Van Elst

  

De leden van de familie van Elst in Scherpenzeel en Woudenberg zijn voor zover bekend allemaal nakomelingen van Peter Geurtsen en Maria Teunissen. Waar dit echtpaar vandaan komt en waarom hun kinderen zich Van Elst noemen ligt voor de hand, maar is nog niet bewezen. En als ze uit Elst komen, over welke plaats Elst hebben we het dan? Er zijn zeven plaatsen die Elst heten in Nederland en België. Wie het weet mag het zeggen.

I

Peter Geurtsen, tr. Maria Teunissen

                Lidm. reg. Woudenberg 1690: Peter Geurtsz.

Uit dit huw.:

1. Jannigje Petersen van Elst, ged. Woudenberg 17-10-1686, get. Debora Teunissen

2. Teunis Petersen van Elst, ged. Woudenberg 24-06-1688, get. Dieuwertje Gijsberts, volgt II

3. Jannigje Petersen van Elst, ged. Woudenberg 18-01-1691, get. Gosentje Roelofs, ov. Woudenberg 05-11-1760, tr. Dirck Gerritsz van Tesseling, ged. Woudenberg 04-10-1691, zn. van Gerrit Dircksen van Teselen en Katarina Albers

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Jannigie Peterz van Elst.

4. Rijkje Petersen van Elst, ged. Woudenberg 21-10-1694, get. Lijsbeth Teunissen

5.? Wijntje Peters, tr. Aert Hijmensz

                Bij de doop van hun kind Tijmen, Woudenberg 25-07-1717, is Rijkje Peters getuige.

 

II

Teunis Petersz van Elst, kleermaker, ged. Woudenberg 24-06-1688, ov. Woudenberg 26-12-1753, tr. Maria Jans van ’t Voort, ged. Woudenberg 17-03-1700, ov. Woudenberg 25-10-1766 Woudenberg, dr. van Jan Evertsz van ’t Voort en Maria Otten van de Burgwal

                Lidm. Woudenberg ca  1734: Maria Janz van ’t Voort.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Theunis Peterz van Elst.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Maria Janz van ’t Voort.

Uit dit huw.:

1. Maria Teunissen van Elst, ged. Woudenberg 19-02-1730, get. Jannigje Peters, jong ov.

2. Jantje Teunissen van Elst, ged. Woudenberg 24-08-1731, get. Jannigje Peters van Elst

3. Peter Teunissen van Elst, ged. Woudenberg 04-10-1733, get. Jannigje Peters

4. Jan Teunissen van Elst, ged. Woudenberg 10-07-1735, get. Jannigje Peters, begr. Woudenberg 25-02-1772

5. Geurt Teunissen van Elst, ged. Woudenberg 08-12-1737, get. Jannigje van Elst, begr. Woudenberg 03-11-1780

6. Teunis Teunissen van Elst, ged. Woudenberg 26-07-1739, get. Jannigje Peters, volgt III

7. Maria Teunissen van Elst, ged. Woudenberg 12-08-1742, get. Jannigje van Elst, jong ov.

8. Maria Teunissen van Elst, ged. Woudenberg 01-01-1745, get. Jannigje van Elst

 

III

Teunis Teunissen van Elst, ged. Woudenberg 26-07-1739, ov. Woudenberg 1796, tr. Woudenberg 02-11-1766 Elselina van Wittenberg, ged. Woudenberg 01-03-1744, begr. Woudenberg 15-10-1794, dr. van Willem Ariens van Wittenberg en Elisabet Ebbertsen van den Heijgraaf

                Lidm. Woudenberg 16-09-1789: Teunis van Elst.

                Begr. Woudenberg: een kind op 06-01-1789, een zoon op 14-05-1792, een dochter op 16-07-1792.

Uit dit huw.:

1. Antonie van Elst, ged. Woudenberg 06-09-1767, get. Hendrijntje Everts, begr. Woudenberg 18-12-1786

2. Willem van Elst, ged. Woudenberg 26-03-1769, get. Hendrina van Wittenberg, volgt IV

3. Pieter van Elst, ged. Woudenberg 27-01-1771, get. Hendrina van Wittenberg

Pieter van Elst heeft een kind bij Willemijntje Kreuning: Maria, geb./ged. Woudenberg 23-10/10-11-1793.

4. Maas van Elst, ged. Woudenberg 24-01-1773, get. Hendrina van Wittenberg

                Maas van Elst heeft een kind bij Gerritje Hartman: Aart, geb./ged. Woudenberg 13/23-04-1797.

