Dolron

I
Frans Dulleren, tr. Belia Jans
                Lidm. Barneveld Pinksteren 1686: Belia Jans, vrouw van Frans Dollerom, schut.
Uit dit huw.:
1. Michiel Fransen Dolderon/Dolrom, volgt II
2. Fransje Fransen Dolderons, tr. (1) Ot Albertsz, otr. (2) Barneveld 28-02-1728 Aart Rijksen, wed. Willempje Aalten, van Barneveld
3. Catharina Fransen Dolderon, ged. Barneveld 03-07-1687, otr. Barneveld 23-03-1711 Pieter Bartelse Nieuwpoort, van Amsterdam
4. Frans Fransen Dolderon, otr. Barneveld 07-10-1713 Weijmpje Jans van den Berg, van Renswoude. Weijmpje Jans van den Berg, tr. Barneveld 25-07-1717 Wijn Teunissen, wed. Hendrikje Peters, van Barneveld
5. Beatrix Fransen Dolderen, otr. Barneveld 16-06-1716 Lambertus de Haas, van Beekbergen
                Lidm. Barneveld 02-04-1706: Bijtje Dolderoms.
6. Marijtje Fransen Dolderon, otr. Barneveld 21-09-1718 Eerst Jansen Boschweert, van Apeldoorn

II
Michiel Fransen Dolderon/Dolrom, van Barneveld, tr. Barneveld 01-04-1709 Hendrikje Jacobs, van Rijssenburg

 

Begr. Barneveld 15-09-1725: de zoon van Magghyel Dolderon.
Aen Michiel Dolleron in sijne amptslasten goetgedaen wegens steen en panne vragten tot het schoolhuijs in Barneveld, in Anno 1714 de somma van 3 gl. 15 st. (Ambtsrekeningen Barneveld 1705-1730).
Aen Michiel Dolleron wegens karvragt van eenige kalk en steen tot de Wheem te Barneveld in October 1724 bij ord(onnantie) en quit(antie) bet(aelt) 1 gl. 9 st. (Ambtsrekeningen Barneveld 1705-1730).

 

Uit dit huw.:
1. Jacobus Michielsen Dolrom, ged. Achterveld (RK) 04-02-1711
2. Johannes Michielsen Dolrom, ged. Achterveld (RK) 06-07-1712, volgt III
3. Cornelis Michielsen Dolrom, ged. Achterveld (RK) 25-11-1713
4. Beeltje Michielsen Dolrom/Dolderons, ged. Achterveld (RK) 25-05-1715, begr. Barneveld 26-02-1772, otr. Barneveld 15-09-1737 Hendrik ter Heiden, van Laar
5. Maria Michielsen Dolrom, ged. Achterveld (RK) 01-01-1717, aan Bavoort
6. Antonius/Toon Michielsen Dolrom/Dollerom, ged. Achterveld (RK) 14-05-1718, aan Bavoort, landbouwer op Klein Steenbeek en Hagenau, otr. Leusden (gerecht) 28-01-1746 Annetje Jacob, geb. Leusden. Annetje Jacobs, won. Hagenau, tr. (2) Achterveld (RK) en Asschat (gerecht) 05-08-1754 Arien Gerritsz, won. Snorrenhoef, zn. van NN en Jannetje Tijssen
                Vijf kinderen gedoopt te Achterveld.
7. Johanna Michielsen Dolrom, ged. Achterveld (RK) 04-02-1720, aan Bavoort

III
Johannes Michielsen Dolrom/Dollen, ged. Achterveld (RK) 06-07-1712, otr. Barneveld 11-11-1742  Heiltje Aalbers van Westerhuis
Uit dit huw.:
1. Hendrikje Dolron, ged. Barneveld 21-04-1743, jong ov.
2. Aalbert Dolron, ged. Barneveld 28-06-1744
3. Hendrikje Dolron, ged. Barneveld 15-05-1746
4. Michiel Dolron, ged. Barneveld 26-11-1747, begr. Barneveld 23-01-1748
5. Michiel Dolron, ged. Barneveld 06-09-1750, volgt IV
6. Fijtje Dolron, ged. Barneveld 05-08-1753
7. Cornelia Dolron, ged. Barneveld 27-07-1755
8. Hendrik Dolron, ged. Barneveld 04-05-1760

IV
Michiel Dolron, ged. Barneveld 06-09-1750, ov. Woudenberg 01-02-1818, zn. van Jan Michielsen en Heiltje Aalbers/Jacobs van Westerhuis, won. Doorn, tr. Doorn 01-01-1780 Bartje van Ginkel, ged. Doorn 19-03-1758, ov. Woudenberg 21-06-1834, dr. van Teunis Gerritsz van Ginkel en Metje IJsbrands van Manen
Uit dit huw.:
1. Heijltje Dolron, ged. Woudenberg 29-10-1780, get. Cornelia van Lunteren, ov. Woudenberg 10-04-1846, tr. Woudenberg 01-05-1803 Cornelis Meerbeek, ged. Woudenberg 02-05-1762, ov. Woudenberg 17-02-1816, zn. van Hendrik Meerbeek en Oetje Eijkelkamp
Voorkind:

