Companje

 

 

I

Steven Companje, ged.? Kerk Avezaath 12-08-1764 als zn. van Steven Companje en Anna van Gelder, ov. Amsterdam 22-09-1817, tr. Dirkje Renes, ged. Scherpenzeel 25-11-1764, ov. Scherpenzeel 27-10-1842, dr. van Jan Gijsbertsz Renes en Lubbertha Hendrina van Wagensveld

Lidm. Scherpenzeel: Dirkje Renes en haar dochter Hendrina Lubbarta Companje, met attestatie van Amsterdam 21-05-1818.
In 1834 leent Dirkje Renes, wed. Steven Companje, z.b. te Scherpenzeel nr. 119 f 500,= van Franciscus Woerdeman, wolfabrikant te Scherpenzeel namens zijn zuster Jannetje Woerdeman, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel. Onderpand: 1. een huis nr. 119 en hof aan de Voorstraat(?) te Scherpenzeel. 2. de helft in twee kampen land, genaamd Gerritje Meuskampje en de Lange Kamp onder Scherpenzeel, groot 47 roeden en groot 1 bunder, 32 roeden. 3. de helft in een kamp land, genaamd de Hoek aan de Palen onder Scherpenzeel, groot 1 bunder, 70 roeden, 32 ellen. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 40; 18-12-1834).
In Dirkje Renes, wed. Jan Companje, z.b. te Scherpenzeel aan haar zoon Jan Companje, wolkammer te Scherpenzeel het door haar bewoonde huis nr. 119, en hof aan de Voorstraat te Scherpenzeel, sectie D 376,377, erfpacht van f 2,25, groot 9 roeden, 60 ellen, voor f 700,=. Titel van aankomst: na het ov. van haar man onderhands gekocht op 20-05-1818. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 33; 08-06-1836. Afschrift in HS 150, fol. 145).
In 1836 leent Dirkje Renes, wed. Jan Companje, z.b. te Scherpenzeel nr. 119, f 500,= van Jacob van Wolfswinkel, landb. op Groot Schaik onder Scherpenzeel. Onderpand: een kamp land, genaamd de Knollekamp onder Renswoude, groot 1 bunder, 27 roeden, 74 ellen. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 37; 28-06-1836).
In 1842 vindt er veiling en verkoop plaats van de nalatenschap van wijlen Steven Companje, t.v.v. Jan Companje, wolkammer te Scherpenzeel voor zichzelf en namens zijn moeder Dirkje Renes, wed. Steven Companje (ov. 20-09-1817), z.b., won. Scherpenzeel. Testament 10-09-1798, not. Anthonij Mijlins te Amsterdam; Gijsbert Renes, wolkammer te S. namens Johanna Brinkman, wed. Steven Companje, dienstbaar, won. Rijnstraat te Utrecht, mede als moeder van de mi.j. zoon Steven Companje; Cornelis Vink, meester broodbakker te Renswoude, als voogd van de mi.j. Theodora Hendrina Lubberta Vink, dochter van wijlen Hendrina Lubberta Companje x wijlen Anthonie Vink. 1. een perceel bouwland, genaamd de Knollekamp te Renswoude, sectie B 47, groot 1 bunder, 23 roeden, 50 ellen, belast met een halve slag op de oude beek, aan Jan Companje voor f 1070,=. 2. een perceel bouwland, genaamd de Lange Kamp te Scherpenzeel, sectie C 213-215, groot 1 bunder, 27 roeden, 30 ellen, verhuurd aan Gijsbert Renes tot 22-02-1843 voor f 38,= aan Franciscus Woerdeman, wolfabrikant te Scherpenzeel en zijn zusters Maria, Cornelia, Jannetje en Anthonia Woerdeman, allen onge­huwd, me.j. won. Scherpenzeel voor f 800,=. 3. een perceel bouwland, genaamd de hoek aan de Palen onder Scherpenzeel, sectie C 211, groot 1 bunder, 38 roeden, 60 ellen, verhuurd aan Jacob van Zanten tot 22-02-1843 voor f 38,= aan de kopers van nr. 2, voor f 945,=. 4. een perceel bouwland, genaamd Gerritje Meuskampje onder Scherpenzeel, sectie C 18, groot 43 roeden, 20 ellen, verhuurd in verschillende percelen tot 01-11-1842 voor f 16,96 aan Cornelis van Wolfswinkel, bouwman onder Woudenberg namens Jannetje van de Wetering, wed. Hendrik van Huigenbos, landbouwster, won. Scherpenzeel voor f 350,=. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 9; 10-02-1842).