5. Geurt van Elst, ged. Woudenberg 22-01-1775, get. Hendrina van Wittenberg

6. Lijsje van Elst, ged. Woudenberg 20-02-1778, get. Hendrina van Wittenberg, begr. Woudenberg 19-06-1779

7. Hendrik van Elst, ged. Woudenberg 23-12-1781, get. Hendrina van Wittenberg, begr. Woudenberg 04-01-1798

8. Teunis van Elst, geb./ged. Woudenberg 18/31-10-1784, ov. Amersfoort 14-10-1851, tr. Amersfoort 06-06-1821 Johanna van Staverden, ged. Amersfoort 03-08-1797, ov. Amersfoort 23-01-1871, dr. van Wouter van Staverden en Elbertje van Baarn

9. Lijsje van Elst, geb./ged. Woudenberg 18-07/08-08-1790

 

IV

Willem van Elst, ged. Woudenberg 26-03-1769, get. Hendrina van Wittenberg, ov./begr. Scherpenzeel 02/06-09-1806, tr. Scherpenzeel 27-11-1791 Annetje Franken Davelaar, ged. Scherpenzeel 22-11-1767, aan ´t Oosteind, ov. Woudenberg 10-10-1835, dr. van Frank Tijmensz Davelaar en Hendrikje Roelofsen van Leersum

In 1799 koopt Willem van Elst voor f 40,= van Wouter en Frank Tijmensen van Davelaar een huis en hof aan het oosteinde van het dorp; geen belendingen genoemd. Voorwaarde: de koper moet tegen het huis een kamertje timmeren waar Frank en zijn vrouw hun leven lang zonder huur mogen blijven wonen (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 126vo; 24-01-1799).

In 1799 lenen Willem van Elst x Antje van Davelaar f 200,= van de diaco­nie. Onderpand: hun huis en hof aan het oosteinde van het dorp (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 133vo; 23-05-1799).

Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Willem van Elst.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Willem van Elst.

In 1808 is Annetje van Davelaar, wed. Willem van Elst  f 212,= schuldig aan Jacobus van Huijsteen voor geleverde kalk en steen in 1805, 1806 en 1807. Onderpand: haar huis nr. 115 en erf aan het oost­einde van het dorp, tussen Aris van Maanen en Jan Barenden van Oevelaar. (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 214vo; 05-08-1808).

Op 1809 leent Annetje van Davelaar, wed. Willem van Elst f 200,= van haar zwager Teunis van Elst. Onderpand: haar huis nr. 115 en erf aan het oosteinde van het dorp (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 222; 28-02-1809).

In 1809 dient Annetje van Davelaar, wed. Willem van Elst een verzoek in (Staten Kwartier van Veluwe nr. 426; 12-05-1809).

In 1810 koop Gerrit de Kruijff publiek op 08-08-1810 voor f 456,= van Annetje van Davelaar, wed. Willem van Elst en de voogden over haar minderjarige kinderen, een huis nr. 98 en hof aan het oosteinde van het dorp (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 243; 07-11-1810. Nr. 13; 08-08-1810. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 27. Erfpacht van f 3,=).

Uit dit huw.:

1. kind, begr. Scherpenzeel 23-04-1792

2. Teunis van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 06/14-07-1793, begr. Scherpenzeel 08-09-1794

3. Teunis van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 28-11/06-12-1795, ws. jong ov.

4. Frank van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 24-11/03-12-1797, volgt Va

5. Antonie van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 11/22-09-1799, volgt Vb

6. Hendrikje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 05/22-01-1802, ov. Scherpenzeel 22-06-1846, tr. Scherpenzeel 06-05-1836 Jan Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 25-04/02-05-1802, wolkammer, wever, ov. Scherpenzeel 20-11-1861, zn. van Jan Wulfertse Lagerweij en Wijntje Jans Bos. Jan, tr. (2) Woudenberg 14-12-1849 Klaasje Gerritsen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 29-04-1804, ov. Scherpenzeel 01-02-1869, dr. van Thijs Gerritsen en Klaasje Cornelissen van Engelenburg

                Lidm. Scherpenzeel 06-04-1823: Hendrikje van Elst.

            Voorkinderen:

            1. Teunis van Elst, ged. Woudenberg 14-03-1826, ov. Woudenberg 26-11-1832

            2. Aalbert ten Broek, geb. Scherpenzeel 20-04-1828, ov. Scherpenzeel 19-07-1828

7. Hendrik van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 07/22-01-1804, volgt Vc

8. Roelof van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 16-07/04-08-1805, ov. Amerongen 01-10-1834, tr. Amerongen 10-11-1832 Geertruijda van Brummelen, geb. Amerongen 08-02-1814, dr. van Antonie van Brummelen en Johanna Maria van Bennekom

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1825: Roelof van Elst, met attestatie vertrokken naar Amerongen 15-01-1834.

