Gooswilligen

  

I

Gijsbert Thonisz, op Overeem, tr. (1) Weijmptgen Everts, tr. (2) Maartje Melissen

In 1647 wordt Giesbert Thonisen genoemt als pachter van Goodswilligen voor f 250,= per jaar pacht en 4 mud rogge toepacht (Westerholt 252-2; landcedulle 1647).

In 1664 worden Gijsbert Teunisz en Maartje Melissen, won. op de Kleine Vliert, wederzijds gelijftocht met het erf genaamd Klundt omdat het met 500 gl. van haar geld gekocht is (Huis Amerongen 1180, fol. 40; 08-03-1664).

Uit dit huw.:

1. Wouter Gijsbertsz, volgt II

2. Willem Gijbsertsz (Overeem), won. Goos Willige onder S., ov. 1654, otr. Renswoude 1647 Maijge Ariese, wed. Peter Brande

Lidm. reg Renswoude 1649: Willem Gijsbertsz en zijn vrouw.

Lidm. reg. Renswoude 1657: Willem Gijsbertse en Maijken Errisse.

Lidm. Renswoude 1657-1662: Maijken Erriszen, wed. Willem Ghijsbertze.

            Uit dit huw.:

1. Weimtie Willems van Overeem, ged. Renswoude 1650, tr. (1) ) Renswoude 26-11-1682 Maas Roelofsz Methorst, tr. (2) Renswoude 21-02-1692Frans Jansz van Overeem, van Rumelaar

            2. Maijken Willems, ged. Renswoude 20-11-1653

3. Gijsbertgen Gijsbertsz, ov. ca. 1680, tr. NN

In 1651 erf Gijsbertgen Gijsbertsz, weduwe van Goedswilligen f 900,= van haar zal. moeder Weijmptgen Everts, borgen: Gijsbert Anthonisz, vader en Evert Gijsbertsz, broer (Recht. Arch. Scherpenzeel nr 1, fol. 124; 06-03-1651).

In 1672 wordt Jan Arisz van Lambalgen namens Gijsbertje Gijsberts, onnozel, beleend na dode van haar vader Gijsbert Teunisz x Metje Melissen met 5 ½ morgen van het erf De Vliert. Bevestigd door Gijsbert Woutersz (Huis Amerongen 1182, fol. 14; 22-02-1672).

4. Evert Gijsbertsz

In 1651 erf Gijsbertgen Gijsbertsz, weduwe van Goedswilligen f 900,= van haar zal. moeder Weijmptgen Everts, borgen: Gijsbert Anthonisz, vader en Evert Gijsbertsz, broer (Recht. Arch. Scherpenzeel nr 1, fol. 124; 06-03-1651).

 

II

Wouter Gijsbertsz, ov. Scherpenzeel 17-11-1673, tr. (1) Willemtgen Jansz Couwenhoven, dr. van Jan Jansz Couwenhoven, tr. (2) Arrisje Willems, ov. Scherpenzeel 20-12-1679, dr. van Willem Jansz Heijngenscamp en Cornelia Jans. Arrisje Willems, tr. (2) Scherpenzeel 16-08-1674 Teunis Evertsz, wed. Ceeltje Cornelissen, op Langelaer, zn. van Evert Jansz. Teunis Evertsz, tr. (1) Scherpenzeel 09-07-1669 Ceeltje Cornelissen, wed. Gerrit Evertsz, op Langelaer,  tr. (3) Scherpenzeel 10-07-1681 Jacobjen Jansen, van Snidler, dr. van Jan Thijmensz en Henrickien Peters

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Wouter Gijsbertsen, en Arrissien Willems, op Goodtswilligen.

In 1662 draagt Wouter Gijsbartsen op Gooswillige 10 gl. tot de reparatie van het leidak van de kerk van Scherpenzeel (Herv. Gem. Scherpenzeel 273).

In 1666 en 1667 is Wouter Gijsbertsen, op Goetswilligen ouderling in de Grote kerk van Scherpenzeel.

