Daatselaar (1)

Als we naar de functies en bezittingen van Marten Huijbertsen van Daetselaer kijken was hij een vooraanstaand man in Scherpenzeel. In 1701 blijken er twee erfgenamen te zijn: zijn dochters Geurtje en Hendrickje. Dus er zijn geen nakomelingen met de naam Daatselaar.

Marten Huijbertsen van Daetselaer, ov. Scherpenzeel 04-03-1683, tr. (1) Hendrickje Everts van Domselaer, otr. (2) Scherpenzeel 23-08-1663 (otr. Amersfoort 23-08-1663, att. naar Hoevelaken) Gijsbertien Aelbertsen (bij huw. in Amersfoort: Anthonissen) van Glashorst, ov. voor 1673, dr. van Aelbert Teunisz en Anna Jans Heintjeskamp

In 1655 krijgen Marten Huijbertsen en Jan Gerritsen 12 herenponden boete wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 15-01/05-03-1655).

In 1657 krijgen Cornelis Huijbertsz, Jan Schouten en Marten Huijbertsz 6 herenponden boete wegens vechten tijdens de tiendverpachting (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 15-12-1657).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Marten Huijberts en Henrickien Everts.

In 1662 en 1665 is Marten Huijbertsz schepen van Scherpenzeel.

Lidm. Scherpenzeel Kerst 1663: Gijsbertien Antonissen van Glashorst, hv Marten Huijberts, met attestatie van Amersfoort.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Marten Huijberts.

Van 1677-1684 woont Marten Huibertsen in Scherpenzeel, sectie D 368,369. Oosteinde zuidzijde. Groot 0.10.80 ha. Hofpacht f 8,=.

In 1683 verzoeken Andries Aelbertsen en Hendrick Leijdenhorst of het huis van zal. Marten Huijbertsen van Daetselaer, staande in Scherpen­zeel, per opbod mag worden verkocht wegens schulden. (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 12-11-1683).

In 1684 koopt Jan van Barnevelt het huis van Marten Huibertsen (Hofpachten; 21-05-1684).

In 1685 koopt Huibert Martensen het huis van Jan van Barnevelt (Hofpachten; 20-03-1685).

In 1701 eisen de kinderen van zal. Willem Martensen van Wolfswinkel betaling van de helft van 504 gl. en 12 st. van Johannis van Ebbenhorst uit Amersfoort x Geurtje Martensen van Daetselaar als halve erfgename van haar ouders, wegens een borgstelling in 1670. De andere erfgename is Hendrickjes Martensen van Daetselaar (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 21-02-1701, 28-02-1701).

In 1708 verdelen Brant Gijsberts van Roijwinckel, Cornelis Gijsberts van Roijwinckel, Johannes Willems van Amerongen x Hendrikjen Gijsberts van Roijwinckel en Geertjen Gijsbertsen van Roijwinckel, bejaarde dochter geassisteerd door haar oudste broer Brant de boedel. Zij loten en het lot valt op Brant Gijsberts. Hij wordt beleend met de helft van Roijwinckel. Het tweede lot valt op Cornelis Gijsberts. Hij wordt beleend met het gedeelte van Berckhorst. Het derde lot is voor Johannis Willems van Amerongen. Hij wordt beleend met een kamp land, gekocht van Marten Huijberts. Het vierde lot is voor Geertjen Gijsberts. Zij wordt beleend met een kamp in Roijwinckel “en uijtslag en meentvelt” (Leenboek Huis Scherpenzeel 143 fol. 65; 13-03-1708).

Uit het 1e huw.:

1. Huibert Martensen van Daetselaer, kinderloos ov. voor 1701

In 1685 koopt Huibert Martensen het huis (dat eerder van zijn vader was) van Jan van Barnevelt (Hofpachten; 20-03-1685).

In 1688 krijgt Huijbert van Daetselaar 4 herenponden boete wegens vechten met de knecht van De Treek ten huize van Jan Loeft (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-01-1688).

