Druijff

De eerste keer dat de naam Druijff voorkomt is in 1647 bij de doop van Henrickien Willemsen Druijff. De oorsprong van de naam is onbekend. Het is een familie van handwerklieden die hoofdzakelijk in het dorp wonen. Opvallend is dat het vrijwel altijd met dubbel-f wordt geschreven.

Mogelijk voorgeslacht:

Jan Willemsen, tr. Willemgen

Uit dit huw.:

1. NN, ged. Scherpenzeel 09-12-1610

2. Rijck Jansen, ged. Scherpenzeel 27-03-1614

3. Grietgen Jansen, ged. Scherpenzeel 03-03-1616

4. Willem Jansen, ged. Scherpenzeel 17-05-1618, volgt I?

 

 

I

Willem Jansen Druijff, geb. ca. 1620, tr. NN

In 1653 koopt Willem Janssen Druijff de tiend van Vlastuin (Dick van Wageningen, Register van verkoop tienden te Woudenberg, Amerongen etc. 1513-1615 Kapittel van Sint Pieter te Utrecht. Amersfoort 2001, blz. 34).

Uit dit huw.:

1. Jan Willemsen, (?ged. Scherpenzeel 21-02-1641), volgt II

2.? Grietgen Willemsen, ged. Scherpenzeel 03-04-1643

3. Henrickien Willemsen Druijff, ged. Scherpenzeel 08-08-1647, tr. Renswoude 24-04-1670 Aert Jansen, koster en voorzanger te Renswoude

 

II

Jan Willemsen Druijff, geb. ca. 1642, tr. Scherpenzeel 30-05-1663 Grietien Willemsen, dr. van Willem Gerritsen

Bij de doop van zijn kinderen wordt hij Jan Willemsen Peten genoemd.

In 1698 wordt Jan Willemsen Druijff door de schout met 4 daalders beboet wegens het ongebundeld hebben van hout tijdens de jachttijd (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 03-08-1698).

Uit dit huw.:

1. Peter Jansen Druijff, ged. Scherpenzeel 01-05-1664, volgt IIIa

2. Maria/Marijtje Jansen Druijff, ged. Scherpenzeel 05-08-1666, tr. Scherpenzeel 18-01-1705 Derck Hendricksen Teesselinck, ged. Scherpenzeel 12-02-1682, zn. van Hendrick Dercksen van Teesselinck en Derckje Melchiorsen

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1696: Maria Jansen Druijf.

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1703: Derck Hendricksen van Teesselinck.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Derk Hendriksen van Teiselink en Marijtje Jansen Druijf.

3. Willem Jansen Druijff, ged. Scherpenzeel 06-03-1670, volgt IIIb

4. Henrickien Jansen, ged. Scherpenzeel 06-03-1670

 

IIIa

Peter Jansen Druijff, ged. Scherpenzeel 01-05-1664, tr. Scherpenzeel 07-08-1701 Geertje Gerrits van Beckbergen, dr. van Gerrit Jansen van Begbergen en Marritien Jansen van Bruijnhorst

In 1685 wordt Peter Janssen Druijf met 10 herenponden beboet wegens vechten ten huize van Loesden (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 30-11-1685).

In 1687 wordt Peter Jansen Druijf met 8 herenponden beboet wegens vechten met Jan Gerritsen van Amerongen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 14-02-1687).

In 1712 is Peter Druijf getuige als oom van Bart Gijsbertsen, lang gewoond hebbende op Klein Davelaer bij zijn huwelijk in Scherpenzeel met Aeltje Fransen

In 1725 doen Sander Gerritsen van Begbergen en Peter Jansen Druijf x Geertjen Jansen van Begbergen, voor zichzelf en de andere erfgenamen van Teunisjen Jansen en Cornelis Jansen, beide op Roijwinckel overleden, boding aan Hendrick Jacobsen, op Roijwinckel (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 05-09-1725).

In 1728 wordt Peter Jansz Druijf beleend na dode van zijn schoonvader Gerrit Jansz van Beckbergen met een hofstede in ´t Voort (Leenhof 115, fol. 211; 1728. Beleningen Holevoet nr. 13).

In 1735 en 1745 is Peter Jansz Druijf eigenaar en bruiker van 1 morgen in ´t Voort (Oudschildgeld Woudenberg nr. 26c).

Uit dit huw.:

1. Marij Petersen Druijff, ged. Scherpenzeel 24-09-1702

2. Gerrit Petersen Druijff, ged. Scherpenzeel 23-03-1704, ov. ca. 1766

In 1745 wordt Gerrit Petersz Druijf beleend na dode van zijn vader Peter Jansz Druijf met een hofstede in ´t Voort (Leenhof 117, fol. 765; 1745. Beleningen Holevoet nr. 13).

3. Willem Petersen Druijff, ged. Scherpenzeel 23-08-1705

4. Jan Petersen Druijff, ged. Scherpenzeel 17-10-1706

5. Jan Petersen Druijff, ged. Scherpenzeel 13-10-1709, volgt IVa

6. Aert Petersen Druijff, ged. Scherpenzeel 29-04-1711, volgt IVb

7. Cornelis Petersen Druijff, ged. Scherpenzeel 25-04-1717

 

IIIb

Willem Jansen Druijff, ged. Scherpenzeel 06-03-1670, tr. Scherpenzeel 16-04-1699, Hendrickje Peters Mom, ged. Scherpenzeel 12-01-1673, ov. 1719, dr. van Peter Hendricksen Mom en Jantje Rijcksen. Hendrickje Peters Mom, tr. (2) Scherpenzeel 22-09-1709 Adam Jacobsen Slot, van Barneveld, kuiper, zn van Jacob Dercksen Slot. Adam Jacobsen Slot, tr. (2) Utrecht (aanget. Scherpenzeel 08-06-1721 Johanna Teunissen van Recken, won. Utrecht, tr. (3) Utrecht (otr. Scherpenzeel 12-04-1733) Margareta Denen, won. Onder de Linden te Utrecht

In 1690 krijgen Aris van Ebbenhorst en Willem Jansen Druijf 4 herenponden boete wegens vechten

(Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 28-07-1690).

