Van Egdom (1)

Literatuur: W.H.M. Nieuwenhuis; Het Goed Egdom, blz. 310 ev.. In: De Klapperman;

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg, november 1994.

I

Cornelis Arisen, geb. ca. 1606, ov. 15-10-1673, tr. ca. 1645 Evertje Cornelissen

In 1653 koopt Cornelis Adrianuss, won. Leusden, de helft van Egdom van Oudmunster (Afschrift uit 1656 in: Particulier Archief Egdom; 12-11-1653).

In 1653 betaalt Cornelis Arisz Slaperdijkgeld (Slaperdijkgeld Woudenberg, Leusden c.s., Renswoude, 1653, blz. 9. Hist. Toegangen van de Gelderse Vallei, deel 19).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Cornelis Arrissen en Evertien Cornelissen, op Egdum.

In 1663 schenken Jan en Gerrit, zoons van Cornelis Arrissen op Egdum ieder f 2-10 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Cornelis Arrissen, op Eckdum.

Uit dit huw.:

1. Gerrit Cornelissen van Egdom, geb. ca. 1640, overleden na 1663

In 1663 schenken Jan en Gerrit, zoons van Cornelis Arrissen op Egdum ieder f 2-10 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).

2. Jan Cornelisz van Egdom, geb. ca. 1644, volgt IIa

In 1663 schenken Jan en Gerrit, zoons van Cornelis Arrissen op Egdum ieder f 2-10 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).

3. Arris Cornelissen van Egdom, ged. Scherpenzeel 21-11-1647, op Klein Lambalgen, volgt IIb

4. Roelof Cornelissen van Egdom, geb. Scherpenzeel ca. 1655, volgt IIc

IIa

Jan Cornelisz van Egdom, geb. ca. 1644, tr. Scherpenzeel 26-12-1669 Willemtje Jansen van  Davelaer, wed. Tijs Rutgersen van Ginckel, geb. ca. 1648

Willemtje Jansen van  Davelaer, tr. (1) Scherpenzeel 05-05-1667 Thijs Rutgersen van Ginckel, won. Ginckel, zn. van Rutger Hermansz. Zoon: Jan Thijsz van Ginkel, ged. Scherpenzeel 22-03-1668, te Ginckel.

Jan Cornelisz van Egdom gaat in Het Broekhuisje, een deel van Egdom, wonen (W.H.M. Nieuwenhuis; Het Goed Egdom, blz. 317).

Uit dit huw.:

1. Evertje Jansen, ged. Scherpenzeel 31-05-1674

2. Cornelis Jansen, ged. Scherpenzeel 11-11-1677, aen de Haer

3. Grietje Jansen, ged. Scherpenzeel 08-02-1680, aen de Haer, tr. Peter Aalbertsz

IIb

Arris Cornelissen van Egdom, ged. Scherpenzeel 21-11-1647, tr. (1) Renswoude (otr. Scherpenzeel) 21-03-1675 Truijtje Rijcksen van de Vliert, ged. Renswoude 1650, ov. Scherpenzeel 19-02-1683, dr. van Rijck Claessen en Merritje Gerrits, tr. (2) Doorn (otr. Scherpenzeel) 26-10-1684 Hendrickje Cornelissen, won. Doorn

Lidm. Renswoude ca. 1670: Truijtjen Rijcksz, met attestatie vertrokken naar Scherpenzeel.

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1675: Andries Cornelissen en Truijtje Rijcksen van de Vlierdt, op Eckdum, met attestatie van Renswoude.

Lidm. Scherpenzeel 19-04-1685: Hendrickje Cornelissen hv Aris Cornelissen, op Egdum,

Uit het 1e huw.:

1. Cornelis Errisz van Egdom, ged. Scherpenzeel 19-12-1675, op Egdum, tr. Renswoude 28-01-1703 Merrigte Maasz, ged.? Renswoude 17-04-1687, dr. van Maas Roelofsz Methorst en Wijntje Willems van Overeem

                Nageslacht in Veenendaal.

2. Evertje Arrissen van Ekdom, ged. Scherpenzeel 21-10-1677, op Egdum, tr. Overlangbroek (att. van Amerongen 21-10-1708) Gijsbert Roelofsz van Amerongen

3. Rijck Errisz, ged. Scherpenzeel 25-04-1680, op Egdum

4. Rijckje Arrissen, ged. Scherpenzeel 20-08-1682, op Egdum

Uit het 2e huw.:

5. Teunisje Arrissen, ged. Scherpenzeel 01-05-1687, op Egdum

6. Cornelis Errisz, ged. Scherpenzeel 12-08-1688, op Egdum

7. Truijtje/Geertruij Arrissen, ged. Scherpenzeel 12-10-1690, op Egdum, tr. Woudenberg 06-12-1722 Jan/Hannis Hendriksz van Nieuwenhuizen/Kleijer, ged. Lunteren 10-04-1692, zn. van Hendrick Jansen en Aeltje Willems.

8. Geertje Arrissen, ged. Scherpenzeel 23-07-1693, op Egdum, tr. Woudenberg 14-10-1725 Jacob Cornelisz van Vlastuin, wed. Gerritje Sanders, van Klein Vlastuin

(Jacob Cornelisz, van Klein Vlastuin, otr. (1) Woudenberg 19-03-1713 (att. naar Barneveld) Gerritje Sanders, van de Oude Maet onder Barneveld, tr. (2) Woudenberg 14-10-1725 Geertje Arrissen, ged. Scherpenzeel 23-07-1693, op Egdum, dr. van Arris Cornelissen van Egdom en Hendrickje Cornelissen)

IIc

Roelof Cornelissen van Egdum, geb. Scherpenzeel ca. 1655, ov. 1718, wonende op Klein Lambalgen, tr. Scherpenzeel 18-01-1680 Geertge Rijcksen, wed. Gerrit Jansen van ´t Broek, op Kleijn Lambalgen, een zus van zijn schoonzuster, ged. Renswoude maart 1647, dr. van Rijck Claessen en Merritje Gerrits

Roelof Cornelisz van Egdom gaat op Egdom bij het Hek wonen (W.H.M. Nieuwenhuis; Het Goed Egdom, blz. 314).

Uit dit huw.:

1. Gerritje Roelofsen van Egdom, gedoopt op 23-10-1681 te Scherpenzeel, op Kleijn Lambalgen

2. Evertje Roelofsen van Egdom, gedoopt op 17-10-1686 te Scherpenzeel, op Kleijn Lambalgen, tr. (1) Woudenberg 01-03-1716 Teunis Helmertsz van den Dooijenstok, zn. van Helmert Jansz en Geertje Teunissen, tr. (2) Woudenberg 16-11-1721 Cornelis Evertsz, van Scherpenzeel

3. Cornelis Roelofsen van Egdom, gedoopt op 06-06-1690 te Scherpenzeel, op Kleijn Lambalgen, volgt III

III

Cornelis Roelofsen van Egdom, gedoopt op 06-06-1690 te Scherpenzeel, tr. Woudenberg 01-03-1716 Evertje Helmerts van Overeem, ged. Woudenberg 05-10-1690, dr. van Helmert Dirksz van Overeem en Ariaantje Jans van Huijstede

Hij erft in 1725 een hofstede op Rumelaar van zijn schoonvader en gaat daar wonen. Zijn huidige verblijf Egdom aan het Hek wordt verhuurd aan Jan Thymensen. In 1748 koopt hij de boerderij Bruinhorst onder Woudenberg.

Uit dit huw.:

1. Helmert van Egdom, geboren ca. 1722, ov. 04-03-1775, op Bruinhorst

Waarschijnlijk ongehuwd overleden.

2. Merritje van Egdom, ged. Woudenberg 27-08-1724

3. Gerrit Cornelisz van de Bruijnhorst/van Egdom, ged. Woudenberg 08-05-1729, volgt IV

IV

Gerrit Cornelisz van de Bruijnhorst/van Egdom, ged. Woudenberg 08-05-1729, tr. Woudenberg 18-10-1761 Adriaantje Jans van Overeem, wed. Dirk Teunisz van de Wetering, ged. Scherpenzeel 11-12-1729, op de Vliert, dr. van Jan Helmertsz van Overeem en Teuntje Cornelissen van ´t Selder

In 1774 koopt Gerrit Cornelisz van Egdom 5 morgen in het erf ´t Voort van Gerritje Jacobs Koudijs (HUA; Leenhof 125, fol. 31; 1774).

Uit dit huw.:

1. Cornelis Gerritsz van de Bruijnhorst, ged. Woudenberg 01-08-1762, get. Neeltje Claassen, jong ov.

2. Roelof Gerritsz van de Bruijnhorst, ged. Woudenberg 10-07-1763, get. Neeltje Claassen, volgt Va

3. Evertje Gerrits van de Bruijnhorst, ged. Woudenberg 22-09-1765, get. Grietje Wulferts, ov. Woudenberg 20-08-1811, op Het Eerste Broek, tr. Woudenberg 31-07-1791 Jan Dirksen Lagemaat, ged. Woudenberg 21-03-1756, zn. van Dirk Barten van de Lagemaat en Willemijntje Jans van Voskuijlen

In 1801 krijgt Jan Dirksz van de Lagemaat de boerderij op Rumelaar bij boedelscheiding (Recht. Arch. Woudenberg 2349; 17-02-1801).

4. Jan Gerritsz van Egdom/van Bruijnhorst, ged. Woudenberg 10-05-1767, get. Dirkje Dirks van de Wetering, volgt Vb

5. Cornelia Gerrits van Egdom, ged. Woudenberg 10-05-1767, get. Dirkje Dirks van de Wetering

6. Jannigje Gerrits van Egdom, ged. Woudenberg 28-03-1773, get. Geertje Tijmens van Kolfschoten

7. Cornelis Gerrits van Egdom, ged. Woudenberg 23-04-1775, get. Dirkje Dirks van de Wetering

Va

Roelof Gerritsz van de Bruijnhorst, ged. Woudenberg 10-07-1763, tr. Woudenberg 24-12-1786 Geertje Teunissen van Langelaar

In 1801 krijgt Roelof Gerritsz van Egdom vijf morgen van de boerderij ´t Voort bij boedelscheiding (Recht. Arch. Woudenberg 2349; 17-02-1801).

Van 1808-1812 pachter van de boerderij Het Derde Broek onder Woudenberg, daarna van het Broekhuisje.

Uit dit huw.:

1. Teunis van Egdom, geb./ged. Woudenberg 30-04/06-05-1787, get. Geertje Teunissen van de Legemaat, ov. Rhenen 07-10-1816, ongehuwd

2. Gerrit van Egdom, geb./ged. Woudenberg 22-05/01-06-1788

3. Ariaantje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 13/24-10-1790

4. Jan van Egdom, geb./ged. Woudenberg 15/25-11-1792, ov. Renswoude 18-03-1853, tr. Leersum 06-07-1816 Weijntje van Schaik, geb./ged. Scherpenzeel 22-01/16-02-1794, ov. Renswoude 25-06-1863, dr. van Willem Jansz van Schaik en Hendrikje Woutersen van Sniddelaar

            Uit dit huw.:

1. Hendrikje van Egdom, geb. Woudenberg 03-11-1816, ov. Arnhem 15-07-1893, tr.  Scherpenzeel 02-06-1843 Karel Hoefakker, ged. Lunteren 15-05-1812, boerenknecht, arbeider, zn. van Hendrik Hendriksen Hoefakker en Reijntje Karels Schuurman

2. Willemijntje van Egdom, geb. Amerongen 28-09-1821

3. Cornelia van Egdom, geb. Amerongen 14-02-1824, ov. Scherpenzeel 18-11-1906, tr. Scherpenzeel 02-01-1851 Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 02/30-09-1827, wolkammer, ov. Scherpenzeel 12-07-1914, zn. van Dirk Renes en Aaltje van Essen

4. Johannes van Egdom, geb. Amerongen 07-08-1826

5. Jannetje van Egdom, geb. Amerongen 02-05-1829, ov. Woudenberg 04-06-1881, tr. Scherpenzeel 21-10-1857 Willem van Bruggen, geb./ged. Scherpenzeel 11/31-08-1828, ov. Woudenberg 20-01-1893, begr. Glashorst, graf nr. 185, zn. van Arien/Arie van Bruggen en Geertruij Oudhof

6. Wijntje van Egdom, geb. Amerongen 29-08-1831

7. Janna van Egdom, geb. Amerongen 08-12-1835

5. Ariaantje/Jaantje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 04-01/22-02-1795, ov. Renswoude 17-05-1832, ongehuwd

6. Cornelia van Egdom, geb./ged. Woudenberg 08-09/01-10-1797, ov. Leersum 09-06-1869, tr. Woudenberg 31-05-1823 Ernst/Arris van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 10/20-01-1799, ov. Leersum 21-03-1872, zn. van Thijs van Ginkel en Jannetje Verschuur

7. Jannigje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 29-12-1799/19-01-1800, ov. Gelders Veenendaal 19-12-1851, tr. Renswoude 06-06-1840 Willem Petersen van Beek, geb. Renswoude 1802, zn. van Willem Petersen en Annetje Jansen

8. Cornelis van Egdom, geb./ged. Woudenberg 16-06/04-07-1802, ov. Leersum 15-11-1817

Vb

Jan Gerritsz van Egdom/van Bruijnhorst, ged. Woudenberg 10-05-1767, get. Dirkje Dirks van de Wetering, ov. Woudenberg 23-03-1822, op Bruinhorst, tr. Leersum 28-10-1798 Geertje Tonen van Ginkel, ged. Leersum 03-10-1773, ov. Woudenberg 12-02-1842, dr. van Antonie van Ginkel en Aaltje Pothoven

                Lidm. Scherpenzeel 13-04-1801: Jan Gerse van Egdom, onder Woudenberg en aldaar ingeschreven.

