel 23-01-1846, zn. van Jacob Jansz van Doorn en Teunisje Errissen Floor
2. Jannetje van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 03/20-11-1796
3.
Wulphert van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 10/15-07-1798, wever, ov. Scherpenzeel 08-04-1871, tr. Woudenberg 14-07-1821 Maria van den Broek, geb./ged. Woudenberg 09/30-08-1795, ov. Scherpenzeel 09-06-1866, dr. van Hendrik van den Broek en Cornelia van Santen
Uit dit huw.:

 

1. Everdina van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 13-04/30-05-1824

 

2. Berend van Ginkel, ged. Leersum 28-06-1772, ov. Woudenberg 21-03-1858, ongehuwd
3.
Gerritje van Ginkel, geb. 1773, ov. Renswoude 09-05-1833, tr. Scherpenzeel (att. van Leusden) 01-05-1803, Willem Cornelissen van Gent, ged. Renswoude 03-09-1775, ov. Renswoude 06-11-1843, zn. van Cornelis Willemsz en Anneke Cornelissen Plas

IIb
Hermen Wulfertsz van Ginkel, ged. Amerongen 14-06-1716, won. Woudenberg, tr. Woudenberg 15-06-1738 Gerritje Toonen Lagerweij, ged. Woudenberg 23-07-1720, dr. van Antonie Lambertsz Lagerweij en Geertje Jacobs Blotenburg
Uit dit huw.:
1. Wulfert Hermensz van Ginkel, ged. Woudenberg 24-08-1738, get. Merritje Wulferts, jong ov.
2. Wulfert Hermensz van Ginkel, ged. Woudenberg 07-01-1742, get. Merritje Wulferts, volgt IIIb
2. Antonie Hermensz van Ginkel, ged. Leersum 29-03-1744, tr. Woudenberg 26-04-1767 Evertje Roelofs, ged. Scherpenzeel 18-10-1733, op Klein Lambalgen, dr. van Roelof Jacobsz en Neeltje Jans

 

Uit dit huw.:
1. Roelof van Ginkel, ged. Woudenberg 28-06-1767, get. Cornelia Roelofs van de Steeg,
ov. Scherpenzeel 16-03-1829, tr. Wageningen 06-03-1808 Elisje ter Maten, wed. Willem van Soest, geb. Leusden, ged. Amersfoort 27-09-1761, ov. Scherpenzeel 09-05-1852, dr. van Gerrit Lubbertsen ter Maaten en Petronella Hannesen Wolfswinkel
                Lidm. Scherpenzeel 13-04-1801: Roel van Ginkel.
2. Gerrigje van Ginkel, ged. Woudenberg 24-07-1768, get. Cornelia Roelofs van de Steeg
3. Harmen van Ginkel, ged. Woudenberg 06-01-1771, get. Cornelia Roelofs van de Steeg
3. Marrigje Hermens van Ginkel, ged. Leersum 18-09-1746

 

IIIb
Wulfert Hermensz van Ginkel, ged. Woudenberg 07-01-1742, tr. Leersum (otr. Woudenberg) 05-07-1772 Aartje/Ortje Reijers Floor, ged. Woudenberg 28-02-1751, begr. Woudenberg 17-09-1790, dr. van Reijer Fransz Floor en Hendrijn Reijers van de Haar
Uit dit huw.:
1. Gerritje van Ginkel, ged. Woudenberg 30-08-1772, get. Claasje Reijers, begr. Woudenberg 04-10-1791
2. Reijer van Ginkel, ged. Woudenberg 31-07-1774, get. Claasje Reijers
3. Antonia (Tonia) Wulphersen van Ginkel, geb. Woudenberg 29-09-1776, get. Claasje Reijers Floor, ov. Scherpenzeel 09-11-1816, tr. Woudenberg 11-05-1800 Hendrik Willemsz van Ebbenhorst, ged. Scherpenzeel 07-06-1767, wed. Elizabeth Everzen, zn. van Willem Rijksz en Aaltje/Aartje Hendriks
4. Hendrijntje/Hendrika
van Ginkel, ged. Woudenberg 20-12-1778, get. Claasje Reijers Floor, ov. Zeist (ingeschr. te Woudenberg) 19-08-1846, tr. Jan van Tammelen
5. Reijertje van Ginkel, ged. Woudenberg 17-12-1780, get. Aaltje Gerrits Pothoven, begr. Woudenberg 24-10-1791
6. Harmen van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 11-02/02-03-1783, ov. Zeist 24-11-1860, tr. Zeist 21-06-1817 Geertruij Versteeg, wed. Henricus Wieten, ged. Zeist 12/17-12-1786, ov. Zeist 23-09-1834, dr. van Maas Versteeg en Adriaantje van Nijkerk
7. Mietje/Maria van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 15-09/02-10-1785, ov. Zeist 10-04-1855, ongehuwd
8. Reijer van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 05/20-09-1789

