Ederveen

De tweede generatie is raadselachtig. Als Willem in 1831 met Aaltje Bosch trouwt hebben zij al twee kinderen. Deze worden niet erkend, dus zijn al wettige kinderen. Het trouwjaar klopt blijkbaar niet. Deze is uit Genlias gehaald.

I
Johannes/Hannis Ederveen, ged. Leersum 20-09-1767, ov. Maarn 27-08-1834, zn. van Hendrik Hendriksz Ederveen en Elisje Willems de Kruijf, otr. (1) Leersum 22-08-1794 Jannigje van Voorbergen, ged. Zuilen 15-09-1774, begr. Leersum 04-05-1808, dr. van Willem van Voorbergen en Gijsbertje van Breukelen, tr. (2) Leersum 29-08-1813 Marrigje Everts van Kolfschoten, wed. Gosen Jansz van Huigenbosch, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 08-09-1767, ov. Woudenberg 20-01-1844, dr. van Evert Tijssen van Kolfschoten en Johanna Overeem

                Lidm. Scherpenzeel 29-03-1792: Goosen Janssen, op Huigenbosch, met attestatie vertrokken naar Doorn 20-12-1802.
In 1797 worden huw. voorw. gemaakt tussen Goossen Jansen van Huigenbosch, won. onder Scherpenzeel, me.j. ouderloos, jm. en Marritje Everts van Kolfschoten, won. onder Maarsbergen, me.j. ouderloos jd. Goossen: inboedel, have en vee minus de schulden; blijft over f 400,= (blijkbaar heeft Goossen de pacht van de boerderij overgenomen) 1/5 deel + 1/3 deel van de boerderij Abbelaar onder Renswoude. Marritje: f 4000,= (Archief Eemland; AT045a022, fol. 414, nr. 99; 17-11-1797).
Twee kinderen van Johannes Ederveen begr. te Leersum op 02-07-1807 en 28-07-1807.
In 1834 verkoopt de weduwe van Johannes Ederveen een boerenhofstede, genaamd de Teut met boerenhuizing nr. 23, twee korenbergen, een schapenhok, twee wagenschuren, varkenshok en land in Maarsbergen onder Maarn, 1832: sectie C 108-109bis, 122,123,126,127,210-121,216,249-261,414,414bis,576-578, tiendplichtig, groot 26 bunder, 58 roeden, 10 ellen aan Harmen Moesbergen (Not. J. Schijvliet te Amersfoort; 06-11-1834).

Uit het 1e huw.:
1. Eliza Ederveen, geb. Zuilen 05-10-1794, ov. Leersum 18-06-1872, tr. (1) Leersum 28-09-1813 Evert Hendriksz van Beek, geb. Ermelo 1787, ov. Leersum 12-01-1831, zn. van Hendrik Gerritsen van Beek en Jannetje Borren, tr. (2) Leersum 22-03-1834 Cornelis Johannes Loué, geb. Amsterdam 1806, ov. Leersum 21-12-1881, zn. van Joannes Fredrik Loué en Stijntje Schuijt
2. Willem Ederveen, ged. Leersum 05-06-1796, begr. Leersum 23-08-1808, volgt IIa
3. Gijsje Ederveen, geb./ged. Leersum 25/30-07-1797, ov. Leersum 25-10-1842, tr. Leersum 31-07-1819 Gijsbert Malkenhorst, ged. Lunteren 02-08-1793, ov. Leersum 18-04-1839, zn. van Jan Malkenhorst en Jacobje Jansen
4. Hendrik Ederveen, ged. Leersum 07-10-1798, ov. Leersum 07-05-1853, tr. Rijssenburg 01-06-1849 Cornelia van Egdom, geb. Renswoude 17-04-1821, ov. Leersum 23-07-1871, dr. van Cornelia van Egdom. Cornelia van Egdom, tr. (2) Leersum 15-11-1855 Arie van Zwieten, geb. Langbroek 15-03-1824, ov. Leersum 23-01-1899, zn. van Hendrik van Zwieten en Jannigje van Schaik
5. Aalbert Ederveen, ged. Leersum 17-01-1800, begr. Leersum 06-01-1802
6. Johannes Ederveen, ged. Leersum 05-07-1801, volgt IIb
7. Bartha Ederveen, ged. Leersum 27-03-1803, jong ov.
8. Carel Christiaan Ederveen, ged. Leersum 16-12-1804, ov. Maarn 18-09-1847, tr. Maarn 24-05-1838 Teuntje Bosch, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/09-09-1804, ov. Maarn 01-01-1894, dr. van Willem Jansz Bosch en Teuntje Peters van Breehoef
                Zie genealogie Bosch.

