Donkelaar (1)

Aert Gerritsen woont op de Weerthof als hij trouwt. Zij gaan op een boerderij in de buurtschap Glashorst wonen. In 1700 kopen zij een achtste deel van de boerderij Groot Donkelaar en bouwen er een eigen boerderij dat zij Klein Donkelaar noemen, nu Voskuilerdijk 36, Woudenberg. De oorspronkelijke boerderij stond voor de oorlog iets naar achteren. Hoewel de kinderen op Glashorst zijn geboren, groeien zij op Klein Donkelaar op. Het is daarom niet verwonderlijk dat zij die achternaam gaan dragen.

Met dank aan L.J. van Loon voor de aanvullingen.

I

Aert Gerritsen Glashorst, won. Weerthof, geb. ca. 1655, ov. voor 1715, tr. Lunteren (otr. van Scherpenzeel) 07-01-1683 Jenneke Willems, van Swetselaar in ´t Nederwoud onder Lunteren

In 1671 eist de schout 4 herenponden boete van Jan, op Wolfswinckel, wegens vechten met Aert van de Weerthoff ten huize van de Wildeman (Recht. Arch. Scherpenzeel 16-10-1671).

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1692: Jenneke Willemsen, hv Aert Gerritsen, op Glashorst.

In 1700 verkopen Thonis Jans x Willempje Thonis 1/8 deel van Donckelaer aan Aert Gerrits x Jenneke Willems, volgens koopcedulle van 29-06-1700, voor f 800,=, volgens transport van 15-11-1700 (Recht. Arch. Leusden 1052; 15-07-1700).

In 1704: “Aert Gerrits laet aenteeckenen den Bijstede op ´t lant in Donckelaer gent. De Bree alwaer Thonis Jans verclaert voor desen sijn Bijen te hebben gestaen en van outs een Bijstede geweest te sijn.” (Recht. Arch. Leusden 1045; 31-05-1704).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Jenneke Willemsen, wed. Aert Gerritsen en Jantje Aerts (of Arisen) van ´t Willer, beiden op Klein Donkelaar.

In 1725 verkopen Jenneken Willems, wed. Aart Gerridsen, won. Donkelaar, voor de ene helftEvert Lammertsen Lieverikspoll x Maria Aarts; Jannigje Aartsen en Ruth Aartsen, samen voor ¾ van de andere helft “huijs, een bergh met annexe landerij genaamt Donkelaar” voor f 380,= aan zoon en broer Gerrit Aarts (Recht. Arch. Leusden 1055; 16-09-1725. Verkoop geregistreerd in Gem. Arch. Amersfoort 148, 40e penning; 16-11-1725).

In 1730 treedt Jannetje Willems, wed. Aart Gerridsz Glashorst, won. Donkelaar onder Leusden, op als moeder van haar overleden zoon Rutger Aardsz Glashorst, overleden Eemnes Buitendijks 11-01-1730. Op de goederen van Rutger is beslag gelegd wegens achterstallige ongelden en pacht. Nu worden deze publiek geveild. Gedaan op Donkelaar (Gem. Arch. Amersfoort 037a001, fol. 1; 20-01-1730).

Uit dit huw.:

1. Marij Aerts, ged. Scherpenzeel 26-05-1683, tr. Scherpenzeel 11-03-1722 Evert Lambertsz Leeuwerikspol, wed. Vrouwtje Gerrits, van Eemnes-Buiten

2. Willemtje Aerts, ged. Scherpenzeel 06-09-1685, ov. voor 1725

3. Gerrit Aertsz van Donkelaar, ged. Scherpenzeel 11-12-1687, op Glashorst, volgt II

4. Jantje Aerts, ged. Scherpenzeel 16-11-1690, op Glashorst, tr. Scherpenzeel 05-11-1730 Thijs Willemsen van Ubbelschoten/de Koning, wed. Annetje Geurts, ged. te Renswoude 17-02-1689, zn. van Willem Willemsz van Ubbelschoten en Stijntje Willems

5. Willem Aertsz, ged. Scherpenzeel 18-03-1694, op Glashorst, ov. voor 1725

6. Rutger Aertsz Glashorst, ged. Scherpenzeel 08-08-1697, op Glashorst, ov. Eemnes Buitendijks 11-01-1730

 

II

Gerrit Aartsz van Donkelaar, ged. Scherpenzeel 11-12-1687, tr. Scherpenzeel 25-11-1725 Teuntje Hendriks van Ravenhorst, ged. Amerongen 29-08-1697, ov. 1764 op Donkelaar, dr. van Hendrik Jansz van Ravenhorst en Aeltje Gerrits van Leersum. Teuntje, tr. (2) Scherpenzeel 05-01-1727 Teunis Berendsz, ged. Lunteren 23-02-1696, zn. van Berend Jansen en Rijckje Jansen

In 1766 verdelen de kinderen van Teuntje Hendriks de onverdeelde boedel. Aaltje en Jan Teunissen kopen de anderen uit in Midden Donkelaar, bestaande uit een huis, berg, schuren en 2 ½ morgen land (AE; AT041a003, nr. 15; 14-06-1766).

Uit het 1e huw.:

1. Gerrit Gerritsz van Donkelaar, ged. Scherpenzeel 27-10-1726, volgt IIIa

Uit het 2e huw.:

2. Hendrik Teunissen, ged. Scherpenzeel 20-02-1729, op Donkelaar, ov. voor 1766

3. Berend/Bart Teunissen, ged. Scherpenzeel 20-01-1732, op Klein Donkelaar, begr. Renswoude 11-05-1801, tr. Scherpenzeel 25-03-1753 Neeltje Jans van Geijtenbeek, ov. Renswoude 23-08-1806, ged. Woudenberg 10-03-1737, dr. van Jan Jansz van Geijtenbeek en Weintje Aerts

Bij zijn ov. heet Bart Teunissen: Albertus Engelaar.

Uit dit huw.:

1. Jan Berendsz, ged. Scherpenzeel 15-04-1753, op Kl. Donckelaer

2. Teunis Berendsz, ged. Scherpenzeel 25-01-1756, op Couwenhoven

3. Tonia Berends, ged. Renswoude 07-08-1757, bij den Biesbosch op Emmikhuizen,

4. Willemtje Berends, ged. Renswoude 09-03-1760, op Emmikhuizen

5. Jannetje Berends, ged. Renswoude 20-11-1761, op Emmikhuizen

6. Hendrikje Berends, ged. Renswoude 22-12-1763, op Emmikhuizen

7. Itje/Ida Berends, ged. Renswoude 06-12-1765, op Engelaar

8. Truijtje Berends, ged. Renswoude 03-06-1768, op Engelaar, otr. Renswoude 19-03-1790 Gerrit Jansz van Egdom, ged. Scherpenzeel 22-04-1770, op Klein Donkelaar onder Leusden, zn. van Jan Rijksz van Egdom en Dirkje Thijssen

9. Hendrik Berendsz, ged. Renswoude 05-04-1771, bij Engelaar

4. Aaltje Teunissen, ged. Scherpenzeel 07-11-1734, op Klein Donkelaar, begr. Scherpenzeel 19-06-1810, tr. Scherpenzeel 01-04-1759 Peter Cornelissen van Breehoef, ged. Scherpenzeel 20-02-1729, aen de Groep, begr. Scherpenzeel 09-01-1790, zn. van Cornelis Teunisz en Jantje Peters

In 1766 verdelen de kinderen van Teuntje Hendriks de onverdeelde boedel. Aaltje en Jan Teunissen kopen de anderen uit in Midden Donkelaar, bestaande uit een huis, berg, schuren en 2 ½ morgen land (AE; AT041a003, nr. 15; 14-06-1766).