In 1691 krijgt Willem Jansen Druijf 6 herenponden boete wegens vechten met Jacobus Gerritsen van Woudenbergh en 2 herenponden wegens vechten met Evert Jelissen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 05-10-1691).

In 1694 krijgt Willem Jansen Druijf 4 herenponden boete wegens vechten met Jan Gerritsen Begbergen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 29-01-1694).

In 1695 eist Willem van de Vliert smartegeld van Willem Jansen Druijf omdat hij hem verwond had (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 02-09-1695).

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1693: Hendrickje Petersen Mom, jd.

Lidm. Scherpenzeel 12-10-1710: Adam Jacobsen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Adam Jacobsen Slot en Hendrickje Peters Mom. Adam met attestatie vertrokken naar Utrecht.

In 1720 verklaart Adam Jacobsen Slot, wed. Hendrickje Peters Mom 354 gl. schuldig te zijn aan Gerritjen, Gerrit en Peter Druijf, kinderen van zal. Willem Jansen Druijf x Hendrickje Peters Mom. Onderpand: zijn huis en kuiperij (Recht. Arch. Scherpenzeel 3 en 4; 28-05-1720).

In 1721 laten Adam Jacobsen Slot en Johanna Recken huw. voorw. maken (HUA; U146a003, nr. 32; 14-06-1721)

Uit het huw. van Willem en Hendrickje:

1. Gerritje Willemsen Druijff, ged. Scherpenzeel 03-03-1700

2. Margrietje Willemsen Druijff, ged. Scherpenzeel 19-03-1702

3. Margrietje Willemsen Druijff, ged. Scherpenzeel 04-11-1703

4. Gerrit Willemsen Druijff, ged. Scherpenzeel 23-11-1704

In 1723 krijgt Gerrit Willemsen Druijf 10 herenponden boete wegens vechten ten huize van Jan Dercksen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 26-04-1723).

In 1725 krijgt Gerrit Willemsen Druijf 3 herenponden boete wegens vechten op straat voor het huis van mr. Aris, barbier (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-04-1725).

5. Peter Willemsen Druijff, ged. Scherpenzeel 30-03-1707, schoenmaker, tr. Scherpenzeel 28-08-1746 Jantje Gerritsen van Swetselaar, dr. van Gerrit Cornelissen van Darthuijzen en Grietje Cornelissen

In 1746 wordt Geurt Aalten, alias Geurt de Wolf, voerman, verdacht van aanranding van zijn stiefdochter Jantje Gerrits van Sweetselaar. Ondervraging van Peter Willemse Druijff en de meid Hilleke (Hof van Gelderland 549; 16/29-06-1746).

In 1762 kopen Andries Delfswijk x Marija van Marwijk voor f 40,= van Jan Elberden Pull, Gerrit Dircksen van Teesseling en Peeter Willemsen Druijff hun huis en hof aan het westeinde van het dorp op ’t Hoogeland in Glashorst (Recht. Arch. Scherpenzeel 5: 07-12-1762).

Uit dit huw.:

1. Hendrikje Druijff, ged. Scherpenzeel 03-09-1747, ov./begr. Scherpenzeel 14/17-06-1811, ongehuwd

Zij laat een broer en drie zusters na.

2. Gerrit Druijff, ged. Scherpenzeel 07-12-1749, schoenmaker, ov. Scherpenzeel 29-10-1812, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 25-02-1799: Gerrit Druif.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Gerrit Druif.

3. Grietje Druijff, ged. Scherpenzeel 12-03-1752

In 1812 is Grietje Druijff aangeefster van het ov. van broer Gerrit.

In 1819 is Grietje Druijff aangeefster van het ov. van zus Gerritje.

4. Gerritje Druijff, ged. Scherpenzeel 12-01-1755, ov. Scherpenzeel 05-07-1819

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1792: Gerritje Druif, jd.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Gerritje Druif.

Memories van Successie Scherpenzeel 05-07-1819 Gerritje Druijf.

5. Willemijntje Druijff, ged. Scherpenzeel 12-03-1758

In 1824 kopen Reijer Kuipers, fabrikeur te Scherpenzeel x Maria Druijff voor f 275,= van Willemijntje en Geertje (Grietje?) Druijff, beiden z.b. te Amsterdam (erven Peter Willemsen Druijff), een huis nr. 110, erf en hof aan het oosteind (Huis Scherpenzeel 150, fol. 77; 15-11-1824).

 

IVa

Jan Petersen Druijff, ged. Scherpenzeel 13-10-1709, ws. begr. Scherpenzeel 12-07-1796, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 29-06-1749 Jantje/Jannetje Jacobsen van Voorthuizen, begr. Scherpenzeel 24-12-1795

Uit dit huw.:

1. Peter Druijff, ged. Scherpenzeel 13-02-1752, kleermaker, ov. Scherpenzeel 25-07-1818, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1783: Pieter Druif.

Peter Jansz Druiff is 1788,1791,1792,1795,1796,1798,1799,101-1811 diaken van de Grote kerk in Scherpenzeel.

Peter Druiff zit van 1798-1806 in het Comité voor Kerkzaken van de Grote kerk in Scherpenzeel.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Pieter Jansen Druif.

Memories van Successie Scherpenzeel 25-07-1818: Peter Druijf.

2. Jacob Druijff, ged. Scherpenzeel 07-10-1753, jong ov.

3. Jacob Druijff, ged. Scherpenzeel 18-04-1756, kleermaker, ov. Scherpenzeel 30-03-1822, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Jacob Druif.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Jacob Druif.

Memories van successie Scherpenzeel 30-03-1822: Jacob Druijf, 66 jr., geb. Scherpenzeel, ongeh.

4. Willem Druijff, ged. Scherpenzeel 15-10-1758, timmerman, ov. Scherpenzeel 09-02-1827, ongehuwd

In 1803 koopt Willem Druiff publiek op 22-12-1802 voor f 310,= van Cornelis van ’t Willaar een huis, tuin en annexe kamer in het midden van het dorp, tussen Ruth van Dolder en de kinderen van Jan Peterse Druif. Voorwaarde: verkoper mag zijn leven lang, met ten hoogste twee anderen, vrij de kamer bewonen met de zolder erboven en de tuin erachter (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 166;

25-03-1803).

