Davelaar (1)

Davelaar ligt in Woudenberg. Het zijn oorspronkelijk twee boerderijen; Groot Davelaar (nu: Peelens Hoeve) en Klein Davelaar (nu Hoeve De Beek). Op hun grondgebied ontstaan in de loop der eeuwen nog meer boerderijen door bedrijfssplitsingen.

De families die de achternaam (Van) Davelaar gaan dragen komen bijna allemaal aantoonbaar van één van deze boerderijen.

De onderstaande familie woont op Klein Davelaar. Waar Evert Hendricksen en zijn vrouw Roelofje Jans vandaan komen is onbekend. Misschien weet u het? We houden ons aanbevolen. Hun zoon Jan Evertsz van Davelaer neemt de boerderij over. Een andere zoon, Hendrik Evertsz van Davelaer gaat in Amerongen wonen. Eén van zijn zonen, Otto Hendriksz van Davelaar keert terug. Otto neemt de boerderij Oevelaar onder Woudenberg over van zijn oom Gijsbert Evertsz van Davelaer. Hij is de stamvaders van een groot aantal Van Davelaars in de omgeving van Woudenberg en Scherpenzeel.
Zijn broer Gerrit Hendriksz van Davelaar gaat naar Leersum. Zijn zoon Gerrit Gerritsz van Davelaar trouwt met een Scherpenzeelse en wordt de stamvader van de vermogende en aanzienlijke familie Van Davelaar in het dorp met vele bezittingen zoals de boerderij Berkhorst en de helft van de boerderij Groot en Klein Gooswilligen onder Scherpenzeel, een huis in de Krommenhoek, enige landerijen onder Amerongen, een boerderij genaamd de Zandschulp en een boerderij genaamd Wildenburg.

Mogelijke voorvader:
Henrick Evertsen, tr. Jantien Jacobs. Jantien Jacobs, gewoond hebbende op Lambalgen, tr. (2) Scherpenzeel 15-09-1661 Derck Petersen
Uit dit huw.:
1.? Goossens Hendricksen, ged. Scherpenzeel 28-11-1647

I
Evert Hendricksen, ov. 20-07-1694, tr. Roelofje Jans, ov. 18-09-1702

Lidm. Scherpenzeel Pasen 1659: Evert Henricksen en Roeloffien Jans, echtelieden, op de Beeck.
Lidm. lijst Scherpenzeel 1673: Evert Hendricksen en Roelifje Jans, echtelieden op Daveler aen de Beeck.
In 1675 woont Evert Henricksz met zijn vrouw en 7 minderjarige kinderen op Davelaar (Huisgezinnen Woudenberg, nr. 92).
In 1696 is de wed. Evert Hendricksz c.a. eigenaar en bruiker van Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 94).
In
1706 en 1716 zijn de erven Evert Hendricksz eigenaar van Davelaar en bruiker is Jan Evertsz (Oudschildgeld Woudenberg nr. 94).
In 1702 erft Roelofje Jans, wed. Evert Hendriksz een huis met 6 morgen tussen Geitenbeek en Groot Lambalgen bij testamentaire dispositie van haar neef Herman de Cruijf (Huis Amerongen 1185, fol. 36vo; 22-08-1702).

 

Uit dit huw.:
1. Jannitgen Everts van Davelaer, ged. Scherpenzeel 05-09-1652, tr. (1) Scherpenzeel 02-12-1677 Hendrick Jansen, won. Landaes, tr. (2) won. Klein Landaes te Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 21-08-1681 Hendrick Evertsz, won. Wittenberg, tr. (3) Scherpenzeel (otr. Woudenberg) 21-10-1694 Jan Willemsen van Neerwoud, won. Kleijn Landaes
2. Hendrick Evertsz van Davelaer, ged. Scherpenzeel 18-05-1657, op de Beeck, volgt II
3. Annetien Everts van Davelaer, ged. Scherpenzeel 13-11-1659, op de Beeck, otr. Scherpenzeel 27-07-1679, tr. Amersfoort 10-08-1679, tr. Leusden (gerecht) 14-11-1679 Anthonis/Teunis Teunisz Voskuijlen, 1675 onmondig, won. Leusbroek, tr. (2) won. Leusbroek, otr. Leusden (gerecht) 06-11-1696 Beernt Jansz, jm. van Hummelo, won. Leusbroek, tr. (3) Hamersveld (RK) 14-02-1706 en Leusden (gerecht) 19-02-1706 Hendrik Hendricksz Brom, wed. Geertie van Dordtmondt, won. Heiligenberg onder Leusden
4. Gijsbert Evertsz van Davelaer, ged. Scherpenzeel 14-01-1666, op Davilaer, jong ov.
5. Grietien Everts van Davelaer, ged. Scherpenzeel 14-01-1666, op Davilaer, tr. Scherpenzeel 14-06-1691 Elbert Jansen van Egdum, op Egdum
6. Gijsbert Evertsz van Davelaer, ged. Scherpenzeel 16-08-1668, op Davilaer, tr. Scherpenzeel 25-03-1691 Gerritje Jansen van Egdom

Lidm. Scherpenzeel 02-10-1692: Gijsbert Evertsen en Gerritje Jansen, op Egdum.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Gijsbert Evertsen van Davelaar en Jantje Everts, op Oevelaar.
Uit dit huw.:
1. Marrijtje Gijsberts van Davelaer, ged. Scherpenzeel 27-03-1692
2. Jan Gijsbertsz van Davelaer, ged. Scherpenzeel 22-04-1694
3. Evert Gijsbertsz van Davelaer, ged. Scherpenzeel 13-10-1695
4. Arisje Gijsberts van Davelaer, ged. Scherpenzeel 18/29-08-1700, op Oevelaer
5. Roelof Gijsbertsz van Davelaer, ged. Scherpenzeel 01-10-1702, op Oevelaer
6. Geertje Gijsberts van Davelaer, ged. Scherpenzeel 10-01-1706, op Oevelaer
7. Jannetje Gijsberts van Davelaer, ged. Scherpenzeel 27-02-1707, op Oevelaer
8. Jantje Gijsberts van Davelaer, ged. Scherpenzeel 29-07-1708, op Oevelaer

7. Jan Evertsz van Davelaer, ged. Scherpenzeel 19-11-1671, op de Beeck, ov. ca 1723, tr. Scherpenzeel 21-02-1703 Marijtje Willemsen van Lambalgen, ged. Scherpenzeel 26-12-1659, op Voscuijlen, ov. voor 1704, dr. van Willem Evertsz en Geertje Gijsberts, tr. (2) Amerongen (aanget. Scherpenzeel en Woudenberg) 24-08-1704 Neeltje Otten, won. Ginckel onder Amerongen, ged. Scherpenzeel 15-03-1685, aen de Haer, ov. 22-11-1713, dr. van Oth Gijsbertsen en Evertje Jacobs van Meerveld

In 1704 wordt Jan Evertsz van Davelaar beleend na opdracht door Evert Willemsz met de Haverkamp van ´t Voort (HUA; Leenhof 112, fol. 174; 1704).
Lidm. Scherpenzeel 12-04-1705: Neeltje Otten hv Jan Evertsen, op Davelaer.
In 1706 en 1716 zijn de erven Evert Hendricksz eigenaar van Davelaar en bruiker is Jan Evertsz (Oudschildgeld Woudenberg nr. 94).
In
1719 is Jan Evertsz eigenaar  en bruiker van Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 94).
            Oudschildgeld Woudenberg nr. 94, 1719: Jan Evertsz, bruiker zelf.
In 1725 toont Evertjen Jacobs, wed. Hendrick Evertsen van Davelaer de uitkoop van Jan Evertsen van Davelaer, eerst wed. Marija Willemsen van Lambalgen voor not. Quirijn Pauw te Utrecht, gepasseerd op 03-04-1704. Hieruit blijkt dat de erfgenamen van Marija een vierde deel van een bank in de Grote Kerk krijgen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-04-1725).
Uit het 2e huw.:
1. Evert Jansz van Davelaer, ged. Scherpenzeel 20-04-1707, ov. voor 1727
2. Roelofje Jans van Davelaer, ged. Scherpenzeel 22-09-1709, ov. voor 1727
3. Evertje Jans van Davelaar, ged. Scherpenzeel 16-03-1712, op Davelaar, tr. Woudenberg 03-11-1737 Cornelis Methorst, koster en schoolmeester van Doorn

Evertje en Marijtje Jans van Davelaar genoemd in testament van hun grootmoeder Evertje Jacobs van Meerveld (AT031a002; 28-03-1727).
In 1724 wordt Evertje Jans van Davelaar beleend na dode van haar vader met de Lege camp in Lambalgen onder Woudenberg (Huis Amerongen 1186, fol. 27; 15-12-1724).

 

4. Maria/Marijtje/Mechteld Jans van Davelaar, ged. Scherpenzeel 16-03-1712, op Davelaar, tr. Leersum 30-03-1738 Hendrik Dirksz van Woudenberg, ged. Leersum 15-07-1710, zn. van Dirk Petersen van Woudenberg en Mechteld Jans van Os. Hendrik van Woudenberg, tr. (2) Trijntje Versteeg

In 1724 wordt Maria Jans van Davelaar beleend na dode van haar vader Jan Evertsz van Davelaar met de Haverkamp van ´t Voort (HUA; Leenhof 115, fol. 39; 1724).
In 1747 wordt Gerrit Gerritsz van Overeem beleend door opdracht van Maria Jans van Davelaar x Hendrik Woudenberg met de Haverkamp van ´t Voort (HUA; Leenhof 118, fol. 34; 1747).

 

5.? Geertje Jans van Davelaer, tr. Woudenberg 27-07-1727 Jacob Jansz van Ackeren, soldaat Regiment De Baern, won. Woudenberg

8. Geertje Everts van Davelaer, tr. Scherpenzeel 07-04-1699 Gerrit Jansen van Egdum. Gerrit tr. (2) Lunteren (otr. Scherpenzeel) 20-02-1707 Gerritje/Geurtje Everts, ged. Lunteren 28-10-1683, dr. van Evert Hendriksen en Brentje Wouters

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1685: Geertje Evertsen van Davelaer.
Bij haar huw. in 1699 zijn haar broer Hendrick en haar neef Herman de Kruijf getuigen.
In 1703 wordt Gerrit Jansz van Egdom beleend door opdracht van  Roelofje Jans, wed. Evert Hendriksz met een huis met 6 morgen tussen Geitenbeek en Groot Lambalgen (Huis Amerongen 1185, fol. 36vo; 1703).

 

II
Hendrik Evertsz van Davelaer, ged. Scherpenzeel 18-05-1657, op de Beeck, ov. ca. 1723, tr. Amerongen 29-04-1688 Evertje Jacobs van Meerveld, wed. Ot Gijsberts, won. aan de bergkant onder Ginkel, Amerongen, van Someren bij Voorthuizen, dr. van Jacob Thonisz van Meerveld en Neeltje Teunissen Brants. Evertje, tr. (1) otr. Amerongen, tr. met attestatie naar Voorthuizen 15-02-1675 Oth Gijsbertsz (van de Haar), van Ginkel

In 1663 schenkt Henrick, zoon van Evert Henricksen op de Beeck f 3-3 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).
In 1697 wordt Hendrick Everts van Davelaer, wonende aan de Haer onder Amerongen x Evertjen Jacobs beleend door opdracht van Aert Hendricks van der Meulen met de helft van de Haer, gekocht op 23-04-1696 voor f 1151,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 22; 12-05-1697).
In 1699 beleend met 2 venen onder Amerongen na dode van haar oom Brant Theunisz (HuisAmerongen 1185, f. 28; 1699).
In 1706 wordt Hendrik Evertsz van Davelaar beleend na dode van Geertje Everts Cruijven met een kamp land in Lambalgen (Huis Amerongen 1185, f. 49; 11-11-1706. Bel. Holevoet nr. 42).
In 1714 wordt Hendrik Evertsz van Davelaar beleend door opdracht van  Gerrit Jansz van Egdom met een huis met 6 morgen tussen Geitenbeek en Groot Lambalgen (Huis Amerongen 1185, fol. 85; 1714).
In 1711 wordt Hendrik Evertsz van Davelaar beleend na aankoop van Cornelis Aelbertsen van Santen met 3 morgen land in Klein Lambalgen (Huis Amerongen 1185, f. 75; 1711. Bel. Holevoet nr. 48).
In 1712 wordt Gijsbert Otten, wonende de Haer x Geurtjen Willems van ’t Vliet beleend door opdracht van Hendrick Everts van Davelaer met de helft van de Haer, gekocht op 30-11-1712 voor f 2000,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 143 fol. 93vo; 15-12-1712).
In 1715 wordt Hendrik Evertsz van Davelaar beleend door opdracht van Jacob Jansz met twee kampen land in Klein Lambalgen (Huis Amerongen 1185, f. 92,93. 11-09-1715. Bel. Holevoet nr. 41a).
Lidm. Scherpenzeel 28-03-1717 met attestatie van Amerongen: Hendrik Everts Davelaar en Evertje Hendriks(?), echtelieden en Ot Hendriksz Davelaar, jm, later met attestatie vertrokken naar Amerongen, ´thans woonende op Koudijs´.
In 1716 wordt Hendrick Everts Davelaer, wonende onder Amerongen, stiefvader en momber van de onmondige Ot Gijsberts, zoon van Gijsbert Otten x Arrisjen Hendricks beleend na dode van Gijsbert Otten met de helft van de Haer (Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 101vo; 25-08-1716).
In 1725 toont Evertjen Jacobs, wed. Hendrick Evertsen van Davelaer de uitkoop van Jan Evertsen van Davelaer, eerst wed. Marija Willemsen van Lambalgen voor not. Quirijn Pauw te Utrecht, gepasseerd op 03-04-1704. hieruit blijkt dat de erfgenamen van Marija een vierde deel van een bank in de kerk krijgen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-04-1725).
In 1727 laat Evertje Jacobs, tweemaal weduwe, won. Coudijs haar testament maken. Octrooi  08-03-1700 Hof van Utrecht. Vorige testamenten: 07-04-1720, notaris G. van Zwoll en 07-07-1718, not. Adriaen Hardenberg te Amerongen. Zoon Gerrit uit haar 2e huw. krijgt 100 gl. Andere erfgen. zijn haar andere kinderen: Gijsbert (ov.); Oth en Neeltje (ov.) (AT031a002; 28-03-1727).

