Gaasbeek

 

Uit het huwelijk van de Bunschotenaar Hermen Geurtsz Gaasbeek en de Scherpenzeelse Jantje Gerrits van Mandersloot worden drie zoons geboren, waarvan er één jong overlijdt. Zoon Geurt wordt de stamvader van de tak die vooral in en bij Scherpenzeel woont en zich over het algemeen Gaasbeek  en soms Gazenbeek noemt.

Zoon Gerrit wordt de stamvader van de tak die vooral in en bij Woudenberg woont en zich over het algemeen Gaasenbeek en soms Gaasbeek noemt.

I

Hermen Geurtsz Gaasbeek, ged. Bunschoten 29-08-1734, zn. van Geurt Hendriksz Gaasbeek en Jantje Jans Jonker, tr. Scherpenzeel 14-10-1759 Jantje Gerrits van Mandersloot, ged. Scherpenzeel 26-02-1736, ov. Woudenberg, begr. Scherpenzeel 04-10-1809, dr. van Gerrit Jacobsen Mandersloot en Evertje Fransen

Uit dit huw.:

1. Geurt Gaasbeek, ged. Woudenberg  23-08-1761, get. Catharina Gerrits van Mandersloot, jong ov.

2. Geurt Gaasbeek, ged. Woudenberg  09-01-1763, get. Lutje Jans, volgt IIa

3. Gerrit Gaasbeek, ged. Woudenberg   02-08-1767, get. Evertje Thijssen, volgt IIb

 

IIa

Geurt Gaasbeek, ged. Woudenberg  09-01-1763, ov. Woudenberg 02-08-1825, tr. (1) Scherpenzeel 04-05-1783 Maria Veenbrink, ged. Scherpenzeel 14-09-1760, dr. van Arie Willemsz Veenbrink en Grietje Wulferts Wallenburg, tr. (2) 02-11-1788 Bartje Hendriks Groeneveld, ged. Beekbergen 31-08-1760, ov. Woudenberg 27-07-1809, begr. Scherpenzeel 01-08-1809, dr. van Hendrik Evertsz Groeneveld en Janna Jans Bouwes, tr. (3) Woudenberg 17-03-1811 Geertje Jans Marlewijk, wed. Jan Cornelissen van Geijtenbeek, geb. Woudenberg 1763, ov. Woudenberg 17-11-1834, dr. van Jan van Marlewijk en Willempje NN

             Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Geurt Gaasbeek, met attestatie vertrokken naar Woudenberg.

                Lidm. Woudenberg: Geurt Gaasbeek, met attestatie van Scherpenzeel 06-02-1800.

                Lidm. Scherpenzeel 17-12-1800: Betie Groeneveld, onder Woudenberg.

Kinderen van Geurt Gaasbeek te Scherpenzeel begraven op 26-02-1793, 10-05-1799, 04-04-1801 en 17-06-1802.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Geurt Gaasbeek.

In de memorie van successie van Geurt Gaasbeek staat dat hij een daghuurderswoning bezit in de Knopstraat bij de Holevoet onder Woudenberg.

In 1834 veilt Geertje Jansdochter Marrelweijk, eerder wed. Jan Corneliszoon van Geijtenbeek, nu wed. Geurt Gaasbeek, spinster in de Knop­straat onder Woudenberg een daggeldershuis nr. 209, erf en tuin in de Knopstraat onder Woudenberg, sectie C 155,156. Aan Albertus Sterk te Scherpenzeel, voor f 175,= (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 4; 20-02-1834).

Uit het 1e huw.:

1. Arie Gaasbeek, geb./ged. Woudenberg 31-05/20-06-1784, volgt IIIa

Uit het 2e huw.:

2. Jantje Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/03-05-1789, ov. Woudenberg 03-05-1875, tr. Scherpenzeel 12-02-1836  Dirk Vlaanderen, wed. Antonia Mietje Janssen/Prins, geb./ged. Scherpenzeel 06-01/10-02-1805, wolkammer, arbeider, ov. Scherpenzeel 26-01-1871, zn. van Jan Vlaanderen en Cornelia Willems van Huijgenbosch

                Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Dirk Vlaanderen.

                Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Jannigje Gaasbeek.

In 1862 laten Dirk Vlaanderen, wolkammer x Jannetje Gaasbeek te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 14 en 15; 03-04-1862).

3. Hendrik Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 17-04/01-05-1791, jong ov.

4. Hermannus Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 28-03/15-04-1792, daghuurder, wolkammer, ov. Woudenberg 10-11-1865, tr. Woudenberg 03-08-1816 Jannigje van Geitenbeek, geb./ged. Woudenberg 01-05/18-05-1794, ov. Amersfoort 02-06-1855, dr. van Teunis van Geitenbeek en Gijsbertje van Breenen

            Uit dit huw.:

            1. Bartje Gaasbeek, geb. Woudenberg 30-01-1816, ov. Woudenberg 11-04-1816

2. Gijsbertje Gaasenbeek, geb. Woudenberg 20-04-1817, ov. Woudenberg 08-11-1820

3. Geurt Gaasenbeek, geb. Woudenberg 12-01-1820, militair, tr. Delfzijl 14-11-1851 Elsien Adriaans Borst, geb. Delfzijl, dr. van Adriaan Jans Borst enFransijna Harms Gijzen

4. Gijsbertje Gaasenbeek, geb. Woudenberg 07-01-1822, ged. in de Grote Kerk 03-02-1822

5. Maria Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 16/24-03-1793, ov. Veenendaal 03-05-1868, tr. Veenendaal 31-12-1825 Jan Slotboom, wed. Hermina Lobeek, wever, spinner, ged. Veenendaal 01-02-1767, ov. Veenendaal 15-01-1833, zn. van Aart Slotboom en Evertje van Geijn

            Kind:

            Bartje Gaasbeek, geb. Woudenberg 08-11-1816, ov. Woudenberg 17-06-1817

6. Hendrik Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 05/15-05-1796, ov. Woudenberg 23-01-1852, tr. Woudenberg 23-02-1826 Geertje de Groot, geb./ged. Woudenberg18-05/04-06-1797, ov. Woudenberg 27-07-1865, dr. van Aart Hendriksz de Groot en Teuntje Evers van Hoevelaken

In 1859 geeft Geertje de Groot, wed. Hendrik Gaasenbeek, z.b. in de Knaap­straat onder Woudenberg toestemming voor het huwelijk van haar zoon Jan Gaasenbeek, boerenknecht te Westbroek met Margaretha van Rouwendaal, dienstmeid te Achttienhoven. (Not. Scherpenzeel 4139, nr. 31-08-1859).

