Geitenbeek

  

De boerderij Geitenbeek lag ten zuiden van Scherpenzeel onder de gemeente Woudenberg. Na een grenswijziging in 1960 is het Scherpenzeels gebied geworden. Inmiddels is het een woonwijk. De boerderij lag aan het eind van de Grebbelaan, tussen Valleilaan en Koepellaan. Het grondgebied lag tussen de boerderij Koudijs (west) en ´t Voort (oost) en de weg (noord) en de boerderij ´t Vliet (zuid).

De eerstgenoemde familie woonde op de boerderij en was eigenaar. De volgende families woonden oorspronkelijk op het grondgebied van de boerderij aan de Knaapstraat en noemden zich naar de boerderij.

 

Geitenbeek (1)

 

Dit is de oorspronkelijke familie Geitenbeek. De oudste generaties heten nog Scadewijck, maar later noemen zij zich naar de boerderij: (van) Geitenbeek.

 

Van deze familie bestaan vele publicaties:

W.H.M. Nieuwenhuis, De hofstede en de familie (van) Geitenbeek. In: Van Scarpenzele tot Scherpenzeel, Scherpenzeel 1996, blz. 41-52.

Scarpenzele jg. 4, nr. 4 (1996), blz. 95 ev. Van Sacadewijck/Van Geijtenbeeck, door J.C. Klesser

Van de hand van W.H.M. Nieuwenhuis verscheen ook nog:

Scarpenzele jg. 7, nr. 3 (1999), blz. 68-84 (de familie hieronder)

Scarpenzele jg. 7, nr. 4 (1999), blz. 98-103 (Geitenbeek in Hoogland, Putten, Nijkerk)

Scarpenzele jg. 8, nr. 1 (2000), blz. 19-28 (Geitenbeek in Amersfoort, Hoevelaken, Nijkerk, Putten)

Scarpenzele jg. 8 (2000), blz. 46-53 (Geitenbeek in Baarn, Lexmond, Utrecht, Zeist, Amersfoort)

Nederlandsche Leeuw 1963, blz. 75 ev.

Internet:

http://home.hetnet.nl/~cgeitenbeek/index.html

http://www.camerama.demon.nl/gei/hs1/

I

Aernt Scadewijck, geb. Scherpenzeel ca. 1371, tr. NN
Uit dit huw.:

1. Jacob Aerntsz Scadewijck, geb. Scherpenzeel ca. 1405

In 1419 wordt het tiendrecht van Geitenbeek door het Kapittel van St. Pieter in Utrecht verpacht aan Gijsbert Aerntsz Scadewijck en zijn broer Jacob Aerntsz Scadewijck (RAU, St. Pieter, charter 814; 08-03-1415, charter 853; 28-04-1419, charter 854; 05-05-1419).

2. Gijsbert Aerntsz Scadewijck, geb. Scherpenzeel ca. 1406, volgt II

II

Gijsbert Aerntsz Scadewijck, geb. Scherpenzeel ca. 1406, tr. NN

In 1419 wordt het tiendrecht van Geitenbeek door het Kapittel van St. Pieter in Utrecht verpacht aan Gijsbert Aerntsz Scadewijck en zijn broer Jacob Aerntsz Scadewijck (RAU, St. Pieter, charter 814; 08-03-1415, charter 853; 28-04-1419, charter 854; 05-05-1419).

In 1446 is Gijsbert Aerntsz eigenaar van Geitenbeek (RAU, Staten landsheerl. tijd 332; Legger morgentalen Eemland, ca. 1446).

Uit dit huw.:

1. Aernt Gijsbertsz Scadewijck, geb. Scherpenzeel ca. 1441, volgt III

III

Aernt Gijsbertsz Scadewijck, geb. Scherpenzeel ca. 1441, tr. NN

In 1470 is Aernt Gijsbertsz eigenaar van Geitenbeek (RAU, Staten landsheerl. tijd 346; Legger morgentalen Eemland, ca. 1470).

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Aerntsz Scadewijck, geb. Scherpenzeel ca. 1475, volgt IV

IV

Gijsbert Aerntsz Scadewijck, geb. Scherpenzeel ca. 1475, tr. NN

In 1501 en 1511 is Gijsbert van Geijtenbeeck eigenaar van Geitenbeek (RAU, Staten landsheerl. tijd 349; Legger morgentalen Eemland, 1501, Staten landsheerl. tijd 352; Legger morgentalen Eemland, 1511).

In 1525 is Gijsbert van Geijtenbeeck eigenaar van Geitenbeek (RAU, Staten landsheerl. tijd 374; 1525. gepubliceerd in Historische toegangen van de Gelderse Vallei, deel 9, Woudenberg, 1989).

Uit dit huw.:

1. Aernt Gijsbertsz van Geytenbeeck/Scadewijck, geb. Scherpenzeel ca. 1510, volgt V

V

Aernt Gijsbertsz van Geytenbeeck/Scadewijck, geb. Scherpenzeel ca. 1510, tr. NN

In 1529 moet Aernt Gijsbertsz van Geijtenbeeck de tijns van Geitenbeek betalen (RAU, Financiële instellingen 16, fol. 8vo; 1529).

In 1536 is Aernt Gijsbertsz van Geijtenbeeck eigenaar van Geitenbeek (RAU, Financiële instellingen nr. 16, Oudschildgeld nr. 66).

In 1569, 1570 koopt Aert Gijsbertsz op Geijtenbeeck tienden (D. van Wageningen, Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 82).

In 1590 is Aert Ghijsbertsz van Geijtenbeeck eigenaar van “´t goet tot Geijtenbeeck. Hier is de naam van de vorige eigenaar gemakshalve gebruikt of hij is heel oud geworden (HUA, Staten van Utrecht 364-2-29, Tinsregister Huis Amerongen 1590).

Uit dit huw.:

1. Hendrik Aertsz van Geytenbeek, geb. Woudenberg, ca. 1545, volgt VI

VI

Hendrick Aertsz van Geytenbeek, geb. Woudenberg, ca. 1545, ov. voor 1620, tr. Cunera Bartholomeusdr

In 1576, 1577, 1578, 1581, 1583, 1584 en 185 staat Henrick Aertss op Geijtenbeeck borg bij diverse tiendverkopen (D. van Wageningen, Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 70,75-77,80,81).

In 1577, 1578, 1581, 1585, 1587 koopt Henrick Aertss op Geijtenbeeck tienden (D. van Wageningen, Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 71,83,87).

In 1599 wordt Hendrick Aerntsz genoemd als eigenaar van Geitenbeek (Oudschildgeld Woudenberg).

Octrooi om te testeren 13-11-1603.

Uit dit huw.:

1. Frederik Hendricksz van Geytenbeek, geb. Scherpenzeel ca. 1583, volgt VIIa

2. Giert/Gierten Hendricksen van Geitenbeek, tr. Scherpenzeel 25-08-1613 Aert/Arnt Jans van Roywinkel, weduwnaar
3. Jaengen Hendricksen van Geitenbeek, ov. Scherpenzeel 04-10-1680, tr. (1) Scherpenzeel 16-02-1616 Peter Elbertsz op Gooswilligen, tr. (2) Cornelis Cornelissen de Jong, koster

                Lidm. lijst Scherpenzeel 1657: Jaentien Henricks.

                Lidm. lijst Scherpenzeel 1673: Jaentje Hendricks van Geitenbeeck, wed. Cornelis de Jonge.

4. Aert Hendriksz van Geitenbeek, geb. Scherpenzeel ca. 1592, volgt VIIb

VIIa

Frederik Hendricksz van Geitenbeek, geb. Scherpenzeel ca. 1583, tr. (1) Gerritje/Geertje Everts, tr. (2) Renswoude 18-05-1650 Fransje Cornelis Morrendr, wed. Jan Aelbertsz Holtappel en Jan Cornelisz Mom

In 1616 wordt Frederick Hendricksz van Geitenbeek beleend met Geitenbeek (Leenhof 236, fol. 14; 1616. Bel. Holevoet nr. 29).

In 1647 bestrijden de dochters Crijntje en Evertje de inventaris van de boedel van hun moeder. Hier volgt een heel proces, waarbij de dochters hun vader mishandelen (HUA, Hof van Utrecht 252-44; 16-03-1648).

De boedelscheiding wordt door het Hof bestreden (HUA, Hof van Utrecht 252-54; 15-07-1652 en 15-09-1653).

In 1653 sluit Frederick Henricks van Geytenbeek – dan wonende omtrent Scherpenzeel – een akkoordmet zijn dochters Evertge en Cuyntgen over hun moeders goed (not. N. de Cruijff, Utrecht; 18-06-1653).

Uit dit huw.:

1. Mertgen Fredericksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 28-03-1613, ov. voor 1647

2. Cuijntje/Cunera/Crijntje Fredericksen van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1615, ov. na 1672, ongehuwd

In 1672 laat Cunera Fredericksen van Geitenbeek haar testament maken (not. De Cruijf, Utrecht; 06-05-1672).

2. Evertje Fredericksen van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1617, ov. na 1683, tr. Willem Aertsz, ov. voor 1677

In 1648 eist Evertgen Frederiksen van Geijtenbeeck betaling van geleend geld van haar broer Hendrick Fredericksen van Geijtenbeeck (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 110vo; 10-07-1648).

In 1676 wordt Evertje Frederiksdr van Geijtenbeek beleend met 1/3 deel van Geijtenbeek, geërfd van zuster Crijntgen volgens haar testament. Zij bezit het tweede derde deel en haar broer Hendrick het derde derde deel (Huis Amerongen 1181, fol. 19vo; 1676. Bel. Holevoet nr. 29a).

In 1677 sommeert zij via notaris Cornelis Caen te Amersfoort haar broer Hendrick om de huur te betalen.

In 1680 laat Evertje Fredericx van Geytenbeeck, wed. Willem Aerts, sieck te bedde liggende, won. Achterstraat van Scherpenzeel in het gerecht van Woudenberg haar testament maken. Zij wil dat de twee kinderen van haar neef Gijsbert Henricks van Geytenbeeck saliger (onlangs overleden), genaamd Willem en Jan, al haar bezit zullen erven, waar onder leenen en tienden die sij als vasall van de Lande van Utrecht gebruikt, zoals haar overleden vader gedaan zou hebben. Al haar bezit moet bij vooroverlijden van één van de jongens overgaan op de andere en aan haar familie-kant vererven, omdat ze daar vandaan gekomen zijn. (Not. Amersfoort, A. v. Brinckesteyn AT015a003, fol. 6; 07-08-1680).

In 1683 laat Evertje Frederiksdr van Geijtenbeek haar testament maken waarbij haar ´neef´ Jan van Romswinckel drie hofjes aan de Knaapstraat krijgt (Huis Amerongen 1183; 01-07-1683. Bel. Holevoet nr. 29a).

3. Hendrick Fredericksen van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1619, volgt VIIIa

VIIIa

Hendrick Fredericksen van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1619, tr. NN

                In 1648 eist Evertgen Frederiksen van Geijtenbeeck betaling van geleend geld van haar broer Hendrick Fredericksen van Geijtenbeeck (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 110vo; 10-07-1648).

In 1666 laat Hendrick Fredericksen van Geitenbeek zijn testament maken (UT034a006; 24-03-1666).

Uit dit huw.:

1. Frederick Hendricksz van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1653, ongehuwd

In 1704 worden Frederick Hendricksz van Geitenbeek en Cornelis Willemsz van Koudijs x Merrigje Hendriksz van Geitenbeek beleend na dode van zijn (schoon)vader Hendrick Fredericksen van Geitenbeek met van Geitenbeek (Huis Amerongen 1185, fol. 41; 04-109-1704. Bel. Holevoet nr. 29).

In 1708 en 1729 en 1737 laat Frederick Hendricksz van Geitenbeek zijn testament maken (not. E. van Coeverden, Amersfoort; 13-12-1708, not. A. van Geijtenbeek, Woudenberg 17-04-1729 en 27-05-1737).

In 1709 worden Frederick Hendricksz van Geitenbeek en Cornelis Willemsz van Koudijs x Merrigje Hendriksz van Geitenbeek beleend na dode van Evertje Fredericksen van Geitenbeek met een deel van Geitenbeek (Huis Amerongen 1185, fol. 64; 11-11-1709. Bel. Holevoet nr. 29a).

In 1736 verhuurt hij Geitenbeek aan Jan Jansz van Doorn (not. A. van Geijtenbeek, Woudenberg; 29-01-1736).

2. Gijsbert Hendricksz van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1655, volgt IXa

3. Gerritje Hendricks van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1658, tr. Barneveld 24-02-1684 Johan Bode van Romswinkel

4. Maria Hendricks van Geitenbeek, geb. Woudenberg, ged. Amersfoort RK ´t Zand 04-10-1662, tr. Scherpenzeel 25-03-1688 Cornelis Willemsen van Coudijs, ged. Scherpenzeel 11-12-1659, ov. voor 1724, zn. van Willem Jacobsz en Aertje Cornelis

In 1704 worden Frederick Hendricksz van Geitenbeek en Cornelis Willemsz van Koudijs x Merrigje Hendriksz van Geitenbeek beleend na dode van zijn (schoon)vader Hendrick Fredericksen van Geitenbeek met van Geitenbeek (Huis Amerongen 1185, fol. 41; 04-109-1704. Bel. Holevoet nr. 29).

In 1709 worden Frederick Hendricksz van Geitenbeek en Cornelis Willemsz van Koudijs x Merrigje Hendriksz van Geitenbeek beleend na dode van Evertje Fredericksen van Geitenbeek met een deel van Geitenbeek (Huis Amerongen 1185, fol. 64; 11-11-1709. Bel. Holevoet nr. 29a).