In 1801 krijgt Jan Gerritsz van Egdom de boerderij Bruinhorst bij boedelscheiding (Recht. Arch. Woudenberg 2349; 17-02-1801).

Uit dit huw.:

1. Cornelis van Egdom, geb./ged. Woudenberg 04/10-02-1799, get. Geertje Teunissen van Langelaar, ov. Soest 29-03-1861, ongehuwd

2. Aaltje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 11/14-12-1800, get. Aaltje van Ginkel, ov. Amersfoort 18-12-1864, tr. Woudenberg 22-01-1831 Jan van Apeldoorn, geb./ged. Woudenberg 23-12-1804/13-01-1805, zn. van Wulfert van Apeldoorn en Jannigje van de Hoef

3. Ariaantje/Jaantje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 27-12-1802/02-01-1803, get. Geertje Langelaar, ov. Woudenberg 2-01-1847, tr. Amersfoort 06-08-1845 Hermanus Tuijnder, geb./ged. Woudenberg 31-05/19-06-1803, zn. van Frederik Tuijnder en Ariaantje van den Heuvel

4. Alida van Egdom, geb./ged. Woudenberg 28-08/08-09-1805, get. Aaltje Koudijs, ov. Scherpenzeel 05-07-1839, ongehuwd

5. Marritje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 17/24-07-1808, get. Teuntje Lagerweij, tr. Stoutenburg 13-10-1832 Dirk van de Vuurst, geb. Stoutenburg 1807, zn. van Tijmen van de Vuurst en Aaltje Timmer

6. Gerritje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 15/25-12-1811, get. Aaltje van Ginkel, naaister, ov. Scherpenzeel 09-02-1837, ongehuwd

7. Antonie van Egdom, geb. Woudenberg 20-06-1814, milicien met verlof, ov. Scherpenzeel 17-04-1834, ongehuwd

Van Egdom (2)

Literatuur: W.H.M. Nieuwenhuis; Het Goed Egdom, blz. 288 ev.. In: De Klapperman;

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg, november 1994.

Deze familie woont op Groot Egdom

I

Harmen Gerritsz, tr. Gerretgen

In 1599 is Harmen Gerritsz pachter van 11 morgen zaailand en 14 morgen plaggenveld (Oudschildgeld Woudenberg, 1599).

In 1599 is Harmen Gerritsz bruiker van “11 morgen saatlants en 14 morgen plaghvelts ende uijtslags”,

later heet dit De Grote Lageweide (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 17).

 In 1614 wordt Hermen Gerritsen genoemd, won. in de Ginckelse Weijde (consumptiegeld Woudenberg, nr. 34; 1614).

Uit dit huw.:

1. Gerrit Hermensz, volgt II

2. Rutger Hermensz

In 1640 eist Rutger Hermansz, uit Ginkel en Gerrit Hermansz betaling van 165 gl. van Frans Thijes

wegens een schuldbekentenis uit de boedel van de vrouw van Rijck Thijs (Recht. Arch. Scherpenzeel 2,

fol. 99-105vo; 18-05/16-11-1640).

Landbouwer op een boerderij in Ginkel onder Leersum en stamvader van een familie Van Ginkel en een familie Kolfschoten (zie genealogie).

3. Imtgen Hermens, van het Ginckelsche Veen, tr. (1) Scherpenzeel 18-04-1613 Aris Teunissen, van Overeem, tr. (2) Thijs Claessen

Een zoon van Imtgen en Thijs, Cornelis Thijssen, wordt de stamvader van de familie Wolswinkel en Wolleswinkel.

4. Gijsbert Hermensz, ged. Scherpenzeel 26-07-1612, tr. Aeltje Thijssen

                Stamvader van de familie Lagerweij.

II

Gerrit Hermensz, ov. na 1653, van de Ginckelse Weijde, tr. Scherpenzeel 24-03-1618 Anna Jans, op Donckelaer

In 1640 eist Rutger Hermansz, uit Ginkel en Gerrit Hermansz betaling van 165 gl. van Frans Thijes

wegens een schuldbekentenis uit de boedel van de vrouw van Rijck Thijs (Recht. Arch. Scherpenzeel 2,

fol. 99-105vo; 18-05/16-11-1640).

In 1653 kopen Gerrit Hermansz en Cornelis Adriaensz voor 14.000 gl het goed Egdom. Gerrit

Hermansz krijgt Groot Egdom toebedeeld (Oudmunster 1410; 12-11-1653).

In 1653 verklaart Gerrit Hermansz, won. in de Gijnckelse weijde, recht te hebben op enkele bomen van

Egdom (Oudmunster 1410; 22-12-1653).

Uit dit huw.:

1. Jan Gerritsen van Eckdam, volgt III

III

Jan Gerritsen van Eckdam, tr. Amerongen 18-03-1655 Merrichien Jans, won. Ginkel

In 1675 wonen op Groot Egdom: 6 minderjarige kinderen, bouwluijden (Huisgezinnen Woudenberg,

nr. 93).

Opmerkelijk: drie kinderen trouwen met drie kinderen uit hetzelfde gezin.

In 1696, 1706, 1716 zijn Jan Gerritsz eigenaar van Egdom (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 107).

                Graf nr. 15 in de Grote Kerk van Scherpenzeel: IAN GERRITSEN VAN EGDOM.

                Graf nr. 5 in de Grote Kerk van Scherpenzeel: MARRITJEN JANZ OP EGDOM.

Uit dit huw.:

1. Hermen Jansen van Egdom, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel) 14-12-1684  Marrijtje Gijsberts van Ruwinkel, ged. Scherpenzeel 16-11-1662, op Roijwinckel, dr. van Gijsbert Brantsz van Roijwinkel en Jantje Cornelis van ’t Voort

In 1686 is Harmen Jansz (ws. namens de anderen) eigenaar en bruiker van Egdom (Oudschildgeld

Woudenberg, nr. 107).

 In 1708 wordt Herman Jansz van Egdom beleend na dode van zijn schoonvader Gijsbert Brantsz, met de Bree in ’t Voort. Het wordt datzelfde jaar verkocht (Leenhof 112, fol. 325; 1708. Bel. Holevoet nr. 7).

Uit dit huw.:

1. Arisje/Errisje Hermens van Egdom, ged. Scherpenzeel 20-02-1687, op Egdom, tr. (1) Woudenberg 05-11-1713 Claes Arissen van Davelaer, zn. van Arien/Adriaen Jansz op Groot Davelaer en Aartje Dirks van Overeem, tr. (2) Woudenberg 04-01-1728 Wulfert Jansz van Lambalgen, ged. Woudenberg juli 1698, zn. van Jan Wulfertsz Lambalgen en Willemijn Jansen van Ginkel

2. Hendrickje Hermens van Egdom, ged. Scherpenzeel 17-10-1688, op Egdom

Lidm. Scherpenzeel 17/14-..1718: Hendrikje Harms, op Egdum.

3. Jantje Hermens van Egdom, ged. Scherpenzeel 04-11-1694, omtrent Sandbrink

2. Gerritje Jansen van Egdom, tr. Scherpenzeel 25-03-1691 Gijsbert Evertsz van Davelaer, ged. Scherpenzeel 16-08-1668, op Davilaer, landbouwer op Groot Egdom, zn. van Evert Hendricksen en Roelofje Jans

Huw. voorw. tussen Gijsbert Evertsz van Davelaer en Gerritje Jansen van Egdom (Not. Amersfoort AT015b013, nr. 10; 06-03-1691).

Lidm. Scherpenzeel 02-10-1692: Gijsbert Evertsen en Gerritje Jansen, op Egdum.

In 1696 is Gijsbert Evertsz bruiker van Egdom (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 107).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Gijsbert Evertsen van Davelaar en Jantje Everts, op Oevelaar.

3. Elbert Jansen van Egdum, tr. Scherpenzeel 14-06-1691 Grietje Everts van Davelaer, ged. Scherpenzeel 14-01-1666, dr. van Evert Hendricksen en Roelofje Jans

Lidm. Scherpenzeel 02-10-1692: Elbert jansen en Grietje Evertsen, op Eckdum, met attestatie vertrokken naar Nijkerk.

Uit dit huw.:

1. Marrijtje Elberts van Egdom, ged. Scherpenzeel 16-03-1692, won. Leusbroek, tr. Woudenberg 12-07-1711 Jan Jacobz van de Haer, ov. Woudenberg 04-09-1749, zn. van Jacob Dirksz. Jan Jacobz van de Haer,  tr. (2) Woudenberg 21-07-1715 Rijkje Ariens van Ravesloot, ged. Woudenberg 08-05-1694, ov. Woudenberg 02-08-1777, dr. van Arien Saaren en Ariaantje Jans van Blotenburg

4. Gerrit Jansen van Egdum, volgt IV

5. Arisie Jans van Egdom, won. Asschat, tr. (1) otr. Woudenberg 11-01-1685, tr. Amerongen

29-01-1685 Brandt Jansen, van Ginckel. Brandt Jansen, tr. (2) Leusden (gerecht) 09-03-1688 Marrijtgen Henricx, won. Stoutenburg. Maria Henricks Coster, won. de Muijs onder Stoutenburg tr. (2) Stoutenburg (gerecht) 19-11-1697 Jacob Gerritsz, laatst won. Hoogland, zn. van Gerrit Hendriksz en Hendrikje Jacobs

6. onbekend kind, ov. kort na 1675

IV

Gerrit Jansen van Egdum, landbouwer, tr. (1) Scherpenzeel 07-04-1699 Geertje Everts van Davelaer, dr. van Evert Hendricksen en Roelofje Jans, tr. (2) Lunteren (otr. Scherpenzeel) 20-02-1707 Gerritje/Geurtje Everts, ged. Lunteren 28-10-1683, dr. van Evert Hendriksen en Brentje Wouters

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1685: Geertje Evertsen van Davelaer.

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1699: Gerrit Jansen op Coudeijs.

Bij haar huw. in 1699 zijn haar broer Hendrick en haar neef Herman de Kruijf getuigen.

In 1703 wordt Gerrit Jansz van Egdom beleend door opdracht van  Roelofje Jans, wed. Evert Hendriksz met een huis met 6 morgen tussen Geitenbeek en Groot Lambalgen (Huis Amerongen 1185, fol. 36vo; 1703).

Van 1704-1705 is Gerrit Jansen, op Coudijs ouderling in de Grote Kerk van Scherpenzeel.

Lidm. Scherpenzeel 24-04-1707: Gerritje Everts hv Gerrit Jansen van Egdum.

Van 1719-1721, 1733, 1734, 1736, 1737 is Gerrit Jansen, op Egdum ouderling in de Grote Kerk van Scherpenzeel.

Uit het 1e huw.:

1. Kruijf Gerritsz van Egdom, ged. Scherpenzeel 20-05-1700, jong ov.

Uit het 2e huw.:

2. Marrijtje Gerrits van Egdom, ged. Scherpenzeel 27-11-1707, tr. Woudenberg 27-02-1735 Ott Gijsbertsz van de Haar, ged. Scherpenzeel 06-05-1708, ov. Scherpenzeel 11-12-1782, zn. van Gijsbert Otten en Arisje Hendricks. Ott Gijsbertsz van de Haar, tr. (2) Arisje Jans van Ginkel, tr. (3) Scherpenzeel 07-11-1751 Aaltje Hermans van Colfschoten, ged. Scherpenzeel 02-04-1724, ov. voor 1771, dr. van Herman Jansz en Grietje Gerrits

3. Hilletje Gerrits van Egdom, ged. Scherpenzeel 15-09-1709, op Coudijs

4. Jan Gerritsz van Egdom, ged. Scherpenzeel 04-10-1711, op Coudijs, volgt V

V

Jan Gerritsz van Egdom, ged. Scherpenzeel 04-10-1711, op Coudijs, landbouwer op Groot Egdom, ov. Woudenberg 09-05-1766, tr. Renswoude (otr. Woudenberg) 02-05-1756 Aaltje Hermens van Abbelaar, ged. Renswoude 25-12-1729, op Abbelaar, ov. Woudenberg, begr. Scherpenzeel 05-07-1788, dr. van Hermen Corsz en Maartje Gijsbertsz Methorst. Aaltje Hermens van Abbelaar, tr. (2) Woudenberg 17-07-1768 Evert Cornelissen van Schaik, ged. Woudenberg 10-04-1740, ov. Woudenberg 22-10-1819, zn. van Cornelis Jansz van Schaijk en Jannetje Rijks van Egdom

Lidm. Renswoude 14-04-1751: Aaltje Harmze

                Lidm. Scherpenzeel na 18-04-1756: Jan Gerritz, van Egdom.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Jan Gerritsz en Aeltje Harmsz, op Gr. Egdom, beiden met attestatie van Woudenberg.

                Lidm. Woudenberg: Jan Gerritz van Egdom met attestatie van Scherpenzeel 26-08-1761 en Aaltie Hermensen, met attestatie van Renswoude 21-08-1760.