In 1666 leveren Wolter Gijsbertsz, op Goodswilligen en Egbert Jacobsz, op Oordeel het proces tussen de predikant en diakenen en jvr. Jacoba Emilia van Westerholt x Jacob Schimmelpenninck van der Oije, Heer tot Clouse betreffende een legaat aan de kerk over aan onpar­tijdige rechtsgeleerden (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 3; 28-05-1666; 11-06-1666; 24-07-1666).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Wouter Gijsbertsen en Arisje Willems, , op Goodtswilligen

In 1674 wordt Peter Willemsz van Overeem, jm, momber van de vier onmondige kinderen van Arrisgen Willems, wed. Wouter Gijsbertsz, op Godswilligen, borgen: Jan Aertsz van Lambalgen en Jan Willemsz van Heijntgenscamp (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 3; 28-07-1674).

In 1674 wordt Willem Buijs, koster in Leusden, momber van Gijsbert en We­ijntgen Woutersz, de twee voorkinderen van zal. Wouter Gijs­bertsz, op Godswilligen, borg: Ebbert van Ebbenhorst (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 3; 30-07-1674).

Renswoude 1675: De kinderen van Wouter, won. Gooswilligen te S.; een daghuurdershofstedeken, ca. 5 morgen (Familiegeld Eemland; Putman nr. 29).

In 1674 wordt Willem Jacobsz en Gijsbert Jacobsz, ooms en mombers van de drie onmondige kinderen van zal. Egbert Jacobsz, op Groot Oordel, borgen: Jan Willemsz van Heijntgenscamp en Thonis Evertsz, op Goodswilligen (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 18-10-1674).

Lidm. Scherpenzeel 20-09-1674. Teunis Evertsen, op Godtswilligen.

Jacobje Jansen genoemd in donateurslijst voor een kroonluchter in de Grote kerk te Scherpenzeel; 1663.

Teunis Evertsen otr. (1) Scherpenzeel 04-07-1669, att. naar Barneveld met Ceeltien Cornelissen, wed.

Gerrit Evertsen.

In 1674 koopt Jan Anthonisz van Voscuijlen de inboedel en vee voor 2577 gl. van Thonis Evertsz, wed. Ceeltje Cornelis, won. Langelaar. Jan gaat met zijn as. vrouw op Langelaar wonen (AT015b005; 10-07-1674).

                Lidm. Scherpenzeel 30-09-1683: Jacobje Jansen, hv Teunis Evertsen, op Goodswilligen

In 1688 is Thonis Everts is get. bij huw. voorw. schoonzus Ceeltje Jans (AT015b012; 28-12-1688).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Teunis Evertsen, op Goodswilligen.

                Grafsteen 19 in de Grote Kerk van Scherpenzeel:. TEUNIS EVERTSEN OP GOODSWILGEN Ao 1719.

Uit het huw. van Wouter Gijsbertsz en Willemtgen Jansz Couwenhoven

1. Weimtgen Wouters, ged. Scherpenzeel 09-12-1649, op Godswilligen, tr. (1) Scherpenzeel 02-08-1674 Jan Thonisz Voscuijl, jm. op Voskuijl, zn. van  Teunis Jansz, op Voskuilen. Jan, tr. (2) Leusden (gerecht) 28-03-1684 als wed. Wijntje Wouters, won. op Langelaar, met Marrijtgen Jacobs, won. Asschat, dr. van (Jacob Joosten?) en Willemtje Hendricks

Huw. voorw. Jan Thonisz, jm. van Voscuijlen, geass. door vader Thonis Jansz op Voscuijlen en Weymtgen Wouters, jd. van Gooswilligen, geass. door stiefmoeder Arrisje Willems, wed. Wouter Ghijsbertsz, neef Willem Buys Schimmel, koster te Leusden. Jan: 1500 gl. Weymtgen: 650 gl. uit erfdeel van haar moeder en de helft van 4 morgen land op Voscuijlen (de andere helft is van haar broer Gijsbert Woutersz), gebruikt door Gerrit Wulphertsz, zijnde een deel van 12 morgen genaamd ‘de achterste camp’ (Kouwenhoverkamp-oost); met ¼ deel van het Witgen met 4 morgen land (Leusbroek) en een obligatie van 200 gl., beiden geërfd van grootvader Jan Jansz Couwenhoven (Not. Amersfoort, AT015b005; 10-07-1674).