            Uit dit huw.:

            1. Bartje Gaasenbeek, geb. Woudenberg 02-10-1826, ov. Woudenberg 18-08-1827

2. Bartje Gaasenbeek, geb. Woudenberg 15-11-1827, tr. Leersum 25-03-1859 Cornelis Veenhof, wed. van Jannetje van Dijk en Celia van der Voort, ged. Leersum 29-01-1804, ov. Leersum 16-05-1868, zn. van Albert Veenhof en Judik Overeem

3. Geurt Gaasenbeek, geb. Woudenberg 05-10-1829, dagloner, ov. De Bilt 07-11-1907, tr. De Bilt 31-10-1856 Willemijntje Emans, geb. De Bilt 12-09-1822, ov. De Bilt 10-12-1891, dr. van Hendrik Emans en Gerrigje van den Berg

4. Albertus Gaasenbeek, geb. Woudenberg 12-09-1832, tr. Maartensdijk 14-11-1856 Martijntje van Ginkel, geb. De Vuursche 28-09-1835, ov. Maartensdijk 23-01-1897, dr. van Gijs van Ginkel en Marretje Roodhart

5. Jan Gaasenbeek, ged. Woudenberg 14-12-1834, ov. Westbroek   03-08-1917, tr. Achttienhoven 19-10-1859 Margaretha van Rouwendaal, geb. Soest 20-02-1836, ov. Westbroek  24-02-1908, dr. van Hendrik van Rouwendaal en Aaltje Gerritse

6. Geertje Gaasenbeek, ged. Woudenberg 15-08-1836, ov. Woudenberg 15-04-1860

7. Hendrikje Gaasenbeek, ged. Woudenberg 28-01-1839, ov. Woudenberg 24-01-1892, begr. Lambalgen , tr. Woudenberg 10-11-1869 Evert van Ede, geb. Woudenberg 19-05-1814, ov. Woudenberg 22-03-1892, begr. Lambalgen, zn. van Willem van Ede en Jannetje Hak

7. Janna Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 29-06/15-07-1798, ov. Woudenberg 27-07-1809

8. Jan Gaasbeek, geb./ged. Woudenberg 03/08-09-1799

9. Gerrit Gaasbeek, geb./ged. Woudenberg 17-01/05-02-1804, volgt IIIb

10. Johanna Gaasbeek, geb./ged. Woudenberg 19-06/07-07-1805, ov. Woudenberg 20-03-1850, tr. Woudenberg 22-01-1825 Gerrit van Kooten, geb./ged. Woudenberg 02/20-01-1798, ov. Woudenberg 17-08-1873, zn. van Teunis Willemsz van Kooten en Willempje Gerrits van Apeldoorn

 

IIIa

Arien Gaasbeek, geb./ged. Woudenberg 31-05/20-06-1784, daggelder, ov. Woudenberg 27-01-1848, tr. (1) Scherpenzeel 20-12-1808 Aaltje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 03/18-07-1779, ov. Woudenberg 01-04-1812, begr. Scherpenzeel 07-04-1812, dr. van Aalbert ten Broek en Aaltje Hendriks van Voskuilen, tr. (2) Woudenberg 28-12-1815 Maria/Martje/Merritje van Soest, geb./ged. Woudenberg 19-12-1793/05-01-1794, ov. Woudenberg 17-05-1840, dr. van Peter Willemsz van Soest en Maria Heikamp

In 1843 leent Arien Gaasbeek, daggelder aan de Holevoet onder Woudenberg f 200,= vanTeunis de Jong, rentenier te Scherpenzeel. Onderpand: huis, erf en tuin aan de Holevoet onder Woudenberg, sectie C 144,145, groot 14 roeden, 90 ellen. Titel van aankomst: de helft geërfd van zijn grootvader Arien Veenbrink na ov. van zijn 1e vrouw Aaltje ten Broek en voor zijn 2e huwelijk met Marretje van Soest in 1815. De andere helft door ruiling met Hendrik van Voorthuizen op 30-10-1815, not. J. Smith te Stichts Veenendaal. Arien is weer wed. en heeft drie mi.j. kinderen uit zijn 2e huwelijk (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 10; 07-02-1843).

In 1845 leent Ariën Gaasbeek, daggelder aan de Holevoet onder Woudenberg f 150,= van Pieter Glashorst, wolkammer te Scherpenzeel. Onderpand: het door hem bewoonde huis, erf en tuin aan de Holevoet onder Woudenberg, sectie C 144,145, groot 14 roeden, 90 ellen. Bezwaard met een hypotheek van f 200,= t.b.v. Teunis de Jong. Ariën is voogd over zijn twee mi.j. kinderen uit zijn huwelijk met Marretje van Soest. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 3; 16-01-1845).

In 1848 laat Ariën Gaasbeek, daggelder, eerder wed. met kinderen van Aaltje ten Broek, nu wed. met kinderen van Marretje van Soest, aan de Holevoet onder Woudenberg zijn testament maken. Enige erfgenaam: zijn mi.j. dochter Aaltje Gaasbeek (bijna 16). Voogd: Geurt Gaasbeek, meester metselaar en wolkammer onder W. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 2; 10-01-1848).