9. Willemijntje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 16-01/08-02-1807, ov./begr. Scherpenzeel 04/06-05-1807

 

Va

Frank van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 24-11/03-12-1797, ov. Woudenberg 31-10-1875, tr. Woudenberg 07-05-1825 Johanna Esko, geb. Barneveld 1797, ov. Woudenberg 29-11-1870, dr. van Reindert Esko en Elbertje Reijers

Frank van Elst, won. Scherpenzeel, burengerucht, 5 dagen en f 5,= (Rechtbank van eerste aanleg 1811-1838; 31-01-1816).

Lidm. Scherpenzeel: Frank van Elst, met attestatie van Barneveld 07-05-1824.

                Frank van Elst gaat met zijn kinderen over naar de Geref. Kerk.

Uit dit huw.:

1. Annetje van Elst, geb. Woudenberg 09-07-1826, ged. in de Grote Kerk 06-08-1826, ov. Utrecht 25-01-1892, tr. Utrecht 10-09-1851 Cornelis Johannes van Baren, geb. Utrecht 1822, ov. Utrecht 18-06-1866, zn. van Cornelis van Baren en Anthonia Poessenou

2. Reindert van Elst, geb. Woudenberg 22-09-1828, ged. in de Grote Kerk 28-09-1828, volgt VIa

3. Willemijntje van Elst, geb. Woudenberg 26-09-1830, ged. in de Grote Kerk 31-10-1830, ov. Woudenberg 10-01-1857, ongehuwd

4. Elbertje van Elst, geb. Woudenberg 24-09-1833, ged. in de Grote Kerk 03-11-1833, ov. Woudenberg 06-07-1878, tr. Woudenberg 13-08-1859 Barend Osnabrugge, geb. Woudenberg 20-08-1835, ged. in de Grote Kerk 30-08-1835, metselaar, ov. Scherpenzeel 19-11-1913, zn. van Cornelis Osnabrugge en Elisabeth van Essen

5. Roelofje van Elst, geb. Woudenberg 17-10-1835, ged. in de Grote Kerk 25-10-1835, ov. Woudenberg 13-03-1870, ongehuwd

6. Geurtje van Elst, geb. Woudenberg 22-07-1837, ov. Woudenberg 11-09-1837

7. Willem van Elst, geb. Woudenberg 01-07-1838, ov. Woudenberg 19-07-1841

8. Willem van Elst, geb. Woudenberg 13-12-1841, wever, ov. Woudenberg 15-03-1871, tr. Scherpenzeel 12-04-1865 Jannetje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 07-08/06-09-1835, dr. van Jannetje van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Frank van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 01/27-08-1865, ov. Scherpenzeel 01-02-1868 

2. Rijk van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 21-03/28-04-1867

Lidm. Scherpenzeel 18-02-1888: Rijk van Elst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 23-10-1888, ´lidmaatschap opgezegd maart 1893´.

 

VIa

Reindert van Elst, geb. Woudenberg 22-09-1828, ged. in de Grote Kerk 28-09-1828, wever, ov. Scherpenzeel 15-04-1871, tr. Woudenberg 06-03-1857 Alida Harskamp, geb. Woudenberg 20-11-1831, ov. Scherpenzeel 23-04-1907, dr. van Gerrit Harskamp en Maatje Prins

                Lidm. Scherpenzeel 19-04-1863: Reindert van Elst, gehuwd.

Uit dit huw.:

1. Frank van Elst, geb. Woudenberg 18-05-1857, ged. in de Grote Kerk 05-07-1857, volgt VIIa

2. Gerrit van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 24-12-1858/06-02-1859, schilder, ov. Scherpenzeel 07-05-1941, begr. Glashorst, graf nr. 533, tr. Ouder-Amstel 08-05-1897 Susanna Molleman, geb. Ouder-Amstel 1871, dr.van Gijsbertus Molleman en Wijntje de Vriendt

Lidm. Scherpenzeel 12-03-1891: Gerrit van Elst, met attestatie vertrokken naar Ouderkerk a/d Amstel 24-05-1897, met attestatie van Ouderkerk a/d Amstel 08-06-1825.

Lidm. Scherpenzeel: Susanna Molleman met attestatie van Ouderkerk a/d Amstel 08-06-1825.

3. Johannes van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/06-07-1862, ov. Scherpenzeel 01-03-1865

4. Johannes van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 30-04/28-05-1865, volgt VIIb

5. Marinus van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 19-10/01-12-1867, volgt VIIc

6. Roelof van Elst, geb. Scherpenzeel 08-03-1871, ov. Scherpenzeel 22-04-1871

 

VIIa

Frank van Elst, geb. Woudenberg 18-05-1857, ged. in de Grote Kerk 05-07-1857, arbeider, ov. Scherpenzeel 15-05-1943, begr. Glashorst, graf nr. 535a, tr. Scherpenzeel 02-12-1893 Jannetje van de Vliert, wed. Heimen Kamerbeek, geb. Renswoude 11-03-1867, ov. Scherpenzeel 24-02-1907, dr. van Aart van de Vliert en Maria Veldhuizen

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: Frank van Elst.    