2. Arent Vonck Martensen van Daetselaer, ged. Scherpenzeel 26-12-1659

3. Aeltien Martensen van Daetselaer, ged. Scherpenzeel 30-03-1662

Uit het 2e huw.:

4. Henrickien Martensen van Daetselaer, ged. Scherpenzeel 14-08-1664, ov. na 1701

In 1701 eisen de kinderen van zal. Willem Martensen van Wolfswinkel betaling van de helft van 504 gl. en 12 st. van Johannis van Ebbenhorst uit Amersfoort x Geurtje Martensen van Daetselaar als halve erfgename van haar ouders, wegens een borgstelling in 1670. De andere erfgename is Hendrickjes Martensen van Daetselaar (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 21-02-1701, 28-02-1701).

5. Geurtien Martensen van Daetselaer, ged. Scherpenzeel 04-03-1666, ´een wijle gewoond hebbende tot Harderwijck´, tr. Scherpenzeel 17-05-1691 (att. van Harderwijk) Johannes Egbertsz van Ebbenhorst, ged. Scherpenzeel 25-08-1667, zn. van Egbert Jansen van Ebbenhorst en Maeijtien Aelberts van ´t Willaer

Lidm. Scherpenzeel 11-10-1691: Johannes Egbertsen van Ebbenhorst en Geurtje Martensen van Daetseler.

In 1701 eisen de kinderen van zal. Willem Martensen van Wolfswinkel betaling van de helft van 504 gl. en 12 st. van Johannis van Ebbenhorst uit Amersfoort x Geurtje Martensen van Daetselaar als halve erfgename van haar ouders, wegens een borgstelling in 1670. De andere erfgename is Hendrickjen Martensen van Daetselaar (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 21-02-1701, 28-02-1701).

6. Cunertien Martensen van Daetselaer, ged. Scherpenzeel 16-08-1668

 

Daatselaar (2)

I

Gijsbert Evertsz van Daetselaer, won. Amersfoort, tr. Amersfoort 12-04-1659 Jannetje Aelten, van Baarn

Uit dit huw.:

1. Hendrick Gijsbertsz van Dasselaer, ged. Amersfoort 10-02-1660, volgt II

2. Johannes Gijsbertsz van Dasselaer, ged. Amersfoort 28-10-1664

3. Evert Gijsbertsz van Dasselaer, ged. Amersfoort 27-09-1667

4. Jannetje Gijsberts van Dasselaer, ged. Amersfoort 18-02-1673, begr. Amersfoort 09-01-1755

 

II

Hendrick Gijsbertsz van Dasselaer, ged. Amersfoort 10-02-1660, begr. Amersfoort 04-06-1722, tr. 14-04-1688 Hendrikje Caspars ten Holt, van Amersfoort

In 1722 wordt er boedelscheiding gemaakt van de nal. schap van Hendrick Gijsbertse van Dasselaer t.v.v. Hendrikje Caspars ten Holt en de kinderen Gijsbertus van Dasselaar, gehuwd met Jacoba van Baren en Johanna van Dasselaar, gehuwd met Johannes van Dorsen jun.

Hoff en Hoffstede aan de WeverCingel (Not. S. van Brinckesteyn AT030a001, rep. 8, fol. 21vo; 20-08-1722).

Uit dit huw.:

1. Evert Hendricksz van Dasselaar, ged. Amersfoort 24-05-1688

2. Gijsbertus Hendricksz van Dasselaar, ws. ged. Amersfoort 12-11-1689, volgt II

3. Jannetje/Johanna van Dasselaar, ws. ged. Amersfoort 25-08-1695, begr. Amersfoort 22-01-1763, tr. Amersfoort 21-07-1722 Jan/Johannes van Dorsten, ged. Amersfoort 04-04-1704, zn. van Johannes van Dorsten en Hendrikje Jans

 

III

Gijsbertus Hendricksz van Dasselaar, ws. ged. Amersfoort 12-11-1689, tr. (1) Amersfoort 02-07-1715 Jacoba van Buren, ged. Amersfoort 20-05-1687, dr. van Steven Hendricksz van Buren en Belia Jansen, otr. (2) Amersfoort (att. naar Hoevelaken) 11-05-1753 Elisabeth Moesbergen, van Amersfoort, begr. Amersfoort 31-10-1774