IXa

Gijsbert Hendricksz van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1655, ov. ca. 1680, tr. Woudenberg 05-04-1675 (otr. Scherpenzeel) Grietje Willems van Romseler, dr. van Willem Tonissen van Rontselaer en Maeijtjen Hendriks. Grietje, tr. (2) Scherpenzeel 13-03-1681 Gerrit Aertsen, van Bitterschoten onder Barneveld

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1678: Grietje Willemsen van Romseler, huisvrouw Gijsbert Hendricksen van Geijtenbeeck.

In 1680 laat Evertje Fredericx van Geytenbeeck, wed. Willem Aerts, sieck te bedde liggende, won. Achterstraat van Scherpenzeel in het gerecht van Woudenberg haar testament maken. Zij wil dat de twee kinderen van haar neef Gijsbert Henricks van Geytenbeeck saliger (onlangs overleden), genaamd Willem en Jan, al haar bezit zullen erven, waar onder leenen en tienden die sij als vasall van de Lande van Utrecht gebruikt, zoals haar overleden vader gedaan zou hebben. Al haar bezit moet bij vooroverlijden van één van de jongens overgaan op de andere en aan haar familie-kant vererven, omdat ze daar vandaan gekomen zijn. (Not. Amersfoort, A. v. Brinckesteyn AT015a003, fol. 6; 07-08-1680).

In 1718 voeren Gerrit Aertsen en Grietje Willems een proces tegen Steven en Willem Stevensen Hoogland over de nalatenschap van Teunis Willemsen van Rontselaer (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-05-1718 tot 10-11-1721. De zaak wordt voorgelegd aan rechtsgeleerden 26-04-1723).

De kinderen van Gerrit Aarts en Grietje Willems verkopen in 1742 een huis, hof en een kampje (De Doornheg in Glashorst onder Scherpenzeel) aan Jan Overvest (Huis Scherpenzeel 144, fol. 71; 13-03-1742).

Uit het 1e huw.:

1. Willem Gijsberts van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 22-03-1676, volgt Xa

2. Jan Gijsberts van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 19-01-1679

Uit het 2e huw.:

3. Aert Gerritsz, ged. Scherpenzeel 08-01-1682

4. Gijsbert Gerritsz, ged. Scherpenzeel 07-03-1686, op de Vliert

5. Jan Gerritsz, ged. Scherpenzeel 22-01-1688, op de Vlierdt

6. Geertje Gerrits, ged. Scherpenzeel 17-03-1689, op de Vlierdt

7. Jan Gerritsz, ged. Scherpenzeel 30-10-1692

Xa

Willem Gijsberts van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 22-03-1676, tr. Woudenberg 28-03-1706 Gerritje Helmerts van Overeem, ged. Woudenberg 28-08-1687, dr. van Helmert Dircksz van Overeem en Adriaantje Jans van Huijstede

                In 1706 worden huw. voorw. gemaakt (not. G. van Swijnevoort, Amersfoort; 05-03-1706).

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Willemsz van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 16-01-1707, jong ov.

2. Gijsbert Willemsz van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 11-03-1708, get. Ariaantje Jans, jong ov.

3. Gijsbert Willemsz van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 17-03-1709, get. Ariaantje Helmerts, tr.? Utrecht 25-04-1741 Johanna Vrekenhorst, ws. dr. van Jacobus Vrekenhorst en Johanna Gresnich

            Uit dit huw.:

1. Cornelis Gijsbertsen van Geitenbeek, geb. Woudenberg, tr. Woudenberg 14-12-1777 Harmijntje Klaassen van Drieënhuizen, dr. van Klaas Fredriksz van Lunteren/Drieënhuizen en Willemijntje Cornelissen Lakemont

Uit dit huw.:

1. Gijsbert van Geitenbeek, geb/ged. Woudenberg 22-11-1778, get. Willemijntje Klaassen

2. Klaas van Geitenbeek, geb/ged. Scherpenzeel 18-11/03-12-1780, in de Knaapstraat onder Woudenberg, get. Grietjen hv Cors Willemsen en ged. Woudenberg 26-11-1780, get. Grietje Klaassen van Drieënhuizen, ov. als Klaas van Laar, Woudenberg 17-08-1821, ongehuwd

3. Heijltje van Geitenbeek, geb/ged. Woudenberg 05/15-06-1783

4. Jan van Geitenbeek, geb/ged. Woudenberg 23-07/21-08-1785

4. Ariaentje Willems van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 07-05-1711, get. Ariaantje Jans

5. Dirkje Willems van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 15-05-1712, get. Evertje Korsen

6. Grietje Willems van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 19-11-1713, get. Evertje Korsen, volgt XIa

7. Helmert Willemsz van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 05-01-1716, tr. Amersfoort 29-12-1741 Anna Joosten, van ´t Hoogland

8. Jantje van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 25-07-1717, get. NN Wulferts

9. Hendrikje Willems van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 17-05-1722, get. Elisje Hendriks

10. Hendrik Willemsz van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 23-01-1724

11. Jan Willemsz van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 09-09-1725, tr.? Lexmond 24-03-1755 Fijgje Jans den Braven, ged. Lexmond 05-01-1736

 

XIa

Grietje Willems van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 19-11-1713, won. Hoogland, tr. Amersfoort 03-12-1734 Teunis Hendricksz, won. Hoogland

Uit dit huw.:

1. Hendrik Teunisz van Geijtenbeek, ged. Amersfoort 23-12-1736, volgt XIIa

2. Willem Teunisz van Geijtenbeek, ged. Amersfoort 20-11-1738, volgt XIIb

3. Gerritje Teunissen van Geijtenbeek, ged. Amersfoort 17-02-1741

4. Claasje Teunissen van Geijtenbeek, ged. Amersfoort 18-08-1743

5. Andries Teunisz van Geijtenbeek, ged. Amersfoort 03-12-1745, volgt XIIc

6. Fransje Teunissen van Geijtenbeek, ged. Amersfoort 11-05-1749

7. Klaasje Teunissen van Geijtenbeek, ged. Amersfoort 22-02-1752

8. Hendrik Teunisz van Geijtenbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 27-10-1754

9. Gerrit Teunisz van Geijtenbeek, ged. Amersfoort 02-07-1758

 

XIIa

Hendrik Teunisz van Geijtenbeek, ged. Amersfoort 23-12-1736, won. Hamersveld, ov. Leusden 06-03-1825, tr. Amersfoort 15-11-1781 Geertje Jansen van Kolfschoten, ged. Scherpenzeel 31-10-1751, op Kleijn Colfschoten, ov. Woudenberg 04-01-1835, dr. van Jan Harmsen en Otjen Gijsberts

Bij het ov. van Jannetje heten haar ouders: Jan van Kolfschoten en Aartje Jansen en is zij te Leusden geboren in 1750.

Uit dit huw.:

1. Teunis Hendriksen van Geijtenbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 10-09-1782, volgt XIIIb

2. Grietje Hendriksen van Geijtenbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 14-04-1784, ov. Woudenberg 22-11-1862, tr. Leusden 30-05-1816 Hendrik van Hagen, geb. Nijkerk 1789, ov. Woudenberg 20-03-1875, zn. van IJsbrand van Hagen en Jaantje Willems

3. Jan Hendriksen van Geijtenbeek, geb/ged. Woudenberg  08/10-06-1787, get. Grietje Jansen van Kolfschoten

4. Aartje van Geijtenbeek, geb. Leusden 1789, ov. Woudenberg 04-04-1847, tr. Jacob van den Brink

5. Othje Hendriksen van Geijtenbeek, geb/ged. Woudenberg 29-09/18-10-1789, get. Grietje Jansen, tr. Leusden 16-02-1814 Japik van den Brink, geb. Barneveld 1758, zn. van Steven van den Brink en Steventje Roelofsen

6. Klaasje van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 1791, ov. Woudenberg 17-07-1850, tr. Sander Jansen van Beek, geb. Bennekom 1781, ov. Woudenberg 06-07-1855

 

VIIIb

Teunis Hendriksen van Geijtenbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 10-09-1782, ov. Renswoude 07-03-1855, tr. Woudenberg 25-11-1804 Berendje Jansen Prins, ged. Voorthuizen 1781, ov. Leusden 04-01-1851, dr. van Jan Prins en Fija NN

Uit dit huw.:

1. Geertje Geijtenbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 28-04-1805, ov. Woudenberg 01-04-1881, tr. Leusden 21-02-1849 Saar Horresveld, geb. Leusden 25-01-1820, ov. Scherpenzeel 29-03-1902, zn. van Jacomina Horresveld

2. Jan van Geijtenbeek, geb/ged. Woudenberg 19/26-07-1807, get. Geertje Hendriksen van Geijtenbeek, ov. Woudenberg 09-03-1844, tr. Woudenberg 11-08-1832 Jannetje van Beek/Verbeek, geb./ged. Woudenberg 20-11/01-12-1799, ov. Leusden 14-10-1880, dr. van Jacob Cornelissen van Beek en Jacoba Aartsen van de Broek. Jannetje, tr. (2) Stoutenburg 04-01-1849 Hendrik Jansen, geb. Leusden 11-11-1822, zn. van Jan Jansen en Aaltje Jansen van Lunteren

            Uit dit huw.:

1. Barendje van Geijtenbeek, geb Woudenberg 22-02-1833, ov. Leusden 06-01-1880, tr. Stoutenburg 21-03-1860 Coenraad van Nimwegen, geb. Amersfoort 04-03-1836, zn. van Arnoldus van Nimwegen en Maria van Nimwegen

            2. Teunisje van Geijtenbeek, geb Woudenberg 02-02-1835, ov. Woudenberg 28-04-1838

            3. Jacoba van Geijtenbeek, geb Woudenberg 29-05-1837, ov. Woudenberg 31-03-1844

            4. Willemijntje van Geijtenbeek, geb Woudenberg 02-05-1838

            5. Teunisje van Geijtenbeek, geb Woudenberg 21-09-1840, ov. Woudenberg 23-08-1843

            6. Gijsbert van Geijtenbeek, geb Woudenberg 08-02-1843, ov. Woudenberg 29-03-1844

3. Hendrik van Geijtenbeek, geb/ged. Woudenberg 30-01/05-02-1809, get. Geertje Jansen van Kolfschoten, ov. Woudenberg 30-06-1893, ongehuwd

4. Hendrik van Geijtenbeek, geb/ged. Woudenberg 15/20-01-1811, get. Geertje Jansen van Kolfschoten, ov. Woudenberg 23-12-1816

5. Gijsbert van Geijtenbeek, geb Woudenberg 23-04-1813, ov. Leusden 18-08-1864, tr. Leusden 06-04-1842 Cornelia Warnartse, geb. Leusden 1811, ov. Leusden 08-11-1889, dr. van Elbert Warnartse/Wandertsen en Evertje Gerritsen

6. Herman van Geijtenbeek, geb Woudenberg 04-09-1815, ov. Woudenberg 07-12-1816

7. Sophia van Geijtenbeek, geb Woudenberg 03-05-1817, ov. Woudenberg 23-01-1894, begr. Glashorst, graf nr. 74, tr. Scherpenzeel 30-12-1863 Dirk van de Burgt, geb. Woudenberg 28-10-1835, arbeider, zn. van Bart van de Burgt en Aartje Gijsbertsen

8. Hendrik van Geijtenbeek, geb Woudenberg 16-03-1819, ov. Woudenberg 30-06-1893, ongehuwd

9. Harmen van Geijtenbeek, geb Woudenberg 04-09-1821, boerenknecht te Renswoude (1864), ov. Woudenberg 19-11-1901, ongehuwd

10. Aaltje van Geijtenbeek, geb Woudenberg 25-05-1824, ov. Woudenberg 01-02-1903, ongehuwd

11. Klaas van Geijtenbeek, geb Woudenberg 09-03-1826, ov. Leusden 11-03-1848, ongehuwd

 

XIIb

Willem Teunisz van Geijtenbeek, ged. Amersfoort 20-11-1738, won. Leusden, begr. Leusden 20-10-1803, tr. Amersfoort 23-11-1764 Jannetje Mannussen

Uit dit huw.:

1. Teunis Gijtenbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 28-10-1766, ov. Amersfoort 14-03-1832, otr. Leusden (gerecht) Stijntje Dirks, won. Leusden

Uit dit huw.:

1. Dirk Gijtenbeek, geb. Leusden 1804, ov. Leusden 11-04-1867, tr. Leusden 22-11-1839 Maria Sikking/Sikken, geb. Amersfoort 1807, ov. Leusden 24-04-1887, dr. van Arnoldus Sikking en Bartha van Esveld

2. Hermannus Geijtenbeek, ged. Amersfoort 13-11-1768, volgt XIIIb

3. Hendrik Geijtenbeek, ged. Amersfoort 18-08-1771

4. Marretje Geijtenbeek, ged. Amersfoort 07-08-1774

5. Margaretha Geijtenbeek, ged. Amersfoort 22-04-1777, tr. Amsterdam 20-07-1810 Luijkes Hoogeland, geb. Amsterdam 1776

6. Gerrit Geijtenbeek, ged. Amersfoort 05-09-1779, ov. Doorn 11-09-1832, tr. Leersum 11-04-1803 Cornelia Carolina van Schenkhorst, ged. Hall 31-05-1778, ov. Werkhoven 23-09-1846

7. Stijntje/Christina Willems Geijtenbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 05-07-1782, ov. Woudenberg 13-02-1851, tr. Woudenberg 16-01-1803 Cornelis Rijksen van Egdom, ged. Woudenberg 12-02-1769, ov. Woudenberg 20-08-1846, zn. van Rijk Cornelissen van Egdom en Willemijntje Teunissen van de Wetering

