Gelkenhorst

I

Hendrik Rutgersen, van Wekerom, zn. van Rutger Jansz, otr. Barneveld 18-01-1675 Jenneken Jansen, ged. Barneveld 14-11-1652, op Gelkenhorst, dr. van Jan Aartsz en Jannetje Franken

Uit dit huw.:

1. Rutger Hendricksz, ged. Barneveld 08-01-1676, volgt II

2. Jannetje Hendricks, van Gelkenhorst, tr. (1) Barneveld 30-08-1705 Jan Jansen Kampert, op de Kamp, tr. (2) won. op de Kamp, Barneveld 28-06-1716 Geurt Willemsz, won. Esveld

3. Enikje(?) Hendricks, ged. Barneveld 13-06-1680

4. Bartje Hendricks van Gelkenhorst, ged. Barneveld 28-03-1683, tr. Scherpenzeel 26-10-1721 Jan Aartsen Bosch, ged. Scherpenzeel 15-04-1683, ov. 1740-1743, zn. van Aart Bosch en Ceeltje Teunissen van Santen

In 1740 lenen Jan Bosch x Barbara Hendriks van Gelkenhorst f 550,= wegens geleverd hout en geleend geld van Rutgera Methorst, wed. Wouter van Deventer, koopvrouw in hout te Amersfoort. Onderpand: hun huis, schuur en timmerwinkel omtrent het oosteinde van het dorp. Gedeelte­lijk geroyeerd op 21-01-1747 door Gijsbert van Deventer, omdat de schuur is verkocht door de wed. van Jan Bos aan Aalbert van Santen, onderschout. De restschuld blijft in het huis. (Recht. Arch. Scherpenzeel 5: 02-08-1740).

In 1778 koopt Reinier van Wolfswinkel voor f 108,= van Gerrit Methorst x Grietje Evers Methorst een schuur “is geweezen een timmermanswin­kel” met de helft van de hof aan het oosteinde van het dorp. Door de verkopers op 21-06-1743 gekocht van Bartjen van Groot Gelkenhorst, wed. Jan Bos. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 129; 09-05-1778).

5. Aartje Hendricks, ged. Barneveld 13-09-1685

6. Claasje Hendricks, ged. Barneveld 13-09-1685, van Gelkenhorst, tr. Barneveld 25-05-1722 Jan Roelofsen, van Arnhem

7. Jan Hendricksz, ged. Barneveld 03-06-1689, won. Gelkenhorst, otr. Barneveld 19-12-1716 Elbertje Jochems, van Manen, won. onder Garderen

8. Hendrik Hendricksz, ged. Barneveld 12-05-1692

9. Frank Hendricksz, ged. Barneveld 22-06-1696, ov. op Gelkenhorst, begr. Barneveld 25-05-1744, otr. Barneveld 06-07-1732 Steventje Everts, van Voorthuizen

II

Rutger Hendricksz van Gelkenhorst, ged. Barneveld 08-01-1676, tr. (1) Renswoude (otr. Barneveld) 27-11-1701 Geertje Jacobs van de Hoeff, ov. na 1740, tr. (2) Ede (otr. Scherpenzeel) 22-01-1747 Dirkje Hendriks, wed. Jacob Petersz

Lidm. Scherpenzeel 06-10-1700: Geertje Jacobsen, jd, op de Kleijne Hoeve

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1709: Rutger Hendricksen, man van Geertje Jacobs­en, “al te vooren alhier tot Lidtmaet aengenomen”, met attestatie van Lunte­ren.

Lidm. lijst Scherpenzeel 1715: Rutger Hendriksen en Geertje Jacobsen, op Heintjescamp

Lidm. lijst Scherpenzeel 1740: Rutger Hendericks en Geertje Jakobs, op de Heintjescampen, Rutger met attestatie vertrokken naar Ede (voor 1756).

Uit het 1e huw.:

1. Aeltje Rutgers van Gelkenhorst, ged. Scherpenzeel 03-12-1710, op Heijntjeskamp, volgt III

2. Jantje Rutgers van Gelkenhorst, ged. Scherpenzeel 03-12-1710 , op Heijntjeskamp, ov./begr. Barneveld 01/03-02-1778

Lidm.Scherpenzeel 30-03-1755: Jantje Rutgers van Gelkenhorst.

Lidm. lijst Scherpenzeel 1756-1758: Jantje Rutgers van Gellekenhorst.

Lidm. lijst Scherpenzeel 1772-1774: Jannetje Rutgers van Gellekenhorst, met attestatie vertrokken naar Barneveld 1777.

3. Cornelia Rutgers van Gelkenhorst, ged. Scherpenzeel 09-07-1713, op Heintjeskamp, tr.

    Scherpenzeel 06-05-1742 Gerrit Gerritsz Overeem, wed. Aaltjen Jakobsen van Breschoten.

    Gerrit tr. (2) Scherpenzeel 27-04-1749 Evertje van ´t Willaer, wed. Gijsbert Glashorst, ged.

    Scherpenzeel 01-01-1701, dr. van Aelbert Arissen van ´t Willer en Teuntje Lubbertsen van de

    Vliert

Zie genealogie Overeem.

 

III

Aeltje Rutgers van Gelkenhorst, ged. Scherpenzeel 03-12-1710, tr. Scherpenzeel 18-09-1746 Elbert Elbertz van Kallenbroeck, geb. Barneveld, ov./begr. Barneveld 12/18-03-1767, zn. van Maertje Hendericksdr

In 1783 lenen Kornelis Jansen van Wittenberg en Marritje Jans, op Wittenberg 1000 gl. van Aaltje Rutgers, wed. Elbert Elbertsz. Geroyeerd op 11-02-1796 (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 149; 06-03-1783).

Uit dit huw.:

1. Geertje Elberts, ged. Scherpenzeel 19-03-1747, op den Heintjescamp, jong ov.

2. Geertje Elberts, ged. Scherpenzeel 19-05-1748, op den Heintjeskamp, ov./begr. Barneveld 05/09-10-1801, tr. Barneveld 11-04-1779 Aalbert Top, geb. Barneveld 1744, ov. Barneveld 22-02-1830, zn. van Maas Jansz Top en Ariaantje Everts. Aalbert Top, tr. (2) Jannetje Jans/Geerlofs, geb. Barneveld 1758, ov. Barneveld 13-03-1836, dr. van Jan Geerlof en Neeltje Peters

3. Maria Elberts, ged. Scherpenzeel 16-11-1749, op den Heintjeskamp, tr. Barneveld (att. van Scherpenzeel) 30-05-1779 Jacob Homoet, ged. Scherpenzeel 09-09-1753, wolkammer, begr. Scherpenzeel 26-05-1791, zn. van Dirk Jansz Homoet en Maartje Cornelissen Daatselaar. Jacob Homoet, tr. (2) Barneveld (otr. Scherpenzeel 29-11-1782) Grietje Harberts, ged. Barneveld 28-12-1754, dr. van Herbert Aalbertsz en Jannetje Jans

                Bij haar huw. in 1779 woon Maria Elberts in Barneveld.

                Bij ov. van zoon Dirk Homoet, Scherpenzeel 29-10-1835 heet zijn moeder Martje van Gelkenhorst.

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

januari 2012