Uit het 1e huw.:

1. Hendrickje van Dasselaar, ged. Amersfoort 22-10-1716, tr. Dirk Heek

2. Belija van Dasselaar, ged. Amersfoort 27-08-1719

Gezien de patroniemen zou een nakomeling kunnen zijn:

I

Gijsbert Hendriks van Daselaar, won. Woudenberg, tr. Woudenberg 31-01-1768 Neeltje Brands van Selder, ged. Scherpenzeel 07-06-1744, aen de Groep onder Amerongen, dr. van Brand Cornelissen van Selder en Gerritje Gerrits van Lambalgen

Uit dit huw.:

1. Hendrik van Daatselaar, geb. Leusden, ged. Amersfoort 27-11-1768, volgt II

2. Gerritje van Daatselaar, geb. 1774, ov. Renswoude 17-09-1830, tr. Gijsbert Kramer, ged. Amersfoort (RK Kromme Elleboog) 26-09-1779, ov. Renswoude 13-01-1854, zn. van Jan Kramer en Eva Meijer

 

II

Hendrik van Daatselaar, geb. Leusden, ged. Amersfoort 27-11-1768, ov. Woudenberg 06-01-1845, zn. van Gijsbert Daatselaar en Neeltje Brandsen, tr. Scherpenzeel 02-05-1793 Maria Hinnekamp, ged. Scherpenzeel 05-08-1753, ov. Woudenberg 06-04-1836, dr. van Hendrik Brandsen Hinnekamp en Grietje Brands

Uit dit huw.:

1. Gijsbert van Daatselaar, geb./ged. Woudenberg 03/23-06-1793, volgt III

2. Grietje van Daatselaar, geb./ged. 19-11/10-12-1797

III

Gijsbert van Daatselaar, geb./ged. Woudenberg 03/23-06-1793, wever, ov. Woudenberg 23-12-1860, tr. Woudenberg 08-02-1832 Dirkje van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 13-11/06-12-1807, ov. Woudenberg 15-02-1852, dr. van Gijsbert van der Woerd en Grietje Bloemendal

In 1847 verkoopt Gijsbert van Kessel, fabrikeur in wol te Scherpenzeel aan Gijsbert van Daatselaar, wever onder Woudenberg een huis nr. 202, erf en hof, vooraan in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 462,463, erfpacht van f 5,50 t.b.v. Aart Breeschooten, groot 7 roeden, 73 ellen, voor f 600,=. (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 8; 13-02-1847).

In 1850 verkopen 1. Gijsbert van der Woerd, wolkammer, eerder wed. Grietje Bloemendal, nu wed. Hendrikje van Swetselaar te Scherpenzeel; 2. Dirkje van der Woerd, z.b. x Gijsbert van Daatselaar, wever in de Knaapstraat onder Woudenberg; 3. Janna van der Woerd, z.b. x Jan Bakker, wolkammer in de Achterstraat onder Woudenberg (Dirkje en Janna zijn samen met hun in 1810 ov. zuster Grietje (20 weken oud) en hun in 1846 kinderloos ov. broer Hendrik kinderen uit het 1e huw. van Gijsbert van der Woerd); 4. Gijsbert van der Woerd, schilder en wolkammer te Scherpenzeel; 5. Niesje van der Woerd, z.b. eerder wed. Cornelis Renes, toen wed. Gerrit Hannema, nu x Pieter Egbert Schuil, wolkammer te Scherpenzeel; 6. Evertje van der Woerd, me.j., ongehuwd, dienstbaar te Amsterdam; 7. Jan van der Woerd, schilder en wolkammer te Woudenberg (nr. 4-7 kinderen uit het 2e huwelijk) aan Wulfert van Meerveld, rentenier te Scherpenzeel een huis nr. 104, met achterhuis of schuur van ouds genaamd Het Roode Hart aan de ingang van de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 441, groot 7 roeden, 50 ellen, voor f 1240,=. Titel van aankomst: 1/2 uit de hand gekocht van Jan Aalbertsen van Overeem x Evertje van Santen op 21-11-1810 voor het gemeentebestuur van Scherpenzeel en 1/2 geërfd van zijn 1e vrouw, die het als enig kind had geërfd van haar ouders Hendrik Bloemendal en Dirkje van Santen. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 12; 21-03-1850. Afschrift in Huis Scherpenzeel 125, fol. 76vo en Huis Scherpenzeel 136; Verko­pingen van huizen te Scherpenzeel 1807-1853; 20-03-1850).