                Lidm. Woudenberg 1768: Aaltie Hermenz, wed. Jan Gerritz.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Jan Gerrits van Egdom.

In 1775 is Evert Cornelisz van Schaik, getrouwd met de wed. Jan Gerritsz eigenaar en bruiker van Egdom (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 107).

Begr. Scherpenzeel, graf nr. 15: IAN GERRITSEN VAN EGDOM.

Uit dit huw.:

1. Gerrit Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 27-12-1757, get. Errisje Hermens, volgt VI

2. Martje Jans van Egdom, ged. Woudenberg 27-02-1757, get. Errisje Hermens van Abbelaar

3. Hermen Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 11-05-1760, get. Errisje Hermens, ov. Woudenberg 26-10-1844, ongehuwd

In 1833 laat Harmen van Egdom, landb. op Egdom onder Woudenberg zijn testament maken. Neef Evert van Egdom, tevens executeur voor f 100,=: de boe­renhofstede Egdom voor f 6000,=. Nicht: Geertje van Egdom: een perceeltje bouwland, genaamd de Knolkamp onder Renswoude voor f 200,=. Erfgenamen: neven en nichten: Jan van Egdom, landb. onder Woudenberg; Jannetje van Egdom x Jan van Essen(=van Nes), landb. onder Darthuizen; Evert van Egdom, landb. op Egdom onder Woudenberg; Geertje van Egdom, me.j., ongehuwd op Egdom Woudenberg; Dirkje van Egdom x Hendrik Alte­na, korenmolenaar te Hoevelaken. De kinderen van wijlen zijn zuster Aaltje van Egdom x Dirk Berkhorst zullen niets erven. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 3; 23-07-1833).

4. Cornelis Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 11-09-1763, get. Errisje Hermens

5. Evert Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 16-06-1765, get. Errisje Hermens

6. Jan Gerritsz van Egdom, ged. Woudenberg 18-01-1767, get. Errisje Hermens, ov. Woudenberg 18-02-1832, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel en Woudenberg 13-04-1801: Jan Gerse/Gerritse van Egdom, onder Woudenberg.

VI

Gerrit Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 27-12-1757, landbouwer op Hoevelaar, ov. Woudenberg 22-09-1815, tr. (1) Woudenberg 10-03-1793 Jantje van ’t Foort, ged. Woudenberg 21-10-1764, ov. Woudenberg 15-04-1796 (kraambed), dr. van Arris/Erris Anthonisz van ’t Foort en Jannetje Teunissen van de Wetering, tr. (2) Woudenberg 22-10-1797 Aaltje Dirks van ´t Voort (nicht van Jantje), ged. Renswoude 13-11-1772, op de Beek, ov. Woudenberg 30-06-1813, dr. van Dirk Anthonisz. van ’t Foort en Geertje Tijmensen van Kolfschoten

Lidm. Woudenberg 31-10-1794: Gerrit van Egdom.

Lidm. Woudenberg 11-06-1798: Aaltje van ´t Voort hv G. v. Egdom.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Aaltje van ´t Voort hv G. v. Egdom.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Gerrit van Egdom.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Gerrit van Egdom.

Uit het 1e huw.:

1. Aaltje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 21/25-12-1793, get. Jannetje van de Wetering, ov. Veenendaal 25-02-1823, tr. Woudenberg 11-01-1817 Dirk Berkhof, ged. Amerongen 28-07-1793, ov. Veenendaal 06-07-1878, zn. van Jan Hendriksen Berkhof en Trijntje Wilhelmina Hardemans. Dirk Berkhof, tr. (2) Veenendaal 06-02-1835 Agnetha Sophia van Riga, geb. Amsterdam 1803

Lidm. Woudenberg 08-04-1814 Aaltje van Egdom, vertrokken.

2. Jannetje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 15/24-04-1796, get. Dirkje van ´t Voort, ov. Zeist 09-03-1868, tr. Woudenberg 04-11-1820 Jan van Nes, ged. Leersum 03-01-1782, 1824 landbouwer op Hoevelaar, ov. De Bilt 17-04-1861, zn. van Wouter Jansen van Nes en Luijtje de Graaf

Uit het 2e huw.:

3. Jan van Egdom, geb./ged. Woudenberg 31-05/16-06-1799, volgt VIIa

4. Dirk van Egdom, geb./ged. Woudenberg 11/25-04-1802, ov. Woudenberg 18-05-1808

5. Evert van Egdom, geb./ged. Woudenberg 16-12-1804/06-01-1805, volgt VIIb

6. Geertje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 29-07/09-08-1807, ov. Scherpenzeel 01-01-1890, tr. Scherpenzeel 19-10-1838 Jan van Ree, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/13-03-1808, wagenmaker, ov. Scherpenzeel 29-11-1883, zn. van Wijnand van Ree en Neeltje Jans van Kolfschoten

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1831: Geertje van Egdom.

In 1839 laten Jan van Ree, wagenmaker x Geertje van Egdom te Scherpenzeel hun testament op de

langstlevende maken. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 35, 36; 02-07-1839).

7. Dirkje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 07/25-03-1810, ov. Hoevelaken 31-10-1875, tr. Woudenberg 09-05-1829 Hendrik van Altena, ged. Renswoude 13-04-1806, ov. Hoevelaken 20-03-1847, zn. van Geurt van Altena en Willemijntje Bouman

8. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 22-07-1812

VIIa

Jan van Egdom, geb./ged. Woudenberg 31-05/16-06-1799, ov. Woudenberg 22-05-1840, tr. Woudenberg 09-03-1822 Gijsbertje van Maanen, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 27-05-1804, ov. Woudenberg 10-06-1857, dr. van Hendrik van Maanen en Rijkje Voskuijlen

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Egdom, geb. Woudenberg 09-02-1823, volgt VIIIa

2. Hendrik van Egdom, geb. Woudenberg 17-08-1824, ov. Hoogland 07-04-1830

3. Hermen van Egdom, geb. Woudenberg 24-07-1826, landbouwer, ov. Renswoude23-04-1871, tr. Woudenberg 18-06-1853 Jurdina Kampert, geb. Barneveld 1827, ov. Woudenberg 14-04-1902, dr. van Aalbert Kampert en Neeltje Boshuizen

Uit dit huw.:

1. Gijsbertje van Egdom, geb. Woudenberg 29-10-1853, ov. Renswoude 18-04-1871

2. Neeltje van Egdom, geb. Woudenberg 18-02-1855, ov. Renswoude 20-09-1856

3. doodgeb. kind, ov. Renswoude 11-09-1856

4. Neeltje van Egdom, geb. Woudenberg 14-10-1857, tr. Renswoude 05-07-1877 Jan van Middendorp, geb. Barneveld 1856, zn. van Evert van Middendorp en Geurtje van ´t Hol

5. doodgeb. kind, ov. Renswoude 05-10-1859

6. doodgeb. kind, ov. Renswoude 11-08-1860

7. doodgeb. kind, ov. Renswoude 10-10-1861

8. doodgeb. kind, ov. Renswoude 27-10-1862

9. doodgeb. kind, ov. Renswoude 15-09-1863

10. doodgeb. kind, ov. Renswoude 30-10-1864

11. Jan Albertus van Egdom, geb. Renswoude 20-01-1866, ov. Renswoude 24-01-1866

12. doodgeb. kind, ov. Renswoude 12-03-1868

4. Rijk van Egdom, geb. Woudenberg 11-11-1828, ov. Doorn 12-07-1903, tr. Scherpenzeel 19-11-1851 Evertje/Everdina Pater, geb./ged. Scherpenzeel 22-04/30-05-1830, ov. Zeist 20-04-1899, dr. van Jan Pater en Maatje van Kolfschoten

Uit dit huw.:

1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 04-01-1853

2. Jan van Egdom, geb. Woudenberg 18-01-1854, ov. Maarn 15-02-1933, tr. Woudenberg 19-03-1892 Wilhelmina van Lunteren, geb. Woudenberg 18-02-1861, ov. Maarn 10-01-1939, dr. van Cornelis van Lunteren en Gijsbertje de Bree

Uit dit huw.:

1. Evertje van Egdom, geb. Woudenberg 12-08-1892, ov. Amersfoort 18-02-1945, tr. Willem Hijmering, wed. Anna van de Biesebos, geb. Amersfoort 24-05-1860, ov. Amersfoort 24-01-1945, zn. van Herman Hijmering en Alijda van Engelen

3. Maartje van Egdom, geb. Woudenberg 06-10-1856, ov. Woudenberg 16-10-1859

4. Gijsbert van Egdom, geb. Woudenberg 12-12-1858, landbouwer, ov. Nijkerk 25-01-1911, tr. Nijkerk 30-03-1881 Jannetje Bakker, geb. Nijkerk 1861, ov. Nijkerk 08-01-1894, dr. van Geurt Bakker en Metje van Kouswijk

5. Jan Willem van Egdom, geb. Woudenberg 26-12-1860, ov. Maurik 22-08-1942, ongehuwd

6. Maatje van Egdom, geb. Woudenberg 24-05-1864, ov. Zeist 29-11-1937, tr. (1) Gerrit van Driel, tr. (2) Woudenberg 16-11-1883 Hermanus Cornelis Klomp, geb./ged. Scherpenzeel 22-04/31-05-1846, zn. van Hermanus Cornelis Klomp en Willemijntje van Elst

Kind:

Maatje van Egdom, geb. Woudenberg 09-08-1881

Op 31-10-1883 door haar moeder erkend.

7. Albertus van Egdom, geb. Woudenberg 31-05-1866, ov. Doorn 06-04-1946, tr. Doorn 26-0-1899 Hendrika de Rooij, geb. Doorn 09-06-1868, ov. Doorn 18-06-1920, dr. van Jacobus de Rooij en Dirkje van Rhee

8. Rijk van Egdom, geb. Woudenberg 05-04-1869, ov. Zeist 08-11-1945, tr Zeist 02-11-1899 Johanna Rikse, geb. Houten 1875, ov. Zeist 03-07-1936, dr. van Hendrik Rikse en Teuntje Bekker

9. Jannigje van Egdom, geb. Woudenberg 25-02-1873, ov. Doorn 22-06-1922, tr. Zeist 05-10-1899 Jan Haalboom, geb. Doorn 20-09-1870, ov. Doorn 02-03-1928, zn. van Willem Haalboom en Gijsje van den Heuvel. Jan Haalboom, tr. (2) Doorn 24-04-1925 Maria van Wijgerden, geb. Noordeloos 1880, dr. van Gijsbert van Wijgerden en Marrigje Kooiwijk

10. Harmen van Egdom, geb. Woudenberg 17-10-1874

5. Hendrik van Egdom, geb. Woudenberg 18-07-1835, ov. Woudenberg 25-07-1835

6. Albertus van Egdom, geb. Woudenberg 27-07-1837, ov. Woudenberg 07-03-1890, ongehuwd

7. Aaltje van Egdom, geb. Woudenberg 09-12-1839, ov. Woudenberg 09-10-1920, tr. Woudenberg 20-02-1864 Hendrik van Ravenhorst, geb. Maarn 17-03-1838, ov. Woudenberg 16-01-1913, zn. van Jan van Ravenhorst en Marrigje Blaauwendraat

VIIIa

Gerrit van Egdom, geb. Woudenberg 09-02-1823, landbouwer, ov. Scherpenzeel 02-01-1892, tr. Woudenberg 07-08-1847 Teunisje Vermeulen, geb. Woudenberg 21-04-1825, ov. Scherpenzeel 27-03-1862, dr. van Hendrik Vermeulen en Luitje van der Velde

Lidm. Scherpenzeel: Gerrit van Egdom en Teunisje Vermeulen met attestatie van Woudenberg april 1854.

In 1892 verkopen 1. Jan van Egdom, landbouwer te Woudenberg; 2. Cornelis van Huinen, landbouwer te Scherpenzeel x Lutje van Egdom; 3. Hendrik van Egdom, landbouwer te Doesburg onder Ede; 4. Tijmen van Donkelaar, landbouwer te Woudenberg x Gijsberta van Egdom voor f 2670,= aan Jan Dolron Matthijszoon, z.b. te Woudenberg het bouwplaatsje “Batavia” bestaande in eene huizing met achterhuis, schuurtje, hooi- of koornberg, erve, tuin, bouw- en weiland, houtgewas. Sectie D 4-9, groot 2.95.10 ha, afkomstig uit de nal. schap van hun vader Gerrit van Egdom, ov. Scherpenzeel 02-01-1992. Tva: toegescheiden op 11-02-1889, not. Van Wieringen te Woudenberg. Kadaster 863-29. (AT058a008, nr. 41; 21-03-1892).

