Cozijnsen

De Barnevelder Jan Lubbert Cozijnsen, de eerste van de familie Cozijnsen, komt in 1828 naar Scherpenzeel. Na zes jaar gaat hij terug naar Barneveld om in 1840 weer terug te komen naar Scherpenzeel. Hij trouwt met Johanna Magdalena Vlaanderen en is de stamvader van de Cozijnsenfamilie in Scherpenzeel.

De familie staat grotendeels op internet: www.cozijnsen.com/. Hieronder is de Scherpenzeelse tak wat verder uitgewerkt.

I

Jan Lubbert Cozijnsen, schoenmaker, geb. Barneveld 15-04-1819, schoenmaker, zn. van Lubbert Cozijnsen en Aaltje Methorst, ov. Scherpenzeel 25-06-1908, tr. Scherpenzeel 24-01-1840 Johanna Magdalena Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 28-05/15-06-1817, ov. Scherpenzeel 14-12-1861 dr. van Jakob Vlaanderen en Geertruij Hinnekamp

Lidm. Scherpenzeel: Jan Lubbert Cozijnsen, met attestatie van Barneveld 09-06-1828, met attestatie vertrokken naar ? 15-01-1834.

Uit dit huw.:
1. Geertrui Cozijnsen, geb. Scherpenzeel 11-12-1839 (erkend bij huwelijk)

2. Lubartus Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 17-04/01-05-1842, schilder, metselaart, ov. Utrecht 04-07-1925, tr. Utrecht 28-08-1872 Gerritje Petersen, geb. Harderwijk 1847, ov. Utrecht 25-10-1917, dr. van Gerrit Petersen en Catharina Johanna Priester

3. Geertrui Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 01/26-10-1845, tr. Scherpenzeel 07-05-1868 Jan Christiaan Roor, rijksambtenaar, geb. Naarden 1831, zn. van Gijsbert Roor en Maria van den Bijlandt

Lidm. Scherpenzeel: Geertrui Cozijnsen, met attestatie vertrokken naar Naarden juli 1898, met attestatie van Naarden naar Hilversum 05-03-1896, met attestatie vertrokken naar Hilversum maart 1901.

4. Alida Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 29-04/28-05-1848, tr. Nieuwer-Amstel 15-10-1886 Jacob Dirk van Nolden, geb. Amsterdam 1830, wed. Antonia Kroon, koopman, zn. van Jakop Filiep van Nolden en Grietje Dekker

5. Jacob Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 31-05/29-06-1851, ov. Scherpenzeel 22-11-1865

6. Anton Jan Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 18-03/29-04-1855, schuitenverhuurder te Amsterdam(1891), ov. Amsterdam 30-01-1934, tr. (1) Margaretha Hendrika Oudshoorn, geb. Leiden 19-05-1856, ov. Amsterdam 25-06-1896, tr. (2) Amsterdam 05-08-1897 Bertha Breukink, geb. Almelo 20-09-1866, ov. Amsterdam 30-01-1953

7. Dirk Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/01-11-1857, volgt II

8. jongen, ov. Scherpenzeel 14-12-1861

II

Dirk Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/01-11-1857, schoenmaker, slager(1899), vleeshouwer(1908), ov. Scherpenzeel 01-07-1937, tr. (1) Scherpenzeel 16-05-1891 Lijsje Overeem, geb. Ede 17-04-1862, ov. Scherpenzeel 25-11-1906, begr. Glashorst, graf nr. 242, dr. van Jacob Overeem en Gijsbertine van Leersum, tr. (2) Scherpenzeel 01-08-1908 Grietje Hoogeweg, geb. Renswoude 31-01-1886, ov. 11-09-1960, dr. van Jan Hoogeweg en Gerritje van Voorst

Uit het 1e huw.:
1. Jan Lubertus Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/24-04-1892, timmerman, ov. Utrecht 09-11-1952, tr. Scherpenzeel 29-11-1919 Jannetje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 08-04/10-05-1891, ov. 12-05-1971, dr. van Gerardus ten Broek en Wijntje Veldhuizen

Lidm. Scherpenzeel 16-03-1913: Jannetje ten Broek, met attestatie vertrokken naar Woudenberg, , met attestatie van Woudenberg 1962.

Uit dit huw.:

1. Dirk Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 12-08/26-09-1920, ov. Zeist 21-07-1980, tr. H.J. Meerveld

2. Gerardus Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 13-03/07-05-1922, tr. Clazina Aarsen

Uit dit huw.:

1. Jan Lubertus Cozijnsen, geb. 18-10-1949
2. Joop Cozijnsen, geb. 05-11-1950
3. Jannetje Cozijnsen, geb. 06-12-1952

3. Jacob Gijsberdinus Cozijnsen, geb. Woudenberg 09-03-1928, ged. in de Grote Kerk 29-04-1928

4. Wijntje Cozijnsen, geb. Woudenberg 26-05-1930, ged. in de Grote Kerk 03-08-1930

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1962: Wijntje Cozijnsen.