5. Jan Teunisz van Lunteren, ged. Scherpenzeel 30-06-1737, ov. Leusden 27-04-1814, otr. Scherpenzeel 17-10-1765 Jantje Gijsberts van de Pol, ged. Scherpenzeel 12-11-1741, op de Pol, begr. Scherpenzeel 19-01-1799, dr. van Gijsbert Cornelissen en Dirkje Gerrits

In 1766 verdelen de kinderen van Teuntje Hendriks de onverdeelde boedel. Aaltje en Jan Teunissen kopen de anderen uit in Midden Donkelaar, bestaande uit een huis, berg, schuren en 2 ½ morgen land (AE; AT041a003, nr. 15; 14-06-1766).

Uit dit huw.:

1. Teunis van Lunteren, ged. Scherpenzeel 25-04-1767, op Klein Donkelaar onder Leusden

2. Teunis van Lunteren, ged. Scherpenzeel 08-05-1768, op Klein Donkelaar onder Leusden

3. Gijsbert van Lunteren, ged. Scherpenzeel 03-09-1769, onder Leusden

4. Teunis van Lunteren, geb./ged. Scherpenzeel 07/12-01-1772, op Klein Donkelaar onder Leusden, get. Rijkje Brands van Donkelaar

5. Teunis van Lunteren, geb./ged. Scherpenzeel 07/16-05-1773, op Klein Donkelaar onder Leusden, get. Aaltje Teunissen hv Pieter Cornelissen, op Breehoef

6. Teuntje van Lunteren, geb./ged. Scherpenzeel 19/25-12-1776, op Klein Donkelaar onder Leusden, get. Aaltje Teunissen hv Pieter Cornelissen, op Breehoef

7. Dirk van Lunteren, geb./ged. Scherpenzeel 09/27-01-1782, op Klein Donkelaar onder Leusden

8. Hendrik van Lunteren, geb./ged. Scherpenzeel 06/27-04-1788, op Klein Donkelaar onder Leusden, nachtwaker, arbeider, ov. Lunteren 23-12-1854, tr. Leusden 13-05-1813 Hendrikje Jansen Malkenhorst, ged. Lunteren 04-11-1790, ov. Lunteren 03-08-1866, dr. van Jan Gijsbertsen Malkenhorst en Jacobje Jansen

Uit dit huw.:

1. Jan van Lunteren, geb. Leusden 16-10-1813, ov. Lunteren 04-10-1866, ongehuwd

6. Jantje Teunissen, ged. Scherpenzeel 31-12-1741, op Kleijn Donkelaar

 

III

Gerrit Gerritsz van Donkelaar, ged. Scherpenzeel 27-10-1726, tr. (1) Scherpenzeel 06-01-1765 Geertje Cornelisz van Breehoef, ged. Scherpenzeel 10-02-1732, op de Brehoef, tr. (2) Woudenberg 21-06-1772 Jannetje Wulferts Lagerweij, ged. Renswoude 24-04-1746, op Emmikhuizen, dr. van Wulfert Dirksz Lagerweij en Jannetje Geurts

Bij het ov. van zoon Wulfer in 1855 heet zijn moeder Jannetje Oudenhorst.

Uit het 1e huw.:

1. Teuntje van Donkelaar, ged. Scherpenzeel 27-10-1765

2. Gerrit Gerritsen van Donkelaar, ged. Woudenberg 14-06-1767, get. Feijtje van Soest, ov. Woudenberg 14-05-1836, tr. Leersum 20-12-1800 Jacobje/Japikje van Ginkel, geb. Leersum 15-02-1778, ov. Woudenberg 14-05-1850, dr. van Aart Gijsbertsen van Ginkel/van de Meent en Geertje Willemsen Lagerweij/van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Donkelaar, ged. Leersum 14-02-1802, ov. Rhenen 09-11-1871, ongehuwd

2. Aart van Donkelaar, ged. Leersum 05-01-1806, jong ov.

3. Geertruijda van Donkelaar, geb./ged. Leersum 03/24-12-1809, ov. Ede 25-02-1863, tr. Woudenberg 19-09-1835 Gerrit van Kooten, geb./ged. Woudenberg 24-01/16-02-1806, ov. Ede 19-02-1870, zn. van Hendrik Willemsz van kooten en Jannetje Gerrits van Veldhuizen

4. Geurt van Donkelaar, geb. 1811, ov. Rhenen 26-01-1873, ongehuwd

5. Gerrit van Donkelaar, geb. Leersum 29-01-1813

6. Willem van Donkelaar, geb. Leersum 12-09-1815, ov. Rhenen 11-03-1883, ongehuwd

7. Aart van Donkelaar, geb. 1816, ov. Rhenen 10-04-1881, ongehuwd

8. Grietje van Donkelaar, geb. Leersum 18-09-1818, ov. Rhenen 26-11-1894, tr. Woudenberg 03-06-1843 Evert Hoevelaak, geb./ged. Scherpenzeel 16-10/11-11-1810, ov. Rhenen 03-02-1892, zn. van Reijer Gijsbertsen Hoevelaak en Hendrijntje Everts van de Pol

Uit het 2e huw.:

3. Teuntje van Donkelaar, ged. Woudenberg 13-06-1773, get. Gerrigje Wulferts Lagerweij, ov. Veenendaal 11-02-1841, tr. Woudenberg (att. van Renswoude) 02-11-1800 Evert Hendriksen van de Vendel, ged. Renswoude 18-06-1733, ov. Veenendaal 17-02-1841, zn. van Hendrik Evertsen en Maatje Rutten

4. Wulfer van Donkelaar, ged. Woudenberg 05-02-1775, get. Gerrigje Wulferts Lagerweij, ov. Renswoude 07-04-1855, otr. Woudenberg 04-05-1806 Maria Cornelissen van de Haar, geb. Amerongen 27-07-1783, ov. Renswoude 07-08-1861, dr. van Cornelis Barten van de Haar en Neeltje Ariessen

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Donkelaar, ged. Lunteren 06-05-1808, tr. Ede 18-05-1844 Maartje Teunissen, geb. Barneveld 1811, dr. van Jan Teunissen en Jabikje Gerrits

2. Cornelis van Donkelaar, ged. Lunteren 25-10-1809, tr. Driebergen 20-11-1835 Maria Davelaar, geb. Driebergen 29-10-1817, dr. van Hendrik Davelaar en Geertje van Dijk

Kinderen in Driebergen en De Vuursche.