8. Evertje Geijtenbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 14-08-1785, won. Maarsbergen, ov. Woudenberg 03-01-1859, tr. Woudenberg 10-09-1810 Jacob Lagerweij, ged. Rhenen 07-12-1783, zn. van Antonij Lagerweij en Jantje Katsen

9. Gerritje Geijtenbeek, ged. Amersfoort 15-04-1787, ov. Maarn 13-02-1844, tr. Maarn 02-04-1819 Wouter Vos, geb. Leersum 05-07-1796, ov. Maarn 23-10-1876, zn. van Jorden Vos en Steventje Willems Loos

10. Willem Geijtenbeek, ged. Amersfoort 21-03-1790, ov. Maarn 04-05-1824, tr. Maartensdijk 05-04-1815 Barendina Bomas, geb. Maartensdijk 1791, dr. van Paulus Bomas en Dirkje van Doorn

 

XIIIb

Hermanus Willemsz van Geijtenbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 13-11-1768, tr. Woudenberg 25-02-1798 Geertruij Hendriksen/Hannisse van Nieuwenhuisen/Huistede, ged. Woudenberg 21-05-1775, ov. Woudenberg 29-07-1847, dr. van Hendrik Hannisz van Nieuwenhuizen en Maria Barten van de Lagemaat

Uit dit huw.:

1. Jannigje Geijtenbeek, ged. Doorn 30-09-1798, ov. Woudenberg 19-08-1848, ongehuwd

            Kind:

Marretje Geijtenbeek, geb. Woudenberg 23-10-1831, ov. Scherpenzeel 16-11-1868,ongehuwd

2. Hendrik Geijtenbeek, ged. Doorn 05-10-1800, landbouwer, ov. Woudenberg 12-01-1855, tr. (1) Scherpenzeel 03-08-1827 Maria Veldhuizen, ged. Renswoude 31-07-1803, ov. Leusden 09-12-1827, dr. van Hendrik Jansen Velthuizen en Jannetje Roelofsen Methorst, tr. (2) Woudenberg 14-04-1838 Hendrikje Hak, geb. Woudenberg 22-09-1816, ov. Scherpenzeel 21-12-1871, dr. van Dirk Hak en Grietje Goudee. Hendrikje, tr. (2) Scherpenzeel 06-10-1858 Jan Garse/Gerritse Loos, wed. Aaltje van ´t Voort, wever, arbeider, geb. Scherpenzeel 14/31-07-1814, wever, zn. van Willem Loos en Geertruij van de Wetering

In 1872 vindt er inventarisatie plaats van de nalatenschap van Hendrik Geijtenbeek, ov. 12-01-1855; Hendrikje Hak en haar dochter Dirkje Geijtenbeek, ov. 1863 t.v.v. 1. Jan Gerritse Loos, eerder wed. Aaltje van ’t Voort, nu wed. Hendrikje Hak, eerder wed. Hendrik Geijtenbeek, ov. 19-12-1871, landb. te Scherpenzeel; 2. Harmen(?) den Hertog x Geertrui Geijtenbeek, arbeider te Leersum; 3. Jan van den Berg x Marretje Geijtenbeek, landb. te Barneveld; 4. Jacob Nicolaas de Bas, notarisklerk te S. namens Grietje Geijtenbeek, dienstbaar te Rotterdam; 5. Harmen den Hertog voornoemd als voogd van de mi.j. Jannetje en Heintje Geijtenbeek. Toeziend voogd: Antonie Dolrond, landb. te Woudenberg. Nr. 2-5 kinderen van Hendrik Geijtenbeek x Hendrikje Hak. Taxateur: Willem van Voorst, landb. te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 240,85. Onroerend goed: een huis, erf en hof in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 487,488. Schulden: f 500,= aan mr. Royaards (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 60; 05-02-1872).

In 1872 verkoopt Jan Gerritse Loos, eerder wed. Aaltje van ‘t Voort, nu wed. Hendrikje Hak, landb. te Kortenhoef; Gerrit den Hertog x Geertrui Geijtenbeek, arbeider te Leersum, voor zichzelf en namens de mi.j. kinderen van Hendrik Geijtenbeek x Hendrikje Hak, met namen: Jannetje en Heintje Geijtenbeek; Toeziend voogd: Antonie Dolron, landb. te Woudenberg; Jan van den Berg x Marretje Geijtenbeek, landb. te Barneveld; Jacob Nicolaas de Bas, notarisklerk te Scherpenzeel namens Grietje Geijtenbeek, dienstbaar te Rotterdam een woonhuis, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 487,488, groot 0.11.10 ha., aan Cornelis Blanken, kastelein te Scherpenzeel, voor f 620,= (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 60; 13-03-1872).

            Uit het 1e huw.:

            1. doodgeb. kind, ov. Leusden 21-11-1827

            Uit het 2e huw.:

2. Geertruijda Geijtenbeek, geb. Woudenberg 20-10-1838, ov. Woudenberg 11-05-1902, tr. Woudenberg 23-04-1864 Gerrit den Hartog, geb. Woudenberg 04-04-1837, arbeider te Leersum, zn. van Gerrit den Hartog en Dirkje van Drieënhuizen

            3. Grietje Geijtenbeek, geb. Woudenberg 02-12-1840, ov. Woudenberg 26-11-1844

4. Marretje Geijtenbeek, geb. Woudenberg 21-10-1843, ov. Barneveld 15-11-1920, tr. Barneveld 18-10-1866 Jan van den Berg, geb. Barneveld 1839, landb. te Barneveld, ov. Barneveld 23-11-1918, zn. van Gerrit van den Berg en Jannetje van de Loenhorst

            5. Grietje Geijtenbeek, geb. Woudenberg 03-02-1847, dienstbaar te Rotterdam (1872)

            6. Dirkje Geijtenbeek, geb. Woudenberg 29-06-1849, ov. Woudenberg 06-01-1860

7. Jannetje Geijtenbeek, geb Woudenberg 15-12-1851, ov. Veenendaal 15-12-1928, tr. Woudenberg 11-05-1877 Matthijs de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 12-02/26-03-1843, zn. van Hendrikus de Koning en Willemijntje Mulder

            8. Hendrikje/Heintje Geijtenbeek, geb Woudenberg 15-06-1855

3. Willem van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 03/22-07-1804, jong ov.

4. Willem van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg/Scherpenzeel 15-10/02-11-1806, onder Woudenberg, ov. Woudenberg 26-11-1862, ongehuwd

 

XIIc

Andries Teunissen van Geitenbeek, geb. Hamersveld, ged. Amersfoort 03-12-1745, begr. Leusden 12-06-1806, won. Scherpenzeel, tr. Scherpenzeel 19-05-1711 Janneke Jorisd van Valkenburg, ged. Scherpenzeel 12-07-1750, ov. Amersfoort 18-01-1832, dr. van Joris Valkenburg en Meijnsje Roelofs van Ojik.

Uit dit huw.:

1. Teunis van Geitenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 17-08/23-08-1772, get. Kornelia Janszen hv Joris Valkenburg, volgt XIIIc

2. Joris van Geitenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 25-03/04-04-1779, get. Geertrui Wagensveld hv Arnoldus de Goede, jong ov.

3. Joris van Geitenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/27-08-1780, get. Geertje Wagensveld hv Arnoldus de Goede, ov. Hoogland 03-09-1827, tr. Amersfoort 26-06-1803 Leentje/Helena Diepenveen, ged. Amersfoort 15-08-1780, ov. Amersfoort 16-12-1830, dr. van Jan Diepenveen en Elisabeth Breukman

                Kinderen in Amersfoort.

4. Hendrik van Geitenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 13-12/22-12-1782, get. Aalbertje hv Geurt Steenbeek

5. Gerrit van Geitenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 01-03/28-03-1784, jong ov.

6. Gerrit van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 22-05/12-06-1785

7. Grietje van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 15-12-1786/07-01-1787, ov. Amersfoort 22-11-1871, tr. Amersfoort 28-09-1814 Willem Zeggeler, geb. Leusden 1790, ov. Woudenberg 04-04-1856, zn. van Willem Zeggeler en Marretje van den Berg

8. Christina/Stijntje van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 15-12-1788/11-01-1789, ov. Amersfoort 15-11-1814, ongehuwd

9. Catharina van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 25-01/12-02-1792, ov. Amersfoort 21-03-1870, tr. Amersfoort 31-07-1817 Arien Bottenburg, geb. Amersfoort 04-11-1792, daghuurder, ov. Amersfoort 06-02-1838, zn. van Aart Bottenburg en Elsje Pothoven

 

XIIIc

Teunis van Geitenbeek, geb/ged Scherpenzeel 17-08/23-08-1772, ov. Woudenberg 16-02-1828, tr. (1) Woudenberg 03-11-1793 Gijsbertje van Breenen, ged. Woudenberg 12-02-1775, ov. Woudenberg 09-10-1818, dr. van (Gerrit van Dijk) en Cornelia Jansen, tr. (2) Woudenberg 07-10-1826  Maartje/Marretje van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 16-05/02-06-1799, spinster, ov. Woudenberg 02-01-1866, dr. van Adrianus/Janus van Wagensveld en Hendrijntje Claassen van Drieënhuizen

Uit het 1e huw.:

1. Jannigje van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 01-05/18-05-1794, ov. Amersfoort 02-06-1855, tr. Woudenberg 03-08-1816 Hermanus Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 28-03/15-04-1792, daghuurder, ov. Woudenberg 10-11-1865, zn. van Geurt Gaasbeek en Bartje Groeneveld

2. Andries van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 18-10/06-11-1796, arbeider aan de Holevoet (1838), ov. Woudenberg 05-08-1859, tr. Woudenberg 09-03-1822 Elsje Wennink, geb./ged. Scherpenzeel 09/17-03-1799, ov. Woudenberg 13-06-1879, dr. van Willem Wennink en Deliaantje Teseling

In 1832 leent Andries Geijtenbeek, arbeider te Woudenberg f 200,= van Rijk Harskamp, mr. metselaar te Scherpenzeel. Onderpand: nieuw gebouwd huisje, niet genummerd, bij Scherpenzeel (Notarieel Leusden 983, nr. 118, 12-03-1832).

In 1843 leent Andries Geitenbeek, daggelder bij de Holevoet onder Woudenberg f 200,= van Willem van Kooten, daggelder, won. Knaapstraat onder Woudenberg. Onderpand: een voor enige jaren nieuw gebouwd daggelderswo­ning, ongenummerd, erf en tuin bij de Holevoet onder Woudenberg, sectie C 405,406, groot 12 roeden, 10 ellen. Geroyeerd 13-01-1862 (Notarieel Scherpenzeel 4129, nr. 38; 11-08-1843).

In 1859 verkoopt Elsina Wennink, wed. Andries Geijtenbeek, z.b. in de Knaap­straat onder Woudenberg; Deliaan Geijtenbeek x Andries Rottenburg, wever te Amersfoort. Samen met Teunisje de enige kinderen van Andries Geijtenbeek, daggelder, aan Hermanus Wagensveld, metselaar in de Knaapstraat onder Woudenberg drie vierde deel in een daggeldershuis nr. 242, erf en tuin in de Knaapstraat bij de Holevoet onder Woudenberg, sectie C 465,466, groot 12 roeden, 10 ellen, voor f 150,=. Het andere 1/4 deel is al van zijn vrouw Teunisje Geitenbeek. Andries heeft het ruim 28 jaar geleden nieuw gebouwd (Notarieel Scherpenzeel 4134, nr. 35; 17-09-1859).

            Uit dit huw.:

1. Gijsbert van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 10-11-1822, ov. Woudenberg 17-10-1839

2. Deliana van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 27-12-1824, ov. Amersfoort 25-12-1914, tr. (1) Amersfoort 08-08-1849 Andries Bottenburg, geb. Amersfoort 18-03-1825, wever, ov. Amersfoort 01-06-1875, zn. van Aart Bottenburg en Katharina Gijtenbeek, tr. (2) Amersfoort 11-12-1878 Hermanus van Zeijl, wed. Arda van Groningen, geb. Amersfoort 25-07-1824, wever, ov. Amersfoort 24-02-1909, zn. van Hermanus van Zeijl en Hendrikje van den Ort

3. Teunisje van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 17-12-1827, ov. Woudenberg 01-01-1905, tr. Woudenberg 21-05-1853 Hermanus van Wagensveld, geb. Woudenberg 27-01-1826, ov. Woudenberg 16-09-1911, zn. van Jakobus van Wagensveld en Willempje Jans van Geijtenbeek

4. Willem van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 09-10-1830, ov. Woudenberg 28-05-1840

5. Gijsbertje van Geijtenbeek, geb Woudenberg 08-11-1835, ov. Woudenberg 08-03-1840

3. Gijsbert van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 26-02/23-03-1800, ov. Woudenberg 15-07-1821

4. Jan van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 22-08/05-09-1802

5. Jenneke van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 28-01/17-02-1805, ov. Soest 22-12-1859, tr. (1) Scherpenzeel 24-09-1830 Wilhelmus/Willem van den Hengel, wed. Gerritje van Agterveld, ged. Soest 18-06-1790, verwer (schilder?), zn. van Harmanus van den Hengel en Maria Bakker, tr. (2) Soest 29-10-1851 Reijer van ´t Walderveen, geb. Amersfoort 15-07-1818, zn. van Teunis Jansen van ´t Walderveen en Gerritje Reijersen

6. Cornelis van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 17-08/06-09-1807, ov. Soest 27-10-1890, tr. De Bilt 03-10-1832 Luitje Jansen, ged. Ede 01-08-1809, ov. Soest 08-03-1891, dr. van Gijsbert Jansen en Willemijntje Tijmessen

7. Hendrik van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 07-03/25-03-1810, begr. Woudenberg 15-08-1810

8. Willemijntje van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 28-05/16-06-1811, ov. Woudenberg 13-03-1815

9. Hendrik van Geitenbeek, geb. Woudenberg 10-01-1814, ged. in de Grote Kerk 26-01-1814, ov. Woudenberg 17-07-1820

10. Gijsbertje van Geitenbeek, geb. Woudenberg 09-10-1818, ov. Soest 13-01-1891, tr. Soest 19-08-1838 Tiemen van der Veer, geb. Hoevelaken 1810, ov. Baarn 02-03-1895, zn. van Evert van der Veer en Hendrikje Josie

11. Willem van Geitenbeek, geb. Woudenberg 09-10-1818, ov. Woudenberg 20-09-1876, tr. Ede 07-02-1852 Stientje Jansen Hazeleger, geb. Ede 1824, dr. van Aalt Jansen Hazeleger en Aaltje Aarts van den Hoek

Uit het 2e huw.:

12. Teunisje van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 30-08-1828, ov. Woudenberg 05-06-1838

VIIb

Aert Hendriksz van Geitenbeek, geb. Scherpenzeel ca. 1592, tr. Betje Messen, wed. Gerrit de Cruijf

In 1602 staat Aert Hendricksz Geijtenbeeck borg bij de tiendverkoop van Hondhorst (D. van Wageningen, Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 71).

