Diedenhoven

Waarom deze familie zich Diedenhoven gaat noemen is onduidelijk. Diedenhoven is een plaats aan de Moezel in Frankrijk (nu Thionville) ten zuiden van Luxemburg. In Woudenberg is deze naam uitgestorven.

I

Elis Elissen, van Woudenberg, tr. Amersfoort 20-04-1683 Rachel Gerrits, van Amersfoort

In 1696 is Elis Elissen bruiker van 1 ¾ morgen in de Doornheg (Oudschildgeld Woudenberg nr. 51b).

Uit dit huw.:

1. Teunis Elissen, ged. Woudenberg 04-07-1686, get. Lijsbeth Calepsis, tr. Woudenberg 08-11-1711 Annigje Cornelissen, van Driebergen

2. Elis Elissen Diedenhoven, ged. Woudenberg 24-05-1688, get. Willemtje Elissen, volgt IIa

3. Aelbertje Elissen, ged. Woudenberg 30-10-1692, get. Lijsbeth Teunissen, jong ov.

4. Aelbertje Elissen, ged. Woudenberg 08-09-1695, get. Cornelia Jans, tr. Woudenberg 06-07-1721 Hendrik Otten Huiselaer

5. Jan Elissen, ged. Woudenberg 10-10-1697, get. Reijntje

6. Gijsbertje Elissen, ged. Woudenberg 13-10-1700, get. Neeltje Jacobs

7. Geurt Elissen, ged. Woudenberg 21-05-1702, get. Neeltje Anthonis, volgt IIb

8. Geertruijd van Diedenhoven, tr. Woudenberg 26-12-1718 Elis Jansz, van Woudenberg

IIa

Elis Elissen Diedenhoven, ged. Woudenberg 24-05-1688, tr. (1) Woudenberg 21-06-1716 Teuntje Hendriks van Overlangbroek/van Leer/van Woudenberg, tr. (2) Scherpenzeel (att. van Woudenberg) 08-12-1720 Jantje Hermens van de Glinthorst, wed. Hermen Jans, dr. van Hermen Tijssen van Glinthorst en Jantje Jansen Bos

In 1726 zijn Elis Didenhoven x Anna van Glinthorst 50 gl. schuldig aan Hendrickjen en Aris Didenhoven, de voorkinderen van Elis uit zijn eerst huw. met Teuntjen van Leer. Mombers: Jan en Aelt van Leer. Onderpand: hun huis (oosteind) (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 22-04-1726).

Van 1726-1749 woont Elis Elissen Diedenhoven in een huis aan het oosteinde, zuidzijde, sectie D 402,403, groot 0.14.60 ha, hofpacht f 7,=.

Uit het 1e huw.:

1. Hendrikje Elissen Diedenhoven, ged. Woudenberg 11-04-1717, tr. Scherpenzeel 06-05-1736 Michiel Harmsen Baseveld/van Spankeren

Uit dit huw.:

1. Teuntje Michiels van Spankeren, ged. Scherpenzeel 24-02-1737, ov. Scherpenzeel 03-02-1814, won. aan de Dwarsweg onder Amerongen tr. Scherpenzeel (att. van Amerongen) 11-11-1764 Hendrik Helmertsz van Nieuw-Amerongen/Nijamerongen, van Amerongen, ov./begr. Scherpenzeel 15/19-01-1804

2. Aaltje Michiels van Spankeren, ged. Scherpenzeel 21-02-1740, in Scherpenzeel

3. Annetje Michiels van Spankeren, ged. Scherpenzeel 01-01-1744, in de Knaapstraat, tr. Scherpenzeel (att. van Woudenberg) 10-04-1791 Jan Lodder, wed. van haar nicht Geusje Errissen Diedenhoven, geb. Doorn, ov. Woudenberg 11-06-1817, zn. van Jan Meertensz Lodder en Dirkje Jans

2. Erris Elissen Diedenhoven, ged. Woudenberg 08-10-1719, get. Goutje van Dam, volgt III

 