In 1851 verkoopt Gijsbert van Daatselaar, wever onder Woudenberg aan Gijsbert van Kessel, fabrikeur in wol te Scherpenzeel het door hem bewoonde huis nr. 202, erf en hof vooraan in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 462,463, erfpacht van 5,50 t.b.v. de wed. Aart Breeschooten, groot 7 roeden, 73 ellen, voor f 350,=. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 4; 27-01-1851).

Uit dit huw.:

1. Grietje van Daatselaar, geb. Woudenberg 10-12-1832, ged. in de Grote Kerk 03-02-1833, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 09-11-1882, ongehuwd

2. Maria van Daatselaar, geb. Woudenberg 18-03-1834, ged. in de Grote Kerk 06-04-1834, ov. Tiel 18-11-1910, tr. Tiel 06-06-1868 David Jan van Loenen, geb. Wadenoijen (Drumpt) 1831, smid, ov. Tiel 20-12-1913, zn. van Hendrik van Loenen en Jantje Keij

3. Gijsbertje van Daatselaar, geb. Woudenberg 28-10-1835, ged. in de Grote Kerk 29-11-1835, ov. Amersfoort 05-11-1891, tr. Amersfoort 01-07-1863 Antonius van Barneveld, geb. Amersfoort 03-03-1838, ov. Amersfoort 07-11-1877, zn. van Jan van Barneveld en Ida van den Brom

4. Hendrik van Daatselaar, geb. Woudenberg 22-01-1839, volgt IV

5. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 08-04-1841

6. Dirkje van Daatselaar, geb. Woudenberg 05-01-1843, ov. Woudenberg 15-12-1847

7. Gijsberta van Daatselaar, geb. Woudenberg 10-03-1845, ov. Utrecht 08-03-1924, tr. Utrecht 05-05-1869 Aart van Elst, geb. Bunnik 30-07-1842, ov. Utrecht 07-07-1927, zn. van Antonie van Elst en Aartje van Achterberg

8. Dirk van Daatselaar, geb. Woudenberg 07-04-1848, ged. in de Grote Kerk 28-05-1848, ov. Woudenberg 13-07-1938, ongehuwd

IV

Hendrik van Daatselaar, geb. Woudenberg 22-01-1839, wever, ov. Scherpenzeel 25-01-1900, tr. Woudenberg 08-07-1864 Maria van Velthuizen, geb. Woudenberg 17-01-1838, ov. Scherpenzeel 22-02-1912, begr. Glashorst, graf nr. 123, dr. van Teunis van Velthuizen en Alijda Klara Wagensveld

Lidm. Scherpenzeel 25-04-1867: Maria Veldhuizen.

Uit dit huw.:

1. Dirkje van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 24-11-1864/08-01-1865, tr. Woudenberg 02-06-1886 Gerrit Frans Rijnfrank, geb. Utrecht 1860, ov. Utrecht 11-12-1914, zn. van Ernst Rijnfrank en Elsje Bos

2. Teunis van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 15-08/30-09-1866, koopman, ov. Scherpenzeel 16-07-1945, begr. Glashorst, graf nr. 474, tr. Scherpenzeel 29-08-1918 Sadiena Jacoba Grashuis, geb. Groningen 1871, ov. Scherpenzeel 24-11-1940, begr. Glashorst, graf nr. 474, dr. van Marten Teunis Grashuis en Aaltien Bont

3. Gijsbert van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 25-04/31-05-1868, schilder, schildersknecht, weversknecht, wever, ov. Renswoude 05-07-1942, tr. Scherpenzeel 19-06-1897 Gerritje Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 07-10/03-11-1872, ov. Renswoude 05-01-1943, dr. van Gerard Lagerweij en Judith van Wolfswinkel

Lidm. Scherpenzeel 23-03-1894: Gerritje Lagerweij.