2. Jacob Gijsbertines Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 21-03/13-05-1894, commies der Rijks belastingen te Vispen(1919), ov. Middelburg 16-09-1968, tr. Jannetje Markusse, geb. Axel 28-07-1901

3. Johanna Madalena Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 28-08/04-10-1896, ov. Scherpenzeel 30-11-1899

4. Alida Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 20-08/29-10-1899, tr. Scherpenzeel 14-11-1929 Jan du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 15-09/02-12-1894, tuinman, zn. van Jan du Pree en Evertje van Osnabrugge

5. Johanna Magdalena Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 26-04/29-06-1902, tr. Scherpenzeel 10-03-1938 Jasper van Arkel, geb. Utrecht 1905, accountant, zn. van Jasper van Arkel en Cornelia Frederika Overeem

Uit het 2e huw.:
6. Dirk Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 03-12-1908/14-02-1909, ov. Scherpenzeel 28-11-1983, tr. Rika van den Essenburg, geb. Leusden 18-03-1907, dr. van Jacob van den Essenburg en Dirkje Versteeg

Uit dit huw.:

1. Dirk Cozijnsen, geb. Renswoude 29-01-1935, ged. in de Grote Kerk 07-04-1935, tr. A.H. Mulder

2. Jacob Cozijnsen, geb. Renswoude 19-04-1936, ged. in de Grote Kerk 07-06-1936, tr. H.J. van Batenburg

3. Greta Cozijnsen, geb. Renswoude 17-06-1937, ged. in de Grote Kerk 12-09-1937, tr. B. Antonides

4. Dirkje Jeanetta Cozijnsen, geb. Renswoude 24-01-1943, ged. in de Grote Kerk 18-04-1943, tr. C. van Welij

5. Jan Lubertus Cozijnsen, geb. Renswoude 21-01-1945, ged. in de Grote Kerk 15-04-1945, tr. J.G. Jellema

7. Gerritje Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/24-04-1910, ov. Woudenberg 23-12-1995, tr. Scherpenzeel 14-11-1935 Elbert Woudenberg, geb. Woudenberg 17-02-1902, melkhandelaar, ov. Woudenberg 07-02-1976, zn. van Gerrit Woudenberg en Petronella van der Wiel

8. Bertus Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 01/28-04-1912, timmerman, tr. Scherpenzeel 24-10-1947 Maria Berendina Brouwer, geb. Woudenberg 1913, dr. van Marinus Brouwer en Berendje Harskamp

9. Anton Jan Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 17-01/26-04-1914, ov. Woudenberg 15-09-1982, tr. Alida van Beek, geb. 1912, ov. Woudenberg 19-09-1996

Uit dit huw.:

1. Dirk Cozijnsen, geb. Woudenberg 21-01-1940, ged. in de Grote Kerk 28-04-1940, tr. Cornelia van Voorthuizen

Uit dit huw.:

1. Anton Jan Cozijnsen, geb. Renswoude 18-03-1967

2. Joop Cozijnsen, geb. Renswoude 02-03-1968

3. Dirk Cozijnsen, geb. Renswoude 15-08-1969

2. Evert Cozijnsen, geb. Woudenberg 07-07-1941, ged. in de Grote Kerk 07-09-1941, tr. M.J.P. van der Geijs
Uit dit huw.:

1. Liseth Cozijnsen

2. Eward Cozijnsen

3. Mathilda Cozijnsen

4. Maarten Cozijnsen

3. Anton Jan Cozijnsen, geb. Woudenberg 25-07-1942, ged. in de Grote Kerk 25-10-1942, tr. C.G. van Elst

Uit dit huw.:

1. Ton Cozijnsen.

2. Gerlinde Cozijnsen.

4. Cornelis Cozijnsen, geb. Woudenberg 01-09-1944, ged. in de Grote Kerk 17-12-1944, tr. Henny Veenvliet

Uit dit huw.:

1. Alida Gerda Hendrika Cozijnsen, geb. Woudenberg 10-11-1974, tr. Pieter Cornelis Marvin Sturris

2. Anco Cozijnsen

3. Margreet Cozijnsen

5. Margaretha Cozijnsen, tr. A.H. Olie

10. Jansje Cozijnsen, geb. Woudenberg 16-06-1915, ged. in de Grote Kerk 26-09-1915, ov. 1985, tr. Scherpenzeel 30-10-1941 Jan Gerard Lansing, geb. Woudenberg 1913, wever, zn. van Gijsbertus Lansing en Gerarda Hendrika Vonk

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1938: Jansje Cozijnsen.

11. Gerard Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 24-12-1916/ 25-03-1917, kruidenier, tr. Scherpenzeel 21-01-1948 Elizabeth van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 13-03/27-05-1917, dr. van Gijsbert van Elst en Cornelia Valkenburg

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1942: Gerard Cozijnsen, met attestatie vertrokken naar Bijzondere Wijkgemeente in wording te Scherpenzeel 03-12-1974.

12. Rijk Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 23-10-1918/26-01-1919, chauffeur, tr. in de Ned. Herv. Grote Kerk van Scherpenzeel op 17-07-1942 Jannetje Brouwer, geb. 26-07-1916

Uit dit huw.:

1. Dirk Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 01-12-1942/18-04-1943

2. Bertha Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 12-10/19-12-1943

3. Margaretha Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 30-0826-10-1947

4. Maria Berendina Cozijnsen, geb. Scherpenzeel 12-06-1949

5. Jan Lubertus Cozijnsen, geb. Scherpenzeel 06-06-1950

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

mei 2009