Memories van successie Scherpenzeel 09-02-1827: Willem Druijf, 69 jr, geb. Scherpenzeel, ongehuwd.

5. Evert Druijff, ged. Scherpenzeel mei 1761

6. Sander Druijff, ged. Scherpenzeel 12-06-1763, ov. Scherpenzeel 02-01-1841, ongehuwd

In 1835 koopt Maas van den Bosch, bouwman onder Woudenberg voor f 500,= van Sander Druijff en Geertje Druijf, beiden z.b. te Scherpenzeel, een huis nr. 7, erf en hof te Scherpenzeel, sectie D 339,340, geërfd van broer Willem Druijff. (Huis Scherpenzeel 150, fol. 131; 25-02-1835).

In 1832 laat Sander Druijf, z.b., won. Scherpenzeel zijn testament maken. De kinderen van nicht Ida Druijf: vruchtgebruik van huis en hof te S., nr. 6, met twee korenberg. Dit huis is voor de helft van hem en voor de helft van zijn zus Geertje Druijf (AE; AT057a022, nr. 323; 26-01-1832).

Memories van successie Scherpenzeel 02-01-1841: Sander Druijf, 80 jr, geb. Scherpenzeel, ongehuwd.

7. Geertje Druijff, ged. Scherpenzeel 19-10-1766, ov. Scherpenzeel 20-06-1843, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Geertie Druif.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Geertje Druif.

In 1832 laat Geertje Druijf, z.b., won. Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenamen: nicht Maria Druijf x Reijer Kuiper, won. Scherpenzeel; neef Arris Druijf, won. Woudenberg; neef Frank Druijf, won. Woudenberg; neef Willem Druijf, won. Scherpenzeel; kinderen van nicht Ida Druijf x Hendrik den Uijl; kinderen van nicht Willemijntje Druijf x Aalbertus ten Broek, won. Scherpenzeel; kinderen van nicht Ariaantje Druijf x Aalbertus ten Broek, won. Scherpenzeel (AE; AT057a022, nr. 324; 26-01-1832).

In 1835 koopt Maas van den Bosch, bouwman onder Woudenberg voor f 500,= van Sander Druijff en Geertje Druijf, beiden z.b. te Scherpenzeel, een huis nr. 7, erf en hof te Scherpenzeel, sectie D 339,340, geërfd van broer Willem Druijff. (Huis Scherpenzeel 150, fol. 131; 25-02-1835).

 

IVb

Aert Petersen Druijff, ged. Scherpenzeel 29-04-1711, ov. voor 1771, tr. Scherpenzeel 01-10-1741 Willemijntje van Amerongen, wed. Hendrik Leijdenhorst, ov. Scherpenzeel 06-05-1785

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Wilhelmina van Amerongen, wed. Aart Druif, won. in de Agterstraat op ´t Geldersche.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772: Wilhelmina van Amerongen, wed. Druif, met attestatie van De Vaart 18-04-1732.

In 1767 wordt Jan Petersz Druijf ten behoeve van Peter en Hendrik Druijf, kinderen van zijn overleden broer Aert Petersen Druijf beleend na dode van zijn broer Gerrit Petersz Druijf met een hofstede in ´t Voort (Leenhof 122, fol. 125; 1767. Beleningen Holevoet nr. 13).

Uit dit huw.:

1. Peter Druijff, ged. Scherpenzeel 24-02-1743, in ´t steegje bij de Achterstraat in Gelderland, ov. Scherpenzeel 16-01-1822, tr. Scherpenzeel 01-05-1776 Barendje Homoet, ged. Scherpenzeel 21-07-1748, dr. van Derck Jansz Homoet en Marrijtje Cornelissen Daatselaar

Lidm. Scherpenzeel 10-12-1766: Peter Aartz Druif.

Peter Aartsz Druiff is 1767,1768,1770,1771,1774-1779,1787 en 1788 diaken van de Grote kerk in Scherpenzeel.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Pieter Druif.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772: Pieter Druif.

In 1779 koopt Pieter Druif voor f 187,= van zijn zwager Antonie Kooiker, wed. Aaltje Leidenhorst en zijn twee mi.j. kinderen een achtste deel, afkomstig van Aaltje Leidenhorst en een deel dat Willemijna van Amerongen na zal laten in een huis en hof, reeds bewoond door Pieter Druif en Willemina van Amerongen, aan het westeinde van het dorp “omtrent de Agterstraat aan de Linde alee”. Deze f 187,= bestaat uit f de koopsom van f 125,= met f 62,= uitkoop van Aaltje van Leidenhorst, die dit bedrag van haar moeder erfde volgens maaggescheid van 08-09-1741 (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 137; 08-12-1779).

Zegel van Pieter Druif (monogram) (Huis Scherpenzeel 21; 06-09-1797).

In 1797 wordt Peter Druijf beleend met een hofstede in ´t Voort afkomstig van na dode van zijn oom Gerrit Petersz Druijf (Leenhof 132, fol. 428; 1797. Beleningen Holevoet nr. 13).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Pieter Druif.

Memories van successie Scherpenzeel 16-01-1822: Peter Druijff, 79 jr. geb. Scherpenzeel.

Uit dit huw.:

1. Maria Druijf, geb./ged. Scherpenzeel 02/21-07-1776, get. Gerritje Leijenhorst

2. Maria Druijf, geb./ged. Scherpenzeel 06-10/16-11-1777, get. Geertje Herberts hv Jan Homoet, ov. Scherpenzeel 25-02-1859, tr. Scherpenzeel 16-06-1805 Reijer Kuipers, geb./ged. Nijkerk 04/10-11-1782, wolfabrikant, ov. Scherpenzeel 08-01-1858, zn. van Evert Gerritsen Kuijpers en Aaltje Reijersen van Hukenhorst

Lidm. Scherpenzeel 17-05-1802: Maria Druif.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Maria Druif.