9. Melis Ederveen, ged. Leersum 23-03-1806, jong ov.
10. Jannigje Ederveen, ged. Leersum 28-06-1807, jong ov.

IIa
Willem Ederveen, ged. Leersum 05-06-1796, ov. Amerongen 12-12-1868, tr. (1) Maarn 03-03-1831(?) Aaltje Bosch, geb./ged. Scherpenzeel 30-06/10-07-1803, ov Maarn 24-02-1833, dr. van Willem Jansz Bos en Teuntje Peters van Breehoef, tr. (2) Amerongen 13-03-1846 Gerritje Blankespoor, ged. Lunteren 05-02-1804, ov. Amerongen 06-12-1864, dr. van Jan Maassen Blankespoor en Jantje Hendriks

In 1848 laten Willem Ederveen, eerder wed. met kinderen van Aaltje Bos, nu x Gerritje Blankespoor, z.b. in de Groep onder Amerongen hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 37 en 38; 24-09-1848).

Voorkind:
1. Jan Bosch
/Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 26-08-1824/08-05-1825, volgt IIIa

In de marge staat een notitie van een verklaring voor notaris Van Hilten te Scherpenzeel van 01-12-1849, waarin Willem Ederveen, bouwman, won. in de Groep onder Amerongen dit kind als zijn natuurlijke zoon erkend. Hij is met Aaltje Bosch/Bos getrouwd.
Zie genealogie Bosch.

Uit dit huw.:
2. Johannis Ederveen, geb. Maarn 21-08-1825, ov. Maarn 02-12-1877, tr. Maarn 24-02-1853 Klaasje Lagerweij, geb. Maarn 23-04-1832, ov. Maarn 23-10-1871, dr. van Wulphert Lagerweij en Hendrijntje van Drieënhuizen
3. Albert Ederveen, geb. Maarn 15-07-1829, ov. Amerongen 22-05-1893, tr. Woudenberg 16-10-1868 Evertje Lagemaat, geb. Woudenberg 25-02-1828, ov. Amerongen 31-03-1876, dr. van Gerrit Lagemaat en Reijertje Lagemaat
4. Melis Ederveen, geb. Maarn 24-03-1831, arbeider, landbouwer, ov. Woudenberg 28-02-1891, tr. Woudenberg 30-01-1858 Neeltje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 22-08-1835, ov. Leersum 10-10-1930, dr. van Hendrik van Voorthuizen en Geertje van Ravenhorst

Uit dit huw.:
1. Gerritje Ederveen, geb. Woudenberg 11-07-1858, ov. Ede 22-09-1908, tr. 24-10-1879 Barend van den Dikkenberg, geb. Veenendaal 1854, ov. Veenendaal 05-09-1937, zn. van Evert van den Dikkenberg en Everina van Kooten
2. Hendrik Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 04/27-04-1862
3. Aaltje Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 11-12-1864/08-01-1865
4. Geertje Ederveen, geb. Woudenberg 25-03-1868, ged. in de Grote Kerk 26-04-1868, ov.
Scherpenzeel 15-07-1915, tr. Woudenberg 09-02-1888 Antonie Vlaanderen, geb. Woudenberg 24-01-1863, ged. in de Grote Kerk 22-02-1863, metselaar, arbeider, ov. Scherpenzeel 25-03-1942, begr. Glashorst, graf nr. 190, zn. van Jan Vlaanderen en Hendrika Geertruida van Elst
5. Willem Ederveen, geb. Woudenberg 15-07-1871, ged. in de Grote Kerk 03-09-1871

In 1894 laat Willem Ederveen Meliszoon, soldaat bij het Ned. Indisch leger, won. Scherpenzeel zijn testament maken. Erfgenaam: zijn moeder Neeltje van Voorthuizen, wed. Melis Ederveen (AT058a011, nr. 110; 08-10-1894).