In 1602 koopt Aert Hendricksz op Geijtenbeeck de tiend van ´r Broek (D. van Wageningen, Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 72).

Volgens Domkap 1919 is hij geboren in 1594.

Aert Hendriksz is getuige Hof v Utrecht 17-11-1655: 63 jaar (Hof van Utrecht 252-99).

In 1640 bezat Aert Hendriksz het hoekhuis Voorstraat/Geresteinlaan (Dorpsger.Woudenberg, 2347, fol. 33; 24-05-1675).

In 1650 verhuurt Aert Hendriksz van Geitenbeek een hofstede met ca.13 morgen land op de Wetering onder Woudenberg aan zijn schoonzoon Claes Willems (not. N. de Cruijff, Utrecht; 30-12-1650).

Uit dit huw.:

1. Jan Aertsz van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1620, ov. voor 1671, tr. Rijswijk (Betuwe) 03-08-1656 Luijtje Bartens Quint, van Rijswijk

2. Hendrick Aertsz van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1622, tr. Willemke Rijcks van Blotenburg, dr. van Rijck Gerritsz van Blotenburg en Reijertje Mattheusdr van Langelaer

Lidm. Zoelen 11-10-1668: Hendrick Aetsz van Geitenbeek en Willemke Rijcks van Blotenburg met attestatie van Woudenberg, won. op de Heeskamp.

Zie over dit echtpaar Ned. Leeuw 1936, k. 26 en 207/208.

3. Gerrit Aetsz van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1624, volgt VIIIc

4. Cuijntje/Cunertje Aerts van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1626, ov. Woudenberg 19-10-1680, tr. Claes Willemsz

VIIIc

Gerrit Aertsz van Geitenbeek, geb. Woudenberg ca. 1624, kuiper, brouwer, tr. Emmigje Rijcks van Blootenburg, dr. van Gerrit Rijcksz van Blootenburg en Adrianetje Fransen van Triest. Emmigje, tr. (2) Claes Gijsberts

In 1698 wordt er een boedelscheiding van de nal. schap van Emmigje Rijcks van Blootenburg (not. A. van Bloeylandt, Amersfoort; 01-03-1698):

Uit dit huw.:

1. Aert Gerritsz van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 19-02-1654

2. Hendrick Gerritsz van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel ca. 1655, volgt IXb

3. Maijtje Gerrits van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel dec. 1657

4. Gerrit Gerritsz van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel ca. 1659, timmerman, begr. Breukelen 16-03-1735, tr. Breukelen 10-07-1689 Gerritje Otten Casteleijn, ov. Breukelen 16-06-1717

5. Reijertje Gerrits van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 13-05-1660

6. Ariaentje Gerrits van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 18-05-1662, die Paschat (op Paasdag)

                Lidm. Woudenberg ca. 1700: Ariaentje van Geijtenbeek.

7. Jacobje Gerrits van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 27-03-1665

8. Ariaentje Gerrits van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 22-12-1667, tr. Dirck Hendricksz Vermeulen

9. Teunisje Gerrits van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 04-12-1670

IXb

Hendrik Gerritsz van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel ca. 1655, ov. 1725/1726, tr. vóór nov. 1679 Dirkje Gerrits van Overeem, geb. ca. 1657, ov. voor 14-02-1718, dr. van Gerrit Hendricksz van Overeem

Lidm. reg. Woudenberg 1690: Hendrik van Geijtenbeek.

In 1718, 1722,1724 en 1725 laten Hendrik Gerritsz van Geijtenbeek en Dirkje Gerrits van Overeem hun testament maken. Voogden 1724: zonen Gerard en Aart Geijtenbeek (not. E. Harthoorn, Amersfoort; 14-02-1718, not. Vervoorn Utrecht; 19-03-1722, 29-09-1724, 25-07-1725).

Hendrik Gerritsz van Geijtenbeek is schepen van Woudenberg, procurator van het St. Anna Broederschap 1672-1716.

Uit dit huw.:

1. Willem van Geijtenbeek, ged Woudenberg ca. 1680, chirurgijn, ov. voor 1747, tr. Woudenberg 26-05-1709 Gerritje Jans van Langelaer, ov. Woudenberg 1769, dr. van Jan Gerritsz van Langelaer en Cornelia Dirks van Overeem

Lidm. Woudenberg ca. 1707: Willem van Gijtenbeek, met attestatie vertrokken naar Utrecht.

Lidm. Woudenberg ca. 1710: Willem van Gijtenbeek, met attestatie van Utrecht.

Lidm. Woudenberg 1690-1746: Gerrigje Janz van Langelaar.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Gerrigie Janz van Langelaar.

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Gerrigie Janz van Langelaar.

In 1720 wordt Willem van Geijtenbeek x Gerrigje van Langelaar beleend na dode van haar moeder Cornelia Dirks van Overeem met het erf ´t Voort (Leenhof 114, f. 201; 1720. Bel. Holevoet nr. 13c).

In 1747 wordt Gerrigje van Langelaar beleend na dode van haar man Willem van Geijtenbeek met het erf ´t Voort (Leenhof 118, f. 33vo; 1747. Bel. Holevoet nr. 13c).

In 1771 wordt Jan van Geijtenbeek, enige mannelijke nakomeling beleend na dode van zijn moeder Gerrigje van Langelaar met het erf ´t Voort (Leenhof 123, f. 179vo; 1771. Bel. Holevoet nr. 13c).

            Uit dit huw.:

1. Dirkje van Geijtenbeek, ged Woudenberg 23-02-1710, get. Dirkje van Geijtenbeek, tr. Blauwkapel 03-05-1744 Christiaan Kelly, wed. Willemijntje van Lokhorst

De huwelijksvoorwaarden Christiaan Kelly en Dirkje van Geijtenbeek (not. Swaving, Qostveen; 27-04-1744).

2. Johanna van Geijtenbeek, ged Woudenberg 17-01-1712, get. Evertje Jans van Langelaer, ov. voor 1795, ongehuwd

Lidm. Woudenberg 14-08-1758: Johanna van Geijtenbeek, met attestatie van Utrecht, met attestatie vertrokken naar Utrecht 16-09-1759.

3. Hendrik van Geijtenbeek, ged Woudenberg 11-11-1714, get. Gerrigje van Geijtenbeek, tr. Amsterdam 05-05-1741 Elisabeth Delhaas

4. Cornelia van Geijtenbeek, ged Woudenberg 27-06-1717, get. Evertje Jans van Langelaer, ov. Woudenberg 1802, tr. Woudenberg 18-01-1750 Peter van der Wiel, won. Woudenberg, begr. Woudenberg 14-04-1804

                               Lidm. Woudenberg 21-03-1766: Peter van der Wiel en Cornelia van Geijtenbeek.

                               Lidm. reg. Woudenberg 1768: Peter van der Wiel en Cornelia van Geijtenbeek.

In 1796 wordt Cornelia van Geijtenbeek x Peter van der Wiel beleend na dode van Jan van Geijtenbeek, als enige zuster en erfgename, met het erf ´t Voort (Leenhof 132, fol. 184; 1796. Bel. Holevoet nr. 13c).

5. Jan van Geijtenbeek, ged Woudenberg 08-09-1720, get. Evertje van Langelaer, ov. Woudenberg 03-02-1795, ongehuwd

6. Gerardus van Geijtenbeek, ged Woudenberg 16-05-1723, get. Maria van Geijtenbeek, ov. voor 1773

2. Gerritje van Geijtenbeek, ged Woudenberg ca. 1683, tr. Woudenberg 16-08-1722 Evert Hopman, won. Haarlem

                Lidm. Woudenberg ca. 1715: Gerritje van Gijtenbeek.

3. Gerardus van Geijtenbeek, ged Woudenberg ca. 1685, predikant, ov. 12-04-1743, ongehuwd

Lidm. Woudenberg ca. 1700: Gerard van Gijtenbeek, met attestatie vertrokken naar Leiden, weer gekomen.

Ds. Gerardus van Geytenbeek werd nov. 1714 beroepen te Hoevelaken, gecensureerd in 1726 en afgezet in 1730.

In 1730 machtigt Gerardus van Geijtenbeek, won. Amersfoort Hendrik Vermeulen, won. Woudenberg om te verklaren voor het gerecht van Woudenberg of voor de Heer van Renswoude dat hij f 700,= heeft geleend van Jacob Gerritsen Blotenburg. Onderpand: huis, hof en hofstede met 4 ½ mrg. op de Wetering (AT037a001 fol. 36; 27-10-1730).

Hij werd 12 april 1743 dood in een sloot gevonden (Recht. Arch. Woudenberg 2346; 12-04-1743).

4. Lijsbeth/Elisabeth van Geijtenbeek, ged Woudenberg 19-02-1688, get. Heijlte Gerrits, ov. Woudenberg 03-02-1772, tr. Woudenberg 15-05-1707 Willem Matthijsz Lagerweij, schout en gadermeester te Geerestein, secretaris van Woudenberg (1726, zn. van Mathijs

    Gijsbertsz Lagerweij en Maria Willems

Lidm. Woudenberg ca. 1704: Lijsbet van Gijtenbeek.

Lidm. reg. Woudenberg 1746, 1768: Lijsbet van Gijtenbeek.

In 1746 en 1770 laten Elisabeth van Geijtenbeek en Willem Matthijsz Lagerweij hun testament maken (not. A. van Bemmel, Amersfoort; 28-09-1746 en not. C. Suyker, Amersfoort; 15-09-1770).

5. Dirckje van Geijtenbeek, ged Woudenberg 01-11-1691, get. Hendrickje Rouwmoes, tr. Woudenberg 06-06-1718 Gerrit Gerritsz van Geijtenbeek, ged. Breukelen 30-08-1691, zn. van Gerrit Gerritsz van Geijtenbeek en Gerritje Otten Kasteleijn. Gerrit, tr. (2) Breukelen 22-06-1727 Johanna de Graaf Arentsdr, van Amsterdam, tr. (3) Woudenberg 24-03-1730 Maegje/Marijtje van de Haar, won. voorheen Utrecht

                Lidm. Woudenberg ca. 1713: Dirkje van Gijtenbeek.

                Lidm. Woudenberg ca. 1713: Gerrit van Geijtenbeek.

Kinderen gedoopt te Breukelen.

Kwitantie van de erfenis van Dirkje van Geijtenbeek in leven geh. met Gerrit van Geijtenbeek de jonge. Erfgenamen: Gerrichje van Langelaer, wed. Willem van Geijtenbeek; Johanna van Geijtenbeek; Christiaen Kelly x Dirckje van Geijtenbeek; Henrick van Geijtenbeek Arnoldusz; Dirckje van Geijtenbeek; Jacob van Geijtenbeek; Arnoldus van Geijtenbeek; Diederick Richard van Geijtenbeek; Elisabeth van Geijtenbeek, wed. Willem Lagerweij; Arien van Wittenberg x Dirckje van Eede; Teunis Voskuyl x Emmichje van Geijtenbeek. Ter andere zijde: Marrijtje van de Haar, wed. Gerrit van Geijtenbeek de jonge (UT139a32-82; 05-08-1752).

6. Aert van Geijtenbeek, ged Woudenberg 10-09-1693, get. Jantje Otten, jong ov.

7. Aert/Arnoldus van Geijtenbeek, ged Woudenberg 09-09-1694, get. Ariaantje van Geijtenbeek, volgt Xb

8. Maria van Geijtenbeek, ged Woudenberg 13-01-1697, get. Heijltje Gerrits van Overeem, jong ov.

9. Maria van Geijtenbeek, ged Woudenberg 30-01-1698, get. Ariaantje van Blotenburg, tr. Leersum (otr. Woudenberg) 26-11-1719 Berend Willemsz van Ede, won. Woudenberg, wagenmaker, rademaker, ov. Woudenberg 14-07-1749, zn. van Willem Barendsz van Ede

Lidm. Woudenberg ca. 1717: Maria van Gijtenbeek.

Berend Willemsz van Ede is schepen en diaken te Woudenberg.