Uit dit huw.:

1. Reindert van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 10/30-09-1894

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1917: Reindert van Elst, met attestatie vertrokken naar Doorn febr. 1926.

2. Maria van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 21-09-1895, ov. Scherpenzeel 01-04-1897

3. Alida van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 14-09/04-10-1896, tr. Scherpenzeel 10-08-1918 Melis Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 24-01/04-03-1894, landbouwer, zn. van Willem Wagensveld en Alida Hendrika de Koning

4. Maria van Elst, geb. Scherpenzeel 25-04-1898, ov. Scherpenzeel 28-08-1898

5. Maria van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 01-07/06-08-1899, ov. Scherpenzeel 07-11-1901

6. Aart van Elst, geb. Scherpenzeel 06-11-1902, ov. Scherpenzeel 07-11-1902

 

VIIb

Johannes van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 30-04/28-05-1865, arbeider, ov. Scherpenzeel 12-09-1949, tr. Scherpenzeel 15-11-1890 Grietje van Ede, geb. Scherpenzeel 16-07/18-08-1867, dr. van Jan van Ede en Neeltje Overeem

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1890: Johannes van Elst.

In 1907 leent Johannes van Elst, bouwman te Scherpenzeel f 1000,= van Antje Schimmel Evertsdochter, z.b. te Woudenberg. Onderpand: huis en erf, sectie D 727, groot 0.03.60 ha (Notarieel Amersfoort 34, nr. 1444; 31-01-1907).

Uit dit huw.:

1. Alida van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 18-08/20-09-1891, tr. Scherpenzeel 21-12-1912 Abraham Willem van Dijk, geb. Utrecht 1888, kleermaker, zn. van Cornelis van Dijk en Maria Wilhelmina Storm

Lidm. Scherpenzeel: Alida van Elst, met attestatie van Hilversum 10-12-1912, met attestatie vertrokken naar Utrecht 21-12-1912.

2. Jan van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 23-07/19-08-1894, wachtmeester bij het 1e Regiment Huzaren(1917), arbeider, agent van politie te Leerdam(1922), tr. Scherpenzeel 05-05-1917 Carolina Maria Meurs, geb. Oirschot 1885, dr. van Cornelis Meurs en Cornelia Koot

Lidm. Scherpenzeel: Jan van Elst Johzn, aangenomen te Boxtel 01-04-1917, met attestatie van Boxtel april 1917, met attestatie vertrokken naar Leerdam april 1921.

Uit dit huw.:

1. Grietje Cornelia van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 13-08/23-09-1917

2. Cornelis van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 31-10/29-12-1918

3. Reindert Elst, geb./ged. Scherpenzeel 17-08/04-10-1896, timmerman, tr. (1) Scherpenzeel 23-03-1922 Everarda van Domselaar, geb. Woudenberg 02-06-1898, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 13-12-1936, dr. van Matthijs van Domselaar en Gerritje Velthuizen, tr. (2) Scherpenzeel 28-10-1937 Gerritje Pater, geb. Barneveld 1914, dr. van Klaas Albertus Pater en Jannigje Malestein

Uit het 1e huw.:

1. Johannes van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 15-04/13-05-1923, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 06-07-1930, begr. Glashorst, graf nr. 457

2. Matthijs van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 15-09/30-11-1924

3. Gerritje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 26-08/31-10-1926, tr. Scherpenzeel 10-12-1948, tr. Scherpenzeel Martinus Paulus Rotte, geb. Kerkwerve 1918, landbouwer, zn. van Willem Rotte en Cornelia Anna Schiettekatte

4. Johannes van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 05-09/07-12-1930

5. Grietje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 01-06-1935/29-03-1936

Uit het 2e huw.:

6. Reindert van Elst, geb. Scherpenzeel 23-02-1938

7. Albertus van Elst, geb. Scherpenzeel 15-12-1939

8. Pieter Jan van Elst, geb. Scherpenzeel 06-02-1947

4. Cornelis van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 02/29-05-1898, ov. Scherpenzeel 04-10-1898

5. Cornelis van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/29-10-1899, metselaar, ov. Bilthoven, tr. Scherpenzeel 07-06-1923 Hendrika Vlastuin, geb. Woudenberg 26-04-1902, dr. van Gerrit Vlastuin en Trijntje van Schoonhoven

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1925: Cornelis van Elst. 