 

Bertha Dolron, geb./ged. Woudenberg 15-01/21-02-1802, ov. Woudenberg 23-02-1873, ongehuwd
Kind:
Albertus Dolron, geb. Woudenberg 08-07-1839, ov. Woudenberg 11-03-1840

 

2. Teunis Dolron, geb./ged. Woudenberg 11/21-04-1782, get. Neeltje van Brink, begr. Woudenberg 18-02-1790
3.
Metje Dolron, geb./ged. Woudenberg 17-04/01-05-1785, ov. Woudenberg 24-02-1844, tr. Woudenberg 07-08-1819Dirk van Doorn, geb. Woudenberg 26-01-1777, get. Fransje Vermeulen, ov. Woudenberg 09-09-1839, zn. van Jacob Jacobsz van Doorn en Sijtje Hendriks van Ewijk
4. Jan
Dolron, geb./ged. Woudenberg 16-06/01-07-1787, volgt V
5. Antonia
Dolron, ged. Woudenberg 18-10-1789, ov. Woudenberg 17-10-1862, ongehuwd
                Lidm. Woudenberg 10-04-1816: Anthonia Dolron.
6. Teunis Dolron, geb./ged. Woudenberg 07/27-01-1799, begr. Woudenberg 09-04-1799

V
Jan (van) Dolron, geb./ged. Woudenberg 16-06/01-07-1787, ov. Woudenberg 01-09-1859, otr. (1) Woudenberg 30-11-1810 Isabel Knopper, geb./ged. Woudenberg 03/19-05-1782, ov. Woudenberg 16-10-1815, dr. van Gerrit Teunissen Knopper en Geurtje Petersen van Lunteren, tr. (2) Woudenberg 10-11-1820 Evertje Steenhof, geb./ged. Woudenberg 15/20-11-1791, ov. Woudenberg 23-01-1861, dr. van Pieter Steenhof en Willemijntje Gerrits
Uit het 1e huw.:
1. Geurtje Dolron, geb./ged. Woudenberg 10/21-04-1811, ov. Woudenberg 01-09-1866
, tr. Woudenberg 22-10-1842 Arie Dolron, geb./ged. Woudenberg 15/27-01-1811, ov. Woudenberg 12-02-1877, zn. van Metje Dolron  (en Mor Knopper)
Uit dit huw.:

 

1. Willemijntje Dolron, geb. Woudenberg 21-09-1843, ov. Woudenberg 07-01-1912, ongehuwd

2. Jan Dolron, geb. Woudenberg 29-05-1849, ov. Woudenberg 26-08-1907, ongehuwd
2. Machiel Dolron, geb. Woudenberg 26-11-1813, ov. Woudenberg 20-01-1816
3. ongedoopt kind, ov. Woudenberg 31-10-1815
Uit het 2e huw.:
4. Pieter Dolron, geb. Woudenberg 15-05-1821, ov. Woudenberg 17-06-1866 (won. Delft), tr. Jannetje/Johanna Jansen
5.
Matthijs Dolron, geb. Woudenberg 20-10-1823, ov. Woudenberg 06-02-1905, tr. (1) Woudenberg 02-12-1848 Jannigje Sukkel, geb./ged. Amerongen 13-03/07-04-1811, ov. Woudenberg 24-11-1868, ov. Woudenberg 24-11-1868, dr. van Wijntje Sukkel (en Jan van Ginkel), tr. (2) Woudenberg 15-05-1874 Roelofje van ´t Boveneind, geb. Leusden 03-04-1829, ov. Woudenberg 14-06-1885, dr. van Gerrit van ´t Boveneind en Willemijntje Teunissen

Uit het 1e huw.:
1. Jan Dolron, geb. Woudenberg 22-02-1849, ged. in de Grote Kerk 01-04-1849, ov. Woudenberg 20-09-1902, ongehuwd

 

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1886: Jan Dolrond, met attestatie naar Woudenberg 08-04-1884.

 

2. Wijntje Dolron, geb. Woudenberg 18-12-1853, ged. in de Grote Kerk 29-01-1854
6. Albertus Dolron, geb. Woudenberg 23-08-1826
, ov. Woudenberg 29-08-1826
7. Bertha
Dolron, geb. Woudenberg 21-12-1827, tr. ´s-Graveland 17-05-1873 Gerret Schipper, wed. Helena Loos, geb. ´s-Graveland 1825, aanspreker, zn. van Jacob Schipper en Heijltje Hulscher
8. Willem Dolron, geb. Woudenberg 20-01-1832
, volgt VI
9. Antonie Dolron, geb. Woudenberg 21-10-1837, landbouwer, ov. Woudenberg 11-03-1903, ongehuwd