In 1725 koopt Berendt Willemsen van Eede en Maria van Geijtenbeek een huis aan de Voorstraat, hoek Kerkstraat voor 1075 gl. (Beschreven in Oud Woudenberg 2009-2, blz. 14,15; 29-10-1725).

10. Emmigje van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 14-01-1700, get. Ariaantje van Blotenburg, ov. 1784, tr. Woudenberg 17-02-1726 Theunis Voskuil, ged. Woudenberg 18-08-1700, ov. Woudenberg 15-11-1762, zn. van Theunis Voskuil, de oude, en Antonia van Ginkel

                Lidm. Woudenberg ca. 1720: Emmigje van Gijtenbeek.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746,1768: Emmetie van Geijtenbeek.

 

Xb

Arnoldus Hendrickz van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 09-09-1694, notaris en schout van Maarn en Maarsbergen, ov. Woudenberg 10-01-1747 of 01-10-1747, tr. Leersum (otr. Woudenberg) 05-06-1724 Willemijntje Jacobs van Blotenburg, ged. Leersum 24-11-1702, ov. Woudenberg 17-10-1747, dr. van Jacob Gerritsen van Blotenburg en Maria Peters van Woudenberg

                Lidm. Woudenberg ca. 1716: Arnoldus van Gijtenbeek.

In 1726 laten Arnoldus Hendrickz van Geijtenbeek en Willemijntje Jacobs van Blotenburg hun testamentmaken (not. van Harderwijk, Amersfoort; 04-01-1726).

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Arnoldus van Geijtenbeek.

In 1756 worden Teunis Voskuijl de jonge, meester timmerman te Woudenberg, oom en Gerrit Davelaar ontslagen als voogd over Jacob en Arnoldus van Geijtenbeek, won. Utrecht, zonen van Arnoldus van Geijtenbeek en Willemina Blotenburg (UT184a22-79; 24-05-1756).

In 1761 worden Teunis Voskuijl de jonge, meester timmerman te Woudenberg, oom en Gerrit Davelaar ontslagen als voogd over Diederick Richard van Geijtenbeek, zn. van Arnoldus van Geijtenbeek en Willemina Blotenburg (UT184a25-6; 17-01-1761).

Uit dit huw.:

1. Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek, geb. Woudenberg ca. 1725, volgt XIb

2. Jacob van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 17-08-1727, get. Geertje Jacobs van Blotenburg, tr. Utrecht 17-11-1755 Clasina Vos, ov. Utrecht 22-01-1795

                Kinderen gedoopt te Utrecht.

3. Dirkje van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 21-11-1728, ov. Woudenberg 13-03-1812, tr. Woudenberg 19-04-1761 Arien van Wittenberg, wed. Dirkje van Eede, begr. Woudenberg 06-04-1802

                Lidm Woudenberg ca. 1746: Dirkje van Gijtenbeek.

                Lidm. reg. Woudenberg 1746: Dirkje van Geijtenbeek.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768,1805: Dirkje van Geijtenbeek, wed. A./Toon van Wittenberg.

4. Arnold van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 27-04-1732, get. Lijsbeth van Geijtenbeek, tr. Woudenberg 11-11-1754 Anthonia Harpenslager, won. Utrecht

                Zij laten tien kinderen dopen in Utrecht.

                Lidm. Woudenberg 13-07-1774: Arnoldus van Geitenbeek, met attestatie van Utrecht.

5. Gerardus van Geijtenbeek, ged Woudenberg 30-05-1734, get. Maria van Geijtenbeek, ov. voor 1787

6. Diderik Richard van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 14-08-1735, get. Lijsbeth van Geijtenbeek, chirurgijn, ov./begr. Woudenberg 29/31-10-1786, ongehuwd

                Lidm. Woudenberg 30-06-1761: Diderik Richard van Geijtenbeek, met attestatie van Amstelveen.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Diederik Richard van Geijtenbeek.

7. Willem van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 28-01-1742, get. Dirkje van Geijtenbeek, ov. voor 1787

 

XIb

Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek, geb. Woudenberg ca. 1725, herbergier, ov. Woudenberg 01-02-1797, tr. Woudenberg 23-10-1746 Weijntje van Wittenberg, ged. Woudenberg 03-12-1724, begr. Woudenberg 13-12-1774, dr. van Oth van Wittenberg en Aertje van Voskuil

Lidm. Woudenberg ca. 1745: Hendrik van Gijtenbeek.

Lidm. reg. Woudenberg 1746, 1768: Hendrik van Geijtenbeek.

In 1746 worden er huw. voorw. gemaakt tussen Wijntje van Wittenberg en Hendrik van Geijtenbeek (HUA; UT184a013, nr. 172; 12-09-1746).

Uit dit huw.:

1. Oth van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 09-07-1747, get. Dirkje van Geijtenbeek, volgt XIIc

2. Arnoldus van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 26-01-1749, get. Dirkje van Geijtenbeek, ov. 09-07-1772, tr. 11-11-1754 Antonia Harpenslager, ov. Utrecht 06-01-1803

3. Wilhelmina van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 08-11-1750, get. Dirkje van Geijtenbeek, tr. Woudenberg (att. van Amersfoort) 20-08-1797 Wouter Wouterus Pul, geb. Amersfoort. Wouter, tr. (2) Amsterdam 09-05-1800 Ariaantje Volkmaars, wed. Hendrik Moorkramer

4. Aartje van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 08-10-1752, get. Dirkje van Geijtenbeek

 

XIIc

Oth van Geitenbeek, ged. Woudenberg 09-07-1747, herbergier in De Prins, ov./begr. Woudenberg 25/26-11-1793, tr. Woudenberg 05-12-1773 Gijsbertje Lagerweij, ged. Woudenberg 25-02-1753, ov. Woudenberg 09-08-1818, dr. van Willem Lagerweij en Jannetje Gijsberts Lagerweij

Lidm. Woudenberg 29-11-1773: Oth van Geitenbeek en Gijsbertje Lagerweij.

Uit dit huw.:

1. Hendrik van Geitenbeek, ged. Woudenberg 18-12-1774, get. Wilhelmina van Geitenbeek, begr. Woudenberg 28-12-1780

2. Willem van Geitenbeek, ged. Woudenberg 11-08-1776, get. Elizabeth Lagerweij, begr. Woudenberg 17-01-1781

3. Wijntje van Geitenbeek, ged. Woudenberg 17-05-1778, get. Wilhelmina van Geitenbeek, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 30-03-1840, ongehuwd

Lidm. Woudenberg 07-07-1801: Wijntje van Gijtenbeek.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Wijntje Geijtenbeek.

4. Matthijs van Geitenbeek, ged. Woudenberg 03-09-1780, get. Teuntje Lagerweij, volgt XIIIc

5. Hendrik van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 14/15-09-1782, get. Wilhelmina van Geitenbeek, grutter, tr. Woudenberg (att. van Barneveld) 24-04-1803 Luutje Jansen Davelaar, geb. Ederveen, ged. Renswoude 21-10-1781, ov. Woudenberg 16-05-1859, dr. van Jan Fransen Davelaar en Evertje Gerritsen van Barneveld

                Kinderen te Amersfoort.

6. Willem van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 31-10/07-11-1784, get. Teuntje Lagerweij, begr. Woudenberg 23-02-1790

7. Jannigje van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 20/22-10-1786, get. Teuntje Lagerweij, ov. Woudenberg 11-03-1852, ongehuwd

8. Arnoldus van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 12/21-02-1790, get. Wilhelmina van Geitenbeek, begr. Woudenberg 15-03-1790

XIIIc

Matthijs van Geitenbeek, ged. Woudenberg 03-09-1780, get. Teuntje Lagerweij, schout van Woudenberg en Geerestein, begr. Woudenberg 10-05-1809, tr. Woudenberg 28-11-1802 Gijsbertje van Maanen, geb. Woudenberg 18-08-1771, ov. Woudenberg 16-09-1857, dr. van Gerrit van Maanen en Dirkje Voskuil

In 1837 leent Geijsbertje van Maanen, rentenierster, wed. Matthijs van Geijtenbeek, schout van Woudenberg en Geerestein te Woudenberg f 1200,= van haar dochters Dirkje van Geijtenbeek en Ottolina Geijsberta van Geijtenbeek, beiden me.j., ongehuwd, z.b. te Woudenberg. Zijnde: het aandeel in de erfenis van Teuntje Lagerweij; het aandeel van de koopsom van het land over de Steenenbrug onder Woudenberg; f 1200,= geleend geld (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 41; 26-09-1837).

Uit dit huw.:

1. Dirkje van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 27-12-1802/02-01-1803, get. Cornelia van Maanen, ov. Utrecht (ingeschr. Woudenberg) 29-04-1861, ongehuwd

2. Ottolina van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 06/13-05-1804, get. Teuntje Lagerweij, begr. Woudenberg 13-09-1804

3. Otto Willem van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 17/22-12-1805, get. Teuntje Lagerweij, notaris, ov. Harmelen 09-11-1875, tr. Wijk bij Duurstede 22-07-1836 Adriana de Ridder, ged. Wijk bij Duurstede 24-01-1808, dr. van Godert de Ridder en Francoisa Susanna de Cole

5. Ottolina Gijsberta van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 26/29-03-1807, get. Jannigje van Geijtenbeek, ov. Woudenberg 03-01-1877, ongehuwd

6. Gerrit Matthijs van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 26-04/15-05-1808, ov. Kockengen 08-12-1838, tr. Woudenberg 27-08-1831 Catharina Maria Daams, geb./ged. Bunschoten 10/29-09-1811, ov. Woudenberg 10-12-1871, dr. van Jan Daams en Johanna Francina Langelaar

            Uit dit huw.:

1. Matthijs Otto Willem van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 17-03-1832, ov. Utrecht 20-05-1898, tr. Utrecht 03-02-1875 Merrigje Kool, geb. IJsselstein 1835, dr. van Willem Kool en Maria de Haan

                        Uit dit huw.:

1. Johannes Marinus van Geijtenbeek, geb. Utrecht 03-08-1866 (erkend bij huw.)

2. Johanna Francina van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 19-08-1833, ov. Leersum 29-06-1902, tr. Heumen 06-06-1873 Christopher Meijer, wed. Isabella Alida Franke, geb. Leer 05-08-1816, tolgaarder, zn. van David Erkes Meijer en Catharina Maria Christopher Apfeld

3. Gijsbertha Emerentia van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 13-12-1834, tr. Harmelen 24-09-1868 Johannes Hendrikus Neu, geb. Utrecht 1843, zn. van Daniël Peter Neu en Janetta Alberta van Dort

4. Jan van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 04-06-1836, tr. Zegveld 24-05-1867 Sijtje Schmidt, geb. Zegveld 1835, dr. van Frederik Schmidt en Gijsberta van der Lee

            5. Adriana van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 17-10-1837

6. Gerarda Matthia van Geijtenbeek, geb. Kockengen 1839, ov. Woudenberg 19-02-1902, tr. Woudenberg 30-06-1866 Hendrik Jacob Andreoe/Andreae, geb. Bergen op Zoom 1839, ov. Woudenberg 30-12-1904, zn. van Johannes Andreoe en Wilhelmina de Haas

7. Matthijs van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 08-08/17-09-1809, get. Hendrik van Geijtenbeek en Hermanus Johannis van Maanen, begr. Woudenberg 22-09-1809

 

 

 

Geitenbeek (2)

 

 

Deze familie is eerder gepubliceerd in: Scarpenzele, jg. 7, nr. 1, blz. 20-28, door W.H.M. Nieuwenhuis.

De oorsprong is een huis dat door hen werd bewoond in de Knaapstraat (nu Nieuwstraat) dat op het grondgebied van Geitenbeek stond. (Kadaster 1832: C 177)

 

 

I

Hendrick Rijcksz, ged.? Scherpenzeel 08-08-1610, zn. van Rijck Jansen en Toenisgen, tr. ws. Geertien Henricks. Geertien, tr. (2) Scherpenzeel 25-07-1658 Jacob Laurentsen, wed. Willempje Jans

Uit dit huw.:

1. Rijck Hendricksen, volgt II

2. Gerritgen Hendricksen, ged. Scherpenzeel 15-04-1639, uijt de Knaepstraet

3. Peter Hendricksen, ged. Scherpenzeel 28-02-1641, in de Knaepstraet

4. Gerrit Hendricksen, ged. Scherpenzeel 16-07-1643, in de Knaepstraet

 

II

Rijck Hendricksen, ov. Scherpenzeel 07-02-1689, tr. (1) Marijtje Passchier, ov. Scherpenzeel 29-06-1673, dr. van Abraham Passchier, tr. (2) Scherpenzeel 25-03-1674 Jacomina Willemsen, wed. Jan Jansen, tr. (3) Amerongen 30-09-1683 Aaltje Wouters, won. Amerongen

In 1656 wordt Crijn Hendricksz Pletsevogd(?) beboet wegens vechten met Rick Hendricksz ten huize van Meusen (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 04-02-1656).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Rijck Henrocksen en Marritien Passier.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Rijck Henrocksen en Marritien Passier.

In 1675 woont Rijck Henricksz aan de Knaepstraet met twee meerder en vijf minderjarige kinderen en leven van de armen (Huisgezinnen Woudenberg 1675).

Lidm. Scherpenzeel 05-10-1684: Aeltje Wouters, hv Rijck Hendricksen, met attestatie van Amerongen.

Uit het 1e huw.:

1. Maijken Rijcks, ged. Scherpenzeel 07-11-1658

2. Ariaentje Rijcks, ged. Scherpenzeel 03-01-1664, in de Knaepstraat

3. Gosen Rijcksz, ged. Scherpenzeel 08-09-1666, in de Knaepstraat, volgt III

4. Cornelis Rijcksz, ged. Scherpenzeel 20-09-1668, in de Knaepstraat

Mogelijk is hij de “soldaat van omtrent Scherpenzeel”, tr. Rhenen 04-08-1689 Trijntje Jansen van den Bergh.