III

Erris Elissen Diedenhoven, ged. Woudenberg 08-10-1719, begr. Woudenberg 31-10-1780, tr. Woudenberg 10-12-1747 Jantje Gerrits van Ekeris, ged. Woudenberg 21-11-1717, begr. Woudenberg 12-01-1801, dr. van Gerrit Hendriks en Geusje Wijnen

Uit dit huw.:

1. Teuntje Errissen Diedenhoven, ged. Woudenberg 04-02-1748, get. Elisje Gerrits van Ekeris, jong ov.

2. Gerrit Errissen Diedenhoven, ged. Woudenberg 26-01-1749, get. Elisje Gerrits van Ekeris, jong ov.

3. Gerrit Errissen Diedenhoven, ged. Woudenberg 09-08-1750, get. Lijsje Gerrits van Ekeris, volgt IV

4. Teuntje Errissen Diedenhoven, ged. Woudenberg 14-01-1753, get. Maria Weber, ov. Woudenberg 02-01-1824, tr. Woudenberg 05-09-1779 Willem Hendriksen van de Schans, geb. Woudenberg 27-10-1743, ov. Woudenberg 13-11-1816, zn. van Hendrik Willemsz van de Schans en Ariaantje Tijmens van Soelen/van Ginkel

5. Geusje Errissen Diedenhoven, ged. Woudenberg 29-06-1755, get. Maria Weber, jong ov.

6. Geusje Errissen Diedenhoven, ged. Woudenberg 04-11-1762, get. Dirkje Errissen van Ekeris, begr. Woudenberg 06-04-1790, tr. Woudenberg 24-04-1789 Jan Lodder, geb. Doorn, ov. Woudenberg 11-06-1817, zn. van Jan Meertensz Lodder en Dirkje Jans. Jan Lodder, tr. (2) Scherpenzeel (att. van Woudenberg) 10-04-1791 Annetje van Spankeren, ged. Scherpenzeel 01-01-1744, een nicht van zijn 1e vrouw, begr. Woudenberg 23-11-1802, dr. van Michiel Harmsen Baseveld/van Spankeren en Hendrikje Elissen Diedenhoven

7. Jacomijntje Diedenhoven, ged. Woudenberg 04-04-1762, ov. Woudenberg 10-03-1817, tr. Woudenberg 21-10-1787 Gerrit Gaasenbeek, ged. Woudenberg 02-08-1767, metselaar, ov. Woudenberg 20-04-1827, zn. van Hermen Geurtsz Gaasbeek en Jantje Gerrits van Mandersloot

 

IV

Gerrit Errissen Diedenhoven, ged. Woudenberg 09-08-1750, ov. Woudenberg 25-12-1818, tr. Woudenberg 14-04-1782 Hendrijntje Velthuijsen, ged. Woudenberg 25-06-1758, begr. Woudenberg 23-02-1804, dr. van Hendrik Ariesz Velthuijsen en Maria Jans de Bree/Apeldoorn

Lidm. Woudenberg 24-05-1798: Hendrijntje van Veldhuijzen hv G. Didenhove.

Uit dit huw.:

1. Maria Diedenhoven, geb./ged. Woudenberg 03/08-09-1782, get. Teuntje Diedenhoven, begr. Woudenberg 10-12-1782

2. Maria Diedenhoven, geb./ged. Woudenberg 16/23-11-1783, get. Geusje Diedenhoven, won. Berkel, tr. Woudenberg (att. van Berkel en Rodenrijs) 22-12-1805 Arien de Jager, wed. Angenietje Zuring, geb. Enkhuizen, won. Berkel

3. Jannetje Diedenhoven, geb./ged. Woudenberg 11/23-10-1785, ov. Woudenberg 13-12-1841, ongehuwd

In 1841 laat Jannetje Diedenhoven, ongehuwd, spinster te Woudenberg haar testament maken.