Op dezelfde dag koopt Jan Anthonisz van Voscuijlen de inboedel en vee voor 2577 gl. van Thonis Evertsz, wed. Ceeltje Cornelis, won. Langelaar. Jan gaat met zijn as. vrouw op Langelaar wonen en zijn as. stiefschoonvader gaat op Gooswilligen wonen (Not. Amersfoort, AT015b005; 10-07-1674).

In 1674 zijn Jan Thonis x Weijmtgen Wouters, Gijsbert Woutersz, onmondig, geassisteerd door neef Willem Buijs Schimmel, koster te Leusden, erfgenamen van hun grootvader Jan Jansz Couwenhoven. Haar tante Merritgen Jans, wed. Cornelis Jansz koopt de anderen uit. Het land onder Leusden (´t Witje) en Woudenberg (Kouwenhoverkamp-oost) blijft onverdeeld (Not. Amersfoort, AT015b005; 22-10-1674).

In 1682 woont Jan zelf op Langelaer (AT015b009; 17-08-1682). Hebben ze van boerderij geruild? In 1682 eist Jan Thonissen op Langelaer, als mede erfgenaam van Jan Jansz van Kouwenhoven om 26 gl. rest landpacht en 43 gl. ongelden over 1675-1680 uit de Kouwenhoverkamp-oost van Gijsbert Peters, op Moorst (Not. Amersfoort, AT018a001; 22-12-1682).

Bij de huw. voorw. van zijn 2e huw. met Maria Jacobs wordt Jans’ inboedel wordt geschat op 1236 gl.; hij bezit de helft van ‘t Witje en 4 morgen land op Voskuijlen ´gemeen in twaalf margen genaempt de achterste camp´ (Kouwenhoverkamp-oost) en 7 dammaten weiland in Bunschoten. Maria brengt 100 gl. in (Not. Amersfoort, AT 013b003; 29-03-1684).

In 1683 is Jan Teunissen Voskuijlen, wed. Weijmtje Wouters mede erfgenaam van Gijsbert Woutersen (Not. Amersfoort, AT013b003; 16-02-1683).

Uit dit huw.:

1.   NN.

In 1696 wordt ‘het kind van Jan Teunissen Voskuijlen’ genoemd als erfgenaam van zijn oom Teunis Teunisz Voskuil van de helft van 7 dammaten land in Bunschoten (AT013b004; 30-10-1696).

2. Gijsbert Woutersz, ged. Scherpenzeel 26-10-1651, op Godswilligen

In 1674 is Gijsbert Woutersen getuige bij het huwelijk van zijn zuster Weimtje Wouters.

In 1680 wordt Gijsbert Woutersz beleend na dode van (zijn tante) Gijsbertje Gijsberts met 5 ½ morgen van het erf De Vliert (Huis Amerongen 1182, fol. 24vo,25; 11-11-1680).

Uit het huw. van Wouter Gijsbertsz en Arrisje Willems

3. Cornelissien Wouters, ged. Scherpenzeel 27-02-1659, op Goetswilligen

4. Willempje Wouters, ged. Scherpenzeel 03-03-1661, op Godeswilligen, tr. Lunteren (otr. Scherpenzeel) 19-11-1682 Christiaen Cornelissen, van Lunteren, won. Wagensveld

In het doopboek staat dat er een dochter is geboren. Dit moet de bovenstaande Willempje zijn geweest of haar zus Aeltje.