5. Carel Rijcksz, ged. Scherpenzeel 29-01-1671, in de Knaepstraat

Uit het 2e huw.:

6. Marrijtje Rijcks, ged. Scherpenzeel 24-01-1675, tr. Barneveld 13-03-1712 Evert Gerritsen

7. Hendrickje Rijcks, ged. Scherpenzeel 04-11-1677

Uit het 3e huw.:

8. Hendrick Rijcksz, ged. Scherpenzeel 30-01-1687

 

III

Gosen Rijcksz, ged. Scherpenzeel 08-09-1666, won. onder Scherpenzeel, tr. (1) Scherpenzeel 15-11-1691 Neeltje Jansen, won. onder Scherpenzeel, tr. (2) Scherpenzeel 27-01-1709 Jacobje Jans van Mispeler, won. onder Scherpenzeel

Van 1713-1733 woont Gosen Rijcksz in Scherpenzeel, sectie D 489,490, Krommehoek-west. Groot 0.11.90 ha. Hofpacht f 5,50.

Uit het 1e huw.:

1. Rijck Gosensz, ged. Scherpenzeel 10-04-1692, jong ov.

2. Jan Gosensz, ged. Scherpenzeel 10-12-1693, wever, tr. Scherpenzeel 10-12-1719 Hendrikje Jans, ged. Scherpenzeel 16-02-1696, op Romseler, begr. Scherpenzeel 24-10-1741, dr. van Jan Claessen en Willemtje Huijgen

Uit dit huw.:

1. Willem Jansz, ged. Scherpenzeel 28-04-1720, in de Kromme Hoek

2. Neeltje Jans, ged. Scherpenzeel 22-08-1723

3. Marijtje Jans, ged. Scherpenzeel 24-11-1726

4. Jantje Jans van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 18-05-1730, in de Kromme Hoek, begr. Scherpenzeel 27-10-1794, tr. Scherpenzeel 11-03-1759 Willem van Kooten, wed. Geertje Peters

In 1772 lenen Willem van Cooten x Jantjen van Geijtenbeek f 92,= van Gerrit van Davelaar x Grietjen van Breeschooten voor geleverde etenswaren, stoffen voor kleding in hun winkel gekocht. Onder­pand: hun huis en hof in de Crommenhoek (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 102; 20-10-1772).

5. Hanna Jans, ged. Scherpenzeel 21-03-1734, in de Kromme Hoek

6. Jan Jansz, ged. Scherpenzeel 31-05-1739, in de Kromme Hoek

3. Marrijtje Gosens, ged. Scherpenzeel 05-10-1695

4. Rijck Gosensz, ged. Scherpenzeel 26-09-1697, jong ov.

5. Rijck Gosensz, ged. Scherpenzeel 19-12-1700, volgt IV

6. Johanna Gosens, ged. Scherpenzeel 19-03-1702

7. Hendrick Gosensz, ged. Scherpenzeel 24-08-1704, tr. Scherpenzeel 15-08-1728 Antonia Jansen Krauwel, ged. Scherpenzeel 02-09-1694, dr. van Jan Hendricksen Crauwel en Gerritje Teunissen

In 1736 woont Hendrik Gosensz in Scherpenzeel, sectie D 489,490, Krommehoek-west. Groot  0.11.90 ha. Hofpacht f 5,50.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Antonia Jansz Krauwel (ov. voor 1756).

Van 1737-1749 woont Antonia Jans, wed. Hendrik Gosens in Scherpenzeel, sectie D 489,490, Krommehoek-west. Groot  0.11.90 ha. Hofpacht f 5,50.

Uit dit huw.:

1. Gosen Hendriksz, ged. Scherpenzeel 05-06-1729, in de Kromme Hoek, jong ov.

2. Jan Hendriksz van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 02-07-1730, ov. Scherpenzeel 02-07-1786

Lidm. Scherpenzeel 10-12-1766: Jan Hendriksen van Geitenbeek, jm.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771,1772/1774: Jan Hendriks van Geitenbeek, jm.

In 1786 erft Goosen van Gijtenbeek van Jan van Gijtenbeek, ov. 03-07-1786 een huis en hof in de Krommehoek te Scherpenzeel (Archief Westerholt 277, 3e omslag; Ontvangst 40e en 50e penning, 13-07-1786).

3. Gosen Hendriksz, ged. Scherpenzeel 30-11-1732, in de Kromme Hoek, jong ov.

4. Gosen Hendriksz van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 30-12-1736, in de Kromme Hoek, ov. na 1804

In 1786 erft Goosen van Gijtenbeek van Jan van Gijtenbeek, ov. 03-07-1786 een huis en hof in de Krommehoek te Scherpenzeel (Archief Westerholt 277, 3e omslag; Ontvangst 40e en 50e penning, 13-07-1786).

Van 1786-1804 woont Gosen Hendriksz in Scherpenzeel, sectie D 489,490, Krommehoek-west. Groot  0.11.90 ha. Hofpacht f 5,50.

5. Hendrik Hendriksz, ged. Scherpenzeel 17-01-1740

Uit het 2e huw.:

8. Jannes Gosensz, ged. Scherpenzeel 26-01-1710

 

IV

Rijck Gosensz, ged. Scherpenzeel 19-12-1700, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 14-11-1728 Metje Cornelissen van Oijk, ged. Scherpenzeel 23-01-1707, dr. van Cornelis Aertsen van Oijk en Reijertje Jansen van Mispeler

In 1748 staat: Rijk Goossens en vrouw, wever, 2 kinderen boven 10 jaar en 4 kinderen onder 10 jaar (Bewonerslijst Woudenberg; 1748).

Uit dit huw.:

1. Neeltje Rijksen van de Kamp, ged. Scherpenzeel 16-10-1729, in de Kromme Hoek, ov./begr. Scherpenzeel 22/23-11-1808, won. Knaapstraat, tr. Scherpenzeel (att. van Woudenberg) 16-11-1755 Gijsbert Jansz van Glashorst, zn. van Jan Aelbertsz van Glashorst

In het kasboek diaconie 1763-1819 staat op fol. 142: De kindere van Peter van Mane besteed.Dirkje bij Neel (Geitenbeek) in de Knaepstraad voor een somma van 33 g. 10 st. in het jaar, sijn aanvang nemende met den 15 meij 1797. Sij moet het kind belappe en bestoppen.

Het kostgelt betaalt aan Neeltje Gijtenbeek van Dirkije van Manen den 15 meij 1798 verscheenen. somma 33-10-. en wederom besteed voor drie en dertig gulde tien stuivers.  Dit bovenstaande meijsie wederom bij Neltie Geijtenbeek voor 33 guld. (Arch. Herv. Kerk 156; Kasboek diaconie 1763-1819.

            Voorkind:

            Hendrickje Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 18-07-1751

                               Vader: Gerrit van Gameren.

2. Cornelis Rijksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 22-04-1731, volgt Va

3. Gosen Rijksen, ged. Scherpenzeel 22-03-1733, volgt Vb

4. Reijertje Rijksen, ged. Scherpenzeel 01-05-1735, jong ov.

5. Johannes Rijksen, ged. Scherpenzeel 06-01-1737

6. Reijertje Rijksen, ged. Scherpenzeel 16-11-1738

7. Hendrik Rijksen, ged. Scherpenzeel 30-04-1741

8. Maartje/Marritje Rijksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 24-02-1743, in de Knaapstraat op ´t Stight, tr. Woudenberg 16-11-1783 Elbert Jansen van Landaas, geb. Woudenberg. Elbert, tr. (2) Scherpenzeel 12-06-1796 Geertruij van de Wetering, geb. Geerestein, ged. Woudenberg 13-03-1774, dr. van Gerrit Teunisz van de Wetering en Leentje Aarts van Kolfschoten

Lidm. Scherpenzeel 25-09-1798: Geertruij van de Wetering, met attestatie vertrokken naar Woudenberg, met attestatie van Woudenberg.

                Lidm.reg.  Scherpenzeel 1805: Geertruij van de Wetering.

9. Jacobje Rijksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 27-06-1745, in de Knaapstraat in ´t Stight, tr. Scherpenzeel 31-05-1772 Teunis Jacobsz van Oijk, geb. Scherpenzeel

10. Johanna/Hanna Rijksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 18-08-1748, in de Knaapstraat in ´t Stight, ov.? Woudenberg 23-12-1820, tr. (1) Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 23-09-1781 Jan Willemsen van Harskamp, geb. Woudenberg, tr. (2) Woudenberg 13-01-1788 Wouter Wulfersen van Middeldorp, geb./ged. Woudenberg 25-10/09-11-1788, zn. van Wouter Wolberts van Middeldorp en Hanna van Geijtenbeek

                Lidm. Scherpenzeel 13-04-1801: Hanna van Geitenbeek.

                Lidm. Woudenberg 30-12-1800: Hanna van Geitenbeek.

11. Trijntje Rijksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 13-06-1751, in de Knaapstraat, tr. Woudenberg 14-11-1773 Arie Willemsen van Wittenberg, ged. Woudenberg 11-09-1746, zn. van Willem Ariensz van Wittenberg en Lijsje Egberts van Heijgraaf

 

Va

Cornelis Rijksen van Geitenbeek/van de Kamp, ged. Scherpenzeel 22-04-1731, tr. (1) Scherpenzeel 14-07-1754 Cornelia Jansen van Eede, tr. (2) Woudenberg 30-09-1770 Evertje Jansen van Bennekom, wed. Cornelis Gijsbertsen van Dodewaart

Uit het 1e huw.:

1. Metje van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 05-10-1755, in de Knaapstraat in het Stight, ov. Woudenberg 18-11-1812, tr. Ede 11-05-1776 Evert Paulusz van de Treek/van Lis, geb. Ede

2. Jan van Geitenbeek/van de Kamp, ged. Scherpenzeel 19-02-1758, aan de Holevoet op ´t Lage Land, volgt VIa

 

VIa

Jan van Geitenbeek/van de Kamp, ged. Scherpenzeel 19-02-1758, tr. Woudenberg 18-02-1781 Geertje Jansen van Marlewijk, geb. Woudenberg 1749, ov. Woudenberg 17-11-1834, dr. van Jan van Marlewijk en Willempje NN. Geertje, tr. (2) Woudenberg 17-03-1811 Geurt Gazenbeek, wed. Bartje Groeneveld en Maria Veenbrink

                Lidm. Scherpenzeel 17-12-1800: Geertje Jansdr van Marlewijk.

                Lidm. Woudenberg 30-12-1800: Geertje Jansdr van Marlwijk.

In 1834 veilt Geertje Jansdochter Marrelweijk, eerder wed. Jan Corneliszoon van Geijtenbeek, nu wed. Geurt Gaasbeek, spinster in de Knop­straat onder Woudenberg een daggeldershuis nr. 209, erf en tuin in de Knopstraat onder Woudenberg, sectie C 155,156, geërfd van haar ouders, geen papieren. Zij heeft har zoon Cornelis van Geijtenbeek voor f 5,= uitgekocht. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 4; 20-02-1834).

Uit dit huw.:

1. Cornelis van Geijtenbeek, ged. Woudenberg 26-08-1781, get. Marritje Rijks van de Kamp, tr. De Vuursche 08-11-1828 Harmijntje van Laar, geb. De Vuursche 09/24-07-1803, dr. van Gijsbert van Laar en Willemijntje van Ginkel

2. Willempje van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 19-11/07-12-1783

3. Cornelia van Geijtenbeek/van de Kamp, geb./ged. Woudenberg 27-09/16-10-1785, ov. Scherpenzeel 11-01-1836, tr. (1) Woudenberg 09-11-1806 Maas Stevensen, ged. Lunteren 02-06-1780, zn. van Steven Jansen en Cornelisje Jansen, tr. (2) Woudenberg 26-12-1808 Gijsbert Jansen, geb. Ede 1781, dagwerker, ov. Scherpenzeel 19-03-1814, zn. van Jan Jansen en Aaltje NN

4. Jannetje van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 15/30-09-1787, ov. Woudenberg 24-03-1858, tr. Woudenberg 16-12-1810 Gijsbert van Wagensveld, wed. Anna Maria van Dijk, ged. Scherpenzeel 23-02-1766, daggelder, ov. Woudenberg 15-12-1855, zn. van Derck Jansz van Wagensveld en Clara van den Toorn

Lidm. Woudenberg 12-10-1807: Jannetje van Geijtenbeek.

In 1844 laten Gijsbert van Wagensveld, daggelder x Jannigje Jansen van Geijtenbeek, in de Achterstraat onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken (Notarieel Scherpenzeel 4129, nr. 17 en 18; 18-07-1844).

5. Willemijntje van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 19-10/07-11-1790, jong ov.

6. Willemijntje van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 21-05/03-06-1792

7. Teunisje van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 09/30-11-1794

8. Cornelis van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 24-11/10-12-1797, ov. De Vuursche 30-03-1831, tr. De Vuursche 08-11-1828 Harmijntje van Laar, geb./ged. De Vuursche 09/24-07-1803, dr. van Gijsbert van Laar en Willemijntje van Ginkel

 

Vb

Gosen Rijksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 22-03-1733, daghuurder, begr. Scherpenzeel 21-03-1788 (won. Knaapstraat, arm), tr. (1) Marritje Jacobsen van Bitterschoten, tr. (2) Woudenberg 20-04-1777 Hendrijntje Claassen van Drieënhuizen, ged. Woudenberg 20-10-1748, ov. Woudenberg 23-03-1840, dr. van Klaas Fredriksz van Lunteren/Drieënhuizen en Willemijntje Cornelissen Lakemont. Hendrijntje, tr. (2) Woudenberg 25-01-1789 Adrianus/Janus van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 18-09-1757, ov. Woudenberg 09-01-1815, zn. van Derck Jansz van Wagensveld en Clara van den Toorn

                Begr. Scherpenzeel 21-11-1786: een kind van Goosen Riksen.