Erfgenaam: haar zoon Gerrit Diedenhoven, wolkammersknecht te Woudenberg. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 51; 09-12-1841).

Kind:

Gerrit Diedenhoven, geb./ged. Woudenberg 02/25-09-1808, wolkammersknecht, ov. Rijsenburg (ingeschr. te Woudenberg) 03-06-1853, tr. Woudenberg 19-05-1827 Willemijntje van de Wetering, geb./ged. Woudenberg 28-07/14-08-1796, ov. Woudenberg 08-11-1886, dr. van Cors Willemsz van de Wetering en Grietje van Drieënhuizen

De vader van Gerrit is Gerrit van Manen Ant.zn.

In 1862 royeert Hendrik Veenendaal, meester metselaar te Woudenberg een lening t.b.v.

wijlen Gerrit Diedenhoven, wolkammersknecht, ov. te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4139, nr. 37; 16-09-1862).

Uit dit huw.:

1. Cornelis Diedenhoven, geb. Woudenberg 18-10-1827, ov. Woudenberg 26-07-1831

4. Erris Diedenhoven, geb./ged. Woudenberg 21/26-08-1787, get. Teuntje Diedenhoven, begr. Woudenberg 05-11-1790, verongelukt

5. Hendrikje/Hendrika Diedenhoven, geb./ged. Woudenberg 10/14-06-1789, get. Ariaantje van Velthuijsen, geb. Koudijs, ov. Amerongen 02-03-1830, ongehuwd

6. Errisje Diedenhoven, geb./ged. Woudenberg 25-11/05-12-1790, get. Hendrikje van Renswoude, ov. Woudenberg 31-07-1846, ongehuwd

Lidm. Woudenberg 07-04-1815: Errisje Diedenhoven, gecensureert 1817.

Kinderen:

1. Hendrijntje Diedenhoven, geb. Woudenberg 25-10-1817, ov. Woudenberg 18-07-1848, tr. Woudenberg 30-07-1841 Johannis van de Haar, geb./ged. Woudenberg 11/31-07-1808, ov. Woudenberg 17-09-1886, zn. van Gijsbert van de Haar en Dirkje Rink. Johannis van de Haar, tr. (2) Woudenberg 21-11-1851 Johanna van Slooten, geb./ged. Nijkerk 17/20-06-1802, ov. Woudenberg 28-10-1865, dr. van Dirk van Slooten en Christina Geertruida Vos

2. Jannetje Diedenhoven, geb. Woudenberg 14-01-1823, ov. Utrecht 19-12-1891, tr. Utrecht 03-11-1852 Simon Jansen, geb. Utrecht 1824, ov. Utrecht 20-08-1887, zn. van Johannes Fredrik Jansen en Maria de Kruijf

7. Erris Diedenhoven, geb./ged. Woudenberg 05/10-06-1792, get. Teuntje Diedenhoven, volgt V

 

V

Erris Diedenhoven, geb./ged. Woudenberg 05/10-06-1792, landbouwer, ov. Woudenberg 09-08-1866, tr. Woudenberg 08-10-1814 Dirkje Kleinveld, geb./ged. Woudenberg 12/21-06-1789, ov. Woudenberg 01-02-1852, dr. van Cornelis Gerritsz Kleinveld en Ariaantje Dirks Vermeulen

Lidm. Scherpenzeel 30-04-1812: Dirkje Kleinveld, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 23-05-1815.

Lidm. Woudenberg: Dirkje Kleinveld hv Erris van Diedenhoven, met attestatie van Scherpenzeel 1815.

Uit dit huw.:

1. Hendrijntje Diedenhoven, geb. Woudenberg 29-12-1814, ov. Woudenberg 21-09-1824

2. Ariejaantje/Jaantje Diedenhoven, geb. Woudenberg 19-09-1816, ov. Woudenberg 26-08-1894, tr. Doorn 23-11-1839 Christiaan Aartsen van de Beek Evertsen, geb. Voorthuizen 1812, ov. Woudenberg 28-02-1867, zn. van Aart Evertsen van de Beek en Wijmpje/Wijntje Gerrits van Leijenhorst

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Jaantje Didenhoven, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 13-12-1869.