Uit dit huw.:

1. Grietje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 18-06/27-07-1924

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1949: Grietje van Elst, met attestatie vertrokken naar Hoevelaken

23-03-1963.

2. Trijntje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 19-06/02-08-1925, tr. Scherpenzeel 09-06-1949 Marinus Donselaar, geb. Woudenberg 1920, landbouwer, zn. van Gerrit Donselaar en Letta van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1950: Trijntje van Elst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 21-09-1950.

3. Hendrika van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/13-11-1927, tr. Scherpenzeel 21-07-1949 Jan Valk, geb. Rotterdam 1917, tuinman, zn. van Jacob Valk en Lena de Vogel

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1949: Hendrica van Elst, met attestatie vertrokken naar Rotterdam.

4. Johannes van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 12-12-1930/01-03-1931

5. Gerritje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 23-12-1933/18-03-1934, tr. Scherpenzeel Antonie de Greef, veevoederhandelaar, geb. Woudenberg, zn. van Willem de Greef en Everarda van Vlastuin

6. Cornelis van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 13-07/12-09-1937

7. Gerrit van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 29-06/29-09-1940

8. Alida van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 27-08/27-10-1946

6. Johannes van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 16-07/31-08-1902, ov. 1971, tr. Woudenberg 11-05-1928 Gerritje Rietberg, geb. Woudenberg 20-04-1903, dr. van Frederik Carel Rietberg en Cornelia Huting

Lidm. Scherpenzeel 07-04-1927: Johannes van Elst Johzn.

            Uit dit huw.:

1. Grietje Cornelia van Elst, geb. Woudenberg 24-10-1930, ged. in de Grote Kerk 07-12-1930

2. Johannes van Elst, geb. Woudenberg 06-05-1932, ged. in de Grote Kerk 26-06-1932

3. Albertus van Elst, geb. Woudenberg 14-07-1935, ged. in de Grote Kerk 25-08-1935

4. Jan van Elst, geb. Woudenberg 07-04-1937, ged. in de Grote Kerk 30-05-1937

5. Cornelia Grietje van Elst, geb. Woudenberg 08-01-1945, ged. in de Grote Kerk 04-03-1945

7. Gerrit van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 11-04/29-05-1904, ov. Scherpenzeel 19-09-1906

8. Neeltje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 04-02/01-04-1906, tr. Scherpenzeel 12-07-1928 Peter Veldhuizen, geb. Renswoude 21-12-1899, machinist, zn. van Wouter Veldhuizen en Jannigje Donkelaar

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Neeltje van Elst.

9. Gerrit van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 22-06/26-07-1908

10. Pieter Jan van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 11-05/25-06-1911, schilder, tr. Jannetje van den Dikkenberg

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1937: Pieter Jan van Elst.

            Uit dit huw.:

1. Grietje van Elst, geb. Scherpenzeel 11-04-1947

 

VIIc

Marinus van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 19-10/01-12-1867, timmerman, tr. Scherpenzeel 12-03-1892 Gerritje van Bruggen, geb. Woudenberg 17-05-1871, ged. in de Grote Kerk 02-07-1871, ov. Scherpenzeel 19-05-1947, dr. van Jan van Bruggen en Elizabeth Geijtenbeek

                Lidm. Scherpenzeel 13-03-1891: Gerritje van Bruggen, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 01-04-1891. Opm. ´later onder Scherpenzeel´.

Uit dit huw.:

1. Reindert van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/25-09-1892

In 1925 is hij timmerman te Hilversum.

2. Jan van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 23-10/02-12-1894

3. Albertus van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 08-08/04-10-189, metselaar, tr. Scherpenzeel 11-06-1925 Clasina van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 13-04/25-051902, dr. van Gerrit van de Peut en Antonia de Kruiff

Uit dit huw.:

1. Marinus van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 22-09/25-10-1925

4. Elisabeth van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 10-01/06-02-1898

5. Gerrit van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 05-11-1899/07-01-1900

6. Alida van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 09-12-1901/05-01-1902, ov. 1965, tr. Scherpenzeel 12-12-1929 Albertus Wagensveld, geb. Woudenberg 06-10-1901, ged. in de Grote Kerk 01-12-1901, metselaar, zn. van Albertus Wagensveld en Jacoba Schoonhoven

                Lidm. Scherpenzeel: Alida van Elst, met attestatie van Hilversum 05-11-1929.

7. Hendrika van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 10-11/27-12-1903, tr. Leusden 13-03-1902 Gerrit Wagensveld, geb. Woudenberg 07-06-1903, ged. in de Grote Kerk 28-06-1903, stukadoor, zn. van Gerrit Wagensveld en Maria Magdalena Versteegh

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1924: Hendrika van Elst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929.