3. Jan Donkelaar, ged. Lunteren 19-03-1811, ov. Lunteren 08-09-1867, tr. (1) Renswoude 04-06-1835 Jannetje van Dijk, geb./ged. Veenendaal 01/14‑8‑1808, ov. Renswoude 16-06-1854, dr. van Jelis van Dijk en Peetje van der Voort, tr. (2) Renswoude 04-12-1857 Lijsje Gerenstein, geb. Renswoude 02-11-1822, dr. van Cornelis Gerenstein en Neeltje Cornelissen van de Nap

Uit het 1e huw.:

1. Wulf Donkelaar, geb. Renswoude 12-02-1835, erkend bij huwelijk, tr. (1) Dirkje van Kolfschoten, tr. (2) Maria Kraan

2. doodgeboren kind, geb. Renswoude 08-10-1837

3. Jelis Donkelaar, geb. Renswoude 14-01-1840

4. Pieter Donkelaar, geb. Renswoude 15-02-1846, ov. Renswoude 04-08-1848

5. Pieternella Donkelaar, geb. Renswoude 03-01-1851, ov. Renswoude 05-09-1851

Uit het 2e huw.:

6. Helena van Donkelaar, geb. Ede 1858, ov. Ede 28-11-1922

7. Cornelis van Donkelaar, geb. Ede 14-10-1860, ov. Ede 12-09-1906, tr. Jannigje Beker

8. Maria van Donkelaar, geb. Ede 1863, ov. Ede 27-01-1883

9. Hendrik Donkelaar, geb. Ede 1865, ov. Leusden 27-04-1945, tr. Hoevelaken 12-11-1892 Aaltje ter Horst, geb. Hoevelaken 1871, dr. van Jannes ter Horst en Willemijntje Woudenberg

10. Jannetje Donkelaar, geb. Ede 1866, ov. Ede 02-02-1905, tr. Karel van de Munt

4. Johanna Donkelaar, ged. Lunteren 19-03-1814, ov. Renswoude 23-01-1886, tr. Renswoude 19-10-1842 Arend van den Brandhof, geb. Renswoude 25-03-1798, ov. Renswoude 14-01-1863, zn. van Hannes Arendsen van den Brandhof en Neeltje Hendriksen van den Brandhof

5. Geurt Donkelaar, ged. Lunteren 15-02-1816, ov. Ede 05-07-1894, tr. Ede 14-10-1843 Willemijntje Hoefakker, geb. Lunteren 1819, ov. Ede 24-11-1908, dr. van Hermen Hoefakker en Evertje Riksen

6. Lammert Donkelaar, geb. Ede 1818, ov. Renswoude 30-04-1842, ongehuwd

7. Jannetje Donkelaar, geb. 1821, ov. Zeist 16-01-1865, tr. Maartensdijk 02-08-1861 Hendrik van den Burg

8. Teunis Donkelaar, geb. Lunteren 1822, ov. Eemnes 20-10-1850, ongehuwd

9. Albertus van Donkelaar, geb. Ede 1824, ov. Haarlemmermeer 04-01-1860, tr. Odijk 04-12-1851 Willemijntje van Doorn, geb. Haarlemmermeer 17-01-1825, ov. Haarlemmermeer 10-08-1857, dr. van van Johannes van Doorn en Neeltje Overeem

5. Hendrik van Donkelaar, ged. Woudenberg 05-02-1775, get. Aaltje Pothoven

6. Hendrik van Donkelaar, ged. Woudenberg 06-07-1777, get. Aaltje Thoone, ov. Maarn 14-11-1828, tr. Scherpenzeel 22-01-1809 Aaltje de Lange, ook wel Aaltje Jacobs, ged. Renswoude 18-10-1776, op Emmikhuizen, ov. Renswoude 13-02-1842, dr. van Derk Jacobsz en Aletta/Letje Dirks

7. Jan van Donkelaar, ged. Woudenberg 04-07-1779, get. Gerrigje Wulferts Lagerweij

8. Jan van Donkelaar, ged. Woudenberg 18-06-1780, get. Geertje Cornelissen Dashorst, volgt IV

9. Jannetje van Donkelaar, geb./ged. Woudenberg 11-02/02-03-1783, ov. Veenendaal 15-06-1848

Kind: Cornelis van Donkelaar, geb. Amerongen 10-05-1817

Hier stammen acht generaties Van Donkelaar van af.

10. Johannis van Donkelaar, geb./ged. Woudenberg 06/20-03-1785, op Klein Landaas, ov. Woudenberg 04-01-1845, tr. Woudenberg 24-04-1824 Neeltje van ´t Voort, ged. Renswoude 27-07-1776, op de Beek, ov. Woudenberg 11-01-1831, dr. van Dirk Anthonissen van ´t Voort en Geertje Tijmensen van Kolfschoten

11. Johanna van Donkelaar, geb./ged. Woudenberg 30-04/13-05-1787

12. Lammert van Donkelaar, geb./ged. Woudenberg 24-08/07-09-1788

 

IV

Jan van Donkelaar, dagwerker/landbouwer, ged. Woudenberg 18-06-1780, ov. Scherpenzeel 05-11-1859, tr. Woudenberg 18-03-1804 Geertje Cornelissen van de Meent, ged. Renswoude 11-11-1781, ov. Scherpenzeel 11-09-1834, dr. van Cornelis Joosten van de Meent en Maartje Dirks van Veldhuizen

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Donkelaar, ged. Renswoude 13-05-1804, jong ov.

2. Gerrit van Donkelaar, ged. Amerongen 30-06-1805, jong ov.

3. Martje van Donkelaar, geb./ged. Amerongen 12-04/01-05-1808, in de Groep, ov. Utrecht 01-02-1857, tr. Hoogland 15-05-1829 Jan van Manen, geb. Hoogland 1797, ov. Utrecht 28-05-1859, zn. van Melis van Manen en Dirkje Geenhuizen

4. Jannigje van Donkelaar, geb./ged. Amerongen 25-12-1810/13-01-1811, in de Groep, ov. Barneveld 02-02-1853, tr. Scherpenzeel 12-11-1830 Gerrit Jurriense Boshuizen, geb. Haarlem 1805, zn. van Jurrien Boshuis en Geertruij Wesseling

5. Gerrit van Donkelaar, geb. Amerongen 05-08-1813, volgt V

6. Cornelis van Donkelaar, geb. Amerongen 23-01-1816, ov. Maarn 09-11-1883, tr. Darthuizen 02-09-1854 Neeltje van der Mijde, geb. Darthuizen 26-03-1824, ov. Woudenberg 07-02-1904, dr. van Gijsbert van der Mijde en Aaltje van Ginkel