3. Gerrit Diedenhoven, geb. Woudenberg 12-12-1818, ov. Woudenberg 13-02-1819

4. Gerrit Diedenhoven, geb. Woudenberg 09-03-1820, ov. Woudenberg 22-02-1821

5. Gerrit Diedenhoven, geb. Woudenberg 02-07-1821, ov. Woudenberg 14-07-1821

6. Gerritje Diedenhoven, geb. Woudenberg 12-08-1822, ov. Woudenberg 17-08-1822

7. Hendrijntje Diedenhoven, geb. Woudenberg 14-08-1825, ov. Harderwijk 11-10-1894, tr. Harderwijk 01-11-1854 Evert Doornhof, geb. Harderwijk 1826, visser, ov. Ermelo (ingeschr. te Harderwijk) 25-09-1905, zn. van Evertje Doornhof

8. Gerritje Diedenhoven, geb. Woudenberg 21-11-1826, ov. Woudenberg 26-04-1890, ongehuwd

9. Cornelis Diedenhoven, geb. Woudenberg 20-09-1828, ov. Woudenberg 08-11-1853, ongehuwd

10. Jannetje Diedenhoven, geb. Woudenberg 10-10-1830, ov. Woudenberg 20-03-1875, tr. (1) Woudenberg 24-10-1857 Jan Stomphorst, geb. Barneveld 1826, ov. Scherpenzeel 17-03-1866, zn. van Jacob Jansen Stomphorst en Mietje/Maria Stevens van den Brink, tr. (2) Scherpenzeel 21-12-1871 Hendrik van Essen, wed. Anna ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1836/29-01-1837, timmerman, ov. Woudenberg 10-06-1931, zn. van Albert van Essen en Cornelia Bakker

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Jannetje Didenhoven, won. Woudenberg.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1868: Jannigje Diedenhoven, wed. Stomphorst

11. Gerrit Diedenhoven, geb. Woudenberg 18-11-1834, ov. Woudenberg 15-01-1837

 

IIb

Geurt Elissen, ged. Woudenberg 21-05-1702, tr. Woudenberg 07-04-1703 Willemijntje Hendriks de Bree

In 1716, 1719, 1725, 1735 en 1745 is Geurt Elissen eigenaar en bruiker van 1 morgen 1 hond in de Doornheg. Hij volgt zijn schoonvader Hendrick de Bree op (Oudschildgeld 50b2).

Uit dit huw.:

1. Elis Geurtsen, ged. Woudenberg 13-01-1704, get. Maria Willems

2. Gijsbertje Geurtsen, ged. Woudenberg 17-01-1706, get. Neeltje Teunissen

3. Jantje Geurtsen, ged. Woudenberg 01-07-1708, get. Geertje de Bree

4. Wijntje Geurtsen, ged. Woudenberg 04-10-1710, get. Goutje, tr. Woudenberg 02-11-1721 Jan Cornelisz, van Scherpenzeel

Uit dit huw.:

1. Jacobje Jans, ged. Woudenberg 11-01-1722, get. Maria Rijks

2. Celia Jans, ged. Scherpenzeel 25-12-1724, in de Knaapstraat

3. Geurt Jansz, ged. Scherpenzeel 18-02-1728, in de Knaapstraat

4. Cornelis Jansz, ged. Scherpenzeel 22-04-1731, in de Knaapstraat

5. Hendrijntje Jans, ged. Scherpenzeel 19-09-1734, in de Knaapstraat

5. Hendrijntje Geurtsen, ged. Woudenberg 02-04-1713, get. Goutje van Dam

6. Teunis Geurtsen, ged. Woudenberg 02-02-1716, get. Geertje de Bree

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

november 2011