8. Fransje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 17-08/24-09-1905, ov. Scherpenzeel 21-10-1905

9. Frank van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 14-08/02-09-1906

10. Gerritje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 20-10/01-12-1907, tr. Scherpenzeel 06-10-1927 Jan Schaefer, geb. Bussum 1902, instrumentmaker, zn. van Willem Frederik Schaefer en Johanna Wils

11. Maria van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 27-09/31-10-1909, ov. 02-11-1983, tr. Scherpenzeel 06-08-1936 Jacob Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/20-05-1910, wever, zn. van Gerrit Vermeulen en Janna Smit

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1935: Maria van Elst.

12. Johannes van Elst, geb. Scherpenzeel 21-08-1911, ov. Scherpenzeel 08-09-1911       

13. Johannes van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 03-04/31-05-1914, timmerman, ov. 21-4-1992, tr. Scherpenzeel 09-07-1947 Gijsbertje Methorst, geb. Scherpenzeel 13-05-1917, ged. in de Geref. Kerk 17-06-1917, ov. Scherpenzeel 07-03-2007, begr. 10-03-2007, dr. van Gerrit Methorst en Jannigje van Setten

Uit dit huw.:

1. Gerritje van Elst, geb. Scherpenzeel 11-01-1949, ov. Scherpenzeel 14-01-1949

2. Jannigje van Elst, geb. Scherpenzeel 12-03-1950

3. Gerritje van Elst,  geb. Scherpenzeel 19-06-1951
4. Marinus van Elst, geb. Amersfoort 07-04-1953

 

Vb

Antonie van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 11/22-09-1799, wolkammer, nachtwaker, omroeper, barbier, ov. Scherpenzeel 15-04-1868, tr. Scherpenzeel 13-12-1822 Alida Duijsing, geb./ged. Barneveld 30-05/09-07-1796, ov. Scherpenzeel 24-03-1866, dr. van Benedictus Duijsing en Geertruij van Ede

Antonie van Elst, 17 jaar, wolkammer te Scherpenzeel, verwonding, 1 jaar en f 16,= (Rechtbank van eerste aanleg 1811-1838; 22-03-1817).

Antonie van Elst, 21 jaar, wolkammer te Scherpenzeel, verwonding, 9 maanden en f 25,= (Rechtbank van eerste aanleg 1811-1838; 17-01-1821).

                Lidm. Scherpenzeel 18-01-1824: Antonie van Elst.

                Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Alida Duijsch hv A. van Elst.

Uit dit huw.:

1. Willemijntje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 06-02/02-03-1823, tr. (1) Scherpenzeel 23-08-1844 Harmanus Cornelis Klomp, geb. Gelders Veenendaal 1822, kleermakersknecht, kleermaker, ov. Rhenen 18-11-1845, zn. van Jacoba Klomp, tr. (2) Woudenberg 29-12-1848 Peter van de Voort, geb. Veenendaal 1818, ov. Woudenberg 27-08-1860, zn. van Albert van de Voort en Wijntje Kelderman

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Willemijntje van Elst, met attestatie van Woudenberg 01-06-1863, met attestatie vertrokken naar Leiden 12-05-1873.

2. Geertrui van Elst, geb. Woudenberg 15-08-1824, ged. in de Grote Kerk 29-08-1824, ov. Woudenberg 03-12-1824

3. Geertrui van Elst, geb. Woudenberg 04-11-1825, ged. in de Grote Kerk 27-11-1825, ov. Woudenberg 11-11-1829

4. Pieter Benedikzi van Elst, geb. Woudenberg 25-12-1826, ged. in de Grote Kerk 28-01-1827, volgt VIb

5. Antje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 21-08/26-10-1828, tr. Scherpenzeel 03-06-1853 Leendert van Harberden, geb. Wilnis 1828, metselaar, ov. Wilnis 31-10-1875, zn. van Floris van Harberden en Alida van der Korf

6. Geertruij van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 02/28-11-1830, ov. Scherpenzeel 06-12-1831

7. Hendrika Geertruida van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 08/25-08-1833, ov. Scherpenzeel 25-11-1892, tr. Scherpenzeel 30-11-1861 Jan Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 30-03/28-04-1833, arbeider, ov. Scherpenzeel 04-09-1914, zn. van Jacob Vlaanderen en Wilhelmina van Barneveld

                Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Hendrika Geertruida van Elst.