Uit dit huw.:

1. Jan van Egdom, geb. Woudenberg 17-10-1848, ov. Woudenberg 21-03-1932, tr. Leusden  14-03-1879 Elizabeth Broekhuizen, geb. Leusden 10-07-1853, ov. Woudenberg 23-11-1901, dr. van Cornelis Broekhuizen en Gerritje Hoogeweg

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Egdom, geb. Leusden 18-06-1879 (ouders wonen te Woudenberg), ov. Woudenberg 12-07-1952, tr. Amerongen 26-10-1903 Gerritje van Donkelaar, geb. Amerongen 1881, dr. van Peter van Donkelaar en Geertje van de Beek

2. Cornelis van Egdom, geb. Woudenberg 02-11-1880, tr. Woudenberg 28-12-1928 Johanna Dora Henriette Minna Teutge, dr. van Carl Eduard August Teutge en Marie Schultz

3. Teunis van Egdom, geb. Woudenberg 16-10-1881

4. Gerritje van Egdom, geb. Woudenberg 20-11-1882, tr. Woudenberg 04-02-1910 Matthijs Moesbergen, geb. Maarn 03-03-1881, ov. Maarn 18-03-1946, zn. van Jan Moesbergen en Neeltje van Kolfschoten

5. Jan van Egdom, geb. Woudenberg 08-01-1884

6. Teunisje van Egdom, geb. Woudenberg 02-05-1885, tr. Woudenberg 16-03-1922 Cornelis van Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/26-02-1882, zn. van Gerrit van Voorthuizen en Maria van Wolfswinkel

7. Peter van Egdom, geb. Woudenberg 30-08-1886, ov. Woudenberg 18-09-1886

8. Peter van Egdom, geb. Woudenberg 29-10-1887

9. Lambertus van Egdom, geb. Woudenberg 24-12-1888, ov. Woudenberg 31-01-1897

10. Adriana van Egdom, geb. Woudenberg 01-06-1890, tr. Woudenberg 08-03-1912 Gerrit van Veldhuizen, geb. Woudenberg 30-03-1873 (erkend bij huw.), zn. van Peter van Veldhuizen en Jannetje van Ginkel

11. Hendrik van Egdom, geb. Woudenberg 01-05-1892, tr. Woudenberg 16-08-1923 Neeltje Jannetje Heijveld, dr. van Jacobus Heijveld en Jannetje van Kooten

Neeltje van Tellingen, grootmoeder van de bruid van moeders zijde en Abraham van Kooten als voogd van de bruid geven hun toestemming tot dit huwelijk.

12. Evert Jan van Egdom, geb. Woudenberg 31-01-1894

13. Luitje van Egdom, geb. Woudenberg 30-05-1896, tr. Woudenberg 03-11-1921 Bastiaan Timmer, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 1898, zn. van Bastiaan Timmer en Aantje de Jong

2. Gijsbertje van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 22-10/01-12-1850, ov. Scherpenzeel 11-12-1855

3. Luitje van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 18-07/05-09-1852, tr. Ede 01-12-1877 Cornelis van Hunen, geb. Ede 1844, landbouwer, ov. Ede 21-09-1921, zn. van Hendrik Otten van Hunen en Hendrikje van Veldhuizen

4. Hendrik van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 22-08/24-09-1854, arbeider, landbouwer, ov. Ede 16-02-1832, tr. Ede 09-03-1889 Teunisje van de Haar, geb. Ede 1866, ov. Ede 27-01-1907, dr. van Teunis van de Haar en Jannigje Hijwegen

5. Gijsbertje van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 04/22-02-1857, ov. Woudenberg 24-01-1925, tr. Scherpenzeel 20-05-1882 Tijmen van Donkelaar, geb. Woudenberg 20-01-1856, arbeider, ov. Woudenberg 20-02-1920, zn. van Evert van Donkelaar en Teunisje Apeldoorn

6. Antonie van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 03-06/03-07-1859, ov. Scherpenzeel 17-11-1859

7. Antonie van Egdom, geb. Scherpenzeel 16-01-1861, ov. Scherpenzeel 21-02-1861

VIIb

Evert van Egdom, geb./ged. Woudenberg 16-12-1804/06-01-1805, landbouwer, ov. Woudenberg 12-08-1882, begr. Glashorst nr. 355, tr. Scherpenzeel 19-10-1838 Jacoba van Ravenhorst, geb./ged. Woudenberg 26-11/19-12-1802, ov. Woudenberg 31-01-1887, op Groot Egdom, begr. Glashorst nr. 355, dr. van Sander Jansen van Ravenhorst en Cornelia Jans van Donkelaar/Kolfschoten

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1833: Evert van Egdom.

In 1839 vindt er boedelscheiding plaats van de nal. schap van wijlen Sander Jansen van Ravenhorst x wijlen Cornelia Jansen van Kolfschoten, t.v.v. hun kinderen 1. Jannigje van Ravenhorst x Jacob van Wolfswinkel, bouwman op Groot Schaik onder Scherpenzeel; 2. Jan van Ravenhorst, bouwman en honingzemer te Scherpenzeel; Jacoba van Ravenhorst x Evert van Egdom, bouwman op Groot Egdom onder Woudenberg. f 1990,= en f 859,= contant geld. f 500,= voor een verkochte stal bijen met toebehoren. F 610,= van verkochte meubels en roerend goed. F 3000,= vorderingen. Totaal f 9759,=. Janna: een huis nr. 46, zijnde een honingzemerij en bouwerij, drie korenbergschuren, erf, werf en tuin te Scherpenzeel., sectie D 293,294, erfpacht van f 22,80, groot 45 roeden, 30 ellen, voor f 2000,=. TvA: door Sander in 1807 nieuw laten bouwen, geen papieren. En een perceel bouwland, vanouds genaamd Laag Koudijs, in Glashorst, onder Scherpenzeel, sectie D 227, groot 1 bun­der, 29 roeden, 60 ellen, voor f 800,=. TvA: gekocht op 07-05-1806, voor het gerecht te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 69; 16-12-1839).

In 1864 verkoopt Klara Wagensveld x Cornelis Stekelenburg, arbeider in de Knaapstraat onder  Woudenberg aan Evert van Egdom, landb. op Groot Egdom onder Woudenberg een daggelderswoning nr. 239, erf en tuin in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 157,158, z: Dirk Sterk Albertuszoon, n: wed. en kinderen van Rijk Glashorst, groot 14 roeden, 24 ellen, voor f 500,= (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 58; 20-12-1864).

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Egdom, geb. Woudenberg 04-08-1840, ov. Woudenberg 05-12-1897, ongehuwd

2. Sander van Egdom, geb. Woudenberg 24-06-1842, ov. Woudenberg 29-08-1844

3. Albertus van Egdom, geb. Woudenberg 24-04-1844, volgt VIIIb

4. Cornelia van Egdom, geb. Woudenberg 11-10-1845, ov. Woudenberg 05-05-1890, begr. Lambalgen, graf nr. 2, ongehuwd

VIIIb

Albertus van Egdom, geb. Woudenberg 24-04-1844, landbouwer, ov. Woudenberg 05-05-1931, tr. Woudenberg 18-10-1877 Rijkje Peelen, geb. Woudenberg 23-04-1851, ov. Woudenberg 01-11-1938, dr. van Cornelis Peelen en Marrigje ter Maaten

Uit dit huw.:

1. Evert van Egdom, geb. Woudenberg 18-08-1878, volgt IX

2. Marretje van Egdom, geb. Woudenberg 14-01-1880, ov. Woudenberg 14-02-1965, tr. Woudenberg 16-11-1911 Lubbert Wolswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 11-03/03-04-1881, landbouwer op De Lagemaat, ov. Woudenberg 08-09-1960, zn. van Cornelis Wolswinkel en Maartje Apeldoorn

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1901: Marretje van Egdom, met attestatie vertrokken naar Woudenberg april 1901.

3. Jacoba van Egdom, geb. Woudenberg 17-02-1882, ov. Amersfoort (ingeschr. te Woudenberg) 25-09-1964, tr. Woudenberg 02-03-1905 Jacob van Wolfswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 21-10/22-11-1868, landbouwer op Bloemheuvel, ov. Woudenberg 21-08-1951, zn. van Cornelis van Wolfswinkel en Jannigje van Ravenhorst

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1903: Jacoba van Egdom.

IX

Evert van Egdom, geb. Woudenberg 18-08-1878, landbouwer op Groot Egdom, ov. Woudenberg 17-02-1958, tr. Woudenberg 23-03-1905 Jannetta Maria van Wolfswinkel, geb. Maarsbergen 02-06-1880, ov. Woudenberg 21-10-1969, dr. van Cornelis van Wolfswinkel en Jannetje van Ravenhorst

Uit dit huw.:

1. Rika Alberta van Egdom, geb. Woudenberg 05-02-1902, ov. Woudenberg 15-01-1946, tr. 01-06-1933 Aart Pieter Wolleswinkel

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Rika Alberta van Egdom, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929.

2. Jannetje Cornelia van Egdom, geb. Woudenberg 21-11-1907, ov. 12-07-1990 , tr. Woudenberg 28-04-1931 Adriaan Streefkerk, zn. van Jan Streefkerk en Adriana Floor

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1931: Jannetje Cornelia van Egdom, met attestatie vertrokken naar De Bilt 16-04-1931.

3. Alberta van Egdom, geb. Woudenberg 17-04-1911, ov. 28-11-1970, tr. 06-01-1938 Jan van de Vliert

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1933: Albertha van Egdom, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 13-04-1933, met attestatie van Woudenberg 1962.

4. Albertus van Egdom, geb. Woudenberg 10-12-1913, landbouwer op Groot Egdom, tr. Scherpenzeel 09-05-1940 Neeltje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 26-09/30-10-1910, dr. van Jacob van de Vliert en Neeltje van Ravenhorst

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1939: Albertus van Egdom, met attestatie vertrokken naar Woudenberg, met attestatie van Woudenberg 1962.

Uit dit huw.:

1. Jannette Maria van Egdom, geb. Woudenberg 20-06-1941, ged. in de Grote Kerk 27-07-1941, tr. 29-09-1965 Jan de Vries

2. Nelie Jacoba van Egdom, geb. Woudenberg 17-09-1943, ged. in de Grote Kerk 31-10-1943, tr. 28-06-1967 Cornelis Veenvliet

3. Evelina van Egdom, geb. Woudenberg 19-02-1945, ged. in de Grote Kerk 15-04-1945, tr. 16-07-1970 Gerrit Beulenkamp

4. Jacoba van Egdom, geb. Woudenberg 22-10-1946, ged. in de Grote Kerk 19-01-1947

5. Rika Alberta van Egdom, geb. Woudenberg 12-01-1949, tr. 19-04-1975 Willem Bosch

6. Evert van Egdom, geb. Woudenberg 27-02-1952, landbouwer op Groot Egdom, tr. Scherpenzeel 06-07-1977 Aaltje Hardeman, geb. Overberg, gem. Leersum 09-06-1954, dr. van Gerard Hardeman en Gerritje Osnabrugge

            Uit dit huw.:

            1. Albertus van Egdom

            2. Gerardus van Egdom

            3. Cornelis Evert van Egdom

            4. Nelie Aline van Egdom

            5. Barend Marinus van Egdom

5. Cornelis van Egdom, geb. Woudenberg 26-05-1916, tr. 24-09-1958 Janna van de Lagemaat, geb. Woudenberg 01-04-1929, dr. van Willem van de Lagemaat en Errisje Blaauwendraat

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1941: Cornelis van Egdom.

Uit dit huw.:

1. Errisje van Egdom, geb. Woudenberg 17-07-1959

2. Jannetta Maria van Egdom, geb. Woudenberg 01-04-1961

3. Evert van Egdom, geb. Woudenberg 26-09-1962

4. Willemina van Egdom, geb. Woudenberg 25-11-1964

6. Jannetta Maria van Egdom, geb. Woudenberg 08-10-1919, tr. 20-05-1952 Aart Elbert Jochemsen

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1942: Jannetta Maria van Egdom.

7. Evert van Egdom, geb. Woudenberg 29-03-1924, ov. Scherpenzeel 22-05-1992, tr. Scherpenzeel 12-11-1959 Leonora Johanna van den Brandhof, dr. van Hendrik van den Brandhof en Elisabeth de Leeuw

Lidm. Scherpenzeel 08-03-1953: Evert van Egdom.

            Uit dit huw.:

            1. Evert Albertus van Egdom, geb. Woudenberg 28-07-1964

Van Egdom (3)

Literatuur: W.H.M. Nieuwenhuis; Het Goed Egdom, blz. 314 ev. In: De Klapperman;

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg, november 1994.

I

Jan Gerrit Woutersen, tr. NN

Op 13-10-1644 wordt er in Scherpenzeel een naamloos kind gedoopt van Jan Gerrit Woutersz.

In 1653 wordt Jan Gerritsz genoemd (´t Broeck) (Slaperdijksgeld, Woudenberg, 1653).

Uit dit huw.:

1. Cornelis Jansz van ´t Broeck, tr. Scherpenzeel 12-04-1668 Lijsberth Egberts van Santbrinck

2. Gerrit Jansz van ´t Broeck, volgt II

II

Gerrit Jansz, landbouwer, tr. Geertje Rijcks van de Vliert, ged. Renswoude maart 1647, dr. van Rijck Claessen en Merritje Gerrits. Geertje Rijcks, wed. Gerrit Jansen van ´t Broek, op Kleijn Lambalgen, tr. (2) Scherpenzeel 18-01-1680 Roelof Cornelissen van Egdum, won. Egdum, zn. van Cornelis Arisen en Evertje Cornelissen (zie Van Egdom (1), IIc)

                Lidm. Scherpenzeel 25-12-1676: Geertje Rijcksen hv Gerrit Jansen, op Kleijn Lambalgen.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Geertje Rixen hv Roelof Cornelissen, op Klein Egdum.