Van Ginkel (8)

I
Arris Thijssen, van de Groep onder Amerongen, otr. Amerongen 29-10-1758 Jannetje Gerrits, van Amerongen

 

Mogelijk dezelfde als: Arien Thijsz van Kolfschoten, ged. Scherpenzeel 24-02-1726, aan de Haar onder Leersum, begr. Woudenberg 27-03-1793 ´dood gevonden te Maarn´, zn. van Thijs Jansz van Kolfschoten en Maayke de Jong ook wel geheten Maatje Jans van Ginkel. Zie genealogie Kolfschoten.

Uit dit huw.:
1. Thijs van Ginkel, ged. Amerongen 20-04-1760, volgt II
2. Gerrit van Ginkel, ged. Amerongen 14-11-1762
3. Neeltje van Ginkel, ged. Amerongen 16-09-1765
4. Teunis van Ginkel, ged. Amerongen 31-10-1768
5. Aartje van Ginkel, ged. Amerongen 16-08-1772

II
Thijs/Matthijs van Ginkel, ged. Amerongen 20-04-1760, dagwerker, ov. Leersum 16-05-1827, tr. (1) Woudenberg 28-08-1791 Lijsje Hak, ged. Woudenberg 20-07-1766, won. Geerestein, dr. van Gerrit Petersz Hak en Dirkje Cornelissen van Loevesijn, tr. (2) Woudenberg 25-12-1795 Jannigje Jansen Verschuur, ged. Renswoude 05-12-1766, dr. van Jan Verschuur en Willemijntje Gerritsen van Ginkel
Uit het 1e huw.:
1. Jannetje van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 08/20-11-1791, get. Dirkje Hak, ov. Leersum 09-02-1875, tr. Jacobus van Haren, geb. 1792, ov. Leersum 26-02-1830
2. Dirkje van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 19/25-12-1793, get. Dirkje Hak
Uit het 2e huw.:
3. Willemijntje van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 19-01/05-02-1797, ov. Driebergen 23-01-1842, tr. Woudenberg 24-03-1820 Cornelis Overeem, geb. Drie 1796, ov. Driebergen 09-02-1871, zn. van Cornelis Overeem en Neeltje van Lunteren
Kind:

 

Jantje/Jannigje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/01-06-1817, ov. Woudenberg 09-04-1820
                Meer kinderen uit het huw. in Doorn en Driebergen.

4. Ernst/Arris van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 10/20-01-1799, ov. Leersum 21-03-1872, tr. Woudenberg 31-05-1823  Cornelia van Egdom, geb./ged. Woudenberg 08-09/01-10-1797, ov. Leersum 09-06-1869, dr. van Roelof Gerritsz van de Bruijnhorst en Geertje Teunissen van Langelaar
Uit dit huw.:

 

1. Jannigje van Ginkel, geb. Woudenberg 10-07-1823, ov. Zeist 03-11-1902, tr. De Bilt 01-04-1853 Wouter van Es, geb. Woudenberg 24-01-1821, ov. Zeist 05-10-1898, zn. van Jan van Es en Jannetje van Egdom
2. Tijs van Ginkel, geb. Woudenberg 12-04-1826, ov. Zeist 02-02-1873, tr. (1) Zeist 23-01-1851 Christina Wilhelmina Rieffe, geb. Rhenen 26-11-1820, ov. Zeist 07-05-1867, dr. van Frederik Roelof Rieffe en Hendrina van Ginkel, tr. (2) Zeist 20-02-1868 Wijntje Geijtenbeek, geb. Zeist 1823, dr. van Gerrit Geijtenbeek en Gerrigje van Doorn
3. Dirkje van Ginkel, geb. Woudenberg 22-01-1830, ov. Leersum 01-09-1830
4. Dirkje van Ginkel, geb. Leersum 12-10-1831, ov. Driebergen 14-01-1871, tr. Rijssenburg 27-10-1854 Anthonij Spierenburg, geb. Driebergen 11-03-1827, ov. Driebergen 23-04-1883, zn. van Cornelis Spierenburg en Johanna Bruinpet
5. Gerard van Ginkel, geb. Leersum 30-12-1834, ov. Zeist 01-12-1906, tr. Zeist 25-03-1875 Teuntje van Essen, geb. Zeist 13-08-1846, ov. Zeist 24-01-1923, dr. van Rijk van Essen en Aartje Geijtenbeek
6. Willem van Ginkel, geb. Leersum 08-04-1838, ov. Driebergen 10-02-1917, tr. Driebergen 14-12-1860 Cornelia Overeem, geb. Driebergen 30-10-1837, ov. Driebergen 07-05-1923, dr. van Cornelis Overeem en Willemijntje van Ginkel
7. Arris van Ginkel, geb. Leersum 24-09-1843, ov. Zeist 14-07-1912, tr. Leersum 07-03-1874 Sandrina Wouterina van Ruiswijk, geb. Leersum 12-10-1842, ov. Veenendaal 18-10-1916, dr. van Kempis van Ruiswijk en Petronella Emans