Voorkind:

1. Maria van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/04-03-1855, tr. Woudenberg 09-02-1882 Pieter Sijnhorst, geb. Vianen 13-11-1855, ov. Utrecht 29-08-1928, zn. van Fredrik Sijnhorst en Annigje van der Heiden

8. Roelof van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 21-09/25-10-1835, metselaar, ov. Lienden 01-07-1923, tr. Lienden 02-06-1865 Johanna Elisabeth Catharina Kerpentier, geb. Ingen 1839, ov. Lienden 29-12-1912, dr. van Theodorus Kerpentier en Petronella Elisabeth Geurtsen

9. Roelof van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 19-06/30-07-1837, ov. Driebergen 07-02-1920, tr. (1) Driebergen 11-11-1864 Margaretha Willemina Kierpenstein, geb. Driebergen 14-05-1840, ov. Driebergen 09-01-1873, dr. van Christoffel Kierpenstein en Elizabeth de Bie, tr. (2) Driebergen 08-05-1873 Evertje van Hunnen, wed. Hendrik Bleijerveld, geb. Ede 1841, ov. Driebergen 28-03-1910, dr. van Gerrit van Hunnen en Geertrui Lieftink

10. meisje, doodgeboren Scherpenzeel 10-10-1839 

 

VIb

Pieter Benedikzi van Elst, geb. Woudenberg 25-12-1826, ged. in de Grote Kerk 28-01-1827, winkelier, bakker, tr. Scherpenzeel 01-05-1852 Christina Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 14-02/04-03-1827, ov. Renkum 01-12-1875, dr. van Melis Veldhuizen en Maria de Jong

Lidm. Scherpenzeel 25-03-1849: Pieter Benedix van Elst, met attestatie vertrokken naar Renkum 10-07-1852.

Uit dit huw.:

1. Marinus Veldhuizen van Elst, geb. Scherpenzeel 06-02-1847 (erkend bij huwelijk) , ov. Renkum 19-05-1854

2. Antonia Alida van Elst, tr. Krein van der Helm, metselaar te Renkum

3. Anna Arendina van Elst, tr. Louis Jean Antoine Joseph Broman, makelaar te Schaarbeek bij Brussel

4. Petronella Christina van Elst, tr. Roelof van Elst, timmerman te Driebergen

5. Maria Jannetta van Elst, geb. Renkum 1856, ov. Rheden 10-10-1904, tr. Arnhem 06-04-1881 Albert Veenhuizen, geb. Apeldoorn 1860, arbeider, spoowisselwachter, zn. van Gerrit Peters Veenhuizen en Trijntje Groeneveld

6. Antonia van Elst, geb. Renkum 1859, ov. Woudenberg (ingeschr. te Scherpenzeel) 17-06-1880

7. Melia van Elst, geb. Renkum 1861, ov. Rheden 17-10-1932, tr. (1) Rhenen 21-11-1878 Ernst van den Berg, geb. Rhenen 10-05-1861, timmerman, ov. Oosterbeek 10-03-1916, zn. van Louwerens Jochems van den Berg en Marretje van Waveren, tr. (2) Arnhem 20-12-1922 Cornelis de Groot, geb. Putten 1868, molenaar, ov. Rhenen 22-02-1942, zn. van Evert Hendrik de Groot en Eibertje de Vries

8. Petronella Christina van Elst, geb. Renkum 1865, tr. Renkum 11-05-1889 Gerrit van den Berg, geb. Renkum 1865, timmerman, zn. van Lambertus van den Berg en Jacomina Nijland

In 1888 heeft Jan Jacob Veldhuizen, landbouwer te Scherpenzeel rekening gedaan van de voogdij die hij had over Petronella Christina van Elst, ongehuwd, dienstbode te Oosterbeek (AT058a002; 16-01-1888, nr. 1).

 

Vc

Hendrik van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 07/22-01-1804, arbeider, wolkammersknecht, ov. Scherpenzeel 14-01-1861, tr. Scherpenzeel 05-08-1836 Geurtje van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 14/28-12-1806, ov. Scherpenzeel28-04-1882, dr. van Wouter van de Kuil en Klaasje Zonnenberg

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1844: Hendrik van Elst.

Uit dit huw.:

1. Barendvan de Kuil/van Elst, geb. Woudenberg 24-09-1833 (erkend bij huwelijk)

2. Willem van Elst, geb. Woudenberg 17-02-1837, ged. in de Grote Kerk 26-02-1837, arbeider, ov. Scherpenzeel 08-04-1907, tr. Scherpenzeel 20-02-1869 Barendje van de Kuil Willemsen, geb. Scherpenzeel 22-03/08-06-1828, ov. Scherpenzeel 30-03-1908, dr. van Aartje Willemsen

                Lidm. Scherpenzeel 10-04-1864: Willem van Elst.

In 1897 laten Willem van Elst, dagloner te Scherpenzeel x Barendje van de Kuil Willemsen hun testamenten op de langstlevende maken (AT058a014, nr. 69 en 70; 21-06-1897).

