Donkersteeg

I

Maas Stevensz Donkersteeg, ged. Lunteren 04-11-1688, zn. van Steven Maassen en Evertje Jansen, tr. Amersfoort 16-02-1723 Roelofje Elberts van Egdom, won. Leusbroek, ged. Nijkerk 15-07-1703, dr. van Elbert Jansen van Egdum en Grietje Everts van Davelaer

Uit dit huw.:

1. Elbert Maassen Donkersteeg, ged. Woudenberg 26-12-1723, get. Willemijntje Ariens, volgt II

2. Evertje Maassen Donkersteeg, ged. Woudenberg 26-12-1723, begr. Woudenberg 07-06-1791, tr. Woudenberg 02-03-1749 Jacob Dirksz Versteeg, begr. Woudenberg 26-02-1766, zn. van Dirk Jansz Versteeg en Maria Jacobs van de Haer

Lidm. Woudenberg 08-04-1754: Evertje Maasz Donkersteeg.

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Evertje Maasz Donkersteeg.

 

II

Elbert Maassen Donkersteeg, ged. Woudenberg 26-12-1723, ov. Woudenberg 30-10-1784, won. Leusden, tr. Woudenberg 14-11-1751 Maatje Lammerts van Ginkel, ged. Woudenberg 05-12-1723, dr. van Lammert Jansz van Ginkel en Evertje Hendriks

In 1767 wordt Elbert Maase en in 1786 zijn weduwe genoemd als eigenaar en bruiker van een deel van Klein Zandbrink (Oudschildgeld Leusbroek, nr. 108 en 109).

In 1805 vindt er boedelscheiding plaats van de nal. schap van Elbert Maasen Donkersteeg, getr. geweest met Maatje Lammertsen van Ginkel. Leusden: boerenhofstede in Leusbroek, aan de Lunterschebeek en in Woudenberg: land grenzend aan vorige perceel onder Geresteijn (Not. G. Vogelesang, Amersfoort: AT048a026, nr. 36; 09-08-1805).

Uit dit huw.:

1. Roelofje Donkersteeg, geb. Leusden (Leusbroek) 01-11-1752, ged. Woudenberg 05-11-1752, get. Evertje Maassen Donkersteeg, ov. Scherpenzeel 28-04-1840, tr. Gerrit Rutten van Ginkel, ged. Woudenberg 16-10-1746, ov. Scherpenzeel 03-06-1835, zn. van Rutger Jansz van Ginkel en Jantje Tijmens

Lidm. Woudenberg 20-07-1791: Roelofje Donkersteeg.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Roelofje Donkersteeg hv. G. Ruth. van Ginkel.

2. Lammert Donkersteeg, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 20-01-1754, get. Maria Lammerts van Ginkel, jong ov.

3. Evertje Donkersteeg, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 27-02-1757, get. Maria Lammerts van Ginkel, jong ov.

4. Maas Donkersteeg, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 23-12-1759, landbouwer in Leusbroek, ov. Leusden 17-01-1846, tr. Leersum 12-05-1805 Aaltje Thonen van Ginkel, ged. Leersum 17-09-1769, ov. Leusden 12-02-1848, dr. van Anthonie Harmsen van Ginkel en Aaltje Gerrits Pothoven

Lidm. Woudenberg sept. 1794: Maas Donkersteeg.

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1805: Aaltje Anthonizen van Ginkel, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 09-12-1805.

Lidm. Woudenberg: Aaltje Anthonisen van Ginkel hv Maas Donkersteeg, met attestatie van Scherpenzeel 09-12-1805.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Maas Donkersteeg, won. onder Leusden.