 Van Ginkel (9)

I
Hendrick Aelten, gewoond hebbende op Ekris onder Woudenberg, tr. Scherpenzeel 25-02-1680 Geertje Hendricksen, won. aen de Ginckel, dr. van Hendrick NN en Maesje Aertsen

Uit dit huw.:
1. Hendrick Hendricksz, ged. Scherpenzeel 19-12-1680, aen de Ginckel, tr. Renswoude 22-06-1704 Stijntje Cornelissen
Uit dit huw.:
1. Jacobje Hendriks, ged. Scherpenzeel 01-02-1705, aen de Groep
2. Cornelis Hendriks, ged. Scherpenzeel 14-03-1706, op de Rouwe Hofstede
2. Aelt Hendricksz van Ginkel, ged. Scherpenzeel 24-09-1682, aen de Ginckel, tr. Scherpenzeel 30-01-1707 Reintje Reinders, geb. Voorthuizen, tr. (2) Jantje Jansen
Uit het 1e huw.:
1. Geertje Aalten van Ginkel, ged. Scherpenzeel 07-06-1711
Uit het 2e huw.:
2. Jan Aalten van Ginkel, ged. Scherpenzeel 08-04-1714, aan de Groep
3. Jan Aalten van Ginkel, ged. Scherpenzeel 02-08-1716, aan de Groep
3. onbekend, ged. Scherpenzeel 20-04-1684, aen de Groep
4. Jan Hendricksz, ged. Scherpenzeel 24-04-1687, aen de Groep, jong ov.
5. Jan Hendricksz, ged. Scherpenzeel 20-01-1689, aen de Groep, tr. Scherpenzeel 06-02-1718 Dorothea Marcelissen Leijenhorst, ged. Scherpenzeel 06-05-1677, dr. van
Marcelis Samuelsen Leijenhorst en Jacomijntje Michielsen
6. Aert Hendricksz, ged. Scherpenzeel 22-03-1691, aen de Groep, volgt II

II
Aart Hendricksz, ged. Scherpenzeel 22-03-1691, won. De Groep, tr. (3e gebod Amerongen 26-11-1719) Leersum 03-12-1719 Geertje Claas, won. De Haar onder Leersum, ged.? Amerongen 25-02-1694, dr. van Claas Gerritsen van Barneveld en Grietje Teunissen
Uit dit huw.:
1. Hendrikje Aarts, ged. Leersum 18-05-1721
of
1. Hendrik Aartsz van Ginkel, ged. Leersum 18-05-1721, volgt IIIa

 

Op Internet staat zij diverse keren vermeldt als Hendrik Aartsz van Ginkel met nageslacht (van Ginkel (2) nr. III). In het bewerkte doopboek van Brouwer staat Hendrikje. Het originele doopboek zal de waarheid geven.

2. Maasje Aarts, ged. Scherpenzeel 27-06-1723, op Egdom onder Woudenberg
3. Klaas Aartsz, ged. Scherpenzeel 01-07-1725, op Egdom
4. Evert Aartsz van Ginkel, ged. Scherpenzeel 21-03-1728, onder Amerongen, volgt IIIb
5. Jan Aartsz, ged. Scherpenzeel 23-09-1731, aan de Groep

IIIa
Hendrik Aartsz van Ginkel, ged. Leersum 18-05-1721, tr. Woudenberg 30-04-1747 Aaltje Teunissen Bruis, van Woudenberg
Uit dit huw.:
1. Teunis Hendriksz van Ginkel, ged. Woudenberg 08-09-1748, get. Willemijntje Teunissen, ov. Woudenberg 03-02-1816, tr. Susanna/Janna Berends van Klein Oevelaar, geb. Woudenberg 1762, ov. Doorn 10-02-1835, dr. van Berend Berends en Berendina NN
Bij zijn ov. heet zijn moeder Aaltje van Ginkel.
            Uit dit huw. o.a.:

 

Hendrica van Ginkel, ged. Amerongen 21-06-1801, in de Groep, ov. Scherpenzeel 15-01-1894, tr. Scherpenzeel 18-05-1838 Hendrik Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 11/22-09-1811, wever, postbode, ov. Scherpenzeel 13-02-1884, zn. van Hendrik Osnabrugge en Mijntje Cornelissen Valkenburg

 

2. Aart Hendriksz van Ginkel, ged. Woudenberg 12-07-1750
3. Geertje Hendriks van Ginkel, ged. Amerongen 16-07-1752, tr. Amersfoort 18-11-1781 Teunis Gerritsen Pothoven, ged. Amersfoort 28-07-1737, ov. Amersfoort 20-09-1821, zn. van Gerrit Gosens Pothoven en Jantje Teunissen van de Pol
4. Evert Hendriksz van Ginkel, ged. Amerongen 02-07-1754
5. Aert Hendriksz van Ginkel, ged. Amerongen 22-10-1758, ov. Amerongen 09-03-1841, tr. Amerongen 18-03-1787 Neeltje Dirksen van Ravenhorst, ged. Amerongen 06-04-1755, ov. Amerongen 05-07-1831, dr. van Dirk Jansen van Ravenhorst en Jannetje Teunissen van de Zandschulp
6. Arie Hendriksz van Ginkel, ged. Amerongen 29-06-1760

IIIb
Evert Aartsz van Ginkel, ged. Scherpenzeel 21-03-1728, soldaat, tr. Lunteren 07-07-1754 Arendje Willems de Bruijn, geb. Lunteren 1722, ov. Veenendaal 23-12-1818, dr. van Willem de Bruin en Jannetje Evertsen
Uit dit huw.:
1. Willem van Ginkel, ged. Lunteren  15-09-1754, ov. Stichts Veenendaal 02-11-1811, tr. Veenendaal 13-01-1782 Cornelia van der Voort, ged. Veenendaal 19-09-1751, ov. Zeist 11-09-1825, dr. van Aalbert Jansen van der Voort en Petronella Everts Bos
2. Geertje van Ginkel, ged. Renswoude 06-06-1756, de Veenkant (Ederveen) , ov. Woudenberg 06-02-1818, tr. Amersfoort (otr. Woudenberg) 19-06-1787 Wulfer Melissen Wallenburg, ged. Woudenberg 03-08-1760, ov. Woudenberg 11-11-1836, zn. van Mees Wulfertsz Wallenburg en Maria Jans van Koten
3. Jenneke van Ginkel, ged. Renswoude 12-10-1760, ov. Ede 06-08-1836, tr. Hendrik Septer, wed. Jannetje Lustveld, geb. 1745, ov. Veenendaal 28-03-1830, zn. van Hendrik Septer en Grietje van Ommeren
4. Metje van Ginkel, ged. Renswoude 03-06-1763, ov. Renswoude 23-02-1824, ongehuwd
5. Adriaan van Ginkel, ged. Renswoude 04-03-1766
6. Klaas van Ginkel, ged. Renswoude 29-12-1768, Ederveen
7. Geurt van Ginkel, geb. 1774, ov. Veenendaal 17-04-1832, tr. (1) Berdina Johanna Maria Septer (dochter uit het 1e huw. van zijn zwager), geb. 1783, ov. Veenendaal 06-07-1817, dr. van Hendrik Septer en Jannetje Lustveld, tr. (2) Veenendaal 12-02-1823 Aartje van de Haar, ged. Veenendaal 24-09-1786, ov. Renswoude 19-04-1832 (2 dagen na haar man!), dr. van Aalbert Hannesen van de Haar en Maria Dirksen van Nieuwamerongen


Van Ginkel (10)

Aert Jansen, won. Ginkel onder Leersum, tr. Leersum 12-02-1730 Jannigje Teunissen, won. Ginkel onder Leersum
Uit dit huw.:
1. Jan Aartsz van Ginkel, ged. Leersum 25-03-1731
2. Teunis Aartsz van Ginkel, ged. Leersum 06-07-1732
3. Frans Aartsz van Ginkel, ged. Amerongen 17-01-1734
4. Jantje Aarts van Ginkel, ged. Amerongen 13-03-1735
5. Teunisje Aarts van Ginkel, ged. Amerongen 20-10-1737, tr. Woudenberg 27-04-1760 Jan Dirksen van Geitenbeek, wed. Willempje Ernsten, ged. Scherpenzeel 07-01-1725, zn. van Derck Jansen van Geijtenbeek en Margrietje/Grietje Harmens

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
mei 2011