 

Uit dit huw.:
1. Gerrit Hendriksz van Davelaar, ged. Amerongen 16-03-1690, volgt IIIa
2. Otto Hendriksz van Davelaar, ged. Amerongen 06-11-1692, volgt IIIb

IIIa
Gerrit Hendriks van Davelaar, ged. Amerongen 16-03-1690, ov. Scherpenzeel 20-10-1774, tr. Leersum 21-02-1712 Teuntje Jacobs Blotenburg, won De Haer onder Leersum, ged. Amerongen 05-09-1697, ov. Scherpenzeel 24-02-1777, dr. van Jacob Gerritsz van Blotenburg en Maria Peters van Woudenberg

 

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Gerrit Hendericks van Davelaer en Teuntje Jakobs van Blotenburg.
Lidm. Scherpenzeel: Gerrit Hendriks van Davelaar en Teuntje Jakobs van Blotenburg met attestatie van Leersum 11-04-1751.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Gerridt Hendricksz van Davelaer en Teuntje van Blotenborgh.
In 1753 worden Gerret Hendricksen van Daevelaer x Teuntije van Blotenburg beleend door opdracht van Geijsbert Woutersen met Berckhorst, gekocht voor f 1675,=. Zij belenen hun oudste zoon Gerret Gertse van Daevelaer ermee (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 18; 09-04-1753).
Lidm. lijst Scherpenzeel 1771,1772-1774: Gerrit Hendrikz van Davelaar en Teuntje Jakobs van Blotenburg
In 1760 laten Gerrit van Davelaar x Teuntje Blotenburgh, won. Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. Erfgenamen de kinderen: Gerrit van Davelaar; Evert van Davelaar; Peter van Davelaar; de onm. kinderen van ov. Maria van Davelaar x Arend Vonk. Octrooi om te testeren, not. H. van Dam; 20-09-1760 (HUA; UT184a24-260; 20-09-1760).
In 1772 laten Gerrit van Davelaar x Teuntje Blotenburgh, won. Scherpenzeel hun testament op de langstlevende o.a. een boerderij in de Groep (gekocht 24-07-1772 nr. 911) (AE; AT042a007 nr. 912; 24-07-1772).

 

Uit dit huw.:
1. Hendrik Gerritsz van Davelaar, ged. Amerongen 09-10-1718, ov. voor 1760
2. Hendrijntje Gerrits van Davelaar, ged. Amerongen 16-02-1721, ov. voor 1760
3. Jacob Gerritsz van Davelaar, ged. Leersum 01‑03‑1722, wegens absentie v.d. pred. te Amerongen, ov. voor 1760
4. Maria Gerrits van Davelaar, ged. Amerongen 06-02-1724, ov. voor 1760, tr. Scherpenzeel 26-12-1751 Arend Jan Vonk, geb. Tiel, zn. van moeder Adr. Arnold Noot

 

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Maria van Davelaer, met attestatie vertrokken naar Utrecht.
Uit dit huw.:
1. Hendrika Adiana Vonk, geb. Nijkerk 1752, ov. Scherpenzeel 22-01-1830, tr. Scherpenzeel 24-10-1784 Arris van Maanen, ged. Scherpenzeel 22-11-1750, ov. Scherpenzeel 17-01-1847, zn. van Jan Adriaan Dirksz van Maanen en Deliana van Wolfswinkel

 

Lidm. Scherpenzeel 03-05-1777: Hendrika Adriana Vonk, jd.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Hendrica Adriana Vonk.
Everd van Davelaar laat de maaggescheid van 05-09-1777 tussen hem, zijn overleden broer Gerrit van Davelaar aan de ene kant en hun nicht Hendrika Adriana Vonk aan de andere kant registreren. Hieruit blijkt dat Gerrit en Everd van Davelaar het erf Birkhorst toekomt (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 188; 27-09-1786).

 

5. Hendrik Gerritsz van Davelaar, ged. Amerongen 28-04-1726, ov. voor 1760
6. Jan Gerritsz van Davelaar, ged. Amerongen 14-11-1728, ov. voor 1760
7. Gerrit Gerritsz van Davelaar, ged. Leersum 19‑08‑1731, volgt IVa
8. Evert Gerritsz van Davelaar, ged. Leersum 13‑12‑1733, ov. Scherpenzeel 14-08-1822, ongehuwd

 

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Evert van Davelaer.
Lidm. Scherpenzeel: Evert van Davelaer, met attestatie van Utrecht 01-10-1760.
Lidm. reg.
Scherpenzeel 1771,1772-1774 en 1805: Evert van Davelaer.
Gerrit en Everd van Davelaar aan de ene kant en hun nicht Hendrika Adriana Vonk, geassisteerd door Pieter Dixkes, aan de andere kant; maaggescheid over de nalatenschap van (groot)ouders Gerrit van Davelaar x Teuntje van Blotenburg, overleden te Scherpenzeel, eveneens is overleden: Peter van Davelaar, broer van Gerrit en Everd. De maaggescheid is niet geheel geregistreerd.
Gerrit en Everd krijgen: 1. een boerderij onder Amerongen, 2. enige landerijen onder Amerongen, 3. de helft van de boerderij de Zandschulp, 4. de helft van de Wildenburg, 5. Birkhorst, 6. een huis en hof  (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 187; 05-09-1777).
Gerrit van Davelaar x Grietje van Breeschoten aan de ene kant en Everd van Davelaar aan de andere kant; maaggescheid. Gerrit krijgt: 1. de helft van de boerderij Groot en Kleijn Gooswilgen, publiek gekocht op 16-08-1774, gehuurd door Kors Pater, Jan Kornelissen en Jan Teunissen. De andere helft is van Willem Renes, 2. een huis in de Krommenhoek, 3. enige landerijen onder Amerongen. Evert krijgt: 1. een boerderij genaamd de Zandschulp, 2. een boerderij genaamd Wildenburg. De boerderij Berkhorst blijft onverdeeld (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 165; 16-08-1779).
Everd van Davelaar laat de maaggescheid van 05-09-1777 tussen hem, zijn overleden broer Gerrit van Davelaar aan de ene kant en hun nicht Hendrika Adriana Vonk aan de andere kant registreren. Hieruit blijkt dat Gerrit en Everd van Davelaar het erf Berkhorst toekomt (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 188; 27-09-1786).

 

8. Petrus/Peter Gerritsz van Davelaar, ged. Leersum 15‑01‑1736

IVa
Gerrit Gerritsz van Davelaar, ged. Leersum 19‑08‑1731, ov. Scherpenzeel 04-07-1784, tr. Scherpenzeel 02-02-1755 Grietje van Breeschoten, ged. Scherpenzeel 08-02-1728, dr. van Hendrik van Breeschoten en Johanna Coudijs

 

Lidm. Scherpenzeel 07-12-1774: Gerrit van Davelaar en Grietje van Breeschoten.
Gerrit en Everd van Davelaar aan de ene kant en hun nicht Hendrika Adriana Vonk, geassisteerd door Pieter Dixkes, aan de andere kant; maaggescheid over de nalatenschap van (groot)ouders Gerrit van Davelaar x Teuntje van Blotenburg, overleden te Scherpenzeel, eveneens is overleden: Peter van Davelaar, broer van Gerrit en Everd. De maaggescheid is niet geheel geregistreerd.
Gerrit en Everd krijgen: 1. een boerderij onder Amerongen, 2. enige landerijen onder Amerongen, 3. de helft van de boerderij de Zandschulp, 4. de helft van de Wildenburg, 5. Birkhorst, 6. een huis en hof  (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 187; 05-09-1777).
In 1778 laten Gerrit van Davelaar x Margaretha van Breeschoten, won. Scherpenzeel een testament op de langstlevende maken (AE; AT042a010 nr. 1392; 21-05-1778).
Gerrit van Davelaar x Grietje van Breeschoten aan de ene kant en Everd van Davelaar aan de andere kant; maaggescheid. Gerrit krijgt: 1. de helft van de boerderij Groot en Kleijn Gooswilgen, publiek gekocht op 16-08-1774, gehuurd door Kors Pater, Jan Kornelissen en Jan Teunissen. De andere helft is van Willem Renes, 2. een huis in de Krommenhoek, 3. enige landerijen onder Amerongen. Evert krijgt: 1. een boerderij genaamd de Zandschulp, 2. een boerderij genaamd Wildenburg. De boerderij Berkhorst blijft onverdeeld (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 165; 16-08-1779).Everd van Davelaar laat de maaggescheid van 05-09-1777 tussen hem, zijn overleden broer Gerrit van Davelaar aan de ene kant en hun nicht Hendrika Adriana Vonk aan de andere kant registreren. Hieruit blijkt dat Gerrit en Everd van Davelaar het erf Birkhorst toekomt (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 188; 27-09-1786).
In 1794 eist Grietje van Breeschooten, wed. Gerrit van Davelaar betaling van f 223-16 van de gebr. Geerling, winkeliers, gewoond hebbende te Hilversum, voor geleverde ´vijfschaften´ (Recht. Arch. Scherpenzeel 12; 12-09-1794).
Grietjen van Breeschoten, wed. Gerrit van Davelaar, geassisteerd door haar zoon Gerardus van Davelaar, stelt zich borg voor haar schoonzoon Jan Verburgt, als rentmeester van het S. Pieters-gasthuis te Arnhem, met toestemming van haar kinderen Anthonia x Jan van Beek, Hendrik van Davelaar x Aalbertje Wilbrink, Gerardus van Davelaar x Johanna ter Leth, Maria van Davelaar x Decemer Appeldoorn. Onderpand: de helft van Groot en Kleijn Gooswilligen, getaxeerd op f 11.000,=. Evert van Davelaar stelt verder tot onderpand: Birkhorst, getaxeerd op f 5000,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 146 fol. 209; 28-01-1797).

 

1. Tonia/Antonia van Davelaar, ged. Scherpenzeel 17-08-1755, tr. Scherpenzeel 16-11-1783 Jan van Beek, geb. Hemmen, won. Harderwijk

Lidm. Scherpenzeel 07-02-1774: Antonia van Davelaar, met attestatie vertrokken naar Harderwijk 27-02-1784.

 

2. Hendrick van Davelaar, ged. Scherpenzeel 20-02-1757, ov. Arnhem 11-06-1815, tr. (1) Velp (att. van Arnhem) 04-12-1792 Aalbertje Wilbrink, tr. (2) Johanna Capel, ov. Arnhem 26-01-1855. Johanna, tr. (2) Gerrit Jansen, tr. (3) Berend Fels, tr. (4) Arij van der Slooten

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1779: Hendrik van Davelaar, met attestatie vertrokken naar Arnhem 05-10-1789.
Hendrik van Davelaar, als oudste zoon, mede namens de andere erfgenamen beleend na dode van zijn vader Gerrit Gerritse van Davelaar met de helft van Berkhorst. De andere helft is van zijn oom Everd van Davelaar, waarmee Hendrik namens hem beleend wordt (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 189; 27-09-1786).
Hendrik van Davelaar opnieuw beleend door de komst van Borchard Fredrik Willem van Westerholt als Heer van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 191; 20-08-1789).
Hendrik van Davelaar opnieuw beleend door de komst van Johannis Sebastiaan van Naamen als Heer van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 143vo; 12-12-1793).
Uit dit huw.:
1. Gerrit van Davelaar, geb. Arnhem 11-10-1793, tr. Deventer 08-12-1832 Antjen van Groningen, geb. Deventer 14-08-1814, dr. van Berend van Groningen en Elisabeth Sophia van Burck
2. Willemina van Davelaar, geb. Arnhem 1795, tr. Arnhem 20-10-1815 Pieter Reinier van Ellekom, geb. Nijmegen 1771, zn. van Jan van Ellekom en Johanna Maria Vermasen
3. Margrieta van Davelaar, geb. Arnhem 1798, tr. Arnhem 04-07-1816 Gradus de Veer, geb. Arnhem 1790, zn. van Claas de Veer en Judith van Alphen
4. Hendrika Gijsbarta van Davelaar, geb. Arnhem 1800, ov. Arnhem 23-09-1835, tr. Arnhem 25-11-1824 Gerrit Mos, geb. Arnhem 1794, zn. van Gerrit Mos en Johanna Hendrika Mos

3. Gerhardus van Davelaar, ged. Scherpenzeel 18-02-1759, volgt V
4. Johanna van Davelaar, ged. Scherpenzeel 20-12-1761, ov. Arnhem 03-06-1830, tr. Scherpenzeel 19-07-1795 Jan Verburgt, geb. Arnhem 1765, rentmeester, ov. Arnhem 26-09-1849, zn. van Klaas Verburgt en Grietje van Stuijvenberg

Lidm. Amersfoort okt. 1777: Johanna van Davelaar.
Lidm. Scherpenzeel: Johanna van Davelaar, met attestatie van Amersfoort 12-11-1777, met attestatie    vertrokken naar Renswoude 21-05-1783,. met attestatie van Renswoude 27-02-1784, met attestatie       vertrokken naar Arnhem.
            Uit dit huw.:
1. Nicolaas Verburgt, geb. Arnhem dec. 1802, tr. Scherpenzeel 14-07-1830 met zijn nicht Harbarta van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 22-01/07-02-1802, dr. van Gerhardus van Davelaar en Johanna ter Leth

5. Maria van Davelaar, ged. Scherpenzeel 20-01-1765, tr. Scherpenzeel 18-08-1793 Decimer Appeldoorn, geb. Harderwijk 1761, wethouder, ov. Harderwijk 19-11-1847, zn. van Eibertus van Appeldoorn en Geertruij Stant

Lidm. Scherpenzeel 28-12-1784: Maria van Davelaar, met attestatie vertrokken naar Harderwijk 21-08-1794.