6. Gijsje Ederveen, geb. Woudenberg 21-11-1874, ged. in de Grote Kerk 27-12-1874
7. Albertus Ederveen, geb. Woudenberg 27-12-1875, ged. in de Grote Kerk 30-01-1876

IIIa
Jan Bosch/Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 26-08-1824/08-05-1825, ov. Amerongen 09-06-1877, tr. Woudenberg 16-11-1849 Reijertje van Ginkel, geb. Woudenberg 08-01-1824, ov. Leusden 10-03-1899, dr. van Cornelis van Ginkel en Grietje van de Haar
Uit dit huw.:
1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 30-04-1850
2. Gerritje Ederveen, geb. Amerongen 03-06-1851, ov. Maarn 21-09-1943, tr. Amerongen 08-07-1876 Cornelis de Waerdt, geb. Maarn 19-10-1853, ov. Maarn 25-05-1926, zn. van Anthonie de Waerdt en Grietje van Egdom
3. Willem Cornelis Ederveen, geb. Amerongen 09-04-1853, ov. Woudenberg 15-05-1893, tr. Woudenberg 05-12-1877 Jannetje van de Glind, geb. Woudenberg 26-04-1857, dr. van Evert van de Glind en Maatje van Maarn. Jannetje van de Glind, tr. (2) Doorn 25-11-1898 Johannes van Boord, wed. Dirkje van Lunteren, geb. Amerongen 03-12-1852, ov. Doorn 15-02-1931, zn. van Teunis van Boord en Cornelia Hulshof

Uit dit huw.:
1. Jan Ederveen, geb. Leusden 23-04-1878, ov. Heerlen 09-02-1947, tr. Doorn 14-02-1901 Margaretha Wouters, geb. Doorn 17-06-1875, ov. De Bilt 21-09-1950, dr. van Willem Wouters en Evertje Harskamp
2. Evert Ederveen, geb. Leusden 01-12-1879, ov. Doorn 03-01-1952, ongehuwd
3. Reijertje Ederveen, geb. Leusden 13-12-1881, ov. Woudenberg 30-01-1892
4. Maatje Ederveen, geb. Woudenberg 21-03-1884, ged. in de Grote Kerk 24-05-1884, tr. Doorn 16-06-1904 Roelof Beekman, geb. Doorn 04-09-1876, ov. Doorn 17-04-1944, zn. van Cornelis Beekman en Jacomijntje Harskamp
5. Gerritje Ederveen, geb. Woudenberg 25-06-1885, ged. in de Grote Kerk 26-07-1885, ov. Utrecht 10-11-1960, tr. (1) Doorn 11-05-1911 Jacobus Hendrikus de Koff, geb. Langbroek 10-03-1887, ov. Amersfoort (ingeschr. te Utrecht) 14-06-1933, zn. van Willem de Koff en Gijsbertha van der Lee, tr. (2) Gijsbertus van Huis
6. Willem Ederveen, geb. Woudenberg 17-10-1887, ov. Woudenberg 25-11-1887
7. Neeltje Ederveen, geb. Woudenberg 17-10-1887, ged. in de Grote Kerk 29-04-1888, ov. Woudenberg 07-07-1889
8. Neeltje Ederveen, geb. Woudenberg 24-07-1889, ged. in de Grote Kerk 08-09-1889, ov. Driebergen-Rijsenburg 06-05-1955, tr. Driebergen 13-07-1922 Hendrik Hoefakker, geb. Langbroek 22-01-1892, zn. van Hermanus Hoefakker en Judith Gerdina Vermeer
9. Willem Ederveen, geb. Woudenberg 11-10-1890, ged. in de Grote Kerk 09-11-1890, ov. Woudenberg 09-08-1891
10. Reijertje Ederveen, geb. Woudenberg 03-03-1892, ged. in de Grote Kerk 12-06-1892, tr. Doorn 16-02-1916 Alphonsus Johannes Josephus van Mackelenbergh, geb. ´s-Hertogenbosch 1875, zn. van  Henricus Adrianus van Mackelenbergh en Maria Johanna Decates

4. Alida Ederveen, geb. Amerongen 28-10-1855, ov. Woudenberg 15-07-1933, tr. Renswoude 24-11-1876 Gerrit Veenvliet, geb. Renswoude 25-11-1851, ov. Woudenberg 25-01-1944, zn. van Teunis Veenvliet en Nennetje Hazeleger
5. Willem Ederveen, geb. Amerongen 07-10-1858, volgt IV
6. Rijk Ederveen, geb. Amerongen 01-03-1860, ov. Amerongen 08-04-1860
7. Rijk Ederveen, geb. Amerongen 06-03-1861, ov. Leusden 19-03-1935, tr. (1) Leusden 24-12-1884 Bartha Vlastuin, geb. Renswoude 20-06-1863, ov. Leusden 23-06-1896, dr. van Teunis Vlastuin en Willemijntje Riggeling, tr. (2) Leusden 02-03-1899 zijn schoonzuster Theresia Vlastuin, geb. Renswoude 03-06-1866, ov. Woudenberg 09-02-1946, dr. van Teunis Vlastuin en Willemijntje Riggeling
8. doodgeb. kind, ov. Amerongen 27-09-1863
9. Gerrit Ederveen, geb. Amerongen 02-10-1864, ov. Amerongen 13-12-1873
10. Albertus Ederveen, geb. Amerongen 08-05-1867, arbeider, spoorwegarbeider, ov. Leusden 05-06-1927, tr. Leusden 31-12-1890 Sophia van Roekel, geb. Ede 1863, ov. Leusden 05-04-1928, dr. van Jan van Roekel en Timetje Koudijs