Uit dit huw.:

1. eerstgeb. kind, ov. Woudenberg 28-02-1806

2. Aaltje Donkersteeg, geb. Woudenberg 08-07-1811, ov. Leusden 22-07-1861, op Klein Zandbrink, tr. Leusden 19-10-1836 Teunis Lagemaat, geb. Leusbroek, ged. Amersfoort 23-04-1809, ov. Leusden 12-06-1862, zn. van Hendrik Lagemaat en Maria van de Glind

5. Lammert Donkersteeg, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 21-11-1762, get. Maria Lammerts van Ginkel, volgt IIIa

6. Elbert Donkersteeg, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 13-10-1765, get. Evertje Maassen Donkersteeg, volgt IIIb

7. Evertje Donkersteeg, geb. Leusdbroek, ged. Woudenberg 17-05-1767, get. Maria Lammerts van Ginkel, ov. Woudenberg 09-07-1830, tr. Doorn (otr. Leusden) 23-04-1797 Jan van Kolfschoten, ged. Doorn 28‑11‑1762, ov. Woudenberg 04-05-1839, zn. van Evert Thijs van Kolfschoten en Johanna Wulfers van Overeem

Lidm. Woudenberg 20-07-1791: Evertje Donkersteeg.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Evertje Donkersteeg hv. J. van Kolfschotern.

8. Grietje Donkersteeg, geb. Leusden, ged. Woudenberg 24-12-1769, get. Evertje Maassen Donkersteeg

9. Jannigje Donkersteeg, geb. Leusden, ged. Woudenberg 08-01-1775, get. Evertje Maassen Donkersteeg, ov. Bunschoten 08-11-1860, tr. Bunschoten (otr. Bunschoten en Amersfoort19-04-1794) Hendrikus Niezen, geb. 1773, ov. Bunschoten 04-01-1843, zn. van Harmen Petersen Niezen en Evertje Huijgen

Lidm. Woudenberg 20-07-1791: Jannetje Donkersteeg, met attestatie vertrokken sept.1794.

In 1844 wordt er inventaris gemaakt van de nal. schap van Hendrikus Niezen (of Niesen) x Jannetje Donkersteeg. Bunschoten, hofstede en land (zuiderstreek) Veenstraat (scheiding 11-06-1794 G. Vogelesang); weiland in St. Nicolaaspolder (koop 11-11-1796 C. Suyck); huisje aan Eemschedijk

In deze akte staat als huwelijk: 02-05-1794 voor de secretaris van Woudenberg (Not. J. Schijvliet, Amersfoort AT057a043, nr. 19; 10-02-1844).

IIIa

Lammert Donkersteeg, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 21-11-1762, landbouwer op Ligtenhorst onder Renswoude, ov. Kallenbroek (Barneveld) 13-1-1842, tr. Amersfoort 04-12-1800 Klaartje Korsen van de Vliert, ged. Renswoude 12-04-1771, op Abbelaar, ov. Renswoude 23-09-1830, dr. van Kors Harmsen (van Ruler) en Arisje Teunissen

In 1837 vestigen Lammert Doonkersteeg, wed. Klaartje Korse van de Vlierdt, bouwman op Ligtenhorst aan de Beek onder Renswoude; Elbert Donkersteeg, bouwman onder Lunteren; Errisje Donkersteeg, me.j., ongehuwd, naaister te Scherpenzeel (Elbert en Errisje zijn samen met Gijsbert, Maatje en Cornelia Donkersteeg de vijf kinderen van Lammert en Klaartje) een procuratie op Wulfer van Meerveld, bouwman op Breehoef onder Woudenberg om in hun naam de roerende goederen en de boerderij Ligtenhorst, ruim 26 bunder, veldgewas en vee te verkopen (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 32; 21-06-1837).

In 1843 verkopen Elbert Donkersteeg, daggelder onder Woudenberg achter Scherpenzeel; Arrisje Donkersteeg, naaister, me.j., ongehuwd te Scherpenzeel; Cornelia Donker­steeg, z.b. x Jan Pater, lanb. onder Barneveld; Gijsbert Donkersteeg, daggelder onder Lunteren; Maatje Donkersteeg, z.b. x Jan Huting, daggelder te Renswoude. De vijf nagelaten kinderen van Lammert Donkersteeg, wed. Klaasje Korssen van der Vlierdt, ov. te Barneveld aan Giesbert van den Heuvel, landb. onder Lunteren een stukje veenland onder Ede, sectie G 617(ged) t.n.v. Lam­mert Donkersteeg, n: Evert van de Pol, z: Brand Bos, w: Sla­perdijk, o: Evert van de Pol, groot 42 roeden 60 ellen, voor f 60,=. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 28; 28-06-1843).