Uit dit huw.:

1. Heintje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 07/26-02-1871, tr. Scherpenzeel 06-04-1889 Hendrikus van Leuveren, geb. Scherpenzeel 1866, arbeider, ov. Scherpenzeel 27-12-1938, begr. Glashorst, graf nr. 519, zn. van Teunis van Leuveren en Aaltje van de Meent

2. Wouter van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 14/27-01-1839, volgt VIc

3. Anthonie van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 13-04/30-05-1841, ov. Scherpenzeel 02-03-1857

4. Nicolaas van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/04-02-1844, ov. Doorn 06-07-1933, tr. (1) Doorn 24-03-1871 Cornelia Rijkse, geb. Doorn 17-05-1850, ov. Doorn 02-06-1885, dr. van Willem Rijkse en Aartje Koetsier, tr. (2) Doorn 29-11-1889 Gijsberta van Beek, geb. Amerongen 11-03-1856, ov. Doorn 12-02-1926, dr. van Jacobus van Beek en Evertje van Veldhuizen

5. Teunis van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 23-08/03-10-1847, tuinmansknecht, tr. Scherpenzeel 27-03-1873 Hendrika Geertruida van Dijck, geb./ged. Scherpenzeel 29-05/26-06-1845, dr. van David Henricus van Dijck en Jannigje ter Burg

Uit dit huw.:

1. Jansje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 22-04/01-06-1873

 

VIc

Wouter van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 14/27-01-1839, arbeider, ov. Scherpenzeel 24-02-1922, begr. Glashorst, graf nr. 179, tr. Scherpenzeel 16-10-1873 Elisabeth Wagensveld, geb. Woudenberg 19-02-1850, ov. Scherpenzeel 11-02-1930, begr. Glashorst, graf nr. 179, dr. van Gijsbert Wagensveld en Jannetje Goudkuil

                Lidm. Scherpenzeel 19-04-1863: Wouter van Elst.

In 1910 laten Wouter van Elst, arbeider te Scherpenzeel x Elisabeth Wagensveld hun testamenten op de langstlevende maken )Notarieel Amersfoort 37, nr. 2091, 2092; 10-02-1910).

Uit dit huw.:

1. Hendrik van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 14-01/22-02-1874, ov. Scherpenzeel 13-05-1878

2. Jannigje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 15-01/27-02-1876, ov. Scherpenzeel 01-04-1876

3. jongen, ov. Scherpenzeel 02-03-1877

4. Jannigje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/31-03-1878

5. Heintje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 21-10/28-11-1880

6. Hendrik van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 10-03/07-05-1882

7. Gijsbert van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 03-03/06-04-1884, ov. Scherpenzeel 08-02-1887

8. Wouter van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 19-03/30-05-1886,tr. Scherpenzeel 26-04-1917 Geertruida Broekhuizen, geb. Woudenberg 24-06-1890, dr. van Jan Broekhuizen en Dirkje den Hartog

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1908: Wouter van Elst, met attestatie vertrokken naar Leusden mei 1917.

9. Gijsbert van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 28-05/24-06-1888, metselaar,tr. Scherpenzeel 23-10-1913 Cornelia Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel30-12-1886/06-02-1887, ov. Scherpenzeel 19-05-1962, dr. van Cornelis Valkenburg en Cornelia van de Haar

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1910: Gijsbertus van Elst.

Uit dit huw.:

1. Wouter van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 29-07/30-08-1914

2. Cornelis van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 31-01/26-03-1916, aannemer, tr. Scherpenzeel 28-02-1946 Wilhelmina Vos, geb. Woudenberg 1924, dr. van Dirk Vos en Beertje Jansen

Uit dit huw.:

1. Gijsbert van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 15-04/06-07-1947

3. Elizabeth van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 13-03/27-05-1917, ov.1972, tr. Scherpenzeel 21-01-1948 Gerard Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 24-12-1916/25-03-1917, kruidenier, zn. van Dirk Cozijnsen en  Grietje Hoogeweg

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1942: Elisabeth van Elst.

4. Co van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 07-09-1918, ov. Scherpenzeel 01-11-1918

5. jongen, ov. Scherpenzeel 09-06-1923, begr. Glashorst, graf nr. 156

6. Cornelia van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 25-07/31-08-1924, tr. Scherpenzeel 21-09-1950 Aart van Hunnik, geb. Veenendaal 1917, chauffeur, zn. van Izaäk van Hunnik en Jantje Bouw

                               Lidm. Scherpenzeel 10-04-1949: Cornelia van Elst.

7. Gijsbert van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 04-03/25-04-1926

10. Geurtje van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1890/08-02-1891, ov. Scherpenzeel 21-01-1894

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

augustus 2009