 

6. Jakob van Davelaar, ged. Scherpenzeel15-11-1767, ov. voor 1797

V
Gerhardus van Davelaar, ged. Scherpenzeel 18-02-1759, ov. Scherpenzeel 28-12-1847, tr. (1) Velp 22-07-1796 (otr. Scherpenzeel) Johanna ter Leth, wed. Coenradus Aveling, geb. Arnhem, won. Velp, ov. Scherpenzeel 23-02-1807, tr. (2) Scherpenzeel (kerk) 23-01-1812 Jansje Boom, geb. Ankeveen 1772, ov. Scherpenzeel 31-01-1840
               

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1783: Gerardus van Davelaar.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Gerardus van Davelaar.
In 1836 geeft Gerardus van Davelaar, wed. Johanna Terleth, rentenier te Scherpenzeel toestemming voor het huwelijk van zijn dochter Johanna van Davelaar, wed. Herbert Homoet, z.b. te Scherpenzeel en Johannes van Raalten, ontvanger der rijksbelasting te Putten (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 36; 28-06-1836).

 

Uit het 1e huw.:
1. Margrietha van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/07-05-1797, ov. Scherpenzeel 26-10-1864, tr. Scherpenzeel 27-07-1816 Jan Gijsbert Broekman, wed. Gijssabarta Wilhelmina Meulenburg, geb. Arnhem 1787, ov. ´s-Hertogenbosch (ingeschr. te Arnhem) 03-01-1823, zn. van Harmanus Broekman en Gerritje van Heerdt

In 1848 verhuren Margeretha van Davelaar, wed. Jan Gijsbert Broekman en Johanna van Davelaar, eerder wed. Herbert Homoet, nu wed. Johannes van Raalten de landerijen, genaamd Berkhorst bestaande uit 29 percelen, die afzonderlijk worden genoemd aan tien mensen, alles voor 6 jaar, ingaande 22-02-1849 (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 36; 14-09-1848).
In 1850 scheiding van het land tussen Margaretha van Davelaar, wed. Jan Gijsbert Broekman en Johanna van Davelaar, eerst wed. Herbert Homoet, nu wed. Johannes van Raalten, zonder beroep, won. S., eigenaressen van Berkhorst, en mr. Isaac Scheltus, Heer van Leusden, eigenaar van Groot Rooiwinkel. Het geschil over het gebruik van de weg wordt bijgelegd (Huis Scherpenzeel 77; Not. Scherpenzeel 4131, nr. 11; 18-03-1850).

 

2. Johanna van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 16/25-12-1798, ov. Scherpenzeel 17-08-1873, tr. (1) Scherpenzeel 25-01-1818 Harbert Homoet, geb./ged. Scherpenzeel  01/15-05-1785, ov. Scherpenzeel 06-05-1820, zn. van Jacob Homoet en Grietje Harberts, tr. (2) Putten 09-07-1836 Johannes van Raalten, geb. Harderwijk 1794, rijksontvanger, ov. Putten 17-06-1843, zn. van Rijer van Raalten en Cornelia Schutten

In 1848 verhuren Margeretha van Davelaar, wed. Jan Gijsbert Broekman en Johanna van Davelaar, eerder wed. Herbert Homoet, nu wed. Johannes van Raalten de landerijen, genaamd Berkhorst bestaande uit 29 percelen, die afzonderlijk worden genoemd aan tien mensen, alles voor 6 jaar, ingaande 22-02-1849 (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 36; 14-09-1848).
In 1850 scheiding het land tussen Margaretha van Davelaar, wed. Jan Gijsbert Broekman en Johanna van Davelaar, eerst wed. Herbert Homoet, nu wed. Johannes van Raalten, zonder beroep, won. S., eigenaressen van Berkhorst, en mr. Isaac Scheltus, Heer van Leusden, eigenaar van Groot Rooiwinkel. Het geschil over het gebruik van de weg wordt bijgelegd (Huis Scherpenzeel 77; Not. Scherpenzeel 4131, nr. 11; 18-03-1850).
Uit het 1e huw.:
1. Jan Jacob Homoet, geb./ged. Schepenzeel 18-11/06-12-1818, ov. Arnhem 15-02-1908, tr. Zwolle 21-08-1845 met zijn nicht Elberta Johanna Cnopius, geb. IJsselstein 1824, ov. Arnhem 19-02-1907, dr. van Lodewijk Christiaan Cnopius en Antonia Alberta van Davelaar, zie V3.1

 

Van 1873-1886 (en wellicht langer) is Jan Jacob Homoet eigenaar van Berkhorst.

 

2. Gerardus Homoet, geb./ged. Schepenzeel 24-01/06-02-1820, tr. Aalten 24-07-1846 Susanna Elisabeth Thomson, geb. Vlissingen 1822, ov. Utrecht 23-01-1888, dr. van Jan Jacob Thomson en Aagje Rumph

 

3. Antonia Alberta van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 31-01/02-03-1800, tr. Scherpenzeel 09-07-1820 Lodewijk Christiaan Cnopius, geb. Arnhem 1791, zn. van Pieter Cnopius en Elberta Lenting

Uit dit huw.:
1. Elberta Johanna Cnopius, geb. IJsselstein 1824, tr. Zwolle 21-08-1845 Jan Jacob Homoet, geb./ged. Schepenzeel 18-11/06-12-1818, ov. Arnhem 15-02-1908, zn. van Harbert Homoet en Johanna van Davelaar, zie V2.1

 

4. Harbarta van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 22-01/07-02-1802, ov. Arnhem 07-03-1874, tr. Scherpenzeel 14-07-1830 met haar neef Nicolaas Verburgt, geb. Arnhem dec. 1802, koopman, ov. Arnhem 11-03-1872, zn. van Jan Verburgt en Johanna van Davelaar
5. Gerritje Jacomijntje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1803/22-01-1804, ov. Scherpenzeel 24-02-1807 (dag na haar moeder, bij haar in de kist begraven)

IIIb
Otto Hendriksen van Davelaar
, ged. Amerongen 06-11-1692, ov. voor 1771, tr. Woudenberg 01-04-1731 Neeltje Jacobs van Lambalgen, ook wel Neeltje van Leusden, ged. Scherpenzeel 22-07-1708, op Groot Lambalgen, ov. Scherpenzeel 23-05-1783, dr. van Jacob Jansen en Barbertje Teunissen van Wittenberg

 

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1717: Ot Hendriksz Davelaar, jm, met attestatie van Amerongen..
In 1724 wordt Oth Hendriksz van Davelaar beleend na dode van zijn vader Hendrik Evertsz van Davelaar met een huis met 6 morgen tussen Geitenbeek en Groot Lambalgen (Huis Amerongen 1186, fol. 23; 11-11-1724.
Bel. Holevoet nr. 47).
In 1724 wordt Oth Hendriksz van Davelaar beleend na dode van zijn vader Hendrik Evertsz van Davelaar met
3 morgen land in Klein Lambalgen (Huis Amerongen 1186, fol. 23; 11-11-1724). Bel. Holevoet nr. 48).
In 1712 wordt Gijsbert Otten, wonende de Haer x Geurtjen Willems van ’t Vliet beleend door opdracht van Hendrick Everts van Davelaer met de helft van de Haer, gekocht op 30-11-1712 voor f 2000,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 143 fol. 93vo; 15-12-1712).
Lidm. Scherpenzeel 02/09-04-1741: Oth Henderickzen van Davelaer en Neeltje Jakobs, won. op Lambalgen, met attestatie van Amerongen.
In 1744 geeft het kapittel van St. Pieter aan Jacob Gerritsz. van Blootenburg en Oth Hendricksz. van Davelaar in erfpacht de grove en smalle tienden uit hun goederen in Ginkel, (HUA; Kapittel St. Pieter nr. 325; 1744).
In 1752 procederen de erven van Teunis Floor tegen Jacob Gerritse van Blootenburgh en Oth Hendrikse Davelaer (HUA; U214a002, nr. 85; 04-11-1752).
Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Otto Hendricksz Davelaer en Neeltje Jakobsz, op Oevelaer.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Neeltje Jakobsz, wed. Otto Hendriks Davelaar op Oevelaar
.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Neeltje Jakobsz, wed. Otto Hendrikz Davelaar op Oevelaar.
In 1778 wikkelt Jacob van Davelaar de nalatenschap af van zijn vader Otto van Davelaar x Neeltje van Leusden, won. Oevelaar (At048a001, nr. 19; 04-10-1778).

 

Uit dit huw.:
1. Evertje Otten van Davelaar, ged. Amerongen 03-02-1732

 

Lidm. Scherpenzeel 18-04-1756: Evertje Otten van Oevelaar.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Evertje Otten Davelaer.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Evertje Otten, op Oevelaar, ov.

 

2. Barbertje Otten van Davelaar, ged. Leersum 30-08-1733, jong ov.
3. Hendrik Otten van Davelaar, ged. Leersum 26‑09‑1734, ov. Bunschoten 16-12-1821, ongehuwd

 

Grote Kerk Scherpenzeel grafsteen nr. 25: H.O.V.DAVELAAR.
Grote Kerk Scherpenzeel grafsteen nr. 38: H.O.V.DAVELAAR en I.I.L.

 

3. Barbertje Otten van Davelaar, ged. Amerongen 21-10-1736, ged. Leersum 30‑08‑1733, begr. Amersfoort 25-09-1799, tr. Amersfoort 09-11-1764 Hermannus van Laar, wed. Margrietje van Blombergen

 

Lidm. Amersfoort jan. 1761: Barbara van Davelaar.
Testament (Not. J. de Louter, Amersfoort, AT 051a001 rep 87; 22-08-1799).
Verkoop huis aan De Hof in Amersfoort. (Not. J. de Louter, Amersfoort, AT 051a002 rep 132; 21-02-1800).

 

4. Willemijntje Otten van Davelaar, ged. Amerongen 03-08-1738, begr. Amersfoort 08-04-1773
                Lidm. Amersfoort dec. 1761: Willemijntje van Davelaar, met attestatie van Amsterdam.

 

5. Jakob Otten van Davelaar, ged. Scherpenzeel 03-04-1740, op Lambalgen, volgt IVb
6. Neeltje Otten van Davelaar, ged. Scherpenzeel 25-11-1742, op Lambalgen, ov. Doorn 02-12-1817, tr. Doorn 07-10-1781 Gerrit van Rhee, wed.
Evertje Teunissen van de Haar, ged. Scherpenzeel 04-10-1744, ov. Doorn 06-06-1818, zn. van Willem van Rhee en Leijsje Gerrits van Ekris
                Lidm. Amersfoort juni 1761: Neeltje van Davelaar, met attetstaie van Montfoort.

 

7. Evert Otten van Davelaar, ged. Scherpenzeel 16-08-1744, op Oevelaar, tr. Woudenberg 25-02-1787 Maasje van de Haar, ged. Doorn 21-10-1759, dr. van Gerrit Willemsz van de Haar en Aaltje Peters

 

Uit dit huw.:
1. Neeltje Davelaar, ged. Doorn 20-01-1788, ov. Amerongen 31-12-1855, tr. Amerongen 13-11-1813 Grote Kerk Scherpenzeel 21-11-1813 Jan van Ginkel, geb. Leusden, ged. Woudenberg 28-06-1778, ov. Amerongen 17-10-1824, zn. van Gijsbert Willemsz van Ginkel en Teuntje Jans Overeem
2. Aaltje Davelaar, ged. Doorn 04-04-1790
3. Aaltje Davelaar, ged. Doorn 17-07-1791, ov. Veenendaal 28-12-1862, tr. Leersum 27-04-1817 Ruth van Zwetselaar, wed. Geertruij Meijer, geb. 1781, ov. Veenendaal 10-02-1828, zn. van Rijk Evertsen van Zwetselaar en Jannigje Rutten
4. Ot Davelaar, ged. Amerongen 17-12-1797

 

9. Teunis Otten van Davelaar, ged. Woudenberg 17-07-1746
10. Roelofje Otten van Davelaar, ged. Woudenberg 01-09-1748, ov. Bunschoten 15-08-1815, tr. Bunschoten (otr. Woudenberg 16-03-1782) Harmen Petersz Niezen, wed. Evertje Hendriksen Huijgen, ged. Bunschoten 28-08-1735, ov. Bunschoten 15-06-1793, zn. van Pieter Bortsz Niezen en Magteltje Harmens

 

Lidm. Scherpenzeel 19-09-1774: Roeletje van Davelaar, jd, op Oevelaar, met attestatie vertrokken naar Bunschoten 28-03-1782.