5. Marij Wouters, ged. Scherpenzeel 17-11-1667, op Guijdeswilligen

6. Aeltje Woutersen, ov. Scherpenzeel 13-09-1693, tr. Scherpenzeel 18-07-1686 Johannes (Jan) Cornelissen, ged. Scherpenzeel 29-09-1661, op Voscuijl, ov. 06-07-1701, zn. van Cornelis Gijsbertsz en Henrickien Ariaens

                Zij gaan naar Klein Schaik onder Scherpenzeel.

Uit het huw. van Teunis Evertsz en Arrisje Willems:

7. Wouter Teunisz van Goodswilligen/Berkhorst, ged. Scherpenzeel 02-05-1675, op Gootswilligen, tr. Scherpenzeel 28-11-1700 Geertje Faessen, ged. Scherpenzeel 07-10-1677, dr. van Faas Evertsz van Engelaar en IJtje Gijsbertsen van Huijgenbosch

Wouter Teunissen van Goodswilligen genoemd als getuige bij huw. van zijn zuster Jantje in 1726.

                Zij gaan naar Berkhorst onder Renswoude.

Uit het huw. van Teunis Evertsz en Jacobjen Jansen

8. Arisje Teunissen van Goodswilligen, ged. Scherpenzeel 23-07-1682, op Goodswilligen, ov. voor 1741

9. Jan Teunissen van Goodswilligen, ged. Scherpenzeel 27-04-1684, op Goodswilligen, tr. Scherpenzeel 18-07-1728 Gerritje Gerrits van Davelaar, begr. Woudenberg 29-01-1773, dr. van Gerrit de Kruif

Jan Teunissen van Goodswilligen genoemd als getuige bij huw. van zijn zuster Jantje in 1726.

Tot 1741 mede eigenaar van Klein Voskuilen (Recht. Arch. Woudenberg 2346; 14-08-1741).

Hun nakomelingen staan in: Gens Nostra Amersfoort e.o.; jg. 9 nr. 2; april 2000 “De familie Van Gooswilligen”, door A.B. Graveland.

            Uit dit huw.:

1. Jacobje Jans van Gooswilligen, ged. Scherpenzeel 12-09-1728, tr. Woudenberg 07-04-1771 Pieter de Wit, wed. Maria Achterberg

2. Maria Jans van Gooswilligen, ged. Scherpenzeel 12-02-1730, op Goodswilgen, tr. Woudenberg 25-02-1753 Teunis Gijsbertsz van de Lagemaat, ged. Woudenberg 12-03-1727, zn. van Gijsbert Barten van de Lagemaat en Merritje Gijsberts

3. Teunis Jansz van Gooswilligen, ged. Scherpenzeel 24-08-1732, op Goodswilgen, tr. Woudenberg 30-11-1766 Willemijntie van Ginkel           

4. Gerrit Jansz van Gooswilligen, ged. Scherpenzeel 26-06-1735, op Goodswilgen, begr. Woudenberg 26-03-1803, tr. Woudenberg 30-10-1763 Elizabeth Gerrist, geb. Geerestein, ged. Woudenberg 12-04-1744, begr. Woudenberg 28-04-1807, dr. van Gerrit Ariesz en Gerritje Knopper

5. Arisje Jans van Gooswilligen, ged. Scherpenzeel 06-09-1739, in het Taailand, tr. Amersfoort (att. van Woudenberg) 20-10-1776 Hermanus Nelink, geb. Woudenberg,  won. Amersfoort

10. Jantje Teunissen van Goodswilligen, ged. Scherpenzeel 12-09-1686, op Goodswilligen, tr. Scherpenzeel 23-06-1726 Jan Brandsen, wed. Brandje Peelen, won. ’t Woud onder Lunteren, ged. 08-08-1686, zn. van Brant Cornelissen en Geertje Jans

                Tot 1741 is Jantje mede eigenaar van Klein Voskuilen (Recht. Arch. Woudenberg 2346; 14-08-1741)

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

augustus 2008