7. Evert van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/07-02-1819 , ov. Woudenberg 01-04-1864, tr. Woudenberg 08-10-1842 Teunisje Apeldoorn, geb. Woudenberg 01-04-1822, ov. Woudenberg 25-10-1877, dr. van Wulfer Apeldoorn en Marretje van de Lagemaat

Uit dit huw.:

1. Jan van Donkelaar, geb. Woudenberg 17-03-1843, ov. Woudenberg 12-04-1846

2. Marretje van Donkelaar, geb. Woudenberg 07-09-1844, ov. Doorn 30-05-1887, tr. Driebergen 25-05-1877 Jacob Veenendaal, geb. Driebergen 20-12-1848, zn. van Jacob Veenendaal en Merrigje van dijk

Voorkind:

1. Gijsbertus van Donkelaar, geb. Woudenberg 20-04-1869, ov. Woudenberg 07-05-1869

3. Jan van Donkelaar, geb. Woudenberg 19-02-1847, ov. Utrecht 12-02-1900, tr. Pieternella Beenhakker, geb. Ridderkerk 11-03-1860, ov. Utrecht 17-03-1912, dr. van Magchiel Beenhakker en Rozetta van Oostende

4. Wulfert van Donkelaar, geb. Woudenberg 30-05-1849, ov. Maartensdijk 20-07-1886, tr. Maartensdijk 09-08-1878 Derrikje/Dirkje Blankenstein, geb. Maartensdijk 1857, ov. De Bilt 30-08-1928, dr. van Johannes Blankestein en Gerritje Veldhuizen

5. Geertje van Donkelaar, geb. Woudenberg 11-12-1850, ov. Utrecht 02-01-1922, tr. Woudenberg 02-11-1876 Jan Lammerts, geb. Hellevoetsluis 1842, veldwachter, ov. Arnhem 10-12-1890, zn. van Jan Lammerts en Johanna van Mulder

6. Evertje van Donkelaar, geb. Woudenberg 03-04-1852, ov. Driebergen 13-10-1877, tr. Woudenberg 27-01-1876 Gerrit van Apeldoorn, wed. Antje van Ginkel, geb. Woudenberg 05-11-1834, zn. van Gerrit van Apeldoorn en Jannetje van Vulpen

7. Jannetje van Donkelaar, geb. Woudenberg 07-06-1854, ov. Ede 14-06-1928, tr. Renswoude 29-05-1896 Aris van de Haar, geb. Ede 1855, ov. Ede 29-01-1933, zn. van Teunis van de Haar en Jannetje Heijwegen

8. Tijmen van Donkelaar, geb. Woudenberg 20-01-1856, arbeider, ov. Woudenberg 20-02-1920, tr. Scherpenzeel 20-05-1882 Gijsbertje van Egdom, geb. Scherpenzeel 04-02-1857, ov. Woudenberg 24-01-1925, dr. van Gerrit van Egdom en Teunisje Vermeulen

Uit dit huw.:

1. Teunisje van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 18-06/06-08-1882, tr. Woudenberg 31-08-1929 Dirk Kampert, geb. Barneveld 1895, zn. van Evert Kampert en Wijmpje van den Brink

2. Gerrit van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 02-03/06-04-1884, ov. Woudenberg 05-02-1929, ongehuwd

3. Evert van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 10-09/11-10-1885

9. Gerrit van Donkelaar, geb. Woudenberg 28-05-1857, ov. Utrecht 24-06-1921, tr. (1) Werkhoven 17-12-1886 Wilhelmina van Ettekhoven, geb. Werkhoven 1863, dr. van Wouter Gerrit van Ettekhoven en Adriana Antoinetta Jonkers, tr. (2) Woerden 20-05-1897 Anna van der Landen, geb. Woerden 1872, dr. van Steven van der Landen en Celia van Heusden

10. Dirk van Donkelaar, geb. Woudenberg 26-07-1858, ov. Woudenberg 30-12-1859

11. Maria van Donkelaar, geb. Woudenberg 02-05-1860, ov. Maartensdijk 12-12-1904, tr. Maartensdijk 06-05-1887 Hendrik van der Linden, geb. Maartensdijk 1861, zn. van Gerrit van der Linden en Marretje Westeneng

12. Teunisje van Donkelaar, geb. Woudenberg 02-05-1860, ov. Woudenberg 20-01-1861

13. Cornelis van Donkelaar, geb. Woudenberg 01-07-1861, landbouwer, ov. Ede 25-08-1938, tr. (1) Ede 30-03-1889 Derkje Kelderman, geb. Ede 1862, dr. van Arie Kelderman en Johanna Baggel, gescheiden, tr. (2) Heintje Hazeleger

14. Gijsbert van Donkelaar, geb. Woudenberg 01-03-1863, tr. Westbroek 06-12-1887 Gerritje de Graaf, geb. Maartensdijk 1867, dr. van Dirk de Graaf en Ariaantje Vlaanderen

Deze familie vertrekt naar Velsen rond 1892.

8. Jan van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/07-02-1819, ov. Amerongen 24-09-1905, tr. Scherpenzeel 07-10-1842 Aartje Broekhuizen, geb. Leersum 02-02-1815, ov. Renswoude 20-07-1889, dr. van Pieter Paulussen Broekhuizen en Joosje van Burken

Uit dit huw.:

1. Jan van Donkelaar, geb. Woudenberg 26-02-1843, ov. Woudenberg 17-12-1844

2. Pieter van Donkelaar, geb. Woudenberg 11-03-1844, ov. Amerongen 21-10-1917, tr. Barneveld 13-11-1873 Geertje van de Beek, geb. Ede 1849, ov. Amerongen 07-01-1924, dr. van Wilhelmus van de Beek en Gerritje Elbertsen Ring

Uit dit huw.:

1. Jan van Donkelaar, geb. 1874, ov. Amerongen 14-12-1887

2. Gerrit van Donkelaar, geb. Leusden 22-07-1875, ov. Leusden 17-02-1877

3. Aartje van Donkelaar, geb. Leusden 06-12-1877, ov. Amersfoort 01-09-1971, tr. Amerongen 03-11-1900 Aart Veldhuizen, geb. Barneveld 05-02-1878, ov. Utrecht 02-03-1938, zn. van Derk Van Veldhuizen en Heintje Blankenspoor , op 3

4. Gerrit van Donkelaar, geb. Leusden 30-08-1879, ov. Leusden 29-12-1879

5. Gerritje van Donkelaar, geb. Leusden 29-10-1880, ov. Woudenberg 06-02-1946, tr. Amerongen 26-10-1903 Gerrit van Egdom, geb. Leusden 18-06-1879, zn. van Jan van Egdom en Elisabeth Broekhuizen