Uit dit huw.:

1. Elbert Donkersteeg, geb./ged. Barneveld 19-05/07-06-1801, volgt IVa

2. Arisje Donkersteeg, geb./ged. Barneveld 12-12-1803/01-01-1804, ov. Scherpenzeel 24-01-1855, tr. Scherpenzeel 21-03-1850 Anthonie Budding, geb./ged. Amerongen 28-02/07-04-1811, wever, ov. Leeuwarden (ingeschr. te Scherpenzeel) 27-10-1859, zn. van Willem Budding en Grietje van Manen

In 1855 laat Arrisje Donkersteeg x Antonie Buddingh, gladwever in de Krom­mehoek, huis nr. 102 te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenaam: haar man. (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 2; 10-01-1855).

3. Maartje Donkersteeg, geb./ged. Barneveld 02/22-12-1805, ov./begr. Barneveld 12/16-12-1806

4. Maatje Donkersteeg, geb./ged. Barneveld 26-11-/13-12-1807, tr. Renswoude 19-08-1837 Jan Hutink, geb. Ede 1815, dagloner, ov. Doorn 10-11-1886, zn. van Jan Hutink en Gerritje van Wagensveld. Jan Hutink, tr. (2) Barneveld 19-09-1845 Nennetje van de Hoef, geb. Ede 1819, ov. Renswoude 28-03-1850, dr. van Willem Dirkse van de Hoef en Hendrikje Hendriksen, tr. (3) Doorn 02-02-1855 Geertruij Koetsier, geb. Langbroek 07-09-1820, ov. Doorn 14-10-1871, dr. van Cornelis Koetsier en Rijertje Quint

5. Cornelia Donkersteeg, geb./ged. Barneveld 28-08/09-09-1810, ov. Barneveld (Kallenbroek) 04-04-1873, tr. Renswoude 24-11-1832 Jan Korsen Pater, geb./ged. Barneveld 01/15-02-1807, landbouwer, ov. “elders” (ingeschr. te Barneveld) 06-03-1883, zn. van Wulfert Corsen Pater en Hanna Gerrits van Soest

6. Gijsbertus Donkersteeg, geb. Barneveld 1815, daggelder, ov. Ede 14-04-1884, tr. Renswoude 12-11-1836 Willemijntje van Hasselaar, geb./ged. Barneveld 11-02/12-03-1809, ov. Ede 20-02-1876, dr. van Aalt Willemsen en Reijertje Cornelissen

 

IVa

Elbert Donkersteeg, geb./ged. Barneveld 19-05/07-06-1801, arbeider, landbouwer, ov. Woudenberg 29-05-1870, tr. Barneveld 30-04-1823 Gerritje Pater, geb. Barneveld 02-12-1799, ov. Woudenberg 26-03-1841, dr. van Niels Korsen Pater en Hanna Gerritsen

In 1838 leent Elbert Donkersteeg, landb. achter Scherpenzeel onder Woudenberg f 500,= van Wulfert van Meerveld, landb. op Breehoef onder Woudenberg. Onderpand: een huis, vanouds genaamd de Doorneboom, korenberg en hof in de Achterstraat bij Scherpenzeel onder Woudenberg, sectie C 287,288 (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 51; 02-11-1838).

Uit dit huw.:

1. Wulfert Donkersteeg, geb. Barneveld 1825, arbeider, werkman, ov. Scherpenzeel 27-05-1866, tr. Woudenberg 03-10-1851 Gerritje Goudee, geb. Woudenberg 23-03-1825, ov. Scherpenzeel 27-02-1908, dr. van Reinier Goudee en Gijsbertje Knopper

Uit dit huw.:

1. Gerritje Donkersteeg, geb. Woudenberg 07-11-1851, ov. Woudenberg 01-04-1873 (won. te Scherpenzeel)

Kind:

Lambert Donkersteeg, geb./ged. Scherpenzeel 08-11/08-12-1872, ov. Woudenberg 06-01-1874

Moeder: dienstmeid, won. Zeist, ongehuwd; kind geb. ten huize van haar moeder, de wed. Wulfert Donkersteeg

2. Gijsbert Donkersteeg, geb./ged. Scherpenzeel 26-04/27-05-1855, ov. Zeist 15-06-1939, tr. Zeist 12-11-1896 Susanna Petronella Aletta Sijbilla Zirkzee, geb. Zeist 11-03-1861, ov. Zeist 06-05-1943, dr. van Antonie Zirkzee en Hendrika Arnolda Jahns

3. Elbert Donkersteeg, geb./ged. Scherpenzeel 14-02/07-03-1858, schaapherder, ov. Scherpenzeel 07-03-1891, ongehuwd

4. Reinier Donkersteeg, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/03-11-1861, arbeider, ov. Maarn (ingeschr. te Scherpenzeel) 27-08-1900

Gevonden: 27-08-1900 op de Staatsspoorweg te Maarn

5. Johannes Donkersteeg, geb./ged. Scherpenzeel 21-04/28-05-1865, daggelder, ov. Scherpenzeel 17-05-1950, tr. Scherpenzeel 29-11-1908 Hendrikje Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 06/22-02-1857, ov. Scherpenzeel 28-08-1931, dr. van Gerrit Kamerbeek en Evertje Reemst

In 1913 leent Johannes Donkersteeg, arbeider te Scherpenzeel f 1000,= van Bart Ruitenberg, mr. kleermaker te Amersfoort. Onderpand: huis met twee woningen aan de Dorpsstraat, sectie D 920,921, groot 0.06.32 ha (Notarieel Amersfoort 39, nr. 2708; 08-05-1913).

2. Johanna Donkersteeg, geb. Renswoude 14-11-1826, ov. Scherpenzeel 29-11-1871, tr. Woudenberg 09-11-1866 Hendrik Veenvliet, geb./ged. Scherpenzeel 10/30-11-1828, arbeider, daggelder, zn. van Gerrit Veenvliet en Jannigje Verhoef. Hendrik Veenvliet, tr. (2) Scherpenzeel 18-04-1872 Maatje van Linden, wed. Hendrik Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 05-05-1831, ov. Scherpenzeel 19-03-1881, dr. van Teunis van Linden en Dirkje Veenendaal

3. Lammert Donkersteeg, geb. Renswoude 17-09-1828, arbeider, ov. Scherpenzeel 01-05-1870, tr. Renswoude 15-11-1851 Jannetje Bos, geb. Lunteren 15-06-1807(!), ov. Ede 12-04-1880, dr. van Hendrik Gijsbertsen Bos en Geertje Jacobsen Veldhuizen

In 1864 laten Lammert Donkersteeg, onbezoldigd rijksveldwachter en arbeider x Jannetje Bosch te Leersum hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 10 en 11; 20-02-1864).

Geen kinderen.

 

IIIb

Elbert Donkersteeg, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 13-10-1765, ov. Woudenberg 17-05-1838, tr. Doorn 17-11-1793 Teunisje van het Voort, won. Maarsbergen, ged. Woudenberg 16-05-1762, ov. Woudenberg 06-07-1852, dr. van Erris Tonen van ´t Voort en Jannetje Teunissen van de Wetering

Vier van hun kinderen trouwen met kinderen uit hetzelfde gezin!

In 1827 koopt Elbert Donkersteeg de boerderij Kouwenhoven, toen gelegen onder Woudenberg, na 1832 onder Leusden, en de Kouwenhover Kamp voor f 5050,= van Henriëtte Convert, wed. Adriaan Hoogveen, te Amersfoort (AT056a025, nr. 251; 27-12-1827).