In 1848 vindt er verkoop roerend goed t.v.v. Albertus Gaasbeek, werkman te Scherpenzeel t.w.v. f 124,83. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 16; 17-04-1848).

In 1848 verkopen: 1. Albertus Gaasbeek, werkman te Scherpenzeel; 2. Heintje Overeem, wed. Melis Gaasbeek, spinster te Scherpenzeel als moeder van haar vijf mi.j kinderen Susanna, Aaltje, Arien, Pieter en Hendrijntje Gaasbeek. Toeziend voogd: Pieter Over­eem, z.b. te Lunteren; 3. Pieter Jan Bouwman, winkelier te Amerongen x Aaltje Gaas­beek; 4. Pieter Gaasbeek, dragonder 1e reg. 3e eskadron te Roermond; 5. Geurt Gaasbeek, wolkammersknecht onder Woudenberg. mede namens zijn mi.j. broer en zuster Matthijs en Aaltje Gaasbeek. Toeziend voogd: Hermanus Gaasbeek, wolkammersknecht onder Woudenberg. Kinderen van Ariën Gaasbeek, werkman aan de Holevoet (testament 10-01-1848, not. J. van Hilten te S.) Nrs. 1, 2 en 3 uit zijn 1e huw. met Aaltje ten Broek, de anderen uit zijn 2e huw. met Marretje van Soest, aan Arie Berendse, meester smid te Scherpenzeel een huis nr. 198, zijnde drie woningen, achterhuis, schuur­berg, erf, werf en tuin met de gang aan de westzijde, met recht van overpad door de gang aan de oostzijde, aan de Hole­voet onder Woudenberg, sectie C 144,145, voor f 820,=. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 17; 17-04-1848).

Uit het 1e huw.:

1. Mees/Melis Gaasbeek, geb./ged. Woudenberg en Scherpenzeel 28-06/16-07-1809, wolkammersknecht, metselaarsknecht, wolkammer, ov. Scherpenzeel 14-02-1848, tr. Scherpenzeel 22-09-1837 Hendrikje/Heintje Overeem, ged. Lunteren 09-03-1815, ov. Maartensdijk 08-07-1896, dr. van Peter Overeem en Sandertje Sanders van de Kamp/van Lunteren. Hendrikje Overeem, tr. (2) Scherpenzeel 08-12-1854 Gerrit van Ede, wed. Jannigje van de Kraats, geb. Ede 1814, arbeider, ov. Scherpenzeel 16-10-1881, arbeider, zn. van Willem Cornelissen van Ede en Jantje Gerritsen

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1844: Mees Gaasbeek.

            Uit dit huw.:

1. Susanna Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 17/26-11-1837

In 1856 laat Aaltje van Ginkel, wed. Aart van Voorthuizen, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Het testtament van 02-10-1855, not. J. van Hilten te Scherpenzeel blijft van kracht.Susanna Gaasbeek, dochter van wijlen Melis Gaasbeek x Heintje Overeem krijgt f 200,=. (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 27; 13-10-1856).

2. Alida/Aaltje Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 14/25-11-1838, ov. Barneveld 06-11-1921, tr. Aalbert Beukhof

3. Arie/Arien Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 22/29-11-1840, ov. Scherpenzeel 25-12-1848

4. Pieter Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/26-02-1843, ov. Scherpenzeel 03-07-1853

5. Hendrijntje Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 15/30-03-1845, ov. Scherpenzeel 28-05-1845

6. Hendrijntje Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 11-04/31-05-1846

2. Aalbertus Gaasbeek, geb./ged. Woudenberg 16/30-12-1810, arbeider, daggelder, werkman, metselaar, koopman, ov. Scherpenzeel 28-04-1874, tr. (1) Scherpenzeel 04-07-1835 Hendrikje Goor, ged. Lunteren 23-11-1803, ov. Scherpenzeel 01-07-1850, dr. van Rik Hendrikse Goor en  Hilletje Cornelissen, tr. (2) Scherpenzeel 13-11-1852 Berendina Snitselaar, geb. Ede 1813, ov. Scherpenzeel 17-06-1884, dr. van Christiaan Snitselaar en Rikje van Veldhuizen

                Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Albertus Gaasbeek.

In 1857 veilen de erfgenamen van Reijertje Heijkamp een woning, zijnde de verdeelde helft in een huis nr. 132, aan de oostzijde, met de helft van het schuurtje, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 799,802, helft van een erfpacht nu f 2,95, groot 4 roeden, 25 ellen, verkocht aan Albartus Gaasbeek, koopman te W., voor f 320,=. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 30; 08-09-1857).

In 1872 laten Albert Gaasbeek, wed. Heintje van de Goor, landb., nu x Berendina Snetselaar te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 51 en 52; 05-01-1872).

In 1875 wordt er een boedelinventaris opgemaakt van wijlen Albert Gaasbeek, t.v.v. 1. Berendina Snitselaar, wed. Albert Gaasbeek, z.b. te Scherpenzeel; 2. Geurt Geurtsen, wed. Hillegonda Gaasbeek, arbeider te Scherpenzeel, als vader van de mi.j. Albertus, 12 jaar, Gerrit, tien jaar en Berendina Geurtsen, 8 jaar. Voogd: Pieter Gaasbeek te Scherpenzeel; 3. Jan Meijn­hardt, metselaarsknecht x Aaltje Gaasbeek te Baarn. Nr. 2 en 3 uit 1e huw.; 4. Gerrit Veenvlied, arbeider x Rika Gaasbeek te Scherpenzeel, uit 2e huw. Boedelinventaris na ov. Hendrikje niet gemaakt, maar bestond uit: huis en tuin te Scherpenzeel, sectie D 845,846, groot 0.06.32 ha. t.w.v. f 600,=; meubels t.w.v. f 85,=. Lasten:  f 200,= geleend van de wed. Cornelis Wittenberg; f 100,= geleend van mevr. Van Raalten enz. Blijft over: 100,=. Berendina brengt in het huw.: meubels t.w.v. f 70,= en de erfenis van haar ouders t.w.v. f 800,=. Het huis wordt nu geschat op f 990,=. Roerend goed t.w.v. f 243,85. Schulden: f 132,23. (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 209; 08-03-1875. Boedelscheiding: nr. 213; 03-04-1875).