6. Janna van Donkelaar, geb. Amerongen 05-08-1883, tr. Amerongen 06-03-1914 Aart Veldhuizen, geb. Renswoude 26-11-1885, ov. Renswoude 19-02-1949, zn. van Jan Veldhuizen en Gerritje Veldhuizen

7. Grietje van Donkelaar, geb. Amerongen 27-03-1886

8. Jan van Donkelaar, geb. Amerongen 11-09-1889, tr. Renswoude 07-07-1916 Cornelia van Engelenhoven, geb. Renswoude 29-01-1891, dr. van Dirk van Engelenhoven en Cornelia Davelaar

3. Jan van Donkelaar, geb. Renswoude 17-04-1845, ov. Renswoude 21-02-1847

4. Adriana van Donkelaar, geb. Renswoude 27-04-1846, ov. Ede 14-01-1901, tr. Renswoude 03-02-1865 Teunis Fluit, geb. Ede 1843, arbeider, ov. 18-06-1936, zn. van Aart Fluit en Gerritje van Beek

5. Geertje van Donkelaar, geb. Renswoude 12-03-1848, ov. Ede 21-07-1919, tr. Renswoude 20-03-1868 Jan van Schoonhoven, geb. Veenendaal 12-09-1843, ov. Ede 15-02-1914, zn. van Izaak van Schoonhoven en Marijtje Lammertsen

6. Janna van Donkelaar, geb. Renswoude 04-05-1850, ov. Ede 08-12-1911, tr. Renswoude 02-08-1878 Jan Hazeleger, geb. Barneveld 15-02-1849, ov. Ede 27-10-1909, zn. van Melis Hazeleger en Evertje Jans van Essen

7. Alida van Donkelaar, geb. Renswoude 05-03-1852, ov. Amerongen 10-02-1918, tr. Renswoude 02-03-1883 Hendrik Veldhuizen, geb. Barneveld 1858, ov. Driebergen 01-01-1936, zn. van Aalbert Veldhuizen en Maria Veldhuizen

8. Jan van Donkelaar, geb. Renswoude 21-08-1854, ov. Renswoude 25-08-1854

9. doodgeboren kind, geb. Renswoude 20-03-1856

10. Jannigje van Donkelaar, geb. Renswoude 18-04-1857, ov. Renswoude 29-02-1928, tr. Renswoude 13-07-1883 Wouter Veldhuizen, geb. Renswoude 30-07-1856, ov. Renswoude 12-01-1911, zn. van Hendrik Jacobus Veldhuizen en Jannetje van der Voort

11. Jan van Donkelaar, geb. Renswoude 14-01-1859, ov. Renswoude 21-10-1859

9. Aalbert van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 25-09/14-10-1821, tr. Amerongen 14-12-1860 Heintje van de Lagemaat, geb. Renswoude 22-04-1830, ov. Veenendaal 09-06-1881, dr. van Willem van de Lagemaat en Grietje van Wagensveld

10. Johannis van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/16-03-1825, ov. Scherpenzeel 16-03-1825

11. Lammert van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 25-02/26-03-1826, landbouwer, ov. Scherpenzeel 26-09-1903, op Klein Gooswilligen, tr. Scherpenzeel 13-12-1849 Steventje Vos, geb. Maarn 11-02-1828, ov. Scherpenzeel 09-11-1890, op Klein Gooswilligen, dr. van Wouter Vos en Gerrigje Geijtenbeek

Uit dit huw.:

1. Geertje van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 08/19-12-1850, ov. Baarn 15-12-1936, tr. Woudenberg 24-10-1873 Wijnand van de Beek, geb. Woudenberg 31-01-1848, ov. Eemnes 22-03-1921, zn. van Christiaan van de Beek en Ariaantje Diedenhoven

2. Wouter van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 27-06/25-07-1852, landbouwer, ov. Scherpenzeel 11-08-1923

3. Janna van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 07/29-10-1854, ov. Barneveld 13-05-1939, tr. Scherpenzeel 20-11-1879 Aart Hazeleger, geb. Barneveld 1856, landbouwer, ov. Ede 27-06-1933, zn. van Melis Hazeleger en Evertje Jans van Essen

4. Gerritje van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/22-03-1857, ov. Leusden 17-11-1887, tr. Leusden 09-06-1881 Peter van Broekhuizen, geb. Woudenberg 22-02-1840, zn. van Cornelis van Broekhuizen en Gerritje van Hogeweg

5. Martje van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/27-11-1859, ov. Scherpenzeel 05-10-1933

6. Jaantje van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 17-10/30-11-1862, ov. Ede 13-03-1903, tr. Scherpenzeel 15-08-1885 Johannes Groeneveld, geb. Ede 1865, zn. van Jannis Groeneveld en Geertrui Nap

 

V

Gerrit van Donkelaar, geb. Amerongen 05-08-1813, landbouwer, ov. Maarn 21-06-1894, tr. Scherpenzeel 12-02-1836 Jannetje/Johanna Hendriksen Niebeek, geb. Barneveld 1811, ov. Maarn 04-06-1885, dr. van Jan Hendriksen Niebeek en Geertje Aalten

Uit dit huw.:

1. Geertje van Donkelaar geb./ged. Scherpenzeel 22-06/31-07-1836, tr. Maarn 12-03-1863 Hendrik Johannes van Houten, geb. Utrecht 01-07-1827, ov. Zeist 16-11-1907, zn. van Hendrik van Houten en Johanna van Gaalen

2. Jan van Donkelaar geb./ged. Scherpenzeel 12-12-1837/31-12-1837, ov. Leusden 09-02-1928, tr. Leersum 09-07-1875 Siemetje van Maanen, geb. Leersum 08-06-1843, ov. Leusden 10-05-1937, dr. van Gijsbert van Maanen en Aleida van Laar

3. Janna van Donkelaar geb./ged. Scherpenzeel 24-03/28-04-1839, op Klein Gooswilligen, ov. Eemnes 15-12-1917, tr. Maarn 31-05-1860 Sander Polhout, geb. Nijkerk 1826, ov. Amersfoort 18-02-1874, zn. van Willem Willemsen Polhout en Jannetje Sanders Broekhuijsen

4. Gerrit van Donkelaar geb./ged. Scherpenzeel 08/27-12-1840, op Gooswilligen, volgt VI

5. Cornelia van Donkelaar geb./ged. Scherpenzeel 08-12-1842/01-01-1843, op Gooswilligen, ov. Scherpenzeel 29-08-1845

6. Hendrik van Donkelaar geb./ged. Scherpenzeel 07-11/01-12-1844, op Klein Gooswilligen, ov. Maarn 04-06-1860

7. Cornelia van Donkelaar geb./ged. Scherpenzeel 28-02/28-03-1847, op Gooswilligen, ov. Maurik (Rijswijk) 11-03-1883, tr. Maarn 13-07-1871 Willem Broekhuizen, geb. Maurik (Rijswijk) 1845, ov. Maurik (Rijswijk) 17-04-1936, zn. van Willem Broekhuizen en Hendrika Verweij