                Begr. Scherpenzeel 21-02-1788: een kind van Goosen Riksz Geitenbeek.

In 1839 leent Hendrientje Drieënhuizen, eerder wed. Goossen Geijtenbeek, nu wed. Adrianus Wagensveld, spinster onder Woudenberg f 200,= van Willem Wagensveld, dagloner onder Woudenberg. Onderpand: ¼ deel van een daggeldershuis, erf en tuin in de Knopstraat onder Woudenberg, sectie C 157,158. Geroyeerd 13-07-1855 (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 22; 01-05-1839).

Uit het 1e huw.:

1. Grietjen van Geitenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 27-11-1762, in de Knaapstraat onder Woudenberg, jong ov.

2. Neeltje van Geitenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 27-10-1765, onder Woudenberg, tr.? Rhenen 02-05-1802 Peter van Spanje

3. Grietje van Geitenbeek, ged. Woudenberg 09-10-1768, get. Neeltje Rijksen Geitenbeek, jong ov.

4. Jacobje van Geitenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 13-01-1771, in ’t Sticht

5. Grietje van Geitenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 11/19-09-1773, in de Knaapstraat onder Woudenberg, get. Jacobje Riksen van Geitenbeek hv Teunis Jacobsen

Uit het 2e huw.:

6. Willemijntje van Geitenbeek, ged. Woudenberg 15-03-1778, get. Harmijn Claassen van Drieënhuizen, ov. Woudenberg 19-01-1822, tr. Dirk van der Heiden, ged. Woudenberg 24-04-1774, ov. Woudenberg 03-07-1823, zn. van Jan Christofel Dirksz en Aaltje Peters

7. Rijk van Geitenbeek, ged. Woudenberg 24-09-1780, volgt VIb

8. Claasje van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 25-07/08-08-1784

9. Martje van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 10-03/09-04-1786

10. Goosen van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 02-02/23-03-1788, volgt VIc

 

VIb

Rijk van Geitenbeek, ged. Woudenberg 24-09-1780, landbouwer, ov. Woudenberg 17-08-1860, tr. Woudenberg 21-10-1815 Hanna van Beek (17 jr.), ook wel Johanna van den Hoorn, geb. Voorthuizen 1798, ov. Woudenberg 10-05-1845, dr. van Aalt Harmsen van Beek/van den Hoorn en Melisje Willems

Uit dit huw.:

1. Goosen van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 04-03-1817, ov. Zeist 21-03-1901, tr. Woudenberg 13-07-1844 Hendrikje Knelissen, geb. Voorthuizen 1817, ov. Zeist 21-11-1874, dr. van Hendrik Knelissen en Teunisje Hendriks

                Kinderen in Zeist.

2. Aalt van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 16-06-1819, ov. Woudenberg 24-06-1847, ongehuwd

3. Hendrik van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 13-10-1821, landbouwer, ov. Maarn 07-08-1881, tr. Barneveld 19-05-1859 Geurtje van Veenhuizen, geb. Barneveld 1829, ov. Zeist 04-07-1893, dr. van Willem Aalten van Veenhuizen en Jannetje Mijnten van Essen. Geurtje, tr. (2) Woudenberg 28-05-1890 Andries van de Koot, wed. Neeltje van Amerongen, geb. Barneveld 1830, ov. Zeist 12-01-1911, zn. van Willem Willemsen van de Koot en Wijmpje van Soest

Uit dit huw.:

1. Johanna van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 15-02-1860, ov. Doorn 03-04-1935, tr. Woudenberg 02-11-1889 Pieter Heuzer/Heuzen, geb. Driebergen 1857, zn. van Jacob Heuzer en Jansje van Ede

2. Jannetje van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 20-02-1861, ov. Woudenberg 05-05-1861

3. Jannetje van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 05-04-1862, ov. Zeist 29-07-1901, tr. (1) Zeist 23-05-1889 Teunis de Geest, geb. Zeist 1864, zn. van Peter de Geest en Maria Knopper, tr. (2) Zeist 31-08-1893 Gerard van de Horst, geb./ged. Scherpenzeel 04-07/06-07-1862, zn. van Aart van de Horst en Niesje van Bielder

4. Rijk van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 21-02-1864, ov. Woudenberg 05-03-1864

5. Rijkje van Geijtenbeek, geb. Maarn 30-08-1865, ov. Maarn 10-09-1865

6. Rijk van Geijtenbeek, geb. Maarn 1867, ov. Maarn 12-08-1868

7. Rijk van Geijtenbeek, geb. Maarn 04-05-1869, ov. Maarn 27-08-1869

4. Mees van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 05-11-1823

5. Rijk van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 08-06-1827, ov. Zeist 30-09-1865, tr. Woudenberg 02-10-1857 Dirkje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 19-10-1833, ov. Zeist 28-12-1863, dr. van Gijsbert van de Lagemaat en Jacoba van Beek

Uit dit huw.:

1. Rijk van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 18-12-1857, ov. Zeist 24-12-1907, tr. Zeist 18-12-1884 Geertruida Kuus, geb. Zeist 1860, dr. van Gijsbert Kuus en Wilhelmina Lammertse

2. Gijsbert van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 01-05-1861, ov. Zeist 17-03-1940, tr. De Bilt 19-11-1897 Hendrikje Velthuizen, geb. De Bilt 1866, dr. van Gijsbertus Velthuizen en Hendrika Keus

6. Francijntje van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 16-04-1832, ov. Woudenberg 31-10-1856, ongehuwd

7. Willem van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 03-09-1834, ov. Leersum 11-10-1913, tr. Amerongen 11-11-1864 Neeltje van Haren, geb. Leersum 1833, ov. Leersum 06-03-1895, dr. van Cornelis van Haren en Sara Budding

8. Willemijntje van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 02-05-1838, ov. Doorn 16-08-1905, tr. (1) Woudenberg 29-12-1858 Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 05-04-1832, ov. Zeist 03-12-1874, zn. van Gijsbert van de Lagemaat en Jacobje van Beek, tr. (2) Zeist 02-11-1882 Gijsbert van Barneveld, geb. Ede 1834, ov. Doorn 07-06-1923, zn. van Jacob van Barneveld en Mijntje van de Meent

 

VIc

Goosen van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 02-02/23-03-1788, ov. Woudenberg 03-04-1849, tr. Woudenberg 22-12-1810 Gerritje Geurtsen van de Haar, ged. Renswoude 23-10-1785, in de Groep, ov. Woudenberg 28-01-1848, dr. van Geurt Brandsen van de Haar en Maria Remmer

Uit dit huw.:

1. Hendrijntje van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 10-04/05-05-1811, ov. Leersum 15-12-1880, tr. Leusden 11-05-1836 Arris Prins, geb. Leersum 1813, zn. van Gerrit Prins en Arrisje Floor

2. Geurt van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 16-01-1814, in de Knopstraat, ged. in de Grote Kerk 26-01-1814, ov. Woudenberg 10-04-1814

3. Jaantje/Ariaantje van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 02-02-1816, ov. Woudenberg 25-11-1819

4. Ariaantje van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 15-12-1819

5. Maria van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 08-12-1822, volgt VII

6. Geurtje Geijtenbeek, geb. Leusden 1826, ov. Woudenberg 09-05-1876, tr. Woudenberg 18-08-1851 Antonie Koedam, geb. Culemborg 1822, ov. Woudenberg 27-05-1855, zn. van Nicolaas Koedam en Sophia Grootveld

 

VII

Maria van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 08-12-1822, ov. Woudenberg 19-05-1901, tr. Woudenberg 01-05-1852 Hermanus van Velthuizen, geb. Woudenberg 03-02-1827, ov. Woudenberg 31-03-1902, zn. van Teunis van Velthuizen en Aleida Clara Wagensveld

Voorkind:

1. Goosen van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 18-01-1846, volgt VII

 

VII

Goosen Geijtenbeek, geb. Woudenberg 18-01-1846, boerenknecht, landbouwer, ov. Woudenberg 02-02-1933, tr. Scherpenzeel 14-01-1875 Aartje van Dijk, dienstmeid, geb. Ede 1855, ov. Woudenberg 01-12-1936, dr. van Gijsbert van Dijk en Hendrikje van Amerongen

Uit dit huw.:

1. Hermanus van Dijk/ Geijtenbeek, geb. Ede (Lunteren) 25-12-1874 (erkend bij huwelijk), ov. Lunteren 21-02-1875

2. Maria Geijtenbeek, geb. Woudenberg 19-03-1877, ged. in de Grote Kerk 22-04-1877, tr. Woudenberg 23-09-1898 Elbert Vlastuin, geb. Renswoude 18-12-1876, zn. van Jan Vlastuin en Hendrica Hendriks

3. Hendrika Geijtenbeek, geb. Woudenberg 11-12-1879, ged. in de Grote Kerk 01-02-1880, ov. Scherpenzeel 08-04-1928, tr. Woudenberg 20-05-1899 Cornelis Veenvliet, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/24-02-1878, ov. Scherpenzeel 10-08-1959, zn. van Willem Veenvliet en Hendrika Broekhuis

4. Hermanus Geijtenbeek, geb. Woudenberg 28-10-1882, ged. in de Grote Kerk 03-12-1882, tr. Woudenberg 03-11-1906 Jannetje van Egdom, geb. Woudenberg 18-11-1880, dr. van Cornelis van Egdom en Jacoba Koudijs

            Uit dit huw.:

            1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 25-06-1917

5. Alida Geijtenbeek, geb. Woudenberg 02-12-1885, ged. in de Grote Kerk 25-12-1885, tr. Leusden 29-05-1913 Pieter Jan van Leeuwen, geb. Aarlanderveen 1888, zn. van Arie van Leeuwen en Neeltje de Graaf

6. Gijsbertha Geijtenbeek, geb. Woudenberg 25-08-1888, ged. in de Grote Kerk 30-09-1888, tr. Scherpenzeel 25-05-1912 Gerrit Kuiter, geb. Apeldoorn 1888, rijknecht, zn. van Harmen Hendrik Kuiter en Jannetje Pater

7. Teunis Geijtenbeek, geb. Woudenberg 16-05-1891, ged. in de Grote Kerk 21-06-1891, tr. Renswoude 13-10-1917 Cornelia Vonk, geb. Renswoude 23-03-1897, dr. van Gerrit Vonk en Willempje Bloemheuvel

            Uit dit huw.:

1. Aartje Geijtenbeek, geb. Woudenberg 17-12-1917, ged. in de Grote Kerk 10-03-1918

2. Wilhelmina Gerdina Geijtenbeek, geb. Woudenberg 19-03-1919, ged. in de Grote Kerk 25-05-1919

3. Gozina Geijtenbeek, geb. Woudenberg 07-07-1920, ged. in de Grote Kerk 07-11-1920

4. Cornelia Geijtenbeek, geb. Woudenberg 14-02-1922, ged. in de Grote Kerk 07-05-1922

5. Hendrika Maria Geijtenbeek, geb. Woudenberg 10-04-1923, ged. in de Grote Kerk 22-07-1923, ov. Woudenberg 16-01-1926

6. Maria Hendrika Geijtenbeek, geb. Woudenberg 11-07-1927, ged. in de Grote Kerk 13-11-1927

7. Alida Geijtenbeek, geb. Woudenberg 28-01-1929, ged. in de Grote Kerk 14-04-1929

8. Teunis Geijtenbeek, geb. Woudenberg 12-02-1930, ged. in de Grote Kerk 06-04-1930

9. Gerda Geijtenbeek, geb. Woudenberg 28-04-1931, ged. in de Grote Kerk 26-07-1931

10. Herman Geijtenbeek, geb. Woudenberg 20-09-1932, ged. in de Grote Kerk 27-05-1934!

11. Bernard Geijtenbeek, geb. Woudenberg 17-12-1933, ged. in de Grote Kerk 27-05-1934, ov. Amersfoort (ingeschr. te Woudenberg) 05-09-1944

12. Gerrit Geijtenbeek, geb. Woudenberg 08-02-1935, ged. in de Grote Kerk 26-05-1935, ov. Amersfoort (ingeschr. te Woudenberg) 31-01-1936

13. Woutéra Geijtenbeek, geb. Woudenberg 26-04-1939, ged. in de Grote Kerk 25-06-1939

14. Gijsberta Geijtenbeek, geb. Woudenberg 29-12-1940, ged. in de Grote Kerk 11-05-1941

8. Gerrit Geijtenbeek, geb. Woudenberg 04-01-1895, ged. in de Grote Kerk 03-02-1895, boomkweker, tr. Groesbeek 09-07-1921 Wilhelmina Peters, geb. Groesbeek 1900, dr. van Willem Peters en Petronella Janssen

            Uit dit huw.:

            1. Goosen Geijtenbeek, geb. Woudenberg 07-05-1927, ov. Woudenberg 11-05-1927

2. Goosen Geijtenbeek, geb. Woudenberg 01-02-1929, ged. in de Grote Kerk 14-04-1929

3. Gerrit Geijtenbeek, geb. Woudenberg 23-12-1929, ged. in de Grote Kerk 06-04-1930

9. Albertus Geijtenbeek, geb. Woudenberg 24-02-1899, ged. in de Grote Kerk 30-04-1899, slager, wever, tr. Scherpenzeel 21-10-1922 Aaltje Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 10-01/03-03-1901, dr. van Gerrit Inkenhaag en Heintje ten Ham

            Uit dit huw.:

1. Aartje Geijtenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 28-05/06-07-1924

2. Gerrit Goosen Geijtenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 25-01/18-03-1928

3. Gosina Geijtenbeek, geb. Woudenberg 13-08-1933, ged. in de Grote Kerk 24-09-1933

4. Hendrik Geijtenbeek, geb. Woudenberg 23-04-1947, ged. in de Grote Kerk 01-06-1947

 

 

 

Geitenbeek (3)

 

 

In 1730 verhuist Derck Jansen van het huis genaamd De Knoot in Scherpenzeel naar de Knaapstraat, in een huis dat op grond van Geitenbeek staat. Waarschijnlijk wonen zij in het huis dat in 1832 (kadaster) het sectie nr. C 155,156 heeft. Zijn nakomelingen noemen zich Van Geitenbeek.