In 1875 leent Berendina Snitselaar, wed. Albert Gaasbeek, z.b. te Scherpenzeel en Gerrit Veenvlied, arbeider te Scherpenzeel f 200,= van Jan Jacob Homoet, medicinae doctor te Arnhem. Onderpand: woonhuis en tuin te Scherpenzeel, sectie D 845,846, groot 0.06.32 ha. (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 214; 21-04-1875).

            Uit het 1e huw.:

1. Aaltje Gaasbeek, geb. Woudenberg 09-01-1836, ov. Utrecht 19-11-1875, tr. Amersfoort 07-06-1865 Jan Meijnhardt, geb. Valburg 1832, ov. Baarn 28-04-1923, zn. van Fredrik Meijnhardt en Maria Klein. Jan, tr. (2) Baarn 20-03-1885 Geertruida Clasina de Graaf, geb. Amsterdam 1843, ov. Baarn 20-01-1921, dr. van Jan de Graaf en Clasina Adriana Jonkers

In 1863 doet Alida Gaasbeek, me.j., ongehuwd, z.b. te Amersfoort een lastgeving op Bernard Johan Schregardus, werkzaam bij het kantoor van de hypotheken en het kadaster te Velp om de namens haar af te zien van de nalatenschap van haar moeder Hendrikje van Goor x Albertus Gaasbeek, ov. te Scherpenzeel. (Not. Scherpenzeel 4139, nr.31; 22-06-1863).

            Voorkinderen:

1. Albert Gaasbeek/Meijnhardt, geb./ged. Scherpenzeel 05-04/17-06-1860 (erkend bij huw.)

2. Frederik Gaasbeek/Meijnhardt, geb. Amersfoort 21-03-1862 (erkend bij huw.)

3. Maria Gaasbeek/Meijnhardt, geb. Amersfoort 20-11-1864 (erkend bij huw.)

2. Hillegonda Gaasbeek, geb. Woudenberg 28-06-1838, ov. Scherpenzeel 19-06-1870, tr. Scherpenzeel 12-05-1858 Geurt Geurtsen, geb. Ede 1823, boerenknecht, arbeider, ov. Scherpenzeel 26-12-1884, zn. van Aart Geurtsen en Grietje Jansen

3. Adriana Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 19-07/29-08-1841, ov. Scherpenzeel 26-03-1842

4. jongen, ov. Scherpenzeel 05-02-1844

            Uit het 2e huw.:

5. Hendrika Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 28-05/02-07-1854, ov. Scherpenzeel 12-11-1892, tr. Scherpenzeel 11-06-1874 Gerrit Veenvliet, geb. Woudenberg 28-04-1851, wolkammer/blauwverver/arbeider, ov. Scherpenzeel 09-10-1935, zn. van Evert Veenvliet en Neeltje Dibbet

                                Lidm. Scherpenzeel 09-04-1873: Hendrika Gaasbeek.

3. Aaltje Gaasbeek, geb. Woudenberg 26-03-1812, aan de Holevoet, ged. in de Grote Kerk 19-04-1812, ov. Amerongen 10-01-1886, tr. Amerongen 09-09-1841 Pieter Jan Bouman, geb. Amerongen 07-06-1815, winkelier, ov. Amerongen 18-01-1890, zn. van Pieter Bouman en Eva Naves

Uit het 2e huw.:

4. Geurt Gaasbeek, geb. Woudenberg 31-10-1816, ged. in de Grote Kerk 24-11-1816, volgt IVa

5. Pieter Gaasbeek, geb. Woudenberg 04-11-1818, ov. Woudenberg 02-06-1819

6. Pieter Gaasbeek, geb. Woudenberg  18-06-1820, dragonder 1e reg. 3e eskadron te Roermond(1848), arbeider, ov. Scherpenzeel 09-12-1886, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel: Pieter Gaasbeek, met attestatie van Roermond 08-06-1849.

7. Matthijs Gaasbeek, geb. Woudenberg 11-04-1823, ov. Woudenberg 12-04-1825

8. Matthijs Gaasbeek, geb. Woudenberg 21-02-1826

In 1865 verkoopt Albertus Wagensveld namens de enige kinderen van Jan Wagensveld x Sophia Prins aan Gerrit ten Broek, fabrikant te Scherpenzeel namens Matthijs Gaasbeek, z.b. te Amsterdam een daggelderwoning wijk A nr. 85, schuurtje, erf en tuin met de gang aan de westzijde te Scherpenzeel, sectie D 711,732, erfpacht van f 4,= t.b.v. de wed. en kinderen van Johannes Wittenberg, met recht van overpad aan de oostzijde, groot 5 roeden, 88 ellen, voor f 600,=. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 31; 27-07-1865).

9. Maria Gaasbeek, geb. Woudenberg  27-08-1828, ged. in de Grote Kerk 28-09-1828, ov. Woudenberg 30-03-1843

10. Aaltje Gaasbeek, geb. Woudenberg   29-06-1832

11. Aris Gaasbeek, geb. Woudenberg  04-12-1835, ged. in de Grote Kerk 31-01-1836, ov. Woudenberg 18-09-1840

IVa

Geurt Gaasbeek, geb. Woudenberg 01-11-1816, ged. in de Grote Kerk 24-11-1816, metselaar, ov. Scherpenzeel 20-04-1871, tr. Ede 29-10-1852 Maria/Marijtje Veenendaal, geb. Lunteren 1832, ov. Scherpenzeel 01-11-1918, begr. Glashorst, graf nr. 117, dr. van Teunis Veenendaal en Annetje Goor. Marijtje Veenendaal, tr. (2) Woudenberg 21-03-1877 Evert Ploeg, wed. Jacoba Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 02/26-01-1834, klompenmaker, arbeider, ov. Scherpenzeel 01-06-1914, begr. Glashorst, graf nr. 117, zn. van Jacob Ploeg en Willemijntje van Wolfswinkel

                Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Geurt Gaasbeek te Woudenberg.