VI
Willem Dolron, geb. Woudenberg 20-01-1832, werkman, ov. Woudenberg 08-01-1899, tr. Woudenberg 02-02-1859 Jannetje van Lunteren, geb. Woudenberg 18-05-1836, ov. Woudenberg 08-09-1900, dr. van Elizabeth van Lunteren
Uit dit huw.:
1. Jan
Dolron, geb. Woudenberg 11-04-1859, ov. Woudenberg 28-06-1859
2. Aaltje Dolron, geb. Woudenberg 13-10-1860, ov. Nieuw Helvoet (aangegeven) 21-05-1927, tr. (1) Amsterdam 06-05-1885 en gescheiden Amsterdam 25-11-1897 Hendrik Jacob Luijting, geb. Haarlem 1863, bediende, zn. van Hendrik Jacobus Luijting en Alida de Graaf, tr. (2) Nieuw Helvoet 13-10-1898 Anthonie Hendrik Bernard Sanders, geb. 1865, zn. van Johannes Sanders en Helen Johanna Kritz
3. Evertje Dolron, geb. Woudenberg 10-04-1863, ov. Woudenberg 02-07-1944, tr. Woudenberg 14-01-1882 Jan Cornelis van Bruggen, geb. Woudenberg 24-09-1860, ged. in de
Grote Kerk 28-10-1860, metselaar, ov. Scherpenzeel 29-12-1927, zn. van Hendrik van Bruggen en Johanna Maria de Koning

 

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Evertje Dolrond, met attestatie naar Woudenberg 02-10-1888.

 

4. Jannetje Dolron, geb. Woudenberg 02-02-1865, ov. Woudenberg 14-12-1939, tr. Woudenberg 11-05-1883 Gerard van Bruggen, geb. Woudenberg 15-05-1862, ged. in de Grote Kerk 06-07-1862, metselaar, ov. Woudenberg (ingeschr. te Scherpenzeel) 10-07-1942, zn. van Hendrik van Bruggen en Johanna Maria de Koning
5. Pieter Dolron, geb. Woudenberg 03-10-1868, ov. Woudenberg 30-01-1873
6. Elizabeth Dolron, geb. Woudenberg 02-06-1871, ov. Woudenberg 22-09-1880
7. Bertha Dolron, geb. Woudenberg 20-04-1874
, ov. Woudenberg 30-04-1874
8. Willem Dolron, geb. Woudenberg 15-07-1875, ged. in de Grote Kerk 05-09-1875, volgt VII

VII
Willem Dolron, geb. Woudenberg 15-07-1875, ged. in de Grote Kerk 05-09-1875, grondarbeider, tr. Veenendaal 05-01-1901 Wouterina van der Linden, geb. Veenendaal 1884, ov. Enschede 04-01-1941, dr. van Johannes van der Linden en Jannetje Versteeg

 

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: Willem Dolron, met attestatie naar Overdinkel augustus 1933.

Uit dit huw.:
1. Jannetje
Dolron, geb. Woudenberg 09-12-1901, ged. in de Grote Kerk 05-01-1902, ov. Hilversum (ingeschr. te Woudenberg) 22-10-1918
2. Jannetta Johanna Dolron, geb. Woudenberg 12-12-1903, ged. in de Grote Kerk 31-01-1904, tr. Woudenberg 04-06-1920 Cornelis de Bonte, geb. Heemstede 17-03-1898, zn. van Johannes de Bonte en Dingena Provilie
3. Willem Dolron, geb. Woudenberg 01-01-1906, ged. in de Grote Kerk 04-03-1906, tr. Losser 20-08-1932 Aaltje Vreeling, geb. Losser 1905, textielarbeider, dr. van Jan Vreeling en Alida van Essen
4. Johanna Alberta
Dolron, geb. Woudenberg 15-12-1907, ged. in de Grote Kerk 26-01-1908, tr. Woudenberg 04-01-1924 Gijsbertus Jan Hendrik van Doorn, geb. Woudenberg 1901, zn. van Gerard van Doorn en Johanna Philippina de Rhober
5. Wouter Willem
Dolron, geb. Woudenberg 04-05-1909, ged. in de Grote Kerk 25-07-1909
6. Janna
Dolron, geb. Woudenberg 14-12-1910, ged. in de Grote Kerk 29-01-1911
7. Arie Anton
Dolron, geb. Woudenberg 13-01-1913, ged. in de Grote Kerk 23-02-1913
8. Johannes
Dolron, geb. Woudenberg 02-04-1915, ged. in de Grote Kerk: 30-05-1915
9. Gerard Jan
Dolron, geb. Woudenberg 03-10-1917, ged. in de Grote Kerk 28-10-1917
10. Jannetje
Dolron, geb. Woudenberg 22-04-1920, ged. in de Grote Kerk 26-09-1920
11. Johannes Albertus
Dolron, geb. Woudenberg 25-05-1922, ged. in de Grote Kerk 30-07-1922, ov. Woudenberg 12-09-1923
12. Wouterina Wilhelmina Dolron, geb. Woudenberg 20-07-1923, ged. in de Grote Kerk 26-08-1923
13. Evertje
Dolron, geb. Woudenberg 29-01-1925, ged. in de Grote Kerk 28-06-1925
14. Dirkje Hendrika
Dolron, geb. Woudenberg 08-07-1926, ged. in de Grote Kerk 26-09-1926

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
maart 2012