Uit dit huw.:

1. Elbert Donkersteeg, ged. Doorn 16-03-1794, jong ov.

2. Elbert Donkersteeg, ged. Doorn 27-09-1795, landbouwer op De Haar onder Woudenberg, ov. Woudenberg 14-10-1866, tr. Woudenberg 09-06-1855 Anna den Hartog, geb. Woudenberg 04-12-1833, ov. Doorn (ingeschr. te Woudenberg) 03-06-1910, dr. van Gerrit den Hartog en Dirkje van Drieënhuizen. Anna den Hartog, tr. (2) Woudenberg 09-11-1867 Matthijs van Kempen, geb. Woudenberg 09-03-1839, ov. Woudenberg 03-12-1919, zn. van Maas van Kempen en Aaltje Velthuizen

In 1843 wordt de boerderij Kouwenhoven voor de helft toegescheiden aan Arris Donkerseeg voor f 2500,=. De andere helft is voor zijn broer Elbert. Arris gaat op Kouwenhoven wonen (Not. J.W.A. Immink, Amerongen; 03-03-1843).

In 1867 wordt er een boedelbeschrijving gemaakt t.v.v. Anna den Hartog, wed. Elbert Donkersteeg, landbouwer te Woudenberg op De Haar (AT051c047, nr. 5144; 19-10-1867).

Uit dit huw.:

1. Elbert Donkersteeg, geb. Woudenberg 26-10-1855, ov. Woudenberg 04-04-1856

2. Elbert Donkersteeg, geb. Woudenberg 04-06-1857, ov. Woudenberg 12-03-1864

3. Gerrit Donkersteeg, geb. Woudenberg 17-07-1860, landbouwer, ov. Ede 08-06-1916, tr. Woudenberg 12-05-1888 Metje van den Broek, geb. Woudenberg 24-04-1869, ov. Barneveld 14-03-1934, dr. van Roelof van den Broek en Jannigje Blaauwendraad

4. Teunisje Donkersteeg, geb. Woudenberg 13-03-1864, ov. Doorn 30-12-1943, tr. Woudenberg 21-04-1898 Willem Legemaat, geb. Doorn 19-06-1855, ov. Doorn 26-07-1929, zn. van Willem Legemaat en Amelia van Laar

5. Elbert Donkersteeg, geb. Woudenberg 27-10-1866, ov. Woudenberg 22-12-1874

3. Arris Donkersteeg, geb./ged. Woudenberg 18-03/02-04-1797, volgt IVb

4. Jannigje Donkersteeg, geb./ged. Woudenberg 15/31-08-1800, ov. Renswoude 01-05-1872, tr. Scherpenzeel 18-11-1825 Harmen Pater, ged. Lunteren 31-05-1796, landbouwer op Het Hof, ov. Renswoude 31-03-1869, zn. van van Jan Corsen Pater en Gijsbertje Dirks van Voorthuizen

5. Maatje Donkersteeg, ged. Woudenberg 11-07-1802, ov. Maarn 11-04-1870, tr. Woudenberg 07-02-1824 Willem Pater, ged. Lunteren 29-03-1801, bouwman op Haksfoort onder Maarsbergen(1840), ov. Woudenberg 01-12-1875, zn. van van Jan Corsen Pater en Gijsbertje Dirks van Voorthuizen

6. Dirkje Donkersteeg, geb./ged. Woudenberg 11/19-08-1804, ov. Barneveld (Esveld) 11-02-1894, tr. Woudenberg 18-02-1825 Dirk Pater, ged. Renswoude 17-07-1791, in Ederveen, bouwman op Ubbeschoten, ov. Renswoude 21-01-1877, zn. van van Jan Corsen Pater en Gijsbertje Dirks van Voorthuizen

In 1857 laten Dirk Pater, landb. x Dirkje Donkersteeg, op Ubbeschoten onder Renswoude hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 41 en 42; 12-11-1857).

7. Grietje Donkersteeg, geb./ged. Woudenberg 28-07/17-08-1806, ov. Woudenberg 17-02-1826

 

IVb

Arris Donkersteeg, geb./ged. Woudenberg 18-03/02-04-1797, landbouwer, ov. Leusden 20-02-1872, tr. (1) Scherpenzeel 17-09-1824 Fransje Pater, ged. Lunteren 10-04-1795, ov. Scherpenzeel 09-12-1828, dr. van Jan Corsen Pater en Gijsbertje Dirks van Voorthuizen, tr. (2) Maarn 18-02-1831 Johanna van Kolfschoten, ged. Doorn 01-08-1802, ov. Leusden 06-12-1876, dr. van Wulfert van Kolfschoten en Grietje van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1813: Fransje Pater.