Uit dit huw.:

1. Jannetje Gerrits, ged. Scherpenzeel 19-11-1671, op Lambalgen

2. Rijck Gerritsen, ged. Scherpenzeel 01-01-1675, op Kleijn Lambalgen, volgt III

3. Jan Gerritsen, ged. Scherpenzeel 26-08-1677, op Kleijn Lambalgen

III

Rijck Gerritsen, ged. Scherpenzeel 01-01-1675, won. Klein Lambalgen, landbouwer, tr. Renswoude 06-11-1701 Marritje/Merrigje Jans, ged. Renswoude 26-05-1678, dr. van Jan Errisz Swart en Jannetje Breunissen

                Van 1730-1735 huurt Rijck Gerritsen het erf Oud Voskuilen van de familie Boelhouwer.

Van 1735-1754  huurt Marritje Jans, wed. Rijck Gerritsen het erf Oud Voskuilen van de familie Boelhouwer en Van Veersen.

Uit dit huw.:

1. Gerrit Ricksz van Egdom, ged. Scherpenzeel 19-04-1702, op Kleijn Lambalgen, jong ov.

2. Gerrit Ricksz van Egdom, ged. Scherpenzeel 10-05-1704, op Kleijn Lambalgen

3. Jan Ricksz van Egdom, ged. Scherpenzeel 28-11-1706, op Kleijn Lambalgen, volgt IVa

4. Jan Ricksz van Egdom, ged. Scherpenzeel 17-06-1708, op Kleijn Lambalgen, volgt IVb

5. Gijsbert Ricksz van Egdom, ged. Scherpenzeel 22-09-1709, op Kleijn Lambalgen, jong ov.

6. Jannetje Ricks van Egdom, ged. Scherpenzeel 18-01-1711, op Klein Lambalgen, begr. Scherpenzeel 16-04-1793, tr. Scherpenzeel 18-07-1734 Cornelis Jansz van Schaijk, wed. Grietje Alberts van Koudijs, ged. Scherpenzeel 14-05-1693, op Kleijn Schaick, ov. ca. 1748, zn. van Johannes (Jan) Cornelissen en Aeltje Woutersen

7. Geertje Ricks van Egdom, ged. Scherpenzeel 10-04-1712, op Kleijn Lambalgen, tr. Woudenberg 30-03-1750 Hendrik Hendriks Overeem, ged. Scherpenzeel 31-01-1712, op Berckerslot, ov. Scherpenzeel 27-08-1799, zn. van Hendrick Hendricks van Overeem en Evertje Wouters. Hendrik Hendriks Overeem, tr. (2) Leersum (otr. Scherpenzeel) 08-07-1764 Geertje Jansen van Ginkel, begr. Scherpenzeel 20-08-1791

8. Cornelis Ricksz van Egdom, ged. Scherpenzeel 27-08-1713, op Kleijn Lambalgen, volgt IVc

9. Gijsbert Ricksz van Egdom, ged. Scherpenzeel 12-09-1717, op Lambalgen

10. Marijtje Ricks van Egdom, ged. Scherpenzeel 01-03-1719, bij Lambalgen, tr. Woudenberg 15-02-1750 Willem Ariensz van Wittenberg, wed. Lijsje Ebberts van den Heijgraef, ged. Woudenberg 22-08-1717, begr. Woudenberg 31-01-1797, zn. van Arien Thijsz van Wittenberg en Elselina Mathijssen Lagerweij. Willem Ariensz van Wittenberg, tr. (3) Woudenberg 16-03-1760 Hendrijntje Evertse, geb. Deutekom, ov. Woudenberg 01-12-1812, dr. van Gerrit Evertse en Herremijntje NN

Lidm. Woudenberg 11-04-1748: Maria Rikz van Egdom.

11. Gijsbertje Ricks van Egdom, ged. Woudenberg 16-02-1721, op Lambalgen, tr. Woudenberg 14-06-1744 Bart Gijsbertsz van de Maat/Lagemaat, ged. ca. 1723, zn. van Gijsbert Barten van de Lagemaat en Merritje Gijsberts

IVa

Jan Riksz van Egdom, ged. Scherpenzeel 28-11-1706, landbouwer op Egdom het eerste, begr. Woudenberg 03-01-1771, tr. Woudenberg 26-01-1749 Maria Errisz van Ekeris, ged. Woudenberg 14-06-1711, begr. Woudenberg 05-03-1808, dr. van Erris Jansz en Marrigje Jacobs. Maria Errisz van Ekeris, tr. (2) Woudenberg 10-11-1771 Willem Jacobsz Verbeek, ged.? Woudenberg 10-04-1740, begr. Woudenberg 29-12-1783, zn. van Jacob Willemsz en Gijsbertje Aarts

                In 1772 is Willem Jacobsz bruiker van Egdom (AT040a005, nr. 8; 19-06-1772).

                Lidm. Woudenberg 15-10-1799: Maria van Ekeris hv Willem Jacobsz Verbeek.

Uit dit huw.:

1. Erris Jansz van Egdom, ged. Woudenberg26-10-1749, get. Cornelia Jans van Ginkel, jong ov.

2. Erris/Aris Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 17-01-1751, get. Cornelia Jans van Ginkel, ov. op Klein Egdom, Woudenberg 23-07-1830, tr. Scherpenzeel (otr. Woudenberg) 10-03-1793 Jannigje Wouters van Sniddelaar ged. Scherpenzeel 13-11-1757, op Gr. Rooiwinkel, ov. Woudenberg 22-04-1832, dr. van Wouter Jordens van Sniddelaaren Wijntje Hendriks

Uit dit huw.:

1. Maria van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 29-07/13-08-1797, op Breeschoten, ov. Scherpenzeel 26-01-1878, tr. Jacob Meerveld, ged. Ede 30-10-1790, landbouwer, ov. Scherpenzeel 07-12-1837, zn. van Brand Jacobsz Meerveld en Aletta Bouman

In 1835 laten Jacob Brandsen Meerveld x Maria van Egdom op Klein Egdom onder Woudenberg hun testament maken (Not. Scherpenzeel 1211; 07-01-1835).

Lidm. Scherpenzeel: Maria van Egdom, met attestatie van Woudenberg 27-07-1850.

3. Marietje/Martje Jans van Egdom, ged. Woudenberg 26-12-1753, get. Maria Riks van Egdom, ov. Scherpenzeel 08-09-1839, tr. Woudenberg 25-10-1778 Cornelis Jansz van Wittenberg, ged. Scherpenzeel 16-06-1748, landbouwer, ov. Scherpenzeel 22-12-1826, zn. van Jan Jansz van Vlastuijn en Hendrikje Riks van Manen

                Lidm. Scherpenzeel 26-05-1788: Maria van Egdom, op Wittenberg.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1801: Maria van Egdom.

4. Rijk Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 14-12-1755, get. Errisje Erris van Ekeris, ov. Maarn 12-08-1833, tr. (1) Woudenberg 09-08-1789 Gijsbertje Veenendaal, wed. Klaas van Barneveld, ged. Woudenberg 25-07-1745, dr. van Klaas Hendriksz Veenendaal en Wijntje Hendriks Koudijs, tr. (2) Doorn (otr. Leusden gerecht) 01-01-1809 Maria van Maarn, ged. Maarn 23-03-1760, ov. Maarn 11-04-1822, dr. van Aart Hendriksen van Maarn en Marrigje Claassen

Lidm. Woudenberg 19-04-1771: Gijsbertje Veenendaal hv Rik van Egdom.

Lidm. Woudenberg 1805: Gijsbertje Veenendaal hv Rijk van Egdom, won. onder Leusden.

            Uit het 1e huw.:

1. Maria van Egdom, geb./ged. Woudenberg 21-06/18-07-1790, ov. Leusden 18-06-1848, tr. (1) Amersfoort (Joriskerk) (otr. Leusden) 08-12-1808 Hendrik Nijburg, geb. Leusden, ged. Amersfoort 30-04-1773, landbouwer op de Loeft op het Heetveld onder Leusden, ov. Leusden 15-03-1830, zn. van Gerrit Hendriksz Nijburg en Anna/Johanna Thijssen van Loevesijn/Hanna van Nieuwenhuijsen, tr. (2) Woudenberg 01-02-1834 Gerrit Hak, wed. Willemijntje/Mijntje Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 12/21-10-1787, zn. van Hendrik Gerritsz Hak en Aagje van der Heide

5. Cornelia Jans van Egdom, ged. Woudenberg 22-01-1758, get. Errisje Erris van Ekeris, ov. Woudenberg 29-10-1852, tr. Scherpenzeel 27-02-1785 Tijs Roelofsz van Wolfswinkel, ged. Veenendaal 04-10-1747, ov. Woudenberg 03-01-1837, zn. van Roelof Breunissen Wolfswinkel en Stijntje Thijssen de Koning

                Lidm. Scherpenzeel 25-09-1798: Cornelia van Egdom.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Cornelia van Egdom.

6. Gerrit Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 17-02-1760, get. Errisje Erris van Ekeris, volgt Va

7. Mathijs Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 05-09-1762, get. Errisje Erris van Ekeris, jong ov.

8. Maria Jans van Egdom, ged. Woudenberg 29-04-1764, get. Errisje Erris van Ekeris, ov. Scherpenzeel 30-05-1853, tr. Scherpenzeel 23-01-1791 Jan Meesen van Veldhuizen, ged. Lunteren 13-02-1762, landbouwer, ov. Scherpenzeel 14-06-1839, zn. van Melis Jansen van Veldhuizen en Grietje Derks

In 1839 laten Jan Meliszoon Veldhuizen, bouwman x Maria van Egdom te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. Zoon Hendrik Veldhuizen, ongehuwd, bij hen inwonend, krijgt f 30,= per jaar met kost en inwoning voor het waarnemen van de boerderij, vanaf 01-01-1834. Verder mag hij, als hij bij hun ov. nog bij hen woont, het huis, met daarin staande gladhouten bureau en de daarop staande kast, twee bergen, erf., werf en tuin te Scherpenzeel voor f 800,= kopen.  (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 10, 11; 06-03-1839).

                Bij haar ov. heet haar moeder Maria van Ginkel.

9. Thijs Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 27-07-1766, get. Errisje Erris van Ekeris, ov. voor 1797

10. Jantje Jans van Egdom, ged. Woudenberg 20-12-1767, get. Errisje Erris van Ekeris, begr. Woudenberg 15-06-1789, ongehuwd

 

Va

Gerrit Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 17-02-1760, landbouwer op Egdom het eerste, ov. Renswoude 01-01-1847, tr. Woudenberg 19-03-1797 Weimpje van Barneveld, ged. Woudenberg 12-04-1772, ov. Woudenberg 11-06-1845, dr. van Claas van Barneveld en Gijsberje Veenendaal

Lidm. Woudenberg 03-04-1805: Wijntje van Barneveld hv G. van Egdom.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Wijntje van Barneveld hv G. v. Egdom.

Lidm. Woudenberg 03-04-1806: Gerrit  van Egdom Janszoon.

In 1836 laten Gerrit van Egdom, landb. x Wijntje van Barneveld op Egdom onder Woudenberg hun

testament op de langstlevende maken. Zoon Willem van Egdom en dochter Janna van Egdom krijgen ieder

f 25,= per jaar voor het waarnemen van de boerderij, vanaf 01-01-1836. Zoon Jan van Egdom, landb. onder

Woudenberg moet f 166,= inbrengen; zoon Klaas van Egdom, landb. onder Leersum moet f 235,=

inbrengen; dochter Maria van Egdom x Reijer Floor, landb. onder Leersum moet f 171,= inbrengen (Not.

Scherpenzeel 1211, nr. 10, 11; 24-02-1836).

Uit dit huw.:

1. Jan van Egdom, geb./ged. Woudenberg 02/30-07-1797, ov. Maarn 26-02-1876, tr. Woudenberg 20-07-1821 Jantje Moesbergen, geb. Barneveld 26-10/06-11-1796, ov. Maarn 20-10-1862, dr. van Geurt Arissen Moesbergen en Teuntje Dirksen van Voorhuizen

Uit dit huw.:

1. Weintje van Egdom, geb. Woudenberg 31-01-1822, ov. Woudenberg 18-03-1881, tr. Maarn 22-04-1858, Peter Blaauwendraad, geb. Leersum 07-12-1806, ov. Woudenberg 11-02-1898, zn. van Jan Blaauwendraad en Jannetje Reijers van de Meent/van de Haar

2. Teuntje van Egdom, geb. Woudenberg 06-01-1824, ov. Woudenberg 12-02-1900, tr. Maarn 28-11-1850 Gijsbert van de Hee, geb. Woudenberg 29-03-1823, ov. Woudenberg 20-01-1884, zn. van Cornelis van de Hee en Evertje Pothoven

3. Grietje van Egdom, geb. Woudenberg 29-08-1825, ov. Maarn 22-09-1895, tr. Maarn 06-08-1847, Anthonij van de Waerdt, geb. Maarn 14-06-1821, ov. Maarn 11-02-1902, zn. van Hendrik van de Waerdt en Maatje van Zoest

4. Gerritje van Egdom, geb. Woudenberg 16-11-1827, ov. Maarn 07-01-1915, tr. Maarn 17-09-1863 Anthonie van Harskamp, geb. Maarn 20-10-1834, ov. Maarn 13-11-1913, zn. van Teunis van Harskamp en Jacomijntje van Ravenhorst

5. Geurt van Egdom, geb. Woudenberg 02-10-1829, ov. Leusden 07-08-1877, ongehuwd

6. Gerrit van Egdom, geb. Woudenberg 16-06-1833, ov. Leusden 22-08-1903, tr. Leusden 21-11-1878 Jantje van Veldhuizen, wed. Jan van ‘’t Land, geb. Ede 1853, ov. Leusden 08-06-1884, dr. van Gerrit van Veldhuizen en Jannigje Jansen

Uit dit huw.:

1. Geurt van Egdom, geb. Leusden 24-04-1877 (erkend bij huw.), tr. Leusden 06-11-1902 Gerritje van Broekhuizen, geb. Leusden 11-01-1882, ov. Woudenberg 08-02-1958, dr. van Peter van Broekhuizen en Gerritje van Donkelaar

Uit dit huw.:

1. Gerritje van Egdom, geb. Leusden 1914, ov. Leusden 07-02-1916

2. Jan van Egdom, geb. Leusden 10-04-1879, ov. Amersfoort (ingeschr. te Leusden) 05-08-1942, tr. Leusden 06-07-1905 Evertje van Putten, geb. Leusden 15-11-1878, ov. Amersfoort 14-07-1938, dr. van Willem van Putten en Johanna van den Brink

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1901: Jan van Egdom, met attestatie vertrokken naar Woudenberg april 1901.