8. Marretje van Donkelaar, geb. Maarn 23-11-1848, ov. Woudenberg 06-01-1937, tr. Maarn 29-03-1881 Gijsbert Moesbergen, geb. Woudenberg 09-04-1856, ov. Maarn 18-08-1923, zn. van Wilhelmus Moesbergen en Trijntje Verweij

9. Albertus van Donkelaar, geb. Maarn 21-01-1852, tr. Maarn 17-02-1881 Neeltje van Droffelaar, geb. Amerongen 25-10-1855, dr. van Hendrik Droffelaar en Aaltje Rap

10. Barend Donkelaar, geb. Maarn 11-03-1855, ov. Maarn 09-08-1930, tr. Woudenberg 12-10-1892 Maria van Ravenhorst, geb. Woudenberg 15-06-1862, ov. Scherpenzeel 27-07-1947 dr. van Rijk van Ravenhorst en Maria Ravenhorst

Uit dit huw.:

1. Maria Donkelaar, geb. Woudenberg 08-11-1886, tr. Langbroek 06-07-1916 Evert Marchal, geb. Langbroek 24-08-1881 zn. van Johannes Marchal en Evertje Verbeek

2. Jannigje Donkelaar, geb. Woudenberg 20-04-1893, tr. Maarn 03-05-1912 Jan van den Bunt, geb. Leusden 15-07-1887, zn. van Pieter van den Bunt en Jannetje van Lambalgen.

3. Rijkje Donkelaar, geb. Woudenberg 11-11-1894, ged. Grote Kerk Scherpenzeel 06-01-1895, tr. Zeist 12-08-1920 Cornelis Koetsier, geb. Zeist 1892, zn. van Arie Koetsier en Hendrika Achterberg.

4. Gerrit Donkelaar, geb. Woudenberg 30-08-1897, ov. IJmuiden 02-09-1981, tr. Utrecht 19-06-1924 Johanna Cornelia Duwel, geb. Utrecht 05-03-1898, ov. IJmuiden 23-12-1988, dr. van Arnoldus Nicolaas Duwel en Maria Frederica van Hiel

5. doodgeb. kind, ov. Maarn 06-01-1903

6. Hendrika Donkelaar, geb. Maarn 1906, tr. Maarn 28-10-1931 Evert van Kampen, geb./ged. Scherpenzeel 24-02/31-03-1901, zn. van Peter van Kampen en Elisabeth van Viegen

11. Evert Donkelaar, geb. Maarn 25-09-1858, ov. De Bilt 31-08-1926, tr. Maarn 28-01-1886 Dirkje van den Broek, geb. Woudenberg 06-10-1869, ov. Maarn 02-05-1916, dr. van Hendrik van den Broek en Maatje van Hasselaar

 

VI

Gerrit van Donkelaar geb./ged. Scherpenzeel 08/27-12-1840, op Gooswilligen, ov. Woudenberg 15-12-1913, tr. Woudenberg 18-10-1872 Maria/Mietje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 18-04-1847, ov. Woudenberg 25-06-1895, begr. Glashorst, graf nr. 220, dr. van Gerrit van Ravenhorst en Teunisje Meerveld

Uit dit huw.:

1. Teunisje van Ravenhorst, later van Donkelaar, geb. Woudenberg 05-07-1871 (erkend bij huwelijk), ov. Barneveld 21-03-1911, tr. Woudenberg 28-05-1896 Willem Otten, geb. Nijkerk 1874), ov. Barneveld 12-11-1917, zn. van Melis Otten en Grietje Schipper

2. Jannigje van Donkelaar, geb. Woudenberg 26-07-1873, ov. Gelders Veenendaal, gem. Ede 23-05-1951, tr. Woudenberg 17-09-1892 Erris van Voskuilen, geb. Woudenberg 06-07-1868, ov. Gelders Veenendaal, gem. Ede 22-08-1919, zn. van Gijsbert van Voskuilen en Gijsbertje Pater

3. Gerritje van Donkelaar, geb. Woudenberg 18-05-1875, tr. Woudenberg 29-01-1898 Cornelis Gerrit Harthoorn, geb. Maarn 1875, zn. van Cornelis Gerrit Harthoorn en Fransje Pater

4. Geertje van Donkelaar, geb. Woudenberg 12-06-1877, tr. Woudenberg 16-02-1899 Evert van Ginkel, geb. Woudenberg 1878, zn. van Roelof van Ginkel en Willemijntje van Brummelen

5. Jan van Donkelaar, geb. Woudenberg 11-04-1879, volgt VII

6. Willempje van Donkelaar, geb. Woudenberg 10-10-1880, tr. Woudenberg 10-10-1901 Cornelis van Beek, geb. Maarn 28-03-1875, ov. Ede 03-01-1941, zn. van Gerrit van Beek en Cornelia van Rhenen

7. Cornelia van Donkelaar, geb. Woudenberg 25-03-1883, ged. Grote Kerk Scherpenzeel 29-04-1883

8. Gijsje van Donkelaar, geb. Woudenberg 18-03-1885, ged. Grote Kerk Scherpenzeel 24-05-1885, ov. Woudenberg 27-06-1919, tr. Woudenberg 27-03-1907 Helmert van Voorthuizen, geb. Woudenberg 1883, zn. van Hendrik van Voorthuizen en Janna van den Brink. Helmert van Voorthuizen, tr. (2) Woudenberg 08-07-1921 Albertha Janna Willemsen, geb. Ede 1897, dr. van Evert Willemsen en Derkje van Beek

9. Gerrit Jan van Donkelaar, geb. Woudenberg 26-03-1887, ged. Grote Kerk Scherpenzeel 29-05-1887, ov. Woudenberg 17-01-1892

 

VII

Jan van Donkelaar, geb. Woudenberg 11-04-1879, tr. Renswoude 21-11-1902 Luitje van de Glind, geb./ged. 14/26-01-1877 Renswoude, ov. Barneveld (ingeschr. te Woudenberg) 09-01-1940, dr. van Jan van de Glind en Hendrikje van de Fliert

Uit dit huw.:

1. Maria van Donkelaar, geb. Renswoude 13-04-1903, ov. Scherpenzeel 11-05-1994, tr. Woudenberg 16-03-1928 Wijnand Veldhuizen, geb. Renswoude 11-04-1897, ov. Utrecht 07-01-1958, zn van Frans Veldhuizen en Jannigje Robbertsen.