Uit dit huw.:

1. Maria Anna Gaasbeek, geb. Woudenberg  01-10-1853, ged. in de Grote Kerk 06-11-1853, ov. Utrecht 27-01-1917, tr. Utrecht 05-05-1880 Hermanus Swanink, geb. Utrecht 1853, ov. Utrecht 05-02-1912, zn. van Antonij Swanink en Gerrigje van Beest

2. Teunis Ariën Gaasbeek, geb. Woudenberg 31-01-1855, ged. in de Grote Kerk 25-02-1855,volgt V

3. Gerritje Gaasbeek, geb. Woudenberg  01-11-1856, ged. in de Grote Kerk 30-11-1856, ov. Woudenberg 09-01-1860

4. Teunis Gaasbeek, geb. Woudenberg 02-05-1858,  ged. in de Grote Kerk 30-05-1858, ov. Scherpenzeel 11-02-1867

5. Gerritje Gaasbeek, geb. Woudenberg  30-01-1860, ged. in de Grote Kerk 26-02-1860

6. Matthijs Gaasbeek, geb. Woudenberg  19-10-1861, ged. in de Grote Kerk 24-11-1861, ov. Woudenberg 23-10-1934, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 12-03-1891: Matthijs Gaasbeek.

7. Antje Gaasbeek, geb. Woudenberg  10-11-1863, ged. in de Grote Kerk 29-11-1863

8. Pieter Gaasbeek, geb. Woudenberg  23-01-1866, ged. in de Grote Kerk 25-02-1866, metselaar, tr. Scherpenzeel 25-07-1889 Willempje Methorst, geb. Renswoude 15-10-1871, dr. van Matthijs Methorst en Jannetje van de Vliert

            Uit dit huw.:

1. Jannigje Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 08-10-1889/02-02-1890, ov. Woudenberg 20-07-1893

2. Maria Gaasbeek, geb. Woudenberg  26-01-1891, ged. in de Grote Kerk 12-04-1891, tr. Ede 04-08-1920 Evert Jan Harmsen, geb. Ede 1881, rijwielhandelaar, zn. van Jan Harmsen en Elisabeth Wilhelmina Geertruida Staphorst

3. Matthijs Gaasbeek, geb. Woudenberg  24-11-1892, ged. in de Grote Kerk 08-01-1893, metselaar, tr. Ede 06-02-1919 Jacobje van de Hoef, geb. Ede 1893, dr. van Maas van de Hoef en Elisabeth Dibbet

4. Jannetje Gaasbeek, geb. Woudenberg  12-11-1894, ged. in de Grote Kerk 02-12-1894, tr. Ede 29-04-1915 Hendrik van Ginkel, geb. Renswoude1891, landbouwer, zn. van Hendrik van Ginkel en Antje Budding

5. Geurt Gaasbeek, geb. Ede 1897, metselaar, tr. Renswoude 05-04-1917 Hendrika Boers, geb. Ede 1896, dr. van Cornelis Boers en Hendrika Heikamp

6. Aalbertus Gaasbeek, geb. Ede 1899, metselaar, tr. Ede 17-05-1922 Maria van Eck, geb. Ede 1901, dr. van Hendrik van Eck en Bartje Fluit

9. Teunis Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 17-07/02-08-1868, ov. Scherpenzeel 02-05-1871

10. Aaltje Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 03/30-10-1870, ov. Woudenberg 15-04-1935, tr. Woudenberg 03-11-1892 Gerard van Velthuizen, geb. Woudenberg 07-06-1870, ov. Woudenberg 08-06-1919, zn. van Hermanus van Velthuizen en Maria van Geijtenbeek

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1892: Aaltje Gaasbeek.

V

Teunis Ariën Gaasbeek, geb. Woudenberg 31-01-1855, ged. in de Grote Kerk 25-02-1855, arbeider, ov. Renswoude 21-12-1925, arbeider, landbouwer, tr. Ede 19-03-1887 Jacoba Bakkenes, geb. Ede 1863, ov. Renswoude 22-03-1938, dr. van Hendrik Bakkenes en Hendrikje Reijersen

Uit dit huw.:

1. Geurt Gaasbeek, geb. Woudenberg  21-09-1888, ged. in de Grote Kerk 28-10-1888, ov. 1976

                Lidm. Scherpenzeel: Geurt Gaasbeek, met attestatie van de Geref. Kerk.

2. Marinus Gaasbeek, geb. Woudenberg  20-11-1890, ged. in de Grote Kerk 11-01-1891, ov. Amersfoort (ingeschr. te Renswoude) 02-10-1944, tr. Dina Pater

3. Hendrik Gaasbeek, geb. Woudenberg  09-12-1889, ged. in de Grote Kerk 02-02-1890, ov. Scherpenzeel 29-04-1894

4. Marinus Gaasbeek, geb. Woudenberg   20-11-1890, arbeider, ov. Amersfoort (ingeschr. te Renswoude) 02-10-1944, tr. Dina Pater

            Uit dit huw.:

            1. Teunis Arie Gaasbeek, geb. Renswoude 1942, ov. Renswoude 23-01-1945

2. Jaantje Gaasbeek, geb. Renswoude 23-02-1943, ov. Renswoude 28-02-1943

5. Hendrikus Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 12-02/24-04-1892, arbeider, tr. Ede 01-07-1916 Geertruida van Geerenstein, geb. Ede 1899, dr. van Gerrit Jan van Geerenstein en Gerritje Welgraven