 

I

Derck Jansen van Geijtenbeek, van Rees, tr. Scherpenzeel 18-06-1724 Margrietje/Grietje Harmens, ged. Scherpenzeel 29-10-1699, dr. van Harmen Willemsen van ´t Schaer en Marijtje Everts van Huijstede

Uit dit huw.:

1. Jan Dirksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 07-01-1725, in Scherpenzeel naast de Knoot, volgt II

2. EvertjeDirksen van Geitenbeek, geb. Scherpenzeel, ged. Woudenberg 01-01-1728

In het doopboek van Woudenberg staat twee keer een Evertje, ged. 01-01-1728 en 01-02-1728. De eerste datum is juist, want deze staat ook in het doopboek van Scherpenzeel.

3. EvertjeDirksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 21-11-1728, in de Knaapstraat, begr. Scherpenzeel 03-04-1798, tr. Scherpenzeel 27-03-1757 Jan Breunissen van ’t Willaar/Beckbergen, ged. Scherpenzeel 19-08-1736, ov./begr. Scherpenzeel 14/21-03-1809, zn. van Breunis Jansen van Beekbergen en Cornelia Jansen van Nieuwburg

                In het doopboek van Woudenberg staat twee keer een Evertje, ged. 01-01-1728 en 01-02-1728.

4. MariaDirksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 02-09-1731, in de Knaapstraat, tr. Woudenberg 02-09-1759 Andries van Delfswijk, geb. Lochem

5. HannaDirksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 13-03-1735, in de Knaapstraat

6. HannaDirksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 16-09-1736, in de Knaapstraat

7. WillemDirksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 06-12-1739, in de Knaapstraedt

 

II

Jan Dirksen van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 07-01-1725, tr. (1) Scherpenzeel 02-02-1755 Willempje Ernsten, ged. Voorthuizen 04-06-1730, dr. van Ernst Hendricksen en Geertje Teunissen, tr. (2) Woudenberg 27-04-1760 Teunisje Aarts van Ginkel, ged. Amerongen 20-10-1737, dr. van Aert Jansen en Jannigje Teunissen

Uit het 1e huw.:

1. Derk Jansen, ged. Scherpenzeel 25-01-1756, in de Aghterstraat in ´t Stight

2. Geertje Jansen, ged. Scherpenzeel 07-09-1757, in de Aghterstraat in ´t Stight

3. Willem Jansen, ged. Scherpenzeel 11-11-1759, in de Aghterstraat aan de Stights zijde

Uit het 2e huw.:

4. Aart van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel ..-05-1761, in de Agterstraat onder Woudenberg, tr. Scherpenzeel 02-05-1790 Evertje Jacobsen van den Bieler, geb. Barneveld

Uit dit huw.:

1. Jan van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 21-06/17-07-1791

2. Aaltje van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 27-01/10-02-1793, get. Grietje Jansen van Geitenbeek

3. Jacob van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 24-09/03-10-1795, get. Dirkje, tr. Langbroek 12-10-1838 Hendrijntje van Stroe, geb. Odijk 1806, dr. van Gerrit van Stroe en Jannetje van Vulpen

4. Teunis van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 25-06/09-07-1797, ov. Woudenberg 26-06-1845, tr. (1) Beusichem 03-05-1834 Dirkje Prijs, geb. Zoelmond 1802, dr. van Antonij Prijs en Anna Maria Wortelkamp, tr. (2) Leersum 22-10-1840 Willemijntje van de Meent, wed. Jacob Budding, geb. Nijkerk 1804, dr. van Jorden Evertsen van de Meent en Aaltje Jansen

5. Aalbert van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 29-09/27-10-1799, tr. Driebergen 14-06-1826 Wouterina van Ettickhoven, geb. Driebergen 1804, dr. van Hannis van Ettickhoven en Ariaantje Gerritse van Laar

6. Grietje van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 18-06/03-07-1803, get. Betje Jacobsen

7. Jantje van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg/Scherpenzeel 08-12/22-12-1805, get. Gijsbertje van Breenen, ov. Langbroek 14-10-1835, tr. Langbroek 10-11-1827 Jan Oosterbeek, ged. Wijk bij Duurstede 02-02-1800, zn. van Wouter Oosterbeek en Hendrikje van Maurik

5. Grietje van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 20-03-1763, in de Agterstraat onder Woudenberg, tr. Woudenberg 06-04-1794 Aalbert Pieters van Lunteren, wed. Geertje van Barneveld, geb. Woudenberg

6. Willem van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 23-06-1765, onder Woudenberg

7. Jan van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 24-01-1768, in de Agterstraat onder Woudenberg

In het kasboek diaconie 1763-1819 staat op fol. 150: 1799, de zoon van Frans van Gelder, Jan Franse, een jaar besteld bij Jan van Gijtenbeek in de Agterstraat, voor de kost, moeten hem bestoppen en belappen en een hemtrok voor hem er boven, maar hij kan van de winter 4 of 6 weken school gaan, en dat schoolgeld moeten dan de diakens betalen, begint met ossemarkt 18 octob. 1799. (Arch. Herv. Kerk 156; Kasboek diaconie 1763-1819).

8. Hannes van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 03-02-1771, in de Agterstraat onder Woudenberg, volgt III

9. Wouter van Geitenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 02/26-07-1772, in de Agterstraat onder Woudenberg, get. Evertje Dirks van Geitenbeek hv Jan Breunissen

10. Willempje van Geitenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 28-09/02-10-1774, in de Agterstraat onder Woudenberg, get. Aalbertje hv Geurt Steenbeek, jong ov.

11. Teunis van Geitenbeek, ged. Woudenberg 25-05-1777, get. Willempje Sandersen van Zelder

12. Willempje Geijtenbeek, ged. Woudenberg 05-05-1782, ov. Woudenberg 25-12-1866, tr. Woudenberg 17-04-1808 Jakobus van Wagensveld, wed. Elisabeth Nonnemakers, ged. Scherpenzeel 14-07-1771, wolkammer, ov. Woudenberg 04-01-1847, zn. van Derck Jansz van Wagensveld en Clara van den Toorn

 

III

Johannes/Hannes van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 03-02-1771, begr. Scherpenzeel 02-12-1806, tr. Woudenberg 31-03-1803 Elisabeth Hendriksen van Oostenbrugge/ Oostenbruggen/Osnabrugge

Uit dit huw.:

1. Teuntje van Geijtenbeek, geb/ged. Scherpenzeel/Woudenberg 02/16-09-1804 onder Woudenberg, ov. 23-01-1806

2. Hendrik Geijtenbeek, geb/ged. Scherpenzeel/Woudenberg 29-01/09-02-1806 onder Woudenberg, get. Maria Oostenbrugge, arbeider, bouwman op Nooitgedacht onder Woudenberg(1834), ov. Woudenberg 28-11-1883, tr. Woudenberg 15-03-1834 Gerritje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 22-01/15-02-1807, ov. Woudenberg 25-02-1884, dr. van Jelis Veldhuizen en Gerrigje van Ginkel

In 1864 laten Hendrik Geijtenbeek, daggelder x Gerritje Veldhuizen in de Knaapstraat onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 5 en 6; 03-02-1864).

            Uit dit huw.:

1. Johannes Geijtenbeek, geb. Woudenberg 20-01-1835, ov. Soest 30-01-1937 (102 jaar!), tr. (1) Soest 08-08-1874 Geertje Veldhuizen, geb. Soest 1840, dr. van Jan Veldhuizen en Pietertje van Sommeren, tr. (2) Soest 30-10-1880 Willemina van Woudenberg, geb. Soest 1845, dr. van Mijndert van Woudenberg en Aalbertje van Someren

2. Gerritje Geijtenbeek, geb. Woudenberg 05-09-1837, ov. Renswoude 27-03-1909, tr. Scherpenzeel 19-10-1861 Jan Tonen van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 28-02/06-04-1834, huisschilder, zn. van Willem van Kooten en Metje Middeldorp

3. Elias Geijtenbeek, geb. Woudenberg 14-10-1840, ov. Woudenberg 14-03-1899, begr. Glashorst, graf nr. 216, tr. (1) Woudenberg 15-02-1878 en in de Ned. Herv. Grote Kerk van Scherpenzeel op 17-02-1878 Klaasje van Dijk, geb. Zeist 1841, ov. Woudenberg 23-11-1895, begr. Glashorst, graf nr. 219, dr. van Jochem van Dijk en Cornelia Veldhuizen, tr. (2) Woudenberg 06-08-1896 en in de Ned. Herv. Grote Kerk van Scherpenzeel op 09-08-1896 Hendrikje Robbertsen, geb. Ede 1873, ov. Woudenberg 08-05-1899, begr. Glashorst, graf nr. 215, dr. van Cornelis Robbertsen en Hendrikje Methorst

            Uit het 1e huw.:

1. Hendrik Geijtenbeek, geb. Woudenberg 04-03-1879 ged. in de Grote Kerk 20-04-1879, tr. Renswoude 05-12-1902 Jannigje Hol, geb. Ede 1883, dr. van Hendrik Hol en Willemina Moesbergen

2. Gerritje Geijtenbeek, geb. Woudenberg 06-07-1880 ged. in de Grote Kerk 25-07-1880, ov. Renswoude 08-01-1908, ongehuwd

            Uit het 2e huw.:

3. Hendrikje Geijtenbeek, geb. Woudenberg 30-04-1897, ged. in de Grote Kerk 04-07-1897, tr. Renswoude 03-02-1921 Jan Veldhuizen, geb. Woudenberg 18-03-1892, zn. van Jacob Veldhuizen en Aaltje van Ginkel

4. Cornelis Geijtenbeek, geb. Woudenberg 25-06-1898, ged. in de Grote Kerk 30-07-1898, ov. Renswoude 18-08-1900

4. Elizabeth Geijtenbeek, geb. Leersum 30-12-1843, ged. in de Grote Kerk 04-02-1844, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 25-01-1890, tr. Woudenberg 17-11-1866 Jan van Bruggen, geb. Barneveld 1839, ov. Utrecht 19-04-1918, zn. van Hendrik van Bruggen en Bijtje van Ruler

5. Hendrik Geijtenbeek, geb. Woudenberg 22-09-1851, ged. in de Grote Kerk 02-11-1851, ov. Scherpenzeel 24-03-1936, begr. Glashorst, graf nr. 525, tr. Woudenberg 30-03-1887 Cornelia van Eem, wed. Jan ter Burg, geb. Scherpenzeel 08-10/29-11-1857, ov. Scherpenzeel 06-03-1932, begr. Glashorst, graf nr. 525, dr. van Reijer van Eem en Luutje Davelaar

            Uit dit huw.:

                        1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 24-04-1888, begr. Glashorst, graf nr. 139

2. Hendrik Geijtenbeek, geb. Woudenberg 10-04-1889, molenaarsknecht, tr. Renswoude 02-12-1915 Dirkje Veldhuizen, geb. Woudenberg 10-04-1890, dr. van Jacob Veldhuizen en Aaltje van Ginkel

                        Uit dit huw.:

                                   1. Hendrik Geijtenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 06-01/29-02-1920

3. Luutje Geijtenbeek, geb. Renswoude 09-04-1892, tr. Renswoude 05-08-1914 Jan Verbeek, geb. Lunteren 1894, zn. van Jan Verbeek en Reijertje van de Lagemaat

4. Gerrit Geijtenbeek, geb. Renswoude 11-03-1895, tr. Renswoude 08-11-1923 Dirkje van Ginkel, geb. Renswoude 06-09-1899, dr. van Jan van Ginkel en Willemijntje Veldhuizen

            Uit dit huw.:

1. Jan Geijtenbeek, geb. Renswoude 29-05-1927, ged. in de Grote Kerk 31-07-1927, ov. Utrecht (ingeschr. te Renswoude 01-06-1947

2. Hendrik Geijtenbeek, geb. Renswoude 28-04-1931, ged. in de Grote Kerk 26-07-1931

5. Reijertje Geijtenbeek, geb. Renswoude 13-05-1898, ov. Renswoude 21-05-1898

6. Reijertje Geijtenbeek, geb. Renswoude 15-05-1899, ov. Renswoude 27-01-1900

7. Reijertje Geijtenbeek, geb. Renswoude 24-12-1901, tr. Renswoude 22-04-1926 en in de Ned. Herv. Grote Kerk van Scherpenzeel op 22-04-1926 Antonie Dirk van Kolfschoten, geb. Amerongen 1902, zn. van Dirk van Kolfschoten en Cornelia Elizabeth van Lunteren. Gescheiden 09-09-1953

                Vertrokken naar Echteld.

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

juni 2009