 


IVb
Jakob Otten van Davelaar, ged. Scherpenzeel 03-04-1740, op Lambalgen, begr. Scherpenzeel 08-07-1794, tr. (1) Woudenberg 23-11-1777 Aaltje Harmens van Rhenen, ged. Woudenberg 14-03-1751, dr. van Hermen Willemsz van Rhenen en Engeltje Hendriks van Voorst, tr. (2) Woudenberg 27-10-1782 Jenneken/Jantje Teunissen van Veenschoten, ged. Barneveld 11-12-1757, ov. Scherpenzeel 05-11-1831, dr. van Teunis Reijersz en Hendrikje Hendriks. Jantje, tr. (2) Scherpenzeel 19-11-1797 Jan Berends van Klein Oevelaar, ged. Woudenberg 15-11-1767, ov. Scherpenzeel 01-10-1831, zn. van Berend Harmensz van Oevelaar en Berendina Jans Geseker
Uit het 1e huw.:
1. Engelijntje/Engelina van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 14/24-01-1779, get. Jantje hv Melis ter Borg, ov. Vinkeveen 14-12-1819, tr. Huibert de Vink

            Kind:
1. Japikje Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 05-11/23-12-1801

2. Willemijntje van Davelaar, ged. Woudenberg 02-09-1781, get. Jannetje Harmens van Rhenen, jong ov.
Uit het 2e huw.:
3. Otto van Davelaar, geb./ged. Woudenberg 20/26-10-1783
4. Teunis van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 08/25-09-1785, ov. Scherpenzeel 23-02-1806, ongehuwd
5. Hendrik van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 04/27-01-1788, ov. Groenekan (ingeschr. te Maartensdijk) 14-09-1827, tr. Driebergen 06-06-1812 Geertje van Dijk, geb. Driebergen 05-04-1789, ov. Driebergen 04-04-1870, dr. van Jochem Willemse van Dijk en Maria van Vossestijn
6. Willemijntje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 21-08/04-09-1791, ov. Scherpenzeel 08-01-1842, tr. Scherpenzeel 22-02-1816 Barend Schuilenburg, wed. Jantje Spee, wolkammer, geb. Veenendaal 17-05-1772, ov. Scherpenzeel 15-09-1843, zn. van Hendrik Schuilenburg en Rijkje van Winterswijk

Voorkind:
1. Neeltje Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 18-10/08-11-1812, spinster

Kind:
1. Willemina Berendina van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 23-12-1834/18-01-1835, ov. Scherpenzeel 30-06-1841

7. Neeltje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 10-02/02-03-1794


Davelaar (2)

Deze Woudenbergse familie Davelaar begint met Arien Jansz, boer op de boerderij Groot Davelaar. Zijn zoon Claes Arissen van Davelaer neemt de boerderij van zijn vader over.
Zijn broer Jan Arissen van Davelaer heeft een zoon Celis Jansz van Davelaar. Deze Celis komt uiteindelijk in Scherpenzeel terecht. Hij gaat in een arbeidershuisje op Glashorst wonen. Dat huis staat bekend als De Caap.

I
Arien/Adriaen Jansz op Groot Davelaer, ov. voor 1717, tr. (1) Aartje Dirks van Overeem, wed. Theunis Rutgersz van Ginkel/van de Leegeweij, dr. van Dirk Helmertsz van Overeem en Evertje Huijberts, tr. (2) Reijertje Claessen

Huisgeld Woudenberg 1675, nr. 91: Arien Jansz met sijn vrouw ende vijf kinderen minderjarich, bouman. Het gaat hier om Davelaar in de Lagewey, eigendom van zijn schoonvader Dirk Helmertsz van Overeem. Zie Oudschildgeld Woudenberg nr. 108.

 

Uit het 1e huw.:
1. Fransje Arissen van Davelaer, ov. Scherpenzeel 31-12-1704, tr. Scherpenzeel (otr. Woudenberg) 07-06-1696 Philips Petersen Doorweert, chirurgijn, zn. van Peter Dirksz Doorweert en Fijgje Teunissen van ´t Broeck. Philips, tr. (2) Renswoude 18-10-1705 (ingesch. Scherpenzeel) Arrisje Sanders van de Pol, ov. mei 1717, dr. van Sander Arrisz, op de Pol en Jantje Jacobs

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1699: Philippus Doorewaert met attestatie van Amsterdam.
Lidm. Scherpenzeel 28-05-1699:Fransje Arisen van Davelaar, hv. Philippus Doorewaert

 

2. Jan Arissen van Davelaer, volgt IIa
3. Claes Arissen van Davelaer, volgt IIb
Uit het 2e huw.:
4. Aertje Arissen van Davelaer/Brinkland, ged. Woudenberg 18-12-1687, get. Jantien Everts, tr. (1) Driebergen (otr. Woudenberg) 14-11-1717 Wouter Jansz Parlee, van Driebergen, tr. (2) Driebergen 08-11-1722 Reijer Willemsen van Dijk, won. Driebergen, tr. (3) Driebergen 11-06-1730 Hendrik Rochessen Vermeer

In 1717 worden huw. voorw. gemaakt tussen Wouter Jansz Parle, won. Driebergen en Aertie Ariens Brinkland, won. Driebergen, geass. door moeder Reijertie Claes, wed. Arien Jansz Brinkland, won. Woudenberg. Bruid: een negende portie van twee vyffde parten van een hoffstede met dartich mergen lands genaamd Groot Davelaar, volgens scheiding van 04-09-1712 voor W. Lagerwey, secretaris van Woudenberg (Not. Utrecht U127a011; 30-10-1717).
In 1760 testeert Aartjen Aartsen Brinkland, eerste wed Wouter Parle, nu gehuwd met Hendrik Vermeer, won. Driebergen, op haar zoons Jan en Teunis Parlé. De zonen Wouter van Dijk en Willem van Dijk uit tweede huwelijk met Rijer van Dijk en dochter Rijertje Vermeer, gehuwd met Cornelis van Dijk, krijgen de legitime portie. (HUA, Not. Arch.; 27-12-1760).

 

5. Hendrick Arissen van Davelaer, ged. Woudenberg 05-05-1692, get. Jantjen Everts, tr. Lunteren 13-03-1723 Aaltje Hermens van Merel
6. Willemijntje Arissen van Davelaer, ged. Woudenberg 09-12-1694, get. Maeijtjen Gisberts
7. Aeltje Arissen van Davelaer, ged. Woudenberg 15-12-1697, get. Jantje Everts, tr. Woudenberg 15-11-1722 Willem Jansz Buurman, van Beekbergen
8. Maijtjen Arissen van Davelaer, ged. Woudenberg 05-03-1702, get. Petertje Cornelis

IIa
Jan Arisz van den Brinkant/Davelaar/Donkelaar, won. Woudenberg, tr. Woudenberg 28-04-1700 Petertje Cornelissen, won. Woudenberg
Uit dit huw.:
1. Aertje Jansen van Davelaar, ged. Woudenberg 14-07-1700, get. Merritgen Gerrits
2. Gerritje Jansen van Davelaar, ged. Woudenberg 30-10-1701, get. Jantje Celissen
3. Marcelis/Celis Jansen van Davelaar, ged. Woudenberg 19-08-1703, get. Gerritje Jans, volgt IIIa
4. Francina Jansen van Davelaar, ged. Woudenberg 20-09-1705, tr. Woudenberg of Scherpenzeel 12-11-1724 Willem Evertsz van Doesburg
                Stamouders van een familie Van Ede, zie genealogie Van Ede.

 

5. Frans Jansen van Davelaar, ged. Scherpenzeel 31-07-1707, op Wittenberg, jong ov.
6. Jantje Jansen van Davelaar, ged. Scherpenzeel 10-10-1708, op Wittenberg
7. Frans Jansen Davelaar, ged. Scherpenzeel 05-10-1710, op Wittenberg, volgt IIIb
8. Arien/Andries Jansen van Davelaar, ged. Scherpenzeel 30-10-1712, op Groot Oudenhorst, tr. Scherpenzeel (otr. Woudenberg) 18-03-1759 Dirkje Wolberden van Engelen, ged. Woudenberg 12-03-1741, dr. van Wolbert Errisz van Ekeris en Hendrikje Cornelissen van Leusbroek

Getuige bij het huw. is zijn vader Jan Aertsz van Davelaar.
In 1771 huren Andries Jansse van Davelaer x Dirkje Wolbertse, won. Achtienhoven huizinge, hof, hofsteede c.a. met 22 mergen wey- en hooyland van Hendrik Assuerus Wttewael (H.A. Wttewaall van Stoetwegen ), oud- borgermeester van Utrecht (HUA; U231a001, nr. 46; 12-01-1771).

 

9. Cornelia Jansen van Davelaar, ged. Scherpenzeel 06-03-1718, op Groot Oudenhorst, jong ov.
10. Neeltje/Cornelia Jansen van Davelaar, ged. Scherpenzeel 28-04-1720, op Donkelaar, tr. Doorn (att. van Woudenberg) 19-05-1743 Teunis Jansz van Doorn
11. Cornelis Jansz van Davelaar, ged. Scherpenzeel 26-04-1722, op Donkelaar, tr. (1) Doorn (otr. Woudenberg) 25-01-1756 Trijntje Thomassen van Boekholt, ged. Woudenberg 18-11-1736, dr. van Thomas Koendertsz Boekhout en Willemijntje Meessen, tr. (2) Houten 17-09-1766 Neeltje van Schaik, geb. Houten

IIIa
Celis Jansz van Davelaar, ged. Woudenberg 19-08-1703, tr. Scherpenzeel 08-05-1729 Geertje Hermens
Uit dit huw.:
1. Harmen Celissen van Davelaar, ged. Scherpenzeel 19-06-1729, op Kaal Donkelaar
2. Harmen Celissen van Davelaar, ged. Scherpenzeel 04-02-1731, op Donkelaar, tr. Veenendaal (otr. Woudenberg) 12-03-1749 Neeltje Wouters van Velthuizen, geb. Veenendaal

Uit dit huw.:
1. Maria van Davelaar, ged. Woudenberg 18-09-1774, get. Aartje Celisdr van Davelaar
2. Zelis van Davelaar, ged. Woudenberg 14-06-1778, get. Aartie van Davelaar

3. Gerrit Celissen van Davelaar, ged. Scherpenzeel 07-12-1732, aan de Caap
4. Aartje Celissen van Davelaar, ged. Scherpenzeel 16-05-1734, op de Caap, ov. Woudenberg 08-01-1813, tr. Renswoude 16-12-1764 Hendrik Willemsz Apeldoorn, geb. Woudenberg, zn. van Willem Hendriks en Jannigje Jans van Berkesteijn
5. Jan Celissen van Davelaar, ged. Scherpenzeel 02-09-1736, aan de Caap
6. Petertje Celissen van Davelaar, ged. Scherpenzeel 25-12-1746, op ´t Hooge Landt, won. Veenendaal, tr. Veenendaal (otr. Ede) 04-06-1775 Pieter Evertsen, wed. Jannigje Bessels, geb. Barneveld, won. Ederveen

IIIb
Frans Jansz Davelaar, ged. Scherpenzeel 05-10-1710, tr. Woudenberg 17-01-1751 Luutje Jansen van den Heuvel, ged. Ede 03-08-1727, dr. van Jan Hendriksen en Aartje Jans
Uit dit huw.:
1. Jan Fransen Davelaar, ged. Ede 23-05-1751, volgt IV
2. Pietertje Fransen Davelaar, ged. Ede 03-11-1754
3. Arie Fransen Davelaar, ged. Renswoude 14-08-1757, in Ederveen, landbouwer, ov. Ede 02-05-1840, tr. Renswoude (otr. Ede) 01-08-1783 Roelofje Roelofsen Methorst, ged. Renswoude 25-09-1757, ov. Ede 09-07-1833, dr. van Roelof Evertsz Methorst en Willemijntje Willems de Koning