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Egdom, geb. Leusden 1908, ov. Leusden 09-04-1909

2. Janna van Egdom, tr. Woudenberg 30-05-1930 Brand Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1904/26-03-1905, zn. van Cornelis Valkenburg en Cornelia van de Haar

3. Jannetje van Egdom, geb. Leusden 14-05-1880, tr. Leusden 15-11-1906 Jan van Putten, geb. Leusden 22-01-1880, dr. van Willem van Putten en Johanna van den Brink

4. Gerrit van Egdom, geb. Leusden 28-03-1882, timmerman, tr. Scherpenzeel 10-06-1905 Aaltje van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 24-08/19-10-1884, dr. van Cornelis van Raaij en Aaltje van de Wal

Uit dit huw.:

1. Gerrit Albertus van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 20-12-1905/04-03-1906

5. Janna van Egdom, geb. Leusden 11-12-1883, ov. Leusden 22-04-1931, tr. Leusden 14-09-1905 Arend van Putten, geb. Leusden 02-03-1884, dr. van Willem van Putten en Johanna van den Brink

7. Dirk van Egdom, geb. Woudenberg 18-07-1835, ov. Leusden 17-01-1904, ongehuwd

8. Jannetje van Egdom, geb. Woudenberg 06-10-1837, tr. Maarn 24-02-1876 Teunis van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 06/31-05-1829, landbouwer, ov. Scherpenzeel 01-10-1900, zn. van Cornelis van der Meijden en Cornelia van Soest

In 1895 laten Teunis van der Meijden, z.b. te Scherpenzeel, ov. Scherpenzeel 01-10-1900 en Jannetje van Egdom, ov. Scherpenzeel 15-05-1909 hun testamenten op de langstlevende maken (AT058a012, nr. 43 en 44; 29-04-1895).

9. Cornelis van Egdom, geb. Woudenberg 13-07-1840, ov. Maarn 31-01-1842

2. Klaas van Egdom, geb./ged. Woudenberg 15/31-03-1799, ov. Leersum 22-02-1840, tr. Scherpenzeel 29-11-1823 Aaltje Sanderse van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 05/11-12-1796, op Veenschoten, ov. Scherpenzeel 16-09-1857, dr. van Jan Sandersen van de Pol en Trijntje Geurtsen

            Uit dit huw.:

1. Jan van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 09/30-01-1825, arbeider, landbouwer, ov. Scherpenzeel 24-07-1908, tr. Woudenberg 08-02-1851 Johanna van den Berg, geb./ged. Scherpenzeel 11/28-11-1824, ov. Scherpenzeel 13-04-1892, dr. van Floris van den Berg en Jantje Heijkamp

                        Uit dit huw.:

1. Nicolaas van Egdom, geb. Woudenberg 04-07-1851, ov. Woudenberg 29-07-1851

2. Nicolaas van Egdom, geb. Woudenberg 02-08-1852, ov. Woudenberg 07-04-1855

3. Jantje van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 14-11/27-12-1857, ov. Woudenberg 17-11-1899, tr. Scherpenzeel 27-10-1883 Teunis Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 20-04/27-05-1860, boerenknecht, arbeider, ov. Scherpenzeel 13-08-1914, zn. van Hendrik Osnabrugge en Maatje van Linden

4. Nicolaas van Egdom, geb. Woudenberg 14-06-1861, landbouwer, ov. Scherpenzeel 07-06-1950, tr. Willemijntje van Aalten

5. Alida van Egdom, geb. Woudenberg 09-03-1865, ged. in de Grote Kerk 30-04-1865, ov. Veenendaal 15-11-1932 , tr. Ede 26-06-1886 Johannes Schoeman, wed. Gijsbertje Achterberg, geb. Ede 1861, koopman, ov. Rhenen 18-02-1944, zn. van Klaas Schoeman en Geertrui van Veldhuizen

6. Gerritje van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 25-04/31-05-1868, ov. Scherpenzeel 10-05-1920, ongehuwd

2. Gerrit van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 14-10/02-12-1827, ov. Leusden 08-12-1882 , tr. Leusden 14-11-1862 Gijsberta van Dijk, geb. Leusden 26-01-1837, ov. Leusden 17-08-1876, dr. van Aart van Dijk en Jannetje Bosch

Uit dit huw. o.a.:

1. Jannetje van Egdom, geb. Maarn 20-02-1865, ov. Leusden 19-01-1873

2. Nicolaas van Egdom, geb. Maarn 1869, arbeider, tr. Veenendaal 31-10-1896 Rijkje van der Scheur, geb. Veenendaal 1873, dr. van Aalbert van der Scheur en Willemijntje van der Meijden

            Uit dit huw.:

1. Gijsberta Alijda van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 11-09/21-11-1897, ov. Scherpenzeel 09-02-1898

2. Gerrit van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 08-10/06-11-1898

3. Albertus van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 11/27-05-1900

4. Gijsberta Alida van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 13-06/25-08-1901, ov. Stoutenburg 15-07-1902

5. Gijsberta van Egdom, geb. Stoutenburg 04-09-1902

6. Jan van Egdom, geb. Stoutenburg 1906, ov. Stoutenburg 11-07-1907

7. Alida Hendrika van Egdom, geb. Stoutenburg 1908, ov. Stoutenburg 20-01-1929

3. Catharina van Egdom, geb. Leusden 14-04-1872, ov. Leusden 12-01-1879

4. Jannetje van Egdom, geb. Leusden 24-06-1874, ov. Leusden 16-09-1876

 3. Willem van Egdom, geb. Leersum 13-11-1830, tr. Woudenberg 08-11-1861 Evertje van den Broek, geb./ged. Scherpenzeel 01/26-01-1834, dr. van Cornelis van den Broek en Nelletje Bos

                        Uit dit huw. o.a.:

Uit dit huw.: o.a.

1. Aaltje van Egdom, geb. Amerongen 21-09-1862, ov. Renswoude 20-12-1930, tr. Scherpenzeel 07-11-1885 Albertus van Mourik, geb. Renswoude 25-02-1861, boerenknecht, zn. van Albertus van Mourik en Trijntje van de Pol

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1885: Aaltje van Egdom, met attestatie vertrokken naar Renswoude 03-05-1952.

2. Nelletje van Egdom, geb. Amerongen 13-05-1864, ov. Renswoude 28-01-1941, tr. Amerongen 03-05-1906 Cornelis van de Haar, geb. Renswoude 30-07-1870, ov. Renswoude 24-04-1945, zn. van Jan van de Haar en Gerritje van Roekel

3. Nicolaas van Egdom, geb. Amerongen 14-08-1865, ov. Amerongen 17-08-1865

4. Cornelis Nicolaas van Egdom, geb. Amerongen 10-10-1875, tr. Amerongen 29-10-1903 Aartje Gielen, geb. Putten 1882, dr. van Giel Gielen en Dirkje Riksen

4. Trijntje van Egdom, geb. Leersum 21-12-1833, ov. Woudenberg 18-04-1918, tr. Woudenberg 02-07-1858 Jan van Ginkel, geb. Doorn 27-03-1833, landbouwer, ov. Woudenberg 30-04-1897, zn. van Barend van Ginkel en Petronella Bebbers

5. Geurt van Egdom, geb. Leersum 10-08-1837, landbouwer op Klein Gooswilligen, ov. Scherpenzeel 28-01-1914, begr. Glashorst, graf nr. 109, tr. Scherpenzeel 24-02-1865 Gijsje Fluit, geb. Ede 1830, ov. Scherpenzeel 15-05-1905, begr. Glashorst, graf nr. 109, dr. van Reijer Fluit en Engeltje Kladdermans

                        Uit dit huw.:

1. doodgeb. jongen, ov. Scherpenzeel 30-07-1866

2. doodgeb. meisje, ov. Scherpenzeel 30-08-1867

3. Engeltje van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 07-09/25-10-1868, ov. Scherpenzeel 30-05-1871

4. Aaltje van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1870/26-02-1871, ov. Scherpenzeel 30-10-1930, tr. Scherpenzeel 21-03-1908 Evert Jan van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 19-06/31-07-1870, ov. Scherpenzeel 15-05-1949, landbouwer, zn. van Willem van Ginkel en Geertje Klaassen

5. doodgeb. jongen, ov. Scherpenzeel 09-05-1874

6. Evert Jan van Egdom, geb. Scherpenzeel 20-06-1875, ov. Scherpenzeel 24-06-1875

6. Jannetje van Egdom, geb. Woudenberg 07-10-1837, ov. Scherpenzeel 15-05-1909, begr. Glashorst, graf nr. 120, tr. Maarn 24-02-1876 Teunis van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 06/31-05-1829, landbouwer, ov. Scherpenzeel 01-10-1900, zn. van Cornelis van der Meijden en Cornelia van Soest

3. Maria van Egdom, geb./ged. Woudenberg 28-12-1802/16-01-1803, ov. Scherpenzeel 11-10-1855 (won. Leersum, tr. (1) Woudenberg 18-05-1822 Dirk Moesbergen, geb./ged. Barneveld 29-12-1794/08-02-1795, ov. Woudenberg 04-04-1831, zn. van Geurt Arendse Moesbergen en Teuntje Dirksen van Voorthuizen, tr. (2) Leersum 03-02-1832 Reijer Floor, ged. Leersum 09-02-1795, ov. Leersum 16-02-1883, zn. van Arris Floor en Geertje Reijers

4. Gijsje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 22-11/15-12-1805, ov. Woudenberg 05-04-1873, tr. Woudenberg 30-01-1830 Jan van Putten, ged. Amersfoort 11-06-1801, ov. Woudenberg 28-10-1865, zn. van Nicolaas van Putten en Johanna van de Haart

5. Janna van Egdom, geb./ged. Woudenberg 13-11/03-12-1809, ov. Scherpenzeel 12-01-1878, tr. Woudenberg 26-10-1844 Gerrit Berkhof, geb. Renswoude 26-06-1817, ov. Scherpenzeel 23-11-1879, zn. van Dirk Jansen Berkhof en Aaltje Gerrits van Egdom

6. Willem van Egdom, geb. Woudenberg 14-08-1813, tr. Scherpenzeel 03-05-1839 Cornelia van Voskuilen, geb./ged. Scherpenzeel 05/23-02-1812, won. op Groot Ruwinkel onder Scherpenzeel, ov. Renswoude 10-07-1880, dr. van Hendrik Cornelissen van Voskuilen en Johanna van Huigenbos

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Egdom, geb. Woudenberg 30-10-1839, ov. Renswoude 23-09-1848

2. Hendrik van Egdom, geb./ged. Woudenberg 27-02-1841, koopman, ov. Renswoude 25-01-1927, tr. Renswoude 25-03-1864 Teunisje Pater, geb. Renswoude 03-11-1836, ov. Renswoude 28-02-1926, dr. van Dirk Pater en Dirkje Donkersteeg

Uit dit huw.:

1. Cornelia van Egdom, geb. Renswoude 14-05-1864, ov. Scherpenzeel 27-08-1898, begr. Glashorst, graf nr. 289, tr. Renswoude 26-08-1887 Jan Cornelis ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 26-08/29-09-1867, koopman, landbouwer, ov. Scherpenzeel 13-05-1928, begr. Glashorst, graf nr. 289, zn. van Gerardus ten Broek en Cornelia van Leersum. Jan Cornelis ten Broek, tr. (2) Scherpenzeel 23-11-1901 Cornelia Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 08/29-09-1861, ov. Scherpenzeel 13-02-1945, begr. Glashorst, graf nr. 289a, dr. van Jan Jacob Veldhuizen en Gijsbertje Harskamp

Lidm. Scherpenzeel: Cornelia van Egdom, met attestatie van Renswoude 28-10-1887, wegens haar noodzakelijk huwelijk kan van haar geene attestatie worden gegeven’.