2. Hendrika (Heintje) van Donkelaar, geb. Woudenberg 21-05-1905 (Breehoef), ged. Scherpenzeel 02-07-1905, ov. Woudenberg 04-01-1969, tr. Woudenberg 20-07-1928 Karel van Dijk, geb. Woudenberg 07-12-1901, ov. Woudenberg 03-03-1995, zn. van Karel van Dijk en Dirkje Davelaar

3. Gerritje van Donkelaar, geb. Woudenberg 22-05-1907, ged. Scherpenzeel 28-06-1907, ov. Amersfoort 16-11-1995, tr. Roelof Veldhuizen, geb. Renswoude 1906, ov. 17-04-1987, zn. van Frans Veldhuizen en Jannigje Robbertsen

4. Jannetje van Donkelaar, geb. Woudenberg 18-09-1908, ged. Scherpenzeel 25-10-1908, tr. Woudenberg en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 23-02-1934 Hein (Hendrikus) Gerritsen, geb. Nijkerk 24-09-1909, zn. van Gerard Gerritsen, geb. Hoevelaken 31-05-1875 en Wilhelmina Hendrika van Manen, geb. Hoevelaken 10-07-1881

5. Gerrit Jan van Donkelaar, geb. Woudenberg 21-03-1910, ged. Scherpenzeel 24-04-1910

6. Maatje van Donkelaar, geb. Woudenberg 12-12-1911, ged. Scherpenzeel 28-01-1912, tr. Scherpenzeel 31-10-1940 Jan Dirk Pater, geboren Ede 1907, zn van Dirk Pater en Dirkje Hendrika van Ginkel.

7. Gijsbertha van Donkelaar, geb. Woudenberg 01-12-1914, ged. Scherpenzeel 31-01-1915

8. Luutje van Donkelaar, geb. Woudenberg 19-08-1916, ged. Scherpenzeel 24-09-1916

9. Jan van Donkelaar, geb. Woudenberg 22-05-1919, ged. Scherpenzeel 29-06-1919

 

 

 

Donkelaar (2)

 

 

Eerder gepubliceerd in Veluwse Geslachten 1995, nr. 2, blz. 99-106: Peel en Van Dashorst, door W.H.M. Nieuwenhuis.

 

I

Peel NN, tr. Jacobje Wouters. Jacobje Wouters, tr. (2) 1655 Hendrick Elissen.

Pachter van een boerderij met 28 morgen op Ekris onder Geerestein, eigendom van het St, Bartholomeusgasthuis in Utrecht.

In 1669 laat Jacobje Wouters, hv van Hendrick Elissen, haar testament maken (Not. G. van Swijnevoort, Amersfoort, AT013a001; 11-12-1699, getekend op 20-10-1671).

Huw. voorw. van Jacobje en Hendrick 16-02-1655, vermeld in de boedelscheiding van 1673 tussen Hendrick Elissen en de kinderen uit het 1e huw. van Jacobje Wouters (Not. Amersfoort, not. A. van Brinckesteijn; 17/26-04-1673).

In 1686 en 1696 is Hendrik Elissen bruiker van een boerderij met 28 morgen op Ekris onder Geerestein, eigendom van het St, Bartholomeusgasthuis in Utrecht (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 40).

In 1706 is de wed. Hendrik Elissen bruiker van een boerderij met 28 morgen op Ekris onder Geerestein, eigendom van het St, Bartholomeusgasthuis in Utrecht (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 40).

Uit dit huw.:

1. Willem Peelen, de oude, geb. Woudenberg 1626, huistimmermansgezel, won. Nieuwe Spiegelstraat, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14-12-1683, otr. (1) Amsterdam 13-07-1658 Barbertje Mommers, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14-11-1679, otr. (2) Amsterdam 27-11-1682 Aaltje Jans. Aaltje Jans, tr. (2) Amsterdam 27-10-1684 Michiel Mast, poorter van Amsterdam 20-12-1683, huistimmerman afkomstig van Woudenberg.

2. Aart Peelen, ov. 1673-1684

In 1684 zijn Aart Peelen en Huijg Peelen voogden over de onmondige kinderen van Aart Peelen, won. Leusden (Not. Amersfoort, not. A. van Brinckesteijn; 18-04-1684).

Bewoners Leusderbroek 1675: Aert Peelen, daghuurder, met vrouw en 5 onmondige kinderen (RAU, Staten van Utrecht 543)

3. Huijg Peelen, tr. (1) Hendrickje Willems, won. Groot Moorst, tr. (2) Woudenberg 19-02-1688 Annetje Teunissen, van Driebergen

In 1684 zijn Aart Peelen en Huijg Peelen voogden over de onmondige kinderen van Aart Peelen, won. Leusden (Not. Amersfoort, not. A. van Brinckesteijn; 18-04-1684).

Boedelscheiding na ov. van Hendrickje (AT015b012; 08-02-1688).

In 1687 staan Huijg Peelen, won. Moorst en Dirk Jansz van Drieweecken, won. Hamersveld borg voor Peter Peelen, won. Middelaer, eigendom van het Vrouwenconvent te Amersfoort (AT015a005, fol. 20; 02-02-1687).

In 1688 vindt er boedelscheiding plaats van de nal. schap van Henrickje Willems t.v.v. Huijgh Peelen, won. Moors; Petertgen Huijgen x Willem Arrisz, won. De Bilt; Lijsgen Huijgen x Aelt Reijersz, won. Moors; Willemtgen Huijgen, jd. Vader moet elk kind 50 gl. uit moeders goed betalen (AT015b012; 09-02-1688).

In 1700 verkopen Huijg Peelen x Annetie Teunis, won. op Groot Moorst aan Jacob Gerritsen x Meghteltie Henricks, won. Kallenbroek de helft van huis en vorder getimmer en hele bakhuis, bewoond door Aert Jacobsen, genaamd Groot Moorst. Hij neemt ook het vee over. Huijgh behoudt nog ½ morgen rogge op de kamp naast de hof (AT016a005; 25-10-1700).

In 1701 huurt Huijgh Peelen x Annitje Thonis, won. Groot Moors van Jacob Jordaen van Westrhenen, Heer van Coelhorst een boerderij op Coelhorst onder Hoogland. Deze akte is niet ondertekend, dus wellicht is de huur niet doorgegaan (AT018a001; tussen 17-01-1701 en 17-02-1701).

Uit het 1e huw.:

1. Petertje Huijgen, otr. Leusden (gerecht) 18-10-1679 Willem Arisz, won. De Bilt

2. Lijsje/Lijsbeth Huijgen, tr. Stoutenburg (gerecht) 01-07-1687 Aalt Reijersz, won. Stoutenburg. Aelt Reijersz, tr. (2) Stoutenburg (gerecht) 20-01-1700 Willemtje Jans, won. Stoutenburg

Wonen in 1688 op Moorst.

3. Willempje Huijgen, 1688 ongehuwd

Uit het 2e huw.:

4. Teunis Huijgen, ged. Scherpenzeel 24-02-1689, op Moorst

5. Jacobje Huijgen, ged. Scherpenzeel 07-12-1690, op Moorst

6. Wouter Huijgen, ged. Scherpenzeel 16-08-1696, op Groot Moorst, tr. Leusden (gerecht) en Hamersveld (RK) 12-10-1734 Arrisje Jans, ov. voor 1743, dr. van Jan Gerritsz Rossenberg en Maetgen Aalberts van Voscuijlen

In 1739 worden Wouter Huybertsz x Arrisje Jans, won. op Laapeers onder Asschat genoemd bij afrekening van de nal. schap van haar vader (AT030b008; 09-01-1739. Oudschildgeld Asschat nr. 3; 1745).