In 1824 kopen Reijer Kuipers, fabrikeur te Scherpenzeel x Maria Druijff voor f 275,= van Willemijntje en Geertje Druijff, beiden z.b. te Amsterdam, een huis nr. 110, erf en hof aan het oosteind (Huis Scherpenzeel 150, fol. 77; 15-11-1824).

In 1849 laten Reijer Kuijpers, wolfabrikant x Maria Druijff, te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Notarieel Scherpenzeel 4131, nr. 27 en 28; 25-09-1849).

In 1856 laten Reijer Kuijpers, wolfabrikant x Maria Druijff, te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. Dochter Barendje Kuijpers krijgt van ieder de 1/2 van het door hen bewoonde huis, schuur, erf en hof te S., erfpacht van f 6,= voor f 500,=. Zij geven elkaar het vruchtgebruik (Notarieel Scherpenzeel 4133, nr. 15 en 16; 17-05-1856).

2. Hendrik Druijff, ged. Scherpenzeel 12-09-1745, volgt V

 

V

Hendrik Druijff, ged. Scherpenzeel 12-09-1745, mr. metselaar, ov. Scherpenzeel 18-01-1815, tr. Scherpenzeel 12-05-1776 Grietje Pull, ged. Scherpenzeel 28-05-1752, ov. Scherpenzeel 18-01-1795, dr. van Frank Jansz Pull en Ida Homoet

Hendrik Druif x Grietje Pull kopen voor f 500,= van Cornelia Bakker, wed. Jan Pietersen Voorburg en haar zoon Pieter een huis en hof met staande plaat, haalboom, balkslieten en een “poll keijen” aan het oosteinde van het dorp. F 200,= wordt direct betaald en f 300,= op 21-11-1780 aan Pieter Voorburg en Abraham Marda x Metje Voorburg; Cornelia is inmiddels overleden (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 135; 27-04-1779).

In 1780 kopen Willem Renes x Kornelia de Zwart voor f 625,= van Hendrik Druif x Grietjen Pull een huis en hof met nog enig los goed in het huis, aan het oosteinde van het dorp (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 146; 16-10-1780).

In 1784 wordt Hendrik Druijf beleend door aankoop van Hannis Jansz met een vierde deel van het erf Klein Lambalgen (Huis Beverweerd 67, fol. 141; 1784).

In 1791 wordt Hendrik Druijf, mr metselaar te Scherpenzeel beleend door aankoop van Rutger van Santen met het erf Geitenbeek (Huis Amerongen 1187, fol. 9vo; Huis Beverweerd 67, fol. 189; 1791).

In 1792 koopt Neeltje van Wolfswinkel, me.j. ongehuwd, voor f 300,= van Hendrik Druijf een huis en hof in de Achterstraat onder Woudenberg, belast met een tiend en een tins (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol 65; 24-09-1792).

Zegel van Hendrik Druif (Huis Scherpenzeel 11a; 27-09-1810).

Uit dit huw.:

1. Willemijntje Druijff, geb./ged. Scherpenzeel 11/30-03-1777, get. Gerritje Leijenhorst, jong ov.

2. Aris Druijff, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/11-04-1779, get. Jantje, hv Jan Druif, volgt VIa

3. Frank Druijf, geb./ged. Scherpenzeel 17/28-01-1781, get. Jacoba Pull, volgt VIb

4. Willem Druijf, geb./ged. Scherpenzeel 21-01/09-02-1783, jong ov.

5. Ida Druijf, geb./ged. Scherpenzeel 02/21-03-1784, ov. Scherpenzeel 11-07-1823, tr. Scherpenzeel 01-05-1803 Huibert den Uijl, ged. Vianen 07-12-1777, ov. Scherpenzeel 03-01-1871, begr. Glashorst, graf nr. 343, zoon van Nicolaas den Uijl en Anna van ‘t Hooft,

Memories van successie Scherpenzeel 11-07-1823: Ida Druijf, 39 ½ jr, geb. Scherpenzeel 02-03-1784, vrouw van Huijbert den Uijl.

6. Willem Druijf, geb./ged. Scherpenzeel 05/20-08-1786, begr. Scherpenzeel 01-06-1791

7. Willemijntje Druijf, geb./ged. Scherpenzeel 04/18-01-1789, ov. Scherpenzeel 08-01-1827, tr. Scherpenzeel 07-12-1815 Albertus ten Broek, fabrikeur in wol, geb./ged. Scherpenzeel 25-11/05-12-1790, ov. Scherpenzeel 19-06-1860, zn. van Aalbert ten Broek en Aaltje Voskuilen

Lidm. Scherpenzeel 30-04-1812: Willemijntje Druijff.

Memories van successie Scherpenzeel 08-01-1827: Willemijntje Druijf, 38 jr, geb. Scherpenzeel, vrouw van Aalbartus ten Broek, moeder van 9 kinderen.

8. Ariaantje Druijf, geb./ged. Scherpenzeel 08-06/04-07-1790, ov. Scherpenzeel 09-05-1840, tr. Scherpenzeel 25-01-1828 Albertus ten Broek, wed. van haar zuster Willemijntje Druijff, fabrikeur in wol, geb./ged. Scherpenzeel 25-11/05-12-1790, ov. Scherpenzeel 19-06-1860, zn. van Aalbert ten Broek en Aaltje Voskuilen

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1813: Ariaantje Druijff.

Albertus ten Broek, eerder wed. met kinderen van Willemijntje Druijff, nu wed. met kinderen van Adriana Druijff, wolkammer te S. stelt zijn broer Klaas ten Broek, wolkammer te Amerongen, aan als voogd (Notarieel Scherpenzeel 1213, nr. 1; 20-01-1841).

Memories van successie Scherpenzeel 09-05-1840: Adriana Druijf, 49 jr, geb. Scherpenzeel 1790, vrouw van Albertus ten Broek, drie kinderen.

9. Willem Druijff, geb./ged. Scherpenzeel 06/15-01-1792, ov. Scherpenzeel 02-03-1874, begr. Glashorst, graf nr. 323, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1844: Willem Druijff.

In 1867 laat Willem Druijff, bejaard, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel zijn testament maken (Notarieel Scherpenzeel 4137, nr. 16; 06-06-1867).