Lidm. Scherpenzeel: Albertus Ederveen, met attestatie van Arnhem 19-07-1888, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 09-11-1894.
Uit dit huw.:
1. Jan Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 29-03/10-05-1891, tr. Amersfoort 06-05-1914 Jannigje van Laar, geb. Lienden 1891, dr. van Theodorus van Laar en Neeltje van Laar
2. Johan Ederveen, geb. Woudenberg 13-03-1893
3. Tijmen Ederveen, geb. Woudenberg 13-03-1893, spoorwegarbeider, ov. Amersfoort (ingeschr. te Woudenberg) 06-12-1941, tr. Nijkerk 15-11-1916 Francina van Zeumeren, geb. Nijkerk 1893, dr. van Jan van Zeumeren en Metje Guliker
Uit dit huw.:

1. Sophia Ederveen, ged. in de Geref Kerk 1917

Opm. vader geen lid.

2. Metje Ederveen, ged. in de Geref Kerk 1919

Opm. vader geen lid.

3. Albertus Jan Ederveen, ged. in de Geref Kerk 1922

Opm. vader geen lid.

4. Jannie Alberta Ederveen, geb. 25-05-1929, ged. in de Geref Kerk: 14-07-1929

 

4. Reijertje Ederveen, geb. Woudenberg 01-07-1894, tr. Woudenberg 20-06-1924 Willem Jan Diederik van Maanen, geb. Hoevelaken 1902, zn. van Willem Jan van Maanen en Annetje de Visser
5. Jannetje Ederveen, geb. Woudenberg 10-01-1897, tr. Woudenberg 05-10-1917 Johannes ter Maten, geb. Woudenberg15-08-1890, zn. van Jan ter Maten en Aaltje Methorst
6. Albertus Ederveen, geb. Leusden 24-08-1898, ov. Woudenberg 29-08-1898

IV
Willem Ederveen, geb. Amerongen 07-10-1858, arbeider, landbouwer, koopman, ov. Scherpenzeel 06-05-1937, begr. Glashorst, graf nr. 435, tr. Woudenberg 02-11-1893 Wilhelmina Hopman, geb. Woudenberg 15-08-1872, ov. Veenendaal 20-05-1957, dr. van Casper Hopman en Hendrika van de Lagemaat

Doopboek Geref. kerk: “alle deze kinderen hebben zich met haar ouders van de gemeenschap der kerk onttrokken 11 december 1916”.

Uit dit huw.:
1. Jan Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 22-12-1894/03-02-1895, arbeider, vrachtrijder, ov. 26-12-1974, tr. Scherpenzeel 05-06-1924 Alida van den Brul, geb. Leersum 05-05-1898, ged. in de Grote Kerk 26-06-1898, ov. Scherpenzeel 12-08-1962, dr. van David Hendrikus van den Brul en Aaltje van Beek

Lidm. Scherpenzeel: Jan Ederveen, overgekomen van de Geref. gem.
Opm.: (doopboek Geref. kerk) “met de moeder uit de Herv. Kerk”

2. Casper Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 06-01/07-03-1897, arbeider te Scherpenzeel (1920), koopman (1939), tr. Scherpenzeel 14-09-1930 Willemijntje Overeem, geb./ged. Scherpenzeel 14-01/28-02-1904, dr. van Jan Overeem en Johanna van Burke

                Opm.: (doopboek Geref. kerk) “met de moeder uit de Herv. Kerk”

3. Reijertje Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 01-05/04-06-1899, ov. Rhenen 24-05-1960, tr. Scherpenzeel 20-11-1920 Gijsbert Beukhof, geb. Ede 1890, expediteur, chauffeur te Veenendaal (1924), zn. van Gijsbert Beukhof en Jenneke Roseboom
4. Hendrik Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 20-08/14-09-1902, brandstoffenhandelaar te Scherpenzeel (1931), tr. Woudenberg 24-10-1930 Hermijntje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 1908, dr. van Dirk van Voorthuizen en Hermijntje van Ruler