6. Evertje Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 30-06/24-09-1893, tr. Renswoude 27-05-1926 Jan van den Dikkenberg, geb. Veenendaal 1890, zn. van Gerrit van den Dikkenberg en Jannigje van der Meijden

7. Hendrik Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 24-04/26-05-1895, ov. Scherpenzeel 18-02-1896

8. Heintje Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 09-11-1896/07-03-1897

9. Teunis Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 24-12-1897/27-03-1898, ov. Scherpenzeel 09-11-1898

10. Geertje Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 25-03/30-04-1899, ov. Scherpenzeel 05-06-1900

11. Teunis Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 31-10/01-12-1901

 

IIIb

Gerrit Gaasbeek/Gazenbeek, geb./ged. Woudenberg 17-01/05-02-1804, ov. Woudenberg 23-03-1874, tr. (1) Woudenberg 22-01-1825 Aaltje van de Kuil, geb./ged. Scherpenzeel 04/20-01-1799, ov. Woudenberg 17-12-1837, dr. van Wouter Lambertsz van de Kuil en Klaasje Barends Zonneberg, tr. (2) Woudenberg 21-04-1838 Klara Wagensveld, geb. Kesteren 1803, ov. Woudenberg 23-01-1840, dr. van Hermannus van Wagensveld en Hendrika Budding, tr. (3) Woudenberg 04-11-1848 Jannigje van Zanten, geb. Veenendaal 1823, ov. Amersfoort 21-01-1887, dr. van Anthonie van Zanten en Jaantje van Dijk. Jannigje, tr. (2) Amersfoort 13-12-1876 Dirk van Kooij, wed. Maria de Kruijff, geb. Amersfoort 1811, ov. Amersfoort 22-01-1887 (een dag na zijn vrouw!), zn. van Roelofje van Kooij

Uit het 1e huw.:

1. Barta Gazenbeek, geb. Woudenberg 20-02-1825, ov. Scherpenzeel 04-06-1873, tr. Woudenberg 07-09-1850 Jan van  der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 04/24-08-1821, wolkammer, schildersknecht, wever, vervoersknecht, huisschilder, ov. Scherpenzeel 05-11-1893, zn. van Gijsbert van der Woerd en Hendrikje Evertse van Zwetselaar. Jan, tr. (2) Scherpenzeel 23-07-1874 Hendrika Rijnders, wed. Johannes Stomphorst, geb. Barneveld 02-01-1847, ov. Scherpenzeel 21-04-1889, dr. van Evert Rijnders en Evertje Boon

2. Klaasje Gaasenbeek, ged. Woudenberg 01-02-1828, ov. Woudenberg 24-01-1869, tr. Woudenberg 03-05-1851 Brand Valkenburg, ged. Rhenen 20-10-1805, ov. Woudenberg 18-02-1873, zn. van Cornelis Valkenburg en Nulleken Hinnekamp

            Voorkind
Albert Gaasenbeek (erkend bij huw.)

3. Geurtje Gaasenbeek, ged. Woudenberg 09-02-1833, tr. Woudenberg 11-07-1857 Frederik Meijer, geb. Nederhorst den Berg 1820, zn. van Hendrik Meijer en Jannetje van Hilten

4. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 26-03-1836

Uit het 3e huw.:

5. Adriana Gaasbeek, geb. Woudenberg 27-06-1849, tr. Amersfoort 13-09-1871 Leendert Jacob Christiaan Brinkman, wed. Elisa Antonia Dodemont, sigarenmaker,  geb. Nijmegen 1840, zn. van François Brinkman en Augusta Theodora Sophia van Helmond

6. Gerrit Gazenbeek, geb. Woudenberg 22-01-1852, arbeider, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 27-10-1933, tr. (1) Woudenberg 21-12-1878 Neeltje Mandersloot, geb. Rhenen 1849, ov. Woudenberg 21-12-1893, dr. van Aart Mandersloot en Neeltje van Laar, tr. (2) Woudenberg 26-10-1899 Christina Pater, geb. Ede 1879, ov. Scherpenzeel 01-08-1941, dr. van Jan Dirk Pater en Dorothea Jungst

            Uit het 1e huw.:

            1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 16-04-1879

            Uit het 2e huw.:

2. Jan Dirk Gazenbeek, geb. Woudenberg 03-05-1900, arbeider, ov. Renswoude (ingeschr. te Scherpenzeel) 12-01-1936, ongehuwd

            3. Dorothea Gazenbeek, geb. Woudenberg 11-02-1902, ov. Woudenberg 15-02-1900

4. Gerrit Jan Gazenbeek, geb. 1903, opperman, tr. Driebergen-Rijsenburg 21-05-1937 Teuntje van der Lee

Uit dit huw.:

1. Gerrit Jan Dirk Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 14-02/01-05-1938

2. Maria Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 02-08/24-12-1939

3. Christina Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/27-10-1940

4. Teunis Gazenbeek, geb. Scherpenzeel 01-02-1942, ov. Scherpenzeel 11-02-1942

5. Teuntje Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 06-09/09-12-1943

6. Jan Dirk Gazenbeek, geb. Scherpenzeel 26-02-1945

7. Bertha Gazenbeek, geb. Scherpenzeel 28-05-1947

8. Theodora Gazenbeek, geb. Scherpenzeel 02-01-1949

5. Barend Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 30-11-1905/04-03-1906, ov. Scherpenzeel 09-10-1906

6. Dorothea Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 15-08/27-10-1907, tr. Scherpenzeel 23-05-1929 Gerrit Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 18-12-1901/02-02-1902, molenaarsknecht, zn. van Jan Gerrit Vonk en Jannetje Meerveld

                                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Dorothea Gasenbeek.