In 1843 wordt de boerderij Kouwenhoven voor de helft toegescheiden aan Arris Donkersteeg voor f 2500,=. De andere helft is voor zijn broer Elbert. Arris gaat op Kouwenhoven wonen (Not. J.W.A. Immink, Amerongen; 03-03-1843).

In 1869 laat Arris Donkersteeg, landbouwer te Leusden zijn testament maken (Not. J.H.T.W. van den Ham, Lunteren 3721, nr. 2072; 01-02-1869).

In 1872 vindt er een boedelbeschrijving plaats van Kouwenhoven na ov. van Arris Donkersteeg (Not. Woudenberg 004a003, nr. 9; 07-03-1872). Verkoop van inboedel (Not. Woudenberg 004a003, nr. 20; 17-04-1872). Boedelscheiding (Not. Woudenberg 004a003, nr. 39; 04-09-1872). De boerderij gaat over op zoon Elbert Donkersteeg (Not. Woudenberg 004a003, nr. 40; 04-09-1872).

In 1877 vindt er een boedelbeschrijving plaats van Kouwenhoven na ov. van Johanna van Kolfschoten, wed. Arris Donkersteeg. Zoon Elbert heeft de boerderij dan al over genomen en is de boedel nog f 13.300,= schuldig (Not. Woudenberg 2472, nr. 57; 23-07-1877).

Uit het 1e huw.:

1. Jan Donkersteeg, geb./ged. Scherpenzeel 09/27-02-1825, ov. Leusden 15-02-1841

Vader is landbouwer onder Woudenberg.

2. Anthonia Donkersteeg, geb./ged. Scherpenzeel 29-07/31-08-1828, ov. Scherpenzeel 09-08-1865, tr. Woudenberg 19-12-1857 Evert Lieftink, geb. Ede 1834, arbeider, ov. Scherpenzeel 04-10-1873, begr. Glashorst, graf nr. 135, zn. van Grada Lieftink

In 1870 vindt er boedelscheiding plaats van wijlen Antonia Donkersteeg, ov. in een huis bij de Tolboom onder Scherpenzeel, wijk A nr. 201, t.v.v. Evert Lieftink, wed. Antonia Donkersteeg, daggelder te Scherpenzeel voor zichzelf en als vader van zijn twee mi.j. kinderen Arris en Frans Lieftink. Toeziend voogd: Elbert Donkersteeg, landb. te Leusden. Taxateur: Roerend goed t.w.v. f 451,25. F 1000,= uitgeleend aan Willem Jacob Lagerweij, burgemeester te Woudenberg. Schulden: f 88,=. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 2; 22-01-1870).

Uit het 2e huw.:

3. Grietje Donkersteeg, geb. Woudenberg 01-03-1832, ov. Leusden 26-10-1858, ongehuwd

4. Evertje Donkersteeg, geb. Woudenberg 13-03-1833, ov. Woudenberg 21-12-1875, tr. Woudenberg 27-12-1862 Aalbert Ploeg, geb. Woudenberg 27-02-1828, landbouwer, ov. Woudenberg 18-12-1882, zn. van Jan Ploeg en Maatje Beukhof. Aalbert Ploeg, tr. (2) Woudenberg 01-11-1877 Grietje van de Meent, geb. Leersum 01-01-1846, ov. Woudenberg 12-08-1886, dr. van Hendrik van de Meent en Jannigje van Ginkel