In 1874 vindt de scheiding plaats van de nalatenschap van Willem Druijff. Roerend goed t.w.v. f 710,08. Totale nalatenschap f 1702,40 (Notarieel Scherpenzeel 4137, nr. 175; 30-04-1874).

10. Gerrit Druijf, geb./ged. Scherpenzeel 18-01/08-02-1795, begr. Scherpenzeel 27-02-1802

 

VIa

Aris Druijff, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/11-04-1779, get. Jantje, hv Jan Druif, tr. (1) Scherpenzeel 27-11-1803 Cornelia Top, ged. Lunteren 29-12-1776, ov. Woudenberg 08-03-1812, dr. van Jan Maassen Top en Stijntje Elbertsen, tr. (2) Scherpenzeel 11-06-1814 Metje Wandrina van Overeem, geb./ged. Scherpenzeel 18/23-04-1780, get. Cornelia hv Gerrit van Overeem, ov. Woudenberg 04-12-1851, dr. van Dirk van Overeem en Christina Woerdeman

Lidm. Scherpenzeel 17-05-1802: Metje Wandrina Overheem.

In 1847 laten Aris Druijff, fabrikeur in wol, wed. met kinderen van Cornelia Top, nu x Metje Wandrina Overeem, aan de straatweg nabij Scherpenzeel onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken (Notarieel Scherpenzeel 4130, nr. 51 en 52; 25-11-1847).

In 1851 laat Aris Druijff, eerder wed. met kinderen van Cornelia Top, nu x Metje Wandrina Overeem, fabrikeur in wol aan de straatweg nabij Scherpenzeel onder Woudenberg zijn testament maken (Notarieel Scherpenzeel 4132, nr. 15; 16-04-1851).

Uit het 1e huw.:

1. Grietje Druiff, ged. Lunteren 17-03-1804, ov. Scherpenzeel 25-12-1877, begr. Glashorst, graf nr. 159, tr. Scherpenzeel 26-05-1848 Jan Brinkman, wed. Frederika Klaassen, geb./ged. Wilp 18/22-01-1804, logementhouder, ov. Scherpenzeel 21-05-1860, zn. van Hendrik Brinkman en Hendrina Reinders

Lidm. Scherpenzeel: Grietje Druif, met attestatie van Amsterdam 10-07-1811, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 12-12-1831.

Lidm. Scherpenzeel Grietje Druijff, met attestatie van Utrecht 02-10-1848.

In 1848 laten Jan Brinkman, herbergier x Grietje Druijff, z.b. in het Reg­thuis te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. Mocht Jan kinderloos ov. dan krijgt zijn vader Hendrik Brinkman zijn wettelijk deel. Mocht Grietje kinderloos ov. dan krijgt haar vader Arris Druijff zijn wettelijk deel (Notarieel Scherpenzeel 4131, nr. 39 en 40; 29-09-1848).

In 1869 laat Grietje Druijff, wed. Jan Brinkman, rentenierster te Scherpenzeel haar testament maken

Zuster Christina Druijff, ongehuwd te W. krijgt het vruchtgebruik.

Erfgenamen: broer Jan Druijff; de kinderen van wijlen haar broer Hendrik Druijff; halfbroers en -zusters Dirk, Cornelia, Rijkje en Wandrina Christina Druijff (Notarieel Scherpenzeel 4138, nr. 37; 09-12-1869).

2. Christina Druijff, geb./ged. Scherpenzeel of Woudenberg 19-11/22-12-1805, onder Woudenberg, ov. Woudenberg 30-05-1877, begr. Glashorst, graf nr. 158, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1837: Christina Druijff.

3. Hendrik Druijff, geb./ged. Woudenberg 26-11/06-12-1807, get. Ida Druif, hv H. den Uijl, volgt VIIa

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1837: Hendrik Druijff.

4. Jan Druijff, geb./ged. Scherpenzeel of Woudenberg 14-01/03-02-1811, onder Woudenberg, wolfabrikant, ov. Woudenberg 29-05-1902, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1837: Jan Druijff.

Uit het 2e huw.:

5. Dirk Druijff, geb. Woudenberg 06-03-1815, ged. Scherpenzeel 26-03-1815, wolfabrikant en wethouder, ov. Woudenberg 10-08-1895, begr. Glashorst, graf nr. 346, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1837: Dirk Druijff.

6. Cornelia Druijff, geb. Woudenberg 27-10-1816, ged. Scherpenzeel 17-11-1816, ov. Woudenberg 18-08-1890, begr. Glashorst, graf nr. 346, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 07-04-1839: Cornelia Druijff.

7. Rijkje Druijff, geb. Woudenberg 04-01-1819, ged. Scherpenzeel 07-02-1819, ov. Scherpenzeel 10-03-1891, begr. Glashorst, graf nr. 131, tr. Scherpenzeel 16-04-1858 Franciscus Johannes Heineman, geb. Barneveld 1813, broodbakker, ov. Scherpenzeel 10-12-1872, begr. Glashorst, graf nr. 131, zn. van Anthonie Heineman en Christina van de Klashorst

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1841: Rijkje Druijff, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 1858, met attestatie van Amsterdam 04-04-1872.

8. Wandrina Christina Druijff, geb. Woudenberg 11-12-1821, ged. Scherpenzeel 06-01-1822, ov. Ede 13-03-1909, tr. (1) Nijkerk 30-05-1851 Petrus van Witteveen, bakker, geb. Nijkerk 1826, ov. Nijkerk 18-08-1853, zn. van Herman van Witteveen en Geertje van Rouwendal, tr. (2) Scherpenzeel 11-04-1862 Melis van Dusschoten, wed. Cornelia van Beek, geb. Barneveld 1815, broodbakker, ov. Ede 23-07-1896, zn. van Gerrit Evertzen van Dusschoten en Heintje Melissen

Lidm. Scherpenzeel 26-03-1843: Wandrina Christina Druijff, met attestatie vertrokken naar Nijkerk 29-03-1852.

Lidm. Scherpenzeel Wandrina Christina Druijff, met attestatie van Nijkerk augustus 1855.