2. Dirkje van Egdom, geb. Renswoude 07-02-1867, ov. Scherpenzeel 14-05-1904, begr. Glashorst, graf nr. 198, tr. Renswoude 22-07-1886 Dirk Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/26-04-1863, koopman, tapper, winkelier, ov. De Bilt 19-03-1832, zn. van Cornelis Blanken en Antonia de Heus. Dirk Blanken, tr. (2) Utrecht 22-03-1906 Johanna Kloosterman, geb. Abcoude Baambrugge 29-12-1866, ov. Zeist 18-01-1934, dr. van Dirk Kloosterman en Teuntje de Pijper

Lidm. Scherpenzeel: Dirkje van Egdom, met attestatie van Renswoude 28-10-1887.

3. Willempje van Egdom, geb. Renswoude 22-09-1869, ov. Renswoude 09-05-1876

4. Gerritje van Egdom, geb. Renswoude 03-01-1872, tr. Renswoude 05-10-1893 Theodorus Franciscus Hiensch, geb. Renswoude 19-10-1863, ov. Werkhoven 10-01-1933, zn. van Hendricus Hiensch en Hendrika Geurdina Hupkes

5. Dientje van Egdom, geb. Renswoude 27-06-1874, ov. Renswoude 19-12-1949, tr. Renswoude 17-06-1897 Gerard van Harten, geb. Barneveld 1875, zn. van Willem van Harten en Gerritje van Veller

6. Willempje van Egdom, geb. Renswoude 03-02-1878, tr. Renswoude 14-09-1904 Hermanus Casper van Rangelrooij, geb. Renkum 1878, ov. Arnhem 25-12-1936, zn. van Gerrit Jan van Rangelrooij en Grietje van den Bosch

3. Wijntje van Egdom, geb. Woudenberg 22-11-1842, ov. Woudenberg 11-12-1842

IVb

Jan Rijksz van Egdom, ged. Scherpenzeel 17-06-1708, ov. Donkelaar, begr. Scherpenzeel 03-01-1771, tr. Woudenberg 23-04-1752 Dirkje Thijssen, won. Woudenberg. Dirkje Thijssen, tr. (2) Woudenberg 12-07-1772 Gerrit Cornelisz van Horrisvelt (Hurksveld), ged. Barneveld 04-07-1732, zn. van Cornelis Hendriksz en Stijntje Jacobs

In 1767 huurt Jan Rijksen, won. Donkelaar, 6 dammaten in de Slaag van St. Pieters Gasthuis, door hem al gebruikt, 1767-1770 voor 52 gl. p.j. (AT037a012, nr. 8; 20-01-1767).

In 1772 wordt de boedel opgemaakt van de nal. schap van Jan Rijcksen, ov. 1771 op Donkelaar. Erfgenamen: zijn weduwe Dirkje Thijssen en de 5 onm. kinderen Marritje, Neeltje, Rijk, Gerrit en Thijs Jansen. Voogd: Cornelis Rijksen, oom vaderszijde. Boedel: 1/6 deel van Egdom, bruiker zwager Willem Jacobsz t.w.v. f 533 gl. Dirkje neemt de inboedel van Klein Donkelaar over voor 950 gl. (AT040a005, nr. 8; 19-06-1772).

In 1782 wordt de huur van Klein Donkelaar per Petri 1738 opgezegd aan Gerrit Cornelissen x Dirkje Thijssen, op Klein Donkelaar wegens schulden (Recht. Arch. Leusden 1053; 18-07-1782).

Uit dit huw.:

1. Maria Jans van Egdom, ged. Scherpenzeel 04-02-1759, op Klein Donkelaar

2. Neeltje Jans van Egdom, ged. Scherpenzeel 31-01-1762, op Klein Donkelaar

3. Rik Jansz van Egdom, ged. Scherpenzeel 21-06-1767, op Klein Donkelaar onder Leusden, ov. Renswoude 22-09-1811, begr. Scherpenzeel 26-09-1811, tr. Woudenberg 10-03-1793 Geertje van Langelaar, ged. Woudenberg 27-11-1774, ov. Renswoude 15-01-1814, dr. van Gijsbert Geurtsz van Langelaar en Teunisje Jans van Doorn

                Lidm. Renswoude 1810: Geertje Langelaar.

Uit dit huw.:

1. Gijsbert van Egdom, ged. Renswoude 26-04-1801

4. Gerrit Jansz van Egdom, ged. Scherpenzeel 22-04-1770, op Klein Donkelaar onder Leusden, otr. Renswoude 19-03-1790 Truijtje Berends/Barten van Lunteren, ged. Renswoude 03-06-1768, op Engelaar, dr. van Berend/Bart Teunissen en Neeltje Jans van Geijtenbeek

Uit dit huw.:

1. Jan van Egdom, ged. Renswoude 30-05-1790, op Engelaar, boerenknecht, tr. Amerongen 08-12-1826 Arrisje van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 30-04/18-05-1800, dr. van Rik Arissen van Maanen en Cornelis Gaerrits Steenbeek

Uit dit huw.:

1. Cornelia van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 24-02/25-03-1827

2. Bart van Egdom, ged. Renswoude 01-07-1792, onder Amerongen

5. Mathijs Jansz van Egdom, ged. Scherpenzeel 21-07-1771, op Klein Donkelaar onder Leusden

IVc

Cornelis Ricksz van Egdom, ged. Scherpenzeel 27-08-1713, op Kleijn Lambalgen, tr. Woudenberg 24-12-1741 Willemijntje Gijsberts van de Vliert, ged. Woudenberg 22-07-1714 , begr. Woudenberg 05-09-1772, dr. van Gijsbert Jordensz en Jantje Huijgen

Wonen op Ekris onder Woudenberg.

Uit dit huw.:

1. Jantje Cornelissen van Egdom, ged. Woudenberg 30-09-1742, get. Geertruij Dirks

2. Rijk Cornelissen van Egdom, ged. Woudenberg 20-10-1743, get. Geertruij Gijsberts, volgt Vb

3. Jantje Cornelissen van Egdom, ged. Woudenberg 17-04-1746, get. Geertruij Dirks, tr. (1) Woudenberg 01-03-1772 Johannes Mater, geb. Leusden, tr. (2) Woudenberg 26-04-1795 Wulfert Petersz van Lunteren , wed. Maria van den Brink, ged. Woudenberg 20-04-1755, ov. Woudenberg 13-01-1834, zn. van Peter Wulfertsz en Maria Aalberts van Maarsbergen

4. Martje Cornelissen van Egdom, ged. Woudenberg 23-04-1747, get. Geertruij Dirks

5. Marretje Cornelissen van Egdom, ged. Woudenberg 16-11-1749, get. Jacobje Jans

                Lidm. Scherpenzeel 13-04-1801: Martie van Egdom.

                Lidm. Scherpenzeel 1805: Martje van Egdom.

6. Hanna Cornelissen van Egdom, ged. Woudenberg 15-04-1754, get. Gerritje Gijsberts Knopper, jong ov.

7. Hanna Cornelissen van Egdom, ged. Woudenberg 03-08-1755, get. Gerritje Gijsberts Knopper, ov. Woudenberg 03-01-1826, tr. Woudenberg 09-11-1777 Cornelis Ariensz van Ekeris, van Woudenberg

Lidm. Woudenberg 05-05-1806: Johanna van Egdom hv Cornelis van Ekeris.

8. Hendrina Cornelissen van Egdom, ged. Woudenberg 25-03-1759, get. Jacobje Jans

Vb

Rijk Cornelissen van Egdom, ged. Woudenberg 20-10-1743, ov. Woudenberg 10-05-1812, tr. (1) Woudenberg 04-04-1768 Willemijntje Teunissen van de Wetering, won. Gerestein, ged. Woudenberg 05-02-1741, dr. van Teunis Gerritsz van de Wetering en Gerritje Knopper, tr. (2) Woudenberg 31-10-1773 Teunisje Hannissen van Egdom, geb. Woudenberg

Uit het 1e huw.:

1. Cornelis Rijksen van Egdom, ged. Woudenberg 12-02-1769, get. Jannigje Cornelissen van Egdom

2. Teunis Rijksen van Egdom, ged. Woudenberg 08-07-1770, get. Gerritje Teunissen van de Wetering

3. Willemijntje Rijksen van Egdom, ged. Woudenberg 22-03-1772, get. Jannigje Cornelissen van Egdom

Uit het 2e huw.:

4. Cornelis Rijksen van Egdom, ged. Woudenberg 11-06-1775, get. Hanna Cornelissen van Egdom, volgt VI

5. Geertruij Rijksen van Egdom, ged. Woudenberg 01-06-1777, get. Johanna van Egdom

 

VI

Cornelis Rijksen van Egdom, ged. Woudenberg 11-06-1775, get. Jannigje Cornelissen van Egdom, ov. Woudenberg 20-08-1846, tr. Woudenberg (otr. Gerecht Leusden) 16-01-1803 Stijntje/Christina Willems Geijtenbeek, geb. Leusden, ged. Amersfoort 05-07-1782, ov. Woudenberg 13-02-1851, dr. van Willem Teunisz van Geijtenbeek en Jannetje Mannussen

Uit dit huw.:

1. Willem van Egdom, geb./ged. Woudenberg 05/20-05-1804

2. Willem van Egdom, geb./ged. Woudenberg 14-04/18-05-1806, ov. Woudenberg 16-11-1873, tr. Woudenberg 26-01-1833 Oetje Meerbeek, geb. Woudenberg 05-10-1813, ov. Woudenberg 06-06-1874, dr. van Cornelis Meerbeek en Heiltje van Dolron

Uit dit huw.:

1. Christina van Egdom, geb. Woudenberg 03-06-1833, ov. Woudenberg 15-01-1892, tr. Woudenberg 16-06-1855 Wouter van de Lagemaat, geb. Leusden 06-09-1823, ov. Woudenberg 01-03-1871, zn. van Saar van de Lagemaat en Dirkje Fluijt

2. Heiltje van Egdom, geb. Woudenberg 15-03-1835, ov. Utrecht 16-05-1884, tr. Woudenberg 28-04-1858 Jan Hendrik Willem van den Berg, geb. Utrecht 1837, ov. Utrecht 14-11-1914, zn. van Willem van den Berg en Elisabeth de Fuijk. Jan Hendrik Willem van den Berg, tr. (2) Utrecht 12-11-1884, Anthonia de Wilde, geb. Utrecht 1851, ov. Zeist (ingeschr. te Utrecht) 02-03-1924, dr. van Antonie de Wilde en Jacoba Pouw

3. Cornelis van Egdom, geb. Woudenberg 25-11-1837, ov. Woudenberg 03-10-1903, tr. Woudenberg 24-09-1870 Jacoba Koudijs, geb. Woudenberg 23-10-1845, ov. Woudenberg 27-02-1891, dr. van Jan Koudijs en Hendrikje van Laar

Uit dit huw.:

1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 24-10-1871

2. Oetje van Egdom, geb. Woudenberg 22-11-1872, ov. Utrecht 17-01-1922, tr. Woudenberg 22-11-1900 Martinus Delvaux, geb. Harmelen 1867, ov. Amersfoort (ingeschr. te Maartensdijk) 18-12-1945, zn. van Louis Delvaux en Neeltje Veldwis

3. Jan van Egdom, geb. Woudenberg 11-09-1874, ov. Woudenberg 21-02-1877

4. Hendrika van Egdom, geb. Woudenberg 12-05-1876, ov. Woudenberg 19-09-1958, tr. Woudenberg 26-07-1906 Piet Delvaux, geb. Harmelen 1865, ov. Harmelen 18-12-1933, zn. van Louis Delvaux en Neeltje Veldwis

5. Wilhelmina van Egdom, geb. Woudenberg 15-04-1878, ov. Woudenberg 18-02-1891

6. Jannetje van Egdom, geb. Woudenberg 18-11-1880, ov. Woudenberg 15-10-1958, tr. Woudenberg 03-11-1906 Hermanus Geijtenbeek, geb. Woudenberg 28-10-1882, zn. van Goosen Geijtenbeek en Aartje van Dijk

7. Grietje van Egdom, geb. Woudenberg 07-08-1883, ov. Woudenberg 19-12-1956, tr. Woudenberg 30-01-1904 Melis Moesbergen, geb. Maarn 02-08-1880, zn. van Gerrit Moesbergen en Hermina van Ginkel

8. Willem Jan van Egdom, geb. Woudenberg 17-09-1887, tr. Woudenberg 13-03-1913 Anna Geertruida Honders, geb. Woudenberg 25-06-1888, dr. van Wouter Honders en Janna Brouwer

9. Jan Willem van Egdom, geb. Woudenberg 18-07-1889, tr. Renswoude 10-11-1916 Maria Alida van der Veer, geb. Renswoude 22-04-1888, dr. van Hendrik van der Veer en Maria Geertrui Klinkspoor

4. Cornelia van Egdom, geb. Woudenberg 20-04-1840, ov. Woudenberg 07-05-1861 (3 maanden na haar huw.), tr. Woudenberg 01-02-1861 Johannis van den Heuvel, geb. Renswoude 28-05-1839, zn. van Arris van den Heuvel en Jacoba Hardeman. Johannis van den Heuvel, tr. (2) Maartensdijk 06-11-1868 Hendrikje Ouderdorp, geb. Nijkerk 1840, ov. Utrecht 07-04-1900, dr. van Gerrit Hendriksen Ouderdorp en Berendina Weijenberg

5. Teunisje van Egdom, geb. Woudenberg 02-08-1842, ov. Woudenberg 12-05-1892, tr. Woudenberg 13-05-1865 Jan Koudijs, geb. Woudenberg 16-01-1833, ov. Woudenberg 02-08-1920, zn. van Teunis Koudijs en Gerritje Swart