Uit dit huw.:

1. Hendrik van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 16-05/26-06-1898, tr. Woudenberg in de Ned. Herv. Grote Kerk van Scherpenzeel 08-07-1832 Helena Nell, geb. Wassenaar 1898, dr. van Cornelis Nell en Marijtje van der Niet

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Cornelis van Daatselaar, geb. Woudenberg 09-04-1934, ged. in de Grote Kerk 30-09-1934

2. Cornelis van Daatselaar, geb. Woudenberg 20-05-1935, ged. in de Grote Kerk 06-07-1935, ov. Arnhem (ingeschr. te Veenendaal) 31-07-1942

2. Judith van Daatselaar, geb. Scherpenzeel 31-08-1900, ov. Scherpenzeel 12-09-1900

3. Judith van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 27-05/26-07-1903

4. Marinus van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 23-07/28-08-1905, ov. Scherpenzeel 29-10-1905

5. Maria van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 10-01/27-03-1910

6. Gerrit van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 30-09/30-11-1913

7. Gijsbert van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 13-11-1915/30-01-1916

8. jongen, ov. Scherpenzeel 13-09-1917

4. Albertus van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 26-10/28-11-1869, ov. Leersum 22-07-1958, tr. (1) Woudenberg 18-02-1897 Maartje Morren, geb. Apeldoorn 16-10-1876, ov. Woudenberg 18-09-1922, dr. van Jan Morren en Henderikje Gerritsen, tr. (2) Woudenberg 27-11-1925 en later gescheiden van Jannigje Kool, geb. Culemborg 1885, ov. Culemborg 08-01-1947, dr. van Antonie Frederik Kool en Maaike van Zuilen, tr. (3) Frederika Gort

Uit dit huw.:

1. Hendrik van Daatselaar, geb. Woudenberg 23-05-1897

2. Hendrika van Daatselaar, geb. Woudenberg 10-11-1898, ov. Woudenberg 07-03-1949, tr. Woudenberg 13-03-1925 Gerrit Vonk, wed. Neeltje Valkenburg, geb. Woudenberg 08-03-1894, magazijnmeester, zn. van Cornelis Vonk en Christina Velthuizen. Gerrit Vonk, tr. (3) Scherpenzeel en in de Grote Kerk 15-06-1950 Cornelia Gijsberta Bakker, geb./ged. Scherpenzeel 25-07/28-08-1904, dr. van Gijsbert Bakker en Gerritje Jansen

3. Marinus van Daatselaar, geb. Woudenberg 13-01-1901, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 18-08-1936, tr.Woudenberg 17-02-1920 Cornelia van Dijk, geb. Woudenberg 1899, dr. van Karel van Dijk en Dirkje Davelaar

4. Jansje van Daatselaar, geb. Woudenberg 1903, ov. Amersfoort 21-08-1948, tr. Woudenberg 13-03-1925 Johannes Jekel, geb. Amersfoort 21-09-1899, zn. van Gerrit Wilhelm Jekel en Johanna Hendrika Engel

5. Teunis van Daatselaar, geb. Woudenberg 21-12-1905, landbouwer, ov. Alteveer (Hoogeveen) 22-01-1950, tr. Annigje Guichelaar

6. Maartje van Daatselaar, geb. Woudenberg 1909, tr. Hoogeveen 15-12-1928 Johannes Koster, geb. Beilen 1904, klompenmaker, zn. van Bart Koster en Elisabeth Kroesen

5. Jan van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 08-11/10-12-1871, klompenmaker, koopman, arbeider, ov. Scherpenzeel 16-05-1947, tr. Scherpenzeel 13-08-1898 Wilhelmina van de Voort, geb./ged. Scherpenzeel 31-07/28-09-1873, ov. Renswoude 27-02-1957, dr. van Albertus van de Voort en Aartje van Burken

Uit dit huw.:

1. Hendrik van Daatselaar, geb. Driebergen 27-06-1900, timmerman, tr. Scherpenzeel 15-05-1924 Cornelia Renes, geb./ged. Scherpenzeel 07-08/10-09-1899, dr. van Dirk Renes en Dirkje van Buuren

Uit dit huw.:

1. Jan van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 14-02/07-06-1925

2. Dirkje van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 03-11/27-05-1927

2. Janbertus van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 13-11-1901/05-01-1902, timmerman, tr. Scherpenzeel 16-08-1928 Adriana Strijbos, geb. ’s-Gravenhage 28-11-1902, dr. van Steven Strijbos en Cornelia Luijendijk

Uit dit huw.:

1. Jan van Daatselaar, geb. Woudenberg 31-12-1929, ged. in de Grote Kerk 06-04-1930

2. Wilhelmina Cornelia van Daatselaar, geb. Woudenberg 05-09-1931, ged. in de Grote Kerk 25-10-1931

3. Cornelia Maria van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 02-01/04-06-1944

3. jongen, ov. Scherpenzeel 30-08-1903

4. meisje, ov. Scherpenzeel 30-01-1906

5. Maria van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/29-09-1907, ov. Utrecht 01-05-1935, begr. Glashorst, graf nr. 447, tr. Scherpenzeel 24-05-1934 Gerrit Overeem, geb./ged. Scherpenzeel 02-08/24-09-1905, fabrikant, zn. van Jan Overeem en Johanna van Burken. Gerrit Overeem, tr. (2) Scherpenzeel 23-10-1937 Hendrika Cornelia van Rootselaar, geb. Woudenberg 1917, dr. van Jan van Rootselaar en Cornelia van Schoonhoven

6. meisje, ov. Scherpenzeel 13-10-1873

7. Hendrik van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 09/29-11-1874, fabrikant, ov. Driebergen-Rijsenburg 19-07-1958, tr. Voorschoten 16-12-1915 Gerardina Hillegonda van Zijll, geb. Aarlanderveen 13-01-1884, ov. Driebergen-Rijsenburg 13-04-1946, dr. van Karel van Zijll en Adriana Johanna de Haan

Uit dit huw.:

1. Hendrik van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 12-05-1918, ged. in de Geref Kerk 01-12-1918

8. Maria van Daatselaar, geb./ged. Scherpenzeel 14-09/05-11-1876, ov. Leersum 02-12-1958, tr. Driebergen 30-09-1920 Teunis van Soest, wed. Johanna van de Grift, geb. Driebergen 20-02-1864, ov. Driebergen 07-12-1930, zn. van Teunis van Soest en Klaziena van Dijk

Daatselaar (3)

I

Antonie Hendriksz van Daatselaar, van Leusden, won. Amersfoort, tr. Amersfoort 13-03-1763 Anna/Annigje Bosboom, ged. Amersfoort 13-07-1736, dr. van Johannes Bosboom en Maria Krings van der Hoog

In 1764 wordt ‘t Broek verhuurd aan Anthonij van Daatselaar, won. Amersfoort voor 12 jaar, van 1765-1776, voor f 180,= p.j. (Notarieel Amersfoort 038a013; 03-11-1764).

In 1775 is Toon van Daatzelaar bruiker van 4 morgen land in ´t Broek (Oudschildgeld Woudenberg 97b).

Uit dit huw.:

1. Hendrik Tonen van Daatselaar, ged. Amersfoort 11-09-1764, ov. Maarn 23-04-1831, otr. Amerongen (att. van Woudenberg) 22-02-1793 Geertje Cornelissen van Langelaar, ged. Renswoude 09-12-1763, op Emmikhuizen, ov. Maarn 27-01-1829, dr. van Cornelis Dirksz van Langelaar en Jantje Wijnen van Ravenhorst

Uit dit huw.:

1. Cornelis van Daatselaar, ged. Renswoude 28-10-1804, ov. Doorn 21-04-1843, ongehuwd

2. Johannes/Hannes Tonen van Daatselaar, ged. Woudenberg 24-11-1765, get. Judirh Gijsberts Methorst, volgt II

3. Geurt Tonen van Daatselaar, ged. Woudenberg 30-10-1768, get. Geertje van Ginkel, jong ov.

4. Maria Tonen van Daatselaar, ged. Woudenberg 19-11-1769, get. Ariaantje Jansen, begr. Amersfoort 19-12-1805, tr. Amersfoort (att. van Woudenberg) 03-10-1794 Aalt Kobbe/Koppe, wed. Dirkje van den Tol, geb. Amersfoort, begr. Amersfoort 13-10-1785