Bij het ov. van Arie heet zijn moeder Lietje van den Beukhof.
Uit dit huw.:
1. Frans Davelaar, ged. Renswoude 30-11-1783, Ederveen, ov. Veenendaal 26-12-1855, tr. (1) Ede 05-12-1808 Hendrikje Jacobs, ged. Ede 04-03-1789, ov. Ede 11-12-1825, dr. van Jacob Hendriksen en Trijntje Dirks, tr. (2) Veenendaal 07-05-1827 Maartje van Maanen, wed. Teunis van Barneveld, ged. Ede 20-03-1780, ov. Veenendaal 03-03-1830, dr. van Hendrik Cornelissen van Manen en Beertje Jacobsen, tr. (3) Veenendaal 07-02-1831 Hanna van de Zandschulp, wed. Cornelis van Dashorst, geb. Veenendaal 29-06-1783, ov. Veenendaal 22-04-1867, dr. van Dirk Teunissen van de Zandschulp en Hanna Klaassen Lagerweij
2. Roelof Davelaar, ged. Renswoude 27-03-1785, Ederveen, ov. Ede 24-12-1861, tr. Geusje Jansen, ged. Ede 23-07-1789, ov. Ede 29-03-1858, dr. van Roetert Jansen en Jantje Willemsen
3. Willem Davelaar, ged. Renswoude 29-09-1786, Ederveen, jong ov.
4. Willem Davelaar, ged. Renswoude 30-12-1787, Ederveen, jong ov.
5. Willem Davelaar, ged. Renswoude 11-09-1789, Ederveen, landbouwer, ov. Ede 20-11-1832, ongehuwd
6. Lubbert Davelaar, ged. Renswoude 02-10-1791, Ederveen, landbouwer, ov. Ede 30-30-1826, ongehuwd
7. Peter Davelaar, ged. Renswoude 13-12-1793, Ederveen, landbouwer, ov. Gelders Veenendaal 16-05-1841, tr. Cornelia Evertsen Ruisseveen, geb. Veenendaal 22-01-1804, ov. Renswoude 20-05-1850, dr. van Cornelis Evertsen en Claasje Dirks. Cornelia Evertsen Ruisseveen, tr. (2) Renswoude 01-02-1845 Cornelis Willemsen Hardeman, wed. Gijsje de Gooijer, ged. Renswoude 26-11-1797, ov. Renswoude 15-09-1853, zn. van Cornelis Willemsen Hardeman en Geurtje Cornelissen Overeem
8. Maria Davelaar, ged. Renswoude 06-03-1796, Ederveen, ov. Ede 27-11-1841, tr. Ede 13-02-1830 Evert van de Pol, wed. Rikje Hogeweg, ged. Lunteren 22-05-1793, landbouwer, ov. Ede 30-08-1853, zn. van Cornelis Jansen van de Pol en Evertje Gerritsen
9. Luitje Davelaar, ged. Renswoude 15-07-1798, Ederveen, ov. Ede 16-05-1833, tr. Ede 05-11-1825 Hendrik van Veenschoten, ged. Lunteren 13-10-1791, landbouwer, ov. Ede 19-10-1861, zn. van Evert Hendriksen van Veenschoten en Martje Roelofsen. Hendrik van Veenschoten, tr. (2) Ede 30-07-1836 Hendrikje Bos, geb. Ede 24-08-1811, ov. Ede 25-01-1900, dr. van Willem Stevensen Bos en Jannetje Hendriksen
10. Aalbert Davelaar, ged. Renswoude 04-10-1801, Ederveen

4. Aalbert Fransen Davelaar, ged. Renswoude 29-11-1760, in Ederveen, jong ov.
5. Aalbert Fransen Davelaar, ged. Renswoude 20-08-1762, in Ederveen
6. Jan Aartse Davelaar, ged. Renswoude 28-03-1766, in Ederveen, landbouwer, ov. Ede 27-07-1834, tr. Renswoude (otr. Renswoude 02-07-1790) Willemijntje Roelofsen Methorst, ged. Renswoude 24-07-1766, ov. Ede 25-03-1829, dr. van Roelof Evertsz Methorst en Willemijntje Willems de Koning

Uit dit huw.:
1. Luutje Davelaar, ged. Renswoude 27-02-1791, Veenkant, tr. Ede 22-09-1815 Paulus van Burken, wed. Maria Jans, ged. Ede 1778, wolkammer, zn. van Hendrik van Burken en Johanna Veenendaal
2. Roelof Davelaar, ged. Renswoude 27-01-1793, Ederveen, jong ov.
3. Roelof Davelaar, ged. Renswoude 09-03-1794, Ederveen
4. Frans Davelaar, ged. Renswoude 14-02-1796, Ederveen, landbouwer, tr. Ede 30-08-1834 Gerarda Ipenburg, ged. Ede 13-02-1808, dr. van Gerrit Ipenburg en Heiltje de Gooijer
5. Willemijntje Davelaar, ged. Renswoude 04-12-1808, Ederveen

IV
Jan Fransen Davelaar, geb. Ede 23-05-1751, bouwman, ov. Scherpenzeel 30-05-1833, tr. Evertje Gerritsen van Barneveld, geb. 1749, ov. Scherpenzeel 16-11-1825, dr. van Gerrit van Barneveld en Jannetje van Barneveld
Uit dit huw.:
1. Frans Jansen van Davelaar, geb. Ederveen, ged. Renswoude 03-10-1777, volgt Va
2. Gerrit Jansen Davelaar, geb. Ederveen, ged. Renswoude 16-04-1780, volgt Vb
3. Luutje Jansen Davelaar, geb. Ederveen, ged. Renswoude 21-10-1781, ov. Woudenberg 16-05-1859, tr. Woudenberg (att. van Barneveld) 24-04-1803 Hendrik van Geijtenbeek, geb./ged. Woudenberg 14/15-09-1782, ov. Utrecht 18-07-1866, zn. van Oth van Geitenbeek en Gijsbertje Lagerweij
4. Arien/Arie Jansen Davelaar, geb. Veenkant, ged. Renswoude 23-04-1786, landbouwer, ov. Esveld (Barneveld) 30-10-1867, tr. Scherpenzeel 24-08-1827 Hendrikje/Heintje Pater, ged. Lunteren 02-04-1796, ov. Esveld (Barneveld) 19-01-1864, dr. van Willem Corssen Pater en Janna Willems

Uit dit huw.:
1. Evertje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 19-12-1827/06-01-1828, ov. Barneveld 21-03-1898, ongehuwd
2. Janna/Johanna van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/31-10-1830, ov. Esveld (Barneveld) 02-05-1897, ongehuwd
3. Jan van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 14/29-09-1833, landbouwer, ov. Barneveld 02-03-1887, tr. Barneveld 13-10-1882 Johanna van de Klei, geb. Barneveld  1852, ov. Barneveld 23-11-1928, dr. van Jan van de Klei en Geurtje van de Kuilen. Johanna van de Klei, tr. (2) Hendrik Jan Bos, geb. Barneveld 1848, ov. Barneveld 28-10-1934, zn. van Lukas Bos en Johanna Gijsberta Janssen
4. Gerritje van Davelaar, geb. Barneveld 1839, ov. Arnhem 08-01-1911, tr. Arnhem 21-08-1872 Wouter Schimmel, geb. Ede 1842, kantoorloper, ov. Arnhem 27-10-1913, zn. van Hendrikus Schimmel en Lina Weber

5. Peter Jansen Davelaar, geb. Ederveen, ged. Renswoude 17-02-1788, bouwman, landbouwer, ov. Zeumeren (Barneveld) 02-01-1855, tr. Barneveld 09-02-1816 Maria Petersen van Maanen, geb. Woudenberg 06-10-1789 landbouwer, ov. Barneveld 04-02-1850, dr. van Peter Petersen en Johanna Hoogweg

 

Uit dit huw. o.a.:
Jan Davelaar, geb. Ede 1822, landbouwer, ov. Scherpenzeel 26-12-1886, begr. Glashorst, graf nr. 194, tr. Woudenberg 04-11-1854 Margaretha van de Kemp, geb. Barneveld 1813, ov. De Glind (Barneveld) 30-09-1895, dr. van Teunis Melissen van de Kemp en Geertje Peters. Margaretha van de Kemp, tr. (2) Woudenberg  11-03-1843 Helmert van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/08-03-1807, ov. Woudenberg 21-08-1853, zn. van Gerrit van Ginkel en Willemijntje Lokhorst

Va
Frans Jansen van Davelaar, geb. Ederveen, ged. Renswoude 03-10-1777, landbouwer, ov. Woudenberg 05-12-1862, tr. Scherpenzeel 02-10-1808 Cornelia van Manen, geb/ged. Woudenberg 12/25-12-1783, ov. Scherpenzeel 11-09-1834, dr. van Peter Petersen van Maarn en Johanna Lubberts Hogeweg
Uit dit huw.:
1. Evertje van Davelaar
, geb./ged. Scherpenzeel 03/12-02-1809, ov. Elspeet (Ermelo) 21-11-1871, tr. Nijkerk 02-08-1837 Arend van der Horst , geb. Nijkerk 1812, smidsknecht, ov. Elspeet (Ermelo) 21-12-1885, zn. van Hendrik van der Horst en Annetje van Dompselaar
2. Johanna van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 07/17-03-1811, tr. Hilversum 06-05-1837 Jan van Woudenberg, geb. Hilversum 1805, winkelier, zn. van Jan van Woudenberg en Maria van Dijk
3. Jan Frans van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 08/23-08-1812, op Klein Gooswilligen, volgt Via
4. Petertje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 08-11/01-12-1813, tr. Scherpenzeel 20-10-1837 Gijsbert Hendriksen van de Stroet, geb. Voorthuizen 1798, boerenknecht, dagloner, ov. De Glind (Barneveld) 23-08-1872, zn. van Hendrik Jansen van de Stroet en Breunisje Hendriks
5. Arie van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 16-01/14-02-1816, op Klein Gooswilligen, boerenknecht op Groot Orel, ov. Scherpenzeel 16-12-1838
6. Lubbert van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 28-09/19-10-1817, ov. Scherpenzeel 12-06-1824
7. Jannigje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 11-10/07-11-1819, tr. Barneveld 16-06-1843 Willem Does, geb. Barneveld 1818, dagloner, zn. van Andries Does en Wijmtje van Soest
8. Maria van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 06/14-07-1822, ov. Woudenberg 04-05-1895, tr. (1) Woudenberg 23-03-1850 Jan van de Glind, geb. Barneveld 1812, ov. Woudenberg 01-04-1852, zn. van Willem Jansen van de Glind en Jannetje Jans, tr. (2) Woudenberg 12-07-1856 Jacob Willemsen, geb. Ede 1825, ov. Woudenberg 04-06-1894, zn. van Gijsbert Willemsen en Willempje Jacobs
9. Luutje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 28-02/27-03-1825, ov. Renswoude 14-04-1906, tr. Scherpenzeel 04-09-1857 Reijer van Eem, geb. Barneveld 1824, boerenknecht, landbouwer, ov. Renswoude 24-11-1899, zn. van Evert van Eem en Maria Buurman
10. Lubbert van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 17-11/31-12-1826, volgt VIb
11. Gerrit Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 09/29-03-1829, ov. Renswoude 02-02-1894, tr. Renswoude 04-11-1864 Heintje van Ginkel, geb. Renswoude10-05-1824, ov. Renswoude 01-11-1901, dr. van Teunis van Ginkel en Aaltje Veldhuizen

Uit dit huw.:
1. Cornelia Davelaar, geb. Renswoude 25-04-1866, ov. Barneveld (ingeschr. te Renswoude) 07-05-1945, tr. Renswoude 26-07-1889 Dirk van Engelenhoven, geb. Ede 1860, ov. Renswoude 06-12-1937, zn. van Evert van Engelenhoven en Cornelia van de Pol
2. Albertus Davelaar, geb. Renswoude 15-07-1868

VIa
Jan Franse van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 08/23-08-1812, Klein Gooswilligen, boerenknecht, landbouwer, ov. Scherpenzeel 14-09-1870, tr. Scherpenzeel 02-11-1849 Maria van de Haar, geb. Woudenberg 03-06-1823, ov. Scherpenzeel 30-01-1894, dr. van Erris van de Haar en Gerritje van den Broek

Lidm. Scherpenzeel 18-03-1847: Maria van de Haar.
Maria van de Haar en Jan Davelaar wonen van 1850-1876 op Groot Ruwinkel.
In 1859 verkoopt Jan Davelaar, landb. op Rooiwinkel hout t.w.v. f 11,50 (Notarieel Scherpenzeel 4134 nr. 5; 26-01-1859).
In 1871 wordt er boedelinventaris gemaakt van de nal. schap van Maria van de Haar, wed. Jan Davelaar. Roerend goed t.w.v. f 3780,= (Notarieel Scherpenzeel 4141 nr. 23; 05-07-1871).
In 1873 geeft Maria van de Haar, wed. Jan Franse Davelaar, landb. op Groot Ruwinkel volmacht om de boedelscheiding te regelen (Notarieel Scherpenzeel 4141 nr. 146; 13-10-1873).
In 1874 zegt de huidige eigenaar Jan van Ginkel per 22-02-1876 de huur op aan Maria van de Haar, wed. Jan Franse Davelaar (Notarieel Scherpenzeel 4141 nr. 199; 14-12-1874).
In 1876 verkoopt Maria van de Haar, wed. Jan Franse Davelaar het roerend goed van Groot Ruwinkel t.w.v. f 2973,98 (Notarieel Scherpenzeel 4142 nr. 253; 13-01-1876).
In 1876 verkoopt Maria van de Haar, wed. Jan Franse Davelaar het veldgewas van Groot Ruwinkel t.w.v. f 589,= (Notarieel Scherpenzeel 4142 nr. 8; 20-07-1876).

 

Uit dit huw.:
1. Arisje Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/05/05-1850, ov. Putten 15-02-1936, tr. Scherpenzeel 01-07-1875 Gerrit Roelofsen, wed. Evertje van de Munt, geb. Ede 1832, ov. Woudenberg 09-02-1921, zn. van Evert Roelofsen en Nennetje Top

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1872: Arisje Davelaar, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 12-07-1875, er boven: met attestatie vertrokken naar Nieuwersluis 1927 als wed. G. Roelofsen.