In 1851 geeft Metje Wandrina Overeem, wed. Aris Druijff, z.b. te Woudenberg toestemming voor het huwelijk van haar me.j dochter Wandrina Christina Druijff, z.b., won bij haar moeder en Petrus van Witteveen, bakker te Nijkerk, zoon van Herman van Witteveen, wed. Geertje van Rouwendal (Notarieel Scherpenzeel 4132; 21-05-1851).

In 1862 laten Melis Dusschoten, meester broodbakker, eerder wed. met kinde­ren van Cornelia van Beek, nu x Wandrina Christina Druijff, eerder wed. met kinderen van Petrus van Witteveen te Bennekom hun testament op de langstlevende maken (Notarieel Scherpenzeel 4135, nr. 17 en 18; 12-04-1862).

In 1874 is Melis Dusschoten bakker te Bennekom.

 

VIIa

Hendrik Druijff, geb./ged. Woudenberg 26-11/06-12-1807, get. Ida Druif, hv H. den Uijl, wolfabrikant, ov. Woudenberg 20-02-1868, begr. Glashorst, graf nr. 345, tr. Scherpenzeel 02-07-1841 Hendrikje Elisabeth van ´t Foort, geb./ged. Scherpenzeel 21-11/16-12-1810, ov. Scherpenzeel 29-12-1857, dr. van Cornelis van ’t Foort en Geertruij Scheffer

In 1856 laat Hendrikje Elisabeth van ’t Foort x Hendrik Druijff, fabrikeur te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenaam: haar man. (Notarieel Scherpenzeel 4133, nr. 9; 21-04-1856).

In 1858 verkoopt Hendrik Druijff, wed. Hendrikje Elisabeth van ’t Foort, landb. te Scherpenzeel, voor zichzelf en als vader van de mi.j. kinderen Aris Cornelis, Herman Jan, Gerrit Jan, Cornelia Hendrika Druijff roerend goed t.w.v. f 296,30 (Notarieel Scherpenzeel 4134, nr. 34; 09-09-1858).

In 1868 wordt het roerend goed t.w.v f 114,15 verkocht van wijlen Hendrik Druijff t.v.v. Aris Cornelis Druijff, boerenknecht onder Woudenberg en Dirk Druijff, wolfabrikant te Woudenberg, voor zichzelf en als voogd van de mi.j. Herman Jan, Gerrit Jan en Cornelia Hen­drika Druijff (Notarieel Scherpenzeel 4137, nr. 15; 15-04-1868).

Uit dit huw.:

1. Aris Cornelis Druijff, geb./ged. Scherpenzeel 19-06/30-07-1843, ov. Woudenberg 29-04-1923, ongehuwd

In 1874 is Aris Cornelis (Arie) Druijff dienstbaar te Driebergen.

2. Geertruida Cornelia Druijff, geb./ged. Scherpenzeel 27-11/29-12-1844, ov. Scherpenzeel 16-06-1856

3. Herman Jan Druijff, geb./ged. Scherpenzeel 18-01/28-02-1847, ov. Scherpenzeel 13-07-1935, begr. Glashorst, graf nr. 413, tr. Henrietta Berendina van den Brink

In 1874 is Herman Jan Druijff, bakker te Amsterdam.

Lidm. Scherpenzeel: Herman Jan Druijff, met attestatie van Amsterdam 14-10-1897.

Uit dit huw.:

1. Hendrik Jan Druijff, geb. Amsterdam 1873, tr. (1) Maria Elisabeth van Ekeren, tr. (2) Scherpenzeel Martha Mathilde Rüterbusch, geb. Weimar in Duitsland 1893, dr. van August Heinrich Gottlieg Rüterbusch en Hulda Antonie Kähler

4. Gerrit Jan Druijff, geb./ged. Scherpenzeel 05-02/01-04-1849

In 1874 is Gerrit Jan Druijff verver te Oosterbeek.

5. Cornelis Hendrikus Druijff, geb./ged. Scherpenzeel 31-10/01-12-1850, ov. Scherpenzeel 13-12-1850

6. Cornelia Hendrika Druijff, geb./ged. Scherpenzeel 22-04/30-05-1852, ov. Utrecht 06-12-1917, ongehuwd

7. Margrieta Wandrina Druijff, geb./ged. Scherpenzeel 01-06/01-07-1855, ov. Scherpenzeel 23-03-1858

 

VIb

Frank Druijf, geb./ged. Scherpenzeel 17/28-01-1781, get. Jacoba Pull, ov. Woudenberg 19-04-1868, tr. (1) Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 26-02-1808 Willemtje van de Wetering, ged. Woudenberg 19-01-1777, begr. Woudenberg 11-11-1809, dr. van Dirk Saren van de Wetering en Geertje Jans van Leusden, tr.(2) Woudenberg 20-08-1811 Teunisje van Veldhuizen, geb./ged. Woudenberg 05/24-04-1791, ov. Woudenberg 02-03-1882, dr. van Gijsbert van Velthuizen en Errisje Ariensen van Davelaar

In 1808 wordt Frank Druijf beleend na aankoop van Jan Gerritsz Outhof x Jantje van Breemen met drie hoven op ´t erf ´t Voort (Huis Amerongen 1187, fol. 120; 1808. Beleningen Holevoet nr. 13a).

In 1856 laat Frank Druijff, eerder wed. zonder kinderen van Willempje van de Wetering, nu x Teunisje Veldhuizen, landb. op de Stulp onder Woudenberg zijn testament maken (Notarieel Scherpenzeel 4133, nr. 8; 12-03-1856).