7. Antje Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 25-10-1908/14-02-1909

8. Barend Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 23-04/25-06-1911, sigarenmaker, tr. Scherpenzeel 03-12-1938 Antonia de Vreugd, geb. Katwijk 1919, dr. van Jan de Vreugd en Koba van Ginkel. Gescheiden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank van Utrecht op 05-09-1945

9. Herman Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 22-07/27-10-1912, touwslager, tr. Scherpenzeel 09-01-1943 Maria Wilhelmina Oelderik, geb. Ede 1913, dr. van Gerrit Johannes Oelderik en Janna Koudijs

10. Jan Willem Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 09-11-1914/31-01-1915

11. Gerard Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/28-07-1918, ov. Scherpenzeel 07-10-1918

12. Francina Gazenbeek, geb. Scherpenzeel 24-06-1918, ov. Scherpenzeel 03-07-1918

13. Francina Gerada Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 08-12-1919/29-02-1920

14. Gijsbertus Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 18-11-1923/30-03-1924

6. Anna Gazenbeek, geb. Woudenberg 22-01-1852, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 18-02-1944, tr. Woudenberg 17-01-1873 Gijsbert Steinmann, geb. Woudenberg 06-06-1845, ov. Woudenberg 12-11-1919, zn. van Christiaan Friedrich Steinmann en Jannetje Wagensveld

7. Herman Gazenbeek, geb. Woudenberg 02-01-1859, arbeider, ov. Utrecht (ingeschr. te Eindhoven) 13-01-1933, tr. Renswoude 23-08-1883 Cornelia Boers, geb. Leersum 20-04-1862, ov. Vleuten 05-02-1937, dr. van Jan Boers en Jannigje Dijkland

            Uit dit huw.:

            1. Gerrit Gazenbeek, geb. Maarn 16-05-1884, ov. Woudenberg 01-03-1891

            2. Jannigje Gazenbeek, geb. Maarn 28-12-1885

            3. Mijntje Gazenbeek, geb. Maarn 10-10-1887

            4. Janna Gazenbeek, geb. Maarn 16-08-1889

            5. Gerrit Gazenbeek, geb. Utrecht 10-07-1891, ov. Renswoude 21-11-1930. Gescheiden

            6. Jan Gazenbeek, geb. Utrecht 19-11-1893, spoorwegarbeider, tr. Renswoude 24-09-1915 Janna van de Haar, geb. Renswoude 1888, dr. van Johannes van de Haar en Dirkje Boers. Gescheiden 28-08-1930

            7. Cornelia Gazenbeek, geb. Utrecht 29-06-1896

            8. Hermina Gazenbeek, geb. Utrecht 01-01-1899

            9. Herman Gazenbeek, geb. Utrecht 14-10-1901

IIa

Gerrit Gaasenbeek, ged. Woudenberg   02-08-1767, metselaar, ov. Woudenberg 20-04-1827, tr. Woudenberg 21-10-1787 Jacomijntje Diedenhoven, ged. Woudenberg 04-04-1762, ov. Woudenberg 10-03-1817, dr. van Erris Elisz Diedenhoven en Jantje Gerrits van Ekeris      Kinderen van Gerrit Gaasbeek begraven op 19-09-1794, 22-04-1802, 02-05-1803 en 22-06-1804.

In 1826 laat Gerrit Gazenbeek, meester metselaar, wed. Jacomijntje Diedenhoven zijn huis nr. 18 waarin wolkammers-affaire wordt uitgeoefend aan Noordzijde van Schanserdijk of nieuwe uitleg onder Gerestein veilen (Not. J. Schijvliet AT057a014, nr. 304; 03-03-1826 en nr. 308; 09-03-1826).

Uit dit huw.:

1. Jannigje Gaasenbeek, geb./ged. Woudenberg 22-04/04-05-1788, jong ov. 2. Errisje Gaasenbeek, geb./ged. Woudenberg 06/19-12-1790

3. Erris Gaasbeek/Gazenbeek/Gaasenbeek, geb./ged. Woudenberg 04/15-04-1792, volgt IIIc

4. Geurtje/Gerritje Gaasenbeek, geb./ged. Woudenberg 28-07/10-08-1794, ov. Woudenberg 08-10-1821, ongehuwd

            Kind:

            1. Jan Gazenbeek, geb. Woudenberg 23-08-1814

5. Hermannus Gaasenbeek, geb./ged. Woudenberg 22-12-1796/08-01-1797, jong ov.

6. Hermannus Gaasenbeek, geb./ged. Woudenberg 14/26-08-1798, tr. Woudenberg 10-11-1820 Japikje van den Bosch, geb. Voorthuizen 1797, dr. van Geurt Melissen en Elbertje Jochems

            Uit dit huw.:

            1. Jacomijntje Gaasenbeek, geb. Woudenberg 13-04-1821

7. Jannigje Gaasbeek, geb./ged. Woudenberg 13/25-01-1801

 

IIIc

Erris Gaasbeek/Gazenbeek/Gaasenbeek, geb./ged. Woudenberg 04/15-04-1792, ov. Woudenberg 29-07-1831, tr. Woudenberg 18-02-1815 Anna Elizabeth Horst, ged. Baarn 19-09/02-10-1796, ov. Woudenberg 13-12-1842, dr. van Wouterus Horst en Gerritje Knupker

Uit dit huw.:

1. Gerrit Gaasbeek, geb. Woudenberg 09-12-1815, metselaar, tr. Woudenberg 13-10-1838 Evertje Evertsen van de Kamp, geb. Ede 1810, dr. van Aalt Evertsen en Dirkje Evertsen

In 1843 leent Gerrit Gazenbeek, metselaar te Woudenberg f 300,= van Klaas Veenendaal, landb, onder Woudenberg. Onderpand: een huis letter G nr. 21, bevattende drie vertrek­ken, achterhuis, korenberg en tuin in de Nieuwe Uitleg te Geerestein onder Woudenberg, sectie B 529-532, erfpacht van f 7,25 t.b.v. Hendrik Daniel Hooft van Geerestein te Amsterdam, groot 13 roeden, 60 ellen. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 12; 10-02-1843).