6. Gerritje van Egdom, geb. Woudenberg 29-12-1844, ov. Utrecht 01-03-1931, tr. Woudenberg 24-05-1872 Gerrit Koudijs, geb. Woudenberg 19-11-1836, ov. Woudenberg 02-12-1895, zn. van Jan Koudijs en Hendrikje van Laar

7. Rijk van Egdom, geb. Woudenberg 01-08-1847, ov. Woudenberg 28-02-1930, tr. Woudenberg 06-11-1874 Jannigje Hardeman, geb. Rhenen 06-11-1842, ov. Woudenberg 27-03-1914, dr. van Gerrit Hardeman en Gerritje Versteeg

Uit dit huw.:

1. Oetje van Egdom, geb. Woudenberg 09-09-1875, ov. Baarn 08-05-1947, tr. Woudenberg 01-11-1902 haar neef Willem van Egdom, geb. Woudenberg 24-02-1878, zn. van Hermanus van Egdom en Aaltje Methorst, tr. (2) Doorn 15-05-1931 Albertus Grisel, wed. Elizabeth Velthuizen, geb. Doorn 1877, zn. van Adrianus Grisel en Aaltje van Doorn

2. Gerrit van Egdom, geb. Woudenberg 08-07-1878, tr. Woudenberg 19-12-1903 Hendrika van Ingen, geb. Woudenberg 16-04-1881, dr. van Willem van Ingen en Antonia Karssenberg

3. Gerritje van Egdom, geb. Woudenberg 19-04-1882, ov. Woudenberg 28-10-1948, ongehuwd

4. Willem van Egdom, geb. Woudenberg 07-12-1883, ov. Woudenberg 12-02-1959, ongehuwd

8. Teunis van Egdom, geb. Woudenberg 21-08-1849, ov. Woudenberg 23-03-1929, tr. Woudenberg 01-08-1874 Antonia Koudijs, geb. Woudenberg 25-03-1849, ov. Woudenberg 20-08-1914, dr. van Jan Koudijs en Hendrikje van Laar

Uit dit huw.:

1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 21-02-1875

2. Willem van Egdom, geb. Woudenberg 16-09-1876, tr. Woudenberg 08-08-1901 Maria Hendrica van den Brink, geb. Leiden 1881, dr. van Hendrik van den Brink en Cornelia van Rossum

3. Jan van Egdom, geb. Woudenberg 26-01-1882, ov. Woudenberg 04-12-1885 Odina Hendrika van Egdom, geb. Woudenberg 17-01-1885, ov. Woudenberg 12-08-1933, tr. Woudenberg 26-11-1909 Dirk Frederik van Woerdekom, geb. Woudenberg 15-01-1887, zn. van Antonie Albertus van Woerdekom en Antonia Hopman

9. Willem van Egdom, geb. Woudenberg 28-08-1851

10. Hermina van Egdom, geb. Woudenberg 13-06-1853, ov. Woudenberg 09-09-1853

11. Hermanus van Egdom, geb. Woudenberg 04-09-1854, ov. Woudenberg 01-01-1904, tr. Woudenberg 13-11-1877 Aaltje Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 24-12-1856/25-01-1857, ov. Woudenberg 14-04-1893, dr. van Pieter Methorst en Jannigje Ederveen

Uit dit huw.:

1. Willem van Egdom, geb. Woudenberg 24-02-1878, ov. Woudenberg 21-10-1918, tr. Woudenberg 01-11-1902 zijn nicht Oetje van Egdom, geb. Woudenberg 09-09-1875, ov. Baarn 08-05-1947, dr. van Rijk van Egdom en Jannigje Hardeman. Oetje, tr. (2) Doorn 15-05-1931 Albertus Grisel, wed. Elizabeth Velthuizen, geb. Doorn 1877, zn. van Adrianus Grisel en Aaltje van Doorn

Uit dit huw.:

1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 04-04-1903

2. Alida van Egdom, geb. Woudenberg 1905, tr. Woudenberg 25-06-1926 Jacobus Jan Frederik Werkhoven, geb. Soest 1904, zn. van Teunis Jan Hendrik Werkhoven en Wilhelmina Jacoba van Woudenberg

3. Rijk van Egdom, geb. Woudenberg 1911, ov. Woudenberg 18-06-1912

2. Jan van Egdom, geb. Woudenberg 31-01-1880, tr. Woudenberg 11-06-1904 Jannetje van Ee, geb. Woudenberg 23-08-1883, ov. Woudenberg 08-08-1938, dr. van Lubbert van Ee en Hendrikje van Harseler

Uit dit huw.:

1. Gerard van Egdom, geb. Woudenberg 1921, ov. Woudenberg 30-05-1922

3. Johan van Egdom, geb. Woudenberg 09-04-1882, timmerman, ov. Voorst 30-11-1919, tr. Voorst 07-05-1910 Gerdina Johanna Jansen, geb. Voorst 1889, dr. van Hendrik Jansen en Derkjen Bresser

4. Odina van Egdom, geb. Woudenberg 05-07-1884, ov. Woudenberg 07-11-1885

5. Odina van Egdom, geb. Woudenberg 05-08-1886, ov. Woudenberg 14-01-1929, tr. Woudenberg 27-11-1908 Johan van Bruggen, geb. Woudenberg 07-11-1888, ged. in de Grote Kerk 30-12-1888, wever, slager te Woudenberg (1920), zn. van Gerard van Bruggen en Jannetje Dolron

6. Pieter van Egdom, geb. Woudenberg 10-12-1888

7. Christina van Egdom, geb. Woudenberg 26-02-1891, ov. Woudenberg 01-05-1891

8. Antonia van Egdom, geb. Woudenberg 09-04-1892, ov. Woudenberg 12-01-1894

3. Teunisje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 30-10/13-11-1808, ov. Utrecht 25-10-1872, tr. Utrecht 13-11-1839 Willem Hendrik Cronselaar, geb. Utrecht 1814, zn. van Jacobus Cronselaar en Dirkje Nieuwenhuijsen

4. Jannigje van Egdom, geb./ged. Woudenberg 27-11/09-12-1810

5. Rijk Hendrik van Egdom, geb. Woudenberg 04-07-1813, ov. Woudenberg 05-09-1888, tr. Woudenberg 07-01-1854 Antonia van Garderen, geb. Woudenberg 06-01-1832, ov. Woudenberg 18-10-1908, dr. van Pieter van Garderen en Maria van Nieuwenhuizen

Uit dit huw.:

1. Pieter van Egdom, geb. Woudenberg 09-05-1854, ov. Laagnieuwkoop 29-10-1920, tr. Houten 13-03-1885 Jannigje Pater, geb. Houten 1865, ov. Laagnieuwkoop 14-01-1926, dr. van Roelof Gerrit Pater en Gerrigje van Dijk

2. Christina van Egdom, geb. Woudenberg 01-02-1856, ov. Woudenberg 10-09-1938, ongehuwd

3. Maria van Egdom, geb. Woudenberg 09-04-1858, ov. Soest 05-01-1945, tr. Woudenberg 30-11-1893 Jan van Garderen, geb. Soest 01-06-1852, ov. Soest 12-07-1903, zn. van Jan van Garderen en Baatje Meerdink

4. Willemijntje van Egdom, geb. Woudenberg 03-02-1860, ov. Woudenberg 04-03-1860

5. Willemijntje van Egdom, geb. Woudenberg 25-01-1861, ov. Woudenberg 14-02-1934, tr. Woudenberg 20-05-1893 Jan van de Pol, geb. Hoevelaken 1863, zn. van Teunis van de Pol en Evertje de Visser

6. Cornelis van Egdom, geb. Woudenberg 26-11-1862, ov. Woudenberg 24-12-1953, tr. Woudenberg 01-08-1891 Johanna van Veldhuizen, geb. Ede 1872, ov. Woudenberg 07-09-1926, dr. van Hendrik van Veldhuizen en Johanna van Ree

Uit dit huw.:

1. Antonia van Egdom, geb. Woudenberg 24-06-1892

2. Johanna van Egdom, geb. Woudenberg 31-08-1894

7. Jan van Egdom, geb. Woudenberg 03-11-1864, ov. Zeist 27-02-1892, tr. Woudenberg 12-01-1889 Hendrikje van Veldhuizen, geb. Ede 1867, dr. van Hendrik van Veldhuizen en Johanna van Ree

Uit dit huw.:

1. Rijk Hendrik van Egdom, geb. Woudenberg 02-12-1889

2. Antonie van Egdom, geb. Woudenberg 29-10-1890

8. Wilhelmina van Egdom, geb. Woudenberg 11-03-1867, ov. Woudenberg 01-06-1937, ongehuwd

9. Elizabeth van Egdom, geb. Woudenberg 29-01-1872, ov. Woudenberg 05-08-1915, tr. Woudenberg 30-03-1895 Maarten van Mill, geb./ged. Scherpenzeel 14/31-05-1868, ov. Woudenberg 04-03-1918, zn. van Gijsbertus van Mill en Willemina Donkersteeg

10. Antonie van Egdom, geb. Woudenberg 13-04-1873, tr. Woudenberg 26-05-1898 Jannetje van Maanen, geb. Woudenberg 28-10-1877, dr. van Steven van Maanen en Jannigje van Wolfswinkel

Uit dit huw.:

1. Jannigje van Egdom, geb. Woudenberg 24-02-1897 (erkend bij huw.)

2. Rijk Hendrik van Egdom, geb. Woudenberg 09-05-1898 (erkend bij huw.)

3. Steven van Egdom, geb. Woudenberg 05-11-1899

4. Antonie van Egdom, geb. Woudenberg 07-03-1901

6. Maria van Egdom, geb./ged. Doorn 29-05/16-06-1816, ov. Doorn 07-01-1881, tr. (1) Woudenberg 17-12-1836 Jorden Steenbeek, ged. Driebergen 10-03-1809, ov. Maarn 24-04-1839, zn. van Jorden Steenbeek en Dirkje Geurtsen van Lunteren, tr. (2) Woudenberg 24-07-1841 Helmert van Velthuijsen, geb. Woudenberg 21-11/01-12-1799, zn. van Jan van Velthuijsen en Maria van Maanen

7. Gerrit van Egdom, geb. Woudenberg 09-12-1818, ov. Maarn 08-02-1897, tr. Woudenberg 12-11-1853 Maria van de Lagemaat, geb. Leusden 23-06-1820, ov. Maarn 07-03-1890, dr. van Saar van de Lagemaat en Dirkje Fluit

Uit dit huw.:

1. Maria van Egdom, geb. Woudenberg 16-03-1849 (erkend bij huw.)

8. Grietje van Egdom, geb. Woudenberg 04-04-1822, ov. Woudenberg 05-06-1861, tr. Woudenberg 29-06-1850 Hendrik Kolfschoten, geb. Leusden 04-03-1814, ov. Woudenberg 28-12-1893, zn. van Claasje Geijtenbeek

9. Willemijntje van Egdom, geb. Woudenberg 11-06-1826, ov. Woudenberg 24-01-1869, tr. Woudenberg 01-04-1864 Jan Willem van Meerten, geb. Amerongen 20-05-1837, zn. van Adrianus van Meerten en Gijsje Tollenaar

 

 

 

 

Van Egdom (4)

Literatuur: W.H.M. Nieuwenhuis; Het Goed Egdom, blz. 320. In: De Klapperman;

Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg, november 1994.

Aelt Gerritsz Schuerman, tr. Jantje Morren

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1658: Jantien Morren.

In 1675 woont Aelt Gerritsz met zijn vrouw en vier minderjarige kinderen op Oudenhorst of Klein Egdom (Huisgezinnen Woudenberg, nr. 94).

Uit dit huw.:

1. Gerritje Aelten, ged. Scherpenzeel 09-12-1649, op Oudenhorst, jong ov.

2. Johanna Aelten, van. Egdum, tr. Scherpenzeel 09-04-1683 Jan Otten Wacker, van Veenendaal, zn. van Ot Jansen Wacker

3. Grietje Aelten, won. Egdum, tr. Scherpenzeel 21-09-1684 Willem Jansen, van Leersum, won. Dashorst

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1687: Willem Jansen en Grietje Aelten, op Egdum.

In 1696 is Willem Jansse op Egdom bruiker van Klein Egdom (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 110).

Uit dit huw.:

1. Teunisje Willems, ged. Scherpenzeel 26-12-1688, op Egdum

2. Teunisje Willems, ged. Scherpenzeel 25-01-1691, op Egdum

4. Aeltje Aelten, ged. Scherpenzeel 19-10-1662, op Oudenhorst, won. Egdum, tr. Leersum (otr. Scherpenzeel) 15-03-1691 Rijck Teunissen, aen de Groep

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1687: Aeltje Aelten.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Aeltje Aelten, aan de Groep, met attestatie vertrokken naar Rhenen.

Zij laten kinderen in Scherpenzeel dopen.

5. Gerritje Aelten, ged. Scherpenzeel 27-05-1667, op Oudenhorst, tr. Renswoude 10-09-1672 Gijsbert Jansz. Gijsbert, tr. (2) Renswoude 23-08-1674 Merrichjen Roelofs, wed. Jan Evertsz

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1700: Gerritje Aelten, jd., aen de Groep.

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

januari 2010