5. Aaltje Tonen van Daatselaar, ged. Woudenberg 02-08-1772, get. Ariaantje Jansen Overeem, tr. Woudenberg 16-06-1793 Cornelis Klaassen van Ooik, ged. Scherpenzeel 28-10-1764, dagloner, ov. Austerlitz 26-05-1826, zn. van Claas Aartsz van Ooik en Jannetje Jacobs van Dashorst. Cornelis Klaassen van Ooik, tr. (2) Veenendaal 14-04-1809 Teunisje Cornelissen Veenstein, ged. Veenendaal 18-02-1776, ov. Austerlitz 29-06-1859, dr. van Cornelis Janse Veenstein en Hendrikje Teunisse van Overeem

6. Geurt Tonen van Daatselaar, ged. Woudenberg 02-04-1775, get. Ariaantje Vermeulen, ov. Maarn 18-04-1828, ongehuwd

7. Willem Tonen van Daatselaar, ged. Woudenberg 15-03-1778, get. Jannigje van Selder, ov. Woudenberg 04-10-1823, tr. (1) Renswoude 24-08-1800 Jannigje de Lange, geb. Renswoude, begr. Renswoude 05-08-1808, tr. (2) Maria van Zomeren

In 1806 verhuurt Gerrit Vogelesang, not. te Amersfoort Het Broek, huis, twee bergen, schaaphok, varkenshok en 35 mr. land aan Jan van Overeem, won. Woudenberg i.p.v. Willem van Daatselaar, voor 6 jaar, 1806-1812, f 250,= (AT053a004, nr. 31; 06-06-1806).

Uit dit huw.:

1. Antje van Daatselaar, ged. Renswoude 16-11-1800

2. Aaltje Daatselaar, geb./ged. Woudenberg 07/19-06-1803, get. Gerritje de Lange, ov. Maarn 19-05-1846, tr. Driebergen 29-12-1826 Aart Overeem, geb. Driebergen 1789, ov. Maarn 08-08-1859, zn. van Cornelis Overeem en Neeltje van Lunteren

 

II

Johannes/Hannes Tonen van Daatselaar, ged. Woudenberg 24-11-1765, tr. Renswoude 27-05-1810 Willemijntje Velthuisen, ged. Renswoude 04-07-1784, ov. Gelders Veenendaal 09-03-1854, dr. van Hendrik Jansen Velthuisen en Jannigje Roelofsen Methorst

Uit dit huw.:

1. Antonie van Daatselaar, ged. Renswoude 30-09-1810, jong ov.

2. Jannigje van Daatselaar, geb. Renswoude 24-07-1812, ov. Gelders Veenendaal 28-06-1830

3. Annetje van Daatselaar, geb. Renswoude 13-09-1814, ov. Veenendaal 25-12-1885, tr. Veenendaal 21-07-1860 Gijsbert van der Biezen, geb. Veenendaal 02-10-1815, ov. Veenendaal 07-10-1892, zn. van Cornelis van der Biezen en Jannetje Slotboom

4. Toon/Antonie van Daatselaar, geb. Renswoude 03-03-1817, dienstknecht, arbeider, ov. Woudenberg 29-04-1888, tr. Renswoude 31-10-1853 Johanna van Ginkel, geb. Leersum 26-08-1823, ov. Woudenberg 26-12-1883, dr. van Jan van Ginkel en Jannigje Jansen van Broekhuizen

In 1856 laten Toon van Daatselaar, arbeider x Johanna van Ginkel onder Maarsbergen, gemeente Maarn hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 17 en 18; 14-06-1856).

Uit dit huw.:

1. Johannes van Daatselaar, geb. Leersum 24-11-1853, ov. Leersum 25-11-1853

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

december 2011