5. Wulfert Donkersteeg, geb. Leusden 06-11-1834, ov. Leusden 24-12-1841

6. Francijntje Donkersteeg, geb. Leusden 20-10-1835, ov. Leusden 11-08-1838

7. Hanna/Johanna Donkersteeg, geb. Leusden 14-01-1837, ov. Leusden 14-03-1838

8. Johanna Donkersteeg, geb. Leusden 28-04-1838, ov. Leusden 12-04-1883, ongehuwd

9. Fransje Donkersteeg, geb. Leusden 04-07-1839, ov. Leusden 28-10-1839

10. Elbert Donkersteeg, geb. Leusden 29-06-1840, landbouwer, arbeider, ov. Apeldoorn 07-02-1922, tr. Leusden 26-11-1885 Maartje Brouwer, geb. Woudenberg 22-01-1860, ov. Apeldoorn 24-12-1948, dr. van Evert Brouwer en Johanna van Ekeris

In 1877 vindt er een boedelbeschrijving plaats van Kouwenhoven na ov. van Johanna van Kolfschoten, wed. Arris Donkersteeg. Zoon Elbert heeft de boerderij dan al over genomen en is de boedel nog f 13.300,= schuldig (Not. Woudenberg 2472, nr. 57; 23-07-1877).

In 1877 leent Elbert Donkersteeg f 7500,= van Pieter Blaauwendraad, landbouwer te Woudenberg (Not. Woudenberg 2472, nr. 58; 30-07-1877).

In 1881 leent Elbert Donkersteeg f 1000,= van notaris Cornelis van Wieringen, belast met f 10.000,= en f 1800,= (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 43; 16-11-1881).

In 1884 leent Elbert Donkersteeg f 900,= van notaris Cornelis van Wieringen (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 13; 05-03-1884).

Uit dit huw.:

1. Elbertus Donkersteeg, geb. Leusden 09-06-1883 (erkend bij huw.), spoorwegarbeider, tr. Bussum 31-10-1917 Grietje Nolles, geb. Wijmbritseradeel 1884, dr. van Theunis Nolles en Antje Koenen

2. Johanna Adriana Donkersteeg, geb. Leusden 18-08-1886, ov. Apeldoorn 09-02-1922, ongehuwd

3. Aart Donkersteeg, geb. Apeldoorn (Uddel) 08-11-1888, ov. Apeldoorn 30-05-1889

4. Evert Donkersteeg, geb. Apeldoorn 13-07-1890

5. Johanna Maria Donkersteeg, geb. Apeldoorn 23-03-1894

11. Geertje Donkersteeg, geb. Leusden 19-12-1841, ov. Leusden 13-05-1891, tr. Leusden 28-10-1880 Hendrik Druijff, geb. Leusden 14-10-1849, ov. Leusden 28-01-1908, zn. van Gijbertus Druijff en Dirkje Apeldoorn. Hendrik Druijff, tr. (2) Leusden 24-09-1891 Aaltje Christina van Oosterom, geb. Haarzuilens 31-10-1861, ov. Tull en ´t Waal 13-07-1848, dr. van Willem van Oosterom en Christina Gardina Koenekoop

12. Wulfert Donkersteeg, geb. Woudenberg 03-04-1843, ged. in de Grote Kerk 30-04-1843, ov. Leusden 29-12-1843

13. Willemijntje Donkersteeg, geb. Leusden 27-05-1844, ov. Amersfoort 30-05-1844

14. Willemina Donkersteeg, geb. Leusden 08-10-1845, ged. in de Grote Kerk 26-10-1845, ov. Scherpenzeel 15-02-1884, begr. Glashorst, graf nr. 277, tr. Leusden 08-01-1868 Gijsbert Jansen van Mill, molenaar te Scherpenzeel, geb./ged. Scherpenzeel 18-06/29-07-1838, ov. Leersum 19-06-1913, zn. van Maarten van Mill en Celia Budding. Gijsbert Jansen van Mill, tr. (2) Woudenberg 04-09-1885 Grietje Verwoerd, geb. Hekendorp 1848, ov. Leersum 10-02-1912, dr. van Cornelis Verwoerd en Dirkje van Arkel

15. Wulfert Donkersteeg, geb. Woudenberg 09-01-1847, ged. in de Grote Kerk 31-01-1847, landbouwer, schaapherder, ov. Apeldoorn 31-12-1897, ongehuwd

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

mei 2011.