 

2. Cornelia Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 29-09/31-10-1852, ov. Renkum 23-02-1936, tr. Scherpenzeel 16-10-1873 Aalbert Veldhuizen, geb. Renswoude 30-05-1850, ov. Oosterbeek (Renkum) 14-09-1916, zn. van Hendrik Jacobus Veldhuizen en Jannetje van de Voort

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1873: Cornelia Davelaar, met attestatie vertrokken naar Renswoude 05-03-1874.

 

3. Frans Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 10/27-08-1854, ov. De Bilt 23-11-1931, tr. Bunnik 01-12-1887 Helena Ploeg, geb. Bunnik 13-08-1859, ov. De Bilt 09-06-1930, dr. van Dirk Ploeg en Jannigje van den Breul
4. Gerrit Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 06-03/06-04-1856, landbouwer, ov. Barneveld 09-12-1947, tr. Scherpenzeel 22-02-1879 Willemijntje van de Haar, geb. Ede 1857, ov. Barneveld 01-08-1949, dr. van Jan van de Haar en Aartje Heijwegen
5. Evert Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 06-06/05-07-1857, ov. Scherpenzeel 12-05-1860
6. Teunisje Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 07/25-12-1859, ov. Scherpenzeel 23-01-1862
7. Evertje Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-06-1861, tr. Scherpenzeel 16-02-1884 Bruin van Huisstede, geb. Nederhorst den Berg 1859, ov. Vreeland 04-09-1918, zn. van Rijk van Huisstede en Geesje ten Hoove
8. Teunisje Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 20-07/04-09-1864, ov. IJsselstein 12-02-1935, tr. Linschoten 02-07-1881 Johannes van Ewijk, geb. Cothen 19-09-1855, ov. IJsselstein 07-07-1939, zn. van Bart Willem van Ewijk en Johanna de Bruin
9. Jan Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 20-07/04-09-1864, ov. Scherpenzeel 13-10-1864

VIb
Lubbert van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 17-11/31-12-1826, ov. Woudenberg 09-01-1913, tr. Scherpenzeel 24-12-1859 Teunisje van Bennekom, geb./ged. Scherpenzeel 19/25-10-1835, ov. Scherpenzeel 03-03-1888, begr. Glashorst, graf nr. 191, dr. van Geurt van Bennekom en Dirkje van de Vliert op Ebbenhorst
                Dit gezin woont op Klein Gooswilligen.

 

Uit dit huw.:
1. Teunis van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 08-01/08-02-1857, ov. Woudenberg 12-02-1910, ongehuwd

Erkend bij huwelijk van 24-12-1859.

 

2. Dirkje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 23-04/26-05-1861, ov. Woudenberg 16-01-1924, tr. Woudenberg 28-10-1886 Karel van Dijk, geb. Maarn 08-02-1853, ov. Woudenberg 26-05-1934, zn. van Karel van Dijk en Teunisje van Laar
3. Cornelia van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/26-04-1863, tr. Scherpenzeel 25-04-1891 Marinus Veldhuizen, geb. Veenendaal 1857, landbouwer, ov. Ede 25-01-1939, zn. van Willem Veldhuizen en Gerritje van Deelen
4. meisje, ov. Scherpenzeel 26-07-1865
5. jongen, ov. Scherpenzeel 05-11-1869

Vb
Gerrit van Davelaar, geb. Ederveen, ged. Renswoude 16-04-1780, ov. Scherpenzeel 24-10-1832, landbouwer, tr. Berendje Prins, geb./ged. Nijkerk 08/13-04-1788, ov. Scherpenzeel 14-12-1864, dr. van Jan Reijersen Prins en Hendrikje Gerritsen
Uit dit huw.:
1. Jan van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 08/15-03-1812, op Groot Gooswilligen, landbouwer, ov. Scherpenzeel 15-06-1849, tr. Scherpenzeel 19-05-1848 Geertje Klaassen, geb. Lunteren 1827, ov. De Glind (Barneveld) 21-03-1908, dr. van Willem Klaassen en Gerritje Hooijer. Geertje Klaassen, tr. (2) Roelof Bunt, geb. Garderen 1815, landbouwer, ov. Scherpenzeel 06-12-1856, tr. (3) Scherpenzeel 26-02-1858 Willem van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 12-09/03-10-1824, boerenknecht, landbouwer, ov. Scherpenzeel 22-11-1904, begr. Glashorst, graf nr. 246, zn. van Wulfer van Ginkel en Willemijntje van Voorthuizen

Uit dit huw.:
1. Gerrit van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 15/29-10-1848, landbouwer, koopman, ov. Barneveld 02-10-1926, tr. (1) Barneveld 14-02-1879 Elbertje Burgwal, geb. Barneveld 1842, ov. Kallenbroek (Barneveld) 13-01-1892, dr. van Elbert Burgwal en Gijsje Fontijn, tr. (2) Barneveld 22-04-1892 Jantje Ruiter, geb. Hoevelaken 1865, ov. Barneveld 25-04-1937, dr. van Willem Ruiter en Teunisje van den Brink

2. Evert van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 11/27-11-1814, op Groot Gooswilligen, fuselier bij de 4e compagnie van het reserve bataljon der 12e afdeling infanterie, ov. Utrecht 28-12-1834 in het Groot Rijks Hospitaal te Utrecht
3. Hendrikje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 13-06/04-07-1819
4. Luitje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 07/29-12-1822, ov. Ede 22-06-1878, tr. Scherpenzeel 20-03-1851 Jacob van Dijk, geb. Barneveld 1829, boerenknecht, ov. Utrecht 05-09-1911, zn. van Gijsbert Heijmense van Dijk en Maria Jacobs van Koudhoorn. Jacob van Dijk, tr. (2) Gijsbertje Methorst
5. Jannigje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1825/29-01-1826, ov. Baarn 29-01-1876, tr. Scherpenzeel 20-07-1849 Reijer Willem Pater, geb. Barneveld 1827, ov. Baarn 07-01-1905, zn. van Kors Pater en Evertje Reijersen van Loenhorst

IIb
Claes Arissen van Davelaer, tr. Woudenberg 05-11-1713 Errisje Hermens van Egdom, ged. Scherpenzeel 20-02-1687, dr. van Hermen Jansen van Egdom en Marrijtje Gijsberts van Ruwinkel. Errisje, tr. (2) Woudenberg 04-01-1728 Wulfert Jansz van Lambalgen, ged. Woudenberg juli 1698, zn. van Jan Wulfertsz Lambalgen en Willemijn Jansen van Ginkel

In 1716, 1719 en 1725 is Claas Ariensen bruiker van de helft van Groot Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 8).
In 1720 huurt Claes Arijsz van Agatha Meijster een huysinge en hofstede c.a. en aanhorige landeryen Groot Davelaar (Not. Utrecht U139a008, nr. 129; 07-12-1720).
In 1725 huurt Arisje Harmens, wed. Claes Arisse Brinckanp van Henrick Schoormond een huysinge en hofstede c.a. en aanhorige landeryen Groot Davelaar (Not. Utrecht U139a013, nr. 71; 25-08-1725).
In 1733 huurt Wulphert Jansz x Arisje Harmens van Hendrik Schoormond een huysinge en hofstede c.a. en aanhorige landeryen Groot Davelaar (Not. Utrecht U186a001; 06-06-1733).
In 1735 is Wulphert Jansz bruiker van de helft van Groot Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 8).
In 1739 huurt Wulphert Jansz van Hendrik Schoormond een huysinge en hofstede c.a. en aanhorige landeryen Groot Davelaar (Not. Utrecht U190a001; 28-03-1739).
In 1745 is de wed. Wulphert Jansz bruiker van de helft van Groot Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 8).

 

Uit dit huw.:
1. Arie/Erris Claasz van Davelaar, ged. Woudenberg 05-08-1714, get. Gerritje Jans, tr. Woudenberg 27-04-1755 Maria Teunissen van de Wetering, van Maarsbergen, begr. Woudenberg 16-09-1804, dr. van Teunis Dirksz van de Wetering en Jantje Wulferts Overeem

In 1725,1735,1745 is Erris Clazen op de Beek eigenaar en bruiker van Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 94).
In 1746 huurt Ary Claasz van Davelaer van Hillegonda Schoormond huysinge en hofstede en landeryen genaemd Groot Davelaer (HUA; U166a023, nr. 22; 07-05-1746).
In 1746 huurt Ary Claasz van Davelaer van Hillegonda Schoormond huysinge en hofstede en landeryen genaemd Groot Davelaer (HUA; U201a005, nr. 5, 20-01-1753).
In 1757 huurt Ary Claasz van Davelaer van Hillegonda Schoormond huysinge en hofstede en landeryen genaemd Groot Davelaer (HUA; U188a019, nr. 46, 01-10-1757).
In 1775 is Arien Claasen bruiker van de helft van Groot Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 8).
Uit dit huw.:
1. Errisje Arissen van Davelaar, ged. Woudenberg 19-04-1756, get. Francijntje Claassen van Davelaar, jong ov.
2. Jantje Arissen van Davelaar, ged. Woudenberg 11-06-1758, get. Fransje Claassen van Davelaar, jong ov.
3. Claas Arissen van Davelaar, ged. Woudenberg 13-04-1760, get. Fransje Claassen van Davelaar
4. Errisje Arissen van Davelaar, ged. Woudenberg 25-03-1764, get. Jannigje Teunissen van de Wetering, ov. Woudenberg 15-04-1849, tr. Woudenberg 21-10-1787 Gijsbert Hendriksz van Veldhuizen, geb. Lunteren
5. Jantje Arissen van Davelaar, ged. Woudenberg 17-05-1767, get. Jantje Teunissen van de Wetering
6. Claasje Arissen van Davelaar, ged. Woudenberg 24-02-1711, get. Jantje Teunissen van de Wetering

2. Hermen Claasz van Davelaar, ged. Scherpenzeel 23-02-1716, aan den Brinkkant
3. Marijtje Claassen van Davelaer, ged. Scherpenzeel 01-08-1717, aan den Brinkkant
4. Steventje Claassen van Davelaer, ged. Scherpenzeel 14-01-1720, aan den Brinkkant
5. Fransje Claassen van Davelaer, ged. Scherpenzeel 08-03-1722, aan den Brinkkant, begr. 09-05-1811, Scherpenzeel, tr. Woudenberg 15-11-1744 Cors Willemsz Pater, ged. Renswoude december 1715, begr. Scherpenzeel 19-10-1785, ov. op Groot Gooswilligen, zn. van Willem Gijsbertsz Pater en Jannetje Corssen
                Zij wonen op Groot Gooswilligen.

 

6. Jan Claasz van Davelaar, ged. Woudenberg 24-10-1723, get. Cornelia Jans
7. Gerrit Claasz van Davelaar/Dekker, tr. Willemijntje Brouwer

Uit dit huw.:
1. Dirk Gerritsen Dekker, geb. 1751, ov. Woudenberg 27-12-1817, tr. (1) Woudenberg 31-10-1779 Gerritje van Beek, geb. Woudenberg, tr. (2) Woudenberg 03-01-1790 Neeltje van Brink, geb. Lunteren
2. Elsje Gerritsen van Davelaar, ged. Woudenberg 12-05-1754, get. Maria van den Heuvel, ov. Woudenberg 13-05-1818, tr. (1) als Elsje Gerrits Decker Woudenberg 02-10-1774 Wulfert Andriesz van Dijk, ged. Scherpenzeel 27-11-1740, zn. van Andries Willemsz van Dijk en Hendrikje Wulferts van Veldhuizen, tr. (2) Woudenberg 18-10-1789 Bart Donkervoort, geb. Woudenberg, ws. zn. van Evert Hendriksz Donkervoort en Hendrikje Jans van Doorn
3. Hendrik Gerritsen van Davelaar/Dekker, ged. Woudenberg 26-09-1756, get. Maria Teunissen van den Heuvel, tr. (1) Woudenberg 31-05-1778 Maria Kroon, won. Woudenberg, tr. (2) Woudenberg 15-01-1786 Jannetje van Beek, geb. Woudenberg
4. Evertje Gerritsen van Davelaar, ged. Woudenberg 20-11-1757, get. Maria Teunissen van den Heuvel, jong ov.
5. Claas Gerritsen van Davelaar, ged. Woudenberg 09-03-1760, get. Maria Teunissen van den Heuvel
6. Evertje Gerritsen van Davelaar, ged. Woudenberg 06-03-1763, get. Maria Teunissen van den Heuvel


Davelaar (3)


I
Cornelis Gerritsz, tr. NN

Cornelis Gerritsz is mogelijk een zoon van Gerrit Evertsz, in 1599 bruiker van Groot Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 8 en in 1614 genoemd in Consumptiegeld Woudenberg, nr. 29).
In 1634 betaalt Cornelis Gerritsz, won. Davelaer een gekocht paard (AT007a001; 12-06-1634).
Slaperdijkgeld 1653: Cornelis Gerritsz weduwe.