Uit het 1e huw.:

1. Kind, begr. Woudenberg 24-12-1808

Uit het 2e huw.:

2. Hendrik Druijff, geb./ged. Woudenberg 17-10/03-11-1811, ov. Woudenberg 29-05-1833

3. Gijsbert Druijff, geb. Woudenberg 03-10-1813, volgt VIIb

4. Willempje/Willemijntje Druijff, geb. Woudenberg 08-01-1816, ov. Woudenberg 23-11-1882, tr. Woudenberg 22-02-1845 Evert Blaauwendraad, geb. Leersum 10-05-1811, ov. Woudenberg 10-04-1888, landbouwer, zn. van Jan Blaauwendraad en Jannigje Reijerse van de Haar

5. Grietje Druijff, geb. Woudenberg 02-05-1818, ov. Woudenberg 14-04-1897, ongehuwd

6. Erris Druijff, geb. Woudenberg 18-02-1821, ov. Woudenberg 22-09-1826

7. Ida Druijff, geb. Woudenberg 25-11-1823, ov. Woudenberg 26-06-1909, tr. Woudenberg 14-05-1864 Cornelis Wittenberg, geb. Woudenberg 09-04-1816, landbouwer, ov. Woudenberg 25-07-1876, zn. van Jan van Wittenberg en Maria Clara Veenendaal

7. Dirk Druijff, geb. Woudenberg 30-06-1826, ov. Woudenberg 01-07-1903, ongehuwd

8. Errisje/Arrisje Druijff, geb. Woudenberg 19-05-1829, ov. Woudenberg 27-11-1919, ongehuwd

9. Geertje Druijff, geb. Woudenberg 01-07-1832, ov. Woudenberg 11-07-1901, tr. Woudenberg 26-10-1867 Gerhardus Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 30-01/22-02-1835, landbouwer, ov. Woudenberg 14-03-1913, zn. van Johannis van Wittenberg en Klaasje Voskuilen

 

VIIb

Gijbertus Druijff, geb. Woudenberg 03-10-1813, ov. Leusden 21-11-1884, tr. Woudenberg 1838 Dirkje Apeldoorn, geb. Woudenberg 03-03-1817, ov. Leusden 20-02-1908, dr. van Wulfert Apeldoorn en Marijtje van de Lagemaat

In 1874 koopt Gijsbert Druijff voor f 15.050,= de boerderij ´t Erf op Vosuilen met 18.80.64 ha land van de erven Gijsbert Meerveld (WO004a004 nr. 66; 31-12-1874).

In 1877 laten Gijsbert Druijff, landbouwer te Leusden en Dirkje Apeldoorn hun testament op de langstlevende maken. Het bezit bestaat uit de boerderij ´t Erf t.w.v. f 17.000,=; land in Geitenbeek onder Woudenberg t.w.v. f 7.000,=; een huis aan de Holevoet onder Woudenberg t.w.v. f 1000,= (Not. Woudenberg 2472, nr. 69; 18-10-1877).

In 1885 vindt er, na ov. van Gijsbert Druijff, boedelscheiding plaats. Dirkje Apeldoorn, landbouwster op het Heetveld te Leusden krijgt ´t Erf en het land in Geitenbeek toegescheiden (Not. Woudenberg 2478, nr. 67; 02-06-1885. Kadaster 260-74).

In 1904 verkoopt Dirkje Apeldoorn voor f 11.500 de boerderij ´t Erf aan haar kinderen Arris en Evertje Druijff. (AT058c005; 01-08-1904).

Uit dit huw.: o.a.

1. Teuntje Druijff, geb. Leusden 22-09-1838, tr. Leusden 08-05-1868 Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 07-06-1827, zn. van Gerrit van de Lagemaat en Jannetje van Nieuwenhuizen

2. Wulfert Druijff, geb. Leusden 21-10-1840, ov. Woudenberg 17-09-1883, tr. Woudenberg 30-04-1881 Evertje Wanner, geb. Woudenberg 06-10-1842, dr. van Helmus Wanner en Jannetje Velthuizen

3. Frank Druijff, geb. Leusden 23-11-1842, volgt VIIIa

4. Martha Druijff, geb. Leusden 04-01-1845, ov. Woudenberg 13-03-1923, tr. Leusden 23-11-1871 Willem de Greef, geb. Doorn 22-03-1837, ov. Woudenberg 19-01-1919, zn. van Jan de Greef en Tonia Schiphorst

In 1885 in Willem de Greef landbouwer te Maarn.

5. Hendrika Druijff, geb. Leusden 27-07-1847, ov. Maarn 15-02-1922, tr. (1) Leusden 18-02-1875 Jan Meerveld, geb. Woudenberg 27-12-1846, ov. Scherpenzeel 07-03-1877, begr. Glashorst, graf nr. 157 zn. van Gerrit Wulfert Meerveld en Jannetje Ruitenbeek, tr. (2) Scherpenzeel 25-04-1878 Gerrit van Ekeris, geb. Maarn 16-12-1839, ov. Maarn 26-01-1915, zn. van Willem van Ekeris en Antonia Versteeg

Lidm. Scherpenzeel: Hendrika Druijff, met attestatie van Leusden 20-03-1875, met attestatie vertrokken naar Doorn 16-03-1889.

In 1885 is Gerrit van Ekeris landbouwer te Scherpenzeel.

6. Hendrik Druijff, geb. Leusden 14-10-1849, ov. Leusden 28-01-1908, tr. Leusden 28-10-1880 Geertje Donkersteeg, geb. Leusden 19-12-1841, ov. Leusden 13-05-1891, dr. van Arris Donkersteeg en Hanna Kolfschoten, tr. (2) Leusden 24-09-1891 Aaltje Christina van Oosterom, geb. Haarzuilens 31-10-1861, dr. van Willem van Oosterom en Christina Gardina Koenekoop

In 1885 is Hendrik Druijff landbouwer te Leusden.

Uit dit huw.:

1. Gijsbertus Druijff, geb. Leusden 26-04-1893

2. Christina Gardina Druijff, geb. Leusden 11-04-1894, ov. Leusden 30-05-1894

3. Dirk Druijff, geb. Leusden 28-04-1896, ov. Woudenberg 10-11-1938, tr. Jacoba van de Munt

4. Wilhelmina Druijff, geb. Leusden 04-06-1897

5. Teuntje Druijff, geb. Leusden 02-02-1899, ov. Leusden 21-02-1899

7. Evertje Druijff, geb. Leusden 10-08-1852, ov. Leusden 27-12-1932, ongehuwd

In 1885 woont Evertje Druijf, zonder beroep, te Leusden.

In 1904 verkoopt Dirkje Apeldoorn voor f 11.500 de boerderij ´t Erf aan haar kinderen Arris en Evertje Druijff. (AT058c005; 22-07-1904. Kadaster 393-57).