7. Willem Huijgen, ged. Scherpenzeel 10-12-1699, op Groot Moorst

4. Willem Peelen, de jonge, ov. 1673-1684, tr. Trijntje Cornelis, wed. Aart NN

Uit dit huw.:

1. Marritje Willems, tr. Matthijs Gijsbertsz Lagerweij

5. Lijsje Peelen, otr.? Amerongen (att. naar Woudenberg) 25-02-1666 Cornelis Teunisz Bos

6. Jan Peelen, ov. voor 1673, tr. NN

In 1673 was een kind waarvoor Willem Peelen de jonge en Cornelis Fransz voogden waren. In 1684 niet meer genoemd.

7. Peter Peelen, tr. (1) Geertje Jans van Drie Weecken, tr. (2) Stoutenburg (gerecht) 08-02-1680 Hendrikje Willems, van Hoogland, won. De Bilt

In 1687 staan Huijg Peelen, won. Moorst en Dirk Jansz van Drieweecken, won. Hamersveld borg voor Peter Peelen, won. Middelaer, eigendom van het Vrouwenconvent te Amersfoort (AT015a005, fol. 20; 02-02-1687).

8. Willempje Peelen, tr. Hendrick Petersz

In 1684 wonen zij in De Bilt (HUA; Not. A. Wantenaar UT114a001; 19-04-1684).

9. Annetje Peelen, tr. Thonis Segersz

In 1684 wonen zij in De Bilt.

10. Wouter Peelen, volgt II

 

II

Wouter Pelen, ov. voor 1706, tr. Geurtje Willem Ebbertsdr, ov. na 1719

In 1684 woont hij op Huistede onder Woudenberg. Hij machtigd zijn broer Huijg Peelen (Not. Amersfoort, not. A. van Brinckesteijn, AT015a004; 11-01-1684).

In 1686 en 1696 is Wouter Peelen bruiker van land op Ekris (Oudschildgeld Woudenberg nr. 45,64,65,74).

In 1706 en 1716 is de wed. van Wouter Peelen bruiker van Egdom (Oudschildgeld Woudenberg nr. 107).

In 1706, 1716, 1725 en 1735 is de wed. van Wouter Peelen eigenaar en bruiker van 3 morgen in Groot Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 8b2).

In 1717 huurt Geurtje Willems, wed. Wouter Peelen, won. thans op Egdom, de boerderij Groot Donkelaar met ca. 64 morgen land van de erven Arnoldus d´Muijkens, domheer te Utrecht, van 1717-1729, voor f 260,= per jaar en 8 hoenderen (AE; AT029a001; 25-02-1717).

Lidm. Scherpenzeel 12/19-07-1722: Geurtje Willems, op Donkelaar, met attestatie van Woudenberg.

In 1723 huurt Geurtje Willems, wed. Wouter Pelen, reeds huurder, de boerderij Groot Donkelaar met ca. 64 morgen land van de erven Arnoldus d´Muijkens, domheer te Utrecht, van 1723-1729, voor f 215,= per jaar (AE; Notarieel Woudenberg 2461, fol. 87; 06-12-1723).

In 1728 huren Jan, Willem en Aart Woutersz de boerderij Groot Donkelaar met ca. 64 morgen land van de erven Arnoldus d´Muijkens, domheer te Utrecht, van 1729-1735, voor f 210,= per jaar (AE; Notarieel Woudenberg 2461, fol. 139; 16-11-1728).

Uit dit huw.:

1. Jacobje Wouters, van Egdom, tr. Woudenberg 17-11-1715 Claas Evertsz, van Hoevelaken

2. Peel Woutersz, tr. Amersfoort 09-11-1717 als Peel Woutersz van Woudenberg (otr. Woudenberg 23-10-1717) Marietje Hendriks de Cruijff, wed. Teunis Jansen Haarman, won. Leusder Heetveld, dr. van Hendrik Gerritsen Cruijff en Aeltje Barten

In 1717 laten Peel Woutersz en Marietje Hendriks de Cruijff hun huw. voorw. maken. Peel: f 300,=. Marietje: een erf ´op Plaetsje in ´t Veentje (bij Ooievaarshorst) (AE;AT026b002, fol. 177,179; 22-10-1717).

Lidm. Woudenberg ca. 1744: Peel Wouterz.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Peel Wouterz.

3. Jan Woutersz, ged. Woudenberg 11-09-1687, get. Willemtje Celen

Lidm. Scherpenzeel 17/24-04-1718: Jan Woutersen, op Donkelaar.

In 1730 treedt Jan Woutersen op Groot Donkelaar op als getuige (AE; 037a001, fol. 1; 20-01-1730).

4. Gerrit Woutersz, ged. Woudenberg 21-12-1690, get. Cornelisje Jans

5. Aart Woutersen, ov. voor 1756, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel) 29-07-1719 Rijckje Peters van Breeschoten, ged. Scherpenzeel 02-10-1686, op Breeschoten, ov. voor 1756, dr. van Peter Rijcksen en Geertje Jansen

Zie genealogie Breeschoten.

6. Willem Wouters van de Glint, tr. Woudenberg 18-03-1742 Meijnsje Hendriks Dashorst

Geen kinderen.

In 1742 worden huw. voorw. gemaakt tussen Willem Wouters van de Glint en Meijnsje Hendriks Dashorst, beiden won. Achterstraat bij Scherpenzeel (Notarieel Woudenberg 2461, fol. 261; 08-05-1742).

In 1745 is Willem Wouterse Peelen eigenaar en bruiker van 3 morgen in Groot Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 8b2).

In 1775 is de wed. Willem Woutersz Peelen eigenaar van 3 morgen in Groot Davelaar, bruiker: Hannis van Maanen (Oudschildgeld Woudenberg nr. 8b2).

In 1784 machtigen 13 met name genoemde erfgenamen om 4 morgen land op Davelaar te verkopen (Dorpsgerecht Woudenberg 2347 en Recht. Arch. Scherpenzeel; 26-04-1784).

In 1785 worden de 4 morgen verkocht (Dorpsgerecht Woudenberg 2351; 13-03-1785).

7. Evertje Wouters, tr. Woudenberg 01-05-1707 Hendrick Hendricks van Overeem

Lidm. Woudenberg ca. 1708: Evertje Wouters.

Lidm. Scherpenzeel 14-10-1708: Evertje Wouters, bij Berckerslot, met attestatie van Woudenberg

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Evertje Woutersen hv Hendrik Petersen “dese geen Lidmaat”, op Berckerslot

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

oktober 2011