 

Uit dit huw.:
1. Henrick Cornelissen van Davelaer, tr. Rhenen (otr. Scherpenzeel 23-11-1662) Grietien Harmensen, won. Achterberg

Uit dit huw.:
1. Maijtien Hendricks, ged. Scherpenzeel 06-12-1663, op Davilaer
2. Neeltien Hendricks, ged. Scherpenzeel 13-10-1667, op Davilaer

2. Gijsbert Cornelissen van Davelaer, tr. NN

In 1663 schenkt Gijsbert, zoon van Cornelis Gerritsen op Davilaer f 3-3 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).
Uit dit huw.:
1. Gerrit Gijsbertsen van Davelaer, tr. Scherpenzeel 17-04-1701 Jantje Hendricksen Ouwens

3. Wouter Cornelisz, tr. Grietgen Harmans

In 1651 geeft Wouter Cornelisz, won. Cleijn Davelaer x Grietgen Harmans volmacht voor het transport ten behoeve van Lambert Petersz x Aeltje Jans van “een half mudde landts” gelegen op de “Soeser Engh”, strekkende van de Hollewech af tot aan het land, toebehorende Gijsbert Rutgers de Beer, volgens de koopcedulle (Not. R. van Ingen AT008 a001, fol. 32; 08-06-1651).
In 1653 wordt Wouter Cornelisz genoemd (Slaperdijksgeld, blz. 10, 1653)

 


Davelaar (4)

 

I

Cornelis Petersz, tr. NN

In 1670 transporteert Hermen de Cruijff, kerkmeester te Scherpenzeel, volgens procuratie gepasseerd voor het gerecht van Scherpenzeel 01-02-1670, als speciale gemachtigde van Huijch Egbertsz en Frans Cornelisz, won. aan de Brinkkant. Hij, Frans, zich mede sterkmakende voor Gerrit Lambertsz x Lijsje Cornelissen, Teunis Cornelisz, won. in Asgat, Marten Cornelisz, won. Renswoude, Teunis Egbertsz, won. Renswoude, Jan Hendricksz (Pul), metselaar x Jacobje Cornelissen, won. Scherpenzeel, Jan Harmensz x Jacobje Huijgen, won. Lageweijde, Wouter Cornelisz x Jannigje Huijgen, won. op Glashorst, Jannitje Cornelis, wed. Aert Huijgen, geassisteerd met haar zoon Huijch Aertsz, aan Rijckje Willems wed Gerrit Cornelisz van Langelaar zijn kindgedeelten in zeker perceel land genaamd Wingelaer, groot 8 morgen, te Renswoude. En een stuk land, de Lage Eng, of Vlietkamp, gelijk voors. Rijckje Willems za: oom deselve Frans Cornelisz, Lijsje Cornelis, Teunis Cornelis, Marten Cornelisz, Jan Hendricksz metselaar, en hun vader van Jan de Ridders kinderen gekocht heeft (Recht. Arch. Renswoude 1800; 03-02-1670).

 

Uit dit huw.:
1. Frans Cornelissen, ged. Scherpenzeel 22-8-1642, volgt II
2. Jan Cornelissen, ged. Scherpenzeel 24-11-1644, op Lambalgen, ov. voor 1670
3. Lijsje Cornelissen, tr. Gerrit Lambertsz
4. Teunis Cornelissen, won. in Asgat

Ca. 1686 is Thonis Cornelissen bruiker van de helft van het erf Wijnbergen in Asschat (Oudschildgeld Asschat C, blz. 53).

 

5. Marten Cornelissen, won. Renswoude
6. Jacobje Cornelissen, tr. Jan Hendricksz Pul, metselaar

II
Frans Cornelissen, ged. Scherpenzeel 22-8-1642, landbouwer aan de Brinkkant, tr. (1) Trijntje Cornelissen, tr. (2) Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 14-06-1674 Willemtje Gerrits, won. Slappendel, ov. na 1712. Willemtje Gerrits, op Davelaer, tr. (2) Scherpenzeel (att. naar Ede) 13-11-1692 Hendrick Rutgersen van Mirevelt, van Velthuizen onder Ede

In 1663 schenkt Cornelis, zoon van Frans Cornelissen op Davilaer f 2-10 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).
Lidm. Scherpenzeel 31-03-1678: Willemtje Gerrits hv Frans Cornelissen, op Daveler.
In 1686 is Frans Cornelisz bruiker van de helft van Groot Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg nr. 8).

 

Uit het 1e huw.:
1. Cornelis Fransen, jong ov.

In 1663 schenkt Cornelis, zoon van Frans Cornelissen op Davilaer f 2-10 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).

 

2. Anneke Fransen, ged. Scherpenzeel 20-03-1659
3. Fijtien Fransen, ged. Scherpenzeel 12-05-1661, op Davilaer, van den Brinckant, tr Scherpenzeel 24-04-1692 Faes Jansz, wed. Jantien Jansen, ged. Renswoude 12-01-1645, zn. van Jan Faessen en Otje Erris
                Zie genealogie Selder-Engelen.

 

4. Geurtien Fransen, ged. Scherpenzeel 20-12-1663, op Davilaer
5. Neeltien Fransen, ged. Scherpenzeel 11-03-1666, aen de Brinckkant, tr. (?) Woudenberg 07-08-1692 Gerrit Thonisz, van Voskuilen, zn. van Thonis Hendriksz en Hendrikje Aalten. Gerrit, tr. (2) als Gerrit Anhonisz van Voskuijlen, won. Hamersveld te Leusden(gerecht) 19-03-1706 Reijertje Cornelissen, jd., won. Hamersveld
6. Grietien Fransen, ged. Scherpenzeel 08-03-1668, aen de Brinckkant
7. Cornelia Fransen, ged. Scherpenzeel 25-06-1671, aen de Brinckkant
Uit het 2e huw.:
8. Truijtje Fransen, ged. Scherpenzeel 21-03-1675, op Davilaer
9. Cornelis Fransen, ged. Scherpenzeel 21-05-1676, op Davilaer
10. Teunis Fransen, ged. Scherpenzeel 01-09-1678, op Davilaer
11. Aeltje Fransen, ged. Scherpenzeel 02-10-1681, op Davilaer, ´lange gewoond hebbende hier tot Scherpenzeel´, tr. Scherpenzeel 16-10-1712 Bart Gijsbertsen, ´lange gewoond hebbende op Klein Davelaer´
12. Geurtje Fransen, ged. Scherpenzeel 15-07-1683, op Davilaer, tr. Scherpenzeel 20-06-1706 Arris Brantsen, ged. Scherpenzeel 22-03-1663, zn. van Brant Gijsbertsen en Maytien Arris
13. Gerrit Fransen Davelaar, ged. Scherpenzeel 11-03-1688, op Davilaer, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel 12-01-1715) Catharina Willemsen van Oevelaar, ws. wed. Cornelis Hendricksen Vonck, ged. ? Scherpenzeel 11-12-1670, dr. van Willem Jansz Timmer

Davelaar (5)

Deze familie Davelaar is geen boerenfamilie. Wulfert Cornelissen (II) noemt zich ´van Groot Davelaer´. In Amersfoort woont er een gezin dat dezelfde achternaam heeft: het is het gezin van Cornelis Jansz van Groot Davelaar. Zijn kinderen Yda, Maria, Franck en Hendrick nemen dezelfde achternaam aan. Er is echter geen broer Wulfert bekend.
Wulfert Cornelissen van Groot Davelaer is smid in Scherpenzeel. Zijn zoon Franck Wulfertsz Davelaar heeft hetzelfde beroep evenals diens zoon Tijmen Franken van Davelaar. Daarmee komt een einde aan drie generaties smeden in Scherpenzeel. Tijmens zoon Gerrit vertrekt naar Renswoude en zijn andere zoons, Frank, Wouter en Jacob hebben waarschijnlijk geen mannelijk nageslacht.

I
Cornelis Jansz van Groot Davelaar, tr. NN
Uit dit huw.:
1. Yda Cornelissen van Groot Davelaar, tr. (1) Amersfoort 01-10-1685 Willem Jansz van Eckevelt, tr. (2) Amersfoort 17-04-1702 Joost Aelbertsen van Breuckeveen, wed. Jannetje Everts, later gescheiden

Wilem Janssen van Neckvelt en zijn vrouw Ida Cornelis van Grootdavelaer kopen een huis in de Slijckstraat in Amersfoort (Oud Recht. Arch. Amersfoort 436-29, fol. 114vo; 13-04-1687).

 

2. Maria/Martje Cornelissen van Groot Davelaar, otr. (1) Amersfoort 22-04-1682 Baltus Willemsz, van Putten, tr. (2) Amersfoort 29-09-1711 Joost Lukenhorst, wed. Silia Koninks, won. Amersfoort
3. Franck Cornelissen van Groot Davelaer

In 1685 wordt Franck Cornelissen van Groot Davelaer genoemd als belending van een huis in de Slijckstraat in Amersfoort (Oud Recht. Arch. Amersfoort 436-29, fol. 47vo; 05-03-1685).

 

4. Hendrick Cornelissen van Groot Davelaer, ov. in West-Indië.

In 1680 kopen Reyer Jans Smit en Hendrik Cornelisz Jans van Groot Davelaer, timmerman een huis, hof en hofstede gelegen in de Arnhemsestraat (Slijckstraat) (Oud Recht. Arch. Amersfoort 436-28, fol. 232vo; 03-11-1680).
IJda Cornelis, gesepareerde huisvrouw van Joost Albertsen tevoren weduwe van Willem Jansen van Neckeveld, en Maria Cornelis weduwe van Baltus Willemsen, borgers, erfgenamen van Hendrick Cornelisen van Groot-Davelaer haar broeder zaliger in West-Indien overleden, als moeder en voogdesse over haar onmondige kinderen verkopen een huis in de Slijckstraat in Amersfoort (Oud Recht. Arch. Amersfoort 436-31, fol. 86vo; 05-11-1704).

 

5. ? Wulfert Cornelissen van Groot Davelaer, volgt II

II
Wulfert Cornelissen van Groot Davelaer, smid, tr. (1) Woutertje Cornelissen van Langelaer, dr. van Cornelis Mattheusz van Langelaer en Woutertje Willems, ov. Scherpenzeel 18-10-1673, tr. (2) Scherpenzeel 25-04-1675 Jantje Morren, wed. Gerrit Bartsen, ov. Scherpenzeel 30-12-1689

In 1645 wordt Wulfert Cornelisz, smid beboet wegens vechten met Egbert Jansz, smid (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 216vo; 15-12-1645).
In 1645 wordt o.a. Wulffer, smid aangeklaagd door Gerrit Thonisz van Overeem wegens betaling van Schapenvellen (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 213vo-215; 15-12-1645).
Lidm. Scherpenzeel Pinksteren 1659: Woutertien Cornelissen hv Wulfert, smit
Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Woutertje Cornelissen hv Wulfert Cornelissen, smit.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Gerrit Bartsen en Jantje Morren.

 

Uit het 1e huw.:
1. Cornelia Wulferts, ged. Scherpenzeel 19-01-1640, won. Amersfoort, otr. Amersfoort 08-11-1666 Paulus Pijper, wed. Jannetje van Dijck, won. Amersfoort
2. onbekend, ged. Scherpenzeel 09-04-1642, ws. Huijbertje Wulfertsen van Groot Davelaer, tr. Scherpenzeel 26-12-1674 Gijsbert Abrahamsen van Veen, van Amersfoort
3. Franck Wulfertsz Davelaar, ged. Scherpenzeel 24-03-1644, volgt II

II
Franck Wulfertsz (van Groot) Davelaar, ged. Scherpenzeel 24-03-1644, smid, tr. (1) Scherpenzeel 15-01-1671 Anna Jansen, wed. Steven Bheem, chirurgijn, tr. (2) Scherpenzeel 26-06-1681 Ariaentje Tijmensen

Van 1652-1692 staat (1832) sectie D 392,393, oosteinde zuidzijde op naam van mr. Steven Behem, van 1712-1721 op naam van Franck Wulfertsz, smid en van1732-1736 op naam van de wed. Frank Wulfertsz, smid, in 1737 op naam van de erven Frank Wulfertsz, smid en 1739-1767 op naam van Jan Franken van Davelaar
Lidm. Scherpenzeel 25-12-1712: Ariaentje Tijmensen, hv Franck Wulfertsen van Groot Davelaer.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Arisje Tijmens Franken, hv Frank Wulfertsen, de smit, ´dese geen Lidmaat´.
In 1724 eist Arijaentje Tijmansen, wed. Franck Wulphertsen van Davelaer en Teuntje Francken herstel van de korenberg van hun boerderijtje in de Groep van Jan Tijmensen, gewezen bruiker (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 30-10-1724).
In 1675 verklaren Franck Wulphertsz en Annigje Jans, echtelieden, won. Scherpenzeel, ten verzoeke van Joachim Vervoorn, drost te Amerongen, dat zij in eigendom competeren seeckere Landerijen mette huijsinge daer opstaende gelegen jnde Ginckell onder d’jurisdictie vande voorschreve Heerlijcheijt daer jegenwoordich opwoont ofte gewoont heeft Frans Janssen v[er]claren voorn dat wij de voorschreve goederen well souden hebben aengebracht omme bij die van[den] Gerechte aldaer te worden geestimeert ten waere Gerrit Tonis Brantsen schepen van Amerongen woonachtich jnde Ginckell, tegen ons niet gesijt en hadde dat het voorsz stuck goet bij hem, als hem well bekent sijnde aen het selve toe te hooren, bij het Gerecht niet aengehaelt seggende voorts tegen ons met deese woorden, Swijcht, ick sall swijgen denoterende daer mede sijn selven alle het welcke voorsz staet verclaren wij alsoo waerachtich te sijn ende ten allen tijden des versocht sijnde met solemnelen Eede presenteren te stercken Actum jn Schepenseel den 24/14 December 1675 (Dorpsgerecht Amerongen 122; 24-12-1675).