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1940: Hendrik Ederveen, met attestatie vertrokken naar de Geref. gem. 27-05-1947

5. Cornelis Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 27-10/20-11-1904, bode, expediteur, vrachtrijder, tr. Linschoten 28-02-1929 Reindina Jacoba Folmer, geb. Westervoort 1904, dr. van Hendrikus Marinus Folmer en Anna Margrietha van den Brul

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1936: Cornelis Ederveen, zonder attestatie vertrokken naar de Geref. gem. 27-05-1947

Uit dit huw.:
1. Willem Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 11-06/26-07-1931, ov. 30-03-1992, tr. Jannetje Wilhelmina van de Lagemaat

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1957: Willem Ederveen, met attestatie vertrokken naar Hoevelaken 18-09-1959.
Lidm. Scherpenzeel 14-04-1957: Jannetje Wilhelmina van de Lagemaat hv W. Ederveen, met attestatie van 01-08-1957.

2. Hendrikus Marinus Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 09-07/06-09-1936

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1957: Hendrikus Marinus Ederveen.

3. Wilhelmina Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 11-07/07-09-1941

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1962: Wilhelmina Ederveen, met attestatie vertrokken naar Oldemarkt okt. 1974.

6. Anthonia Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 12-03/24-04-1907, tr. Scherpenzeel 15-10-1931 Aalt van de Biezen, geb. Amsterdam 1906, machinebankwerker, zn. van Jan van de Biezen en Evertje van de Veen
7. Gerritje Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 09-03/09-04-1909, tr. Scherpenzeel 28-07-1932 Antonie van Beek, geb. Waddinxveen 1908, meubelmaker, zn. van Evert Jan van Beek en Reierdina van de Waerdt
8. meisje, ov. Scherpenzeel 20-05-1913
9. Wilhelmina Ederveen, geb. Scherpenzeel 15-10-1914, ged. in de Geref Kerk 29-11-1914

IIb
Johannes Ederveen, ged. Leersum 05-07-1801, ov. Maarn 21-05-1877, tr. Maarn 05-07-1827 Aaltje van Lunteren, geb./ged. Woudenberg 06/18-03-1810, ov. Maarn 28-12-1845, dr. van Bart van Lunteren en Aaltje van den broek
Uit dit huw.:
1. Jannigje Ederveen, geb. Woudenberg 12-11-1827, ov. Woudenberg 06-12-1889, begr. Glashorst, graf nr. 189, tr. (1) Scherpenzeel 19-11-1851 Pieter Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 27-09/29-10-1826, daggelder, arbeider, landbouwer, ov. Woudenberg 16-03-1864, zn. van Hendrik Methorst en Barendje van ´t Foort, tr. (2) Scherpenzeel 30-06-1866 Johannes Pol, wed. Jannetje Groeneveld, geb. Garderen 1828, boerenknecht, ov. Scherpenzeel 25-06-1908, zn. van Jan Pol en Jacobje Jans
                Zie genealogie Methorst.

2. Aaltje Ederveen, geb. Woudenberg 26-02-1829, tr. Uithoorn 04-12-1864 Pieter den Ouden, wed. Neeltje Spruijt en Marijtje Borst, geb. Gouda 1832, werkman, ov. Wilnis 25-05-1891, zn. van Hendrik den Ouden en Pietertje Berkhout. Pieter den Ouden, tr. (4) Wilnis 04-10-1878 Wilhelmina Wagterveld, wed. Hage Vis, geb. Kampen 1826, ov. Wilnis 01-11-1896, dr. van Jan Wagterveld en Petertje Driesen van Dijk
3. Johannes Ederveen, geb. Maarn 25-07-1830, dienstknecht, ov. Leersum 25-06-1871, tr. Woudenberg 05-07-1862 Dina Bouman, geb./ged. Scherpenzeel 10-01/01-02-1829, ov. Leersum 05-07-1901, dr. van Jan Bouman en Adriana Gerarda van Manen. Dina Bouman, tr. (2) Leersum 25-06-1875 Johannes Hendrikus Gijsbertsen, wed. Sanna Bouman, geb. Leersum 10-01-1823, ov. Leersum 10-05-1880, zn. van Cornelis Gijsbertsen en Clasina Kok
Uit dit huw.:
1. Jannetje Bouman/Ederveen, geb. Woudenberg 16-03-1851 (erkend bij huw.)
2. Johannes Ederveen, geb. Leersum 27-09-1862