In 1927 laat Evertje Druijff haar testament maken. Erfgenaam is haar broer Arris Druijff (Not. J.G. Klaassen, Amersfoort; 05-09-1927).

8. Evert Druijff, geb. Leusden 15-11-1854, tr. Woudenberg 14-02-1885 Neeltje Bloemendal, geb. Barneveld 1861, dr. van Sander Bloemendal en Jannetje ter Maaten

In 1885 is Evert Druijff landbouwer te Leusden.

In 1894 is Evert Druijff landbouwer te Woudenberg.

Uit dit huw.:

1. Dirkje Druijff, geb. Woudenberg 25-01-1886

2. Jannetje Druijff, geb. Woudenberg 02-02-1887

3. Gijsbertus Druijff, geb. Woudenberg 15-02-1889, tr. Stoutenburg 18-04-1918 Maasje Lokhorst, geb. Stoutenburg 08-03-1894, dr. van Frans Lokhorst en Jannetje van Ede

4. Sander Druijff, geb. Woudenberg 14-07-1890

5. Wulfert Druijff, geb. Woudenberg 16-11-1891

6. Neeltje Druijff, geb. Woudenberg 05-06-1893, ov. Woudenberg 07-12-1893

7. Arris Druijff, geb. Woudenberg 22-06-1895

8. Brand Druijff, geb. Woudenberg 29-01-1897, ov. Woudenberg 23-02-1897

9. Neeltje Druijff, geb. Woudenberg 21-05-1898

10. Evert Druijff, geb. Woudenberg 22-10-1900

9. Aris Druijff, geb. Leusden 14-01-1857, ov. Leusden 23-10-1950

In 1885 is Aris Druijff landbouwer te Leusden.

In 1904 verkoopt Dirkje Apeldoorn voor f 11.500 de boerderij ´t Erf aan haar kinderen Arris en Evertje Druijff. (AT058c005; 22-07-1904. Kadaster 393-57).

In 1932 erf Arris Druijff de helft van ´t Erf door ov. van zijn zuster Evertje Druijff volgens haar testament van 1927 (Not. J.G. Klaassen, Amersfoort; 05-09-1927).

In 1940 verkoopt Arris Druijff, zonder beroep, won. Leusden de boerderij ´t Erf op Voskuilen met 18.81.64 ha land voor f 25.000,= aan de pachter Dirk van de Lagemaat, een zoon van zijn zuster Teuntje Druijff (Not. J.G. Klaassen, Amersfoort; 15-06-1940. Kadaster 888-117).

 

VIIIa

Frank Druijff, geb. Leusden 23-11-1842, ov. Woudenberg 09-06-1893, tr. Woudenberg 15-11-1872 Maria Meerveld, geb. Woudenberg 11-06-1849, ov. Woudenberg 18-01-1892, dr. van Gerrit Wulfert Meerveld en Jannigje Ruitenbeek (Genealogie 34)

Van 1875-1893 huurt Frank Druijff ´t Erf. In 1892 is er aan vee: 4 paarden, 9 koeien, 3 pinken, 2 kalveren, 14 varkens en 39 kippen (AE; AT058a008, nr. 49; 14-04-1892 en AT058a010, nr. 83; 06-07-1893).

In 1894 vindt er een openbare verkoping plaats van de inboedel van ´t Erf. Vee: 3 paarden, 7 koeien, 5 vaarzen, 4 pinken, 3 zeugen, 4 schrammen, 7 varkens en 29 kippen. Totaal t.w.v. f 4348,55 (AE; AT058a011, nr. 6; 10-01-1894).

In 1895 vindt de boedelscheiding plaats van de nal. schap van Frank Druijff, wed. Maria Meerveld. Totaal te verdelen: f 10810,66 (AE; AT058a012, nr. 10; 08-02-1895).

Uit dit huw.:

1. Dirkje Druijff, geb. Woudenberg 01-01-1873, ov. Woudenberg 22-01-1873

2. Gijsbertus Druijff, geb. Woudenberg 13-01-1874, ov. Harskamp 11-05-1964, tr. Barneveld 26-06-1914 Jannetje Kommer, geb. Barneveld 1886, dr. van Jan Kommer en Klaasje van Malkenhorst

3. Gerrit Druijff, geb. Woudenberg 21-09-1876, ov. Barneveld 26-06-1957, tr. Woudenberg 24-11-1911 Cornelia van Kolfschoten, geb. Woudenberg 06-12-1884, dr. van Jan van Kolfschoten en Klaasje van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1891: Gerrit Druijff, met attestatie vertrokken naar Woudenberg april 1899.

4. Dirk Druijff, geb. Woudenberg 24-01-1879

5. Jannetje Druijff, geb. Woudenberg 15-12-1880, ov. Woudenberg 03-03-1881

6. Jan Druijff, geb. Woudenberg 16-06-1882, ov. Zwartebroek 15-04-1963, tr. Barneveld 19-11-1909 Christina van Leijenhorst, geb. Hoevelaken 1884, dr. van Peter van Leijenhorst en Jannetje Kuijt

7. Teuntje Druijff, geb. Woudenberg 09-11-1884, ov. Ederveen 09-11-1974, tr. (1) Ede 26-11-1904 Hendrikus van Hunen, geb. Ede 1879, zn. van Cornelis van Hunen en Luitje van Egdom, tr. (2) Ede 20-07-1921 Teunis Meerveld, geb. Ede 1894, zn. van Willem Meerveld en Jannetje Koudijs

8. Frank Druijff, geb. Woudenberg 02-11-1887, tr. Woudenberg 21-04-1911 Jannetje van Kolfschoten, geb. Woudenberg 09-09-1889, dr. van Jan van Kolfschoten en Klaasje van Ginkel

9. Marinus Druijff, geb. Woudenberg 07-05-1890, ged. Scherpenzeel 06-07-1890, ov. Woudenberg 08-01-1971, tr. Woudenberg 14-06-1918 Cornelia Lokhorst, geb. Renswoude 10-01-1890, dr. van Albertus Lokhorst en Dirkje Versteeg

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

maart 2008