 

Uit het 1e huw.:
1. Wouter Francken van Davelaar, ged. Scherpenzeel 05-09-1675, jong ov.
2. Wouter Francken van Davelaar, ged. Scherpenzeel 04-11-1677
3. Teunisje Francken van Davelaar, ged. Scherpenzeel 17-08-1679

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1706: Teuntje Francken, jd.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Teuntje Franken jd.
In 1724 eist Arijaentje Tijmansen, wed. Franck Wulphertsen van Davelaer en Teuntje Francken herstel van de korenberg van hun boerderijtje in de Groep van Jan Tijmensen, gewezen bruiker (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 30-10-1724).

 

Uit het 2e huw.:
4. Grietje Francken van Davelaar, ged. Scherpenzeel 07-12-1684, jong ov.
5. Tijmen Francken van Davelaar, ged. Scherpenzeel 14-05-1687, volgt II
6. Grietje Francken van Davelaar, ged. Scherpenzeel 14-10-1688, jong ov.
7. Grietje Francken van Davelaar, ged. Scherpenzeel 04-05-1690, tr. Scherpenzeel 14-05-1719 Jan Elbertsen Pul, ged. Scherpenzeel 16-03-1690, zn. van Elbert Jansen Pul en Jantje Wouters

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1709: Grietje Francken, jd.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Grietje Franken jd.

 

8. Jan Francken van Davelaar, ged. Scherpenzeel 24-02-1692

Van 1739-1767 staat (1832) sectie D 392,393, oosteinde zuidzijde op naam van Jan Franken van Davelaar

 

II
Tijmen Franken van Davelaar, smid, tr. Voorthuizen (otr. Scherpenzeel) 18-08-1715 Geurtje Gerrits Camperts

Lidm. Amersfoort juni 1708, met attestatie: Tijmon van Groot Davelaer.
Lidm. Scherpenzeel 25-12-1708: Tijmen van Groot Davelaar, jm, met attestatie van Amersfoort.
Lidm. Scherpenzeel 11-10-1711: Geurtje Kampers, jd.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Tijmen Franken van Davelaar en Geurtje Camperts.
In 1718 wordt Tijmen Francken alsnog door de schout beboet met 25 gl. wegens gemeenschap voor het huwelijk. Getrouwd: 18-08-1715, kind gedoopt 10-11-1715 (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-05-1718 en 21-11-1718).
In 1726 eist Aletta van Rijn, wed. Johan Brouwer, ontvanger betaling van f 143-9-4 van Tijman Francken van Davelaer, smid, voor geleverd ijzer en kolen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 09-09-1726 en 20-10-1727).
De wed. Ellert, spinnen, 1 huis, 1 volwassene; In de kamer: Tijmen van Davelaar, gewezen smid, machteloos, 3 volwassenen, waarvan 1 dochter. Huis (1832) sectie D 339,340. Westeinde zuidzijde (Inwoners Scherpenzeel 1749).
Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Tijmen van Davelaar en Geurtje Kampers.
In 1767 koopt Gerrit Derksen van Teesselingh voor f 70,= van Vrank Pull en Artina van Toll, wed. Jan E. Pull, Ariaantjen, Vrank en Wouter Tijmesen van Davelaar hun gehele huis en hof aan het oosteinde van het dorp; noord: de straat, oost: Peeter Druijff, west: Vrouwe van Scherpenzeel, noord: de weg, gehuurd door Jan van Ooik (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, nr. 41; 09-02-1767).

 

Uit dit huw.:
1. Gijsbertje Tijmens Davelaar, ged. Scherpenzeel 10-11-1715
2. Ariaantje Tijmens Davelaar, ged. Scherpenzeel 26-09-1717
3. Gerrit Tijmensz Davelaar, ged. Scherpenzeel 08-09-1720, volgt IIIa
4. Frank Tijmensz Davelaar, ged. Scherpenzeel 29-11-1722, volgt IIIb
5. Wouter Tijmensz Davelaar, ged. Scherpenzeel 28-02-1725, tr. Scherpenzeel 28-10-1759 Emmetje Aarts, wed. Brand Willemsz van Ede
6. Jantje Tijmens Davelaar, ged. Scherpenzeel 03-08-1727
7. Jacob Tijmensz Davelaar, ged. Scherpenzeel 16-03-1732

IIIa
Gerrit Tijmensz Davelaar, ged. Scherpenzeel 08-09-1720, tr. Renswoude 11-12-1746 Geertje Jans Koster, wed. Hendrik Gijsbertsz
Uit dit huw.:
1. Geurtje Gerrits Davelaar, ged. Renswoude 03-12-1747
2. Jan Gerrits Davelaar, ged. Renswoude 13-07-1749, ijzer smid, ov. Renswoude 26-07-1816, tr. Renswoude 10-01-1808 Annetje Jacobs de Bruin ook wel van Westeneng, geb. Otterlo, ov. Renswoude 02-01-1818

Uit dit huw.:
1. Geertje Davelaar, ged. Renswoude 19-03-1809, tr. Renswoude 18-08-1838 Jan Fredrik Mulder, geb. Montfoort 1808, zn. van Johannes Mulder en Elisabeth Hufferman
2. Willempje Davelaar, ged. Renswoude 03-06-1810
3. Gerritje Davelaar, ged. Renswoude 08-10-1811, tr. Scherpenzeel 14-06-1833 Jan Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 14-01/07-02-1808, zn. van Geurt Harmsen Veenendaal en Geertruij Willems van Appel
4. Gerrit Jacob Davelaar, ged. Renswoude 20-01-1813, tr. Renswoude 06-01-1837 Willemijntje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 14/25-01-1807, dr. van Jan Meese Veldhuizen en Maria van Egdom
5. Jacoba Davelaar, ged. Renswoude 30-07-1814, ov. Renswoude 16-08-1818

3. Ariaantje Gerrits Davelaar, ged. Renswoude 18-06-1752
4. Jacob Gerrits Davelaar, ged. Renswoude 07-12-1755

IIIb
Frank Tijmensz Davelaar, ged. Scherpenzeel 29-11-1722, tr. Leersum (att. van Woudenberg en Amersfoort) 03-10-1756  Hendrikje Roelofsen, ged. Leersum 18-01-1728, dr. van Roelof Jacobsz en Annigje Gerrits

Akte van indemniteit Amersfoort 20-10-1756: Frank Tijmez van Davelaer.
Van 1755-1798 zijn Wouter en Frank Tijmensen van Davelaar eigenaar van (1832) sectie D 412,413, oosteinde noordzijde. Frank Tijmensen van Davelaar woont er
In 1799 koop Willem van Elst voor f 40,= van Wouter en Frank Tijmensen van Davelaar een huis en hof aan het oosteinde van het dorp; geen belendingen genoemd. Voorwaarde: de koper moet tegen het huis een kamertje timmeren waar Frank en zijn vrouw hun leven lang zonder huur mogen blijven wonen. (Willem is ook erfgenaam, zie huizen 01-04-1804. De prijs kan zo laag zijn omdat de diaconie misschien eerst geincasseerd heeft)
(Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 126vo; 24-01-1799).

 

Uit dit huw.:
1. Roelof Franken Davelaar, ged. Scherpenzeel 29-07-1759
2. Tijmen Franken Davelaar, ged. Scherpenzeel 03-09-1763, jong ov.
3. Geurtje Franken Davelaar, ged. Scherpenzeel 22-11-1767, aan ´t Oosteind, ov. Rhenen 09-03-1831, otr. Scherpenzeel 26-04-1793 Hendrik van Lutzenburg, wed. Suzanna Farre/Faber, won. Utrecht

Huw. voorw. (Recht. Arch. Scherpenzeel 9; 04-05-1793).
Bij haar ov. heet haar moeder Hendrikje van Veenendaal en haar man Hendrik Luts.
Kind?:
1. Gijsbertje Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 15-03/18-05-1796, begr. Scherpenzeel 29-04-1801

4. Annetje Franken Davelaar, ged. Scherpenzeel 22-11-1767, aan ´t Oosteind, ov. Woudenberg 10-10-1835, tr. Scherpenzeel 27-11-1791 Willem van Elst, ged. Woudenberg 26-03-1769, begr. Scherpenzeel 06-09-1806, zn. van Teunis van Elst en Elselina Willems van Wittenberg

In 1799 koop Willem van Elst voor f 40,= van Wouter en Frank Tijmensen van Davelaar een huis en hof aan het oosteinde van het dorp; geen belendingen genoemd. Voorwaarde: de koper moet tegen het huis een kamertje timmeren waar Frank en zijn vrouw hun leven lang zonder huur mogen blijven wonen. (Willem is ook erfgenaam, zie huizen 01-04-1804. De prijs kan zo laag zijn omdat de diaconie misschien eerst geincasseerd heeft) (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 126vo; 24-01-1799).
In 1809 dient Annetje van Davelaar, wed. Willem van Elst een verzoek in (Staten Kwartier van Veluwe nr. 426; 12-05-1809).
In 1810 verkoopt Annetje van Davelaar, wed. Willem van Elst haar huis nr. 98 voor f 456,= aan Gerrit de Kruijf (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 08-08-1810).
Bij haar ov. heet haar moeder Hendrikje van Leersum.

 

5. Tijmen Franken Davelaar, ged. Scherpenzeel 28-10-1770, ´obiit´

Davelaar (5)

De familie Van Schaffelaar woont op Klein Davelaar, nu Hoeve De Beek.

I
Hendrick van Schaffelaar, tr. NN
Uit dit huw.:
1. Marijtje Hendricks van Schaffelaar/Davelaer, van Davelaar, tr. Leersum (otr. Amerongen en att. van Scherpenzeel) 13-10-1689 Cornelis Alberden (op de Scheur), wed. Annigje Jans, van Roijesteijn
2. Gerrit Hendricksz Schaffelaar, volgt II

II
Gerrit Hendricksz Schaffelaar, tr. Nennetje Gerrits

In 1686, 1696, 1706, 1716, 1719, 1725 is Gerrit Hendricksz Schaffelaar bruiker van Klein Davelaar, groot 13 morgen. (Oudschildgeld Woudenberg 108b).
Akkoord tussen Gerrit Hendricksz Schaffelaer en Gijsbert Jansz, op Kleijn Vlastuijn.
Gijsbert Jansz had zijn bijen te dicht bij Gerrit Hendricksz Schaffelaer staan. Zij mogen blijven staan mits Gijsbert Jansz het ´steegelt´ betaalt dat Gerrit Hendricksz Schaffelaer had beloofd aan Hendrick Aertsz. (Recht. Arch. Woudenberg 2343, blz. 212; 29-06-1693).

 

Uit dit huw.:
1. Hendrickje Gerrits, ged. Scherpenzeel 01-09-1686, op Davelaar, jong ov.
2. Hendrickje Gerrits, ged. Woudenberg 01-02-1691, get. Merritje Gijsberts
3. Peter Gerritsz, ged. Woudenberg 31-03-1695, get. Reijertje Claas, jong ov.
4. Lijsbeth Gerrits, ged. Woudenberg 14-05-1699, won. Davelaar, tr. Woudenberg 25-02-1731 Robbert Gerritsz, won. Renswoude
                Zij laten kinderen dopen in Scherpenzeel en Woudenberg.

 

5. Peter Gerritsz, ged. Woudenberg 15-01-1702, get. Neeltje Anthonis, volgt III

III
Peter Gerritsz van Schaffelaar/Davelaar, ged. Woudenberg 15-01-1702, tr. Woudenberg 22-02-1733 Lijsbet Jans van Doorn, ged. Leersum 05-08-1708, dr. van Jan Jansz van Doorn en Willemijntje Elis. Lijsbet Jans van Doorn, tr. (2) Woudenberg 26-01-1749 Jan Jansz van Darthuizen, wed. Martje Jans, won. Rhenen

In 1735 is Peter Hendricksz (=Gerritsz) Schaffelaar bruiker van Klein Davelaar, groot 13 morgen (Oudschildgeld Woudenberg 108b).
Inwonerslijst Woudenberg 1748, nr. 168 (Knaapstraat): Jannetje Crijnen, spinster. Woont in de weduwe Peter Gerritse van Davelaar, bestaan en hantering een spinster, 1 soon (en 1 dogter) onder 10 j.

 

Uit dit huw.:
1. Gerrit Petersz van Schaffelaar, ged. Woudenberg 14-03-1734, get. Jacobje Jans, ov. Langbroek 11-04-1813, tr. (1) Doorn 17-04-1767 Neeltje Gijsberts van Vulpen, ged. Doorn 26-06-1740, dr. van Gijsbert Roelofsen van Vulpen en Geurtje Jacobs van Hamersveld, tr. (2) Nederlangbroek 17-03-1782 Cornelia van den Bosch, won. Nederlangbroek
                Kinderen gedoopt te Nederlangbroek.

 

2. Nennigje Peters van Davelaar, ged. Woudenberg 19-03-1736, get. Elisabeth Gerrits
3. Jan Petersz van Davelaar, ged. Woudenberg 20-04-1738, get. Teunisje Jans
4. Hendrik Petersz van Davelaar, ged. Woudenberg 12-02-1741, get. Gijsbertje Jans, jong ov.
5. Hendrik Petersz van Davelaar, ged. Scherpenzeel 22-11-1744, aan de Holevoet in Gelderland

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
januari 2011