Uit dit huw.:

1. Steven Companje, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01-08-1792, ov. Rotterdam 06-07-1833, tr. Johanna Brinkman

2. Hendrina Lubbartha Companje, ged. (Westerkerk) Amsterdam 20-03-1795, ov. Scherpenzeel 26-05-1828, tr. Scherpenzeel 29-02-1828 Anthonie Vink, wolkammer, wolfrabrikeur, ged. Renswoude 30-10-1803, ov. Renswoude 19-06-1837, zn. van Johannis Vink en Teunisje van Schaik. Anthonie Vink, tr. (2) Renswoude 01-03-1830 Ekje Feenstra, geb. Leeuwarden 1770(!), ov. Renswoude 15-05-1836, dr. van Gerben Feenstra en Trijntje Harst

3. Jan Companje, geb./ged. (Zuiderkerk) Amsterdam 29-10/05-11-1801, begr. Amsterdam 17-02-1806

4. Jan Companje, geb./ged. (Zuiderkerk) Amsterdam 18/23-05-1810, volgt II

 

II

Jan Companje, geb./ged. (Zuiderkerk) Amsterdam 18/23-05-1810, wolkammer/gemeentebode/afslager, ov. Scherpenzeel 04-06-1894, tr. Scherpenzeel 24-02-1832 Neeltje van Raaij, geb. Woudenberg 02-05-1814, ged. Scherpenzeel 22-05-1814, ov. Scherpenzeel 05-02-1902, dr. van Jan van Raaij en Kaatje (Catharina) Valkenburg

                Lidm. Scherpenzeel 14-04-1833: Jan Companje.

                In 1836 en 1837 is Jan Companje diaken van de Grote Kerk.

In 1839 leent Jan Companje, wolkammer te Scherpenzeel f 600,= van Steven van Spankeren, timmerman x Willemijntje Mastenbroek te Barneveld. Onderpand: het door hem bewoonde huis te Scherpenzeel, sectie D 376,377, groot 9 roeden, 60 ellen. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 53; 04-10-1839).

In 1842 leent Jan Companje, wolkammer te Scherpenzeel f 700,= van Jacob van Wolfswinkel, landb. op Groot Schaik onder Scherpenzeel. Onderpand: een perceel bouwland, genaamd de Knollekamp te Renswoude, sectie B 47, groot 1 bunder, 23 roeden, 50 ellen. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 25; 04-05-1842).

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1844: Neeltje van Raaij hv Jan Companje.

                In 1845 is Jan Companje notabel van de Grote Kerk.

In 1847 gelast Jan Rudolph van Maanen, medicinae doctor op den Briellart onder Barneveld Jan Companje, wolkammer en winkelier te Scherpenzeel om een wissel van f 269,= te betalen. Jan weigert betaling, want het komt hem nu niet gelegen, waartegen de notaris pro­testeert. Jan weigert het protest te ondertekenen. (Not. Scherpenzeel 4140, 08-03-1847).

In 1847 leent Jan Companje, wolkammer en winkelier te Scherpenzeel f 350,= van Albertus Sterk, meester broodbakker te S. namens Dirk Steven­sen van Schuppen, wolfabrikant te Stichts Veenendaal. Onderpand: 1. een huis nr. 146, erf en hof aan de Voorstraat te Scherpenzeel, sectie D 376,377, erfpacht van f 2,25, groot 9 roeden, 60 ellen. 2. een perceel bouwland, genaamd de Knollekamp onder Renswoude, sectie B 47, groot 1 bunder, 23 roeden, 50 ellen. Belast met een hypotheek van f 1800,= t.b.v. juffr. Van Rossum te Renswoude (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 15; 20-03-1847).

Uit dit huw.:

1. Dirk Companje, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/27-05-1832, ov. Scherpenzeel 07-08-1838

2. Steven Companje, geb./ged. Scherpenzeel 17/26-01-1834, ov. Scherpenzeel 08-04-1838

3. Jansje Companje, geb./ged. Scherpenzeel 25/27-03-1836, ov. Utrecht 01-11-1903, tr. Amersfoort 06-11-1861 Jan van Manen, geb. Bunnik 1833, ov. Utrecht 12-05-1898, zn. van Pieter van Manen en Aaltje Dijs

4. Hendrina Lubarta Companje, geb. Scherpenzeel 02/25-02-1838, ov. Scherpenzeel 19-05-1913, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 15-03-1860: Dientje Companje.

5. Dirkje Companje, geb./ged. Scherpenzeel 03/29-03-1840, ov. Voorthuizen 27-10-1909, tr. Renswoude 10-06-1865 Jan van Effrink, geb. Barneveld 1841, zn. van Baltus van Effrink en Elizabeth van Setton

6. Steven Companje, geb./ged. Scherpenzeel 08-07/07-08-1842, ov. Scherpenzeel 14-04-1895, gepensioneerd Oost Indisch militair, ongehuwd

7. Dirk Companje, geb./ged. Scherpenzeel 28-10/01-12-1844, huisschilder, ov. Scherpenzeel 05-11-1905, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Dirk Companje.

8. Cornelis Companje, geb./ged. Scherpenzeel 29-11/27-12-1846

9. Geertruida Companje, geb. Scherpenzeel 29-07-1849, ov. Scherpenzeel 17-10-1897, ongehuwd

10. Jan Companje, geb./ged. Scherpenzeel 30-09/06-11-1853, ov. Scherpenzeel 05-10-1907, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Jan Companje.

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

december 2011