            Uit dit huw. o.a.:

            1. Antje Gaasbeek, geb. Woudenberg 10-05-1839

2. Erris Gaasbeek, geb. Woudenberg 10-10-1841, metselaar, tr. Barneveld 15-03-1866 Cornelia Hendrika van den Heuvel, geb. Barneveld 1839, dr. van Cornelis van den Heuvel en Hendrika van de Kuit

3. Arien Gaasbeek, geb. Woudenberg 18-09-1844, metselaar, tr. (1) Barneveld 15-02-1866 Gijsbertha van Ee, geb. Barneveld 1843, zn. van Jan van Ee en Maria van den Heuvel, tr. (2) Barneveld 28-10-1892 Jannetje Oudendorp, wed. Aart Kraai, geb. Barneveld 1857, dr. van Gerrit Oudendorp en Trijntje van de Kamp

4. Gerritje Gaasbeek, geb. Barneveld 1851, tr. Barneveld  28-10-1869 Dirk Willem Wijnveen, molenmaker, geb. Barneveld 1846, zn. van Abraham Wijnveen en Fenneke Jansen

2.Jacomijntje Gaasenbeek, geb. Woudenberg 15-08-1817, ov. Woudenberg 01-09-1817

3. Wouterus Gaasenbeek, geb. Woudenberg 03-10-1818, ov. Woudenberg 09-10-1818

4. Gerritje Gaasenbeek, geb. Woudenberg 26-01-1820, ov. Woudenberg 25-04-1820

5. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 02-03-1821

6. Gerritje Gaasenbeek, geb. Woudenberg 23-04-1822, ov. Woudenberg 19-10-1822

7. Wouterus Gaasenbeek, geb. Woudenberg 19-10-1823, metselaar, ov. Ede 28-11-1894, tr. Barneveld 24-05-1849 Hermientje Westerveld, geb. Barneveld 1825, ov. Ede 27-12-1912, dr. van Herbert Westerveld en Janna Prins

8. Jacomijntje Gaasenbeek, geb. Woudenberg 23-10-1826, ov. Woudenberg 03-02-1826

9. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 16-01-1828

10. Erris Gaasenbeek, geb. Woudenberg 02-12-1828, volgt IVb

11. Gerritje Gaasenbeek, geb. Woudenberg 14-10-1831, tr. Zeist 02-03-1854 Arie Veenhof, geb. Leersum 05-09-1825, zn. van Hendrik Veenhof en Gerrigje Cornelisse

 

IVb

Erris Gaasenbeek, geb. Woudenberg 02-12-1828, ov. Woudenberg 27-01-1895, tr. Woudenberg 27-12-1851 Cornelia Hogeweg, geb. Ede 1827, ov. Woudenberg 17-05-1897, dr. van Gerritje Hogeweg

Uit dit huw.:

1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 28-12-1854

2. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 13-04-1856

3. Erris Gaasenbeek, geb. Woudenberg 07-10-1857, arbeider, overwegwachter, ov. Amersfoort 11-03-1912, tr. Woudenberg 21-03-1885 Hendrika van Otterlo, geb. Dieren 1850, ov. Amersfoort 24-11-1917, dr. van Adolf van Otterlo en Lamberdina Anderson

Uit dit huw.:

1. Erris Gaasenbeek, geb. Woudenberg 27-01-1886, ov. Amersfoort 30-07-1918, tr. Amersfoort 30-08-1911 Petronella Jacoba de Ruijter, geb. Amersfoort 13-10-1887, dr. van Everardus Jacobus de Ruijter en Jannetje Timmer

2. Lamberdina Cornelia Gaasenbeek, geb. Amersfoort 14-11-1887, tr. Amersfoort 30-11-1910 Cornelis de Bondt, geb. Dordrecht 1885, zn. van Pieter de Bondt en Aagje Teeuw

3. Cornelis Gaasenbeek, geb. Amersfoort 18-05-1890, rangeerder, tr. Amersfoort 15-05-1918 Maria Gijsberta van Westerlaak, geb. Amersfoort 15-05-1888, ov. Amersfoort 18-08-1942, dr. van Jan van Westerlaak en Gerarda Donkerman

4. Adolf Gaasenbeek, geb. Amersfoort 17-09-1892, wegwerker bij de spoorwegen, tr. Amersfoort 31-01-1923 Christina Jansen, geb. Amersfoort 16-06-1900, dr. van Albert Jansen en Cornelia Wilhelmina ten Hoven

5. Hendrika Gaasenbeek, geb. Amersfoort 02-01-1896, ov. Amersfoort 19-12-1927, tr. Amersfoort 07-04-1920 Cornelis Jan van der Weg, geb. Tollega/Lemsterland 06-12-1894, wachtmeester, zn. van Nanne van der Weg en Trijntje Cornelia Roberti

4. Gerrit Gaasbeek, geb. Woudenberg 19-04-1861

5. Antje Gaasbeek, geb. Woudenberg 19 30-05-1863, ov. Oudenrijn 24-02-1931, tr. Leusden 12-06-1889 Maarten van Dixhoorn, geb. Zaanslag 1863, ov. Utrecht 29-03-1936, zn. van Krijn van Dixhoorn en Francina Meeuwsen

6. Rijk Gaasbeek, geb. Woudenberg19 01-04-1865, tuinman, ov. Apeldoorn 18-02-1922, tr. Woudenberg 04-04-1896 Neeltje van ´t Boveneind, geb. Woerden 1869, dr. van Jan van ´t Boveneind en Elizabeth van Ginkel

7. Wouterus Gaasbeek, geb. Woudenberg19 09-04-1868

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

augustus 2010