4. Aalbert Ederveen, geb. Maarn 22-10-1831, volgt IIIb
5. Eliza Ederveen, geb. Maarn 03-02-1833, ov. Doorn 24-09-1920, tr. Maarn 04-04-1861 Willem Vos, geb. Maarn 19-12-1824, ov. Maarn 23-03-1874, zn. van Wouter Vos en Gerrigje Geijtenbeek
4. Elizabeth Ederveen, geb. Maarn 01-10-1834, ov. Maarn 21-02-1870, ongehuwd
5. Gijsje/Gijsbertje Ederveen, geb. Maarn 15-12-1835, ov. Amerongen 07-12-1867, ongehuwd
6. Bartje Ederveen, geb. Maarn 04-06-1837, ov. Zeist 09-11-1918, tr. Maarn 21-09-1882 Bruinis van Essen, wed. Jacoba Verhaak, geb. Driebergen 02-10-1824, ov. Zeist 02-01-1897, zn. van Evert van Essen en Sophia van Rheenen
7. Johanna Ederveen, geb. Maarn 02-04-1839, ov. Renswoude 29-05-1926, tr. Renswoude 21-01-1870 Gerrit Dirkse, wed. Maria Wesselina van der Vliet, geb. Renswoude 15-06-1822, ov. Renswoude 09-03-1906, zn. van Gerrit Dirkse en Maatje van Dijk
8. Jan Ederveen, geb. Maarn 08-09-1841, ov. Doorn 26-08-1917, tr. Maarn 12-11-1874 Janna van de Haar, geb. Maarn 26-11-1850, ov. Doorn 02-03-1928, dr. van Jan van de Haar en Jannigje van de Meent
9. Willem Ederveen, geb. Maarn 15-06-1844, ov. Doorn 21-05-1921, tr. Doorn 31-10-1878 Willemijntje van Soest, geb. Driebergen 30-03-1850, ov. Doorn 15-06-1910, dr. van Evert van Soest en Grietje Dorrestijn
Uit dit huw.:
1. Willemijntje van Soest/Ederveen, geb. Zeist 14-06-1871 (erkend bij huw.)
                               Meer kinderen geboren in Doorn.

IIIb
Aalbert Ederveen, geb. Maarn 22-10-1831, boerenknecht, ov. Woudenberg 29-06-1899, tr. (1) Scherpenzeel 16-01-1862 Maartje Baggel, geb. Ede 1831, ov. Woudenberg 27-02-1866, dr. van Wouter Baggel en Cornelisje van der Plas, tr. (2) Scherpenzeel 30-03-1867 Cornelia van Veldhuizen, wed. Gerrit van Kolfschoten, geb. Lunteren 1830, ov. Woudenberg 29-08-1905, dr. van Gijsbert van Veldhuizen en Wijmpje Riksen
Uit het 1e huw.:
1. Johannes Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 20-04/25-05-1862, ov. Woudenberg 18-02-1869
2. Cornelia Ederveen, geb. 04-03-1864, ged. in de Grote Kerk 27-03-1864, ov. Scherpenzeel 11-11-1941, begr. Glashorst, graf nr. 440a, tr. Woudenberg 26-10-1883 Ardianus Cornelis ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 06-01/01-02-1852, schoenmaker, ov. Woudenberg 20-04-1917, zn. van Adrianus Gijsbertus ter Burg en Cornelia Vink
Uit het 2e huw.:
3. Aaltje Ederveen, geb. Woudenberg 29-02-1868, ged. in de Grote Kerk 29-
03-1868, ov. Utrecht 26-09-1934, ongehuwd
4. Gijsbertha
Ederveen, geb. Woudenberg 12-11-1870, ged. in de Grote Kerk 27-11-1870, ov. Amersfoort 13-08-1903, tr. Woudenberg 22-09-1894 Willem Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 03-04/07-04-1871, stalhouder te Amersfoort (1903), zn. van Willem Jacob Vonk en Maria Kap. Willem Vonk, tr. (2) Amersfoort 24-12-1903 en gescheiden Utrecht 12-09-1906 Catharina Reijna Flink, geb. Nederhorst den Berg 1873, dr. van Stephanus Flink en Cornelia van de Beek, tr. (3) Amersfoort 29-10-1907 Jennigje Hekhuijsen, geb. Amsterdam 1872, dr. van Johannes Hekhuijsen en Jennigje van Duuren

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
juni 2012